PROGRAM PENDIDIKAN INSKLUSIF

Posted on April 20, 2008 by hildaain
Disediakan oleh Pn. SHAMSIAH BT MOHD JAIS, Penyelaras Pendidikan Khas SK. Matang (Setiausaha Biro Lawatan Panitia Pendidikan Khas LM&S)

Latar Belakang Pendidikan Inklusif menyediakan peluang bagi murid-murid yang mempunyai kecacatan seperti Slow Learner, terencat akal ringan, Down Sindrom, Autisme, Epilepsi dan sebagainya supaya dapat belajar di dalam kelas normal bersama rakan sebaya. Mereka diberikan alat sokongan khas seperti mendapat bimbingan dari guru kelas yang bekerjasama dengan guru kelas khas bagi membolehkan mereka mengikuti pelajaran Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni dan lain-lain mata pelajaran dengan lebih berkesan. Kelas Pendidikan Khas mempunyai seramai 38 orang murid. 4 orang murid difikirkan layak mengikuti Program Pendidikan Inklusif ini. Rasional Pendidikan Inklusif menjadi satu faktor terpenting dalam usaha meningkatkan intelek, taraf hidup dan budaya untuk meluaskan peluang pendidikan kepada semua warganegara. Program Inklusif akan dapat memastikan : > Perkongsian kemudahan serta alat-alat tertentu dengan sepenuhnya. > Peluang berinteraksi antara kanak-kanak Istimewa dengan kanak-kanak lain. > Pengagihan perkhidmatan yang lebih adil. > Pengagihan sumber yang lebih luas dan adil. > Peluang kanak-kanak Istimewa menyesuaikan diri dalam masyarakat. > Menerapkan nilai-nilai murni antara kanak-kanak istimewa dengan kanak-kanak lain. Matlamat Pendidikan Inklusif adalah merujuk kepada percampuran ( mainstreaming ) kanak-kanak Pendidikan Khas di sekolah-sekolah normal. Hakikatnya, ini memberi peluang kepada kanak-kanak istimewa untuk belajar di sekolah-sekolah normal dan menyertai aktiviti-aktiviti yang ada. Dengan ini, peluang untuk mereka menyesuaikan diri dari awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan biasa dapat dialami dan seterusnya mewujudkan golongan yang berupaya, mampu berdikari dan berkeyakinan. Objektif Kanak-kanak dapat belajar dengan kadar lebih berkesan dalam kelas biasa daripada mereka berada dalam situasi yang terpisah. Ini kerana pertambahan peluang-peluang untuk belajar dan mempraktikkan kemahiran-kemahiran baru dalam konteks yang lebih natural dengan wujudnya model-model rakan sebaya ( role model ). • • Apabila semua kategori kanak-kanak ditempatkan dalam kelas biasa bersama, mereka dapat membina suatu hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan bersama. Murid-murid normal mendapat keuntungan daripada usaha-usaha mereka menyokong dan membantu mengendalikan rakan-rakan ‘Khas‘ sekelas mereka. Mereka juga dapat belajar memahami rakan-rakan ‘Khas’ ini tanpa mengira perbezaan, kekurangan dan kecacatan. Pendidikan Inklusif menyediakan peluang yang lebih kepada kanak-kanak istimewa untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan.

Filed under: Uncategorized | Tagged: Program Inklusif | Leave a Comment »

Penilaian keberkesanan Program Pendidikan Inklusif dijalankan secara berperingkatperingkat. Meninjau sejauh mana kemahiran yang telah diajar di kelas normal. Mengumpul. 8. 5. Perlaksanaan yang dijalankan secara berperingkat ini bertujuan bagi memudahkan pihak pentadbiran mengenal pasti guru-guru kelas normal yang sesuai dan inovatif sebagai guru integrasi. Guru Pendidikan Khas menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak khas ini. 9. Menjalani P&P mengikut jadual yang telah ditetapkan. Berikut disenaraikan langkah-langkah yang telah dijalankan dalam perlaksanaan Pendidikan Inklusif di sekolah ini. Program Pendidikan Inklusif ini dijalankan secara ‘Partikal Inclusion’. 10. Menyediakan alat bantu mengajar mengikut keperluan kanak-kanak khas. 4. Mengadakan sesi perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru kelas normal yang akan terlibat dengan perlaksanaan Program Pendidikan Inklusif. Pilihan yang tepat ini sangaat penting dalam menjayakan Program Pendidikan Inklusif. 3. Matang. 7. SHAMSIAH BT MOHD JAIS. Pada tahun 2006 sebagai tahun permulaan. Menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan fizikal kanak-kanak khas dalam bilik darjah biasa. Pada peringkat permulaan Pendidikan Inklusif dijalankan secara ‘Partikal Integration’ sahaja. 2. Mengadakan sesi suai kenal di antara Kanak-kanak khas dan kanak-kanak normal. . menganalisis data dan maklumat murid-murid Khas yang akan mengikuti Program Pendidikan Inklusif. Kanak-kanak khas ini ditempatkan dalam kumpulan kanak-kanak normal semasa mengikuti sesi P&P di dalam kelas normal.STRATEGI PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INSKLUSIF Posted on April 19. 6. 2008 by hildaain Disediakan oleh Pn. 1. Penyelaras Pendidikan Khas SK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful