You are on page 1of 2

CURRICULUM VITAE VAN MARIJN URLINGS PERSONALIA

Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Geboortedatum: Geslacht: Nationaliteit: Rijbewijs: LinkedIn: Marijn Urlings XXX XXXX XX XX XXX XX@XX.net XX XX 1988 Vrouwelijk Nederlandse B nl.linkedin.com/in/marijnurlings/

1-2

PERSOONSPROFIEL
Als jonge vastgoedfanaat heb ik de ambitie om me in te zetten voor innovatieve verandertrajecten in de vastgoedsector. Ik heb oog voor detail, vind communicatie belangrijk en stel de juiste prioriteiten.

OPLEIDINGEN
Feb. 2010 – Aug. 2012 Master of Science | Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde | Real Estate Management and Development Diploma behaald in augustus 2012 Schakelprogramma | Technische Universiteit Eindhoven Architecture Building and Planning Voltooid in april 2010 Bachelor of Science | Hogeschool Zuyd Heerlen Bouwtechnische Bedrijfskunde Diploma behaald in juli 2009 Havo | Stella Maris College Meerssen Profiel: Natuur en Gezondheid, met wiskunde B12 Diploma behaald in juli 2005

Sept. 2009 – April 2010

Sept. 2005 – Juli 2009

Sept. 2000 – Juli 2005

WERKERVARING
Nov. 2011 – Sept. 2012 Hurks vastgoedontwikkeling Eindhoven Afstudeeronderzoek: Een onderzoek naar innovatieve kansen om te kunnen anticiperen op de veranderende marktomstandigheden. Dit heeft geresulteerd in het in kaart brengen van de voorwaarden voor een strategisch partnerschap tussen projectontwikkelaars en woningcorporaties (beoordeling: acht). Werkzaamheden naast afstuderen: opstarten en begeleiden ketensamenwerking met woningcorporatie en marktpartijen, concurrentieanalyses t.b.v. onderhandelingen, marktonderzoeken t.b.v. acquisitie, haalbaarheidsstudies. Verkregen competenties: analytisch, luistervermogen, overtuigingskracht. Referentie: Dhr. XX XX Telefoon: XXX / e-mail: XX@XX.nl

Woonpunt Elsloo | Afdeling projectontwikkeling Functie: ondersteuning projectvoorbereiding Werkzaamheden: voorbereiden groot onderhoud (inmeten. Verkregen competenties: structureren. inschrijving. bestek schrijven). bouwplaats uitzetten. promotie. 2011 2-2 Bouwbedrijf I.J. sponsoring. personeelsadministratie. budgetbewaking. communicatie. 2011 FRESH | Foundation Real Estate Students Holland | Alumni lid Activity Committee | Nevenactiviteit Het organiseren van vastgoedgerelateerde excursies: brainstormen en vastleggen onderwerp en locatie. 2009 – Juni 2009 Feb. exploitatieberekeningen.Heden Okt. zelfstandig. bewaken voortgang. 2006 – Nov. woningbouwprojecten BAM Utiliteitsbouw Maastricht | Oriëntatiestage Assistent uitvoerder verzorgingshuis Ave Maria te Geulle Wehrung Architecten Beek | Oriëntatiestage Bouwkundig tekenaar (Arkey) div. 2011 – Heden 1996 – Heden Nov. coördineren. begroting. contacten leggen met sprekers. AutoCAD tekenen. offerteaanvragen. jubileumactiviteiten. 2008 – Juni 2008 Nov. Juli 2008 – Aug.25 FTE) Werkzaamheden: budgetbewaking. recepties. evaluatie. werkvoorbereiding. Verkregen competenties: organiserend vermogen. 2005 – Heden Jan. multitasking. evaluatie. concertreis. Verkregen competenties: organiserend vermogen. communicatief vermogen. 2008 STAGES Feb. Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten | Musiceren (euphonium) Diverse commissies | Nevenactiviteit Het organiseren van diverse activiteiten binnen de vereniging: concerten. feestavonden etc. 2010 – Okt. telefooncentrale. aanspreekpunt. Lemmens Maastricht Functie: projectcoördinator (0.VERVOLG CURRICULUM VITAE VAN MARIJN URLINGS Juli 2009 – Nov. inrichten nieuwe huisstijl. nauwkeurig. Lemmens Maastricht | Afstudeerstage Afstudeeronderwerp: Herbestemmingsonderzoek (beoordeling: acht) Woonpunt Elsloo | Beroepsstage afdeling projectontwikkeling Ondersteuning projectvoorbereiding div. initiatiefnemer. 2006 – Feb. 2006 Bouwbedrijf I. verantwoordelijk. verantwoordelijkheid. verkoopbrochures. verantwoordelijkheid. klantgericht. vergunningen aanvragen. verantwoordelijkheid. Verkregen competenties: organiserend vermogen. promotie.J. 2007 Sept. Rijvereniging en Ponyclub Schimmert | Rijdend lid Activiteitencommissie | Nevenactiviteit Werkzaamheden behorend tot het organiseren van jaarlijkse evenementen: draaiboek. Verkregen competenties: communicatief vaardig. utiliteitsbouwprojecten LIDMAATSCHAPPEN & NEVENACTIVITEITEN 2010 . 2007 – Heden .