You are on page 1of 3

Contoh penggunaan Model Assure dalam RPH

CONTOH APLIKASI MODEL ASSURE DALAM RPH

Analyse Learners ( Analisis Pelajar)

i. Murid tahun 4 Cemerlang. ii. 13 orang murid perempuan , 21 orang murid lelaki. iii. Umur : 10 tahun iv. Kelas pertama daripada 3 kelas bagi tahun 4. v. Pengalaman sedia ada : - Murid pernah menggunakan berus gigi dalam kehidupan harian.

State Objective ( Nyatakan objektif / hasil pembelajaran) 1. Kognitif - Murid dapat menyatakan 2 cara menjaga kebersihan pakaian dan diri. - Murid dapat menyenaraikan barang-barang yang diperlukan untuk menguruskan diri dengan baik.

2. Afektif - Murid menunjuk riak muka yang tersenyum semasa melihat video „ Bangun Pagi”. - Murid kelihatan seronok dengan mengangkat tangan dan berdiri untuk memberi jawapan semasa sesi soal jawab.

3. Psikomotor - Murid bangun dan menyanyikan sambil menggayakan perlakuan di dalam video “ Bangun Pagi “.

Select methods. Tayangan slaid puisi menggunakan teknik dengar-tutur diaplikasikan oleh guru.Komputer riba . Tayangan video semasa di set induksi membantu murid memahami gambaran sepenuhnya mengenai perlakuan selepas bangun pagi. ii.Tayangan video . . Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan . langkah 1 dan langkah 2 dalam rancangan pengajaran harian sepenuhnya.Kaedah perbincangan .Komputer riba . Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran yang digunakan . Aplikasikan kaedah dan media pengajaran semasa di set induksi. media dan bahan sumber) ii. media i.Kaedah aural oral (dengar. iii. and materials ( Pilih kaedah.Bahan 2D dan 3D Utilize media and materials (Gunakan media dan bahan sumber) i.tutur) Media yang digunakan .Tayangan video .Tayangan slaid .Tayangan slaid iii.

Komunikasi 2 hala dan bekerjasama dalam kumpulan masing-masing. . Murid terlibat secara aktif sejak dari awal penglibatan. murid perlu membuat pergerakan berdasarkan video yang ditayangkan. Langkah 1 : Pemusatan murid Langkah 2 : Pemusatan bahan Evaluate and Revise ( Nilai dan semak semula) i. iii. ii. Di langkah 2. ii. Sedari di set induksi. Membuat kesimpulan dan rumusan daripada keseluruhan pembelajaran pada hari ini. Membuat penutup sosial. murid perlu berbincang untuk menyiapkan carta aliran. iv.Require learner participation (Libatkan pelajar dalam pembelajaran) i.