Pitagoraszi számmisztika 1.

Gandalf - amágus, az egó Az 1-es szám a pitagoraszi
számmisztika szerint a mágust, az anyagi világ urát, valamint ellenpólusként az egó megjelenését képviseli. Ez azt jelenti, hogy az az ember, akit valamilyen formában ez a szám jellemez, annak komoly feladata van saját egójának legyőzésével. Ha képes megvalósítani ezt a feladatot, vagyis tudatos énjét képes alárendelni a mindenség akaratának, akkor "fehér mágus" az élet tudatos ura válik belőle. Ameddig az egó a legkisebb mértékben is megnyilvánul benne, lehet akármilyen életművész az illető, csupán "szürke mágus" lesz belőle. Ugyanez a helyzet a Gyűrűk Ura Gandalfjával is, aki mint Szürke Gandalf, azaz szürke mágus debütál a történetben. A első részben könnyen megfigyelhetjük, hogy bár Gandalf életét áthatja az Univerzum szolgálatának feladata, mégis olykor-olykor megjelenik saját egója némi mellékízt adva a bölcs öregember karakterének. Gondolok itt arra a félelemre, ami akkor jelenik meg benne, amikor Mória bányáin átvezető út kérdése felvetődik előtte. Inkább választja a zord hegyeken való átkelést, mintsem a bánya mélységeibe leereszkedjen. Később, mikor Pippin(7) oltári zajt csap a bányában Gandalf szintén eléggé kivetkőzik magából. Persze kiderül, hogy mi okozza Gandalf hihetetlen félelmét Mória bányáitól, és ez szorosan összefügg az Egó kérdésével is. Megjelenik Balrog a tűz démona, aki a történetben az emberi egó metaforájaként szerepel. Ez a démon, mint ahogy Gandlaf is mondja "Erősebb mindannyitoknál". Ő viszont kénytelen megküzdeni ezzel a "Homály"-ból érkező démonnal, vagyis saját egójával. A harcban Ő is odaveszik egójával együtt. Később, mint az egó terhétől végképp megszabadult "fehér mágus" tér vissza, hogy részt vegyen az emberiség mindent eldöntő harcában a sötétség ura Szauron ellen. számmisztika szerint a bölcsesség száma, ellenpólusként a kétség megjelenését képviseli. Annak az embernek, akit ennek a számnak a rezgése jellemez, fokozottan szembesülnie kell élete során a kétségek és félelmek sorozatával. Ha azonban képes legyőzni ezeket, megvalósítja a bölcsességet. Vagyis azt az állapotot, amikor feltétel nélkül bízik önmagában és a sors gondviselésében. Tudja, hogy a világban jó és rossz dolgok egyaránt vannak, és ő az, aki dönthet közöttük.

2. Boromir - abölcsesség, a kétség A 2-es szám a pitagoraszi

Legolas - a feltétel nélküliség. és bele kell vetni a végzet hegyének tüzébe. Annak az embernek. Boromir. a védelem . Gondolom sokunk számára ismerős a kérdés. akinek képletében a 3-as szám megtalálható egész élete folyamán szembesülnie kell a feltétel nélküli odaadó szeretet kérdésével. hogy végül teljesen elveszti a talajt a lába alól. hogy a gyűrű nem pusztítható el. a védelmet. az anya szerepét jeleníti meg a családban. Az egyik legnőiesebb rezgés. mely elbukott volna. mekkora hibát követett. Boromir az a karakter. ha tovább viszi a kétkedést. Fródót is meggyanúsítja. A Gyűrű sorsárol folytatott vitában maximálisan kiáll Aragorn (4) mellett. hogy szükség van e a gyűrű megsemmisítésére. már egyáltalán nem létezne a Gyűrű hordozásának kérdése. Ebben a pillanatban megvalósítja a bölcsességet. aki az egész történet folyamán feltétel nélküli odaadással követi a csapatot. Vele előszőr Völgyzugolyban találkozunk a Gyűrű hordozásval kapcsolatos nagygyűlésen. ahol kiderül. Ellenpólusa a szeretetlenség és a feltételekhez kötöttség állapota. Míg Legolas az érzelmeket. addig Aragorn a racionalitást képviseli. mely ellentmond a szellemi törvényeknek. a Helm szurdoki csata előtt elveszti feltétlen bizalmát Aragorn iránt és megkérdőjelezi a csata értelmét. és mekkora veszélybe sodorta magát a feladatot. Félelmei odáig fajulnak. hogy biztosítsa annak védelmét. mint bármikor azelőtt. hanem el kell vinni. Ezzel is segíti a szövetség további útját. Végül csak halála pillanatában látja be. Boromir már rögtön az elején hangot ad kétkedésének: "Mi van. aki az embereket képviseli ebben a társaságban. 3. és bölcsességé változtatja azt. valamint a feltétel nélküli szeretet kérdését hordozza. A 3-as szám a pitagoraszi számmisztika értelmében a feltétel nélküli el és befogadás. biztosítani az otthon melegét. és nem lehetne e az ellenség ellen fordítani. a kettő pedig nincs meg egymás nélkül. A Gyűrű Szövetségében ezt a szerepet Legolas tölti be. Egyszer Ő is meginog ugyan.A Gyűrű szövetségében Boromir karaktere képviseli a 2-es szám hordozta kétkedést. Gondoskodni a családról. aki ha korábban felülemelkedik kétkedésén (Isildur a Végzet hegyénél). és mindenki feltétel nélküli szeretetét. de nagyon hamar belátja tévedett és a csatát ugyaolyan feltételnélküliséggel vívja meg. Legolas végig a háttérben marad és egy percre sem hagyja cserben a szövetséget. végig megkérdöjelezi azt. ha nem sikerül?". Az ember az. hogy a Gyűrűt a sötétség szolgálatába akarja állítani.

mint egy király. Tudnia kell. a hétköznapi élettől teljesen elszakadt. addig Aragornak az a feladata ebben a küldetésben. Úgy töltheti be hivatását. Feladata. A Gyűrű Szövetségében ezt a szerepet Aragorn Isildur örököse tölti be. de úgy. A Gyűrű szövetségében ezt a karaktert Samu képviseli. és egyfajta tanítói szerepet hordoz. kizárólag érzelmi illetve szellemi szinten megnyílvánuló ember. mint mikor Gondorba titokban belopodzva gyógyítani kezdi az embereket. ha egyszerűen tudja. a racionalitás A 4-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a racionalitást. aki elvezeti a hobbitokat Völgyzugolyba. a vezetést képviseli. hogy megállja a helyét a mindennapi életben. a mindennapi életben való helytállást. A történetben egyébként végig aktív. segítse őt visszatalálni a mindenkori mértékhez. addig a 4-es szám a maximális aktivitás megjelenítője. de ennek ellenére soha nem ítélkezik. de mivel sok a harcokban megsebesült ember. alázatosan irányítja a családot. ő egész éjszaka velük törödik. hogy Frodót (9). egészen a végzet hegyéig kitart. és ha kell. Ő az. illetve az alázat helyett hatalmat gyakorló vezető. a mértéket. királya legyen az embereknek. hogy visszatérjen Gondorban és alázatos vezetője. a hitet. Neki is gondoskodás a feladata. Nehézségei által gyüjtött tapasztalatait pedig a szó eszközével adja tovább. általában véve racionális gondolkodású. egy pillanatra nem tér le útjáról. hogy ő végzi az aktív munkát. Ő a közép. Míg a 3-as szám képviselője passzív befogadó. számmisztika szerint. Akinek ez a szám megtalálható a képletében rengeteg váratlan nehézséggel kell szembesülnie élete során.ahit. Alázatosságát mi sem szemlélteti jobban. Míg Isildur elbukott a hatalom kérdésében. vagy akár az országot csakúgy. Már a szövetség megalakulása előtt vezetői szerepben jelenik meg. Ezeket a helyzeteket csak az önmagába vetett feltétlen hittel tudja megfelelően kezelni. hogy bármi történjék is egy pillanatra sem szabad letérnie az útjáról. Tudatosan éli a "nézd meg és menj tovább" kérdését. Az az ember. Samu. egész útján elkisérje. Aragorn - a császár. a kétkezi munkát. Frodó mellett. akinek az a feladata. Ellenpólusa. Mikor Frodó 5. akinek képletében ez a szám uralkodik. a mérték Az 5-ös szám a pitagoraszi . aki az első 4 típus feladatait és helyzeteit már megélte és jól átlátja.4. és bár ő a király. ha megtanulja az élet és az emberek sokszínűségét. aki tudja és teszi a feladatát. és alázatosan teszi a dolgát. cselekvő szereplő. A mérték állapotába akkor kerül. így szolgálja népét.

A 7-es szám képviselője mindig törekszik az erők kiegyenlítésére. A Gyűrű szövetségében ezt a karaktert Gimli képviseli. az is világossá válik. hogy a küldetés nem csak a kétkedést. kell valaki. amit tudatosan fel kell vállalnia. sötét útvesztői által. állandóan dilemmázó ember. ahol úri fogadásban lesz részük. Rá kell döbbenie. vagy pedig a zord és fagyos hegycsúcs. Mória bányáit Gimli egy pompás helynek írja el. A pitagoraszi számmisztika szerint a 7-es szám a sorsfeladat és a kiegyenlítés száma. hogy a szépséget. Ellenpolusa a döntéshozásra képtelen. 6. Végül Gandalf a döntés terhét Frodóra ruházza. Idealista elképzelése. annak élete során szembesülnie kell azzal a ténnyel. Gimli . miszerint mindent jóra fordíthat. és azokért felelősséget vállalni. csak saját magában és a feladatban találhatja meg. hogy esetleg vízbe fullad. Mivel a törpök Mithrill a legdrágább fémet bányásszák. Szüksége is van rá Frodónak. aki Mória bányái mellett dönt. Samu utána megy. Mikor megérkeznek a bányában. Ellenpólusa. de meg kell tapasztalnia. mikor már Frodót már halottnak véli. hogy minden embernek sorsfeladata van. Mória bányái (küzdelem az egóval). Törekszik arra. Mória bányája végig a válaszúti sorskérdést képviseli. még akkor is tovább megy. Akinek a 7-es szám kiemelt helyen jelenik meg képletében. Hatalmas a feladatba vetett hite. még azon az áron is. mivel a Gyűrű folyamatosan mérgezi elméjét. Ezzel a döntéssel. aki emlékezteti az eredeti célra. a szépség és harmónia A Pitagoraszi számmisztika szerint a 6-os szám a válaszúti sorskérdés dilemmáját és a tudatos döntést jeleníti meg. és Samu az. Ha ezt megtette képes lesz életével kapcsolatban is tudatos döntést hozni. a kiegyenlítő . hogy a szépséget és harmóniát a külvilágban keresse. Akinek képletében a 6-os szám megjelenik élete során meg kell tanulnia tudatos döntést hozni. mindez csak múlandó látszat.egyedül akarja folytatni útját. hogy az csakis önmagán belül találhatja meg. megdöbbenve tapasztalja.a sorsfeladat felvállalása. Ennek a számnak a képviselője hajlamos arra. Elsősorban ő hozza el Gandalf (1) számára a válaszúti sorskérdés dilemmáját. hanem az egót sem viheti tovább magával. csak akkor válik valóra. Általuk Gimli képviseli a külvilág harmóniájának keresését. a sorsfeladatát nem vállaló és a konfliktushelyzetből menekülő ember.a válaszúti sorskérdés. hogy mások életébe is elhozza a külvilág harmóniáját. Pippin . hogy a hatalmas gazdagságból mára semmi nem maradt. ha tenni is hajlandó érte. és 7. nagyon gazdagok. aki a szó tanító eszközével ezt meg is teszi.

jól bánik a szavakkal és tud hatni az emberekre. akinek valódi karaktere. és ezzel az emberiség minden eldöntő utolsó harcában. Elsősorban a saját önismeretén keresztül. mit is kellene tennie. ahol minden békés és nyugodt. Jelmondata: "Nekem nincs szükségem senkire. az irányító és szervező 9. Rendületlenül részt vállal Gondor ostromában. gyakran kell szembesülnie az igazság kérdésével.nem csak beszélni róla. Csak Trufa (8) képes szembesíteni. vállava minden kockázatot. A 8-as szám képviselője egyben kiváló szervező. Akinek a 8-as szám szerepel a képletében az élete során. A Gyűrű szövetségében ezt a szerepet Trufa képviseli. Az Entek tanácskozása. Mindvégig az igazságot képviseli egész karakterével. hogy a világban jó és rossz dolgok egyformán megjelennek. szavaink és cselekedeteink ezekkel összhangban vannak e. konfliktusoktól mentes megyében. A Gyűrű szövetségében ezt a szerepet Pippin tölti be. Meg kell tanulnia. A kellemetlen szituációkban. Ellenpólusa az igazsággal szembenézni képtelen hazug ember. hogy jelen helyzetünket összevetjük a szellemi törvényekkel és megnézzük. igazán csak a történet második és harmadik részében bontakozik ki. semmi keresnivalója ebben a harcban. aki jól átlátja a helyzetet és képes felismerni a kilépési lehetőségeket. Amikor Trufa és Pippin (7) az orkok fogságába kerül. és tudatosan választja a harcba indulást. az igazsággal. úgy érzi. hogy a beké helyreállítása érdekében neki is szerepet kell vállalnia. Az igazság kérdése csakis az isteni törvényekhez mérhető. hogy önmagában a hazugság állapotát megszüntesse és az igazság útjára lépjen. ő az. A Pitagoraszi számmisztika szerint a 9-es szám a feltétel nélküli szolgálat száma. Egyéni igényeit alárendeli a küldetésnek. Szeretne inkább hazatérni a békés. de rám mindenkinek szüksége van". miszerint. aki a történetben állandó irányító szerepet tölt be. Az igazság állapota úgy határozható meg. Frodo- a feltétel nélküli szolgálat . Pippin ekkor ébred tudatára küldetésének. aki kiáll és elmondja a véleményét. Végig övé az irányítás ebben a helyzetben. A Pitagoraszi számmisztika szerint a 8-as szám az igazság és önismeret száma. 8. nem lehet kizárólag az egyik oldalt megélni. Trufa - az igazság. hogy gondolataink. A számmisztika legmagasabb rezgése. úgy hogy felhívja a világ figyelmét arra. a háború a megyét sem kerülheti el. Trufa az. másodsorban pedig.

A 22-es szám akkor válhat igazi mesterszámmá. vagyis abba az állapotba. aki egyéni igényeit feladva rótta az utcákat. hogy a Gyűrűt visszajuttassa a végzet hegyének gyomrába. de Gandalffal (1) folytatott beszélgetése után egy percig nem kételkedik többet. hogy a világban jó és rossz dolgok egyaránt vannak. Nem szabad megfeledkezni arról.Ellenpólusa. gyakorlatias gondolkodást jelent. hogy tudatosan megéje azt. Ennek a számnak a legmagasabb szintű megnyílvánulása Kalkuttai Teréz Anya. segítsünk egy problémát megoldani. amikor tudod. hatványából áll elő. de egyedűl is meg kell állnia a lábán. aki segít neki az úton maradni. aki képes feladni addigi életét. Ez a szám két darab 2-es szintéziséből. hogy a 22-es szám hatása mindíg jelen lesz életünkben. A Gyűrű sorsáról folytatott vitában. a nagy vita közepette Ő az. Egy dolog hajtja. az tényleg mester lesz. a szolgálatot fel nem válalló. és Te vagy az aki jó és rossz között dönthetsz. hogy gyakran megkérnek minket. hogy véghezvigye a küldetést. megbízzunk önmagunkban és a sors gondviselésében. hogy a leprásoknak nyújtson testi és lelki segítséget. Akinek ez a szám szerepel a születési képletében. hanem azért. hogy állandó visszaigazolást keres a világból. A 22-es szám ezt a hatást hatványozva hordozza magában. a feltétlen szolgálat. Egy percig nem gondolkodik a vállalt feladatával járó kockázatokról. vagy kiszámított névszámai között. hogy akár bele is hallhat a feladat teljesítésébe. Persze Ő is meginog menet közben. praktikus. Ha ezt megtetted. hogy egyszerűsített esetben sem. aki vállalja feladatot: "Majd én viszem a Gyűrűt!". tudnia kell. A 22-es szám egy olyan sorsutat hordoz. Amikor a Gyűrű. Ez a szerep a legtöbb esetben úgy nyílvánul meg. mivel álladóan kétségek gyötrik saját életével kapcsolatban. amely a kétségken át elvezet a bölcsességbe. Ezáltal az egész emberiség feladatát veszi a vállára. A 2-es alapvető problémája. hogy stabil talajt találjunk a lábunk alatt. Schilling Péter A 22-es szám misztikus útja! A 22-es számot mester számnak nevezzük. ha tökéletes magabiztossággal éljük életünket A 2+2= 4-es szám a mindennapi élet dolgai között való stabil eligazodást. annak élete során egyfajta szolgáló szerepet kell betölteni az emberekkel szemben. aki tudja a helyét és dolgát a világban és maximális alázattal viseltetik az emberek iránt. A Gyűrű szövetségében ez a szerep Frodó által jelenik meg. Akinek ez a szám megjelenik képletében. A 4-es a férfi. már megmérgezte elméjét. . a saját életének a mestere. Társakra van szüksége. ha már születési képletünkben szerepel. Mória bányájában. hogy nem véletlenül kapta ezt a feladatot. A benne rejlő feladat. vagy azt feltételekhez kötő ember. Samu (5) az. A 2-es szám jelentése a pitagoraszi számmisztika szerint a "egység helyett a kétség". az császár (Tarot) archetípusa. és arról. amihez csak nekünk van megfelelő tudásunk. mivel aki megvalósítja az általa hordozott feladatot. akik támaszt nyújtanak neki.

. úgy. hogy életének mestere és alázatos szolgája. aki a lét teljes magabiztosságával uralkodik saját életén.akkor a 4-es vagyis a császár állapotába jutsz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful