APLIKASI PENDEKATAN KODALY

PENGENALAN
Bahagian ini member pendedahan yang ringkas tentang kaedah Kodaly dalam Pengajaran Pembelajaran Muzik.Fokusnya ialah komponen yang terdapat di dalam kaedah ini.Latihan amali dalam teknik Kodaly merupa bahagian yang penting di mana anda boleh mengamalkan untuk memahaminya sebelum anda mengaplikasikannya di dalam pengaaran dan pembelajaran.Anda diberi peluang untuk membuat pengajaran mikro dengan member focus kepada tonik solfa,isyarat tangan,notasi,symbol dan sebutan irama yang boleh disalurkan melalui nyanyian.

OBJEKTIF
Di akhir topik ini,anda seharusnya dapat: 1. Menyenaraikan komponen yang terdapat di dalam kaedah Kodaly 2. Membandingkan beza antara pendengaran dalaman dan pendengaran yang biasa 3. Mengamalkan nynyian solfa,isyarat tangan dan sebutan irama dan notasi lidi dengan tepat 4. Mengaplikasikan sekurang-kurangnya satu daripada tiga teknik teknik Kodaly di dalam pengajaran dan pembelajaran dan 5. Melaksanakan pengajaran mikro dengan berkesan

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK
Topik ini mengandungi banyak aktiviti “hands on” melalui latihan amali.Di samping didedahkan dengan kaedah Kodaly anda perlu mengamalkan teknik Kodaly secara latih tubi supaya anda dapat memahaminya dan juga dapat mengaplikasikan teknik tersebut di dalam bilik darjah.Di dalam topik ini anada akan menjalani pengajaran mikro dengan member focus kepada teknik Kodaly.

harmoni.mudah kepada kompleks dan konkrit kepada abstrak.1.1 Kaedah Kodaly secara berturutan 3.Kebanyakan lagu-lagu kanak-kanak dan permainan mempunyai meter 2.KOMPONEN KAEDAH KODALY Komponen kaedah Kodaly meliputi lima perkara di bawah ini: 3.notasi lidi dan sebutan irama. Unsur-unsur muzik yang lain seperti bentuk.Kanak-kanak tidak dapat memahami konsep semibreve dengan mudah memandangkan nilainya yang mempunyai 4 kiraan di mana ia tidak terdapat di dalam perlakuan mereka setiap hari.2 Nyanyian 3.Meter tigaan hanya diperkenalkan setelah kanak-kanak dapat mengikuti dab merasai meter duaan dan empatan dengan baik.5 Improvisasi 3.1 Kaedah Kodaly secara berturutan Di dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi teknik Kodaly biasanya disalurkan melalui kegiatan menyanyi secara berturutan daripada prinsip bunyi sebelum symbol.Jenis lagu ini sesuai dijadikan permulaan pemahaman konsep irama.1.dinamik boleh diatur dan disusun secara berturutan dalam kaedah ini. .tempo. KONSEP IRAMA Salah satu unsure muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama.meter atau tanda masa yang laziam duaan dan empatan digunakan.Irama yang asas di dalam kaedah ini ialah irama yang bersamaan dengan pergerakan harian kanakkanak seperti berjalan (krocet-mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver-mempunyai nilai ½ kiraan) lain-lain pergerakan yang sesuai. Di dalam pemahaman konsep irama.Konsep irama dan sebutannya akan diterangkan dengan lebih jelas pada bahagian simbol.1.1.1.4 Penghafazan 3.3 Pendengaran dalaman 3.1.

ini menunjukkan permulaan pembelajaran dalam corak tonal lebih baik didahulukan melalaui lagu-lagu yang mengandungi rangkain pic menurun.konsep meodi juga perlu diperkenalkan secara berturutan.Amerika Syarikat hinggalah ke Hungary. Contohnya panggilan nama mereka di rumah: Corak perkembangan muzikal kanak-kanak didapati serupa di seluruh dunia.jeda minor 3 dan major ke 2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan dari negara Jepun.Oleh yang demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu.Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak.Jeda minor ke 3 (somi). Ton yang menurun lebih mudah untuk kanak-kanak mempelajari dan meniru daripada ton menaik.Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. .Di dalam kajian konsep melodi.KONSEP MELODI Di samping konsep irama.mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. so dan mi yang mempunyai jeda minor ke 3. Berikut adalah cirri-ciri perkembangan muzikal (konsep melodi) kanak-kanak yang perlu diambil kira sebelum kaedah berturutan ini dijalankan.jeda major ke 2(so-la)dan perfek ke 4 (mi-la) selalunya terdapat dalam nyanyian solfa ‘sing song chants’.Kanak-kanak menghadapi kesukaran untuk menyanyi dalam pic yang tepat jika terdapat semiton di dalam melodi yang dinyanyikan. Renj untuk kanak-kanak menyanyi dengan selesa dalam pic yang tepat adalah terhad kepada 5 atau 6 ton dalam ‘whole tone’.

1. Mengiku kajian yang dijalankan Renj kanak-kanak di dalam pengajaran pembelajaran kaedah Kodaly. 3. seronok.biasanya kanak-kanak akan memulakan dengan nada pic atas dalam jeda minor ke 3 – F#.Kanak-kanak lebih mudah menyanyi pic yang melompat daripada pic yang bergerak rapat: Not G ke E lebih mudah dinyayikan daripada G ke F#.saying. Berikut adalah beberapa aktivitu kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajarab pembelajaran muzik: Permainan “Mesej Rahsia”.mengharap menggunakannya dengan berkesan.Lompatan pic yang oktaf adalah paling sukar bagi kanak-kanak untuk menyanyikannya. alat dan lain-lain bidang muzik justeru ia boleh .Eb dan E adalah yang paling sesuai.Cara kanak-kanak 3. Sebelum memulakan pengajaran guru meminta murid membaca latihan atau menyanyi engan lambat serta senyap (di dalam kepala).3 Pendengaran dalaman Pendengaran dalaman atau “inner hearing” merupakan kemahiran yang agak kompleks dan sukar dijelaskan.Murid tersebut membaca nota tersebut dan menyanyikan secara berbisik di telinga guru.1.2 Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik semula jadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang.Kanak-kanak menggunakan dan suara sebagai alat yang melahirkan baik bagi perasaan gembira.Ini bermakna lagu-lagu yang di dalam nada D.Guru memberikan sehelai nota yang mengandungi mesej rahsia kepada seorang murid. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kemahiran muzik seperti nyanyian.Ia melibatkan kemahiran mendengar atau selalu disebut sebagai ‘memikirkan’ sesuatu unsure muzik seperti melodi atau irama di dalam mental seseorang tanpa membunyikannya.permainan diketepikan.Walaupun ia bukan mudah untuk dicapai namun ia boleh diajar kepada kanak-kanak melalui teknik permainan yang mudah dan menyeronokkan.sedih.

Proses diulang dengan motif-motif yang pendek.guru akan meminta menyanyikan lagu tersebut di hadapan kelas. 3.Murid digalakkan “berfikir”dahulu sebelum menulis balik pada baluk di sebelah kanan.(setelah latihan dijalankan berkali-kali murid diberi latihan dengan menggunakan motif yang lebih panjang) Contoh 2 Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafazan.Guru menggunakan isyarat tangan kepada sesuatu melodi dan meminta muridmurid menyanyikan dengan senyap di dalam kepala.Meneka lagu.Ini boleh dilakukan melalui teknik permainan. Tahap yang tertinggi bagi seseorang yang telah menguasai pendengaran dalaman ini ialah apabila ia dapat menganalisis skor orkestra dan mendengar karya tersebut di dalam kepalanya.murid diberi sehelai kertas di mana di bahagian kiri telah diisi dikosongkan.1.(Murid juga boleh menggantikan tempat guru. Murid mrndengar guru memainkan 2 atau 3 not di kibod berulang-ulang.4 Penghafazan Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatu lagu itu dengan cara menghafaz atau “learning by heart”.Alternatif yang lain ialah menggunakan papan solfa fan peninjuk) Memikir not ke 5 (atas atau bawah).Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itu kepada solfa.Contohnya.Namun ada cara yang lebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini. Contoh 1 Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafaznya sambil :berfikir” melodi tersebut.Setelah guru member masa untuk merasai melodi itu.Di bahagian kanan pula .Murid-murid menyanyi dua bar pertama dan ia adalah not E dan apabila sampai ke bar ketiga terdapat perubahan nada ke D = do dan secara automatisnya menyanyikan not B (yang sepatutnya mi) sebagai la.Setelah selesai dengan not-not pada baluk.satu lagu rakyat dipilh mempunyai G sebagai do.

(aktiviti ini boleh menggunakan simbol atau notasi lidi dengan nama solfa) .menulis.murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful