REKOD TRANSIT KELOMPOK PBS SMK TEMBANGAU 2013 TINGKATAN 2______________/2013 BAND 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NAMA MURID

E1 E1 E1 E1

BAND 2
DT1 DL1 E1 E2 E1 E2 E1

BAND 3
DB1 E1 E2 DT1 E1 E2 DL1 E1

BAND 4
DB1 DT1 DL1 E2 E1 E1 E1

BAND
DB1 E2 E1

5
E2 E1 E2 E1

BAND 6
DT1 DL1 DB1 E1 E2 DT1 E1

DL1 DB1 DT1 DL1 DB1

BAND 1 BIL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NAMA MURID
E1 E1 E1 E1

BAND 2
DT1 DL1 E1 E2 E1 E2 E1

BAND 3
DB1 E1 E2 DT1 E1 E2 DL1 E1

BAND 4
DB1 DT1 DL1 E2 E1 E1 E1

BAND
DB1 E2 E1

5
E2 E1 E2 E1

BAND 6
DT1 DL1 DB1 E1 E2 DT1 E1

DL1 DB1 DT1 DL1 DB1

BAND 1 BIL 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NAMA MURID
E1 E1 E1 E1

BAND 2
DT1 DL1 E1 E2 E1 E2 E1

BAND 3
DB1 E1 E2 DT1 E1 E2 DL1 E1

BAND 4
DB1 DT1 DL1 E2 E1 E1 E1

BAND
DB1 E2 E1

5
E2 E1 E2 E1

BAND 6
DT1 DL1 DB1 E1 E2 DT1 E1

DL1 DB1 DT1 DL1 DB1

E2

E2

E2

BAHASA MELAYU (PBS ) TINGKATAN 2/ 2013
REKOD TRANSIT NAMA MURID: _____________________________________
KOD BAND DESKRIPTOR EVIDENS INSTRUMEN TARIKH MENGUASAI T/MENGUASAI

TINGKATAN:______________
DIPULANGKAN T/ T PEMANTAU

BAND 1

BAND 2

DL1 DB1 DT1 DL1 DB1 DT1 DL1

BAND 3 DB1 DT1 DL1 BAND 4 DB1 DT1 DL1 BAND 5 DB2 DT1 DL1 DB1 DT1

BAND 6

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E1 E1 E2 E1 E2 E1 E2 E1 E1 E2 E1 E2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful