Kiegészítés az aura és a csakrák témakörhöz

Kiegészítés az aura és a csakrák témakörhöz

Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek

Az Emberi Energiamező vagy az Emberi AURA
Az Emberi Energiamező az egyetemes energia megnyilvánulása, amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le, mely jellegzetes sugárzást bocsát ki, és általában aurának nevezik. Az emberi aura vagy Emberi Energiamező (EEM) az EM emberi testhez kapcsolódó része. Megfigyeléseik alapján a kutatók megalkották az aura elméleti modelljeit, melyek az aurát bizonyos számú rétegekre osztják. A rétegeket időnként testeknek hívják. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást, úgy, hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll, mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik, mint a fényminták állóhullámai, míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő, színes fluidumok. A fluidumok a csillogó, állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. Az áramlási irány olyan, amit a fény alakja vezet, mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. A fény állandó formái maguk is scintíllálnak, mintha sok, parányi, gyorsan, különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. Így az 1., 3., 5., 7. rétegnek határozott struktúrája van, míg a 2., 4., 6. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja, melynek nincs határozott struktúrája. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek, hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül, így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket, beleértve a fizikai testet is. Az érzelmi test túlterjed az étertesten, és tartalmazza mind a fizikai, mind az étertestet. Valójában e testek egyike sem réteg, de mi csak így vagyunk képesek észlelni. Az aurarétegek sokkal inkább tekinthetők énünk kiterjedt változatának, ami magában foglalja a korlátoltabb formákat is. A tudós szemszögéből nézve az egyes rétegeket tekinthetjük úgy is, mint magasabb rezgések egy síkját, melyek a náluk alacsonyabb rezgésű réteggel azonos helyet foglalnak el, de azon valamivel túlterjednek. Az egyre magasabb rezgésszámú aurarétegek észlelése érdekében a megfigyelőnek is egyre magasabb tudatszintre kell emelkednie. Hét testünk van, melyek mindegyike ugyanazt a teret foglalja el azonos időben, a magasabb rétegek sorra túlterjednek az alacsonyabb rétegeken. Ez valami olyasmi, amihez mindennapi életünkben nem szoktunk hozzá. Sok ember tévesen arra a következtetésre jut, hogy az aura olyan, mint a hagyma: lehánthatók róla a rétegek. Nem olyan. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat, amelyekkel a fizikai test rendelkezik, beleértve a belső szerveket, vérereket stb., valamint olyan kiegészítő formákat, melyek a fizikai testben nincsenek meg. Létezik egy függőleges energiaáram, amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. Ez túlterjed a fizikai testen, a fej fölé és a farkcsont alá. Én ezt fő függőleges erőáramnak nevezem. Vannak kavargó, kúp alakú örvények a mezőben, melyeket csakrának hívnak. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat, és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig, melyben találhatóak. AZ AURA HÉT RÉTEGE ÉS HÉT CSAKRÁJA Az egyes rétegek eltérőnek látszanak, és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. Ez azt jelenti, hogy az első réteg az első csakrához, a második a második csakrához kapcsolódik, és így tovább. Ezek általános elvek, amelyek sokkal bonyolultabbá fognak válni, ahogy mélyebbre hatolunk a témában. Jelenleg csupán felsoroljuk őket, hogy általános áttekintést adjunk. A mező első szintjeihez a fizikai működés, a fizikai érzékletek, fizikai fájdalom, vagy öröm érzete kapcsolódik. Az első réteg a test automatikus, autonóm működésével áll kapcsolatban. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. Ezen a „vivőeszközön" keresztül nyilvánulnak meg érzéseink, zajlik érzelmi életünk. A harmadik réteg a mentális élettel, a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban . A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik, s ezen keresztül szeretünk, s szeretjük nemcsak

A hét csakra elhelyezkedése A hét csakra fizikai testen belüli elhelyezkedése (ábra) a fizikai test adott részében lévő fő idegfonatoknak is megfelel. a láb talpán egy-egy. a cselekedeteinkért való felelősségvállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez . Ez az a szeretet. a különböző betegségek természetét könnyebben megértjük. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. érzelmeinket. ábra • • • • • • • • mindkét fül előtt egy-egy. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. épp a szem mögött van egy-egy (az ábrán nem látható). Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. egy a kulcscsontok találkozásánál. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. gondolatainkat. A 21 kis csakra azokon a pontokon helyezkedik el. az ivarszerveken egy-egy.speciális helyeken tároljuk. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. a máj mellett egy. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. a dolgok létezésbe szólításához. mindkét mell felett egy-egy. emlékeinket és más. és minden életet átölel. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. egy-egy a tenyereken. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . ahol az energiaszálak 14-szer kereszteződnek. de az emberiséget általában.társunkat. Ha megértjük. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. Ezek a következő helyeken taláhatóak: 1. . A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket.

ahol a csakra a fő erőáramba kapcsolódik. Sok kicsiny erőközpont van ott. csakra párosítható egymással. melyekre minden csakra mutat. és 7. A tenyereken elhelyezkedő két kisebb csakra nagyon fontos a gyógyításban. a térdek mögött egy-egy. Az l. míg a háti oldalnak akaratához. Ezek a csakrák csupán 3.• • • • • a gyomorhoz kapcsolódva egy. kettő a léphez kapcsolódva. A fej három csakrája az illető mentális folyamataival függ össze. Amint azt majd leírjuk részletesen az egyes szintek ismertetésénél. Ezekben a csakra-szívekben csapózárak vannak. a 3. hogy egy bizonyos energia az egyik szintről a másikra tudjon áramolni. át kell jutnia a csakra gyökerében lévő csapózáron. ahol e vonalak kevesebbszer találkoznak. Ahhoz. fő függőleges erőáram nyílt végű pontjai. és így tovább a 6. e szintek minden egyes csakrája másmilyen külalakkal rendelkezik. Tansely szerint ezek a parányi örvények nagyon jól megfelelnek a kínai orvoslás akupunktúrás pontjainak. Így a 2. ha valaki nagyon akar nekik párt találni. A csakrák hegyét. vagy tetejét. . egy a napfonat mellett. csakrának 3A és 3B. mivel ezek a gerinc mentén feles lefelé mozgó. még kisebb örvények keletkeznek.5 cm átmérőjűek. csakráig. Az elülső résznek a személy érzelmi életéhez van köze. egy a csecsemőmirigy mellett.5 cm-re találhatóak. 2. hogy ezek ketten együtt alkotják egy csakra elülső és háti aspektusát. Ahol a vonalak 7-szer találkoznak. és a testtől 2. ábra A test mellkasi oldalán lévő minden fő csakrához társul annak kiegészítő párja a test háti oldalán. amelyek az aurarétegek adott csakrán keresztül történő áramlását ellenőrzik. Úgy gondolják. csakrának van egy 2A és egy 2B összetevője. a csakra gyökerének vagy szívének nevezik.

vagy hurrikán. hogy fokozzuk az illetőnek az adott csakrán átáramoltatott energiáját. melyeken át az ki és be tud áramolni az aurába. ábra A következő ábra mutatja az auramezőt. Másodszor azt jelenti. Mivel az energia mindig kapcsolódik valamilyen tudatformához. Minden fő. így. víztölcsér. az általunk cserélt energia látás. Az egyes csakrákhoz kapcsolódó lelki tartalom úgy tudatosítható. az aura első rétegében lévő normális csakra nyitott vége kb. valamint akupunktúrás pontnyílások az energia számára. Egyszerűen túl sok lenne a bemenet. és nem lennénk képesek mindent feldolgozni. érzéklet. és a testtől nagyjából 2. hallás. Olyanok vagyunk. mint a szivacsok a minket körülölelő energiaóceánban. vagy ciklon. Emiatt bárhol. 15 cm átmérőjű. bármilyen növekedési folyamatban dolgozunk is. ez szó szerint igaz. Egy hirtelen energiafolyam túl sok pszichológiai anyagot oldana ki. és legtöbbünk nem képes megtenni.3. Úgy tűnik. hogy a „nyitottnak" maradni két dolgot jelent: először rengeteg. levegő) hasonlóan működnek: mint a vízörvény. valamennyi csakrán keresztül (nagyokon és kicsiken). hogy a rajtunk keresztül áramló energiához társuló tudattartalmakat feldolgozzuk. Ezek az energiaörvények a számunkra ismerős folyadék. kisebb és legkisebb csakra.vagy gázörvényekhez (víz. Ez nem könnyű feladat. érzés. hogy „nyitottak" vagyunk. Egy. . az EM-ből szerzett energia feldolgozását. amikor arról beszélünk. intuíció. A HÉT FŐ CSÁKRA FUNKCIÓI Valamennyi „örvény" energiacserét folytat az Egyetemes Energiamezővel.5 cm távolságban helyezkedik el. hogy minden energiaörvény energiát szív magába az EM-ből. annak mind a hét egymást átható rétegét. Láthatjuk. amint az Egyetemes Energiamezőből energia áramlik az összes csakrába (előző ábra). Láthatjuk tehát. vagy közvetlen tudásformájához kapcsolódik.

Minden aurarétegnek megvan a maga 7 fő csakrából álló „készlete". a szaglás és az ízlelés az 5. E hét szint főcsakrái a fizikai test azonos részén fekszenek. Mind az öt érzékünk kapcsolódik egy csakrához. azt látjuk. Auraszintek közötti energiaátvitel. kicsiny örvények. A spirituális tisztítómunka eredményeképpen nyílnak meg. 2. Minden egyes csakra speciális pszichológiai működésekhez kapcsolódik. A csakrák nyitása és energiaáramunk növelése fontos. a mentális test csakráihoz kapcsolódnak. A legtöbb emberben ezek a kapuk zártak. ez csupán akkor lehetséges. és az új információt beilleszteni életünkbe. Erről részletesen az érzékelés című fejezetben szólunk. Az energia egyik szintről a másikra a csakrák tetején lévő kapun át terjed. Minden csakra magasabb szinten messze az auramezőn túlra terjed (az egyes rétegek határáig) és kissé tágabb. mindegyikük az előzőnél magasabb frekvenciasávon. Vitalizálják az egyes energia testeket. és így tovább. Elősegítik az öntudat különböző aspektusainak fejlődését. hogy nyitottak maradjunk. szem-) csakrához.lassacskán nyitjuk ki a csakrákat. (vagy mellkasi csakrához). ábra A keleti ezoterikus irodalomban minden csakrát bizonyos számú szirommal rendelkező virágnak tekintenek. a hetedik szintig. s így megzavarja az élet egészségének zavar talán átélését. a látás a hatodik (vagy 3. Másképpen megfogalmazva: ha az emberi energiarendszeren belül az áramlás hiányzik. hogy ezek a szirmok igen nagy sebességgel pörgő. Az érzelmi test csakrái a következő finomabb test. Az étertest minden csakrája kapcsolódik az őt körülvevő és átható finomabb test azonos csakrájához.hogy legyen időnk feldolgozni a felszabadított személyes anyagot. Pszichológiai felkészültségünk azonban kevés ahhoz. Mivel minden következő auraréteg a frekvencia folyton növekvő sávjából terül el. ez lehetséges. ha munkálkodunk személyes érettségünkön és tisztaságunk fejlesztésén. s így a csakrák az aura egyik szintjéről a másikra átvitt energia eszközévé válnak. Az egyes örvények (vortexek) saját pörgési frekvenciájú . Közelebbről megvizsgálva a csakrát. így a fizikai testet is. mint az öszszecsukható poharak. 3. Az aura csakráinak három fő funkciója van: 1. Az érintés az az első csakrához. 4. ez bizonyos betegséghez vezet. A csakrák úgy burkolódnak egymásba. mivel minél több energiát áramoltatunk át. annál egészségesebbek vagyunk. Például: a negyedik csakra számára valójában hét csakra létezik. a hallás. Az energia áramlásának hiánya eltorzítja és gyengíti érzelmeinket. mint az alatta lévő.

. s így van ez a többi csakrával is. hogy az táplálja a testet. Minden csakrához kapcsolódik egy belső el választású mirigy és egy fő idegfonat.energiát metabolizálnak. közvetlen kapcsolatban állnak a test bármilyen patológiájával. Ha az első csakra tökéletesen tud működni. Ha valakinek a 6. aki életében nagyon szilárdan magalapozott. Például: a medencei csakrának négy apró örvénye van. az idegrendszernek. akkor tisztán fog gondolkodni. A csakrák abszorbeálják az univerzális vagy elsődleges energiát (csi. ábra felsorolja a gerincoszlop mentén található 7 fő csakrát. és négy alapvető frekvenciát választ ki az energiából. ezek főleg az aura első három testéhez tartoznak. megemlítve az általuk irányított fő testtájakat. összetevőikre bontják. akkor az illetőnek általában erős élni akarása van. Az 1.orgone. és szilárdan. ha valakinek a szívcsakrája jólműködik. Ezt a 4. prána). és harmadik csakrája jól működik. mentális és érzelmi interakciókért felelősek a földi szinteken. két lábbal áll a földön. A csakrák pszichoszomatikus funkcióit később fogjuk tárgyalni részletesebben. majd a vérnek. Ez az az ember. Mivel a csakrák a test vitalizálását szolgálják. ábrán mutatjuk be. majd a nadinnak nevezett energiafolyamatok mentén küldik tovább a belső elválasztású mirigyeknek. Például. azokhoz. Az egyes csakráknál megfigyelt színek az adott csakra hullámsávjában lévő. az az ember nagyon tud szeretni. Ha ezek nem működnek jól. gondolkodási zavarai lesznek. amelyek a fizikai. általa metabolizált energia frekvenciájával kapcsolatosak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful