FORMAT PENULISAN TUGASAN QGJ 3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT UNTUK GROUP ENCIK RASHDAN 1. Pengenalan 2.

Konsep sukan sepanjang hayat dan rekreasi. ( Umum ) 3. Definisi sukan sepanjang hayat dan rekreasi ( Umum ) 4. Kepentingan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam pembangunan domain psikomotor, kognitif dan afektif murid. - Objektifnya perlu dibuat berdasarkan tiga aktiviti program yang dirancang. - Saranan Objektif: Psikomotor : 4 Konitif : 2/3 Afektif : 1/2

5. Program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang realistik dan mampu dilaksanakan di sekolah. - Saranan Program: - Program yang dirancang hendaklah dapat dijalankan sepanjang tahun disekolah. - Program yang dirancang hendaklah tidak terdapat dalam takwim sekolah. - Program yang dirancang hendaklah mengandungi kedua-dua elemen Sukan Sepanjang Hayat & Rekreasi. - Contoh Nisbah Pemilihan Program : 2 -Program Sukan Sepanjang Hayat 1 - Program Rekreasi

6. Kajian dan tinjauan terhadap bagaimana sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dilaksanakan di sekolah luar negara. - Saranan Kajian & Tinjauan: - Kajian & Tinjauan yang dipilih hendaklah meliputi kedua-dua elemen Sukan Sepanjang Hayat & Rekreasi. - Contoh Nisbah Kajian & Tinjauan : 2 -Program Sukan Sepanjang Hayat 1 - Program Rekreas

Brosur salah satu program sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang di laksanakan di sekolah.Saranan Brosur: Dapat menyerlahkan kreativiti Mengandungi segala maklumat yg jelas tentang salah satu aktiviti yang dirancang pada bahgian/poin ke5.2 Kepentingan 6.. EJ2013 . Rujukan.3 Pelaksanaan 7. 8.1 Sejarah 6. . P/S: Selamat menyiapkan tugasan….Saranan Penulisan/Kandungan Kajian & Tinjauan 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful