UJIAN BULANAN (1) 2012

A. Tanda (√) pada kumpulan yang banyak. B1D1E1. (10 markah) 1.

2.

3.

4.

5.

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN_2012

(10 markah) 1.UJIAN BULANAN (1) 2012 B. 3. 2. B1D1E1. 5. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN_2012 . 4. Warnakan kumpulan yang sedikit.

B2D2E1. (15 markah) 1. Kemudian. tulis nombor dalam angka dan perkataan. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN_2012 . 2. 4. 5. Bilang. 3.UJIAN BULANAN (1) 2012 C.

5. 4. 1. 6. 8. 7. 2. 8. 3 1 2. 4. 6 9 NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN_2012 . 9 6 G. B2D1E1.UJIAN BULANAN (1) 2012 D. Lengkapkan dalam tertib menaik. 3.(6 markah) 1. Susun dan tulis dalam tertib menurun. (10 markah) F.(6 markah) 1. 6 6 3. 1 4 2. 7. 4. B2D1E1. 5. 3. (10 markah) E. B2D1E1. Susun dan tulis dalam tertib menaik. 2. Lengkapkan dalam tertib menurun. 3 3 3. B2D1E1. 6. 4. 9.

UJIAN BULANAN (1) 2012 H. 9 2 NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN_2012 . 8 5 2. 2 3. Lengkapkan pasangan nombor berikut. (8 markah) 1. B1D5E1. 6 4 3 4.

2. 3. 5. Tambahkan. 2 + 1 = 3 + 0 = 2 + 4 = 5 + 1 = 3 + 4 = J. + 2. = + = NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN_2012 . B3D1E1. B4D1E1. Lihat gambar dan lengkapkan ayat matematik.UJIAN BULANAN (1) 2012 I. (10 markah) 1. 4. (15 markah) 1.

= + = __________________ SEMOGA BERJAYA___________________ NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN_2012 .UJIAN BULANAN (1) 2012 3. = + 5. + + 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful