Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: TEHNICIAN NUTRIŢIONIST NIVELUL 3 avansat

BUCUREŞTI

2006

Tehnician nutriţionist

2

AUTORI 1. ANDREI CRISTINA – prof. gradul definitiv, Grup Şcolar Economic Administrativ ”O. Onicescu” Botoşani 2. BUCURA DANA ALICE - prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte 3. BURUIANĂ GIANINA - prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Piatra Neamţ 4. COSTACHE RODICA – prof. gradul I, Grupul Şcolar "Voievodul Gelu" Zalău 5. DUMITRASCU - NICU DUMITRA – prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti 6. ISMAIL NELIDA – prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia 7. DINCĂ FLORIN CRISTIAN - prof. gradul II, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

CONSULTANŢĂ: CIOBANU GABRIELA LILIANA – Inspector de specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Tehnician nutriţionist

3

Alimentaţia în diferite boli 14. Managementul proiectelor 5. Alimentaţia raţională în colectivităţi 13.0 2. Alimentaţia bătrânilor 12.5 1. Alimentaţia sportivilor 10.0 1.0 1.5 0.5 1.5 1.0 Tehnician nutriţionist 4 .UNITĂŢI DE COMPETENŢE UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE: 1. Managementul calităţii UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE: 6.0 1. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă 7. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor 9. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC) 3.5 0. Întocmirea meniurilor CREDITE: 7. Comunicare profesională 4.0 0. Comunicarea profesională în limba modernă 2.0 1.0 8.0 2. Alimentaţia femeii gravide 11.0 1.5 0. Metode de gastrotehnie 8.

Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 5. în contexte profesionale semnificative 3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 1.0 1. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 4. în contexte profesionale semnificative 2. Comunicare profesională în limba modernă 3 avansat 2. în contexte profesionale semnificative. în contexte profesionale semnificative. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. Elaborează mesaje scrise specializate. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. în contexte profesionale semnificative Tehnician nutriţionist 5 .

inclusiv numerice. şedinţe). inclusiv numerice. în diverse registre. în registre sociale şi profesionale uzuale. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. contra. neutră). inclusiv mesaje telefonice înregistrate. conferinţe (inclusiv video-conferinţe). informaţii. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat (b) Extragerea informaţiilor/detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu. privind specificaţii de procese. transmisiuni radio şi TV. discursuri. anunţuri publice. limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare. colegi sau de cei din jur. conferinţe. relevant pentru domeniul ocupaţional. solicitări şi întrebări orale. ideea principală (sensul global). non-verbale şi/sau de asocieri/conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare (f) Înţelegerea de instrucţiuni. conversaţii telefonice. formale şi informale directe. explicaţii. rapoarte.Titlul unităţii: Competenţa 1: 1. produse şi servicii. prezentări (formale/informale) de produse/servicii. şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală Condiţii de aplicabilitate: Contexte: activităţi de serviciu. pe teme profesionale: instrucţiuni. emise la viteză normală. din mesaje orale diverse (c) Identificarea de opinii şi atitudini. şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi. vorbire la viteză normală. concepte) (d) Identificarea. puncte de vedere. emise clienţi. 6 Surse şi tipuri de mesaje orale: Informaţii obţinute: Limbaj: Tehnician nutriţionist . priorităţi. a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe (e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale. care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat. întâlniri. situaţii formale situaţii informale Texte care conţin unele elemente de vocabular/de accent nefamiliare. intonaţiei şi al sensului implicit. cu ajutorul conţinutului. atitudini (pro. informaţii factuale. termeni specifici mesajelor mass media. idei. întrebări. vocabular specific cu nivel mediu de specializare. opinii. de lungime variabilă: mesaje. solicitări. contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. Comunicare profesională în limba modernă Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. intonaţie.Moduri de acţiune: întrebări. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (d). (c). Pentru certificare. Probe de evaluare Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii/detalii. intonaţiei şi al sensului implicit. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni. (b). integrat. comunicarea informaţiilor/detaliilor către alte persoane. limbaj corporal/nonverbal. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). activităţi). evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. verificarea sensului prin alte surse. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură. acţiuni proprii (realizarea de operaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. Probele pot viza. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului. Tehnician nutriţionist 7 . (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare.

date privind: materii prime. procese verbale. reclamaţii. şedinţe) Texte. Tipuri de text: Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Tehnician nutriţionist 8 . Comunicare profesională în limba modernă Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate. informaţii factuale. prospecte. pe teme de interes comun. acţiuni proprii: realizarea de operaţii. conferinţe. notiţe. anunţuri. informaţii profesionale: instrucţiuni. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu. modificarea unor operaţii. grafice. inclusiv numerice. instrucţiuni. comunicarea informaţiilor/detaliilor către alte persoane. formulare. luarea de decizii. materiale şi produse finite. texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă. rapoarte. contexte profesionale formale. contexte profesionale informale. diagrame şi alte materiale vizuale. texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. pagini Internet. scheme. în texte de specialitate (b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi/sau de asocieri/conexiuni. contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. instrucţiuni. circulare. transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. reclame. manuale tehnice. relativ complexe. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu. baze de date. prezentări. în diverse registre. prezentări. explicaţii. oferte. tabele.Titlul unităţii: Competenţa 2: 1. date tehnice ale unor produse şi servicii. atunci când este necesar (c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/din texte diferite. elemente cheie din documente relevante. fişe tehnice. (d) Înţelegerea de reglementări. reclame. operaţii şi procese tehnologice dicţionare. şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate Condiţii de aplicabilitate: Contexte: activităţi profesionale. de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale. instrucţiuni cereri. întâlniri. faxuri. evaluări.

atunci când este necesar.Probe de evaluare Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) . se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale. Probele pot viza. instrucţiuni. Tehnician nutriţionist 9 . în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional. Pentru certificare. Probe orale. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. detalii şi opinii. În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. integrat. şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate. scrise şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări. şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

discuţii profesionale formale şi informale. descrieri şi specificaţii de obiecte. în discuţii. conferinţe. individual sau în grup. de gramatică. la telefon. prezentări. 10 Tipuri de discurs: Contexte: Tipuri de prezentări: Materiale suport pentru prezentări Limbaj: Moduri de comunicare: Tehnician nutriţionist . chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi/sau intonaţie. şi/sau de registru Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii: conversaţii şi prezentări de lungimi variate. contexte profesionale. robot telefonic. cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului (f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni/familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului. grafice. folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate (c) Formularea clară. Comunicare profesională în limba modernă Exprimă mesaje orale în limbaj complex. modele. în contexte profesionale semnificative. sfaturi. instrucţiuni. idei. obiecte (mostre). imagini. pregătite în prealabil. folosind expresii şi structuri variate (b) Realizarea de prezentări orale de fapte. fişe de lucru. planşe. întâlniri. care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice). situaţii specifice în organizaţie. operaţii. în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu Criterii de performanţă: (a) Oferirea şi solicitarea. contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri. idei şi opinii profesionale. specific domeniului ocupaţional. prezentări detaliate de procese/produse/servicii. şedinţe). opinii. fluent. demonstraţii operaţionale. folii. detalii de operare. procese. contexte formale şi contexte informale. scheme. notiţe. documente. întâlniri).Titlul unităţii: Competenţa 3: 1. plan de prezentare. rapoarte (relatări de evenimente. faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente (d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia/instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi (e) Exprimarea fluentă. la viteză normală. faţă în faţă. vocabular specializat familiar. expresii specifice şi structuri variate. la locului de muncă. scurte rapoarte profesionale. precisă şi structurată logic a ideilor. în diverse registre. explicaţii. de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu.

dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită. se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. Prezentările pot avea o durată variată.Moduri de acţiune: comunicarea/transmiterea de informaţii/instrucţiuni către interlocutor/i. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului. Pentru certificare. Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Probele pot viza. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent. susţinerea unei prezentări . evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare/notiţele. chiar dacă există unele deficienţe. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). integrat. idei şi opinii şi să le susţină cu argumente. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil. dar nu mai puţin de 10 minute. precis şi structurat fapte. Tehnician nutriţionist 11 .

formule de politeţe. contexte profesionale. formule de comunicare standardizate. în limbaj specific clar şi precis. rapoarte. procese verbale. în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu Criterii de performanţă: (a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale locului de muncă (b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe. Limbaj: Teme specifice: Contexte: Tehnician nutriţionist 12 . operaţii. formate formale. corespondenţă profesională: scrisori. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. formate informale. specifice sarcinilor de serviciu. la locul de muncă. în contexte profesionale semnificative. activităţi specifice locului de muncă. cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate (c) Transmiterea în scris. la tipul de text şi la subiect Condiţii de aplicabilitate: Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. idei. contexte informale. contexte formale. contexte sociale care au legătură cu profesia. facturi proforma. organizarea locului de muncă. Comunicare profesională în limba modernă Elaborează mesaje scrise specializate. de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare (d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite (e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică. Tipuri de informaţii: în texte. în diverse registre. puncte de vedere. mesaje (inclusiv e-mail). fişe tehnice. limbajul specific domeniului de specializare. aranjamente şi instrucţiuni de serviciu. referate. şedinţe. de lungimi variate: informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). calitatea serviciilor/produselor. oferte. minute. situaţii specifice în organizaţie. ortografie şi/sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor (f) Adecvarea formatului şi limbajului la context.Titlul unităţii: Competenţa 4: 1. raportări privind desfăşurarea unor evenimente. opinii. note circulare. despre produse şi servicii. faxuri.

modele de documente şi formulare. reviste de specialitate. Probele pot viza. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context. a capacităţii de a completa/redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. integrat. informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare. standarde tehnice şi profesionale specifice. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. specifice sarcinilor de serviciu. cel puţin o dată. se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. glosare de termeni specializaţi/sintagme specifice. Tehnician nutriţionist 13 . ortografie şi/sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. în limbaj specific clar şi precis. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică.Materiale de referinţă: dicţionare. Probe de evaluare Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe. la tipul de text şi la subiect. La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Probele trebuie să vizeze demonstrarea. evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Pentru certificare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. baze de date. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită.

privind: probleme de serviciu curente. contractări etc. superiori. evaluări de: produse. discuţii profesionale şi conversaţii. preferinţe. legată de sarcini de serviciu. întâlniri formale/informale profesionale de rutină. aranjamente la locul de muncă. în comunicarea orală şi în scris Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii şi opinii: informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale. în diverse registre. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi. analize. activităţi profesionale zilnice. c. servicii. explicaţii. cu colegi. solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse. ipoteze. pe teme de interes profesional. în contexte profesionale semnificative Criterii de performanţă: (a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale. pe teme legate de sarcini de serviciu (b) Comunicarea telefonică adecvată. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. la context şi la interlocutor/destinatar. Corespondenţă profesională: formală şi informală. Comunicare profesională în limba modernă Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. de produse. comunicări telefonice şi corespondenţă profesională. cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale. cu limbajul şi registrul adaptate la subiect. evaluarea de informaţii. a. în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul/destinatarul. instrucţiuni. cu Tehnician nutriţionist 14 Teme: Contexte: . (în funcţie de specializare). b. argumente pro şi contra în susţinerea unor idei/opinii profesionale personale. comunicări formale/informale cu parteneri şi clienţi. în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări (e) Exprimarea clară. fluentă şi adecvată terminologic. subalterni. în contexte legate de sarcini de serviciu (c) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari. de servicii. cum ar fi planuri. relaţii cu clienţii şi partenerii. în interiorul organizaţiei: cu subalterni. activităţi şi aranjamente operaţionale. negocieri.Titlul unităţii: Competenţa 5: 1. în contexte legate de sarcini de serviciu (d) Verificarea înţelegerii şi solicitarea/oferirea de clarificări/explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă. în activităţi profesionale zilnice.

superiori. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate. email). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale. circulare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. a capacităţii de a completa/redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. În cazul convorbirilor telefonice (b). întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe/telefonice. pe diverse teme şi către diverşi destinatari. în afara organizaţiei: cu clienţi. vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale. faxuri. cu potenţiali clienţi/parteneri Tipuri şi moduri de interacţiune: în discuţii profesionale. fax. cu parteneri. scrise şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară. comunicări directe/telefonice derulate cu viteză normală. probele trebuie să vizeze demonstrarea. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4). fluentă şi adecvată terminologic. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat. în perechi sau în grupuri mici. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probele pot viza. performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite. la telefon: apeluri date. oferte. note circulare. integrat. Pentru certificare. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. apeluri primite. cel puţin o dată. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. mesaje (inclusiv e-mail). evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. În cazul corespondenţei (c). se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea. schimburi de opinii: faţă în faţă. Tehnician nutriţionist 15 . la context şi la interlocutor/destinatar. şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris. în scris: scrisori. Limbaj şi convenţii: Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale. cu un limbaj şi registru adaptate la subiect. o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale. limbaj nonverbal. preluare/transmitere de mesaje telefonice. formule de iniţiere. în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze. formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori.

Comunică prin Internet 4.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 2. Structurează şi prezintă informaţii din surse variate Tehnician nutriţionist 16 .Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată 3 avansat 1 1. Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel 2. Administrează o bază de date 3.

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Compară reprezentări grafice în aplicaţiile Word şi Excel Operarea asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul Formatare documente şi foi de calcul Prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel Trasarea diagramelor Inserarea obiectelor Condiţii de aplicabilitate: Operaţii: Formatare: Prelucrări: Diagrame: Obiecte: inserare/ştergere. redenumire. referinţe absolute şi relative. grupare linii şi coloane. funcţii simple (adunare. selectare culori. medie aritmetică) tip. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e). copiere/lipire. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame şi să insereze obiecte. formatare. grafice. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c). ecuaţii. Tehnician nutriţionist 17 . documente text Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul. stil. conform condiţiilor de aplicabilitate. tip caracter. mărime font. sursa datelor. localizare. şabloane prezentări. consultarea documentaţiei auxiliare setare pagină. conform condiţiilor de aplicabilitate. subsol sortare. filtrare. scădere. aliniere. subtotaluri.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 2. fişiere multimedia. exploatare foi de calcul. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaţiile dintr-un tabel. suprafaţă diagramă. font. tipărire imagini. antet. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). conform condiţiilor de aplicabilitate. chenare. grosimea liniei.

conversii. logice. conform condiţiilor de aplicabilitate. şir de caractere. memo numeric. alfanumerice. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să administreze datele dintr-un tabel al bazei de date. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). indexare introducere şi validare date deschidere. date calendaristice. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e). date calendaristice. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b).Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Administrează o bază de date Identificarea tipurilor de date şi funcţiilor folosite pentru date Analizarea structurii unei baze de date Administrarea datelor dintr-un tabel al bazei de date Încărcarea unei baze de date Exploatarea unei baze de date Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de date: Funcţii pentru date de tip: Structura bazei de date: Operaţii asupra tabelului: Încărcare: Exploatarea bazei de date: Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de date şi funcţiile folosite pentru date şi să analizeze structura unei baze de date. tip. sortare. numerice. închidere bază de date şi tabele Tehnician nutriţionist 18 . conform condiţiilor de aplicabilitate. poziţionare pe o înregistrare. şir de caractere.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 2. dimensiune) creare. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încarce şi să exploateze o bază de date. actualizare. de uz general tabele (nume componente.

aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). dialog. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate. CD-ROM-uri motoare căutare Internet. fişiere de pe dischete. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). să creeze un cont.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 2. crearea unui cont şi folosirea de programe specializate pentru e-mail Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: Tehnici de căutare: Operaţii pentru transmitere informaţii: Metode de schimb: Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare adecvate surselor de informaţii şi să extragă informaţii relevante in Internet. forum. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaţia sub formă de e-mail. folosind motoare de căutare. accesare cont.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Comunică prin Internet Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii Extragerea informaţiilor relevante în Internet. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate. cuvinte-cheie. folosind motoare de căutare Transmiterea informaţiei sub forma de e-mail. să folosească programe specializate pentru e-mail şi să folosească metode de schimb al informaţiilor. dezbatere on-line. expediere mesaje e-mail. Internet. liste de discuţie a informaţiilor Tehnician nutriţionist 19 . grupuri de cuvinte crearea unui cont.

limbaj operaţii complexe de calcul tabelar.Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată Structurează şi prezintă informaţii din surse variate Culegerea informaţiilor din mai multe surse Îmbinarea informaţiilor într-un mod coerent Prezentarea materialului realizat Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: Mod coerent: Prezentare: baze de date.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 2. Internet. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate. diagrame. grafice. de la simplu la complex. ţinând cont de condiţiile de aplicabilitate Tehnician nutriţionist 20 . materiale scanate. cataloage. dicţionare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b). normative conţinut unitar. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte materialul realizat. baze de date corespunzătoare domeniului de activitate Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă şi să îmbine informaţii din mai multe surse. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). fişiere de pe floppy şi CDROM.

Aplică tehnici de comunicare orală 3.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 3. Realizează un raport formal Tehnician nutriţionist 21 . Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă 2. Comunicare profesională 3 avansat 1.0 1.

Comunicare profesională Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă Stabilirea scopului comunicării Identificarea surselor de informaţii Selectarea metodelor de comunicare adecvate Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării Condiţii de aplicabilitate: Scopul comunicării: Surse de informaţii: primirea şi transmiterea informaţiilor. documentaţie întocmită corect Probe de evaluare: Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite. seminare. prezentarea unor informaţii informaţii interne şi externe.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 3. procese verbale.ului. scrise. rapoarte. discuţii. Tehnician nutriţionist 22 . mass media. internet. audio. manuale. întreţinerea unor discuţii. verbale. statistici. informatizate Metode de comunicare: Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedback . buletine informative. publicaţii de specialitate. conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date. documentaţie.

Titlul unităţii: Competenţa 2 Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d)

3. Comunicare profesională Aplică tehnici de comunicare orală

Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu Argumentarea unui punct de vedere Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate: Strategii de ascultare: Susţinere: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de ascultare (activă sau pasivă), în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contactul vizual), prin articulare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Argumentare Facilitarea comunicării eficiente:

Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feedback unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician nutriţionist

23

Titlul unităţii:

3. Comunicare profesională

Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

Realizează un raport formal

Selectarea informaţiilor necesare temei propuse Organizarea conţinutului şi structurii raportului Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate: Selectare: Organizare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanţă, tipul informaţiei, succesiune logică, suportul (grafică, standardul de prezentare, formatul) document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Raport formal:

Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unei activităţii), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician nutriţionist

24

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe:

4. Managementul proiectelor 3 avansat 2.0

1. Participă la identificarea mediului de proiect. 2. Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă. 3. Implementează proiectul. 4. Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului.

Tehnician nutriţionist

25

conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. implementarea initializare. Tehnician nutriţionist 26 . studiul principal. Condiţii de aplicabilitate: Fazele de proiect: Procesele proiectului: Estimarea rezultatelor: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului. incheiere indicatori. Criterii de performanţă: (a) (b) Participă la elaborarea fazelor şi proceselor proiectului.Titlul unităţii: Competenţa 1: 4. studiul preliminar. elaborarea conceptului. standarde de calitate. executie. initiativa de proiect. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului. Participă la estimarea rezultatelor proiectului. monitorizare. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. studiul de detaliu. planificare. Managementul proiectelor Participă la identificarea mediului de proiect.

analize de nevoi (SWOT). Managementul proiectelor Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă. achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. listă de produse. Tehnician nutriţionist 27 .Titlul unităţii: Competenţa 2: 4. planul de proiect. planul de iniţiere al proiectului. să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a). Criterii de performanţă: (a) (b) Stabilirea pachetelor de activităţi din cadrul proiectului Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare. Condiţii de aplicabilitate: Pachete de activităţi: studii de piaţă. contacte cu furnizorii de servicii şi produse. Documentelor specifice: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să definească pachetele de activităţi.

că este capabil să lanseze proiectul. că este capabil să asigure încadrarea în timp. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia de proiect. prin întocmirea unui grafic de derulare. raport de progres. conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. Tehnician nutriţionist 28 . recomandări de acţiune. conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Livrarea serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect. registru de probleme. conform sarcinilor primite în cadrul proiectului. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică. Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: Documentaţie de proiect: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului raport de sfârşit de etapă. Întocmirea documentaţiei de proiect. Managementul proiectelor Implementează proiectul Lansarea proiectului în baza graficului de derulare.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 4. conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează. Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

asociate cu costurile. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.că este capabil să analizeze riscurile proiectului. Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc. Condiţii de aplicabilitate: Riscuri: Surse de risc: Documente specifice: de eveniment. Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice. plan de managementul riscurilor. Managementul proiectelor Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului. raportul de proiect . registru de riscuri. Criterii de performanţă: (a) (b) Analizarea riscurilor în funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice. conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate. de activitate. că este capabil să gestioneze schimbările. Tehnician nutriţionist 29 .Titlul unităţii: Competenţa 4: 4. de proiect. programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele proiectului conform sarcinilor primite în proiect. registru de schimbări. cerere de schimbare. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării.

Acţionează pentru implementarea şi buna funcţionare a sistemelor de management al calităţii 2.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 5. Managementul calităţii 3 avansat 1.0 1. Aplică acţiuni corective si preventive pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii Tehnician nutriţionist 30 .

feed-back. prin elaborarea şi prezentarea unui raport. în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (b). despăgubiri pentru daune proceduri. Managementul calităţii Acţionează pentru implementarea şi buna funcţionare a sistemelor de management a calităţii Criterii de performanţă: (a) (b) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de management al calităţii Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii Condiţii de aplicabilitate: Cerinţe: Evaluare: Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi. reparaţii. reclamaţii clienţi. satisfacerea clienţilor. grafice de documentare măsurare.Titlul unităţii: Competenţa 1: 5. manualul calităţii. produse returnate. produse neconforme. standarde de firmă. analiză şi îmbunătăţire Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează. Tehnician nutriţionist 31 . legislaţie. costuri. recondiţionări. penalizări pentru întârziere.

în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să propună si sa aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii conform criteriului de performanţă (b) şi (c). conform criteriului de performanţă (a). în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Tehnician nutriţionist 32 . principiul “zero defecte”. metoda întrebărilor). instrumentele calităţii (grafice. fişe de control statistic) Probe de evaluare Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii. ISO 9001-2001 conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate instrumente ajutătoare (brainstorming. histograme. diagrame. Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează). stratificare. Managementul calităţii Aplică acţiuni corective si preventive pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii Propunerea de strategii de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii Condiţii de aplicabilitate : Strategii de îmbunătăţire a calităţii: Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: strategia Kaizen.Titlul unităţii: Competenţa 2: 5.

Prezintă elementele specifice valorii alimentare 4. Caracterizează principiile alimentare cu rol structural şi energetic 2.5 1.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 6. Caracterizează principiile alimentare cu rol biocatalitic şi al apei din alimente 3. Descrie fiziologia alimentaţiei 5. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă 3 avansat 1. Apreciază importanţa raţiei zilnice pentru organismul uman Tehnician nutriţionist 33 .

lipide. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă Caracterizează principiile alimentare cu rol structural şi energetic Identificarea principiilor alimentare cu rol structural şi energetic Descrierea caracteristicilor proteinelor Prezentarea caracteristicilor lipidelor Descrierea caracteristicilor glucidelor Condiţii de aplicabilitate: Principii alimentare: rol structural – proteine. alimente bogate în lipide. alimente bogate în glucide. conform criteriilor de performanţă (b). funcţiile glucidelor (rolul energetic. valoare biologică. eliberează energie). polialcooli şi steroli). Tehnician nutriţionist 34 . importanţă în metabolizarea lipidelor şi proteinelor). Caracteristicile proteinelor: funcţiile proteinelor (componente ale ţesuturilor. (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. au rol în apărarea organismului. lipide. structura chimică (aminoacizi şi lanţuri de aminoacizi). rol energetic – glucide. structura chimică (esteri ai acizilor graşi cu alcooli superiori. Caracteristicile glucidelor: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice principiile alimentare cu rol structural şi energetic. proteine. mediul de vehiculare a vitaminelor liposolubile). valoare biologică. structura chimică (grupare polialcoolică şi carbonilică). provenienţă. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principiile alimentare cu rol structural şi energetic. provenienţă.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 6. provenienţă. alimente bogate în proteine Caracteristicile lipidelor: funcţiile lipidelor (rolul structural şi energetic. elemente structurale ale enzimelor şi hormonilor. valoarea biologică. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

B6.K). conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. fluor. C) mediul reacţiilor metabolice. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze rolul apei în organism. P. iod.Titlul unităţii: Competenţa 2: 6.D. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.E. echilibru hidric. liposolubile). cupru. enzime. menţinerea constantă a temperaturii corpului. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile elementelor minerale şi a vitaminelor. potasiu. importanţa microelementelor (fier. fosfor. sulf) clasificare (hidrosolubile. reprezentanţii vitaminelor liposolubile (A. B12. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă Caracterizează principiile alimentare cu rol biocatalitic şi al apei din alimente Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea principiilor alimentare cu rol biocatalitic Descrierea caracteristicilor elementelor minerale Prezentarea caracteristicilor vitaminelor Precizează rolul apei în organism Condiţii de aplicabilitate: Principii alimentare cu rol biocatalitic: Caracteristicile elementelor minerale: substanţe minerale. hormoni. reprezentanţii vitaminelor hidrosolubile (B1. magneziu). vitamine. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate. rolul în organism. PP. B2. Tehnician nutriţionist 35 . importanţa macroelementelor (calciu. Caracteristicile vitaminelor: Rolul apei în organism: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice principiile alimentare cu rol biocatalitic.

1 kcal. la porţie. valoare energetică.3 kcal. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă Prezintă elementele specifice valorii alimentare Identificarea componentelor valorii alimentare Precizarea efectului energetic al unităţii de masă a substanţelor energetice Prezentarea formulei de calcul a valorii energetice Condiţii de aplicabilitate: Componentele valorii alimentare: Efect energetic al unităţii de masă: valoare nutritivă. exprimare la 100g.1 kcal.3 x g L+ 4. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. 1g glucide – 4. 1g proteine – 4. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.1 x g P + 9. la 1g. unităţi de măsură Kcal sau Kj.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 6.1 x g G). Formula de calcul a valorii energetice: valoarea energetică este suma energiilor eliberate prin descompunerea proteinelor. valoare estetică (senzorială). Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze efectul energetic al unităţii de masă a substanţelor energetice. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte formula de calcul a valorii energetice. 1g lipide – 9. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Tehnician nutriţionist 36 . inocuitate (valoarea sanitară). Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice componentele valorii alimentare. lipidelor şi glucidelor (W = 4.

etc. tripsina. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă Descrie fiziologia alimentaţiei Prezentarea elementelor caracteristice digestiei Descrierea particularităţilor absorbţiei Identificarea componentelor metabolismului Condiţii de aplicabilitate: Elemente caracteristice digestiei: localizare în tubul digestiv.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 6. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. labfermentul. Particularităţile absorbţiei: zona intestinală. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. transformări specifice ale substanţelor nutritive (descompuneri). Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie particularităţile absorbţiei. pepsina. formarea bolului alimentar. parcurgerea barierelor intestinale (perete). conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice componentele metabolismului. anabolism (sinteză şi refacerea (descompunere în scop energetic). structuri chimice simplificate (monomoleculare). Tehnician nutriţionist 37 . ţesuturilor). enzime specifice digestiei (amilaza salivară. catabolism Componentele metabolismului: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte elementele caracteristice digestiei. enzime proteolitice.). ale vaselor de sânge spre ficat.

profesii care necesită cheltuială moderată de energie (mecanici. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. mineri. etc.2 g/kgc/zi (11-13% din necesarul energetic). profesii care necesită cheltuială foarte mare de energie (fierari. etc. supliment pentru menţinerea constantă a energiei. lipide 1-2 g/kgc/zi (25-35% din necesarul energetic). muncitori agricoli.). etc. militari. conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. etc.Titlul unităţii: Competenţa 5: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 6. Tehnician nutriţionist 38 .). şoferi. betonişti. Grupe de profesii: Aportul de substanţe nutritive: proteine 1-1. săpători în pământ. ceasornicar. cosaşi. Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice nevoile energetice ale organismului uman. zugravi. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească suplimentul energetic pentru diferite grupe de profesii şi aportul de substanţe nutritive în raţia zilnică. profesii care necesită cheltuială mică de energie (funcţionar.). lăcătuşi. cantităţile necesare de minerale şi vitamine. glucide 4-8 g/kgc/zi (5569% din necesarul energetic). supliment energetic pentru activităţi fizice şi intelectuale. profesii care necesită cheltuială excesivă de energie (spărgători de piatră.).). înotători. strungari. profesii care necesită cheltuială mare de energie (dulgheri. Principiile alimentare şi valoarea nutritivă Apreciază importanţa raţiei zilnice pentru organismul uman Identificarea nevoilor energetice ale organismului uman Stabilirea suplimentului energetic pentru diferite grupe de profesii Prezentarea aportului de substanţe nutritive în raţia zilnică Condiţii de aplicabilitate: Nevoi energetice pentru: metabolism bazal (energie minimă indispensabilă). nevoi de relaţie. nevoi pentru acţiunea dinamică specifică. profesori. etc.

Realizează prelucrarea primară a alimentelor 3. Determină starea de salubritate a alimentelor 2.5 1. Metode de gastrotehnie 3 avansat 0.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 7. Aplică tratamente termice de prelucrare a alimentelor Tehnician nutriţionist 39 .

Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 7. durata (termenul) de păstrare (menţinerea caracteristicilor alimentare şi tehnologice optime). conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. gust. formă. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. aspect exterior şi în secţiune.sanitare a alimentelor. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine starea de prospeţime a alimentelor. Metode de gastrotehnie Determină starea de salubritate a alimentelor Identificarea tipurilor de analize specifice pentru determinarea calităţilor igienico sanitare a alimentelor Realizarea analizei organoleptice a alimentelor Determinarea stării de prospeţime a alimentelor Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de analize: Analiza organoleptică: Stare de prospeţime: analiza organoleptică (senzorială). momentul obţinerii (recoltării). culoare. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. analiză fizico-chimică. aromă. Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de analize specifice pentru determinarea calităţilor igienico . miros. Tehnician nutriţionist 40 . Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze analiza organoleptică a alimentelor.

felii. spălare în apă rece. corpuri străine). cuburi. intestine). la ouă (coji). învelişuri. tăiere (în bucăţi mari. rondele. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. tocare. la păsări (pene. oase. frunze veştede şi ofilite. vase de sânge). tendoane. porţionare. în apă rece cu oţet. julien). menţinere în apă rece. cheaguri. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze operaţiile de spălare. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice metode de mărunţire a materiilor prime. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. la cereale şi produse cerealiere (corpuri străine). puf. Metode de gastrotehnie Realizează prelucrarea primară a alimentelor Îndepărtarea părţilor necomestibile din structura materiilor prime Realizarea operaţiilor de spălare Aplicarea metodelor de mărunţire a materiilor prime Condiţii de aplicabilitate: Părţi necomestibile: la legume şi fructe (coji. la carne şi organe (fascii. fâşii. în apă rece cu sare. tăiţei. bare.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 7. Operaţii de spălare: Metode de mărunţire: Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să îndepărteze părţile necomestibile din structura materiilor prime. răzuire. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. spălare în apă caldă. Tehnician nutriţionist 41 . la peşte (solzi).

poşare. frigere. brezare. înăbuşire. biochimice (coagularea proteinelor. B 1) şi aminoacizi). coacere. Metode de gastrotehnie Aplică tratamente termice de prelucrare a alimentelor (a) Prezentarea tratamentelor termice aplicate în gastrotehnie (b) Aplicarea metodelor gastrotehnice eficiente care reduc pierderile de substanţe utile (c) Identificarea transformărilor care au loc în alimente timpul tratamentelor termice Condiţii de aplicabilitate: Tratamente termice: Metode gastrotehnice eficiente: opărire. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. tratarea termică în combisteamer. E. sotarea şi frigerea pentru înlocuirea prăjirii îndelungate. descompunerea unor substanţe Transformări în timpul tratamentelor termice: Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tratamentele termice aplicate în gastrotehnie. etc. Tehnician nutriţionist 42 . utilizarea microundelor. fierberea legumelor în vapori sub presiune (se micşorează pierderile în vitamine şi minerale). microbiologice (inactivarea şi distrugerea microorganismelor). conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.).Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: 7. prăjire. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice metodele gastrotehnice eficiente care reduc pierderile de substanţe utile. fierbere în vase acoperite ermetic ( se evită pierderile în vitamine (C. fierbere în apă. fizico-chimice (creşterea digestibilităţii şi sapidităţii. distrugerea unor factori nutritivi. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice transformările care au loc în alimente timpul tratamentelor termice. inactivarea substanţelor antinutritive. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 8. Caracterizează alimentaţia sugarilor 2. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor 3 avansat 1. Prezintă particularităţile alimentaţiei preşcolarilor 3. Caracterizează alimentaţia copiilor de vârstă şcolară 4. Precizează aspecte specifice alimentaţiei adolescenţilor Tehnician nutriţionist 43 .0 1.

intervalul dintre alăptări. Alimentaţia la sân: Alimente optime pentru sugar: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale sugarului în primul an de viaţă. mecanismul secretării laptelui matern. glucide pentru copilul alimentat natural şi pentru copilul alimentat artificial. calitatea laptelui matern. în primul. lapte praf. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. necesarul de lapte matern. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor Caracterizează alimentaţia sugarilor Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale sugarului în primul an de viaţă Caracterizarea alimentaţiei la sân Identificarea alimentelor optime pentru alimentaţia sugarilor Condiţii de aplicabilitate: Nevoi energetice şi nutritive în primul an de viaţă: necesarul energetic kcal/kgc/zi. piureuri de legume. lapte calcic. lipide. preparate făinoase. lapte de vacă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze alimentaţia la sân. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. supe de carne. Tehnician nutriţionist 44 . nevoia de lichide. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice alimentele optime pentru alimentaţia sugarilor. al III-lea şi al IVlea trimestru de viaţă. al II-lea. mere rase. lapte albuminos).Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 8. sucuri de fructe şi legume. diversificarea alimentaţiei treptat după 5 luni spre toate grupele de alimente. babeurre (lapte acidulat. supe de legume. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. necesar de proteine.

supe de vită şi pasăre cu legume. alcool Alimente pentru preşcolari: Variante de meniuri pentru: Interdicţii pentru alimentaţia preşcolarilor: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale copiilor preşcolari. cafea. Tehnician nutriţionist 45 . ouă. paste făinoase. salate de legume. alimente condimentate. pâine şi produse de panificaţie. glucide. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice interdicţiile pentru alimentaţia preşcolarilor. murături în oţet. băuturi răcoritoare naturale şi apă. deserturi din legume şi pe bază de lapte şi ouă. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte alimentele şi variantele de meniuri pentru copiii preşcolari. necesar de proteine.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 8. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor Prezintă particularităţile alimentaţiei preşcolarilor Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale copiilor preşcolari Prezentarea alimentelor şi variantelor de meniuri pentru copiii preşcolari Identificarea interdicţiilor pentru alimentaţia preşcolarilor Condiţii de aplicabilitate: Nevoi energetice şi nutritive ale copiilor preşcolari: necesarul energetic kcal/kgc/zi. lipide. cină. fripturi din carne slabă cu garnituri din legume. lapte şi produse lactate. dejun. gustarea de dupăamiază. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. mezeluri şi conserve din carne şi peşte. pentru copiii între 1 şi 3 ani şi pentru copiii între 4 şi 7 ani. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. gustarea de dimineaţă. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. nevoia de lichide. grase şi prăjite. mic dejun.

nevoia de alimente din diferite grupe. necesar de proteine. lipide. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. respectarea tuturor meselor zilnice. Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale copiilor şcolari. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte variantele de meniuri pentru copiii şcolari.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 8. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. dejun. condiţiile de servire a mesei şi reguli de comportament. norme de igienă individuală. evitarea observaţiilor în timpul meselor. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. glucide. pentru copiii şcolari. Tehnician nutriţionist 46 . reguli de mestecare repetată a mâncării. cină. gustarea de dupăamiază. gustarea de dimineaţă. mic dejun. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice interdicţiile norme legate de servirea mesei de către şcolari. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor Caracterizează alimentaţia copiilor de vârstă şcolară Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale copiilor şcolari (7 – 12 ani) Prezentarea variantelor de meniuri pentru copiii şcolari Identificarea normelor legate de servirea mesei de către şcolari Condiţii de aplicabilitate: Nevoi energetice şi nutritive ale copiilor şcolari: Variante de meniuri pentru: Norme legate de servirea mesei de către şcolari: necesarul energetic kcal/kgc/zi.

glucide. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele din alimentaţia adolescenţilor. conserve. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. mezeluri. necesar de proteine. conserve. Scopurile alimentaţiei adolescenţilor: Regulile alimentaţiei adolescenţilor: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale adolescenţilor. evitarea legumelor. apelarea la cure de slăbire nesupravegheate. lipide. Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scopurile şi regulile alimentaţiei adolescenţilor. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. consum excesiv de cafea şi alcool.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 8. respectarea celor 4-5 mese de peste zi. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor Precizează aspecte specifice alimentaţiei adolescenţilor Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale adolescenţilor (13-19ani) Identificarea problemelor din alimentaţia adolescenţilor Prezentarea scopurilor şi regulilor alimentaţiei adolescenţilor Condiţii de aplicabilitate: Nevoi energetice şi nutritive ale adolescenţilor: Probleme din alimentaţia adolescenţilor: necesarul energetic kcal/zi. Tehnician nutriţionist 47 . respectarea necesarului caloric. interzicerea cafelei. sandvişuri. furnizarea raţiei necesare creşterii şi dezvoltării. pentru adolescenţi. importanţa micului dejun. etc. evitarea exceselor de făinoase. alimente din diferite grupe. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. tendinţe de a mânca preparate de fast-food. mese de cină uşoare. respectarea normelor de igienă. tutunului şi alcoolului. furnizarea raţiei necesare pentru efort fizic şi intelectual. grăsimi. pâinii şi pastelor făinoase din alimentaţie. furnizarea raţiei de întreţinere. fructelor. etc.

Analizează problemele care pot apărea în alimentaţia sportivilor Tehnician nutriţionist 48 . Caracterizează alimentaţia sportivilor 2. Alimentaţia sportivilor 3 avansat 0.5 1.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 9. Repartizează consumul zilnic de alimente pentru sportivi 3.

aport caloric între 4000-4500 kcal/zi pentru eforturi medii şi 5000-6000kcal/zi pentru eforturi mari. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. raport optim între substanţele nutritive. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Nevoi energetice şi nutritive ale sportivilor: Raţia zilnică a sportivilor: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze cerinţele în alimentaţia sportivilor. minerale şi apă. creşterea rezistenţei fizice. Alimentaţia sportivilor Caracterizează alimentaţia sportivilor Evidenţierea cerinţelor în alimentaţia sportivilor Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale sportivilor Identificarea particularităţilor raţiei zilnice a sportivilor Condiţii de aplicabilitate: Cerinţe în alimentaţia sportivilor: asigurarea necesarului energetic şi de substanţe structurale. vitamine. creşterea posibilităţilor de adaptare la condiţii speciale. alimentaţie corectă cu respectarea raţiei de proteine. respectarea raţiei de proteine. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale sportivilor. lipide. vitamine. glucide. glucide.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 9. lipide. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice particularităţile raţiei zilnice a sportivilor. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. accelerarea perioadei de reabilitare fizică. etc. minerale şi apă. Tehnician nutriţionist 49 .

ciocolată. apă minerală. adaos de clorură de sodiu în lichide (0. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. servirea cinei. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. budinci.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 9. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. etc. Tehnician nutriţionist 50 .5 %). ciclism. sucuri naturale de fructe şi legume (portocale. alimente lichide şi semilichide bogate în factori nutritivi (bulion de carne.2 0. lămâi. necesar de apă 6 l. creme de legume. supe de zarzavat. roşii). Alimentaţia sportivilor Repartizează consumul zilnic de alimente pentru sportivi Caracterizarea meselor zilnice ale sportivilor Prezentarea situaţiilor speciale în alimentaţia sportivilor Precizarea modalităţilor de rehidratare a sportivilor Condiţii de aplicabilitate: Mese zilnice: mic dejun substanţial dar nu abundent. mere. canotaj.). Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte situaţiile speciale în alimentaţia sportivilor. Situaţii speciale: Modalităţi de rehidratare: Probe de evaluare: Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze mesele zilnice ale sportivilor. alimentaţia pe parcursul derulării activităţii sportive (maraton. cina este principala masă de refacere după efortul fizic. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze modalităţile de rehidratare a sportivilor. dejun cu preparate uşor digerabile şi volum mic. sporturi combinate).

rolul vitaminelor. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze condiţiile privind evoluţia greutăţii corporale. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Alimentaţia sportivilor Analizează problemele care pot apărea în alimentaţia sportivilor Prezentarea competiţiilor desfăşurate în condiţii speciale Evidenţierea condiţiilor privind evoluţia greutăţii corporale Identificarea importanţei aportului de vitamine Condiţii de aplicabilitate: Competiţii cu cerinţe speciale: Evoluţia greutăţii corporale: la temperaturi ridicate (inapetenţă şi intoleranţă la grăsimi). la altitudini mari (alimentaţie adaptabilă). Aportul de vitamine: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte competiţiile desfăşurate în condiţii speciale. evitarea variaţiilor de greutate. limite ale administrării unor vitamine. evitarea supradozării vitaminelor. regimuri pentru reducerea rapidă a greutăţii.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 9. regimuri pentru menţinerea greutăţii ideale. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. regimuri pentru creşterea greutăţii. Tehnician nutriţionist 51 . Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice importanţa aportului de vitamine.

Caracterizează alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează 2.5 1. Argumentează restricţiile alimentare pentru femeile gravide şi lăuze 3.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 10. Formulează variante de meniuri pentru alăptează femeile gravide şi care Tehnician nutriţionist 52 . Alimentaţia femeii gravide 3 avansat 0.

carne şi derivate. pâine şi derivate cerealiere. transformări psihice. consum moderat de glucide. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Tehnician nutriţionist 53 . lapte. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. plus de 700 kcal pe perioada alăptării. grăsimi vegetale şi animale. Alimente optime: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modificările produse de sarcină. Alimentaţia femeii gravide Caracterizează alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează Identificarea modificărilor produse de sarcină Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale femeii gravide şi a celei care alăptează Recomandarea alimentelor optime în alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează Condiţii de aplicabilitate: Modificări produse de sarcină: Nevoi energetice şi nutritive: transformări structurale. transformări fiziologice. ouă. brânzeturi. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale femeii gravide şi a celei care alăptează. aport suplimentar de proteine (cu valoare biologică mare). Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande alimentele optime pentru alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează. legume. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. plus de 400 kcal pentru prima jumătate a sarcinii.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 10. transformări ale glandelor endocrine. fructe. aport mărit de minerale şi vitamine.

Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 10. afumăturile. ciocolată. alcool. se vor evita mâncăruri preparate prin prăjire. alimente excitante: cafea. cu sosuri grase. cacao. mâncăruri condimentate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte restricţiile în perioada de alăptare. alcoolul. Alimentaţia femeii gravide Argumentează restricţiile alimentare pentru femeile gravide şi lăuze Precizarea restricţiilor determinate de perioada de sarcină Prezentarea restricţiilor în perioada de alăptare Condiţii de aplicabilitate: Restricţii în perioada sarcinii: cantităţi mici de leguminoase. produse grase. produse foarte aromate. alimentele prea sărate. Restricţii în perioada de alăptare: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze restricţiile determinate de perioada de sarcină. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Tehnician nutriţionist 54 . conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. usturoi. cafeaua se vor evita alimente care dau gust neplăcut laptelui: ceapă. dulciuri. conservele din carne şi peşte.

biscuiţi. sote-uri din legume. pentru femeia însărcinată gustarea de dimineaţă (sanvişuri cu preparate proaspete şi unt. Variante de meniuri pentru femeia care alăptează: mic dejun (lapte şi băuturi calde. preparate de bază din carne slabă cu garnituri din cartofi şi paste şi salate proaspete. legume umplute. Tehnician nutriţionist 55 . gelatine). conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. lapte şi biscuiţi. brânzeturi. deserturi din produse lactate sau din fructe). iaurt. pâine cu unt şi şuncă. brânzeturi şi unt. gustarea de după amiază (produse pe bază de paste şi lapte. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească variante de meniuri pentru femeia care alăptează. nectare. înainte de culcare. sote-uri din legume. legume şi fructe). dejun (supe şi ciorbe uşoare. Alimentaţia femeii gravide Formulează variante de meniuri pentru femeile gravide şi care alăptează Realizarea variantelor de meniuri pentru mesele recomandate femeii însărcinate Întocmirea unor variante de meniuri pentru femeia care alăptează Condiţii de aplicabilitate: Variante de meniuri pentru femeia însărcinată: mic dejun (lapte şi băuturi calde. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. fripturi la grătar. cina (preparate din peşte. cina (mămăliguţă cu brânză sau paste cu brânză. pâine cu unt şi legume). fructe.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 10. preparate de bază din carne slabă cu garnituri din cartofi şi paste şi salate proaspete. deserturi din produse lactate sau din fructe). Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze variante de meniuri pentru mesele recomandate femeii însărcinate. deserturi din fructe). preparate din peşte. deserturi din aluaturi şi fructe). şi legume. dejun (supe uşoare. sucuri de legume şi fructe sau fructe). gustarea de după amiază (produse lactate slabe. sucuri de legume şi fructe sau fructe). gustarea de dimineaţă (sanvişuri şi tartine cu preparate proaspete. miere).

Caracterizează alimentaţia bătrânilor 2. Formulează variante de meniuri pentru alimentaţia bătrânilor Tehnician nutriţionist 56 . Alimentaţia bătrânilor 3 avansat 0.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 11. Precizează recomandările şi restricţiile alimentare pentru bătrâni 3.5 1.

necesarul de nutrienţi: proteine 12%. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. lipide 28-29%. modificări de absorbţie. modificări în metabolismul hidroelectrolitic (demineralizarea scheletului). scăderea necesarului caloric gradual cu 7. încetinirea metabolismului bazal. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze nevoile energetice şi nutritive ale femeii bătrânilor.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 11. Alimentaţia bătrânilor Caracterizează alimentaţia bătrânilor Identificarea modificărilor produse de îmbătrânire Identificarea transformărilor metabolice datorate îmbătrânirii Precizarea nevoilor energetice şi nutritive ale bătrânilor Condiţii de aplicabilitate: Modificări produse de îmbătrânire: alterarea danturii. Tehnician nutriţionist 57 .5-10%. tulburări la nivelul tubului digestiv. accentuarea catabolismului proteic. atrofierea mucoaselor digestive. glucide58-59% din valoarea calorică a raţiei zilnice. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice transformările metabolice datorate îmbătrânirii. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. perturbarea metabolismului lipidic. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Transformări metabolice: Nevoi energetice şi nutritive: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modificările produse de îmbătrânire. scăderea secreţiilor gastrice.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze restricţiile alimentare pentru bătrâni. Alimentaţia bătrânilor Precizează recomandările şi restricţiile alimentare pentru bătrâni Prezentarea recomandărilor în alimentaţia bătrânilor Argumentarea restricţiilor alimentare pentru bătrâni Condiţii de aplicabilitate: Recomandări în alimentaţia bătrânilor: lapte. peşte slab. prăjituri şi torturi cu creme şi frişcă. legume şi fructe proaspete. etc. băuturi alcoolice tari. sosuri grase. carne de pasăre şi vită. lapte. preparate lichide uşoare. ceaiuri. grăsimi animale. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. leguminoase uscate. Restricţii alimentare pentru bătrâni: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze recomandările în alimentaţia bătrânilor. uleiuri şi margarină (unt foarte puţin). supe şi ciorbe cu smântână. ouă şi maioneză. rântaşuri. Tehnician nutriţionist 58 . băuturi foarte dulci. paste făinoase. produse lactate şi brânzeturi grase. sucuri de legume şi fructe.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 11. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. legume preparate sub diferite forme. produse lactate şi brânzeturi slabe. dulciuri bogate în zahăr rafinat. carne grasă. preparate din carne grase şi afumate. băuturi nealcoolice.

Alimentaţia bătrânilor Formulează variante de meniuri pentru alimentaţia bătrânilor Descrierea particularităţilor meselor servite pentru bătrâni Întocmirea variantelor de meniuri pentru bătrâni Condiţii de aplicabilitate: Particularităţile meselor servite pentru bătrâni: mese frecvente. pentru persoane normoponderale: trei mese principale şi două gustări (se includ alimente recomandate). ceaiul şi cafeaua recomandate cu moderaţie. alimente pregătite cât mai simplu şi cât mai proaspete. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. pentru persoane cu exces ponderal: trei mese principale şi două gustări bazate pe legume şi fructe proaspete sau prelucrate uşor şi sucuri din legume şi fructe (la recomandarea şi supravegherea medicului. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească variante de meniuri pentru bătrâni. Variante de meniuri: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie particularităţile meselor servite pentru bătrâni. prezentare atrăgătoare. Tehnician nutriţionist 59 . cu repaus la pat).Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 11. 5-6 pe zi puţin abundente. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 12. Organizează producţia şi servirea în cantină Tehnician nutriţionist 60 . Alimentaţia raţională în colectivităţi 3 avansat 1. Formulează variante raţionale de meniuri 4. Evidenţiază organizarea şi funcţionarea cantinei 3.0 1. Caracterizează alimentaţia în colectivităţi 2.

structura calorică şi nutritivă a preparatelor/meniului. alimentaţie raţională. influenţă pozitivă asupra productivităţii. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte cerinţele formulate pentru alimentaţia în comun. posibilităţi de comunicare. etc. elevi interni. Tehnician nutriţionist 61 .Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. ofertă variată. asigurarea calităţii estetice a preparatelor. servire de calitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. mărirea rezistenţei la factori de risc. funcţionari din instituţii. Cerinţe: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de colectivităţi pentru care se poate pregăti masa. Alimentaţia raţională în colectivităţi Caracterizează alimentaţia în colectivităţi Identificarea tipurilor de colectivităţi pentru care se poate pregăti masa Precizarea aspectelor pozitive oferite de alimentaţia în comun Respectarea cerinţelor formulate pentru alimentaţia în comun Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de colectivităţi: Aspecte pozitive în alimentaţia în comun: personal din întreprinderi. studenţi. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. respectarea normelor igienico-sanitare. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. rol educativ. educarea gusturilor şi preferinţelor alimentare. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze aspectele pozitive oferite de alimentaţia în comun.

Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. aparatelor. încăperile pentru pregătirea mâncărurilor (bucătărie. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. mobilier pentru sala de servire şi anexele acesteia. spălarea şi igienizarea utilajelor. garderobă. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze particularităţi de întreţinere a spaţiilor şi utilajelor. etc. camera de pregătire la rece. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze sectoarele cantinei. inventarul specific servirii preparatelor şi băuturilor. igienizarea obiectelor de inventar pentru servirea preparatelor şi băuturilor. grup sanitar. igiena la locul de muncă. oficiu). spaţii pentru depozitare. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tipurile de utilaje şi dotări necesare pentru funcţionarea cantinei.). Tehnician nutriţionist 62 . Alimentaţia raţională în colectivităţi Evidenţiază organizarea şi funcţionarea cantinei Organizarea sectoarelor cantinei Prezentarea tipurilor de utilaje şi dotări necesare pentru funcţionarea cantinei Precizarea particularităţilor de întreţinere a spaţiilor şi utilajelor Condiţii de aplicabilitate: Sectoarele cantinei: sectorul de consum (sala de mese. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. sala de aşteptare. laborator de patiserie-cofetărie. Tipuri de utilaje şi dotări: Particularităţi de întreţinere: operaţii de curăţire şi igienizare a spaţiilor cantinei înainte şi după terminarea lucrului. încăperi cu caracter social-sanitar şi administrativ. utilaj şi aparatură pentru producţia alimentară. vaselor şi ustensilelor folosite. vase şi ustensile necesare în timpul prelucrării alimentelor.

armonie de alimente de sezon. prezenţa persoanelor care necesită regimuri/diete alimentare. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.). etc. Alimentaţia raţională în colectivităţi Formulează variante raţionale de meniuri Identificarea nevoilor de alimentaţie ale colectivităţii Alcătuirea variantelor de meniuri pentru o perioadă dată Monitorizarea calităţii alimentaţiei pentru perioada de referinţă Condiţii de aplicabilitate: Nevoi de alimentaţie funcţie de: Variante de meniuri: vârstă.). efort fizic. conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. (materii culoare. lipide. valoare dată (o Calitatea alimentaţiei: calitatea nutritivă (aport de glucide. proteine. alimentaţie variată pentru perioada săptămână).Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice nevoile de alimentaţie ale colectivităţii. tratamente termice variate. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze calităţile alimentaţiei pentru perioada de referinţă. aport echilibrat de nutrienţi şi energetică. etc. respectarea criteriilor corecte de întocmire a meniurilor prime diferite. calitate estetică. etc. Tehnician nutriţionist 63 . tipul de masă zilnică servit. vitamine. săruri minerale. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să alcătuiască variante de meniuri pentru o perioadă dată. valoarea energetică. inocuitate. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

recompense materiale şi băneşti (bonusuri. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure deservirea corectă în cantină. stimulente individuale sau de grup). Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze motivarea personalului din cantină. respectarea normelor de protecţia muncii de igienă şi protecţia mediului. recompense morale (felicitări personale.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. amenajarea sălii de mese (estetic şi confortabil). conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Alimentaţia raţională în colectivităţi Organizează producţia şi servirea în cantină Organizarea producţiei de preparate în cantină Asigurarea deservirii corecte în cantină Realizarea motivării personalului din cantină Condiţii de aplicabilitate: Producţia de preparate: respectarea reţetei de preparare. conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. respectarea ordinii de servire a preparatelor în cadrul mesei. manipularea corectă a materiilor prime. conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. promovare. a semifabricatelor şi a preparatelor. respectarea temperaturii de servire a preparatelor. aplicarea tratamentelor termice corecte. evidenţierea în faţa echipei). Deservirea corectă: Motivarea personalului: Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze producţia de preparate în cantină. aplicarea corectă a tehnicilor de servire. Tehnician nutriţionist 64 .

Caracterizează dietele în bolile aparatului digestiv 2. 3. Caracterizează dietele în bolile cardiovasculare. Alimentaţia în diferite boli 3 avansat 1.5 1. 4. Tehnician nutriţionist 65 . Evidenţiază particularităţile dietelor în bolile hepatobiliare. Caracterizează dietele în bolile de metabolism. Evidenţiază particularităţile dietelor în bolile renale. 5.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competente: 13.

valoarea energetică. vitamine. în condiţiile de aplicabilitate. dietelor pentru afecţiuni ale aparatului digestiv conform criteriul de performanţă (a). hiperprotidică. calitate estetică. normohiperglucidică. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze calitatea dietei în bolile aparatului digestiv. Tehnician nutriţionist 66 .Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: 13. enterocolită acută. prin tratamente termice adecvate (c) Evaluarea calităţii dietei în bolile aparatului digestiv Condiţii de aplicabilitate: Bolile aparatului digestiv: Caracteristicile dietelor: Tratamente termice adecvate: Calitatea dietei: ulcer gastric. înăbuşire. Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile. inocuitate. frigere. hipolipidică. calitatea nutritivă (aport de glucide. conform criteriul de performanţă (b). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate pentru diete în bolile aparatului digestiv. (b) Obţinerea preparatelor pentru diete în bolile aparatului digestiv. Alimentaţia în diferite boli Caracterizează dietele în bolile aparatului digestiv (a) Prezentarea caracteristicilor dietelor pentru afecţiuni ale aparatului digestiv. etc. aplicând tratamente termice adecvate. fierbere. gastrită hiperacidă şi hipoacidă. hipoglucidică. coacere. diete normocalorică. săruri minerale.). lipide. în condiţiile de aplicabilitate. proteine. conform criteriul de performanţă (c). în condiţiile de aplicabilitate. colită de fermentaţie. normolipidică.

valoarea energetică. proteine. Tehnician nutriţionist 67 . înăbuşire. coacere. diete normohipocalorică. în condiţiile de aplicabilitate. hipertensiune arterială. conform criteriul de performanţă (c). conform criteriul de performanţă (b). hiposodată. calitate estetică. hipolipidică. vitamine. în condiţiile de aplicabilitate. Alimentaţia în diferite boli Caracterizează dietele în bolile cardiovasculare. etc.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 13. fierbere. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze calitatea dietei în bolile cardiovasculare. calitatea nutritivă (aport de glucide. ateroscleroză. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate pentru diete în bolile cardiovasculare. săruri minerale. Prezentarea caracteristicilor dietelor pentru afecţiuni cardiovasculare. aplicând tratamente termice adecvate. Obţinerea preparatelor pentru diete în bolile cardiovasculare prin tratamente termice adecvate Evaluarea calităţii dietei în bolile cardiovasculare Condiţii de aplicabilitate: Bolile cardiovasculare: Caracteristicile dietelor: Tratamente termice adecvate: Calitatea dietei: insuficienţă cardiacă. în condiţiile de aplicabilitate. inocuitate.). dietelor pentru afecţiuni cardiovasculare conform criteriul de performanţă (a). ________________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile. frigere. lipide.

Alimentaţia în diferite boli Evidenţiază particularităţile dietelor în bolile hepatobiliare Precizarea caracteristicilor dietelor pentru afecţiuni hepatobiliare. Tehnician nutriţionist 68 . conform criteriul de performanţă (b). în condiţiile de aplicabilitate. dietelor pentru afecţiuni hepatobiliare conform criteriul de performanţă (a). coacere. Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze caracteristicile. înăbuşire. normohiperprotidică. în condiţiile de aplicabilitate. calitate estetică. proteine. lipide. hiposodată. vitamine. etc. conform criteriul de performanţă (c). frigere. în condiţiile de aplicabilitate. calitatea nutritivă (aport de glucide. valoarea energetică. aplicând tratamente termice adecvate. inocuitate. săruri minerale. diete normohipocalorică. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aprecieze calitatea dietei în bolile hepatobiliare. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate pentru diete în bolile hepatobiliare. normohipolipidică. Realizarea preparatelor pentru diete în bolile hepatobiliare prin tratamente termice adecvate Aprecierea calităţii dietei în bolile hepatobiliare Condiţii de aplicabilitate: Bolile hepatobiliare: Caracteristicile dietelor: Tratamente termice adecvate: Calitatea dietei: hepatite şi colecistită cronică. fierbere.).Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 13.

normolipidică. diete normocalorică. alternativ acidifiantă. conform criteriul de performanţă (c). în condiţiile de aplicabilitate. dietelor pentru afecţiuni renale conform criteriul de performanţă (a). în condiţiile de aplicabilitate. săruri minerale. calitatea nutritivă (aport de glucide. calitate estetică. Realizarea preparatelor pentru diete în bolile renale prin tratamente termice adecvate Evaluarea calităţii dietei în bolile renale Condiţii de aplicabilitate: Bolile renale: Caracteristicile dietelor: Tratamente termice adecvate: Calitatea dietei: glomerulonefrite.). insuficienţe renale. coacere. în condiţiile de aplicabilitate. Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze caracteristicile. inocuitate. valoarea energetică. litiaze renale. vitamine. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate pentru diete în bolile renale.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 13. Alimentaţia în diferite boli Evidenţiază particularităţile dietelor în bolile Precizarea caracteristicilor dietelor pentru afecţiuni renale. alcalinizantă. proteine. înăbuşire. aplicând tratamente termice adecvate. frigere. conform criteriul de performanţă (b). Tehnician nutriţionist 69 . Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze calitatea dietei în bolile renale. lipide. etc. fierbere. hiposodată. normoglucidică.

normolipidică. Prezentarea caracteristicilor dietelor pentru bolile de metabolism. înăbuşire. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze calitatea dietei în bolile de metabolism. în condiţiile de aplicabilitate. proteine. aplicând tratamente termice adecvate.). dietelor pentru bolile de metabolism conform criteriul de performanţă (a). inocuitate. Tehnician nutriţionist 70 . calitate estetică. hipoglucidică. calitatea nutritivă (aport de glucide. conform criteriul de performanţă (b). în condiţiile de aplicabilitate. hipocalorică. frigere. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate pentru diete în bolile de metabolism. lipide. hipolipidică. hiposodată. diete normocalorică. valoarea energetică. săruri minerale. fierbere. normoprotidică. hipoglucidică. vitamine. Alimentaţia în diferite boli Caracterizează dietele în bolile de metabolism. etc. coacere.Titlul unităţii: Competenţa 5: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 13. Realizarea preparatelor pentru diete în bolile de metabolism prin tratamente termice adecvate Evaluarea calităţii dietei în bolile de metabolism Condiţii de aplicabilitate: Bolile ale metabolism: Caracteristicile dietelor: Tratamente termice adecvate: Calitatea dietei: diabet zaharat şi obezitate. conform criteriul de performanţă (c). Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile. în condiţiile de aplicabilitate.

0 1. Întocmirea meniurilor 3 avansat 1. Analizează calitatea nutritivă a meniurilor Tehnician nutriţionist 71 .Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 14. Asociază alimentele şi preparatele în structura meniului 3. Caracterizează necesarul fiziologic de calorii şi substanţe nutritive 2. Stabileşte variante de meniuri pentru mesele zilnice 4.

Structura nutritivă: Calitate sanitară (inocuitate): aspectul salubru al alimentelor. în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze calitatea sanitară şi estetică a meniurilor. substanţe minerale.2-1. Tehnician nutriţionist 72 . conform criteriul de performanţă (a). vitamine. aplicând tratamente termice adecvate. respectarea legislaţiei în vigoare privind producerea. conform criteriul de performanţă (c). glucide (3-7 g/kgc/zi). conform criteriul de performanţă (b). Evidenţierea structurii nutritive a meniului Caracterizarea calităţii sanitare şi estetice a meniurilor Condiţii de aplicabilitate: Principii pentru întocmirea meniurilor: asigurarea necesarului fiziologic. sezonalităţii şi puterea de saţietate. asocierea corectă a alimentelor şi preparatelor. montarea estetică pentru prezentare şi servire. motivaţiile psihosenzoriale. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să evidenţieze structura nutritivă a meniului. transportul. Calitatea estetică: atracţia produsă de aliment. proteine vegetale şi animale (1. ordonarea raţională a preparatelor şi asocierea cu băuturi. în condiţiile de aplicabilitate. asigurarea varietăţii. Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principiile pentru întocmirea meniurilor. Întocmirea meniurilor Caracterizează necesarul fiziologic de calorii şi substanţe nutritive Precizarea principiilor pentru întocmirea meniurilor. depozitarea şi desfacerea preparatelor pentru asigurarea stării de sănătate a consumatorilor.5 g/kgc/zi). lipide (1-2 g/kgc/zi). în condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 14.

Precizarea recomandărilor pentru asigurarea aportului factorilor nutritivi Condiţii de aplicabilitate: Necesar de alimente din fiecare grupă: carne şi produse de carne 4-8%. raportarea consumurilor zilnice la raţia săptămânală. zahăr şi produse zaharoase 7-8%. oua 3-4%. conform criteriul de performanţă (a). băuturi nealcoolice 2-3% asocierea de produse animale cu produse vegetale. conform criteriul de performanţă (b). Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze recomandările pentru asigurarea aportului factorilor nutritivi. Tehnician nutriţionist 73 . asigurarea varietăţii preparatelor în meniu. în condiţiile de aplicabilitate. grăsimi 12-17%. Întocmirea meniurilor Asociază alimentele şi preparatele în structura meniului Prezentarea necesarului de alimente din fiecare grupă. Recomandări: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte necesarul de alimente din fiecare grupă. legume şi fructe 1718%. asocierea preparatelor proaspete cu preparate culinare prelucrate termic. cereale şi derivate ale lor 25-45%. în condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 14. lapte şi derivatele lui 10%.

desert). conform criteriul de performanţă (b). fructe) Meniuri pentru dejun: Meniuri pentru cină: Probe de evaluare: Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri pentru mic dejun. conform criteriul de performanţă (a). meniu complet/consistent (gustare. conform criteriul de performanţă (c). preparate din carne. produse de panificaţie). Tehnician nutriţionist 74 . desert). miere. fripturi la grătar cu garnituri asortate şi salate d sezon. unt. în condiţiile de aplicabilitate. antreu. meniu simplu şi meniuri complete (gustări. dulceaţă. meniuri consistente (minuturi din ou. brânzeturi. produse lactate acide. minuturi din brânză. apă).Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 14. în condiţiile de aplicabilitate. antreuri. preparat lichide. salate de crudităţi. preparat de bază/mâncăruri. sucuri. Întocmirea meniurilor Stabileşte variante de meniuri pentru mesele zilnice Întocmirea meniurilor pentru mic dejun. dulciuri de bucătărie. Stabilirea variantelor de meniu pentru dejun Întocmirea meniurilor pentru cină Condiţii de aplicabilitate: Meniuri pentru mic dejun: meniuri simple (băuturi calde. desert de cofetărie. legume. preparate din peşte. gem. preparat din peşte. băuturi răcoritoare. desert). Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească variante de meniu pentru dejun. meniu simplu (preparat lichide. Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri pentru cină. preparat lichide. în condiţiile de aplicabilitate. preparat de bază/mâncăruri. preparat de bază /mâncăruri sau fripturi cu garnituri şi salate. brânzeturi. preparate semicomplete (gustare.

în condiţiile de aplicabilitate. cină (23%). în condiţiile de aplicabilitate. Întocmirea meniurilor Analizează calitatea nutritivă a meniurilor Realizarea calculelor pentru stabilirea nivelului caloric al meniului. meniuri cu gustare (10%. hiperlipidice. meniuri cu două gustări (15% la gustări de la toate mesele). lipide şi glucide).Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 14. Efectuarea analizei rezultatelor/abateri Precizarea repartiţiei nivelului caloric pentru mesele zilnice Condiţii de aplicabilitate: Calcule de nivel caloric: reţete. abateri mai mari de 10% faţă de recomandări: meniuri hiperproteice. formula de calcul a valorii energetice (suma energiilor eliberate de proteine. conform criteriul de performanţă (b). dejun (50%). Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze repartiţia nivelului caloric pentru mesele zilnice. conform criteriul de performanţă (c). în condiţiile de aplicabilitate. hiperglucidice. Tehnician nutriţionist 75 . Analiza rezultatelor: Repartiţia nivelului caloric pentru mesele zilnice: Probe de evaluare: Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze nivelul caloric al meniului. hipercalorice. mic dejun (27%). Probe scrise/orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze analiza rezultatelor. conform criteriul de performanţă (a). tabele de compoziţie a produselor alimentare. de la mic dejun şi dejun).