Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah

) Tajuk Kursus Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Special Methods in Teaching and Learning Science) PKB 3110 3 (2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua 1. Menentukan konsep, matlamat dan objektif sains dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. 2. Menganalisis prinsip-prinsip asas dalam pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. 3. Mengenalpasti masalah pengajaran dan pembelajaran proses sains untuk murid-murid masalah pembelajaran. 4. Menguasai pengajaran dan pembelajaran sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep, matlamat, objektif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. Masalah-masalah berkaitan pengajaran proses Sains, langkah-langkah, strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains dan penggunaan sains dalam kehidupan harian akan dititikberatkan. This course provides the knowledge of concepts, goals, objectives, and basic principles of teaching science to learning disabilities students. Problems related to teaching science process, procedures, strategies to overcome the problems, and the element of functional science in daily life usage will be emphasized.

55

Teori Konstruktivisme . Isi Kandungan Jam Pengenalan Kepada Sains • Definisi dan konsep Sains .Teori Ekologi Prinsip-prinsip umum dalam pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.Komponen Sains .Fizikal .Motivasi Teori Pembelajaran Sains .Kognitif . Masalah Dalam Pembelajaran Sains • Sebab-sebab kegagalan dalam pemerolehan kemahiran Sains .Tajuk Teori 1.Koordinasi Motor .Persepsi visual / auditori .Konkrit ke abstrak .Teori Biologi .Emosi Masalah-masalah dalam pembelajaran Sains dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran.Umum ke spesifik .Tumpuan .Sukar ke mudah .Teori Kognitif . .Kemahiran motor kasar dan halus .Sains dan Kehidupan Harian Faktor-faktor yang mempengaruhi proses Sains .Sedikit ke banyak 3 • • • 2.Bahasa 3 • 56 .Kognitif . .Ingatan .Persekitaran .Penaakulan Abstrak .

Inkuiri .Penerokaan Aktif . Strategi Pengajaran Sains • Kaedah pengajaran Sains .Tajuk 3.on’ .Projek Sains .Simulasi Pengubahsuaian strategi pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran Isi kandungan Peringkat/ tahap Bahan Lokasi Penilaian 4 • 57 .Aktiviti ’Hands.Kerja lapangan . Isi Kandungan Kemahiran Asas Dalam Proses Sains • • • Definisi dan konsep proses Sains Kepentingan proses Sains dalam kehidupan harian Mengenalpasti kemahiran asas yang berkaitan dengan proses Sains Membuat pemerhatian Mengklasifikasi Mengukur dan menggunakan nombor Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa .Mengeksperimen • • Peringkat-peringkat pengajaran Proses Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran Mengenalpasti konsep dan istilah Menganalisis bahan Menganalisis pengetahuan asas Hubungan dengan kehidupan harian Aplikasi dalam kehidupan Interaksi sosial Jam 4 4.Aktiviti Merentas kurikulum .Penerokaan .Eksperimen .Kerja kumpulan .Mendefinasi secara operasi .

Peringkat-peringkat Rancangan Pelajaran . Pentaksiran Kemahiran Sains • Jenis Pentaksiran .Format Rancangan Pelajaran . 3 • 7.Menentukan tahap penguasaan pembelajaran • Pentaksiran Formal . Pengajaran dan Pembelajaran Sains • Rancangan Pelajaran Harian .Ujian rujukan Kriteria .Mengenalpasti miskonsepsi dalam Sains . mengaplikasi dan mengubahsuai isi kandungan kurikulum berdasarkan jenis-jenis masalah.Aktiviti .Pemilihan bahan bantu mengajar .Hasil Pembelajaran .Kaitan dengan kehidupan Jam 5.Ujian rujukan Norma .Refleksi 4 8. . gaya pembelajaran.Buku Panduan Guru Membanding.Menilai lembaran kerja murid . tingkah laku dan tahap pencapaian murid.Menentukan tahap pemahaman .Ujian yang dibina oleh guru • Pentaksiran tidak formal .Hasil pembelajaran .Isi kandungan/kemahiran .Membuat pemerhatian 3 6 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran/KSSR • Mengkaji dan menginterpretasi komponen Sains dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan khas Bermasalah Pembelajaran. Bahan Bantu Mengajar • Kepentingan bahan bantu mengajar 3 58 .Pemilihan Aktiviti .Tajuk Isi Kandungan .

on’ Penerokaan Penerokaan Aktif Projek Sains Aktiviti Merentas kurikulum Kerja lapangan Kerja kumpulan Simulasi 12 Penghasilan Bahan Bantu Mengajar 2.Penjagaan diri . Aplikasi strategi dalam pengajaran Sains • • • • • • • • • • Inkuiri Eksperimen Aktiviti ’Hands.Kesihatan .Bahan bantu teknologi maklumat komunikasi Jam • 9.Bahan Kormersial .Kerjaya Jumlah Amali 3 30 1.Tajuk • • Isi Kandungan Ciri-ciri bahan bantu mengajar Kategori bahan bantu mengajar .Bahan bantu konkrit .Rekreasi .Bahan bantu multisensori .Keselamatan . • • • Bahan komersial Bahan Kitar semula Bahan binaan guru 6 59 .Penggunaan kemudahan awam .Bahan kitar semula .Komunikasi .Sosial .Bahan binaan guru Jenis-jenis bahan bantu mengajar . ‘ Sains Berfungsi’ untuk murid-murid bermasalah pembelajaran • Kegunaan dalam kehidupan harian .

(1998). Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia. Isi Kandungan Bahan Multisensori Bahan Teknologi Maklumat Komunikasi Multimedia Jam Pengajaran Mikro • • • • Pengajaran individu Pengajaran Berpasangan Pengajaran Kelas Gabungan Pengajaran untuk murid-murid pelbagai keupayaan Jumlah Jumlah Besar 12 30 60 Penilaian Kerja Kursus 60% Peperiksaan Akhir 40% Rujukan Utama Chew.D. Wandersee. & Novak. (1997). House. M. J. B. M.D. 60 .R. Hampshire: Falmer Press. (2003). Monk. J. Academic Press. C. Rujukan Baker. Teaching science for understanding: A human constructivist view. J. D.A: Allyn & Bacon. K. Learning to teach science: Activities for student teachers and mentors. Huraian sukatan pelajaran pendidikan khas bermasalah pembelajaran rendah dan menengah : Bidang sosial. Oh. K.. J. Jabatan Pendidikan Khas. (1995). Let’s learn science. & Piburn. The essential guide to science and mathematics in English. & Dillon. Boston.H. riadah dan kreativiti.Tajuk • • • 3. Minzes. Constructing science in middle and secondary school classrooms.J. Lumpur :Kementerian Pelajaran Malaysia. Ed. M. (2003). T. Selangor : Shinano Pub. (2003).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful