You are on page 1of 15

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Anexa 1 la Ghidul Solicitantului MODEL PLAN AFACERI 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND MICROÎNTREPRINDEREA SRL-D TITLUL PROIECTULUI Denumire solicitant: Cod Unic de Înregistrare: Nr. de inregistrare la ORC: Adresă solicitant : Judetul: Cod postal: Nr. telefon, Nr. fax, email): Adresă de e-mail: COD CAEN aferent activităţii principale COD CAEN aferent proiectului Sediu social (adresă, telefon, fax) Puncte de lucru (adresă, telefon, fax) Locaţia implementării proiectului (Adresă, telefon, fax): Persoană de contact (Adresă, telefon, fax, email): Vă rugăm să încărcaţi în format PDF următoarele documente:
ATENTIE: Toate documentele nu trebuie sa aiba mai mult de 20 MB

Completaţi cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în actele constitutive – SRL-D

Completaţi cu adresa poştală a sediului principal

Completaţi cu adresa de poştă electronică generală a organizaţiei sau a reprezentantului legal sau a persoanei de contact

Certificat de înmatriculare S.R.L-D Copie B.I/C.I Cerere tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa 6) Microîntreprinderea SRL-D este plătitoare de TVA Valoare totală a proiectului (fără TVA) LEI*: Valoare AFN - lei Valoare
BUCUREŞTI Str. Poteraşi, nr. 11, sector 4, − credit -1 lei din totală proiect** Tel:02 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 -Procent 336.18 . 4 valoare 3, www .aipp imm.ro

Da Nu

Procent din valoare totală proiect**

Valoare contribuţie proprie -lei

Procent din valoare totală proiect**

nr.26. 11. sector 4.ro . Tel:021-335. Fax. www. completati suma sub forma xxxxx. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Nota: Toate campurile sunt obligatorii * Completati sumele folosind forma partea intreaga .20.26. Poteraşi. 021-336.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei.aippimm.18. 335.00 ** Procentele se calculeaza automat BUCUREŞTI Str.32.43. zecimale sub forma xxxxx.xx Pentru sume care nu au zecimale.

realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane. În schimb.Obiectivul C U R Ecu ŞT I S t r . 1(respectiv 1 . 2 0 .R. De regulă. .realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase. financiare.aip i m m . Având T e l : 0 2 1 3 3 5 . obiectivul general urmărite prin realizarea proiectului/ investiţiei. Detaliaţi activitatea principală pe care accesaţi programul. 3 2 .1. el nu este neapărat o consecinţă directă ap acestui putând fi un rezultat al mai multor proiecte.” 1 2 3 Productie Servicii Comerţ şi alte activităţi Domeniul de activitate economică: Codul CAEN: Descriere clasă CAEN: XXXX Descriere clasă CAEN Scurtă descriere a firmei. viziune. 2. materiale. estimat P o t e ral aş i . ro în vedere caracterul mai general al acestui obiectiv. conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. de timp) . strategie Specificaţi domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiţia propusă prin acest program. misiune.L.2. proiect. F a x . 2 6 . (ex: localizare. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională. aceste informaţii sunt înscrise în Certificatul constatator emis de oficiul registrul comerţului. La momentul depunerii cererii de finanţare. Astfel. n r . în termen de N luni de la finalizarea proiectului.L. 0 2 1 3 3 6 .). clare (să identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza) . DESCRIEREA MICROÎNTREPRINDERII “S.CAEN.R. poate reprezenta un obiectiv specific al proiectului.2. ww w. acţiuni ale solicitantului. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 2. Obiectivele specifice reflectă rezultatele imediate ce vor fi obţinute după implementarea proiectului. iniţiative. indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.L.cuantificabile (să poată fi măsurate) . În caz contrar. auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza. Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. ele trebuie să reiasă fie din actul constitutiv şi/sau modificările ulterioare. De regulă. 3 3 5 . şi opţional. – D.2. Atenţie! Solicitantul trebuie să aibă dreptul să desfăşoare activitatea economică în care se realizează investiţia propusă prin proiect (identificată mai sus). 4 3 . experienţa anterioară a întreprinzătorului tânăr etc. Clasa CAEN reprezintă codul format din 4 cifre. domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în actul constitutiv. cu şanse reduse de a fi atinse) . 2 6 .stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiţiei) Nu confundaţi obiectivele proiectului cu activităţile proiectului! „Achiziţia echipamentului A” nu poate fi obiectivul proiectului (ci o activitate/acţiune).” Domeniul de activitate al “S.” ŞI DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. Descrierea proiectului: 2. la sediul (principal sau secundar – punct de lucru) identificat ca loc de implementare a proiectului. s e c t rezultatele or 4. general poate fi formulat B înU legătură impactul proiectului pe termen lung).. obiectivul general este mai greu de măsurat.precise.1. – D. – D.R. 1 8 . fie dintr-o hotărâre a adunării generale a acţionarilor/ consiliului de administraţie etc. Realizarea obiectivelor trebuie să poată fi verificată după finalizarea proiectului. Obiectivele proiectului Menţionaţi obiectivele specifice. acestea trebuie să fie . conform legislaţiei în vigoare. creşterea producţiei/ profitului/ cifrei de afaceri/ productivităţii cu X %. Descrierea microîntreprinderii “S.

L. LOCURI DE MUNCĂ PERMANENTE ÎN CADRUL MICROÎNTREPRINDERII “S.1.2. 11. politica de resurse umane. Comerţului şi Mediului de Afaceri Număr persoane Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 3.” 1 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4 2 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 3 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 3.aippimm. Care sunt/vor fi responsabilităţile întreprinzătorilor tineri (responsabilităţile fiecărui întreprinzător tânăr pentru noua activitate/noul produs 3.Detaliere pe activităţi: Activitatea Activitatea 1 Activitatea 2 Număr de salariaţi Pregătirea profesională 3. MANAGEMENTUL ŞI RESURSELE UMANE ALE MICROÎNTREPRINDERII “S.R. – D.L. atribuţii. 335. expertiza personalului angajat în activitatea microîntreprinderii. – D.1.R. politica de instruire). Tel:021-335.32.R. 021-336.43. Descrieţi calificările.L. – D.26. pe activităţi desfăşurate. responsabilităţi.1.1 Descrierea resurselor umane Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre întreprinzătorii tineri va influenţa în mod pozitiv evoluţia microîntreprinderii “S.20. Fax.” Descrieţi şi explicaţi. în detaliu.26. strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.(Indicatori ţintă) Cifra de afaceri: Profit Număr de salariaţi LEI GUVER NUL ROMÂNIEI LEI Ministerul Economiei. Poteraşi.g. www.18.3 Cine este angajatul ‘’cheie’’.ro .1. sector 4. adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa mersul afacerii (dacă este cazul)? BUCUREŞTI Str. nr.” 3.

împrumuturi. Surse pentru finanţarea TVA şi a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului : (surse proprii.20. şi ataşaţi orice contracte de vânzare/cumpărare. Costul total al proiectului Vă rugăm să completaţi următorul tabel. indicând costul total al fiecărui element implicat în proiect. Aportul în numerar: Cash: de unde provin banii pentru contribuţia proprie la proiect? Economii personale. 021-336. echipamentele.43.1.26. pdf) 4.3. sector 4. www. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 4. Surse pentru aportul propriu: 4. 335.3.26. Descrierea investiţiei propuse Vă rugăm să daţi informaţii clare şi exacte privind tipul investitiei. Poteraşi. png) sau documente (word. cash din afacere ? alte surse? 4. credit minim 50% din valoarea obiectului finanţat fără TVA/ aport propriu minim 50% din valoarea obiectului finanţat fără TVA.32.aippimm.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. Costul elementului Aportul propriu Credit pentru cheltuială eligibilă AFN fără TVA în numerar Total 100 % % % % % (1) (2)=(3)+(4)+(5) (3) > = (2)* 50% (4)≥ = (2)* 50% (5) ≤ (2) * 50% 4. PONDEREA INVESTIŢIILOR ÎN CHELTUIELILE AFERENTE PLANULUI DE AFACERI 1 Ponderea investiţiilor peste 80% 2 Ponderea investiţiilor peste 60% 3 Ponderea investiţiilor peste 40% 4.2. 11. Valoarea fiecărui element de cost are două componente: AFN maxim 50% din valoarea obiectului finanţat fără TVA.1.3. Elementul de cost (Denumirea elementului de cost este denumirea tehnică completă a acestuia. şi sursa de finanţare a fiecărui element de investiţie. nr. Tel:021-335.18. credit) BUCUREŞTI Str. dacă aveţi: Ataşează fişiere: Se accepta doar fisiere imagine (jpg. etc. Fax.2. adresa construcţiei. oferte de preţuri sau facturi.ro .

32.43.26. www. sector 4.20. Poteraşi. 021-336. Fax. nr.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei.26. 11. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii BUCUREŞTI Str.18.ro . Tel:021-335. 335.aippimm.

2. 5.18.26. – D. FURNIZOR VIITOR % DIN TOTAL CE FURNIZEAZĂ CONDIŢII DE PLATĂ DE CÂND? 5. POZIŢIA PE PIAŢĂ A FIRMEI 5.4.3.15. 3 35 . fonduri.43 . continuarea activităţii economice aferente investiţiei.” 1 2 ROMÂNIEI Ministerul Economiei. c) Ce ar trebui să faceţi pentru a vă îmbunătăţi poziţia pe piaţă? d) Cum se compară preţurile Dvs.3.1 FURNIZORI: Vă rugăm să completaţi pentru fiecare furnizor care deţine cel puţin 15% din costurile materiei prime. DURABILITATEA PROIECTULUI: Argumentaţi cum proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezentul plan de afaceri. comparativ cu ale concurenţei. Care de mare estimaţi a. activităţi. sursele financiare prevăzute. 2 Cât 0.2.3. 5.3 3 6piaţă? . nr.3. Fax 02 1 . 11.R. la aceste schimbări: Creşterea concurenţei pe piaţa internă? Creşterea cererii? Schimbări în legislaţie? Alţi factori care pot BUCUREŞTI Str.3 2. Comerţului şi Mediului de Afaceri Mediul rural GU VERNUL Mediul urban Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 5. interne sau externe – dacă este cazul. faţă de cele ale concurenţei? 5. Prezentaţi măsurile întreprinse.CONCURENŢA: a) Câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs.5.a i p p i m m .3 3 5 ţintă? . DATE PRIVIND LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE SI NOUL PRODUS/SERVICIU: Adresa completă a locului de implementare a proiectului. b) Prin ce vă deosebiţi de concurenţă? Enumeraţi punctele forte şi punctele slabe ale propriei afaceri. precum şi de menţinere a locurilor de muncă permanente nou create.deţinut ro piaţă? Descrieţi schimbările ce vor avea loc pe piaţă şi cum anume se va adapta firma Dvs.3.3. de piaţă? Enumeraţi principalele firme fir concurente. ww w. LOCALIZAREA ACTIVITĂŢII MICROÎNTREPRINDERII “S. din T e l :este 0 2 1piaţa . resursele umane pe toată durata de analiză.3. . fi această Care este procentul de Dvs. CLIENŢI: (Vă rugăm să completaţi pentru fiecare client care deţine cel puţin de 15% din vânzările lunare ) VIITOR % VÂNZĂRI PRODUSE VÂNDUTE CONDIŢII DE PLATĂ DE CÂND? 5. 2 6 .1. capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile. sector 4. orizont de timp). Poteraşi.L. după finalizarea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile.

moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie / prestare servicii (potenţialul inovativ şi / sau creativ al proiectului este nesemnificativ). Implementarea Planului de afaceri conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi. Poteraşi. 6.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. Fax.18. 021-336. www.32.26. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 6. nr. SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI NOILE TEHNOLOGII: 1 BUCUREŞTI Str. Planul de afaceri are potenţial inovativ şi / sau creativ.43. Tel:021-335.26. 335.20. 2 Implementarea Planului de afaceri nu conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi. sector 4.ro .aippimm. 11.UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE proiectul propus se încadrează în politica organizaţiei de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător. moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii.1.

3.26. nr. la nivel de regiune de dezvoltare/judeţ. Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului). Poteraşi. formă. Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri. etape în procesul de prestare a serviciului. tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime. sursa acestor elemente). patente etc – localizaţi. Descrierea serviciului: ce reprezintă. avantaje oferite faţă de competitori. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul.43. prezentaţi modul în care proiectul propus se încadrează în politica organizaţiei de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător. Tel:021-335. inclusiv măsuri de promovare a eficienţei energetice. ce nevoi satisface.18. faţă de cel al competitorilor. PRODUSUL/ SERVICIUL Descrieţi şi explicaţi.26. Prezentaţi modul în care tehnologiile noi. culoare. design. procentul din total vânzări. 335.32. Fax.aippimm. echipamente. forţa de muncă. 021-336. Evidenţiaţi noutatea.4.ro . beneficii pentru clienţi.20. sector 4. care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului. BUCUREŞTI Str. www. Unde este cazul.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător. PRODUSELE NOI (descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici. capacităţi). Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime.2. în detaliu. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Explicaţi modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii şi/sau a soluţiilor informatice sau la creşterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/ soluţiilor informaticei în procesul de producţie/prestare servicii/ construcţii . calităţi/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. 11. preţ vânzare): Produs Pondere în vânzările totale 6. produsul/serviciul ce face obiectul investiţiei propuse în proiect. 6. moderne vor fi utilizate în producerea/ menţinerea/ dezvoltarea produsului/ serviciului. 6. şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor efecte.

N.M. Poteraşi.32. Lei d) 7. pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi.M.G.1.) c) Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori. 021-336.26. fără TVA BUCUREŞTI Str.aippimm. alte utilităţi Suma . (F.” 2 Schema de finanţare fără credit bancar Completati suma solicitata pentru AFN. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE: Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării proiectului la capacitatea maximă Cheltuieli de producţie/exploatare Materii prime Materiale auxiliare Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale) Energie.Lei % Subansamble Servicii sau lucrări subcontractate 1 Sumele vor fi trecute în LEI.18.20.C. – D.R.26. www. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 7.A. PLAN DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI: Suma1 % Credite bancare AFN Alte surse TOTAL 100% 7.ro . 11. pentru înregistrarea microîntreprinderii. angajaţi pe perioadă nedeterminată. pentru înregistrarea microîntreprinderii. nr. Completati suma totala taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului. Total 7.L.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. SCHEMA DE FINANŢARE Completati valoarea creditului solicitat Estimaţi valoarea totală a salariilor pe parcursul derulării programului (3ani) pentru care se solicită scutire de impozit. 335. potrivit legii.43. a) Acordare Alocaţie Financiara Nerambursabile Garanţie acordata de Fondul Naţional de Garantare al b) Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.2.F. Scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului. PROIECŢII FINANCIARE 1 Schema de finanţare cu credit bancar FACILITĂŢI ACORDATE MICROÎNTREPRINDERII “S. – I. sector 4. Fax.N. Tel:021-335.3.I.

aippimm.ro . 11. 335. manipularea produselor în cadrul activităţii şi cu ce forţe se realizează) Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului Alte cheltuieli indirecte TOTAL 7.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. Tel:021-335. 021-336.4. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE BUCUREŞTI Str. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Alte cheltuieli directe Cheltuieli de producţie indirecte Administraţie / Management Cheltuieli de Birou / Secretariat Cheltuieli de Transport (transport intern. VENITURI ANUALE PRECONIZATE: (Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor) Vânzări la capacitatea maximă Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 TOTAL Pondere în vânzările totale 7.43.32.20.26.5.26. Poteraşi. Fax.18. www. sector 4. nr.

43. respectiv încasările din această activitate) Creanţe Stocuri Alte active circulante Total Active Circulante Active fixe nete (inclusiv financiare şi necorporale) TOTAL ACTIVE CAPITAL ŞI DATORII Datorii Curente Descoperit de cont la începutul perioadei (societatea nu a avut la începutul perioadei disponibil/surse proprii si a utilizat din surse externe – credite bancare de ex. www. 1 2 3 N+1 N+3 ACTIVE Active circulante Numerar existent la începutul perioadei (disponibil casa+banca) Numerar generat de activitatea de exploatare (realizat+proiecţia numerarului ce va fi generat de activitatea de exploatare.32. nr.18.20.) Credite pe termen scurt Furnizori Alte datorii Total Datorii Curente Datorii pe termen lung Credite pe termen lung Alte Datorii pe Termen Lung şi Provizioane TOTAL DATORII CAPITALURI Capital social Profit repartizat în cursul anului Profituri repartizate în anii anteriori TOTAL CAPITALURI TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7+8 10 11 12 13 14 15=10+11+12+13+14 16 17 18 19=15+16+17+18 20 21 22 23=20+21+22 24=19+23 BUCUREŞTI Str.aippimm. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Mii LEI Proiecţii N+2 Rd. sector 4. Tel:021-335.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. 11. Poteraşi.ro .26. 021-336. 335. Fax.26.

Fax.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. 021-336. nr.20.ro . 335. Poteraşi.aippimm.32. 11.43.26. sector 4.26.18. www. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii BUCUREŞTI Str. Tel:021-335.

R.” Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create 4 20 este mai mare sau egal cu 4 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create 5 15 este mai mare sau egal cu 3 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create 6 10 este mai mare sau egal cu 2 Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri 6 Ponderea investiţiilor peste 80% 20 7 Ponderea investiţiilor peste 60% 15 8 Ponderea investiţiilor peste 40% 10 Localizarea activităţii microîntreprinderii “S. 10 5 20 10 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE ON-LINE A PLANULUI DE AFACERI 1 . La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare on-line. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte. – D. moderne şi/sau a soluţiilor informatice în 13 procesul de producţie / prestare servicii (potenţialul inovativ şi / sau creativ al proiectului este nesemnificativ) Schema de finanţare 14 Schema de finanţare cu credit bancar F 15 Schema de finanţare fără credit bancar Total puncte obţinute Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte. moderne şi/sau a soluţiilor informatice în 12 procesul de producţie/ prestare servicii. – D. crt. Criterii Domeniul de activitate al microîntreprinderii “S. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii ANEXĂ LA PLANUL DE AFACERI: CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI Punctaj Nr. – D. Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.” D 9 Mediul rural 10 Mediul urban 10 5 A B C Utilizarea noilor tehnologii şi promovarea societăţii informaţionale Implementarea Planului de afaceri conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. E Implementarea Planului de afaceri nu conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi. Planul de afaceri are potenţial inovativ şi / sau creativ.R.” 1 Producţie 20 2 Servicii 15 3 Comerţ şi alte activităţi 10 Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.L.L.R.L.

Aveti posibilitatea de a revedea textele explicative consultand documentele aferente "Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri". Cele 7 sectiuni sunt impartite in doua parti. 2 . Acestea sunt de 2 feluri care pot fi diferentiate prin culori.GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Economiei. apasati butonul "Salveaza" ce se gaseste la sfarsitul formularului Inaintea trimiterii formularelor catre operatori. Punctajul total acumulat la un moment dat este afisat in zona de meniu. Pentru a atasa fisiere. cat si progresul total. apasati butonul "Start upload". fisiere sunt trimise si puteti observa progresul fisierului in curs. Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Bine ati venit! Aceasta este pagina principala a contului dumneavoastra pentru inscrierile la "Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" In meniul din stanga veti gasi 7 sectiuni de formulare pe care trebuie sa le completati inainte de a trimite formularele completate operatorilor nostri. Sectiunile salvate sunt evidentiale printr-un fundal albastru deschis. iar cele din inauntrul casetelor sunt albastre. Se accepta doar fisiere imagine (jpg. Textele explicative din afara casetelor care trebuie completate au o culoare neagra. png) sau documente (word. aplicatia blocand salvarea numai in urma trimiterii acestora. iar sectiunile unde trebuie sa completati formularul aferent au un fundal albastru inchis. Vi se deschide o fereastra unde aveti posibilitatea de a alege unul sau mai multe fisiere. acestea nu mai pot fi modificate si va rugam sa le completati cu atentie. Sectiunrea in lucru este evidentiata printr-un text ingrosat in meniu. In acest moment. Pentru a putea trimite formularele. Odata cu trimiterea formularelor. toate cele 7 categorii sunt obligatorii si nu puteti trimite formularele inainte ca acestea sa fie salvate. una destinata informatiilor generale referitoare la firma dumneavoastra si alta care cuprinde 6 sectiuni necesare finantarii. Pentru a salva un formular. Textele explicative din inauntrul casetelor vor disparea odata ce ati dat click in caseta respectiva pentru a completa subpunctul formularului. iar acest punctaj va este comunicat atunci cand salvati un formular. Cum atasez un fisier? La sectiunrea 4 (Ponderea investitiilor in cheltuilile aferente Planul de afaceri) aveti posibilitatea de a atasa fisiere. In momemtul cand ati terminat lista de fisiere. In momentul cand aceasta operatiune este finalizata. Aici aveti posibilitatea de a vizualiza fisierul trimis apasand pe numele fisierului si posibilitatea de a sterge fisierul apasand butonul "Sterge". Anumite subpuncte din formulare au texte explicative oferindu-va niste linii generale de urmat pentru subpunctul respectiv. apasati butonul "Browse files". Pentru fiecare formular salvat veti primi un punctaj in functie de optiunile completate in formularul respectiv. Fiecare dintre categorii contine un formular unde se recomanda sa completati cat mai detaliat fiecare punct al acestuia. se pot edita si salva formularele de cate ori doriti. Nota: Va rugam sa completati formularele fara diacritice. fisierele dumneavoastra vor aparea in seciunea de "Fisiere atasate". pdf).