WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 16 - 18 april 2013
05 33 39
Kunstenaar Peter Tredgett overleden Superheld wast ramen Feest voor ridders en jonkvrouwen
Stadhuis in gebruik
Het Stadhuis van Gouda wordt binnenkort
weer gebruikt. Per 1 mei gaat het huur contract
in met de nieuwe huurder TeKa Groep, die
voor tien jaar de gebruiker wordt van dit
historische gebouw. Dinsdag 16 april onder-
tekenden Timo Kruft (directeur/eigenaar TeKa
Groep) en wethouder Daphne Bergman de
huur- en beheerovereenkomst.
Er zullen geen vaste huurders komen, maar
alle ruimtes zijn te huur voor recepties, verga-
deringen, horeca, trouwen, huwelijksfeest en
bezoeken. Eerst vinden er nog verbouwingen
plaats. Tijdelijke coördinator Gert Ansink licht
toe: “Op het interieur van de trouwzaal na, zal
al het oude interieur eruit gaan. Verder zal een
aantal kleine verbouwingen plaatsvinden. Zo
zullen de toiletruimten aangepast worden aan
de huidige normen. Ook gaat de schilder aan de
slag in de voormalige Burgerhal en bovendien
verrijzen er glazen puien onder het schavot-
gedeelte, zodat men naar binnen kan kijken
vanaf de Markt.” Rik Dijkgraaf is als locatie-
manager aangesteld. Hij zal per 1 mei alle acti-
viteiten in het Stadhuis coördineren.
Lees verder op pagina 3.
Getuigen overval
Hoogvliet
Peter de Knegt in
Verzetsmuseum
De politie is op zoek naar getuigen van de
overval op de Hoogvliet aan de Plataanstraat
van donderdag 11 april. Getuigen wordt ver-
zocht zich te melden via 0900 - 8844 of via
Meld Misdaad Anoniem 0800 -7000.
Rond 21.00 uur kwamen, vermoedelijk, vier
gemaskerde personen de winkel binnen en
bedreigden het personeel met een vuur wapen,
een mes en een taser. Het personeel werd
vastgeboden en een aantal werd opgesloten in
een kantoortje, terwijl de overvallers op zoek
gingen naar geld. Er vielen geen gewonden.
De overvallers zijn vervolgens met een geld-
bedrag gevlucht. Het is niet duidelijk of ze via
de achterzijde of voorzijde weg zijn gegaan.
Een zoekactie in de omgeving leidde niet tot
aanhoudingen. Mogelijk hebben personen zich
daags voor de overval al in de straat nabij de
Hoogvliet opgehouden om bijvoorbeeld de
omgeving te verkennen. Ook voertuigen zijn
misschien opgevallen bij omstanders. Getuigen
die informatie hebben wordt gevraagd te bellen
met politie.
Op veler verzoek is Peter de Knegt bereid ge-
vonden op donderdag 25 april in het Verzets-
museum Zuid-Holland te komen vertellen
over zijn boek ‘Olinka’.
Het boek beschrijft een vriendschap die in de
oorlog begon tussen Olinka (een Joods meisje
uit Praag) en Bram (een Nederlandse dwang-
arbeider uit Rotterdam). Door deze vriend-
schap hielp Bram Olinka te overleven bij het
zware werk dat zij moest doen onder onmense-
lijke omstandigheden. De schrijver Jan Terlouw
schreef het voorwoord voor dit aangrijpende
boek.
Reserveren
Het Verzetsmuseum Zuid-Holland bevindt zich
aan de Turfmarkt 30 in Gouda. Aanvang lezing:
20.00 uur. De toegang is gratis, maar vooraf
telefonisch reserveren, voor maximaal twee
personen, is verplicht. Dit kan tijdens kantoor-
uren op (0182) 520 385.
In het Groenhovenpark vinden op 26 april de
Goudse Koningsspelen plaats. Sport.Gouda,
Brede School en het ID-College hebben met
ondersteuning van de gemeente de handen
ineen geslagen voor dit unieke evenement.
Een kleine 3000 kinderen van de groepen
vijf tot en met acht van de Goudse basisscho-
len doen mee aan wat misschien de grootste
s cholierensportdag is in de geschiedenis van
Gouda. De sportactiviteiten worden verdeeld
over alle tien de velden van het Groenhoven-
park. Daarnaast kunnen de deelnemers een
uur zwemmen in het nieuwe Groenhovenbad
dat het weekend daarvoor officieel is geopend.
zie pagina 7
¶QQ§¿¿Q¿¿
¿QQ§¿§g
Vakantiebezorgers
voor de periode juli en augustus
Download het aanmeldformulier:
www.dekrantvangouda.nl
Of haal het formulier af:
Crabethstraat 38-D in Gouda
auto-rijschool
schipholservice
taxi-bedrijf
groepsvervoer
van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk
tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66
www.startax.nl
Lange Tiendeweg 73, GOUDA, 0182 - 785 931
gouda@usedproducts.nl - usedproducts.nl/gouda
31
1001 duurzaam gebruikte
goederen MET GARANTIE!
Dagelijks wisselende voorraad!
Inruilmogelijkheid!
P!
INKOOP VERKOOP TERUGKOOP
USED PRODUCTS
KOO
ßamar juweIier · kerte 6reenendaaI 9 · 2801 jP 6euda · 1eI: +31 {0J 182 517 235
0it eigen lcbtikcct, vcct elk budget
d keept rerhtstreeks uit eerste hand
· LaagsIe þrijs, hoge kwaliIeiI garanIie
· 6raIis graveren
· Levenslang garanIie oþ maIeriaal
· 6raIis briljanI (û,û3 cI wesselIon VS)
-+- ..---««., :-: .:-:«:.., -, :«:..
Irouwringensperiolist
erte 6reenendaaI 9 · 2801 jP 6
d k
L
6
L
6

dd
··
·
·
·
-+- ..----
NNA AAAAARR00M M Nllj lj7 00M M 0 0A A11 .....
B006151£ lNK00P
0d0 60d0 £N Ill¥£R
· Bccgste dcgkcets
· fetlijk, discteet en veilig
· Al 10 jcct een
vetttcuwd cdtes
· Icndet clsµtcck
· vtijblijvende tcxctie
· 0itect ccntcct geld
¥£R6£lljK£N l00N1I
00
-
0M M0A11 1 .. .. ........
ig
l00N111IIIII

fxttc hcge
intuilµtijzen
in cnze w
inkel.
Kunstpuntgouda
Daar zit m
uziek in…
www.kunstpuntgouda.nl
1x
Dwarsfluit
kennismaking
Wo 24 april, 14.30-15.15 uur
Goudse Koningsspelen
Wethouder Daphne Bergman en Timo Kruft van de TeKa Groep ondertekenden de overeenkomst
(foto Guido Stark).
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
OPENINGSSPECIAL
zie pagina 17 t/m 24
Specsavers
Zie pagina 8
2 ADVERTENTIE
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
COOP = ZEKER ZO
GOEDKOOP ALS C1000
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2013. week 16
COOP.NL
De Heester Gouda
Vuurdoornlaan 10
ma t/m do 8-20 | vr 8-21 | za 8-20 uur
Croky
chips
alle soorten
3 zakken
à 175/ 200 gram
naar keuze
van 2.73/ 3.27
Coop
handsinaas-
appelen
net 2 kilo
van 2.99
Coop
varkensrollade
kilo
van 8.99
Ware wieger
kruidkoek
van 1.55
Red Band
magic mix
per zak van 1.69
Chupa Chup mix
per zak van 1.85
Conimex
Tandori Wrap
van 2.19
Dubbel
Frisss
alle soorten
3 pakken à 1500 ml
naar keuze
van 3.27/ 3.39
3
PAKKEN
1.
79
liter 0.40
4.
99
KILO
1.
99
3
ZAKKEN
pal l et t opper
ruim 40% kor ting
pal l et t opper
1.
00
EUROPRIJZEN
BIJ COOP
1.
00
EUROPRIJZEN
BIJ COOP
1.
00
EUROPRIJZEN
BIJ COOP
1.
00
EUROPRIJZEN
BIJ COOP
2 KILO
1.
79
kilo 0.90
3
GEMEENTE / ACTUEEL
De bekende Goudse evenementen als 4 en
5 mei, Keramiekdagen, Gouda bij Kaarslicht
en representatieve ontvangsten van de gemeen-
te blijven er plaatsvinden. Volgens Timo Kruft
blijft het Stadhuis eveneens beschikbaar voor
alle organisaties uit Gouda die aansprekende
projecten organiseren: “We overleggen al met
diverse betrokken partijen om hier invulling aan
te geven. We willen de gemeenschap zo mee
laten genieten van het stadhuis. Organisaties
en particulieren krijgen de mogelijkheid een
maal per jaar gratis een ruimte in het stadhuis
te gebruiken. Uiteraard is er een aantal criteria
waaraan moet worden voldaan. Zo moet er bij-
voorbeeld altijd een link met Gouda zijn. Een
adviescommissie toetst alle aanvragen.
Vrijwilligerspenning in De Kade
Organisaties en particulieren krijgen de mogelijkheid een maal per jaar gratis een ruimte in het
stadhuis te gebruiken.
Vervolg voorpagina
Stadhuis ook voor
organisaties
Kunstmoment
drukbezocht
Meer dan honderd kunstenaars toonden hun werken.
Start werk Klein Amerika
De werkzaamheden voor de herinrichting en
uitbreiding van parkeerterrein Klein Amerika
zijn maandag 15 april gestart.
Er komen zo’n 130 parkeerplaatsen bij en de
camperplaatsen krijgen nieuwe voorzieningen.
De inrichting van het totale terrein wordt ver-
beterd, er wordt nieuw asfalt aangebracht en de
inrit wordt verbreed. Vlak bij de ingang komen
twee e-laadpunten, de eersten op een openbaar
parkeerterrein in Gouda. De werkzaamheden,
die worden uitgevoerd door aannemer Bunnik
Milieutec, duren van 15 april tot 30 augustus.
Tijdens deze periode zijn er minder parkeer-
plekken beschikbaar en daarom wordt er in drie
fases gewerkt. In de geplande fasering zijn er
in fase één circa 230 plekken beschikbaar, in
fase twee circa 260 plekken en in fase drie circa
300 plekken beschikbaar. In de eindsituatie telt
het parkeertterrein 400 plekken. Fase één is ge-
start op 15 april en loopt volgens de aannemer
door tot en met begin juni 2013. Fase twee start
direct daarna en loopt door tot begin juli 2013.
Voor de inrichting van fase drie is nog geen
concrete afspraak met de aannemer gemaakt.
Tijdens de werkzaamheden kunnen personen-
auto’s en campers in beperkte mate nog wel
terecht op Klein Amerika, maar de touringcar-
bussen kunnen hier tijdelijk niet parkeren. Wel
komt er een tijdelijk in- en uitstappunt voor
bussen met toeristen. De bussen worden voor
het parkeren verwezen naar het parkeerterrein
achter de Schouwburg.
Het mooie weer en de meer dan zestig ge-
opende ateliers en galeries trok afgelopen
duizenden Gouwenaars naar de binnenstad.
Meer dan honderd kunstenaars toonden
tijdens de Goudse atelierroute Kunstmoment
hun werken.
De deelnemers waren enthousiast over het
aantal bezoekers en over de verkopen die tot
stand kwamen. Zondagmiddag werd de Goudse
atelierroute Kunstmoment door de deelnemen-
de kunstenaars en hun gasten feestelijk afge-
sloten bij de galerie van Menno Meyer. Op
zondagmiddag werd bekend gemaakt wie de
originaliteitsprijs 2013 heeft gewonnen. Dit
keer koos de jury niet voor een jong en aanstor-
mend talent, maar viel het oog op een Goudse
kunstenaar die al jaren consequent werkt met
materialen als leisteen, plexiglas, metaal en
natuursteen. Zijn naam is Sjaak van Rhijn.
Rutte heeft gelijk dat Nederlanders meer geld moeten uit-
geven.
Toelichting
Volgens minister-president Rutte zijn Nederlanders te somber,
moeten ze meer geld uitgeven met als gevolg dat dan de crisis
snel voorbij is.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Het wordt hoog tijd dat banken verplicht worden hun websites
zwaar te beveiligen.
Stelling van de Week
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Janneke Bos (rechts) ontving donderdag 11 april een vrijwilligerspenning uit handen van de wet-
houder Daphne Bergman. Zij kreeg de penning voor haar goede inzet van ruim twintig jaar bij
de kledingbeurs in Buurthuis De Kade. Voor Janneke was de uitreiking een echte verrassing. De
uit reiking is gevierd door alle vrijwilligers van de beurs met een high tea. De kleding- en speelgoed-
beurs wordt vijf maal per jaar georganiseerd.
¶QQ§¿¿Q¿¿¿QQ§¿§g
Vakantiebezorgers
voor de periode juli en augustus
Of haal het formulier af aan de Crabethstraat 38-D in Gouda
Download het aanmeldformulier van www.dekrantvangouda.nl
WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
77,4 % Eens
9,7 % Oneens
12,9 % Geen mening
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Oproep veteranen
De Vereniging Veteranen regio
Gouda roept veteranen op voor de
4 mei herdenking van de gevallenen
in de Tweede Wereldoorlog en
militaire acties daarna.
Zij roepen de veteranen op deel te
nemen aan de stille tocht vanaf de be-
graafplaats aan de Graaf Florisweg.
Bel voor nadere infor matie Freek van
der Lugt, telefoon (0182) 572 793.
Archieffoto
Pianobar Swing aan de Markt 24 in Gouda
organiseert op zondagmiddag 21 april de
maandelijkse Jazz on Sunday.
Op zondagmiddag 21 april pakt de vijfkoppige
jazzformatie Swing Twice weer uit met op-
zwepende latin- en mainstreamjazz. Swing
Twice bestaat uit Caroline van Sluis (zang),
Ferry Beukers (piano), Marc Bouter (saxo-
foon), John Muskiet (bas) en Marcel van
Kersbergen (drums). Aanvang: 15.00 uur, ein-
de 18.00 uur. De toegang is zoals altijd gratis.
Bezoekers kunnen deze middag eventueel af-
sluiten met een diner, reserveren via (0182)
524 807 of mail naar info@swingingouda.nl
Bel voor meer informatie Marcel van Kers-
bergen, telefoon (0182) 342 520 of kijk op
www.swingingouda.nl.
Jazz on Sunday met Swing Twice
4
FAMILIE / ADVERTENTIE
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren

Team BeekBouw, Steinsedijk 47, 2851 LC Haastrecht
Wij nemen vrijdag 19 april a.s. om 13.30 uur
afscheid van Jordi in de Dorpskerk,
Oude Markt 1 te Bodegraven, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats Vredehof,
Noordzijde 60 te Bodegraven.
Na de begrafenis is er tot 17.30 uur
gelegenheid tot condoleren in
Fort Wierickerschans,
Zuidzijde 132 te Bodegraven.
Jordi van Beek
Een vakman in hart en nieren.
Zijn tomeloze inzet en enthousiasme
zullen wij enorm gaan missen.
Met grote verslagenheid moeten wij
afscheid nemen van onze zeer
gewaardeerde collega en broer
Zoveel wilde je nog doen.
Zoveel wilde je nog leren.
Zoveel wilde je nog ontdekken.
En nu is je weg al ten einde.
Hoewel wij wisten dat het einde van zijn leven naderde, komt zijn overlijden
voor ons toch nog onverwacht. Verdrietig omdat wij Willem moeten missen,
maar ook dankbaar dat zijn lijden voorbij is, geven wij kennis van het
overlijden van mijn lieve man, zorgzame vader en mijn allerliefste opa.
Willem hield van bloemen.
Er is gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum aan het Aalberseplein
1 te Gouda op woensdag 17 april van 20.00 tot 20.45 uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op zaterdag 20 april om 13.30
uur in de aula van crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
in de leefijd van 60 jaar.
Gouda, 15 april 2013.
Nieuwe Parkerf 1
2801 RZ Gouda
Mina

Bertha
Jamie
Willem Verbeek
Bezoek onze ruime showroom
en showtuin van 450 m
2
Nijverheidsstraat 14 • GOUDA
0182 51 46 83 • overkampgroep.nl
aanrechtbladen grafmonumenten wasbakken
vloertegels vensterbanken gevelbekleding
haardplaten urnen tafelbladen vensterbanken
douchebakken dorpels gedenkplaten

www.overkamp-natuursteen.nl
Bezoek ons bedrijf:
Gouderaksedijk 42a
2808 NG Gouda
0182-512601
info@overkamp-natuursteen.nl
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
Kijk wat jij kunt doen
op staoptegenkanker.nl/
inactie
En wat doe jij?
Ik sta op voor
de beste vriendin
van Esmé
E: info@dekrantangouda.nl
T: 0182 - 322 451
Meld uw adresgegevens en
telefoonnummer erbi.
Colofon
Familieberichten
5
FAMILIE
Beeldhouwer Peter Tredgett is woensdag
10 april op 81-jarige leeftijd overleden.
Tredgett was een bekend gezicht in Gouda en
hij had tot aan zijn overlijden een atelier aan
de Nieuwehaven 308. Tijdens Kunstmoment,
afgelopen weekend, openden zijn kinderen de
deuren van het atelier aan de Nieuwehaven.
De in Engeland geboren Tredgett trouwde de
Nederlandse Trees Oudshoorn en hij vestigde
zich in 1965 in Gouda. Hij werd ontwerper
bij de plateelfabriek Goedewaagen. Toch be-
sloot hij eind jaren zestig alsnog de kunstaca-
demie te gaan doen. En met succes. In 1972
ontwierp hij voor Goedewaagen vier nieuwe
pijp modellen onder de naam Panache. Drie van
deze geometrisch gevormde modellen werden
in serieproductie genomen voor de export naar
Amerika. Tredget was vanaf eind jaren zestig
tot eind jaren zeventig elke vrijdagavond de
barman bij het kunstcentrum Burgvliet in
Gouda waar hij in 2007 erelid is geworden.
Hump Back
Na het vertrek van Goedewaagen naar het
Drentse Nieuw-Buinen koos Tredgett ervoor
als beeldend kunstenaar in Gouda te blijven.
Hij was in drie ateliers actief; in de Asschuur,
aan de Kattensingel maar vooral was hij te
vinden in de Nieuwehaven. In 1983 maakte hij
voor het Groenhovenpark de bronzen sculptuur
Hump Back (‘de gebochelde’). Ook in Moor-
drecht zijn nog bronzen te vinden van de beel-
dend kunstenaar. De laatste jaren van zijn leven
maakte hij nog een aantal werken en was hij
bovendien veel te vinden in De Koffiefabriek.
Met zijn witte lange baard, zijn vrolijk gekleur-
de gebreide mutsje en zijn opgewekte humeur
knoopte hij met vele Gouwenaars een praatje
aan. Sjaak van Rhijn, met wie hij het atelier
aan de Nieuwehaven runde blijft in het atelier
werkzaam. Peter laat twee zoons, twee dochters
en vijf kleinzoons en drie kleindochters na.
Door Bonnie van Doorn
‘Alle hens aan dek’ voor Voedselbank
Willem Verbeek overleden
De Twirls, twitterende girls die zich inzetten
voor goede doelen, roepen heel Gouda op om
mee te doen aan hun campagne ‘alle hens
aan dek’ waarmee zij honger uit Gouda willen
verdrijven. Ze willen geld inzamelen voor
Voedselbank Gouda. Iedereen kan meedoen,
door acties op te zetten die geld opleveren.
Elke ingezamelde euro gaat volledig naar het
goede doel; er blijft niets achter bij de Twirls.
Gedurende 2013 organiseren de Twirls zelf ook
een aantal acties, maar verder kan iedereen
acties organiseren.
“Sinds vorig jaar zetten wij ons in voor Voed-
selbank Gouda”, vertelt Marjan Menger, be-
stuurslid van de Stichting Twirls. “Ik vind het
vreselijk dat er mensen - ook kinderen - in
onze eigen stad honger hebben.” Voedselbank
Gouda verstrekt voedselpakketten aan huis-
houdens die dat door omstandigheden tijdelijk
nodig hebben. Wie zo’n pakket aanvraagt, moet
zijn of haar hele financiële huishouding op tafel
leggen. Pas als het besteedbare bedrag per week
onder een bepaalde norm komt, krijgt de aan-
vrager een aantal weken een pakket. Menger:
“De voedselbank krijgt door de crisis steeds
meer aanvragen, maar aan de andere kant krijgen
ze minder spullen geleverd, want bij de leveran-
ciers is het ook crisis. Daarom hoop ik dat heel
Gouda aan de slag gaat om Voedselbank Gouda
te steunen. Wij hopen dat scholen, verenigin-
gen en buurten zich inzetten met maar één doel:
help honger de stad uit.” Meld een actie aan op
www.twirls.nl/alle-hens-aan-dek.
Willem Verbeek, ook bij veel Gouwenaars
bekend onder de naam ‘Bakkertje’, is maan-
dag 15 april op zestigjarige leeftijd overleden.
Willem Verbeek was de grondlegger van de
Montmartre in Gouda, organiseerde vele
brade rieën en organiseerde bingo’s in Gouda
en omgeving. Hij bestierde bovendien jaren-
lang het dartcafe ‘The Corner’ aan de Tollen-
straat in Gouda en organiseerde vele dartwed-
strijden, waarbij zijn vaste zin bij de uitreiking
van de prijzen steevast was: “Het was een tita-
nenstrijd.” Willem heeft de laatste paar jaar
zelf een titanenstrijd gestreden die hij na een
aflatende gezondheid niet heeft gewonnen.
Hump Back door Peter Tredgett in het Groenhovenpark.
Gouda:
L.Groenendaal 32
T: 0182 - 529 975
Waddinxveen
Passage 31
T: 0182 - 612 044
info@vd-berg.nl • www.vd-berg.nl
Oranjeslof € 7,75
Rijk gevuld rozijnenbrood met vruchten en amandelspijs
Witte of bruine bollen 5+1 gratis
Kroonbroodje € 4,55
Blueberry Muffins
vers uit eigen oven
∂Dé biologisch specialist
van de regio!
www.natuurwinkel.nl
Openingstijden:
Lange Groenendaal 99,
2801 LS Gouda,
ma 11.00 - 18.00 uur;
di, wo en za 08.30 - 18.00 uur; do en vrij 08.30 - 19.00 uur.
Tegen inlevering van deze bon
de derde muffin gratis!
Knip je Voordeel
1.
00
1 muffin
Geldig van 18 t/m20 april 2013.
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Prijzen zijn geldig van 15 t/m 20 april 2013. Zetfouten voorbehouden.
+ +
Kunstenaar Peter
Tredgett overleden
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Peter Tredgett
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponënten oon! £r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
Jubileum in Pauluskerk en
Josephkerk met minisymposium
De hervormde Pauluskerk aan het Van Hogen-
dorpplein en de rooms-katholieke H.-Joseph-
kerk aan het Aalberseplein zijn dit jaar allebei
vijftig geworden. Reden genoeg om als buren
eens bij elkaar op bezoek te gaan. Dat gaat
gebeuren op zaterdagmiddag 20 april waar-
voor parochianen, gemeenteleden en alle be-
langstellende Gouwenaars zijn uitgenodigd.
Op zaterdag 20 april organiseren de twee
kerken samen een minisymposium. “Je zou het
ook een kerkcarrousel kunnen noemen, want
we maken een rondje langs beide kerken”, laten
de kerken weten. Het minisympo sium begint
in de Pauluskerk en eindigt in de Josephkerk.
Door beide kerken zijn sprekers uitgenodigd
die bekend zijn met het Goudse en die een
half uur willen spreken over geschiedenis en
toekomst van de kerk in het algemeen en van
de beide kerken in het bijzonder. Na de eerste
korte lezing in de Pauluskerk is er gelegenheid
de Pauluskerk te bezichtigen en een presenta-
tie te be kijken over onder andere de bouw van
de Pauluskerk. Daarna wandelen de bezoekers
naar de Josephkerk waar het programma wordt
vervolgd met de andere lezing en een rondlei-
ding langs markante punten in de Josephkerk.
Het programma duurt van 13.00 tot 16.30 uur,
deelname is gratis.
Willem Verbeek
Vogelexcursie op de Groene wal
Cyclus organiseert dinsdag 23 april om 19.30
uur een vogelexcursie op de Groene wal.
Tijdens de excursie geeft André van Klein-
wee, stedelijk ecoloog van Cyclus uitleg over
het vogelbeheer op de Groene wal en hoe de
verschillende zangvogels zijn te onderschei-
den. Zo zijn de tjiftjaffen er weer. André van
Kleinwee: “Tjiftjaffen roepen hun naam volop
en luid in het rond. Wie de laatste weken goed
oplet, hoort ‘s ochtends vroeg steeds meer
zangvogels, ook in de stad. In de tuinen zijn
dat de standvogels zoals de merel, zanglijster
en de koolmees. In de Goudse groengebieden
zijn dat de zomergasten die weer terug zijn uit
de Z uidelijke streken waar ze hebben over-
winterd.” De excursie begint om 19.30 uur op
de brug naar het dierentehuis aan de Groen-
hovenweg, deelname is gratis en de excursie
duurt ongeveer anderhalf uur. Deelnemers aan
de excursie wordt aangeraden een verrekijker
en een vogelboek mee te nemen. Dit verge-
makkelijkt het herkennen van de vogels. Bij nat
weer is het raadzaam om laarzen aan te doen.
6
ADVERTENTIE
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Als enige in Nederland Limo Service voor prijswinnaars
Bij aanschaf van ieder heel staatslot*
Gratis Appeltje van Oranje
Koningsdag 30 april 2013
* of 5 x 1/5 lot
GOUDh ìs meer dan een sLad van sLroopwaíels en kazen. Gouda ìs uw woonplaaLs, waarìn uw leven voor
een grooL deel aíspeelL. DìL ìn voorspoed en ìn Legenspoed. De laaLsLe 2 decennìa neìgL Legenspoed de
overhand Le krìjgen ìn Gouda. "een nìeL-ìnLeger sLadsbesLuur laaL alLìjd een ínancìele puìnhoop achLer".
Hìerdoor heeíL de sLad Gouda C ¸/O mìljoen schuld uìLsLaan, buìLensporìg veel voor een sLadje van
71.OOO ìnwoners en daL ìs ìnclusìeí u. HeL sLadsbesLuur roomL gelden aí op doeluìLkerìngen en ìnkomsLen,
dìe bedoelL zìjn voor u oí uw naasLen. voorbeelden zìjn gelden voor WeL MaaLschappelìjke OndersLeun-
ìng ¦WMO, waaronder de Lhuìszorg en de regulìere zorg), huìsvesLìgìng van scholen, lange Lermìjn grooL
onderhoud, eLc, om zo de ínancìele gaLen Le dìchLen. Door nìeuwe gaLen Le creeren blìjíL heL ínancìele
kaarLenhuìs, voor nu, nog even overeìnd.
DìL verklaarL waarom u al jaren een verslechLerìng van uw veìlìgheìd, versoberìng van zorg ¦WMO. regulìere
zorg en Lhuìszorg) en sLeeds maar weer verhogìngen van de gemeenLelìjke belasLìngen ¦zoals OZß, honden-
belasLìng, parkeervergunnìngen en rìoolheíng) heeíL moeLen accepLeren. Toch gaan de regenLen van Pvdh
E vvD gewoon door meL hun hobby's en beLaalL u de rekenìngen.
WìlL u hìer ìeLs Legen doen, dan zìjn wìj op zoek naar u.
SLeun ons. bankrekenìng §216/726¸ L.a.v. TkOTS op Gouda.
Wat bieden wij7
TkOTS Gouda ìs ìn woord en daad Legen achLerkamerLjespolìLìek en vrìendjespolìLìek, vandaar
daL TkOTS Gouda deze "personeelsadverLenLìe" oícìeel, openbaar en LransparanL plaaLsL.
NaasL openheìd en LransparanLìe bìedL TkOTS Gouda u ook een boeìende, aíwìsselende en
Loch ook een veranLwoordelìjke íuncLìe ìn heL harL van de Goudse samenlevìng aan.
U werkL ìn een Leam van enLhousìasLe en gemoLìveerde collegae. De síeer ìs ìníormeel en
collegìaal. Er wordL een groLe maLe van zelísLandìgheìd geboden meL voldoende ruìmLe voor
eìgen ìnìLìaLìeven. Tevens bouwL u mee aan een TkOTS Gouda neLwerk bìnnen de Goudse
samenlevìng. WerkL u mee aan heL Lerug brengen van een ìnLeger sLadsbesLuur en een
bruìsend en ondernemend Gouda.
Enthcusiast7
Wìj nodìgen u van harLe uìL om uw moLìvaLìebrìeí en Cv Le maìlen naar
gouda@LroLsopnederland.com
Wat vragen wij7
· hínìLeìL meL de doelsLellìngen van
TkOTS Gouda i TroLs op Nederland
· Werk- en denknìveau op mìnìmaal
HßO nìveau oí MßO ìn combìnaLìe meL
relevanLe prakLìjkervarìng
· ¦nLegrìLeìL, dìscreLìe en íexìbìlìLeìL
· hnalyLìsch denkvermogen
· kesulLaaL- en doelgerìchL werken
· ßeschìkken over goede conLacLuele
eìgenschappen
· UìLsLekende mondelìnge en schrìíLelìjke
uìLdrukkìngsvaardìgheden.
· PolìLìek en maaLschappelìjk ìnzìchL en
beLrokkenheìd

PDTENTIÉLE CEMEENTEßAAD5LEDEN
FßACTIEDNDEß5TEUNEß5 B CAMPACNEVßI1WILLICEß5
De LandeIijke LckaIe Partij
gcuda@trctscpnederIand.ccm
www.gcuda.trctscpnederIand.ccm
TrctsCcuda
PROFITEER NU VAN DE 30% KORTING EN VERRAS JE MOEDER OP MOEDERDAG
JUWELIER
OOSTERWIJK
J A A R
1983 - 2013
JUWELIER OOSTERWIJK BESTAAT 30 JAAR!
LEKKENBURG 71
GOUDA - 0182-546210
RING
0,11 CRT
VOOR €585,-
HANGER
0,05 CRT
VOOR €228,-
OORKNOPPEN
0,06 CRT
VOOR €349,-
VRIJDAG 19 EN ZATERDAG 20 APRIL 2013
(Vrijdag koopavond tot 20.00 uur)
30% KORTING OP ALLE AANWEZIGE ARTIKELEN
Korting alleen bij nieuwe aankoop op 19 en 20 april 2013 niet in combinatie met andere aanbiedingen en niet van toepassing op reparatie en bestaande bestellingen.
7
ADVERTENTIE
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
8
ADVERTENTIE
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
G
E
L
D
T

V
O
O
R
A
L
L
E

M
O
D
E
L
L
E
N
*
Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a.:
Specsavers betaalt uw eigen bijdrage van 25% naast de 75% vergoeding van uw zorgverzekeraar. Hierdoor kost het toestel u niets. Maximaal 1 gratis hoortoestel per klant. De actie is geldig t/m 30 juni 2013. Uw bestelling moet geplaatst
zijn voor 1 juni 2013. Om in aanmerking te komen voor een gratis hoortoestel moet u aanspraak kunnen maken op de vergoeding van uw basisverzekering. Het gratis hoortoestel moet aangeschaft worden binnen de categorie waarin u
ingedeeld bent door uw audicien en het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers: Specsavers, het Specsavers logo. www.specsavers.nl
* Voor sommige producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers.
Specsavers Gouda
Kleiweg 9 (naast Lady Sting) 0182 599 995
NU: GRATIS HOOR TOESTEL BIJ
SPECSAVERS!
IN DE BASISDEKKING
IS UW HOOR TOESTEL
NIET MEER GRATIS.
BIJ SPECSAVERS WÉL!

VAN DORP Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig Gratis parkeren.
ßcsbief
Achterham
Fricandeau
Zeeuws spek
kipñIet rcIIade
CriIIwcrst
natureIlkaas
ßcckvIees
ßauwe ham
1UU gram 0.99
Verse vIeeswaren
1UU gram 0.99
ÿøøraæ L|øgerij vøn £argJ
1. ßeste en gcedkccpste sIager van NederIand
2. U bespaart minimaaI £25,- per week cp uw vIees
3. Wij garanderen vers, vriendeIijk en vccrdeIige prcducten
4. knip de fcIder uit en vergeIijk het bij de supermarkt cf sIager
5. Ergens gcedkcper7 Dan krijgt u 50% kcrting cp uw vIees bij
het afgeven van het bcnnetje (acties en recIame uitgezcnderd]
6. Vink uw artikeI aan en wij maken het in de winkeI direct
vccr u kIaar
$ij< vaar æeer øønbieJingen ag. www.vandcrpsIagerijen.nI
HcIIandse
kipñIet
HeerlIjk mals
Kìlo 5.98
MaIse kip-
ñIetrcIIade
HeerlIjk gekruId
Kìlo 6.98
Cepaneerde
schnitzeIs
Kìlo 5.98
Verse
varkenshaas
Kìlo 9.98
PaardenkcgeI-
biefstuk ßoIermals
kìlo 7.98
ßib-
karbcnade
HeerlIjk mals
Kìlo 4.98
Magere ribIappen
MaIse pepersteak
MaIse kncñccksteak
MaIse kcgeIbiefstuk
MaIse stuk rcsbief
Magere rundergehakt
HaIf cm haIf gehakt
¸OO g. 3.98
¸OO g. 5.98
¸OO g. 5.98
¸OO g. 5.98
¸OO g. 5.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Haasbiefstuk
Hertenbiefstuk
Entreccte steak
ßibeye steak
Kìlo 19.98
Kìlo 15.98
Kìlo 15.98
Kìlo 15.98
Magere fricandeau
MaIse hamIappen
MaIse karbcnade
MaIse vIeeskrabben
Magere spekIappen
MaIse hamschijf
MaIse ñIetrcIIade
MaIse ñIetIapjes
MaIse schcuder-
ñIetrcIIade
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 4.98
Kìlo 6.98
Kìlo 6.98
Kìlo 5.98
1UU gram
U
MaIse kip shcarma
cf kip gyrcsvIees
HeerlIjk gekruId
Shoarmasaus knoñookpIkanI ñes 1,58
PIIabroodjes 1U sIuks 1,5U
Kìlo
6.98
WeektcpperI
Ccrdcn ßIeu Ham+kaas
ZIgeuner, pIIIIg oI naIurel
2+2 CßATI5
U beIaalI U.8U per 1UUg
Kìlo
3.98 ßibIappen (cma's draadjesvIees]
Tip:
Paardengehakt
ßibIappen
5ucadeIappen
ßieñappen
Paarden hacheevIees
kcgeIbiefstuk
Paardenrcsbief
PaardenrcIIade
Paarden Iendebiefstuk
Paarden haasbiefstuk
Vers HcIIandse paardenvIees
Kìlo 3.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 5.98
Kìlo 9.98
Kìlo 9.98
Kìlo 9.98
Kìlo 9.98
Kìlo 19.98
AmbachteIijke paté's
dIverse soorIen
1OO gram 1.49
Dpeningstijden: ma-vr 9.00-18.00, za. 9.00-17.00 uur
Deze recIames zijn vaste Iage prijzenI
ßßÇ schcteI
5 SaIés
5 shaslIcks
5 bbq worsIjes
5 hawaI spIesjes
5 hamburgers
5 junIor spIesjes
ßßÇ hcteI
CezeIIig met de famiIieI
ßundercarpaccic
per 1OO gram
1.98
MaIse katenhaasjes
1OO gram 0.99
¸/ sLuks 39.98
es
8
8
8
8
88
t de
DId Amsterdam kaas
Kìlo 7.98
1cng beIegen kaas
Kìlo 5.98
Wij vragen ncg enthcusiaste medewerkers die ñexibeI
en parttime wiIIen werken en cck zaterdaghuIp gezccht
vccr de verkccp en schccnmaak.
TeI. (06] 142 774 66 - beIIen cnder kantccruren
Verse ßami cf Nasi
KanI en klaar
Varkenshaas omwIkkeld meI
rookspek, heerlIjk gemarIneerd
¸OO g 3.98
Lamsbcutje zcnder been
Lamsracks cf
IamskcteIetjes
Kìlo 9.98
Kìlo 14.98
WeekknaIIer - Weektcpper - WeekknaIIer - Weektcpper - WeekknaIIer - Weektcpper
Vers rundvIees
Vers varkensvIees
iIi I
Paarden-
wcrst
HeerlIjk vers
pisL. 5.98
2 sL. 9.98
In Schoonhoven is het op 21 april Culturele
Zondag. Op meer dan dertig plaatsen in de
Creatieve Zilverstad aan de Lek zijn ateliers,
werkplaatsen, galeries, theaters en musea
tussen 13.00 en 17.00 uur geopend.
Schoonhoven is de Nationale Zilverstad maar
tijdens de Culturele Zondag is er meer kunst
en cultuur te zien. Veel goud- en zilversmeden
zijn geopend, maar men kan bijvoorbeeld
ook een stadswandeling door Schoonhoven
maken onder leiding van een gids, de foto’s
van Marieke Paarlberg bekijken in de Remon-
strantse kerk of Klokkenfabriek. Leden van De
Streek exposeren in de Melk fabriek, er is een
film première, en rondleiders laten bezoekers
in het Zilver museum de highlights zien van de
nieuwe collectie. In zilver galerie De Water-
toren is veel te doen, te zien en te horen. Zo kan
het publiek zelf beleven wat zilversmeden is.
Bovenin de Watertoren wordt een classic huis-
concert gegeven. Ook is er een expositie van
werk van kunstschilder Bram Herens. In het
Arto Theater is werk van Rian van Nieuwkerk
te zien. Er zijn bodemvondsten in Het Pakhuis
van Erik van Egmond, het hoedenatelier Studio
Barth art & hat is geopend en bij Schoon
Juweel zijn nieuwe sieraden te bewonderen die
met 3D techniek zijn ontwikkeld. De folder
met een route langs alle open ateliers is ver-
krijgbaar bij de deelnemers, horeca, winkeliers
en VVV in Schoonhoven. De deelnemers aan
de Culturele Zondag zijn op 21 april te herken-
nen aan zilveren ballonnen.
De Natuur- en Vogelwerkgroep ‘de Krimpe-
nerwaard’ (NVWK) heeft voor de jeugd van
acht tot en met twaalf jaar weer een activiteit
georganiseerd op zaterdagmiddag 20 april.
De kinderen mogen gaan roeien op het veen-
riviertje de Loet, waarvoor Loonbedrijf ‘t Hart
van de Krimpenerwaard gratis acht roeiboten
ter beschikking stelt. Die middag gaat de jeugd
vanaf het water op zoek naar bijzondere planten
langs de oevers en in het omringende Loetbos.
De aanvang is om 13.30 uur bij het loonbedrijf
op het adres Loet 6 in Lekkerkerk. Trek oude
kleren en schoenen aan, geen laarzen. Opgeven
kan bij Mieke Verwaal: jeugd@nvwknl.
Zilversmid Paul de Vries aan het werk in zijn atelier in De Watertoren.
Roeien op rivier de Loet
Culturele Zondag
REGIO 9
Voorstelling Jeroens Clan voor
speciale feestprijs bij Concordia
Lustrum Kunst Kring Waddinxveen
Ladies Night 12GO Biking
Cultureel Centrum Concordia in Haastrecht is
op 20 april alweer toe aan de laatste voorstel-
ling van het theaterseizoen 2012-2013.
“We kunnen nu al terugkijken op een mooi
seizoen met programma’s voor elk wat wils. En
met veel enthousiaste bezoekers. We hebben in
het kalenderjaar 2012 ongeveer 10.000 bezoe-
kers in Concordia ontvangen”, vertelt bestuurs-
lid Jan Dijkstra. Concordia biedt de voorstel-
ling van Jeroens Clan, de laatste voorstelling
van seizoen 2012-13 op zaterdag 20 april, aan
voor vijf euro. Dat geldt ook voor diegenen die
al een kaartje hebben gekocht voor de gewone
prijs van 13,50 euro. Zij krijgen op de avond
van de voorstelling hun geld retour bij de kassa.
Tijdens de voorstelling volgen grappige, intel-
ligente sketches en liedjes elkaar in rap tempo
op. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaar-
ten zijn te bestellen via www.cultureelcentrum-
concordia.nl en te koop in Grand Café Concor-
dia op werkdagen vanaf 17.00 uur, maar vol is
vol. De minimum leeftijd voor de voorstelling
is twaalf jaar.
De Waddinxveense Kunst Kring start een
aantal lustrumactiviteiten met als thema
‘25 jaar genieten van Kunst 1988 - 2013’.
In de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade 59
wordt op 19, 20 en 21 april de 25ste Lente
Expositie gehouden. De opening vindt plaats
op vrijdag 19 april om 17.00 uur door burge-
meester Bert Cremers. Voor de eerste keer doen
leerlingen uit verschillende leerjaren van het
Coenecoop College mee. Op zaterdag 20 en
zondag 21 april worden in partytenten naast de
Remonstrantse kerk gratis schilderworkshops
gegeven voor kinderen. De volgende lustrum-
activiteit is de opvoering van ‘Buigen voor
Oranje’ van Nel Kars, op vrijdag 3 mei om
20.00 uur in het Coenecoop College. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de Wereldwinkel (tegen-
over Albert Heijn) of door tien euro per kaart
over te maken op rekeningnummer 7653851
t.n.v. Waddinxveense Kunst Kring. De kaarten
zullen u daarna toegezonden worden. Bij de
laatste twee lustrumvieringen in 2003 en 2008
is de traditie ontstaan dat de Kunst Kring een
cadeau aanbiedt aan de Waddinxveense ge-
meenschap. Bij het vijfde lustrum is gekozen
voor ‘We gaan in Waddinxveen de natuur in-
lijsten’. Er worden lijsten van twee bij drie
meter in de vrije natuur geplaatst, op bekende
plekken zoals bij de Petteplas, de Zuidkade en
‘t Weegje. Leerlingen Vakcollege vmbo van
het Coenecoop College zijn bezig de lijsten
te maken. Op maandag 3 juni zullen de lijsten
worden onthuld.
12GO Biking, aan de Grote Esch 1005 in Moor-
drecht, organiseert dit jaar op donderdag-
avond 16 mei van 19.00 tot 22.00 uur voor het
eerst een Ladies Night; een gezellige avond
speciaal voor vrouwen.
“Er komen diverse mensen van grote fiets-
merken langs voor tips en tricks en bezoekers
kunnen diverse workshops volgen over onder
andere onderhoud, kleding en voeding. Uiter-
aard heeft men ruim de tijd om uitgebreid te
shoppen. Dit alles vindt plaats onder het genot
van een hapje en een drankje en na afloop gaan
bezoekers met een goed gevulde goodiebag
naar huis”, aldus 12GO Biking. Vooraf aan-
melden bij aanmelden@12gobiking.nl. Kijk
voor meer informatie op: www.12gobiking.nl/
informatie/evenementen/ladies_night.
De Hervormde Gemeente organiseert op
zaterdag 20 april haar jaarlijkse rommel-
markt, op het parkeerterrein aan de Dreef in
Waddinxveen. De rommelmarkt begint om
9.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Met de op-
brengst wordt jeugd- en evangelisatiewerk in
binnen- en buitenland gesteund.
De gastkraam wordt dit jaar verzorgd door Tot
Heil des Volks, Stichting voor evangelisatie,
hulpverlening en profetisch geluid. Er zullen
veel meubels, lampen, computers, wit- en
bruingoed, curiosa, lederwaren, boeken en
speelgoed te koop zijn. Ook is er een grote
collectie bomen, struiken en planten. Ook de
inwendige mens wordt niet vergeten, zoals van-
ouds worden er onder meer oliebollen, verse
vis, stroopwafels, patat aangeboden. Tijdens
de markt wordt twee keer het rad van avontuur
gespeeld, van 10.00 tot 11.30 uur en van 12.30
tot 2.00 uur. Ook worden twee poppenkast-
voorstellingen gehouden, om 10.00 en 13.30
uur. De kapsters zijn er tussen 9.00 en 1.00
uur. Gekochte meubels worden door de be-
zorgdienst tegen een vergoeding thuis bezorgd
in Waddinxveen, Boskoop en Moerkapelle.
Parkeren kan bij Gouwebad ‘de Sniep’.
Rommelmarkt steunt goede doelen
12Go Biking organiseert voor het eerst een Ladies Night.
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Wegens uitbreiding is er plaats voor nieuwe patiënten.
Een praktijk met de beste zorg op alle fronten en ingericht met de modernste appa -
ra tuur die aan de hoogste eisen voldoen. Bij het team van de praktijk staat de zorg
voor 'U' de patiënt voorop. Heeft u kinderen met angst voor de tandarts? Of heeft u
zelf angst voor de tandarts? Niet nodig! Ons team stelt u op uw gemak en zal stap
voor stap de behandeling met u bespreken. Voldoende gratis parkeergelegenheid.
(U vindt ons tegenover 'het weegje' naast de Coenecoopbrug)
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht - Gouda
T 0182 516527 - F 0182 516492
E info@tgptand.nl - I www.tgptand.nl
www.vrije-adem.nl
organiseert wandelingen met aandacht voor de adem
onder leiding van een adem- en ontspanningstherapeute
Vrije Adem
praktijk voor adem en ontspanning...
Jeroen Clan
11 BOUWEN EN WONEN
BOUWEN WONEN &
VAN DE R S P R ONG HY P OT HE K E N
BENT U STARTER OP DE WONINGMARKT
EN BENIEUWD WAT U KUNT LENEN?
Bel ons voor een afspraak
J. Olsthoorn
Erkend hypotheek adviseur
www.vdsprPOHOMt T. 0182 - 587070
Beneluxweg 9
Bodegraven
0172 - 617409
Huijgensstraat 11
Berkel en Rodenr i j s
010 - 4613700
www.benroos.nl
Profiteer
van een goed dak!
Een goed dak is een eerste levensbehoefte,
als een mooie jas die u beschermt tegen
regen en kou. Met toepassing van goede isolatie
en bijvoorbeeld zonnepanelen kunt u aanzienlijk
besparen op uw energiekosten. Wie wil dat nou niet?
Mail naar: info@benroos.nl of bel 0172 - 617409
of naar brr@benroos.nl en 010 - 4613700
Uw dak de nieuwe
energiebron?
1£ hbbk
M00kßk£Ch1
Crete £sch 915
Circa 780 m² bedrijfsruimte
• gelegen op bedrijventerrein ‘Gouwepark’
• op de 2e verdieping van autobedrijf Terlouw
• ontsluiting verdieping middels autolift
• ideaal voor archiefopslag/ voorrraden en materiaal
• ruimte is uitstekend te beveiligen
• vrije hoogte circa 2,80 meter
• per direct beschikbaar
huurprijs: £ 25.000,- per jaar
WWW. B A S I S . N L T ( 0 1 8 2 ) 5 2 5 7 0 0
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
De gemeente Gouda en de politie hebben in
gezamenlijke overleg besloten de politie- inzet
in de Goudse wijken de komende periode
sterk te verhogen in de strijd tegen het aantal
woninginbraken in Gouda. Door uitbreiding
van het toezicht wordt de pakkans vergroot.

Burgemeester Schoenmaker ziet het extra toe-
zicht in de wijken als eerste stap. “Met elkaar
zetten we vol in op het terugdringen van het
aantal inbraken in de wijk. Extra toezicht in de
wijk verhoogt de pakkans. De hulp van oplet-
tende inwoners is hierbij van cruciaal belang. Ik
roep iedereen op om bij verdachte situaties 112
te bellen.” Deze intensivering van het toezicht
sluit aan op de Top60 aanpak die in Gouda op
korte termijn aan de gemeenteraad wordt aan-
geboden. De Top60 aanpak is een intensivering
van de dadergerichte werkwijze.

Alert
Een woninginbraak heeft veel impact op slacht-
offers en is vaak een ingrijpende gebeurtenis.
Er wordt in Gouda al door veel partijen, waar-
onder de politie, gemeente en woningcorpora-
ties hard gewerkt om het aantal woninginbraken
omlaag te krijgen. Zo worden er bijvoorbeeld
informatieavonden in de wijk georganiseerd
om bewoners te informeren over wat ze kunnen
doen tegen woninginbraken, zoals goede sloten
op deuren en ramen en verlichting. Daarnaast
heeft de politie ingezet met witte voetjesactie en
extra toezicht gehouden op locaties (hotspots)
waar veel wordt ingebroken, zijn er waarschu-
wingsmatrixborden geplaatst en er zijn brieven
gestuurd aan hondenbezitters om extra alert te
zijn. Ook worden inwoners gewezen op hun
eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot
goede preventie, maar ook op hun rol van oren
en ogen in de wijk. Omdat de meeste aanhou-
dingen van daders van een inbraak worden ver-
richt als gevolg van oplettende melders, is het
melden van verdachte situaties dus cruciaal in
de strijd tegen woninginbraak. Bel bij verdach-
te situaties altijd 112. Indien men wel informa-
tie heeft over daders, maar anoniem wenst te
blijven kan contact worden gezocht met Meld
Misdaad Anoniem via 0800 - 7000.
Door verhoging van politie-inzet hoopt de gemeente Gouda het aantal woninginbraken terug
te brengen.
Extra blauw op straat
tegen woninginbraken
Op maandag 13 mei 2013 vanaf 13:30 uur:
Hoflaan 148 Leiden*
Jadelaan 61, 63 en 65 Hoofddorp*
Boddens Hosangweg 58 Woubrugge*
Vondellaan 49 Waddinxveen*
Rendiermos 22 Reeuwijk*
Energieweg 4 Mijdrecht*
Kromme Spieringweg 515 Vijfhuizen*
Kamperfoeliestraat 30 Aalsmeer*
Op maandag 10 juni 2013 vanaf 13:30 uur:
Boddens Hosangweg 84 Woubrugge*
Gavotte 14 Nieuw Vennep*
VASTGOEDVEILING TE LEIDEN
in hotel Holiday Inn aan
de Haagse Schouwweg 10 te Leiden
Meer info: www.vastgoedveilinghollandsmidden.nl
Zie de website voor meer gegevens over deze panden. Daar vindt u ook
uitgebreide informatie over bezichtigingen, kosten, veilingvoorwaarden en
veilingprocedure. Ook kunt u tot vlak voor de veiling zien of de gegevens ge-
wijzigd zijn en of de veiling doorgaat.
* Op panden met een ster (hypotheekveiling ex art. 3:268 BW) kunt u tot
veertien dagen voor de veiling een onderhands, schriftelijk
bod uitbrengen bij de veilende notaris. Op de website vindt
u een handig formulier daarvoor.
** Panden met twee sterren zijn executoriale veilingen ex art
Rv 514 (beslagveiling).
www.vastgoedveilinghollandsmidden.nl
Gedeputeerde Weber van de Provincie Zuid-Holland, wethouder Kastelein van de gemeente Gouda
en wethouder Bosman van de gemeente Zuidplas gaven woensdag 17 april het startsein voor de
aanleg van de Groen-Blauwe zone van de nieuwe woonwijk Westergouwe. De Groen-Blauwe zone
wordt een gebied van ruim 42 hectare dat grenst aan de toekomstige woonwijk Westergouwe in
Gouda. De bouw van de eerste woningen zal in 2015 van start gaan. Voorafgaand aan de onthul-
ling vond de ondertekening plaats van de (herziene) uitvoeringsovereenkomst.
Startsein aanleg Groen-Blauwe
zone Westergouwe
Demonstraties
bij Slingerland
Een aantal regionale bedrijven organiseert op
19 april een klantenavond in Moordrecht.
Slingerland Bloemen verzorgt bloemen-
demonstraties. Kapsalon CuriousScissors uit
Gouda geeft demonstraties om haar te ver-
lengen of om er meer volume in aan te bren-
gen. De zoete Hoek uit Haastrecht is een
bedrijf dat deze avond bonbons maakt en
natuurlijk laat proeven (www.dezoetehoek.nl).
Het culinaire gedeelte is in handen van trai-
teur Dubois die in de keuken de gerechten
bereidt en deze de gehele avond laat serveren
(www.traiteurdubois.nl). De toegang is gratis
en belangstellenden zijn welkom bij Slinger-
land Bloemen, Kerklaan 32 in Moordrecht,
www.slingerlandbloemen.nl.
12 ADVERTENTIE
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
E
x
p
e
r
t

m
a
a
k
t

r
u
i
m
t
e

t
e
g
e
n

i
n
k
o
o
p
p
r
i
j
s
!
*
D
e la
a
tste m
od
ellen voor
b
o
d
e
m
p
r
ijz
e
n
!

O
P=O
P
Nu of nooit!
M
EEN
EEM
-
PRIJZEN
!
150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Actie is geldig t/m zondag 21 april 2013.
Raar voorjaar
15
BOUWEN EN WONEN
Wat een koud voorjaar! Was het zo helemaal
beu. Krokussen die stonden te kleumen in de
knop. Niet te verdragen. Ik verheug me op
het losbarsten van de knoppen, de eerste slee-
doorns bloeien. Samen met het Rijks, gaan
ook de tuindeuren weer open, komt het toch
nog allemaal goed. De vogels fluiten in de
vroege morgen, de merel bouwt zijn nest, zon-
dag zelfs temperaturen boven de twintig gra-
den. Het klinkt bijna exotisch. Verbazend snel
komt nu alles in bloei en als je goed luistert,
hoor je de knoppen schuiven.
Werk aan de winkel, ook het onkruid ont-
wikkelt zich nu verbazend snel, alles wat nu
gewied wordt is maar weer weg. Heerlijk om
weer bezig te zijn in de zon! Druk doende
overziet u de nog kale tuin, voldoet die nog
aan uw wensen of kan het beter? Er is nog tijd
om kritisch te kijken en veranderingen in het
ontwerp door te voeren.
Wat is nu eigenlijk ontwerpen? Ontwerpen
is het ruimtelijk ordenen van functies tot een
samenhangend geheel om ze vervolgens te
kunnen vormgeven. (M.P. Bijlsma 1995). Het
gaat over ruimte, in de tuin maken we plekken
voor gewenste tuinactiviteiten. Bijvoorbeeld
ruimte voor water, voor eten, voor zonnen,
voor planten. Kiest u voor water, moet het dan
een vijver, een stroompje, stil water of juist
kabbelend of klaterend zijn? Waar komen de
‘coulissen’ die diepte geven aan het geheel.
Waar uitbundige bloemen, of een mysterieuze
schaduwbeplanting? Het verheugt me dat de
belangstelling voor een fraaie beplanting weer
toeneemt.
Vindt u het leuk om hierover na te denken en
een betere indeling voor de tuin te maken?
Op dinsdag 7 mei start ik met de cursus Tuin-
ontwerpen, hierin maakt u zelf, stap voor stap
een plan voor uw eigen tuin. Heeft u liever een
kant en klaar plan of advies? Belt u gerust, de
eerste afspraak is altijd vrijblijvend.
Rini Verhoeven
Tuinontwerpen
(o6) 435 554 98
info@
riniverhoeven.nl
BOUWEN WONEN &
Verbouwing La Place vordert
Combinatie wonen en
zorg in Oud Goverwelle
Jeroen van den Oever (links) van Vierstroom en Peter Ruigrok (rechts) van Mozaïek Wonen.
Het voormalige pand van It’s wordt compleet verbouwd.
La Place wil in mei de deuren openen van het
nieuwe restaurant aan de Markt 37 in Gouda.
De locatie krijgt ruim 200 zitplaatsen die ver-
deeld zijn over de begane grond en de eerste
verdieping.
Het La Place-restaurant zal ook een terras
hebben dat nog eens plaats biedt aan 45 per-
sonen. Momenteel wordt de locatie verbouwd
volgens de standaard-La Place inrichting.
Binnen is goed zichtbaar dat de werkzaam-
heden in volle gang zijn. La Place Café in
de V&D-vestiging aan de Kleiweg in Gouda
blijft gewoon bestaan. Bij deze formule kan
men terecht voor een kop koffie, vers gemaakt
gebak, of een broodje uit de oven. Ook zijn
diverse fruitsalades, verse sappen en shakes
verkrijgbaar.
Op het Olympiadeplein in de wijk Oud
Goverwelle in Gouda gaat Mozaïek Wonen
een nieuw gebouw realiseren waarin wonen
en zorg worden gecombineerd. In de nieuw-
bouw komen 34 zorgwoningen en twintig
sociale huurwoningen. Nu de handtekeningen
zijn gezet door zorgorganisatie Vierstroom,
aannemer Frans Vink & Zonen en gemeente
Gouda, kan de bouw beginnen.
Ter voorbereiding is op de nieuwbouwlocatie
een aantal bedrijfspanden gesloopt en is de
grond van de gemeente Gouda verkocht aan
Mozaïek Wonen. Het nieuwe gebouw bestaat
uit negen verdiepingen met op de eerste vier
verdiepingen de 34 zorgwoningen en vanaf
de vijfde verdieping de huurwoningen. Vier-
stroom gaat de zorgwoningen inzetten voor
mensen die veel zorg nodig hebben. Mozaïek
Wonen gaat de huurwoningen verhuren voor
een betaalbare huurprijs. Verder komt op de
begane grond een praktijk voor fysiotherapie,
een kapsalon en komt er ook een ontmoetings-
ruimte. Mozaïek Wonen adviseert woning
-
zoekenden die geïnteresseerd zijn in een
woning om het woningaanbod op de website
www.woningnet.nl in de gaten te houden. Men-
sen die meer willen weten over de zorgwonin-
gen kunnen contact opnemen met Vierstroom
Vastgoed via telefoonnummer (0182) 540 174.
Het is de planning dat half mei de eerste paal
wordt geslagen. Het nieuwe gebouw aan het
Olympiadeplein is onderdeel van de wijk-
ontwikkeling Gouda Oost. De gemeente Gouda
en de woningcorporaties Mozaïek Wonen en
Woonpartners Midden-Holland werken inten-
sief samen aan verbeteringen in deze wijk.
www.stukadoors.nu
0182-396707 / 06-51321308
Sterk in
mooi
stucwerk
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 · 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 · M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl · www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Werkt u graag een handje mee... vraag eens naar de mogelijkheden
houd
BTW-tarief
arbeidsloon per
1 maart slechts
6%
Vr|jdag 19 apr|| - vao 10 tot 17.00 00r
Iaterdag 20 apr|| - vao 10 tot 17.00 00r
Iaterdag 26 apr|| - vao 10 tot 17.00 00r
Vr|jdag 27 apr|| - vao 10 tot 17.00 00r
Promar Sales International - Grote Esch 1195 (Bedrijventerrein Gouwepark) - 2841 MB Moordrecht -
Tel. 0180-318277 - Routebeschrijving kunt u vinden op www.promarsales.nl
S|a o0 0w s|ag eo kom
oaar ooze showroom!
SAL£ tot k08T|h6
7
0
%
L0X£ w00hA00£SS0|8£S
R|v|era Ma|son - B|ond Amsterdam - ltta|a - Menu - e|ectr|sche apparaten
koffers en tassen - Schott Zw|ese| g|azen - des|gner g|fts (van o.a.:
Ba|enc|aga - lceberg - Oerrut| - Squ|to serv|es - hor|oges en b|joux - etc.}
Grote Lsch ll95 - 284l M1 Moordrecht
Beta||ng u|ts|u|tend contant, p|nnen n|et moge||jk.
Sh0w800N
0P80|N|h6
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
16
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
feliciteren
de Wijtman Retail groep
met de overname,
verbouwing en
heropening van hun
supernova glide
All in for
100km/week
, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.
&
17
Na twee weken van verbouwen heeft de
Sport 2000 aan de Goudkade in Gouda een
metamorfose ondergaan. Eigenaar Arthur
Wijtman start een nieuwe formule met zijn
SportOut winkel. Daarnaast blijft de ver-
trouwde sport 2000 winkel bestaan, sterker
nog de winkel heeft een metamorfose onder-
gaan tot Sport 2000 XL.
Arthur Wijtman is trots op het resultaat. “Met
man en macht hebben we de laatste weken
gewerkt en het resultaat mag er zijn. Met de
extra aanvulling van een outdoor assortiment
hebben we de klanten nu nog meer te bieden.”
Donderdag 18 april opent het filiaal feestelijk
zijn deuren.
Sport Out
In de ruimte beneden is nu plaatsgemaakt voor
de winkel Sport Out. “Dit is een 400 m
2
grote
winkel met koopjes op sportgebied. Het is een
onderdeel van onze nieuwe formule. We sprin-
gen in op de komst van de winkelketen Action
aan de overkant. Nu kunnen wij bezoekers
sportartikelen voor een voordelige prijs aan-
bieden. Het is geen overjarige collectie, maar
we kopen hier speciaal voor in. Het gaat om
artikelen voor sport en recreatie maar dan voor
stuntprijzen”, benadrukt Wijtman.
Specialisten
Op de bovenverdieping is alles volgens de
bekende Sport 2000 formule te vinden.
Wijtman: “Voor alle functionele sporten
hebben wij een of meerdere specialisten in
huis. Neem bijvoorbeeld onze tennisspecia-
listen. Zij hebben net een tennisclinic achter
de rug waarbij ze zijn geïnformeerd over de
nieuwste materialen en zij hebben deze ver-
volgens zelf geprobeerd. Voor hardlopers is
er een loopbaan met een camera waarmee ze
opnames maken van de voetafwikkeling. Op
deze manier kunnen ze de juiste schoenen
adviseren. Op zaterdag 27 april is Asics
bij Sport 2000 in Gouda aanwezig met een
uniek analyse systeem. Men kan zich gratis
inschrijven via http://www.asics.nl/running/
foot_id/4277/ om een afspraak te maken.
Outdoor
Nieuw is de hoek met het outdoor assortiment.
“Mensen trekken er graag op uit. Dit kan op
elk niveau en op elk gebied. Daarom hebben
we nu alles voor onder andere de backpacker,
wandelaar of kampeerder. Zoals tenten, wan-
delschoenen, rugzakken en outdoorkleding.
Ook op dit gebied hebben we specialisten in
huis”, vertelt Wijtman.
Openingstijden
Openingsacties
Maandag: 12.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag: 9.30 tot 18.00 uur.
Woensdag: 9.30 tot 18.00 uur.
Donderdag: 9.30 tot 21.00 uur.
Vrijdag: 9.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur.
Zondag: Koopzondag, eerste zondag
van de maand.
De opening van Sport 2000 XL en SportOut
op donderdag 18 april wordt feestelijk gevierd.
Drie dagen lang zijn er openingsstunts waar-
bij artikelen met fikse kortingen te koop zijn.
Voor lezers van De Krant van Gouda is er een
waardebon in deze krant (18 april) te vinden
waarmee zij twintig procent korting krijgen
op een artikel naar keuze. Naast de openings-
stunts is er donderdag, vrijdag en zaterdag
18, 19 en 20 april een springkussen voor de
kids. Op zaterdag 20 april geeft een poffertjes-
kraam gratis poffertjes weg en is er een stand
met stroopwafels. De opbrengst van de stroop-
wafels gaat naar KIKA.
Heropening Sport 2000 Gouda
‘Wij hebben alle sporten in huis’
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
OPENINGSSPECIAL
GOUDKADE 3 // 2802 AA GOUDA // WWW.SPORT2000GOUDA.NL
Arthur Wijtman
19
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
20
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
24
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
feliciteert
www.masita. com
met de opening
London Trainingspak
van € 49,95
maat 116 - 164
voor € 24,95
wenst
Sport 2000 XL
een krachtige start
aan de Goudkade!
www.green.nl
feliciteert
Sport 2000 XL Gouda
www. gostores.nl / gouda www.facebook.com/gostoresgouda
25
FAMILIE / UITGAAN
Alle kinderen die ooit droomden koningin of
koning te worden kunnen woensdag 24 april
hun droom laten uitkomen. Bij het Stadhuis
op de Markt kunnen ze van 14.00 tot 17.00
uur tot koning of koningin worden gekroond,
gezeten op een grote troon. Lakeien en hof-
dames staan langs de rode loper naast de
grote troon. Een heraut nodigt de mensen uit
om de kroningen bij te wonen.
Kinderen mogen de eed afleggen dat ze goed
voor Gouda zullen zorgen. Bij de kroning
wordt ook speciaal voor deze dag ontworpen
kronings taart uitgedeeld en bovendien volgt
een statieportret van de kroning. Een selectie
van de portretten komt met Koninginnedag op
de Raam te hangen. De zaterdag voor Moeder-
dag kunnen de kinderen hun foto’s ophalen en
krijgen ze nog een extra verrassing. Een jury
kiest de mooiste, leukste en meest bijzondere
koning of koningin. Zij krijgen de Konings-
prijs. In de Burgerhal van het Stadhuis vindt
tegelijkertijd een prinsen- en prinsessenbal
plaats. Ook hiervoor worden alle kinderen
uitgenodigd om verkleed als prins of prinses,
koning of koningin te komen. Er is een kinder-
disco, waar deelnemers oranjelimonade en
andere lekkernijen krijgen. Kinderen hoeven
zich niet op te geven. Voor de kroning wordt
gezorgd voor een herme lijnen mantel, kroon,
scepter en appel. Dit Kinderkroningsfeest
wordt georganiseerd door de Ondernemers
Binnenstad in samen werking met de Speel-
winkel van de Raam.
In het Kunstcafé Gouda spelen op woensdag
24 april drie groepen: Het Gouds Mannen-
vocaal en twee kwartetten van de Sociëteit
voor Kamermuziek: het Reeuwijks Fluit-
kwartet en het Gouds Rietkwartet.
Het veertienkoppig Gouds Mannenvocaal zingt
onder leiding van dirigent Leo Rijkaart liederen
van Lassus, Diepenbrock, Badings en Bremer.
Allen Nederlandse componisten. Het Riet-
kwartet bestaat uit hobo, althobo, klarinet en
fagot. Het kwartet speelt stukken van Johann
Wenth, de Tjechische componist uit de acht-
tiende eeuw. Het fluitkwartet speelt composi-
ties van Wenth, Debussy, Dubois en Tsjaikovs-
ky. Het Kunstcafé Gouda wordt gehouden in de
Gouda Studio’s aan Oosthaven 12. De aanvang
is om 20.30 uur, de zaal is open vanaf 20.00
uur. De entree is vijf euro. Meer informatie op
www.kunstcafegouda.nl.
Swingende Libelle Zomerweek
Klassiek triple play in Kunstcafé
Het Gouds Mannenvocaal is een van de deelnemers in het Kunstcafé Gouda.
‘The Clash of the Cover Bands’
De Libelle Zomerweek belooft verrassender en
gezelliger dan ooit te worden. In de week van
13 tot en met 19 mei is het Almeerderstrand
omgetoverd in de uitbundige sfeer van Zuid-
Amerika en trekt een bonte stoet van veer-
tooien over het Libelle Zomerweekterrein.
Opzwepende muziek, tropische geuren van
fruit en cocktails vergroten de feestvreugde.
Tijdens de Libelle Zomerweek kunnen bezoe-
kers een dagje gezellig shoppen en bijpraten
met vriendinnen, genieten van optredens van
bekende artiesten en heel veel nieuwe produc-
ten proeven en proberen. Bovendien is er de
mogelijkheid Libelle-columnisten, schrijvers
en politici te ontmoeten of men kan meedoen
aan een creatieve, beauty of kookworkshop.
In StudioGonz vindt vrijdag 19 april een voor-
ronde plaats voor het tiende seizoen van de
bandcompetitie ‘The Clash of the Cover Bands,
The BENELUX Edition 2013/2014’, voor regio
West (Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland
en Flevoland).
Vijf bands gaan ieder met een dertig minuten
durende set de muzikale strijd met elkaar aan
voor een plaats in de regionale finalerondes.
Ze worden in twee categorieën beoordeeld:
door de vakjury en door het publiek. In beide
catego rieën plaatsen de winnaars zich direct
voor de regionale finalerondes. De deelnemen-
de bands op 19 april zijn: BeaD (Rock cover-
band uit Zoetermeer), Burn It (Rock coverband
uit Valkenburg), Flow (Rock coverband uit
Haarlem), RockForce (Classic Rock cover-
band uit Den Haag/Schiedam) en The Red Hot
Chili Neppers (Red Hot Chili Peppers tribute
uit Edam). De uiteindelijke winnaars van ‘The
Clash of the Cover Bands Awards’ krijgen een
cd-contract met videoclip en bijbehorende
plugging en distributie in de Benelux, een
presentatie/release avond en een tour van twin-
tig optredens door de Benelux. Kijk voor meer
informatie op www.theclashofthecoverbands.
com of www.studiogonz.nl. StudioGonz is ge-
vestigd aan Turfsingel 36 in Gouda en opent
om 19.30 uur haar deuren. Het programma
begint om 21.00 uur.
winkelcentrum

Zaterdag 20 april
boeken- en platenmarkt
De opbrengst is bestemd voor de Guusje Nederhorst Foundation
De afgelopen weken hebben velen van u gehoor gegeven aan de oproep om boeken en platen ln te
leveren voor deze markt. Aanstaande zaterdag worden deze weer verkocht door de Leoclub, de [eugdafdellng
van Llons Club Gouda. Ulteraard komt de gehele opbrengst van deze actle ten goede aan de Guus[e Nederhorst
Poundatlon. De bekende hond[es woezel en Plp zl[n zaterdag ook aanwezlg. De klnderen kunnen hen een hand[e
geven of op de foto. Ook worden er kleurplaten van woezel en Plp ultgedeeld.
Tot slot worden er ballonnenñguurt[es gemaakt voor de aanwezlge klnderen.
Heeft u nog boeken en platen voor ons?
Lever ze dan nog snel ln bl[ Keurslagerl[ v.d. Geest of bl[ Gall & Gall ln wlnkelcentrum 8loemendaal.
www.winkelcentrumbloemendaal.nl

Win kaartjes Libelle Zomerweek
Lezers van De Krant van Gouda maken kans op toegangskaartjes voor de Libelle
Zomerweek. Stuur een mail naar info@dekrantvangouda.nl en maak kans op twee
kaarten ter waarde van € 38,50. De winnaars worden voor 24 april getrokken
en de kaarten worden per email naar u gezonden.
Wie niet heeft gewonnen maar wel naar de Libelle Zomerweek wil komen kan
online tot en met 12 mei kaarten bestellen voor € 15,25 in plaats van
€ 19,25. Kijk voor meer informatie op www.libellezomerweek.nl
Kinderkroning bij
Gouds Stadhuis
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Prinsen en prinsessen zijn welkom op het bal
(archieffoto).
Financieel Wijzer
27
BEDRIJVEN / AUTO
Deze week bestaat Juwelier Oosterwijk in
winkelcentrum Bloemendaal dertig jaar. Dat
wordt extra gevierd op vrijdag 19 en zaterdag
20 april met dertig procent korting op de hele
collectie.
Het echtpaar Fried en Truus Oosterwijk begon-
nen de zaak in een nieuw winkelcentrum in
Houten bij Utrecht. Zij reisden vrijwel dagelijks
op en neer tussen hun woonplaats Gouda en de
winkel in Houten totdat zij na twaalf en half
jaar de mogelijkheid kregen de huidige winkel
in het winkelcentrum Bloemen daal te kopen.
“Wij runnen de winkel de laatste jaren samen”,
aldus Fried Oosterwijk. “Ik ben ge diplomeerd
met een juweliersopleiding, ben horlogemaker
en heb een diamantcursus gevolgd. Mijn vrouw
heeft het vak vooral geleerd door praktijk-
ervaring, maar ook zij heeft de diamantcursus
gevolgd.” Truus Oosterwijk heeft nog een
bijzondere kunde: zij knoopt parels tot parel-
kettingen van zowel zoetwater- als Zuidzee-
parels. “Parelkettingen zijn weer helemaal
in onder jongere vrouwen”, zo zegt zij. Ook
Oosterwijk signaleert grote veranderingen in
de detailhandel en de juweliers branche. “De
laatste jaren zijn wij ons steeds meer gaan
richten op trendy artikelen. Collecties wisselen
ook veel sneller en je ziet dat naar sommige
artikelen nauwelijks vraag is. De horloge- en

klokkenindustrie is vanouds een typisch Neder-
landse industrie maar bijna alle bedrijven zijn
weg en bijvoorbeeld de bekende staande- en
Zaanse klokken worden niet meer gemaakt.”
Bij Juwelier Oosterwijk kan de consument ook
goud en zilver inleveren. “Wij zijn een offi-
cieel goud innamepunt en wij bieden een reële
prijs”, aldus Oosterwijk die verheugd is dat de
wekelijkse koopavond in het winkelcentrum
verplaatst is naar de vrijdag. “Wij zien meer
klanten dan op de donderdagavond en klanten
komen uit Stolwijk, Bodegraven, Reeuwijk,
Alphen en ook nog uit Houten.”
Hoe staat uw hypotheek ervoor?
Er is zoveel te doen rond uw hypotheek, dat
het handig is om het eens kort op een rijtje te
zetten.
Het verleden
Voor iedereen die in 2001 een hypotheek had,
geldt dat de rente over deze hypotheek tot
2031 aftrekbaar is. Voor diegenen die daarna
een hypotheek hebben gesloten geldt dat de
aftrekbaarheid vanaf het moment van sluiten
dertig jaar is. En voor de verhoging van uw
hypotheek geldt, dat u over deze verhoging
ook weer dertig jaar aftrek krijgt.
Na 1 januari 2013
Nu geldt, dat u alleen gebruik kunt maken
van de maximale rente aftrek indien u bij het
sluiten van de hypotheek reeds voorziet in een
afspraak dat u de volle honderd procent hypo-
theek gaat aflossen. Hiervoor heeft u hypo-
theek met een lineaire of annuïtaire aflossing
nodig.
Aflossingsvrije hypotheek
In het nieuws leest u regelmatig over pro-
blemen met de zogenaamde aflossingsvrije
hypotheek. Dit houdt in, dat velen van u een
hypotheek hebben waarbij niet de hele hypo-
theek afgelost zal worden. Dit gebeurt pas bij
verkoop of door uw erfgenamen.
De aflossingsvrije hypotheek was altijd erg
populair, omdat de maandlasten bij deze vorm
het laagst waren.
Wat staat u te doen?
Uw woning is uw duurste product. En dat
iedere maand weer. U heeft jaren nodig om
uw hypotheek terug te betalen. Uw hypotheek
verdient daarom zo af en toe wel eens wat aan-
dacht. Bij dit onderhoud zou ter sprake kunnen
komen hoe het staat met uw mogelijkheden
om ooit te gaan aflossen of hoe u uw hypo-
theek gaat betalen als de rente niet meer af-
trekbaar is. En wat te doen met een belegging
die onvoldoende gaat opbrengen om een groot
deel van de hypotheek af te lossen?
En u moet maar zo denken: hoe eerder u weet
waar u aan toe bent, hoe beter het is voor u.
Ga dat gesprek maar eens aan.
Tim van Dasselaar
www.timvandasselaar.nl
GoStores Gouda krijgt langzaam vorm. Op de
Goudse Poort rijzen roze en lila blokken uit
de grond, het teken dat GoStores Gouda flink
bezig is. Onlangs openden in maart de eerste
XL winkels hun nieuwe filiaal.
GoStores Gouda is een formule waar mensen
uit de hele regio kunnen XL shoppen. Het
terrein is gelegen in de Goudse Poort, direct
aan de A12. Met zo’n duizend gratis parkeer-
plaatsen, 33.000 m
2
winkelruimte, evenement-
en horecaterrein, is het een ideale plek.
Gamma
Gamma verhuisde speciaal voor de GoStores
een luttele honderd meter, maar de metamor-
fose is enorm. Gamma is niet meer alleen een
bouwmarkt met stoere materialen. De nieuwe
winkel, de zogenaamde ‘The Next Gamma’,
speelt meer in op beleving, sfeer en decoratie.
Toch stelt bouwmarktmanager Jacco Ippel dat
de Gamma het stoere niet heeft verloren. “We
zijn nog steeds de speciaalzaak met alles op het
gebied van bouwmaterialen.”
Vrijbuiter
De Vrijbuiter sloot na een flinke verbouwing
aan bij het GoStores concept. Hoewel de win-
kel de kleinste is van de vijf Vrijbuiterwinkels
in Nederland, is het de grootste op het GoStores
terrein. De campingspeciaalzaak sluit naadloos
aan bij de ‘indoor, outdoor en living’ van het
concept. Rob Roelofsema is blij met de komst
van GoStores. “Door de krachten van de ver-
schillende woonwinkels te bundelen krijgen we
allemaal meer aanloop.” Naast Gamma en De
Vrijbuiter opende ook Xoon, Superkeukens,
Henders&Hazel en Pronto de deuren. Binnen-
kort vindt u ook hier een impressie filmpje van
op GoudaTV en dekrantvangouda.nl.
Fried en Truus Oosterwijk in hun zaak in winkelcentrum Bloemendaal.
GoStores Gouda krijgt vorm
Dertigjarig jubileum
Juwelier Oosterwijk
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Verkrijgbaar
bij Boekhandel
Verkaaik
Hoera, een
goed pensioen!
Of bestel online via
www.hoeraeengoedpensioen.nl
Ve
bi
Ve
H
go
Of bestel onl
W
ink Sabée
Hoera, een goed pensioen!
hoeveel pensioen heb ik nu eigenlijk?
wat kan ik zelf doen?
welk effect heeft een verandering in
mijn leven op mijn pensioen?
blijvend
actueel
Over alles wat je moet weten en alles wat je kunt doen
Wink Sabée
op basis van interviews met pensioenexpert Tim van Dasselaar
Over alles wat je
Wink Sabée
op basis van intervie
Hoera, een goed
pensioen!
Attentie opgelet!
Vanaf heden is de algemene koopavond in
Winkelcentrum Bloemendaal op vrijdag!

,PNHF[FMMJHXJOLFMFOJOXJOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBM
Met maar llefst 65 wlnkels van droglst tot dlerenwlnkel en van kledlngwlnkel
tot kapper vlndt u hler alles onder l dak!

.BBSXJOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBMCJFEUNFFS
3 grote supermarkten
Gemakkell[k parkeren
Pulm 700 parkeerplaatsen

www.winkelcentrumbloemendaal.nl

* Informeer of uw
favoriete winkel
geopend is.
winkelcentrum

*
Overdekt wlnkelen
veel verschlllende branches vertegenwoordlgd
De wlnkellers heten u van harte welkom !
GoStores
GoStores
Zie filmimpressie Vrijbuiter
Zie filmimpressie Gamma
29
WERK & SCHOLING
Leerlingen van Antoniuscollege Gouda
hebben afgelopen vrijdag de finale gewonnen
van de jaarlijkse kunst- en techniekwedstrijd
Artcadia. Het winnende ontwerp ‘Snelweg
lichtjes’, waarbij snelwegen verlicht worden
met behulp van windenergie, trekt al meteen
de nodige aandacht van het bedrijfsleven.
Twaalf scholen mochten hun kijk op de toe-
komst presenteren op de Technische Univer-
siteit Eindhoven. De innovatieve en creatieve
ideeën varieerden van drijvende steden tot
duurzame huizen. Het ontwerp dat Antonius-
college Gouda had ingezonden kwam van drie
tweedejaars havo/vwo leerlingen: Okke Pas,
Teun Pas en Carel van Hassel. ‘Snelweg lichtjes’
zijn lampjes, gemaakt van afvalmaterialen, die
automatisch ‘opladen’ door de luchtstroom van
voorbijrijdend verkeer. De leerlingen toonden
een zelfgemaakt prototype en lieten een filmpje
zien waarin dit werkend te zien is. Zij haalden
hiermee de hoofdprijs binnen voor de school:
een reis voor tien leerlingen en twee begelei-
ders naar belangrijke projecten van ARCADIS
in Berlijn. Meer informatie over Artcadia en de
twaalf projecten die de finale hebben gehaald is
te vinden op www.artcadia.nl.
Leerling Driestar doneert prijzengeld
Willard van Vliet won de tweede prijs.
Weekendschool bezoekt Centric
‘Trendy oplader voor smartphone’
Het ontwerp ‘Snelweg lichtjes’ was goed voor de hoofdprijs.
Workshop percussie
TerraCycle en pennenfabrikant BIC organi-
seerden afgelopen winter de grote ‘Hoe helpt
mijn school?’ opstelwedstrijd, waaraan leer-
lingen uit heel Nederland deelnamen. Scho-
lieren beschreven in hun opstel hoe de school
zich voor mens en milieu inzet. Er waren vier
prijzen te winnen en de tweede prijs van
750 euro werd gewonnen door Willard van
Vliet van het Driestar College uit Gouda.
Op vrijdag 12 april heeft Willard de cheque
ontvangen en heeft deze aan een vertegenwoor-
diger van Stichting CHRIS overhandigd.
Willard vertelt in zijn opstel hoe zijn school
zich inzet voor verschillende goede doelen,
waaronder de Voedselbank en Stichting
CHRIS. Inmiddels spaart het Driestar College
ook pennen en recyclen ze deze via Terra Cycle.
De opbrengst van deze verbruikte pennen
gaat naar Stichting CHRIS. De opstelwed-
strijd maakt onderdeel uit van de BIC Schrijf-
waren Brigade, het schrijfwaren recycling
programma dat TerraCycle in samenwerking
met pennen fabrikant BIC in 2011 in Neder-
land lanceerden. Via dit programma kunnen
scholen en bedrijven verbruikte schrijfwaren
een nieuw leven geven. Willards winnende op-
stel is terug te vinden op TerraCycle’s website:
www.terracycle.nl/nl/pages/stemmen_BIC.
html.
Afgelopen zondag bezochten de leerlingen
van de Goudse Weekendschool het hoofdkan-
toor van hoofdsponsor Centric aan de Ant-
werpseweg in Gouda. Daar stapten ze via een
speurtocht in de wereld van Centric.
Tijdens de speurtocht ontmoetten de leerlingen
zes Centric-medewerkers die vertelden over
hun werk. De leerlingen maakten zo onder
meer kennis met een manager, de facilitaire
dienst en een aantal producten van Centric. Ook
mochten ze even op de stoel van de directeur
zitten. Yvonne Egels, namens Centric bestuurs-
lid van de Goudse Weekendschool: “We von-
den het leuk om de leerlingen te laten er varen
hoe het is om bij hun hoofdsponsor Centric
te werken. Wat gebeurt er nu allemaal in zo’n
grote organisatie en wat kun je er doen?” Leer-
lingen van de Goudse Weekendschool krijgen
bijna elke zondag les van gastdocenten. De
Goudse Weekendschool is vooral bedoeld voor
nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen, die
van huis uit wat minder kansen hebben zich te
ontplooien.
Twee Goudse mbo-studenten van het Hoorn-
beeck College in Rotterdam hebben met vijf
mede-studenten een innovatief product met
succes op de markt gebracht, de S-Charger.
“Veel mensen zullen dit probleem vast en
zeker herkennen, de batterij van de smart-
phone halverwege de dag leeg. Dat vervelend
zijn, want men mist een telefoontje, een
belang rijke sms, kan de mail niet checken en
vele andere ergernissen. Met de S-Charger
krijgt de smartphone weer een nieuwe ‘boost’
energie, gemiddeld 150 procent extra batterij
capaciteit en daardoor hoeft men niets belang-
rijks te missen”, aldus de studenten Elze en
Willem. “Voor de consumentenmarkt doen ze
het vooral goed vanwege de trendy kleuren”,
zegt Elze. “Voor de business to businessmarkt
komt het succes met name door de mogelijk-
heid om vanaf honderd stuks te bedrukken
met eigen logo.” Willem: “Inmiddels staat de
teller op bijna 1700 stuks en zitten er nog een
aantal leuke orders in de pijplijn. Een handig
extra van de S-Charger is de ingebouwde
led-lamp, deze op onverwachte momenten uit-
komst bieden.” Elze: “Op dit moment is het
nog een schoolproject dat mede met behulp van
Jong Ondernemen is opgezet, maar de kans is
groot dat het ook na dit schooljaar een vervolg
krijgt.” Men kan de oplader online bestellen via
www.s-charger.nl.
Percussionist Rick Burgemeestre geeft zondag
21 april van 14.00 tot 18.00 uur een oriëntatie
workshop Algemene Percussie in Gouda
Studio’s aan de Oosthaven 12.
Voorafgaand aan de workshop geven Rick &
Surpriseband een introductie optreden. Ge-
durende de hele middag kunnen belangstel-
lenden kennismaken met de vele facetten
van de percussie in het algemeen. Geïnteres-
seerden kunnen zich hierna opgeven voor een
cursus Percussie Algemeen of Latin Percussie,
die Rick Burgemeestre vanaf mei in Gouda
Studio’s zal geven. In de lessen worden de
basis ritmes, variaties en speelmethodes van
de verschillende percussie instrumenten uit de
Cubaanse muziek of percussie in bijvoorbeeld
de popmuziek behandeld. Ook wordt veel aan-
dacht besteed aan een juiste hand zetting, speel-
techniek en sound. Voor informatie over de
lessen: manosypalos@gmail.com. De toegang
voor de workshop en het optreden is gratis.
Voor informatie zie ook www.goudastudios.nl.
Wcrkshcp:
HccggevceIigheid B Ccmmunicatie
Wcrkshcp waarin vragen aan bcd kcmen aIs:
Hoe blIjI je als sensIIIeI persoon bIj jezelI?
Hoe voorkom je daI je energIe verlIesI en uIIgepuI raakI door een gesprek?
Hoe geeI je jouw eIgen grens aan?
InfcrmatielaanmeIden: Iel. U1U - /2U 53 71 oI www.asmaraklank.nl
ZaIerdag 1 junI - 1/.UU uur - De ßerk Couda
Voor onze luchroom zoeken wij een:
Flexible medewerker(ster) inzetbaar
7 dagen per week volgens rooster
Liefst met enige ervaring in horeca of detailhandel.
Solliciteren via e-mail: jevanrijnswou@hotmail.com
Hoogstraat 12, 2801 HH Gouda
Antoniuscollege wint
finale Artcadia
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Leerlingen van de Goudse Weekendschool bij
het bureau van directeur Karim Henkens van
hoofdsponsor Centric.-

Voor al je rijbewijzen

7

€ ,

dagen + examen + gra theorie nu voor máár 1.595 -
Het VerkeersCollege
Nu ook in ReeuwijkWillem en Elze.
30 ADVERTENTIE
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
vaste opvouwbare en
H E A L T H C A R E
scootmobielen
veilig...
comfortabel...
lange en korte afstanden...
gewoon weer lekker zelf
naar de winkel of de kinderen...
of op de ets?
degelijk voor
dagelijks gebruik...
met gemakkelijke
lage instap...
voor iets meer
evenwicht...
gewoon lekker
echt sportief...
...met trapondersteuning
bon voor meer informatie!
of bel direct 010-2582929
GRATIS
naam
adres
postcode plaats
telefoon
email
sturen aan: blijleven, molenbaan 6, 2908 LM Capelle aan den IJssel
kijk op www.blijlevenwelzijn.nl

Iedere bril is ook als zonnebril
op sterkte verkrijgbaar
voor dezelfde prijs
In meer dan 120 DA-winkels in Nederland!
+ Een kwaliteitsbril voor een scherpe prijs.
+ Er komt aan de kassa niets bij!
+ Altijd een vaste lage prijs.
+ Dat is Eyelove®!
NIEUWE
COLLECTIE
NU IN DE
WINKEL!
K
euze uit
1
7
5

m
on
turen
!
DA van ‘t Hof, Const. Huygensstraat 114, Gouda, tel. 0182-550 520
Eyelove® multifocale bril
+ Incl. montuur naar keuze
+ Incl. beide glazen op iedere sterkte
(ook met iedere cilinder mogelijk)
+ Incl. niet goed = geld terug garantie
+ Gratis onzichtbaar leesgedeelte
+ Gratis ontspiegeling
+ Gratis kraswerende laag
+ Gratis dun geslepen
+ Gratis luxe brillenkoker
+ Gratis oogmeting
€ 99,-
Zo eenvoudig bestelt u uw nieuwe bril bij Eyelove®:
2 1 3 4
Kies uw montuur 14 dagen later Laat uw ogen of
bril opmeten
Ligt uw nieuwe
bril voor u klaar!
Eyelove® bril op sterkte
(voor veraf óf dichtbij)
+ Incl. montuur naar keuze
+ Incl. beide glazen op iedere sterkte
(ook met iedere cilinder mogelijk)
+ Incl. niet goed = geld terug garantie
+ Gratis ontspiegeling
+ Gratis kraswerende laag
+ Gratis dun geslepen
+ Gratis luxe brillenkoker
+ Gratis oogmeting


3
9
,-
KORTINGSCODE: 52188
Deze kortingsactie loopt t/m 27 april 2013 en uitsluitend bij inlevering van deze coupon.
Met deze coupon:
Complete bril op iedere sterkte
inclusief gratis oogmeting!
1
1
.0
0
- 1
7
.0
0
u
u
r
www.nieuwemarktpassage.nl
* Schaken
* Dammen
* Bridgen
* Go
Kom ook, doe mee en maak kans
op leuke prijsjes!
1
1
.0
0
- 1
6
.0
0
u
u
r
Homeopathie
en hooikoorts
33
GEZONDHEID
Patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis
(GHZ) keken vrijdag 12 april keken hun ogen
uit op de Jozeflocatie. De ramen van de
kinderafdelingen werden gewassen door
Superman, Spiderman, Batman en Robin.
Glazenwasserij Rob Molenkamp werkte graag
aan deze ludieke actie mee en verkleedde
zijn ramenwassers eenmalig als superhelden.
Jeroen Mulder, hoofd Bedrijfshygiëne van het
Goudse ziekenhuis, is nauw betrokken bij de
unieke wasbeurt. “We hadden gezien dat dit
concept bij kinderziekenhuizen in het buiten-
land al eens toegepast werd. De ervaringen
waren daar erg positief. Het is goed voor het
genezingsproces als de kinderen even aan iets
anders denken dan aan de behandeling en de
eventuele pijn. Op het moment dat de ramen
aan een wasbeurt toe waren, hebben we van
deze nood een deugd gemaakt.” Glazenwasser
Rob Molenkamp hoefde niet lang na te denken
over zijn medewerking. “Als vader kan ik me
indenken hoe het is als je kind in een ziekenhuis
verblijft. Ik wilde er daarom alles aan doen om
deze kinderen even af te leiden van hun ziekte.
De glimlach die we tijdens het zemen kregen
van de kindjes was dan ook onbetaalbaar.”
Brillenwinkel Eyelove, met vestigingen op
120 locaties in Nederland, is gestart met gratis
oogmetingen bij DA Drogisterij-Parfumerie
Van ‘t Hof aan de Constantijn Huygensstraat
114 in Gouda.
Eyelove verkoopt brillen via shop-in-shops in
DA drogisterijen en maakt gebruik van slimme
technologie, waardoor een kwaliteitsbril niet
duur hoeft te zijn. Een complete bril op sterkte
kost daardoor 49 euro en een complete multi-
focale bril, inclusief onzichtbaar leesgedeelte
99 euro. Om de gratis oogmeting te introduce-
ren stunt Eyelove met tien euro extra korting
op een complete bril op sterkte. Een enkelvou-
dige (zonne)bril kost 39 euro tijdens de actie-
periode die loopt tot en met 27 april 2013. “De
prijzen van de brillen zijn inclusief ontspiege-
ling, een kraswerende laag bij blanke glazen
en dun geslepen glazen. De consument heeft
alleen een bestaande bril nodig die onder een
automatische lensmeter wordt gelegd of kan
gebruik maken van de gratis oogmeting. Na het
kiezen van een montuur wordt de bril besteld
en binnen veertien dagen kan de bestelde bril
opgehaald worden bij het DA-filiaal”, aldus het
bedrijf. Zie www.eyelovebrillen.nl.
Foto expositie
cursisten Ivens
Ergotherapie bij dementie
Obese-
programma
Gaat het dan nu toch eindelijk echt lente wor-
den?? De meeste mensen kunnen bijna niet
meer wachten tot het zover is: heerlijk naar
buiten, genieten van de uitlopende bomen
en struiken en van de eerste lentezon. Maar
voor anderen is deze tijd van het jaar het
tegenovergestelde van genieten: snotteren,
niezen, tranende ogen, je lamlendig voelen
of benauwd zijn Menig hooikoortspatiënt zal
de klachten... herkennen. En dus blijft deze
groep maar liever binnen en wacht tot de
pollen die de hooikoorts veroorzaken weer uit
de lucht zijn.
Je kunt goed ziek zijn van hooikoorts en veel
mensen zien hun klachten ook nog ieder jaar
toenemen. Klassieke homeopathie is een ge-
weldige manier om van je hooikoorts af te
komen. Hoe gaat dat in zijn werk? De meeste
hooikoortspatiënten komen bij de klassiek
homeopaat op het moment dat zij midden
in de klachten zitten. Dan gaan we natuur-
lijk eerst aan de slag om weer wat rust in het
lichaam te brengen: de homeopaat schrijft
dan vooral voor op de acute klachten, zoals
het lamlendige gevoel, het volle hoofd, de
jeuk, het snotteren, etcetera. Dat is de eerste
stap. Als er dan rust is gekomen is dat voor de
patiënt natuurlijk al een hele opluchting: weer
gewoon naar buiten kunnen, weer gewoon
functioneren. Maar daarna is het belangrijk
om ook de volgende stap te zetten: nu gaan
we aan de slag met de aanleg van deze per-
soon om zo allergisch te reageren. Dat zit
in zijn constitutie, dus nu starten we een
constitutionele behandeling. Daar kan soms
wat langere tijd mee gemoeid zijn, maar het
mooie is dat mensen dan merken dat in het
volgende hooikoortsseizoen de symptomen al
milder en korter zijn. Als de constitutionele
behandeling klaar is, komt de hooikoorts niet
meer terug.
Voor meer informatie
of het maken van een
afspraak:
Harmke Kroeze, klassiek
homeopaat te Gouda, tel.
06-383 344 36,
E: htkroeze@gmailcom,
www.harmkekroeze.nl
Facebook: Harmke-
KroezeHomeopathie
Cursisten van fotografe Judith Ivens expo-
seren hun werk van 20 april tot 27 juni in
Gezondheidscentrum Korte Akkeren in de
C. Huygensstraat .
Er zijn in totaal negentien deelnemers, die
ieder drie werken tentoonstellen. De cursis-
ten hebben zowel de basiscursus als de cursus
voor gevorderden gevolgd. De opening van
de expositie is op vrijdag 19 april om 19.30
uur. De toegang is gratis. De expositie is op
werkdagen te bezichtigen. Bel voor inlichtin-
gen Judith Ivens op (06) 195 680 02 of kijk op
www.goudastudios.nl.
Body & Health Factory is 21 januari van start
gegaan met een uniek Obese-programma
voor meisjes tussen de vijftien en zeven-
tien jaar die te kampen hebben met zwaar
overgewicht. Body & Health Factory is een
samenwerkingsverband van professionele
onder nemers op het gebied van Wellness,
schoonheid, lichamelijke- en mentale gezond-
heid en biedt dit programma geheel kosteloos
aan. Er zijn vier meisjes geselecteerd. Deze
maand een verslagje van Daisy Schrijvers
(zeventien jaar).
Daisy is inmiddels negen kilo afgevallen en
57 centimeter in omvang. Haar streven is om er
nog een paar kilo af te krijgen. Zij sport nu drie
keer per week bij Body & Health Factory en wil
hier nog een tijdje mee doorgaan. Daisy is hier-
bij goed geholpen door de sportcoach, mentale
coach, voetreflex therapie en homeotherapie.
Op www.bodyandhealthfactory.nl kan men de
vorderingen van de deelnemers zien. Diegene
die het hoogste percentage haalt in vergelijking
Superman waste de ramen van de kinderafdeling van het GHZ.
Bij Eyelove hoeft een kwaliteitsbril niet duur te zijn.
Gratis oogmeting bij Eyelove
Sensoor zoekt vrijwilligers
Je hart luchten, gehoord worden en je erkend
voelen, is voor ieder mens belangrijk. Maar
niet iedereen durft, wilt of kan hiervoor in de
eigen omgeving terecht. Sensoor is dag en
nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek
per telefoon, e-mail en op dagdelen ook per
chat. Met dank aan de vrijwilligers die voor dit
werk goed worden opgeleid en begeleid.
Er wordt hen veel toevertrouwd, ook heftige
verhalen. Vrijwilligers lopen een eindje met de
ander mee, geven een steuntje in de rug, luiste-
ren en reflecteren. Ze ervaren de trainingen en
het werk ook als een verrijking van hun eigen
leven. ‘Het maakt van mij een wijzer mens’ is
een veelgehoorde opmerking. Door de toe-
nemende vraag naar deze echte aandacht, zijn
nieuwe vrijwilligers hard nodig. Interesse?
Kijk op www.zhzm.sensoor.nl of bel (010)
436 34 44.
Nu ver krijgbaar bij:
Gewicht sbeheersi ng van A t o Z
Rene van Huis en Sandra van der Horst
Wilhelmina van Pruisenlaan 139C
2807KH Gouda
Rene tel.: 06 - 25 08 26 89
Sandra tel.: 06 - 23 15 58 00
www.gewichtsbeheersingvanatotz.nl
www.straightaway.nl
Hét nieuvve dieet
van Nederland
Superheld wast ramen
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
De vier meiden die zijn geselecteerd voor het
Obese-programma: Sandra, Naomi, Daisy en
Sherilyn.
met het aantal kilo’s van de doelstelling krijgt
een bromfietsopleiding en het CBR praktijk-
examen ter waarde van 345 euro cadeau.
In Julianastaete Bernhardhof 400 in Gouda
is op 25 april een bijeenkomst van het Alzhei-
mer Theehuis. Het thema is: Ergotherapie bij
dementie.
Door de hulp van ergotherapie kan het dage -
lijks functioneren van mensen met dementie
ver beteren en de mantelzorgers tot steun zijn.
Een deskundige zal er op 25 april over vertellen.
Het Alzheimer Theehuis is een ontmoetings-
plaats voor mensen met een multicultu rele
achtergrond die te maken hebben met demen-
tie. Het programma begint om 19.30 uur.
Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.
Neem voor meer informatie contact op met
Marijke Nieuwenbroek, hoofd wonen, dagver-
zorging en welzijn Korte Akkeren Zorgpartners
Midden-Holland, telefoon (0182) 595 400,
email: m.nieuwenbroek@zorgpartners.nl.
35
FAMILIE / UITGAAN
De Goudse Popschool en So What organi-
seren zaterdag 20 april de vierde editie van
het Ouwe Goudse Festival. In tegenstelling
tot de afgelopen jaren zal de focus dit jaar
op wat jongere bands liggen. Deze Goudse
‘marathon’ zal om 13.30 uur van start gaan.
Tijdens de elf uur durende show zullen zestien
bands de revue passeren. Met een grote diver-
siteit aan stijlen en leeftijden belooft het vol-
gens de organisatie wederom een fantastisch
festival te worden. Bij goed weer zal er ook een
klein terras zijn in de tuin. Tijdens het Ouwe
Goudse Festival komen de volgende bands aan
bod: Out Alive, Taco, Solving the Puzzle, Cafe
Latte, Voorjaarsaanbieding, Pech, Sephirah,
Malignity, Wasted Guts, The Drift, Sportclub
de Volharding, Kelvin, Mondegreens, Precious
Wood, Ammocave en Blind Justice. De

laatste
band, Blind Justice, is de headliner van het
Ouwe Goudse Festival en zal de dag afsluiten
om 0.00 uur. De entreeprijs bedraagt twee euro
en So What leden kunnen gratis naar binnen
waarbij tot uiterlijk 23.30 uur de deur geopend
is. Zie voor meer informatie www.so-what.nl
en www.goudsepopschool.nl.
Aan de Jacob van Lennepkade in de Korte
Akkeren is er op zaterdag 20 april van 10.00
tot 17.00 uur een voorjaarsmarkt.
Naast de reguliere handelswaren zoals kleding,
planten, bijouterie en lederwaren zullen ook
diverse hobbyisten hun eigengemaakte artike-
len aanbieden. Daarnaast zijn er tweedehands
artikelen en snacks te koop. Voor de kinderen
zijn er diverse attracties zoals een draaimolen
en luchtkussen aanwezig.
Stichting Musecology Gouda biedt op 20 april
weer een klassieke concertavond ‘aan de bar’
aan de Spieringstraat 113.
De avond staat in het teken van een bij-
zondere ontmoeting met Johann Sebastian
Bach. Annemarie van Prooijen (viool) geeft
een uitgebreide muzikale rondleiding bij de
Ciaccona. Deze lezing met het concert is gratis
toegankelijk, achteraf kan men een donatie
in de ‘hoed’. De aanvang is om 20.00 uur.
Voor meer informatie kan men mailen naar
info@musecology.nl of bellen met Olaf Hornes
(06) 558 575 17.
De headliner van het festival, de band Blind Justice.
Vriendenactie Jeugdtheaterhuis
Interactieve muzikale reis
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro’s (voor een gemiddelde leerling

+/- €500,=)
-

8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur


in de auto
-

Sneller en veiliger
-

RIS-opleiding mogelijk
-

Spoedopleiding mogelijk voor tarief 2008*informeer naar de voorwaarden
Rijles ook vóór je 16,5 jaar* bent
Autorijschool en Simulatoropleiding Van Reijen Tel 0182-517730 of 06-48565648
oor o tar arie ief f 20 2008 08 0
Ouwe Goudse Festival
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Voorjaarsmarkt Van Lennepkade
Als start van de Nationale Sportweek, organi-
seert de Nieuwe Markt Passage in Gouda op
zaterdag 20 april in samenwerking met Gogo
en de Stichting Denksport Gouda een nieuw
evenement; Gouda denkt. Een activiteit,
waarbij jong en oud kan kennismaken met en
deelnemen aan diverse denksporten.
Tussen 11.00 en 16.00 uur komen in het winkel-
centrum tafeltjes te staan waarop verschil-
lende denksporten, zoals schaken, dammen
en bridgen, maar ook minder bekende als Go
worden gedemonstreerd en uitgelegd. Zelf
een partijtje meespelen mag natuurlijk ook.
Fanatieke denksporters kunnen denksport-
puzzels oplossen of de denksportquiz doen en
zij maken hiermee elk uur kans op één van de
prijzen. Voor jeugdige, maar ook voor andere
liefhebbers verrijst op het binnenplein een
groot tuinschaakspel, waarmee naar harten-
lust gespeeld kan worden. En uiteraard is er
informatie verkrijgbaar over de verschillende
denksporten en de denksportverenigingen die
Gouda telt.
Kennismaking denkspelen tijdens
evenement ‘Gouda denkt’
Jong en oud kan kennismaken met denkspelen.
Woezel en Pip in WC Bloemendaal
Ook dit voorjaar draagt winkelcentrum
Bloemendaal weer een steentje bij aan een
goede doelenactie. Dit keer wordt er in
samen werking met de jeugdafdeling van
Lions Club Gouda, de Leoclub, een boeken-
en platenmarkt georganiseerd op zaterdag
20 april. De honderden ingeleverde boeken
en platen zullen worden verkocht waarbij de
opbrengst bestemd is voor de Guusje Neder-
horst Foundation.
De hondjes Woezel en Pip die een hoofd-
rol vertolken in de verhalen die door Guusje
Nederhorst bedacht zijn, zijn zaterdag ook aan-
wezig. Kinderen kunnen met Woezel in Pip op
de foto Boeken en platen kunnen nog worden
ingeleverd bij Keurslagerij van der Geest en
bij Gall & Gall in winkelcentrum Bloemen-
daal. De Guusje Nederhorst Foundation vindt
het belangrijk dat kinderen die noodgedwon-
gen voor korte of langere tijd in Nederlandse
opvangcentra verblijven, een zo normaal
mogelijk leven leiden, met een dagbesteding
die past bij hun leeftijd. Meer informatie op
www.guusjenederhorstfoundation.nl.
Kinderen kunnen met Woezel en Pip op de foto.
Sinds januari is er vanuit de provincie geen
subsidie meer beschikbaar voor de voorstel-
lingen en daarbij behorende kunsteducatieve
projecten van het Jeugdtheaterhuis. Om
derge lijke activiteiten te kunnen blijven orga-
niseren, startte het Jeugdtheaterhuis een
vriendenactie.
Mensen kunnen voor tien euro ‘vriend’ worden
en daarmee de activiteiten van het Jeugdthea-
terhuis ondersteunen. De actie heeft tot nu
toe al 16.575 euro opgeleverd. Via de website
www.jeugdtheaterhuis.nl kan men zich aan-
melden als ‘vriendje voor een tientje’. Direc-
teur Theo Ham: “Met deze actie is een start ge-
maakt in het aanboren van private geldbronnen.
Na het bericht over de bezuinigingen kwam
vanuit ouders en verzorgers van onze leerlingen
vaak de vraag hoe zij het Jeugdtheaterhuis kon-
den ondersteunen. We vroegen aan onze leer-
lingen of ze ons wilden helpen bij het zoeken
van donateurs. En dat hebben ze gedaan. Ook
zijn veel oud-leerlingen en relaties vriend van
het Jeugdtheaterhuis geworden.”
37
SPORT
Golfbaan IJsselweide opent zaterdag 20 en
zondag 21 april de deuren voor nieuwe golfers
tijdens de jaarlijkse Nationale Open Golf-
dagen. Tijdens deze Open Golfdagen kan
iedereen vrijblijvend kennismaken met de
golfsport.
De Golfbaan wil iedereen die kennis wil maken
met de golfsport in de gelegenheid stellen
gratis aan een golfclinic van een uur deel te
nemen en kennis te maken met deze golfbaan.
De gratis clinics worden gegeven op zaterdag
20 april om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur
en op zondag 21 april om 11.00 uur. Voor de
jeugd zijn speciale jeugdclinics gepland op
zaterdag 20 april om 13.00 uur en op zondag
21 april om 13.00 uur. Belangstellenden
kunnen zich voor deze clinic inschrijven via
http://golfbaan-ijsselweide.nl/opendag of via
de mail naar info@golfbaan-ijsselweide.nl of
telefonisch op nummer (0182) 583 933.
Cursus
Golfschool Gouda biedt tijdens deze dagen
speciale Open Dagen lespakketten, zoals een
vierweekse cursus baanpermissie, waarna baan-
permissie voor de baan wordt verleend, voor
99 euro per persoon. Daarvoor krijgt men zes
uur les, 300 oefenballen, gebruik clubs tijdens
de lessen, een greenfee voor negen holes en
bovendien is men lid van de oefenfaciliteiten
tot 1 januari 2014. De Golfshop pakt ook weer
uit tijdens de Open Dagen. Met kortingen van
wel tien procent op de nieuwe zomercollectie
golfkleding. Ook is de IJsselweide kraam weer
aanwezig met veel aanbiedingen.
De Rooij op Profile E-bike Testdag
Theo de Rooij, voormalig wielerprofessional,
ploegleider en directeur van Rabobank
wielerploegen is zaterdag 20 april vanaf 11.00
uur aanwezig op de jaarlijkse E-bike testdag,
georganiseerd door Profile Hoogeveen ‘de
E-bikespecialist’.
Theo komt naar Gouda om zijn nieuwe e-bike
merk TDR te promoten. “Met zijn ervaring
als wielerprofessional heeft hij een fiets laten
bouwen zonder concessies te doen aan de
geometrie. En dat levert een bijzonder en
fantastisch fietsgevoel op”, laat Profile Hoog-
eveen weten. “Dat fantastische fietsgevoel kan
iedereen gaan ervaren op de speciale route door
het Goudse Hout. Vanaf de winkel van Profile
Hoogeveen wordt men door dit mooie natuur-
gebied geleid. En na afloop staan de andere
bekende fietsmerken met de nieuwste model-
len klaar.” De E-bike testdag vindt plaats op
20 april van 10.00 uur tot 16.00 uur bij de
winkel Profile Hoogeveen, Goudvlinderstraat 2
in Gouda (0182) 513 189.
www.profile-hoogeveen.nl.
Bart Witzier blikt ‘best tevreden’ terug op de
marathon van Rotterdam. Zondag 14 april
waren de omstandigheden zwaar voor de
marathonlopers. Toch wist Witzier een tijd
van 2.53 uur neer te zetten.
“Met mijn pr van 2.51 had ik gehoopt 2.45 uur
te lopen, maar de harde wind en de oplopende
temperatuur maakte dit onmogelijk. Vooral het
laatste uur was erg zwaar. We moesten twee
maal zoveel drinken door de warmte. Veel
atleten zag ik aan de kant met kramp door
vocht tekort.” Het was de vierde marathon voor
Witzier en hij is nog niet klaar met marathons.
“Rotterdam was weer een geweldige beleving
met enorm veel publiek. De bomaanslag in
Boston was schokkend. Uit solidariteit voor de
organisatie wil ik die marathon volgend jaar
lopen. Maar nu eerst herstellen.”
Carillon 1 groep 7/8 en Prinses Juliana groep
5/6 hebben woensdagmiddag 10 april de
Goudse finales van het schoolvoetbal jongens
gewonnen. Bij de meisjes bleek in de catego-
rie groep 5/6 ‘t Carillion de sterkste en bij de
meisjes 7/8 was dit de Livingstone.
Op de velden van de Jodan Boys waren
Carillon 1 groep 7/8 en Prinses Juliana groep
5/6 verre weg de sterkste in hun finale. Bij
de jongens groep 7/8 werd de Cirkel tweede
terwijl bij groep 5/6 de Bijenkorf tweede werd.
Op Olympia streden de meisjes uit Gouda
voor de hoofdprijzen. Bij de meisjes 5/6 was
‘t Carillion de winnaar gevolgd door de Triangel
en als derde de Casimir. Bij de meiden 7/8 was
na een slepende verlenging de Livingstone 2 te
sterk voor de Goejanverwelle 3. Derde werd de
st Aloysius. De winnaars hebben zich hiermee
geplaatst voor de regiofinale op 24 april op het
complex van SV Gouda. Zie voor alle uitslagen
www.facebook.com/SPORT.GOUDA.
Tijdens de eerste competitiewedstrijd voor
de meisjes junioren B (16-17 jaar) eindigde de
ploeg van AV Gouda op een achtste plaats.
“De ploeg presteerde in de breedte sterk”,
reageert de atletiekvereniging na afloop. Astrid
van der Maas trok de goede lijn van een week
geleden door en klokte bij de honderd meter
horden een scherpe tijd: 15.50. Eveneens bij
het hordelopen kwam Susan Bergamin tot
een nieuw persoonlijk record van 16.17. Jiska
Pols naderde op de 800 meter het clubrecord
van AV Gouda in een goede tijd van 2.25.04.
Bij de vier keer honderd meter estafette liepen
Jiska, Nynke, Susan en Astrid een tijd van
52.22. Bij de jongens junioren B sprintte Elmar
van der Wijk op de 100 meter naar een nieuw
persoonlijk record van 12.49. Thomas Stouten
ver beterde zich bij het discuswerpen tot een
afstand van 28.50. Volgende week zondag gaat
de competitie van de herenploeg van AV Gouda
van start die uitkomen in de Eerste Divisie,
landelijk de een na hoogste divisie.
Jodan Boys pakte zaterdag 13 april op het
nippertje een punt tegen Genemuiden. In
blessuretijd scoorde Maarten Cieremens de
gelijkmaker (2-2). Het blijft dus spannend
voor de Gouwenaars of ze degradatie kunnen
ontlopen in de topklasse.
Olympia speelde eveneens gelijk. Tegen de
nummer laatst in de tweede klasse zondag,
UNIO, wisten de Gouwenaars tot twee maal
toe terug te komen dankzij goals van Dave
Kalmeijer. De Olympianen missen nu de
aansluiting met de bovenste plekken die om
nacompetitie strijden. ONA ging zondag hard
onderuit tegen koploper Concordia (5-2) en
staat nu tiende in de derde klasse zondag. In
diezelfde klasse deelde Gouda zondag de
punten met Dilettant (3-3) en is de achterstand
met de koploper opgelopen tot vijf punten.
DONK verloor in eigen huis van de nummer
drie Xerxes en staat vierde van onderen.
Iedereen kan kennismaken met de E-bike bij
Profile Hoogeveen.
Finalisten schoolvoetbal
De Prinses Julianaschool plaatst zich voor de
regiofinale.
De ßaanderij
7ank aItijd met kortingl
|ndustrlestraat l, 2802 AC Gouda
www.debaanderij.nI
13 C£N7
kDR7INC
OP 8LNZ|NL
V
A
N
A
F
1
A
P
R
IL
AVDND
VDDRD££L
Sterke start junioren AV Gouda
Jodan Boys houdt spanning erin
Open Golfdagen op IJsselweide
‘Volgend jaar loop
ik marathon Boston’
Bart Witzier tijdens de marathon van Rotterdam (foto Wim Pijper).
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
38 ADVERTENTIE
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Zilverprijs €715 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, bestek, dienbladen, serviezen, baren etc.
Goudprijs €39,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 16, 18 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
39
THEATER & FILM
De Goudse Schouwburg neemt kinderen op
zondag 28 april mee terug naar de tijd van
grote heldendaden en romantische serena-
des.
Wie plaatsbewijzen heeft voor de voorstel-
ling ‘Draak in Huis’ (6+) of ‘KING A’ (8+)
mag verkleed als ridder of jonkvrouw naar de
schouwburg komen. Vanaf 12.30 uur zijn er
allemaal leuke en spannende activiteiten. De
kinderen kunnen boogschieten, zwaardtrekken,
ringsteken en nog veel meer. Iedereen die goed
zijn best doet, krijgt na afloop een Ridder- of
Jonkvrouwdiploma. Nog vóór prins Willem-
Alexander en prinses Máxima koning en
koningin worden, maken kinderen in Gouda
al kans om gekroond te worden. Wie mee-
doet aan de Heldenactie dingt namelijk mee
om koning of koningin te worden van het
Ridders & Drakenfeest. Iedereen die ooit een
vlieg uit de soep heeft gered, een potje scha-
ken van papa heeft gewonnen of een andere
dappere daad heeft verricht mag meedoen. Op
www.goudseschouwburg.nl staat hoe de
Helden actie in zijn werk gaat. Meer informa-
tie over het Ridders & Drakenfeest, de theater-
voorstellingen en de Heldenactie is te vinden op
www.goudseschouwburg.nl of bel de kassa van
de schouwburg (0182) 513 750. Het Ridders &
Drakenfeest wordt gerealiseerd in samenwer-
king met SKON kinderopvang.
Pieter Derks is op dinsdag 14 mei te zien in De
Goudse Schouwburg met zijn cabaretvoor-
stelling ‘Van Nature’. Oorspronkelijk stond
hij in de Kleine zaal, maar wegens de enorme
belangstelling is hij nu in de Grote zaal te zien.
De voorstelling was al sinds de voorreser-
vering uitverkocht, maar door deze verschui-
ving zijn er weer kaarten beschikbaar.

In ‘Van Nature’ gaat Pieter Derks met rake
blik en troostende woorden op zoek naar het
natuur lijke in een gemaakte wereld. Wat is echt
en wat hebben wij erbij verzonnen? Met die
vraag in het achterhoofd haakt hij vooral in op
al het nieuws dat hij te pakken kan krijgen, dus
elke avond andere grappen en nieuwe v erhalen.
En daar is hij goed in. Niet voor niets is hij
regelmatig te zien in het tv-programma’s ‘De
Wereld Draait Door’ en ‘In Goed Gezelschap’
(Sara Kroos). Kijk voor meer informatie op
www.goudseschouwburg.nl of bel (0182)
513 750.
In het tragikomische ‘Matterhorn’ speelt Ton
Kas (‘Vox populi’) de rol van Fred, een streng
gelovige zestiger die sinds de dood van zijn
vrouw Trudy een uiterst sober en geregeld
leven leidt. Hij woont in een klein dorp, eet op
vaste tijden, gaat op vaste tijden naar de kerk
en luistert thuis naar Bach - dat is het wel zo’n
beetje. Maar daaraan komt vrij abrupt een
eind wanneer op een dag zwerver Theo (René
van ‘t Hof) voor zijn deur staat.
Fred ontfermt zich als een soort Samaritaan
over de zwakbegaafde Theo en neemt hem op
in zijn huis. Dat zorgt voor een ommezwaai
in zijn saaie en gestructureerde leven, zeker
wanneer ze als vrolijk duo gaan optreden op feestjes en partijen. Bij de bekrompen dorps-
bewoners valt dat allemaal in minder goede
aarde: zij beschimpen Fred en beschuldigen
hem van homoseksualiteit. ‘Matterhorn’ werd
geregisseerd door Diederik Ebbinge, één van
de Vliegende Panters uit het gelijknamige
tv-cabaret. Critici hebben zijn tragikomedie
met slapstick-elementen al veel vergeleken met
het werk van Alex van Warmerdam - een groter
compliment kun je als debutant haast niet
krijgen in Nederland. Bovendien weet Ebbinge
de juiste snaar te raken bij de kijker, want begin
dit jaar won zijn film de felbegeerde publieks-
prijs tijdens het Rotterdams Filmfestival.
Ommezwaai in saai leven
woensdag
24 apriI
Aanvang:
20.00 uur
Di Go]im
Ameezingconcert
Feest voor ridders en
jonkvrouwen
Pieter Derks in de Grote zaal
Uitladder
Zaterdag 20 april
Gouda, Voorjaarsmarkt aan de Jacob van
Lennepkade in de Korte Akkeren, van 10.00 tot
17.00 uur.
Gouda, Ouwe Goudse Festival in So What,
aanvang 13,30 uur Zie www.so-what.nl.
Zondag 21 april
Gouda, Jazz on Sunday in Pianobar Swing
(Markt 24) van 15.00 tot 18.00 uur. Zie
www.swingingouda.nl.
Woensdag 24 april
Gouda, Lezing Walda Bosman-Kok in Cen-
trale Bibliotheek, aanvang 20.00 uur. Zie
www.bibliotheekgouda.nl.
Donderdag 25 april
Gouda, Peter de Knegt vertelt over zijn boek
‘Olinka’ in Verzetsmuseum Zui-Holland, Turf-
markt 30. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
Reserveren (maximaal twee personen) via
(0182) 520 385 tijdens kantooruren.
Zaterdag 27 april
Gouda, Ambachtelijke zaterdag aan de 1e
Moordrechtse Tiendeweg 3 tussen 10.00 en
17.00 uur.
Gouda, Mirakels feest bij de Gouderaksedijk
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.koudestart.nl.
Exposities
Gouda, Lente-expositie bij Galerie Montulet
(Hoge Gouwe 115), te zien tot en met 28 april
zie www.galeriemontulet.nl.
Gouda, Expositie fotografe Ingrid Daniëlla
van der Spoel in Gouda Studio’s aan de Oost-
haven 12. Te zien van 21 maart tot 3 mei, zie
www.goudastudios.nl.
Gouda, Expositie Eva en andere vrouwen in
Galerie De Hollandsche Maagd (Oosthaven
28), te zien tot en met 27 april.
Zie: www.dehollandschemaagd.nl.
Gouda, Foto expositie cursisten van fotografe
Judith Ivens exposeren hun werk van 20 april
tot 27 juni in Gezondheidscentrum Korte
Akkeren in de C. Huygensstraat.
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Maandag 22 april
Grote zaal, 20.00 uur: Plien & Bianca met
‘Heb je hun weer...’ (cabaret).
Dinsdag 23 april
Grote zaal, 20.00 uur: Plien & Bianca met
‘Heb je hun weer...’ (cabaret). Uitverkocht.
Kleine zaal, 20.30 uur: VARA Leids Cabaret
Festival, Finalistentour 2013 (cabaret). Uit-
verkocht.
Woensdag 24 april
Grote zaal, 20.00 uur: Di Gojim met ‘Di Gojim
Ameezing concert’ (muziek).
Kleine zaal, 20.30 uur: VARA Leids Cabaret
Festival, Finalistentour 2013 (cabaret). Uit-
verkocht.
Donderdag 25 april
Kleine zaal, 20.30 uur: VARA Leids Cabaret
Festival, Finalistentour 2013 (cabaret).
Vrijdag 26 april
Grote zaal, 20.00 uur: The Big Chris Barber
Band met ‘60 Jarig Jubileumconcert’ (muziek).
Kleine zaal, 20.30 uur: Mylène d’Anjou met
‘/Hufterproof ’ (cabaret).
Donderdag 18 april
20.30 uur: The imposter
Vrijdag 19 april
15.30 uur: The sessions
19.00 uur: Matterhorn
21.45 uur: The imposter
Zaterdag 20 april
19.00 uur: The sessions
21.45 uur: Matterhorn
Zondag 21 april
16.00 uur: Matterhorn
20.30 uur: Amour
Maandag 22 april
20.30 uur: The imposter
Dinsdag 23 april
14.00 uur: De marathon
20.30 uur: SNEAK PREVIEW - alleen voor
donateurs
Woensdag 24 april
20.30 uur: Matterhorn
Donderdag 25 april
20.30 uur: Lore
Zaterdag: 08.45 uur
Zondag: 10.45 uur
Activiteiten in Gouda en omstreken
KabeI fM ººMHz · GoudaTV (kanaaI ó3)
WWW.COUDA.FM

BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 18 t/m woensdag 24 april 2013
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
OBLIVION
SAFE HAVEN
Zo 28 april 15.30
WAR OF THE WORLDS: LIVE ON STAGE
Jeff Wayne’s multimedia musical!
Kijk voor meer info op www.arcadebios.nl
Wo 8 mei 19.30
LADIES NIGHT: BIG WEDDING
met Susan Sarandon, Amanda Seyfried,
Katherine Heigl e.v.a.
do, ma, di 20.00, vr en za 21.00, zo 20.45, wo 21.15
vr ook 15.00, 2e week
do, ma, di, wo. 20.00, vr en za 18.45 en 21.15, zo
18.15, vr ook 15.00, Nederlandse première
zondag 21 april 20.00 uur
wo. 20.15, voorpremiere
WAR OF THE WORLDS: LIVE ON STAGE
IRON MAN 3
vr en za 19.00 en zo 18.30, 5e week
VALENTINO
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor € 1,00
Vrijdag 19 april
VOORDEELMATINEE € 6,-
15.00 OBLIVION, 15.15 DAGLICHT
15.15 SAFE HAVEN
DAGLICHT
do, ma, di 20.15, vr en za 18.45 en 21.30, zo 20.30
en wo 18.45, vr en zo 15.15, 2e week
YOKO
za en wo 14.00 en zo 13.15, 4e week
ZAMBEZIA:
DE VERBORGEN VOGELSTAD
zo 15.15, 6e week
THE CROODS
za en wo 14.15, zo 13.00 en 15.30, 4e week
PRINSES LILLIFEE EN DE KLEINE EENHOORN
za en wo 14.00 en zo 13.15, Nederlandsepremière
‘KING A’ (foto Ben van Duin).
Pieter Derks (foto Jaap Reedijk).
Fred en Theo treden op als vrolijk duo op feest-
jes en partijen, maar dat valt bij de bekrompen
dorpsbewoners in minder goede aarde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful