ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” Catedra “Marketing şi Logistică”

Forţa de vînzare si rolul acesteia în promovare şi stimularea vînzărilor (pe exemplul “Fidesco” SRL SA)

Teză de licenţă
Specialitatea 273 MARKETING şi logistică

Conducător ştiinţific: Conf.univ.,dr. Natalia Remişovschi

Chişinău, 2010
1

Plan: Întroducere Capitolul I: Repere teoretice privind conceptul și conținutul forței de vînzare. 1.1. Forța de vînzare, concept, conținut și organizare………………6 1.2. Rolul forței de vînzare în stimularea și promovarea vînzărilor în cadrul companiilor..……………………………………………………12 1.3. Dezvoltarea, evaluarea și aprecierea forței de vînzari a întreprinderii………………………………………………………19 Capitolul II: Analiza activității economice a forței de vînzare în compania “Fidesco” SRL 2.1. Prezentarea companiei “Fidesco” SRL………………………..32 2.2. Evaluarea și interpretarea rezultatelor economice a forței de vînzare…………..…………………………………………………………..35 2.3. Analiza și prezentarea planului de marketing a companiei “Fidesco”SRL……………………………………………………………….42 Capitolul III: Evaluarea și direcționarea forței de vînzare “Fidesco” SRL spre stimularea și promovarea vînzărilor 3.1. Analiza forței de vînzare a companiei “Fidesco” SRL ………48 3.2. Interpertarea impactului “Fidesco” SRL asupra stimulării și promovării vînzărilor………………………………………………..58 3.3. Orientarea strategică a forței de vînzare a Companiei “Fidesco” SRL………………………………………………………………..…60 Încheiere...................................................................................................66 Bibliografie...............................................................................................69

2

Întroducere Fiecare dintre noi vindem mai mult sau mai puțin cîte ceva în fiecare zi din viața noastră. Conștient sau nu, suntem puși deseori în ipostaza de a prezenta o anumită situație, persoană sau lucru într-o lumină favorabilă pentru a obține un avantaj. O astfel de situație inglobează multe din atributele unei vînzari, chiar dacă nu este o vînzare propriu-zisă care să presupună o contraprestație echivalentă cuantificabilă într-o unitate de masură unanim acceptată. Acest lucru ne duce cu gîndul că fiecare dintre angajați are premise favorabile de a deveni un bun vînzator….de aici însă pînă la a deveni un vînzator bun este cale lungă și presupune mult efort atît fizic cît mai ales intelectual. Referidu-mă la actualitatea temei voi vorbi în continuare nu despre un proces de vînzare simplu, în care cineva stă într-un anumit spatiu comercial, lumea trece vede produsul, întreabă prețul după care cumpară sau nu. Și aici vînzătorul are o influentă semnificativă în obținerea unui rezultat favorabil, numai că luată ca exemplu, o astfel de situație nu va releva toate aspectele și implicațiile unui proces de vînzare complex. Prin urmare mă voi raporta la o pia ța aflată la maturitate, o piața cu concurență semnificativă, cu produse și servicii între care nu exista diferențe de calitate semnificative și în care diferența o poate face doar strategia de vînzare. Deci putem cu siguranţă să stabilim faptul că la momentul actual piaţa de desfacere este supraîncărcată cu servicii, iar problema fidelizării clientelei precum și îmbunătățirii imaginei prin intermediul forței de vînzare este una din problemele strigătoare. Într-o astfel de conjunctură procesul de vînzare este unul complex care nu va duce la rezultate pozitive dacă nu este permanent controlat și readaptat în funcție de modificarile de pe piața respectivă. Am ales anume “Fidesco” SRL deoarece această companie este una dintre cele mai prospere, capitalul căreia se măreşte pe parcursul întregii existenţe ale sale, Iar industria alimnetară în momentul cirzei este o temă foarte actuală. Această companie este mereu în dezvoltare, se deschid magazine noi și noi. “Fidesco” SRL reprezintă spre deosebire de concurenţii săi o întreprindere cu mai multe genuri de activitate. În această lucrare am analizat compnia ”Fidesco” SRL din punctul de
3

utilaj tehnic comercial. nu trece nici măcar o zi. Ca instrument de analiză a for ței de vînzare a folosit metoda de evaluare ”mistery shopping”. de ce depind ele și ce necesită a implimenta pentru mai mult succes. despre tehnicile în domeniu. mai detailat descrisă în ultimul capitol. Atfel compania ”Fidesco” SRL reprezintă o companie ce se dezvoltă multilateral în business iar forța de vînzare a acesteia este mult mai diversificată. 4 . Deasemenea compania “Fidesco” SRL prestează servicii şi suport tehnic la utilajele comerciale pe care le importă. Ca în orice altă știinta umană. fără să apară cărti cu "secrete" despre cum să vinzi mai mult și mai bine. care ulterior sunt vîndu-te prin intermediului reţelei proprii dar şi în alte reţele concurente. care sunt punctele forte și punctele slabe. Astfel alte mărfuri după necesitate pot fi distribuite şi prin alte reţele.vedere al atractivității pentru clienți. toatea acestea am încercat să le includ în această lucrare de licență. În afară de produse alimentare se mai importă de către companie utilaj frigorific. Firma beneficiază de mai multe depozite de dimensiuni limitate la magazinele sale. ceea ce permite îndeplinirea sarcinilor propuse și anume de a analiza în temei și a compara rezultatele obținute cu modelul ideal din documetările științifice. există multe teorii și metode referitoare la vînzare. anume din acest punct de vedere şi apare interesul în priviinţa organizării şi funcţionării forţei de vînzări în această întreprindere. Din cele expuse mai sus putem spune cu siguranţă că firma “Fidesco” SRL se deosebeşte considerabil de potenţialii săi concurenţi şi nu este prezentată ca un simplu retailer. fiecare dintre acestea cu adevărurile sale. Prezenţa secţiei de import în această companie dă posibilitate şi de a vinde anumite mărfuri în exclusivitate prin intermediul reţelei proprii. vitrine. şi de un depozit de dimensiuni mari la oficiul central. această companie prezintă interes pentru mine și din motivul se ocupa și cu alte activități și anume importul produselor alimentare. cel pu țin în Occident. maşini de casă etc. despre ceea ce trebuie sau nu trebuie făcut. care este înzestrat cu cea mai performantă sistemă de evidenţă a mărfurilor rămase în stoc. În afară de faptul că ”Fidesco” SRL se ocupă de comercializare produselor alimentare în magazine.

între cel ce vinde. ființe sociale. să devii mai convingător și influent în relațiile tale. Dincolo de orice metoda. care în fine va cumpăra produsul. De ce ar fi acestă temă forța vînzărilor o temă atît de actuală? Cel mai puternic argument este acela că oamenii sunt. ca o consecinta a acestora. în ce mod.. să “îți vinzi imaginea” eficient și exemplele pot continua. a cunoaște “subtilitățile” ce ţin de comunicare îţi poate da un puternic imbold pentru atingerea performan ței dorite în vînzari în marketing– reusești să faci mai bine ințeles. Arta oratorică era şi este apreciată de-a lungul secolelor de către fiinţe umane. Vînzarea. dacă studiem mai aprofundat acest subiect. S-a constatat că intotdeauna este mai eficient să te concentrezi asupra principiilor. Obiectivele temei alese sunt în primul rînd îndreptate spre măsurarea eficienței intervenției forței de vînzare în crearea imaginii companiei. bazat pe experiența de vînzare și de negociere a unor specialisti. este la fel o comunicare. extraordinară și miraculoasă. modalitatea vînzătorului de a se exprima prin diferite procedee şi scheme va ajunge la cumpărator.Însă nu exista o metoda. oricui. 5 . Mai mult. teorie sau sintetizare esenta vînzării se poate rezuma într-o frază: descoperă ce-și dorește clientul și ajuta-l să obțina ceea ce-și dorește. lasănd specificul să se formeze în mod natural.. şi cel ce cumpară. ci pur și simplu putem să încercăm să abordăm problema dintr-un alt punct de vedere. au nevoie de instrumente pentru a comunica eficient si armonios. Depinde extreme de mult cum. pentru a vinde orice. care comunică mult și leagă relații între ele – deci. prin excelență.

Forța de vînzări. mixtă). stimulare în raport de performanţe). bazate pe sinceritate şi încredere reciprocă constituie apanajul forţei de vânzare. mărimea. Organizarea și gestionarea forței de vînzare trebuie să aiba în vedere aspecte privind selectarea și formarea vînzatorilor . Spre deosebire de reclamă această metoda de promovare depinde de contactul personal cu cumpărătorul. [12. conținut și organizare Specialiştii în marketing au ajuns la conluzia că nu poate fi negată importanţa deosebită pe care o are forţa de vânzare din cadrul unei organizaţii. concept. care include imaginea orală în convorbirea cu unul sau mai mul ți cumpărători potențiali. organizaţiile conştientizează tot mai mult necesitatea abordării forţei de vânzare din perspectiva unei eficiente tehnici de comunicare promoţională utilizate în scopuri organizaţionale. p-289] Pentru început putem să pornim de la idea că ansamblul personalului intern şi extern avînd drept misiune principală comercializarea efectivă. serviciile sau ideile. pe clienți. Ca urmare. [21. controlul activită ții etc. pe abilitatea acesteia de a identifica piaţa ţintă şi de a vinde consumatorilor. motivare (remunerare flexibilă. aceasta va urmări să-şi vândă cît mai bine produsele. Construirea unei relaţii solide. De aceea.Capitolul I: Repere teoretice privind conceptul și conținutul forței de vînzare. Pentru a stabili relaţii pe termen lung cu consumatorii este nevoie de o comunicare eficientă cu aceştia. Peter Drucker definea marketingul prin opoziţie cu vînzările: „Obiectivul activităţii de marketing este acela de a face vînzarea de 6 . În primul rând. În al doilea rând. prospectarea și impulsionarea vînzărilor firmei printr-un contact permanent și nemijlocit cu clientela potenţială.1. indifirent de tipul organizaţiei (comercială sau nonprofit). 1. astfel forța de vînzare îți are cel mai important rol. structura (specializare pe produse. geografică. Eficiența forței de vînzare joacă un rol esențial în succesul sau eșecul comercial al firmei. rolul forţei de vânzare nu se opreşte aici. accentul va fi pus puternic pe forţa de vânzare. Vînzarea personală este o parte a promovării marfurilor și serviciilor. Wikipedia] Încă cu trei decenii urmă.

În domeniul agroalimentar. care fixează obiectivele vînzătorilor. Pentru o relatare mai adecvata a termenului de forţă de vînzare şi a activităţii acesteia. este necesară o grupare a componenţilor forţei de vînzare. concurenţa.. care prospectează zona de activitate. colecteza și analizează informația curentă. chiar dacă termenul de „forţe de vînzare” s-a încetăţenit în sfera lucrativă. „Bisericile spre exemplu au comitete speciale care se ocupă de atragerea noilor membri. întră în contact cu ei. care îi contactează pe donatori şi adună banii necesari. Biblioteca digitală ]. • promotorii-comercianţi. hipermarketuri etc. de regulă. efectuează vînzările și organizează deservirea. Spitalele şi muzeele deasemenea apelează la colectori de fonduri. au contribuţii legate de merchandising (prezentarea produselor la locul vînzării). argumentează. p 64-65] Tot odata putem atrage atenţia la faptul că. vînzătorii îşi desfăşoară activitatea. care animează punctele de vînzare. care determină consumatorii potențiali. şi să se vândă singur. 7 . conving şi încheie acţiuni de vînzare cu clienţii. Scopul este de a-l cunoaşte şi de a-l înţelege pe client atât de bine încît produsul sau serviciul să se potrivească cu nevoile sale .” [8.prisos. • inspectorul de vînzări. în: •mari suprafeţe de vînzare cu amănuntul (supermarketuri. În opinia profesorului Victor Manole [17. coordonează şi controlează activitatea acestora. • inginerul de afaceri. să negocieze condiţiile generale de vînzare etc. care supervizează activitatea de vînzare şi se află sub autoritatea şefului de vînzări. Cap. pe care îi vom numi în continuare vînzători.). p 906] Persoana principală care asigură vînzările personale este agentul comercial. • şeful de vînzări. care trebuie să aibă pregătire economicofinanciară şi comercială.14. în organizarea modernă a activităţii comerciale se întâlnesc următoarele tipuri de vînzători: • vînzătorii propriu-zise sau reprezentanţii de vînzări. să cunoască piaţa. există alte forţe de vînzare şi în organizaţii (care au un) cu caracter social sau politic.”[7..

contactul direct cu consumatorii şi adaptarea rapidă la nevoile acestora. lactate etc. care poate lucra. tocmai datorită avantajelor oferite şi anume. sub alte denumiri şi având alte atribuţii: • reprezentantul de vînzări. care asistă raioanele specializate: patiserie. interactivitatea relaţiei vânzător-client. Forţa de vânzare este considerată ca fiind o componentă a sistemului comunicaţional al organizaţiei. întâlnim următoarele categorii de vînzători: • promotorul de vînzări în magazine. • service-ul la domiciliu . • agentul de vînzări. convinge. • comerţul specializat. [4. În cazul marilor suprafeţe de vînzare cu amănuntul. cu atribuţii în ceea ce priveşte promovarea produselor pe teren. dacă acestea nu se achită cu ordin de plată sau prîntr-un alt instrument financiar. • şeful de vînzări. • vînzătorul propriu-zis. în afără magazinelor. de asemenea.. încasează contravaloarea facturilor. brutărie.• restaurante (inclusiv fast-food). care coordonează. care coordonează. controlează şi stabileşte obiectivele de vînzare pentru toate zonele comerciale. • directorul de vînzări. încheie contracte şi. asumarea rolului de consultant în procesul vânzării etc. eventual. la manifestări comerciale exterioare. forţa de vânzare ocupă o poziţie semnificativă în cadrul opţiunilor pe care o organizaţie le poate face pentru a-şi atinge obiectivele sale generale. Ca tehnică de comunicare de natură promoţională. care argumentează. În practica economică. măcelărie. • tehnicianul comercial. controlează şi stabileşte obiectivele de vînzare într-o zonă comercială. p575] 8 . componenţii forţei de vînzare se regăsesc şi într-o altă organizare structurală. participarea activă a forţei de vânzare până în momentul finalizării vânzării. • animatorul de vînzări.

Agenţii de vînzări trebuie să aibă capacitatea de a realiza analize de marketing. Această legătura dintre forţele de vînzare şi marketingul întreprinderii este foarte clar subliniată şi stabilită de Philip Kotler [7. judeţe.a. În fiecare teritoriu.dacă produsele sunt foarte numeroase şi se aseamănă între ele. de vînzare şi iar de vînzare. compartimentului de marketing revenindu-i sarcina să se ocupe de rentabilitate şi de strategia de marketing. structurare pe categorii/linii de produse . Viziunea clasică are la bază ideea că agenţii de vînzări trebuie să se preocupe doar de vînzare. specializare pe tipuri de clienţi. 9 • • . Modul de organizare/structura a forţelor de vîzare depinde de mărimea.abordare care vizează o bună cunoaştere a produselor de către agenţii de vînzare. minimizează costurile de deplasare ş. atât de profilul cât şi de obiectivele firmei: • structurare geografică (teritorială) . să adune informaţii referitoare la piaţă şi să elaboreze strategii şi planuri de marketing. p875-876]: „Pe măsură ce firmele manifestă o tot mai puternică orientare către piaţă. Specialiştii în marketing cred că personalul de vînzări va deveni mai eficient pe termen lung dacă va înţelege ştiinţa marketingului la fel de bine ca şi „arta vînzării”. reprezentanţii comerciali au misiunea să vîndă clienţilor toată gama de produse ale firmei. Conform viziunii noi. iar această calitate a lor devine esenţială în cazul în care ei ocupă poziţii mai înalte în cadrul conducerii compartimentului comercial. însă. agenţii de vînzări trebuie să ştie cum să producă atât satisfacerea clientului.Activitatea vînzătorului depinde de legătura care există între producător şi distribuitor. sectoare şi localităţi (distincte).permite o bună cunoaştere a nevoilor clienţilor . să măsoare potenţialul pieţei. este mai costisitoare şi poate genera confuzie . cît şi profit pentru firmă. Ei trebuie să ştie să analizeze datele referitoare la vînzări. pe unul sau mai multe oraşe.). Este metoda cea mai simplă şi economică (reduce riscurile de conflict între agenţi. în funcţie de mărime şi importanţă (criteriul pieţei) .pe regiuni. forţele lor de vînzare trebuie să se axeze tot mai mult pe satisfacerea nevoilor pieţei şi ale clientului.

putem mentiona că politica dusă în domeniul forței de vînzare trebuie să fie complementară și coerentă cu aceea care este dirijată pentru publicitate. precum şi verificarea efectelor unor activități promoționale. ea colectează pentru întreprindere informaţii asupra pieței acesteia și asupra concurenţei. Vînzătorii interni ai întreprinderii au adesea un statut de voiajor.a. forța de vînzare desfaşoara o activitate de marketing directă. asupra produselor sale. Diversitatea de forme de vînzare pe care le practică un agent de vînzare este însoțită de statute din punct de vedere juridice diferite. Pe de altă parte forța de vînzare joacă şi un rol important pentru baza de larg consum decît pentru baza industriei pe motivul rolului fundamental jucat în cazul acesteia din urma prin contactele personale și condițiile de vănzare. În acest sens. teritoriu-piaţă. reprezentanți. culegerii de informații. Forța de vînzare poate fi considerată nu numai un mijloc de a vinde produse ci de asemenea ca mijloc de comunicare. sau cu alte cuvinte plasator exclusiv. ca o variabilă conform tipului de produs vîndut. din cele sus menţionate putem cu siguranţă aprecia impactul forței de vînzare în ansamblul mijloacelor de comunicare. acţionînd în numele și interesul întreprinderii. reprezentant.o combinaţie între diferite criterii: teritoriu-produs. Astfel. iar pe de altă parte a agravat 10 . forța de vînzare transmite clientelei informații asupra întreprinderii. În acest sens. produs-piaţă ş. În sens invers.• structurare complexă . Acesta din urmă este un salariat al întreprinderii cu care aceasta are un contract. după cum vînzările sunt din interiorul întreprinderii sau extern acele care sunt (delegati de întreprindere). definirea profilului clientului ca exponent al imaginii firmei pe care o reprezintă. Criza economica atît în Republica Moldova cît şi în majoritatea ţărilor lumii a pus în evidenţă importanţa exporturilor pe de o parte. identificării pieţelor potenţiale. În aşa mod vînzătorii externi sunt în general voiajori. Ca mijloc de comunicare. plasatori plătiți cu comision și agenți comerciali care sunt intermediari stabili . promovarea vînzărilor și relațiile publice. De aceea ea este o parte integrantă a acestora și are atribuții sporite in domeniul comunicarii.

Dezvoltarea telefoniei a dat nastere la apariţia vînzărilor prin telefon sau telemarketingului. avînd în vedere strategia de marketing a firmei.lupta vînzărilor pe plan mondial. dar în acelaşi timp ea avînd acelea trăsături care o transformă în cea mai eficientă în anumite stadii ale procesului de cumpărare cum ar fi educarea cumpărătorului. Dacă reflectăm puţin mai adînc asupra acestei întrebări putem observa şi unele neajunsuri ale vînzării personale. În aşa mod firma trebuie să analizeze rolul unic pe care vînzarea personala îl poate juca în cadrul mixului de marketing astfel încît să poată să satisfacă nevoile clienţilor într-un mod efficient şi competitiv. de inţelegerea şi modul de aplicare a ei putînd depinde succesul sau în alt caz eşecul polițicii comerciale. La următoarea etapă capătă o deosebită importanţă stabilirea obiectivelor forţei de vînzare trebuie să se facă pornind de la pieţele ţintă ale firmei şi de la poziţia dorită de firmă pe aceste pieţe. putem preciza sensibilitatea la petrecerea timpului liber. atît cu cumpărătorii cît şi cu vînzătorii. Pe de-o parte vînzarea personală este foarte costisistoare. de asemenea negocierea şi perfecţionarea vînzării. Aceasta este o regulă fundamentală. la aceasta etapă putem concluziona că organizarea forței de vînzare este făcută de conducerea departamentului de marketing şi departamentului comercial . la calitatea vînzării se traduce mai ales prin profesii pentru cumpărător. de a dialoga direct şi la domiciliu. Deci. Este important ca compania să analizeze cu multă grijă cînd şi cum să-şi utilizeze agenţii de vînzare pentru a facilita realizarea unei anumite sarcini de marketing. acestea au avut profunde repercursiuni asupra profesiunii de vînzator. consultarea diferitelor cataloage.telefonului și a unui ecran de TV) permite prin intermediul Televizorului. Reflectînd mai aprofundat asupra acestei teme. Dezvoltarea telematicii care reprezintă(unirea simultăna a calculatorului. 11 . astfel încât să nu fie prezentă pierderea de timp. Avînd la bază această ordine de idei putem spune că evoluția mentalității accentuează o asemenea tendinţă. În ceea ce priveste mutaţiile tehnologice. Ea a subliniat în acest caz importanţă negocierilor întreprinderii. împreună cu vînzatorii.

Au fost elaborate diferite metode de calcul a mărimii optime a for ței de vînzare. dacă vînzatorul nu se deplasează suficient. În plus.Atunci cînd vînzatorul se deplasează. de domiciliul reprezentantului. cele mai costisitoare ale unei firme.de dificultatea deplasării. • negocierea ofertei şi încheierea contractelor. Cresterea numarului lor va duce atît la vînzări mici cît și la cresterea costurilor. preţurile acestora etc. Repartizarea activitatilor între clienții actuali și clienții potentiali este dificil de realizat. În plus.trebuie să i se întocmească un plan de vizită pentru a se evita trasee inutile. Trebuie evitată vizitarea unui client în mod inutil dar în același timp. în așa fel încît să asigure o cît mai bună acoperire ateritoriului de comercializare. Mai multe criterii vor fi utilizate pentru elaborarea traseului. dar se sprijină uneori pe ipoteze care 12 .Deși la prima vedere preocuparea agenţilor forţei de vînzare o constituie actul de vînzare propriu-zis. agenţii de vînzare urmăresc poziţionarea produselor concurente.). Aceasta variază în complexitatea lor. în realitate atribuţiile acestora sunt mult mai largi: [4. • culegerea informaţiilor despre clienţi (în timpul vizitelor întreprinse la punctele de vînzare. trebuie să se țina cont de concentrarea geografică a clientelei. pe motivul tendintei vînzatorilor de a se interesa de clienții actuali. • definirea profilului clienţilor. el poate rata comenzi. p454] • prospectarea pieţei. nu exista metode care permit o repartizare optima a timpului. [4. La fel se întamplă și cu organizarea repartiției timpului între clien ți. p453] Agenții de vînzare se numără prîntre activele cele mai productive. clien ți actuali și întreprinderi. totodata. • consultanţă tehnico-comercială acordată clienţilor. • identificarea clienţilor potenţiali. La punctul marimea forței de vînzare putem spune că o dată ce firma și-a clarificat aspecte legate de strategii și structura forței sale de vînzare ea este aptă să analizeze problemele mărimii forței de vînzare. Dimensiunile forței de vînzare sunt stabilite în conformitate cu obiectivele urmărite și resursele disponibile. Vînzătorii trebuie să iși impartă eforturile între posibilii clienți.

imposibile în reclamă. Aici există intracțiunea activă. De asemenea cînd discutăm forţa de vînzări rolul acesteia în stimularea vînzărilor se apreciază şi rolul departamentului vînzări ca întreg. Imaginea unui magazin este legată de asortimentul pe care il propune. mealabilă și se poate adapta la cerințele tuturor 13 .2. Pe de altă parte eficacitatetea agentului de vînzare depinde şi de director comercial care gestioneaza tot procesul. 1. de administrator. astfel încât eficacitatea agentului de vînzare depinde de superviser ca factor motivant. atunci este nevoie de vînzare personală. [14. nu pasivă. în general este vorba de a găsi o situație de mijloc între avantaje și inconveniențe. Rolul forței de vînzare în stimularea și promovarea dezvoltarea vînzărilor a companiei Dacă o reclama este insuficientă. manager de vînzări care se ocupa nemijlocit de clienţi şi dezvoltă strategiile de abordare a clienților. Vînzarea individuală este consumatorilor. deci agentul de vînzare reprezintînd o verigă din lanţ. între vînzător și cumpărător. Construirea și gestionarea acestui asortiment sunt două roluri esențiale ale comerciantului. ceea ce permite întreprinderii să utilizeze concepția de dialog dintre cumpărător și vînzător. dialog ce prezintă o sursă bilaterală de informa ții. Ele au condus la stabilirea metodelor specifice de gestionare a raioanelor și asezarea în rafturi care pleacă de la definirea amplasamentului și rentabilitatea produselor prezentate.cu sortimentele oferite și de prețurile propuse. Ea variază conform și cu imaginea sa. care să fie compatibilă cu rezultatele disponibile și cu obiectivele vizate.cu metodele de vînzare practicate și servicile efectuate.nu sunt adaptate oricărei situații. cu amenajarea interiorului și exteriorului. p290] Atracția unui magazin nu depinde doar de amplasarea sa. aici gasim nenumarate avantaje ale vîzării personale: atenția individuală sporită față de fiecare consumator și posibilitatea de a transmite un volum însemnat de informații.

organizează un seminar la care invită reprezentanții firmelor ce formează clientela. De asemenea un numar prea mare de vînzători consultanți poate duce la înraută țirea desevirii. agenții se pot afla în situatia de a nu avea ce vinde. echipa de vînzare a unei firme vînzarea prin intermediul conferințelor: agentul de vînzare recunoaște în cadrul vînzarea prin intermediul seminariilor: o echipa din cadrul unei firme cunoască cît mai mulți membri ai grupului de cumpărători.De aceea. de asemenea. Seminarul se ocupa cu noutățiile de ultima ora într-un anumit domeniu. În mod obișnuit firmele definesc precis obiectivele forței de vînzare. cît timp trebuie acordat noilor produse și cît timp sa se vîndă din vechiile produse. Pentru a-i contacta pe clienți o firmă poate folosi una sau mai multe strategii specifice vînzării: de la agentul de vînzări la cumpărători: un agent de vînzare discuta diverse chestiuni cu clientul sau cu un potential client. în mod direct sau prin intermediul telefonului. conșiderand ca trebuie mai putini agenți de vînzare. ar fi posibil că agen ții de vînzare să și petreacă cea mai mare parte a timpului vînzînd clien ți produse deja impuse pe piața. unei conferințe pe specialiștii în aprovizionare pentru a discuta o problemă majoră. Deci care este cantitatea optimal de vinzători necesara unui nivel inalt de 14 . Se precizează timpul acordat noilor și cel ce trebuie să rămînă vechilor consumatori. de la agentul de vînzări la grupul de cumpărători . Sarcinile ce revin agenților de vînzare depind de situatia economica a firmei într-un anumit moment. lucrează îndeaproape cu membrii grupului de cumpărători. În perioada de crestere. Dacă nu ar fi stabilite astfel de norme. compania va trebui să se bazeze pe cunoasterea comportamentului de cumparare a acestora. acordarea de consultanță clientului nemultumit. neglijînd astfel atît noile produse cît și clienții potentiali ai firmei. ne tinand cont de celelalte roluri ale agentului de vînzare: alocarea produsului respectiv. un agent de vînzare ajunge să de la echipa de vînzări la grupul de cumpărători. Unele firme pot greșii. comunicarea planurilor elaborate de firma pentru eliminarea crizelor de subproductie și vînzarea celorlalte produse ale companiei care sunt disponibile in cantități suficiente.

1.1 Graficul 1. Eficienţa vinzarilor 15 . deci să analizăm Graficul 1.deservire și fară costuri mari? Multe companii înceracă să găsească raspunsul la acestă întrebare prin jocul la extreme însă situația în cazul dat este una duală pentru exactitate este necasar să studiem graficul de mai jos care se descrie efectele cantitații numarului de vînzători asupra calitații deservirii clienților.

Deci sa vedem mai . însă acestea toate se întîmplă pîna la un anumit moment dacă mărim numarul vînzătorilor detalizat: 1. deci cresterea de eficeință este direct proportională. [10. faptul se explică prin bombardarea clienților cu numarul excesiv de consultanți din aceste considerente (prea multă atenție. efectivul scade. 3. însă agentul de vînzări trebuie să știe cum să producă atît satisfacerea clientului. compartimentului de marketing revenindu-i sarcina să se ocupe de rentabilitate. iar această calitate a lor devine esențiala în cazul în care personalul 16 progresiv nivelul de deservire scade considerabil din cauza supradozării de ”Customer Care” a agenților de vînzare. p 268 ] În concluzie se poate spune că mijlocul de aur este soluția ideala. însăm în realitate lucrurile nu stau astfel. standardele teoretice sunt departe de cele reale. cît și profitul pentru firmă. La etapa 4 eficienta vînzărilor si nivelul deservirii scade. să de-a unele informații referitoare la piața și să elaboreze strategii și planuri de marketing.Graficul de mai sus reprezintă o reprezentare grafica a efectelor ce au a supra vînzărilor cantitatea de vînzători ce deservesc magazinul. funcția lor de vînzare trebuie să se axeze tot mai mult pe satisfacerea nevoilor pie ței și ale clienților. care este totuși idea principală a acestui grafic? Ideea sugerează că marimea numarului de vînzatori ajută la eficiența vînzărilor prin creșterea nivelului de deservire. În compartimentul 1 si 2 al graficului observăm cresterea eficienței o dată cu creșterea numărului de personal. Pe masură ce firmele manifestă o tot mai puternică orientare către piață. El trebuie să cunoască cum să analizeze datele referitoare la vînzare. 2. întrebari. sfaturi amabilitate) și clien ții potențiali pur și simplu sunt speriați. Conform viziunii noi. să măsoare potentialul pieței. Agentul de vînzări trebuie să aiba capacitatea de a realiza analize de marketing. Etapa 3 cînd deja o dată cu creștera numărului de vînzători consultanți nivelul deservirei rămîne constant. Specialiștii sunt de accord cu faptul că există o linie de demarcație extrem de subțire între atragerea și iritarea consumatorilor. Viziunea clasică are la bază ideea că agentul de vînzări trebuie să se preocupe doar de vînzare.

mai ales cînd este vorba de tranzacții foarte importante. Specialiștii în marketing cred că personalul de vînzări va devenii mai eficient pe toata linia. personalul tehnic care ofera clientului informa ții și între ținerea servicii de factură tehnică înainte în timpul și dupa achiziționarea unui anumit produs. cum ar fi instalarea și montarea. expeditori de comenzi și secretare. 17 . Vînzarea personală încheie tranzacția în procesul luării deciziei de către consumatori. parte negativa consta în faptul că vînzare personală este un instrument neefectiv pentr informarea consumatorilorcu privire la mărfuri și servicii. ei pot depune reclama ții referitoare la marfă. al agenților care oferă servicii clienților asigurand instalarea. cumpărători. precum și al personalului de la birouri personal ce constă în analiști de vînzări. Forța de vînzare proprie (directa) consta in angajarea cu norma întreaga sau jumatate de norma care lucreaza exclusiv pentru compania in cauza acest tip de forma de vînzare e compus din: personalul de vînzări de la sediul firmei care iși desfasoara activitatea în birouri folosind telefonul sau primind vizite ale potentialilor cumpărători și personalul de vînzări de pe teren care efecueaa calatorii și vizite clienților. și alte servicii legate de un anumit produs. dacă va intelege știinta marketingului la fel de bine ca și arta vînzării. Consumatorii pot primi informații despre politica firmei și parametrii producției. Din momentul ce a stabilit metoda de vînzare pe care o va foloși firma poate apela fie la o forța de vînzare proprie fie la una conștituita pe baza de contract. firme.legatura inversă are un caracter imediat și clar. garanție și alți factori. deoarece personalul are contact cu un număr limitat de consumatori. p 291] Astfel aceasta conține un răspuns la toate întrebările: preț. Astfel. agentul de vînzări actionează adese ori ca un manager pentru relațiile cu clientul. rezolvînd unele probleme de deservire. personalul poate determina părțile bune și slabe ale programului de marketing.ocupa poziții mai înalte în cadrul condițiilor comportamentului comercial.[14. stabilind contacte între angajati. Vînzarea impune o munca in echipa personalul de vînzare trebuie să fie ajutat de alti angajati din cadrul firmei cum ar fi: manager de rang superior.

cît de eficient va fi acest instrument. aceștia sunt platiți cu un comision pe baza vînzărilor realizate de fiecare dîntre ei. Astfel dacă firma vinde un singur gen de articole unor clienți situați în mai multe locuri structura va fi mai simplă. Alegerea structurii se face în funcție de efortul de vînzare ca și de avantajele și incoveniențele proprii acestui tip de structură. o mare disponibilitate sau care muncesc cu forța de vînzare delegată. Forța de vînzare este privită ca un instrument in cadrul organizarii acetor activități. fie la o forța de vînzare strict pe client. un responsabil regional ce dirijează: mai multe sectoare și un director al vînzării care încadrează responsabilii regionali.și administreze singur sectorul său și poate fi evaluat mai usor fiecare vînzător locuind adesea în sectorul în care îi este repartizat inconvenientul major al acestei structuri este că uneori e dificil de efectuat o 18 • . Aceasta prezinta în plus urmatoarele avantaje: • fiecare vînzător are o zonă de vînzare bine delimitată. Structura include adesea un responsabil de sector. depinde de aportul companiei în selecția.3. educare și promovare a valorilor companiei către angajați. evaluarea și aprecierea forței de vînzare a întreprinderii Organizarea activității de marketing prin intermediul vînzării directe este o modalitate specifica întreprinderilor moderne care la rîndul ei depinde de un șir de factori atît subiectivi cît și obiectivi. dacă vinde mai multe produse unor clienți diferiți firma va trebui să apeleze la o forța de vînzare strict pe produse. Forța de vînzare angajată prin contract numită de altfel si contractuală constă în reprezentanți ai producătorior agenți comerciali sau brockeri. În această structură fiecare agent vinde ansamblul gamei de produse ale întreprinderii într-un sector care îi este dat.1. Aceasta este bine adaptată întreprinderilor care au game de produse relativ omogene a caror clientelă necesară contracteaza permanent. de aceea el poate să. Dezvoltarea.

Întreprinderea i și structurează forța de vînzare în funcție de tipul de client sau de pia ța. acest fenomen --decupaj este greu de realizat pe motive economice și geografice. Această structura.repartiție optimă. În cadrul acestei structuri. Această structură este costisitoare. 19 . Personalul de vînzări se poate specializa pe zone. Agentul de vînzare poate fi subordonat unuia sau mai multor manageri de produs și de personal.Inconvenientele majore sunt cele pe care le întîlnim în structura pe produs. bine adoptată filozofiei marketingului. In acest tip de structură. Structurile complexe sau mixte. pe produse și piete. deși nu desfășoară o activitate la scară națională pot avea mai multe unități într-o anumită regiune. directorul vînzărilor se ocupa de un produs sau o categorie de produse. un decupaj optim pe sectoare. Avantajul acestui gen de structură se bazează pe o mai bună adaptare a funcție de vînzare la acțiunea concurenței prin specializare. ea poate duce la riscuri de conflicte între vînzători . managerii pentru relațiile cu clienții importanți răspund de firmele mari care. este potrivita atunci cînd există piețe sau grupuri de clienți foarte diferiți care necesită cunoștiinte diferite și care sunt concentrate geografic. El depinde adesea de un șef de produs. aceste structuri sunt combinate adeseori. O firma de renume și-ar putea impărții funcțiile de vînzare în patru categorii: managerii pentru relațiile cu clienții nationali care s-ar ocupa de firme nationale care dispun de numerarul unitatiilor raspunzătoare în teritoriu și reprezintă cea mai importantă cîtegorie de clienți. fortele de vînzare se pot organiza separat pe mai multe ramuri de activități. După parerea mea punctul forte al acestei structuri este cunoasterea pe care o procură de la clientelă și adaptarea acesteia. Această structură corespunde întreprinderilor care au produse foarte diverșificîte avînd clienți diferiți. reprezentanții de marketing ai firmei se ocupă cu restul categoriilor de clienți. pe clienții actuali și pe poten țialii clien ți importan ți și obisnuiți.

dintre obiectivele conducerii. p 77] Din punc de vedere al unei compnii de suuces acestă afirmație este cît se poate de corectă însă cînd vorbim de o companie mică ce doar a intrat cu produsele pe pia ța și de ține o cotă 20 . într-o oarecare măsura. fidelitate și vechimea în cadrul aceleiași firme. [11. salariul suplimentar (adaosurile si sporurile la salariul de bază) si alte plați de stimulare și compensare. Agentul de vînzare și-ar dori regulat venituri. pentru a crește interesul vînzătorilor și eficacitatea lor. premiile. care ar motiva. cu prețul ofertei pentru tipul respectiv de slujba din domeniul vînzărilor și pentru calitățiile cerute ocupantului unui astfel de post . Constatăm că această repartizare depinde în mod natural de structura aleasa. Drept vorbind de remunirare. Pe de altă parte.[1. Remunerarea directa.[2. salariul funcției).Repartizarea vînzărilor se face pe motive teritoriale pentru a facilita acoperirea pieței potentiale. pentru ameliorarea relațiilor cu clienții și înlesnirea controlului și evaluării. potrivit sistemelor si regulamentelor speciale. acesta poate fi directă (salariala. efortul. Ei au atîta încredere în abilitatea lor de vînzător încît nu vor un salriu fix ci un procent din venitul care aduc. pentru reducerea costurilor. plățile de compensare. cum ar fi eficacitatea economica vor intra î conflict cu unele obiective ale agen ților de vînzare. Nivelul de retribuire trebuie să fie corelat. bonusuri suplimentare și o alta reconspensă cinstită pentru experiența. în conformitate cu Articolul 4 din Legea RM Privind Salarizarea . Conducerea trebuie să determine nivelul și componenta unei scheme eficace de retribuire. Dreptul Civil] Se știe de multă vreme că cei mai buni vînzători nu lucrează pentruun salariu ci pentru comision. pe care aceștia le pot cîștiga cu ocazia diferitelor concursuri. Pentru a atarge agenții de vînzare. Acestea pot fi rambursate pe bază de documente juștificate. comisioane) dar și indirectă ca vacanțe oficiale celor mai buni vînzatori. Salariul include salariul de bază (salariul tarifar. conducerii companiei iar placea să obțină eficiența maximă cu cheltueli minime. compania trebuie să elaboreze un pachet atractiv. Dreptul Civil] Alte plati de stimulare si compensare includ recompensele conform rezultatelor activității anuale. precum si alte plăți neprevăzute de legislație care nu contravin acesteia.

În continuare se cunosc urmatoarele forme de retribuire a muncii: Comisionul pur: Vînzarea prîntr-o remunerație care variaza in funcție de cifra de afaceri realizata. iar plusl acesteia în al doilea rind este ca acesta remunerare permite controlarea costurilor . Sistemul mixt prezintă diverse avantaje constitue avantaje psihologice (informații difuzate în întreprindere privind cîștigătorul unui concurs sau faciliteaza promovarea în întreprindere).mică de piață și nu are un numar mare de vînzări nu poate fi corelata cu afirma ția de mai sus. depășirii obiectivelor. Pentru a atenua acest inconvenient anumite întreprinderi restituiesc remuneratia fixa anuala in funcție de performantele atinse in anul precedent. Inconvenientele se găsesc in faptul ca vînzarea se conșidera ca un antreprenor și de aceea este dificil de controlat sau de supravegheat și de asemnea vînzatorilor nu pot fi totdeauna legate fotul lor . Astfel salarizarea pe bază de comision poate fi cîto motivare cît și lipsă de venit. acesta cuprinde o remunerație fixa și una variabila compusa din comișion sau prime. Partea fixă asigură o securitate suficientă vînzătorilor încitandu-i să facă eforturi de a vinde. în cazul acesta lipsa motivației financiare stabile va duce la fluxul mare de personal. Inconvenientul major consta in faptul ca este stimulativă pentru vînzator . Rezultă că fiecare compnie își alege forma de remuerare din considerentul motivarii cît și din considerentul parametrilor proprii.Sistemul mixt se foloseste pentru eliminarea unor inconveniente . Remuneratia fixa Prezintă foarte multe avantaje în primul rînd vorbim de securizarea vînzărilor prin garanția unui venit regulat și de asemenea permite o mai bună controlare a activității vînzătorului.Partea variabila e compusa din comision și / sau prime care pot fi atribuite pentru lansarea unui nou produs. Avantajele prezentate de acesta metoda sunt următoarele în primul rind vorbim de stimulentul pentru vînzator și il sensibilizeaza in rezultate obtinute din moment ce remuneratia este in funcție de productivitae. iar acesta nu depinde doar de for ța de vînzări dar și de compnie. La toate acestea mai exista și sistemul mixt. După ce a 21 veniturile . obtinerii vînzăriolor în afără sezonului etc.

structura. nu au prea mult tact și sunt extrem de relaxați. în al treilea rînd personalul de vînzare va știi ce sa facă a –și imbunatăți activitatea pe viitor. Din experiența proprie lucrînd într-o companie de HR alegerea personalului de vînzare n-ar constituii o problema dacă conducerea firmei ar cunoaște anumi ți factori determinanți în momentul angajării personalului.stabilit obiectivele. alții scunzi. Pentru ca funcția de vînzare să se bucure de succes este esențială selectarea unor agenți eficace. Un punct de plecare este să-i întrebe pe clienți care sunt trăsăturile care le plac sau pe care le preferă în cazul agentului de vînzare. Unii sunt înnalți. stăruință. unii se exprimă usor. marimea de retribuție a for ței sale de vînzare. motivare și evaluare agentului de vînzare. Ei consideră că activitatea de vînzare este un mod de viața și au o accentuată orientare către clienți . Evaluarea formală prezintă patru avantaje: în primul rînd condiția este obligatorie să elaboreze standarde clare cu privire la aprecierea activității . selectare. inițiativă. În urma unui studiu s-a ajuns la concluzia că agenții preferati se caracterizeaza prin mult entuziasm. unii se îmbrăca cu gust. în fine acesta este determinat să-și faca datoria . instruire. Compararea rezultatelor obtinute de fiecare agent de vînzare se referă la evaluarea care poate consta în compararea și aprecierea activităților profesionale 22 . timizi. [6. în al doilea rînd aceasta trebuie să culeagă informații complete despre fiecare agent . al ții se exprimă greu. încredere în sine și se gasesc atașați de munca pe care o desfăsoară. Dar mulți agenți de vînzare priceputi sunt de asemenea. compania trebuie să treacă la recrutare. de incredere. cunoscător și plin de solicitudine . Acest fapt poate avea repercursiuni importante asupra performanțelor întreprinderii datorate impactului pe care–l are asupra producției muncii: priceperea angajatului dar și asupra clientului cu recrutarea și instruirea noilor angajați în cazul în care un agent de vînzare părăse ște postul. p 45] Evaluarea lunară a activității prin rapoartele forței de vînzare împreună cu alte informații referitoare la forța de vînzare constituie documente primite pe baza cărora sunt evaluați membrii forței de vînzare. alții au un aspect neangrijit. Majoritatea clienților spun că agentulor de vînzare trebuie să fie o persoana cinștita.

volumul vînzărilor nu reprezinta cel mai potrivit indicator al îndeplinirii sarcinilor de serviciu. Conducerea poate ob ține informa ții despre agenții săi de vînzare în mai multe moduri. Potrivit unui alt studiu. Conducerea firmei ar trebui să fie mai interesată de masura în care fiecare agent de vînzare contribuie la realizarea profitului net. La drept vorbind sunt foarte multe metode de evaluare a eficeinței vînzărilor dar acestea reprezintă doar instrumente de cercetare fie a eficien ței sau innefcienții metodelor de magament și tehnicilor de vînzări utilizate. psihologic stabilă rezsistentă la stresuri. comunicativă. evaluarea se poate realiza prin compararea vînzărilor realizate de agentul de vînzare în prezent cu cele din trecut. Este posibil ca agentul de vînzare să observe rezultate diferite. activitatea promotională și influența altor factori care pot avea valori diferite. automotivată care știe să asculte interesele. O alta metoda alternativă pentru evaluare rezultatelor agentului de vînzări constitue compararea vînzărilor din prezent cu cele din trecut. factor care necesită analiza vînzarilor și a cheltuielilor efectuate de fiecare membru al personalului de vînzare. Conducerea firmei trebuie să decidă ce informații îi sunt de folos . intensitatea concuren ței. infățișarea. Evaluarea calității activitții personalului de vînzări. a normelor de lucru. din anchete și din discuții purtate cu alți agenți de vînzare. sociabilă team player. Asemenea comparații pot fi uneori înșelătoare. capabilă sa petreacă toata ziua în picioare. un bun agent de vînzare este o persoana independentă. un bun agent de vînzare este o persoană 23 personale cum ar fi: deprinderile. pot fi apreciate o serie de trăsături și care nu. Potrivit unui studiu. În plus. al teritoriului. O asemenea compararea ne va arăta în mod direct progresele realizate de agenții respectivi . modul de exprimare și temperamentul. Informații suplimentare se pot obține din scrisori. Sursa de informare cea mai importanta o constituie raportul referitor la activitatea de desfășurare. acesta ar arăta eficiența fiecarei magazine în re țeau de magazine conform cărei se poate concluziona despre eficiența magemenetului vorbind la general și eficiența forței de vînzari în particular. reclame. ca urmare a potentialului diferit.desfășurate de fiecare agent de vînzare în parte.

iscusința de a plica deprinderile . precum cerințe profesionale speciale. Diferite tipuri de vînzare nu necesita aceleași componente tehnice.tipul de vînzător cerut. Operațiunea de recrutare va atrage mulți solicitanți dintre care conducerea trebuie să-i aleagă pe cei mai buni. atentă și mai presus de orice onesta. companie.independentă. La fel și pentru variabilele individualizate. . se vor preciza calitațile necesare în acest caz putîndu-se lua ca punct de reper calitatea celor mai buni agenți ai firmei pentru a crea conducerei o idee despre ceea ce trebuie sa ceara de la cândidați.exigențele muncii. stima sau consideratia față de sine care se traduce prin dorin ța de a convinge. pasul întâi al procesului de recrutare este constituit de analiza muncii prestate. automotivată care știe să-și asculte interesele. urmată îndeaproape de descrierea postului. Deci. deși vînzarea implică în general două mari caracteriștici: empatia sau capacitatea de a se identifica cu alte persoane.responsabilitațile sale în muncă. Evaluare candidaților pentru pozițiile în vînzărui se efectuează conform unor criterii 24 prestabilite. . entuziastă. . După determinarea acestuia. . O descriere a funcției trebuie să prezinte următoarele puncte: .de a fi persuasiv. Cum poate cunoaște conducerea unei firme ce criterii trebuie sa îndeplinească agentul de vînzare din domeniul în care își desfașoara activitaea ? Pentru început ar trebui ca ea să realizeze sarcinile de serviciu pe care trebuie să le exercite agentul și care i-ar putea sugera cîteva din trasăturile ce trebuie cântărite la acesta.relațiile sale în organizație. Aceste calitați necesare sunt selectate cu ajutorul informaților asupra vînzatorilor.calitațile necesare.a testelor și a caracterișticilor. Proceduri de recrutare și evaluare a solicitanților sunt diferite şi individuale pentru fiecare department.de a câștiga. In sfârșit alții atrag atenția asupra faptului ca agentul de vînzare trebuie sa fie un prieten cu clientul și în același timp o persoană stăruitoare.

noii agenți de vînzari care nu au beneficiat de o instruire sunt incapabili să realizeze o prezentare comercială. [14. interesele. Dacă sunt încununate de succes. Multe firme Internaţionale domeniul vînzărilor. a unui set aptitudinile analițice și organizatorice. Programele de pregătire erau considerate un lux. un istoric al slujbelor deținute în trecut de solicitarea și opiniile persoanei care a condus interviul.speciale în profesie. Pregătirea personalului de vînzări. procedurile de recrutare vor atrage mulți solicitanți. Ei nu se gândesc la o vizita ca la o prezentare profesionala studiată și nu au o idee clară despre nevoile și dorințele clienților. în multe firme î și trimiteau pe teren noii agenți de vînzare aproape imediat ce îi angajau. care au o pondere mare în aprecierea pe care o face firma. un astfel de program însemna efectuarea unor mari cheltuieli cu instrumentele. Dar. Multe firme îi supun pe cândidați la teste riguroase prin care se determina capacitatea profesării. Deși punctele obținute aici sunt numai niște elemente informaționale în cadrul unui set ce cuprinde caracteriștici personale. cu spațiul necesar. în același timp. Foarte diferite sunt metodele de evaluare începînd de la un singur interviu neprotocolar. Pentru prea multe firme. oferindu-le mostre și cîteva instrumente generale. pâna la testarea și intervievarea prelungită. în trecut. și nu în ultimul rînd cerin țele fizice. p 293] Tehnica de selectare poate varia de la un simplu interviu neoficial la testări și intervievări. experientele profesionale și aprecierile celui care conduce interviul. referin țele. cu materialele. Conducerea firmei i-a foarte în trasăturile de caracter și alte caracteristici. referin țe. emotivitatea. 25 . fiind nesiguri asupra ce doreau să realizeze în cadrul vizitei comerciale. efectuată nu numai dau teste oficiale solicitantului de slujbe în asupra solicitantului ci și asupra partenerului său de viața. Programul de pregătire mai însemna și o pierdere a unor ocazii favorabile. de informații care cuprinde: Rezultatele testelor furnizeaza însă numai o parte trasături individuale. ca urmare a faptului că persoanele nu se aflau pe teren. neputând să răspundă la întrebările de baza. serios rezultatele acestor teste. iar compania trebuie să-i aleaga pe cei mai buni dintre ei.

a principalelor produse ale acesteia și a piețelor pe care le distribuie. Ei învață cum să-și împarta timpul între clienți efectiv și cei poten țiali. programe de învățare pe calculator . Noilor agenți de vînzare li se acordă mai mult decît un teritoriu. astfel încît instructorii să le prezinte strategiile folosite de concurență. instruire bazată pe sensibilitate. Dintre ele amintim: fiecare are roluri a unor mici secvențe legate de activitatea de vînzări. În timp. lor li se acorda și supraveghere. Aceasta situație a dus la necesitatea unor investi ții mult mai mari într. O altă componen ță importantă a programelor de pregătire constă în învățarea efectuării unor prezentări reușite. În fine forţa de vînzare trebuie să cunoască tehnicile de vînzare în teren și responsabilitatile care îi revin. candidatul trebuie să cunoască tehnicile de lucru în teren și fiecare produs. majoritatea programelor încep cu o prezentare a istoricului și a obiectivelor firmei. motivele și obiectivele lor de cumpărare . Această situație este expresia interesului natural și continuu. precum și cum sa întocmeasca rapoarte și să comunice în mod eficient. Apar în permanență noi metode de instruire. trăsăturile și nevoile diferitelor categorii de clienți.o înstruire. Ei se așteapta ca agentul de vînzări să cunoasca în profunzime produsul. 26 . Soarta fiecarui individ care lucreaza pentru un altul este să fie supravegheat. Prin intermediul supravegherii cei care angajeaza speră să reușească să îndrume și să motiveze forța de vînzare în așa fel încît aceștia să lucreze mai bine. a facilitaților țintă. un pachet de retribuire și o instruire corespunzătoare. Dar cum agentul de vînzare trebuie să cunoască produsele firmei .Clienții sunt mai prețentioși și au de-a face cu mult mai mulți furnizori. trainingurile de pregătire trebuie să acopere regulile de bază ale vînzării și să scoată în evidență motivul vînzării fiecărui produs. să vină cu idei care să imbunătățească procesul tehnologic al clientului și să fie eficienți și de încredere . Astfel. Agenții de vînzare trebuie să cunoască și să-și identifice firma. Programele de pregătire au mai multe obiective. Astfel. a structurii sale organizatorice. pe care îl manifestă cei care i-au angajat. De asemenea ei trebuie să știe prin ce se caracterizează clienții și concurenții lor. li se arată cum sunt fabricate și cum funcționeaza acestea .

cunoașterea întreprinderii.[11. a produselor concurenților. instruirea pentru negociere sau vînzare. cei mai buni speciliști de vînzări în cadrul firmei sau instructori specializa ți din afara ei. deoarece prin intermediul forţelor de vânzare pot fi atinse obiectivele vizate. discuțiilor. a produselor sale. jocului rolurilor.creşterea cifrei de afaceri a organizaţiei. 27 forma prezentărilor. formarea forței de vînzare are o importanță speciala .După recrutarea vînzătorului pentru a nu pierde beneficiul acestei acțiuni se pune problema integrării acestuia în organizația respectivă. Aceasta trebuie să se bazeze pe urmatoarele: rolul vînzatorului pentru întreprindere și în special importanța sa în colectarea informațiilor și reprezentarea întreprinderii la clienți dar și pentru ajutorarea clientului și mai ales în rezolvarea problemelor acestora. p 119] Formarea poate fi centralizată sau descentralizată. Familiarizarea noului recrut cu întreprinderea este efectuată încă din procesul de recrutare. “Fidesco” SRL la momentul actual se reprofilează şi sunt interesate să-şi perfecţioneze tehnică de comunicare forţei de vînzări. . Ea permite efectuarea pentru aceste programe a celor mai buni formatori. Companiile precum. aplicați pe teren. directorul firmei. posturi și familiarizarea noilor vînzători. Acestea se efectueaza sub Pentru a avea efectul dorit. formarea. în care în general au nevoie mare de forța de muncă. Repetiția este un dintre cele mai eficiente căi de implantare a mesajului de marketing și este vitală pentru o instruire de succes. Forma centralizată are loc în întreprindere. Ele ar trebui ținute de catre manageri de vînzări. Obiectivele urmărite prin aplicarea tehnicilor trebuie transformate în ţinte realiste şi pot avea în vedere următoarele: . pentru ușurarea întreprinderii și consumul produselor întrepriderii. Încă din acestă etapă sunt furnizate informații asupra întreprinderii și produselor sale. Dat fiind rolul forței de vînzare ce reprezintă întreprinderea în mediul ei extern. instruirile de vînzări trebuie să aibă loc cel puțin o dată pe săptămînă. Aceasta are loc adesea la sediu sub forma de programe periodice. Formarea este eficace atunci când este bine dirijată . etc. a celor mai bune conduceri.

.vânzătorul trebuie să zugrăvească imagini clare şi cât mai reale care să-i permită clientului să ia decizia de cumpărare.relaţia care se construieşte întrevânzător şi cumpărător trebuie să fie o relaţie de tip câştig-câştig. . . 28 nehotărât. Pentru a reuşi în această activitate de vânzări se impune respectarea unor reguli de bază : . .crearea şi păstrarea unor relaţii puternice. aşa încât produsul/serviciul oferit acestuia să corespundă nevoii sale şi să-i confere beneficii. deoarece solicită implicare maximă.promovarea unui nou produs pe piaţă. .selectarea consumatorilor care sunt într-adevăr interesaţi de un anumit produs.între cele două părţi implicate. .construirea şi menţinerea unei imagini favorabile produselor şi organizaţiei.satisfacerea clientului este un punct central în activitatea de vânzare. dar deşi acestea sunt adevărate scenarii de vânzare nu trebuie să manipuleze clientul.atragerea unor consumatori potenţiali către produsele organizaţiei. . . . beneficiile clienţilor şi nu produsele/serviciile. atunci acest lucru va fi “comunicat” clientului şi acesta va fi neîncrezător.comunicarea eficientă cu publicul vizat. promisiunile care nu pot fi îndeplinite vor conduce la destabilizarea relaţiei dîntre . cei doi parteneri. . Mai mult. de durată. . cu consumatorii efectivi.ce se vinde sunt de fapt. .tehnicile de vânzare utilizate trebuie să conducă către obţinerea vânzării. în care ambele părţi implicate obţin beneficii. .niciodată clientul nu trebuie înşelat! Dacă vânzătorul nu este convins de calitatea produsului/serviciului. .meseria de vânzător trebuie privită ca o adevărată artă sau chiar ca un mod de viaţă. trebuie să existe un proces de comunicare bine construit şi care să funcţioneze perfect. vânzătorul şi cumpărătorul.dezvoltarea unor strategii capabile să “împingă” produsul către consumatori. de beneficiile oferite de acesta. Orice acţiune va fi întreprinsă cu scopul de a atinge acest obiectiv. . urmărindu-se un plan de satisfacere a acestuia bine pus la punct.întotdeauna se va porni de la cunoaşterea nevoilor clienţilor.

Întâlnirile de afaceri reprezintă ocazii sociale deosebite. Adeseori. Numeroase firme folosesc ca metode motivaționale și stimulentele pozitive. o marketing și reprezintă data cu întocmirea planului anual de valoarea informațiilor ce urmează a fi vîndute și Conducerea unor firme tratează personalul de vînzare ca și cum nu ar fi chiar așa de important. În general. care dau posibilitatea agenților de vînzare de a se întâlni și discuta cu . aceasta trebuie construită în timp. excursii și participarea la împărțirea beneficiilor. . retribuția este în func ție de cît de bine reușesc agenții de vînzare să se încadreze în aceste cote. Concursurile profesionale sunt sponsorizate de firmă. Altele îl consideră drept sursa distribuția vînzărilor pe produse.reputaţia vânzătorului este un atu forte acestuia şi de aceea. în mod conştient şi activ. mai marii firmei ”. Dacă aceștia nu se încadrează în cotele stabilite. Primele sunt stabilite la începutul unui an. de a-și exprima sentimentele și de a se identifica cu un grup mai mare. 29 . Se mai utilizează și alte stimulente: acordarea unor privilegii premii în natură și în bani. Stimulentele pozitive constau în întâlniri de afaceri și concursuri profesionale.. firma poate realiza totuși o vînzare planificată. aceste cote depășesc nivelul planificat al vînzătorilor pentru a–i determina pe agenții specializați să lucreze la capacitate maxima. principal de venit. utilizându-se tehnici Conducerea forței de vînzare are ca obiective și de a da un ajutor tehnic sau o asistență anumitor situații de vînzare.. cu scopul de a determina forța de vînzare să depună un efort suplimentar celui așteptat în mod normal. Deosebit de important este modul în care sunt tratați agenții de vînzare.obiecţiile clientului se tratează cu mare atenţie .

La moment. La prima etapă de formare compania a creat o infrastructura proprie de vînzare angro. Acest lucru ia asigurat 30 . deschiderea noilor locuri de muncă în Chişinău şi alte oraşe ale ţării. realizarea de materiale promotionale. prin intermediul caruia sunt atrasi clientii). sistemelor de climatizare.1. În anul 1994 ea a devenit cunoscută pe piaţa Republicii Moldova ca furnizor a unui sortiment larg de produse alimentare de calitate superioară din Germania. Forma de proprietate – 100% capital privat. Forma juridică de organizare – societate cu răspundere limitată. „Fidesco” SRL]. baza de clienţi angro a companiei “Fidesco” SRL enumără mai mult de 250 de întreprinderi. lărgirea asortimentului de produse. Aproape douăzeci de ani de activitate este cea mai importantă dovadă a vitalităţii companiei aflată în permanentă dezvoltare şi care ocupă poziţii stabile pe piaţă. Pe parcursul a 17 ani de activitate compania a avut o dezvoltare stabilă – construcţia de magazine. strategia de reducere a costurilor. restaurante.care contribuie la formarea pretului. prin diverse metode promotionale si de marketing dîntre care mentionez: participarea la targuri si expozitii de profil. activitatea ei principală fiind importul şi vînzarea cu amănuntul şi angro a produselor alimentare.Capitolul II: Analiza activității economice a forței de vînzare a companiei “Fidesco” SRL 2. baruri şi baze comerciale. Compania “Fidesco” SRL a fost fondată în anul 1992[18. Marfa importată se vindea în magazine. utilajului comercial. Prezentarea companiei “Fidesco” SRL Grupul de companii “Fidesco” SRL este una din primele şi cele mai mari întreprinderi din Moldova de import şi vînzare cu amănuntul şi angro a produselor alimentare. Un alt obiectiv il constitue atragerea de noi clienti. Din anul 1995 “Fidesco” SRL a început dezvoltarea reţelei proprii de vînzare cu amănuntul sub marca “Fidesco” SRL. si prin strategii adoptate la nivel de management in cadrul întreprinderii (strategia calitatii. Are un număr de 372 salariaţi.publicate in ziare locale cel mai frecvent. mărirea volumelor de vînzări. iar livrarea se efectua cu transportul propriu “Fidesco” SRL.

“Fidesco” SRL furnizează şi utilaj comercial. condiţiile de livrare. asigură finanţarea. intervine ca reprezentant din partea grupului de companii şi acţionează în interesele acestora. Germania. inclusiv planificarea şi designul sălilor comerciale. elaborează strategia de activitate. a decis şi comercializarea acestora către terţi. utilaj comercial şi 31 . În prezent. încăperilor pentru depozit şi a celor auxiliare. Prezenţa reţelelor proprii de distribuţie a permis funcţionarea eficientă şi dinamică a serviciilor angro. Rusia. dar şi un şir de avantaje importante pe piaţă. Polonia. grupul tehnic. care a asigurat proiectarea magazinului. planifică activităţile curente. determină politica unificată de preţuri şi asortiment. După deschiderea primului magazin. SIRMAN.obţinerea unui profit suplimentar. În afară de vînzarea produselor alimentare. la fel şi elaborarea sistemului automatizat de control al întregului proces de vînzare prin achiziţia echipamentului necesar. În categoria utilajului comercial întră vitrinele frigorifice comerciale. Din grupul “Fidesco” SRL fac parte cîteva companii. Odată cu începerea lucrărilor de deschidere a primului magazin “Fidesco” SRL. sistemele de climatizare. La fel şi experienţa de lucru cu sortimentul şi preţurile în magazinele proprii a permis asigurarea distribuţiei şi în reţele de magazine a clienţilor angro. montaj şi deservire. În consecinţă a fost creat un grup tehnic. alegerea furnizorilor de utilaj comercial. Japonia şi alte ţări. instalat. controlat şi deservit de către specialiştii “Fidesco” SRL. Întregul utilaj este importat. care administrează unităţile de vînzare cu amănuntul “Fidesco” SRL. în afară de deservirea tuturor utilajelor tehnice proprii. Întreprinderea-mama gestionează întreg grupul de companii. aparatele de casă şi cîntare. La acel moment era nevoie de un complex întreg de lucrări. CASTELMAC. furnizarea utilajului comercial. sistemelor de computerizare şi echipamentelor de climatizare. am descoperit că pe piaţă lipseau companiile care prestează servicii de proiectare a unităţilor comerciale "la cheie". compania “Fidesco” SRL este un ditribuitor autorizat a multor furnizori puternici: ARNEG. Toate acestea sunt achiziţionate de “Fidesco” SRL de la cei mai apreciaţi producători din Italia. SESAMO (Italia.

Bălţi pentru a repeta succesul primelor 3 din Chisinau – denumit „Romaniţa-1”. India. compania merită încrederea consumatorilor şi reputaţia bună de furnizor sigur de produse calitative. Primul magazin (suprafaţa comercială 180 m2) a fost deschis în septembrie 1995 – „Fiolen”. b-d Ştefan cel Mare. La centrul de distribuire se află oficiul principal al companiei cu suprafaţa de 1000 m2. DATAPROGRESS (Rusia. Slovacia. avînd o capacitate de circa 2200 locuri de păstrare. În 17 ani de lucrul perseverent şi creativ pe piaţă. În anii 2003-2004 compania “Fidesco” SRL a creat punctul de distribuire la Petricani locat pe o suprafata de 4000 m2. calitatea superioară a produselor şi preţurile accesibile. ELCOM. Scopul final al grupului de companii “Fidesco” SRL este satisfacerea necesităţilor cumpărătorului prin oferirea posibilităţii de a achiziţiona produse necesare în acelaşi loc. Acum. SA „TBEC”. astfel încît vizitarea magazinelor firmei să se transforme într-o plăcută petrecere a timpului liber. cîntare electronice). Polonia. nimeni nu-şi imaginează viaţa cotidiană fără un magazin civilizat. 6 in scurt timp dupa deschiderea sa in august 1996 a fost deschis al doilea magazin Fidedco „Fegro” SRL cu o suprafaţa comercială de circa 280 m2. clienţii l-au cam ocolit iniţial de frica preţurilor mari şi a unei deserviri „străine”. În martie 2005 a fost deschis cel de-al 6-lea magazin (suprafaţa comercială 3200 m2) – 32 . SA „Sciotmaş”. Vorbind de Istorie şi realizările acestei comapanii putem spune ca acest supermarket cu de toate pentru toţi a fost mult timp un vis pentru moldoveni.tehnologic). OPTIMUS-IC (Rusia. iar atunci când a apărut primul magazin de acest tip. Al cincilea magazin avind o suprafaţă comercială de aproape 370 m2 a fost deschis în decembrie 2001 – „Ciocana-2”. mun. aparate de casă).Chişinău. Dupa patru magazine deschise realizările companiei Fideco nu s-au stopat aici în scurt timp după s-au deschis si alte magazine: în aprilie 1998 are loc deschiderea al patrulea magazin cu o suprafaţa comercială de circa 450 m2 acest a fost locat în în mun. Această reputaţie este menţinută de competenţa managerilor companiei. camere frigorifice cu capacitate totală aproape 1500 metri cub. Al treilea magazin suprafaţa comercială căruiea este aproape 1200 m2 a fost deschis în martie 1997 – ”Fidesco” SRL „Ciocana-1”SRL.

participare în acţiunile de caritate şi alte diverse evenimente. în mediu ritmul “Fidesco” SRL este unul de invidiat. Recent in ultimii 3 ani au mai fost deschisi încă 4 magazine. 2009 şi chiar pînă în prezent ne arată că existenţa agenţilor economici pe piaţa Republicii Moldova este foarte complicată în această perioadă de timp. Este mai mult decît achitarea impozitelor şi respectarea legilor. a sănătăţii lui cît şi a apropiaţilor săi. Cei mai buni parteneri în acest gen de afaceri sunt reţelele de supermarchete (storechains) care fiecare zi primesc în casele lor bani cash. Responsabilitatea socială este un ajutor pentru oamenii nevoiaşi. etc.2. Totodata putem menţiona faptul că pentru fiecare agent economic cel mai important lucru este nu numai de a vinde marfa."“Fidesco” SRLcom". în cel mai modern centru comercial.[18. Pe de altă parte şi criza economică nu afectează atît de mult acest segment al 33 . Evaluarea și interprețarea rezultatelor economice a forței de vînzare Criza economică din anul 2008. care se află pe un traseu central de o importanţă naţională. Călăraşi – „Gremis”.C/C "Jumbo" („“Fidesco” Plus SRL”). salarii pentru angajaţi sau un oficiu prestigios. „Fidesco” SRL] 2. Astăzi este necesar de ştiut şi ce înseamnă responsabilitatea socială. Bălţi – „Romaniţa-2”. În anul trecut a fost efectuată reconstrucţia fundamentală a magazinelor „Ciocana-1” şi „Gremis” cu lărgirea suprafeţei comerciale pînă 1200 şi 350 m2 corespunzător. Comercializarea produselor zi de zi este responsabilitate in faţa consumatorului. În martie 2007 a fost deschis al 7-lea magazin (suprafaţa comercială 170 m2) în or. dar şi a primi o contraplată la timpul cuvenit. Orhei – „“Fidesco” SRL-Prim”. Comrat . Iar în mai 2009 a fost deschis al 9-lea magazin (suprafaţa comercială 430 m2) în mun. În decembrie 2008 a fost deschis al 8-lea magazin (suprafaţa comercială 450 m2) în or. În anul 2009 a fost deschis al 10-lea magazin (suprafaţa comercială 510 m2) în or. fiind cel mai mare magazin din reteau “Fidesco” SRL pînă în prezent. O structură comercială modernă nu presupune doar profituri înalte.

mai ales în Republica Moldova. acelaşi gen de servicii. se pune întrebarea. calitatea serviciilor prestate şi anumite particularităţi a fiecărui magazin. Strategia de vînzare se axează în principiu pe metode promoționale. În primul rînd se va lua în consideraţie amplasarea. Ea este de cele mai multe ori de genul vînzător. În prezent în Republica Moldova există mai multe reţele de supermarchete care practic se ocupă de acelaşi lucru. Fourchette. IMC. În fine asortimentul poate fi modificat şi adoptat la perioada de criză.pieţii. Aceste tipuri de studii. Este neevitabil faptul că în acest segment de business există o concurenţă dură. deoarece oamenii întotdeauna vor avea necesitatea de hrană. și pe diverse cercetări.1 etc. Un alt obiectiv extrem de important al fortei de vînzare îl constitue fidelizarea cumparatorilor. În general în acest scop se realizeaza studii de piața și analiză diagnostic. oferirea de discounturi la cantități ce depășesc o anumită valoare. vînzarea produselor cu amănuntul produselor alimentare populaţiei. dar consumul ramane constant. Pornind de la faptul că practiс toate aceste reţele de magazine sus menţionate propun practic acelaşi asortiment de produse. Cunoasterea cerintelor si așteptărilor potențialilor clienți cît și o perspectivă cît mai exactă asupra pieței reprezintă de asemenea un obiectiv important. populaţia poate procura uneori produse mai ieftine. parcarea. Green Hills. Agro-Victoria etc. Cele mai evidenţiate reţele de supermarchete la noi în ţară sunt “Fidesco” SRL. ce criterii stau la bază cînd consumatorul alege unul sau altul magazin. Pe perioada de criză putem observa însă unele schimbări în acest segment. Vega-L. Mai sunt şi alte reţele care sunt în curs de dezvoltare. Nr. Compania “Fidesco” SRL realizează aceasta prin diverse metode precum: menținerea unei calități cît mai inalte a produselor. s-a trecut masiv la importul de produse de o calitate superioară din Germania. produse alimentare etc. În acest fel. 34 . daptarea rapida la noile cerințe ale pieței. în ultimii ani. sunt folosite de firma întrucît capacitățile de producție îi permit ceea ce fac posibilă a realizarea unei game foarte diversificate de produse. . un raport preț/ calitate cît mai avantajos atît pentru producator cît si pentru client. unde după datele statistice persoanele lasă o bună parte din veniturile sale anume în casele acestor magazine.cumparător.

dupa care fabricatia incetează. unicat). Strategia în domeniul vînzării produselor se elaborează în mod distinct.Aceasta se realizeaza începînd cu transmiterea periodică de materiale promoționale. • strategia adoptata de întreprindere pe linia formarii si detinerii de stocuri etc. Cele mai bune rezultate au reieșit din participarile la tîrgurile și expozi țiile de profil. fabricația și vînzarea (livrarea) lor realizandu-se numai pe bază de comandă fermă. pe categorii de produse și se concretizează într-un plan strategic care cuprinde volumul vînzărilor estimate a se realiza într-un anumit segment de timp. se va repeta. • stabilitatea probabilă în fabricație a produselor. de serie. Indicatorii prin care se concretizeaza acest plan strategic sunt diferiți in funcție de: • • tipul producției (in masa. natura produselor. pliante. fără repetabilitate a fabricației sau a caror producție în cantităti mai mari decat cele comandate nu se justifică. comanda fiind considerată unică). p 224] În cazul produselor cu ciclu lung de fabricație nu se formează stocuri de vînzări. comanda va fi interpretata în acelasi mod. Circulatia marfii (luna)= Cantitatea medie de marfa nevîndută într-o luna/Vînzările dîntr-o luna *Circulatia (luna) = ((Cantitatea de marfa rămasă + Cantitatea de marfa rămasă din luna precedentă) / 2) / vînzări într-o luna.[16. în planul și programul de vînzări nu se vor prevedea formarea de stocuri pentru continuitatea livrărilor sau vînzărilor unor astfel de produse (lotul comandat de beneficiar odata fabricat va fi și livrat clientului. 35 activiteatea . Conform informației deținute “Fidesco” SRL își analizează conform următoarelor formule: Analiza procentului de vînzări pentru fiecare grupa de produse în parte. dacă. în urma cărora s-au primit mai multe comenzi și au fost abordate diverse sectoare de piață. la toți clienții vechi sau potențiali din zonele vizate de firmă. totusi. liste de prețuri. Pentru produsele comandate în cantități mici sau ca unicat.

profitului. Înainte de a adopta orice plan strategic “Fidesco” SRL analizeaza toate ciferele din vînzări prîntr-un șir de metode. o • • Definirea grupelor de produse „magnet” și grupelor de produse “parazite” si corectarea assortimentului precum și strtegielor grupelor de marfa greu vîndute Analiza dinamicii circulației marfurilor. de aceste cercetari se ocupa o echipa specializata de oameni. Analiza sumelor și structura cecurilor permite estimare cantității de bunuri • acela mai solicitate. precum si analiza costului mediu pentru o cumparatura si cantitatea cumparaturillor pe zilele saptaminii • • Definirea tendințelor de dezvoltare a magazinului.Astfel se analizează dinamicii circulației marfurilor. 36 . Definirea grupelor de produse „magnet” și grupelor de produse “parazite” si corectarea assortimentului precum și strategielor grupelor de marfa greu vîndute Interpretarea eficientei activităților întreprinse. datele carora influențeaza nemijlocit la elborarea deciziilor ce privire la preț. profitului. profitului. Prin instrumente de operare cu date de care se folosește compania “Fidesco” SRL pentru elaborea mixului promoțional enumeram și urmatoearele metode de analiză : • • Definirea tendințelor de dezvoltare a magazinului. precum si analiza costului mediu pentru o cumparătură și cantitatea cumparăturillor pe zilele săptămînii. produs. precum si analiza costului mediu pentru o cumparatura si cantitatea cumparaturillor pe zilele saptaminii. Analiza sumelor și structură a cecurilor Analiza structurei circulației de mărfuri și a venitului. Analiza dinamicii circulației marfurilor. (analiza ABC) Indicatorii analizați se abordeaz conform urmatoarelor etape: Definirea tendințelor de dezvoltare a magazinului. promovare. precum și analiza cecurilor ce permite clasificarea cosnumatorilor în dependeță de preferințele aestora. plasament.

Evidențierea grupelor de cumparatori și analiza coșului de cumparare Analiza pozițiilor cel mai des întîlnite în cecuri(de obicei vorbim de analiza cecurilor cu sume mari. (analiza ABC) • permite evaluarea fluxului de mărfuri și calculul venitului pentru anumte periaode pe grupe de produse.• Evaluarea impactului spațiului comercial magazinelor în eficienta merchandisingului. Crearea normativelor spațiului pe grupe de produse prin innaintarea standardelor de rețea. Optimizarea sortimentului (evaluarea necesității diversificării sortimentului în anumite direcții sau încetare unor poziții) Distribuirea spațiului în cadrul magazinului și spațiului pe rafturi. Astfel dupa ce calculele necesare au fost înfaptuite departamanetul marketing are baza petru elaborarea campaniilor necesare menținerii sau dezvoltarii anumitor grupe de produse. Evidențierea produselor cumparate cel mai des. Toate aceste fromule sunt nemijlocit utilizate de companie în calculul • • • anumitor indicatori ce vor premite cu ușurință aprecierea situa ției pe fiecare magazin în parte precum și elaborării unei tactici potrivite fiecărei grupe de produse. Alegerea metodei individuale de lucru cu fiecare grupa de produse.Pentru o claritate pentru început putem analiza graficul de mai jos. 37 . • • • Evaluarea sortimentului și politicii de prețuri magazinului. cecurilor pe anumite perioade a zilei. mărcii pentru magazin. cecurilor pe diferite grupe de cumparatori. • Precizarea semnificației grupelor de produse. Analiza structurei circulației de marfuri și a venitului. subgrupelor.

6% 2.7% 4.7% 16.6% 5.2.1% 29.2% 1.9% 15.6% 41.8% 10.4% 5.6% -5.0% 4.2% 2.5% 5.5% -4.2% 5.9% Dinamica Vînzărilor (toate magazinele “Fidesco” SRL) Tabelul 1.3% 2.3% 4.Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noembrie Decembrie Total 2007 9.0% 21.3% 4.7% -1.9% 2008 13.9% -0.4% 28.9% 30.7% 6.7% 15461.1% 29.1 38 .6% 11.5% 11.9% 2009 10.2% 0.2% 6.2% 22.0% 0.2% 27.6% 32.7% 9.

2 Urmărind datele din tabelul “Dinamica Vînzărilor” pentru anul 2007 pot menționa că cea mai mare cantitate de marfuri a fost vînduta în perioada calda a anului începînd cu aprilie finisînd cu noembrie.Dinamica Vînzarilor (toate magazinele “Fidesco” SRL) Grafic 1. ceea ce este foarte neobișnuit pentru că de obicei cele mai mari cantități de vînzari se înregistrează iarna.2. Anul 2008 a fost mai greu începinînd din martie pîna în noembrie se observa o 39 .

Mare parte a companiilor încă mai sunt obsedate de a se promova și mai puțin de modul în care ele fac acest lucru. deoarece contextual s-a schimbat.3. În consecință putem spune că anii 2008-2009 sunt anii afectați de criza iar ipactul acesteai pare a fi unul major în activiteatea companiei “Fidesco” SRL. și este păcat. Cu certitudine putem spune că anul 2008 . observăm o oarecare înviorare. însă putem specula pe idea că procesul de cumparare va fi unul mai conștient – consumatorii vor alege un brand(vor cumpăra) pentru un motiv mai clar. Cu excepția unor eforturi izolate practică de marketing în anul 2008 nu a evoluat. Nu putem să ne pronunțăm care sectoare vor fi afectate de criza. Pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a conținutului său este nevoie de cercetare. luna ianuarie iși ține stabil nivelul iar lunile iunie și iulie par a fi cele mai bune după volumul vînărilor atinse. în primul rind. iar perioada de iarna este stabila și nu osciilează mult în comparație cu anul precedent 2007. 40 .recensiune. Știm că suna banal dar acesta este constatarea cea mai evident. În general anul 2008 a fost un an destul de săracios în cea ce privește evoluția practice de marketing în Moldova. planul de marketing este o foiaie de parcurs care trebuie urmată. un lucru care este necesar pozitiv. iar în lunile iunie anului 2008 nivelul vînzarilor scade sub normă de vînzare. a fost mai multă publicitate . Analiza și prezentarea planului de marketing a companiei “Fidesco” SRL La fel ca și pentru alte tipuri de planuri . Dacă contabilizăm anumite tendințe în acest domeniu bilanțul este foarte mic. Analizînd mai departe dinamica vînzărilor pe anul 2009. organizare și răbdare. sau a unei îngrijiri impecabile asupra clienților fideli. Interconsulting. În al doilea rind.md] Petru o vînzarea mai eficienta în 2010 este momentul de a furniza mai mult a interactivitate în marketing. a apărut criza.[19. 2. mediul a devenit mai concurențial. “Fidesco” SRL ar putea să se promoveze cu optiunea de întra pe siteul lor și tiparirea automata a liste cumparaturilor neccesare.

deține drepturi exclusive de import pentru multe produse de origine germana. fiiind reacturlizat fiecare luna. un numar mare de cifre poate duce la complicarea în stabilirea unor parametri întradevar importanți. acesta este necesar pentru a evita suprancarcare cu indicatori. în primul rînd specialiștii de la “Fidesco” SRL studiază vînzările din cecuri. elaborind diferite programe pentru specifice tipuri de produse. venituri calculînd dupa metodele propuse anterior anumiti indicatori care relateaza situația pe o perioada data.Cu toate acestea el nu este un document static și trebuie în permanen ță revăzut. “Fidesco” SRL fiind un Companie foarte mare cu direcții de activitate diferite. De asemenea pentru produsele importate se elaborează un plan de marketing. De o bicei mare parte a promoțiilor revin în perioada sărbătorilor. La general lista indicatorilor de bază include in sine urmatoarele puncte 1. elaborează un plan de marketing pentru La fiecare început de an se fiecare magazin în parte. este necesar de a stabili procesele importante care necisită analiză continuă si monitorizare. deosebim activități de marketing de tip indoor și outdoor. Analiza interna a activitaților de marketing. Deci procedura de elaborare a planunului de marketing este una obișnuită. Situațiia reactulizată arată eficacitatea promoțiilor de marketing folosite anterior precum și indică punctele slabe din prezent. echipa de marketing este una foarte puternica. în vînzări cu amănuntul. care se ocupa nu doar de comercializarea produselor dar si de importul de produse de peste hotare. Analiza vinzarilor Scopuri Definiria situației actuale a indicatorilor de control 41 . acet tip de analiză include lucrul pe 85-90% din prelucrarea datelor despre vînzări din arhiva electronică de inregistrare. actualizat. “Fidesco” SRL în cea mai mare parte folosește canale de promovare proprii. Marketingul la toate aceste bunuri este dirijat de oficiul central situat la Petricani. și corectat. pîna la crearea propriu zisă a rapoartelor. pe măsura ce obiectivele companiei se modifică în funcție de evoluția pieței.

Creșterea circulației mărfurilor în echivalent valutar. Suma cumpărturilor medii în fiecare magazin. Aceste date sunt de obicei folosite pentru unele rapoarte financiare. Este de sigur faptul că analiza circulației medii pe metru pătrat și venitului mediu din un mertu pătrat nu sunt indicatori importanți. canitativ și procentual în comparație cu anul precedent. B. și de asemenea permite cu o precizie foarte mare de a schi ța curba flutațiilor sezoniere. Indicatorii analizei detalizate al schimbărilor Structura circulației de bani ai fiecărei categorii de bunuri impărțită pe luni permite detalizarea și îngustarea motivelor de schimbări fie pozitive fie negative ale unui magazin. schimbare acestui indicator este primul semn al devierii situației Devierea sumei medii de cumparături în comparație cu luna precedentă anului curent corelata cu semnificația aceluia și parametru în anul trecut: explică efectul cînd spre exemplu în cazul depistării unor modificări ai cumparaturei medii se produce diferențerea schimbarilor și atribuirea acestor a fie la sezoniere fie la alt tip de schimbări. de asemenea ajută la deferențierea schimbărilor sezoniere de schimbări reale. posiblitatea transferarii datelor din Sistema Automata de inregistra a vînzarilor în sistemele de calcul acces sau excel Enumerarea indicatorilor: A.Stare scenariilor de baza pentru vinzari pentru control eficienței activităților de marketing. Obiective Inregistrarea dinamicii schimbarilor circulației de marfuri și fluxului de bani din fiecare magazin. Cerințele Prezentare datelor statistice despre vînzări pe cel puțin 2 ani. Depistarea motivelor schimbărilor apelînd la astfel de indicatori este imposibilă. Indicatorii primi ai schimbarilor. 42 .

fiecare specialist își are responsabilitățile definite în plan. Succesul activitații de marketing este foarte important pentru companie și referindu-mă la astfel de evenimente nu se obișnuește a economisi bugetul în detrimentul marketingului. însă cu siguranța acest buget nu este unul nelimitat. Pentru o informație mai detailizată putem analiza planul de marketing al companiei “Fidesco” SRL pentru perioada de iarna al anului 2009.3. permite detalizarea vînzărilor de produse ai fiecarei categorii în venitul lunar al magazinului. de îndeplinirea responsabilităților la timp depinde urmatoarea etapa dirijata deja de altă persoană. este calculat în mediu suma cheltuelilor. activități de marketing. flyerele cu ofertele de reduceri și cadouri au fost repartizate prin 2 canale. Distribuirea la adrese de domiciliu care a început în prima săptămînă a lunii decembrie și distribuirea 43 . lunile noebrie decembrie.). diferitor categorii de bunuri în limitile categorieie de prețuri pe lunile anului astfel urmărind impactul În dependența de cifrele obținute se i-au decizii viitoare cu privire la planul de marketing lunii viitoare. Deci să evaluăm activitațile petrecute în anul 2009. însă în caz că s-au întreprins cheltueli mai mari. Cheltuelile făcute se recalculează și se raportează la calculile medii ale sumei alocate. A 2 etapă o constitue marketingul direct „Direct mailing”. Dupa cum am menționat mai anterior în perioada sărbătorilor sunt concentrate cele mai multe promoții. suma cheltuita poate să depășească 20% din bugetul alocat. În plan sunt indicate persoanele responsabile pentru fiecare tip de activitate.Structura numarului de produse vîndute din fiecare categorie de produse cu împărțită în categorii de preț. Activitașile sunt etapizate (Vezi tabelul 2. se convoca o adunare și este dicutat motivul devierii de la plan bugetar. deci pregatirile pentru sarbatorile de iarna au început încă în primile săptămîni ale lunii noembrie. de sigur în dependența de tipul activității. Pentru fiecare activitate planificata din plan. efectuarea lucrului în limitele de timp prestabilite este foarte importantă. pentru cercetare pieței prețurilor la tiparirea flyerelor s-au alocat 2 săptămîni de zile dupa care tot în decurs de 2 săptămini de zile aceste material promoționale au fost printate. fiecare etapa este încadrată în anumite limite de timp (deadline).

„Anul NOU”. iar pe parcursul timpului sunt modificate și ajustate.nemijlocită a flyerelor la lucul cumpararii de catre for ța de vînzare timp de 3 săptămîni începînd cu data de 1 Decembrie. Astfel exemplul de mai jos confirmă faptul că majoritatea activităților de marketing ”Fidesco” SRL le folosește în ajunul sărbătorilor 44 . Astefl în ajunul sărbătorilor oficiul central “Fidesco” SRL elaborează un plan de acțiune general dupa care acesta este ajustat pentru fiecare magazin în parte. ultimele 2 săptămîni în cel mai mare magazin “Fidesco” SRL Moș craciun promoveaza Brandul “Fidesco” SRL. Pentru toată luna Decembrie în magazinele ”Fidesco” SRL se preconizeza design tematic „Iarna”. Planurile de acțiuni se elaborează o data în an. Mai sus am analizat planul de acțiuni pentru magazinul din Orhei și Călărași.

Planul de acțiune 45 .

Noembrie 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 1 8 15 Scop Craciunul și Anul Nou Cercetarea pieței prețurilor pentru print flyere Print flyere (2 limbi) direct mailing Repartizare flyerului: Distribuirea dupa adrese Distribuirea la momentul cumparaturii Designul tematic al magazinelor Oferte super preț Jumbo: Moș Craciun /Brad Animatori și costume dupa zone Majorarea sumei checkului mediu la cumpărătorii fideli Majorarea actvitații consum de 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dеcembrie L 7 M 1 8 M 2 9 J 3 10 V 4 11 S 5 12 D 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 14 30 Materialele pentru print In store promotion Orhei Outdoor sms ? Promoții Reclama exterior Reclema pe magazin promouteri/Flyere Atragerea clienților noi Majorarea sumei checkului mediu Menținerea cumparătorilor fideli Atragerea clienților noi Majorarea sumei checkului mediu Calaraș Outdoor sms ? Promoții Reclama exterior Reclema pe magazin promouteri/Flyere Tabelul 2.3. Capitolul III: Evaluarea și direcționarea forței de vînzare “Fidesco” SRL spre stimularea și promovarea vînzărilor 46 .

Brandul este mai puţin cunoscut de către cei care au un venit lunar de până la 1500 MDL. Maximizarea vînzărilor este posibilă prin instruirea adecvată a personalului. Analiza Focus Grup [15. aceasta fiind cheia afacerii comerciantului.1 Analiza forței de vînzare a companiei “Fidesco” SRL Orice firmă luptă cu alte firme pentru a obține comenzi de la clien ți. Un alt aspect remarcat la brandul “Fidesco” SRL a fost prezenţa la acesta a stilului anilor ’90. asocierea internaţională a brandului este datorată graficii acestuia. Astfel dorința cea mai mare a fiecărui comerciant este creșterea vînzărilor. Experţii sugerează o analiză a pieţei şi adoptarea unei strategii clare. ca pe 47 pentru creșterea profitului cît și . “Vip Magazin”] Brandul este asociat cu unul dîntre pilonii reţelelor de supermarketuri din Republica Moldova. de asemenea Compania “Fidesco” SRL este nemijlocit implicată în acest process de concurență sănătoasă cu astfel de companii cum este Green Hils Market. În special. în această luptă severă în ziua de azi este puţin de a furniza bunurile de calitate inaltă este necesara de a întreţine un standard de calitate şi în ceea ce priveşte serviciile de consultanţă vînzări. pentru reducerea fluctuației de personal.3. Nr 1 Market. de persoanele cu vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani şi de către respondenţii cu venituri de peste 3500 MDL. Fourshet.. el este mai puţin cunoscut de către elevi/studenţi şi întreprinzători. Totodată. iar prospeţimea este redată de culoarea albastră prezentă în logo.1 Profilul respondenţilor Brandul “Fidesco” SRL este cunoscut mai bine de către angajaţii companiilor private. Cel mai reuşit supermarket al acestui lanţ poate fi considerat cel din cadrul centrului comercial „Jumbo”. Unul din momentele importante menţionate a fost faptul că “Fidesco” SRL a pierdut poziţia de lider în favoarea altei reţele (fapt confirmat şi de poziţia în topul categorie). cîștigarea de noi clienți și perfecționarea forței de vînzare din magazin. Analiza experţi Experţii au observat lipsa campaniilor promoţionale a brandului “Fidesco” SRL. pentru aşi fideliza clienţii și o dată cu aceștia şi veniturile. Tabelul nr 3. etc.

Pentru început sa analizăm situația actual în rețeaua de magazine “Fidesco” SRL. În acest context. echilibru si un mod de exprimare cît mai eficient în relatia cu clientul. în care cel care doreste să se angajeze î și menționează pregătirea sau calificarea. dacă vorbim de posture de muncă admisitrative în vînzări atunci candidatului i se face o verificere teoretica si practica a cunostiintelor iar la posturile de importanta deosebita se organizeaza concurs. care cunosc foarte bine întreaga întreprindere. În ceea ce priveste funcțiile de decizie din companie. deoarece orientarea diferitelor reprezentanţe spre diverse segmente debusolează consumatorul.viitor să se evite confuziile. vorbind de forța de vînzare procesul angajării efective se face pe baza unei cereri adresate managerului general. care a facut un mini research și consform carui “Fidesco” SRL este situate pe topul 2 în raitgul dintre concurenții săi. aceasta fiind o dovada a unei culturi organizaționale puternice sau a unei motivații financiare puternice. Pe de altă parte. persoanei înteresate i se prezintă viitorul loc de munca si cerintele acestuia. Înainte de angajare. cît si întregul proces. ce fiind un fapt că în departamentul vînzări pot spune “Fidesco” SRL lucrează specialiști de 10 -15 ani. experiență în vînzări este de asemenea benefică. acestea sunt în general deținute de către angajati mai vechi. majoritatea comercianților nu î și instruiesc adecvat personalul pentru că nu il pot "scoate din producție" ori programul nu se derulează preponderent în magazin. Acestea reprezinta elentele anlizei efetuate de VIP magazin a brandului “Fidesco” SRL. 48 . ar fi binevenit un rebranding. Aceștia constitue de altfel si cea mai semnificativa parte a forței de vînzare și trebuie să dețină urmatoarele calitați foarte importante pentru orice persoană ce doreste să lucreze în domeniul vînzărilor: trebuie să aiba putere de comunicare. din cele personalului relatate de este foarte mic. Principalul beneficiu pe care il au comercinatii care implementeaza conceptul este cresterea vînzarilor pe fiecare client și anume si în concluzie cresterea volumului cifrei de afaceri. Fideco este o companie unde procentul circulației îmbucurator . cît și motivele pentru care considera că angajarea sa pe acel post ar fi benefică pentru ambele părți (angajtor.angajat).

1. Perfecționarea începe cu identificare a lipsurilor acesteaia prin Mistery Shopping 2. În funcție de rezultatele obținute, se organizează la locul de muncă ședințe de training și coaching adaptate necesităților fiicărui angajat în parte. 3. În cele din urma, activitatea din toate magazinele unei rețele este standardizată în Manualul de training în Vînzari, astfel încît un client sa fie tratat la fel în orice magazin al rețelei. Serviciul de mistery shopping dezvăluie punctele slabe ale vînzătorilor, ce anume "scîrțîie" in relația cu clienții. Astfel, comerciantul iși poate da seama care sunt nevoile de dezvoltare ale personalului din vînzări si poate lucra pentru perfecționarea angajaților. Reavaluînd încă o data raitingul “Fidesco” SRL între rețelele comerciale existente vreau sa remarc faptul că Conform ”VIP magazine” ,“50 de branduri moldovenesti”, din 2007-2008 “Fidesco” SRL ocupă locul 2 în clasament, astfel este numit un “brand care a adus schimbare” “Fidesco” SRL s-a clasat pe locul 12 în Top 50 de branduri locale, cu 357 de voturi anexa nr 3, În luptă strânsă cu concurenţii de pe poziţiile 1 şi 3 din categoria magazine alimentare. [15, „Vip Magazin”] A fost intrecut de Nr.1 care își confirmă denumirea fiind primul în clasament.

Locul 1 2

Magazine alimentare Nr1 “Fidesco” SRL

Nr. de voturi 390 357
49

3 4 5

Green Hills Colibri Victoria

279 56 28 Clasamentul top Branduri magazine

Tabel 3.1.1

În concluzie observăm strînsa concurența a 3 rețele comerciale, și în astfel de situație concurențială vreau să menșionez că criteriul ce va sta la baza deciziie finale a cumparătorului în momnetul comercializării bunurilor identice este la sigur nivelul deservirii. Multe alte firme cu același domeniu de activitate, oferă o mulțime de beneficii. Potențialii clienți examinează ofertele pentru a stabili care beneficii vor avea un impact pozitiv asupra lor. [11, p 112]Așa dar compania “Fidesco” SRL ar trebui să ofere beneficii care concurenții săi nu oferă, cum este spre exemplu cel mai înnalt nivel de deservire din Moldova, această vtrasătură este necesar de a scoate în evidență la orice ocazie. Astfel în urma unei proprii cercetari effectuate în baza metodei Clientul Misterios în magazinele “Fidesco” SRL, și Green Hills Market (pentru compararea rezultatelor) am ajuns la unele concluzii cu privire la eficența forței de vînzare a companiei “Fidesco” SRL. În calitate de Client Misterios am fost eu însumi, actionînd în conformitate cu standardele acestei metode, am fost surprins mirata de rezultatele obținute. Chestionarul (anexa 3.1.2) a fost creat în baza scenariului care o să îl dezvalui pe parcurs, am încercat să evaluez trăirile mele în calitate de client în anumite momente importante a contactului nemijlocit clinet-vînzător, gradul de satisfacere era marcat de un barem de la 1foarte prost la 5 foarte satisfăcut. În calitate de subiecți supuși cercetării eu am ales vînzătorii care deservesc clienții la vitrina cu produsele din carne/brinzeturi. Ancheta este divizata în 6 compartimente importante Primul Contact, Comunicarea verbală și non verbală, Structura prezentării/răspunsurilor, Calitatea prezentării, Sfirșitul contactului/consultației , Păreri, fiecare compartiment include subpuncte importante după care și s-a facut evaluarea.
50

Prospectarea şi primul contact pun bazele vânzării 1. Primul Contact este foarte importat încît deseori de la primul contact depinde satisfacția clientului și calitatea deservirii , aspecut exterior contează foarte mult, haine curate, parul strîns prezența ecusonului cu numele, bună dispoziție și întimpinarea clientului cu un salut respectuos, ast fel întorcîndu-mă la chetionarul meu punctele incluse dupa care s-a efectuat evaluarea personalul sunt:
• • • •

Ecusonul Salutul Propunerea de ajutor Interier și dress code în momentul decisiv în

Al doilea compartiment important prin eficeința

procesul vînzării este comunicarea 2. Comunicarea verbala și non verbal, la această etapă se evaluează contactul vizual și atitudinea vînzătorului, • Contactul vizual • Entusiazmul, atitudinea pozitivă Este foarte important ca între client și vînzător să existe contact vizual acesta este esențial în stabilirea unei relații interpersonale precum și înțelegerea nevoilor cumpărătoruilui. Entuziasmul și atitudinea este factorul ce condiționeaza fidelizarea, cui nu îi este placut să cumpere produse de la o persoan în bună dispoziție, dispoziția care de parcă se transmite de la vînzător la client, accesta este un factor mai mult de ordin psihologic care influențiază comportamentul de cumparare, spre fidelizare. 3. Structura prezentării/raspunsurilor cînd ne referim la acest criteriu este foarte important cunoștințele vînzătorului despre produsele comercializate, în acest compartimet se apreciaza urmatoarele detalii:
o o o o

Explicarea informației Propunerea a altor produse Propunerea promoțiilor Relatarea unor beneficii/plusuri ale produsului

51

Competența bine problema/întrebarea(întrebări o o Conform criteriilor de mai sus este apreciată și atitudinea vînzătorului cît și acțiunile acetuia în vederea satisfacerii nevoilor clientului de un anumit bun. sfirșitul adecvat al dialogului este necesar de asemena și pentru remarcarea fatptului că vînzătorul nu are o atitudine de tipul ”să scape de curînd” de client. aceasta este un lucru foarte important în vederea evaluării forței de vînzare. Cu părere de rau nici o data nu am observant o intenția vînzătorilor de Supermarkete din Moldova de a aminti clienților de unele produse care au promoții. aceasta fiind o regula foarte importanră. 52 . aici de rind cu o Încercări de a înțelege mai adiționale de la vînzător) Indicarea vizuala a prodului.Explicare informației este importanta precum și abilitatea de apropune produse de altenativă și remintirea de promoțiile exisrente. la acestă etapă remarcăm 2 aspecte importante: o o Întrebarea vînzătorului cu privire la decizia finală Fraza spusa la sfirșitul conversașiei ex.Calitatea prezentării.“Mulumim pentru cumparatura” Ultimul compartiment din chestionarul Clientului Misterios reprezinta 6 . în caz că agentul de vînzare nu se salută începem dialogul cu o întrebare. Sfirșitul contactului/consultației . Păreri ce indică notițe curente despre: o o o Ce mi-a placut Ce nu mi-a placut și Altele Pentru evaluare adecvata a subpunctului din fiecare compartiment voi relata pe scurt scenariul Clientului Misterios. Atenția vînzătorului și intenția de a înțelege preferința cumpărătorului este apreciata în compartimetul 4. 5. Întrînd în magazine și pe parcurs în nici într-un caz nu m-am salutat prima. Sfirșitul procesului de vînzare-cumparare este un moment de asemnea important în acest moment vînzătorul trebuie să arăte bună dipoziția și să îi multumească clientului chiar dacă acesta nu a procurat nimic.

Intenția de ajutor a vînzătorului . ( notarea cu 2 și 4 nu raționala în cazul dat). vînzătorul trebuie în semn de salut cel puțin să facă semn cu capul. Ecuson. parul este necesar să fie strîns. Punctajul maximal îl obține vînzătorul receptiv care vă privi clientul în ochi și nu va fi sustras de alte lucruri precum vorbirea concomitenta cu alt cineva sau privire îndreptată spre alte obiecte. de asemenea baremul este 1. iar în momentul primului contact este necesar ca vînzătorul să privească clientul. aici este foarte important de a memora fraza cu are vînzătorul arata această intenție “Vă ascult”. “Pot să vă ajut?”.( 3 primește în caz că ecusonul este prezent dar este acoperit de haina și se vede foarte prost numele vînzătorului). Salutul este notat cu o scala de la 1 (nimeni nu s-a salutat). în ce mod răspundea..3 și 5. de asemenea pe masa vînzătorului nu trebuie sa fie obicte adiționale. la 5 (vînzătoril s-a salutat și s. În caz că este rînd. look-ul consultantului. la punctul uniforma baremul este 1. aici se va evalua atitudinea vînzatorului de a se interesa de necesitațile potenșialului client. mesei de lucru a vînzătorului. cit de pozitivă era atitudinea 53 în ochi . evident 1 cînd vînzătorul nu este în uniforma. Pentru un barem maximal vînzătorul trebuie să fie îngrijit.a zîmbit). aspectul exterior trebuie să fie prezentabil făra machiaj intensiv de seara. îngrijit. neîngrijit. prezen ță pe vînzător a manușilor și şorţului sunt obligatorii ca atribute igienice. Interierul și dress codul aici se intenționează de a evalua curațenia și interierul magazinului. 3 uniforma era neîngrijită .3 și 5.acordarea agentului de vînzări șansei de a saluta primul clientul. de asemenea ajutorul poate fi exprimat prin comunicarea non verbal intenția de ajutor( semn al capului) cea ce este cu siguranță evaluat cu un punctaj mai mic. 1-5. tonul discuției. surplus de machiaj etc. evaluarea modului de bordare a clientului cît de receptiv era vînzătorul cit de răbdator era vînzatrul. evaluarea atenției și contactului tet-a-tet. Contactul Vizual Se folosește baremul de la 1 la 5. punctajul este standart de la 5 la 1. punctajul ales este motivat. 5 vînzătorul era îmbracat în uniforma curată îngrijită. Uniforma. Entuziazmul și atitudinea pozitivă. doar în acest caz vînzătorul poate fi evaluat mai sus de 1.

ICS Vistar Com SRL. 3 sau 5 (vînzătorul a pus mai mult de 1 întrebare vis a vis de problema sau necesitatea clientului). 3 sau 5. precum și 2 magazine a principalului concurent Green Hills Market. apare o concluzie că vînzătorii în general nu știu ce se întîmplă în magazin. atenția vînzătorului la ultima etapa a procesului este de asemenea foarte important. 2 și 1. Ecuson. se evalueaza cu o scala de la 1 la 5. Propunerea alternativelor. “Fidesco” SRL Fegro SRL(Bănulesco Bodoni). “Fidesco” Plus SRL SRL (JUMBO). “Fidesco” Fiolen SRLSRL (Ștefan cel Mare) . altor produse. Propunerea de promoții(Super preț! Super Ofertă!) se noteaza doar cu 5 sau 1. și 1 în caz că vînzătorul nu a putut propune nimic. Deci în conformitate cu chestionarul stabilit am cercetat 5 magazine. abilitatea de explica totul și cunoștințele agentului de vînări despre produsele comercializate se va nota cu un barem de la 1 la 5. 1. Prezentarea produselor. 5 dacă vînzătorul a propus cel puțin un produs.folosim un barem de doar 3.aici punctajul eate de asemenea de la 5 la 1. Un minus foarte mare este că vînzătorii nu menționeaza promoțiile de supre pre ț ce au loc sau alte promoții tombole etc. Competența vînătorului. “Va așteptam”. adaugînd la capitolul primul contact. “Fidesco” SRL a obținut un punctaj mai mic la capitolul Uniforma. la capitolul Primul Contact.aici notamfie 1 fie 5. 5 în caz că vînzătorul a răspuns la toate întrebările. decit concurentul său Green Hills. în Green Hills nu am observant 54 . Întrebarea despre decizia finală a clientului agentul de vînzări aici va fi evaluat conform baremului de la 1 la 5.Explicarea informației. și unul dacă nu a putut să furnizeze nici o informație. Folosirea mijloacelor visuale în scop cu de arata/demonstra produsul. visualizarea produselor prezentate. Analizînd rezultatele obținute. 2 dacă a apus că doar la general sortimentul ex (sal afumate este foarte diversificat a numit tipurile dar nu și firmele sau invers) dar nu a propus nimic concret. Tentativa de a înțelege mai bine problema/întrebarea . Și în final fraza cu care se încheie procesul de cumparare vînzare ex “multumim”. Explicarea beneficiilor la acest subpunc vînzatorul se noteaza numai cu 1.

am întîlnit-o de asemenea în cel mai mare magazine “Fidesco” SRL. și nici rind la mezeluri. apropiindu-mă de vitrina frigorifică bogată cu cîrnaciori și mezeluri. aceasta s-a dovedit a fi norma în cel mai mare magazin “Fidesco” Plus SRL. și odata cu apariția mea a încetat să își eie lunch-ul. nici ceilalalt personal nu urma să fie foarte ambil cu saluturile. Mă mulțumeam ca client de contactul vizual cel puțin prezent în toate rețelele. ne avînd mănuși pe mîini și nici ecuson. de asemenea vînzătorii fiind absolut liberi. am fost surprinsa de vînzătoarea care mînca ceva la locul de munca. Vorbind mai departe la capitolul salutului. Aș remarca că în celelalte cazuri puteam să astept pîna și 3 minute fără nici un răspuns din parte agentului de vînzari asta în moment cînd consumatori nu erau. în celelate cazuri zîmbetul parea a fi ceva interzis de lege. Anlizînd structura prezentării și calitatea prezentării informației de catre vînzători pot spune ca imitînd un client care nu știe ce sa aleaga pentru un picknick cel mai bine m-a ajutat în alegerea mezelurilor consultant fără nume(fără ecuson) din “Fidesco” Plus SRL. nici unul din consultanții evaluați nu m-a salutat într-un mod corespunzător. În afără de acest lucru în Magazinul “Fidesco” Fiolen SRL. sau cel putin dress cod potrivit. în celelalte magazine ca client sim țeam o apatie a personalului la persoana mea ca client/ Interierul și dress codul magazinelor nici aici nu s-a dovedit a fi obținut un punctaj maxim. în celelate cazuri agenții de vînzare erau puțin interesați de faptul că eu reprezint clientul cărui poți să îi vinzi orice de oarece nu am venit cu preferință oarecare de brand. ce este invers în “Fidesco” SRL. fiind primu magazin “Fidesco” SRL deschis.nici o persoana să nu poarte uniforma sau ecuson cu nume. La etapa Salutul. așteptînd în mod adecvat salutul vînzătorului. Intenția de ajutor a fost identificata doar 1 data “Fidesco” Plus SRL(Jumbo). doar în 2 cazuri casierii m-au salutat acesta fiind în 2 magazine mari concurente “Fidesco” Plus SRL și Green Hills Plaza. ba chiar de o potrivă în unele magazine precum “Fidesco” Fiolen SRL care se află pe Ștefan cel Mare. a fost placut. vorbind de entuziazm și atitudine pozitivă. maximum ce am întîlnit în calitate de client urma sa fie doar un semn al capului la vînzătarea din magazinul “Fidesco” Plus SRL. foarte mult personal nu purta ecuson. barbatul de la securitate nu avea uniforma specifică. și reprezentam un client 55 .

în rest sunt multe lucruri care ar trebui schimbate atît în “Fidesco” SRL cît și în Green Hills. în atitudine se resimte motivarea slabă finaciară.nehhotarît care necesită ajutor pentru alegerea salamului potrivit pentru un party la aer liber. restul personalului vorbind de casiri nu a fost mai receptivi în ceea ce privește salutul sau fraza de încheiere. forța de vînzare în locurile menționate este caracterizată de o atitudine oarecare fața de consummator de obicei pozitiva cu scopul de a-și vinde produsul. ce poate fi mai simplu! Punctajul atins de forța de vînzare este minimal de 1! Un alt lucru care l-am observant este fapru că nici un vînzător dupa e am procurat o canitate oarecare de salam nu mi –a mulțumit pentru cumparatura sau cel puțin mi-a spus “vă asteptam!” fapt ce m-a mirat. 3. acesta însa nu scutește de faptul că forța de vînzare îndeplinește funcția de Cotumer Care. Pot meționare o tendința care am observant-o acum recent dupa îndeplinirea acestui mic studiu în domeniul comercializării produselor agroalimentare. Astfel analizînd rezultatele obținute aș putea menționa că ceam mai buna pregatire o are personalul din magazinele mari. din 7 experimente doar o persoană casier m-a salutat și mi-a multumit pentru cumpărături în ICS ”Vistar Com” SRL Green Hills Market Plaza. însă în magazine specilizare unde totul este în conformitate cu standardele înnalte. în locurile publice unde de obicei cumparatorii sunt repreznetați de patura socilă mijlocie și joasă. se observa o apație oarecarea vînzătorilor față de clienți. cîntarire a mezelurilor.2 Interpertarea impactului “Fidesco” SRL asupra stimulării și promovării vînzărilor 56 . locuri publice precum piața centrala. nivelulul pregătirii personalului este foarte slab. Un lucru important la care este necesar schimbare este atenția grija pentru cumparatori. de altfel cu minusurile sale în domeniul culturii aparenții sau calității produselor.( Grija față de clienți) și nu doar procesul fizic de ambalare.

p 367 ] Acţiunile de promovare a vânzărilor în cadrul pieţelor pe care există mărci 57 . Ea determina gradul de implicare al angajatilor în activitațile pe care trebuie să le desfășoare. comparînd rezultatele obținute de reprezentanți diferiți. sau urmărind evoluția în timp a aceluiasi reprezentant. însă oricum sunt anumite puncte care după parerea mea trebuie de urgență modificate. în primul rând. [10. valoare de întrebuinţare mare sau obţinerea unor premii. Motivarea. Este greu de crezut că activităţile de promovare a vânzărilor îi vor transforma în clienţi fideli ai unei mărci. Evaluarea reprezentanților forței de vînzare poate fi de natură formală. Noii consumatori care încearcă produsul sunt de trei feluri-utilizatori ai altei mărci de aceeaşi categorie.Vorbind despre impactul companiei asupra stimulării și promovării vînzărilor pot spune că definit asupra acestui lucru se lucrează foarte intens. Revenind la planul de marketing. este de asemenea foarte importantă. utilizatori ai altor categorii de produse şi persoane care schimbă mereu mărcile pe care le folosesc. Vânzătorii apelează la acţiuni promoţionale de tip stimulativ pentru a atrage noi consumatori care să încerce un anumit produs. este de remarcat fatul că în perioada sărbătorilor vînzările sunt aproape duble. pentru a-i recompensa pe clienţii fideli şi pentru a creşte ponderea utilizatorilor ocazionali care repetă achiziţionarea unui anumit produs. atît a fortei de vînzări. deoarece utilizatorii altor mărci sau altor categorii de produse nu observă întotdeauna o acţiune promoţională şi nu reacţionează întotdeauna la ea. fiecare saptămîna este marcata prîntr-un șir de promoții. vorbind de motivare subliniez motivarea efect benefic a implicarii mai intense în procesele de lucru de care de sigur depind și rezultatele . cînd se realizează pornind de la unele documente referitoare la activitatea de vînzare (rapoarte anuale de exemplu). Promovarea vânzărilor îi atrage adesea pe cei care schimbă mereu mărcile.Cei ce schimbă frecvent mărcile caută. Este remarcabil faptul că “Fidesco” SRL are o politica de marketing foarte puternică. promoțiile își i-au avănt de obicei în perioade întimpinind sărbătorile. și avansări în funcții. cît și a angajatilor în general. preţuri reduse. În cadrul companiei “Fidesco” SRL ea se realizează în general prin diverse bonusuri la salarii.

pe termen scurt. pentru o perioadă mai îndelungată de timp. o puternică înviorare a vânzărilor. 58 . dar nu vor oferi o creştere durbilă a cotei de piaţă. însa dupa dialogul cu Directorul Comercial al Companiei “Fidesco” SRL dl. Acțiunile de marketing ale companiei “Fidesco” SRL sunt destul de eficiente. În cazul pieţelor pe care există mărci foarte deosebite. rolul acesteia ar putea fi mult mai decisiv în vederea fidelizării clientelei. rapotate la impactul activitășilor companiei asupra stimulării vînzarilor.foarte asemănătoare vor produce. Gheorghe Mincoschi am înțeles ca investițiile pentru marketing se răscumpară și merită a fi efectuate pentru că rezultatele sun efectiv vizibile relatate de sumele medii de pe cecurile cumparatorilor. cotele de piaţă ale diferitelor firme. decît cel pe care o are acum. acţiunile de promovare a vânzărilor pot să schimbe. de comenzile magazinului pentru anumite produs. investițiile sale merită rezultatele obținute. În continuare pot spune că forța de vînzare mă refer la forța din vînzare din magezine este în stadia de ”Somn”. din cauza că această informație este confidențiala și evident nu o dețin. nu pot aduce dovezi numerice.

participarea activă a forţei de vânzare interactivitatea relaţiei vânzător-client. tocmai datorită avantajelor oferite şi anume.3 Orientarea strategică a forței de vînzare a companiei “Fidesco” SRL Ca tehnică de comunicare de natură promoţională. Principalul beneficiu pe care îl au comercinații care implementeaza conceptul este cresterea vînzărilor pe fiecare client si in concluzie cresterea volumului cifrei de afaceri. deci acesta este : • Lipsa contactului vizual • Lipsa salutarii și formulei de încheiere • Lipsa entuziasmului și a atitudinei positive • Neorganizarea în ceea ce privește uniforma. în al treilea rînd vorbim și de ridicarea moralului echipei. și tuturor angajaților care interactioneaza nemijlocit cu clientii [20. Forţa de vânzare este considerată ca fiind o componentă a sistemului comunicaţional al organizaţiei. Acele etape pe care le propun sunt analiza sistemului de vînzări actual. Revista-Piața. și elaborarea Manualului de conduită în Vînzări. asumarea rolului de consultant în procesul . forţa de vânzare ocupă o poziţie semnificativă în cadrul opţiunilor pe care o organizaţie le poate face pentru a-şi atinge obiectivele sale generale.3. p 123] În urma cercetării efectuate putem să stabilim punctele slabe ale deservirii forței de vînzare Fidesc SRL. Se adreseaza forței de vînzare. Astfel în primul rînd “Fidesco” 59 până în momentul finalizării vânzării. În scopul reabilitării situației eu propun un șir de activități care vor permite creșterea numarului vînzărilor circa minim 10 %. Problemele enumerate mai sus reprezintă bariere care necesita a fi îndepartate în relația vînzator client. în al doilea rînd îmbunatățirea abilităților de vînzător. evaluarea performantelor fortei de vînzare și a nevoilor de dezvoltare. [13. vânzării etc. realizarea de ședințe de training si coaching la locul de munca. Pregatirea in cazul forței de vînzare are triplu rol: în primul rînd este sporirea cuno știn țelor de specialitate. contactul direct cu consumatorii şi adaptarea rapidă la nevoile acestora.ro].

Astfel de traininguri este necesar de a înfaptui la nivel de rețea pentru a standardiza serviciile. Nu haina face pe om . precum și caracateristicile fizice alei unei personae care comunică și intenția de a cumpăra. Pentru o eficiență mai mare pentru personalul din domeniul vînzărilor este necesar de a aduna toata informația importantă într-un manual. ca clientul să nu simtă diferența la nivelul deservirii vizitînd orice magazine din rețeaua “Fidesco” SRL. pentru cei mai buni lucrătorii ai lunii. orientat pentru manageri. Aceste procedure trebuie administrate și urmarite la nivel managerial. superviseri și nemijlocit pentru vînzători. influența aspectului vestimentar . Neorganizarea în ceea ce privește uniforma nu este un minus major sau . care în mod obligatoriu va fi folosit nemijlocit de tot personalul. spune proverbul și totuși el este adevarat numai dacă nu luăm în considerație aptitudinile noastre de a le indue anumite dispozi ții celorlalți cu ajutorul unor indcii mărunte sau al unora nonpertinente. organizat sub forma unor seminare de ridicarea nivelului de calificare a angajaților. De asemenea unui nou venit în companie este necesar de a oferi un training precoce și precum manual în calitate de ghid de conduită. Primul lucru care va abordat la training este amabilitatea și educarea personalului. influenșa contactului tactil și efectul ecestuia etc. întroducerea unor standarde de salut și de luat ramas bun. minimal de 2 ori pe an. dar nu și mai puțin eficiente. de obicei influențe de ordin psihologic ce țin de efecte comportamentale. Or fiin ța umană are o multitudine de prejudecăți care îi afecteză comportamentul și 60 evaluările.SRL necesită să organizeze traininguri de personal. Este necesar ca manualul proriu zis să includă și unele metode mai puțin practicate. iar pentru o atitudine serioasă în vederea prestării unor servicii calitative vor fi motovații în valoare de bonusuri. De asemenea pentru neconformarea cu standardele și ideile urmărite este neceară implementarea unor penalități . cum este privirea directă și influența acesteia. locul de desfasurare a trainingului spre un effect mai puternic trebuie să fie organizat în exteriorul companiei. care v-a include toate etapele de contact cu clientul precum și standardele după care acest client trebui deservit.

Tușa finală (și nu cea mai măruntă) produce efecte comportamentale foarte diferenșiate. În media persoanele au donat cu peste 45% mai mult cînd tînara era îmbracată atrăgător. Fiecare actor era considerat bun sau rău în măsura în care izbutea să utilizeze gesturile şi alte semnale ale trupului pentru a comunica efficient. managementul. 38% sunt vocale (incluzând tonalitatea vocii. fapt ce dovedește că focalizarea pe aceste aspect este important cînd vine vorba de rela ția cu clientul și de reușita vînzării Încă din anii 70 a devenit important studiul proceselor de comunicare. cum ar fi. aspectul vestimentar ar solicitanților și vînzătorilor pare să influențeze comportamentul persoanelor care interacționeză cu ei. parul strîns) fie într-un still mai comod(blugi teneși) să abordeze pe stradă femei și bărbați. iar 55% sunt mesaje non-verbale. căci ne influen țează comportamentul față de ei. Aspectele non-verbale ale comunicării au început să fie studiate mai intens abia în anii 60 iar publicul a luat cunoştinţă de existenţa acestora în 1970 odată cu apariţia cărţii lui Julius Fast „Despre limbajul trupului”. au organizat un experiment unde se compară o ținută vestimentară comodă cu una neglijentă. inflexiunea şi alte sunete guturale). tehnici şi modele noi în diferite domenii. Charlie Chaplin şi mulţi alţi actori ai filmului mut au fost pionierii folosirii cu îndemânare a comunicării non-verbale. Ținuta vcestimentară este determinantă pentru felul în care ne privim semenii. Pentru demonstrarea influnței ținutei vestimentare McElroy și Morrow. p 220] următor. Au fost elaborate şi aplicate idei. aproximativ 7% sunt verbale (numai cuvinte).extreme de sofisticat însă chiar și unele detalii din uniforma determină atitudini comportamentale benefice sau invers a cumpărătorului. sănătatea şi justiţia. A devenit limpede că aceste capacităţi de comunicare sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea performanţelor. De obicei nu doar aspectul vesitmentar contează ci fiecare element pare să aiba importanța lui. Așa cum probează studiul [12. Procesele de comunicare pot fi astfel influenţate şi eficientizate. învitîndui să doneze bani în scop caritabil. Majoritatea 61 . După părerea lui Albert Mehrabian. din totalul mesajelor. deci McElroy și Morrow au cerut unei tinere imbricate fie atrăgător(rochie machiaj fin. aceasta a fost atunci singura metodă disponibilă a ecranului. educaţia.

pentru a înlocui mesajele verbale. a consuds la apariția și consacrarea unui nou conept—comportament nonverbal. p 454] Gesturile trădează. fie ei oameni de afaceri sau politicieni. contrazice. care se formeeza o dată cu motivarea corespunzătoarea a personalului. în anumite cazuri. El a concluzionat de asemenea că informaţiile transmise de expresia facială au o pondere mai mare decât cele transmise prin intermediul poziţiei membrelor sau a trunchiului (Mehrabian. p 11] Trainingurile de perfecționare nu sunt absolut inficiente în cazul cînd forța de vînzare nu are o atitudine pozitivă față de client. Această 62 . dar şi în condiţii în care interacţiunea lipsea (Mehrabian.cercetătorilor sunt în general de acord cu constatarea potrivit căreia comuicarea verbală este utilizată cu precădere pentru transmiterea informaţiilor. 1968). față de lucru. înclinaţia trunchiului (spre interlocutor sau mai relaxată). Permanența dialogului între participanți la activitățile de piață componentă importantă a comunicației moderne – în care sunt implicați nunumai reprezentan ții forțelor de vînzare ci întregul personal al înteprinderii. p 186]. însă puţini. Este o realitate de care marea majoritate a oamenilor este conştientă. înlocui. Aceste semnale pot repeta. Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. 1968). O bună parte a cercetărilor vizînd comunicarea non-verbală se regăsesc în anii ’60 şi le datorăm într-adevăr lui Albert Mehrabian [12. Acestea au fost măsurate în condiţii controlate de interacţiune. iar. distanţa socială. În cadrul experimentelor desfăşurate de el şi colaboratorii lui . încearcă să descifreze ceea ce transmit oamenii cu ajutorul gesturilor sau conduitei. care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate. el fiind cel care a atras atenţia asupra importanţei canalului non-verbal şi a celui paraverbal în comunicare. expresia facială. 1967). au fost analizate aspecte ce ţin de comunicarea non-verbală şi paraverbală cum ar fi postura (şezând sau în picioare). [3. [4. poziţia membrelor (Mehrabian. Autorul s-a preocupat de interacţiunile în care mesajul verbal este ambiguu sau există o incongruenţă între acesta şi mesajul non-verbal. contactul vizual. în timp ce canalul non-verbal este folosit pentru exprimarea atitudinii interpersonale. creând înţelesuri. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte.

3)a fost realizat de Smith. lucru confirmat de anumite studii. Gier și Willis în 1982. cercetările din domeniul comportamentului arată că și acest factor are efect puternic asupra judecăților și comportamentului. tactilul determină oamenii să petreacă mai mult timp în magazin și să cumpere mai mult. Dincolo de faptul că individul preferă să ia în considerare expresia facială a celuilalt şi nu alte gesturi ale sale sau tonul vocii când între acestea există discrepanţe. 63 . domnișoarele care promoveaza un anumit tip de produs. p 201]. în studiile lui Albert Mehrabian nu îşi fac apariţia alte afirmaţii. cineva statea la ușa unui magazin și invita persoanele care întrau să guste mostre din diferite sortimente de pizza. nevoile elementare de consum. atitudine care poate să fie pozitivă sau negativă. Astfel vorbind de contactul direct aș vrea să relatez un studiu interpretat de Kleinke 1977. fie lactate sau brinzeturi etc. ca hrana sau bautură. Referindu-mă la forța de vînzări aș dori să remarc ca în acesta categorie întra și forța de vînzări de la promoții.pondere este echivalentă cu o influenţă mai mare a expresiei faciale în a determina atitudinea interlocutorului faţă de cealaltă persoană. consumatorilor facăndui să se despartă mai ușor de bani în fovoarea unui produs. La acest capitol aș dori să menționez de importanța impactului contactului tactil asupra consumatorului de alimente și băuturi. primul cercetator care a experimentat efectul privirii asupra acceptării unei cereri [12. Experimentul (Graficul 3.

ce poate fi remarcat nemijlocit tactilul î și 64 .80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 % Acceptarea g ustării Cum părarea pizzei Ating ere F ără ating ere Graficul 3. Coeficientul de acceptare a cererei(%) conform graficului de mai sus. Dupa caz atingea sau nu fugitiv persoana. În concluzie pot spune că pot parcurge minute bune de la efortul depus pîna la momentul cumpărării propriu zis însă. formulînduși cererea.3 Experimentul efectul tactil El a abordat politicos un client și îi propunea să guste o mostra de pizza. Contactul tactil stimulează mai ușor persoana să guste produsul prezentat și sa-l cumpere.

agentul de vînzări care nu i și realizeaza cota este concediat. o ținta comerciala reprezinta potiunea sau cota din activitatea generala pe care o persoană sau un grup. există pericolul să fie trecute cu vederea celelalte sarcini considerate cruciale pentru activitatea de vînzare. țintele promovează o atitudine de tip "treceti la atac". altfel ele nu vor putea da o măsura corecta a productivitatii agenților de vînzări vizați. în care motivarea era rezultatul exemplului personal. eu ii dau afără!". În vreme ce vechea școală a conducerii ostilităților din prima linie. stabilesc țintele si ii trag la raspundere pe cei care nu le îndeplinesc. mai mult chiar decît cei din alte categorii profesionale. trebuie să o realizeze prin forțe proprii: pentru evaluarea performanțelor comerciale. Unii manageri. Dacă performanța se măsoară numai dupa volumul vînzarilor. Un alt plus fiind ca stimulent pentru agenții de vînzări.are efectul instantaneu. Conform acestei școli de gîndire. nici prea jos. încă mai poate da și chiar dă 65 . sa existe o fița a postului si o procedura corecta de evaluare. Pentru a putea funcționa ca factori motivaționali. Acesta este încă un motiv pentru care este bine sa se specifice în scris ceea ce trebuie facut. Agen ții de vînzări. Stabilirea țintelor comerciale se realizeaza cu mai multe scopuri. Deoarece există o mul țime de factori care afectează productivitatea acestora. trebuie să dea dovadă de o dorința înnascută de a-și atinge si depăși țintele. în perioadele de activitate care urmeaza. țintele trebuie să fie realiste si precise în fiecare teritoriu. Modalități de îmbunatățire a vînzarilor sunt de fapt nenumarate chiar spre exemplu vestita metoda de stabilire a țintelor comerciale pentru fiecare magazine în parte. țintele trebuie să se refere la volumul vînzarilor. Dacă automotivarea si entuziasmul sunt caracteristici pe care agenții de vînzări ar trebui sa le adopte. Astfel acestă abordare poate fi luată ca model de activare a forței de vînzări la promoții degustații. la costurile prevazute in bugete si la măsurile de evaluare ale diferitelor activităti. În multe activitați legate de vînzările de întretinere. țintele trebuie stabilite nici prea sus. Pentru a putea fi folosite ca mijloace de evaluare. "activitatile" pot fi chiar mai importante pentru reușita tranzactiilor decat obiectivele comerciale pur cantitative. altfel ele risca sa devina contra¬ productive mai tarziu. adepții principiului "eu ii angajez.

și o plată care să-i satisfacă pînă și pe cei mai lacomi dîntre ei. Acest lucru se întîmplă deoarece plățile stimulatorii sunt un factor puternic. sunt un lucru obisnuit în schemele de remunerare din acest domeniu. cum ar fi salariu și comision sau salariu și prima. pentru companie. Între cele doua extreme. Formele de plată combinate. dar trebuie retinut că vînzările nu se desfasoara independent de politicile de marketing. se afla un nivel ținta care permite atît motivarea agenților. un lucru nesperat. lucru care îi poate descuraja chiar si pe cei mai buni Agen ți O alta viziune spune că este benefică și ca metoda de remunerare. pentru a stabili un echilibru între perioadele bune si cele rele. Ca activitate de control. existența țintelor permite stabilirea unor obiective concrete. Rezultă de aici că obligația de a stabili țintele și de a le controla într-o maniera realistă și corectă revine conducerii. capabil să-i motiveze pe agen ții de vînzări să aiba rezultate. cît și controlarea modului în care își realizează ei obiectivele comerciale. de factorii concurențiali și de activitatea promotionala în ansamblu. Vînzările peste nivelul țintă sunt. reprezentate de remunerarea agenților de vînzări cu un salariu de baza. țintele de aces tip sunt mai eficiente dacă sunt asociate cu niste modalitati de recompensare și de apreciere incluse în sistem. Țintele pot fi legate de anumite tipuri de conturi sau de produse. de gradul de acceptare a produsului. Aceste scheme de plată necesita însa o analiză atentă. 66 . la fel ca pe toti ceilal ți angajați. justifica acordarea unei recompense. dar extrem de binevenit și. capabile să directioneze activitatea de vînzare și să stabilească cantitatea și calitatea muncii prestate.rezultate. exista aici pericolul de a stabili ținte mult prea ridicate. Încă o data trebuie spus. Țintele bine definite pot să realizeze toate aceste scopuri. ca atare. de "a ridica stacheta" tot timpul.

fidelizarea clientelei.Concluzie În concluzie pot remarca cu siguranță faptul că forța de vînzări are un rol foarte important în marketingul întreprinderii și de altfel este un instrument care reprezintă o sursă bilaterală de informații. În fine totul este raltiv cum spunea Enstein. contribuie la formarea imaginii supermarket-ului. aici exista interacțiunea activa între client și vînzător. mai ameabil si mai cooperant. de natura fizica sau morală. cu un “plus”sau un “minus”. Un client aflat înstr-o stare de spirit negativă va fi critic și agresiv. Pentru un astfel de client chiar si într-o companie care tinde către perfecțiune vor exixta elemente de iritare. Un client aflat într-o stare de spirit buna va fi mai “îngăduitor”. informația care poate fi recepționată de clientelă contribue la formarea imaginii. clientul va avea o percepție pozitivă asupra imaginii supermarket-ului și va fi dispus să cumpere de acolo. Dacă suma “inregistrarilor ” este pozitiva. Un exemplu este personalul de vînzare din market. Dacă suma “înregistrărilor”este negativă. Anlizînd sfera vînzărilor mai aprofundat în cadrul acestei lucrări am Practic nu există “lucruri fără importanță”. De la pliante si spoturi publicitare la curătenia din fața sediului (supermarket-ului). Toata observat că orice element. cu ne-au satutat cum am întrat în magazin. orice detaliu este înregistrat (constient sau incostient) de mintea clientului și generează un “plus” sau un “minus”de imagine. clientul va face eforturi să gasească și alte optiuni: alte supermarket-uri de la care sa cumpere.Un element esențial în formarea percepției este starea emotională a clientului în momentul contactului cu supermarket-ul și salariații ei. kum au raspuns la întrebarile consumatorului dacă au zimbit în timpul contactului chiar și machiajul intensive la cineva din personal toate contribuie la formarea unei attitudini nu atît asupra 67 transfomînd astfel deservirea reușită într-un serviciu complementar. Va trece cu vederea unele probleme si chiar va fi dispus sa lase de la el. în scopul diferențierei pe piață și cu siguranță obținînd în rezultat . Clienții iși formează în minte imaginea asupra supermarket-ului pe baza tuturor informațiilor pe care le acumulează despre ea.

și chiar dacă unele din acestea oferă servicii de exclusivitate în comercilizarea unor anumitor branduri. difrențierea prin menținerea calitătii. Dacă imaginea este supraevaluată clienții vor fi atrași vor veni cu așteptari mult prea mari și vor fi dezamăgi ți de ceea ce găsesc. Grija pentru clienți de care răspund nemijlocit personalul din vînzări. rezultatele pentru compnia ”Fidesco” SRL nu sunt îmbucurătoare. Imaginea supermarket-ului este o părere preconcepută a clientului despre ceea ce va “găsi”cand va cumpăra de acolo. Principalul obiectiv al Companiei “Fidesco” SRL din prezent este diferențierea. prin branduri exclusive. După cercetările efectuate pot spune că imaginea pe care o formează clientului compnia ”Fidesco” SRL trebuie să fie cît mai aproape de realitate. 68 . La momentul actual dacă vorbim de super markete gama de produse comercializate este practic identica cu alte companii concurente. anii trec și concurenșa crește. clienții nu vor fi atrași și vînzarile vor fi scăzute.filialei “Fidesco” SRL propriu-zise dar a întregii rețele de magazine “Fidesco” SRL. Ca propuneri spre îmbunatățirea situației ”Fidesco” SRL trebuie să: investească echilibrat în forţa de vînzare și în îmbunătățirea realității astfel încît să-i atragă pe clienti și să nu-i dezamăgească. Dacă imaginea este proastă sau subevaluată. toate bunurile sunt substituibile și acestă nu este un factor decisiv în alegerea de catre consumator a Marketului. dar în condiiile concurenței aspre mai apare și necesitate unui nou obiectiv diferențierea prin Customer Care. În scopul cercetării mai profunde am apelat la tehnica”Mistry Shopping”. acumulînd scoruri minime a dat dovadă că este nevoie de foarte multă muncă în vederea perfecțiunii cadrelor de vănzări. Aceasta situație creează un efect mult mai negativ asupra vînzărilor decat lipsa de imagine. Imaginea supermarket-ului are aproximativ 400 de repere și începe de la logo-ul supermarket-ului și se termină cu felul în care salariații conduc mașinile supermaket-ului pe drumurile publice. Activînd pe piața Moldovei circa 17 ani compania “Fidesco” SRL a fost întotdeauna alături de consumatori săi.

nu este un factor important dar este un factor decisiv în procesul decizional de cumparare. 69 fiecare tip de forțe de costisitoare și mai eficiente . Întrind în magazin clientul trebuie să fie salutat cu zimbet. Există o mulțime de factori care afecteaza productivitatea acestora vînzărilor. Astfel importanța și utilitatea desfașurării de către întreprinderile moderne.Marirea productivității prin motivarea finaciară.Elaborarea unui manual de conduită pentru vînzări etc. cit de puțin este necesar pentru o buna duspoziție a consumatorului și pentru un motiv de se întoarce. pentru că clienții fideli sunt acei clienți care aduc cel mai mare venit companiilor. Rolul forței de vînzari este unul foarte deosebit. pur sub aspect psihologic.. . consultat în vederea alegerii produsului necesar și petrecut cu zimbet și un “Mulțumesc”. Cu siguranța ca acest process trebuie să fie îndeplinit de personal un nivel înnalt este nevoie și de o motivație cea nematerială un team buliding o cultura corespunzatoare. de aceea activitățile de marketing trebuie să fie corelate nemijlocit cu costurile prevazute în bugete și situația întreprinderii. vorbim atît de cea materiala ca spre exemplu bonusuri pentru cei mai buni lucratori dar și organizațională puternica în cadrul companiei. Companiile ce comercializează nu trebuie să uite că nu doar vînd bunuri dar oferă și un serviciu.Desfășurarea unor traninguri pentru cumpărătorilor ridicarea nivelului deservirii . Astfel. percepția pe care și-o formează clientul asupra imaginii supermarketului este influențată de orice detaliu. Rolul forței de vînzare în crearea imaginii este unul decisiv. Ea formeaza fundamentul așteptarilor pe care le va avea clientul în momentul contractului cu compania.Ridicarea și standardizarea normelor de abordarea clienților în toate rețelel companiei este un factor cheie pentru diferențierea de celelate rețele comerciale și un pas important spre fidelizarea clienților. în cadrul relațiilor de piață a unei ample activități promoționale cum este vînzarea directă sunt în prezent cele mai puțin intrumente de marketing. .

Bucureşti. Armstrong. Practices”. 2002 70 . Marketing fără costuri. Codul Muncii 2. John. Veronica – „Principiile marketingului”. Chişinău.BILIOGRAFIE Acte normative 1. din 2007-2008 director. Gestiunea forţelor de vânzare. București. Peter F. Strategii în managementul firmei: producţia şi distribuţia produselor de consum individual. Polirom 2006 13. – „Management – Tasks.. Cruceru. LIMBAJUL TRUPULUI Cum pot fi citite gândurile altora din gesturile. ”Cum sa alegi intotdeauna persoana potrivita pentru fiecare job” Bic All. Codul Muncii Cărți și manuale 3. Editura POLIMARK. Belostecinic Gr. 6. 2005 7. Kotler. Articolul 4(1) din Legea RM Privind Salarizarea.Petrovici Gr. S.Kursmark.Bucureşti: Macarie. Harper & Row. București 2005 12.1998. Marketing. 1999 11. “Concurenţă. Bucureşti 2000 5. Kotler. Nicolas Gueguen Psihologia Consumatorului. Responsabilities. Gary. Wong. 9. Editura Teora. Business Tech International Press. Rodica Ciorănică ”VIP magazine” . Principiile marketingului. Anca. Bucureşti: Uranus. editura ASEM. 1997 14. Ph. Kotler.. Bucureşti. Philip. 1999. Drucker. Virgil. Lori . Razvan. Popa. Zaharia. Davila. Chisinau. Marketing. 15. Editura Teora. Traducerea de Alexandru Szabo. 1973. Bucureşti. Belostecinic.“50 de branduri moldovenesti”. Competitivitate”. ALAN PEASE. 1998. Balaure şi colab. Jay Conrad Levitson. New York. Philip – „Managementul marketingului”. Louise. 1997. 1997 4. Editura ASEM. Editura Uranus. Editura Teora. 16. 8. Ediţia europeană. Articolul 4(4) din Legea RM Privind Salarizarea. Marketing. 10. Saunders.

Cap 14COMUNICAŢIILE DE MARKETING.biblioteca-digitala. Victor MANOLE Mirela STOIAN. Prep.ro/articole/ghidul-comerciantului/cum-sa-itiperfectionezi-forta-de-vînzări.editia a II . www.univ. Raluca Andreea ION.pdf 20. Wikipedia. Agromarketing .ase.http://www.univ. www.dr. www.html 21.md/docs/andrei_spinu_buzu_alexei_directii_pentr u_un_marketing_mai_eficient.. curs online.a Prof.revista-piața. Lect. http://www.interconsulting.md 19.com 71 .ro 18.dr.Fidesco.Surse electronice 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful