You are on page 1of 16

Uroczystości I Komunii św. w Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św.

Michała Archanioła w Siedlcach na podstawie zasobów Archiwum Parafii w latach 1961 – 2009 Opracował ks. Ryszard Dąbrowski Pierwsza komunia jest uroczystością kościelną, podczas której wierni, przeważnie 8-letnie dzieci, po raz pierwszy przyjmują Komunię na Mszy św. Dzieci ubierają się w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury) lub w alby komunijne. Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok. Za czas najwłaściwszy na wprowadzenie dzieci w tajemnicę Eucharystii przyjęto okres paschalnej radości trwający 50 dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, by dzieci po Pierwszej Komunii Świętej mogły uczestniczyć w procesjach podczas oktawy Najświętszej Eucharystii. I. Przygotowanie do I Komunii św. Katecheza Podstawową formą przygotowania dzieci do I Komunii jest formacja w ramach katechezy. Ks. Władysław Konieczny prowadziła katechizację wszystkich dzieci z klas I – VII w latach 1961 – 1962 w miejscowościach Siedlce, Czerniec, Składowice, w tym również dzieci komunijne1. Na podstawie Księgi I Komunii św. stwierdzamy, że do I Komunii św. Prowadzone było przygotowanie dzieci przez Ks. Józefa Lichotę w latach 1967 do 1973. W następnych latach 1974 – 1984 roku przygotowanie do i Komunii św. prowadził ks. Kazimierz Szewczyk.

1

KOP-T I poz. 3; „W tym tygodniu we wszystkich trzech wioskach rozpocznie się regularna Nauka Religii według następującego Planu: Siedlce:Kl. I, III, IV i V maja Religię w poniedziałek – z tem, że kl. I przyjdzie na religie przed lekcjami o godz. 9- tej, zaś klasy III, IV i V będą mieli Religię po skończonych lekcjach. Kl.Kl. II. VI i VII mają religię we wtorki- z tem, że klasy II i VII będą mieli Religię przed lekcjami, czyli kl. VII przyjdzie na religię o godz. 8-mej, zaś kl. II o godz. 9 – tej, zaś klasa VI po skończonych lekcjach Czerniec: Wszystkie klasy od I – do V będą miały Religię w czwartki po skończonych lekcjach. Składowice: Kl. I, III, IV i V mają Naukę Religii w piątki z tem, że kl. III i VII mają religię przed lekcjami, czyli klasa VII przyjdzie na Religię o 8.30, zaś klasa III 10.30 zaś klasy IV i VI będą miały Religię po skończonych lekcjach.Kl. I, II i V mają religię w soboty z tem, że klasy I przyjdzie na Religię przed lekcjami, czyli o godz. 11.30, zaś kl. II i V po skończonych lekcjach. Bardzo proszę wszystkich rodziców, by interesowali się swoimi dziećmi, czy chodzą regularnie na naukę religii i jak się uczą oraz zachowują

1

Ks. Kazimierz Szewczyk układał naukę religii w roku 1980 dla dzieci młodszych klasy „0” oraz I – IV dojeżdżających do Siedlec z Księginic2, z Czerńca3 i miejscowych z Siedlec4 oraz dojeżdżających do Lubina klas V – VIII oraz młodzieży. Dla dzieci młodszych przed lekcjami a dla dojeżdżających do Lubina po lekcjach, dla młodzieży po wieczornej Mszy świętej. W roku szkolnym 1980/81 nauka religii rozpoczyna się w dużych grupach: wszyscy uczniowie, jak w Siedlcach5 i Księginicach6, dwóch grupach: dzieci młodszych i starszych w Czerńcu7, młodzież zaś po Mszy świętej wieczornej.

Pierwsze zdjęcie w Archiwum Parafialnym z I Komunii św. - Siedlce 02.06.1974

W latach 1985 – 1993 przygotowanie prowadził ks. Franciszek Szaniawski, który w roku szkolnym 1985/96 do 1989/90 roku organizował naukę religii najczęściej w zespołach

2

KOP-T II; 07.11.1980 r. Księginice „Jutro religia dla dzieci dojeżdżających do Siedlec. W czwartek przyjdą na religię dzieci dojeżdżające do Lubina na godz. 17.00 do kaplicy.” 3 KOP-T II; 07.11.1980 r. Czerniec „Jutro religia dla dzieci dojeżdżających do Siedlec. We wtorki religia dla dzieci dojeżdżających do Lubina. Młodzież przyjdzie do salki po Mszy św.” 4 KOP-T II; 07.11.1980 r. Siedlce: „Jutro nauka religii: kl. IV godz. 8.00, klasa III godz.10:00, kl I i II i „O” po lekcjach. Dzieci dojeżdżające do Lubina: kl. VI (moje V) i VI godz. 16.30, kl. VII – 17.15, klasa VIII godz. 18:00” 5 KOP-T II; 06.09.1981 r. Siedlce „ pk. 2. Od jutra rozpoczynamy naukę religii o godz 16:00 przyjdą wszystkie dzieci. pk. 3. Młodzież w poniedziałek o godz. 19:30” 6 KOP-T II; 06.09.1981 r. Księginice: pk. 3. W czwartek nauka religii. Przyjdą wszystkie dzieci na godz. 17:00.” 7 KOP-T II; 06.09.1981 r. Czerniec: pk. 3.Nauka religii zasadniczo będzie we wtorki, ale w tym tygodniu przyjdą dzieci we środę kl kl „O” – IV godz.16:00, kl kl V i VIII godz.17:00

2

dwuklasowych z wyjątkiem klasy II komunijnej w godzinach 14:30 – 18:30 rok szkolny 1985/868, podobnie w roku 1988/899 i 1989/9010 aż do wejścia nauki religii w szkole. Od roku szkolnego 1990/91 prowadzone były lekcje religii w dwóch szkołach na terenie parafii w wymiarze jednej godziny tygodniowo11 i ujęte w siatce godzin lekcyjnych. Ks. Ryszard Dąbrowski doprowadził do wprowadzenia drugiej godziny nauki religii w tygodniu w roku szkolnym 1993/94 we wszystkich klasach poza oddziałem zerowym w Szkole Podstawowej w Siedlcach i Księginicach. W Księginicach lekcje religii były prowadzone do roku szkolnego 2003/04. Obecnie tylko w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. Pracę formacyjną dzieci wspierali również katecheci świeccy przygotowując je do uroczystości I Komunii św. Pani katechetka Jolanta Batiuk w latach 1984-1985 uczyła religii w klasach „O” I i II w Księginicach12 i przygotowywała miejscowe dzieci do I Komunii Św13.

8

KOP-T II; 09.09.1985 rok „Siedlce: Katechizacja w środę: 14.30 – II, 15.15 – III i IV, 16.00 – „O” i I, 16.30 V i VI, 17.15 – VII i VIII, 18.30 –Młodzież; Księginice: wtorek, 16.30 - V i VI. 17.15 – VII i VIII, 18.30 – Młodzież; Środa: 13.30 –II, 14.15 –III i IV, 15.00- I, 15.45 – „O”, Piątek: 13.30 – II; Czerniec: poniedziałek, 14.30 – II, 14.30 - III i IV, 15.15 – V i VI, 16.00 – VII i VIII, 16.45 - „O” i I, 18.30 – Młodzież” 9 KOP-T III; 11.09.1988 rok „Siedlce: Katechizacja: 14.30 – II, 15.15 – III i IV, 16.00 – „O” i I, 16.30 - V i VI, 17.15 – VII i VIII, 18.30 – Młodzież; Księginice: katechizacja dla wszystkich klas w poniedziałek; Czerniec: katechizacja dla wszystkich klas we wtorek 10 KOP-T III; 24.09.1989 r. „Ksieginice (wtorek domyślnie) – II – g.12.00, III i IV – g.13.00, V i VI – g.14:00, VII i VIII – g. 15.00, „O” i I – g.16.00, Młodzież – g. 17.00; Czerniec: Katechizacja dla młodzieży – jutro g. 18:00.” 11 LS-4. Szkoła Podstawowa w Księginicach, l.dz.24/93-94-5012, Księginice, 20.09.1993 rok – do Kuratorium Oświaty w Legnicy – Dyrektor zwraca się z prośba o zatrudnienie nauczyciela katechety w wymiarze 12/18 etatu na rok szkolny 1994/95. wniosek nieplanowany ze względu na reorganizacje pracy w parafii wobec planowanej w projekcie organizacyjnym 1 godziny tygodniowo na dwie godziny tygodniowo. Dyrektor prosi o pozytywne zatwierdzenie sprawy i zabezpieczenie środków finansowych na cele płacowe. 12 WD – 10. Protokół Wizytacji Dziekańskiej, Siedlce, 14.12.1984, stron 8; WD – 11. Protokół Wizytacji Dziekańskiej, Siedlce, 13.05.1985, stron 8; 13 KP T I s. 110; 9.06.1985 rok „ (...) Dzieci z Księginic były przygotowane przez p. Katechetkę p. Jolę Batiuk. (...)”;WD – 11. Protokół Wizytacji Dziekańskiej, Siedlce, 13.05.1985, stron 8;

3

Pani katechetka Jolanta Batiuk - Siedlce rok 09.06.1985

Pani Monika Szlachetka w latach 1993 – 1 września 1995 roku oraz pani Iwona Serafin w latach 1 września 1995 - 1 września 2003 pracowały w szkołach podstawowych na terenie Parafia Rzymsko Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach. Pani Monika Szlachetka na podstawie skierowania biskupa legnickiego podjęła prace w Szkole Podstawowej w Księginicach14 i Siedlcach15 z dniem 1 września 1993 i pracowała do 1 września 1995 roku. W roku szkolnym 1993/1994 przygotowywała uczniów klas drugich do I Komunii św. w czasie nauki religii w Szkole Podstawowej w Siedlcach i Księginicach16

14

LS-7. Legnicka Kuria Biskupia, l.dz.1577/93, Legnica, 31.08.1993 r. – skierowanie p. Moniki Szlachetki do nauczania religii w SP Księginice, 15 LS-8. Legnicka Kuria Biskupia, l.dz.1577/93, Legnica, 31.08.1993 r. – skierowanie p. Moniki Szlachetki do nauczania religii w SP Siedlce, 16 KOP T III poz. 5; Pani Monika Szlachetka uczy religii w klasach I – VI po dwie godziny w dwóch szkołach w Siedlcach i Księginicach. Proboszcz katechizuje w klasach „O” i VII – VIII razem 10 godzin tygodniowo w roku szkolnym 1993/94. W dniu 25.12.1993 odbyło się podsumowanie roku 1993 „ ... Katechizacją jest objętych po dwie godziny w tygodniu ponad 300 dzieci w tym z Parafii Mleczna. Zatrudniliśmy panią katechetkę Monikę Szlachetkę.”

4

Pani Iwona Serafin podjęła pracę na podstawie skierowania biskupa legnickiego do pracy w szkole Podstawowej w Siedlcach17 i Księgnicach18 w dniu 1 września 1995 roku. W roku szkolnym 1995/96 w SP w Ksieginicach przygotowywała uczniów do I Komunii św19. Spotkania liturgiczne Równolegle z pracą katechetyczną przebiegały przygotowania liturgiczne dzieci do I Komunii św., które w latach 1961 – 1993 polegały na miesięcznym przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu pokuty i na próbach liturgicznych20 i spotkaniu z rodzicami21. Od roku 1993 nastąpiło wydłużenie przygotowania dalszego przez wprowadzenie katechezy sakramentalnej przygotowującej dzieci do I Komunii św. Prowadzenie zajęć formacyjnych obejmowało cały rok szkolno – katechetyczny W formację zostali włączeni również rodzice. Doświadczenia zostały zawarte w Programie przygotowania dzieci do uroczystości I Komunii św. napisanym przez Ks. Ryszarda Dąbrowskiego i wdrożonym 1 września 2002 roku. II. Opis Programu I Komunii św. – katecheza sakramentalna W roku szkolnym 2002/03 został opracowany „Program Organizacji i Przygotowania dzieci do Uroczystości i Komunii Świętej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach i parafię p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach”. Program obejmuje: - Udział dzieci w katechezie szkolnej i cotygodniowe spotkania zorganizowanej katechezy sakramentalnej (o godz. 18:00 lub 17:00 – czas zimowy: Księginice – poniedziałek, Czerniec – worek, Siedlce – środa. - Zapoznanie rodziców i dzieci z wymaganiami programowymi nauczania religii i przygotowania w ramach katechezy sakramentalnej oraz zapoznania z harmonogramem i terminami uroczystości I Komunii świętej, zasadami otrzymywania przez dzieci czytań mszalnych na uroczystość I Komunii św.
17

LS-23. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach, Ldz.2/V/95, Siedlce, 01.09.95 – prośba o misję kanoniczna dla Pani Iwony Serafin do nauczania religii w SP Księginice i Siedlce 18 LS-24. Legnicka Kuria Biskupia, l.dz.2413/95, Legnica, 18.09.1995 r. – skierowanie p. Iwony Serafin do nauczania religii w SP Księginice, 19 LS-24-1 Plan pracy katechetów rok 1995/96; 20 KOP-T III, 29.05.1988 r. Siedlce, „W środę godz.16:00 próba z dziećmi komunijnymi.“; KOP-T II, 15.02.1981 r. Siedlce, Czerniec, poz.3 „ W przyszła niedzielę po sumie – zebranie rodziców tych dzieci, które w tym roku do I Komunii św.”; Księginice, poz. 1; KOP-T III, 29.05.1988 r. Siedlce, „W środę godz.16:00 próba z dziećmi komunijnymi.“; KOP-T III, 26.05.1991 r. A, „Próba dzieci komunijnych w środę o 16:00 w Siedlcach. 21 KOP-T II, 15.02.1981 r. Siedlce, Czerniec, poz.3 „ W przyszła niedzielę po sumie – zebranie rodziców tych dzieci, które w tym roku do I Komunii św.”; Księginice, poz. 1; KOP-T II, 77.05.1984 r. Siedlce, poz. 6 „Pierwsza Komunia 10.06. o godz. 10. Dzieci przyjdą na próbę w środę o godz. 15:30.”;

5

- Udział rodziców w konferencjach: 1. Konferencja – Rodzina miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Świętej – 04.09. 2. Konferencja - Modlitwa różańcowa w rodzinie - 07.10. 3. Konferencja – Wychowanie religijne dzieci - objawienia Matki Bożej - 08.12. 4. Konferencja - Poznajemy Jezusa Ewangelii - 06.01. 5. Konferencja – Przebieg uroczystości I Komunii Świętej w kościele i rodzinie – rozdanie scenariuszy dzieciom – termin prób liturgicznych - 04.03. - Terminy poświęcenia paramentów zakupionych przez rodziców według ustalonego harmonogramu poświęceń przedmiotów religijnych: 1. Różaniec - 7 października - Księginice g.17:00, Siedlce g.18:00, Czerniec g.16:00 2. Medalik - 8 grudnia - jw. 3. Książeczka i Biblia - 6 stycznia - jw. 4. Świec w Wielką Sobotę – Księginice g.21:00, Siedlce g.18:30, Czerniec g.12:00 - Termin Uroczystość I Komunii – Druga niedziela maja: Księginice g.9:00, Siedlce g.11:00, Czerniec g.12:00 - Przygotowania i przekazania scenariuszy uroczystości I Komunii św.- co najmniej dwa miesiące przed uroczystością - Przeprowadzenia prób liturgicznych w świątyniach z udziałem rodziców, z próbą generalną z udziałem organisty. - Termin próbnej i właściwej spowiedź dla dzieci - w porozumieniu z rodzicami - Termin pielgrzymki dziękczynnej do sanktuarium w Krzeszowie – sobota w Białym Tygodniu Realizacja programu odbywała się rytmicznie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w kolejnych latach realizacji programu. Współprac z rodzicami odbywała się ona przez spotkania indywidualne, informowania o postępach edukacyjnych uczniów, prowadzeniu konferencji dla rodziców, wspólne przygotowanie uroczystości od strony zewnętrznej i duchowej. Prowadzony we wszystkich kościołach i kaplicach parafii program Organizacji i Przeprowadzenia Uroczystości I komunii Świętej sprawdził się i został wzbogacany o nowe elementy. Rodzice pragnęli zachować ich wspólnotowy charakter. W roku 2004 zrodził się w Czerńcu pomysł rodzinnej Komunii Świętej, podchwycili go rodzice z Siedlec i Księginic w 2005. Od tamtego czasu do Stołu Pańskiego wraz z dzieckiem przystępowali również rodzice. Dodatkowo w Księginicach w roku 2006 roku rodzice wprowadzili stroje liturgiczne dla chłopców i dziewczynek. 6

Pierwszy raz dzieci w strojach liturgicznych - Kaplica p.w. MB Częstochowskiej w Księginicach - 07.05.2006

Program jest otwarty na nowe inicjatywy. Stała współpraca z rodzicami tworzy klimat przeżywanych uroczystości.

III. Miejsce urządzania I Komunii św. Lubin w latach 1961 - 1962 Ks. Władysław Konieczny zanotował w Księdze Ogłoszeń Parafialnych 21.05.1961 r., że „(...) w przyszłą niedzielę będzie I komunia dzieci wspólna ze wszystkich wiosek tutejszej parafii i z miasta. Uroczystość ta rozpocznie się o godz. 8:30 rano, na którą to godzinę wszystkie dzieci od I komunii świętej zbiorą się z Rodzicami przed wielkim kościołem w

7

Lubinie22.” Podobnie i 17 czerwca 1962 uroczystość I Komunii miała miejsce w Lubinie23. W dniu 24 czerwca 1962 roku w Siedlcach odbywała się uroczystość parafialna Bożego Ciała z udziałem dzieci I komunijnych, po której wykonywano zdjęcie wspólne wszystkich dzieci I komunijnych24. Kościół w Siedlcach w latach 1967 – 1993 W Księdze I Komunii św. mamy wykazy dzieci25, które w latach 1967 – 1972 przyjęły I Komunię w Siedlcach. W Kronice Parafialnej odnajdujemy zapisy urządzanych uroczystości I Komunii św. w Siedlcach w następnych latach26 poza rokiem 1976. Ks. Kazimierz Szewczyk zanotował dnia 29.05.1976 rok, że „Pierwsza Komunia odbyła się w tym roku w Czerńcu, gdyż większość dzieci była z Czerńca27.”

22

KOP-T I, 21.05.1961 r. poz.5 „W tym okresie odbywają się uroczystości I Komunii św. dzieci w tym roku - ze względu na wielką doniosłość chwili, że nasza parafia lubińska urządza Misje święte, które rozpoczniemy wszyscy w przyszłą niedzielę, dlatego Księża misjonarze naszemu Ks. proboszczowi zaproponowali, ażeby na uproszenie łask Bożych dla Misji świętych, rozpocząć I Komunię w dzień rozpoczęcia Misji świętych. Wobec tego w przyszłą niedzielę będzie I komunia dzieci wspólna ze wszystkich wiosek tutejszej parafii i z miasta. Uroczystość ta rozpocznie się o godz. 8:30 rano, na którą to godzinę wszystkie dzieci od I komunii świętej zbiorą się z Rodzicami przed wielkim kościołem w Lubinie. Dalszy program będzie podany na miejscu. By do tej pięknej uroczystości przygotować dzieci i ich Rodzice, którzy razem ze swymi szczęśliwymi dziećmi przystąpią do i komunii w. Będzie dla nich spowiedź w sobotę, a mianowicie: w Czerńcu o godz. 15tej, zaś w Siedlcach o godz. 16:30.” 23 KOP-T I, 10.06.1962 r. poz.5 „Uroczystość odbędzie się w naszej parafii lubińskiej w przyszłą niedzielę, tj. 17 czerwca. Spowiedź dzieci i rodziców w sobotę Czerńcu o godz. 16:30, w Siedlcach o godz. 18:30.” 24 KOP-T I, 17.06.1962 r. poz.3 „W przyszłą niedzielę będą Msze św. a mianowice w Siedlcach o godz. 9tej rano, będzie uroczysta Msza św. z wystawieniem, po której będzie procesja Eucharystyczna około kościoła. Na tę Mszę św. i Procesję przyjdą wszystkie dzieci od I komunii św. ze Siedlec i Czerńca i Składowic. Dziewczynki w czasie Procesji będą sypać kwiatki Panu Jezusowi, zaś po nabożeństwie będzie wspólna fotografia tak dzieci od I Komunii, jak również wszystkich ministrantów z trzech wiosek, czyli Siedlec, Czerńca i Składowic.(...)” 25 KIK, s 1-6, „Spis dzieci, które przystąpiły do I Komunii w Siedlcach” w latach 1967 – 1972; 26 KP-T I, s. 10; 02.06.1975 r. „Uroczystość I Komunii św. w Siedlcach. Dzieci do I komunii św. było 11. Pogoda wspaniała. Uroczystość wypadła pięknie ku zadowoleniu dzieci i rodziców. Przez cały tydzień dzieci przychodziły do Komunii św. ubrane jak w dzień I Komunii św.” KP-T I, s. 16; 18.05.1975 r. „Uroczystość I komunii. Pogoda piękna. Dzieci przystąpiło do I komunii w. Tak z Siedlec jak i z Czerńca 16 osób.; KP-T I, s. 26; 06.06.1976 r. „Dzień I komunii św. – uroczystość parafialna. Dzieci było 11.”; KP-T I, s. 43; 14.05.1978 r. „Uroczystość Zielonych Świąt – I Komunia św. w Siedlcach. Pogoda wspaniała.”; KP-T I, s. 95; 16.06.1983 r. ” I Komunia św. w parafii Siedlce, w której pomagał Ks. Dyr. Parciak z Lubina.”; KP-T I, s. 103; 10.06.1984 r. „ Uroczystość I Komunii św. w Siedlcach. W tym rok był więcej dzieci ni z w innych latach, bo aż 27. Pogoda była piękna, toteż uroczystość wypadła wspaniale. Dzieci przez cały tydzień tak w Siedlcach jak i w Księginciach przystępowały do Stołu Pańskiego.”; KP-T I, s. 110; 09.06.1985 r. „ Pierwsza Komunia w Parafii, w tym roku przystąpiło 27 dzieci. Z Siedlec – 9 dzieci oraz Księginic 18 dzieci. Dzieci z Księginic były przygotowywane przez p. katechetkę p. Jolę Batiuk.”; KP-T I, s. 114; 08.06.1986 r. „W parafii wielka uroczystość I komunii św. Wszystko odbywa się w kościele parafialnym w Siedlcach. Z Siedlec 3 dzieci, z Księginic – 10 dzieci, z Czerńca – 2 dzieci. Razem 15 dzieci.”; KP-T I, s. 82, 21.06.1981 r.; KP-T I, s. 88, 06.06.1982 r.; KP-T I, s. 103, 10.06.1984 r.; KP-T I, s. 119; 31.05.1987; KP-T I, s. 144, 01.05.1994 r. 27 KP-T I, s. 33;

8

I Komunia w Czerńcu 29 maja 1976 roku

W latach następujących po 1994 Od roku 1994 uroczystości I Komunii św. miały miejsce w Kościele w Siedlcach i w Kaplicy p. w. M. B. Częstochowskiej w Księginicach. Od roku 2001-nego w kościele p.w. MB Wspomożenia Wiernych w Czerńcu, po kapitalnym remoncie, dnia 13.05.2001 miała miejsce drugi raz uroczystość I Komunii św. Dzieci z Siedlec przyjmowały I Komunię św. w Czerńcu również 23 maja 2005 oraz 10 maja 2009 roku. Tabela miejsc urządzania uroczystości I Komunii św.
Miejsca uroczystości I Komunii Św. od 1967 roku Parafia w LUBINIE 28.05.1961 17.06.1962 ......................... Kościół p.w. Św. Michała Archanioła Siedlce 04.06.1967 09.06.1968 15.06.1969

Kaplica p.w. MB Częstochowskiej w Księginicach

Kościół p.w. MB Wspomożenia Wiernych Czerniec

9

14.06.1970 06.06.1971 04.06.1972 24.06.1973 02.06.1974 18.05.1975 06.06.1976 29.05.1977 14.05.1978 20.05.1979 01.06.1980 14.06.1981 06.06.1982 12.06.1983 10.06.1984 09.06.1985 08.06.1986 31.05.1987 29.05.1988 (próba) 1989 1990 26.05.1991(próba) 1992 1993 01.05.1994 07.05.1995 05.05.1996 10.05.1998 10.05.1999 14.05.2000 13.05.2001 12.05.2002 18.05.2003 09.05.2004 06.05.2005 13.05.2007 11.05.2008 Kościół p.w. Św. Michała Archanioła Siedlce

01.05.1994 07.05.1995 05.05.1996 10.05.1998 10.05.1999 14.05.2000 13.05.2001 12.05.2002 11.05.2003 09.05.2004 08.05.2005 07.05.2006 13.05.2007 11.05.2008 10.05.2009 Kaplica p.w. MB Częstochowskiej w Księginicach

13.05.2001 19.05.2002 11.05.2003 23.05.2004 22.05.2005 23.05.2005 20.05.2007 18.05.2008 10.05.2009 Kościół p.w. MB Wspomożenia Wiernych Czerniec

IV. Przebieg uroczystości I Komunii św. Uroczystość I Komunii św. od roku 1994 składa się z dwóch części – uroczystej celebracji Eucharystii z udziałem aktywnym dzieci i rodziców oraz części drugiej – nabożeństwa maryjnego ze złożeniem przez dzieci przyrzeczeń życia w trzeźwości, wpisem do Księgi Trzeźwości do roku 2009 zakończone sesją zdjęciową. Ponieważ uroczystość I Komunii urządzanej w Czerńcu kończy się około godz. 14:00 nastąpiło połączenie tych części. Dzieci oczekują pod krzyżem misyjnym na przybycie celebransa z asystą. Rozpoczyna się śpiew pieśni maryjnej: „Po górach dolinach”. 10

Dzieci zgromadzone na placu kościelnym – Siedlce 12.05.2002

Następnie kapłan wykonuje znak krzyża, wita dzieci i rodziców, podaje do ucałowania krucyfiks, poświęca dzieci wodą święconą i zachęca dzieci, aby poprosiły rodziców o błogosławieństwo.

Błogosławieństwo dzieci przez rodziców – Czerniec 19.05.2002

11

Po udzieleniu błogosławieństwa wyrusza procesja do kościoła przy śpiewie pieśni; „Kiedyś o Jezu chodził po świecie”. W kościele dzieci witają miłych Gości i zachęcają wszystkich do modlitwy w ich intencji. Czytania mszalne proklamują dzieci najczęściej z pamięci, podobnie wezwania modlitwy wiernych i podziękowania. W procesji darów ofiarnych przynoszą zawsze: chleb, hostię, wino i wodę, świecę i kwiaty oraz prezent dla wspólnoty parafialnej. Odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - Księginice 13.05.2007 r.

Do Komunii św. dzieci przystępowały w procesji indywidualnie a od roku 2005 wraz z rodzicami lub rodzicami chrzestnymi. Po komunii św. wypowiadają podziękowania: Panu Bogu, kapłanowi, rodzicom, nauczycielom, miłym Gościom i wręczają kwiaty rodzicom.

12

Podziękowanie rodzicom - Siedlce 11.05.2008 r.

Rodzice również w swoim imieniu dziękują wszystkim za wspólną modlitwę a kapłanowi za przygotowanie ich dzieci do I Komunii św. Uroczystą celebrację kończy błogosławieństwo i wyprowadzenie dzieci na plac kościelny. Na tym kończy się część pierwsza. Uczestnicy udają się na agapę do swoich domów. Część druga uroczystych obchodów I Komunii św. ma miejsce po obiedzie w Księginicach o godz:.16:00, a w Siedlcach o godz. 17:00. Uczestnicy gromadzą się na nabożeństwie majowym i wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu śpiewają litanię loretańską. Następnie kapłan powierza dzieci opiece Matce Boskiej. Dzieci składają przyrzeczenia abstynencji, wpisują się uroczyście do księgi Trzeźwości Parafii. Po udzielonym błogosławieństwa następuje obrzęd poświęcenia pamiątkowych obrazków i rozdanie dzieciom. Na zakończenie robione są zdjęcia pamiątkowe: wspólne, rodzinne i indywidualne28. Na przestrzeni lat nastąpiło wzbogacenie uroczystości o nowe elementy: większy udział rodziców w Liturgii Eucharystycznej poprzez wypowiedzenie formuły błogosławieństwa dzieci, komentarze do czynności liturgicznych szczególnie procesji z

28

Opracowano na podstawie „Scenariuszy do uroczystości I Komunii św. z lat 2002 – 2009.

13

darami, podziękowania skierowane do nowych adresatów czy wspólny udział przyjęcia Ciała Pańskiego. V. Biały Tydzień Przedłużeniem radosnego zjednoczenia z Jezusem były organizowane w parafii Białe Tygodnie, które trwały od poniedziałku po uroczystości do soboty. Od roku 1994 Księginicach o godz. 17:00, Siedlcach o godz. 18:00. Msze św., od roku 2001 w Czerńcu miały miejsce o godz. 16:00. Msze św. były odprawiane w tych miejscowościach zgodnie z porządkiem parafialnym, zaś w pozostałych były urządzane nabożeństwa majowe i rozdanie Ciała Pańskiego poza Mszą Św. VI. Pielgrzymka do sanktuarium Uwieńczeniem uroczystych obchodów I Komunii św. był wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej łaskawej do Krzeszowa w roku 2004. VII. Rocznica I Komunii św. W latach 1994 – 2000 uroczystość Rocznicy I Komunii św. miała miejsce dwa tygodnie po uroczystości I Komunii św. Od roku 2001 uroczystość Bożego Ciała została połączona z uroczystością Rocznicy I Komunii św.29, w której aktywnie uczestniczyły dzieci recytując wiersze ku czci Najświętszego Sakramentu, teksty słowa Bożego, modlitwy wiernych. Uroczystość Bożego Ciała jest również ważna dla dzieci I komunijnych, ponieważ dziewczynki wraz z młodszymi dziećmi sypią kwiatki zaś chłopcy maszerują niedaleko Najświętszego Sakramentu. VIII. I Komunia św. w liczbach W latach 1976 – 1979 oraz 2005 – 2009 wśród dzieci uczestniczących w uroczystości I Komunii św. widać najniższy poziom liczebności od 11 dzieci do 15 dzieci. Maksimum liczebności wystąpił w roku 1969 (37 dzieci) i w roku 1990(35 dzieci). Zarysowuje się tendencja utrzymania liczebności dzieci na poziomie najniższym w następnych latach.
29

KP-T II, s. 339, „Boże Ciało / Rocznica I Komunii św./ 14.06.2001 rok. Księginice g. 8:00 i. procesja do 4 ołtarzy Siedlce g. 11:00 i procesja do 4 ołtarzy. Ołtarz I – świetlica, II – Matkowski Orest, III – Wyraz, IV – pod krzyżem. Czernic g. 14:00 i procesja do 4 ołtarzy. Ołtarz I – Kowalik Marek, II – Korman Jan, III – świetlica, IV – Chudy Zdzisław, zakończenie pod krzyżem.”

14

W latach 1967 – 2009 przystąpiło do I komunii św. 874 dzieci. Dokładne dane przystępujących do I Komunii św. w poszczególnych latach z okresu 1967 – 2009 znajdują się na w załączniku na http://parafia.siedlce.w.interia.pl/komunia.htm. IX. Dokumentacja multimedialna z uroczystości I Komunii św. 1. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Siedlce, 07.05.1995; 2. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Księginice, 07.05.1995; 3. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Księginice, 05.05.1996; 4. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Siedlce, 11.05.1997; 5. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Księginice, 11.05.1997; 6. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Siedlce, 10.05.1998; 7. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Księginice, 01.05.1999; 8. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Siedlce, 14.05.2000; 9. Kaseta VHS – Uroczystość I Komunii św. – Siedlce, 13.05.2001; 10. CD Pamiątka I Komunii św. Kościół p.w. św. Michała Archanioła – Siedlce, 06.05.2005 11. CD Pamiątka I Komunii św. 07.05.2006 12. CD Pamiątka I Komunii św. – Księginice, 13.05.2007; film i foto 13. CD Pamiątka I Komunii św. Kościół p.w. św. Michała Archanioła – Siedlce, 11.05.2008

X. Zakończenie Uroczystości I Komunii św. w Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach na przestrzeni lat miały miejsce w Lubinie, od roku 1967 w kościele p.w. Św. Michała Archanioła Siedlcach, od roku 1994 również w Księginicach i od roku 2001

15

w Czerńcu po kapitalnym remoncie kościoła zabytkowego p.w. M. B. Wspomożenia. Organizowane były najczęściej przed uroczystością Bożego Ciała. W pierwszą niedzielę maja była urządzona uroczystość I Komunii św. w latach 1994 – 1996 zaś od roku 1997 w drugą niedzielę maja. Przygotowanie do pierwszej Komunii obejmowało przygotowanie dalsze – naukę religii i bezpośrednie około miesiąca przed uroczystością. Odbywały się spotkania z rodzicami, próby liturgiczne, spowiedź przed I Komunia św. Od roku 1994 równolegle prowadzona była systematyczna katecheza sakramentalna. W roku 2002 został wdrożony do realizacji program organizowania uroczystości I Komunii św. w parafii z zaangażowaniem rodziców. Przebieg uroczystości został wzbogacony o udział rodziców w przyjmowaniu Ciała Pańskiego wspólnie z dzieckiem ( 2004 rok), o stroje liturgiczne w Księginicach w roku 2006. Dzięki realizacji programu zwiększyło się zaangażowanie rodziców w liturgii Eucharystii sprawowanej w uroczystość I Komunii św. Obchody uroczystości zawsze miały swoje przedłużenie w Białym Tygodniu, podczas którego dzieci mogły przyjmować Najświętszy Sakrament. Od roku 2004 również uczestniczyły w pielgrzymce do sanktuarium. Rozwój pobożności eucharystycznej dokonywał się przez udział dzieci I komunijnych i Rocznicy I Komunii w uroczystościach i procesjach Bożego Ciała. Dzieci zawsze były zachęcane do praktykowania I Piątku Miesiąca i do częstej Komunii św. Na przestrzeni lat jest zauważalny wzrost świadomości rodziców w umacnianiu się więzi rodzinnych przez udział w przygotowaniach i obchodach uroczystości I Komunii św.

XI. Bibliografia:

Źródła Archiwum Parafialne 1. Kronika Parafialna: T I - IV 2. Księga Ogłoszeń Parafialnych: T I – IV; 3. Księga I Komunii Św.

16