Planul Introducere ……………………………………

I

Aspecte privind calculul uzurii în scop fiscal și contabil………………………

1.1.Noțiuni privind uzura mijloacelor fixe……………………………………………… 1.2.Metodele de calcul a uzurii în evidența contabilă…………………………. 1.3.

II Particularități privind modul de evidență și calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale…………………….. 2.1.Modalitatea de calculare a uzurii în scop fiscal…………… 2.2.Registrul de evidență a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate în scop fiscal și elementele componente ale acestuia…………………………….. 2.3.Reflectarea cheltuielilor de reparație în scop fiscal………..

Închiere…………………………………………………..

Bibliografia
Anexe

uzura morala a mijloacelor fixe se mai numeste uzura involuntara. Aceasta afectare a cheltuielilor de exploatare se realizeaza intr-o perioada de cel mult trei ani in diferite forme in functie de interesele agentului economic: • integral la darea in folosinta a mijloacelor fixe catre locurile de productie sau de folosinta. În puterea intreprinderilor sta capacitatea de a reduce efectele negative. • la sfarsitul perioadei de exploatare etc. este insotit de cresterea productivitatii. Deci. Cauza generala a acestei uzuri este progresul tehnic care. datorita uzurii fizice. a valorii lui. acesta este supus si uzurii morale. 2. Aceasta esalonare se poate concretiza in diverse variate: • in cote egale o anumita perioada de timp. dispozitivelor si verificatoarelor cu o destinatie speciala si a aparatelor de masura si control afectate proceselor de serie cand uzura trebuie calculata si afectata cheltuielilor speciale. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe este rezultatul deprecierii sale. se poate spune ca uzura morala nu poate fi evitata. lucrari sau servicii.Noțiuni privind uzura mijloacelor fixe Uzura mijloacelor fixe reprezintă repartizarea sistematică a valorii uzurabile a mijloacelor fixe în decursul duratei de funcţionare utilă (DFU). adica inainte de a fi amortizat complet. ca urmare a folosirii productive si a factorilor naturali. Uzura fizica a mijlocului fix reprezinta pierderea treptata a proprietatii lui tehnice de exploatare. ca urmare a scoaterii din functiune inainte de termenul prevazut in proiectul de fabricatie. În literatura economica. datorate uzurii fizice si celei morale: 1. Elementul rectificativ “uzura” este modalitatea de transferare asupra valorilor de intrebuintare nou create a valorii mijloacelor fixe prin includerea in cheltuieli de exploatare. de regula.1.1. • jumatate din valoarea mijloacelor fixe la intrarea in patrimoniu si jumatate din valoarea de inventar la iesirea din patrimoniu. Un aspect particular al determinarilor uzurilor il formeaza uzura sculelor. • o cota de o treime in fiecare an de exploatare. Uzura morala consta in pierderea unei parti a pretului de achizitie al utilajului. pe parcursul celor trei ani de exploatare. În afara deprecierii mijloacelor fixe. asupra cheltuielilor seriei respective de produse. • esalonat. Ea ia . pierderile datorate acestei uzuri.

concurenţei. În cea mai mare parte. Keynes). În fond. această micşorare trebuie să prezinte un caracter ireversibil . se masoara mai intai prin coeficientul uzurii mijlocului fix (b n ) care se calculeaza ca raport intre uzura mijlocului fix ( U k ) si stocul de mijloace fixe la preturile initiale de achizitie (K t ): Acest grad de depreciere se exprima si prin coeficientul starii fizice (b f ). in general. a capacitatii functionale a mijlocului fix. Amortizarea poate fi analizata din 3 puncte de vedere : contabil (patrimonial). Acestea sunt sintetizate sub denumirea de “cost suplimentar”. care sa includa efectele uzurii fizice. ca raport intre valoarea ramasa a mijlocului fix (K r ) si stocul de mijloc fix la valoarea initiala (K t ). învechirii. Cei doi indicatori reflecta starea mijlocului fix din punctul de vedere al expresiei lui banesti. Ca urmare. Pentru a îmbrăca forma de amortizare. . Gradul de depreciere a mijloacelor fixe. economic şi financiar: Din punct de vedere contabil. incluse in pretul de cost al productiei prin cotele anuale de amortizare. Amortizarea se deduce din valoarea de intrare a bunului pentru a calcula valoarea neta contabilă . Prevenirea unora dintre pierderile sub forma de uzura morala se realizeaza prin practicarea unor cote anuale de amortizare. orice politica de retehnologizare a unei intreprinderi.din acele pierderi de mijloace fixe “din motive care scapa controlului intreprinzatorului si care nu are de a face cu hotararile sale curente. de exemplu. ceea ce inseamna ca se constituie fondul de inlocuire cu catva timp inainte de uzura fizica a mijlocului fix. ca si pe cele ale uzurii morale a mijloacelor fixe. aceste pierderi involuntare se produc cu destula regularitate pentru a putea fi prevazute si sunt. la un moment dat. a aparatului tehnic de productie nu poate fi conceputa fara evaluari riguroase ale gradului de inzestrare tehnica. adica surplusul uzurii scontate peste costul de intrebuintare a mijlocului fix datorat uzurii normale. ca stare a acestuia. ca urmare a unei schimbari a valorilor pe piata. s-a ajuns la constituirea unor fonduri de amortizare care depasesc necesarul de sume pentru reparatii si inlocuiri. schimbării tehnicii sau a altor cauze. ceea ce permite delimitarea ei de noţiunea de provizion.(J. Pentru determinarea gradului de depreciere tehnica. fara comparatii internationale in acest domeniu. amortizarea reprezintă micşorarea valorii unui element de activ ca urmare a deprecierii prin folosirea lui de către întreprindere într-un anumit interval de timp. se folosesc o serie de metode analitice de evaluare a uzurii echipamentelor. a uzurii prin invechire sau prin simpla trecere a timpului”.M.

dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului. tinand seama de conditiile specifice de utilizare a mijloacelor fixe. amortizarea reprezinta o cheltuiala a exercitiului economicofinanciar. Potrivit legislatiei din tara noastra. pentru a fi închiriată terţilor sau în scopuri administrative. o componentă esenţială a capacităţii de autofinanţare (CAF) . amortizarea este o sursă de autofinanţare a capitalului imobilizat care se constituie chiar şi în cazul în care întreprinderea nu realizează profit. Amortizarea permite integrarea în costurile de productie ale întreprinderii a cheltuielilor care reprezinta investitiile necesare. deci. cu scopul masurarii corecte a rezultatelor activitatii. Amortizarea este. de la data punerii acestora in functiune si pana la expirarea duratei utile de viata. Pentru obiectele care sunt folosite in loturi. la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului lot. Costul de achizitie sau de productie al mijloacelor fixe se include treptat in cheltuielile activitatii prin procesul amortizarii.Din punct de vedere economic . are o durata normala de utilizare mai mare de un an. care este deţinută pentru a fi utilizată în producţia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii. Amortizarea se determina pe baza unui plan de amortizare. set sau corp. prin prelevarea asupra rezultatului. . seturi sau formeaza un singur corp. Conform Art. Din punct de vedere financiar. sunt considerate mijloace fixe obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: are o valoare mai mare decat limita stabilita prin lege. ce corespunde consumatiei unei parti din valoarea imobilizarilor.7 din Codul Fiscal noțiunea de mijloc fix -este orice imobilizare corporală. Amortizarea este considerata ca fiind procesul de transfer sau de repartizare a imobilizarilor asupra cheltuielilor exercitiului pe perioada economica de utilizare a activelor amortizabile.

. Aceasta metoda nu tine cont de scaderea capacitatii de productie. dar este expusa criticilor.=VU/DFU Uz. Utilizarea regimului de amortizare liniara se aproba de consiliul de administratie al agentului economic.1. Metoda amortizarii liniare este usor de utilizat. (valoare . pentru mijloacele de transport auto.an. Uz. pentru aeronave în ore de zbor etc. iar norma (rata) de amortizare se calculează ca raport între valoarea de intrare amortizabilă) a mijlocului fix şi volumul de activitate stabilit a se realiza cu ajutorul lui.uzura anuala VU-valoarea uzurabila DEU-durata de functionare utila Metoda proportional volumului fabricat. Diminuarea de valoare a unui bun nu este constanta pe tot parcursul vietii sale.se utilizeaza in cazul in care mijloacele fixe au o anumita capacitate de productie si respective uzura anuala va depinde de Volumul productiei fabricate in anul respective. Moldova in conformitate cu cerintele SNC16”Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” in teorie si practica contabila se recomanda urmatoarele Metode de calcul a uzurii: -liniara -in raport cu volumul productiei fabricate -degresiva cu rata descrescatoare -soldului degresiv(accelerata). criteriul de amortizare este volumul prestaţiilor exprimat în mii km echivalenţi. la data punerii in functiune..an. Metoda liniara-repartizarea uniforma a valorii uzurabile pe parcursul duratei de functionare utila.2. respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului. adica uzura va fi aceeasi in fiecare an.Metodele de calcul a uzurii în evidența contabilă In R. Exemplu. Deci se aplică în cazul în care la nivelul fiecărui mijloc fix se poate determina volumul de activitate prestat. nici de cresterea in timp a cheltuielilor de intretinere datorate uzurii.

respective sa micsoreze pretul de vinzare sis a devina competitive. .sa reduca costul produselor fabricate. Metoda soldului degresiv. majorata nu mai mult de 2 ori. piederile din cauza uzurii necalculatevor fi minime. cumulative). suma uzurii mijloacelor fixe se calculeaza in baza normei de uzura prevazuta de metoda liniara. Consta in practicarea unor amortizari mai mari in primii ani de utilizare a bunului. utilajelor sub influenta pietei. iar valoarea de bilant se va micsora intocmai cu aceeasi suma pina ce se va egala cu valoarea ramasa probabila.Marimea uzurii accumulate va varia in raport cu modificarea volumului productiei. Fie o rata constanta la o baza de calcul degresiva (valoare neta contabila). asigurand astfel intreprinderii un avantaj fiscal prin amanarea de la plata impozitului pe profit. deoarece intreprinderea are posibilitate in primiiani sa deconteze cea mai mare parte a valorii uzurabile. in cazul cind e necesara scoaterea din uz a masinilor.Uzura lunara va fi determinate de Volumul efectiv al produselor fabricate sau serviciilor prestate in luna de gestiune. Prin urmare. Ultimile doua metode de calculare a uzurii stimuleaza dezvoltarea progresului tehnico-stiintific . Acest coefficient se calculeaza pri raportul dintre numarul de ani al duratei de functionare(in ordine descrescatoare)si suma anilor duratei de functionare utila(nr.conform acestei metode. noi masini si utilaje.Utilizarea metodelor accelerate are avantaj in intreprindere sa introduca fara pierderi mari noi tehnologii. Metoda degresiva cu rata descrescatoare(cumulativa). deoarece in calcule se aplica:   Fie o rata degresiva care se aplica in fiecare un la o baza fixa (valoare de intrare). Anuitatile scad pe masura trecerii timpului.aici uzura se determina prin produsul unui coeficient si valoarea uzurabila.

Conform alin.producerii. 100 unde: Uf . stabilită de prevederile Catalogului.Din această cauză costurile acestor bunuri trebuie repartizate sub forma cheltuielilor pe parcursul anilor în care acestea sînt utilizate.uzura calculata în scopuri fiscale. cu norma de uzură respectivă: Uf = Bf x Nu. În cazul uzurii fiscal baza de calcul este valoarea fiscală a mijloacelor fixe. mărimea uzurii mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulţirea bazei valorice a mijloacelor fixe. . Bf .(5) art.instalării sau înbunătățirii mijloacelor fixe uzurabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea uzurii potrivit prevederilor legislației fiscal. Procedeul de repartizare a costurilor serviciilor proprietății uzurabile pe care acesta le oferă pe parcursul duratei sale economice de funcționare este numit uzură potrivit legislației fiscal. la finele perioadei de gestiune.Uzura fiscal are ca efect diminuarea rezultatului fiscal. Ordinea de evidență și calculare a uzurii stabilită de legislația fiscal este urmatoarea: a)pentru proprietatea raportată la categoria I –uzura se calculează prin aplicarea normei de uzură la baza valorică a mijlocului fix la file perioadei de gestiune (pentru fiecare obiect).baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune.2. că în cazul unui mijloc fix uzura fiscală nu poate fi identică cu cea contabilă.1.Modalitatea de calculare a uzurii în scop fiscal Calcularea uzurii. construirii. b)pentru proprietatea raportată la categoria II-uzura de calculează prin aplicarea normai de uzură la baza valorică a categoriei respective la finele perioadei de gestiune. Astfel spus.26 din Codul fiscal. Nu . Mijloacele fixe supuse uzurii în scopuri fiscale au o durată de utilizare limitată .Trebuie rețnut faptul. cheltuielile aferente achiziționării .norma uzurii categoriei respective a proprietăţii.asamblării. ce se raportează la o anumită categorie de proprietate.

valoarea uzurii este cea mai mare în primul an și apoi descrește în fiecare an. . În sens fiscal se utilizează o singură metodă de calculare a uzurii. Uzura în scopuri fiscale se calculează pentru perioada fiscal deplină .indiferent de perioada de putere în funcțiune și utilizare în activitatea de antreprenoriat a mijlocului fix. Exemplu.la sfîrșitu perioadei Data procurării-luna septembrie Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 9000 6300 4410 3087 2161 2700 (9000*30%) 1890 (6300*30%) 1323 (4410*30%) 926 (3087*30%) 2161 2700 4590 5913 6839 9000 6300 4410 3087 2161 0 Pe baza acestui calcul observ că această cotă procentuală se aplică întotdeauna asupra bazei valorice la sfîrșitul perioadei. Conform principiilor contabile general acceptate.se prezintă astfel: Program de calcul a uzurii.metodele fiscal de calculare a uzurii nu pot fi aplicate și în rapoartele financiare.avînd drept rezultat cheltuieli mai mari în primii ani ai duratei de funcționare a bunului.Ea face parte din metodele regressive de calculare a uzurii și este recunoscută sub denumirea de metoda cotelor constante.Deci.metoda cotelor constante Baza valor.locațiune.concesiune.care este obligatorie aplicării pentru toți contribuabilii.la aplicarea metodei cotelor constant uzura are valoarea cea mai mare în primul an de funcționare și apoi descrește în fiecare an. Programul de calculare a uzurii prin această metodă.În sfîrșit baza valorică la începutul anului se limitează la suma necesară a valorii restante ce urmează a fi deduse.perioadei 9000 Uzura anuală Suma uzurii acumulată Baza valir.uzura se calculeaza in modul stabilit pentru categoria de proprietate la care se atribuie mmijloacele fixe respective.c)pentru proprietatea ce reprezintă investiții efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional . la încep.arendă.în baza unui obiect atribuit la categoria de proprietate V.deoarece perioadele de recuperare utilizate sînt mai scurte decît duratele estimate de funcționare ale mijloacelor fixe.prin aplicarea acesteai metode uzura anuală este calculată prin aplicarea unei cote fixe asupra valorii rămase supuse uzurii. Caracteristic metodelor regressive.În plus .

permițîndu-le să recumereze mai rapid costul acestor active.unul din factorii ce influențează calculul uzurii este valoarea mij.conform prevederilor art.inclusiv cheltuielile de transportare.precum și din toate cheltuielile aferente procurării lor.că mijloacele fixe aduc avantaje economice mai mari în primii ani de funcționare decît în ultimii ani.fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional.fixe prezintă următoarele caracteristici: a) Au o durată de utilizare mai mare de un an b) Sînt folosite în activitatea de întreprinzător c) Sînt reflectate la bilanțul contabil al contribuabilului d) Valoarea depășește suma de 3000 lei Asigurîndu-mă .fixe nou-procurate se compune din prețul lor de procurare. Valoarea mijloacelor fixe.fixe aferente proprietății create cu forțe proprii include toate cheltuielile și plata dobînzilor aferente acestor mijloace pentru întreaga perioadă de pînă la punerea lor în exploatare.înregistrați ca subiecți privind TVA.27al(1) din Codul fiscal. Astfel.fixe procurate sau create cu forțe proprii mai sînt cunoscute și alte situații stabilite de legislația fiscală privind achizițiile de mij. Valoarea mij.achitate sau care urmează a fi achitate de către subiecții impozabili.pornind de la ipoteza.că în sens fiscal mij.asamblare și asigurare.fixe.impozitele și taxele. Acestea sînt:  Invrstițiile aferente în mij. După cum am spus.fixe care fac obiectul unui contract de leasing Proprietatea pe care se calculează uzura sînt considerate investițiile efectuate în mij.dobînzile plătite sau calculate pînă la punerea obiectului în exploatare.concesiune.că mij.locațiune.cărora se atribuie reguli distincte de determinare a valorii lor.arendă.fixe procurate sau create cu forțe proprii.cu excepția taxei pe valoarea adăugată.fixe noi achiziționate corespund creteriilor stabilite urmează să determin valoarea acestora.Valoarea acestei .Scopul urmărit al acestei metode este de a stimula întreprinderile să investească în proprietăți noi. În afara mij.După cum îmi amintesc .valoarea mij.

întreținere.arendă.În cazul cînd valoarea autoturismului depășește plafonul stabilit .fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional.arendă după formula: VP=Schelt-Slim unde:VP-valoarea proprietății rezultată din investițiile efectuate în mij.îmbunătățire și altele asemenea.fixe primite în leasing la valoarea contractuală.în privința mij. Valoarea respectivă se determină la sfîrșitul perioadei fiscale pentru fiecare obiect aparte corespunzător contractului de leasing operațional.concesiune.permise spre deducere în limita stabilită de legislația fiscală. locațiune.îmbunătățire și altele asemenea .  Autoturismele În funcție de valoarea de procurare a autoturismelor.arendă.  Mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing financiar.îmbunătățire și altele asemenea .proprietăți constitue excedentul cheltuielilor ce țin de reparație.în privința mij.se recunoaște drept proprietate pe care se calculează uzura numai în cazul cînd valoarea autoturismelor este de pînă la 200000 lei.fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional.întreținere.valoarea de procurare al acestuia se va considera 200000 lei .concesiune.întreținere.fixe de reparație asupra cheltuielilor menționate .locatarul este tratat ca proprietar al mij. Schelt-suma totală a cheltuielilor ce țin de reparație.în privința mij.locațiune. Prevederea specială se referă la deducerea cheltuielilot de reparație pentru mij. arendă. permise pentru deducere în mărimea a 15% din suma calculată a arendei.în cazul leasingului financiar.locațiune.fixe menționate în limita de 15% din suma calculată a arendei suportată pe parcursul perioadei fiscale.locațiune. Din punct de vedere fiscal. concesiune.în registru se indică ieșirea acestuia la o valoare echivalentă cu baza valorică ajustată.fix care fac obiectul unui contract de leasing operațional. Pentru această proprietate uzura se calculează pe întreaga perioadă în care bunul arendat se află în folosința locatorului și se utilizează în activitatea de întreprinzător al acestuia.concesiune.În cazul reîntoarcerii bunului arendat. Slim-suma cheltuielilor de reparație .

uzura calculată a perioadei de gestiune precedente.fixe reincluse după conservare se evaluează la mărimea bazei valorice ajustate determinată la momentul conservării. Bf . . 2. Uf .  Mij.fixe la sfîrșitul perioadei de gestiune precedente și suma uzurii calculate a perioadei respective.. Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune.Această restricție nu se atribuie autoturismelor utilizate în calitate de mij.fixe reintrate după ieșirea forțată.fixe reintrate de la conservare Mij. Baza valorică a mij.Ea se determină ca diferența dintre baza valorică a mij.care reprezintă prestare de servicii. 1.Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune.fixe la începutul acestei perioade înregistrate pe categoriile de proprietate respective.fixe în activitatea de bază. Baza valorica a mijloacelor fixe.fixe la finele perioadei de gestiune. Baza valorică ajustată 3.baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune. conform prevederilor prezentului Regulament. Baza valorică a mij. 1.fixe la începutul perioadei de gestiune reprezintă valoarea mij.Uf unde: Bî .a căror uzură constitue parte componentă a prețului de cost al vînzărilor.baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune precedente. Valoarea de intrare a mij.fixe după ieșirea foțată va fi egală cu baza valorică ajustată a proprietății înlocuite. Bî = Bf . În uzul legislației fiscal se regăsește o noțiune caracteristică numai pentru evidența fiscal a mijloacelor fixe numită bază valorică a mijloacelor fixe.  Mij.

baza valorică ajustată a unui grup de obiecte –prin calcul . (9) art. Suma corectărilor cu care se ajustează baza valorică a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate se compune din: a) suma depăşirii cheltuielilor suportate pe parcursul anului fiscal pentru reparaţia proprietăţii faţă de norma stabilită în art. micşorată cu valoarea rămasă a autoturismului înstrăinat.fixe reprezintă o valoare utilizată în scopuri fiscal. (8) şi (9) din Codul fiscal din baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune. b) alin.2. b)pentru mij.Baza valorică ajustată Baza valorică ajustată a mij. 26 din Codul fiscal). ajustată cu suma corectărilor şi micşorată cu suma de la comercializarea lor.determinată prin calcul în modul stabilit de pe p. Astfel.Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune Ea se determină ca baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune.fixe se determină în modul următor: a)baza valorică ajustată a mij. .reieșind din ponderea procentuală a valorii de bilanț a grupului de obiecte în suma totală a valorii de bilanț aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă. determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă (în cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit. micşorată cu baza valorică ajustată a mijlocului fix înstrăinat în formă de donaţie. 3. cu baza valorică ajustată a mijlocului fix în cazul ieşirii forţate sau lichidării lor în cazul uzurii incomplete.reieșind din ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totala a valorii de bilanț aferantă obiectelor atribuite la categoria respectivă. majorată cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe nou-procurate şi/sau create cu forţe proprii.88 al Catalogului.baza valorică ajustată a mij.27 alin.fixe raportate la categoriile II-V de proprietate. -baza valorică ajustată a unui obiect –prin calcul.fixe raportate la categoria I de proprietate-la începutul perioadei de gestiune. transmitere gratuită. .

ce urmează a fi trecută în cont. precum şi suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe. (9) art..suma corectărilor reprezintă diferenţa dintre suma depăşirii limitei stabilite privind cheltuielile pentru reparaţia proprietăţii şi suma taxei pe valoarea adăugată. 26 din Codul fiscal – valoarea restantă a autoturismului înstrăinat. care sînt trecute în contabilitate cu taxa pe valoarea adăugată. . Sieşir . baza valorică a mijloacelor fixe reintrate după ieşirea forţată. Sc . în cazul înstrăinării autoturismului inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la lit.suma ieşirilor reprezintă suma de la comercializarea mijloacelor fixe. Exemplul 1. c) suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe. conservării. precum şi baza valorică a mijloacelor fixe reincluse după conservare şi alte intrări. în legătură cu uzura totală.baza valorică ajustată a lor. b) alin.Sieşir unde: Bî . ieşirii forţate. calculată din valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe comercializate. determinată pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria respectivă.suma intrărilor reprezintă valoarea de intrare a mijloacelor fixe nou-procurate sau create cu forţe proprii. Baza valorică a strungului la începutul perioadei de gestiune constituie 5000 lei şi se raportează la categoria de proprietate V pentru care norma de uzură constituie 30%. Pentru a calcula uzura se completează Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale.b) suma taxei pe valoarea adăugată ce urmează a fi trecuta în cont în conformitate cu prevederile Codului fiscal. în cazul trecerii lor la pierderi în evidenţa contabilă. lichidării şi altor ieşiri a mijloacelor fixe .baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune. în cazul donaţiei. Respectiv calcularea bazei valorice a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune se determină în modul următor: Bf = Bî + Sintr + Sc . Sintr .

Tabelul nr (în lei) Perioada de gestiune Baza valorică a Suma mijloacelor fixe intrărilor la începutul perioadei de gestiune 2 5 000 3 500 2 450 3 Baza valorică a Uzura calculată mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune 4 (2+3) 5 000 3 500 2 450 Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul următoarei perioade de gestiune 5 (4x30%) 6 (4-5) 5 000x30% = 1 500 3 500 3 500x30% = 1 050 2 450 2 450 -” 1 Primul an Al doilea an Al treilea an Se stabileşte următorul mod de calculare a uzurii proprietăţii: a) pentru proprietatea raportată la categoria I . .categoriile de proprietate stabilite în art.baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune raportată la categoria respectivă de proprietate se determină ca diferenţa dintre baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune precedente şi suma uzurii calculate pentru perioada de gestiune precedentă.uzura se calculează prin aplicarea normei uzurii la baza valorică a categoriei respective la finele perioadei de gestiune. În scopul evidenţei mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi calculării uzurii acestora în scopuri fiscale se utilizează un formular unic.suma aferentă mijloacelor fixe procurate. 1 la prezentul Regulament. b) pentru proprietatea raportată la categoriile II-V . anexa nr. rubrica 3 "Mijloace fixe procurare" . 26 alin (8) din Codul fiscal. Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale se completează în modul următor: rubrica 1 "Categoria de proprietate şi norma uzurii" .uzura se calculează prin aplicarea normei uzurii la baza valorică a mijlocului fix la finele perioadei de gestiune (pentru fiecare obiect). rubrica 4 "Mijloace fixe create cu forţe proprii" .suma aferentă mijloacelor fixe create cu forţe proprii. rubrica 2 "Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune (Bi)" .

rubrica 7 "Alte intrări" . rubrica 14 "Comercializare" .baza valorică ajustată a mijloacelor fixe reintrate după ieşirea forţată. rubrica 13 "Total" . rubrica 12 "Alte corectări" . rubrica 9 "Depăşirea limitei cheltuielilor pentru reparaţie (Sd)" .suma depăşirii cheltuielilor suportate pe parcursul anului fiscal pentru reparaţia proprietăţii conform normei stabilite la art.suma de la comercializarea mijloacelor fixe. rubrica 8 "Total" .totalul rubricilor 3 . (8) din Codul fiscal din baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune. (10) lit. rubrica 17 "Conservare" . 27 alin. baza valorică a categoriei de proprietate respective se diminuează cu suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe respective (prevederile art. 27 alin.6. rubrica 11 "Suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe în cazul trecerilor la pierderi.baza valorică a mijloacelor fixe donate sau transmise gratuit.din suma indicată la rubrica 9 se scade suma indicată la rubrica 10 şi suma indicată la rubrica 11.7.baza valorică a mijloacelor fixe conservate. calculată din valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe comercializate. rubrica 6 "Din conservare" .baza valorică a mijloacelor fixe intrate după conservare. . rubrica 10 "Suma taxei pe valoarea adăugată Stva" .suma taxei pe valoarea adăugată ce urmează a fi trecută în cont în conformitate cu prevederile Codului fiscal.în cazul trecerii mijloacelor fixe la pierderi. în evidenţa contabilă în legătură cu uzura totală (Svr)" .suma altor corectări prevăzute de legislaţia în vigoare. rubrica 16 "Ieşire forţată" . la care suma TVA a fost inclusă în valoarea de intrare a mijlocului fix. rubrica 15 "Donaţie sau transmitere gratuită" . în evidenţa contabilă în legătură cu uzura totală. b) din Codul fiscal)(Svr).baza valorică a mijloacelor fixe ieşite forţat.valoarea altor intrări a mijloacelor fixe (sau alte sume) care nu au fost reflectate în rubrica 3 .rubrica 5 "Reintrarea după ieşirea forţată" .

în categoria III de proprietate au fost incluse 13 obiecte de mijloace fixe cu valoarea de intrare totală de 47 000 lei. rubrica 20 "Total" . Exemplul 2.suma uzurii se determină prin înmulţirea bazei valorice a mijloacelor fixe. În rubrica 3 "Intrări" a registrului se va reflecta 47000/13. Numărul obiectelor de mijloace fixe se indică prin fracţie. cu norma de uzură aferentă categoriei de proprietate respective. concesiune şi arendă se va lua în considerare excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie. îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate.(9) art. la finele perioadei de gestiune (rubrica 21). întreţinere.baza valorică a mijloacelor fixe ieşite în alt mod.19. La completarea registrului în cauză trebuie sa fie reflectată nu numai baza valorică a mijloacelor fixe inclusă în categoria respectivă de proprietate II . Spre exemplu. rubrica 21 "Baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune (Bf)" .rubrica 18 "Alte ieşiri" . La reflectarea în registru a proprietăţii ce reprezintă investiţii efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional. rubrica 22 "Uzura calculată (Uf)" . conform modului stabilit la alin. permise spre deducere în anul fiscal.totalul rubricilor 14 . rubrica 19 "Lichidare" .V. Baza valorică a mijloacelor fixe ale întreprinderii la începutul perioadei de gestiune constituie 2 202 000 lei şi se raportează la categoriile de proprietate după cum urmează: .rubrica 20.se determină ca suma rubricii 2 Ă rubrica 8 Ă rubrica 13 . locaţiune. 27 din Codul fiscal şi prin fracţie se va indica numărul obiectelor. rubrica 23 "Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune următoare" din suma indicată la rubrica 21 se scade suma indicată la rubrica 22. dar şi numărul obiectelor.baza valorică a mijloacelor fixe lichidate.

fără TVA. 841919000) cu valoarea de intrare 135 000 lei (categoria de proprietate IV) şi utilaj cu valoarea de intrare . Prin urmare.Tabelul nr. 2(în lei) Mijloace fixe exploatate Clădire administrativă Categoria de proprietate I Baza valorică a mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune 1 300 000 40 000 650 000 72 000/8 140 000/6 2 202 000 Clădirea depozitului I Drum (10 km) 8 obiecte 6 obiecte Total I IV V În perioada de gestiune întreprinderea a efectuat următoarele procurări: instrumente pentru măsurarea intensităţii curentului electric (cod. 903091900) cu valoarea de intrare .5 000 lei (categoria de proprietate IV). În ceea ce priveşte reparaţia strungului nu s-a stabilit depăşirea limitei (5 000 . se înmulţeşte baza valorică a categoriei respective la începutul perioadei de gestiune cu 15% (admitem că norma respectivă era în vigoare pentru perioada declarată utilizată în exemplu). suma depăşirii limitei cheltuielilor de reparaţie aferente clădirii depozitului constituie 1 600 lei (7600 6000) şi se trece la majorarea bazei valorice a categoriei respective (se majorează baza valorică a clădirii depozitului).21 000) şi baza valorică a categoriei respective nu se majorează.87 000 lei (categoria de proprietate V). În scopuri fiscale. Suma respectivă se reflectă la micşorarea bazei valorice a categoriei de proprietate respective. În evidenţa contabilă suma reparaţiei a fost trecută la cheltuielile perioadei. dispozitiv de laborator (cod. Astfel. normele privind deducerea cheltuielilor de reparaţie calculate sînt următoarele: pentru clădirea depozitului 6 000 lei (40 000 x 15% :100%) şi pentru strung 21 000 lei (140 000 x 15% :100%). În perioada de gestiune s-a efectuat reparaţia clădirii depozitului (categoria de proprietate I) în sumă de 7 600 lei şi reparaţia strungului (categoria de proprietate V) în sumă de 5 000 lei. În aceeaşi perioadă de gestiune a fost vîndut un calculator (categoria de proprietate V) contra sumei de 7 800 lei. pentru a determina suma cheltuielilor privind reparaţia permisă spre deducere. Pentru a calcula uzura mijloacelor fixe şi a determina rezultatul din vînzarea acestora în scopuri fiscale se completează Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale pentru perioada de gestiune. .

fixe pe categorii de proprietate și calculării uzuriiacestora în scopuri fiscale se utilizează un formular unic tipizat.Registrul de evidență a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate în scop fiscal și elementele componente ale acestuia.fixe la începutul următoarei perioade de gestiune. În scopul evidenței mij. Uzura calculată. Registrul conține 8 compartimente de bază:         Categoria de proprietate și norma uzurii.că aceste compartimente ale Registrului însumează prevederile legislației .fixe la începutul perioadei de gestiune. Baza valorică a mij. Suma ieșirilor. Baza valorică a mij. Observ.Complectarea Registrului de evidență a mij.2.fixe la finele perioadei de gestiune. Suma intrărilor. Suma corectărilor.2.fixe pe categorii de proprietate și a uzurii avestora în scopuri fiscale(in continuare Registru) are loc conform normelor enunțate de Regulament. Baza valorică a mij.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful