BAB 2 : PEMBEZAAN

Matematik II (B 2001)
POLITEKNIK PORT DICKSON
JABATAN MATEMATIK SAINS DAN KOMPUTER
Pengenalan Kepada Pembezaan
1. Note Penting:

n
x 
1 −
·
n
nx
dx
d
}jika ia ungkapan
n
x maka bila beza kita akan tulis
dx
d

n
x y · 
1 −
·
n
nx
dx
dy
}jika ia persamaan
n
x y · maka bila beza kita akan tulis
dx
dy

( )
n
x x f ·

( )
1
'

·
n
nx x f
} jika ia fungsi
( )
n
x x f ·
maka bila beza kita akan tulis
( ) x f '
Pembezaan Prinsip Pertama
1. Jika ( ) x f y · , maka
·
dx
dy

( ) ( )
x
x f x x f
δ
δ − +
2. Soalan Contoh
a. ( ) x x f ·
( ) · x f '
( )
x
x x x
δ
δ − +
·
x
x x x
δ
δ − +
·
x
x
δ
δ
1 ·
b. ( ) x x f 3 ·
( ) · x f '
( )
1
]
1

¸
− +
x
x x x
δ
δ 3 3
·
1
]
1

¸
− +
x
x x x
δ
δ 3 3 3
·
1
]
1

¸

x
x
δ
δ 3
3 ·
June/JMSK/PPD/750621
1
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
c. ( )
2
x x f ·
( ) · x f '
( )
1
]
1

¸

− +
x
x x x
δ
δ
2 2
·
1
]
1

¸
− + +
x
x x x x x
δ
δ δ
2 2 2
2
·
1
]
1

¸
+
x
x x x
δ
δ δ
2
2
·
x
x
x
x x
δ
δ
δ
δ
2
2
+

· [ ] x x δ + 2

· [ ] 0 2 + x
x 2 ·
d. ( )
2
2x x f ·
( ) · x f '
( )
1
]
1

¸
− +
x
x x x
δ
δ
2 2
2 2
·
( )
1
]
1

¸
− + +
x
x x x x x
δ
δ δ
2 2 2
2 2 2
·
1
]
1

¸
− + +
x
x x x x x
δ
δ δ
2 2 2
2 2 4 2
·
x
x x x
δ
δ δ
2
2 4 +
·
x
x
x
x x
δ
δ
δ
δ
2
2 4
+

· x x δ 2 4 +

· ( ) 0 2 4 + x
x 4 ·

e. 1 3
2
+ + · x x y
June/JMSK/PPD/750621
2
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
·
dx
dy

( ) ( ) ( )
x
x x x x x x
δ
δ δ 1 3 1 3
2 2
+ + − + + + +
·
( )
x
x x x x x x x x
δ
δ δ δ 1 3 1 2 3
2 2 2
− − − + + + + +
·
x
x x x x x x x x
δ
δ δ δ 1 3 1 3 6 3
2 2 2
− − − + + + + +
·
x
x x x x
δ
δ δ δ + +
2
3 6
·
x
x
x
x
x
x x
δ
δ
δ
δ
δ
δ
+ +
2
3 6
· 1 3 6 + + x x δ


· ( ) 1 0 3 6 + + x

·
1 6 + x

f. ( )
x
x f
1
·
( ) · x f '
x
x x x
δ
δ
1 1

+
·
( )
( )( ) x x x x
x x x
δ δ
δ
+
+ −
·
( ) x x x x
x
δ δ
δ
+

2
·
x x x δ +

2
1
·
( ) 0
1
2
x x +


2
1
x
·
g. x y ·
·
dx
dy

x
x x x
δ
δ − +
June/JMSK/PPD/750621
3
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
·
x x x
x x x
x
x x x
+ +
+ +

− +
δ
δ
δ
δ
·
( ) x x x x
x x x
+ +
− +
δ δ
δ
·
( ) x x x x
x
+ +δ δ
δ
·
x x x + +δ
1
·
( ) x x + + 0
1
·
x x +
1
·
x 2
1
h. 1 + · x y
·
dx
dy

( )
x
x x x
δ
δ 1 1 + − + +
·
( )
x
x x x
δ
δ 1 1 + − + +

( )
( ) 1 1
1 1
+ + + +
+ + + +
x x x
x x x
δ
δ
·
( ) 1 1
1 1
+ + + +
− − + +
x x x x
x x x
δ δ
δ
·
1 1
1
+ + + + x x x δ
·
1 1 0
1
+ + + + x x

1 2
1
+
·
x
3. Soalan Latihan :
1.
2
5x y · 2. 3
2
+ − · x x y
3.
2
1
x
y ·
4.
2
3
1
x
y ·
5. x x y 5
2
+ · 6. 1 3 2
2
+ − · x x y
7. x y 2 · 8. 1 − · x y
Pembezaan Fungsi Algebra
A) Petua Asas Pembezaan
n
x y ·
1 −
·
n
nx
dx
dy
n
ax y ·
1 −
·
n
anx
dx
dy
k y ·
dimana k ialah pemalar
0 ·
dx
dy
June/JMSK/PPD/750621
4
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
had
0 → x δ
Gunakan
Konjugat
Gunakan
Konjugat
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
Contoh Soalan
1.
x y 9 ·
9 ·
dx
dy

2.

3
t y ·
2
3t
dt
dy
·

3.

4
3x y − ·
( )
1 4
4 3

− · x
dx
dy

4
12x − ·
4.

5
x y ·
1 5
5

· x
dx
dy

4
5x ·
5.

2
8
7
x y ·
1 2
2
8
7

• · x
dx
dy
x
4
7
·
6.

2
4
3
x
y ·

2
1
4
3
x
• ·
2
4
3

• · x
1 2
2
4
3
− −
− • · x
dx
dy

3
2
3

• − · x
3
2
3
x
− ·
7.
5 · y
0 ·
dx
dy
8.

2
1
· y
0 ·
dx
dy
Soalan Latihan :
1.
4
x
2.
7 · y
3.
2
3x y · 4.
5
t y ·
5.
4
3
7
x
y ·
6.
( )
6
3
5
x x f ·
7.
( )
3
7 − · x f
8.
3
4
1
x
y ·
B) Pembezaan Hasil Tambah
v u y + ·
dx
dv
dx
du
dx
dy
+ ·
Contoh Soalan
1.
9 2
2 5
+ + · x x y
9 2
2 5
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
+ + ·
0 2 5 2
1 2 1 5
+ + • ·
− −
x x
dx
dy
x x 2 10
4
+ ·
2.
t t y 5
3
+ ·
t
dx
d
t
dx
d
dx
dy
5
3
+ ·
( )
1 1 1 3
1 5 3
− −
+ · t t
dt
dy
5 3
2
+ · t
June/JMSK/PPD/750621
5
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
( ) 1 5 2
3
+ · x x
3.

2
2 3 4
2
5 3
x
x x x
y
+ +
·

2
2
2
3
2
4
2
5
2 2
3
x
x
x
x
x
x
y + + ·

2
5
2 2
3
2
+ + ·
x
x y
2
5
2 2
3
2
dx
d x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
+ + ·
0
2
1
2
2
3
1 1 1 2
+ + • ·
− −
x x

2
1
3 + · x

4.

z
z z
y
3
9 +
·

z
z
z
z
3
9
+ ·

2
9 z + ·
2
9 z
dz
d
dz
d
dz
dy
+ ·

1 2
2 0

+ · z
z 2 ·
5.
( )
2
2 3 + · x y kembangkan dulu
4 12 9
2
+ + · x x
4 12 9
2
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
+ + ·
12 18 + · x
6.
( )
2
2
2 + · x y  kembangkan dulu
4 4
2 4
+ + · x x
4 4
2 4
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
+ + ·
x x 8 4
3
+ ·
Soalan Latihan :
1.
2 4
4x x +
2.
6 4 2
3 4 15
+ + + +

z z z z
3.
2
2
2
3
6
x
x x
y
+
·
4.
3
3 5
5 4
t
t t
y
+ +
·
5.
( )
4
7
5
2
2
3
5
3
+ + · x
x
x f
6.
7
14
1
7 x y + ·
7.
( )
2
3 2 + · x y
8.
( )
2
2
1 x y + ·
C) Pembezaan Hasil Tolak
v u y − ·
dx
dv
dx
du
dx
dy
− ·
Contoh Soalan
1.

3 2
2 x x y − ·
3 2
2 x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
− ·

1 3 1 2
2 2 2
− −
+ • · x x

2
2 2 x x + ·
( ) x x + · 1 2
2.
9 5
4
− − · t t y
9 4 5
4
dx
d
t
dx
d
t
dx
d
dt
dy
− − ·
0 4 5
1 4 1 1
− − ·
− −
t t
dt
dy

3
4 5 t − ·
3.

2
2 3 4
2
3 2
x
x x x
y
− −
·
4.

2
3
9
z
z z
y

·
June/JMSK/PPD/750621
6
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)

2
2
2
3
2
4
2
3
2
2
2 x
x
x
x
x
x
y − − ·

2
3
2 2
1
2
− − ·
x
x y
2
3
2
1
2
1
2
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
− − ·
0 1
2
1
2
2
1
1 1 1 2
− • − • ·
− −
x x

2
1
− · x


2
3
2
9
z
z
z
z
− ·
z
z
− ·
9
z
dz
d
z
dz
d
dz
dy
− ·
−1
9

1 1 1 1
9 1
− − −
− • − · z z
1 9
2
− − ·

z
1
9
2
− − ·
z
5.
( )
2
2 x y − · kembangkan dulu

2
4 4 x x + − ·
2
4 4 x
dx
d
x
dx
d
dx
d
dx
dy
+ − ·
x 2 4 + − ·
( ) 2 2 − · x
Soalan Latihan :
1.
2 4
5 x x −
2. ( )( )
x
x x
y
3 2 − −
·
3.
2
5 2
2
3
x
x x
y

·
4.
3
3 5
5 4
q
q q q
y
− −
·
5.
( ) x x
x
x f
4
7
5
1 3
5
4
− − ·
6.
( ) 15 5
1
2
3
3
4 15
− − − − · z
t
t t t f
7.
( )
2
3x x y − ·
8.
( )
2
2
1 x y − ·
D) Pembezaan Hasil Darab
uv y ·
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ ·
Contoh Soalan:
 Bagi soalan-soalan dibawah terdapat 2 cara untuk meyelesaikannya:
a) Kembangkan dan gunakan kaedah Pembezaan Hasil Tambah atau
Pembezaan Hasil Tolak
b) Gunakan kaedah Pembezaan Hasil Darab
 Dalam contoh soalan dibawah akan menggunakan kaedah Pembezaan Hasil Darab.
Tetapi dalam keadaan biasa boleh kembangkan dan selesaikan.
1. ( ) 1 − · x x y
x u · 1 − · x v
2. ( ) 4 2 + · x x y
x u 2 · 4 + · x v
June/JMSK/PPD/750621
7
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
1 ·
dx
du
1 ·
dx
dv
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ · ∴
( ) ( )( ) 1 1 1 − + · x x
dx
dy
1 − + · x x
1 2 − · x
2 ·
dx
du
1 ·
dx
dv

dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ · ∴
( ) ( )( ) 2 4 1 2 + + · x x
dx
dy
8 2 2 + + · x x
8 4 + · x
( ) 2 4 + · x
3. ( )( ) 3 1 2 + − · x x y
1 2 − · x u 3 + · x v
2 ·
dx
du
1 ·
dx
dv
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ · ∴
( )( ) ( )( ) 2 3 1 1 2 + + − · x x
dx
dy
6 2 1 2 + + − · x x
5 4 + · x
4.
( )( ) 5 3 2
2
− + · x x y
2
2
+ · x u 5 3 − · x v
x
dx
du
2 · 3 ·
dx
dv

dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ · ∴
( )( ) ( )( ) x x x
dx
dy
2 5 3 3 2
2
− + + ·
x x x 10 6 6 3
2 2
− + + ·
6 10 9
2
+ − · x x
Soalan Latihan :
1. ( ) 5
2
− · x x y 2.
( ) 2 2
2
+ · x x y
3. ( )( ) x x y + + · 3 4 4.
( )( ) 5 3 2
2
− + · x x y
5. ( )( ) x x y + − · 3 4 2 6.
( )( ) 5 3 2
2
− + · x x x y
E) Pembezaan Hasil Bahagi
v
u
y ·
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

·
Contoh Soalan
1.

1
2
+
·
x
x
y

2
x u · 1 + · x v
x
dx
du
2 · 1 ·
dx
dv
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

· ∴

( ) ( )
( )
2
2
1
1 2 1
+
− +
·
x
x x x
June/JMSK/PPD/750621
8
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)

( )
2
2 2
1
2 2
+
− +
·
x
x x x

( )
2
2
1
2
+
+
·
x
x x


( )
( )
2
1
2
+
+
·
x
x x
2.

1 3
2
2

+
·
x
x
y
2
2
+ · x u 1 3 − · x v
x
dx
du
2 · 3 ·
dx
dv
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

· ∴

( ) ( )
( )
2
2
1 3
3 2 2 1 3

+ − −
·
x
x x x

( )
( )
2
2 2
1 3
6 3 2 6

+ − −
·
x
x x x

( )
2
2 2
1 3
6 3 2 6

− − −
·
x
x x x

( )
2
2
1 3
6 2 3

− −
·
x
x x
3.
x x
x
y
5
1 4
4
2
+
+
·
1 4
2
+ · x u x x v 5
4
− ·
x
dx
du
8 · 5 4
3
− · x
dx
dv
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

· ∴

( ) ( )( )
( )
2
4
3 2 4
5
5 4 1 4 8 5
x x
x x x x x

− + − −
·


( )
( )
2
4
3 2 5 2 5
5
5 4 20 16 40 8
x x
x x x x x

− + − − −
·


( )
2
4
3 2 5 2 5
5
5 4 20 16 40 8
x x
x x x x x

+ − + − −
·

( )
2
4
2 3 5
5
5 20 4 8
x x
x x x

+ − − −
·
June/JMSK/PPD/750621
9
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)

( )
2
4
2 3 5
5
5 20 4 8
x x
x x x

− + +
·
4.
3 2
9
2
+

·
x
x x
y
x x u 9
2
+ · 3 2 − · x v
x
dx
du
2 · 2 ·
dx
dv
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

· ∴

( ) ( )
( )
2
2
3 2
2 9 2 3 2

+ − −
·
x
x x x x

( )
( )
2
2 2
3 2
18 2 6 4

+ − −
·
x
x x x x

( )
2
2 2
3 2
18 2 6 4

− − −
·
x
x x x x

( )
2
2
3 2
24 2


·
x
x x

( )
2
3 2
) 12 ( 2


·
x
x x
Soalan Latihan :
1.
2
5
2
4

+
·
x
x
y
2.
( )( )
2
3 2 1
2
+
− +
x
x x
y kembangkan dulu yg atas
3.
3 2
9
+

·
x
x
y
4.
( )
x
x
y


·
2
3 2
2
kembangkan dulu yg atas
F) Pembezaan Fungsi Gubahan (Petua Rantai)
( ) u f y ·
( ) u g u · dx
du
du
dy
dx
dy
* ·
NOTA PENTING :
 Gunakan petua rantai @ fungsi gubahan nie adalah untuk persamaan yang
kuasanya > 2. (jika kuasa 2 maka persamaan itu perlu dikembangkan)
 Terdapat 2 cara untuk selesaikan persamaan yg ada kuasa > 2
Contoh : ( )
6
2
2 3 − · x y
o Gunakan petua rantai
katakan : 2 3
2
− · x u
6
u y ·
June/JMSK/PPD/750621
10
2. then bezakan yang
dalam kurungan
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
x
dx
du
6 ·
5
6u
du
dy
·
dx
du
du
dy
dx
dy
* · PETUA RANTAI/ FUNGSI GUBAHAN
x u
dx
dy
6 6
5
∗ · ∴
( )
5
36 u x ·
then gantikan balik nilai u tadi dgn nilai sebenar
( )
5
2
2 3 36 − · x x
o Gunakan cara biasa (mesti tunjuk cara petua rantai dulu baru cara ini)

( ) ( ) 2 3 2 3 6
2
6
2
− − · x
dx
d
x
dx
dy
( ) x x 6 2 3 6
1 6
2
• − ·

( )
5
2
2 3 36 − · x x
 cara ini sesuai untuk selesaikan persamaan yang ada juga gunakan
cara Pembezaan Hasil Darab atau Pembezaan Hasil Bahagi :
 Contoh soalan : ( ) ( ) 1 2 3
5
2
− − · x x y atau
2
5 3
3
+
+
·
x
x
y

 Akan diterangkan lebih lanjut selepas Petua Rantai
Contoh Soalan PETUA RANTAI/FUNGSI GUBAHAN
1.

( )
5
3
3 + · x y
katakan
3
3
+ · x u
,
5
u y ·

2
3x
dx
du
·
4
5u
du
dy
·

dx
du
du
dy
dx
dy
* ·

2 4
3 5 x u
dx
dy
∗ · ∴
( )
4 2
15 u x ·
gantikan balik nilai :
( )
4
3 2
3 15 + · x x
dx
dy

2.

( )
8
2
3 2 x x y + ·
katakan
x x u 3 2
2
+ ·
,
8
u y ·
3 4 + · x
dx
du

7
8u
du
dy
·

dx
du
du
dy
dx
dy
* ·
( ) 3 4 8
7
+ ∗ · ∴ x u
dx
dy
gantikan balik nilai :
( ) ( ) 3 4 3 2 8
7
2
+ + · x x x
dx
dy

3.

( )
7
3
2 x y − ·
katakan
3
2 x u − ·
,
7
u y ·

2
3x
dx
du
− ·
6
7u
du
dy
·

dx
du
du
dy
dx
dy
* ·
4.

( )
5
3
2 5
1
+
·
x
y
maka
( )
5
3
2 5

+ · x y
katakan
2 5
3
+ · x u
,
5 −
·u y

2
15x
dx
du
·
6
5

− · u
du
dy

dx
du
du
dy
dx
dy
* ·
June/JMSK/PPD/750621
11
1. bezakan kuasa 
mula
2
kuasa turunkan
dan kuasa -1
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)

2 6
3 7 x u
dx
dy
− ∗ · ∴
( )
6 2
21 u x − ·
gantikan balik nilai :
( )
6
3 2
2 21 x x
dx
dy
− − ·

2 6
15 5 x u
dx
dy
∗ − · ∴

( )
6 2
75

− · u x
gantikan balik nilai :
( )
6
3 2
2 5 75

+ − · x x
dx
dy

Soalan Latihan :
1.
( )
11
5 3 − · x y
2.
( )
5
2
2 + · x y
3.
( )
9
2 3
3 2 5 x x x y + − ·
4.
( )
15
3
2 4 x y + ·
5.
4
1
2
3

,
_

¸
¸
− ·
x
y
6.
12
2
2 3 5
2 3

,
_

¸
¸ − +
·
x
x x x
y
7.
( )
6
2
5 2
2
x
y

·
8.
( ) 2 3
1
4
+
·
x
y
9.
( )
4
2
5 3 2
5
x x
y
− −
·
10.
( )
3
3
5
1
x x
y
+
·
Soalan Berkaitan Pembezaan – kuasa > 2
1.
( ) ( ) 3 1 2
4 5
+ − · x x y

( )
5
1 2 − · x u 3
4
+ · x v
( ) 2 1 2 5
4
• − · x
dx
du

3
4x
dx
dv
·
( )
4
1 2 10 − · x
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ · ∴
( ) ( ) ( ) [ ]
4 4 3 5
1 2 10 3 4 1 2 − + + • − · x x x x
dx
dy

( ) ( ) ( ) ( ) 3 10 1 2 4 1 2
4 3 4
+ + − − · x x x x
( ) ( ) 30 10 4 8 1 2
4 3 4 4
+ + − − · x x x x
( ) ( ) 30 4 18 1 2
3 4 4
+ − − · x x x
( ) ( ) 15 2 9 2 1 2
3 4 4
+ − • − · x x x
( ) ( ) 15 2 9 1 2 2
3 4 4
+ − − · x x x
2.
( ) ( )
8
3
3
5 3 3 2 − + · x x y

( )
3
3
3 2 + · x u ( )
8
5 3 − · x v
June/JMSK/PPD/750621
12
Faktorkan
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
( )
2
2
3
6 3 2 3 x x
dx
du
• + · ( ) 3 5 3 8
7
• − · x
dx
dv
( )
2
3 2
2 2 18 + · x x ( )
7
5 3 24 − · x
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ · ∴
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
2
3 2 8 7
3
3
2 2 18 5 3 5 3 24 2 2 + − + − • + · x x x x x
dx
dy
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
2 3 7
2
3
18 5 3 24 2 2 5 3 2 2 x x x x x − + + − + ·
( ) ( ) [ ]
2 3 3 7
2
3
90 54 48 48 5 3 2 2 x x x x x − + + − + ·
( ) ( ) [ ] 48 90 102 5 3 2 2
2 3 7
2
3
+ − − + · x x x x
( ) ( ) ( ) [ ] 24 45 51 2 5 3 2 2
2 3 7
2
3
+ − − + · x x x x
( ) ( ) ( ) 24 45 51 5 3 2 2 2
2 3 7
2
3
+ − − + · x x x x
3.
( )
( )
2
3
3
1 2
3

+
·
x
x
y
( )
3
3 + · x u ( )
2
3
1 2 − · x v
( ) 1 3 3
2
• + · x
dx
du
( )
2 3
6 1 2 2 x x
dx
dv
• − ·
( )
2
3 3 + · x ( ) 1 2 12
3 2
− · x x
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

· ∴

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( )
4
3
3 2 3 2
2
3
1 2
1 2 12 3 3 3 1 2

− • + − + • −
·
x
x x x x x
dx
dy

( )( ) ( ) ( ) [ ]
( )
4
3
2 3 2 3
1 2
4 3 1 2 3 1 2 3

+ − − + −
·
x
x x x x x

( )( ) ( ) ( ) [ ]
( )
4
3
2 3 3 2 3
1 2
12 4 1 2 3 1 2 3

+ − − + −
·
x
x x x x x

( )( ) [ ]
( )
4
3
2 3 3 2 3
1 2
12 4 1 2 3 1 2 3

− − − + −
·
x
x x x x x

( ) [ ]
( )
3
3
2 3 2
1 2
1 12 2 3 3

− − − +
·
x
x x x
June/JMSK/PPD/750621
13
Faktorkan
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)

( ) [ ]
( )
3
3
2 3 2
1 2
1 12 2 3 3

+ + + −
·
x
x x x
4.
( )
( )
8
3
5
2
1
5 3

+
·
x
x
y

( )
5
2
5 3 + · x u ( )
8
3
1 − · x v
( ) x x
dx
du
6 5 3 5
4
2
• + · ( )
2
7
3
3 1 8 x x
dx
dv
• − ·
( )
4
2
5 3 30 + · x x ( )
7
3 2
1 24 − · x x
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
dx
dy

· ∴

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( )
16
3
7
3
5
2
4
2
8
3
1
1 24 5 3 5 3 30 1

− • + − + • −
·
x
x x x x x x
dx
dy

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( )
16
3
2 3
4
2
7
3
1
4 5 3 5 1 5 3 1 6

+ − − + −
·
x
x x x x x

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( )
16
3
2 3
4
2
7
3
1
20 12 5 5 5 3 1 6

+ − − + −
·
x
x x x x x

( ) ( ) [ ]
( )
16
3
2 3
4
2
7
3
1
20 12 5 5 5 3 1 6

− − − + −
·
x
x x x x x

( ) ( )
( )
9
3
2 3
4
2
1
25 12 5 5 3 6

− − +
·
x
x x x x
Soalan Latihan :
1.
( ) ( )
5
4 11
2 5 5 3 + − · x x y
2.
( ) ( )
7
2
5
2
3 4 2 x x y − + ·
3.
7
2
2 5
4
3 2
1
2
3

,
_

¸
¸ −

,
_

¸
¸
− ·
x
x x
x
y
4.
( )
3
8
3
1 3
x
x
y
+
·
5.
( )
( )
6
2
4
2
5 2
2 5
x
x x
y

+
·
6.
( )
6
4
3
2 5 x
x
y
+
·
June/JMSK/PPD/750621
14
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
G)
Pembezaan peringkat kedua ditanda sbg
2
2
dx
y d
yg bermakna
,
_

¸
¸
dx
dy
dx
d
 Pembezaan peringkat kedua atau peringkat tinggi ini mengkehendaki kita buat
pembezaan sebanyak 2 kali terhadap persamaan yang diberi
 Mula-mula bezakan seperti biasa 
dx
dy
(peringkat pertama) then persamaan yang
telah dibezakan tadi bezakan sekali lagi 
2
2
dx
y d
 Cth soalan
i. 1 2 3
2
− − · x x y
0 2
2
1
6
2
1
− • − ·

x x
dx
dy

2
1
6

− · x x
2
3
2
2
2
1
6

+ · x
dx
y d
ii.
t t
t
t f + − ·
2
3
2
2
) (
t t t t f + − ·
− 2 3
2 2 ) (
( ) 1 4 6 '
4
dx
d
t
dx
d
t
dx
d
x f + − − ·

1 4 6
4
+ − − ·

t t
( ) 4 24 ' '
5
dx
d
t
dx
d
x f − ·

4 24
5
− ·

t
iii. ) 2 )( 1 2 ( + − · x x y
2 4 2
2
− − + · x x x
2 3 2
2
− + · x x
3 4 + · x
dx
dy
4
2
2
·
dx
y d
Dapatkan nilai-nilai terbitan kedua bagi fungsi-fungsi berikut apabila t = 2.
i. 1 3 4
2
− + · t t s ii.
3
2 3 − · t s iii. t t t s
3
2
2 5
2 3
− + ·
June/JMSK/PPD/750621
15
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
Pembezaan Fungsi Trigonometri
1. x sin
x
dx
d
dx
d
sin ·
kos · x
2. kos x
kos
dx
d
dx
d
· x
x sin − ·
3. x tan
x
dx
d
dx
d
tan ·
x sek
2
·
4. ax sin
ax
dx
d
ax
dx
d
dx
d
• · sin
kos · a ax •
a · kos ax
5. kos ax
kos
dx
d
dx
d
· ax
dx
d
ax •
a ax • − · sin
ax asin − ·
6. ax tan
ax
dx
d
ax
dx
d
dx
d
• · tan
a ax sek • ·
2
a ·
ax sek
2
7. ( ) b ax + sin
( ) b ax
dx
d
b ax
dx
d
dx
d
+ • + · sin
kos · ( ) ( ) a b ax • +
a · kos ( ) b ax +
June/JMSK/PPD/750621
16
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
8. kos ( ) b ax +
kos
dx
d
dx
d
· ( ) b ax
dx
d
b ax + • +
( ) ( ) a b ax • + − · sin
( ) b ax a + · sin
9. ( ) b ax + tan
( ) b ax
dx
d
b ax
dx
d
dx
d
+ • + · tan
( ) ( ) a b ax sek • + ·
2
a · ( ) b ax sek +
2
Contoh Soalan
1.
( ) x x f sin ·
( ) kos x f · ' x
2.
( ) kos x f · x
( ) x x f sin ' − ·
3. x tan
x sek
dx
d
2
·
4.
x y 5 sin ·
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
5 5 sin • ·
kos · 5 5 • x
kos 5 · x 5
5.
( ) x kos x f 3 ·
( ) x
dx
d
x kos
dx
d
x f 3 3 ' • ·
3 3 sin • − · x
x 3 sin 3 − ·
6.
x y 7 tan ·
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
7 7 tan • ·
7 7
2
• · x sek
x sek 7 7
2
·
7.
x y 4 sin 5 ·
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
4 4 sin 5 • ·
kos 5 · 4 4 • x
kos 20 · x 4
8.
( ) x x f 6 tan 2 ·
( ) x
dx
d
x
dx
d
x f 6 6 tan 2 ' • ·
6 6 2
2
• · x sek
x sek 6 12
2
·
Contoh Soalan
1
.

( ) 1 3 sin + · x y
( ) ( ) 1 3 1 3 + • + · x
dx
d
x kos
dx
d
dx
dy
kos · ( ) 3 1 3 • + x

( ) 1 3 3 + · x kos
2
.

( ) kos x f · ( ) x 3 5 −
( ) ( ) ( ) x
dx
d
x kos
dx
d
x f 3 5 3 5 ' − • − ·

( ) 3 3 5 sin − • − − · x

( ) x 3 5 sin 3 − ·
3
.

( ) 3 2 tan 2 − · x y
( ) ( ) 3 2 3 2 tan 2 − • − · x
dx
d
x
dx
d
dx
d
4
.

x y
5
2
sin ·
June/JMSK/PPD/750621
17
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
( ) 2 3 2 2
2
• − · x sek
( ) 3 2 4
2
− · x sek
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
5
2
5
2
sin • ·
kos ·
5
2
5
2
• x

kos
5
2
· x
5
2
5
.

,
_

¸
¸
− · x kos y
2
1
1 2

,
_

¸
¸
− •
,
_

¸
¸
− · x
dx
d
x kos
dx
d
dx
dy
2
1
1
2
1
1 2

2
1
2
1
1 sin − •

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
− − · x

,
_

¸
¸
− · x
2
1
1 sin
6
.
( ) 5 2 tan 3
2
+ · x y
( ) ( ) 5 2 5 2 tan 3
2 2
+ • + · x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
3 · ( ) x x sek 4 5 2
2 2
• +
x 12 · ( ) 5 2
2 2
+ x sek
10.
x
n
sin
x
dx
d
dx
d
n
sin ·

x
dx
d
x
dx
d
• sin
x n
n 1
sin

· kos x
1 •
11.
x kos
n
kos
dx
d
x kos
dx
d
dx
d
n
• · x
dx
d
x •
1 sin .kos
1 - n
• • · x x n
n − ·
x kos
n 1 −
x sin
12.
x
n
tan
x
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
d
n
• • · tan tan
1 tan
2 1
• • ·

x sek n
n


n · x
n 1
tan

x sek
2
Contoh Soalan
1
.
x y 2 sin
2
·
x
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
• • · sin sin
2
kos x • · sin 2 1 • x
kos x • · sin 2 x
2
.
( )
3
kos x f · x
( ) kos
dx
d
x kos
dx
d
x f • ·
3
' x
dx
d
x •
1 sin 3
2
• − • · x x kos
x x kos sin 3
2
− ·
3
x y 3 tan
2
·
4 x y 5 sin 2
3
·
June/JMSK/PPD/750621
18
Bezakan KUASA 
turunkan kuasa, kuasa -1
Bezakan TRIGO
Bezakan atau dlm
kurungan
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
.
x
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
d
3 3 tan 3 tan
2
• • ·
3 3 3 tan 2
2
• • · x sek x
x 3 tan 6 · x sek 3
2
.
x
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
5 5 sin 5 sin 2
3
• • ·
kos x • • · 5 sin 3 2
2
5 5 • x
x 5 sin 30
2
· kos x 5
5
.
( ) ( ) 1 3 2
4
− · x kos x f
( ) ( ) ( ) ( ) 1 3 1 3 1 3 2 '
4
− • − − · x
dx
d
x kos
dx
d
x kos
dx
d
x f
( ) ( ) 3 1 3 sin 1 3 4 2
3
• − − • − • · x x kos
( ) ( ) 1 3 sin 1 3 24
3
− − − · x x kos
6
.
( ) 1 2 tan 2
2 3
+ · x y
( ) ( ) ( ) 1 2 1 2 tan 1 2 tan 2
2 2 2 3
+ + • + · x
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
( ) ( ) x x sek x 4 1 2 1 2 tan 3 2
2 2 2 2
• + • + • ·
( ) ( ) 1 2 1 2 tan 24
2 2 2 2
+ + · x sek x x
13. sek
x
sek
dx
d
x
sek ·
x
x tan
14. kosek
x
kosek
dx
d
x
kosek − ·
x
kot
x
15. kot
x
kot
dx
d
x
x kosek
2
− ·
CONTOH SOALAN
1
.
x sek y
4
·
KAEDAH 1 (PETUA RANTAI) KAEDAH 2 (CARA MUDAH)
Katakan:
sek u · x

x sek y
4
·
sek
dx
du
· x x tan
4
u y ·

3
4u
du
dy
·
dx
du
du
dy
dx
dy
× ·
sek u
dx
dy
× ·
3
4 x x tan
x sek
3
4 · sek x x tan
x sek y
4
·
sek
dx
d
x sek
dx
d
dx
dy
• ·
4
x x
dx
d

x sek
3
4 · sek • 1 tan • x x
4 · x sek tan
4
June/JMSK/PPD/750621
19
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
4 · x sek tan
4
2
.
x kosek y 2
3
·
KAEDAH 1 (PETUA RANTAI) KAEDAH 2 (CARA MUDAH)
Katakan:
kosek u · x 2
x kosek y 2
3
·
kosek
dx
du
2 − · xkot 2 x 2
3
u y ·

2
3u
du
dy
·
dx
du
du
dy
dx
dy
× ·
kosek u
dx
dy
2 3
2
− × · xkot 2 x 2
kosek u
2
6 − · x 2 kot x 2
6 − · kosek x kosek • 2
2
x 2 kot x 2
x kosek 2 6
3
− · kot x 2
x kosek y 2
3
·
x
dx
d
x kosek
dx
d
x kosek
dx
d
dx
dy
2 2 2
3
• ·

2
3kosek · 2 2 2 2 • − • x xkot kosek x
x kosek 2 6
3
− · kot x 2
NOTE PENTING !!!
1. PEMBEZAAN dilaksanakan mengikut ARAHAN yang diberi.
2. CARA MUDAH bagi soalan seperti ( ) 1 3x sin 2 y
2 3
− · ialah
a. Letakkan 2 dihadapan
b. Bezakan kuasa turunkan kuasa dan kuasa -1
c. Bezakan trigo (abaikan kuasanye)
d. Bezakan
x
atau yang dalam kurungan
June/JMSK/PPD/750621
20
( ) 1 3 sin 2
2 3
− · x y
( ) ( ) ( ) 1 3 1 3 sin 1 3 sin 2
2 2 2 3
− − − · x
dx
d
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
( ) ( ) x x kos x 6 1 3 1 3 sin 3 2
2 2 2
• − • − • ·
x 36 · ( ) 1 3 sin
2 2
− x ( ) 1 3
2
− x kos
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
3. Cara mudah diatas boleh digunakan tidak kira sama ada kena gunakan kaedah HASIL
TAMBAH, HASIL TOLAK, HASIL DARAB atau HASIL BAHAGI.
Contoh Soalan
Dengan menggunakan Teknik Pembezaan Fungsi Trigonometri, bezakan y terhadap x.
i. x kos x y 4 ) 1 2 ( sin 2
2 2
− · ii. x x sek y 2 tan 4
3
·
iii.
2
3
2
5 sin
x kot
x
y · iv.
x kos
x sek
y
3 2
5
·
v. x y 4 sin
3
· vi. x kos y 2
6
·
vii. x y 3 tan
2
· viii. ( ) 1
2 2
+ · x kos y
ix. ( ) z z kos y 3 sin 1 3 3
5 4
• − · x.
( )
2 4
2
2 sin
4 tan 2
x
x
y

·

June/JMSK/PPD/750621
21
( )( )
2 2
5 2 3 sin x kos x y ·
x u 3 sin
2
·
2
5 2 x kos v ·
3 3 3 sin 2 • • · x kos x
dx
du
x x
dx
dv
10 5 sin 2
2
• − • ·
x xkos3 3 sin 6 ·
2
5 sin 20 x x − ·
dx
du
v
dx
dv
u
dx
dy
+ ·
gantikan/masukkan nilai
( )( ) ( )( ) x xkos x kos x x x
dx
dy
3 3 sin 6 5 2 5 sin 20 3 sin
2 2 2
+ − ·
x 20 − ·
x 3 sin
2 2
5 sin x 12 + kos x x 3 sin 5
2
kos x 3
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
Pembezaan Fungsi Logarithma
x log x ln
e
·
1. x ln
x
1
x ln
dx
d
·
2. ( ) b ax ln +
( ) b ax ln
dx
d
dx
d
+ ·

b ax
a
+
·
Notes
a) ( ) y ln x ln xy ln + ·
b)
y ln x ln
y
x
ln − ·
c)
n x ln
n
· x ln
d)
( ) xx ln x ln
2
·
x ln x ln + ·
x ln 2 ·
Pembezaan Fungsi Eksponen
1.
x
e y ·
x x
e e
dx
d
·
2.
ax
e y ·
ax ax
ae e
dx
d
·
3.
b ax
e y
+
·
b ax b ax
ae e
dx
d
+ +
·
Notes
a)
y x y x
e e e ·
+
b)
y
x
y x
e
e
e ·

c)
x
1
e
1
e ·

Contoh Soalan Logaritma
June/JMSK/PPD/750621
22
CARA MUDAH UTK INGAT !!!
1. bezakan
x
atau yg dlm
kurungan (letak diatas)
2. buat garisan ‘per’
3. salin balik yg dlm kurungan
(letak dibwh garisan ‘per’)
CARA MUDAH UTK INGAT !!!
1. bezakan kuasa
(letak didepan/sebelah kanan
tanda ‘=’)
2. salin balik keseluruhan eksponen
tadi
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
1
.

x y ln ·
x dx
dy 1
·
2.
2
ln x y ·
2
2
x
x
dx
dy
·

x
2
·
3
.
x y 2 ln ·
x ln 2 ln + ·
x
dx
d
dx
d
dx
dy
ln 2 ln + ·

x
1
0 + ·

x
1
·
ATAU

x y 2 ln ·
x dx
dy
2
2
·

x
1
·
4
. x
y
2
ln ·
x ln 2 ln − ·
x
dx
d
dx
d
dx
dy
ln 2 ln − ·

x
1
0 − ·

x
1
− ·
ATAU

x
y
2
ln ·

1
2 ln

· x y
1
2
2
2·
x
x
dx
dy

x x
2 2
2
÷

·

2
2
2
x
x
×

·

x
1
− ·
5
.

( ) 3 2 ln + · x y
3 2
2
+
·
x dx
dy
6.
( ) 3 2 ln
3
+ · x y
3 2
6
3
+
·
x
x
dx
dy
7.
( )( ) 1 2 3 ln
2
+ · x x y
( ) ( ) 1 2 ln 3 ln
2
+ + · x x
8.

1 2
3
ln
2
+
·
x
x
y
( ) ( ) 1 2 ln 3 ln
2
+ − · x x
June/JMSK/PPD/750621
23
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
( ) ( ) 1 2 ln 3 ln
2
+ + · x
dx
d
x
dx
d
dx
dy

1 2
2
3
6
2
+
+ ·
x x
x

( ) ( )
( )( ) 1 2 3
3 2 1 2 6
2
2
+
+ +
·
x x
x x x

( )( ) 1 2 3
6 6 12
2
2 2
+
+ +
·
x x
x x x

( )( ) 1 2 3
6 18
2
2
+
+
·
x x
x x

( )
( )( ) 1 2 3
1 3 6
2
+
+
·
x x
x x
( ) ( ) 1 2 ln 3 ln
2
+ − · x
dx
d
x
dx
d
dx
dy

1 2
2
3
6
2
+
− ·
x x
x

( ) ( )
( )( ) 1 2 3
3 2 1 2 6
2
2
+
− +
·
x x
x x x

( )( ) 1 2 3
6 6 12
2
2 2
+
− +
·
x x
x x x

( )( ) 1 2 3
6 6
2
2
+
+
·
x x
x x

( )
( )( ) 1 2 3
1 6
2
+
+
·
x x
x x
9.
( )
2
3
3 2 ln + · x y
( ) 3 2 ln 2
3
+ · x
3 2
6
2
3
2
+
• ·
x
x
dx
dy

3 2
12
3
2
+
·
x
x
10. x y 3 ln ·
2
1
3 ln x ·

x 3 ln
2
1
·
x dx
dy
3
3
2
1
• ·

x 2
1
·
11.
( )
2
ln x y ·
( ) x
dx
d
x
dx
d
dx
dy
ln ln
2
• ·

x
x
1
ln 2 • ·

x
x ln 2
·
ATAU
Petua rantai
x u ln ·
2
u y ·
x dx
du 1
·
u
du
dy
2 ·
dx
du
du
dy
dx
dy
× ·
x
u
dx
dy 1
2 × ·

x
u 2
·

x
x ln 2
·
13. ( ) x y 2 ln ln ·
x u 2 ln ·
u y ln ·
x dx
du 1
·

u du
dy 1
·
14. x y 4 ln ·
x u 4 ln ·
2
1
u y ·

x dx
du 1
·
2
1
2
1 −
· u
du
dy
June/JMSK/PPD/750621
24
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
dx
du
du
dy
dx
dy
× ·
x u dx
dy 1 1
× ·

xu
1
·

x x ln
1
·
dx
du
du
dy
dx
dy
× ·
x
u
dx
dy 1
2
1
2
1
× ·

u x 2
1
·

x x 4 ln 2
1
·
15. 3
1
2
2
1 3
ln
,
_

¸
¸


·
x
x
y

,
_

¸
¸


·
2
2
1 3
ln
3
1
x
x

( ) ( ) [ ]
2
2 ln 1 3 ln
3
1
x x − − − ·
( ) ( )
1
]
1

¸

− − − ·
2
2 ln 1 3 ln
3
1
x
dx
d
x
dx
d
dx
dy

1
]
1

¸
·
2
2
2
1 3
3
3
1
x
x
x

( ) ( )
( ) ( )
1
]
1

¸

− −
− − −
·
2
2
2 1 3
1 3 2 2 3
3
1
x x
x x x

( )
( ) ( )
1
]
1

¸

− −
− − −
·
2
2 2
2 1 3
2 6 3 6
3
1
x x
x x x

( ) ( )
1
]
1

¸

− −
+ − −
·
2
2 2
2 1 3
2 6 3 6
3
1
x x
x x x

( )( )
1
]
1

¸

− −
+ + −
·
2
2
2 1 3
6 2 9
3
1
x x
x x

( )( )
2
2
2 1 3 3
6 2 9
x x
x x
− −
+ + −
·
Contoh Soalan Eksponen
1
.

x
e y ·
x
e
dx
dy
·
2.
2x
e y ·
2x
2e
dx
dy
·

June/JMSK/PPD/750621
25
BAB 2 : PEMBEZAAN
Matematik II (B 2001)
3

2
2x
e y ·
2
2x
4e
dx
dy
·
4.

1 2x
2
e y
+
·
1 2x
2
4e
dx
dy
+
·
5
.

3x
3e y ·
3x
3e 3
dx
dy
• ·

3x
e 9 ·
6.
2y 3x
e y
+
·

2y 3x
e e y • ·
2y 3x
e
dx
d
e
dx
d
dx
dy
• ·

2y 3x
2e 3e • ·

2y 3x
6e
+
·
7
.

2y 3x
e y

·

2y
3x
e
e
y ·
2y
3x
e
dx
d
e
dx
d
dx
dy
·

2y
3x
2e
3e
·

y 2 −
·
3x
e
2
3
8.
2x
lne y ·

2x
e u ·
lnu y ·
2x
2e
dx
du
·

u
1
du
dy
·
dx
du
du
dy
dx
dy
× ·
2x
2e
u
1
dx
dy
× ·

u
2e
2x
·

2x
2x
e
2e
·
2 ·
June/JMSK/PPD/750621
26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful