You are on page 1of 64

3

1/2013 1/2013

• •

cena cena 5 5€ €

k ka a

Nové Novésystémy systémyWattrouter WattrouterM Mpro prooptimalizaci optimalizaci vlastní vlastní spotřeby spotřeby objektu objektu

RozhraníEthernet Ethernet Rozhraní Webovérozhraní rozhraní Webové AJAX/XML AJAX/XML Modulreálneho reálnehočasu času Modul Pokročilémožnosti možnostičasování časování Pokročilé Autorizacepřístupu přístupu Autorizace Aplikacepro proWindows WindowsaaAndroid Android Aplikace

čtětena nastranách stranách12 12--13 13 čtěte

230~255 Wp

6,1~15,35 kW

Vyro

bené

v Ne

mec

ku

SolarTechniku vydáva: Techpark, o. z. registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538

Ďalšie periodiká vydavateľstva TechPark

Adresa redakcie: TechPark, o. z. Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina tel.: +421 41 500 16 56 – 8 mobil: +421 905 206 227 e–mail: redakcia@techpark.sk redakcia@solartechnika.sk Šéfredaktorka: Ing. Dana Tretiníková tretinikova@techpark.sk Redakcia: Mgr. Zuzana Augustínová augustinova@techpark.sk Mgr. Vladislav Vavrinec vavrinec@techpark.sk Roald Tretiník redakcia@techpark.sk Inzercia: tel.: +421 41 500 16 56 – 8, e–mail: inzercia@techpark.sk Grafika: Grafické štúdio Techpark Rozširuje: vlastná distribučná sieť, MEDIA PRINT KAPA, pressgrosso, Bratislava, Registrované: MK SR pod. reg. číslom 3036/2003

www.techpark.sk

www.solartechnika.sk

ISSN 1338–0524

www.solartechnika.sk
www.tribotechnika.sk

časopisy, ktoré sa oplatí čítať

Važení priatelia, radi si dáte kavičku pri čítaní dobrých časopisov? Príjmite naše pozvanie na výstave Solaris Nitra do našej improvizovanej Solárnej čitárne, kde si môžete sadnúť, občerstviť sa a prečítať si časopisy Techniku a SolarTechniku. Tešíme sa na stretnutie.

SolarTechnika 1/2013

Ďalší pokrok v oblasti prepäťových ochrán Firma Citel Electronics patrí k vedúcim svetovým firmám, ktoré udávajú smer ďalšieho technického vývoja v odbore prepäťových ochrán. V tomto roku prichádza s ďalšími novinkami – prepäťovými ochranami typu 1 pre siete NN na báze technológie VG, ktoré sa vyznačujú veľkou spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Rovnakými vlastnosťami disponuje aj klasické riešenie so zosilnenými výkonovými varistormi.

strana 14 - 15
Nové systémy WATTROUTER M pro optimalizaci vlastní spotřeby objektu SOLAR controls, s. r. o., přední výrobce regulátorů vlastní spotřeby WATTrouter pro fotovoltaické a větrné elektrárny, na základě obchodního úspěchu svých produktů vyvinula zcela nový model s komfortním uživatelským ovládáním. Model nese název WATTrouter M a kromě základních funkcí shodných se svým předchůdcem poskytuje nadstandardní uživatelské ovládání a pokročilé regulační funkce.

strana 12 - 13

Obsah: S fotovoltickými panelmi Fire Energy získate jednu z najlepších záruk na trhu ....................................................................................................................................... 9 Solar Control ........................................................................................................................................................................... 10 Vyplatí se v ČR fotovoltaika i v roce 2013? ................................................................................................................... 11 Nové systémy WATTROUTER M pro optimalizaci vlastní spotřeby objektu ..............................................................................................................12, 13 Ďalší pokrok v oblasti prepäťových ochrán .......................................................................................................... 14, 15 E-T-A přináší bezpečnost do fotovoltaických elektráren .................................................................................................................................... 16, 17 Analyzátor fotovoltaických panelů - PROFITEST PV................................................................................................... 17 Hybridná technológia s vysokou účinnosťou ................................................................................................18, 19, 20 Akumulační solární kolektor typu SAK .......................................................................................................................... 21 Prezentačné sni ..................................................................................................................................................................... 22 Výstava Solaris Nitra 2013....................................................................................................................................................23 Fotovoltaické systémy s východo-západní orientací se společným střídačem .............................................................................................................. 24, 25, 26, 27
6

SolarTechnika 1/2013

S fotovoltickými panelmi Fire Energy získate jednu z najlepších záruk na trhu Spoločnosť Fire Energy sa vždy usiluje ponúkať najlepší servis, kvalitu a záruky. Toto potvrdzuje fakt, že spoločnosť zlepšila obe záruky na FV panely Fire Energy; na stálosť výkonu a na použitý materiál a remeselné spracovanie. Vďaka dôkladnému výberu len tých najkvalitnejších komponentov a precíznej kontrole kvality pri výrobe získate s FV panelmi Fire Energy najlepšie záruky dostupné na trhu.

strana 9
E-T-A přináší bezpečnost do fotovoltaických elektráren Zejména v oblasti fotovoltaických elektráren (FVE) hrají rozhodující roli faktory jako spolehlivost a dlouhá životnost. Zvláště pro tyto aplikace byl na trh uveden DC odpojovač řady PVDIS-…, který je možné díky stavebnicovým přídavným funkcím přizpůsobit zákaznickým potřebám.

strana 16 - 17

Aktuální kvalitativní nároky na monitorovací systémy pro fotovoltaické elektrárny ..................................................................................................................... 28, 29 Zlacnená technológia inšpirovaná prírodou .............................................................................................................. 31 For Arch Praha 2013 ............................................................................................................................................................ 32 Moduly aleo High-Efficiency: velký výkon na malé ploše................................................................................................................................................. 33 Software na návrh a výpočet slnečných systémov ..................................................................................... 34, 35, 36 Jak zvýšit výkon solární elektrárny až o 14 % ročně? ........................................................................................ 38, 39 Priemyselné podlahy ...................................................................................................................................... 40, 41, 42, 43 Trendy v testování solárních invertorů .................................................................................................................. 44, 45 Vyhledejte problémy v budovách rychle a snadno ........................................................................................... 46, 47 Fotovoltaika na školách na južnom Slovensku ................................................................................................... 48, 49 EDB ............................................................................................................................................................................................. 50 Parabolický koncentrační kolektor ................................................................................................................................. 51 Samonosný systém pro ploché střechy ........................................................................................................................ 52 Aký bol veľtrh AMPER 2013 ....................................................................................... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
7

19. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, ENERGETIKY A TELEKOMUNIKÁCIÍ

15. – 18. 10. 2013

Výstavisko Trenčín

EXPO CENTER a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, SR tel.: +421 32 770 43 32, e-mail: dchrenkova@expocenter.sk

SolarTechnika 1/2013

S fotovoltickými panelmi Fire Energy získate jednu z najlepších záruk na trhu
Spoločnosť Fire Energy sa vždy usiluje ponúkať najlepší servis, kvalitu a záruky. Toto potvrdzuje fakt, že spoločnosť zlepšila obe záruky na FV panely Fire Energy; na stálosť výkonu a na použitý materiál a remeselné spracovanie. Vďaka dôkladnému výberu len tých najkvalitnejších komponentov a precíznej kontrole kvality pri výrobe získate s FV panelmi Fire Energy najlepšie záruky dostupné na trhu. Od 1. februára 2013 majú FV panely Fire Energy 25 ročnú lineárnu záruku na stálosť výkonu a je garantované že: - Výkon FV panelov neklesne pod 97 % počas prvého roku - Nasledujúcich 24 rokov nebude ročný pokles výkonu viac ako 0,7 %, t.j. koncom 25. roku výkon nebude menší ako 80,2 % z 10 na 12 rokov na použitý materiál a remeselné spracovanie. Absolútne ideálnou kombináciou s FV panelmi Fire Energy sú nemecké FV meniče značky Platinum, špeciálne 3-fázový menič Platinum R3, ktorý dosahuje účinnosť 98,4 %. Štandardná záruka na meniče tejto značky je 10 rokov s možnosťou predĺženia na 20 rokov a sú vhodné pre inštalácie na rodinné domy ako aj na komerčné a priemyselné budovy. Faktory, ktoré prispievajú k mimoriadne vysokej účinnosti, sú špeciálne konvekčné chladenie a excelentné sledovanie MPP, zatiaľ čo nízka hmotnosť a automatické programovanie zabezpečujú neuveriteľne ľahké inštalovanie a spustenie systému do prevádzky. Všetky kľúčové prevádzkové údaje sú zreteľne čitateľné na grafickom displeji – dokonca aj v noci. Sortiment meničov Platinum R3 obsahuje 5 modelov od 6,1 do 15,35 kW. Špecialitou a odporúčaním pre inštaláciu FV systému na výrobu a vlastnú spotrebu elektrickej energie, je Platinum WebMaster Home (súčasť konceptu Diehl SmartHome), ktorý dokáže inteligentne optimalizovať spotrebu v domácnosti. Koncept spája prvky fotovoltiky, uskladňovanie a správne riadenie energie s cieľom zvýšiť sebestačnosť a efektívnosť nákladov pri spotrebe elektrickej energie. Diehl SmartHome pomáha kontrolovať a znížiť spotrebu elektrickej energie a zvýšiť bezpečnosť a komfort. Vďaka viacerým kontrolným panelom alebo cez diaľkový prístup je napríklad možné vypnúť v domácnosti kúrenie, keď je otvorené okno, centrálne vypnúť alebo zapnúť domáce spotrebiče alebo zavrieť okenicu, keď sa zotmie. Okrem uvedeného existuje možnosť zapojiť do systému aj akumulátory na ukladanie vyrobenej elektrickej energie. Znamená to, že elektrina je k dispozícii, keď je potrebná a nielen vtedy keď svieti slniečko.

Podľa týchto nových záručných podmienok je garantovaný minimálny výkon FV panelov na každý jeden rok po dobu 25 rokov od spustenia FVE/FVZ do prevádzky. So štandardnou zárukou (90 % výkonu počas prvých 10 rokov a 80 % výkonu od 11. roku do konca 25. roku) bolo možné garantovať minimálny výkon FV panelov iba na dve obdobia: 1) roky 1-10 a 2) roky 11-25. Ak by napríklad klesol výkon FV panelov v treťom roku na 95 %, tak by nebolo možné uplatniť reklamáciu nakoľko výkon neklesol pod 90 %. Pri záruke lineárnej áno, nakoľko je garantované, že na konci tretieho roku nebude výkon FV panelov nižší ako 95,6 %. Okrem spomenutého táto nová záruka výrazne uľahčuje inštalačným firmám vypočítať (prípadne garantovať) záujemcom o výstavbu FV elektrárne alebo FV závodu na svojej streche minimálnu ročnú výrobu a s tým spojenú návratnosť investície. Ale to nie je všetko! Okrem zlepšenia záruky na stálosť výkonu Fire Energy taktiež predĺžila aj svoju produktovú záruku

9

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE DOMOVNÍ AUTOMATIZACE, DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY
SOLAR controls s.r.o. je předním výrobcem elektronických řídicích systémů pro optimalizaci provozu obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Dodáváme: - Systémy WATTrouter M – programovatelné regulátory pro optimalizaci využití přebytků z fotovoltaických nebo větrných elektráren, řada s komfortním ovládáním přes USB a Ethernet a pokročilými funkcemi - Systémy WATTrouter Cwx – programovatelné regulátory pro optimalizaci využití přebytků z fotovoltaických nebo větrných elektráren, základní řada s ovládáním přes USB

SOLAR controls s.r.o. Brojova 2053/25 326 00 Plzeň Česká republika info@solarcontrols.cz

www.solarcontrols.cz

SolarTechnika 1/2013

Vyplatí se v ČR fotovoltaika i v roce 2013?
Od letošního roku došlo v České republice ke snížení výkupních cen za vyrobenou elektrickou energii. Dále došlo k rozdělení výše podpory na dvě skupiny podle výkonu. První skupina jsou elektrárny s instalovaným výkonem do 5 kWp, kde je výkupní cena vyšší než ve druhé skupině, kterou tvoří elektrárny s instalovaným výkonem 5 – 30 kWp. Mnozí z vás se ptají a váhají, zda se investice do fotovoltaické elektrárny pořád ještě vyplatí. Nejlépe bude si vše vysvětlit na příkladu. Začneme menší elektrárnou na rodinném domě o výkonu 4,56 kWp. Vejdeme se tak do první skupiny s tím, že stejnosměrné i střídavé straně. V domě jsou používány běžné elektrospotřebiče, odběr elektřiny je celodenní. Dá se tak říct, že spotřebujeme cca 60 % z celkové produkce elektrárny pro vlastní spotřebu. Koncová cena takové fotovoltaické elektrárny na klíč může být cca 210 000 Kč včetně 15 % DPH. Pokud uvažujeme průměrnou současnou cenu za elektrickou energii 4,74 Kč / kWh a distribuční poplatky za vlastní spotřebu 0,72 Kč, za 20 let chodu nám elektrárna vydělá asi 450 000 Kč v hrubém zisku. Investice do elektrárny se tak vrátí přibližně za 6,4 roků (neuvažujeme cenu peněz, vlivy zdanění apod.). Rádi bychom měli jistotu, že elektrárna bude vyrábět a pokud dojde k výpadku, dozvíme se to ihned. Zřídíme si tedy ještě k elektrárně doplňkovou službu JoyCare. Za symbolický měsíční poplatek se tak budeme moci podívat na výrobu elektrárny odkudkoli, kde je připojení

připojovat se budeme do jedné fáze. Představte si domek ve vesničce na jihu Moravy. Tam bychom chtěli postavit z právě došlého stavebního spoření fotovoltaickou elektrárnu. Máme v ruce kladné stanovisko od E.Onu a zaměřenou střechu s navrženým elektrotrasováním. Elektrárnu chceme

Tabulka předpokládané výroby

Graf předpokládané výroby

mít připojenou v režimu zelený bonus. Střecha je orientována 40 ° západně a její sklon je 35 °. Při instalovaném výkonu 4,56 kWp je odhadovaná roční produkce podle programu PV-GIS 4 557 kWh. Pro realizaci použijeme 19 ks panelů IBC PolySol 240 a střídač Solutronic SOLPLUS SP35, obojí z Německa. Zároveň se chceme chránit proti případnému nebezpečí, takže se ujistíme, zda jsou v nabídce obsaženy svodiče přepětí na

k internetu. Porovnávat si statistiky po dnech, měsících a letech. Zároveň budeme vědět, že při výpadku střídače dojde chybová hláška jak do emailu, tak formou SMS. Nebudeme-li si vědět s čímkoli rady, je k dispozici help linka. Příště si povíme, jak se vyplatí fotovoltaická elektrárna středního výkonu na střeše moderní mladé domácnosti. Text: Jana Pešová
11

SolarTechnika 1/2013

Nové systémy WATTROUTER M pro optimalizaci vlastní spotřeby objektu

Společnost SOLAR controls s. r. o., přední výrobce regulátorů vlastní spotřeby WATTrouter pro fotovoltaické a větrné elektrárny, na základě obchodního úspěchu svých produktů vyvinula zcela nový model s komfortním uživatelským ovládáním. Nový model nese název WATTrouter M a kromě základních funkcí shodných se svým předchůdcem poskytuje nadstandardní uživatelské ovládání a pokročilé regulační funkce. Zeptali jsme se Ing. Tomáše Krýsla, zástupce společnosti SOLAR controls, s. r. o., na podrobnosti k tomuto výrobku. Zopakujme si nejdříve praktické využití vašich produktů. Čím jsou tak zajímavé pro majitele fotovoltaických a větrných elektráren? Naše produkty WATTrouter jsou ideálními pomocníky pro tzv. neelektrickou akumulaci přebytků z fotovoltaických nebo větrných elektráren. Použité regulační algoritmy umožňují v reálném čase spotřebovat téměř veškerou přebytečnou energii z těchto zdrojů. Výhody lze shrnout do několika bodů: · akumulace energie v době, kdy elektrárna vyrábí a její užití v době, kdy elektrárna nevyrábí · technologicky jednoduchý a cenově dostupný systém akumulace bez použití drahých a nespolehlivých akumulátorů a nezbytného příslušenství · omezování přepětí v distribučních soustavách, stabilizace sítě · plynulá regulace tepelných spotřebičů zabraňuje nežádoucímu odběru ze sítě Můžete přiblížit čtenářům funkci Vašeho zařízení? Regulátor WATTrouter umožňuje přesměrovat přebytky elektrické energie, které by jinak tekly nevyužity do rozvodné sítě za minimální nebo nulovou

Obr. 1 Ukázka webového rozhraní WATTrouteru M

12

SolarTechnika 1/2013

úhradu, do elektrických spotřebičů připojených na tento regulátor. Přebytky jsou tak optimálně zužitkovány přímo v místě instalace fotovoltaického nebo jiného nestabilního zdroje a nemaří se v distribuční soustavě. Systém je autonomní a nevyžaduje žádné drahé externí komponenty. Čím se odlišuje vaše novinka WATTrouter M od starších modelů WATTrouter CWx? Přednosti regulátorů WATTrouter M lze opět shrnout do několika bodů: · rozšířená konektivita díky integrovanému rozhraní Ethernet (viz obr. 1) · integrované webové rozhraní na bázi technologie AJAX/XML · zabudovaný modul reálného času pro pokročilé časování regulace i režimu CombiWATT · integrované časové plány pro pokročilé přizpůsobení systému (viz obr. 2) · aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android (viz obr. 3) · bezproblémový online monitoring z Internetu · vylepšené hardwarové parametry · Otevřený protokol datové komunikace pomocí XML, snadná integrace do nadřazeného celku.

přednosti a jsou ochotni si za ně připlatit. Cenový rozdíl oproti modelům CWx však není velký.

Obr. 3 Ukázka aplikace WATTconfig pro Android.

Jaký má popisovaný systém vliv na rozvodnou síť? Zařízení minimalizuje přetoky elektrické energie do distribuční sítě a snaží se tím omezovat přepětí v důsledku velkého množství nevyužité přebytečné elektřiny. Toto platí zejména v případech, kdy je v oblasti nainstalováno velké množství těchto lokálních výroben (tzv. distribuovaných zdrojů). Ovlivnění sítě zejména v důsledku plynulé regulace vyhovuje normám EN61000-3-2 a EN61000-3-3 a lze jej dále výrazně snížit vhodnou skladbou připojených spotřebičů. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Protože všechny naše přístroje umožňují aktualizaci softwaru, tak i pro WATTrouter M připravujeme další funkce, které si zákazník bude moci sám do regulátoru nahrát a používat. Nyní chystáme modul statistiky, který umožní sledovat historii formou grafů a výpisů hodnot. Dále také chystáme export do zemí Evropské unie a dalších zemí. Naším cílem je umožnit zájemcům z celého světa, aby mohli tyto bezesporu užitečné přístroje používat stejně jako zákazníci v České a Slovenské republice. Kde mohou zájemci najít podrobnější informace a případně produkt zakoupit? Všechny potřebné informace lze najít na našich stránkách www.solarcontrols.cz. V našem e-shopu lze zakoupit regulátory včetně doporučeného příslušenství.

Obr. 2 Ukázka konfigurace časových plánů v aplikaci WATTconfig M pro Windows.

Jaký přínos mají tato vylepšení pro běžného uživatele například střešní elektrárny na rodinném domě? Modely WATTrouter M jsou určeny hlavně pro náročnější uživatele, kteří ocení výše uvedené

13

SolarTechnika 1/2013

Ďalší pokrok v oblasti prepäťových ochrán
Firma Citel Electronics patrí k vedúcim svetovým firmám, ktoré udávajú smer ďalšieho technického vývoja v odbore prepäťových ochrán. V tomto roku prichádza s ďalšími novinkami – prepäťovými ochranami typu 1 pre siete NN na báze technológie VG, ktoré sa vyznačujú veľkou spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Rovnakými vlastnosťami disponuje aj klasické riešenie so zosilnenými výkonovými varistormi. Prepäťové ochrany typu1 pre siete nn Zvodič prepätia typu 1 musí odolať impulznému bleskovému prúdu pri skúšobnej vlne 10/350 μs, ktorá predstavuje bleskový prúd pri priamom údere blesku. Z tohto dôvodu musia byť zvodiče prepätia mimoriadne výkonné, aby boli schopné zviesť impulzný bleskový prúd s veľmi veľkou energiou. - Na báze výkonných varistorov – pri tomto variante nevznikajú následné prúdy (iskrisko), nakoľko úbytok napätia na varistore je stále väčší ako napájacie napätie. Varistor však nezaisťuje galvanickú izoláciu a vyznačuje sa priepustnými prúdmi s hodnotou menšou ako jeden miliampér. Okrem toho má menšiu odolnosť voči starnutiu, predovšetkým pri vyššej prevádzkovej teplote, vlhkosti alebo pri opakovaných napäťových špičkách. Nová technológia VG Na trhu sú už dlhšiu dobu k dispozícii zvodiče prepätia s novou technológiou – tzv. technológiou VG, ktorá spája výhody špeciálneho plynom plneného iskriska a veľmi výkonného varistora. Súčasne odstraňuje už spomínané nevýhody. Oproti terajšiemu riešeniu prináša mnoho výhod: – veľmi dobrá úroveň ochrannej napäťovej hladiny (Up < 1,5 kV) – prepäťová ochrana s technológiou VG sa chová rovnako ako spojenie jedného klasického zvodiča prepätia typu 1 a jedného klasického zvodiča prepätia typu 2, – vysoká úroveň impulzného bleskového prúdu (Iimp) – až 25 kA/pól, popr. až 100 kA/prístroj pri vlne 10/350 μs, – nulový následný prúd – zmenšenie rizika straty alebo degradácie napájacieho napätia pri prepätí, – veľká odolnosť proti TOV (dočasným prepätiam). Pri tomto druhu prepätia nedochádza pri zvodičoch prepätia s technológiou VG k poškodeniu zvodiča prepätia. Pozn.: TOV (Temporary Over Voltage) – dočasné prepätie s nie príliš veľkou amplitúdou, ktorá však trvá dlhšiu dobu (milisekundy až sekundy) a môže mať za následok zničenie bežných prepäťových ochrán ich prehriatím. Vďaka svojmu know-how vo vývoji a výrobe ply-

Obr.1 Štvorpólový zvodič prepätia DS 134R Rad DS 130 Bežné technológie pre zvodiče prepätia typu 1 sú založené: - Na báze iskriska – táto technológia má veľkú schopnosť zviesť bleskové prúdy. Iskrisko sa vyznačuje tzv. následným prúdom, pri ktorom sa amplitúda prúdu blíži k hodnote skratového prúdu, pretože napätie je v tomto okamihu veľmi malé. Následný prúd namáha elektrické vedenie skratovým prúdom a negatívne ovplyvňuje kontinuitu funkcie následne zapojených elektrických prístrojov. Dochádza ku krátkodobému poklesu či výpadku napájacieho napätia alebo k asymetrii fáz. Naviac sa pri iskrisku v podstate nedá spoľahlivo vyhodnotiť stav celého zvodiča prepätia, ale len jeho častí.
14

SolarTechnika 1/2013

nom plneného iskriska firma Citel vyvinula a patentovala progresívnu VG technológiu. Používa ju aj pri ďalších zvodičoch prepätia pre AC i DC napätie. Zvodiče prepätia typu 1+2, resp: 1+2+3 – nového radu DS 130R a DS 130VG Spoločnosť Citel uvádza na trh zvodiče prepätia radu DS 130R a radu DS 130VG. Uvedené kombinované zvodiče prepätia typu 1+2, popr. 1+2+3, sa inštalujú na prívode elektrickej energie do objektu. Sú navrhnuté pre impulzný bleskový prúd na pól Iimp = 12,5 kA (vlna 10/350 μs).Tieto zvodiče prepätia sú vo dvoch vyhotoveniach: – zvodiče prepätia radu DS 130R na báze zosilnených veľmi výkonných varistorov, – zvodiče prepätia radu DS130VG, vychádzajú z progresívnej technológie VG, ktorá zaručuje optimálnu ochrannú úroveň a maximálnu životnosť (záruka výrobcu Citel je desať rokov). Rad DS130 VG Zlepšená účinnosť kombinovaného zvodiča typu 1+2, popr. 1+2+3 znamená, že odpadá nutnosť použitia ďalšieho doplnkového zvodiča prepätia typu 2, poprípade aj typu 3, a tým sa znížia náklady na elektrickú inštaláciu a zmenšujú sa rozmery rozvádzača. Uvedené zvodiče prepätia obsahujú rovnako špeciálne odpojovacie zariadenie pre bezpečné odpojenie od siete v prípade poruchy. Zvodiče prepätia radu DS 130R aj radu DS 130VG sú štandardne vybavené lokálnou (výstražný terčík), aj diaľkovou signalizáciou stavu prepäťovej ochrany. Kvôli zaujímavej cene a dlhej životnosti

vďaka využitiu technológie VG (pri rade DS 130VG) sú kombinované zvodiče prepätia typu 1+2, popr. 1+2+3, vhodné ako kombinovaná pre-

Obr. 2 Štvorpólový zvodič prepätia DS134 VG päťová ochrana predovšetkým pre stredné a menšie objekty s požadovanou hladinou ochrany pred bleskom LPL III a IV. Zvodiče prepätia radu DS 130VG sú vyrábané osvedčenou technológiou VG, ktorá sa vyznačuje dlhou životnosťou. Na tieto výrobky spoločnosť Citel poskytuje záruku desať rokov, čo je v odbore prepäťových ochrán ojedinelé. Zvodiče prepätia radu DS 130R a zvodiče DS130VG sú k dispozícii v najrôznejších kombináciách – od jednopólového zvodiča až po štvorpólový zvodič, včetne zapojenia 1+1 a 3+1. Tieto zvodiče prepätia sú vybavené výmennými modulmi pre rýchlu a bezpečnú údržbu. Ondrej Strehovský, CITEL electronics

Inovatívne systémy ochrany proti prepätiu
– rozvody striedavého prúdu – fotovoltické panely – dátové prenosy, dátové siete – meranie a regulácia – vysokofrekvenčné zariadenia a prenosy – bleskoističe do 1 000 V pre široké použitie CITEL Electronics, org. sl. Kundratka 17, 180 00 Praha 8 tel: +420 284 840 395 tel/fax: 284 840 195 e-mail: citel@citel.cz Citel Electronics na Slovensku Ondrej Strehovský ul. kpt. Jaroša 13, 902 01 Pezinok tel: + 421 917 469 318 e-mail: strehovsky@citel.cz

www.citel.de

www.citel2cp.com

www.citel.cz

15

SolarTechnika 1/2013

E-T-A přináší bezpečnost do fotovoltaických elektráren

Stejnosměrné odpojovače pro fotovoltaické elektrárny

Zejména v oblasti fotovoltaických elektráren (FVE) hrají rozhodující roli faktory jako spolehlivost a dlouhá životnost. Zvláště pro tyto aplikace byl na trh uveden DC odpojovač řady PVDIS-…, který je možné díky stavebnicovým přídavným funkcím přizpůsobit zákaznickým potřebám. Vzhledem k silné expanzi fotovoltaické branže dochází také ke zvyšování požadavků na bezpečnost elektráren. A to jak stárnoucích, tak nově vznikajících, jejichž počet stále roste. Nedílnou součástí každé FVE je DC odpojovač . Požadavky na tuto součástku upravuje norma DIN VDE 0100-712, v České Republice adekvátně norma ČSN 33 20007-712 Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Solární fotovoltaické (FV) napájecí systémy, která odpojovač stejnosměrné strany FVE vyžaduje. Odpojovače jsou většinou instalovány přímo do měniče napětí či jeho blízkého okolí. To však znamená, pokud jsou solární panely vystaveny slunečnímu svitu, jsou vodiče na DC straně stále pod napětím, i když je DC odpojovač ve vypnutém stavu. Pro zkrácení cest vodičů pod napětím na minimum doporučuje E-T-A instalovat DC odpojovače (s dálkovým ovládáním a/nebo podpětovým vypínáním) do
16

venkovního chráněného rozvaděče nebo co nejblíže k zaústění DC vedení v budově. Řešení umožňuje bezpečně odpojovat a deenergetizovat DC rozvody v objektu. Veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem při požáru, technické závadě či povodni jsou minimalizována nebo úplně odstraněna . Zejména s ohledem na protipožární ochranu a z ní plynoucí předpisy, vznikly kombinací stejnosměrného odpojovače s přídavnými funkcemi, užitečné požární odpojovače, umožňující jednak podpůrná opatření při hašení požáru, tak i preventivní protipožární ochranu díky neustálé kontrole FVE. Na rozdíl od ryze dálkově ovládané verze PVREM-… umožňuje požární odpojovač typu PVSEC-… odpojení FVE automaticky při vypnutí napájení budovy, nebo ručně např. stiskem nouzového vypínače či požárního hlásiče. Také přerušení ovládacích rozvodů způsobí odpojení DC vodičů. Po nežádoucím výpadku dodávky elektrické energie dojde následně k automatickému resetu odpojovače, čímž je zaručen bezproblémový provoz FVE. Ještě hlouběji se v oblasti pasivních protipožárních bezpečnostních prvků dostávají produkty s integrovaným detektorem oblouku typu …-AF1. Tato technologie, vyhovující zvyšujícím se bezpečnostním požadavkům, odpojí FVE ještě před tím, než by stejnosměrný oblouk mohl způsobit škody. Více informací o sortimentu značky E-T-A získáte u autorizovaného distributora, firmy Vienna-ComponentsTrading, s. r. o. VIENNA-COMPONENTS-TRADING Jedlová 395 330 08 Zruč - Senec Czech Republic Tel.: +420 377 824 986, +420 377 824 978 Fax: +420 377 825 002 e-mail: vct@vicomtrade.cz www.vicomtrade.cz

Firma GMC – měřicí technika, s. r. o. Blansko nabízí:

Analyzátor fotovoltaických panelů PROFITEST PV
· Měření napětí do 1000 V DC, proudů do 20 A DC · Měření zkratového proudu Isc, napětí naprázdno Uoc, aktuálního špičkového výkonu Pmax, seriového odporu Rs a paralelního vnitřního odporu Rp · Automatický přepočet měřených hodnot na standardní testovací podmínky (STC) · Patentovaná kalkulace pro hodnocení panelů bez znalosti dat udaných výrobcem · Patentovaný výpočet sériového odporu panelu pouze z jedné změřené I-U-křivky · Vysoká přesnost měření díky oddělenému měření teploty senzoru osvětlení a zadní strany panelu · Vysoká bezpečnost díky oddělovači zátěže (1000 V/32 A DC) se všepólovým odepnutím panelu od přístroje · Kalibrovaný sensor osvětlení dle IEC/EN 60904-2 s integrovaným teplotním senzorem Pt1000 · Software pro grafické zobrazení, vyhodnocení a tisk protokolů

GMC – měřicí technika, s.r.o. Fügnerova 1a 678 01 Blansko Tel.: 516 482 623 Fax: 516 410 907 E-mail: msindelar@gmc.cz

www.gmc.cz

SolarTechnika 1/2013

Hybridná technológia s vysokou účinnosťou

Napriek významnému pokroku v oblasti výskumu a vývoja fotovoltických článkov sa doposiaľ ešte neobjavila technológia, ktorá by mohla stopercentne konkurovať bežným druhom paliva. Pomer účinnosť – cena hrá v neprospech fotovoltiky. S každým percentom, o ktoré sa zvýši účinnosť článkov je pravdepodobnosť ich širšieho využívania oveľa väčšia. Dobrou správou je preto objav technológie – HIT (hetero-junction with intrinsic thin-layer), ktorá vďaka tenšej konštrukcii, zníženiu elektrických strát a zlepšeniu anti-reflexných vlastností dosahuje jednu z najväčších účinnosti dnešných fotovoltických panelov.

Hybridná technológia HIT solárne články sú hybridné solárne články, ktoré sú založené na vrstvenej kombinácii ultratenkých kremíkových amorfných panelov a mono-kryštalických kremíkových s vysokou účinnosťou. Technológia je patentovaná spoločnosťou Panasonic. Amorfné vrstvy i-typu sú v HIT solárnych článkoch umiestnené medzi kryštalickými kremíkové doskami a p- resp. n-typmi amorfných kremíkových vrstiev (obrázok č. 1). V porovnaní s bežnými kryštalickými kremíkovými solárnymi článkami (obrázok. č. 2) dokáže HIT konštrukcia minimalizovať defektné oblasti v solárnych článkoch, čím sa významne znižujú akékoľvek straty výkonu panelov. Nová konštrukcia článkov Solárne bunky HIT majú 21,6 % účinnosť (údaj je za rok 2012 – pozn. redakcie) , čo je v súčasnosti vo svetovom merítku jedna z najvyšších akú solárne články dosahujú. Rad N solárnych panelov má navyše tri namiesto dvoch polí (viď obrázok č. 3). Vďaka novej konštrukcii sa elektrické straty v solárnych článkoch minimalizovali a zväčšila sa plocha, ktorá zachytáva slnečné žiarenie.

HIT solárne panely

obr. 1
Konvenčné kremíkové solárne panely

obr. 2

obr. 3

18

SolarTechnika 1/2013

Svetový rekord dosiahnutý v štádiu výskumu a vývoja Výskumníci permanentne pracujú na zlepšení optických a elektrických vlastností jednotlivých materiálov s cieľom zvýšiť účinnosť. Dosiahnutý

napätie naprázdno (Voc) viac ako 700 mV. Nižší teplotný koeficient - iba -0,29 % / °C je porovnateľný s amorfnými kremíkovými solárnymi článkami. Okrem toho, HIT panely majú ihneď po dopade slnečného žiarenia vysoké napätie, čo rovnako významne kladne ovplyvňuje ročný energetický výnos. Antireflexné sklo Výborný výkon pri nízkej intenzite osvitu umožnila dosiahnuť pyramidálna štruktúra článku a antireflexné sklo. Vďaka nemu na články dopadne viac slnečného svetla. Tento efekt je viditeľný

výsledok 23,7 % účinnosti 98 μm článku na 100,7 cm2 ploche solárneho panela je dnes svetovým unikátom a ešte ponúka ďalšie možnosti na zvyšovanie účinnosti. Cieľom ďalšieho výskumu a vývoja v budúcnosti je dosiahnuť účinnosť vo výške 25 % a získané poznatky aplikovať v sériovej výrobe. Vysoký výkon aj pri slabom slnečnom žiarení Vysoká účinnosť sa dosahuje aj pri vysokých teplotách vďaka veľmi nízkemu teplotnému koeficientu. Keď stúpne teplota HIT panely vyprodukujú až o 10 % viac elektriny (kWh) ako konvenčné solárne moduly pri rovnakej prevádzkovej teplote. Vylepšením heterogén-

predovšetkým v ranných a večerných hodinách, keď je slnko nízko alebo keď je zamračená obloha a v konečnom dôsledku vylepšuje energetickú bilanciu počas celého roka. Inovatívna technológia Vývoj amorfných kremíkových solárnych panelov odštartovala v roku 1975 spoločnosť SANYO (dcérska spoločnosť skupiny Panasonic). Od toho času sa vďaka neustálemu výskumu a vývoju dostalo na trh množstvo inovatívnych produktov. Technológia HIT však znamená významný prelom v zlepšení účinnosti a efektivity panelov. Výskumníci dosiahl i zvýšenie efektívnosti prostredníctvom novej tenšej konštrukcie, znížením elektrických strát väčšou plochou článkov a optimalizovaním antireflexných vlastností článkov. Všetky kroky pomáhajú produkovať energiu aj keď slnečné žiarenie nedopadá na článok s dostatočnou intenzitou.

nych vrstiev medzi monokryštalickými a tenkými amorfnými kremíkovými sa dosiahlo vyššie

19

SolarTechnika 1/2013

Efekt absorpcie svetla (Light soaking effect) HIT články používajú iba n-typ kremíka, pri ktorom nedochádza k efektu absorpcie svetla. Na rozdiel od amorfných kremíkových solárnych

Akumulační
Jednoduchý, levný, ale výkonný solární akumulační kolektor (SAK) je ideální pro domácnosti, chaty, chalupy, malé penzióny, rekreační horské rekreační zařízení a pod. Typ SAK je nejlevnější kompletní solární systém pro ohřev teplé vody. Jedná se o nejlevnější kompletní solární systém pro ohřev teplé vody. Je určen především pro malé domácnosti, rekreační chalupy a chaty. Skládá se z nerezové nádoby o objemu 30 - 50 litrů a z měděných lamel se selektivním povrchem. Kolektor se instaluje na střechu, fasádu nebo samostatně na zem (např. ve spojení se zahradní sprchou). Kolektor je připojen na tlakový rozvod vody; pracuje bez čerpadla a regulace – je zcela nezávislý na elektrické síti. Při požadavku na větší odběr teplé vody je možno propojit více jednotek. Ohřátá voda může být využívána přímo nebo jako předehřev před stávajícím bojlerem v domě. Vlivem zaobleného tvaru krytu slunce proniká dovnitř kolektoru téměř po celý den. Za slunečného dne a při pravidelném odběru vody může kolektor ohřát i mnohem více vody, než je jeho objem.
det a il

buniek, ktoré môžu počas prvých stoviek hodín vplyvu svetelného toku stratiť až 30 percent účinnosti, moduly HIT nemajú žiadne straty. Po 5 hodinovom pôsobení svetla až do intenzity 5 000 W/m² neboli zaznamenané žiadne straty HIT solárnych článkov. Je to vďaka tomu, že amorfné kremíkové vrstvy sú veľmi tenké a neprispievajú k výrobe energie, ale naopak sú efektívnym vodičom. Menej náchylné ku vzniku mikrotrhlín Symetrická štruktúra HIT solárnych panelov potláča tepelné a mechanické namáhanie.

Dokonca aj po namáhaní modulu na 5 400 Pa neboli zaznamenané takmer žiadne zmeny. Prehliadka panelu sa vykonávala elektroluminiscenčnou metódou, ktorá umožňuje nahliadnuť priamo do buniek solárneho modulu a vyhľadať potenciálne chyby, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na výkon a životnosť modulu. Text: Dana Tretiníková Zdroj a foto: Panasonic
20

'

SolarTechnika 1/2013

solární kolektor typu SAK
NEJLEPŠÍ POMĚR VÝKON
Za sezónu (cca 180 dnů) a za vhodných klimatických podmínek ohřeje kolektor až 14 000 litrů vody. Vzhledem k příznivé ceně akumulačního kolektoru se (podle způsobu využití) pohybuje návratnost v rozsahu 4 – 7 let (a to bez dotace). Montáž je jednoduchá, vhodná i pro svépomocnou realizaci. Provoz je bezúdržbový, předpokládaná životnost 20 let. Základní parametry SAK 40: Délka: 1 250 mm Šířka: 790 mm Výška: 115 – 300 mm (oblouk) Hmotnost: 22 kg (bez vody) Plocha selektivní vrstvy kolektoru: 0,99 m2 Kryt: polykarbonát komůrkový, 4 mm Vzhled kolektoru, křivka ohřevu vody v závislosti na době expozice i základní způsob zapojení jsou uvedeny na obrázcích.
Průběh teploty ohřevu kolektoru při slunečním ozáření 891 W/m2

-

CENA

'

Institut pro testování certifikaci, a.s., Zlín, zkušební protokol č.412205902

Výroba, prodej a montáž solárních systémů pro ohřev TUV Montáž fotovoltaických systémů (elektráren)

VERMOS s. r. o. Havlíčkova 3057/147 767 01 Kroměříž

vermos@vermos.cz Tel.: 573 339 110 www.vermos.cz
21

Prihláste sa na telefónnom čísle +421 905 617 670

SolarTechnika 1/2013

Nitra v znamení slnečnej energie
Pod názvom Solaris Nitra organizuje nitrianske výstavisko medzinárodnú výstavu zariadení a príslušenstva pre fotovoltiku a solárnu techniku. V dňoch 18. až 21. apríla 2013 budú mať výrobcovia a dovozcovia solárnych systémov v Nitre priestor na predstavenie svojej ponuky produktov a služieb. Na výstave sa očakáva nielen predstavenie širokej ponuky renomovaných vystavovateľov, ale aj bohatý sprievodný program. Viac informácií o podujatí poskytol Ing. František Ďurkovič, generálny riaditeľ výstaviska Agrokomplex Nitra. vystavovateľov, aby sa rozhodli práve pre Solaris? Jednoduché to určite nie je, avšak výstava Solaris Nitra 2013 ponúka pre výrobcov a dodávateľov zariadení pre fotovoltiku a solárnu techniku priestor, kde môžu predstaviť návštevníkom a potenciálnym zákazníkom ponuku svojich produktov a služieb. Nesmieme opomenúť, že Solaris Nitra 2013 prebieha zároveň s akciou DomExpo 2013 – je to už 8. ročník komplexnej stavebnej výstavy a preto veríme, že spojenie Dom – Fotovoltika – Solárne systémy ponúka vystavovateľom a návštevníkom možnosť zozbierať dôležité informácie, kontakty a ponuky potrebné k realizácii svojho bývania v modernom nízkoenergetickom a hlavne ekologickom štýle. Pri získavaní vystavovateľov nám veľmi pomohli aj odborní partneri akcie – Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu, Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje, Slovenská inovačná a energetická agentúra a EkoFond. Často počujeme, že veľtrhy firmám neprinášajú očakávané výsledky. Čo v tejto súvislosti chystáte? Ako som už spomínal, Solaris Nitra 2013 prebieha zároveň s výstavami DomExpo a Gardenia. K uvedeným výstavám neoddeliteľne patria aj Bonsai, Land Urbia a Mladý tvorca. Táto konekcia prináša veľké možnosti, množstvo informácií a čo je podstatné, uvedené výstavy každoročne navštívi viac ako 50 000 návštevníkov. Dôležitá je aj osveta mladej generácie, preto je návšteva približne 15 000 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska významným prínosom nielen pre nich, ale aj pre výstavu. Na aký sprievodný program sa môžeme tešiť? Pripravujeme bohatý sprievodný program. Spomenúť môžem napríklad prezentácie zamerané na fotovoltiku, na akom princípe funguje, aké sú legislatívne podmienky, ale pripravené sú aj prednášky zamerané na projektovanie fotovoltiky a solárnej techniky. Sprievodný program samozrejme dolaďujeme tak, aby bol zaujímavý pre široké spektrum návštevníkov. Navyše prvýkrát na Slovensku v Nitre odštartujeme projekt Európske Solárne dni, ktorých organizátorom je Slovenská organizác ia pre obnoviteľné zdroje. Touto cestou by som v dňoch 18. – 21. apríla 2013 rád všetkých pozval na výstavisko Agrokomplex v Nitre na výstavu Solaris Nitra 2013 . -dt23

Ing. František Ďurkovič V Nitre sa uskutoční 1. ročník výstavy Solaris. Aký bol dôvod vzniku nového projektu? Jedným z dôvodov bol nielen rastúci záujem zo strany spotrebiteľov, ale aj možnosť osvetovej činnosti pre bežného občana v oblasti využitia slnečnej energie ako i veľmi rýchlo sa rozbiehajúci trh s obnoviteľnými zdrojmi energie. Toto nás priviedlo k myšlienke zorganizovať výstavu Solaris Nitra, ktorá je určená výrobcom a dodávateľom zariadení pre fotovoltiku a solárnu techniku. Dôležitým faktorom je tiež zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami a energie. Toto si vyžaduje vyrábať energiu využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Určite nie je jednoduché presadiť sa s novým projektom. Ako sa vám darí presvedčiť

SolarTechnika 1/2013

Fotovoltaické systémy s východo-západní orientací se společným střídačem
V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času však lze pozorovat rostoucí zájem o instalaci FV generátorů na střechy s východo-západní orientací. FV systémy s jižní orientací jsou sice výhodnější, avšak i FV generátory s východo-západní orientací umožňují dosáhnout značných výnosů. Vzhledem k prudce klesajícím cenám solárních panelů lze v budoucnu dokonce počítat s rostoucí poptávkou po východo-západních systémech.

Z pohledu provozovatele elektrické sítě jsou fotovoltaické systémy s východo-západní orientací stejně zajímavé jako systémy orientované na jih, protože dodávky energie do sítě jsou po celý den rovnoměrnější, dochází ke snížení poledních špiček a v důsledku toho k odlehčení sítě. Dosud se vycházelo z předpokladu, že u FV systémů s východozápadní orientací jsou pro obě orientace zapotřebí samostatné střídače nebo alespoň jeden střídač s více MPP trackery (Maximum Power Point, bod maximálního výkonu), aby se zamezilo ztrátám způsobeným rozdílným osvitem panelů. Tento článek obsahuje analýzu FV generátorů s východozápadní orientací, které jsou instalovány pouze s jedním MPP trackerem, a dokládá, jak výkonné tyto systémy jsou. Společný střídač je vždy levnější než dva menší samostatné střídače s polovičním výkonem. Na základě teoretické analýzy bylo odvozeno chování MPP fotovoltaického systému s východozápadní orientací, které pak bylo pomocí srovnávacích měření ověřeno v praxi. K získání praktických výsledků byly k dispozici dva východozápadní systémy: jeden FV systém s tenkovrstvými solárními panely a jeden FV systém s krystalickými solárními panely. Oba systémy byly provozovány jak se samostatnými střídači (po jednom střídači na východní i západní části střechy), tak také se společným střídačem pro obě části střechy. Tenkovrstvé panely byly instalovány s azimutem 67,5 ° pro východní generátor, 112,5 ° pro západní generátor a s úhlem náklonu 30 °. Krystalické panely byly namontovány s přesnou orientací –90 ° pro východní generátor, 90 ° pro západní generátor a s úhlem náklonu 15 °. Byla provedena měření charakteristiky IU s cílem dosáhnout přesných výsled24

ků. Případné odchylky střídačů byly zohledněny při instalaci elektroměrů. Nesoulad osvitu V případě instalace společného střídače v rámci FV systému s východo-západní orientací bychom na první pohled očekávali velké ztráty vzniklé nesouladem osvitu. Vzhledem k různé orientaci u východo-západního systému jsou totiž solární panely vystaveny rozdílným hodnotám osvitu. Z tohoto důvodu vykazují východní a západní větve v závislosti na denní době rozdílné proudy. Přes velké proudové rozdíly mezi východním a západním generátorem jsou hodnoty napětí MPP téměř identické, jak je patrné z obrázku 1. Celkové napětí východního generátoru je přibližně stejně velké jako celkové napětí západního generátoru, proto se při paralelním zapojení těchto větví na společný střídač (s jedním MPP trackerem) očekávají jen velmi malé ztráty způsobené nesouladem osvitu. Tyto minimální ztráty závisí na úhlu náklonu insta-

Obr. 1 Voltampérová charakteristika krystalického panelu při různém osvitu

SolarTechnika 1/2013

lovaných solárních panelů a na použité technologii panelů. Čím větší je úhel náklonu solárních panelů, tím vyšší jsou ztráty vzniklé nesouladem osvitu. Pro výši ztrát v závislosti na technologii panelů je rozhodující faktor plnění a změna napětí MPP v závislosti na osvitu. Faktor plnění, který je u krystalických panelů zpravidla vyšší než u tenkovrstvých panelů, určuje, jak prudce klesá výkonnostní křivka před a po MPP. Na obr. 2 je znázorněna typická charakteristika krystalického a tenkovrstvého panelu. Je vidět, že výkonnostní křivka krystalického panelu za bodem MPP klesá prudčeji než výkonnostní křivka tenkovrstvého panelu. Z toho vyplývá, že krystalické panely ve FV systémech s východo-západní orientací způsobují vyšší ztráty způsobené nesouladem osvitu než tenkovrstvé panely. Dalším důležitým aspektem je změna napětí MPP v závislosti na osvitu (viz obr. 1). Malá změna napětí MPP přes širokou oblast osvitu přirozeně vede k minimálním ztrátám. Změna napětí MPP je ovlivněna zejména teplotou panelu. To znamená, že nízký teplotní koeficient a dobré zadní větrání solárních panelů vedou u FV systému s východozápadní orientací k vyššímu výkonu. Kromě toho

Nízké ztráty v důsledku nesouladu osvitu Jak bylo již vysvětleno, instalace společného střídače ve FV systému s východo-západní orientací nutně vede ke ztrátám vzniklým nesouladem osvitu. Tyto ztráty jsou však minimální a částečně jsou kompenzovány jinými pozitivními efekty. Například FV systém s východo-západní orientací se společným střídačem pracuje většinou ve vyšší oblasti účinnosti, než by tomu bylo v případě instalace se samostatnými střídači. Na obr. 3 a obr. 4 jsou uvedeny údaje FV systému s východo-západní orientací a s krystalickými panely. Na obr. 3 je porovnáno napětí DC východozápadního generátoru se společným střídačem

Obr. 3 Porovnání naměřených hodnot napětí DC s odpovídajícím průběhem osvitu a teplotním profilem během slunečného dne.

Obr. 2 Voltampérová charakteristika krystalického a tenkovrstvého panelu

velký výkon panelů při nepříznivých světelných podmínkách může značně vylepšit výkon systému. Protože jednotlivé solární panely mají uvedené parametry odlišné, nelze obecně říci, které technologie panelů jsou pro FV systémy s východozápadní orientací nejvhodnější.

s napětím DC východo-západního generátoru se samostatnými střídači. Jak je vidět, napětí východního a západního generátoru se většinou liší. Ráno je napětí západního generátoru po většinu času vyšší než napětí východního generátoru, odpoledne je tomu přesně naopak. Tato skutečnost vyplývá z osvitových a teplotních vlastností fotovoltaických článků, protože napětí DC při globálním osvitu nad ~180 W/m² zůstává téměř konstantní a při klesající/rostoucí teplotě panelu roste/klesá. Východo-západní generátor generuje ztráty způsobené nesouladem osvitu, protože napětí DC tohoto generátoru není identické s napětím DC západního generátoru ráno a napětím DC východního generátoru odpoledne. Ačkoli napětí DC
25

SolarTechnika 1/2013

východo-západního generátoru se liší od napětí generátorů se samostatnými střídači až o 5 %, energetické ztráty jsou velmi malé (viz obr. 4).

Výkon AC východo-západního generátoru s jedním střídačem se po celý den kryje s kumulativním výkonem AC východo-západního generátoru se samostatnými střídači. Rozdílné napětí DC generátorů vede ke ztrátám nepřizpůsobením cca 0,5 %, avšak konečné energetické ztráty činí pouze ~0,1 %, což je hodnota, která spadá do intervalu přesnosti měření elektroměru ±1 %. Jak už bylo zmíněno, ztráty v důsledku nesouladu osvitu se částečně kompenzují tím, že východo-západní generátor se společným střídačem pracuje většinou v oblasti vyšší účinnosti. Energetické ztráty jsou ve slunečné dny nejvyšší, protože odchylka mezi napětími DC je tím menší, čím nižší je rozdíl osvitu mezi východními a západními větvemi. To znamená, že v oblačné dny nebo ve dny s difúzním osvitem jsou energetické ztráty ještě menší. Srovnání energetických výnosů – 1. část Následující srovnání energetických výnosů znázorňuje výsledky pro FV systém s východozápadní orientací a tenkovrstvými panely. Jak vyplývá z obr. 5, energetické ztráty východozápadního generátoru se společným střídačem jsou po celou dobu velmi malé. Na základě výsledků měření od května do července lze očekávat, že roční energetické ztráty východo-západního generátoru se společným střídačem budou nižší než 1 %. Instalace východozápadního generátoru se společným střídačem má tedy oproti instalaci se samostatnými střídači a instalaci s jedním střídačem se dvěma MPP trackery rozhodující výhodu: východo-západní generátor se společným střídačem je při téměř stejném energetickém výnosu ekonomicky výhodnější, protože je zapotřebí pouze jeden střídač. Kromě

Obr. 4 Porovnání výkonu AC s odpovídajícím energetickým výnosem během slunečného dne. Energetické ztráty ~0,1 % u východo-západního generátoru se společným střídačem v porovnání s východo-západním generátorem se samostatnými střídači

Důvodem je, že napětí DC východo-západního generátoru ráno kopíruje napětí východního generátoru a odpoledne napětí západního generátoru. Dalším aspektem je, že odchylka 5 % od optimálního napětí MPP nevede ke stejnému procentu ztrát výkonu, protože nižší/vyšší napětí MPP také vede k vyššímu/nižšímu proudu MPP.

Obr. 5 Srovnání energetických výnosů FV systému s východo-západní orientací a tenkovrstvými panely po dobu tří měsíců. Energetické ztráty ~1 % východo-západního generátoru se společným střídačem v porovnání s východozápadním generátorem se samostatnými střídači

Obr. 6 Příklad: Výkonový profil AC fotovoltaického systému s východo-západní orientací a tenkovrstvými panely. Pro společný střídač je dostačující jmenovitý výkon ~85 % součtu jmenovitých výkonů samostatných střídačů.

26

SolarTechnika 1/2013

toho může společný střídač vykazovat nižší jmenovitý výkon, než je součet jmenovitých výkonů samostatných střídačů. Příčinou je časový posun špičkových výkonů východního a západního generátoru (viz obr. 6). Snížení jmenovitého výkonu závisí na úhlu náklonu solárních panelů. Čím vyšší je úhel náklonu, tím nižší může být jmenovitý výkon společného střídače. Tenkovrstvé panely použité v tomto FV systému byly instalovány s úhlem náklonu 30 °, a to vede ke snížení jmenovitého výkonu společného střídače zhruba o 15 %. Z těchto výsledků vyplývá, že úspory nákladů jsou vyšší než energetické ztráty, takže východozápadní systém se společným střídačem se rychleji amortizuje. Srovnání energetických výnosů – 2. část Výsledky měření v tomto oddíle se týkají srovnání energetických výnosů FV systému s východozápadní orientací a krystalickými panely. Úhel náklonu solárních panelů je pouze 15 °, proto nedochází k téměř žádným energetickým ztrátám

(viz obr. 7). Ztráty nepřizpůsobením jsou zhruba 0,3 % až 0,5 %, jsou však kompenzovány, protože společný střídač pracuje většinou v oblasti vyšší účinnosti. Také v tomto případě je východo-západní generátor se společným střídačem ekonomicky výhodnější variantou instalace. Úspory nákladů jsou patrné na první pohled a dosahují přibližně stejné výše jako úspory popsané v předchozí části. Za prvé díky úspoře jednoho střídače, za druhé díky snížení jmenovitého výkonu společného střídače asi o 5 % (viz obr. 8). Snížení jmenovitého výkonu o 5 % vyplývá z úhlu náklonu krystalických solárních panelů 15°. Je tedy zřejmé, že východozápadní generátor se společným střídačem se rychleji amortizuje než východo-západní generátor se samostatnými střídači. Základní pravidla instalace K dosažení optimálního provozu FV systému s východo-západní orientací a společným střídačem je nutné respektovat základní pravidla. Třeba zamezit jakémukoli zastínění, počet solárních panelů musí být ve všech větvích stejný a všechny solární panely v jedné větvi musí mít stejnou orientaci (úhel náklonu a směr solárních panelů). Závěr Testy obou FV systémů prokázaly, že FV systém s východo-západní orientací a jedním společným střídačem pro východní a západní generátor vykazuje ztráty nepřizpůsobením. Podle očekávání jsou však ztráty velmi nízké a částečně jsou kompenzovány tím, že společný střídač pracuje většinou v oblasti vyšší účinnosti. Proti minimálním ztrátám výnosu stojí jednoznačné snížení nákladů v jiných oblastech. Za prvé je možné snížit počet střídačů, za druhé lze redukovat jmenovitý výkon společného střídače (v závislosti na úhlu náklonu instalovaných solárních panelů) až o 35 %. Navíc lze také minimalizovat náklady na instalaci. Při správném dodržení základních pravidel instalace, úhlu náklonu solárních panelů a technologie panelů může být instalace společného střídače u FV systému s východo-západní orientací ekonomicky výhodnějším řešením než varianta instalace se samostatnými střídači. Nakonec ještě zbývá konstatovat, že instalace společného střídače nemá ve srovnání s instalací jednoho střídače se dvěma MPP trackery žádné nevýhody. Text: Dietmar Staudacher Foto: Fronius
27

Obr. 7 Srovnání energetických výnosů FV systému s východo-západní orientací a krystalickými panely po dobu tří měsíců. Energetický výnos východo-západního generátoru se společným střídačem je téměř identický s výnosy východo-západního generátoru se samostatnými střídači.

Obr. 8: Příklad: Výkonový profil AC fotovoltaického systému s východo-západní orientací a krystalickými panely. Pro společný střídač je dostačující jmenovitý výkon ~95 % součtu jmenovitých výkonů samostatných střídačů.

SolarTechnika 1/2013

Kvalitativní nároky na monitorovací systémy pro fotovoltaické elektrárny
Fotovoltaika v posledních letech zaznamenává výrazný vzestup a to jak v rámci samotného technologického vývoje, tak i z hlediska počtu zrealizovaných instalací. Celosvětově mají fotovoltaické celky rostoucí podíl na celkové výrobě energií. Rok 2013 znamená pro vlastníky elektráren především období prvotného bilancování a hodnocení kvality provozu výroben. Mnoho instalací se potýká s nemalými servisními problémy, které vycházejí z chybného či nevhodně zvoleného monitorovacího systému. Investor potažmo provozovatel fotovoltaické výrobny má samozřejmě zájem na maximalizaci energetických zisků. Volí proto takový monitoring, který pracuje bezchybně, komplexně EN 61724 Kontrola výkonnosti fotovoltaického systému Směrnice pro měření, výměnu dat a analýzu. Standard definuje základní podobu výrobny, seznam v reálném čase sledovama určuje parametr PR (Performance Ratio), jakožto podíl energie dodané do sítě Yf a referenční teoretické hodnoty Yr . Krom veličin uvedených na obrázku č. 1 se standard zabývá identifikací dalších, pro monitorovací systém neméně klíčových faktorů, jako jsou definice systému sběru dat, jejich formátu a zpracování. Současné nároky Principy uvedené ve standardu 61724 lze označit za stále aktuální základní kámen, přesto nároky kladené na současný kvalitní monitorovací systém obsah zmíněné normy značně převyšují. Vývoj v informačních systémech učinil od data vydání standardu zásadní pokrok a proto TÜV SÜD identifikuje přídavná kritéria, která vychází z praktických zkušeností společnosti a jejích klientů. Vzniká tak souhrn parametrů, dle kterých lze monitorovací systém ohodnotit v komplexní šíři. K požadavkům normy nyní přibývají kritéria hodnotící kvalitu dat a jejich zpracování, reakční časy, řešení rozvětvenosti FV systému, systém vzdáleného přístupu do monitorovacího systému, míru automatizace monitorin-

Obr. 1 Měřené parametry v reálném čase dle normy IEC 61724

a přehledně. Poskytovatelů monitorovacích systémů není málo a vybrat ten „správný monitoring“ je velmi obtížné. Historie Základní kámen pro hodnocení výkonnosti fotovoltaického systému v roce 1998 položila mezinárodní norma IEC 61724, v české verzi označena jako ČSN

ných meteorologických (hodnoty osvitu, teploty okolí, teploty FV modulu, rychlosti větru) a elektrických veličin (výstupní proud, napětí, výkon) včetně jejich doporučené přesnosti měření. Standard definuje i relevantní nepřímo odvozené veličiny včetně korektního způsobu jejich kalkulace. Jako výsledný ukazatel kvality elektrárny nor-

28

SolarTechnika 1/2013

gu, personifikace rozhraní, vyhodnocování chybových stavů během provozu, analýza výnosů vzhledem ke klimatic-

kým podmínkám, posouzení komunikačního rozhraní, ukládání a zálohování dat, či hodnocení kvality samotného uživatel-

IEC Dosavadní základní kriteria

Certifikace monitorovacích systémů
Kriteria TUV SUD Dodatečná kriteria reflektující současné nároky na MS

Obr. Schéma současných nároků na monitorovací systém

ského rozhraní a jeho grafického zpracování. Provozovatel fotovoltaické elektrárny tak může rychleji a efektivněji reagovat na závady a dosáhnout optimalizace provozu pro zajištění adekvátních výnosů. Poz n at k y T Ü V S Ü D zmíněné na obrázku č. 2 shrnuje v nové službě Certifikace monitorovacích systémů, která je určena pro kontrolu kvality monitoringu fotovoltaických elektráren. Instalací certifikovaného monitoringu tak provozovatel FVE získá jistotu správného výběru. Ing. Jan Vondrovský TÜV SÜD Czech s. r. o.

29

SolarTechnika 1/2013

Zlacnenie technológií inšpirované prírodou
Hľadanie možností ako vyvinúť lacnejšie technológie na produkciu solárnych panelov pokračuje. Vedci z Ohio prišli s nizkonákladovou technológiou tzv. farbocitlivých solárnych článkov (DSSCs - Dye Sensitive Solar Cells), ktorá až štvornásobne znižuje cenu v porovnaní s tradičnými kremíkovými článkami. Ružové solárne panely Články DSSCs su charakteristické ružovou farbou, ktorá sa dosiahla vďaka ich zloženiu. Skladajú sa z ruténia a titánu alebo oxidu zinočnatého. „Tradičné solárne články sú modré vďaka antireflexnej vrstve,“ hovori Yiying Wu, profesor chémie a vedúci zovať jednotlivé vlastnosti a podľa toho bude zariadenie fungovať. Zatiaľ vo vývoji DSSCs sme dostali najlepší výkon z červeného farbiva ruténia.“ Články s veľkým potenciálom V súčasnosti sú články schopné produkovať zhruba polovicu energie, ktorú vyrobia panely založené na dnešných pomerne finančne nákladných technológiách. Po d ľ a ve d cov majú však veľký potenciál. „Sme presvedčení, že jedného dňa, môže DSSCs dosiahnuť účinnosť porovnateľnú s inými solárnymi článkami," povedal Yiying Wu a dodal: „Ich hlavnou výhodou sú nízke náklady a to je hlavný dôvod prečo sú pre nás zaujímavé a aj dôležité. Navyše kremíkové články boli vedcom známe už od roku 1960. V tom čase tiež začali pracovať na ich vývoji a výskume. Naše články sú o tridsať rokov „mladšie“, a preto aj ich vývoj trvá kratšie. Veríme však v ich veľký potenciál." Solárne panely inšpirované prírodou Problém DSSCs článkov spočíva v prenose energie. Vedci sa však snažia odstrániť aj tento problém. Pri výskume nanotechnológie, ktorú plánujú využiť na prenos energie sa nechali inšpirovať prírodou. Yiying Wu uviedol: „Položili sme si otázku: Aký druh štruktúry dokáže najlepšie prijímať a zhromažďovať slnečné žiarenie a prenášať jeho energiu? Pri úvahách a riešení problému sa ukázalo, že najlepšiu technológiu vytvorila príroda. Vlastnia ju stromy. Ich listy disponujú veľkou povrchovou plochu na zachytenie svetla a vlákna vo vetvách a kmeni dokážu prepravovať živiny ku koreňom. V prípade našich DSSCs solárnych článkov by

výskumného tímu z univerzity v Ohio a ďalej uvádza: „Povlak zvyšuje absorpciu zeleného svetla, ktoré je najsilnejšie v slnečnom spektre. Naše materiály nemajú antireflexnú vrstvu. Správna kombinácia prvkov je veľmi dobrý m generátorom elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Farba určuje vlnovú dĺžku svetla, ktoré dokáže solárny článok zachytiť, takže úpravy farieb nám umožňujú optimali-

mohli častice s farebným povrc h o m p o s k y tov a ť p l o c h u a štruktúra vlákien vetiev by slúžila na prepravu elektrónov.“ Práve vďaka tomuto objavu pokračuje výskumný tím naďalej na vývoji štruktúry vlákien "nanostromov" a skúma nové kombinácie farieb, ktoré môžu fungovať lepšie. Text: -dt31

SolarTechnika 1/2013

Velký výkon na malé ploše
Společnost aleo solar AG uvedla na trh moduly, které díky antireflexnímu sklu, vysoce průhledné zatavovací fólii a speciálním spojkám článků využívají ještě efektivněji sluneční světlo. Modul aleo S_19 je v nabídce ve výkonnostní třídě do 265 wattů, černý S_79 do 260 wattů, S_18 do 255 wattů a S_24 do 205 wattů. Moduly High-Efficiency jsou pro střešní integraci k dispozici také s rámem Solrif. Vysoký stupeň účinnosti modulů High-Efficiency vyplývá z optimální kombinace těchto komponentů modulů: Antireflexní sklo je už delší dobu běžné například u brýlí nebo fotoaparátů. U modulů High Efficiency propouští antireflexní sklo do modulu díky tenké vrstvě více světla. Vrstva s dioxidy křemíku tenká jen několik stovek nanometrů, jejíž dlouhodobá stabilita byla prokázána zkouškami v klimatizační komoře, zvyšuje prostup světla. Standardní solární sklo odráží na základě rozdílného indexu lomu vzduchu (n = 1) a skla (n ≈ 1,5) na každém povrchu přibližně 4 procenta světla (viz grafika). Vrstva snižuje index lomu na povrchu skla a tím Při instalaci nových modulů s antireflexním sklem se doporučuje nosit rukavice, protože při dotyku zanechávají ruce otisky. Není to bezpodmínečně nutné, protože otisky zpravidla zmizí působením povětrnostních vlivů. Navíc nemají negativní vliv na prostup světla. Antireflexní vrstva ovšem nezabraňuje možnému oslňovacímu efektu modulu. lech High-Efficiency je naproti tomu propustná v rozsahu přibližně od 300 nanometrů (viz grafika). Prostup se zvyšuje prostřednictvím změněných přídavných látek v plastu, takže se dostává k solárním článkům více světla . Výkon modulu s fólií propouštějící světlo stoupá přibližně o 1 až 1,5 procenta.

LHS spojky článků - další zvýšeZatavovací fólie EVA použitá ní výkonu je možné díky speciálv modulech High-Efficiency, dis- ním spojk ám článků: Díky technologii „Light Harvest-ing String“ (LHS), vyvinuté na Massachusettském technickém institutu (MIT), se k solárním článkům dostává více světla. Protože má měděná spojka speciálně zkonstruovaný, vroubkovaný stříbrný povrch, vede sluneční světlo v určitém úhlu na mezní vrstvu mezi vzduchem a sklem a odtud na fotoaktivní povrch článku (viz grafika). Probíhá tedy ponuje lepší propustností světla, úplný odraz. Oproti nestrukturoobzvláště v ultrafialovém spek- vaným spojkám tak stoupá

i odraz světla. Oproti standardnímu sklu tak stoupá výkon modu- tru. Standardní fólie propouštějí zábleskový výkon modulu s LHS lu s antireflexním sklem přibližně pouze světlo od vlnových délek spojkami až o 2 procenta. Ing. Jiří Cichý 360 nanometrů. Fólie v moduo 2,5 procenta.
32

SolarTechnika 1/2013

Software na návrh a výpočet slnečných systémov
V súčasnosti sa kladie čoraz väčší dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Veľký potenciál má slnečná energia, pretože vo väčšine prípadov energia dopadajúca na strechu budovy je väčšia ako tá, ktorá sa v budove spotrebuje. Intenzita slneného žiarenia u nás predstavuje asi 1100 kWh/m2 za rok, kým priemerná spotreba v obytných domoch je len asi 150 kWh/m2 na vykurovanie a 25-50 kWh/m2 na chod elektrospotrebičov a na varenie. Slnečná energia sa dá využiť či už na prípravu teplej vody, alebo aj ako podpora vykurovania pomocou slnečných termálnych kolektorov alebo na výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltaických panelov. Pri návrhu solárnych systémov sa najväčší dôraz kladie na to, aby systém vyrobil čo najväčšie množstvo tepla , ak hovoríme o termálnych kolektoroch alebo elektriny pri a orientovanú plochu na juh, stredná intenzita slnečného žiarenia dopadajúca na rôzne sklonené roviny orientované na juh, priemerný mesačný relatívny svit, priemerná mesačná teplota v čase slnečného svitu, stupeň znečistenia atmosféry a mnoho iných. Pre urýchlenie výpočtu je nutné použiť vhodný software. Na našom trhu je k dispozícií viacero softwarov na

Obr.1 Databáza programu s rôznymi schémami zapojenia

fotovoltike. Do výpočtu solárneho systému nám vstupuje veľké množstvo vstupných údajov ako sú teoretické množstvo energie slnečného žiarenia dopadajúce za deň na rôzne sklonenú
34

výpočet, a jedným z nich sú programy T*Sol a PV*Sol. Program T*Sol je určený na výpočet solárnych termických systémov. Program slúži na optimálny

SolarTechnika 1/2013

návrh počtu slnečných kolektorov, veľkosti akumulačných nádob ako aj ich počet. Program vie tiež urobiť energetickú bilanciu na základe zadaných údajov navrhovaného systému, danej lokality, ako aj podľa intenzity slnečného žiarenia, kde sa dá presne vidieť úspora pri použití solárneho systému na danom objekte. Program pracuje na základe výberu zadaných schém zapojení solárneho systému z databázy, či už ide o využitie systému na prípravu teplej vody alebo aj ako podpora vykurovania. V prípade, že investor, resp. užívateľ chce použiť vybraný typ kolektoru, ktorý sa nenachádza v databáze, je samozrejmé možnosť ho doplniť na základe zadania technických údajov daného kolektoru. Do programu je tiež nutné zadať tepelnú stratu objektu, v prípade že systém slúži aj ako
Absorbčná plocha inštalovaných kolektorov 3,54m2 7,07 m2 10,61 Objem bivalentnéh o zásobníka 300 l 300 l 300 l

Obr 2. Principiálna schéma zapojenia solárneho systému slúžiaceho na ohrev teplej vody v rodinnom dome (T*Sol)

Počet inštalovaných kolektorov 2 4 6

Získaná energia zo solárneho systému 1 329 kWh 1 910 kWh 2 176 kWh

Ročná úspora energie na ohrev teplej vody 45,30 % 59,20 % 64,60 %

Merný energetický zisk z kolektorov 416 kWh/m2 za rok 305 kWh/m2 za rok 236 KWh/m2 za rok

Tab 1. Prehľad úspor energií pre jednotlivé solárne systémy

podpora vykurovania, predpoklad spotreby teplej vody ako aj požadovanú teplotu teplej vody, tiež sklon strechy a samozrejme aj umiestnenie solárnych panelov. Na základe správneho zadania vstupných údajov, program vypočíta a navrhne viacej alternatív zapojenia solárneho systému ako aj počtu solárnych panelov a akumulačných nádob. Výsledkom je aj prehľadná správa, ktorá obsahuje zadané vstupné údaje, schému systému ako aj výsledné výpočty. Ako príklad sme použili jednoduchú schému zapojenia solárneho systému na bivalentný 300 l zásobník. Uvažujeme so spotrebou vody 160 l denne (4 l obyvatelia, po 40 l na deň na jedného obyvateľa) a s využitím solárneho systému iba na ohrev teplej vody, nie aj na podporu vykurovania. Studenú vodu budeme ohrievať z pôvodných 10 °C na požadovaných 50 °C. Uvažovali sme s inštaláciou dvoch solárnych kolektorov s absorbčnou plochou 3,54 m2, sklonom 60 °, a s plynovým kotlom s výkonom 9 kW. Postupne sme zvyšovali počet inštalovaných kolektorov pomocou programu T*Sol a sledovali sme ročné úspory jednotlivých systémov.

2 kolektory, úspora 45,30%

Graf 1. Ročná úspora energie pri inštalácii 2 kolektorov

4 kolektory, úspora 59,20%

Graf 2. Ročná úspora energie pri inštalácii 4 kolektorov 35

SolarTechnika 1/2013

6 kolektory, úspora 64,60%

ktorý je určený pre projektantov, výskumné a vývojové účely, ktorý potrebujú optimalizovať jednotlivé komponenty v rámci systému a výsledky porovnať so skutočnými nameranými hodnotami. Je to nástroj, ktorý poskytuje najvyššiu úroveň a rôzne porovnávacie analýzy. Táto verzia má už aj prídavné moduly, ako bazény a systémy CZT. V tejto verzií sa dajú parametre jednotlivých komponentov meniť a zároveň sledovať ich vplyv na celkovom systéme. T * SOL Expert obsahuje: 4 Kompletný sortiment systému hydrauliky 4 Modul možnosti pre bazény, veľké systémy a diaľkového vykurovania 4 Možnosti prípravy teplej vody 4 Kompletný sortiment značiek kolektorov 4 Side-by-Side variant porovnanie 4 Parameter variácie jednotlivých zložiek 4 Energetickú bilanciu - vizuálne 4 Možnosť pridať vlastné kolektory 4 Možnosť pridať vlastný zásobník teplej vody, kotly a výmenníky tepla 4 Ročné, mesačné, hodinové a šesťminútové simulácie 4 Viac grafických možností 4 Importované vlastné dáta o počasí Celá správa 4 Vlastné experimentálne importovanie dát 4 Metrické alebo USA jednotky 4 Extra graf výsledkov 4 Analýza tieňovanie Hlavná výhoda oproti T*SOL Pro je, že Expert poskytuje viacej metód analýzy, kde sa menia jednotlivé komponenty: napr. otáčky čerpadla. Výsledky je možné exportovať do tabuliek a grafov pre priame porovnanie. Druhým spôsobom využitia slnečnej energie je fotovoltika. Na návrh a simulácií fotovoltických elektrární akýchkoľvek veľkostí je určený program PV*Sol, ktorý má rovnaké alternatívy ako program T*Sol, ktoré sa líšia cieľovou skupinou, pre koho sú určené. Či už ide o firmy zaoberajúcimi sa predajom alebo projektantov a výskumné laboratória. Podobne ako v programe T*Sol, aj tu je veľmi dôležité čo najpresnejšie zadať vstupné údaje, akými sú lokalita, orientácia, sklon a typ panelu. Využitie softwaru je bezpochyby veľkým pomocníkom pri návrhu solárnych systémov, ale aj ich vývoji a optimalizácií. Ing. Monika Novotná, Stavebná fakulta Bratislava

Graf 3. Ročná úspora energie pri inštalácii 6 kolektorov

Zvyšovaním počtu kolektorov nám síce stúpa získaná energia zo solárneho systému, no klesá ročný energetický zisk z kolektorov na m2. Otázkou je aj to, či vieme získanú energiu využiť alebo ju prípadne uskladniť na neskoršie využitie. Získanú energiu môžeme uskladniť v akumulačných nádobách, ale aj naakumulované teplo je obmedzené. Dobrý solárny systém je taký, ktorý nemá v lete veľké prebytky energie. Prehrievanie solárnych kolektorov nemá vplyv na solárny kolektor ako taký, má vplyv na životnosť teplonosnej kvapaliny ako aj na merný ročný energetický zisk inštalovaných kolektorov. Pri návrhu solárnych systémov netreba brat do úvahy iba energetickú návratnosť, ale aj ekonomickú efektívnosť.

Obr. 3 Príklad jedného z výstupov programu

Program T*Sol má dve alternatívy, ktoré sú určené rôznym užívateľom. Jedna z alternatív je program T*Sol Express, ktorú predovšetkým využívajú predajcovia a spoločnosti zaoberajúce sa predajom slnečných kolektorov. Táto verzia plne postačuje na bežné potreby predajcov, kde stačí jednoduchá schéma resp. jednoduchý návrh systému. Druhou alternatívou je verzia T*Sol Pro, ktorá obsahuje už väčšiu databázu údajov a je určená už aj pre montážne firmy. Treťou verziou je T*Sol Expert,
36

SolarTechnika 1/2013

Jak zvýšit výkon solární elektrárny až o 14 % ročně?
Poradíme vám, jak zvýšit výkon vaší solární elektrárny, ať už je umístěna na střeše či na zemi. Jako majitel solární elektrárny se zajisté tu a tam zastavíte u měniče nebo nahlédnete do aplikace vašeho PC či telefonu, jak je na tom výroba vaší fotovoltaické elektrárny. Když svítí slunce, tak vás to zahřeje a víte, že šetříte peníze i přírodu. Pokud to ještě vydělá o něco víc, než předpověděla studie výroby a návratnosti, je to prostě radost a to vše bez práce. Jenže ono to tak úplně bez práce nejde. Každá fotovoltaická elektrárna potřebuje údržbu. I když instalační firma dodá zdánlivě bezúdržbové zařízení, je potřeba se o něj starat. Stejně jako když si koupíte auto, také s ním občas zajedete do myčNení tedy pochyb o nutnosti čištění povrchu panelů fotovoltaického zdroje elektřiny. Důležité je uvědomit si, jak předejít ztrátě vzniklé znečištěním. Teze „Panely jsou přece samočistící...“, není úplně pravdivá. Nenechte se zmást – solární panely NEJSOU samočisticí Výrobci většinou uvádí, že povrchové sklo na solárním panelu je samočistící, ale je tomu tak pouze na velmi krátkou dobu. Již po několika měsících je panely potřeba vyčistit. A jak je vyčistíme? K čistění panelů se nabízí výběr z několika možností: Vodou – pouze vodou čistit panely nedoporučujeky. Jistě jste si někdy všimli zaparkovaného auta, které tam někdo odstavil a celý rok nebo i déle se na něj usazoval prach, pyl a jiné nečistoty. Stejně jako takto zanedbaný vůz může skončit i vaše elektrárna, jen s tím rozdílem, že autu špína výkon nesníží, ale solární elektrárně se při zanedbání údržby povrchu panelů výkon podstatně zníží. Mnoho studií, testů a především vlastních zkušeností majitelů solárních elektráren prokázalo, že čištění fotovoltaických panelů má přímý vliv na výkon celé instalace, ať už se nachází na střeše nebo se jedná o fotovoltaický park na pozemní konstrukci. Běžná roční ztráta solární elektrárny bez údržby povrchu panelů činí 8 - 14 %. V místech s vysokou prašností například v blízkosti obydlí, kde se topí tuhými palivy, na polích, kde je zvýšená přítomnost pylů a jiných polétavých částic ve vzduchu, se ztráta výkonu fotovoltaické elektrárny, z důvodu znečištění modulů, může vyšplhat již za několik let na 40 %!
38

SolarTechnika 1/2013

me. Pouze vodou z vodovodu nečistoty půjdou jen velmi obtížně odstranit. Voda navíc obsahuje různé příměsi a minerály, které na panelu po uschnutí vytvoří nežádoucí film nebo mapy, které podpoří další usazování nečistot.

patentovanou technologií. Díky strojovému čištění je na každém místě FVE zaručený perfektní a kvalitativně konstantní výsledek. Mycí výkon je opravdu fascinující a pro pozemní fotovoltaické parky je ideálním řešením. Mýt panely... tak to už je jasné! Svépomocí nebo povolat profesionála? Dle přítomnosti znečišťujících faktorů v místě FVE je potřeba určit, jak často a jakým způsobem je nutno elektrárnu udržovat čistou. Doporučujeme v každém případě poradit se s profesionály v oboru. Pomůžou najít správné řešení technologie

Demineralizovanou vodou – tato možnost je jedním z řešení, ale demineralizovaná voda sama o sobě nic nevyčistí. Je potřeba použít technologii vysokorychlostního rotačního kartáče, pak se lze dopracovat k dobrému výsledku. V případě, že znečištění panelů je velmi silné, doporučujeme použít technologii vysokorychlostního rotačního kartáče se speciálním biologicky odbouratelným čistícím prostředkem, vyvinutým pro použití na solárních panelech. Panely je takto třeba čistit alespoň 2 až 3 x ročně. Vhodnou variantou je kombinace důkladného vyčištění povrchu panelů technologií vysokorychlostního rotačního kartáče demineralizovanou vodou se speciálním biologicky odbouratelným čisticím prostředkem a ošetření NANO vrstvou – takto ošetřený povrch solárních panelů zajistí vaší fotovoltaické elektrárně oproti „pouze umyté FVE“, zvýšení výkonu o 2 % až 10 % a díky skutečnému samočistícímu a ochrannému efektu tzv. fotokatalýzou odstraní nutnost dalšího mytí povrchu panelů na 1 až 4 roky. Profesionální strojové mytí - na velkých instalacích od 1MW je ideálním řešením profesionální strojové čištění panelů jedinečnou, celosvětově

a postupu čištění vašich solárních panelů, ať už se následně rozhodnete pro čištění panelů svépomocí anebo si objednáte odbornou službu. Karel Pařenica www.nanocleansolar.com
39

SolarTechnika 1/2013

Trendy v testování solárních invertorů
S rozšířením využívání solárních invertorů rostou i požadavky na jejich kvalitu a to vzhledem k účinnosti a schopnosti provozovat solární panely v maximálním bodě jejich účinnosti, tak i přísným požadavkům na bezpečnost provozu a kvalitu výstupního napětí. Díky tomuto trendu je pro výrobce stále obtížnější testovat své produkty na velké množství vyráběných solárních panelů, které mají jinou technologii výroby, účinnost a také jiné závislosti VA charakteristiky a to i vzhledem k provozním podmínkám. Za stávajících podmínek začíná být stále vyšší poptávka po testovacím zařízení pro ohodnocení kvality těchto produktů hlavně u samotných výrobců, kteří své produkty musí testovat v rozličných situacích, aby obstály v konkurenčním prostředí. V těchto případech je také nutné zajistit dobrou opakovatelnost testu. Toto bývá běžně řešeno osvitem solárního panelu, tedy simulátosimulaci solárního panelu, elektronickou AC zátěží pro simulaci spotřebičů, analyzátorem kvality výstupního signálu invertoru a pro simulaci připojení do rozvodné sítě může být využit jednofázový nebo třífázový AC zdroj požadovaného výkonu. Toto uspořádání dokáže prověřit invertor jak pro standardní situace jako je změna intenzity záření, zakrytí panelu stínem, tak u pro nestandardní jako je odolnost na výpadek sítě a schopnost zpětného připojení do sítě. Jako doplňkové přístroje je možné použít Datalogger teploty pro kontaktní měření důležitých součástí a také tester vysokého napětí nebo zemní smyčky pro testování bezpečnosti výrobku. Do stávající nabídky DC zdrojů vhodných do výrobních linek nebo pro vývojová pracoviště, která obsahuje zdroje od 600 W do 15 kW, byl zařa-

Simulace jednodenního provozu invertoru

rem slunce. Opakovatelnost takovéhoto pracoviště je dobrá, pokud je korigováno stárnutí světelného zdroje a udržování požadované teploty v průběhu testu. Nevýhody tohoto řešení jsou malá účinnost, kdy je velké množství energie ztraceno převodem světla na elektřinu, kdy dochází k přeměně na teplo a také velké prostorové nároky. Dále při požadavku testovat více typů solárních kolektorů i velká investice do těchto panelů. Všechny tyto nevýhody odstraňuje využití stejnosměrného zdroje, který je doplněn o funkce, které snadno a rychle dokáží simulovat téměř libovolné typy panelů za rozličných provozních podmínek. Příkladem kompletního testovacího pracoviště solárního invertoru, který může být dle požadavků připraven jako testovací prostředek využívaný nejen při vývoji nového invertoru. Pracoviště je vybaveno speciálně upraveným DC zdrojem pro

Rozdíl VA a výkonové charakteristiky solárního panelu na provozních podmínkách (jasno/zataženo)

zen typ speciálně určený k simulaci chování invertorů solárních panelů. Zdroje podporující simulaci solárních panelů se dodávají ve verzích 5 kW

44

SolarTechnika 1/2013

(600 V/8,5 A), 10 kW (600 V/17 A) a 15 kW (600 V/ 25 A nebo 1000 V/ 15 A). Zdroje této řady dokáží pracovat ve standardním napěťovém nebo proudovém režimu, navíc ale umožňují také různými způsoby nastavovat VA-charakteristiku. Tímto způ-

Programovatelný DC zdroj 62150H-600S se simulátorem solárního panelu

Analyzátor bezpečnosti Chroma 19032-P

sobem je snadné simulovat chování invertoru při různých podmínkách (mlha, změna teploty, stínění stromy, déšť), které je jinak velice obtížné testovat. Využitím zdroje jako simulátoru solárních panelů je výhodné vzhledem možnosti simulace velkého počtu panelů rozdílných parametrů s jistotou opakovatelnosti podmínek měření. Se zdrojem je zdarma dodáván obslužný program, který dokáže snadno a efektivně využít všechny možnosti zdroje. Výhodou programu je možnost importu jednodenního průběhu teploty a intenzity záření podle, kterých zdroj simuluje výstup solárního panelu. Pro zákazníky, kterým nedostačuje výkon jedné jednotky 15 kW, je možné využít paralelního provozu více zdrojů pro docílení celkového výkonu 150 kW i více. V kategorii střídavých zdrojů naleznete zdroje jednofázové i třífázové. Zdroje jsou dostupné od výkonu 500 VA do 4 kVA u jednofázových nebo od 500 VA do 6 kVA pro každou fázi u třífázových variant. Zdroje je možné provozovat v paralelním režimu a tak dosáhnou výstupního výkonu až 90 kVA. V základní variantě zdroje umožňují generovat dostatečně přesný sinusový signál při velkých výkonech. Rozšířená řada je vhodná k testům dle IEC 61000-4-11/-4-13/-4-14/-4-28 a dále obsahuje možnost generovat uživatelský průběh. Obě série je možné využít jako výkonový zesilovač. Frekvenční rozsah zdrojů je DC, 15 Hz až 1 kHz s šířkou pásma výkonového výstupu 2,4 kHz. Výkonové AC zátěže jsou dostupné ve výkonových

řadách 1.8 kW (350 V/18 A), 3.6 kW (350 V/36 A) a 4.5 kW (350 V/45 A) pracujících ve frekvenčním spektru 45 – 440 Hz a také je možné je provozovat jako DC zátěže. Pro docílení požadovaného výkonu je možné je provozovat paralelně nebo ve třífázovém režimu. Mimo standardních režimů jako jsou režimy konstantního proudu, napětí, výkonu a odporu obsahují i speciální režim usměrňovače, kdy zátěž simuluje proudové nárazy způsobené nabájením kondenzátorů běžných spotřebičů. Všechny přístroje jsou připojitelné k PC přes rozhraní, kterým jsou typicky RS-232, USB, GPIB, Ethernet. Přístroje využívají SCPI sktrukturu příkazů, které jsou popsány v manuálech. Dále pro snadné vytvoření programů jsou k přístrojům dostupné drivery pro implementaci do LabView. Firma Chroma byla založena v roce 1984, od svého vzniku se specializuje na zařízení používána při automatickém testování. Její nabídka obsahuje výkonové AC, DC zdroje, AC/DC zátěže, testery bezpečnosti, testery pasivních součástek a další přístroje vhodné jak do laboratoří, tak do výrobních

Příklad kompletního testovacího pracoviště (uprostřed: fixní odporová zátěž, vpravo: AC zdroj)

linek. Zdroje i zátěže umožňují paralelní nebo sériový provoz pro docílení vyšší využitelnosti. Portfolio firmy Chroma zahrnuje téměř všechny běžně používané přístroje a proto je možné pro zákazníka sestavit speciální testovací pracoviště na základě jeho konkrétních požadavků. Výsledné řešení je pro většinu společností levnější a časové výhodnější v porovnání s náročností vlastního vývoje a jednorázové výroby. Ing. Michal Sitta, Meatest, s. r. o.
45

SolarTechnika 1/2013

Vyhledejte problémy v budovách rychle a snadno
Diagnostika budov v sobě obsahuje zjištění a vyhledání anomálií v budově, které mohou ovlivňovat celkovou správnou funkčnost. K identifikaci potenciálních problémů v provozu budovy nebo jejích systémů by se mělo pravidelně kontrolovat několik samostatných, přesto souvisejících podmínek. Pomocí správných diagnostických přístrojů lze rychle a přesně odhalit širokou škálu provozních problémů, které přímo souvisí s těsností budovy, kvalitou izolace, kvalitou vzduchu uvnitř budovy a účinností ventilačního systému. Přístroje zahrnují infračervené teploměry a termokamery, měřiče kvality a proudění vzduchu v budovách i přístroje pro vyhledávání poruch. Shromážděné údaje se pak využívají k rychlému vyhledání a přesné diagnóze existujících nebo potenciálních problémů, které mohou ohrožovat nejen provoz budovy a pohodlí nájemníků, ale i plnění bezpečnostních a zdravotních norem. Seznam úkonů pro diagnostiku budov Ať už v průmyslovém závodě, kancelářích nebo obytném domě, jsou časté prohlídky pláště budovy a podmínek vnitřního provozu důležité pro zachovávání zdravého a funkčního prostředí v budově. Co by se mělo kontrolovat? Zvažte následující možnosti: Vyhledejte průnik vlhkosti Vlhkost proniká spoji a spárami ve střechách, stropech a zdech, přičemž její nahromadění má za následek plíseň zasahující strukturu stavebních prvků. • Pravidelné kontroly pomocí termokamery, jak uvnitř tak vně konstrukcí, rychle vyhledají místa s nahromaděnou vlhkostí. • Máte-li podezření na vlhkost, můžete provést měření teploty a vlhkosti s použitím teploměru a vlhkoměru, abyste určili, zda vlhkost v podezřelých místech poklesla pod úrovně rosného bodu. Monitorujte tepelné ztráty Kontrolujte kvalitu izolace uvnitř budovy, jakož i mnoho dalších

Diagnostická prohlídka místa může odhalit skrytou dynamiku a vzájemné působení mezi pláštěm budovy, topným systémem a jinými částmi budovy. Na tomto příkladu termokamera Fluke řady TiR odhaluje chybějící izolaci nosníku, která je hlavní příčinou tepelných ztrát, jeho promrzání.

částí, kde může docházet k úniku tepla, jako např. praskliny a porušená utěsnění. Důkladné měření teplot vnitřních i vnějších konstrukcí - podél stropů, podlah, zdí, oken, dveří, ventilace a průduchů – okamžitě ukáže problémové oblasti. • Použijte infračervený teploměr nebo vizuální IR teploměr pro skenování zdí, podlah a stropů, a tak rychle určíte, zda jsou teploty v místnosti rovnoměrně vyvážené. • Naleznete-li rozdíly, pro detailnější zobrazení použijte termokameru, a tak rychle zjistíte zdroje tepelných ztrát, jako nedostatečnou izolaci, nebo porušené utěsnění.

46

SolarTechnika 1/2013

Měření kvality vnitřního vzduchu Aktivně monitorujte podmínky, které zajišťují zdravé, produktiv-

zda jsou v předepsaných úrovních. • Ověřte účinnost filtru s použitím měřiče počtu částic ve

Prověřte správný výkon klimatizace a ventilace (HVAC) Pro vyšší účinnost a delší životnost zařízení prověřujte správný provoz klimatizačních a ventilačních systémů budovy. • Použijte termokameru, nebo vizuální IR teploměr, pro vyhledání horkých míst na provozních částech, indikujících mechanické potíže, které mohou vést až k celkovému selhání systému. • Zkontrolujte elektrická připojení true-rms klešťovým multimetrem. Přepětí/podpětí

ní prostředí a značně snižují množství stížností obyvatel. Měření zahrnují teplotu vzduchu, relativní vlhkost, koncentraci částic ve vzduchu a úrovně plynů CO2 nebo oxidu uhelnaté-

vzduchu. Kontrolujte, zda je úroveň počtu částic ve vzduchu uvnitř budovy nižší, než vně. • Použijte měřič proudění ke zjištění hodnot tlaku a pohybu vzduchu uvnitř budovy, abyste lokalizovali falešné úniky, nebo i špatnou funkci ventilace, či odtahu. Prověřte kotle a výměníky Můžete provést různé druhy měření, abyste prověřili výkon topného systému a identifikovali potřebné opravy. • Porovnejte dc μA se specifikacemi od výrobce a ověřte, zda jsou teploty spalin v přijatelných limitech s použitím true-rms klešťového multimetru (s funkcí měření teploty). • Použijte měřič kvality vzduchu v interiérech pro kontrolu zvýšených úrovní CO2 a škodlivého oxidu uhelnatého, v místech kolem výměníků a kotlů. Škodlivé úrovně CO 2 ukazuji na problémy systému ventilace/odtahu, nebo na přítomnost úniků. • Prověřte povrch kotle nebo vým ě níku termokamerou, abyste tak zkontrolovali vnitřní izolaci – horka místa ukazuji na nutnost opravy.

způsobuje problémy se spolehlivostí a výpadky. Přístroje pro kompletní diagnostiku budov Zvýšit účinnost, pohodlí a strukturální integritu průmyslových, obchodních a obytných budov lze tím, že budou pravidelně monitorovány tepelné ztráty, průniky vlhkosti, kvalita vnitřního vzduchu a také výkon topných a ventilačních systémů. K tomu je zapotřebí sada odolných a spolehlivých přístrojů určených pro kompletní diagnostiku budov, která obsahuje termokamery a infračervené teploměry jakož i měřiče kvality vzduchu v interiérech, měřiče proudění vzduchu a přístroje pro vyhledávání poruch na zařízení. Stanislav Přibyl
47

ho. Např. CO2, který vzniká při dýchání, může indikovat podíl čistého vzduchu, ventilovaného do vnitřního prostoru. • Použijte měřič kvality vzduchu pro měření teploty, vlhkosti, ventilace a kontrolu,

SolarTechnika 1/2013

Fotovoltaika na školách južného Slovenska

V lete tohto roku sa na južnom Slovensku dokončil zaujímavý projekt výstavby slnečných elektrární na strechách štrnástich obecných objektov, prevažne škôl. Iniciátorom a investorom bola firma NoviSol. O skúsenosti s realizáciou sa s našimi čitateľmi podelil jeden zo spoločníkov firmy, Ing. Štefančík. Prvotná myšlienka na realizáciu takéhoto projektu mi napadla niekedy na začiatku roku 2010 v súvislosti so začiatkom štátnej podpory rozvoja fotovoltiky na Slovensku. Fotovoltiku som vnímal ako ideálny zdroj čistej energie pre aplikáciu na budovách. Je snáď jediným v súčasnosti dostupným zdrojom, V tejto súvislosti som sa rozhodol využiť všetky uvedené výhody v spolupráci s obcami. Na Slovensku je veľa verejných budov so strechami, ktoré sú vhodné pre inštaláciu fotovoltiky. Často ide naviac o strechy v zlom stave, ktorým by sa hodila rekonštrukcia, ale zodpovedné inštitúcie nemajú zdroje kedy na obecnej budove bezplatne zrekonštruujeme strechu a obec nám umožní na nej zrealizovať a minimálne 15 rokov prevádzkovať slnečnú elektráreň, som ďalej so svojim tímom rozvíjal. V apríli 2010 sme oslovili prvé vytipované obce s prezentáciou a začali spracovávať analýzy dostupných striech vhodných na inštaláciu. Stretli sme sa s až prekvapivo pozitívnou odozvou, keď z takmer šesťdesiatich oslovených obcí len dve alebo tri odmietli. Po úvodných rokovaniach so starostami obcí sme už s rozvinutým analýzami prezentovali projekt pred obecnými zastupiteľstvami. Celá táto fáza trvala do konca roka 2010. Podpísaním rámcových zmlúv s prvými obcami na konci roku 2010 bol začiatok druhej fázy a to vybavovania potrebnej administratívy, teda príslušných žiadostí a povolení. Tu sme sa

ktorý pri výrobe energie neprodukuje splodiny alebo hluk vďaka čomu nie je jej aplikácia negatívnym zásahom do existujúceho prostredia a úplne minimálnym do vzhľadu budovy.

alebo ich iba horko ťažko hľadajú. Obojstranne výhodná spolupráca Myšlienku spolupráce s obcami,

48

SolarTechnika 1/2013

stretli bohužiaľ s veľkou byrokraciou na ZSE. Táto inštitúcia v niekoľkých prípadoch postupovala v priamom rozpore s Prevádzkovým predpisom ÚRSO a vybavenie povolení trvalo až 10 mesiacov. Ďalšie komplikácie nastali v prípade rokovania na Stavebných úradoch, kedy sme sa stretli s neznalosťou úradníkov, či už išlo o technológiu fotovoltiky, ale aj o nejednotou procesných postupov. Z toho pre náš tím vyplynulo veľa ďalšej administratívnej práce, napr. vybavovanie na hygiene, životnom prostredí čí technickej inšpekcii. Rok 2011 bol tak oproti pôvodným predpokladom v znamení administratívnych a projekčných prác, vybavovania zmluv o pripojení a stavebných povolení. V medzičase sa v mnohých ohľadoch bohužiaľ menil aj pohľad verejnosti na fotovoltiku. Jej meno poškodila masívna výstavba veľkých elektrární na poliach. Slovo fotovoltika dostala negatívny nádych, čo priebehu projektu určite nepomohlo. Na začiatku roka 2012 sme uskutočnili výber dodávateľa fotovoltickej technológie. Tender vyhrala firma SUNLUX z Brna s ponukou technológie nemeckej Conergy. V apríli sme potom začali inštalovať elektrárne na prvé zrekonštruované strechy.

Počas prázdnin sme dokončili poslednú z dvanástich elektrár-

časť z pôvodne uvažovaných približne 1,5 MW. Taká bola pô-

ní s celkovým výkonom viac ako 600 kW. Fotovoltika na školských strechách Projekt sa v obciach stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou. Je preto škoda, že najmä vďaka administratívnym komplikáciám a zložitosti nastavenia celého procesu schvaľovania fotovoltických elektrární sa podarilo zrealizovať len malú

vodná veľkosť projektu uvažovaná na základe záujmu jednotlivých obcí. Napriek tomu máme radosť, že aspoň dvanásť realizovaných elektrární môže do siete dodávať čistú energiu a že sú aplikované vo väčšine na budovách slúžiacich na vzdelávanie. Tak s nimi môže prísť do styku mladá generácia, ktorá ich môže chápať ako samozrejmú a bežnú súčasť budov. Text: Martin Šťastný

!!!

Bližšie informácie kontakt@daia.sk, tel. +421 2 455 20 331, www.daia.sk

49

SolarTechnika 1/2013

Parabolický koncentrační kolektor

V současné době je na trhu nepřeberné množství kvalitních i méně kvalitních solárních kolektorů. Téměř by se dalo předpokládat, že nic nového se již nemůže objevit. Přesto se na trhu objevila novinka. Jedná se o koncentrační parabolický kolektor (ZSUN). Parabolický koncentrační kolektor ZSUN je tvořen parabolou o průměru 1,6 metru se samočisticím reflexním povrchem. Reflexní povrch paraboly je schopen odrážet i infračervenou část spektra slunečního záření. Parabola koncentruje sluneční záření do ohniska, kde vzniká vysoká teplota (viz obr. hořícího dřeva), která v koncentrátoru ohřívá kapalinu. Systém pracuje s vysokou účinností, protože elektrický pohon (12V DC) natáčí parabolu za sluncem během celého dne a celého roku. Mikroprocesorový řídící systém ovládá pohyb paraboly v horizontálním i vertikálním směru (x, y) tak, aby sluneční záření dopadalo vždy kolmo k parabole. Software umožňuje nastavit polohovací systém (tracker) pro kterékoliv místo instalace kolektoru. Řídící systém rovněž zajišťuje ochranu systému před přehřátím. Ohřívaná kapalina je dopravována do výměníku v bojleru, kde předává teplo do vody. Kolektor tvoří tedy základní část standardního solárního systému pro ohřev vody (kolektor, čerpadlo, výměník, bojler). Parabolický kolektor má pro zákazníka řadu praktických výhod: - je velmi jednoduchý na instalaci (střecha, balkon, zahrada atd.). - šetří místo na střeše vzhledem k rozměrům a způsobu uchycení - nízká hmotnost zařízení (cca 60 kg vč. trackeru) - pohon je napájen napětím 12V DC (vhodné pro napájení přímo z FV panelu) - žádný problém s přebytkem tepla - zajišťuje produkci teplé vody i při venkovních teplotách pod bodem mrazu - solární energie je využívána s vysokou účinností během celých 12 měsíců v roce - nejvýhodnější je instalace v horských oblastech, kde kolektor nezapadá v zimě sněhem (event. sníh rozpouští) - jeden kolektor ZSUN je určen k ohřevu 200 litrového bojleru - je určen pro ohřev teplé vody, ale především je výhodný i pro podlahové topení - kolektor umožňuje použít menší průměr propojovacího měděného potrubí - šetří energii a nevytváří emise CO2 - ZSUN je odolný k extrémnímu počasí, má výbornou tepelnou izolaci - pro větší výkon možno propojit více kolektorů. Ukázky kolektoru včetně příkladu instalace jsou vidět na přiložených fotografiích. ZSUN je typická ukázka využití nových inovačních technologií pro efektivnější využití energie slunce pro různé aplikace v domácnosti i v průmyslu. ZSUN je italský výrobek. Distribuci zajišťuje firma VERMOS s. r. o. Zpracoval: Ing. Jiří Vlk

VERMOS s. r. o. Havlíčkova 3057/147 767 01 Kroměříž

vermos@vermos.cz Tel.: 573 339 110 www.vermos.cz

51

SolarTechnika 1/2013

Samonosný systém pro ploché střechy
Aerodynamický materiálově optimalizovaný montážní fotovoltaický systém IBC AeroFix pro ploché střechy se vyznačuje stabilitou, optimálním využitím plochy a vysokým komfortem montáže. Systém se vyrábí ve třech různých provedeních a je vhodný pro nejrůznější velikosti FV systémů i orientace střech. Vzhledem k tomu, že není nutno do střechy nic šroubovat, zůstává střecha naprosto neporušená, a proto ho lze použít i pro ploché střechy s bitumenovou a foliovou izolací. Samonosný systém z korozi odolávajícího hliníku a oceli byl vytvořen speciálně pro všechny ploché střechy, které mají být pokryty solární instalací bez zvýšené zátěže. Jako inovované řešení je aerodynamicky optimalizovaný a docílil u testů ve větrných tunelech s hraničními vrstvami, simulujících podle přísných pravidel společnosti Windtechnologische Gesellschaft e.V. (WTG Společnost pro větrnou technologii) reálné podmínky životního prostředí, obdivuhodných instalací. Díky prvkům ve tvaru písmene V mají technici při montáži a údržbě snadný přístup ke kabelům a připojením na zadní straně panelů. Navíc lze optimálně využít stávající plochu, protože pole panelů lze ukončit jak zakončením na zadní stěně, tak i další řadou panelů. Montážní systém nabízí vysoce stabilní řešení upevnění pro střechy, které by v podstatě neměly být zatěžovány. Patří sem zejména garáže a střechy hal“, říká Kristijan Fotak, produktový manažer pro držákové systémy IBC SOLAR. „Kvalitní materiály s dlouhou životností, promyšlený koncept instalace, ale i atraktivní poměr ceny a výkonu zajišťují vysokou míru kvality, flexibility a ekonomičnosti. Při vývoji montážního systému byly uplatněny její dlouholeté zkušenosti s lehkými systémy pro ploché střechy.“ Systém se dodává ve třech variantách: IBC AeroFix 15: pro velké ploché střechy do výšky 20 m, s minimálním počtem fotovoltaických panelů 2x5 v klasické jižní orientaci a sklonem panelů 15°. Standardní rozměr mezi spodními nosnicemi: 1,80 metru. IBC AeroFix 15 Kits: pro malé ploché střechy do výšky 6 m (např. garáže), s minimálním počtem fotovoltaických panelů 2x2 v klasické jižní orientaci a sklonem panelů 15°. Standardní rozměr mezi spodními nosnicemi: 1,80 metru. IBC AeroFix 10: pro ploché střechy do výšky 20 m, s minimálním počtem fotovoltaických panelů 2x5 s orientací východ-západ, sklonem panelů 10 ° a tvarem písmene V pro příjemnou montáž. Zakončení plechem na zadní straně nebo další řadou panelů. Standardní rozměr mezi spodními nosnicemi: 2,30 metru. Systém je vhodný pro panely o šířce 950 až 1 000 mm a délce 1 630 až 1 700 mm.

výsledků. I při intenzivním zatížení větru je IBC AeroFix větru naprosto odolný. Tím splňuje nejnovější stavební předpisy Německého ústavu pro stavební techniku (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt). Nový instalační systém se vyznačuje vysokým stupněm předmontáže a poskytuje integrovanou neklouzavou ochrannou vrstvu. Díky tomu mohou být fotovoltaická zařízení instalována snadněji a rychleji pomocí nižšího počtu montážních kroků. Tento systém zcela upouští od plechů na návětrné straně, takže lze snížit jak vlastní hmotnost, tak i cenu montážního systému. Pomocí flexibilního systému je možné optimálně využít veškeré plochy, které jsou k dispozici - počínaje velkou plochou střechou až po malou střechu garáže. Je to umožněno díky krátkým vzdálenostem mezi jednotlivými řadami panelů a malými rozměry okrajů k hraně budovy. Variabilní fotovoltaický montážní systém ukazuje svoje přednosti zejména u východozápadních

52

Letošní veletrh
Prezentované exponáty z ve¾trhu AMPER 2013
21. roèník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace je za námi. Zástupci jednotlivých firem prezentovali, diskutovali a prosazovali svoji nabídku produktù, inovací a možných služeb, které pøispìly k transferu nových technologií, myšlenek a uzavøení obchodních kontraktù, na národní i mezinárodní úrovni. Veletrh AMPER obhájil svùj statut nejvìtšího elektrotechnického veletrhu v Èeské republice. Oproti pøedchozímu roèníku, byl zaznamenán nárùst obsazedatelù je úèast významných firem, které se v novodobé historii veletrhu AMPER na brnìnském výstavišti prezentovaly poprvé. Byly jimi spoleènosti: WAGO, Hager Electro, Shneider Electric, OBO BETTERMANN, Tritón Pardubice, Schmachtl CZ, PANASONIC ELECTRIC WORKS, Murrelektronik CZ nebo IFM electronic. Samozøejmì nechybìli ani tradièní lídøi na trhu, jako jsou spoleènosti SIEMENS, ABB, ESTA, DCK HOLOUBKOV, KOPOS KOLÍN, B+R automatizace, Rockwell, Omron, Mitsubishi Electric, Harting, Fisher Electronic, AQ Electronic a mnoho dalších. Poèet návštìvníkù také vzrostl - letošní, 21. roèník navštívilo 45 000 návštìvníkù z øad odborné veøejnosti, managementu firem, studentù a fanouškù z oblasti elektrotechniky. Zlatý AMPER 2013 Do soutìže bylo pøihlášeno 34 exponátù z 30 vystavujících spoleèností, což v historii soutìže byl nevyšší dosažený poèet. O vítìzích rozhodla 11-ti èlenná odborná komise složená z odborníkù z ÈVUT – FEL, VUT – FEKT Brno, ZÈU – FEL Plzeò, VŠB - TU – FEL Ostrava, SAV AV Bratislava a EZÚ Praha v èele s pøedsedou komise prof. Ing. Radimírem Vrbou, CSc. Komise udìlila pìt èestných uznání o nejpøínosnìjší exponát a pìt hlavních ocenìní “ZLATÝ AMPER“. Èestné uznání získala spoleènost ABB za zcela novou generaci frekvenèního mìnièe pro nízkonapì•ové pohony se širokou škálou uplatnìní. Dle názoru komise se mìniè vyznaèuje velmi kvalitním zpracováním a zajímavou softwarovou podpo-

né výstavní plochy; expozice 620 vystavovatelù zabírají 14 300 m2 èisté výstavní plochy (v roce 2012 13 800 m2). Veletrhy plní v komunikaènì-marketingovém mixu spole è ností nezastupitelnou funkci. „V životì každého z nás je dùležité pohybovat se ve spoleènosti ostatních lidí, osobnì se setkávat, komunikovat, a to platí i pro firmy. Právì prestižní, specializovaný veletrh jako je AMPER, kde se na jednom místì, ve stejném èase sejdou odborníci a zástupci firem, poskytuje významnou podporu pro transfer nových technologií, myšlenek a obchodní spolupráce,“ øíká J. Kurdiovský, hlavní manažer veletrhu AMPER 2013. Dalším úspìchem z pohledu poøa-

SolarTechnika 1/2013

AMPER Brno je za námi
rou. Další èestné ocenìní získal exponát DEHNvenCI od vystavovatele DEHN+SÖhne + CO. KG. DEHNvenCI je kombinovaný svodiè bleskových proudù, vèetnì pojistek, který je schopen eliminovat proudy do 25 kA. Spoleènost FLAJZAR také získala od odborné komise èestné uznání - 3G kompaktní kamera s atraktivním designem vybavená pro snímání barevného obrazu nebo èernobílého obrazu se zvýšenou citlivostí, která je vhodná pro zabezpeèení a støežení libovolných prostorù. Další ocenìní si odnesla spoleènost HW group se soutìžním exponátem SensDesk.com – portál, který otevírá svìt senzorù, mìøení a grafù široké obci uživatelù. Posledním ocenìným exponátem èestného uznání komise se stal IQRF Smart House spoleènosti MICRORISC, který významnì usnadòuje užití bezdrátové komunikace koncovým uživatelùm v automatizaci budov a domácností. Vrchol veèera nastal pøi vyhlášení vítìzù ocenìní ZLATÝ AMPER, které získalo 5 spoleèností. Prvním ocenìným exponátem se stal IPCCorder KNR – 1004 samostatné záznamové zaøízení pro IP kamerové systémy spoleènosti KOUKAAM. Jedná se o samostatné harddiskové zaøízení pro domácí a malé kamerové systémy, ke kterému lze pøipojit až ètyøi IP kamery. Kompaktní monitor fáze MEg70 pro mìøení napìtí, proudu, výkonu a energií jedné fáze je dalším ocenìným exponátem od vystavovatele MEgA – Mìøící Energetické Aparáty. Exponátu Grid –EYE-SMT spoleènosti Panasonic Electric Works Europe AG byla udìlena také skvostná soška ZLATÝ AMPER. Tento maticový termoelektrický senzor disponuje pokrokovým øešením èipu se zabudovanou optikou, umožòuje mìøit teplotu samostatnì v každém z 64 bodù – rozlišení je na trhu unikátní. Pøedposlední exponát ocenìný hlavní cenou ZLATÝ AMPER se stal modulární øídicí systém REMSC, který je urèený pro øízení real-time aplikací v oblasti energetiky a dopravní techniky. Systém vyvinulo Regionální Inovaèní centrum Elektrotechniky (RICE) jako univerzální platformu øídicího systému pro široké spektrum aplikací. Posledním ocenìným byl SIMATIC S7 CPU 1516 – 3 PN/DP od vývojáøù spoleènosti Siemens. V tomto pøípadì se jedná o nový øídící programovatelný automat na prùmyslové použití, který se vyznaèuje integrací technologických funkcí, pøehlednou diagnostikou a funkèní bezpeèností. Amper Motion Myšlenka nového projektu AMPER MOTION odbornou veøejnost zaujala a jeho nultý roèník byl velmi silnì obsazen. Návštìvníci a zájemci o elektromobilitu se tìšili z pøítomnosti celé øady zajímavých exponátù, které byly vystaveny v hale F a V. Projekt AMPER MOTION navazoval na soutìž ELEKTROMOBIL ROKU, jejíž premiérový roèník se uskuteènil v loòském roce. Tato soutìž bude mít své pokraèování v roce 2014 a vždy bude organizována v sudých letech, tedy ve dvouletém cyklu. Na AMPER MOTION byly pøítomné osobní elektromobily: OPEL Ampera, Peuget Ion, Nissan Leaf (loòský vítìz soutìže elektromobil

roku), dodávka eVAN– 122, kterou prezentovala spoleènost Green Way Operator. Spoleènost Ersico pøedstavila elektrické skútry zn. AKUMOTO, které jsou vybaveny špièkovou technologií. Jedná se o èeskou znaèku vysoké kvality. Spoleènost ekolo.cz pøedstavila novinku od zn. AGOGS, model SilverGo. Spoleènost E-Pohony Šikula pøedvedla celoodpružené elektrokolo Freeride Electric 2, které dosáhne maximální rychlosti 45 km/h s dojezdem 20-40 km. Další elektrokolo pøedstavila spoleènost 4frtm s. r. o., a to model 4freetime praktik 36C. Mezi dalšími exponáty byly dobíjecí stanice od spoleènosti MICOS spol. s r. o. a Schrack Technik spol. s r. o. Text: Terinvest

55

Kombinovaná přepěťová ochrana DS 130VGS typu 1+2+3
Přepěťová ochrana řady DS 130VG společnosti CITEL je dalším krokem výrobce smerem k vyšší spolehlivosti a delší životnosti přepěťových ochran. Jde o střídavou přepěťovou ochranu pro sítě nn s impulzním proudem 12,5 kA na pól a maximálním svodovým proudem 50 kA. Tyto ochrany se dodávají jako jednopólové, dvoupólové (v řazení 2+0 nebo 1+1), třípólové (pro síte TNC) a čtyřpólové (pro sítě TNS, v řazení 4+0 a 3+1). Vzhledem k použité technologii "CITEL VG" se u těchto přepěťových ochran nevyskytuje ani následný, ani průsakový proud, což mimo jiné znamená v provozu i podstatne nižší nároky na údržbu ve srovnání s klasickými p řepěťovými ochranami. Ochrany mají výmenné moduly a mají standardně zabudovaný kontakt dálkové signalizace. Tato řada střídavých ochran zn. CITEL má široké použití jak pro rodinné domy, byty a bytové domy tak i pro průmyslové instalace nn. Díky použité technologii "CITEL VG" se jedná o přepěťové ochrany s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností,

Prezentované exponáty z veľtrhu AMPER 2013

proto společnost CITEL, zatím jako jediný výrobce přepěťových ochran, poskytuje na své výrobky záruku 10 let. Navíc mají velmi príznivý pomer kvalita/cena. Text a foto: CITEL Electronics, org. sl.

Samostatné záznamové zařízení pro IP kamerové systémy IPCorder KNR-1004
systémy. Díky malým rozměrům a pasivnímu chlazení (bez ventilátoru), je vhodný všude tam, kde je požadována nenápadnost a velmi tichý, nerušivý chod zařízení. Možnost připojení až 4 IP kamer. Mezi výhody zařízení IPCorder KNR-1004 patří hlavně jednoduché a intuitivní ovládání, automatická instalace, nastavení routeru i vyhledání kamer, možnost připojení odkudkoliv (z internetové kavárny, z domova atp.) pomocí většiny webových prohlížečů. Snadný přístup z mobilních telefonů a tabletů Jde o nejmenší 3.5 " HDD samostatné (aplikace pro Android a iOS zdarma). záznamové zařízení (NVR) pro IP kame- Nízká spotřeba energie - malý dopad rové systémy na světě, vyvinuté na životní prostředí oproti softwaroodborníky v ČR. Zařízení je primárně vým řešením založeným na PC. určeno pro domácí a malé kamerové Text a foto: KOUKAAM a. s.

SolarTechnika 1/2013

SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP
Nominovaná jednotka CPU 1516-3 PN/DP s komunikací Profinet je základním prvkem zcela nové generace řídicích systémů Simatic S71500 pro další desetiletí. Jako jediná na trhu je vybavena za provozu odnímatelným barevným displejem pro snadnou údržbu a servis i bez potřeby dříve obvyklého servisního PC. Vyniká výkonnostními parametry a zcela novými komplexními možnostmi integrace více funkcí do jednoho zařízení. Např. Motion Control funkce (až 20 os). Řízení otáček os, polohy os, vyhodnocení signálu ze snímače polohy. Dále funkce zabezpečení. Jednak ochrana stroje či technologie proti nežádoucímu přístupu či manipulaci s daty, jednak vícevrstvá ochrana duševního vlastnictví (programu) proti kopírování. Detailní diagnostika na bázi jasných textových hlášek při poruchách systému se neprogramuje, je součástí systému jako takového. Text a foto: Siemens

SOLAR MONITOR
Solar Monitor je monitorovací systém pro fotovoltaic-

Měnič frekvence ACS 880
ACS 880 je zcela nová generační řada nn měničů frekvence, která byla vyvinuta s důrazem na zjednodušení procesů, optimalizaci účinnosti, maximalizaci výkonu a integraci bezpečnostních funkcí. Výkonová řada začíná na 0,55 kW a končí na 6 MW na napěťových hladinách 230, 400, 500 a 690 V. Měniče mohou s velkou přesností díky DTC regulovat otáčky asynchronních motorů i motorů s permanentními magnety. Samozřejmostí je možnost připojit je na všechny běžně používané sběrnice. Intuitivní grafický ovládací panel zjednodušuje pomocí podrobné nápovědi instalaci, uvedení do provozu a údržbu. Soubor parametrů umožňuje sledování úspor elektrické energie při použití měniče frekvence.

Další významné úspory lze dosáhnout díky integrovaným bezpečnostním funkcím přímo v měniči. Text a foto: ABB

ké a větrné elektrárny. Jedná se o univerzální, modulárně rozšiřitelný hardware, který lze skládat a doplňovat podle požadavků zákazníka a aplikace. Systém pracuje jako internetový datalogger se sběrem dat, jejich aktivním vyhodnocováním a odesíláním na vzdálený databázový portál. Solar Monitor podporuje většinu typů střídačů a nahrazuje tak datalogger od jejich výrobců. Rozšiřující moduly se připojují bez drátování pomocí sběrnice HBUS ukryté v DIN liště. Moduly zajišťují řízení výkonu elektrárny, posílání SMS nebo připojení dalších zařízení. Pro malé domácí instalace byl vyvinut modul Solar Monitor Basic. Za skvělou cenu nabídne plnohodnotný monitoring - vzdálený dohled, fakturaci, hlášení událostí a nepřetržitou kontrolu střídače. Text a foto: Solar Monitor

57

SensDesk.com – online služba pro sběr a vyhodnocení dat z IP senzorů
Jedná se o webovou službu, do které jsou připojeny IP sensory (teplota, vlhkost, stav baterií, atd.). SensDesk.com je ideální řešení pro zákazníky, kteří se kvůli dohledu několika senzorů nechtějí učit používat složitý software. Vytvořit si účet a připojit do něj senzor teploty, který hlídá stav klimatizace nebo teplotu v lednicích dokáže běžný uživatel. HW group jako výrobce IP senzorů i služby vytvořil ucelený systém. Do SensDesk.com lze připojit Web teploměr HWg-STE Push, Monitoring jednotku Poseidon, M-Bus gateway pro dohled energie HWg-PWR, ale také GSM monitoring HWg-Ares. Pomocí služby SensDesk lze odkudkoliv (Web, chytrý telefon) sledovat IP senzory umístěné kdekoliv (serverovna, automobil, stroj, telekomunikační bod, kotelna). Text a foto: HW group s. r. o.

Prezentované exponáty z veľtrhu AMPER 2013

Grid - EYE -SMT maticový termoelektrický senzor
Detekční termoelektrický senzor GridEYE svými parametry výrazně převyšuje standardní senzory detekce přítomnosti. PEW ve světovém měřítku jako první vyvinul SMT (Surface Mount Technology), termoelektrický senzor maticového typu. V každém ze 64 detekčních elementů, uspořádaných do matice 8x8, rozdíl od konvenčních, na teplotu citlivých senzorů, které pouze měří teplotu určitého bodu, je Grid-EYE, založený na vlastní MEMS technologii, schopný měřit teplotu individuálně ve všech elementech matice. Díky křemíkovým čočkám je možno aktivně sledovat úhel 60 ° a v něm přesně

dochází k měření naprosto nezávisle na ostatních buňkách. Následné rychlé zpracování údajů umožňuje okamžité zobrazení teplotní mapy a přináší tak velmi široké možnosti uplatnění. Na

detekovat nejen přítomnost, ale zároveň pohyb, rychlost a směr pohybujících se objektů. Text a foto: Panasonic Electric Works Europe AG

SolarTechnika 1/2013

Kompaktní monitor fáze MEg70
Kompaktní monitor fáze MEg70 sdružuje v jedné mechanické konstrukci ohebný snímač střídavého proudu, kontaktní mechanismus pro měření napětí, měřicí přístroj s nedestruktivní datovou pamětí pro dlouhodobý záznam měřených elektrických veličin, registraci událostí na napětí dle standardu kvality napětí a čtyřkvadrantový elektroměr. Dále obsahuje rozhraní RS485 i pro dálkovou parametrizaci měření a vyčítání změřených dat. S produktem Merci se on-line zobrazují změřená data i více monitorů MEg70 a nastavují jejich měřicí režimy. Předností monitoru MEg70 je rychlá a levná instalace do provozovaných nn skříní s předpokladem možné instalace i bez přerušení dodávky elektřiny.

"IQRF Smart House" - komunikační SOLAR MONITOR technologie pro inteligentní domy
IQRF Smart House je technologie určená výrobcům elektrických zařízení a systémovým integrátorům. Technologie umožňuje rozšíření stávajících

Přístroj MEg70 má kategorii přepětí CAT IV a třídu bezpečnosti II. Text a foto: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a. s.

produktů o bezdrátovou komunikaci a jejich propojení do větších systémů inteligentních domů. Hlavní výhodou je rychlá a snadná implementace bezdrátové komunikace do jakéhokoliv zařízení, bez nutnosti programování a bez znalosti RF. Díky tomu se mohou výrobci soustředit na své knowhow, bez náročného vývoje bezdrátového řešení. Pro inspiraci zákazníků byly vytvořeny aplikační příklady základních prvků domácí automatizace včetně kompletní výrobní dokumentace. Navíc je připraveno také několik zajímavých prvků pro automatizaci budov. Text a foto: Microrisc

RICE Embedded Modular Control System - REMCS
Modulární řídící systém REMCS je určený pro řízení real-time aplikací v oblasti energetiky a dopravní techniky se zvýšenými požadavky na bezpečnost. Systém je univerzální platformou řídícího systému pro široké spektrum aplikací. Při vývoji systému byly využity nejmodernější technologie: interní LVDS komunikace 2x 1.3Gb, Hercules™ ARM® Safety mikroprocesor, zvýšená HW bezpečnost, Altera® Avalon® Interfaces, FPGA design založen na Avalon® Qsys System. REMCS je určen pro 19" rack, ale jednotlivé moduly lze použít rovněž samostatně jako nezávislé jednotky. Je poskytován jako otevřená platforma pro implementaci jednodeskových i náročných rackových aplikací včetně výrobních dat. Jedná se o unikátní projekt, který si klade za cíl dát menším i středním firmám přístup k vlastní platformě high-tech řídícího systému, na jehož vývoj by jinak neměly kapacity, know-how, nebo potřebují vlastní systém

nasadit v krátkém časovém měřítku (minimální time-tomarket), pro které není vhodný žádný z komerčně dostupných systémů a/nebo potřebují mít kompletní know-how systému plně pod svojí kontrolou. Text a foto: RICE
59

SIDAS IEM, OEE, MNT systém pro monitoring a vyhodnocení spotřeby energie (IEM), efektivity provozu (OEE) a údržby (MNT)
Průmyslový informační systém SIDAS IEM, OEE, MNT vytvořený na bázi nejmodernějších IT technologií představuje modulární, lehce přizpůsobitelný (MNT). Tento produkt se vyznačuje především kompletní implementací technologie WWW, možností integrace s automatizační úrovní a různými typy SCADA/HMI a archivačních systémů (SIEMENS, Wonderware, ProLeiT, AspenTech) a možností integrace se systémy ERP. Celý systém je připraven pro běh ve virtuálním prostředí („cloud"). Celek i jednotlivé moduly systému jsou špičkovými, konkur e n c e s c h o p ný m i produkty a nabízejí obdobné v ýstupy jako řešení renomovaných světových firem při stejném komfortu a při o řád nižší cenové hladině srovnatelných aplikací. Text a foto: SIDAT

Prezentované exponáty z veľtrhu AMPER 2013

systém pro standardní úlohy monitoringu a vyhodnocování spotřeby energie (IEM), vyhodnocení efektivity provozu (OEE) a vyhodnocení údržby

Výkonný modulární systém pro koncové rozvody
Modulární systém Acti 9 představuje špičkovou úroveň řešení inteligentní energie a nabízí řešení pro všechny typy koncových rozvodů. Je naprosto vhodný i pro ta nejnáročnější prostředí. Komunikační sběrnice Smartlink s protokolem Modbus umožňuje řízení, monitoring a měření koncových obvodů. Funkce VisiTrip slouží k rychlému rozlišení, zda byl přístroj vybaven poruchou nebo byl vypnut obsluhou. VisiSafe zajišťuje nejvyšší úroveň bezpečí v parametru bezpečného odpojení. Přístroje jsou navíc 100 % recyklovatelné a minimalizují dopad na životní prostředí. Text a foto: Schneider ELECTRIC CZ

SolarTechnika 3/2012

SolarTechnika 1/2013

DEHNvenCI – svodič bleskových proudů, včetně pojistek
DEHNvenCI – první kombinovaný svodič bleskového proudu SPD typu 1+2+3, včetně pojistek.

APLIKACE IHC MRF pro zařízení Elektro eLAN RF 003
Aplikace iHC-MRF (iNELS Home Control Mobile Android RF) je aplikace pro OS Android 2.4 a vyšší, která umožňuje ovládat nainstalovaný systém iNELS RF Control prostřednictvím chytrého telefonu/tabletu ve spolupráci ze zařízením eLANRFWi-003. Pomocí jednotlivých obrazovek je možné přes mobilní telefon řídit a ovládat osvětlení, žaluzie vytápění nebo vytvářet scény dle atmosféry. Aplikace iHCMRF komunikuje se zařízením ELAN-RF-Wi-003 prostřednictvím Wifi síte (díky integro-

vanému modulu Wifi) nebo drátového přístupu Ethernet. Text a foto: ELKO EP

HV CONNEX Surge Arrester Size 4 (zásuvný VN svodič přepětí s pevnou izolací)
Nový zásuvný svodič přepětí HV-CONNEX suchého typu. Vzhledem ke své izolaci a regulaci pole z tvrdého silikonu se nepoužívají izolační kapaliny ani plyny poškozující životní prostředí. To umožňuje obzvlášťě snadnou instalaci a manipulaci, dále úsporu prostoru bez nákladných prací s olejem a plynem. Nový typ svodice přepětí nabízí vysokou flexibilitu a spolehlivost. Text a foto: PFISTERER

Funkce: vlnolam bleskového proudu, integrované předjištění, ochrana před bleskem a přepětím elektronických přístrojů, zvýšení provozní disponibility zařízení. Jeho výhodou je úspora místa v rozváděči (75 %) a montážního času, zkrácení přívodních délek vodičů svodiče. Používá se v průmyslových rozváděčích s hlavním jištěním nad 315 A, v přípojkových skříních distribučních společností nad 315 A. Parametry: Vrcholová hodnota bleskového proudu 25 kA (10/350), následný zkratový proud 50 kA, nejvyšší trvalé napětí 255 V, ochranná úroveň 1,5 kV. Text a foto: DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. organizační složka Praha

3G KAMERA FLAJZAR
Kamera byla vyvinuta v České republice, kde je i nadále plně vyráběna. Jedná se o nejmenší, designově vyvedenou kameru svého druhu na světě, určenou pro střežení a monitorování libovolných prostorů. Přenos obrazu prostřednictvím GSM sítě, umožňuje bleskové odeslání snímků střeženého objektu na mobil a email uživatele. Při špatné viditelnosti se kamera automaticky přepíná z barevného do nočního černobílého režimu a prostor je osvícen vestavěnými IR LED. Mezi další přednosti

3G kamery patří snadná montáž, nastavení a ovládání zpřístupňující obrazové zabezpečení majetku a monitorování prostor běžnému uživateli. Ideální řešení pro zabezpečení domů, bytů, garáží a prodejen. Text a foto: Flajzar
61

Revitalizovaný ovládací kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110
Hlavní novinkou společnosti LAPP KABEL byl revitalizovaný ovládací kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110, který od svého prvního uvedení na trh v roce 1970 prošel již několika inovacemi. Neustále se zvyšující požadavky trhu ve spojení s inovativním přístupem vedly ke zvýšení kvalifikace tohoto produktu pro ještě širší oblasti použití. Nová verze kabelu je odolná vůči olejům (dle normy DIN EN 50290-2-22, TM54) a vůči zkrutu, což je například podmínkou použití ve větrzené míře i pro použití v energetických řetězech a pro příležitostné namáhání

Prezentované exponáty z veľtrhu AMPER 2013

střídavým ohybem. V porovnání se svým předchůdcem má rozšířený teplotní rozsah, který je nyní v rozmezí od -15 °C do 70 °C a při pevném uložení až do -40 °C. To umožňuje jeho instalaci a ukládání i v chladných zimních měsících, což může přispět k úspoře nákladů. Při použití v energetických řetězech ných elektrárnách WTG (TW-0 & TW-1). je teplotní rozsah -5 °C až 70 °C. Kromě toho je nový kabel vhodný v omeText a foto: LAPP KABEL

FAME: Zkušební systém pro ochrany a sekundární technologie
Nový modulární systém kontroly a měření proudových transformátorů FAME umožňuje rychle a bezpečně provést všechny zkoušky měřících převodníku. FAME slouží ke zlepšení manipulace s měřící soupravou. Automaticky vytvářený zkrat transformátoru a provedení s ochranou proti dotyku poskytují maximální bezpečnost při měření. Testovací zásuvky jsou zabudovány přímo do dveří rozvaděče. FAME umožňuje rychlé měření před samotným schválením dokončené montáže a následné pravidelné testování v průběhu provozování. Zkušební technik nemusí otevírat dveře rozvaděče, čímž se snižuje nebezpečí neoprávněné/nechtěné manipulace s ostatními systémy. Souběžné použití příslušenství systému CLIPLINE complete snižuje náklady na montáž a skladování. Text a foto: PHOENIX CONTACT