RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN KELAS BILANGAN PELAJAR TARIKH MASA: BIDANG: TAJUK TEMA : : : : : : : : PENDIDIKAN SENI

VISUAL 3 BAIDURI 30 ORANG MURID 21 FEBUARI 2012 8.30 - 9.30 pagi ( 60 MINIT) KRAF TRADISIONAL TEMBIKAR LABU SAYONG ( HIASAN ) LINGKARAN DAN PICITAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat 1. 2. Murid menggunakan plastisin untuk menghasilkan pelbagai bentuk tembikar Menguasai kemahiran psikomotor dan memahami langkah- langkah menyediakan tembikar 3. Mereka corak dan motif yang mudah pada tembikar

PENGETAHUAN SEDIA ADA : I. II. KBKK Murid pernah melihat hasil tembikar labu sayong Murid pernah menghasilkan tembikar berdasarkan pengetahuan sedia ada : Mencirikan/mengelaskan, menjana idea, merekacipta NILAI ABM BBM BAHAN RUJUKAN : : : : : Bekerjasama, kekemasan dan kebersihan. Komputer, LCD, gambar tembikar labu sayong, Labu Sayong yang telah siap kertas lukisan dan plastisin/ doh ( tepung gandum ) Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual membanding-membezakan,kreatif,

LANGKAH/

HASIL

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

CATATAN

*Plastisin boleh digantikan dengan doh( tepung gandum) BBM -tembikar labu sayong yang telah siap Langkah 2 ( 5 minit ) Pembahagian 1. Guru memberi penerangan mengenai tembikar labu sayong dan tugasan. Guru menunjuk cara membuat labu Nilai: .MASA Set Induksi ( 5 minit ) PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional. Guru menunjukkan alat dan bahan Kecerdasan Pelbagai -Visual ruang ARAS 1: Murid menggunakan plastisin untuk menghasilkan pelbagai bentuk tembikar yang digunakan untuk membuat tembikar iaitu labu sayong.Labu sayong PEMBELAJARAN 1. 2. media dan teknik 1. Guru mula mengaitkan labu sayong dengan topik pembelajaran Kecerdasan pelbagai: -Verbal-linguistik ABM : Paparan dari LCD -Slaid powerpoint -contoh gambar labu sayong Nilai: -kerjasama. Murid bersoal jawab mengenai labu sayong yang dipamerkan oleh guru 3. Guru menunjukkan tayangan slaid gambar labu sayong dan menceritakan serba sedikit mengenai labu sayong. Murid memerhati dan bersoal jawab di dalam bilik darjah 4. 3. Guru menunjukkan contoh labu sayong yang telah siap 2. disiplin Langkah 1 ( 5 minit ) Perkaitan bahan.

disiplin ARAS 2 Menguasai kemahiran : 5. Kekemasan -Naturalis. menjana idea ABM -Slaid powerpoint Langkah 2 (30 minit ) Aktiviti Kumpulan 1. kreatif dan inovatif Bekerjasama. Menjana idea. kekemasan. Murid menghasilkan tembikar mengikut kumpulan Kecerdasan pelbagai: ARAS 3 : 2. peka. Murid memerhati dan mendengar penerangan daripada guru tentang cara.Kumpulan sayong melalui tayangan slaid dari LCD bekerjasama. Guru meminta murid untuk membuat hiasan yang dihasilkan dengan menggunakan lebihan plastisin yang digunakan. baik hati. Setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang 7. Murid membuat rekaan dan corak pada tembikar yang dihasilkan dengan menggunakan lebihan plastisin yang digunakan. Bekerjasama. 3. Guru meminta murid melakukan aktiviti secara bekerjasama bersama dengan rakan kumpulan Kontekstual psikomotor dan memahami langkah-langkah menyediakan tembikar KBKK: membanding beza.cara yang betul untuk menghasilkan labu sayong menggunakan teknik lingkaran atau picitan 6. 4. Guru memberikan arahan kepada murid untuk melakukan aktiviti membuat tembikar secara berkumpulan. Ketelitian. -Visual –ruang -Menciri dan membezakan Mereka corak dan motif yang mudah pada tembikar . Murid melakukan aktiviti secara bekerjasama.

jujur -Adakah mereka seronok melakukan aktiviti tersebut? -Kenapa? -Apa pendapat kamu tentang warna/ media yang digunakan? tembikar labu sayong tersebut. keyakinan. Penggunaan laras bahasa seni. Kumpulan lain akan membuat penilaian terhadap hasil kerja. jujur. menjana idea . Kaedah: soal jawab. Guru merumuskan topik pembelajaran secara keseluruhan. 5. 3. 1.Langkah 3 ( 10 minit ) Sesi Apresiasi dan refleksi. 2. sumbangsaran KBKK: sumbangsaran. KBKK: kreatif. 6. menjana idea Penutup ( 5 minit ) Peneguhan dan pemurnian 1. membandingbeza. 2. Guru meminta murid menilai keupayaan dan pendapat diri sendiri. Nilai: Kerjasama. Guru bertanyakan kepada muridmurid tentang perasaan masingmasing setelah dapat menyiapkan Visual-Linguistik Nilai: -berani. berani. Setiap kumpulan akan BBM: -tembikar labu sayong murid masing-masing ARAS 3 : Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 4. Hasil kerja dipamerkan. Guru memantapkan P&P dengan menjelaskan kelemahan dan kekuatan yanga ada pada hasil kerja yang dipamerkan. mempamerkan dan membentangkan hasil kerja murid. kerjasama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful