COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P100 PARTEA I - P100-1/2011 PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLADIRI 5.

PREVEDERI SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR DE BETON 5.4. PROIECTAREA ELEMENTELOR DIN CLASA DE DUCTILITATE MEDIE (DCM) 5.4.1. Condiţii referitoare la materiale (1) La realizarea elementelor seismice principale se vor utiliza betoane cel puţin de clasa C 16/20. (2) Elementele structurale se armeaza numai cu bare din oţel profilat. Fac excepţie etrierii închisi si agrafele pentru armarea transversala care pot fi executaţi din bare neprofilate. (3) În zonele critice ale elementelor principale se vor utiliza oţeluri cu alungiri specifice corespunzatoare efortului maxim de cel puţin 5%. Aceasta condiţie este realizata de oţelurile din clasele B şi C. (0) 5.4.2. Condiţii geometrice 5.4.2.1. Grinzi (1) Laţimea grinzilor va fi cel puţin 200 mm. (2) Raportul între laţimea bw si înalţimea secţiunii hw nu va fi mai mic decât 1/4. 5.4.2.2. Stâlpi (1) (1) Dimensiunea minima a secţiunii nu va fi mai mica de 300 mm. (0) 5.3.4. Prevederi de alcătuire la starea limita ultima 5.3.4.1. GRINZI. ASIGURAREA CERINŢELOR DE DUCTILITATE LOCALĂ. (1) Zonele de la extremitaţile grinzilor cu lungimea lcr = hw, masurate de la faţa stâlpilor, precum si zonele cu aceasta lungime, situate de o parte si de alta a unei secţiuni din câmpul grinzii, unde poate interveni curgerea în cazul combinaţiei seismice de proiectare, se considera zone critice (disipative). (2) Cerinţele de ductilitate în zonele critice ale grinzilor se considera satisfacute daca sunt îndeplinite condiţiile de armare date în continuare la alineatele (3)…(7). (3) Cel puţin jumatate din secţiunea de armatura întinsa se prevede si în zona comprimata a acestor sectiuni. (4) Coeficientul de armare longitudinala din zona întinsa, ρ = As / bd, satisface condiţia : ρ ≥ 0,5(fctm / fyk) în care, fctm valoarea medie a capacitaţii de rezistenţa la întindere a betonului fyk valoarea caracteristica a capacitaţii de rezistenţa la curgere a oţelului. Valoarea minima a coeficientului de armare trebuie respectata pe toata deschiderea grinzii. (5) Armaturile longitudinale se vor dimensiona astfel încât înalţimea zonei comprimate xu sa nu se depaseasca valoarea de 0,25d. La calculul lui xu se va ţine seama si de contribuţia armaturilor din zona comprimata. (6) Se prevede armare continua pe toata deschiderea grinzii. Astfel:

min = 0.2.0025 − Coeficientul mecanic de armare: wwd. (6) Daca lcl / hc < 3.a.3. (4) Se consideră zone critice secţiunile de la baza stâlpilor de la fiecare nivel. 1.08 2. b. de regula. Aurelian Vaduva Turnu Magurele . (7) În interiorul zonelor critice se vor prevedea etrieri si agrafe care sa asigure ductilitatea necesara si împiedicarea flambajului local al barelor longitudinale.48) în care b0 latura minima a secţiunii utile (situata în interiorul etrierului perimetral) dbL diametrul minim al barelor longitudinale. va fi cel puţin 0. (3) Între armaturile din colţuri se va prevedea. va fi astfel încât : ( ) s ≥ min {hw /4. (5) În afara cazului când este determinata printr-un calcul mai riguros. distanţa dintre etrieri. 450 mm} (5. întreaga lungime a stâlpului se considera zona critica si se va arma în consecinţa. ρ. nu va depasi. (1) Forţa axiala normalizata.4. Modul de dispunere a armaturii transversale va fi astfel încât sa se realizeze o stare de solicitare triaxiala eficienta. cel puţin un sfert din armatura maxima de la partea superioara a grinzilor se prevede continua pe toata lungimea grinzii. (8) În zonele critice ale stâlpilor se va prevedea armarea transversala minima data de cea mai severa dintre condiţiile: 1. pe fiecare latura.(9). b. valoarea 0.min = 0. În restul zonelor critice: ( ) − Coeficientul unidirecţional de armare: ρw. nd. iar lcl este înalţimea libera. 8dbL} (5. diametrul etrierilor dbw ≥ 6 mm.min = 0. STÂLPI.04. 8dbL} în care dbL este diametrul minim al armaturilor longitudinale. cel puţin câte o bara intermediara. ASIGURAREA CERINŢELOR DE DUCTILITATE LOCALĂ. 2. deasupra secţiunii teoretice de încastrare : − Coeficientul unidirecţional de armare: ρw.65. (2) Coeficientul de armare longitudinala totala. Condiţiile minime pentru a realiza aceste cerinţe sunt cele date la (8). 200 mm. 5.008 si maximum 0.175 mm. lcl /6. ( ) Rezumatul a fost intocmit de: ing. s.0035 − Coeficientul mecanic de armare: wwd. b. lungimea zonelor critice se determina cu : lcr ≥ max {hc. Distanţa în secţiune dintre barele consecutive aflate la colţul unui etrier sau prinse de agrafe nu va fi mai mare de 250 mm . la partea superioara si inferioara a grinzilor se prevad cel puţin câte doua bare cu suprafaţa profilata cu diametrul ≥ 14 mm.min = 0. ( ) (7) Etrierii prevazuţi în zona critica trebuie sa respecte condiţiile : (0) a.06 (9) Armarea transversala va respecta condiţiile : (0) − Distanţa dintre etrieri nu va depasi s ≤ min {b0 /2. În zona critica de la baza stâlpilor.22) unde hc este cea mai mare dimensiune a secţiunii stâlpului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful