Gabriela Dumitran - Poluarea apelor de suprafata

Fenomenul de poluare
Poluare = contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieŃii sau funcŃia naturală a ecosistemelor.

Clasificare :
1. 2. 3. 4. 5.

Dupa natura poluarii: fizică, biologică si chimică; Dupa mobilitatea surselor: fixe sau mobile; Dupa ritmul emiterii: continua, intermitenta si accidentala; Dupa efecte asupra biotopului şi biocenozei: cronica sau acuta; Dupa modul de pătrundere în ecosistem: punctual sau difuz.

Sursele de poluare = locul de producere şi de evacuare în mediul înconjurǎtor a unor emisii poluante.

Criterii de clasificare: 1. nedegradabili = materiale care nu se descompun sau se descompun foarte lent în mediul natural. chimică sau biologică. Odată ce apare contaminarea. judecat în funcŃie de interferenŃa acestuia în dinamica populaŃiei. Dupa natura poluantilor: biodegradabili =substanțe care se descompun rapid in natura.Poluarea apelor de suprafata Fenomenul de poluare Poluant = factor perturbator de natura fizică. Acești poluanți devin o problemă când se acumulează mai rapid decât pot să se descompună.Gabriela Dumitran . 2. este dificil sau chiar imposibil să se îndepărteze acești poluanți din mediu. Dupa natura efectelor generate: Cu efecte directe (toxice) Cu efecte indirecte (ecologice) efecte la nivel psihologic molecular biochimic alterare mediu fizic mediu chimic .

discontinue. acizilor şi bazelor (dizolvarea rocilor sau ploi acide). nămoluri. compuşilor metalici naturali. 2. ape meteorice. radionuclizilor sau microorganismelor. În funcŃie de acŃiunea poluanŃilor în timp: continue.Gabriela Dumitran . temporară sau temporară mobilă si accidentale. . Clasificarea surselor de poluare a apei 1. cu caracter permanent. materie organică (mineralizare). Dupa natura poluarii • naturale prin intermediul materiilor solide în suspensie (eroziune). fără o localizare precisă şi dificil de controlat. Aceste surse sunt de tip difuz. • antropice care constau din deversări de ape reziduale industriale.Poluarea apelor de suprafata Poluarea apei Poluarea apei = modificarea compoziŃiei sau stării apelor ca urmare a unor procese naturale sau activităŃilor umane care generează probleme legate de imposibilitatea utilizării lor pentru anumite folosinŃe. ape uzate menajere sau microorganismelor patogene.

În compoziŃia lor intră.Poluarea apelor de suprafata Surse de poluare a apei 3. Ele au un caracter intermitent. producând o poluare difuză.ape uzate colectate prin sisteme de canalizare. germenii patogeni. apele uzate menajere utilizate în locuinŃe. substanŃe organice (produse petroliere. în general. apele uzate agrozootehnice. agenŃi infecŃiosi specific animalelor etc. În funcŃie de provenienŃa poluanŃilor: surse de poluare organizate . care rezultă din diverse procese de fabricaŃie şi au o varietatea nelimitată de poluaŃi şi nocivitatedeosebită. dificil de stabilit şi mai ales de stăpânit. Continut: impurităŃi de provenienŃă biologică. instituŃii publice. produşii de eroziune ai solului. pesticide) si substanŃe minerale. biostimulatori. surse de poluare neorganizate – ape meteorice (ploaie sau zăpadă) si rezidurile solide. unele substanŃe toxice etc. de obicei debite reduse şi o compoziŃie diversă. detergenŃi. unităŃi comerciale şi de alimentaŃie publică. substanŃe chimice folosite împotriva dăunătoriilor agricoli. . Continut: dejecŃi animale. suspensiile organice sau minerale. îngrăşăminte naturale sau sintetice. apele uzate industriale. paraziŃii antrenaŃi de pe sol.Gabriela Dumitran .

a curăŃirii acestora. îndeosebi la copii (cianoza infantilă). Acest proces duce la scăderea cantităŃii de oxigen din apă ( prin consumarea acestuia în procesul de descompunere a algelor). spălaŃi de apa de ploaie şi duşi în apa potabilă produc tulburări nervoase şi anemii grave. AzotaŃii folosiŃi ca îngrăşăminte. din apa de ploaie ce spală terenurile agricole. prin transformarea în azotiŃi care blochează hemoglobina din sânge. din complexele zootehnice genereaza înmulŃirea exagerată a algelor. din sistemele de canalizare. Diferite substanŃe chimice provenite din industrie. numită “înflorirea apelor” sau eutrofizare. cu moartea organismelor acvatice. .Gabriela Dumitran . petrolul. Poluarea apei cu petrol se face mai ales în urma accidentelor petroliere.Poluarea apelor de suprafata Poluarea apei Poluarea chimică a apei are drept sursa “ploile acide”. fenomen ce a primit denumirea de “moartea lacurilor”. Ploile acide duc la acidifierea apei. dar si cu petrol din sonde si rafinării. diferite substanŃe chimice deversate de intreprinderi industriale. îngrăşămintele chimice sau organice.

Poluarea apelor de suprafata Poluarea apei Poluarea fizică Poluarea termică are ca surse apele de răcire de la centralele termoelectrice sau nucleare asociate diferitelor industrii. Poluarea sonoră este îndeosebi rezultatul industrializării. intensificării circulaŃiei aeriene. a unor microorganisme patogene (bacterii. rutiere. executării unor construcŃii etc. urbanizării. ciuperci) sau a paraziŃilor care produc boli la om şi animalele de interes economic. din depozitarea deşeurilor radioactive.Gabriela Dumitran . Poluarea biologică presupune pătrunderea în apă. Poluarea radioactivă rezultă din explozii şi accidente nucleare de la uzinele nuclearoelectrice. .

Poluarea apelor de suprafata Consecintele poluarii: Asupra mediului: •posibilitatea contaminarii sau poluarii chimice a animalelor acvatice. in 24 de ore. . In medie. fructelor sau a zarzavaturilor. •Distrugerea florei microbiene proprii apei ceea ce determina micsorarea capacitatii de debarasare fata de diversi poluanti prezenti la un moment dat. Asupra calitatii apelor: In viata colectivitatilor umane. un om adult consuma in scopuri alimentare 2-10 l de apa. •contaminarea bacteriologica sau poluarea chimica si radioactiva a legumelor.Gabriela Dumitran . Asupra sanatati: Majoritatea bolilor din organism sunt cauzate de faptul ca oamenii nu beau suficienta apa sau apa bauta nu are cele mai bune calitati. apele sunt utilizate zilnic atat ca aliment cat si in asigurarea igienei personale.

Cu cat apa contine mai multe substante organice.Poluarea apelor de suprafata Consecintele poluarii asupra calitatii apelor: Mirosul apei provine de la substantele volatile pe care le contine ca rezultat al incarcarii cu substante organice in descompunere. chimice sau ape reziduale cu atat mirosul este mai usor de perceput.Gabriela Dumitran . . •apele bogate in fier sunt cele provenite de la tabacarii si au culoarea verde inchis sau neagra. •apele de culoare brun inchis sunt apele de la fabricile de celuloza. Culoarea apei poate da indicatii asupra modificarii calitatii astfel: •apele de culoare aramie sau bruna provin de la distilarile de carbune amestecate cu ape industriale care contin fier. al poluarii cu substante chimice sau ape reziduale. •ionii de cupru confera apei o culoare albastra. •ionii de fier dau apelor o culoare galbena. •apele care contin argila coloidala au o culoare galben-bruna.

• prin reactii chimice chiar numai intre substantele chimice din apa poluata. Astfel. • • prin actiunea radiatilor solare (ultraviolete) cu efecte antibacteriene.Gabriela Dumitran . viteza de scurgere a apei etc. care este influentata de temperatura. germenii propii apei elibereaza in apa o serie de metaboliti cu actiune antibiotica fata de germenii poluanti.Poluarea apelor de suprafata Protectia apelor: • Autopurificarea apelor se realizeaza prin procese fizice si fizico-chimice sau bio-chimice. sedimentare. . reducere. neutralizare care au loc intre substantele chimice din apa si cele din apa poluata. ducand in cele din urma la disparitia suportului nutritiv de hrana al germenilor patogeni patrunsi prin poluare.. care constau in: • sedimentarea materilor mai grele. Procesele biologice si biochimice constau in primul rand in concurenta dintre flora propriei ape si flora poluanta patrunsa in apa. prin reactii chimice de oxidare.

in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului. comunale si industriale. . a apelor reziduale. Acestea trebuie colectate si indepartate prin sisteme de canalizare sau instalatii locale de colectare. unitatile industriei carnii. •Construirea de statii de epurare pentru retinerea si degradarea substantelor organice poluante continute in apele reziduale ale localitatilor si unitatilor zootehnice inainte de eliminarea lor in apa.Poluarea apelor de suprafata Protectia apelor: Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice: Scop: mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale a acestor ecosisteme. sanatatii umane si bunurilor materiale: Masuri: •Interzicerea evacuarii la intamplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa si. abatoarele. •Distrugerea prin dezinfectie a germenilor patogeni continuti in ape reziduale ale unor institutii (spitale).Gabriela Dumitran . in primul rand.

astfel incat acestea sa nu fie antrenate sau purtate in sursele de apa de suprafata sau subterane. . •Controlul depozitarii deseurilor solide.Poluarea apelor de suprafata Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice: Masuri: •Inzestrarea cu sisteme de retinere si colectare a substantelor radioactive din ape reziduale.Gabriela Dumitran . •Construirea de statii sau sisteme de epurare specifice pentru apele reziduale ale unitatii industriale in vederea retinerii si neutralizarii substantelor chimice potential toxice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful