Suspendarea contractului individual de munca

Cuprins

1. Suspendarea de drept 2. Suspendarea din initiativa angajatului 3. Suspendarea din initiative angajatorului 4. Suspendarea prin acordul partilor 5. Procedura suspendarii contractului individual de munca 6. Efectele suspendării contractului individual de munca

contracte collective sau contracte individuale da munca nu se prevede altfel. pe postul respectiv poate fi incadrata o alta persoana. contractual de munca nu inceteaza. pe toata durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea de salariat. suspendarea contractului de munca determina si reprogramarea concediului de odihna. Pe perioada cat acest contract este in fiinta. urmand ca pe toata durata suspendarii celelalte drepturi ale partilor. obligatiile putand fi totusi executate ulterior. contractual de munca poate si trebuie salvat. Suspendarea contractului individual de munca presupune. are loc numai o suspendare a produceii efectelor sale. pe durata suspendarii. . alte avantaje) de catre angajator. de maternitate) in timp ce altele constitue preludiul posibil al desfacerii acestuia ( suspendarea din functie ca urmare a cercetarii disciplinare). ori numai a uneia din parti. dimpotriva. ce se manifesta printr-o incetare temporara a traducerii lor in viata. Suspendarea contractului de munca este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte.In masura in care neexecutarea obligatiilor contractual constitue rezultatul unor cause trecatoare. fie patron. dar numai prin contract de munca pe durata determinata. sporuri. sau. daca prin legi special. spre deosebire de desfacerea contractului de munca care face sa inceteze definitivtoate efectele acestui contract. Suspendarea contractului poate fi generate de cauze exterioare vointei partilor. regulamente interne. prestarea muncii si plata acesteia. pot interveni insa anumite situatii care sa impiedice realizarea obligatiilor reciproce ale partilor. care se realizeaza in timp. pe durata suspendarii. suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala ( salarii. sa-si aiba sursa in acordul lor de vointa. majoritatea cazurilor de suspendare antreneaza beneficiul vechimii in munca. anumite cauze constitue obstacole legale pentru desfacerea contractului de munca ( concediul de boala. Asadar. In cazul suspendarii contractului individual de munca datorita unei fapte neimputabile salariatului. vor continua sa existe. in viziunea noii reglementari. Este ceea ce se realizeaza prin intermediul institutiei suspendarii contractului individual de munca.De esenta contractului de munca sunt prestatiile successive. Principalele efecte ale suspendarii contractului individual de munca sunt urmatoarele: persoana incadrata primeste in locul salariului o indemnizatie sau o despagubire ( de exemplu cand se dispune anularea desfacerii contractului de munca si reintegrarea sa in functie). fie salariat.Institutia suspendarii se rasfrange asupra unei prestatii care se desfasoara intr-un interval de timp.

In cadrul acestor cazuri in care salariatul este in imposibilitate sa presteze munca la care s-a angajat. pe o perioada de 126 de zile calendaristice. Suspendarea din initiative angajatorului. Codul Muncii.Suspendarea reprezinta un rezultat determinat de aplicarea si functionarea a doua principia fundamentale din dreptul muncii si anume: Stabilitatea raporturilor de munca. Exista mai multe cazuri de suspendare si anume: 1. nr. deoarece nu presteaza munca. Cele doua perioade se pot compensa intre ele. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza.Suspendarea de drept Contractual de munca poate fi suspendat indiferent de existent unei manifestari de vointa datorita unor imprejurari care fac cu neputinta prestarea muncii de catre salariat. enumera urmatoarele: a.50. de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina. Concediul se acorda pentru o perioada da 63 de zile inainte de nastere. Caracterul sinalagmatic al acestui contract cre presupune prestatii successive. Concediul de maternitate. este suspendat. iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. 4. Contractul de munca pe aceasta perioada de 126 de zile. iar atunci cand o parte inceteaza in mod temporar executarea obligatiilor asumate. la cerere. care impune cu necessitate mentinerea in fiinta a contractului. perioada in care beneficiazade indemnizatie de maternitate. in conformitate cu dispozitiile legislatiei muncii. primeste o indemnizatie de asigurari sociale. fiind lipsita de salariu. 3. iar beneficiara acestui concediu. se acorda femmeii salariate un concediu de maternitate sub forma concediului prenatal si a concediului postnatal. in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. al carei cuantum brut lunar este de . in art. 23 din O.In art. se arata ca salariatele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie. 158/2005. Suspendarea din initiative salariatului. in asa fel incat durata minima obligatory a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. Suspendarea de drept. Suspendarea prin acordul partilor.U. 2.Pentru protejarea sanatatii mamei si copilului. cealalta sa procedeze in mod simetric la sistarea temporara a indatoririlor sale. 1.G.

prevazuta indirect.In aceste situatii persoana incadrataeste in imposibilitate sa presteze munca din motive independente de vointa sa. b. Concediu pentru incapacitate temporara in munca. cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale. concediul se poate prelungi de catre medical specialist pana la 183 de zile. din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat.49/1992.U. ceea ce determina si neplata salariului pe intreaga perioada a incapacitatii.G. c. conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art 10 din O. care nu poate depasi 120 de zile. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile. Carantina. socotita din prima zi de imbolnavire. Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cl mult 183 de zile in interval de 1 an. Incepand cu a 91-a zi. impreuna cu CNAS. reprezinta 75% din baza de calcul. Baza de calcul aa indemnizatiei de maternitate se constitue din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculate contributia pentru concedii si indemnizatii. insa fara conditie de stagiu de cotizare.G. Constitutia un caz de suspendare de drept a contractului de munca. Contractul de munca al persoanei care isi satisface servicul . modificata prin legea nr. ca urmare a unei boli profesionale sau obisnuite. cat si de H. nr . Distinct de concediul de maternitate se poate acorda concediu de risc maternal. Efectuarea serviciului militar obligatoriu. atat in Codul Muncii anterior. Desi servicul military obligatoriu a fost desfiintat incepand cu 1 ianuarie 2007. totusi acest caz de suspendare continua sa fie reglementat. d. pentru care salariata primeste o indemnizatie de risc maternal in acelasi cuantum ca pentru concediul de maternitate. nr. Suspendarea contractului de munca se produce. in acest caz. 158/2005. ori a unui accident de munca sau in afara muncii.In prezent. in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.85% din baza de calcul. 880/1965.Ea se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unor boli contagioase pe durata stabilita prin certificatul eliberat de Inspectoratul de Sanatate Publica. care determina o incapacitate temporara in munca.

pe toata durata mandatului. la cerere.54/2003. cat timp indeplinesc mandatul cu care au fost investite in conducereasindicatelor.Suspendarea din initiativa angajatului .7 din legea 40/1991. criza grava de materii prime. dificultatile de aprovizionare si transport. e. 2. cu exceptia cazului cand. Forta majora. in sindicat. Aplicarea acestei prevederi legale de suspendare de drept a contractului individual de munca este menit sa evite eventualeledaune pe care le-ar putea suporta angajatorul. Exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive. g. reglementare. Este vorba evident.persoana in cauza isi pastreaza fucntia si locul demunca anterior detinut. i.militar. In vechea reglementare . putea fi desfiintat in situatii limita.Sunt considerate cauze de forta majora: catastrofele natural. f. persoanelor din organelle de conducere salarizate de sindicate. in art. de legi speciale care sa prevada expres alte motive de suspendare decat cele enumerate de Codul muncii. in conditiile Codului de procedura penala. decide altfel. care fac imposibila derularea raporturilor de munca. agent economic sau desfiintarea prin act normative a unei institutii publice. in conformitate cu prevederile art. cum sunt dizolvarea persoanei juridice. daca legea nu prevede altfel. contractual de munca al persoanei in cauza se suspenda. etc. Dupa incetarea functiei sindicale. li se suspenda contractual de munca. Legiuitorul a avut in vedere acele situatii in care procesul de productie nu se poate desfasura datorita unor imprejuarari imprevizibile si de neinlaturat. Acest caz de suspendare este prevazut expres de legea nr. In alte cazuri expres prevazute de lege. legislative ori judecatoresti. h. pe durata mandatului de senator sau deputat. In cazul in care salariatul este arestat preventive. deteriorarea utilajelor de productie. grevele. avand in vedere tocmai temeiul trimiterii in judecata. Indeplinirea unei functii de conducere salarizate.12 artata ca. Biroul Permanent al fiecarei camera.care. precum si vechimea in munca.

unul dintre parinti. Acest concediu se acorda la cerere.G. iar pentru salariatii din administratia publica. si este platit daca titularul dreptului de concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat. daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege. d. 54 din legea nr. pana la implinirea varstei de 3 ani. un caz asemanator o reprezenta perioada exercitarii de catre medici si farmacisti a unei functii de conducere in cadrul organismelor judetene sau nationale ale profesiuniilor. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si. Suspendarea din initiative angajatorului . Depasirea unui numar de absente. in cazul copilului cu handicap. pentru afectiuni intercurente.168/1999.a. constitue abatere disciplinara. cu exceptia drepturilor salariale. stability prin contractile collective de munca sau regulamentul de ordine interioara. g. Concediul paternal. Beneficiaza de indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav. Concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si. pana la implinirea varstei de 18 ani. din regiile autonome cu specific deosebit si unitatile bugetare. pe toata durata mandatului. nr. f. b.3 a art. Acordarea concediului pentru formare profesionala este reglementata prin contractile collective de munca. 3. Un asemenea caz de suspendare a contractului individual de munca rezulta din interpretarea per a contrario a dispozitiilor alin. Concediul pentru formare profesionala. de H. Participarea la greva. privind solutionarea conflictelor de munca. Anterior. care prevad ca pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din cntractul individual de munca. Absente nemotivate. optional. Exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel local sau central. 250/1992. c. daca nu a avut la baza un motiv obiectiv. in primele 8 saptamani de la nasterea copilului. si poate atrage desfacerea disciplinara a contractului de munca a celui in cauza. Indemnizatia se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective. e. in cazul copilului cu handicap.

la data incheierii contractului ori pe parcursul executarii acestuia. I se va plati o despagubire egala cu partea din salariu de care a fost lipsita. cu privire la suspendarea principalelor sale efecte: prestarea muncii si plata salariului. cu exceptia avertismentului. acest contract este suspendat. in conditiile legii art 276 alin. Aceasta cauza de suspendarea acopera situatiile in care un eveniment de forta majora paralizeaza temporar functionarea unei intreprinderi. In cazul intreruperii temporarea a activitatii. e. 4. Codul muncii prevede ca sanctiune disciplinara suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu depaseste 10 zile lucratoare.potrivit art. care constitue o cesiune temporara si partial a contractului individual de munca. b. in special pentru motive economice. Ca sanctiune disciplinara. In aceasta perioada de detasare. corelativ neplata salariului. eo ipso prin actul unilateral al angajatorului care detaseaza salariatul. precum si situatiile in care. Suspendarea prin acordul partilor Salariatul si angajatorul pot conveni. cand salariatul isi poate da acordul de principiu asupra unor eventuale imprejurari ulterioare. In cazul in care angajatorul a formulat o plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru faptepenale incompatibile cu functia detinuta. Atunci cand se constata inexistenta vinovatiei persoanei suspendate. Aceasta intelegere poate avea loc in cursul executarii contractului sau chiar in momentul incheierii contractului. Pe durata detasarii. 52 Codul muncii. determinata de conduit salariatului.1 Codul muncii prevede ca nici o sanctiune disciplinara. pana la ramanerea definitive a hotararii judecatoresti. deci angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cat dureaza cercetarea sa suspende contractual de munca. in urmatoarele situatii: a. Pe durata cercetarii disciplinare. ceea ce antreneaza. nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare. c. fara incetarea raportului de munca.Initiativa angajatorului.poate duce la suspendarea contractului individual de munca. reglementand o cauza de suspendare. Suspendarea consta in interdictia temporara de a exercita functia sau meseria. d. datorita circumstantelor economice obiective intreprinderea se vede nevoita sa suspende in mod temporar activitatea sa. structural sau similar. . tehmologice.

c. De la caz la caz insa. in situatia suspendarii din functie. rezervarea postului cadrelor didactice). in practica. insa. Sa precizeze temeiul legal. sunt : a. a detasarii. Actul respective al angajatorului constitue temeiul efectuarii inscrierilor necesare in registrul general de evident a salariatilor si in carnetele lor de munca. . 5.Cazurile de suspendare prin acordul partilor. al îndeplinirii unei funcţii de conducere salarizate pe linie sindicală etc. Sa mentioneze durata suspendarii (termenul pana la care isi produce efectele). astfel:  a) Pe parcursul suspendării. Procedura suspendarii contractului individual de munca Codul muncii nu cuprinde dispozitii de procedura cu privire la suspendarea contractului individual de munca. salariul nu este plătit niciodată de unitatea la care contractul se află suspendat. este util ca angajatorul sa emita o decizie prin care: Sa dispuna suspendarea ori sa constate existent unei cauze de suspendare. Conceduil fara plata pentru interese personale. Efectele suspendării contractului individual de munca Indiferent de motivul pentru care a intervenit. La aceste doua cazuri de suspendare poate fi adaugat si cel privind desfasurarea activitatilor in cadrul echipelor “ SALVAMONT”. drepturile salariatului diferă în funcţie de cauza de suspendare. In toate cazurile. sau ca sanctiune disciplinara. 6. salariatul poate primi după caz: • Salariu (în cazul detaşării. de exemplu. Concediul fara plata pentru studii. Evident. potrivit art. b. Alteori ea este rezultatul unui accord de vointa ( concediu fara plata. 54 din Codul muncii. etc.). suspendarea are ca efect principal oprirea temporară a prestării muncii şi a plăţii salariului cu menţinera însă a contractului individual de muncă. Dincolo de acest element comun. suspendarea se materializeaza intr-un act al angajatorului.

37/1999. Ca regulă. suspendării prevăzute de art.  c) În unele cazuri. etc. Uneori. suspendarea inceteaza la momentul disparitiei cauzei care a determinat-o. executarea pedepsei la locul de muncă.să se consemneze efectele (legale sau convenţionale) ale suspendării respective.1/1970). angajatorul nu poate dispune încearea raporturilor de muncă pe perioada: • • • incapacităţii temporare de muncă. . pe parcursul suspendării.• Indemnizaţie (în cazul incapacităţii temporare de muncă. salariatul: • beficiază de vechime în muncă în caz de: detaşare. aprobată potrivit Hotărârii Guvernului nr. . In mod firesc. În practică este util să se întocmească o decizie ca act intern al angajatorului prin care: . etc. al concediului de maternitate sau pentru creşterea copilului de până la 2 ani. salariatul beneficiază de o bursă. al executării pedepsei la locul de muncă etc.  b) Cu privire la vechimea în muncă.să se precizeze temeiul ei legal. Legislaţia muncii nu cuprinde reglementări procedurale privind suspendarea contractului individual de muncă. concentrare sau mobilizare. etc. prestarea serviciului militar în termen.să se dispună suspendarea sau să se constate existenţa cauzei de suspendare.1/1970 (unitatea a formulat plângere penală împotriva salariatului pentru o faptă incompatibilă cu postul deţinut sau acesta a fost trimis în judecată pentru o astfel de faptă). dacă nu există culpa salariatului. • Despăgubiri (dacă se constată nevinovăţia salariatului după suspendarea din funcţie potrivit Legii nr. legea prevede interdicţia desfacerii contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. concediu fără plată. • pe perioada îndeplinirii unei funcţii de conducere în sindicat. este vorba de o data cert ace se cunoaste de la inceputul suspendarii. • nu beneficiază de vechime în muncă în caz de: suspendare ca măsură disciplinară. De multe ori. concediului de maternitate.).16 din Legea nr. cum este cazul bursei de doctorat la forma cu frecvenţă. absenţe nemotivate. concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. .

Nerespectarea acestor obligatii poate atrage raspunderea celui aflat in culpa. salariatul poate fi sanctionat disciplinar. inclusiv cu concedierea. iar angajatorul are obligatia de a-l reprimi.La incetarea suspendarii. De pilda. salariatul urmeaza sa se prezinte la locul de munca pentru asi relua activitatea. iar angajatorul poate fi obligat de organul de jurisdictie competent sa-l reintegreze in munca pe cel in cauza si sa-I plateasca despagubiri pe perioada pana la reintegrarea efectiva. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful