PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL SAINS SCE 3103

MENEROKA BAHAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan

i vi viii

Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Bahan semula jadi dan bahan buatan 1.0 Sipnosis 1.1 Hasil Pembelajaran 1.2 Kerangka Tajuk Isi Kandungan 1 2 1 1

Tajuk 13 Bahan-bahan Asli – Getah Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Isi Kandungan 9 9 9

Tajuk 14 Polimer Semula jadi- Sutera, kapas dan benang bulu Sipnosis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Isi Kandungan 18 18 19

Tajuk 15 Bahan Semula jadi – Kertas Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Isi Kandungan 31 32 32

Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul

ii

Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. sumber-sumber pembelajaran. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. dan masa anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. vii . IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.

viii . 7. Teliti maklumat yang diterima. 5. 3. 1. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 4. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 2. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 6. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

polimer semulajadi dan kertas. Selain daripada mengkaji bahan-bahan di dalam modul ini. anda akan dimaklumkan tentang struktur dan komponen bahan-bahan yang anda gunakan setiap hari. ester dan amida.Sutera. anda akan memperolehi pengetahuan tentang sifat-sifat dan penggunaan bahan-bahan serta proses pembuatan. sebatian aromatik. Ia ditulis sebagai modul pembelajaran untuk membimbing anda dalam kajian anda berdasarkan kepada konsep pembelajaran kendiri. alkohol. asid sulfurik dan asid nitrik. aldehid dan keton. Adalah diharapkan melalui modul ini. bahan komposit. anda juga digalakkan untuk merujuk kepada sumber-sumber lain bagi mendapatkan maklumat untuk pemahaman lanjut. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. asid karboksilik. tugasan dan latihan untuk menilai penguasaan pengetahuan. perusahaan penyediaan ammonia. kapas dan benang bulu(Topik 14 dalam perjalanan proforma) • Bahan Asli . getah. bahan bakar.Pengenalan Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. Terdapat juga soalan reflektif. bijih dan galian. Ia terdiri daripada empat topik yang meneroka bahan-bahan di sekeliling kita. sabun dan detergen. polimer tiruan dan plastik. Modul ini disediakan untuk melengkapkan pengajaran bersemuka SCE3103 kursus Meneroka Bahan dalam kurikulum Sains Program Pensiswazahan Guru (PPG). Selamat belajar! . aloi. eter dan amina.Getah (Topik 13 dalam perjalanan proforma) • Polimer .Kertas (Topik 15 dalam perjalanan proforma) Untuk setiap topik. iaitu: • Bahan semula jadi dan bahan buatan (Topik 1 dalam perjalanan proforma) • Bahan Asli .

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: SCE 3103 MENEROKA BAHAN Kandungan modul ini dibahagi kepada __15___ tajuk/topik.Aloi Bahan Buatan – Sebatian Aromatik 2 - 8 3 Bahan Buatan – Alkohol. eter dan amida Bahan Buatan .Kertas Jumlah 2 - 8 4 2 - 8 2 5 12 1 2 3 4 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 60 .Aldehid dan keton Bahan Buatan – Asid Karboksilik.Getah Bahan Semula jadi – Sutera. eter dan amina Bahan Buatan. Interaksi Tajuk/Topik Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jumlah jam ikut proforma 1 Bahan Semula jadi – Bahan api Bahan semula jadi – Bijih dan mineral 2 - 8 2 Bahan Buatan .Plastik Bahan Buatan – Amonia. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Kapas dan Benang Bulu Bahan Semula jadi . Asid Sulfurik dan Asid Nitrik Bahan Buatan – Bahan Komposit Bahan Buatan – Sabun dan Detergen Bahan – Bahan Semula jadi dan bahan Buatan Bahan Semula jadi .

Menghubungkaitkan kegunaan bahan dengan sifatnya dalam kehidupan seharian 1 . Bahan-bahan ini mempunyai sifat-sifat yang berbeza dan sifatnya akan menentukan penggunaannya. Dalam topik ini. Menyatakan sifat-sifat bahan buatan 4. plastik dan seramik. getah. HASIL PEMBELAJARAN 1.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) TOPIK 1 BAHAN SEMULA JADI DAN BAHAN BUATAN SINOPSIS Sesetengah bahan terjadi secara semula jadi. sutera dan benang manakala yang lain dihasilkan oleh manusia dari bahan semula jadi contohnya kaca. batu. contohnya kayu. kapas. Anda juga akan membandingkan sifat-sifatnya dan mengaitkan penggunaannya dalam kehidupan seharian. Membanding dan membezakan sifat-sifat bahan semula jadi dan bahan buatan 5. Menyatakan sifat-sifat bahan semula jadi 3. anda akan diperkenalkan kepada bahan semula jadi dan bahan buatan serta kegunaannya. Mengenal pasti bahan semula jadi dan bahan buatan 2. Menjelaskan kegunaan bahan semula jadi dan bahan buatan 6.

haiwan atau tanah. Mineral dan logam yang dapat diekstrak juga dianggap sebagai bahan semula jadi.1 Bahan Semula jadi Bahan semula jadi adalah bahan yang dihasilkan secara proses semula jadi. Sebahagian daripada sifat-sifat bahan semula jadi adalah seperti berikut: • berharga • tulen dan semula jadi • mudah diurai dan degradasikan • berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Sumber-sumber utama bagi bahan semula jadi adalah tumbuhan.1 Kerangka Tajuk-Tajuk ISI KANDUNGAN 1. haiwan atau tanah 2 .(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) KERANGKA TAJUK-TAJUK Bahan Semula Jadi Dan Bahan Buatan Sifat-Sifat Bahan Semula Jadi Sifat-Sifat Bahan Buatan Banding dan bezakan Bahan Semula Jadi Dan Bahan Buatan Kegunaan Bahan Semula Jadi Dan Bahan Buatan Rajah 1.

kapas. flaks. sutera. Apabila paku atau skru digunakan ke atas kayu. hem. kapok) Terdapat banyak kegunaan bahan-bahan semula jadi.com) Beberapa contoh bahan semula jadi: • Tanah • Getah • Petroleum (Bahan Api) • Bahan-bahan bukan organik (batu) • Rencam (tanah liat. gangsa. besi. maka ia dapat membantu untuk memelihara tenaga apabila digunakan dalam bingkai pintu dan tingkap. keanjalan dan keliatan. kulit kayu) • Logam (tembaga. Petroleum boleh 3 .google. jut. Kayu. Bahan semula jadi dipilih untuk membuat objek tertentu kerana sifat-sifatnya. Kesederhanaan sifat-sifat kayu membolehkan ia dipotong dengan alat keluli seperti gergaji. cengkaman adalah kuat dan kayu biasanya tidak pecah.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Rajah 1. contohnya digunakan untuk membuat perabot dan bingkai pintu. Logam merupakan bahan-bahan yang berkilat. Ia digunakan untuk membuat perabot disebabkan kekerasan. emas.2 Bahan Semula jadi (Sumber: http://images. buluh. porselin) • Kayu (rotan. Oleh kerana kayu adalah pengalir haba yang sangat lemah. keras dan kuat. Logam pula digunakan untuk membuat struktur dalam bangunan. pahat dan ketam kayu. perak) • Gentian Semula jadi (benang bulu.

Bahan-bahan buatan termasuk aloi. sabun dan detergen. Gentian semula jadi seperti kapas. Blok bangunan yang dibuat daripada potongan batu dan bumbung bangunan adalah objek buatan walaupun kedua-duanya diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi. sutera dan benang bulu digunakan secara meluas untuk membuat pakaian kerana ia kuat. tahan lasak dan mempunyai tekstur yang licin dan lembut. 1. oleh itu batu kerikil di pantai adalah objek semula jadi kerana ia tidak dibentuk oleh aktiviti manusia. Adalah perlu untuk membezakan dengan hati-hati antara bahan dengan bahan sesuatu objek itu diperbuat. 4 .2 Bahan buatan Bahan buatan adalah bahan yang dibuat melalui proses-proses kimia di mana bahan-bahan mentah berubah menjadi pelbagai jenis bahan. plastik.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) digunakan dalam pembuatan detergen dan plastik. bahan komposit. Hubungkaitkan kegunaannya dengan sifatsifatnya dan bincangkan mengapa bahan-bahan tersebut digunakan untuk membuat objek. Sebagai contoh: batu adalah bahan semula jadi. Akses Internet (1 jam) Akses internet untuk mengumpul maklumat mengenai kegunaan bahanbahan semulajadi yang lain. bahan kimia industri.

4 menunjukkan perbandingan bahan-bahan buatan berdasarkan kepada ciri-cirinya.3 Bahan Buatan (Sumber: http://google. Rajah 1. kita perlu memilih bahan-bahan yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Rajah 1. 5 .images.com) Sifat-sifat bahan buatan adalah seperti berikut: • Tahan Lasak • Ringan • Kukuh • Reka bentuk untuk fleksibiliti • Tidak mengurai dan didegradasikan dengan mudah • Ia biasanya dibuat daripada beberapa bahan semula jadi • Boleh diwujudkan oleh proses fizikal dan kimia Apabila kita membuat sesuatu objek.

pedas(pungent) sangat larut dalam air. kuat dan sangat tahan lasak Mudah dibuat acuan dan dibentuk. lengai kepada bahan kimia.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Bahan Buatan Contoh Pewter / Cenderahati Komposisi bahan semula jadi 97% timah dan 3% antimoni 74% besi. kuat Boleh dibentuk di bawah haba dan tekanan yang kuat dan ringan Murah. takat lebur yang rendah penebat elektrik dan haba yang baik. pasir. oksigen. menghakis agen pembersihan dalam air lembut agen pembersihan dalam air lembut dan keras Aloi Besi keluli tahan karat getah stirena butadiena Plastik nilon botol yang di perbuat daripada kapur seramik Bahan komposit Ammonia Bahan kimia perindustrian Asid Sulfurik Sabun Sabun dan detergen Detergen Rajah 1. 18% kromium. tidak meruap. menarik Tidak karat. telus. keras dan kukuh tetapi rapuh tanpa warna. felspar) gas nitrogen dan hidrogen Sulfur. asid dikarboksilik pekat pasir(silikon dioksida) tanah liat (aluminium oksida. tidak terbakar dalam udara asid pekat. berkilat. silikon dioksida. 8% nickel stirena butadiena diamina. keras. air lemak haiwan dan minyak sayuran petroleum Ciri-ciri Tidak mengakis.4 Kegunaan bahan-bahan buatan dan sifat-sifatnya 6 .

Cadangkan bahan-bahan lain yang mungkin boleh digunakan dan nyatakan sama ada item-item tersebut adalah bahan-bahan semula jadi atau bahan buatan 7 .(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Berfikir (2 jam) Berdasarkan apa yang anda telah pelajari. Perbincangan (2 jam) Perhatikan gambar-gambar di bawah dengan teliti dan nyatakan bahanbahan semula jadi dan bahan-bahan buatan yang diperlukan untuk membuatnya. bina pengurusan grafik untuk membanding bezakan antara sifat-sifat bahan semula jadi dan bahan buatan.

schoolsliason.htm (Bahan-bahan semula jadi dan bahan buatan) www.com / CDA / Artikel (Kegunaan seramik) www.find-health-articles.com/msh-manufactured-materials (Bahan-bahan buatan) 8 .creamicindustry.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Rujukan http://en.org/wiki/Natural_material (Bahan-bahan semula jadi) http:// www.wikipedia.org.1.uk/woodgate/materials/materials0.

(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) TOPIK 13 BAHAN-BAHAN ASLI . Dalam topik ini. anda akan belajar tentang komposisi getah. bagaimana ia diproses. sifat-sifat getah dan kegunaannya dalam kehidupan seharian kita. Menyatakan sifat-sifat getah 4. Menerangkan pemprosesan getah 3. Apakah yang anda perhatikan? Gelang getah meregang apabila ditarik dan apabila dilepaskan gelang getah kembali kepada 9 . Menyatakan kegunaan getah dalam kehidupan harian kita KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 13.GETAH SINOPSIS Terdapat banyak benda di sekeliling anda yang dibuat daripada getah. HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Kerangka Tajuk-tajuk ISI KANDUNGAN Ambil satu gelang getah dan tarik. Apakah yang anda perhatikan? Lepaskan gelang getah yang ditarik itu. Menyatakan komposisi getah 2.

Sifat ini dikenali sebagai kekenyalan. Sebagai contoh. Nama IUPAC bagi isoprena ialah 2-metilbut-1. getah asli adalah sangat kenyal dan dibuat dariapda monomer isoprena.3-diena. Getah teroksida mudah retak dan mudah terkupas. menghasilkan getah asli sintetik. putaran tidak mudah berlaku dan orientasi kumpulan-kumpulan pada karbon adalah tegar. Bentuk ini dinamakan poli-cis-proprena dengan berat molekul 100. Komposisi Getah Getah Asli ialah polimer tambahan isoprena. Oleh kerana wujudnya ikatan dubel pada karbon–karbon. gelang getah berbeza daripada bahan-bahan pepejal yang lain kerana ia boleh diregangkan lebih daripada empat kali ganda panjang asalnya dan apabila dilepaskan dengan mudah ia akan kembali ke panjang asal.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) panjang atau bentuk asalnya.000. Getah asli sintetik dihasilkan melalui pempolimeran 2-klorobuta-1. sambungan rantaian adalah pada sebelah yang sama ikatan dubel. haba dan pergerakan mekanikal seperti melentur.000 hingga 1. Gelang getah dibuat dari getah. Ini memudahkan produk getah dioksidakan oleh udara. C5H8. yang merupakan sejenis polimer yang dipanggil elastomer. isoprena Poli-cis-isoprena (getah) Dalam getah asli. Poli-isoprena juga boleh dibuatkan secara sintetik. 10 .3diena.000. Sebagai elastomer.

kopolimer antara feniletena (30%) dan 1. Satu lagi getah sintetik ialah getah stirena-butadiena (SBR). Kulit kayu pokok itu ditoreh.3-diena neoprena Produk dinamakan sebagai neoprene.2 menunjukkan menoreh pokok getah.1 feniletena Getah stirena-butadiena Pemprosesan Getah Getah ialah polimer semula jadi yang terbentuk daripada cecair resin atau susu getah yang diperolehi daripada kulit pokok Hevea brasiliensis.3-butadiena 13. CH2=CH-CH=CH2 + CH2=CH CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH 1.com) 11 . Pokok Getah Lateks atau susu getah dikutip pada pokok yang ditoreh Pisau untuk menoreh Rajah 13. Lateks atau getah asli diperolehi daripada sap pokok getah liar. Rajah 13.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) n CH2=CH-C=CH2 Cl ~(CH2-CH=C-CH2) ~ Cl 2-klorobuta-1.google. iaitu memotong belahan bentuk V kecil ke dalam kulit. Neoprena adalah kurang aktif terhadap bahan kimia dan digunakan untuk membuat hos petrol dan bekas untuk bahanbahan kimia korosif.2 Menoreh pokok getah (Source: http://images. menitis keluar dan terkumpul dalam cawan yang diikat pada batang pokok. supaya susu getah yang putih dan melekit dikenali sebagai susu getah.3-butadiena (70%).

lateks yang dikumpul kemudiannya dibawa ke pusat pengumpulan dan dituangkan ke dalam tangki besar. Kepingan getah kering kemudiannya 12 ditekan ke dalam kiub dengan . Kadang-kadang beberapa titik larutan ammonia ditambah ke dalam cawan. atau tangki pengangkutan. RRS2. Biasanya. Walau bagaimanapun ini akan menghasilkan produk getah yang lebih rendah grednya. kepingan getah menjadi lebih telus dan kekotoran lebih mudah dilihat dan dikeluarkan. dikekalkan pada suhu 700C. Ia juga boleh dibiarkan dalam cawan supaya membeku secara semula jadi (tindakan bakteria yang menghasilkan asid) di dalam cawan dan akan dikutip semasa penorehan seterusnya.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Lateks terdiri daripada 35% zarah getah dan 65% air. Kepingan getah digredkan sebagai RRS1. Setiap zarah getah mengandungi molekul getah yang disalut oleh lapisan membran protein yang bercas negatif. ia digantung pada batang buluh untuk pengeringan selama kira-kira 3-5 hari bergantung kepada ketebalan kepingan getah. dengan menggunakan kayu daripada pokok-pokok getah yang lebih tua atau hampas kelapa. Selepas itu. Proses ini dipanggil menyalai. Selepas diasapkan. ia dikeringkan di rumah asap. Ion hidrogen yang bercas positif dari asid akan meneutralkan cas negatif molekul getah. Kemudian. Kepingan getah dipotong kepada saiz yang sesuai dan dihantar ke kilang getah untuk pemprosesan. RRS4 dan RRS5 bergantung kepada warna. Lateks ini kemudian ditapis untuk membuang kotoran dan kemudian disalurkan kepada mesin pengempar untuk membuang air. Getah pukal diperolehi apabila asid metanoik atau etanoik ditambah kepada susu getah menyebabkan pembekuan molekul getah berlaku. Kepingan getah dibasuh dengan mesin yang menggunakan sabun dan air untuk menghilangkan kotoran luaran. ketulenan dan kekenyalan. untuk mengelakkan pra-pembekuan lateks sebelum sampai di kilang. Susu getah beku kemudiannya digulung menjadi kepingan dengan menggunakan penggelek. Kepingan getah yang diasap ini dipanggil “Ribbed Rubber Sheet” atau RRS. RRS3.

3 Perangkaian Silang dalam polimer 13 . Ikatan kimia yang dibentuk antara rantaian dipanggil perangkaian silang. Getah pukal digunakan untuk membuat tayar selepas pemvulkanan. Oleh sebab itu penggunaannya adalah terhad. Asia merupakan pengeluar utama getah asli. Ketiga-tiga negara pengeluar terbesar (Indonesia. Polimer 1 Tiada rangkai silang Polimer 2 Polimer 3 ada rangkai silang Polimer 4 Rajah 13. Hari ini.3 menunjukkan perangkaian silang di antara rangkaian polimer.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) menggunakan penekan hidraulik untuk membentuk getah pukal. semakin keras bahan tersebut. Kepingan getah yang diproses kemudian dijual kepada kilang-kilang untuk membuat pelbagai bahan. menjadi lembut dan melekit pada harihari yang panas dan keras apabila ia disejukkan kepada suhu yang lebih rendah. Semakin banyak perangkaian silang. 13. Rajah 13. Ia boleh dibuat lebih keras dengan memperkenalkan ikatan kimia antara rantaian polimer. Malaysia dan Thailand) mengeluarkan sebanyak 72% daripada jumlah pengeluaran getah asli dunia.3 Perangkaian Silang dalam Getah Asli Getah asli mentah adalah termoplastik.

Goodyear secara tidak sengaja mendapati bahawa menambah sulfur kepada getah asli diikuti dengan pemanasan campuran menjadikan getah lebih kuat dan lebih tahan terhadap pengoksidaan atau tindak balas yang lain. Dalam getah tervulkan.4 Perangkaiaan silang dalam getah asli Apabila diregangkan. lebih kenyal dan kurang melekit apabila panas.4 Pemvulkanan Getah Asli Pemvulkanan getah asli merupakan satu proses perangkaian silang yang ditemui oleh Charles Goodyear pada tahun 1839. rantai getah tervulkan tidak boleh mengelangsor di antara satu sama lain dan terpaksa balik semula kepada bentuk asalnya oleh rantai silang atom sulfur.4. Pemvulkanan getah asli memerlukan dua atom sulfur bagi dua unit isoprena seperti ditunjuk dalam Rajah 13. atom-atom sulfur membentuk rangkaian silang antara rantai-rantai panjang molekul getah asli. Akibatnya getah tervulkan menjadi lebih keras.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) 13. 14 . Rajah 13.

gris dan petrol fleksibel kerana ia adalah satu termoplastik yang lembut dan mengeras bila berlaku pemanasan.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) 13. Ini menjadikannya suatu penghalang yang sangat baik terhadap patogen seperti virus HIV yang menyebabkan AIDS. Getah asli yang digunakan untuk membuat objek adalah seperti berikut: • • • pemadam hos air gelang getah 15 . 13. boleh cair dan terbentuk semula untuk diguna pakai semula. getah sintetik dan getah tervulkan adalah berbeza-beza. Berfikir (1 jam) Bolehkah anda menyatakan beberapa sifat-sifat getah sintetik? Gunakan pengurusan grafik untuk membandingkan dan membezakan sifat-sifat getah sintetik. Peka kepada penipisan ozon disebabkan oleh kehadiran ikatan berganda dalam setiap unit berulang.5 Sifat-sifat Getah Asli Getah mempunyai sifat-sifat fizikal dan kimia yang unik.   tidak telap air.6 Penggunaan Getah Penggunaan getah termasuk getah asli. getah asli dan getah tervulkan. Antara sifat-sifat getah asli ialah:     mudah terbakar kenyal dan boleh diregang reaktif kepada agen kimia seperti minyak.

5 Penggunaan Getah (Source: http://images. pembedahan dan perubatan kondom assesori enjin untuk mengurangkan getaran dan hentakan Getah tervulkan digunakan untuk membuat objek seperti:      alas kereta tayar kenderaan hos radiator pengelap cermin kereta penyumbat mountings) Getah sintetik seperti neoprene digunakan untuk membuat objek seperti:      gaskets tali pinggang kereta tali pengangkut paip atau hos fleksibel untuk industri petrol bahan-bahan penebat untuk sambungan elektrik di tempat yang ada bahan kimia dan pengalas pengantungan (Seals and suspension Rajah 13.google.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) • • • • tumit kasut sarong tangan.com) 16 .

New Jersey:Prentice Hall.R.htm (vulcanisation of rubber) 17 . Lemay. Eighth Edition. B.L.. (2000) Chemistry-The Central Science. akhbar Ahd.irrdb. Third Edition. McMurry. Ia dikatakan bahawa getah membina Malaysia (Source: undur Merdeka 50. (2001) Chemistry. Fay. Mengumpul maklumat mengenai pembangunan industri getah di Malaysia.. Bursten.E. Malaysia telah menghasilkan hampir 40% daripada getah asli dunia. Isnin 13 Ogos 2007. muka surat 12). Rujukan Brown.E. T. New Jersey: Prentice Hall.com/IRRDB/Rubber_Industry/Other_Suppliers/ProcessingChemi cals/Vulcanization.C.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Mengumpul Maklumat ( 2 jam ) Adakah anda tahu bahawa pada tahun 1950-an.org/wiki/Rubber (rubber industry) http://www.J.wikipedia. http://en..H.

Ia akan menjelaskan sifat-sifat. pemprosesan dan penggunaaan polimer semula jadi ini. Menyatakan sifat-sifat polimer semula jadi 3.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) TOPIK 14 POLIMER SEMULA JADI . Menerangkan pemprosesan polimer semula jadi 4.SUTERA. iaitu sutera. kapas dan benang bulu. KAPAS DAN BENANG BULU SINOPSIS Polimer semula jadi digunakan secara meluas setiap hari. Menyatakan jenis polimer semula jadi 2. Topik ini akan membincangkan jenis polimer semula jadi yang utama. Menerangkan kegunaan polimer semula jadi KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 14.1 Kerangka Tajuk-tajuk 18 . HASIL PEMBELAJARAN 1.

(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) ISI KANDUNGAN 14. Polimer adalah molekul berantai panjang yang dibentuk daripada penggabungan secara berulangan beberapa unit-unit kecil yang dipanggil monomer. Beberapa contoh polimer semula jadi yang ditunjukkan dalam Rajah 14.2.1 Polimer Istilah 'polimer' berasal dari perkataan Greek. Polimer boleh dibahagikan kepada dua jenis. iaitu: • • polimer polimer semula jadi sintetik Polimer semula jadi adalah polimer yang diperolehi dari benda hidup seperti tumbuhan dan haiwan. 19 . 'poli' bermaksud 'banyak' dan 'mer' bermaksud 'bahagian'.

Rajah 14.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) . 20 .2 Jenis-jenis Polimer Semula Jadi Akses Internet (1 jam) Akses internet untuk mengumpul maklumat bagi membandingkan polimer asli dan polimer sintetik.

Makanan ulat sutera ini terdiri daripada tumbuhan terpilih iaitu daun malberi. Rajah 14.google. Sutera sebenarnya diperbuat daripada protein yang dirembeskan dalam keadaan bendalir ulat sutera.3 Ulat sutera memakan daun malberi (Sumber: http://images. Ulat sutera membuat putaran kokon sebagai lapisan pelindung untuk mengekalkan kehidupannya.com) Sifat-sifat sutera adalah seperti berikut: • bersinar semula jadi • mempunyai tekstur licin dan lembut • tahan asid mineral • mempunyai kelembapan yang baik • rintangan rendah terhadap pendedahan cahaya matahari • keanjalan sederhana dan rintangan kedutan • paling kuat antara semua gentian semula jadi tetapi kehilangan 20% kekuatan apabila basah 21 .(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) 14.2 Sutera Sutera merupakan gentian protein semula jadi yang diperolehi dari kokon yang dibuat oleh larva ulat sutera yang diternak dalam kurungan.

4 Kegunaan sutera 22 .com) Rajah 14.4 Kain sutera (Sumber: http://images.google.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Rajah 14.4 menunjukkan sebahagian kegunaan sutera Rajah 14.

5 Proses Pembuatan Sutera 23 .(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Carta aliran di bawah menerangkan pemprosesan sutera: Kokon yang telah diputar oleh ulat sutera dipilih dan diletakkan di dalam ketuhar ↓ Haba ketuhar cukup untuk membunuh ulat sutera tetapi tidak merosakkan sutera dalam kepompong ↓ Kokon direndam dalam air ↓ Benang berganda dari kokon yang direndam dibuka untuk membentuk satu benang tunggal ↓ Benang sutera seterusnya digabungkan untuk membentuk helaian yang tebal dan dicelup bagi membentuk warna yang diingini Rajah 14.

India dan Amerika. di mana ianya merupakan gentian kain semulajadi yang paling meluas digunakan dalam pakaian hari ini.google. Gentian yang paling popular diputar ke dalam benang dan digunakan untuk membuat tekstil yang lembut. termasuk Afrika. Kapas adalah tanaman musim panas.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) 14.3 Kapas Kapas adalah serat lembut yang tumbuh di sekitar biji benih pokok kapas. Rajah 14.5 Pokok kapas (Sumber: http://images. pokok renek yang berasal dari kawasan tropika dan subtropika di seluruh dunia.com) Sifat-sifat kapas adalah seperti berikut: • kuat • tahan Lama • baik unuk mencetak • selesa • penyerap kelembapan yang baik • daya tahan rendah (mudah berkedut) • rintangan tinggi terhadap pelarut organik dan alkali 24 . jadi ia mesti ditanam di kawasan-kawasan yang mempunyai kurang taburan hujan.

berbentuk seperti riben-riben saling bersilang antara satu sama lain. • Apabila bola kapas dibuka.google. terpusing.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Rajah 14. • Pengeluaran kapas amat berkesan.com) Bagaimana kapas diproses? • Gentian kapas yang diproses untuk mengeluarkan benih (ginning). terdiri daripada selulosa hampir tulen yang merupakan polimer semula jadi. hanya sepuluh peratus atau kurang dari beratnya hilang dalam pemprosesan penukaran bebola kapas mentah kepada gentian tulen. 25 .6 Kapas (Sumber: http://images. • selulosa dalam gentian kapas disusun untuk memberikan darjah kekuatan. • Setiap gentian kapas dibuat sehingga 20-30 lapisan bergelung selulosa yang teratur secara semula jadi. gentian kering menjadi rata. ketahanan dan daya penyerapan yang tinggi. • Bentuk ini adalah ideal untuk dijadikan benang halus.

26 .google.7 Seorang pekerja membawa kapas yang dituai Rajah 14.com) Kapas digunakan dalam pembuatan: • Tuala • Stokin • Cadar • Baju-T • Penapis kopi • Seluar Jeans • Putik kapas dan swab Akses internet (2 jam) Akses internet untuk mengumpul maklumat mengenai jenis kapas.8 Putik kapas dan swap (Sumber: http://images.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Rajah 14.

yang dipanggil folikel.9 Benang bulu dari kambing biri-biri (Sumber: http://images.google. • Keupayaan penyerap yang tinggi. terutamanya kambing biri-biri.com) Sifat-sifat dari benang bulu adalah seperti berikut : • bahan-bahan panas • gentian ketat berkerut • Sel-sel luar gentian menangkis air sementara sel-sel dalaman menyerap lembapan • Keanjalan-wol yang tinggi memiliki keupayaan yang lebih besar untuk kembali ke panjang asal selepas diregangkan berbanding dengan mana-mana gentian tiruan. mempunyai tekstur yang berlainan. Rajah 14.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) 14. llamas dan arnab juga boleh dipanggil benang bulu. Ia diperolehi dari haiwan dalam keluarga Caprinae. Benang bulu mempunyai beberapa kualiti yang membezakan dari rambut atau bulu: ia kerinting.4 Benang bulu (Wool) Benang bulu adalah gentian yang berasal dari sel-sel kulit yang khusus. anjal dan tumbuh dalam kelompok. mampu mengekalkan sehingga 25 peratus 27 . tetapi rambut dari sesetengah spesis mamalia lain seperti kambing.

ia mesti dicuci dalam air panas atau dibersihkan. wul dibahagikan kepada lima kategori utama: bulu. • Selepas itu. atau satu proses industri yang rumit menggunakan detergen dan alkali. menganyam. • Kualiti bulu ditentukan oleh teknik yang dikenali sebagai mengkelaskan wul.html 28 .unimelb.au/tin/267. bellies dan locks. sisa-sisa peluh dan bahan sayuran.austech. • Pewarnaan benang bulu lebih unggul berbanding dengan gentian tumbuhan dari segi kekayaan dan kecerahan warna. Pemprosesan dari benang bulu adalah seperti yang disenaraikan di bawah: • Selepas diricih. keping. gulungan. • Sebelum wul boleh digunakan untuk tujuan komersil.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) daripada berat dalam kelembapan.edu. kulit mati. menyikat. Terangkan setiap proses dan tujuan proses-proses ini dalam pembuatan benang bulu. Anda boleh merujuk kepada http:www. pecah. mewarna dan mengait. benang bulu mengandungi tahap gris yang tinggi mengandungi lanolin berguna serta kotoran. Rujukan ( 3 jam) Pemprosesan dari kapas melibatkan: berputar. • Pengerukan mungkin semudah mandi dalam air suam.

10 Benang bulu Rajah 14. Benang bulu digunakan secara meluas dalam pembuatan: • Pakaian seperti baju sejuk • Selimut. permaidani. kain pelana. • menyerap bau dan bunyi bising di dalam jentera berat dan pembesar suara stereo • Secara tradisinya.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Rajah 14. Panjang ruji.com) Benang bulu diukur secara objektif dalam unit mikron. merasakan.11 Skaf yang dibuat daripada benang bulu (Sumber: http://images. 29 . • Sesetengah lampin kain moden menggunakan fabrik benang bulu untuk menutupi. permaidani kuda.google. dan terdapat beberapa komersial moden yang mengait corak untuk menutupi lampin benang bulu. ia digunakan untuk menutup kain lampin. kekuatan ruji dan kadang-kadang warna serta faktor keselesaan juga diukur. penebat wol dan kain pelapis.

asp (silk) http://en. Rujukan http://en.net/silk.wikipedia.org/wiki/wool (wool) 30 . kapas dan benang bulu.asp (wool) http://en.wikipedia.org/wiki/silk (silk) www.net/wool.fabrics.wikipedia.fabrics. bina pengurusan grafik untuk membanding-bezakan sifat-sifat dan penggunaan sutera.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Berfikir (2 jam) Berdasarkan kepada kajian anda.org/wiki/cotton (cotton) www.

Menyatakan sifat-sifat kertas 3. HASIL PEMBELAJARAN 1.KERTAS SINOPSIS Kita menggunakan banyak produk yang diperbuat dari kertas. proses pembuatan kertas dan kegunaan kertas dalam kehidupan harian kita. sifat kertas. Menyatakan kegunaan kertas dalam kehidupan harian kita KERANGKA TAJUK-TAJUK Rajah 15. Menyatakan jenis-jenis kertas 2.1 Kerangka Tajuk-tajuk 31 . Menerangkan proses membuat kertas 4. Dalam topik ini anda akan mempelajari tentang jenis kertas.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) TOPIK 15 BAHAN SEMULA JADI .

Kertas adalah helaian nipis yang digunakan terutamanya untuk menulis.1 Jenis-jenis Kertas Kertas adalah bahan yang boleh didapati dalam pelbagai jenis ketebalan dan berat yang berbeza.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) ISI KANDUNGAN Perkataan kertas berasal daripada istilah Yunani untuk bahan penulisan purba Mesir yang dikenali sebagai papyrus. 15. mencetak atau pembungkusan. Beberapa jenis kertas termasuk: • kertas bank • kertas buku • kertas inkjet • kertas penunjuk pH • kertas fotografi • kertas biasa • kertas kitar semula • kertas beras • kertas tuala • kertas dinding • kertas lilin • kertas pasir • kertas bersalut (permukaan berkilat dan matt) • kertas biasa • Kertas akhbar 32 . yang terbentuk daripada jalur pukulan tumbuhan papyrus.

)  Wire side and Felt side Membuat nota (2 jam) Untuk memperolehi kefahaman yang lebih baik bagi setiap sifatsifat kertas yang disenaraikan di atas.com/atoz2.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) 15.biltpaper. baca artikel dalam laman web berikut: http://www. Buat nota ringkas pada setiap sifat-sifat kertas.2  Sifat-sifat Kertas Kita perlu menggunakan kertas setiap hari.asp . 33 . keputihan dan warna • Kestabilan dimensi • Kebolehan dilipat (lipatan Double) • Pembentukan • Kilat (Gloss) • Mesin dan Haluan melintang • Lembapan • Kelegapan • ketelapan (porosity) • pelbagai saiz / Cobb • kelicinan • Kekukuhan • Kenyal (Pemanjangan) • Rintangan mengoyak • Suhu dan Kelembapan: keadaan Kertas • Ketebalan • Kekuatan permukaan (Wax Pick No. Kegunaannya adalah disebabkan oleh sifat-sifat uniknya seperti: • Berat Asas (GSM) • Kecerahan.

sebahagian besarnya kayu lembut dan kayu keras seperti spruce dan Aspen. Pulpa mesti diluntur supaya menghasilkan 34 . hem. dan beras boleh digunakan. mekanikal. gentian ini dipisahkan antara satu sama lain-lain permukaan dan karbohidrat. linen. Gentian yang digunakan biasanya gentian semula jadi berasal dari pelbagai jenis serat sintetik. dan kemudian dikeringkan menjadi kepingan yang fleksibel. Proses kimia pulpa membebaskan gentian dan menghasilkan pulpa. Bahan serat sayur-sayuran yang lain termasuk kapas. terutamanya selulosa atau setengah-selulosa terdedah. Sumber yang paling popular adalah jenis gentian pulpa kayu daripada pokok kayu pulpa. Langkah-langkah dalam proses membuat kertas: • • • • Pemprosesan pulpa menggunakan kimia atau mekanikal Penambahan bahan tambah Pengeringan Proses Akhir Pemprosesan gentian / pulpa Dinding sel kayu atau tumbuh-tumbuhan terdiri daripada gentian yang terikat bersama-sama. Ia boleh dimasukkan ke dalam kertas sebagai satu cara untuk menyampaikan sifat-sifat fizikal yang wajar. Semasa pulpa. Proses Kimia pulpa Tujuan proses kimia pulpa adalah untuk memecahkan struktur kimia lignin dan menjadikan ia larut dalam pelarut supaya ia boleh dibasuh dari gentian selulosa.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) 15. seperti polipropilena dan polietilena. Ikatan hidrogen antara kedua-permukaan karbohidrat memberikan kertas kekuatannya.3 Proses membuat kertas Kertas dihasilkan dengan menekan bersama serat lembab. biasanya gentian selulosa sayur-sayuran yang diikat bersama oleh ikatan hidrogen. atau melalui gabungan kedua-duanya. Gentian boleh dipisahkan kimia. Lignin yang mengikat sel-sel tumbuhan.

tetapi juga menyebabkan kertas yang dibuat daripada pulpa ini rapuh dan kuning apabila sudah lama disimpan. 35 . Tujuannya adalah mewujudkan permukaan yang sesuai untuk menyerap dakwat atau cat. Proses Mekanikal Pulpa Terdapat dua proses utama iaitu. Proses pulps kimia memerlukan kos lebih daripada proses mekanikal pulpa kerana hasil yang rendah iaitu 40-50% daripada kayu asal. Aditif Selain daripada gentian. Satu lagi kelebihan proses kimia pulpa ialah kebanyakan haba dan elektrik yang diperlukan untuk menjalankan proses yang dihasilkan oleh membakar lignin dalam proses kimia pulpa. Bahan-bahan tambahan boleh dicampur ke dalam pulpa dan / atau digunakan kepada web kertas kemudian dalam proses pembuatan. batang tanpa kulit dimasukkan ke dalam pengisar di mana ia ditekan dan dihancur dengan batuan berputar. Dalam proses “groundwood”. kos kurang daripada pulpa kimia. pulpa mungkin mengandungi kandungan seperti kapur atau tanah liat. Pulpa mekanikal mempunyai panjang gentian yang agak pendek dan menghasilkan kertas yang lemah. Yang terakhir ini dikenali di Amerika Syarikat sebagai pulpa “groundwood” Dalam proses RMT. Oleh kerana proses kimia memelihara panjang gentian. lukisan dan penulisan. Proses mekanikal pulpa tidak menyingkirkan lignin supaya memperolehi hasil yang sangat tinggi iaitu lebih daripada 95%. Walaupun jumlah tenaga elektrik yang besar diperlukan untuk menghasilkan pulpa mekanikal. proses termomekanikal pulpa (RMT) dan proses mekanikal pulpa. kayu diracik dan kemudian dimasukkan ke dalam pemanas berlapis stim yang besar di mana lapisan kayu diperah dan dihancur antara dua cakera keluli. yang akan memperbaiki ciri-ciri kertas untuk mencetak atau menulis. ia digunakan untuk membuat kertas yang lebih kukuh.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) kertas putih untuk cetakan.

konsepnya tetap sama. atau dipotong menjadi helaian untuk proses percetakan lain atau tujuan 36 . pelbagai mekanisme pengeringan telah digunakan. penyerap air digunakan. air mesti dikeluarkan daripada kertas untuk mencipta produk yang boleh diguna. Pengering ini menghasilkan suhu melebihi 200 ° F (93 ° C) dan digunakan dalam urutan panjang lebih 40 sehingga kurang daripada 6%. Walaupun proses yang berbeza-beza digunakan untuk membuat kertas. Pengeringan melibatkan penggunaan haba dan udara untuk membuang air dari helaian kertas. Kaedah-kaedah untuk berbuat sedemikian berbeza-beza. Yang paling biasa adalah pengering pemanas stim. buah bekas. Sebaik sahaja air dipaksa dari helaian. Pada zaman dulu. semi-matt atau sutera. Haba yang dihasilkan oleh pengering dapat dengan mudah mengurangkan kandungan kelembapan kertas Kertas ini kemudian dimasukkan ke gelendong jika ia digunakan untuk mesin cetak . Kertas bersalut atau tidak bersalut mungkin mempunyai permukaan yang digilap oleh “calendaring”. penghasilan kertas dilakukan dengan memyidai helaian kertas seperti menyidai baju. Pada zaman yang lebih moden.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Pengeringan Selepas web kertas dihasilkan. Kertas bersalut mempunyai lapisan nipis bahan seperti lapisan tanah liat pada satu atau kedua-dua permukaan supaya mewujudkan permukaan yang lebih sesuai untuk skrin beresolusi tinggi skrin. satu lagi bahan penyerap mesti digunakan untuk mengumpul air ini. Proses Akhir Kertas kemudian boleh diubahsuai saiznya mengikut sifat-sifat fizikal yang sesuai untuk digunakan dalam pelbagai aplikasi. Kertas pada takat ini adalah tidak bersalut. Kertas bersalut dibahagikan kepada matt. Ini dapat dicapai dengan menekan dan pengeringan. Menekan helaian untuk membuang air dengan menggunakan kekerasan. dan kilat/”gloss”. Apabila membuat kertas dengan tangan.

Ia juga digunakan secara meluas sebagai bahan pembungkusan. ini mungkin untuk menyimpan rekod (atau dalam keadaan mencetak dari komputer atau menyalin dari kertas lain: sebagai rekod tambahan) dan untuk komunikasi. Kertas biasa digunakan untuk penulisan dan percetakan. dalam beberapa proses industri dan pembinaan dan kadang-kadang sebagai pembungkus makanan terutamanya dalam budaya Asia. sapu tangan. beg kertas. 15. tisu muka 37 . iaitu mengikut zarahzarah yang selari dengan dimensi yang lebih panjang.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) lain. surat khabar. tiket • Untuk hiburan: buku. tisu pembalut.4 Penggunaan Kertas Kertas adalah bahan serba guna dengan banyak kegunaan. Semua kertas yang dihasilkan oleh mesin jenis Fourdrinier ialah kertas jenis Wove. lukisan. Helaian ini biasanya dipotong secara memanjang. seni • Untuk pembungkusan: kotak beralur. • Untuk mewakili nilai: wang kertas. tuala kertas. seperti: • Untuk menulis atau mencetak: sehelai kertas boleh menjadi dokumen. Kertas buatan tangan yang sama mempamerkan "kesan pinggir kertas". Kertas boleh digunakan berdasarkan kepada pelbagai cirinya bergantung kepada tujuan pengunaannya. majalah. iaitu jejaring kertas meninggalkan corak yang mempunyai ketumpatan yang sama sepanjang zarah kertas dan seluruh zarah-zarah. kertas dinding • Untuk pembersihan: kertas tandas. sampul surat. cek. Kertas Wove tidak mempamerkan "laidlines". dalam banyak produk pembersihan. Gentian dalam kertas pada dasarnya mengikut arah pergerakan mesin. atau sempadan kasar. nota bank. iaitu merupakan garisan kecil yang ditinggalkan di atas kertas buatan tangan dengan acuan yang dibuat daripada wayar logam atau buluh. baucar.

kertas penebat elektrik. quiling. kertas turas Rajah 15.google. pakaian • Lain-lain kegunaan: kertas pasir.com) Latihan (2 jam) Akses internet untuk mengumpul maklumat dan membanding Bezakan ciri-ciri pelbagai jenis kertas dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) • Untuk pembinaan: kertas “mache” (paper mache). kertas penyerap. kertas kejuruteraan. kertas litmus.4 Penggunaan kertas (Sumber: http://images. kertas penunjuk universal. kertas kromatografi. origami. 38 .

recyclenow.(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Berfikir (10 jam) Kita boleh menggunakan semula kertas dengan mengitar semula. Laman web ini dapat membantu. Anjurkan pameran sains mini untuk mempamerkan proses mengikitar semula kertas dan produk yang dibuat daripada kertas kitar semula. jawab soalan-soalan berikut:     Apa yang telah anda pelajari dari aktiviti ini? Bahagian mana daripada kurikulum sains sekolah rendah mengajar topik tentang kertas? Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran anda . Kitarkan semula kertas anda sendiri. Akses internet untuk mendapatkan cadangancadangan tentang bagaimana untuk mengitar semula kertas. Http://www. Apakah peranan guru dalam aktiviti ini? 39 . Simpan jurnal gambar pameran. Pada akhir aktiviti. Buat item yang berguna menggunakan kertas kitar semula yang anda telah buat.com/why_recycling_matters/how_is_it_ recycled/paper/.

org/wiki/Paper (paper) http://www.asp (properties of paper) http://www.com/density.htm (properties of paper) 40 .(SCE 3103 MENEROKA BAHAN) Rujukan http://en.wikipedia.com/kirktayl/ (how to organise a science exhibition) http://www.paperonweb.writersservices.com/pmake.com/wbs/care_storing_books.com/why_recycling_matters/how_is_it_recycled/paper/ (recycling of paper) http://www.biltpaper.htm (how to store books) http://www.paperonweb.htm (processing paper) http://www.htm (History of paper making) http://www.writersservices.geocities.com/wbs/care_history_paper.com/atoz2.recyclenow.

creamicindustry..fabrics. (2000) Chemistry-The Central Science.com/CDA/Articles ( uses of ceramics) www.net/wool.htm (vulcanisation of rubber) www. INTERNET http: // www.asp (silk) www. Fay. Third Edition.E.org/wiki/Paper (paper) http://en.BIBLIOGRAFI BOOK Brown. (2001) Chemistry.E.wikipedia.com/why_recycling_matters/how_is_it_recycled/paper/ .org/wiki/Rubber (rubber industry) http://www. New Jersey: Prentice Hall.J.uk/woodgate/materials/materials0. McMurry.find-health-articles.biltpaper. B.irrdb.com/wbs/care_history_paper.writersservices..com/atoz2.R.asp (wool) http://www.com/IRRDB/Rubber_Industry/Other_Suppliers/ProcessingChemicals/Vu lcanization..1. Lemay.C. Eighth Edition.asp (properties of paper) http://www.L.H.schoolsliason. T.htm (History of paper making) http://www.com/wbs/care_storing_books.htm (how to store books) http://www.org. Bursten.writersservices.recyclenow.net/silk.fabrics.htm (natural and manufactured materials) www. New Jersey:Prentice Hall.wikipedia.com/msh-manufactured-materials (manufactured materials) http://en.

htm (properties of paper) .paperonweb.(recycling of paper) http://www.com/kirktayl/ (how to organise a science exhibition) http://www.htm (processing paper) http://www.paperonweb.com/density.geocities.com/pmake.

UKM B Sc. j_hauching@yahoo. Guru Sains Sekolah Menengah (5 tahun) 2. UUM B. Kota Bharu. USM KPLI (Sains). Sarawak. Pensyarah Kimia Kolej Matrikulasi (5 tahun) Encik Ling Hau Ching Pensyarah IPG Kampus Rajang. Hons. Guru Kimia/Sains MRSM (7 tahun) 3.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN Dr. Pensyarah Sains & matematik ( 16 tahun) Encik George Anak Berundang Pensyarah IPG Kampus Rajang. Pensyarah Sains (5 tahun) 2. Guru Sains Sekolah Menengah (10 tahun) 2. Sarawak gberundang@yahoo.ED(Hons)Biologi/Matematik USM Dip.UUM. Pengkalan Chepa. ISMAIL Pensyarah IPG Kampus Kota Bharu.com Kelulusan: B.Sc. UKM Pengalaman: 1. 96509 Bintangor. (Kimia). MPKT Pengalaman: 1. SITI NOOR BT.com Kelulusan: MBA Pengurusan Pendidikan. Master Sains (Pengurusan Pendidikan). Kelantan sitinoor2000@yahoo.Ed (Matematik) UPM Pengalaman: 1.com Kelulusan: PhD (Pengurusan Pendidikan).Sc. 96509 Bintangor. Pensyarah Sains & matematik ( 16 tahun) . (Hons) (Biologi.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful