Suspendarea contractului individual de munca

Cuprins

1. Suspendarea de drept 2. Suspendarea din initiativa angajatului 3. Suspendarea din initiative angajatorului 4. Suspendarea prin acordul partilor 5. Procedura suspendarii contractului individual de munca 6. Efectele suspendării contractului individual de munca

contractual de munca nu inceteaza. anumite cauze constitue obstacole legale pentru desfacerea contractului de munca ( concediul de boala. pot interveni insa anumite situatii care sa impiedice realizarea obligatiilor reciproce ale partilor. sporuri. daca prin legi special. . sa-si aiba sursa in acordul lor de vointa. majoritatea cazurilor de suspendare antreneaza beneficiul vechimii in munca. fie salariat. Suspendarea contractului poate fi generate de cauze exterioare vointei partilor. suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala ( salarii.De esenta contractului de munca sunt prestatiile successive. fie patron. pe toata durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea de salariat. In cazul suspendarii contractului individual de munca datorita unei fapte neimputabile salariatului. contractual de munca poate si trebuie salvat. care se realizeaza in timp. prestarea muncii si plata acesteia. pe postul respectiv poate fi incadrata o alta persoana. Suspendarea contractului individual de munca presupune. contracte collective sau contracte individuale da munca nu se prevede altfel. spre deosebire de desfacerea contractului de munca care face sa inceteze definitivtoate efectele acestui contract. in viziunea noii reglementari. Asadar. Suspendarea contractului de munca este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte. suspendarea contractului de munca determina si reprogramarea concediului de odihna. Este ceea ce se realizeaza prin intermediul institutiei suspendarii contractului individual de munca. pe durata suspendarii. alte avantaje) de catre angajator.Institutia suspendarii se rasfrange asupra unei prestatii care se desfasoara intr-un interval de timp. vor continua sa existe. ori numai a uneia din parti. dimpotriva. regulamente interne. ce se manifesta printr-o incetare temporara a traducerii lor in viata. de maternitate) in timp ce altele constitue preludiul posibil al desfacerii acestuia ( suspendarea din functie ca urmare a cercetarii disciplinare). pe durata suspendarii. Pe perioada cat acest contract este in fiinta. Principalele efecte ale suspendarii contractului individual de munca sunt urmatoarele: persoana incadrata primeste in locul salariului o indemnizatie sau o despagubire ( de exemplu cand se dispune anularea desfacerii contractului de munca si reintegrarea sa in functie). obligatiile putand fi totusi executate ulterior. sau. dar numai prin contract de munca pe durata determinata. urmand ca pe toata durata suspendarii celelalte drepturi ale partilor. are loc numai o suspendare a produceii efectelor sale.In masura in care neexecutarea obligatiilor contractual constitue rezultatul unor cause trecatoare.

este suspendat.Suspendarea reprezinta un rezultat determinat de aplicarea si functionarea a doua principia fundamentale din dreptul muncii si anume: Stabilitatea raporturilor de munca. 4.50. enumera urmatoarele: a. fiind lipsita de salariu. Suspendarea din initiative angajatorului. al carei cuantum brut lunar este de . in conformitate cu dispozitiile legislatiei muncii.G. in art. nr. iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediul se acorda pentru o perioada da 63 de zile inainte de nastere. se acorda femmeii salariate un concediu de maternitate sub forma concediului prenatal si a concediului postnatal. Concediul de maternitate. la cerere. 23 din O. in asa fel incat durata minima obligatory a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.Suspendarea de drept Contractual de munca poate fi suspendat indiferent de existent unei manifestari de vointa datorita unor imprejurari care fac cu neputinta prestarea muncii de catre salariat. deoarece nu presteaza munca.In art.U.Pentru protejarea sanatatii mamei si copilului. pe o perioada de 126 de zile calendaristice. Codul Muncii. iar beneficiara acestui concediu. perioada in care beneficiazade indemnizatie de maternitate. care impune cu necessitate mentinerea in fiinta a contractului. cealalta sa procedeze in mod simetric la sistarea temporara a indatoririlor sale. Suspendarea prin acordul partilor. Suspendarea din initiative salariatului. iar atunci cand o parte inceteaza in mod temporar executarea obligatiilor asumate. 158/2005. primeste o indemnizatie de asigurari sociale. Suspendarea de drept. 1. In cadrul acestor cazuri in care salariatul este in imposibilitate sa presteze munca la care s-a angajat. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza. Cele doua perioade se pot compensa intre ele. 3. Contractul de munca pe aceasta perioada de 126 de zile. se arata ca salariatele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie. 2. de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina. Caracterul sinalagmatic al acestui contract cre presupune prestatii successive. in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. Exista mai multe cazuri de suspendare si anume: 1.

Baza de calcul aa indemnizatiei de maternitate se constitue din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculate contributia pentru concedii si indemnizatii.In prezent. reprezinta 75% din baza de calcul.G. Efectuarea serviciului militar obligatoriu. 880/1965. Concediu pentru incapacitate temporara in munca. ori a unui accident de munca sau in afara muncii. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile. concediul se poate prelungi de catre medical specialist pana la 183 de zile. in acest caz. prevazuta indirect. Suspendarea contractului de munca se produce. conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Contractul de munca al persoanei care isi satisface servicul .In aceste situatii persoana incadrataeste in imposibilitate sa presteze munca din motive independente de vointa sa.49/1992. impreuna cu CNAS. Distinct de concediul de maternitate se poate acorda concediu de risc maternal. cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale. care determina o incapacitate temporara in munca. care nu poate depasi 120 de zile. nr . din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat.G. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art 10 din O. cat si de H. socotita din prima zi de imbolnavire. atat in Codul Muncii anterior. Incepand cu a 91-a zi. c. ceea ce determina si neplata salariului pe intreaga perioada a incapacitatii.Ea se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unor boli contagioase pe durata stabilita prin certificatul eliberat de Inspectoratul de Sanatate Publica. b. ca urmare a unei boli profesionale sau obisnuite. Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cl mult 183 de zile in interval de 1 an. d. in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare. Desi servicul military obligatoriu a fost desfiintat incepand cu 1 ianuarie 2007. nr. insa fara conditie de stagiu de cotizare. Constitutia un caz de suspendare de drept a contractului de munca.85% din baza de calcul. Carantina. 158/2005. totusi acest caz de suspendare continua sa fie reglementat. modificata prin legea nr.U. pentru care salariata primeste o indemnizatie de risc maternal in acelasi cuantum ca pentru concediul de maternitate.

cu exceptia cazului cand. criza grava de materii prime. Aplicarea acestei prevederi legale de suspendare de drept a contractului individual de munca este menit sa evite eventualeledaune pe care le-ar putea suporta angajatorul. avand in vedere tocmai temeiul trimiterii in judecata. etc. i.militar.Sunt considerate cauze de forta majora: catastrofele natural. agent economic sau desfiintarea prin act normative a unei institutii publice. In cazul in care salariatul este arestat preventive. li se suspenda contractual de munca. de legi speciale care sa prevada expres alte motive de suspendare decat cele enumerate de Codul muncii. e. in sindicat. Forta majora. Exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive. Acest caz de suspendare este prevazut expres de legea nr.care. h. contractual de munca al persoanei in cauza se suspenda.54/2003. in conditiile Codului de procedura penala.7 din legea 40/1991. Este vorba evident. putea fi desfiintat in situatii limita. In vechea reglementare .Suspendarea din initiativa angajatului . la cerere. pe toata durata mandatului. deteriorarea utilajelor de productie. pe durata mandatului de senator sau deputat. dificultatile de aprovizionare si transport. persoanelor din organelle de conducere salarizate de sindicate. f. g. Dupa incetarea functiei sindicale. Indeplinirea unei functii de conducere salarizate. legislative ori judecatoresti. in art.12 artata ca. Legiuitorul a avut in vedere acele situatii in care procesul de productie nu se poate desfasura datorita unor imprejuarari imprevizibile si de neinlaturat. decide altfel. daca legea nu prevede altfel. Biroul Permanent al fiecarei camera.persoana in cauza isi pastreaza fucntia si locul demunca anterior detinut. cum sunt dizolvarea persoanei juridice. 2. in conformitate cu prevederile art. cat timp indeplinesc mandatul cu care au fost investite in conducereasindicatelor. precum si vechimea in munca. In alte cazuri expres prevazute de lege. care fac imposibila derularea raporturilor de munca. grevele. reglementare.

Indemnizatia se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective. din regiile autonome cu specific deosebit si unitatile bugetare. pe toata durata mandatului. f. de H. c.168/1999. daca nu a avut la baza un motiv obiectiv.3 a art. care prevad ca pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din cntractul individual de munca. g. Concediul pentru formare profesionala. pana la implinirea varstei de 18 ani. constitue abatere disciplinara. Depasirea unui numar de absente. d. in primele 8 saptamani de la nasterea copilului. Absente nemotivate. daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege. Participarea la greva. Beneficiaza de indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav. Acordarea concediului pentru formare profesionala este reglementata prin contractile collective de munca. nr. in cazul copilului cu handicap. stability prin contractile collective de munca sau regulamentul de ordine interioara. 3. b. 250/1992. in cazul copilului cu handicap. Concediul paternal. Anterior. un caz asemanator o reprezenta perioada exercitarii de catre medici si farmacisti a unei functii de conducere in cadrul organismelor judetene sau nationale ale profesiuniilor. Suspendarea din initiative angajatorului . 54 din legea nr. Acest concediu se acorda la cerere. privind solutionarea conflictelor de munca.a. Un asemenea caz de suspendare a contractului individual de munca rezulta din interpretarea per a contrario a dispozitiilor alin. optional. unul dintre parinti.G. e. Concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si. cu exceptia drepturilor salariale. si este platit daca titularul dreptului de concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat. pana la implinirea varstei de 3 ani. Exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel local sau central. iar pentru salariatii din administratia publica. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si. pentru afectiuni intercurente. si poate atrage desfacerea disciplinara a contractului de munca a celui in cauza.

cu privire la suspendarea principalelor sale efecte: prestarea muncii si plata salariului. Aceasta cauza de suspendarea acopera situatiile in care un eveniment de forta majora paralizeaza temporar functionarea unei intreprinderi. corelativ neplata salariului. In cazul intreruperii temporarea a activitatii. Atunci cand se constata inexistenta vinovatiei persoanei suspendate. In aceasta perioada de detasare. reglementand o cauza de suspendare. precum si situatiile in care. structural sau similar. tehmologice. Ca sanctiune disciplinara. in urmatoarele situatii: a.Initiativa angajatorului. in special pentru motive economice. ceea ce antreneaza. Pe durata cercetarii disciplinare. I se va plati o despagubire egala cu partea din salariu de care a fost lipsita.1 Codul muncii prevede ca nici o sanctiune disciplinara. b. determinata de conduit salariatului. Suspendarea prin acordul partilor Salariatul si angajatorul pot conveni.poate duce la suspendarea contractului individual de munca. acest contract este suspendat. fara incetarea raportului de munca. datorita circumstantelor economice obiective intreprinderea se vede nevoita sa suspende in mod temporar activitatea sa. cu exceptia avertismentului. la data incheierii contractului ori pe parcursul executarii acestuia. Suspendarea consta in interdictia temporara de a exercita functia sau meseria. pana la ramanerea definitive a hotararii judecatoresti. deci angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cat dureaza cercetarea sa suspende contractual de munca. 52 Codul muncii. e. c. Pe durata detasarii. In cazul in care angajatorul a formulat o plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru faptepenale incompatibile cu functia detinuta. Codul muncii prevede ca sanctiune disciplinara suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu depaseste 10 zile lucratoare. care constitue o cesiune temporara si partial a contractului individual de munca. . cand salariatul isi poate da acordul de principiu asupra unor eventuale imprejurari ulterioare. in conditiile legii art 276 alin. nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare. Aceasta intelegere poate avea loc in cursul executarii contractului sau chiar in momentul incheierii contractului. d. 4. eo ipso prin actul unilateral al angajatorului care detaseaza salariatul.potrivit art.

al îndeplinirii unei funcţii de conducere salarizate pe linie sindicală etc. suspendarea se materializeaza intr-un act al angajatorului. a detasarii. Sa mentioneze durata suspendarii (termenul pana la care isi produce efectele). . b. 54 din Codul muncii. Actul respective al angajatorului constitue temeiul efectuarii inscrierilor necesare in registrul general de evident a salariatilor si in carnetele lor de munca. in practica. Concediul fara plata pentru studii. sunt : a. La aceste doua cazuri de suspendare poate fi adaugat si cel privind desfasurarea activitatilor in cadrul echipelor “ SALVAMONT”. Conceduil fara plata pentru interese personale.). sau ca sanctiune disciplinara. astfel:  a) Pe parcursul suspendării. etc. drepturile salariatului diferă în funcţie de cauza de suspendare. salariul nu este plătit niciodată de unitatea la care contractul se află suspendat. Procedura suspendarii contractului individual de munca Codul muncii nu cuprinde dispozitii de procedura cu privire la suspendarea contractului individual de munca. c. Alteori ea este rezultatul unui accord de vointa ( concediu fara plata. Sa precizeze temeiul legal. in situatia suspendarii din functie.Cazurile de suspendare prin acordul partilor. De la caz la caz insa. rezervarea postului cadrelor didactice). Evident. insa. 5. suspendarea are ca efect principal oprirea temporară a prestării muncii şi a plăţii salariului cu menţinera însă a contractului individual de muncă. 6. Dincolo de acest element comun. de exemplu. salariatul poate primi după caz: • Salariu (în cazul detaşării. potrivit art. In toate cazurile. este util ca angajatorul sa emita o decizie prin care: Sa dispuna suspendarea ori sa constate existent unei cauze de suspendare. Efectele suspendării contractului individual de munca Indiferent de motivul pentru care a intervenit.

1/1970 (unitatea a formulat plângere penală împotriva salariatului pentru o faptă incompatibilă cu postul deţinut sau acesta a fost trimis în judecată pentru o astfel de faptă).1/1970). • Despăgubiri (dacă se constată nevinovăţia salariatului după suspendarea din funcţie potrivit Legii nr. etc. etc. De multe ori.• Indemnizaţie (în cazul incapacităţii temporare de muncă.  b) Cu privire la vechimea în muncă. concediului de maternitate. Legislaţia muncii nu cuprinde reglementări procedurale privind suspendarea contractului individual de muncă. În practică este util să se întocmească o decizie ca act intern al angajatorului prin care: . Ca regulă. . prestarea serviciului militar în termen.să se dispună suspendarea sau să se constate existenţa cauzei de suspendare. • nu beneficiază de vechime în muncă în caz de: suspendare ca măsură disciplinară. executarea pedepsei la locul de muncă. . al executării pedepsei la locul de muncă etc. dacă nu există culpa salariatului. este vorba de o data cert ace se cunoaste de la inceputul suspendarii.37/1999. • pe perioada îndeplinirii unei funcţii de conducere în sindicat.). .16 din Legea nr. concediu fără plată.  c) În unele cazuri. al concediului de maternitate sau pentru creşterea copilului de până la 2 ani.să se consemneze efectele (legale sau convenţionale) ale suspendării respective.să se precizeze temeiul ei legal. cum este cazul bursei de doctorat la forma cu frecvenţă. angajatorul nu poate dispune încearea raporturilor de muncă pe perioada: • • • incapacităţii temporare de muncă. suspendarea inceteaza la momentul disparitiei cauzei care a determinat-o. absenţe nemotivate. In mod firesc. Uneori. salariatul: • beficiază de vechime în muncă în caz de: detaşare. concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. pe parcursul suspendării. suspendării prevăzute de art. legea prevede interdicţia desfacerii contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. salariatul beneficiază de o bursă. concentrare sau mobilizare. aprobată potrivit Hotărârii Guvernului nr. etc.

. inclusiv cu concedierea.La incetarea suspendarii. Nerespectarea acestor obligatii poate atrage raspunderea celui aflat in culpa. De pilda. iar angajatorul are obligatia de a-l reprimi. iar angajatorul poate fi obligat de organul de jurisdictie competent sa-l reintegreze in munca pe cel in cauza si sa-I plateasca despagubiri pe perioada pana la reintegrarea efectiva. salariatul poate fi sanctionat disciplinar. salariatul urmeaza sa se prezinte la locul de munca pentru asi relua activitatea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful