You are on page 1of 2

// Aplicatie Java care lucreaza cu siruri si diverse metode din java.lang.

String

//pt un sir dat,sa se efectueze operatiile: //verifica daca sirurile sunt egale;daca pointeaza spre aceeasi adresa de memorie; //creati un sir de stringuri //concatenare de siruri //crearea unui nou string cu op += //folosirea op de asociere de la stanga la dreapta + //folosirea metodelor toString();parseInt();parseLong();valueOf();floatValue(); //metoda equals,equalsIgnoreCase,compareTo(String altSir);

import java.lang.*; public class Siruri { public static void main (String[] args) { String sir1="a fost odata ca niciodata"; String sir2="ca daca nu ar fi fost,nu s-ar fi povestit"; //verifica daca sirurile sunt egale if (sir1.equals(sir2)) System.out.println("Sirurile sunt egale"); else System.out.println("Sirurile nu sunt egale"); //verifica daca sirurile pointeaza spre aceeasi adresa de memorie; if (sir1==sir2) System.out.println("sirurile pionteaza spre aceeasi adresa de memorie"); else System.out.println("sirurile nu pointeaza spre aceeasi adresa de memorie"); //concatenarea sirurilor sir1 si sir2 System.out.println("sirul 1 este:"+sir1); System.out.println("sirul 2 este:"+sir2); System.out.println("Concatenam sirurile:"+sir1+ " "+sir2);//am adaugat un spatiu pentru estetica //folosirea metodelor toString();parseInt();parseLong();valueOf();floatValue(); String sir_numere[]={"1","2","3","4","5","6","7","8","9" }; for (int i=0;i<sir_numere.length;i++) { System.out.println(sir_numere[i]);} String sir_nou=""; for (int i=0;i<sir_numere.length;i++) { sir_nou= sir_nou+sir_numere[i]; } System.out.println("stringul cu numere:"+sir_nou); //toString(); int a=-12365; System.out.println("a=("+a+")"); System.out.println("a transformat in sir:"+Integer.toString(a));

//parseInt() -converteste o val de tip String la Integer sau Long //declaram un sir String sir_pt_parse="-4563"; System.out.println("sirul convertit in int cu parseInt():" + Integer.parseInt(sir_pt_parse)); System.out.println("sirul convertit in int cu valueOf:" + Integer.valueOf(sir_pt_parse)); //metoda equalsIgnoreCase(); String sir3="A FOST ODATA CA NICIODATA"; if (sir1.equalsIgnoreCase(sir3)) System.out.println("OK"); else System.out.println("NU E OK"); //compareTo(); if (sir1.compareTo(sir3)==0) System.out.println("Sirurile sunt egale"); else System.out.println("Sirurile nu sunt egale"); //creati un sir de stringuri String[] sir_de_siruri=new String[3]; sir_de_siruri[0]="Ralph"; sir_de_siruri[1]="Waldo"; sir_de_siruri[2]="Emerson"; //concatenarea sirurilor din sir_de_siruri System.out.println(sir_de_siruri[0]+" "+sir_de_siruri[1]+" "+sir_de_siruri[2]); //crearea unui nou string cu op += String sir4=null; if (sir4==null) System.out.println("sirul e vid"); sir4+=sir_de_siruri[0]; System.out.println("sir4 este:"+sir4); sir4+=sir_de_siruri[1]; System.out.println("sir4 este:"+sir4); sir4+=sir_de_siruri[2]; System.out.println("sir4 este:"+sir4); } }