Aktiviti 2

Dalam proses mengambil (shot) gambar, apakah aspek-aspek teknikal dan teknik yang dirasakan sesuai digunakan untuk menghasilkan foto-foto untuk tujuan P&P. Beri penjelasan anda. Aspek-aspek teknikal dan teknik yang dirasakan sesuai digunakan untuk menghasilkan foto-foto untuk tujuan P&P iaitu: 1. Teknik penggambaran samada teknik jarak jauh, teknik jarak sederhana atau teknik panning. 2. Komposisi iaitu cara menata elemen-elemen dalam gambar. Elemen-elemen merangkumi garis , shape,forn, tekstur serta warna terang dan gelap. Komposisi penting untuk menghasilkan impak ke atas visual.

 Garis bertujuan untuk menarik perhatian pemerhati pada subjek utama.
Garis juga dapat menimbulkan kesan kedalaman dan memperlihatkan gerakan pada gambar.

 Shape merupakan satu elemen visual yang dapat menarik perhatian.  Forn diperlukan untuk memberikan kesan padat dan tiga dimensi. Ini
penting untuk mencipta kesan kedalaman dan realiti.

 Tekstur memberikan realisasi pada foto, membawa kedalaman dan kesan
tiga demensi ke dalam objek.

Adakah foto yang anda gunakan dalam proses P&P itu, dapat memberi impak terhadap pelajar anda untuk memahami topik yang diajar dan bagaimana? Ya, kerana: 1. Dapat menarik minat terhadap pelajaran. 2. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap konsep yang hendak disampaikan. 3. Merangsang pemikiran pelajar seterusnya mendorong penerokaan dan perkembangan minda murid. 4. Membantu guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman kepada murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful