You are on page 1of 81

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

NIVEL 3 AVANSAT ŞCOALĂ POSTLICEALĂ DOMENIUL: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN CALIFICAREA: DESIGNER ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

BUCUREŞTI 2005
1

Autori: Prof. ing. Doiniţa AVRAM, grad I, Grup Şcolar „Ion Vlasiu” Tg. Mureş Prof. ing. Elvira GEORGESCU, grad I, Colegiul Tehnic „ Petru Muşat” Suceava Prof. dr. ing. Maria PENTILESCU, inspector discipline tehnice la I.Ş.J. Suceava Consultanţi: Prof. dr.ing. Scrioşteanu Catinca, expert CNDIPT, Bucureşti Prof. Felicia Neacşu, grad I, Grup Şcolar Industrializarea lemnului, Piteşti , expert local

2

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI CHEIE

- 7 credite

1. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ 3. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI 4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE - 20 credite 6. UTILIZAREA MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR 7. REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN 8. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN 9. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE DIN LEMN 10. PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR ARTISTIC 11. ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE 12. ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR 13. PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER ÎN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCĂPERILOR 14. UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN 15. INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR DIN LEMN ÎN PROIECTE DE MARKETING DE MOBILIER

3

Titlul unităţii 1: Nivel: Valoare credit: Competenţe:

COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBĂ MODERNĂ 3 avansat 2.0

1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative 1.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative 1.3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu. 1.4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu. 1.5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative.

4

explicaţii. a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe Identificarea şi utilizarea de indicii verbale. colegi sau de cei din jur. inclusiv numerice. intonaţiei şi al sensului implicit. care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat. emise clienţi. şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi. emise la viteză normală. neutră). • discursuri. concepte) Identificarea. anunţuri publice. non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare Înţelegerea de instrucţiuni. formale şi informale directe. • transmisiuni radio şi TV. conferinţe (inclusiv video-conferinţe). • informaţii. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală Condiţii de aplicabilitate: Contexte: • Activităţi de serviciu • Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. întâlniri.Titlul unităţii 1 : Competenţa 1. privind specificaţii de procese. • informaţii factuale. conferinţe. • prezentări (formale / informale) de produse / servicii. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. cu ajutorul conţinutului. inclusiv numerice. • ideea principală (sensul global). şedinţe) • Situaţii formale • Situaţii informale Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. Surse şi tipuri de mesaje orale: Informaţii obţinute: 5 . • opinii. de lungime variabilă: • mesaje. solicitări şi întrebări orale. solicitări. în diverse registre. • conversaţii telefonice. puncte de vedere. idei. produse şi servicii. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu. întrebări.1: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. din mesaje orale diverse Identificarea de opinii şi atitudini. pe teme profesionale: instrucţiuni. rapoarte. priorităţi. contra. atitudini (pro.

integrat. relevant pentru domeniul ocupaţional. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. intonaţiei şi al sensului implicit. Pentru certificare. intonaţie. • acţiuni proprii (realizarea de operaţii. 6 . limbaj corporal / nonverbal. în registre sociale şi profesionale uzuale termeni specifici mesajelor mass media. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). verificarea sensului prin alte surse. se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. (c). (d). Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului. (b).Limbaj: • • • • • limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură. Probe de evaluare Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. vorbire la viteză normală varietăţi de accent Moduri de acţiune: • întrebări. (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. vocabular specific cu nivel mediu de specializare. Probele pot viza. activităţi).

şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate. date tehnice ale unor produse şi servicii. • texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. formulare. • informaţii profesionale: instrucţiuni. în texte de specialitate Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni. în contexte profesionale semnificative. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu. anunţuri. reclame. materiale şi produse finite. conferinţe. circulare. • date privind: materii prime. inclusiv numerice. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. de lungime variabilă: • documente profesionale specifice specializării: manuale. fişe tehnice. atunci când este necesar Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite. reclamaţii. reclame.Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ Competenţa 1. şedinţe) Texte. • elemente cheie din documente relevante • informaţii factuale. în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu Identificarea de şi discriminarea între informaţii factuale. operaţii şi procese tehnologice Tipuri de text: Informaţii obţinute: 7 . • texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. Condiţii de aplicabilitate: Contexte • Activităţi profesionale • Contexte profesionale formale • Contexte profesionale informale • Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. faxuri. pe teme de interes comun. procese verbale. prezentări. instrucţiuni cereri. în diverse registre. întâlniri.2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate. explicaţii. relativ complexe. opinii şi atitudini Transferul de informaţii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare Înţelegerea de reglementări. puncte de vedere. rapoarte. oferte. evaluări. instrucţiuni.

integrat. şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate. În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru. diagrame şi alte materiale vizuale. se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări. prospecte. acţiuni proprii: realizarea de operaţii. scheme. instrucţiuni. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. luarea de decizii. Probe orale. instrucţiuni. pagini Internet. puncte de vedere. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. idei. prezentări notiţe. în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional. Probe de evaluare Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii. atunci când este necesar.Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: • • • • • • • • • dicţionare. grafice. Pentru certificare. detalii şi opinii. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului. Probe orale. Probele pot viza. tabele. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. manuale tehnice. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. modificarea unor operaţii. transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. baze de date. 8 . opinii şi atitudini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să discrimineze între intre informaţii factuale.

de gramatică. • Rapoarte (relatări de evenimente. cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului. • descrieri şi specificaţii de obiecte. faţă în faţă. opinii. grafice. la viteză normală. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu. de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu. fişe de lucru. procese. • imagini. operaţii. folosind expresii şi structuri variate Realizarea de prezentări orale de fapte. şi / sau de registru Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii: Conversaţii şi prezentări de lungimi variate. • notiţe. sfaturi. situaţii specifice în organizaţie. explicaţii. • Scurte rapoarte profesionale. la telefon. la locului de muncă.Titlul unităţii 1 : Competenţa 1. conferinţe. în contexte profesionale semnificative. pregătite în prealabil. faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi Exprimarea fluentă. scheme. care conţin: • informaţii factuale (inclusiv numerice). individual sau în grup. obiecte (mostre). • Prezentări. întâlniri). întâlniri. robot telefonic. detalii de operare. vocabular specializat familiar. documente. în discuţii. • Contexte profesionale. expresii specifice şi structuri variate. precisă şi structurată logic a ideilor. şedinţe). idei. • Discuţii profesionale formale şi informale. • • • • • fluent. specific domeniului ocupaţional. plan de prezentare. planşe. • Contexte formale şi contexte informale.3: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale în limbaj complex. • Demonstraţii operaţionale. chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie. 9 Tipuri de discurs: Contexte: Tipuri de prezentări: Materiale suport pentru prezentări (dacă / când e necesar) Limbaj: Moduri de comunicare: . în diverse registre. • Prezentări detaliate de procese / produse / servicii. idei şi opinii profesionale. folii. • instrucţiuni. folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate Formularea clară. modele. • Contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Oferirea şi solicitarea.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). idei şi opinii şi să le susţină cu argumente. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar. • susţinerea unei prezentări . se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. Prezentările pot avea o durată variată. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil. cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului. chiar dacă există unele deficienţe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b).Moduri de acţiune: • comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / i. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului. precis şi structurat fapte. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Probele pot viza. integrat. Probe de evaluare Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ 10 . dar nu mai puţin de 10 minute. dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. Pentru certificare.

documente de evidenţă. • organizarea locului de muncă. în limbaj specific clar şi precis. la locului de muncă. • dări de seamă. rapoarte. • Contexte informale. ortografie şi / sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor (f) Adecvarea formatului şi limbajului la context. de lungimi variate: • informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). situaţii specifice în organizaţie. procese verbale. fişe de producţie. formule de politeţe. mesaje (inclusiv email). • calitatea serviciilor / produselor. minute. glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice. de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare (d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite (e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică. În texte. • raportări privind desfăşurarea unor evenimente. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. • Contexte profesionale. • aranjamente şi instrucţiuni de serviciu. opinii.4: Elaborează mesaje scrise specializate. oferte. despre produse şi servicii. la tipul de text şi la subiect Condiţii de aplicabilitate: Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: • formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. note circulare. • documente normative şi tehnice Tipuri de informaţii: Limbaj: Teme specifice: Contexte: Materiale de referinţă: 11 . fişe tehnice. referate. şedinţe. în diverse registre. • dicţionare. • formate informale. • operaţii. • idei. • Contexte formale. specificaţii. • Contexte sociale care au legătură cu profesia.Competenţa 1. faxuri. procese. • limbajul specific domeniului de specializare • formule de comunicare standardizate. fişe de evidenţă. Criterii de performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale profesiei (b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe. activităţi şi procese de producţie. puncte de vedere. • formate formale. evaluări). în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu. în contexte profesionale semnificative. • corespondenţă profesională: scrisori. facturi pro-forma. specifice sarcinilor de serviciu. cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate (c) Transmiterea în scris.

Pentru certificare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. specifice sarcinilor de serviciu. La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probele trebuie să vizeze demonstrarea. ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului. în limbaj specific clar şi precis. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită. Probele pot viza. integrat. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. la tipul de text şi la subiect. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică. Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ 12 . Probe de evaluare Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. baze de date • modele de documente şi formulare.• reviste de specialitate. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. cel puţin o dată. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

servicii. de produse. cum ar fi planuri. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. • evaluarea de informaţii.5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. cu limbajul şi registrul adaptate la subiect. a. procese. (în funcţie de specializare). • interviuri telefonice individuale. în diverse registre. c. • argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale. preferinţe. • în afara organizaţiei: cu clienţi. schimburi de opinii: faţă în faţă. • comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi. cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale. în comunicarea orală şi în scris Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii şi opinii: Teme: • informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale. Criterii de performanţă: (a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale. la context şi la interlocutor / destinatar. • analize. legată de sarcini de serviciu. instrucţiuni. evaluări de: produse. • în interiorul organizaţiei: cu subalterni. de servicii. cu colegi. în contexte legate de sarcini de serviciu (e) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă. • întâlniri formale / informale profesionale de rutină. în perechi sau în grupuri 13 Contexte: Tipuri şi . Discuţii profesionale: • situaţii sociale si profesionale formale şi informale. privind: • probleme de serviciu curente.Competenţa 1. • relaţii cu clienţii şi partenerii. Comunicare telefonică: • contacte de rutină cu colegi. cu superiori. Corespondenţă profesională: • formală şi informală. pe teme de interes profesional. în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări (f) Exprimarea clară. cu potenţiali clienţi / parteneri • în discuţii profesionale. pe teme legate de sarcini de serviciu (b) Intermedierea unei conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne (c) Comunicarea telefonică adecvată. comunicări telefonice şi corespondenţă profesională. explicaţii. • solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse. negocieri. • ipoteze. activităţi profesionale zilnice. în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul. în activităţi profesionale zilnice. • interviuri individuale sau în grup. subalterni. activităţi şi aranjamente operaţionale. predicţii. superiori. Discuţii profesionale şi conversaţii. în contexte legate de sarcini de serviciu (d) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari. cu parteneri. b. în contexte profesionale semnificative. contractări etc. fluentă şi adecvată terminologic. aranjamente la locul de muncă.

0 14 . email) • vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale. Titlul unităţii 2: Nivel: Valoare credit: COMUNICARE PROFESIONALĂ 3 avansat 1. preluare / transmitere de mesaje telefonice. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Probele pot viza. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. integrat. faxuri. a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. În cazul convorbirilor telefonice (c). mesaje (inclusiv e-mail). la telefon: apeluri date. note circulare. Pentru certificare. limbaj nonverbal • formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori. apeluri primite. probele trebuie să vizeze demonstrarea. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să intermedieze conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne. pe diverse teme şi către diverşi destinatari. şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris. performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite. întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice. • • • • Probe de evaluare Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale. scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat. comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale. în scris: scrisori. oferte. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. fluentă şi adecvată terminologic. la context şi la interlocutor / destinatar. în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze. În cazul corespondenţei (d). se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea. formule de iniţiere. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. fax. circulare.moduri de interacţiune: Limbaj şi convenţii: mici. cel puţin o dată. cu un limbaj şi registru adaptate la subiect. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate.

2.3. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă 2.1.Competenţe: 2. Aplică tehnici de comunicare orală 2. Realizează şi prezintă un raport complex 15 .

conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date. audio. internet. 16 . discuţii. documentaţie. statistici.Titlul unităţii 2 : Competenţa 2.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) COMUNICARE PROFESIONALĂ Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă Stabilirea scopului comunicării Identificarea surselor de informaţii Selectarea metodelor de comunicare adecvate Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării Condiţii de aplicabilitate: Scopul comunicării: Surse de informaţii: primirea şi transmiterea informaţiilor. procese verbale. rapoarte. mass media. întreţinerea unor discuţii. manuale. prezentarea unor informaţii informaţii interne şi externe. informatizate obţinerea feedback-ului. buletine informative. documentaţie întocmită corect Metode de comunicare: Metode de verificare a eficienţei: Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite. publicaţii de specialitate. verbale. scrise. seminare.

metode de ascultare (activă sau pasivă). ocazie. persuasive. prin modulaţia vocii.Titlul unităţii 2 : COMUNICARE PROFESIONALĂ Competenţa 2. oferă feed-back. în situaţii formale sau informale. prin structură. contacul vizual). concise. limbajul trupului. folosirea unui suport specific Argumentare Facilitarea comunicării eficiente: Probe de evaluare Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint. încurajează discuţia. adaptate contextului si interlocutorului acceptă opinii diferite. să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o dicuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată).2: Aplică tehnici de comunicare orală Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu Argumentarea unui punct de vedere Facilitarea unei comunicări eficiente Condiţii de aplicabilitate: Strategii de ascultare: Susţinere: în funcţie de: situaţie. 17 . adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului. relevante. prin comunicare non verbală (gesturi. conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date. în funcţie de numărul de vorbitori (mare. încadrarea în timp. 2 persoane). vorbitori. asigură posibilitatea de exprimare. subiectul în cauză. stimulează creativitatea. viteza vorbirii. mic. prin articulare idei clare. prin alegerea tonului şi a vocabularului.

tipul informaţiei.3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Selectare: Organizare: Raport formal: Realizează un raport formal Selectarea informaţiilor necesare temei propuse Organizarea conţinutului şi structurii raportului Elaborarea unui raport formal în funcţie de complexitatea temei. formatul) document coerent. activitate).Titlul unităţii 2 : COMUNICARE PROFESIONALĂ Competenţa 2. publicul ţintă. 18 . adecvat scopului propus Probe de evaluare Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu sa întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs. succesiune logica. piesă. relevanta. bine structurat. suportul (grafica. standardul de prezentare. conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI Nivel de calificare Valoare credit Competenţe : 3 avansat 1. 3. Visual FoxPro). Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate.0 3. în multimedia.2.1. 3.3. format 19 . Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access. Elaborează o pagină web pentru o IMM. poşta electronică).4. 3. Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet.

(b) Selectarea surselor de date pentru documentare şi comunicare. Instrumente de administrare: programul Outlook Express. serviciul de documentare şi informare . descărcarea fişierelor ataşate – Attachment. interfaţa mIRC. gestionarea mesajelor. Comunicarea în timp real: sistem conversaţional în timp real Internet Relay Chat. 20 . Surse de data: baze de date. canalul de discuţii. portalul. domeniu Internet. . agenda de adrese Addresses. browser-ul Internet Explorer. Sent. administrarea cutiilor poştale: Inbox. Trash. prezentare şi transmitere a datelor.WWW. serviciul e-mail – Check Mail. modalităţi de obţinere. (c) Realizarea unei comunicări în timp real. calendar personal. liste de sarcini. (d) Utilizarea instrumentelor de administrare a unei agende. conectarea la un server de discuţii. configurare. a unei liste de discuţii şi a mesajelor aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o comunicare în timp real prin conectarea la un canal de discuţii şi să utilizeze instrumente de administrare a serviciului e-mail. cont personal. bănci de data. motoare de căutare. lansare în execuţie. serviciul de transfer FPT. Probe de evaluare Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de bază şi să selecteze sursele de date pentru documentare şi comunicare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). a unei agende de adrese.1: Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet. topologi de reţele. conform condiţiilor de aplicabilitate. poşta electronică) Criterii de performanţă: (a) Prezentarea noţiunilor de bază. adresă personală. Condiţii de aplicabilitate: Noţiuni de bază: reţea de calculatoare.Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI Competenţa 3. serviciul de comunicare Chat. reţeaua Internet. Draft. căutarea prin criterii – Search.

Join. să organizeze şi prelucreze date cu ajutorul bazelor de date relaţionale. operatorii specifici acestora. Organizare date: definire a bazei de date relaţionale. prelucrări statistice. şir de caractere. Operatori: matematici. conform condiţiilor de aplicabilitate. condiţia de integritate referenţială. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze şi să prezinte un raport folosind un SGBD. înregistrarea. (b) Organizarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul bazelor de date relaţionale. sortare şi filtrare a înregistrărilor după criterii date. dată calendaristică. Project. Structuri de date: tabloul de memorie. Probe de evaluare Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipuri de date. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (d) Realizarea şi prezentarea unor rapoarte folosind un Sistem de Gestiune a Bazelor de Date. proiectare a formularelor. structuri de date. codul SQL. memo. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască şi să opereze cu instrumente specifice Sistemelor de gestiune a bazelor de date. baza de date. relaţionali. Visual FoxPro) Criterii de performanţă: (a) Descrierea şi folosirea diferitelor tipuri de date. conform condiţiilor de aplicabilitate. structuri de date şi operatorii care intervin în procesul de prelucrare a informaţiei. Instrumente: căutare în baza de date.Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI Competenţa 3. logic. proiectare a rapoartelor. creare şi corelare a tabelelor.2 : Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de date: numeric. operatorii algebrei relaţionale: Select. Rapoarte: definire a interogărilor. conform condiţiilor de aplicabilitate 21 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). de concatenate. codificare a câmpurilor. (c) Operarea cu instrumente specifice mediului de gestiune a bazelor de date. fişierul de date. creare a interogărilor. Prelucrare date: introducere a datelor. logici.

(c) Realizarea unei aplicaţii multimedia în Microsoft Power Point. hiperlegăturile. producţia. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). comentarii verbale. programarea reprezentării multimedia a informaţiei.3: Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate. (d) Distribuţia unei prezentări multimedia. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). protocolul http. Prezentare multimedia: folosirea tehnicilor de animaţie. distribuţia produsului multimedia.Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI Competenţa 3. conform condiţiilor de aplicabilitate. protocolul OLE). testarea şi documentarea. tranziţie. Distribuţia prezentării: inscripţionarea prezentării pe un CD cu un CD-Writer. inserare de imagini şi diagrame (memoria clipboard. Probe de evaluare Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile specifice multimedia şi să schiţeze o prezentare multimedia pentru un produs sau o IMM. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o aplicaţie multimedia în Microsoft Power Point şi să distribuie această aplicaţie. proiectarea. hipermedia. folosirea hiperlegăturilor. (b) Schiţarea unei prezentări multimedia pentru un produs sau IMM. în format multimedia Criterii de performanţă: (a) Prezentarea tehnicilor specifice softuri-lor multimedia. Aplicaţie: interfaţa Power Point. browser-ul Internet Explorer. conform condiţiilor de aplicabilitate. analiza. inserarea clipurilor video şi audio. adăugarea efectelor de animaţie. tranziţie şi a efectului de temporizare. folosirea serviciului World Wide Web. Condiţii de aplicabilitate: Tehnici specifice: hipertext. moduri de vizualizare. hiperlegătură. butoane pentru acţiuni. 22 .

conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe de evaluare Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze comenzi HTML şi să aplice modalităţile de realizare a hiperlegăturilor. cunoaştere a elementelor de securizare a informaţiei. mărime. salvare a mai multor documente ca pagini web. (d) Respectarea etapelor necesare pentru găzduirea unui website Condiţii de aplicabilitate Comenzi din codul HTML: comenzi pentru corp de literă. inserarea imaginilor. elemente de conţinut. elementelor multimedia. claritatea informaţiilor. stil. text. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). liste. obţinerea culorii. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze o pagină web pentru o organizaţie din domeniul de activitate şi să respecte etapele necesare pentru găzduirea unui website. conform condiţiilor de aplicabilitate. alegere a furnizorului de servicii Internet.Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI Competenţa 3. (c) Proiectarea unei pagini web pentru o organizaţie din domeniul de activitate. Pagina web: utilizare a cadrelor în documente HTML. cunoaştere a posibilităţilor de încărcare a datelor pe un server web (FTP. sunete. 23 . inserare a imaginilor. tabele. poziţionare. mapare a unei imagini. casete de dialog. încadrare în text. (b) Aplicarea modalităţilor de realizare a hiper-legăturilor. casete combinate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). culoare. modificarea proprietăţilor imaginii.4: Elaborează o pagină web pentru o IMM Criterii de performanţă: (a) Utilizarea comenzilor din codul HTML pentru realizarea unei pagini web. http). formatarea unui fundal sau a unei teme. viteza de încărcare. pe o imagine. Hiper-legături: realizare a unei legături pe un text. Etape: cumpărarea domeniului. browser-ul Internet Explorer.

Titlul unităţii 4 : Nivel: Valoare credit: Competenţe: MANAGEMENTUL PROIECTELOR 3 avansat 2.3 4.1 Identifică mediul de proiect 4.4 Planifică proiectul Implementează proiectul Monitorizează proiectul 4.2 4.5 Utilizează software specializat în managementul proiectelor 24 .0 4.

Titlul unităţii 4 : Competenţa 4. scop. 25 . scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. (c) Estimarea rezultatelor proiectului. metode statistice. feedback. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului. indicatori. realizare. modificare. standarde de calitate. încheiere. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b) Elaborarea fazelor proiectului. justificare economică. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de aplicabilitate: Necesitatea proiectului: Faze proiect: Estimarea rezultatelor: Probe de evaluare Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului.1 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR Identifică mediul de proiect Criterii de performanţă: (a) Analizarea necesităţii proiectului. Probe orale. estimarea bugetului. concepţie. planificare. rezultate aşteptate. estimarea resurse implicate.

că este capabil să definească pachetele de activităţi. specifice în Condiţii de aplicabilitate: Pachete de activităţi: studii de piaţă. (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. 26 . analize de nevoi (swot). Echipa de lucru: Documentelor specifice: Probe de evaluare Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează. managerul de proiect.Titlul unităţii 4 : Competenţa 4. planul de iniţiere al proiectului. (b).2 : Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) MANAGEMENTUL PROIECTELOR Planifică proiectul Definirea pachetelor de activităţi Alocarea de resurse materiale şi umane Pregătirea echipei de lucru Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare. contacte cu furnizorii de servicii şi produse. listă de produse. să aloce resurse materiale şi umane. bordul de proiect. să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a). prin elaborarea si sprezentarea unui raport. şef serviciu achiziţii. să pregătească echipa de proiect. achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului. specialişti pe diferite domenii. echipa financiară. planul de proiect.

conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. raport de progres. Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect . Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul.Titlul unităţii 4 : Competenţa 4. că este capabil să asigure încadrarea în timp. că este capabil să lanseze proiectul. 27 . Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să întocmească documentaţia de proiect. conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. recomandări de acţiune. prin intocmirea unui plan de lansare. registru de probleme. Livrarea produsului/ serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.3 : Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) MANAGEMENTUL PROIECTELOR Implementează proiectul Lansarea proiectului. rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului raport de sfârşit de etapă. Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: Documentatie de proiect: Probe de evaluare Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Întocmirea documentaţiei de proiect. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică.

Titlul unităţii 4 : Competenţa 4. Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării. conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Asigurarea feed-back-ului. registru de schimbări. 28 . cerere de schimbare. conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă. registru de riscuri. reevaluarea activităţilor. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării. standarde. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. beneficii obţinute. de proiect asociate cu costurile. Gestionarea schimbarilor şi crearea documentelor specifice. comparare cu estimările. că este capabil să gestioneze schimbările.4 : Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) MANAGEMENTUL PROIECTELOR Monitorizează proiectul Analizarea riscurilor in functie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice. ameliorative revizuirea procedurilor. Condiţii de aplicabilitate: Riscuri: Surse de risc: Documente specifice: Analiza rezultatelor: Feed-back: de bussines. măsuri Probe de evaluare Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc. plan de managementul riscurilor.că este capabil să analizeze riscurile proiectului.

Probe de evaluare Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute. 29 . sabloane/rapoarte de prezentare.Titlul unităţii 4 : Competenţa 4. de planificare. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. schite. diagrame. Interpretarea rezultatelor obţinute. de calcul simbolic şi statistic grafice.5 : Criterii de performanţă: (a) MANAGEMENTUL PROIECTELOR Utilizează software specializat în managementul proiectelor. Planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate (b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor (c) Condiţii de aplicabilitate: Aplicaţii software: Rezultate: Programe de calcul tabelar.

Titlul unităţii 5 : Nivel: Valoare credit: MANAGEMENTUL CALITĂŢII 3 avansat 1. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii 5. Precizează principiile de management al calităţii 5. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii 30 .3.2.4.1.0 Competenţe: 5. Efectuează controlul statistic 5.

1: Precizează principiile de management al calităţii ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Definirea principiilor de management al calităţii (b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii Condiţii de aplicabilitate: Principiile managementului calităţii: orientarea către client. implicarea personalului. organizarea activităţilor referitoare la calitate. leadership. abordarea sistemului de către management. abordarea concretă in luarea deciziilor. sa indice funcţiile managementului calităţii. asigurarea calităţii. 31 . coordonarea activităţilor referitoare la calitate. conform criteriilor de performanţă (a). abordarea procesuala.Titlul unităţii 5 : MANAGEMENTUL CALITATII _________________________________________________________________________ Competenţa 5. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii. relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii planificarea calităţii. îmbunătăţirea calităţii Funcţiile managementului calităţii: Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii. ţinerea sub control a calităţii. îmbunătăţirea continuă. (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

mărime eşantion. Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic. identificarea defectelor. cifra de respingere extragerea eşantionului. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate 32 . grad de severitate.2 : Criterii de performanţă: (a) (b) (c) MANAGEMENTUL CALITĂŢII Efectuează controlul statistic Precizarea elementelor controlului statistic Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic Condiţii de aplicabilitate: Elementele controlului statistic: caracteristica controlată. AQL) Etape ale controlului statistic: Măsuri: Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere acceptare/ respingere lot de produse trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate.Titlul unităţii 5 : Competenţa 5. reguli de extragere a eşantionului. cifra de acceptare. compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde. conform criteriului de performanţă (b). determinarea caracteristicii conform procedurii specifice. lot. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic. conform criteriului de performanţă (c). plan de control. nivel de calitate acceptabil (AQL).

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat. urmărirea parametrilor de funcţionare Audit de calitate (intern/ extern dat) Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi.3 : Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Cerinţe: MANAGEMENTUL CALITĂŢII Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii proceduri. costuri. standarde de firmă. penalizări pentru întârziere. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. planificarea întreţinerii. feed-back.Titlul unităţii 5 : Competenţa 5. prin elaborarea şi prezentarea unui raport. in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează. produse neconforme. produse returnate. conform criteriului de performanţă (b). 33 . recondiţionări. reparaţii. manualul calităţii. că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c). despăgubiri pentru daune Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. grafice de documentare pe metode statistice. mentenanţă. satisfacerea clienţilor. reclamaţii clienţi. legislaţie.

Titlul unităţii 5 : Competenţa 5. fise de control statistic) Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: Probe de evaluare Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii. stratificare. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate 34 . Ciclul PEVA (planificăexecută-verifică-acţionează). conform criteriului de performanţă (b). histograme. conform criteriilor de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. diagrame. instrumentele calităţii (grafice. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabileasca strategiile si sa aplice instrumentele de imbunatatire a calitatii conform criteriului de performanţă (c) si (d). metoda întrebărilor).4 : MANAGEMENTUL CALITĂŢII Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii Stabileşte strategiile de îmbunătăţire a calităţii Aplica instrumente de îmbunătăţire a calităţii Condiţii de aplicabilitate : Strategii de îmbunătăţire a calităţii: strategia Kaizen. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii. principiul “zero defecte” conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate instrumente ajutătoare (brainstorming.

2. Selectează accesoriile şi materialele decorative pentru produsul dat 35 .3. Alege materialele tehnologice necesare realizării produsului 6.Titlul unităţii 6 : UTILIZAREA MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR Nivel : Valoare credit: 3 avansat 2.4.0 Competenţe: 6. Stabileşte materiile prime pentru un produs dat 6.1. Recunoaşte speciile lemnoase după structură şi caracteristici 6.

conform criteriilor de performanta (a). textură. desen ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa recunoasca speciile de răşinoase şi foioase după structura macroscopică. conform criteriului de performanta (c) si a precizarilor privind conditiile de aplicabilitate 36 . (b) si a precizarilor privind conditiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa selecteze diferite specii lemnoase după caracteristicile fizice.Titlul unităţii 6: UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR ______________________________________________________________________________ Competenţa 6.1: Recunoaşte speciile lemnoase după structură şi caracteristici ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Identificarea speciilor de răşinoase după structura macroscopică (b) Identificarea speciilor de foioase după structura macroscopică (c) Selectarea speciilor lemnoase după caracteristicile fizice ______________________________________________________________________________ Conditii de aplicabilitate: Structură macroscopică: Caracteristici fizice: analizarea celor trei secţiuni principale prin trunchi culorare. luciu.

conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice materiile prime . furnire estetice. finisaj cherestea de răşinoase şi foioase. Stabileşte materiile prime pentru un produs dat ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Analizarea produsului din punct de vedere estetic (b) Indicarea tipurilor de materii prime in functie de destinaţia produsului dat (c) Precizarea sortimentelor.Titlul unităţii 6: UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR ______________________________________________________________________________ Competenţa 6. conform standardelor în vigoare Caracteristici calitative : clase de calitate. lăţimi. conform standardelor în vigoare ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze produsul din punct de vedere estetic. grosimi. caracteristicilor dimensionale şi calitative pentru materiile prime ______________________________________________________________________________ Conditii de aplicabilitate: Analiza estetică: Materii prime: Sortimente: formă. conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze sortimentele şi caracteristicile acestora . tangenţială Caracteristici dimensionale : lungimi. ornamentaţie.2. conform criteriului de performanţa (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 37 . panouri înnobilate cherestea radială. semiradială.

poliesterice. de topire. materiale de pregătire pentru finisare. 220 adezivi: polivinilici. conform criteriului de performanţa (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze şi să argumenteze sortimentele alese. bioxid de titan. cu întărire acidă. 100. chituri. vopsele şi emailuri materiale de finisare ecologice ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze sistemul constructiv şi tipul de finisare a produsului. materiale de finisare abrazivi: granulaţii 60. asamblare demontabilă abrazivi. coloranţi materiale de finisare: lacuri nitrocelulozice. pe bază de răşini alchidice. 80.Titlul unităţii 6: UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR ______________________________________________________________________________ Competenţa 6. de contact materiale de pregătire: perhidrol.3: Alege materialele tehnologice necesare realizării produsului ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Analizarea sistemului constructiv şi a tipului finisării produsului (b) Stabilirea materialelor necesare (c) Precizarea şi argumentarea sortimentelor de materiale stabilite ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Sistem constructiv: Materiale : Sortimente: asamblare fixă încleiată. ureoformaldehidici. 120. 150. amoniac. conform criteriului de performanţa (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 38 . conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească materialele necesare. umplutori de pori. poliuretanice. grunduri. adezivi.

baghete şi aplice decorative Materiale decorative: sticlă. conform criteriului de performanţa (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 39 . franjuri ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze posibilitatea măririi valorii estetice. pluş.Titlul unităţii 6: UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR ______________________________________________________________________________ Competenţa 6. mânere. stofă. şilduri. marmură. mătase.4: Selectează accesoriile şi materialele decorative pentru produsul dat ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Analizarea posibilităţii măririi valorii estetice a produsului (b) Precizarea accesoriilor şi materialelor decorative adecvate produsului ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Mărire valoare estetică: Accesorii: utilizare accesorii şi materiale decorative balamale. butoni. velur. conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze accesoriile şi materialele decorative adecvate. ciucuri.

2. Reprezintă în desenul ornamental elemente decorative pentru mobilier 7.1. Realizează desene de amplasare a mobilierului 40 .0 Competenţe: 7.3. Întocmeşte desene tehnice pentru produse din lemn 7.Titlul unităţii 7 : REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN Nivel : Valoare credit: 3 avansat 2. Utilizează lumini şi umbre în reprezentarea ornamentelor 7.4.

Titlul unităţii 7 : REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN ______________________________________________________________________________ Competenţa 7.1: Întocmeşte desene tehnice pentru produse din lemn ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Folosirea normelor generale în reprezentarea produselor din lemn (b) Aplicarea sistemelor de proiecţie la reprezentarea produselor din lemn (c) Întocmirea schiţei şi a desenului la scară pentru produse de lemn ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Norme generale: formate hârtie. perspectivă paralelă. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 41 . conform criteriului de performanţa (a). materiale Sisteme de proiecţie: perspectivă conică. proiecţii ortogonale Schiţe şi desene la scară: respectare etape şi reguli de reprezentare ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească normele generale de reprezentare în desenul tehnic. şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice sistemele de proiecţii şi să întocmească schiţa şi desenul la scară. tipuri de linii. semne convenţionale pentru materii prime. reguli de cotare. scări.

conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte tehnica de aplicare a umbrelor în reprezentarea ornamentelor.Titlul unităţii 7: REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN ______________________________________________________________________________ Competenţa 7. conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 42 . cu tuş (prin tente slabe. degradate) ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de umbră.2: Utilizează lumini şi umbre în reprezentarea ornamentelor ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Identificarea tipurilor de umbre în reprezentarea corpurilor (b) Respectarea tehnicii de aplicare a umbrelor la reprezentarea ornamentelor ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de umbre: Tehnică de aplicare a umbrelor: umbra proprie şi umbra purtată cu creionul (prin linii şi prin estompare). uniforme.

picioare. rame. conform criteriuluir de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească desene pentru diferite elemente constructive şi decorative de mobilier. socluri. animal. conform criteriuluir de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 43 . uşi ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte regulile de alcătuire a ornamentelor şi aranjamentelor decorative. lezene. inspirate din regnul vegetal. repetiţia. braţe şi spătare de fotolii.3: Reprezintă în desenul ornamental elemente decorative pentru mobilier ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Respectarea regulilor de alcătuire a ornamentelor şi aranjamentelor decorative (b) Întocmirea desenelor pentru diferite tipuri de ornamente (c) Desenarea ornamentelor pe diferite elemente constructive şi decorative de mobilier ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Reguli de alcătuire: Tipuri de ornamente: stilizarea. din figura omului Elemente constructive şi decorative : borduri. simetria. alternanţa. cornişe. contrastul. din arhitectură. conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească desene pentru diferite tipuri de ornamente.Titlul unităţii 7: REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN ______________________________________________________________________________ Competenţa 7. ritmul geometrice. tăblii.

comercial.4: Realizează desene de amplasare a mobilierului ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Aplicarea semnelor convenţionale pentru produse de mobilier (b) Întocmirea desenelor de amplasare.Titlul unităţii 7: REPREZENTAREA ÎN DESENUL TEHNIC ŞI ORNAMENTAL A PRODUSELOR DIN LEMN ______________________________________________________________________________ Competenţa 7. funcţie de destinaţia spaţiului ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Semne convenţionale: Destinaţie spaţiu: pentru mobilier de interior de locuit. conform criteriuluir de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 44 . conform criteriului de performanţa (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească desene de amplasare a mobilierului. birou ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice semnele convenţionale pentru produsele de mobilier.

3. Monitorizează procesul de obţinere a prototipului unui produs 8.2. Stabileşte tehnologia de fabricaţie în funcţie de produsul dat 8.4.Titlul unităţii 8: Nivel: Valoare credit: Competenţe: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN 3 avansat 2.1. Aplică măsuri de îmbunătăţire a caracteristicilor produsului 45 . Determină necesarul de materiile prime şi materialele pentru un produs dat 8.0 8.

pentru pregătirea suprafeţelor în vederea finisării (perhidrol. metal. cherestea răşinoase. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 46 . umplutori de pori. materiale peliculogene (lacuri. vopsele) nomenclatorul de elemente. material plastic Materiale: adezive. grunduri. panouri furniruite şi înnobilate. chituri. furnire estetice indigene şi exotice. amoniac. abrazive.1: Determină necesarul de materii prime şi materiale pentru un produs dat ________________________________________________________________________ Criterii de performaţă: (a) Stabilirea sortimentelor de materii prime pe clase de calitate (b) Stabilirea materialelor . conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze necesarul de materii prime şi materiale. centralizatorul suprafeţelor pe operaţii. materialelor auxiliare şi decorative (c) Calcularea necesarului de materii prime şi materiale ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Sortimente de materii prime: cherestea foioase. emailuri.Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN Competenţa 8. sticlă. coloranţi). coeficienţii de utilizare a materiilor prime şi materialelor Bază de calcul: Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească sortimentele de materii prime şi materiale pentru un produs dat. marmură.

finisarea. reamplasare utilaje. montarea. mobilier curbat. prelucrarea macanică. ambarcaţiuni. binale. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 47 . debitarea reperelor.Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN Competenţa 8. mobilă în construcţie mixtă. mobilier artistic. modernizare flux tehnologic. ambalarea. mobilier mulat. instrumente muzicale. mobilă din cadre. înlocuirea materiilor prime şi materialelor cu materiale moderne Operaţii tehnologice: Optimizare prin: Probe de evaluare Probe orale / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice grupa corespunzătoare produsului dat şi să descrie operaţiile tehnologice. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe scrise / orale prin care elevul demonstrează că este capabil să formuleze variante de optimizare a tehnologiei descrise.2: Stabileşte tehnologia de fabricaţie în funcţie de produsul dat ________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Identificarea grupei corespunzătoare pentru produsul dat (b) Descrierea operaţiilor tehnologiei de fabricare a produsului dat (c) Formularea unor propuneri de optimizare a tehnologiei descrise ___________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Grupe de produse: mobilă corp. articole sportive.

formei. sortiment. montare şi ambalare . corespunzător tehnologiei stabilite (c) Evaluarea prototipului obţinut Condiţii de aplicabilitate: Condiţii: Utilaje şi SDV-uri: specie.Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN Competenţa 8. defectelor de finisare Evaluare prototip: Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică referitoare la materiile prime şi materialele utilizate. a: dimensiunilor. conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze prototipul obţinut. încadrarea în stil.prevăzute în documentaţia tehnică. caracteristici dimensionale. umiditate corespunzătoare operaţiilor de : debitare a reperelor. prelucrare macanică. verificarea conformităţii cu prevederile din documentaţia tehnică a produsului. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească corespndenţa dintre tipul utilajelor şi a SDV-urilor folosite şi cele prevăzute în documentaţia tehnică. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 48 .3: Monitorizează procesul de obţinere a prototipului unui produs ________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Verificarea respectării condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică referitoare la materiile prime şi materialele utilizate (b) Urmărirea folosirii utilajelor şi SDV-urilor. calitatea suprafeţelor. clasă de calitate. finisare.

4: Aplică măsuri de îmbunătăţire a caracteristicilor produsului ________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Analizarea rezultatelor evaluării prototipului (b) Stabilirea corecturilor necesare (c) Ameliorarea secvenţelor de proces Condiţii de aplicabilitate: Analiză: Corecturi: Ameliorare: Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnică referitoare la materiile prime şi materialele utilizate. variante de finisaje. înlocuiri de materii prime şi materiale. abateri de formă. conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze prototipul obţinut. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate abateri dimensionale. încadrare în stil. defecte de finisare modificări în fluxul tehnologic.Titlul unităţii 8: UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEMN Competenţa 8. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească corespndenţa dintre tipul utilajelor şi a SDV-urilor folosite şi cele prevăzute în documentaţia tehnică. implementarea corecturilor în documentaţia de produs 49 . soluţii constructive noi.

Precizează condiţiile tehnice de realizare a unui produs din lemn 9.2.4. Stabilieşte tehnologia de obţinere a produsului proiectat 50 . Realizează desenele pentru produsul proiectat 9.Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN Nivel : Valoare credit: 3 avansat 2. Elaborează documentaţia de preţ 9.3.0 Competenţe: 9.1.

1: Precizează condiţiile de realizare a unui produs din lemn _____________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Stabilirea caracteristicilor produsului din lemn (b) Indicarea condiţiilor tehnice de realizare a produsului din lemn ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Caracteristici : Condiţii tehnice: destinaţie. dimensiuni de gabarit. finisare. transport ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească caracteristicile produsului. conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate. 51 .Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN _____________________________________________________________________________ Competenta 9. Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze condiţiile tehnice de realizare a produsului. montare. formă. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate. ornamentaţie sistem constructiv. ambalare.

secţiunile şi detaliile produsului proiectat. de sus. laterale orizontale şi verticale Detalii: asamblări repere ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că poate executa desenul de perspectivă al unui produs finit conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute vederile. conform criteriilor de performanţă (b). (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate 52 .2: Realizează desenele pentru produsul proiectat ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Executarea desenului de perspectivă (b) Executarea vederilor şi secţiunilor (c) Executarea detaliilor constructive ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Desen de perspectivă: Vederi : Secţiuni: perspectivă paralelă din faţă.Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN ______________________________________________________________________________ Competenţa 9.

Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN ______________________________________________________________________________ Competenţa 9. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze norma de consum şi să determine preţul de producţie pentru produsul proiectat. centralizatorul necesarului de materii prime suprafeţe pe operaţii conform indicelui de utilizare pentru materii prime şi materiale cost materii prime şi materiale. coeficienţi de utilizare maşini şi utilaje ______________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească elementele bazei de calcul. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate 53 .3: Elaborează documentaţia de preţ ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Stabilirea elementelor bazei de calcul (b) Calcularea normei de consum (c) Determinarea preţului de producţie pentru produsul proiectat ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Baza de calcul : Norme de consum: Preţ de producţie: nomenclatorul reperelor. cost manoperă.

finisare. montare. burghie.4: Stabilieşte tehnologia de obţinere a produsului proiectat ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Precizarea succesiunii operaţiilor din fluxul tehnologic (b) Specificarea utilajelor şi SDV-urilor necesare ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Succesiune operaţii: debitare. prelucrare mecanică. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate 54 . ambalare Utilaje: SDV-uri: maşini şi agregate corespunzătoare operaţiilor specificate discuri tăietoare.Titlul unităţii 9 : ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE FINITE DIN LEMN ______________________________________________________________________________ Competenţa 9. cuţite. verificatoare tip tampon şi potcoavă Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze succesiunea operaţiilor din fluxul tehnologic. dispozitive de avans mecanic. conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să specifice utilajele şi SDV-urile necesare. freze drepte şi profilate.

Stabileşte stilul pentru produsul de proiectat 10. Elaborează documentaţia tehnică pentru un produs de mobilier artistic 55 .0 ______________________________________________________________________________ Competenţe: 10.Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC Nivel : 3 avansat Valoare credit: 2.3.2.1. Precizează particularităţile tehnologiei de fabricaţie 10. Identifică caracteristicilor unui produs de mobilier artistic 10.4.

după sursa de inspiraţie ( geometrice. figura omului) Probe de evaluare Probe practice/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze formele obiectelor de mobilier artistic. conform criteriului de performanţă (a). şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe practice /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să specifice soluţiile constructive şi să clasifice ornamentele. încheieturi pe elemente drepte şi curbe după metoda de executare (sculptură. intarsie.1: Identifică caracteristicilor unui produs de mobilier artistic ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Precizarea formelor obiectelor de mobilier artistic (b) Specificarea soluţiilor constructive (c) Clasificarea ornamentelor ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Forme: Soluţii constructive: Criterii de clasificare: linii de contur drepte şi curbilinii îmbinări. vegetale. înnădiri. arhitectură. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate 56 .Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC ______________________________________________________________________________ Competenţa 10. pictură). din regnul animal.

decorative ale antichităţii. vegetale. clasice. constructive. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate 57 . gotic. figura omului Probe de evaluare Probe scrise/ orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile stilurilor obiectelor de mobilier artistic. baroc. arhitectură. şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe practice /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încadreze în stil produslui de proiectat şi să aleagă elementele de decorare. ale evului mediu (bizantin. romanic). ale epocii moderne( renaştere.Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC ______________________________________________________________________________ Competenţa 10. din regnul animal. conform criteriului de performanţă (a). rococo.2: Stabileşte stilul pentru produsul de proiectat ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Descrierea caracteristicilor stilurilor de mobilier artistic (b) Încadrarea în stil a produsului de proiectat (c) Alegerea ornamentelor pentru decorarea produsului ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Caracteristici: Stiluri de mobilier: Ornamente: de formă. românesc) geometrice.

conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate 58 . strunjire) modelare cu relief şi în adâncime. frezare.Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC ______________________________________________________________________________ Competenţa 10. burghiere. pictură Probe de evaluare Probe practice /orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească operaţiile de pregătire şi să indice metoda de executare a elementelor decorative.3: Precizează particularităţile tehnologiei de fabricaţie ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Stabilirea operaţiilor de pregătire a elementelor constructive (b) Indicarea metodei de executare a elementelor decorative ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Operaţii de pregătire: Metode: debitare (contur rectiliniu şi curbiliniu). prelucrare mecanică (îndreptare. cepuire. intarsie. rindeluire.

Titlul unităţii 10 : PROIECTAREA DE PRODUSE CU UTILIZAREA STILURILOR DE MOBILIER ARTISTIC ______________________________________________________________________________ Competenţa 10. formă. manoperă. norma de consum. materii prime şi materiale. respectarea normelor de reprezentare în desen Documente de proiectare: Verificare: Probe de evaluare Probe practice/ orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să colecteze datele necesare întocmirii documentaţiei tehnice. nomenclatorul reperelor. vederi. fişe tehnologice). şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe practice /orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia tehnnică pentru un produs de mobilier artistic şi să verifice corectitudinea întocmirii acesteia. secţiuni. soluţii constructive. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate 59 . indici de utilizare.4: Elaborează documentaţia tehnică pentru un produs de mobilier artistic ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Colectarea datelor necesare elaborării documentaţiei tehnice (b) Întocmirea documentelor de proiectare (c) Verificarea corectitudinii documentaţiei tehnice întocmite ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Date necesare: dimensiuni de gabarit. conform criteriului de performanţă (a). finisaj parte scrisă (descrierea tehnică a produsului. parte desenată ( desenul de perspectivă. SDVuri. încadrarea în stil. detalii) valorificarea materiilor prime şi materialelor. utilaje. tehnologie de execuţie.

3.0 Competenţe: 11. Stabileşte tehnici specifice de ornamentare pentru un produs din lemn specificat 60 .2. Concepe ornamente şi aranjamente decorative pentru decorarea unui produs din lemn specificat 11. Elaborează forme estetice pentru produse din lemn 11.1.Titlul unităţii 11: ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE Nivel: Valoare credit: 3 avansat 2.

contrastul. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze contribuţia cromaticii la realizarea esteticii produsului . conform criteriului de performanţă (d) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 61 .1: Elaborează forme estetice pentru produse din lemn Criterii de performanţă: (a) Utilizarea conceptelor de bază ale esteticii (b) Respectarea principiilor de elaborare a formei (c) Aplicarea legilor compoziţiei la realizarea ansamblului produsului (d) Evidenţierea contribuţiei cromaticii la realizarea esteticii produsului Condiţii de aplicabilitate: Concepte de bază ale esteticii: Principii: Legile compoziţiei: Cromatica: frumos. combinarea culorilor (intensitate. kitch proporţii. raportul culoare-fond Probe de evaluare Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizarea conceptelor de bază ale esteticii conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte principiile de elaborare a formei şi să aplice legile compoziţiei la realizarea ansamblului produsului. ornament. dominanta. tonalitate). volume. culori. stil. culoare. măsura culori. estetică industrială. saturaţie.Titlul unităţii 11: ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE Competenţa 11. simetria. umbre şi lumini ritmul plastic.

ritmul Reguli de stilizare: Probe de evaluare Probe scrise/ pactice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnica specifică plasticii decorative pentru realizarea ornamentelor şi să realizeze ornamentarea produsului dat. alternanţa. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 62 .vie.2: Concepe ornamente şi aranjamente decorative pentru decorarea unui produs din lemn specificat Criterii de performanţă: (a) Utilizarea tehnicii specifice plasticii decorative pentru realizarea ornamentelor (b) Realizarea ornamentării produsului dat. arcade. flori. ramuri. peşti. lotus. muluri decorative. contrastul. conform criteriului de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice regulile de stilizare la realizarea ornamentaţiei produsului din lemn dat. cu diferite motive decorative (c) Aplicarea regulilor de stilizare la realizarea ornamentaţiei produsului din lemn specificat Condiţii de aplicabilitate: Tehnică specifică: Motive decorative: stilizarea inspirate din domeniul abstract: puncte. cariatide. cu diferite motive decorative. atlanţi.Titlul unităţii 11: ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE Competenţa 11. pilaştri. console. figuri şi corpuri geometrice. repetiţia. inspirate din figura omului simetria. castan. inspirate din arhitectură: coloane. inspirate din regnul animal:figuri de animale. inspirate din regnul vegetal: frunze de acant. păsări. de viţăde. linii.

arderea superficială. bronzarea. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate intarsia. mozaicul modelarea în relief (sculptura). modelarea în adâncime (dăltuirea). încrustaţia. pictarea.3: Stabileşte tehnici specifice de ornamentare pentru un produs din lemn specificat Criterii de performanţă: (a) Utilizarea metodelor de decorare plane pentru ornametarea produsului specificat (b) Utilizarea metodelor de decorare în relief pentru ornametarea produsului specificat (c) Decorarea suprafeţelor prin alte metode Condiţii de aplicabilitate: Metode de ornametare plane: Metode de ornametare în relief: Alte metode: Probe de evaluare Probe practice/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze metodele de decorare plane şi în relief pentru ornametarea produsului dat. aurirea. pirogravura.Titlul unităţii 11: ASIGURAREA DESIGNULUI PRODUSELOR DIN LEMN PRIN ORNAMENTAŢIE Competenţa 11. argintarea 63 . presarea patinarea. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze suprafeţele prin alte metode. serigrafierea. texturarea.

0 Competenţe: 12.4.3. Prezintă variante de amenajare a unui spaţiu. cu destinaţie specificată 12. Selectează obiecte pentru amenajarea unui spaţiu dat 12.1. Analizează caracteristicile unui spaţiu dat în vederea amenajării 12. Stabileşte modalităţi de decorare a unui spaţiu cu accesorii şi accente decorative 64 .Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR Nivel: 3 avansat Valoare credit: 2.2.

conform criteriilor de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic spaţiul dat . funcţionalitatea lungime. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte măsoare dimensiunile spaţiului dat. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 65 .1: Analizează caracteristicile unui spaţiu dat în vederea amenajării Criterii de performanţă: (a) Stabilirea caracteristicilor spaţiului dat (b) Măsurarea dimensiunilor spaţiului dat (c) Reprezentarea grafică a spaţiului (locuinţă. spaţiu comercial) Condiţii de aplicabilitate: Caracteristici: Dimensiuni: Reprezentare grafică: ambianţa.Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR Competenţa 12. spaţialitatea. lăţime. birou. înălţime desen de perspectivă Probe de evaluare Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească caracteristicile spaţiului dat.

culoare. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă piesele de mobilier specifice fiecărei zone în parte. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate bucătărie. dormitor .Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR Competenţa 12. camere de tineret.2: Selectează obiecte pentru amenajarea unui spaţiu dat Criterii de performanţă: (a) Stabilirea tipului de mobilier în raport cu funcţionalitatea spaţiului dat (b) Alegerea pieselor de mobilier specifice fiecărei zone în parte (c) Respectarea principiilor de grupare ale mobilierului Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de mobilier: Zone : Principii de grupare: Probe de evaluare Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească tipul de mobilier în raport cu funcţionalitatea spaţiului dat. birou. de odihnă. cameră de zi. de distracţie armonizare stil. spaţii comerciale de lucru. de şedere. finisaj 66 . de depozitare.hol. cu respectarea principiilor de grupare. baie.

Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR Competenţa 12. cu destinaţie specificată Criterii de performanţă: (a) Identificarea posibilităţilor de amplasare a obiectelor de mobilier selectate (b) Reprezentarea grafică a variantelor de amenajare pentru un spaţiu cu destinaţie specificată (c) Stabilirea variantei optime de amenajare Condiţii de aplicabilitate: Amplasare: Reprezentare: mobilier Variantă optimă: ţinând cont de latura utilitară şi estetică desene de perspectivă. utilizare judicioasă a spaţiului.3: Prezintă variante de amenajare a unui spaţiu. confort Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice posibilităţile de amplasare a obiectelor de mobilier. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 67 . semne convenţionale pentru cerinţă client. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte grafic variante de amenajare a spaţiului dat şi să stabilească varianta optimă. ambient plăcut. proiecţii.

cu accesorii şi accente decorative Criterii de performanţă: (a) Alegerea sistemelor de ecranare a surselor de lumină într-un spaţiu specificat (b) Analizarea efectului culorii în raport cu volumul spaţiului (c) Selectarea tipurilor de accesorii şi accente decorative şi a modalităţilor de amplasare într-un spaţiu dat Condiţii de aplicabilitate: Sisteme de ecranare: Efectul culorii: Accesorii şi accente decorative: lămpi. aplice. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 68 . obiecte decorative Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă sistemele de ecranare a surselor de lumină într-un spaţiu specificat.4: Stabileşte modalităţi de decorare a unui spaţiu specificat. tablouri. contrast. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe orale/ practicce prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze efectul culorii în raport cu volumul unui spaţiu specificat. draperii. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze tipurile de accesorii şi accente decorative şi modalităţile de amplasare într-un spaţiu dat.Titlul unităţii 12: ELABORAREA VARIANTELOR DE AMENAJARE A SPAŢIILOR Competenţa 12. efect de mărire sau micşorare a spaţiului perdele. abajururi. spoturi armonizare. veioze.

Analizează caracteristicile locuinţei ce va fi amenajată 13.3. Întocmeşte proiecte de mobilier 69 . Propune tipuri de mobilier pentru încăperile locuinţei 13.2.Titlul unităţii 13 : PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCAPERILOR Nivel : Valoare credit: 3 avansat 2.1.0 Competenţe: 13.

distracţie ____________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile unei locuinţe conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească funcţiunile încăperilor locuinţei. dimensiuni.1: Analizează caracteristicile locuinţei care va fi amenajată ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Determinarea caracteristicilor unei locuinţe (b) Stabilirea funcţiunilor încăperilor locuinţei ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Caracteristici : Funcţii: forme.Titlul unităţii 13 : PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCAPERILOR ______________________________________________________________________________ Competenţa 13. relaxare. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate 70 . deschideri prepararea hranei. odihnă. servirea mesei. studiu.

Titlul unităţii 13 : PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCAPERILOR ______________________________________________________________________________ Competenta 13.2: Propune tipuri de mobilier pentru încăperile locuinţei ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Alegerea pieselor de mobilier specifice fiecarei zone (b) Gruparea pieselor de mobilier după destinaţia încăperii ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Zone : mesei Destinaţia: dormitor. conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate 71 . distracţii. bucătării de odihnă. camere de tineret. studiu. primire. camera de zi. sufragerie. pregătire a ____________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă piesele de mobilier specifice zonei conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să grupeze piesele de mobilier după destinaţia încăperii . destindere. lucru.

Titlul unităţii 13 : PROIECTAREA DE TIPURI DE MOBILIER IN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCAPERILOR ______________________________________________________________________________ Competenţa 13.3: Întocmeşte proiecte de mobilier ______________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Încadrarea mobilei în grupa corespunzătoare destinaţiei (b) Stabilirea soluţiilor constructive ale structurii mobilei (c) Dimensionarea produselor de mobilier în funcţie de poziţiile ergonomice ale corpului uman ______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Grupe de mobilier: Soluţii constructive: Poziţii ergonomice: de păstrare şi depozitare, şedere şi odihnă, servit şi lucru îmbinari, înnădiri, încheieturi, asamblari fixe, asamblari demontabile poziţia ortostatică, şezând, culcat

___________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să încadreze mobila în grupa corespunzătoare destinaţiei, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească soluţii constructive, conform criteriului de performanţă (b) şi a condiţiilor de aplicabilitate Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să dimensioneze produsele de mobilier în funcţie de poziţiile ergonomice ale corpului uman, conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate

72

Titlul unităţii 14: Nivel: Valoare credit: Competenţe:

UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN 3 avansat 2.0

14.1. Utilizează componentele sistemului de calcul 14.2. Foloseşte tehnici de bază pentru desenare 14.3. Aplică tehnici avansate pentru desenare 14.4. Realizează o bibliotecă de simboluri

73

Titlul unităţii 14:

UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN Utilizează componentele sistemului de calcul

Competenţa 14.1:

Criterii de performanţă: (a) Operarea cu dispozitive periferice (b) Organizarea informaţiilor pe disc (c) Operarea cu fişiere Condiţii de aplicabilitate : Dispozitive periferice: Operaţii cu periferice: mouse, CD-ROM, floppy-disk, imprimanta, scanner Mouse( click stanga-dreapta, glisare, dublu click, bara de derulare) CR-ROM( deschidere, inchidere, citire);Floppy disk(introducere, citire, scriere, extragere);Imprimanta( introducere foi, imprimare simpla sau multiplă iniţializare înainte de imprimare, anulare operaţii); Scanner( previzualizare, setari, scanare, salvare).

Organizarea informaţiilor: directoare, fişiere Fişiere: Comenzi: caracteristici (nume, extensie, dimensiune), cale new, copy/paste, cut/paste, save, move, rename, delete

Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze cu dispozitivele periferice, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să vizualizeze organizarea informatţilor pe disc, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze, să copieze, să salveze, să mute, să redenumească, să şteargă şi să caute fişiere, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

74

Titlul unităţii 14:

UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN Foloseşte tehnici de bază pentru desenare

Competenţa 14.2:

Criterii de performanţă: (a) Aplicarea meniurilor de editare (b) Construirea unui desen pentru o piesă simplă de mobilier (c) Introducerea de texte explicative în desen Condiţii de aplicabilitate: Meniuri de editare: meniul pull-down, meniul cursor, meniul ecran Construire desen: comenzi de desenare ACAD, ARC, POLYGON Introducere texte: comenzi TEXT şi DTEXT

Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice meniurile de editare, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să construiască un desen pentru o piesă simplă de mobilier, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să introducă texte explicative în desen, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate

75

Titlul unităţii 14: UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN Aplică tehnici avansate pentru desenare Competenţa 14.3: Criterii de performanţă: (a) Adăugarea haşurilor (b) Trasarea cotelor (c) Respectarea normelor din desenul tehnic Condiţii de aplicabilitate: Haşuri: pentru secţiuni şi detalii Cote : dimensiuni şi simboluri Comenzi: DIM şi DIM1 Norme: grosimi de linii. (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă (a). formate Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să haşureze şi să coteze piesa desenată. respectând normele din desenul tehnic. amplasare proiecţiilor. 76 . semne convenţionale pentru materii prime şi materiale.

Titlul unităţii 14: UTILIZAREA CALCULATORULUI LA PROIECTAREA PRODUSELOR DIN LEMN Realizează o bibliotecă de simboluri Competenţa 14. utilizarea comenzii BLOCK Inserare simboluri: comenzi DDINSERT Descompunere bloc: comenzi EXPLODE Salvare bloc : comenzi WBOLCK Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să insereze blocuri şi simboluri într-un desen. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 77 . conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descompună blocul în componente şi să-l salveze într-un fişier.4: Criterii de performanţă: (a) Crearea de simboluri şi blocuri (b) Inserarea simbolurilor într-un desen (c) Descompunerea blocului în componente (d) Salvarea unui bloc într-un fişier Condiţii de aplicabilitate: Simboluri şi blocuri: mici subansamble sau părţi componente frecvent utilizate la piesele de mobilier.

Stabileşte un program de marketing pentru produse cu forme estetice 15.1.2.0 Competenţe: 15. Elaborează modele de strategii de marketing pentru produse din lemn 15. Propune modele promoţionale pentru produse cu forme estetice 78 .Titlul unităţii 15: INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR ÎN PROIECTE DE MARKETING Nivel: Valoare credit: 3 avansat 2.3.

concurenţi (firme şi persoane particulare cu aceleaşi categorii de clienţi) după dinamica pieţei. conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă strategia optimă de piaţă. schimbările pieţei. furnizări de resurse băneşti (bănci). externă) furnizori de resurse materiale(prestări de servicii). conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 79 .Titlul unităţii 15: INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR ÎN PROIECTE DE MARKETING Competenţa 15. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structura componentelor de mediu care influenţează relaţiile firmei. nivelul concurenţei locală. exigenţele pieţei. structura pieţei. internaţională Tipuri de strategii: Piaţa : Probe de evaluare Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze relaţiile firmei de profil prelucrarea lemnului cu factorii de mediu. naţională. furnizări de forţă de muncă. regională.1: Elaborează modele de strategii de marketing pentru produse din lemn Criterii de performanţă: (a) Analizarea relaţiilor firmei din profil prelucrarea lemnului cu factorii de mediu (b) Identificarea structurii componentelor de mediu care influenţează relaţiile firmei (c) Alegerea strategiei optime de piaţă Condiţii de aplicabilitate: Relaţii : Componente de mediu: de piaţă (internă.

durată. (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate 80 . adoptare Probe de evaluare Probe scrise / practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească şi să implementeze un plan de marketing.Titlul unităţii 15: INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR ÎN PROIECTE DE MARKETING Competenţa 15.2: Stabileşte un program de marcheting pentru produse cu forme estetice Criterii de performanţă: (a) Alegerea obiectivelor (b) Stabilirea planului de acţiune (c) Implementarea programului stabilit Condiţii de aplicabilitate: Obiective : Plan de acţiune: Implementare: conforme strategiei de dezvoltare a firmei stabilirea mijloacelor. a tipurilor de produse. coerenţa acţiunilor. punere în practică obiective. conform criteriilor de performanţă (a). buget.

mass-media. gradul de adaptare la piaţă.Titlul unităţii 15: INTEGRAREA ESTETICII PRODUSELOR ÎN PROIECTE DE MARKETING Competenţa 15. expoziţii 81 . orizontul de timp. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate după obiective. reviste.3: Propune modele promoţionale pentru produse cu forme estetice Criterii de performanţă: (a) Stabilirea strategiei promoţionale (b) Utilizarea mijloacelor de publicitate (c) Participarea la manifestări speciale Condiţii de aplicabilitate: Strategie : Mijloace de publicitate: Manifestări: Probe de evaluare Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească strategia promoţională. conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze mijloacele de publicitate şi să participe la manifestări speciale. preferinţe clienţi pliante. concurenţi. afişe. panouri târguri.