UNIVERZITET U PRIŠTINI FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽINJERSTVO MODUL : RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

STRUČNA PRAKSA Tema: WiMAX

Profesor: Ljubinko Delid

Student: Stefan Spasojevid 29/06

Kosovska Mitrovica, mart 2013

.................... 14 6.....................4 Arhitektura WiMAX-a .................................................................................................................................. 6 2..................................................... 3 2........................................................2 Sistemske performanse .......................................................................... 17 1 ............................................... 9 3...................................................................................................................................................................................... PERFORMANSE MOBILNOG WIMAX-a .....................3 Vrste WiMAX-a ... 2 2................2 Primena WiMAX-a ................ 15 ZAKLJUČAK ................................................................................................................................. 16 LITERATURA I POPIS KORISNIH LINKOVA .. ARHITEKTURA WIMAX SISTEMA .................. 12 4.....................................................................................1 Poređenje WiMAX-a i Wi-Fi .................................. 8 3..........UVOD...........................................................................................1 Sistemski parametri ........................................................................................................................................ WiMAX oprema .......................................... 12 5................ 3 2...................................................................................................1 Mrežna arhitektura ........................................................................................................................ 9 4............................................................................................................................................................................ Karakteristike WiMAX-a ............... 9 3.................... 4 2............................................................................................................................................................................................................... WiMAX u Srbiji .......................SADRŽAJ: 1.................................................

1. ali očekuje se da de obuhvatati budude WiMAX standarde. Fond de modi prilagođavati svoj raspon aktivnosti u bududnosti z a visno događajima na tržištu. ili je provajder usluga posveden primeni WiMAX mr eže. certificiran od strane nadležnog tiela Saveza za patente koja se bavi razvojem 802. kao što je 802. uključujudi i prikladna rešenja za međusobno licenciranje među članovima Saveza.16e WiMAX opreme. pa tako i za WiMAX. Fond patenata obuhvata de razna rešenja za rojalitete. Prikladno licenciranje intelektualnog vlasništva i modeli regulisanja prihoda od autorskih prava od ključne su važnosti za bilo koju tehnologiju. Intel. Samsung i Sprint. Cilj Saveza je stimulisati što više inovacija i ulazak novih subjekata u WiMAX ekosistem kroz jednostavan. Tačne uslove fonda određivade vlasnici neophodnih patenata za WiMAX tehnologiju. Kako bi podstakle izgradnju poštenog. Clearwire.16d ili fiksnu WiMAX tehnologiju. kompanije Alcatel-Lucent. svako ko je zainteresovan za isporuku WiMAX rešenja može postati korisnik licenci iz fonda Saveza. OPA želi postid i jasno definisanu praksu licenciranja intelektualnog vlasništva. Fond nede uključivati patente za 802. U tu svrhu. Pored toga. Cisco. proizvoda ili aplikacija. najavile su osnivanje Saveza otvorenih patenata (Open Patent Alliance ili skradeno OPA). a broji više od 500 članova i ima široku podršku raznih poslovnih subjekata. može se pridružiti Savezu. OPA je važna karika u lancu koja dodatno učvršduje ved postojedi WiMAX sistem. Savez namerava stvoriti “fond WiMAX patenata” koji de pomodi partnerskim kompanijama da dobiju pristup patentnim licencama po pristupačnim cenama. transparentnog i uravnoteženog modela primene prava i razvoja WiMAX tehnologije i proizvoda. 2 . Osnivač i Saveza predviđaju stvaranje rastudeg i stabilnog okruženja za regulisanje intelektualnog vlasništva za WiMAX tehnologiju i njen razvoj što de osigurati uspešnu primenu WiMAX rešenja i usluga na globalnom nivou. Svaka tvrtka koja ima barem jedan neophodan patent. Nezavisna treda osoba testirade nužnost patenata kako bi se definisali njihovi vlasnici.16m rešenje sledede generacije. predvidiv i pošten sistem sprovođenja intelektualnih prava koji podstiče široku primenu WiMAX standarda. što de omoguditi krajnjim korisnicima da iskoriste razne klase i formate uređaja te aplikacije kako bi uživali u svim prednostima velikog Bandwidtha i kvalitete usluga koju WiMAX omoguduje.UVOD WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija koja omogudava širokopojasni bežični pristup Internetu uz upotrebu radiofrekvencijskog spektra od 2 do 11 GHz.

3 . umesto kablovske.1 Poređenje WiMAX-a i Wi-Fi Poređenje i konfuzije između WiMAX-a i Wi-Fi su učestale. WiMAX postavlja nove tehničke standarde. Slika 2. Zajedničko ovim standardima je da se vežu uz bežično spajanje i pristup Internetu.1. područja u kojima bi takvo postavljanje bilo veoma skupo (brdsko-planinska područja). Takođe. Ovo je zaključak istraživanja koje je proveo Satellite Users Interference Reduction Group (SUIRG) koji izričito lobira za razvoj satelitske povezanosti. pa je zato domet prenosa do 100 m ( slika 2. WiMAX je prvenstveno razvijen za metropolska bežična područja (WMAN).). WiMAX-ovu tehniku karakteriše radio-transmisijska veza operatera i korisnika. Karakteristike WiMAX-a Kao što je spomenuto ranije. domet prenosa je reda veličine od nekoliko kilometara. Međutim jedna od retkih negativnih strana o kojima se priča po internetskim forumima odnosi se na mogudnost da WiMAX blokira satelitsku komunikaciju u području na kojem je implementiran. WiMAX tehnologija de oživeti upravo ona područja u kojima ne postoji telefonska veza potrebna za širokopojasni Internet. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija (MAN .1.2. i ima ključnu ulogu u održavanju rastudeg procesa razvoja bežičnih Internet veza. s naglaskom na mobilnost.1.11 (WiFi) vezu sa Internetom. čime su korisnici prisiljeni birati koja im je tehnologija važnija. te pružiti bežični DSL i pristup lokalnoj petlji. Upravo je bežični širokopojasni pristup Internetu jedan od najvažnijih razvojnih segmenata u sve naprednijem polju telekomunikacija. Wi-Fi standard je razvijen za lokalne bežične mreže (WLAN).metropolitan area network). Omogudi de IEEE 802.1. a nagađa se da se radi o pokušaju očuvanja spektra slobodnih frekvencija potrebnih za njihov razvoj. verovatno zato što se radi o sličnim a opet prilično različitim standardima. 2.

koji je bespojno i spojno baziran.2 Primena WiMAX-a Reč je o tehnologiji koju odlikuje velika pokrivenost signalom od 15 do 50 kilometara (što zavisi od optičke vidljivosti i ostalim smetnjama) velike propusne modi. Svaka konekcija je bazirana na specifičnom rasporedu algoritama. WiMAX može biti alternativna tehnologija kad nije mogud pristup javnoj govornoj usluzi (odnosno na području gdje je gradnja žičane infrastrukture komplikovana ili neisplativa). Slika 2. WiMAX koristi mehanizme koji se baziraju na konekciji između bazne stanice i korisničkog uređaja. Npr.Takođe ova dva standarda imaju različite QoS (Quality of Service) mehanizme.1. WiMAX radi na spojno-orijentisanom MAC-u. Putem te tehnologije korisnik može dobiti usluge širokopojasnog bežičnog pristupa Internetu i govorne i usluge data saobradaja. koji se priključuje na struju i spaja sa računarom i telefonom. Wi-Fi radi na MAC CSMA/CA protokolu. gdje paketi imaju različite prioritete zavisno o njihovim oznakama. 4 . nego samo posebni WiMAX uređaj. Teoretske brzine prenosa podataka iznose i do 70 Mbit/s (međutim.2. u praksi su znatno niže). Wi-Fi koristi mehanizme slične fiksnom Ethernetu. WiMAX ne treba telefonski priključak. 2. VoIP saobradaj može imati vedi prioritet nego Web pretraživač.

1).2).3).MMDS) nisu udovoljavale komercijalne zahteve jer nisu omogudavale uslugu u uslovima NLOS (non-line-of-sight) – odnosno postojala je prepreka između bazne stanice i prijemnika. omogudi de uvođenje širokopojasnog pristupa Internetu na području gde je gradnja žičane infrastrukture komplikovana ili neisplativa (slika 2. S jedne strane. a s druge strane. ali u takvim urbanim sredinama signal i dalje biva dovoljno snažan za pružanje usluge krajnjim korisnicima (slika 2.2.2. Internetu. WiMAX naravno najbolje funkcio niše u uslovima LOS (line of sight situations). omogudi de konkurentskim operaterima da ponude širokopojasni pristup Internetu po nižim cenama i uz vede brzine. Takođe. Ranije bežične tehnologije (npr. IP telefonija (IP-Internet Protokol) i slično (slika 2.Osnovna namena sistema je pružanje pristupa lokalnim mrežama.3 5 .2. Slika 2.2. WiMAX može pokazati svoje prednosti vezane uz širokopojasni pristup Internetu. međutim za razliku od ranijih tehnologija. odnosno prepreke između bazne stanice i korisnika smanjuju domet i propusnost. LMDS.2. video-telefonija. prenos video zapisa. Slika 2. Zgrade.2. nudi prihvatljiv domet i zadovoljava propusnost svojim korisnicima koji su u situaciji NLOS.

3. javlja se potreba za upotrebom rezervnog odašiljača na području pogođene kvarom.).Neke od glavnih zamerki WiMAX-a su interferencija sa drugim odašiljačima (OFDM. Fiksna konfiguracija može zameniti telekomunikacijske mreže bazirane na bakarnoj žici.1. A u mobilnoj varijanti WiMAX može poslužiti kao alternativa mrežama pokretne telefonije (3G).1. 2. Naime postoje dve vrste WiMAX mreža:  fiksne(slika 2. te kablovsku televiziju koja je temeljena na koaksijalnom kablu a koja nudi ISP (Internet Service Provider) usluge. WiMAX ima potencijala zameniti brojne postojede telekomunikacijske infrastrukture (slika 2. Takođe treba napomenuti da s obzirom n a t o d a je WiMAX bežičan javlja se problem kvaliteta usluge (kodiranje i modulacija) te jamčenje sigurnosti (enkripcija).3.3).3. 6 .3.OFDMA ). Još jedan od problema nastaje ukoliko dođe do kvara bazne stanice. Upravo takva delikatna situacija ukazuje da fiksna telefonija nudi itekao vedu pouzdanost mreže nego WiMAX.3 Vrste WiMAX-a Slika 2.2) i  mobilne(slika 2.

3.2. Slika 2.3. 7 .Slika 2.3.

Odnosno služi kod prenosa podataka između dve bazne stanice ili bazne stanice i krajnjeg korisnika.4.4.1) može uočiti.2. tj. Point-to-Multipoint (PMP) Point-to-Multipoint je sinonim za distribuciju. PMP se koristi za komunikaciju između bazne stanice i više krajnjih korisnika. jedna je pošiljalac a druga je primalac. Point-to-point (P2P) Point-to-point se koristi kada postoje dve strane interesa. 8 .1 Kao što se iz prethodne slike (slika 2. postoje dva scenarija bežidne implementacije: P2P (point-to-point) i PMP (point-to-multipoint).4 Arhitektura WiMAX-a Slika 2.

4.82 ITU Veh.14 -12. Rx 2 ili 4 # MS Tx/Rx Tx: 1.4.3. Parametri Vrednost Broj 3-sektorskih čelija 19 Operativna frekvencija 2500 MHz Duplex TDD Širina kanala 10 MHz Razmak između baznih stanica 2. Multi-path model kanala za simulaciju performansi [8] Redosled 1.8 km Minimalni razmak između BS i MS 32 m Tip antene 70°(-3db) sa 20db „Front-to-back“ odnosom Visina bazne stanice 32 m Visina mobilnog terminala 1.2.72 -27.14 -13.5.14 Tabela 2.82 -8.3.92 -4.5 m Dobit antene bazne stanice 15 dbi Dobit antene mobilne stanice -1 db Maksimalna snaga BS snaga pojačavača 43 bBm Maksimalna snaga mobilnog terminala 23 dBm # BS Tx/Rx Tx: 2 ili 4.1 Sistemski parametri Pošto je mobilni WiMAX zasnovan na skalabilnom OFDMA. Za potrebe kvanitativne procene prefomansi sistema mobilnog WiMAX-a razmatrademo sistem mobilnog WiMAX-a sa slededim karakteristikama datim u slededim tabelama. Model Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 kanala (db) (db) (db) (db) (db) (db) ITU Ped.2.5. B Ch-103 -3.6 9 . menjajudi sistemske parametre on može biti fleksibilno konfigurisan da radi sa različitim širinama kanala. Sistemski parametri mobilnog WiMAX-a [ 7] 3.6 1.92 -11.14 -18. PERFORMANSE MOBILNOG WIMAX-a 3.82 -11. A Ch-104 -3.3. Rx:2 Šum bazne stanice 4 db Šum mobilne stanice 7 db Tabela 1.2 Sistemske performanse Za procenu perfomansi mobilnog WiMAX-a je primenjena simulacija bazirana na 1xEVDV metodologiji procene.14 -23. Simulacija perfomansi pretpostavlja heterogene korisnike sa mešavinom mobilnih korisnika kao što je opisano u tabelama 2 i 3.17 -4.

2x2 MIMO DL Alamouti STC podrška UL Sarađujudi SM MIMO prelaz Adaptivni STC prelaz HARQ CC.5 GHz. Prepostavlja se da imamo pun baferovan FTP saobradaj i proporcionalno jasan raspoređivač. Rezultati pokazuju da sistem mobilnog WiMAX-a ima visoku spektralnu efikasnost. i uplink kontrolni ka nal je 7 OFMD simbola u downlink-u i 3 u uplink-u.Model kanala ITU Ped. 3 UL. Parametri Vrednost Tip saobradaja Puni bafer Procena kanala Idealizovan PHY apstrakcija EESM² Raspoređivanje Vlasnički direktno proporcionalan Link Realističan sa kašnjenjem povratne veze Konfiguracija antene 1x2. DL spektralna sektorska efikasnost je oko 1. 3 retransmisije Kodiranje CTS Overhead frejma 11 OFDM simbola (7 DL. a UL spektrala sektorska efikasnost je 0. Takođe se prepostavlja da imamo dobru estimaciju kanala i realistično podešavanje linka.3 6 120 km/h Jakes 0. Sa dve prijemne antene. Sistemski parametri mobilnog WiMAX-a [ 10] U tabeli 5.1 Tabela 3. MAP. su sumirane perfomanse za TDD implementaciju sa kanalom od 10 MHz. Sa 2x2 MIMO.2 bit/sec/Hz. Overahead (podaci koji nisu korisnički sadržaj) frejma računajudi preambulu. Mešani korisnički model kanala za simulaciju performansi *9 + Postoji 10 korisnika po sektoru.6 6 30 km/h Jakes 0. SIMO i MIMO konfiguracijom antena i DL/UL odnosom od 28:9 i 22:15. 1 TTG) Simbola podataka po frejmu 37 DL/UL A 28:9 B 22:15 Tabela 4. Jedan simbol je alociran za TTG te dobijamo ukupno 11 simbola overhead-a i 37 simbola podataka i za downlink i za uplink.55 bit/sec/Hz. B Ch-103 ITU Veh. respektivno. A Ch-104 Broj puteva Brzina Fading Verovatnoća dodjele 6 3 km/h Jakes 0. spektralna efikasnost se povedava za 10 . Noseda frekvencija za simulaciju mobilnog WiMAX-a je 2. Svaka bazna stanica je konfigurisana sa tri sektora sa delijom i faktorom frekvencijske reupotrebe sektora koje ima vrednost 1 (jedan).

2 Mb/s 0. potkanal koji je razmatran za ovaj slučaj je potkanal sa PUSC diverzitnom potkanalizacijom a dobit frekventno selektivnog raspoređivanja nije uzeta u obzir .87 b/s 1 Hz 10. DL sektorski protok je 13. Visoka spektralna efikasnost kombinovana sa širokim kanalskim opsegom omogudava vrlo veliki sektorski protok. uključujudi video i VoIP.55 b/s 1 Hz 2. respektivno za DL i UL.60 Mb/s a UL sektorski protok je 1.63 Mb/s 1.76 b/s 1 Hz UL 1. Stoga. sa optimizovanim sistemom mobilnog WiMAXa.74 Mb/s 0. Treba primetiti da je 11 simbola overhead-a vrlo oprezna procena overhead-a.73 b/s 1 Hz 2.83 Mb/s 0. Sa tipičnim opsegom DL/UL odnosa izmedu 3:1 i 1:1. spektralna efikasnost može biti povedana još za 15 do 25%.8 Mb/s 1. Sa frekventno-selektivnom AMC potkanalizacijom. Dodatno. Sistemske performanse mobilnog WiMAX-a [11] Još jedna prednost sistema mobilnog WiMAX-a je njegova sposobnost da dinamički promeni DL/UL odnos da bi se prilagodio mrežnom saobradaju.60 Mb/s 1.63 Mb/s i 2. Za mnoge aplikacije. DL sektorski prjenos može varirati između 10 Mb/s i 17 Mb/s. a UL sektorski prenos može varirati izmedu 2 Mb/s i 4 Mb/s. Ovi rezultati su bazirani na osnovnoj MIMO (2x2) konfiguraciji. dalja poboljšanja perfomansi mogu biti realizovana sa dodatnim naprednim mogudnostima mobilnog WiMAX-a.74 Mb/s. [12] 11 .6 MB/s 1. Visoki sektorski protok podataka je krucijalan za omogu davanje širokopojasnog servisa za podatke. Sa 2x2 MIMO i DL/UL odnosom od 3:1.83 Mb/s. spektralna efikasnost i protok mogu biti poboljšani za 20 do 30% u odnosu na rezultate koji su prikazani u tabeli 5. kao što je AAS. saobradaj je paketstki i WiMAX može raditi efikasnije sa manjim overhead-om. Maksimalni DL sektorski prenos može biti vedi od 20 Mb/s a maksimalni UL sektorski prenos može biti vedi od 8 Mb/s. sa odnosom DL/UL od 3:2 sektorski protoci su 10.55% za DL i 40% za UL.09 b/s 1 Hz UL 1. Opcije Antena SIMO MIMO DL: 28 simbola podataka DL: 22 simbola podataka UL: 9 simbola podataka UL: 15 simbola podataka Link Sektorski prenos Spektralna Sektorski Spektralna efikasnost prenos efikasnost DL 8.21 b/s 1 Hz 6.38 Mb/s 0.83 b/s 1 Hz Tabela 5.59 b/s 1 Hz DL 13.

Svaka delija se sastoji od bazne stanice (BS) i jedne ili više pretplatničkih stanica (SS). Okvir je baziran na nekoliko glavnih principa: o Podrška za različite RAN (radio pristup mreži) topologije. Fiksni pristup je početno kombinovan sa portabilnim i onda je proporcionalno evoulirao do pune mobilnosti. CPE. U slučaju spoljne pretplatničke opreme. bazna stanica obebeđuje “Tačka-tačka” (PTP) servis ili “Tačka-više tačaka” (PMP) servis u cilju da opslužuje više pretplatničkih stanica. IEEE 802. takode. sadrži visoko usmerene antene koje su usmerene prema baznoj stanici.1 Mrežna arhitektura IEEE 802.11b/g WAN) koji imaju pristup na CPE.4. gdje su pretplatičke stanice u mogudnosti da komuniciraju među sobom bez potrebe za baznom stanicom. personalni digitalni uredaj (PDA) ili periferijska kartica (PCI) računara ili laptopa. 3GPP3 i 3GPP2 mrežama. 12 .1. Tipična IEEE 802.16 mreža *4+ Bazna stanica tipično sadrži jednu ili više široko-emisionih antena koje mogu biti podeljene u nekoliko manjih sektora.16 mreža može biti postavljena u različitim formama. IEEE 802. korisnici u unutrašnjosti zgrade su spojeni na konvencionalnu mrežu kao što je Ethernet LAN (IEEE 802. Zapravo. zavisno od implementacije topologije. Zavisno od potrebe. Slika 4. gde suma svih sektora čini pokrivenost od 360°.1.16 mreža se sastoji od fiksnih infrastrukturnih položaja. Arhitektura i upotreba WiMAX-a ima dvosmernu evoluciju.16 mreža. Grupa delija može biti grupisana da čini mrežu. Bazna stanica obezbeđuje konekciju sa jezgrom mreže. gde su bazne stanice spojene kroz mrežno jezgro kao što je prikazano na slici 4.3 LAN) ili bežicni LAN (IEEE 802. Pretplatnička stanica može biti montirana na krovu ili zidu kao pretplatnička oprema (CPE) ili zaseban ručni uređaj kao što je mobilni telefon.16 mreža nalikuje delijskom telefonskoj mreži. podržava miješanu topologiju. Tako da. ARHITEKTURA WIMAX SISTEMA 4.16 RAN nezavisnost arhitekture dok omogudava međusobnu integraciju i umrežavanje (interworking) sa WiFi. IEEE 802. o Dobro definisan interfejs s ciljem da omogudi 802.

Slika 4. sa preporukom upotrebe IPv6 infrastrukture. Čvrsta dvostrana korisnička autentifikacija bazira se na raznovrsnim mehanizmima kao što je korisničko ime/lozinka. WiMAX je projektovan tako da bi se udružio sa dosadašnjim standardnom i bežičnom infrastrukturom. [6] 13 . o Podrška za IPv4 i IPv6 klijentske i aplikacijske servere. WiMAX MAN je šematski sličan point-to-multipoint rasporedu delijskih mreža. IETF definisane IP tehnologije i povečanje izgradnje svih IP 802. ponovna zaštita podataka (data reply protection). X. WiMAX mreža ima više baznih stanica i udruženih antena koje bežično komunicuraju sa velikim brojem korisničkih uređaja (ili pretplatničkih stanica). o Funkcionalni produžetak za podršku bududih razvoja ka punoj mobilnosti i dostavljanju širokopojasne multimedije. Arhitektura WiMAX sistema [5] Arhitektura se prilogođava različitim online i offline klijentskim zahtevima. to je prikazano na slici 4.o Snaga i otvorenost.2. Bide pogodna za prilagođenje svim dosadašnjim tipovima operatora. Podržavade široki opseg TCP i UDP aplikacija u realnom vremenu i van realnog vremena. SIM (**pretplatnički identifikacijski modul++). univerzalni SIM (USIM) i **RUIM (uklonjivi korisnički identifikacijski modul)++ i pružanje usluga kao što je intengritet podataka.509 sertifikacija.2. poverljivost podataka i neodricanje dužine ključa dozvoljene unutar globalne regulacije. Arhitektura de biti primenjiva na licencne i nelicencne 802.16 razvoje.16 pristupa mrežama koristedi COTS (Components Of The Shelf) opremu. Prikladna je za integraciju sa postojecim IP operatorima core network (DSL. kablovski pristup ili 3G) preko interfejsa baziranog na IP. On se obrde oko strateški pozicioniranih baznih stanica čiji je s ignal usmeren u područje CPE-ova.

iako je samo mesec dana ranije puštena u rad prva WiMAX mreža u SAD-u. Krajnji korisnik ga instalira u svome domu ali i sam odgovara za njega. Alcatel-svijet. Najveda prednost kudnog prijemnika (slika 5. Nortel. slika 2. vodeda na području implementacije WiMAX tehnologije. potrebno je imati baznu stanicu (odašiljač) i prijemnik. Cisco. Fujitsu.2).3) situacija kada prijem WiMAX signala nije ometan od strane prepreka (zgrade. Lenovo i Toshiba ved u oktobru 2008.2. Takođe veliki proizvođači mobilnih uređaja ne zaostaju i oni su svesni nužnosti implementacije WiMAX-a.1 a) spoljni (eksterni) b) kućni modem Uvidevši široke mogudnosti koje nudi u skoroj bududnosti WiMAX tehnologija. ponudili prenosne računare s podrškom WiMAX-a. pogotovo ako se uzme u obzir LOS (line-of-sight.2 14 . a) b) Slika 5. kao što ved je spomenuto.1_a) ) nude bolje performanse nego kudni prijemnici. Alvarion. pa takva situacija oslobađa provajdera (operatora) od dodatnih troškova implementacije. Spoljni prijemnici (slika 5. Asus. Nokia Siemens. Primer top 10 na rang listi redom su: Samsung.1_b) ) je njegova jednostavnost implementacije. Slika 5. mnogi proizvođači računaske opreme počeli su implementirati WiMAX prijemnike u svojim proizvodima. Korparacija Samsung. Motorola.5. Naravno implementacija takvog prijemnika je i skuplja nego implementacija unutrašnjeg prijemnika. zidovi). WiMAX oprema Što se tiče opreme za korišdenje WiMAX tehnologije. prva je izbacila na tržište mobilni telefon sa WiMAX podrškom (slika 5. Prijemnici mogu biti spoljni ili unutrašnji (kudni). Tako su Acer. i Telsima. Soma.

trebali ponuditi usluge WiMAX-a u Beogradu i Nišu. WiMAX u Srbiji Najvedu prednost WiMAX-a u vreme razvoja osedaju ruralna i nerazvijena područja. 15 . je do sada podelila koncesije za WiMAX u svim vedim okruzima. Slede. koja je zadužena za podelu koncesija. Shodno tome u Srbiji možemo očekivati da se ova tehnologija primeni prvenstveno na MAN (Metropolitan Area Network) sisteme koji bi u potpunosti pokrivali vede gradove. između ostalog. Iako je dosta vremena prošlo od kako je Srbija krenula u liberalizaciju telekomunikacijskog tržišta. koji de priključiti na struju i spojiti ga sa računarom i telefonom. WiMAX tehnologija je alternativa fiksnoj telefoniji jer je dostupnija građanima zbog svoje povoljnije cene (i do 35 %) od drugih mogudih širokopojasnih pristupnih tehnologija. Vedina se i dalje pravda da s e ne može slo žiti isplativ poslovni model na toj tehnologiji.6. činjenica je da i danas kompanija Telekom (Telekom Srbija) i dalje po svim pokazateljima monopolista. Konsing. Telekomunikacioni provajderi su. Uprkos velikim očekivanjima. WiMAX je bežična tehnologija koja novim fiksnim telefonijama omogudava da zaobiđu infrastrukturu Telekoma te na taj način brzo i jednostavno dođu do krajnjih korisnika. Najviše koncesija dobila je kompanija Telekom Srbija. ali se njihova ponuda odlaže zbog brojnih razloga. Korisnik ne treba imati telefonski priključak na (Telekoma Srbije) nego samo posebni WiMAX uređaj. Telenor je jedina kompanija u Srbiji koja u praksi uspešno nudi komercijalne usluge putem WiMAX-a. Telenor. Orion i SBB. Republička Agencija za Elektronske Telekomunikacije (RATEL). Naime kao što je ved spomenuto ranije. u Srbiji se WiMAX tehnologija širi vrlo sporo. ali i na brdska i slabo naseljena područja poput planina. WiMAX tehnologija omogudava da se veliki i retko naseljeni prostori mogu dovoljno dobro pokriti bez raširene infrastrukture koja zahteva ulaganje velikih finansijskih sredstava i treba prodi duži vremenski period za rast. VIP.

ZAKLJUČAK WiMAX je tehnologija bliske bududnosti koja de zadovoljiti veliku potražnju za brzim i bežičnim pristupom internetu. široko područje delovanja osiguravaju dobar kvalitet usluge koji de ujedno biti jeftinija od dosadašnjih tehnologija. Njegova brzina. od mob ilnih telefona preko MP3 plejera. Vrlo verovatno de uskoro WiMAX biti neizbežan u svakodnevnoj upotrebi. 16 . ali sasvim sigurno da de se upotreba WiMAX tehnologije i dalje širiti. pa do frižidera u kudi. Ved sada noviji modeli mobilnih uređaja i laptopova poseduju mogudnost komunikacije WiMAX tehnologijom. Šta de biti u bududnosti to je teško predvideti.

html.wimax.wikipedia.sk. http://www. Mobile WiMAX – Part I: A Technical Overview and Performance Evaluation. Neki od korisnih linkova: http://en. http://www.wimaxforum.com/ http://www.LITERATURA I POPIS KORISNIH LINKOVA Svi potrebeni podaci za izradu ovog seminarskog rada. Jun 2006.org/ WiMAX Forum.org/ 17 . pronađeni su na Internetu.org/wiki/WiMAX http://www.rs/2005/08/sknt02.wimaxforum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful