STUDIU DE CAZ Pentru un copil cu ADHD I. Partea teoretică 1.

Motivarea temei Astăzi, educația este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala drept principala instituție prin care societatea își perpetuează existența, transmițând noilor generații ceea ce umanitatea a învățat și despre ea însăși și despre realitate în decursul istoriei. Școala se conduce după principii și metode științifice în formarea și dezvoltarea copilului. Investit cu nobila sarcină de educare, învățătorul trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilitățile intelectuale, precum și particularitățile temperamentale și caracteriale. Învățătorul se preocupă de socializarea școlarului prin integrarea lui în mediul școlar, dar îi oferă prilejul să cunoască și mediul înconjurător. În acest timp observă cum se comportă copiii nu numai în școală, dar și în afara școlii. 2. Documentarea Zburdălnicia și voioșia sunt semne sigure ale unui organism care funcționează bine. Când însă elevul își însușește obiecte ale colegilor săi, încearcă să-i domine brutal pe alții, când deranjează orele, este indiferent față de învățătură, față de școală în general, devine un copil problemă. Comportamentul reprezintă ansamblul reacțiilor adaptative, obiectiv-observabile, pe care un organism prevăzut cu sistem nervos, le execută ca răspuns la stimulii din ambianță, care, de asemenea, sunt obiectiv observabili (Tiliquin – Dicționarul de psihologie). Comportamentul este, așadar expresia exterioară a raportului dintre individ și mediu,a echilibrului pe care individul îl realizează în procesul dinamic de integrare în viața socială și care este obiectivat, de regulă printr-un sistem de fapte sau acțiuni supuse unei aprecieri morale. Dicționarul de psihologie definește comportamentul deviant ca fiind ”comportamentul care se abate de la normele creditate în cadrul unui sistem social mergând până la conflict cu valorile culturale”. La baza acestor comportamente stau atât

întrerupe frecvent persoanele care vorbesc și nu are răbdare în a. dar nu toți suferim de ADHD. Tipul inatent – copilul inatent nu se poate concentra. nu respectă instrucțiunile. răspundem neîntrebat. . simptome centrale ale ADHD. Simptomele copilului care îi pot duce cu gândul pe părinți la această tulburare sunt: note și scoruri mici la testele de aptitudini.și aștepta rândul. imagine de sine negativă și impresia că e respins de colegi. se agită în momente nepotrivite. Un astfel de comportament este și cel al copilului cu ADHD. toți visăm cu ochii deschiși. hiperactivitate sau impulsivitate. Tipul hiperactiv-impulsiv – copilul este nestâmpărat. nu ascultă până la capăt atunci când i se adresează cineva. Diagnosticul trebuie stabilit de specialiști. De fapt . Conform Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR). ne pierdem răbdarea sau suntem agitați. vorbește excesiv. cauze de ordin psihologic cât și cauze de ordin medical. nu finalizează sarcinile. îi intrerupem pe alții. probleme de socializare. ADHD (deficit de atenție și tulburare hiperchinetică) este una dintre cele mai frecvente tulburări comportamentale întâlnite la copii și adolescenți. Un procent de 5% din copiii de vârstă școlară prezintă simptome ADHD. Toți copiii se comportă în moduri care ar putea fi interpretate ca inatenție. slabe abilități de organizare și planificare a actului de învățare.cauze de ordin social. simptomele ADHD se impart în trei categorii: inatenție. Tipul combinat – cuprinde elemente specifice atât tipului inatent cât și celui hiperacti-impulsiv. putând surveni și în formă combinată. evită efortul intelectual susținut. face adesea greșeli din neglijență. hiperactivitate și impulsivitate.

deseori nu reușește să fie atentă la detalii sau face greșeli din neglijen ță la teme.este deseori distrasă de stimuli externi marginali. nu este atentă când i se vorbește. . .are deseori dificultăți în concentrarea atenției în sarcinile de lucru sau de joacă. Simptomatologie/ manifestare Lipsa atenției: . . Hiperactivitatea . manualele). ezită sau manifestă neplăcere în angajarea unor sarcini de lucru care presupun un efort mental susținut (cum ar fi realizarea temelor în clasă sau temele pentru acasă). lucru sau în alte activități. temele pentru acasă. . . refuză. . Prezentarea cazului Nume: PM Gen:feminin Vârsta: 9 ani Problema: ADHD 2.deseori nu urmează instrucțiunile și nu reușește să termine temele școlare.se joacă desori cu mâinile sau se mișcă permanent în bancă. . Obiective O1: identificarea cauzelor care au determinat problema O2: elaborarea unui proiect de intervenţie de rezolvare a problemei O3: aplicarea măsurilor din cadrul proiectului şi urmărirea evoluţiei în plan comportamental 3.1. .uită des în activitățile cotidiene (pentru anumite anunțuri pentru părinți scrie pe carnețel).deseori nu ascultă.II.de multe ori. . Etape demersului practic-aplicativ 3.pierde deseori lucruri necesare îndeplinirii sarcinilor ( ex:caiete. Partea practică 1. instrumente de scris.are deseori dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților.

are deseori dificultăți în a-și aștepta rândul. S-a manifestat încă de la vârsta de 3 ani ( atunci a amânat grădinița cu un an).vorbește deseori excesiv. În familie atmosfera nu este de calm și înțelegere. urcă pe spaliere când colegii lucrează la saltea). se consideră că etiologia este cel mai probabil de natură genetică.se repede cu răspunsurile înainte ca întrebările să fie complet formulate. . În momentul de față. .deseori părăsește banca în sala de clasă (sau în alte situații – la teatru. familiali) Cauza exactă a ADHD este necunoscută. În . Familia nu susține un nivel eficient de concentrare intelectuală și afectivă (nivelul studiilor părinților este școala profesională – tata muncitor. . iar când mama impune niște reguli el nu ține seama de ele (fiind cel care iartă tot. Fratele mai mare este indiferent față de sora sa. . Istoricul evoluţiei problemei – factori de apariţie (ereditari. ADHD se transmite genetic. sociali.2.deseori se cațără sau aleragă atunci când acest lucru nu este permis (la ora de educa ție fizică aleargă când copiii se aliniază. deseori apelând la învățător pentru impunerea unor reguli. 3.pare a fi permanent ”pe picior de plecare” sau se comportă deseori ca și cum ar fi ”Propulsată de un motor”. mama femeie de serviciu). acasă alergă pe stradă făcând mult zgomot). . dar de tipul inatent). La PM se manifestă un ADHD de tip combinat. datorită faptului că subiectul suferă și de epilepsie). . în autocar în excursie) chiar atunci când regulile impun să rămână așezată la locul ei.are deseori probleme în a se angaja în liniște în petrecerea timpului liber (în pauză aleargă singură prin clasă făcând mult zgomot. Tatăl este foarte indulgent. Mama încearcă să meargă pe sistemul de reguli cu pedepse și recompense dar nu reușește. de la părinți la copii (Tatăl și fratele mai mare.deseori întrerupe sau se bagă între alții (ex: se bagă brusc în conversațiile colegilor sau jocurile altora). ..

3. ”Vrei să ștergi tabla?”. Atunci când se pregătește pentru oră urmăresc să scoată pe bancă doar materialele necesare. Acest plan are ca scop integrarea elevului și evitarea marginalizării lui. Banca se află în partea stângă a catedrei (în apropierea învățătoarei). iar colegă de bancă este o fetiță care manifestă constant un comportament model atât în clasă cât și în alte activități. Fișa a fost prezentată lui PM cât și părinților. Colegii din grupă colaborează. ”Vrei să strângi caietele?”. iar în funcție de puncte s-a determinat dacă se pot aplica stimulente sau .realizarea temelor nu are un program strict. La nivelul clasei am realizat un plan educațional individualizat. A. B. Am realizat o fișă de evaluare a comportamentului în clasă.3. 2. penarul. integrat în programul comun elaborat pentru ceilalți elevi. cu linia. PM simțindu-se utilă și căpătând încredere în sine. Urmărirea tratamentului medicamentos pe care PM îl ia în fiecare zi după masa de la 10. iar părinții iau legătura cu consilierul și învățătoarea cel puțin o dată pe lună. ”Vrei să împarți fișele?”. Consilierul i-a stabilit un program zilnic obligatoriu pe care trebuie să-l respecte. De câte ori a fost posibil am încercat să ignor mișcarea permanentă (jocul cu un pix. S-au stabilit ședințe de consiliere (cu consilierul școlar) atât a elevului cât și a părinților. PM merge la cabinet în fiecare săptămână. ci atunci când mama termină treburile gospodărești – de obicei spre seară. În același timp am realizat cât mai multe activități pe grupe – acest lucru ducând la construirea unor relații pozitive între elevi. La sfârșitul fiecărei săptămâni s-a realizat un total al punctelor. căutarea diferitelor obiecte în geantă sau în bancă) și i-am dat posibilitatea să se miște cu un anumit sens: ”Vrei să-mi aduci cartea de pe catedră?”. Găsirea soluţiilor 1. Acomodarea în clasă (are o mare influență în managementul comportamentului și ameliorarea rezultatelor școlare) PM a fost așezat în prima bancă pe rândul de la ușă (nu cel de la fereastră care i-ar distrage atenția). 3. iar părinții au obligația să supravegheze respectarea programului.

eventual împărțite în subsarcini. pagini mai puțin încărcate). E. ”Jocuri în clasă” – este lăsată să conducă diferite jocuri. Sarcinile didactice trebuie să fie cât mai clar și concis formulate (litere mai mari. Temele pentru acasă au fost date diferențiat. ”Creionul special” – atunci când la sfârșitul unei săptămâni a avut punctaj maxim la fișa de evaluare a comportamentului. La început temele au fost realizate la școală (după ore). F. (Anexa 1) C. în special în cazurile în care sunt elemente mai dificile. . apoi treptat a fost lăsată singură. III. emisiuni.(unele stimulente s-au acordat cu ajutorul financiar al părinților ex. Un contract semnat de către elev în prezența unui părinte. Concluzii Problemele de concentrare și menținere a atenției determinate de ADHD impun o atenție constantă din partea unui cadru didactic asupra elevilor cu această deficiență. A fost lăsată în excursie). Nu mai uită să-și ia pastilele.4. (Anexa 3) 3. Temele sunt realizate mai mult singură.cântece). (Anexa 2) D. Îi face plăcere să realizeze sarcinile în activitățile pe grupe. Rezultate În urma celor aplicate PM și-a schimbat comportamentul și atitudinea față de învățare: Ascultă pe colegi și pe învățător când vorbesc fără a-i întrerupe. În ora de educație fizică încearcă să realizeze sarcinile doamnei profesoare.sancțiuni. Regulile clasei au fost reformulate mult mai scurte și mai clare. În pauză comunică cu colegii pe diferite teme (jocuri. Este important să existe un contact vizual cât mai puternic pe parcursul unei ore. Nu se mai plimbă prin clasă când nu trebuie. Chiar dacă nu realizează toate sarcinile de lucru nu mai deranjează întreaga clasă. Pentru fiecare ”reușită” s-au acordat diferite stimulente: ”Pauză supliminentară” – dacă a realizat singură o sarcină.

2006. Copilul cu devieri de la comportament. Fartușnic. 2005. București Popescu-Neveanu. Dicționar de psihologie. Editura Didactica Publishing House. Iaşi Popenici.. (coordonatori). în cazul copiilor cu ADHD se recomandă în primul rând empatia și înțelegerea. P. Târnoveanu. Cadrul didactic trebuie să fie consecvent dar și flexibil. 2008. Sunt total nerecomandate pedepsele severe (vor genera reacții mai ostile) și mai ales pedepsele aplicate întregii clase (vor atrage resentimentul colegilor și vor distruge inițiativele spontane de sprijin din partea acestora). A... atunci când e cazul. București . nu numai în litera ci și în spiritul legii. 1978. Managementul şi gestiunea clasei de elevi. R. Editura Albatros. recompensate activ. Bulibașa. aplicând regulamentele. C. Editura Polirom. Biblografie Barcan. nu etichetarea/blamarea autorului acestora... Managementul clasei pentru elevii cu ADHD.. N. E. Editura Grafit..Ș. Bacău Iucu. Pe cât posibil aceste comportamente trebuie ignorate sau preîntâmpinate în timp ce progresele trebuie subliniate constant.Fiind vorba de managementul unor comportamente negative.

....................................... Data (săptămâna):...........ANEXA 1 Fișă de evaluare a comportamentului în clasă Numele și prenumele elevului:........................................................................... Comportament Puncte Luni Nu stă pe scaun în timpul orei Deranjează colegii Vorbește neîntrebat(ă) Nerespectarea regulilor clasei ( clasa are 10 reguli) Violența fizică Limbaj nepotrivit Neparticipare la activități Ignorarea sarcinilor din clasă Total Marți Miercuri Joi Vineri Total ................

ANEXA 2 REGULAMENTUL CLASEI 1. VORBIM FRUMOS UNII CU ALȚII 6. RESPECTĂM TOATE CADRELE DIDACTICE DIN ȘCOALĂ 10. AVEM GRIJĂ DE OBIECTELE DIN JURUL NOSTRU 9. VORBIM PE RÂND 2. ÎNVĂȚĂM CÂT PUTEM DE BINE 7. PĂSTRĂM CURĂȚENIA ÎN SALA DE CLASĂ ȘI ÎN ȘCOALĂ 8. NE ASCULTĂM 3. ZÂMBIM ȘI SUNTEM VESELI . RESPECTĂM PĂREREA FIECĂRUI COLEG 4. LUCRĂM ÎN LINIȘTE ÎN CLASĂ 5.

......... Acest contract este valabil între dat de ..... Să nu vorbesc neîntrebat(ă). Monica Jbanca ......și data de .. Să-mi iau medicamentel în fiecare zi. Îndeplinind partea mea de contract voi avea ca urmare acordarea unui premiu din partea Dnei/Dlui (numele cadrului didactic)...... Să nu ignor sarcinile din clasă și de acasă Să merg la ședințele de consiliere.. Părinte......... Să respect programul zilnic....... Să nu fiu violent(ă) cu colegii...... Institutor.. angajez să îndeplinesc Semnat....................... Să respect regulile clasei... Să nu deranjez colegii de clasă.................... Să particip la toate activitățile clasei mele.... Să vorbesc frumos cu colegii...........mă următoarele lucruri în timpul activităților școlare: Să stau pe scaun în timpul orelor. Cadrul didactic... Elev.ANEXA 3 CONTRACT Subsemnatul(a)........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful