You are on page 1of 3

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

DANH SÁCH THI LỚP QT 07
MSSV
Họ Tên
1098210597
1098210598
1098210599
1098210600
1098210601
1098210602
1098210603
1098210604
1098210605
1098210606
1098210607
1098210608
1098210609
1098210610
1098210611
1098210612
1098210613
1098210614
1098210615
1098210616
1098210617
1098210618
1098210619
1098210620
1098210621
1098210622
1098210623
1098210624
1098210625
1098210626
1098210627
1098210628
1098210629
1098210630
1098210631
1098210632
1098210633
1098210634
1098210635
1098210636
1098210637
1098210638
1098210639
1098210640
1098210641
1098210642
1098210643
1098210644
1098210645
1098210646
1098210647
1098210648

Hoàng Anh
Võ Đình Ánh
Nguyễn Trọng Bằng
Lại Duy Chinh
Lã Thành Chung
Võ Nữ Cẩm Chơn
Phạm Văn Cường
Vũ Chí Cường
Lê Đình Duy
Nguyễn Minh Đạt
Trịnh Văn Đua
Nguyễn Ngọc Hải
Phan Đình Hải
Phạm Nguyễn Phước Hải
Trang Thanh Hải
Huỳnh Trung Hiếu
Nguyễn Trọng Hiếu
Trịnh Bửu Hiệp
Hoàng Đức Hoa
Phạm Thúy Hồng
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Thị Hoàng Hưởng
Nguyễn Đào Nam Kha
Phạm Xuân Khánh
Dương Đại Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
Trần Phạm Minh Khoa
Nguyễn Đặng Anh Kiệt
Nguyễn Xuân Lan
Đặng Phương Lâm
Lê Đình Lập
Lê Thanh Liêm
Quách Trần Bảo Long
Lê Thị Lưu
Nguyễn Ngọc Sao Mai
Đỗ Hoàng Nam
Vương Ngọc Nghiêm
Lưu Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa
Trần Văn Nghĩa
Trương Nữ Bích Ngọc
Châu Minh Nhân
Nguyễn Thị Hồng Nhân
Nguyễn Minh Nhật
Trương Tú Phương Oanh
Châu Thị Ngọc Phụng
Phạm Đức Phương
Phạm Thị Hà Phương
Phan Bảo Quân
Lý Kim Quyên
Mai Thị Như Quỳnh
Đinh Minh Qúy

Ngày Thi
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T3
T3
T3

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

1098210649
1098210650
1098210651
1098210652
1098210653
1098210654
1098210655
1098210656
1098210657
1098210658
1098210659
1098210660
1098210661
1098210662
1098210663
1098210664
1098210665
1098210666
1098210667
1098210668
1098210669
1098210670
1098210671
1098210672
1098210673
1098210674
1098210675
1098210676
1098210677
1098210678
1098210679
1098210680
1098210681
1098210682
1098210683
1098210684
1098210685
1098210686
1098210687
1098210688
1098210689
1098210690
1098210691
1098210692
1098210693
1098210694
1098210695
1098210696
1098210697
1098210698
1098210699
1098210700
1098210701
1098210703
1098210704
1098210705

Trần Văn Sắc
Nguyễn Vĩnh Sinh
Mai Ái Giang Sơn
Phạm Thái Sơn
Trần Tân Sơn
Nguyễn Thanh Tâm
Vũ Thăng
Nguyễn Vũ Thạnh
Huỳnh Văn Thành
Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Quang Thái
Phạm Thông Thái
Trần Nhuệ Thái
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Võ Thạch Thảo
Nguyễn Trọng Thiên
Trần Kim Thoa
Tăng Hòa Thuận
Đoàn Thị Ái Như
Phạm Hà Thu
Võ Ngọc Thùy
Vũ Thị Phương Thúy
Đoàn Thị Anh Thư
Phan Trí Thức
Đoàn Thiện Tiến
Hà Trọng Tiến
Võ Văn Tiến
Nguyễn Duy Toán
Nguyễn Thị Thùy Trang
Trần Thùy Trang
Hồ Thanh Triều
Lê Quang Triều
Nguyễn Khắc Nam Trung
Phan Thị Xuân Trúc
Nguyễn Tuấn Trường
Phạm Thế Nhật Trường
Bùi Anh Tuấn
Đặng Quốc Tuấn
Trần Văn Tuấn
Nguyễn Bích Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Hà Thị Ánh Tuyết
Lê Hữu Tú
Lý Anh Tú
Nguyễn Đình Tú
Đinh Thị Tình
Nhâm Mạnh Tưởng
Đậu Xuân Vân
Huỳnh Nguyễn Lưu Viễn
Lê Ngọc Tường Vi
Lê Tôn Vinh
Nguyễn Bá Vóc
Đặng Anh Vũ
Trần Văn Vũ
Bùi Thế Vĩnh
Lê Minh Xuân

T7
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T3

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T3
T3

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

1098210706
1098210707
1078410153
1078210511
1088210591
1088120008
1088210171
1068210341
1078340384
1068210468
1068210199
1078210376
1088210462
1088160023
1068210624
1078210562
1088210203
1068120021
1078210074
1088210213
1068230043
1068210645
1068210082
1068130034
1068210391
1088210507
1068230051
1088210384
1078210444
1088210092
1078340300
1088210252
1068210402
1078210959
1068210683
1068210684
1068210534
1068230068
1068210546
1068210133
1088210281
1068210310
1078210500

Tạ Thị Hải Yến
Thái Thị Minh Ý
Trịnh Ngọc Anh
Trương Thị Bảo Chi
Phạm Văn Cường
Trần Thanh Cường
Ngô Duy Đông
Trần Minh Hải
Võ Hoàng Hải
Huỳnh Thị Thu Hằng
Huỳnh Trung Hậu
Đoàn Khánh Trung Hiếu
Đặng Thanh Hoàng
Nguyễn Tấn Khoa
Trần Minh Kiều
Nguyễn Thị Mỹ Lan
Nguyễn Duy Linh
Đinh Hạ Long
Nguyễn Tiến Mẫn
Hàn Thục My
Đinh Trung Nhân
Nguyễn Văn Nhớ
Nguyễn Minh Nhựt
Bùi Thu Phong
Phạm Minh Quân
Phạm Huỳnh Quang
Lê Thị Kim Quyên
Trịnh Anh Sơn
Đinh Minh Tâm
Lê Văn Tấn
Lại Phước Vinh Thăng
Nguyễn Chí Thanh
Lê Phương Thảo
Nguyễn Trần Minh Thơ
Châu Minh Thư
Phạm Hoàng Thư
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trần Thị Ngọc Trân
Nguyễn Ngọc Trịnh
Lê Nam Trung
Bùi Quang Vinh
Đặng Văn Vĩnh
Tống Như Ý
Lý Thị Tuyết Mai
Lê Hồng Quy

T3

T3
T3
T3
T3

T3
T3
T3
T3

T3

T3

T3
T3