You are on page 1of 4

Interaksi 3 Memahami perubahan trenda populasi 1.

Setiap satu daripada peristiwa-peristiwa yang berikut boleh mengakibatkan pertumbuhan penduduk, tetapi hanya jika beberapa syarat lain dipenuhi. Dalam setiap kes, cadangkan syaratsyaratnya. (10 markah) (a) kadar kelahiran meningkat. (b) Kadar kematian berkurangan. (c) Lebih ramai orang hidup pada umur reproduktif. (d) kematian bayi berkurangan. (e) peningkatan jangka hayat.

2. Nyatakan perubahan dalam masyarakat yang boleh menyumbang kepada kejatuhan kadar kematian. -Pendidkan, perubatan, tahap kesihatan (10 markah) 3. Nyatakan dua syarat dalam masyarakat yang boleh menyumbang kepada pengurangan dalam kadar kelahiran. -Rancang keluarga, lambat kahwin (2 markah) Ancaman kepada biodiversiti 1. Senaraikan 5 ancaman kepada biodiversiti di Malaysia dan huraikan secara terperinci. -pencemaran, pembangunan tidak terancang, perubahan iklim, sumber asli, pembalakan, mebawa masuk spesies baru. (20 markah) 2. huraikan pengertian bagi spesies terancam, spesies dalam bahaya dan spesies endamik? spesies yg hampir pupus /dalam bahaya/dijumpai di hanya satu kawasan sahaja dan tidak di kawasan lain cth raffesia, kangaroo,buah kiwi. (20 markah)

3. Berapa peratus spesies yang pernah wujud di dunia ini telah pupus? A. Lebih kurang 25%

B. Lebih kurang 50% C. Lebih kurang 55% D. Lebih kurang 99%

4. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiversiti hotspot ? A. kawasan yang mempunyai biodiversiti yang tinggi dan spesiesnya dalam bahaya untuk hilang B. kawasan yang mempunyai bilangan tinggi spesie yang unik C. kawasan yang baru diteroka oleh manusia untuk penempatan D. kawasan yang mempunyai biodiversiti yang rendah dan spesiesnya adalah unik 5. Di mana boleh ditemui ekosistem yang paling terancam? A. Air tawar B. Laut C. Hutan D. Padang pasir 6. Apakah ancaman terbesar kepada biodiversiti? A. Pemburuan yang melampau B. Pertumbuhan populasi C. Penebangan hutan D. Pembelaan binatang 7. Manakah kawasan-kawasan di bumi yang mengandungi bilangan spesis terkecil? A. Padang Pasir B. Kawasan kutub C. Hutan D. Padang rumput 8. Apakah ancaman terbesar kepada biodiversiti di Asia? A. kloroflorokarbon B. Ampangan C. Pemerdagangan haram haiwan liar D. Penebangan hutan

9. Apakah sebab-sebab utama kepupusan biodiversiti? -kehiangan habitat, pemburuan, pencemaran, penebagan hutan, pencerobohan, pembangunan, pengenalan spesies baru. (20 markah)

Kepelbagaian genetik 1 1. Strain barli (A) menghasil benih yang tinggi tetapi mempunyai batang panjang yang tertakluk kepada 'tempat ' (kawasan tanaman). Satu lagi strain (B) mempunyai batang pendek dan kukuh tetapi hasil yang lebih rendah. kepelbagaian Genotip adalah HHss (hasil yang tinggi, batang panjang) dan genotip B hhSS (hasil yang rendah, batang pendek) (a) Tunjukkan bagaimana pembiak baka tumbuhan akan melakukan kacukan untuk memperolehi varieti yang mengeluarkan hasil yang tinggi, berbatang pendek. (b) Terangkan mengapa varieti ini tidak akan membiak. (10 markah)

2. Sepasang tikus mempunyai, secara purata, enam anak. Andaian (i) bahawa terdapat bilangan yang sama lelaki dan perempuan dalam jumlah anak, (ii) bahawa baka keturunan bebas kalangan mereka sendiri, berapa banyak tikus selepas tiga generasi? (10 markah)

3. (a) Berikan tiga contoh jenis persaingan antara spesies haiwan dalam populasi (b) Dalam setiap kes cadangkan perubahan yang mungkin membantu individu untuk bersaing 4. Apakah yang perlu sebelum pilihan semula jadi boleh berlaku dalam haiwan? I. mutasi gen II. pertukaran habitat III.penggabungan gen IV. Perubahan iklim A. I dan II B. II dan IV C. I dan III

D. III dan IV 5. Jika 98 daripada 200 individu di kalangan penduduk mempamerkan phenotype resesif, apa peratus daripada penduduk adalah homozigot dominan? A. 9% B. 30% C. 49% D. 70%

6. Penduduk asal satu tempat adalah sebanyak 200 telah dilanda gelombang pasang surut dan 100 orang telah dihapuskan, meninggalkan 36 resesif homozygous daripada 100 orang. Jika kita mengandaikan bahawa jumlah jantina individu sama terhapus. Ramalkan frekuensi alel yang ada dalam populasi ini selepas dilanda gelombang? (20 markah)