Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir PROIECT

INFIINTAREA HOTELULUI “Mella Luxury “

Student: Ghita Ancuta-Mihaela Grupa 5

Măsuri de protecţie a mediului. organigrama. 6. Tarife de cazare. 7. 8. Organizarea activităţii de cazare. 4. Structura organizatorică (compartiment. Organizarea activităţii de alimentaţie publică.Cuprins: 1. fişa postului). 3. Concluzii Bibliografiei 2 . Documentaţia de clasificare. Servicii de bază şi suplimentare. 5. Organizarea activităţii de agrement. 2.

certificat constatator de la registrul comerţului. sanitar-veterinară. emis de Ministerul Turismului în cazul construcţiilor noi. . amplasarea şi nominalizarea camerelor. în funcţie de caracteristicile constructive.S. respectiv.). dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă.cerere de eliberare a certificatului de clasificare. de mediu şi de protecţia muncii. DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE . respectiv a spaţiilor de alimentaţie . din care să rezulte obiectul de activitate şi structura acţionariatului .copii de pe actele de calificare a personalului de la recepţie şi de la unităţile de alimentaţie.avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE Documentaţia de clasificare se transmite Ministerului Turismului – Direcţia generală de autorizare şi control (denumită în continuare D.certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerţului. Structurile de primire turistice se clasifică pe stele şi.G. însoţit de anexele privind avizele/acordurile şi/sau autorizaţiile legale (P. camping (cu excepţia structurilor organizate în gospodăriile populaţiei). motel.A.A. pentru fiecare structură turistică ce face obiectul clasificării).copie de pe brevetul de turism pentru directorii de hotel. Certificatul de clasificare va fi însoţit de fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi. de restaurant. .C. care verifică îndeplinirea criteriilor de clasificare şi întocmeşte certificatul de clasificare. sat de vacanţă sau pentru cabanier.fişa privind încadrarea nominală a camerelor şi a spaţiilor de alimentaţie pe categorii de clasificare . Agentul economic va solicita D.schiţa privind structura.I. fişa privind structura spaţiilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor.. flori (margarete) în cazul pensiunilor turistice rurale. sanitară. după caz. .Documentatia de clasificare: Clasificarea structurilor de primire turistice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici proprietari şi/sau administratori de astfel de unitati turistice. 3 . . din cadrul Ministerului Turismului clasificarea structurilor de primire turistice şi/sau a structurilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor cu minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă.schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii . respectiv. prin care se stabilesc capacitatea şi structura unităţii.C.G.

autorizaţia de mediu. La expirarea acestui termen agentul economic poate pune în funcţiune pe propria răspundere structura turistică respectivă la numărul de stele (flori) solicitat.G.A.S. În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificării astfel încât nu se mai asigură categoria de clasificare acordată. din 3 în 3 ani.Verificarea la faţa locului a îndeplinirii criteriilor se face de către specialiştii din Ministerul Turismului – D. Agentul economic va solicita vizarea certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia sau de la ultima viză. consiliile locale şi de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din turism.autorizaţia sanitar-veterinară (numai pentru unităţile de alimentaţie). în prezenţa reprezentantului agentului economic în cauză. Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puţin criteriile pentru categoria minimă nu se clasifică şi.avizul/autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor – P.. . .. în consecinţă. în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.C.G.autorizaţia sanitară de funcţionare. În acelaşi termen este obligatorie solicitarea eliberării unui nou certificat de clasificare în cazul trecerii structurii turistice în proprietatea şi/sau în administrarea altui agent economic. Certificatele de clasificare eliberate vor fi vizate de D. 4 .I. nu pot desfăşura activitate de turism. agentul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză. Punerea în funcţie este condiţionată de deţinerea autorizaţiilor legale: . cu sprijinul şi colaborarea unor specialişti desemnaţi de consiliile judeţene. Eliberarea certificatului de clasificare se face în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentaţiei de clasificare complete. . urmând ca la primirea efectivă a certificatului de clasificare să îşi continue activitatea la categoria înscrisă în certificatul obţinut.C.A.

Structura organizatorica (compartiment. sectoare. departamente. care prezintă în detaliu toate elementele necesare unui salariat pentru a-şi executa în condiţii normale postul atribuit. În prezent. organigrama. 5 . Aceasta cuprinde denumirea postului. posturi. Adesea. Această schematizează principalele component. responsabilităţile. în sistem ierarhic pe nivele managerial şi relaţiile intercompartimentale. fisa postului): Organigrama este un instrument utilizat pentru a exprima structura organizatorică a societăţii. funcţii. birouri. sarcinile. relaţiile cu alte posturi. autoritatea. Ea este prezentarea schematic în toate detaliile a subordonării şi a legăturii dintre compartimentele şi sectoarele din cadrul unităţii. organigrama cuprinde numarul de personal pe compartimente. numarul total de salariaţi ai hotelului Mella Luxury este de 25 de angajaţi. DIRECTOR GENERAL DIRECTOR HOTEL SEF UNITATE 1 SEF RECEPTIE 1 BARMANI 1 BUCATAR SEF 1 CONTABI L 1 SEF DE SALA GUVERNANT A 1 RECEPTIONE R 1 BUCATA R 1 OSPATA RI 5 CAMERISTE 4 Fişa postului este un document operaţional important.

curse aeriene.este subordonatul şefului de recepţie . programe cultural. deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale prevăzute pentru postul respectiv.cunoaşte stuctura spaţiului de cazare cu specificul fiecărei cameră.etc). FIŞA POSTULUI : Recepţioner principal Cerinţe:-Studii liceu + curs de calificare cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională Relaţii: -ierarhice .cunoaşte toate lucrările de evident primară. ia legătura şi primeşte convenţia sau comanda serviciilor de la biroul de rezervări. a sesizărilor clienţilor.preia serviciulde la schimbul precedent.execută correct şi la timp toate aceste lucrări. de camerele libere sau de posibilitateade sporire a numărului de locuri prin introducerea de paturi suplimentare . mersul trenurilor. în funcţie de serviciile ce se fac clienţilor. cerând detaliile necesare asupra clienţilor care ocupa hotelul . Atribuţii: .informează la solicitarea clienţilor despre existent serviciilor asigurate în hotel.are în subordonare: muncitorii necalificaţi . autobuzelor. ştiind să facă orepartizare a acestora în funcţie de tarifele practicate. liftierii şi uşierii. cazarea în alte unităţi. asupra serviciilor suplimentare care urmează să fie exacutate.de reprezentare: reprezintă unitatea în relaţiile cu clienţii unităţii.cunoştiinţele. . sportive. de asemenea.face rezervări pentru cei care se adresează direct recepţiei . nu părăseşte serviciul până nu a încheiat lucrările pentru schimbul în care lucrează. căruia îi furnizează informaţiile neceare desfăşurării unei munci eficiente şi. . primeşte şi oferă clienţilor spaţii de cazare şi îi asista pe aceştia pe toată durata sejurului. adresele unităţilor comerciale.dirijează comisionerii. în baza cărora funcţionează hotelul. alte adrese utile. aptitudinile. asupra dificultăţilor înregistrate şi deci. Fişa postului este un document organizatoric necesar fiecărui salariat. cunoaşte legile şi actele normative câte stau la baza funcţionarii hotelului şi le aplică întocmai . .în situaţia turismului organizat. .primeşte comenzile şi rezervările. stabileşte modul de rezolvare al acestora. de statistică şi de gestiune.propunând soluţii pentru comenzile ce nu pot fi onorate în unitatea respective aducandaceasta la cunostiinta solicitantului ( decalarea sejurului. este un suport pentru evaluarea muncii şi a comportamentului salariatului. 6 . . . .execută în mod ireproşabil programul de cazare stabilit de conducere înainte de a intra în serviciu se prezintă la şeful de recepţie (managerul) pentru a fi inspectat în ceea ce priveşte aspectul vestimentar şi al său personal. despre facilitate şi despre alte unităţi de cazare şi de alimentative publică ale societăţii. şi a preferintelorclientilor.

expediază şi înmânează corespondenta clienţilor hotelului..transmite compartimetului ethnic toate defecţiunile ce apar în spaţiile hoteliere .urmăreşte lichidarea debitorilor.ţine evidenţa comenzilor de rezervări pe dosare distincte.stabileşte tehnicile . respectarea perioadelor creditului hotelier. separate pe cele acceptate decele neacceptate. pe zile .pe luni. urmăreşte ca pentru cei plecaţi să se returneze corespondenţa sosită după plecarea acestora (în cazurile posibile) .preia de la client la sosire documentele de identificare pentru completarea documentelor de evident operative. respectă întocmai dispoziţiile şi sarcinile trasate de organelle de poliţie în ceea ce priveşte evident clienţilor .urmăreşte derularea activităţilor post-rezervare .de reprezentare. cunoscând atât amplasarea cât şi folosirea mijloacelor respective.sesizând administratorul unităţii de cazare pentru cazurile care depăşesc puterea să derezolvare şi tine la zi toate evidenţele operativ-contabile. . de aşa maniera încât să repartizeze persoanele potrivite în camerele cele mai potrivite.ţine evident agenţiilor de voiaj şi a companiilor care au încheiat contracte cu unitatea. etapele. . . .respectă şi aplică normele PSI . .transmite zilnic recepţiei situaţia rezervărilor pe ziua în curs .reprezintă unitatea în relaţiile cu turiştii Atribuţii:-stabileste un system de rezervări efficient.organizează politica de rezervaresi dacă este necesar .organizează procesul de rezervare .de colaborare cu lucrătorii unităţii şi ai unităţilor de restauraţie .comunică spre compartimentul de alimentative toate intrările de turişti şi toate informaţiile legate de aceştia. . pe categorii de clienţi. . 7 . pentru exploatarea judicioasă a camerelor.stabileşte evidentacomenzilor de rezervări (confirmate sau neconfirmate) .respectă şi aplică normele de protective a muncii.urmăreşte îndeaproape situaţia derulării contractului pe beneficiar -tine evident debitorilor şi a celor rai-platnici pentru a acţiona efficient în politica de rezervări . asigură extinderea serviciilor suplimentare şi încasarea contravalorii acestora pentru creşterea rentabilităţii exploatării hotelului.se preocupă de asigurarea tratamentelor spaciale destinate persoanelor importante . în perioada cea mai potrivită.primeşte. împreună cu şeful de receptive. . circuitul şi regimul rezervărilor.îndeplineşte şi alte sarcini date de managerul unităţii de cazare Recepţioner hotel: Cerinţe:-studii liceu + curs de calificare -cunoasterea a 1-2 limbi de circulaţie internaţională Relaţii:-ierarhice-este subordonat şefului de receptive -functionale.

execută în mod ireproşabil curăţenia raionului repartizat de supraveghere. va aerisi camerele.urmăreşte bună aprovizionare cu materialele igienico-sanitare corespunzătoare.nu este cazul Sarcini de serviciu: . .efectuează transmisii pentru pasageri . precum şi împuterniciţilor. conform graficului stabilit de societate .duce rufăria la spălătorie şi o ridică pe cea curată.constată defecţiunile şi lipsurile din iventarul camerelor din sectorul său de activitate. supraveghetoarei.10 clase Cerinţe specifice: -cinste şi corectitudine profesională Relaţii: . asigurându-se că acesta nu a fost deteriorate. . aranjează lenjeria de noapte pe pat. reparat şi se îngrijeşte să o returneze la ora fixate de client înainte de apelul acestuia. . . .ţine evidenţa strictă a inventarului pe care îl are în primire .de colaborare cu ceilalţi lucrători ai unităţii şi cu lucratoriiunitatii de alimentative publică.vizitează toate camerele din sectorul său de activitate pentru un ultimo control..ierarhice. 8 . verifica existent întregului inventor. în caz contrat sesizează imediat supraveghetoarea de serviciu şi recepţia hotelului. călcătorie. controlează dacă rufăria a fost bine spălată. . Cameristă: Cerinţe: .se subordonează direct lucrătorului commercial.după plecarea clientului controlează imediat camera. are rolul de operator tele-fax.recepţionează şi atribuie mesaje tele-fax pentru hotel .reprezintă unitatea hotelieră în relaţiile cu clienţii .scoala generala. . comunicând la recepţie lipsurile sau eventualele stricăciuni provocate de turişti pentru recuperarea lui. lăsând o veioaza aprinsă.prestează servicii suplimentare (furnizează informaţii despre hotel) .duce la spălătorie .functionale. de asemeanea. . .sortează şi atribuie documentele primite. croitorie lenjeria clientului pentru spălat. . călcat. sesizează supraveghetaorea de serviciu în cazuri de defecţiuni. retuşează la oficiu defecţiunile de călcare a lenjeriei. pentru semnarea condiţiei de prezenţa şi primirea raionului de lucru. va face patul pentru culcare. cu respactarea tehnologiei sau operaţiunilor de întreţinere şi curăţenie stabilite. verifica existent şi starea lui.întocmeşte bonuri pentru serviciile prestate predate la receptive. .la intrarea în serviciu se prezintă supraveghetorului de serviciu pentru a fi inspectata în ceea ce priveşte aspectul vestimentar şi cel personal. administratorului unităţii de cazare şi şefului de complex. . le notează în caietul special pe care îl are în acest scop şi îl prezintă supraveghetoarei de serviciu.se îngrijeşte să schimbe lenjeria după numărul de zile normat sau mai devreme dacă sunt cazuri care impugn acest lucru. .de reprezentare . călcată şi apretata.

Responsabilităţi: . .place-ul în ordinea avută la tehnica servirii.cu aceeaşi promtitudine preda lucrurile uitate de turişti la receptive pentru a li se înmâna înainte de a părăsi hotelul. . gramajul preparatelor şi produselor pe care le ridică de la secţii.răspunde de asigurarea curăţeniei în sectorul repartizat . efectuate la cererea clienţilor pentru care întocmeşte un ‘bon’ de prestare a serviciului.răspunde conform legilor în vigoare pentru nerespectarea normelor de protective a muncii.la prima abatere. retrogradarea din funcţie pe o perioadă de 1-3 luni.studiază cererea de consum a produselor şi preparatelor culinare şi participa la întocmirea listelor de meniu zilnice. . de PSI. . preda imediat supraveghetorului lucrurile uitate.Încălcarea normelor de muncă.verifică .în cazul prevederilor din sarcinile de serviciu. . pe parcurs de un an. .răspunde pentru neîndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea societăţii pe linie de PSI cât şi de organelle de specialitate . Unitate de competenţe: .dând detalii asupra compoziţiei şi a modului de preparare a acestora.prin sondaj.se preocupă în a-şi menţine o ţinută vestimentară şi o igienă personală corespunzătoare pe tot timpul programului. neîndeplinirea atribuţiilor de service ori neîndeplinirea lor incomplete sau defectuasa atrage după sine aplicarea următoarelor măsuri disciplinare: avertisment.la intervalul de timp stabilit de administratorul hotelului.se ingrijseste de evacuarea şi restituirea la restaurant a inventarului de vesele şi tacâmuri existente în cameră. executa curăţenia generală a fiecărei camere . .execută operaţiunile obişnuite necesare servirii consumatorilor. diminuarea salariului – cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni. la a doua abatere constantă.răspunde de folosirea băilor de pe etaj. în cazul în care acesta a plecat din hotel.efectuează operaţiunile de servire la mese festive. în baza ‘bonului’ dat de receptive.răspunde de securitatea lucrurilor de orice fel ale clienţilor . miss-en.răspunde administartiv şi material pentru bunurile din dotare. 9 .. recepţii. cât şi a normelor igienico-sanitare specifice activiatatii de cazare.recomandă consumatorilor preparate culinare .se prezintă la program conform graficului. . Ospătar . Sancţiuni: . la a treia abatere desfacerea contractului de muncă în cazul săvârşirii a mai mult de 3 abateri. prin servirea clientului. .

.după terminarea programului de lucru.cunoaşte. servind mâncărurile după regulile culinare.reia şi executa comenzile. . . În afara funcţiei principale de cazare. .băuturi reci.poarta uniforma dorită la nivel de unitate. menite să asigure satisfacerea cât mai deplină a cererii turiştilor pe toată durata sejurului lor. deţinând ponderea cea mai mare în totalul unităţilor de cazare. .urmăreşte în permanenţă păstrarea curăţeniei în salon şi în raionul în care îşi desfăşoară activitatea. . primindu-i în unitate în mod politicos. . .serveşte consumatorilor în ordinea venirii acestora. . .urmăreşte să-şi ridice în permanenţă gradul de calificare profesională. încasează valoarea consumaţiei şi întocmeşte documentele necesare (bon marcaj.prezintă consumatorilor lista de meniuri şi recomandă diferite specialităţi de preparate culinare şi băuturi.efectuează examinările medicale periodice cu inregistrearea rezultatului acestora în carnetul de sănătate.aplică şi respecta întocmai normele de tehnica securităţii muncii şi normele PSI. are o ţinută curata şi îngrijită. . întocmeşte borderoul mărfurilor după bonurile de marcaj şi depunde numerarul încasat şefului de unitate. hotelurile îndeplinesc şi funcţii conexe.răspunde administrativ pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. . debarasarea după fiecare fel de mâncare). . Servicii fără plată (de bază): 10 .pregăteşte veselă după plecarea consumatorilor.are obligaţia de serviciu de a adopta o atitudine cuviincioasă şi demnă faţă de client. .execută comanda în cel mai scurt timp.. în conformitate cu legislaţia în vigoare. nota de plată). aplică şi răspunde de respectarea regulilor igienico-sanitare şi de igienă personală. Servicii de bază şi sumplimentare: Hotelul reprezintă forma tradiţionala cea mai cunoscută de cazare a industriei hoteliere.desfăşoară activitatea conform programului de lucru stabilit de şeful de unitate. .respectă regulile şi tehnica de servire (inventor adecvat: băuturi calde.

Ø Păstrarea obiectelor de valoare la seiful recepţiei Ø Trezirea turiştilor la cerere Ø Parcare auto Ø Informaţii turistice Ø Informaţi privind starea vremii Ø Informaţii privind mersul trenurilor Ø Comenzi taxi Ø Transmiterea de mesaje Ø Distribuţia şi expedierea corespondentei turiştilor Ø Păstrarea bagajelor Ø Păstrarea obiectelor uitate timp de 30 de zile şi anunţarea turiştilor Ø Room-service Ø Acordarea de medicamente şi material sanitare în caz de prim ajutor turiştilor acidentati Ø Asigurarea de ziare şi reviste la recepţie Servicii cu plată (suplimentare): Ø Spalat-calcat lenjerie Ø Servicii de telefon şi fax cu facturare automată Ø Mini-bar Ø Închiriere jocuri 11 .

Acest serviciu include: apă plată. Toate maşinile sunt Mercedes E-Klasse. ziare engleza. relaxaţi-vă în saună umedă / uscată sau lăsaţivă în mâinile maseurilor noştri…veţi simţi diferenţa ! 12 . fantă şi şampanie.închiriere minim 4 ore pentru închiriere în afară Bucureştiului. avem plăcerea de a adăuga acest serviciu suplimentar pe nota de plată din hotel.Mella luxury@Mellaluxury.5 euro/Km.duminică . iar şoferii sunt prietenoşi.ro Serviciul Limo luni – vineri : 100 euro/ oră. barul este inclus . tonifiati-vă corpul în sala de fitness. Oferta este valabilă începând cu 01. sucuri naturale. maşini. Ştim că oaspeţilor noştri le place să călătorească cu stil. minim 3 ore sâmbătă . preluarea clienţilor din parcarea VIP a aeroportului OTP. asigurări persoane. încercaţi clasele de spinning şi aerobic. se adăuga o taxă suplimentară de 0. amabili şi vorbesc limba engleză. Dacă se achita anticipat se oferă următoarele discounturi: 5% pentru 3 luni. Ca atare. transport bagaje. sistem de iluminare individual şi sistem audio video. cola. pentru a face lucrurile câte mai simple posibil.130 euro/oră . Vă rugăm să comunicaţi datele zborului şi rezervarea fermă pentru transfer Departamentului Rezervări la reservations. apă minerală.apă plată. Mella Luxury pune la dispoziţie contra cost două autocare de 42 de locuri respectiv de 34 de locuri.Alte servicii suplimentare: Parcare Total locuri parcare: 680 ( exterior: 134. Wellness Club Descoperiţi efectele revigorante ale unei sesiuni de înot în piscina de 180 mp. interior: 546) Pentru cei care nu sunt clienţi cazaţi închirierea unui loc de parcare în parcarea supraetajată a hotelului Mella Luxury costă 150 Ron/ lună. vă oferim serviciul de transfer de la / la aeroportul Henri Coandă. dotate cu aer condiţionat. Cu un tarif stabilit de 33 EUR/cursă.2010 Primele 30 minute nu sunt taxabile.03. 10% pentru 6 luni. 20% pentru 12 luni. 15% pentru 9 luni.iar oră nu este divizibila Transport Pentru grupuri.

trebuind deci să aibă o funcţionalitate complexă. serviciilor. Conceptul de hotel cuprinde următoarele elemente: – Amplasarea încadrează hotelul într-un anumit mediu geografic (staţiune turistică.). triplul acestei sume este cheltuit pentru alte bunuri şi servicii de către acesta. camere pentru gimnastică etc. facilitaţilor. treptat dezvoltarea circulaţiei turistice atrăgând şi dezvoltarea industriei hoteliere. Conţinutul acestui serviciu este determinat de faptul că obiectivul de cazare îndeplineşte pentru turist rolul de domiciliu temporar. existenta hotelului a fost legată de efectuarea unor deplasări în alte scopuri decât cele turistice. alături de cel de transport. saune. Serviciul de cazare vizează crearea condiţiilor şi confortul pentru adăpostirea şi odihnă clienţilor. un factor important de stimulare a cererii turistice. Ea este un produs secundar al amplasării. Astfel. totodată. care pune la dispoziţia turiştilor camere. oraş. cca. Din punctul de vedere al celor ce-l folosesc. La început. facilităţi. hotelul este o instituţie comercială de ospitalitate care îşi oferă facilităţile şi serviciile sale spre vânzare. asigura prestări de servicii specifice şi dispune de recepţii şi de spaţii de alimentaţie publică în incinta. restaurante. 13 .Organizarea activităţii de cazare: Unele studii au indicat faptul că pentru fiecare sumă de bani cheltuita în hoteluri de un turist. garsoniere sau apartamente dotate corespunzător. Stilul şi calitatea acestora influenţează eficienta hotelului. etc. Serviciul de cazare reprezintă. definită ca fiind modul în care hotelul este privit şi receptat de către clienţii actuali şi potenţiali. spaţii pentru conferinţe. 70% din existentul de spaţii de cazare se afla amplasat în zone de interes turistic. – Imaginea. negocieri. ambianta etc. – Facilităţile cuprind spaţii de cazare. baruri. imagine şi satisfacţia clienţilor din aceste elemente. Hotelul este structura de primire amenajată în clădiri sau corpuri de clădiri. dar este sporită de: numele hotelului. spaţii pentru agrement (piscine. – Preţul exprima valoarea data de hotel serviciilor sale. în managementul serviciilor de cazare se va ţine seama că aproape jumătate din timpul efectiv de vacanţă este cheltuit de turist în incinta unităţii hoteliere. ţinând cont de amplasare. apropierea unei căi de comunicaţie. – Serviciile cuprind disponibilitatea şi măsura în care sunt oferite prestaţii clienţilor prin facilităţile de care dispune hotelul. De asemenea. alimentaţie publică şi agrement. Există o relaţie directă între acest factor şi tipul de cazare şi servicii oferite.). servicii. una din prestaţiile de bază solicitate de turist pe durata călătoriei sale şi.

Firmele care au ca obiect de activitate alimentaţia publică se încadrează în cadrul structurii economice în sectorul serviciilor. Ambianţa interioară şi exterioară a saloanelor. agenţilor economici şi a instituţiilor şi care nu se exprimă direct şi imediat prin produse. Acesta va îndeplini toate funcţiile unui restaurant normal iar bucatele sunt atât din speficicul naţional cât şi din cele internaţionale punanduse în valoare tradiţiile culinare ale unor naţiuni precum cele chinezeşti. programul muzical. distribuţia lor şi a altor mărfuri alimentare cât şi crearea unei ambianţe favorabile pentru consumul produselor în cadrul firmei. băuturi alcoolice şi nealcoolice speficice. respectiv după caz pregătirea preparatelor culinare şi a produselor de cofetărie-patiserie. în funcţie de perioada în care se încadrează. Restaurante 2. mexicani şi multe altele. servinduse o gamă diversificată de preparate culinare. arabeşti.Organizarea activităţii de alimentaţie publica: Conceptul şi elementele serviciilor de alimentaţie Alimentaţia publică reprezintă o ramură a comerţului cu amănuntul şi are ca scop producţia şi distribuţia de mâncare şi băuturi. parte a hotelului nostur. 14 . Serviciul de alimentaţie publica în cadrul hotelului nostru va fi onorată în cadrul restaurantului. uniformele personalului de servire şi celelalte sunt speficice ţărilor respective. Baruri. adiacent serviciilor de hotel şi restaurant.analizează şi raportează pe 2 grupe distincte: 1. cantine şi alte unităţi de preparare a hranei.Prin serviciu înţelegem activitatea prin care se satisfac cerinţele materiale şi spirituale ale populaţiei. În cadrul raportărilor statistice activitatea se înregistrează. Organizarea activităţii de agrement: Hotelul nostru pune la dispoziţia clienţilor sai următoarele tipuri de agrement: Teren de tenis de câmp cu zgură Loc de joacă pentru copii Hotelul Mella Luxury a amenajat şi oferă gratuit un loc de joacă pentru copii. Pentru a identifica caracteristicile acestei activităţi în primul rând vom porni de la definirea conceptului de serviciu şi diferenţierea tipurilor de servicii. în sensul de bun tangibil.

15 . relaxare şi confort. Ø Adunarea la bucătărie a tuturor sticlelor goale returnabile de la minibar. Unele din măsurile de siguranţă şi de protecţie a mediului înconjurător sunt următoarele: Ø Folosirea hârtiei reciclabile pentru articolele de papetărie din camerele hotelului. organizări de mese familiale sau de firmă. Înafară de odihnă binemeritată. pe lângă o mare varietate de pomi.transformând Mella Luxury în destinaţia ideală pentru turismul de afaceri. Ø Folosirea pixurilor şi cartuşelor de toner reîncărcabile. Ø Stingerea liminilor şi scoaterea aparatelor din funcţiune atunci când nu sunt folosite. Ø Verificarea ca uşile hotelului să fie închise dacă funcţionează instalaţia de încălzire sau de condiţionare a aerului. grădina este aproape unică în Timişoara. Concentraţia de ioni negativi din atmosfera puternic ozonificata . Ø Duerea florilor uscate la macerat. într-un mediu sănătos. existând o mare deschidere şi disponibilitate în realizarea oricăror tipuri de evenimente. cuprinzând.confortabil . pentru reciclare.dau valoare deosebită acestei locaţii . Măsuri de protecţie a mediului: Hotelul are la baza conceptul ecologic de protejare a mediului înconjurător . aici au loc ceremonii în aer liber. arbuşti ornamentali şi flori. barbecue pe grătar de lemne.Gradină şi terasă de vară cu grătar pe lemne Mândria hotelului Mella Luxury este grădina cu terasă de vară. Întinsă pe aproape un hectar şi amenajată cu mult bun gust.lipsa poluării chimice şi fonice dar şi splendoarea peisajului oferită cu generozitate de pădurea de rasinose . Precum şi multe altele despre care nu mai amintim.pe de o parte din respect pentru natură şi pe de altă parte pentru că dorim să oferim turiştilor un sejur relaxant . organizare de evenimente . sejururi pentru iubitorii de linişte. Ø Sortarea deşeurilor din camere. patru foişoare acoperite şi două iazuri cu peşti exotici şi plante acvatice.

Front – office. Tehnologie hoteliera. 1995 8. Editura All. Editura THR. Rutherdoot. Editia a II-a. 2007 10. 16 . Editura Pro Universitaria. Alimentatie – categing.. Bucuresti 2000 9.. Bucuresti. economie si management. Cristea A.Bibliografie 1. 3. 2.. Savu C. Tehnologia activitatilor de turism. Bucuresti 2006 4. Bucuresti. Denney G. editura Oscar Print. Hotel. Editura All... Chiriac C.CG. Bucuresti.. Editura Gemma Print. Bucuresti 2006 5.. Tehnologie hoteliera – Housekeepeng. Editura VNB SUA Lupu N. Hotel. Bucuresti 6.. 2007 Lupu N. Cerinte igienice generale si aplicarea princiipiilor HACCP. 1998.. Cristea A. Editura Priemama. Stanescu D. Hotel management and operations. Stanciulescu D. Baia Mare. Economie si management. Cristea A. Abimatia in turism si industria ospitalitatii. Bucuresti 2003 7.. Rondelli V. Editura Gemma Print.. editura Gemma Print. 2004 Cojocariu S. Managementul calitatii in turism. 2004 Mihail A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful