You are on page 1of 2

VOOR HET LAATSTE NIEUWS: GOOIENEEMLANDER.NL REDACTIE@GOOIENEEMLANDER.

NL WOENSDAG17 APRIL 2013
140STE JAARGANG NR. 31428
PRIJS MA/VR € 1,75
ZATERDAG € 2,75
LEZERSSERVICE 088-8241111
WEERPAGINA
23
DAGBLAD VOOR GOOI, EEMLAND EN VECHTSTREEK
Dc zon schijnt vunochtcnd soms, muur vunmiddug krijgt bcvolking stccds
mccr dc ovcrhund cn vult mogclijk ccn drup rcgcn. Hct vordt uungcnuum
vurm mct muximu rond ¡9 grudcn. Dondcrdug is cr mccr bcvolking.

Boston ✱ Een halfuur voordat de
twee bommen afgingen in Boston
zat ze nog te lunchen in dezelfde
straat. Tijdens de explosies was ze
vier blokken verderop aan het
repeteren. Toch hoorde de Leidse
jazzzangeres Vivienne Aerts (26) de
ontploffingen niet.
,,We hadden een vrije dag en waren
bezig bij een studiegenoot thuis’’,
zegt Aerts, die studeert aan het
Berklee College of Music. ,,We
zagen op Facebook dat het gebeurd
was en hebben meteen het nieuws
aangezet’’, vertelt ze aan de tele-
foon. ,,Iedereen was in shock. Al
zijn Amerikanen meer gewend aan
zulk nieuws. Ik kan me niet voor-
stellen hoe het zou zijn als er in
Leiden een bom ontploft.’’
Berklee ligt twee blokken van de
plek waar drie mensen om het
leven kwamen. ,,Overal waren
politieagenten en militairen. Ik
heb zelfs tanks zien rijden. Tot
middernacht reden er ambulances
over straat.’’
Nadat ze ’s avonds met haar ge-
schrokken vrienden had gegeten,
zocht ze haar fiets weer op waar-
mee ze ’s ochtends langs het mara-
thonparcours was gereden. Het
muziekinstituut was afgesloten.
,,Een legerofficier heeft mij gehol-
pen om de fiets terug te krijgen.’’
➔Algemeen 12 en 13: Bommen in
hogedrukpannen
Lunchen
vlakbij bom
in Boston
Frank Beijen
f.beijen@hdcmedia.nl
Hilversum ✱ Zijn geslaagde bijna-ruimtemissie met bizar mooie foto’s als resultaat is op zich al nieuws. Maar Hilver-
summer Matthijs Tissen (16) kan er ook boeiend over vertellen. Tissens weerballon met daaraan een pakketje met gea-
vanceerde camera en GPS-tracker haalde 35 kilometer hoogte. ➔Regio 10, 11: ’Op deze foto’s reageert Kuipers wél’
Missie Hilversummer (16) fotografeert aarde vanaf 35 kilometer
BOEK ONLI NE of bel 0900–9697 15 cpm
Pri jzen zi j n p.p., tenzi j anders vermel d. Pri jzen zi j n excl usi ef reserveri ngskosten en Cal ami tei tenfonds.
ANDRÉ RIEU OP HET VRIJTHOF
Hét openluchtconcert op het Vrijthof in Maas-
tricht waar u geweest moet zijn! Ieder jaar is dit
weer één groot muziekspektakel. Wegens
groot succes is er op 29 juni een extra
concert. Boek nú bij KRAS.NL en verzeker u
van een geweldige avond uit!
ONZE ARRANGEMENTEN
U verblijft in een 3- of 4-sterren hotel in Maas-
tricht of in omgeving. Ook als busreis en
dagarrangement te boeken!
H
D
C
1
6
.3
.1
ANDRÉ RI EU
2-/3-daagse arrangementen INCLUSIEF
verblijf in
een hotel
ontbijt
concertkaart
Wegens succes: extra concert op 29 juni
2 dagen vanaf
1
3
5
Zie www.kras.nl/andrerieumaastricht
Aankomst: 28–29/6, 5–6–7–12–13–14/7
advertentie
Amsterdam ✱ Het pas geopende
Rijksmuseum in Amsterdam past de
trap naar het Atrium aan om die vei-
liger te maken. De aanleiding voor
de aanpassingen is de val van een be-
zoeker die daarbij een hoofdwond
opliep, zegt een woordvoerder van
het museum. Op de lichtkleurige
traptreden van Portugees natuur-
steen zijn gisteren duidelijk zicht-
bare zwarte en ruwe strepen aange-
bracht om nog meer ongelukken te
voorkomen. Ook wordt de trap vol-
gens de zegsman extra goed schoon-
gemaakt. Tevens wordt de trapleu-
ning verlengd.
Rijksmuseum past trap nu al aan
Van onze verslaggever
Zie advertentie
verderop in
deze krant!
GRATIS BBQ-
BUITENKEUKEN
BIJ AANKOOP VAN ELK
BANKSTEL, HOEKBANK
OF COMPLEET INTERIEUR
WINKEL
WAARDE 399,-
PAG 9
Zware schok
in Iran
PAG 5
Schaamrood bij
CZ na winst
PAG 7
Dochter Koomen:
'Pa had gelijk'
PAG 2
Veiligheid eerst
bij troonswissel
Luxemburg ✱ De inflatie in de euro-
landen is in maart verder afgezwakt
tot gemiddeld 1,7 procent. Dat
maakte het Europese bureau voor de
statistiek Eurostat gisteren bekend.
De geldontwaarding neemt al
maanden af. Zo was de inflatie in de-
cember 2,2 procent, in januari 2 pro-
cent en in februari 1,8 procent. Met
een voorlopige 3,2 procent kende
Nederland het op een na hoogste in-
flatiepercentage in de eurozone. Al-
leen in Estland (plus 3,8 procent)
steeg het gemiddelde prijspeil ster-
ker. In Griekenland was juist sprake
van deflatie. Het prijspeil daalde
daar met 0,2 procent.
Het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek meldde eerder dat de Neder-
landse inflatie in maart daalde van 3
procent in februari tot 2,9 procent.
Eurozone weer
minder inflatie
Van onze verslaggever
advertentie
WOENSDAG17 APRIL 2013
35 kilometer
hoog
WOENSDAG17 APRIL 2013
35 kilometer
hoog
Een camera tot bijna 35 kilo-
meter hoogte laten opstijgen
en onbeschadigd laten landen,
doe je niet met de restanten
van een verjaardagspartijtje.
Dat maakt missieleider Mat-
thijs Tissen duidelijk op zijn
website www.fl1200.nl Op zijn
boodschappenlijstje prijkt be-
halve de speciale camera het
volgende: een weerballon zo-
als het KNMI die gebruikt, een
parachute, 2,6 m3 helium, een
robuuste gps-tracker (Spot Sa-
tellite GPS Messenger) en een
boxgemaakt van zeer goediso-
lerend styrofoam. De box werd
beter zichtbaar gemaakt met
feloranje ducttape.
Verlanglijstje
van Matthijs
Een bijna-ruimtemissie met als
doel serieus goede foto’s te maken
van de aarde doe je niet met zo-
maar een of andere fotocamera.
Dat was het uitgangspunt van
Hilversummer Matthijs Tissen.
,,En dat heb ik mijn sponsors ook
voorgehouden. Je doet het goed, of
je doet het niet.’’ Tissen koos voor
de GoPro Hero3 met speciaal batte-
rijpakket à zeshonderd euro. ,,Dit
is een zeer goede camera. Compact,
licht en in een unieke luchtdichte
behuizing.’’ Om de duizenden 12
megapixel-foto’s op te slaan, was
de camera voorzien van een geheu-
genkaart met een capaciteit van 64
GB. De missie was pas geslaagd als
de camera zou worden teruggevon-
den. Om die reden wilde Tissen
wachten tot er een westenwind
stond. ,,Anders was het risico groot
dat de camera in de Noordzee zou
belanden.’’ Terug op aarde werd
het fluorescerende pakket gevon-
den door een aardig Duits stel.
De GoPro-sportcamera. FOTO PR
Net voor de lancering.
Hilversumvan flinke hoogte, met vooral het AKN-complex herkenbaar in beeld. Nog hoger: het Gooimeer, Flevoland en in de verte zelfs de Noordzee zijn te zien. FOTO’S MATTHIJS TISSEN
Hilversum✱ Een halfjaar gedegen
voorbereiding en een budget van
1200 euro, bijeengebracht door
sponsors. Daarna kon Hilversum-
mer Matthijs Tissen (16) alleen nog
maar wachten op de perfecte dag.
Toen die eindelijk aanbrak, was het
voor Tissen en zijn vrienden feest
op het Hilversumse Heksenweitje.
Aan een grote weerballon, gevuld
met helium, liet de vierdeklasser
van het Gemeentelijk Gymnasium
zijn kostbare apparatuur op. ,,Alles
bij elkaar een gevaarte van tien
meter hoog. De ballon, dan vijf
meter touw, dan de parachute voor
de landing, dan weer twee meter
touw en ten slotte de doos met
apparatuur.’’ In twee uur tijd be-
reikte de Hilversumse puberexpe-
ditie zijn hoogste punt: bijna 35
kilometer boven de aarde. Of
114.000 voet, zoals Tissen conse-
quent zegt. Al die tijd maakte de
speciale camera onder de ballon
elke twee seconden hoogwaardige
foto’s. En daar is het de jonge Hil-
versummer om te doen. ,,Zeker
vijfduizend ervan zijn gelukt.
Alleen de foto’s die in de jetstream
op zo’n tien kilometer hoogte zijn
gemaakt, zijn niet bruikbaar.’’ Het
resultaat is verbluffend. Van de
’helikopterview’, waarop Tissen en
zijn kompanen op het Heksenwei-
tje nog zijn te zien en al wat se-
rieuzere hoogtefoto’s van Hilver-
sum, met de zigzag-vorm van het
AKN-complex goed herkenbaar in
beeld tot het echte werk: de Noord-
zee in de verte en even later een
gedeelte van de aardbol in beeld.
Euforisch was Tissen die zondag 7
april aanvankelijk absoluut niet.
,,Al na tien minuten stopten de
signalen van de gps-tracker die ik
speciaal uit Amerika had laten
komen. Je gaat de gekste dingen
denken. Ik heb zelfs het twitterac-
count van Schiphol gecheckt. De
kans was nihil, maar misschien had
een vliegtuig de ballon geraakt. Ik
ben uiteindelijk wanhopig huis-
werk gaan maken, dacht dat de
missie compleet was mislukt.’’
Toen uit het niets het signaal te-
rugkwam, tijdens de daling aan de
parachute (dat ging in een half
uur), volgde de zoektocht naar de
feloranje camerabox. Die leidde
Tissen en zijn vader naar weilan-
den zo’n honderd kilometer ten
oosten van Arnhem, waar het tot
de avond duurde voor Tissen de
camera en vooral het geheugen-
kaartje met de foto’s in handen
had. ,,Daar gaat het om. Ik werd
geïnspireerd door de asthonishing
foto’s die André Kuipers vorig jaar
twitterde. Tot nog toe reageerde hij
niet op mijn mailtjes. Dat gaat nu
wel gebeuren, let maar op.’’
Superspannende eerste ’ruimtemissie’ van Hilversumse gymnasiast Matthijs Tissen (16) is geslaagd
’Op deze foto’s krijg ik zéker een reactie van Kuipers’
Kort na de 'lancering' van het Heksenweitje.
Hilversum ✱ Dat de zestienjarige Hilversummer Matthijs
Tissen een ondernemend kereltje is, weten zijn kennissen
al langer. Hij leerde al jong zweefvliegen. Niet heel gek
met een oom als sportvlieger, vindt hij zelf. ,,Ik vlieg al
sinds mijn veertiende solo bij de Gooise Zweefvliegclub op
Vliegveld Hilversum. Dat is best jong, ja.’’ Inmiddels heeft
Tissen er al meer dan driehonderdvluchten op zitten. Para-
chutespringen heeft hij ook al eens gedaan, net als para-
penten (schermvliegen). Zijn ambitie: vlieger worden bij
de luchtmacht. En uiteraard wil de Hilversummer zo snel
mogelijk zelf een keer de ruimte in. ,,Dat is mijn ultieme
droom. Gewichtloos zweven lijkt me zó ontzettend gaaf.’’
Via een bevriende advocaat van de zweefclub liet Tissen
checken of zijn weerballonavontuur juridisch wel door de
beugel kon. ,,Je gaat toch door allerlei luchtruimen, weet ik
als vlieger. Maar zo’n ballon bleek geen probleem, zolang
er niet te zware dingen aan hangen. En als ik maar vijf kilo-
meter van een vliegveld vandaan zou blijven. Mijn aan-
sprakelijkheidsverzekering zou eventuele schade zelfs ge-
woon dekken.’’ FOTO MATTHIJS TISSEN
Solo Hilversummer (16) is al twee jaar zweefvlieger
Op bijna 35 kilometer hoogte zwol de weerballon van Hilversummer Matthijs Tissen op tot tien meter breedte. En zei toen 'boem'.
Matthijs met de eerlijke vinders in Duitsland. FOTO'S MATTHIJS TISSEN
Henk Runhaar
h.runhaar@hdcmedia.nl
Speciale
sportcamera