AD ACTA

{
Ju
Från:

istrator
automatsvar@regeringen. se

20n -49- 2 4
den 19 september 201213:59 Ju Registrator
goran. rudling@samtycke. nu Rättsläget i fallet As§ange (titt Beatrice Ask, svar går till goran.rudling@samtycke.nu)

Skickat: Till: Kopia: Amne:
Från: Göran Rudling

E-postadress: gora

n. rud

line@sa mtvcke.n u

Meddelande: Hej,
Jag har noga undersökt rättsläget i fallet Assange:

rnk

2012

-09-

1

I

http://samtvcke.nu/ene n12l09/iulian-assanee-is-chareed-there-is-no-doubt-about-it/
och kommit till slutsatsen att Julian Assange är vad man i det engelska systemet kallar "charged" men han är ännu ej "indicted", åtalad. Att svenska myndigheter ännu inte accepterat detta faktum orsakar en hel del missförstånd i Sverige och iövriga världen. Kan ni vänligen förklara rättsläget.
Vänligen, Göran Rudling
eorän. rudline@samtvcke.nu

I

i