You are on page 1of 89

TRKYEDE ERATIN KISA TARH

Halil Nebiler
LK SZ Sorun hep dindarlk-dinsizlik, douculuk-batclk, mslmanlk-laiklik gibi elikilerle deerlendiriliyor. Oysa ben, bu deerlendirmelerin, tarih bilincinden yoksun ve yanl olduunu dnyorum. Yaptm aratrma sonucunda da, eriat ykselilerin, snfsal ve ulusal sorunlarla ok yakndan ilgisi olduunu, uluslararas politikann ve devletin setii yntemlerin gdmne girdiini gryorum. 31 Mart Vakas'nn, Alman emperyalizminin Osmanlya ilikin programnn en youn uyguland dneme denk dmesi, hi de tesadf deil. Cihat fetvalar yaynlanyor ve Sultan, onlarca lkeye slam ihracna giriiyor. Sonuta telef olan, yine bu lkenin insanlardr. Ulusal Kurtulu Sava'n bastrmaya alan ngiliz emperyalizmi, en yakn mttefik olarak yannda Halife-Sultan', eyhlislam' ve hocalar buluyor. eyhlislam, Mustafa Kemal ve arkadalar hakknda lm fetvalar veriyor; ngiliz ve Yunan uaklar bunlar gkten insanlara serpitiriyor; talyan gemileri limanlara ulatryor ve Fransz subaylar halka datyor. 'eriat isteriz' diye ayaklananlarn cebinden, ngiliz gizli servisinin belgeleri kyor. ngilizseverler Dernei Bakan olan hoca gibilerin ban ektii ayaklanmalar bouna yaanmyor. 1940'larda (Amerikan emperyalizmi Trkiye'ye girerken), yllardr uyuyan Said-i Nurs uyandrlyor ve Suudi Arabistan kkenli olan Tican tarikat, laisizme kar ilk eylemlerine balyor. Adnan Menderes, bir yandan Amerikan emperyalizminin lkeye giriine zemin hazrlarken, dier yandan da Said-i Nurs'nin elini pp hilafet sancann glgesinde yrmeye balyor. Rastlant m? renci ve ii eylemleri baladnda, hak ve ekmek arayanlarn karsna yine o, "Din elden gidiyor!" naralar atanlar kyor. stanbul genliinin 6. Filo'ya kar balatt protestolar, Dolmabahe camiinde, kbleyi brakp 6. Filo'ya dnerek namaz klan eriatlarla krlmaya allyor. Amerikan askerleri iin beyaza boyanan stanbul genelevlerini dile getiren renciler, ember sakalllar tarafndan dvlyor, hatta ldrlyorlar. 1970'lerin son iki ylnda ABD'nin, SSCB'yi gneyden, lml ve denetlenebilir slamc bir yeil kuakla evirme projesini; batda Polonya'dan "Let us Poland, be Poland" (Braknz Polonya Polonya Olsun) sloganyla balatlan "Yeni Dnya Dzeni" kampanyas destekliyor. Kilise Polonya'daki sosyalist rejime, cami Trkiye'deki laik rejime saldryor. Sre iliyor ve sosyalizm, emperyalizme baml liberal sisteme, laisizm denetlenebilir slam'a dntrlmeye allyor. Afganistan, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Trkiye gibi lkelerdeki slamc ykselii, Yeni Dnya Dzeni projelerinden ayr dnmeye, kopartarak anlamaya alanlarn yanlglar, mslman-laik atmas biiminde ortaya kyor. Atatrklk adna askeri darbe yapan generallerin yaptklar ilk ey, Atatrk'n mirasn yerle bir etmek oluyor. Yine ayn generaller, ABD'ye danmadan da i yapmyorlar. Liberalizm adna badem byklaryla iktidara gelen zalc ynetim, Amerikan yanls Suudi Arabistan sermayesini ve bu sermayenin eriat gruplara mali desteini getiriyor. Liberal Ahrarlar, SSCB'deki gelimelere bakarak sosyalizmin, ideolojinin lmn bayram yaparak ilan ediyorlar ve

bizatihi bir ideoloji olan eriatln ykseliini (bilerek ve isteyerek, yani hukuk deyimiyle 'taammden') grmezden geliyorlar. Grenler ise uzlama yollar aryor. te bu noktada; eriatn, zgrlk ve emek dmanln, emperyalizmle ibirliini, insan haklarna kar tavrn ve dkt kan tarihsel bir sre iinde grmek gerekiyor. Baka trls, bir odas eksik eve benziyor. Tarih retici ve yol gstericidir. 31 Mart 1909 ile 2 Temmuz 1993, Trk toplumunun tarihinde eriatlarla yaanan iki byk atma noktasdr. Bu noktalar arasnda kimin ne yaptn, hangi kesimin kimden yana ve nasl tavr aldn unutmamalyz. Bu anmsama, bundan sonra herkesin safn ve tavrn doru tahmin edebilmemiz iin de gereklidir. Bu yzden elinizdeki almann biimi, kronoloji olarak belirlendi. Bir kolaj oldu. Cumhuriyet tarihini aklamak gibi, bir sav yok. Anmsatma sav var. Sadece, "u iler oldu; u ileri unlar yapt; unlar kar kt" demeye alt. Eksikleri var. Bakalar tamamlayabilir, tamamlamaldr. Yanllar varsa (ki, aksi yndeki tm abama karn olabilir), bundan sonraki basklarda dzeltmek zere, imdiden zr dilerim. Cumhuriyet Gazetesi ariv blm ve iletiim servisleri alanlarna teekkr ederim. Halil Nebiler. 13 Nisan 1994, Sefaky

Birinci Blm "KRAVATLARI KOPARDIK, KAHVELER YAMALADIK, GAZETELER BASTIK OK KR, ERATI KURTARDIK !" Lale devrine kadar dnmek gerekiyor. Bir 'bozgun onay' anlamas olan, 1699 tarihli Karlofa Antlamas, Osmanl ynetiminin ilk kez batnn stnln kabul etmesi anlamna geliyordu. kinci anlam ise, Osmanl'nn dnya ilerinden sefahate dn dneminin balangc olmasyd. lkenin aydnlar, hemen ayn dnemlerden itibaren, devlet arknda, orduda ve dinde reform taleplerini dile getirmeye baladlar. Padiaha sunulan reform paketlerinde, en nemli reformlarn orduda yaplmasnn planland grlr. Daha sonra, 1718 tarihli Pasarofa Antlamas gelir. Bu antlama, Osmanl iin kntnn kesinlemesi demekti. Bat teknolojisinin lkeye girmeye balamas da bu antlama sonrasna rastlar. Matbaa, orduda Fransz modeli, toprak reformu bu dnemde grlr. kntye aklc yoldan nlem abalardr, reformlar. Temelinde, bilimsel veriler ve zgrlk dnceler yatar. lk dinci tepkiler de ayn dnemin rndr. Dincilere gre, kntden kurtulu ancak 'eriata dnerek' mmkndr. 1789 ylnda toplanan Meveret Meclisi'nin (Danma Kurulu), eriatlarn saldrlarna ok fazla hedef olmas nedeniyle, 1794'te Nizam- Cedit ilan edildi. IV. Mustafa, dinci kesim karsnda bir adm daha geri atarak er'i Szleme'yi imzalad. Dincilerin basksyla eriata uygun dzenlemeyi gerekletiren ikinci giriim, Sened-i ttifak'tr. slamclk, bir politika olarak, en ok II. Abdlhamit dneminde uyguland. Abdlhamit, sultan, hkmdar, padiah yerine kendisine 'halife' denilmesini istiyor, din eitimi orann arttryor, slam dnyasnn alim ve eyhlerini stanbul'a arp dllendiriyordu. slamclk politikasnn ihracna giriildi. slamc kitaplar bastrlarak slam lkelerine cretsiz datld, Afrika ilerine tarikat mensuplar gnderildi, Arap vilayetleri, birinci snf vilayet haline getirildi ve Hicaz Demiryolu projesinin uygulamasna baland. Ancak, "Osmanl hilafetini Mslman unsurlarla ayakta tutma projesi" tutmaynca, Abdlhamit'in de sonu geldi. Abdlhamit'in sonunu hazrlayanlar arasnda, ttihad ve Terakki'cilerle birlikte hareket eden Said-i Nurs de bulunuyordu. 1912 Balkan Sava yenilgisi, ttihat ve Terakki'nin panislamizme ve islamclara yaknlnn yeniden deerlendirilmesine neden oldu. Ancak, Abdlhamit'in panislamist politikadan vazgemesi kolay olmayacakt. Nitekim, Birinci Dnya Sava'na girme karar, tilf Devletleri'ne kar "Cihat Fetvas" ilan edilerek alnd.

II. Merutiyet'in en ilgin ve tarihimizin en kara gnlerinden biri olarak bilinen '31 Mart Vak'as, bu gelimelere paralel-olarak ortaya kt. Eski takvimle 31 Mart 1325, yeni takvimle 13 Nisan 1909 sabahnn erken saatlerinde, stanbullular silah sesleriyle uyandlar. O gne kadar "Hrriyet Bekileri" (Nighban- Hrriyet) adyla tantlan Selanik 4. Avc Taburu'nun askerleri, akn akn sokaklar doldurmutu. Geceyars, subaylarn balayan er ve erbalar, ayaklanmann liderliini yapan Arnavut Hamdi avu nderliinde haykrp havaya ate aarak Meclis'in bulunduu Ayasofya meydanna doru kouyorlard. Gnn ilk saatlerinde kendilerine katlmaya ikna ettikleri dier birliklerle birlikte, leye doru meydan doldurmulard bile. "Yaasn Asker", "eriat steriz" diye baryorlard. Ayaklanmann ilk gnnde, 20 kadar mektepli zabit katledildi. lk gnn bilanosuna, Tanin ve ura-y mmet gazeteleri matbaalarnn baslmas, makinelerinin paralanmas; Adliye Nazr Nazm Paa ile Lazkiye Mebusu Emin Arslan Bey'in ttihat Terakki'nin nde gelenleri sanlarak yanllkla ldrlmeleri; dkkanlarn yamalanmas; babozuk askerlerin saa sola ate etmeleri sonucu kazara yaralanma ve lm olaylar da yazld. 11 gn boyunca eriat ayaklanmann egemenliinde kalan stanbul'da, "Gvur icaddr" diye kravatlar kopartld, sokaktaki kadnlara saldrld, kahvehanelerdeki resimler paraland. Ayaklanan askerlerin Ayasofya meydannda toplanmasndan ve ulema takmnn da onlara katlmasndan sonra, Abdlhamit'in ikna etmek iin gnderdii eyhlislam Mehmed Ziyaeddin Efendi, ayaklananlarn taleplerini yle sralyordu: "l- Sadrazam Hseyin Hilmi ve Harbiye Nazr Rza Paalarla Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rza Bey'in azilleri, 2- Mebuslardan, Tanin gazetesi bayazar Hseyin Cahid, ura-y mmet'in sahibi Bahaeddin akir ve Meclis kinci Reisi Talat Bev'lerin uzaklatrlmas. 3- eriatn btn ynleriyle uygulanmas, 4- Aa alnan alayl subaylarn grevlerine dnmesi ve mektepli zabitlerin de grevden alnmalar, 5- Ayaklanmadan dolay, bir neferin bile klna zarar gelmemesi". Grld gibi, olay aka eriat bir ayaklanmayd. Peki, olayn gerekeleri nelerdi? Ayaklanmadan 8 ay 21 gn nce, Merutiyet ilan edilmiti. ttihat ve Terakki, nce siyasi sululara, daha sonra da cezaevlerindeki ayaklanmalar nedeniyle adi sululara genel af ilan edince, stanbul sokaklar sulular cennetine dnd. stanbul'a dnen Prens Sabahattin, ttihat ve Terakki'den yaknlk gremeyince 'Ahrar Frkas'n (Liberaller Partisi) kurdu. Ahrarlar, bnyesinde ok farkl muhalif gruplar biraraya toplayan bir cepheye dnt. Merutiyet'in ilann izleyen Ekim ayndan itibaren Bulgaristan Prenslii, Bosna-Hersek ve Girit vilayetleri, birer birer Osmanl topraklarndan koptular. D bunalm, halkn gznde ttihat ve Terakki'nin itibarn olduka sarst. Muhalefet, ksa srede yaygnlap rgtlendi. Muhalefetin oda, bayazarln Dervi Vahdeti'nin yapt 'Volkan' gazetesi idi ve Volkan'dan kaynaklanan fikirler dorultusunda, eriat ttihad- Muhammed Frkas, vak'adan alt gn nce (26 Mart 1325 yani, 8 Nisan 1909) Ayasofya meydannda Dervi Vahdeti'nin nutkuyla kuruldu. Siyasi hava, mart ortalarndan sonra kararmaya balad. ve d bunalmlardan dolay otoriter bir tavr izlemeye balayan ttihat ve Terakki, kurtarc olarak grd ordu ve ynetim aygtnda geni apl bir tasfiyeye balad. Ordudan nemli sayda alayl subay atld ve birok memur akta kald. Daha sonra, ilmiye snfnn askerliiyle ilgili bir yasa tasars, ilmiye snf ile alayl askerleri eriatlarn safna itti. ttihat fedailerin muhalefet saflarndaki gazetecilere saldrmalar ve 6 Nisan 1909 gecesi, Serbesti gazetesinin bayazar olan Hasan Fehmi Bey'in ldrlmesi, havay iyice gerginletirdi. stanbul'u 11 gn boyunca dehete boan olaylar srasnda, Rumeli'nin eitli merkezlerinde eriat ayaklanmaya tepkiler balamt. Selanik'te bir miting yapld. Ardndan, alelacele kurulan "Hareket Ordusu", 24 Nisan 1909 gn stanbul'a girdi. Ayaklanmann elebalar, Divan- Harb-i rfi'de yargland. Pek ok asker idam edildi ve idam sephalar, "ibret-i alem" iin gnlerce sokaklardan kaldrlmad. Ahrar Frkas kapatld ve Sultanzade Sabahattin gzaltna alnd. Ancak, ngiliz Bykelilii'nin giriimleri sonucu serbest braklnca, Prens yurt dna kt. Ayaklanmann motorunu oluturan ttihad- Muhammedi de kapatld. Dervi Vahdeti, tm kama abalarna karn ksa srede yakaland ve asld. Selanikli Mustafa Kemal, zmirli smet Bey, Fevzi Bey (akmak)

gibi, daha sonra ulusal kurtulu savann kahramanlar ve yeni devletin kurucular olacak olan gen subaylar, birbirlerini ilk kez Hareket Ordusu'nda tandlar. "ttihat ve Terakki despotizmine kar muhalefetin hazrlad bir gvde gsterisi" olarak balayan 31 Mart, sonunda ilticaya dnmt. Temelinde "eriatn yasakladklarn yaptrmamak" dncesi bulunan 31 Mart Vak'as, islamclar iin, daha sonra izleyecekleri yol konusunda, nemli bir yol gsterici oldu. "HAREKET ORDUSUNUN NL SMLER -Selanikli Mustafa Kemal Bey: Erkan- Harp Kolaas. -Pirlepeli Fethi Bey: Erkan- Harp Binbas. Paris Ateemiliterliinden, ilk Millet Meclisi'nde milletvekili; babakanlk, bykelilik yapt. -zmirli smet Bey (nn): Erkan- Harp Kolaas. -Vehbi Paazade Sleyman Askeri Bey: Erkan- Harp Kolaas, daha sonra Tekilat- Mahsusa Bakan. -Halil Bey(Paa): Erkan- Harp Kolaas, Enver Paa'nn amcas. -Ohrili Eyp Sabri Bey: Piyade Kolaas, ttihat ve Terakki'nin kurucusu. -Giritli Rueni Bey: Erkan- Harp Yzbas. Tekilat- Mahsusa'da alt. Milli Mcadele srasnda milletvekili idi. -Tolcal Sleyman Bey: Svari Mlazm- Evveli. Merutiyet'te svari binbalna ykseldi, gizli tekilata girdi. Milli Mcadele'de Anadolu'ya geti, -Yakup Cemil Bey: Piyade Mlazm- Evveli. Bab- Ali basknnda Nazm Paa'y vurdu. Enver Paa'nn Almanya yanls politikasna kar kt, muhakeme edilip kuruna dizildi. -Filibeli Hilmi Bey: Piyade Zabiti. Merutiyet'ten sonra ttihat ve Terakki mfettii oldu. Tekilat- Mahsusa'da alt, Milli Mcadele'ye katld. Milletvekili oldu. Mustafa Kemal'e suikast dzenlemekten idam edildi. -zmitli Mmtaz Bey: Svari Yzbas. Enver Paa'nn nl yaveri. -mer Naci Bey: Mlazm- Evvel. ttihat ve Terakki'nin nl konferanss. Bab- Ali basknna katld. Tekilat- Mahsusa'da alt. Birinci Dnya Sava'nda ran snrndaki Bahtiyari airetlerini savaa sokmaya alrken ld. -Rasim Bey: Baytar yzbas. Milli Mcadele'ye katld, Miralay oldu. zmir Suikast'na katlmaktan idam edildi. -Sar Efe Edip Bey: Piyade Mlazm- Evveli, ttihat ve Terakki yesi. Mondros Mtarekesi'nden sonra jandarma yzbalna ykseldi. Kurtulu Sava'na katld. zmir Suikast'na katlmaktan idam edildi. -Kastamonulu kr Bey: ttihat ve Terakki merkezinin nllerinden. Maarif Nazr, Milli Mcadele'de milletvekili. zmir Suikast'na katlmaktan idam edildi. -Yenibaheli Nail Bey: Piyade Mlazm- Evveli. ttihat ve Terakki yesi. Jandarma zabitlii yapt. Osmanl Meclisi'nde milletvekili. -Abdlkadir Bey: Ankara Valisi. Pontusularla arpt. Milli Mcadele'ye katld. zmir Suikast'nda yer almaktan idam edildi. -Kzanlkl Cevat Bey: Topu Mlazm- Evveli. ttihat ve Terakki'nin gzdelerinden. Bab- Ali basknna katld, stanbul Merkez Komutanl yapt. Miralay oldu. Milli Mcadele'de Anadolu'ya geti. Milli Mdafaa Vekaleti Muhakim ubesi Mdr oldu. -Erzurumlu Necati Bey: Piyade Mlazm- Evveli. ttihat ve Terakki yesi. Tekilat- Mahsusa'da alt. Mondros'tan sonra Anadolu'ya geti. -Edremitli Sar Necati Bey: Piyade Mlazm- Evveli. ttihat ve Terakki yesi. Tekilat Mahsusa'da alt. Millet Meclisi'nde milletvekili. - Afyonkarahisarl Ali Bey: Piyade yzbas. Milli Mcadele'de milletvekili. stikll Mahkemesi Bakan. Nafia Vekili. -Japon Rza Bey: Mlazm- Evvel. ttihat ve Terakki'nin gzdelerinden. Milli Mcadele'de Milli Mdafaa Vekaleti Levazm ubesi'nde, Hesabat Komisyonu'nda alt. -Doktor Abidin Bey: ttihat ve Terakki'de gizli faaliyetlerde yer ald. Milli Mcadele'de milletvekili. zmir Suikast nedeniyle idam edildi.

-smail Canbolat Bey: Mlazm- Evvel. ttihat ve Terakki'nin kurucularndan. zmir Suikast'na katlmaktan idam edildi. (KK Yaln: Aydn zerine Tezler 2. Sf. 557-558, 1984, stanbul.)

OYSA... stanbul eriatlarla urarken, dnya resim sanat, iki yldr Picasso'nun Kbizm akmyla ilgilidir. Lenin, Materyalizm ve Ampiriokritisizm adl eseriyle tartmalar estirmektedir. Japonya, 1910'da Kore'yi igal ederken, Meksika devrimi balyordu; Mondrian ve Kandinski gibi nc ressamlar soyut resmin ilk rneklerini veriyorlard. - 1913: emseddin Gnaltay ve Halim Sabit tarafndan karlan slam Mecmuas'nn slogan yleydi: "Dinli bir hayat/Hayatl bir din". Dergi, slamc Srat- Mstakim ile Trk, milliyeti Trk Yurdu dergilerinin arasnda bir sentezdi. Dnemin slamc kesimi iinde yer alan Said Halim Paa, Elmall Muhammed Hamdi (Yazr), Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Akseki, Bedizzaman Said-i Nurs, Manastrl smail Hakk gibi adlarn arasnda Vatan airi olarak tandmz Namk Kemal'i de bulmak mmknd. Namk Kemal'in, "Hrriyet" adl bir gazeteye, "Avrupallar bilmelidirler ki, devletimiz yaamak isterse Muhammed eriat'ndan ayrlamaz ve bir slam devleti olarak kalmaldr" diye yazd biliniyor. Birinci Dnya Sava sonrasnda Anadolu'nun yabanc igali altnda kalmas ile birlikte Mustafa Kemal ve arkadalarnn nclnde verilen Kurtulu Sava, ne slamclk anlayyla, ne de Osmanlclk anlayyla uyumuyordu. Yine de, Kuvayi Milliye'ciler, slamclara kar bir sava amadlar. Ancak, bata Halife olmak zere, tm slamc kesim ve Osmanl ricali, 1919-1922 yllar arasnda Anadolu'nun birok yerinde "hilafet ve eriat" talepli ok sayda isyan kkrtmasna giriiyordu. DNYA NELER YAIYORDU?.. 1914 Austos'unda, Birinci Dnya Sava patlak verir. 2 Ekim'de Rusya, 5 Ekim'de ngiltere ve Fransa, Osmanl'ya sava ilan ederler. Bir yandan sava srerken, Einstein, nl 'Rlativite' kuramn yaynlar (1916). 6-7 Ekim 1917'de, Bolevikler Rus ar'n devirerek dnya zerindeki ilk sosyalist ynetimi kurarlar. 3 Temmuz 1918'de, Vahdettin padiah olur. Bir yandan iki pilot Atlas Okyanusu'nu ilk kez uakla aarken, dier yandan Avrupa haritas Versay Anlamas'yla yeniden izilir. 15 Mays 1919'da, Yunan birlikleri zmir'e; 19 Mays 1919'da ise Mustafa Kemal Samsun'a kar. -14 Kasm 1914: Fetva Emini Ali Haydar Efendi, Fatih Camii'nde "Cihat Fetvas"n halka ilan etti. Fetvann nemi, Osmanl devleti iin Panislamizm politikasnn resmen ilan anlamna gelmesinden kaynaklanyor. Ancak daha da nemlisi, Panislamizm'in Alman emperyalizmi tarafndan Osmanl ynetimine emperyalist paylam plannn bir paras olarak nasl kabul ettirilmesidir. Biraz geriye dnersek, "Cihat Fetvas"n ve Panislamizm'i daha iyi anlayabiliriz: _ "1877-1878 Osmanl-Rus Sava, Osmanl Devleti iin felaketle sonulannca, ordunun durumu yeniden gncel hale geldi. Reformist araylar iinde bulunan devlet, Almanya'dan askeri uzman talebinde bulundu. Alman askeri heyetleri, bu talep zerine stanbul'a dolutular. Alman askeri heyetleri ile birlikte Krupp ve Deutsche Bank da bu bakir pazara girdi. Alman danmanlardan Von Der Goltz'un nerileri dorultusunda, 1885'de Krupp fabrikalarndan 500 kadar ar top alnd. Ertesi yl, 426 sahra topu ve 60 havan topu; 1887'de ise 500.000 karabina ve tfek bu listeye eklendi. O tarihlerde, ABD Maslahatgzar'nn Washington'a yazdna gre, Krupp ve Mauser'in bu pazara egemenlikleri, Osmanl ordusunu pahal ve kalitesiz silahlarla donatma sonucunu vermiti. Ayrca, Goltz'un, Harbiye Mektebi'nde ders kitab olarak okutmak zere 4 bin sayfadan fazla Trke bror ve ders kitab yaynlamas, subay adaylar arasnda Alman hayranln arttrd. Bu arada, stanbul'da

grev yapan Alman subaylar, aldklar talimat uyarnca Alman Bykelilii'ne bal olarak grev yaptlar. Alman subaylarnn grdkleri byk ilgi, Trkiye'deki siyasi geleneklerin temelinde bulunan yabanc etkinlii konusunda ilgin bir gstergedir. rnein, Alman askeri heyeti ile gelen askeri danman Yzba Kamphvener, 1897 ylnda Mir (Mareal) yaplm, kendisine II. Abdlhamit tarafndan Yaver-i Ekrem'lik unvan verilmiti. Trk mirlere bile kolay verilmeyen bu unvan tayan Kamphvener, ayn rtbeyi tayan Serasker Gazi Osman Paa (Plevne Kahraman) ile ayn hizada yryor, trenlerde at stnde ve n safta yer alyordu. Alman mparatorluu ile ne kadar sk bir dostluk iinde olduunu dnyaya gstermek iin, II.Abdlhamit'in bir Alman yzbasn mareal yapmas, Trkiye'nin Bat'ya nasl baktnn dikkate deer bir gstergesidir. Osmanl ordusu; eitimi, donatm ve stratejisi asndan Alman Genelkurmay ile btnlemi, 1889 ylnda Alman askeri heyeti bakan Von Der Goltz Paa, Almanya'ya gnderilecek subaylarn Almanya'ya ballklarnn esas alnacan ve sadece Alman hayran Osmanl subaylarnn bu imkanlardan yararlanacan raporunda yazmtr. 1908 Merutiyet Devrimi de durumda deiiklik yapmam, ttihatlar d politik zorlamalarn da etkisiyle (Rusya-ngiltere ittifak) neredeyse tmyle, Almanya'ya teslim olmulardr. 1913'de Liman Von Sanders bakanlnda gelen yeni Alman heyeti, orduyu tamamyla kontrol altna alm ve Alman askeri uzmanlar ordunun fiili komutanlar haline gelmilerdir. Birinci Dnya Sava'nda, Alman Genelkurmay'nn komutasnda olan Osmanl ordusu, Almanya'nn karlar iin Galiya'dan Badat'a, Kafkaslardan Svey'e tkeninceye kadar savatrlmtr..." (PARLAR, Suat: Devlet ve Ordu. Sf. 49-50. Henz yaymlanmad) Ortada, Almanya ile bylesine bir ittifak var. Osmanl bakentinde ittifakn ilevleri buyken, Berlin'de Alman Kayser'i gnden gne slam yanls grnme politikasn yrrle soktu. Ortadou'daki Alman karlar, Alman emperyalizminin Osmanl ordularn kendi adna savatrmasn gerektiriyordu ve politika reten Almanlar, devlet iindeki eriat kesimleri ne karp Panislamist politikalar benimseterek bunu baarmann yolunu buldular. Osmanl devletinin gizli haberalma ve harekat rgt Tekilat- Mahsusa'nn kurucusu Kuuba Eref, Panislamizm ile emperyalizm arasndaki balar anlarnda aklyor: "Eref Kuuba'ya gre, cihat ilan etme ve Panislamizm'i tilf devletlerine kar kullanma fikri bir Alman planyd ve General von der Goltz tarafndan 1914 ylnn ilk yarsnda Enver Paa'ya ok ikna edici bir ekilde nerilmiti (Kuuba'nn 24 Aralk 1961 tarihli mektubu). Ali hsan Sabis de bu fikrin Almanlardan ktn belirtir; zellikle Alman Askeri Heyeti'nin yeleri ve Bronsort Paa'nn bu konuda etkili olduunu syler." (STODDARD, Dr. Philip H.: Tekilat- Mahsusa. Sf. 150, 1993, stanbul) Alman emperyalizminin Ortadou ve Kafkas politikas gerei, stanbul'da yrrle sokulan Panislamizm'in en nemli iki (sonucu) rn, 31 Mart Vak'as ve Birinci Dnya Sava'nda len yz binlerce Trk askeri olmutur. Emperyalistlerin nermesi, istei ve basksyla Trkiye'yi Birinci Dnya Sava'na sokan Cihat Fetvas'nn arka plan byleyken, fetvann ilan yks de yle gerekleti: "13 Kasn 1914 gn, Padiah, eyhlislam ve dier kabine yeleriyle birlikte, Topkap Saray'nda Hz.Muhammed'in hrkasnn ve dier kutsal emanetlerin sakland odada yaplan resmi bir trenle Meclis-i Mebusan'dan bir heyeti kabul etti. Padiah, nihai zaferi kazanacaklarna duyduu gveni dile getiren ksa bir konuma yaptktan sonra, orada bulunanlar Allah'n inayetinin Osmanl ordusunun zerinden eksik olmamas iin dua ettiler. Cihat ilanna izin veren fetva okunduktan sonra gelenee uygun olarak burada brakld; yirmidrt saat sonra, 14 Kasm 1914'te de Fetva Emini Ali Haydar Efendi, Fatih Camii'nde fetvay halka duyurdu... ...Kasm 1914 tarihli fetva ve cihat ilanna dair beyanname, dnyadaki btn Mslmanlara u mesaj veriyordu: Mslmanlar nihayet, kendilerini bunca zamandr ezen kafirlere kar gl bir silah ele geirmilerdi. slam devletinin ilk devrinde cihat etkili bir silah olduu iin, ttihat lider kadro iindeki Panislamist grup yle dnmt: Osmanl

Devleti'nin girdii eitsiz mcadelede cihat, eer iyi bir ekilde duyurulursa, eski etkileyiciliine kavuarak bir g kayna haline gelebilirdi. "Cihat Fetvas" be sorudan oluuyordu. Aslnda, be ayr fetvann biraraya getirilmesiyle retilmi bir metindi. Her soruya karlk, eyhlislam rgpl Hayri Efendi'nin imzasnn zerinde geleneksel 'olur' cevab bulunuyordu. Sz konusu be soru yle zetlenebilir: 1) Padiah- slam'n, Kur'an'n 14. suresinin 41. ayetine uygun olarak, slamiyet aleyhine birleenlere kar ilan ettikleri cihata katlmak btn Mslmanlar iin farz mdr? 2) Rusya, Fransa, ngiltere ve mttefikleri devletlerin idaresi altnda yaayan Mslmanlarn bu devletlere kar cihata katlmalar farz olur mu? 3) Cihata katlmayanlar Allah'n gazabna mstehak olurlar m? 4) Hkmet-i slamiye'ye kar savaan tilaf Devletleri'nin Mslman ahalisi, bu devletlerin yannda savaa katlmalar halinde ne trl tehditlerle karlarlarsa karlasnlar, cehennem ateine mstahak olurlar m? 5) Bu suretle harb-i hazrda ngiltere ve Fransa ve Rusya ve Srbiya ve Karada hkmetleriyle zahirlerinin (yardmclarnn) idarelerinde olan Mslmanlarn hkmet-i seniyye-i slamiyeye muin (yardmc) bulunan Almanya ve Avusturya aleyhine harbetmeleri Hilafet-i slamiye'nin mazarratn mucip olacandan (zarar dokunacandan) esm- azim (byk gnah) olmakla azab- azime (byk azaba) mstehak olur mu?" (STODDARD, Dr. Philip H.: Tekilat- Mahsusa. S.26-27, 1993, stanbul) Cihat fetvas kendisine kar verilen lkelerden ngiltere, ok deil, alt yl sonra Padiah ve eyhlislam'la birlikte Mustafa Kemal ve arkadalarna kar savaacaktr ve bu kez ngiltere dost, Mustafa Kemal dman olacak, bu yolda fetvalar ilan edilecektir. Neden mi? nk Almanya Birinci Dnya Sava'nda yenilerek prestij ve g kaybedecek, Padiah ve eriatlar bu kez, d destek aray iin gzlerini ngiliz ve Amerikan emperyalizmine dikeceklerdir. Birok eriatnn Amerikan ve ngiliz mandaterliini istemesi, bu yolda almas, derneklemesi, ngiliz ve Amerikan yanls fetvalar gndeme getirecektir. NGLZSEVER ERATI, MUSTAFA KEMAL'E KARI -8 Kasm 1919: Kurtulu Sava yllarnn en ilgin eriat giriimlerinden biri, 'Sait Molla Hareketi' oldu. Sait Molla, Anadolu'nun eitli blgelerindeki 12 merkeze mektuplar yazarak, "Din, iman elden gidiyor. Hilafet ve eriat isteriz" diyor ve bu sloganlarla halk Kuvay Milliye'cilere kar kkrtmaya alyordu. Adapazar ve evresinde baarl da oldu. Mustafa Kemal bu giriimlere kar gerekli nlemleri alyor, mektuplarla ilgili olarak gerekli yerlere aklamalar gnderiyordu. "Din elden gidiyor" diye barp, ulusal kurtuluulara kar eriat isteyen Sait Molla kimdi, biliyor musunuz? ngiliz Muhipleri Cemiyeti Bakan; yani, ngilizseverler Dernei Bakan. ngilizlerle ibirlii yapan hocalarn yansra, ngilizlerin hoca klna sokarak eriat kullanma yntemi de olduka yaygnd. Bu tr olaylarn arpc rneklerinden birine Ali Fuat Cebesoy'un anlarnda rastlyoruz. Cebesoy anlatyor: "21 Nisan' 22 Nisan'a (1920) balayan gece, seksen kadar hocaefendi, vali ve kumandann daveti zerine Bursa Belediye Dairesi'nin byk salonuna toplanmlard... Gndz, hoca efendilerden ekserisini ziyaret etmi, hepsinden yardm edeceklerine dair sz almtk. Krsye karak kendilerine bir kere daha vaziyeti anlattm. Heyet-i Temsiliye'den gelen telgraf da okudum. Bunun zerine mzakereler balad. Birka saat kadar srd. zerinde mtalaa edilen fikirler toplanm, tam bir mutabakat hasl olmutu. Karar ittifakla (oy birlii ile) verilecekti. Yanmda bulunan Bekir Sami Bey'e: - Bursa ulemasndan, ben esasen bunu bekliyordum, dedim. Tam bu srada gen bir hoca birdenbire ayaa kalkt: - Ne padiahmz efendimiz ve ne de hkmet esir bir vaziyette deildir. Bizzat bu hakikati efendimizin azndan iittim. Salon birdenbire kart. Baz zevat (kiiler) mtereddit (kararsz) bir vaziyet aldlar. Yzlerde endie alameti okunuyordu. Btn emekler boa m gidecekti? O gnlerde

Enteligence Service'in, birtakm ajanlar hoca klna sokarak Anadolu'ya gnderdii hatrma geldi. Acaba bu gen de onlardan biri olamaz myd? Kaybedilecek zaman yoktu. Derhal yerimden frladm: - Yerinden kprdarm deme, karmam! diye bardm. Sonra iki polis ararak hocay yakalamalarn emrettim. Neticenin nereye varacan merakla bekleyen ulemaya da, bu gnlerde hoca kyafetine giren birtakm hainlerin Bursa'ya geldiklerini ve bir ksmnn yakalandn syledim. Hoca, polislerin elinden kurtulmaya alyordu. Yaverim dris ora'ya: - Bu adamn stn ban araynz! emrini verdim. Byle bir harekete intizar etmeyen gen birden ard. Sonra stn aratmak istemedi. Fakat inkyad etmekten baka are olmadn abuk anlad. Hoca'nn i ceplerinden kan birok vesika arasnda ngiliz polisi emrinde bulunan Yzba Benetti'nin imzasn tayan bir de mektup vard. Bundan, ngiliz polisinin cretli bir memuru olduu anlalyordu. Bursal olmad ve ehre yeni geldii de tahakkuk etmiti. Kendisinin divan- harbe verilmesini emrettim. Skunet iade olunmutu. - te muhterem ulema, dedim. Sizin hakl kararlarnza muhalefet etmek isteyen bu adam, vatanmz paralamak isteyen ngilizlerin memurudur." (CEBESOY, Ali Fuat: Milli Mcadele Hatralar. Sf. 355-356) -l Ocak 1920: eriatlar durmuyor. Bu kez sorun, Bayburt'a drt saat mesafedeki Hart kynde oturan eyh Erefin eriat propaganda ve eylemleridir. eyh Erefin eylemlerini soruturmak zere asker ve din adamlarndan oluan bir heyet Hart kyne gidiyor. eyh, kendisine bal kiilerle 50 kiilik hkmet glerine saldrp silah ve cephanelerini alyor. Esir ald askerlerin bir blmn de ldrnce bir baka heyet, eyh Erefle grmek iin Hart kyne gidiyorlar. Artcak eyh, "Siz hepiniz gavursunuz" diyerek kendini peygamber ilan ediyor. Nedense, bu tr ayaklanmalar sonunda ayaklanma liderleri kendilerini mehdi ya da peygamber ilan ediyorlar. Sonunda Yarbay Halit Bey, 25 Aralk 1919'da Hart kyne giriyor ve eyh'in silahl adamlaryla atyor. Ayaklanma, l Ocak 1920'de bastrlyor. -8 Nisan 1920: Adapazar'nda baz kiiler ulusal hareket kart gsteriler yaptlar. Telgraf telleri kesildi. Bu bir denemeydi aslnda. -13 Nisan 1920: Ve 31 Mart Vak'as'nn 11. yldnmnde 1. Dzce Ayaklanmas patlak verdi. Kar devrimcilerin 4 bin kiilik ordusu, Dzce'ye girdi. Baz subaylar ldrld. Ayaklanma, ertesi gn Beypazar'na srad. "Padiah neredeyse biz oradayz" diyen isyanclar, kasabay ele geirerek askeri depoyu yamaladlar. 15 Nisan gn, Ankara Hkmeti'ni temsilen Mutasarrf Ali Bey Bakanl'nda bir kurul Bolu'dan yola karak Bakacak Ky'nde Dzce isyanclaryla grt. syanclar Ankara'ya gittiklerini, Meclis'i, toplanmadan datacaklarn sylediler. Kurul Bolu'ya dnd. syanclar ise isyan Bolu'ya tarabilmek iin Bolu'ya hareket ettiler. 18 Mays gn, Bolu boazn tutmu olan jandarmalar datarak Bolu'ya girdiler. Mustafa Kemal, 24. Tmen Komutan Yarbay Mahmut Bey'e telgraf ekerek Dzce'de isyann iddetlendiini bildirdi ve emrindeki btn kuvvetlerle bir an nce Hendek zerinden Dzce'ye giderek isyan bastrmasn emretti. syan, 21 Mays gn Gerede'ye srad. 31 Mart Olay'nn elebalarndan Kr Ali Hoca'nn nderlik ettii isyanclar kasabay ele geirdiler. Ankara'dan, t vermeleri iin gnderilen, Trabzon Mebusu Hsrev Bey (Gerede) bakanlndaki kurul yeleri yaralandlar ve tutuklandlar. syann elebalar, byk bir devlete kar gelmenin kfr olduunu, memleketi hep mekteplilerin ynettiini, biraz da medreselilerin ynetmesi gerektiini sylediler. Dzce isyann bastrmaya giden Yarbay Mahmut Bey Hendek'e geldi. Halk, hkmet alanna toplanmaya ardysa da ocuklardan baka gelen olmad. Esnaf, dkkanlarn kapatarak evlerine ekildi. Mustafa Kemal, Mahmut Bey'in komuta ettii 24. Tmen'in takviye edilmesini emretti. syanlar, Austos sonunda bastrlabildi. Bu isyan srasnda eriatlarn sk sk dilegetirdii "Byk bir devlete kar gelmenin kfr olduu" fikri, emperyalizmle eriatlarn gbek ban gsterir. Kastedilen byk devlet, Mslmanlarn yaad Trkiye'yi igal eden ngiltere devletidir. -5 Mays 1920: eyhlislam Drrizade'nin, haklarnda idam karar kartacan haber alan Mustafa Kemal ve arkadalar, ulusal kurtuluun slamiyet'e uygun olduuna dair bir fetvay yaklak yz din adamnn imzasyla aldlar.

-11 Mays 1920: eyhlislam "Ketebehlfakir Drrizade Esseyid Abdullah Ufiye anhma", Mustafa Kemal ve arkadalarnn, "Kuvva-yi Milliye ad altnda" Anayasa'y ineyerek fitne ve fesat karan haydutlar olduklarn ve eriata gre idam edilebileceklerini ilan eden fetvasn yaynlad. Karar metninden dolay Mustafa Kemal Efendi (Atatrk), Ali Fuat Paa (Cebesoy), Kara Vasf, Doktor Adnan (Advar), Halide Edip (Advar) idam edileceklerdi. EYHLSLAM DRRZADE ABDULLAH EFEND'NN FETVASI "Sebeb-i Nizam- alem olan Halife-i slam adamallahu taala hilafetihi ila yevmlkyam Hazretlerinin taht- velayetinde bulunan bilad- slamiyede baz ehas- erire ittifak ve ittihad ve kendilerine resa intihab ederek teba-i sadka-i ahaneyi hiyl- tezvirat ile ifal ve idlale ve bila emr-i ali ahaliden asker cem'e kyam edip zahirde askeri iae ve tehiz bahanesiyle ve hakikatta cem-i mal sevdas ile hilaf- er-i erif ve mgayr- emir-i mnif birtakm garamat ve vergiler tarh ve tevzi ve enva- tazyik ve ikenceler ile nasn emval ve eyasn gasb- garet ve bu vehile ibadullaha zulm- itiyat ve tecrime cesaret ve Memalik-i Mahrusenin baz kurra ve biladna hcum ile tahrip ve hak ile yeksan ve tab'a-i sadkadan nice nfus-u masumeyi katl- itlaf ve dma-i mahkumeyi sefk ve iraka ettikleri ve canib-i Emirlmmininden mensup baz merurin-i ilmiye ve askeriye ve mlkiye hodbehot azil ve kendi hempalarn nasp ve merkez-i hilafet ile Memalik-i Mahrusann muvasalat ve mnakalat ve muhaberatn kat ve taraf- devletten sadr olan evamirin icrasn men ve merkezi dier memalikten tecrit ile evket-i Hilafeti kesr tevhin kastederek makam- mualla-y imamete ihanet etmekle taat-i imamdan huru ve Devlet-i Aliyyenin nizam ve intizamn ve biladn asayiini ihlal iin ner-i eracif ve iaa-i ekazip ile na fitneye saik ve sai-i bilfesat olduklar zahir ve mtehakkk olan rsea-y mezburin ile avam ve etba bailer olup dalmalar hakknda sadr olan emri aliden sonra hala inat ve fesatlarnda srar ederler ise mezburlarn habasetlerinden tathir-i bilad ve er ve mazarratlarndan tahlil-i ibat vacip olup ....... Nass- kerimi mucibince kat- ktalleri meru ve farz olur mu? Beyan buyurula. Elcevap: Allahtaala a'lem olur. Ketebehlfakir Drrizade Esseyid Abdullah Ufiye anhma. Bu surette Halife-i Marleyha Hazretleri tarafndan bgat- kudretleri bulunan Mslmanlar mam- adil Halifemiz Sultan Vahidettin Han Hazretlerinin etrafnda toplanp mukalete iin vaki olan davet emrine icabet ve bgat- mezburun ile mukalete etmeleri vacip olur mu? Beyan buyurula. Elcevap: Allahtaala a'lem olur. Ketebehlfakir Drrizade Esseyid Abdullah Ufiye anhma. Bu surette Halife-i msaleyha Hazretleri tarafndan bgat mezburun ile mukalete iin tayin olunan askerler mukaleteden imtina ve firar eyleseler mrtekib-i kebire ve asim olup dnyada tazir-i edide ve ukbada azab- elime mstahak olurlar m? Beyan buyurula. Elcevap: Allahtaala a'lem olur. Ketebehlfakir Drrizade Esseyid Abdullah Ufiye anhma. Bu surette itaat etmeyen mslmanlar asim ve tazir-i er-iye mstehak olurlar m? Beyan Buyurula. Elcevap: Allahtaala a'lem olur." 11 Mays 1920 FETVANIN TRKES Fetvann Osmanlca szcklerden arndrlm biimi yle:

"Dnya dzeninin sebebi olan slam halifesinin emrinin altndaki slam lkesinde baz kt niyetli ahslar aralarnda anlap, kendilerine reis seerek, halkmz yalan dolanla kandrp, yasa d asker toplayarak ayaklanp, bu askerler iin yiyecek, iecek temini ve silahlandrma gayesiyle kiisel karlar iin yasalara aykr bir takm vergiler koyup, eitli bask ve ikencelerle halkn mal ve eyasn gasp ederek Osmanl lkesinin kutsal deerlerine ve devlete hcumla, yerle bir etme niyetinde olduklar ve nice masum insan yok etmeyi amaladklar ve ayrca ilmi, askeri ve mlki memurlar kendilerince grevden alp bu grevlere kendi taraftarlarn atayarak yce devletimizin ulam, nakliye ve haberleme tekilatn yok edip devlet tarafndan karlan emirlerin yerine getirilmesini engellemek ve devletimizi dnyadan soyutlama ile yce devletimizi zayf drme ve yce makammza ihanet etmekle devlet nizamn ilemez hale getirmek iin yalan, fitne ve fesatla yce devletimizin dzenini bozmakta srar ederlerse ad geen asilerin ktlklerini engellemek art olup eriat gereince ldrlmeleri uygun olur mu? Beyan buyurula. Cevap: ldrlmeleri arttr. Sultan Vahidettin'i askerlerinin ad geen asilerle savamalar gerekir mi? Beyan buyurula. Cevap: ldrlmeleri arttr. Ad geen asilerle savamak iin grevlendirilen askerler savamaktan kanp firar ederlerse ktln byn yapp gnahkar olurlar, dnyada iddetle cezalandrlmaya ve ahirette Tanr gazabna hak kazanrlar m? Beyan buyurula. Cevap: ldrlmeleri arttr. syanclarla savamayan askerler kanuni cezaya arptrlrlar m? Beyan buyurula. Cevap: ldrlmeleri arttr." -18 Mays 1920: Mustafa Kemal ve arkadalar hakknda, eyhlislam tarafndan karlan fetva, bir ngiliz gemisi tarafndan Fethiye'ye getirildi. Fetvalar, talyan igal kuvvetleri komutan tarafndan halka datlmak zere Kaymakam'a teslim edildi. Manzara yle aklanabilir: eriatlar ve emperyalist igal gleri, el ele vererek ulusal kurtuluulara kar savayorlard. -15 Haziran 1920 tarihli dier bir fetvayla idama mahkum edilenler arasnda ise, Miralay zmirli smet (nn), Bekir Sami, smail Fazl Paa, Celalettin Arif Bey, Hamdullah Suphi (Tanrver), Rza Nur, Yusuf Kemal (Tengirek), Cami (Baykut), Ankara Mfts Mehmet Rfat (Breki) yer alyorlar. -31 Temmuz 1922: stikll Mahkemeleri kuruldu. -1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (retim Birlii Yasas) yrrle girdi. Yasayla birlikte medreseler kapatld. SSCB'nin ilk Trkiye Bykelisi Aralov'un anlarnda Atatrk'e dayanarak verdii rakamlara gre, 1920 ylnda Trkiye'de 17 bin medrese bulunuyordu. Yasadan sonra medreselerin nemli bir blm kapatld; ancak, bir blm yeraltna inerek ilevini srdrd. 1992 yaznda yaptmz bir aratrmada, Gneydou'da halen 350 dolaynda medresenin retim yaptrdn belirledik. -25 Kasm 1925: apka Kanunu yrrle girdi. -30 Kasm 1925: Tekke ve Zaviyelerin Kapatlmas Hakknda Kanun yrrle girdi. (Baknz: Ek 1; Yasann kt dnemde stanbul'da bulunan tekke, zaviye, dergh ve hankhlarn listesi) -4 ubat 1926: Reis Ali etinkaya ve yeler Necip Ali Kkaa, Kl Ali, Ali Zrh ve Dr.Reit Galip'ten kurulu stikll Mahkemesi tarafndan verilen idam karar infaz edildi ve skilipli Atf Hoca asld. Ertesi gnk gazeteler haberi yle duyurdular: "rtica kitaplar mellifi olup, stiklal Mahkemesi'nce idama mahkum olan skilipli Atf Hoca ile Babaeski Mfts Ali Rza Hoca hakkndaki idam karar bu sabah infaz edilmitir." HO GELDN, JAZZ. Tarihsel bir rastlant da olabilir, frsatln doruklar da. Bir yanda eyhlislam idam ferman karp dier yanda eriat ayaklanmalar artarken, tesadf bu ya, 22 Haziran'da

Yunan birlikleri saldrya geer. Neyse... 10 Austos 1920'de Sevr Anlamas imzalanr. Bu srada, dnya, Milletler Cemiyeti'nin kuruluu ve caz akmnn douu ile meguldr. Mustafa Kemal'in askerleri ise 6-10 Ocak 1921'de l.nn Sava'n, 31 Mart-1 Nisan 1921'de II. nn Sava'n, 23 Austos-13 Eyll 1921'de Sakarya Meydan Sava'n kazanrlar. 20 Ekim 1922'de Lozan Bar Konferans balar. Trk Heyeti'nin banda smet Bey bulunmaktadr. Anlama, 24 Temmuz 1923'te imzalanacaktr.

ATATRK'TEN AKMAK'A KUBLAY MEKTUBU Gazi Mustafa Kemal'in, 27 Aralk 1930 tarihinde, Erkan- Harbiye-i Umumiye Reisi (Genelkurmay Bakan) Fevzi Paa'ya (Mareal Fevzi akmak) gnderdii mektup aynen yle: ''Menemen'de ahiren vukua gelen irtica teebbs esnasnda Zabit vekili Kubilay Bey'in vazife ifa ederken duar olduu akbetten Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim. Kubilay Bey'in ahadetinde mrtecilerin gsterdii vahet karsnda Menemen'deki ahaliden bazlarnn alkla tasvipkar bulunmalar btn Cumhuriyeti vatanperverler iin utanlacak bir hadisedir. Vatan mdafaa iin yetitirilen, dahili her politika ve ihtilafn haricinde ve fevkinde muhterem bir vaziyette bulunan Trk zabitinin mrteciler karsndaki yksek vazifesinin vatandalar tarafndan yalnz hrmetle karlandna phe yoktur. Menemen'de ahaliden bazlarnn hatalar btn milleti mteellim etmitir. stilann acln tatm bir muhitte gen ve kahraman zabit vekilinin urad tecavz, milletin, bizzat Cumhuriyete kar bir suikast telakki ettii ve mtecasirler ile mevvikleri ona gre takip edecei muhakkaktr. Bizim dikkatimiz, bu meseledeki vazifelerimizin icabatn hassasiyetle ve hakkyle yerine getirmeye matuftur. Byk ordunun kahraman gen zabiti ve Cumhuriyetin mefkureci muallim heyetinin kymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kan ile Cumhuriyetin hayatiyetini tazelemi ve kuvvetlendirmi olacaktr. Reisicumhur Gazi M. Kemal" (STN, Kemal: Devrim ehidi retmen Kubilay. Sf. 28, 4.Basm. 1990, stanbul) DNYANIN YRNGES BAKA YNDEYD Oysa, dnya bu arada, Almanya'y Milletler Cemiyeti'ne kabul ediyor, Alman fiziki Heisenberg'in Belirsizlik lkesi'ni tartyor, sesli sinema dnemine (1927) geiliyor, byk ekonomik bunalm New York'u (1929) birbirine katyor, Japonya Manurya'y igal ediyor, spanya krallktan cumhuriyete geiyor, bn-i Suud, Suudi Arabistan Krall'n kuruyordu. -1931-1932: Bu retim ylnda, okullarn ders programlarndan din dersleri karld. -22 Ocak 1932: Yerebatan Camiinde ilk kez Trke Kur'an okundu. -29 Ocak 1932: lk Trke ezan Fatih Camii'nde okundu. Ezann yeni biimini Diyanet leri Reislii yle belirlemiti: "1)Tanr uludur. 2) phesiz bilirim bildiririm Tanr'dan baka yoktur tapacak. 3) phesiz bilirim bildiririm Tanr'nn elisidir Muhammed. 4) Haydi namaza. 5) Haydi felaha. 6) Namaz uykudan hayrldr (sadece sabah namaz iin) 7) Tanr uludur. 8) Tanr'dan baka yoktur tapacak." (Ziya GKALP: Bir lke ki camiinde Trke ezan okunur/ Kyl anlar mansn namazdaki duann/ Bir lke ki mektebinde Trke Kur'an okunur/ Kk byk herkes bilir buyruunu Huda'nn/ te orasdr senin vatann) -l ubat 1933: Bursa'da Nakibendi eyhlerinden Kozanl brahim Efendi, le namazndan sonra Ulucami'den kan cemaate, "Dinini seven bizimle gelsin" diye bararak evresine kalabalk bir kitleyi toplad. Ayetler okuyarak yaplan yryle Evkaf Mdrl'ne gelen Kozanl brahim ve arkadalar, burada "Baka yerlerde Arapa ezan okunurken, niin Bursa'da Trke ezan

okunuyor?" sorusunu dile getirdiler. Vakflar Mdr, konunun vilayet emri olduunu syleyince kalabalk, Vilayet Kona nne gitti. Bu srada, hkmet gleri olaya mdahale etti. -3 Aralk 1934: Kabul edilen yeni yasa -ister Hristiyan, ister Mslman, isterse Musevi olsundin adamlarnn cppe ve dinsel kyafetlerini sadece ibadet yerlerinde giymeleri hkmn getirdi. -1935: Said-i Nurs ve talebeleri tutukland. 120 talebesiyle birlikte Eskiehir Arceza Mahkemesi'nde yarglanan Said-i Nurs, 11 ay hapse mahkum oldu. Cezasn tamamladktan sonra Kastamonu'ya srld. -1935: lkokullarda din dersleri kaldrld. -1935: Nakibendi eyhlerinden eyh Halid, Mehdilik iddias ile Eruh'da silahl eyleme kalkt. Bir yl sren atma ve takipten sonra Suriye'ye snd. -Ocak 1936: orum'un skilip ilesinde, Naki eyhi Kayserili Ahmet Kalayc eriat istemiyle harekete geti. Kalayc eyhin garip kurallar vard. Namaz ve oru farz deildi. Ancak 40, 70 ve 90 gnlk yeni orular yaratmt. Naki eyhine tapmak gerekiyordu. Kalayc Hareketi ksa srede bastrld. -5 ubat 1937: Laiklik bir Anayasa hkm haline geldi. Anayasa'daki bu deiikliin gerekesini kr Kaya, o gnlerde yle anlatyordu: "Bu lke grlmeyen varlklarn ve sorumsuzluklarn vicdanlara egemen olmasndan, devlet ve millet ilerini grmesinden ok zarar grmt. Trk'n kendi yapt yasalar devam etseydi, bugnk bulunduumuz durumdan daha ok ileri olur ve uygarla daha ok hizmet ederdi. Madem ki, tarihte deterministiz, madem ki uygulamada maddi olmay severiz, yleyse kendi yasalarmz da kendimiz yapmalyz. Yasalar, dnyann tesine ilikin her trl kayglardan ve her trl dncelerden arndrm olarak, gnn gereklerini, maddi zorunluluklarn gznnde tutarak yapmalyz. lkenin maddi yaam, ancak bu yoldan kurtulur. Onun iindir ki, biz her eyden nce, laikliimizi ilan ettik ve bunu anayasamza koymak istiyoruz."

AYNI ANDA DNYADA... 1933'te Hitler, Almanya'da iktidara geldi. Bu yzden birok niversite retim yesi Almanya'dan kaarak Trk niversitelerine kotular. Bu dnemde talya'nn Habeistan igali, spanya i sava, Picasso'nun Guernica's, Alman ordularnn Avusturya igali, ekoslavakya'nn paralanmas yaanmaktadr. 1939'da ikinci byk savan ayak sesleri ylesine yakndr ki...

- 1939: lk yasal, islami muhalefet yayn Hareket yayn hayatna balad. - 20 Eyll 1943: Said-i Nurs tutukland ve Ankara'ya sevkedildi. Deiik blgelerden tutuklanan 126 Nur talebeleriyle birlikte Isparta ve Denizli Cezaevleri'nde bulunan Nurs, sonunda beraat etti. Afyon'daki Emirda'a srgn edildi.

STANBUL EMNYET MDRL ARVNE GRE NURCULAR stanbul Emniyet Mdrl'nn arivlerinde, Said-i Nurs'nin kiilii ve Nurculua ilikin 1980'lerin ikinci yarsnda hazrlanan bir raporda u bilgilere yer veriliyor: "Evvelce Said-i Krd olarak tannan ve bu unvan kullanan, soyad kanunundan sonra, doduu Bitlis'in Nurs kyne izafetle Nurs soyadn alan Said-i Nurs yar cahil, okuyup yazmasn bilmeyen bir kimsedir. Nur Risalelerinden Tiryak adl risalenin 68. sayfasnda kendisi bu hususu itiraf etmekte olup, risalelerini yardmclarna yazdrdn bildirmektedir.

Eski eyhlislamlardan Mustafa Sabri Efendi tarafndan yazlan Tuhfet- reddiye Ala Mezhebi Saidi Krdiyye adl risalelerde ise, 'Okur fakat yazamaz, iml bilmez, 80 sene iinde yaad milletin lisanna bile hakk ile vakf olamamtr' denilmektedir. Yeeni tarafndan hayat hakknda yazlan bir eserde Said-i Nurs'nin kk yata Molla Mehmet Emin ve Mderris Nur Mehmet'ten ders ald, daha sonra stanbul'a gelip tekrar tahsile balad ve zamann ilmine vakf olunca kendisine Bedizzaman ad verildii kaydedilmektedir. (Burada sz edilen dersler yaz ve kitapla deil, szle alnan derslerdir.) Merutiyetin ilanndan sonra, Bitlis ve havalisinde eyhlik faaliyetinde bulunmu, sonra stanbul'a gelerek siyasete atlm ve ttihad- Muhammedi Cemiyeti kurucular arasnda faaliyet gstermi ve Panislamizmin savunuculuunu yapmtr. 'Azametli, bahtsz bir ktann, anl, talihsiz bir devletin; deerli, sahipsiz bir kavmin reetesi ttihad- slam'dr' demitir. 31 Mart Vak'as'ndan nce Dervi Vahdeti ile mnasebet kurmu ve o zaman yaynlanan Volkan Gazetesi, 5 ubat 1908 tarihli ve 49 sayl nshasndan itibaren ttihad- Muhammedi Cemiyeti'nin yayn organ olduunu ilan etmitir. Said-i Nurs nce Kadiri, bilahare Naki tarikatlarna intisap etmi, daha sonra stanbul'dan Dar-l Hikmet azalnda bulunmutur. 31 Mart hadisesinde faal rol oynam, bu yzden tevkif edilmi ise de beraat etmitir... ...stiklal Sava srasnda Ankara'nn halifeyi kurtaraca inancyla Ankara'ya gelmi, laik bir devlet rejimi ve cumhuriyetin kurulmas zerine Atatrk'e kzarak Van'a gitmitir. Kendisi bu olay yle nakletmitir: 'Garpllamak bahanesi altnda eriat- islamiye aleyhinde bir cereyan hissettiimden Ankara'dan ayrldm.' Laik bir devlet dzeni kurduu iin Atatrk'e dman kesilmi ve onu ualar adl risalenin birka yerinde, Ebu Sfyan ve Deccal'a benzetmitir. Burla Mektuplar adl risalenin 53. sayfasnda, Atatrk' kastederek yle demektedir: Tek gzl deccal, ya iman et yahut btn dnyann maskaras olacaksn.' 1928 ylnda vuku bulan eyh Said isyan ile ilgili grlm, Isparta'daki ikameti srasnda dini siyasete alet ve devletin dahili emniyetini ihlal sularndan Eskiehir'de yaplan durumas sonunda bir yla mahkum olup, cezasn ektikten sonra Kastamonu'da ikamete memur edilmitir. Her vesile ile keramet sahibi olduunu ileri srmekten ekinmemitir. Kapal kaplardan kimseye grnmeden ktn, hapisanede iken camide namaz kldn, hibir ey yemeden yaayabileceini, kendisine gaipten sesler ve ihtarlar geldiini, asrlarca nceden din byklerinin kendisi ve eserleri hakknda mjdeler verdiini, Kur'an' Kerim'deki Nur suresinin kendisi hakknda nazil olduunu (Ya eyyhel mzemmil) ayeti kerimesinin 'Ey Said-i Krd' demek olduunu ileri srmek suretiyle akln ve slamln kabul etmeyecei iddialarda bulunmutur. 'Bedizzaman Cevap Veriyor' adl risalede, hibir geliri olmad halde ve kimsenin hediye ve ikramn kabul etmedii halde ne ile ve nasl yaad sualine kar bereket ve ikram ilahi ile yaad, Kur'an hikmetinin kerameti olarak erzak hususunda ikram ilahiye mazhar olduu kaydedilmektedir. Araba ile dolarken bir yandaki kk bebeklerin koup elini ptklerini, hayvanlarn bile Nur risalelerine hayran kaldklarn syleyecek kadar ileri gitmitir... ...Kisvenin imanla bir ilgisi olmad halde Said-i Nurs hayatnda apka giymemekle vnr. Eski medreselerin 5-10 senede temin ettii neticeyi, Nur medreselerinin 5-10 ayda temin ettiini iddia eder. Kadnlarn rtnmesine kar alan mcadele Trk haysiyetine kardr, der. Said-i Nurs'ye gre, elektrik konta ve meteor hadiselerinin fenni ve fizik ilmine uygun aklanmas dine aykrdr. Dinsizliin ifadesidir. Bu ve buna benzer olaylar ilahi kudretin varlnn delilidir. Bunlarn hepsi Kur'an'da vardr. Fizik kanunlarna gre aklama yapmak Kur'an'n kudretine, hikmetine aykr dmektedir. Her ey, her zerre Allah'a ibadet eder. Mesela pusulann Kabe'deki Hacer-i Esved'i iaret ederek titremesi namaz klmasdr.

NUR AKRTLER VE GREVLER Nur talebeleri, dier bir deyimle akirtleri, nurcularn kendilerine verdikleri bir isimdir. Nur akirdi olabilmek iin o mahalledeki en byk nurcuya kar baz taahhtlerde bulunulmas gerekmektedir. Bu taahhtler: Nurculua ve nurculuun byklerine kar sadakat, sr saklamak, gayeleri iin istiarelerde bulunmak, nurculuun gereklemesi iin gayret sarfetmek, bulunduklar yerlerdeki nurculukla ilgili olaylar nur byklerine bildirmek v.s. eylerdir. Nur talebelerinin dier bir grevi de nur risalelerini okuyup, okutma ve oaltma ve datmaktr. Said-i Nurs, Asa'y Musa adl risalesinde nur risalelerini yazp datlmasn ihmal edenlere sitem etmekte, Snmez adl risalesinde de risaleleri yayan ve yazdran Nur talebelerinin kendisinin ve kendisi gibi binlercesinin hayr dualar ile manevi kazanlarna ortak olacaklarn bildirir. Nurculara gre nur talebeliini brakmak gnahtr. Nur talebelerine bekar kalmalar telkin edilerek, muhakkak evlenmesi lazmsa bir nurcu ile evlenmesi emredilir. Nur talebeleri haricindekiler vatan ve millet haini ve din dman olarak ilan edilerek, bu kimselere tehditler savrulur, gizli bir rgtn taktiine bavurulur."

-18 Temmuz 1945: Milli Kalknma Partisi kuruldu. MKP, d politika alannda 'slam Birliiark Federasyonu' projesinin gerekletirilmesini istedi. -1946: Amac 'Dnya Mslmanlar Birlii'ni destekleme olan Sosyal Adalet Partisi kuruldu. -1946 ylnda kurulan bir baka parti, Artma Koruma Partisi (ARK), dinci bir siyasal parti olduunu tznn birinci maddesinde aklad. -1946'da kurulan slam Koruma Partisi, parti ad altnda kurulmu olmasna karn, kurulu dilekesinde her trl siyasal faaliyetten uzak olduunu ve gayenin sadece slamn ykselmesi, kuvvet kazanmas, dayanmas olduunu belirtiyordu. -1947: Trk Muhafazakar Partisi kuruldu. Partinin programnda ve amalarnda islami amalar egemendi. -1947: Milli Eitim Bakanl, isteyen vatandalarn zel din seminerleri aabileceini ngren bir kararname yaynlad. (Dnemin M.E. Bakan: Tahsin Banguolu) -2 Aralk 1947: CHP 7. Kongresi, okullara din dersi konmas tartmalarna sahne oldu. "Bu tartmalar srasnda Hamdullah Suphi Tanrver, szleri arasnda, Trkiye'ye hizmet etmi byk adamlarn trbelerinin almas dileini de ileri srd. nklbn memlekete getirmi olduklarn korumakla birlikte, halkn dini ihtiyalarn da Fransa ve Amerika'da olduu gibi tatmin etmek lazmdr, diyordu. Din bayla, 'ark dnyasyla olan tesand' de kuvvetlendirmek gerekti. Hamdullah Suphi bununla, ta 25 yl nce Sebilrread'da yazm olduklarn tekrardan baka bir ey yapm olmuyordu." (JASCHKE, Gotthard: Yeni Trkiye'de slamlk. Sf. 98. ubat 1972. Ankara) -ubat 1948: CHP grubu, lahiyat Fakltesi'nin yeniden almasn teklife karar verdi. -20 Mays 1948: CHP Meclis Grubu, Milli Eitim Bakan'na, ortaokul mezunu genlerin askerlik ykmllklerini yerine getirdikten sonra girebilecekleri 'mam Hatip Kurslar' amasn teklife karar verdi. On il merkezinde alacak olan bu kurslarn, be aylk kurslar olduu akland. -1948: Dini reform isteyen bir grup DP'li partilerinden ayrlarak Millet Partisi'ni kurdular. Parti programnn 8. maddesi, "Parti, din messeselerine ve milli ananelere hrmetkardr" diyor, 12. maddesine gre laiklii esas itibariyle kabul etmekle beraber din ilerinin ayr bir tekilat elinden idaresini, bu tekilatn muhtar bir tekilat olmasn istiyordu. Parti ayrca, ilk ve orta tedrisata din dersleri konulmasn da uygun grmekteydi. -15 Ocak 1949: Ankara ve stanbul'da 10 aylk ilk imam-hatip kurslar ald.

-1949: Hamdullah Suphi Tanrver: "Dini sadece bir vicdan ii olarak ele almak yanltr." Ortaokul kitaplarnda okuma paralarn okuduumuz Tanrver, din derslerinin okullara girmesini istiyor. -15 ubat 1949: lkokullarda istee bal olarak din derslerinin okutulaca belirtilen Ocak ayndaki MEB tamimi yrrle girdi. -4 Haziran 1949: TBMM Genel Kurulu, A..'ne bal bir lahiyat Fakltesi almas kararn verdi.

ANLAR KMN N ALIYOR? Ayn dnemde dnya bambaka eylerin peindeydi oysa. nsanln tanklnda en korkun paylam sava yaanrken Ernest Hemingway 'anlar Kimin in alyor'u yaynlyor; ABD ilk nkleer reaktr yapyor; Arjantin Peron iktidarn gryor (1947); sava bitiyor; ama, yazk ki, Hiroima ve Nagazaki 'atom bombas' denen vahet altnda (1945) eziliyordu. Bu arada, (1946) ABD, ilk elektronik bilgisayar hazrlyor; srail devletinin kurulmasyla birlikte (1948) Arap-srail sava bagsteriyor, ekoslovakya, Macaristan ve Polonya komnist iktidarla tanyor; in de, nce Japonya, daha sonra da Fransa ve ABD igaline kar verdii sava kazanyor; dnya, souk sava iklimini iliklerinde hissediyordu.

-8 Haziran 1949: CHP'li Babakan emseddin Gnaltay TBMM'de partisinin din hakkndaki grlerini aklyor: "lkmekteplerde din dersleri okutturmaya balayan bir hkmetin bakanym; bu memlekette Mslmanlara namazlarn retmek, llerini ykamak iin mam Hatip kurslar aan bir hkmetin bakanym. Bu memlekette Mslmanln yksek esaslarn retmek iin lahiyat Fakltesi aan bir hkmetin bakanym." - l Mart 1950: 5566 sayl kanunla, CHP'nin 7. kurultaynda dile getirilen, baz Trk byklerinin trbelerinin ziyarete almas dileini, emsettin Gnaltay kabinesi yerine getirdi. Yasayla birlikte ziyarete alan trbeler unlar: Ankara'da Hac Bayram Trbesi; St'te Erturul Gazi Trbesi; Bolu Gynk'te Akemsettin Trbesi; Bursa'da Osman Gazi Trbesi; Bursa'da Orhan Gazi Trbesi, Bursa'da elebi Mehmet Trbesi (Yeil Trbe); Gelibolu Bolayr'da Gazi Sleyman Paa Trbesi; Fatih Mehmet Trbesi, Yavuz Selim Trbesi, Kanuni Sleyman Trbesi, kinci Sultan Mahmut Trbesi, Mustafa Reit Paa Trbesi, Barboros Hayrettin Paa Trbesi, Mimar Sinan Trbesi, Gazi Osman Paa Trbesi, Krehir'de Ak Paa Trbesi, Konya'da Seluk Sultanlar Trbeleri, Akehir'de Nasrettin Hoca Trbesi; Suriye Caberkalesi'nde Sleyman ah Trbesi ve stanbul'daki Eyp Sultan Trbesi. Karanla doru bir adm daha atlmt. Bir adm daha...malarna Fatiha okutarak balad ve laik devlet dzenini ar biimde eletirdi. kinci Blm UYUYAN YILANI UYANDIRMAK MENDERES KONUUYOR: "SZ STERSENZ ERATI BLE GER GETREBLRSNZ" -14 Mays 1950: Menderes seimleri kazanarak Babakan oldu. Said-i Nurs, Cumhurbakan olan Celal Bayar'a, u telgraf ekiyordu: "Zatnz tebrik ederiz. Cenab- hak sizi slamiyet, vatan ve millet hizmetinde muvaffak eylesin. Nur talebelerinden ve onlarn namna, Said Nurs."

-29 Mays 1950: Menderes, hkmet programnda Atatrk devrimlerini "millete malolmu ve malolmam devrimler" olarak ikiye ayrd. -16 Haziran 1950: DP milletvekillerinden Ahmet Grkan ve smail Berkok tarafndan teklif edilen ve "TCK'nn Arapa ezan okunmasn yasaklayan 526. maddesini deitiren kanun" teklifi kabul edildi. Menderes'in hkmet programnda, "millete malolmu devrimler/malolmam devrimler" ayrmnn ne olduu ortaya kmt. Menderes'e gre, Trklerin anadili olan Trke, Trklere malolmuyordu. Malolan, anlayabilmek iin eitiminin grlmesi gereken Arapa idi. Menderes de bunun byle olmadn biliyordu ama... -1950: Ezann Arapa okunmasna dair acele tel emri. Ama, ramazan ayna yetitirmek... Sadece Kbrs Mfts Dana Efendi ezan Trke okumaya bal kald. Ezann Arapa okunmasna, belki de en ok Said-i Nurs sevindi. Demokrat Parti milletvekilleri ve yneticileriyle gerek dorudan, gerekse talebeleri araclyla kurduu ilikilerde, DP'lilere "dindar ve dine hrmetkar demokratlar", "hrriyet-perver, dindar demokratlar", "dindar Ahrarlar" diye hitabediyordu. Talebelerine yazd mektuplarda DP'lilerin "demokrat ve hrriyetperver" olularndan sz ediyor, "Demokratlarn milleti memnun ve minnettar etmek iin btn kuvvetleriyle ezan meselesi gibi eair-i slamiyeyi ihya etmelerinin elzem olduunu" (Emirda Lahikas 2. Sf. 24) belirtiyordu. -Ekim 1950: stee bal din dersi tersine evrildi. Veliler, din dersi istemediklerine dair dileke vermek zorunda brakld. "ocuumun okulda din dersi grmesini istiyorum" diye dileke vermek hibir veli iin sorun deildir. Ancak bunun tersi, yani "ocuumun okulda din dersi grmesini istemiyorum" demek; belki yasalarla, ynetmeliklerle, yazl hukukla cezalandrlmayacaktr ama yobaz bir yneticinin veya velinin "Sen, Mslman deil misin?" sorusuna muhatap brakacaktr insanlar. eriatlar artk edilgen deil, etken olmay semiler ve uygulamaya girimilerdir. -27 ubat 1951: Ticaniler, Krehir'de (Cumhuriyet tarihinde ilk kez) Atatrk bstn paraladlar. Arapa yazya dnlmesini ve yeniden fes, araf giyilmesini istediler. -25 Temmuz 1951: Gericiliin ykselmesi ve Ticanilerin, Atatrk heykellerine yaptklar saldrlarn artmas zerine DP'liler, 5816 sayl 'Atatrk Aleyhinde lenen Sular Hakknda Kanun'u kardlar. Gnmzde gericiler ve eriatlar, "Kanunla koruyorlar" diye demokratik ve laik kesimleri suluyorlar ama hedef tahtasna koyduklar yasay, Trkiye Cumhuriyeti'nin en gerici ynetimlerinden birinin koyduunu - her naslsa- unutturmaya alyorlar.

5816 SAYILI YASA TASARISININ GEREKES "Milli mcadelemizin kahraman ve memleketin kurtarcs Atatrk, Cumhuriyetin ve inklablar rejiminin sembol olmas hasebiyle hatrasna, eserlerine ve onu ifade eden varlklara vaki olacak tecavzler, bilvasta cumhuriyete ve inklablar rejimine tevcih edilmi bir mahiyet ifade edeceinden, bunlara kar ilenen ve amme efkarnda derin akisler yaratmakta olan sularn failleri hakknda mevzuatmz hususi hkm ve meyyideleri ihtiva etmemekte ve cumhuriyet savclarnn re'sen takibata girimelerine msaid bulunmamaktadr. Her ne kadar Trk Ceza Kanunu'nun 488. maddesinde lm bir adamn hatrasna hakaret vaki olduu takdirde kars veya usul ve fruu veya karde ve kzkardeleri veya usul ve fruu derecesinden sihri akrabas veya dorudan doruya veresesi bulunan kimseler tarafndan dava alabilecei yazl bulunmakta ise de bu gibi hallerde kanunun 480 ve 482. maddelerine gre faillere verilecek ceza, miktar ve mahiyeti itibariyle Atatrk'n manevi varlna tecavz edenler hakknda amme vicdann tatmin edecek yeterlikte grlmediinden bu tasarnn hazrlanmasna lzum hasl olmutur."

5816 SAYILI YASANIN TBMM'YE TEKLF EDLEN METN Madde 1- Atatrk'n manevi varlna tahkir veya tezyif yahut her ne suretle olursa olsun bu varla tecavz edenler bir seneden be seneye kadar ar hapis cezasyla cezalandrlrlar. Resim, heykel, bst gibi Atatrk' temsil eden eyay veya Atatrk hakkndaki sair eserleri tahkir veya tezyif maksadyla bozan, kran, kirleten veya her ne suretle olursa olsun bunlara tecavzde bulunanlar hakknda da ayn ceza verilir. Yukardaki fkralarda yazl sular ilemeye bakalarn tevik ve tahrik edenler asl fail gibi cezalandrlr. Madde 2- Birinci maddede yazl sular; iki veya daha fazla kimseler tarafndan toplu olarak veya umumi veya umuma ak mahallerde alenen yahut basn vastasyla ilenirse hkmolunacak ceza yar nisbetinde artrlr. Birinci maddenin ikinci fkrasnda yazl sular zor kullanlarak ilenir veya bu suretle ilenmesine teebbs olunursa verilecek ceza bir misli artrlr. Madde 3- Bu kanunda yazl sulardan dolay Cumhuriyet Savclklarnca re'sen takibat yaplr. Madde 4- Bu kanun yayn tarihinde yrrle girer. Madde 5- Bu kanunu Adalet Bakan yrtr.

ERATININ KARANLIK YZ -25 Temmuz 1951: Ticanilerin lideri Kemal Pilavolu 15 yl ar hapse mahkum oldu. Bunun zerine tarikat, ana caddelerde, mahkeme salonlarnda tekbir getirme, tarikat bildirileri datma, Atatrk heykellerini krma gibi faaliyetlerini durdurdu. Ortada 40'l ve 50'li yllara damgasn vuran, laik cumhuriyete kar nemli bir k gerekletiren, 'Ticani' adnda bir tarikat ve bu tarikatn M. Kemal Pilavolu adl bir lideri var. Tarikatn ve liderinin tek amac, lkeye dine dayal devleti, yani Tanr iradesini getirmek. Yani, eriat geerli klmak. eriatln tartld ortamlarda unutulmamas gereken birka temel kural var. Bunlardan birincisi; "eriat, Tanr'nn kendisine yapmamasn emrettii eyleri yapmayan deil, yaptrmayan kiidir", szleriyle formle edilebilir. Bu, nasl yorumlanmaldr? unu syleyebiliriz: nsanln evrimi asndan baktmzda bu, hi de yeni bir tanm deildir. nsanlk tarihinin hemen her dneminde geerli bir kuraldr bu. Yani; hukuk, ahlak ve din her zaman yoksullar ve ynetilenler iindir, gller ve ynetenler iin deil... Gller ve ynetenler iin temel kural ise daha ok ve srekli gtr. G; siyasal, askeri ve mali unsurlardan oluur. Gcn korunmas iin ise hukuk, ahlak ve din kurumlar oluturulur. Bu kurallar, g sahiplerini su, ayp ve gnah gibi kavramlarn ardna gizleyerek korurlar. rnein, be vakit namaznda, niyaznda bir adamn rvet olmayacan, rza-namusa dokunmayacan, dnyevi zevklere itibar etmeyeceini syleyerek bir nyarg oluturulur ve artk, ne olursa olsun o kii bu nyarg kalkannn ve sis perdesinin ardnda kalr. Peki, kalmal mdr? Hayr. Din, kedinin pisliini rtt toprak olmamaldr. Tpk, 50'li-60'l yllarn nl gericisi, Ticani tarikat lideri Kemal Pilavolu'nun yapt gibi. Kemal Pilavolu, 1952 ylnda Ankara'da kitaplk yaparken laiklie aykr hareket etmek, bildiri datmak, Atatrk bst krdrmak ve tarikatlk yapmak sularyla yarglanm; mahkeme tarafndan yedi yl hapis, be yl srgn, be yl da polis gzetimi cezasn tamamladktan sonra Bozcaada'ya gelmi. 1968 ylnda, Bozcaada'da "zm, arap ve Efendi-Ticani Tarikat ve Pilavolu" adyla bir rportaj yapan Hikmet etinkaya, Ticani lideri Kemal Pilavolu'nun Bozcaada'deki gnlerini yle anlatyor:

"Kars, iki kz ve olunu da yanna alan Pilavolu, 1963 sonlarnda Bozcaada'ya getirttii yirmiye yakn mridinin saysn, birka ay iinde ellinin zerine karmay baarm. Bozcaada'da sempati toplamak iin rencilere kitap, defter, kalem ve eitim aralar alm. Bunlar parasz datmaya balam. Bozcaada'da doru drst bir frn, bakkal, bir manav yokmu o yllar. Adallar yourt, st yz grmyorlarm, aylarca. anakkale'ye inerlerse yiyebiliyorlarm. Klk sebze yemezlermi. Ksacas yoksunluk blgesiymi Bozcaada. Kn deniz kudurdu mu, alk tehlikesiyle kar karya kalrlarm. Motorlar almazm gnlerce. Kimsenin aklna sebze yetitirmek, inek alp beslemek gelmezmi, 1963'e kadar. te iyi bir iletmeci olan Pilavolu, kollar svayarak koyun alm. St ve yourt satmaya balam. Manav ve bakkal dkkanlar am. Fakat arap ve sigarann 'gnahkarlar ikisi' olduunu ne srerek, bunlar satmyormu dkkanlarnda. Artk ileri yoluna girmi, 'Pilavolu ark' hzl hzl dnmeye balam. stelik elliden fazla mrit, efendilerinin hizmetinde sadece boaz tokluuna alyorlarm." (ETNKAYA, Hikmet: Kubilay Olay ve Tarikat Kamplar. Sf. 40. 1986, stanbul) etinkaya'nn anlatt "boaz tokluuna alma" olayn Pilavolu'nun birok mridi doruluyor. Mridler, efendiye hizmet ediyorlar ve sevap kazanyorlar. Pilavolu ise, mridlerinin art emeine el koyuyor ve dnyalk kazanyor. anakkale Arceza Mahkemesi'nde Kemal Pilavolu hakknda alan 1975/181 sayl davada ifade veren mridleri, eyhin iftliklerinde, frnlarnda ve dier iyerlerinde alarak din yolunda efendiye hizmet ettiklerini, hakim huzurunda sylyorlar. eyh-mrid ilikisinin sonunda, Ticani Lideri Pilavolu'nun kazancn 26 Eyll 1975 tarihinde Bozcaada Tapu Sicil Muhafzl'nn, Bozcaada Cumhuriyet Savcl'na yazd bir yazda, u bilgiye yer veriliyor: "lgi mzekkerenizle, ilemiz Cumhuriyet mahallesinden Ahmet olu 1323 doumlu Kemal Pilavolu adna kaytl (172) yz yetmi iki para gayrimenkul kayd sicilinden aynen yukarya karlmtr." 1960-1975 yllar arasnda, efendi-mrid ilikisinin Ticani liderine kazandrd varln sadece bir blm olduu bilinen 172 para gayrimenkul. Tarlalar, arsalar, balar, baheler, mandralar, evler... Binlerce dnm toprak. Yzlerce, binlerce kk ve bykba ve kmes hayvan. Menkul varlk ise hl bilinemiyor. Pilavolu'nun asl baary ticaret alannda deil, inan sektrnde salad ortaya kyor. 1950'li yllarn Atatrk heykelleri dman, radikal dinci Ticani tarikatnn lideri, bu grntnn altnda Trkiye'nin en hzl zenginleen kiilerinden biri olarak ortaya kyor. Pilavolu, bir yandan mal-mlk edinirken, bir yandan da baka dnyevi zevklerle urayor. Ehli namus, dindar Pilavolu'nun dier dnyevi zevklere olan dknl, anakkale Ar Ceza Mahkemesi'nin 1975/181 esas sayl dosyasnn sayfalar arasnda btn plakl ile duruyor. ki yl daha duracak ve sonra dosya zaman am sresininin dolmas nedeniyle, 1996 ylnda imha edilecek. Davann 6 Mays 1976 tarihli durumasnda, A.U., madur, yani fiilden zarar gren sfatyla duruma salonuna, yarg heyetinin nne alnyor. Duruma tutanaklarndan izliyoruz: "Durumann belli yerinde ve saatinde oturum ald. Madur A.U. gelmekle huzura alnd, ak durumaya baland. Madur:A.U.: Mustafa olu 1952 doumlu, Altnda Yenidoan asfalt zeri,... numarada oturur. Shhiye Zafer meydan,... numarada babas M. yannda kalr olduunu syledi. anakkale Ar Ceza Mahkemesi'nin 12 Nisan 1976 gnl talimat okundu. Madurdan talimat gereince soruldu: Ben bu hususta evvelce ifade vermitim. Aradan zaman getii iin de okunmasn isterim, dedi. Madurun talimata iliik olarak gnderilen, ilk soruturma srasnda tesbit edilen 24.6.1974 gnl tasdikli ifade rnei okundu. Madurdan soruldu: Okunan ifadem dorudur. Ben tarihini hatrlamyorum. O zaman kktm. Daha dorusu 14-15 yalarnda idim. Babam beni Kemal Pilavolu'nun Bozcaada'da bulunan yazhanesinde katip olarak almam iin sann yanna brakt. Aradan bir sene kadar geti. Ben sank Kemal Pilavolu yannda boaz tokluuna alyordum. Sank kk olduum iin bana muhtelif hediyeler vererek kandrd ve ans yoluyla yannda kaldm 3-4 sene zarfnda birok defa evinin yannda bulunan yazhanesinde rzma geti. Bana ayrca tehditte bulunmad. Yalnz yukarda belirttiim gibi elbise, saat gibi hediyeler vererek, ocukluumdan da istifade etmek suretiyle kandrd. Ve bu suretle rzma geti. Irzma geerken bir tehditte bulunmad, ancak, her defasnda kimseye sylememem

gerektiini bildirdi. Ben onun yanndan askere gitmek zere ayrldm. Ve kimseye de ikayet etmedim. Ancak; benden sonra yanna ald katiplere de ayn eyi yapm ve su ortaya knca her naslsa bana yaptklar da meydana km. Ben de sank hakknda imdi ikayetiyim, cezalandrlmasn isterim, dedi. Ben askere 4.7.1972 tarihinde gittim. Askere gitmeden 5 veya 6 sene evvel sann yannda katip olarak almaya gitmitim. Ve bu sre askere gidinceye kadar yannda kaldm. Irza geme hadisesi de bu tarihlerde oldu, dedi." Ne olacak imdi? Bir baba, (muhtemelen o da-mridi) olunu din ve Allah yolunda almas iin lidere gnderiyor. Dini lider, yani tarikat eyhi, ki olaymzda bu kii Ticani tarikatnn lideri Kemal Pilavolu'dur, ocuu boaz tokluuna altrp art emeine el koyuyor. Bunu da din uruna deil, mal mlk edinme uruna yapyor. stelik bu kadarla da kalmyor ve evresine namusu, haramdan saknmay, kadnn rtnmesini emrederken dini eitim vermesi gereken gen erkek ocuuna tecavz ediyor. Bir baka madura geiyoruz. Pilavolu madurlarndan A.A., hocaefendi hazretlerinin yanna 15 yanda gidiyor. anakkale Arceza Mahkemesi'ne gnderilmek zere, Ankara Arceza Mahkemesi'nde, 13 Ekim 1975'te talimatla alnan ifadesinde efendi hazretlerinin yannda geirdii gnleri yle anlatyor: "Ben Kemal Pilavolu'nun yannda 1963 ylnda almaya gittim. Bozcaada'ya gittim ve katip olarak almaya baladm. Bir gn beni soydu. Bende bel soukluu var, bunu tedavi edeceim dedi ve ben de hakiki olarak sandm. Kendisi bel kua saralm dedi ve sonra bilahare beni yine soydu. Ben sizin babanzm diye bizi per ve her tarafmz okard. Fakat benim rzma gemedi. Sarld ve okad. Bunlardan zevk alrd. Birgn benim rzma gemek istedi. Ben msaade etmedim ve benim rzma gemi deildir." Ortaya kan manzara bir din adamnn, bir tarikat liderinin portresinden ok, erkek ocuklarna dkn bir zamparann portresi oluyor. ocuklar kimi zaman saatle, elbiseyle, kimi zaman kurnaz bir apkn gibi hastaln tedavisi bahanesiyle kandran bir kart zampara. Dava dosyasnn sayfalar arasnda dolamay srdryoruz. Bu kez bir baba, M.A.B., mteki sfatyla sorgu hakimliine, 28 Austos 1974 tarihinde u ksa ifadeyi veriyor: "Benim olum A.B., sann yanna almak zere gelmiti. Sank orada ocuumun rzna gemitir. Ben kendim gzmle grmedim. Durumu bana olum A.B. anlatt. Kendisini muayene ettirdim ve rzna geildii anlald. Sank benim olumun rzna gemitir, dedi." Bir baba iin ne byk ac. Muhtemelen kendisinin de mridi olduu o kutsal adam, o tarikat lideri oluna tecavz ediyor. Olunu doktora gtrp muayene ettiriyor ve olayn doru olduunu anlyor. Yklan inanlarna m zlsn yoksa tecavz edilen oluna m? ikayet ediyor. Mahkemede tekrar tekrar ikayeti olduunu sylyor. Bir yl kadar sonra, 5 Kasm 1975 gn, ubuk Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikayetini anakkale'de grlen dava dosyasna gnderilmek zere tekrarlyor. Mahkeme, ocuun da ifadesini alyor. lgin bir ifade. ocuk unlar sylyor: "Bundan tahminen 4-5 sene evvel sank Kemal Pilavolu'nun Bozcaada'daki iftliine eski yaz okumak ve dini bilgiler renmek zere talebe olarak yanna gitmitim. Gittiim sene bahesinde altm, bahe iisi olarak sene altm. Bilahare frna ii olarak aldlar. Frnda da bir sene kadar altm. Sank Kemal Pilavolu beni yanna katip olarak ald. Yazhanesinde bana, 'benim dediklerimi yapacaksn, seni ben cennete koyacam, Resulullahn yolundan doru gideceksin' diye szlerde bulundu ve yazhanesinin penceresinin perdelerini rtt. Yazhanenin aa ve yukar kaplarn kapatt. Benim rzma geti. Ve bu durumu 7-8 ay devam ettirdi." ocuk eski yaz ve dini bilgiler renmek istiyor, bahe ve frnda altrlyor. Sonra da hocaefendi hazretlerinin katipliine ykseltiliyor. Hocaefendi hazretleri ne kadar ok katip deitiriyor. Hepsini kendisi seiyor ve hepsi, 14-17 yalar arasndaki ocuklardan seiliyor. Katibine, cennete gitmenin yolunun tarikat liderinin yatandan getiini anlatan bir hocaefendi hazretleri dnsenize... Ticani lideri, bu yolun Resulullahn yolu olduunu syleyerek sadece bir sbyan kandrmyor; ayn zamanda slamla ve peygambere yaplabilecek en byk hakareti de yapm oluyor. Olayn tanklar var. Tanklar konuuyor. Dava srasnda, 16 Eyll 1974 tarihli durumada tank olarak ifade veren S.A.., unlar anlatyor:

"1973 Ramazan aynda Bayram mnasebetiyle ziyaretime gelen Ahmet Durak bana Kemal Pilavolu'nun hakknda kk ocuklarn rzna gemek suunu eyledii hakknda malumat verdi. Malumat ei Emine Pilavolu'na da anlatm. Emine Pilavolu'na da kocasnn A.C. ismindeki bir ocukla mnasebet kurduunu ve bizzat kendisinin onlar sust yakaladn sylemi. Daha sonra Ahmet Durak Ankara'ya gelip ofr Kazm Erdoan'a meseleyi etraflca anlatt. Biz bu durum karsnda elimizde bir teyp ve fotoraf makinesiyle hadiseyi mahallinde grmek ve sust yakalamak dncesiyle Bozcaada'ya gittik." Eski gelenektir. Mahallenin bknlar, yanlarna kadefendiyi hocaefendiyi, jandarma avuunu veya polisi de alarak eve erkek alan kadna baskn yaparlar. Buradaki grnt de biraz bunu andryor. nce A.C. adl ocuu kenara ekip konuuyorlar ve ocuk olay anlatrken sesini kaydediyorlar. Sonra A.K. adl ocuk teybe konuuyor. A.C. ile ifreli bir haberleme ynteminde anlayorlar. Daha sonra Pilavolu'nun brosunun stndeki at katna karak beklemeye balyorlar. Bundan sonrasn yine anakkale Arceza Mahkemesi'nin duruma tutanaklarndan izliyoruz: "Saat 08.30 sralarnda ocuklar gelip sobay yaktlar. Bilahare 09.00 sralarnda Kemal Pilavolu yazhaneye geldi. Daha evvelce kararlatrdmz ekilde A.C. bu fiil balad zaman birinci ksrkte soyunduklarn, ikinci ksrkte ise kt fiilin baladn iaret etmek suretiyle bizi haberdar etti. Annda at ksmndan inmek suretiyle plak ayakla kapy itekledik. Ve aniden ald. Ben, Pilavolu'nun A.C.'nin zerinde kt halde iken bileklerinden tutmak suretiyle yakaladm. Kemal Pilavolu ve ocuk rlplak, yazhanenin perdeleri kapal ve ierideki soba yanm vaziyette uygunsuz halde yakaladk. Etrafnda bulunan adamlarn hepsini arma suretiyle o irkin vaziyeti hepsine gsterdik. Bu hadisede grenler K.T., Frnc ., S.Y., E.. ve ismini bilmediim 3-4 kii bizzat bu hali grdler. En son olarak karsn ardk. rlplak vaziyette grnce ben sana demedim mi bu kt adetleri brak, sen bir din adamsn, bunlar sana yakr m, gibi szler sylemek suretiyle plak vaziyetteki kocas Kemal Pilavolu'nu bizzat kendisi bildirdi." Ve baskn sona eriyor. Tarikat lideri, dier mridlerinin ve einin nnde plak bir durumda sklm pklm. Basknclar iin peini brakmyorlar: "Yaptmz aratrma sonunda ve delil toplamak gayesiyle Bilecik Jandarma Taburu'nda A.U.'yu, zmir Ulatrma Blnde M.M.'yi, Kars Mekanize Blnde S.B.' bizzat gidip grdk. ocuklarn hepsi de bu fiillerin 1969 senesinden beri ilendiini, evvelce bu kt iin ktln bilmediklerini, akllar balarna geldikten sonra yz kzartc bir ey olmas nedeniyle kimseye sylemediklerini, sylerlerse Kemal Pilavolu'nun fedaileri tarafndan kendilerinin icabnda yok edileceklerini sylediler. Ayrca Kemal Pilavolu'nun buna benzer sapk hallerinin, rnein ifa olur diye idrarn iirirmi, vesaire gibi halleri yaptn sylediler..." Bir, , be... Birok tank bulunuyor. Tanklar ayn eyleri sylyorlar. Madurlar ayn eyleri sylyorlar. ki tanesi ise, baskn yapan kiilerin Pilavolu'ndan tehditle para istediklerini, Pilavolu vermeyince byle bir oyuna bavurduklarn anlatyorlar. Ancak, bu ifadeyi veren kiilere mahkemenin tecavze ilikin doktor raporlarn anmsatmas zerine enteresan bir yant geliyor: "Biz birbirimizle bu ii yaptk." Olan oluyor. Yarglama btn hzyla srerken Pilavolu lyor ve dosya dyor. Dava kapanyor. Kapanyor ama adalet iin kapanyor. Bakalarnn sorunlar bitmiyor. Onlar her kimse, daha sonra adliye mahzenindeki dava dosyasna girerek ocuklara tecavz edildiine ilikin doktor raporlarn, dava iddianamesini, dosyann iinde hangi belgelerin bulunduunun listesi anlamna gelen dizi pusulasn ve daha birok nemli belgeyi alyorlar. Kedi, pisliini nce dini sonra da hukuku kullanarak rtemeyince bu kez hrszlkla rtmeye alyor. Ayn karanlk yznn ortaya kmas ise hi bir zaman engellenemiyor. Peki, imdi ne olacak? Ne sylenebilir? Sylenebilecek eyi ses sanats lhan rem sylemi: Adam "gerici". lhan rem'in saptamas gerekten doru. Adamlar galiba her anlamda gerici... Trke'de gzel bir laf vardr. Hoca'nn dediini yap, yaptn yapma derler. -27 Austos 1951: Kurucular adna Cevat Rfat Atlhan'n savcla verdii dilekeyle, slam Demokrat Partisi kuruldu. Parti tznn birinci maddesinde, "Partinin kutsi prensip ve

akideleri ve milletin mukaddesatna olan balln her trl mdahaleden korunaca", nc maddesinde ise "Milletin arzu ve temayllerine uymayan umde ve prensiplerin kaldrlaca" yer alyordu. Vatan Gazetesi Bayazar Ahmet Emin Yalman tarafndan ngilizce olarak yazlan "Turkey in my time" adl kitabn 250-251. sayfalarnda, slam Demokrat Partisi ve kurucusu Atlhan hakknda u bilgilere yer veriliyordu: "Bu gurup, Kuds Mfts Aj Amin el Husseini ile yakn ibirlii yapan sabk Nazi ajan olan Cevat Rfat Atlhan adnda mtekait bir yzba tarafndan sevk ve idare edilmekteydi." -16 Haziran 1952: 431 sayl yasa deitirilerek Osmanl hanedanndan olan kadnlarn Trkiye'ye gelmesine izin verildi. -22 Kasm 1952: Bir sredir gericilii yeren yazlar yazan Vatan gazetesi bayazar Ahmet Emin Yalman, Malatya'da yaplan suikastte lmden dnd. -Kasm 1952: DP milletvekili Hasan Fehmi Ustaolu, Samsun'da yaynlanan Zafer gazetesinde, "Atatrk de kim oluyormu? Trk milleti Atatrk devrimlerine borlu saylamaz" diye bir yaz yazd. Cumhuriyet'te Nadir Nadi tepki gsterdi ve mahkemelik oldular. Mahkeme, "Atatrk'e hakaret edene hakaret etmek hakaret saylmaz" grn belirtti. -9 Haziran 1953: Milli Eitim Bakanl Mfettii Ziya Karamuk, Msr'n bakenti Kahire'deki El Ezher niversitesi ile ilgili incelemelerini 2201 sayl rapor olarak bakanla verdi. Raporda, El Ezher niversitesi'nde nasl Trk dmanl yapld, dinin Arap milliyetilii iin nasl kullanldn belgeleriyle kantlamt. Karamuk'un raporu hasralt edildi. -6-7 Eyll 1955: EOKA, l Nisan 1953'ten itibaren Kbrs'ta youn basknlara giriti. nce ngilizlere kar yrtlen operasyonlar ok gemeden adadaki Trklere yneliyordu. Kanl olaylarn bir gibi byyp dayanlmaz hal almas zerine ngilizler 30 Haziran 1955'te Trkiye ve Yunanistan' bir konferansa aryor ancak, sonu alnamyordu. Trkiye, 23 Austos 1955'te ngiltere'ye bir nota vererek Kbrs'taki Trklere kar giriilen eylemlere tepkisiz kalamayacan bildirdi. ngiltere'nin 28 Austos 1955 tarihli ars zerine Trkiye-ngiltere-Yunanistan Dileri Bakanlar Londra'da biraraya geldiler. l konferans alrken, sanki bir dmeye baslmcasna stanbul, Ankara ve zmir'de 6-7 Eyll olaylar balyordu. 6-7 Eyll olaylarnn grnrdeki balangc, 6 Eyll akamna doru, Kbrs Trk'tr Cemiyeti'nin Taksim alannda dzenledii ak hava toplantsdr. Toplantda, "Yunanllarn Atatrk'n Selanik'te doduu evi bombaladklar" haberi ortal kaplyor. Sonu korkun: ki gnde l, 30 yaral. 73 kilise, bir Havra, sekiz Ayazma, iki Manastr, 3584' Rumlara ait olmak zere 5538 gayrimenkul tahrip ve yama edilerek yaklp yklyor. Saldrganlarn sloganlar yine ayndr: "Allah in Savaa, Kafirlere lm, Mslman Trkiye..." -29 Kasm 1955: DP Meclis Grubu toplantsnda Menderes konuuyor: "Siz ylesine glsnz ki, u anda isterseniz Anayasa'y bile deitirebilir, hilafeti bile geri getirebilirsiniz." -25 Mays 1956: Afyon Arceza Mahkemesi, Nur Risaleleri'nde hi bir su unsuru bulunmad yolunda karar verince, drt ilde birden tm Risaleler basld. -7 Haziran 1957: DP'iler, 54 seimlerinden hemen nce "Demokrat Parti'nin yarn yapaca mitinge katlmayacak olanlar ve muhalif partilerin yeleri mnafkdrlar" diye vaaz veren demi Vaizi Fevzi Boyar'n ald 10 ay hapis cezasnn kaldrlmas iin TBMM'ye teklifte bulundular ve bu teklif 'bugn' genel kurulda grld. -19 Ekim 1958: Babakan Adnan Menderes, Emirda ilesini ziyaret etti. Said-i Nurs Emirda'da yayordu. Nurcular Menderes'i, hilafet ve saltanat temsil eden iki tural, yeil bayrak aarak karladlar. Said-i Nurs, bu olaydan sonra lke iindeki gezilerine balad. Said-i Nurs-Menderes yaknl Nurs'nin sparta'da zorunlu ikamette bulunduu srada balyor. Nurs, seimlerde oyunu herkes gibi gizli deil ak "milletin gz nnde" kullanarak Demokrat Parti'yi desteklediini ilan ediyor. Nur akirtleri de stadlarnn yolunu izleyerek DP'li oluyorlar. Nurs, ok yakn talebesi Tahsin Tola'nn DP milletvekili olmasna izin veriyor. Bir baka yakn talebesi Hamza Emek ise, ad Nurs ile anlan Afyon'un Emirda ilesine, DP ile bakan oluyor. Menderes-Nurs ilikisi, daha ok mektup ve araclarla sryor. Said- Nursi, ok sevdii ve birok yerde "slam Kahraman" diye bahsettii Menderes'e destei karlnda, art ileri sryor: 1- Ezan aslna (Arapa'ya) evir. 2- Risale-i Nr'lara serbestiyet tan.

3- Ayasofya'y camiye evir. Nurs'nin isteinden ikisini Menderes gerekletiriyor. nc istei, Ayasofya'nn camiye evrilmesi ise bir trl yerine getirilemiyor. -1958: Ortaokullara da istee bal din dersi tartmalar balad. Btn muhalefete karn, hkmet ortaokul 1. ve 2. snflara istee bal din dersi konmasna ilikin bir karar kard. -2 Mart 1959: Menderes'in Mason mstear Ahmet Salih Korur, Eyp Sultan Cami'sinin avlusunda byk bir iftar yemei verdi. Korur'un imzasyla davetlilere gnderilen iftar arlar, 12 Mart 1959 deil, 2 Ramazan 1378 tarihini tayordu. 1959: stanbul'da Yksek lahiyat Enstits kuruldu. -16 Eyll 1959: Sleymanclar tarikatnn kurucusu ve lideri Sleyman Hilmi Tunahan, eker hastalndan ld. Mridleri onu Fatih camiine gmecekken, dnemin ileri Bakan Namk Gedik'in emriyle, cenaze Karacaahmet mezarlna gtrld ve polis nezaretinde bir ukura gmld. Tunahan, 1888 ylnda, Silistre Ferhatlar'da dodu. slami eitim grd ve stanbul'daki medreselerde dersler verdi. 1924 ylnda, medreseler kapatlnca ticarete atld. 1930'dan itibaren ise Diyanet leri Bakanl kadrosundan, Sultanahmet, ehzadeba, Yenicami ve Kasmpaa camilerinde vaizlik yapmaa balad. Kuran kurslarnn yasallat 1946 ylna kadar, ocuklara ve genlere gizlice dersler verdi. 1946'dan itibaren ise kurs ve pansiyon ilerinde uzmanlamaya balad. kez irticai hareketleri nedeniyle yargland ve nde de beraat etti. Osman Blkba'nn Millet Partisi'nde aktif politika da yapt. Arkasnda iki milyona yakn bask yapan 'Yepyeni Usul ve Tertiple Kuran Harf ve Harekeleri' adl kitab brakt. Uzmanlk alanlar olan Kur'an Kursu ve kurs pansiyonlar nedeniyle hem ekonomik, hem de insan potansiyeli asndan olduka gelikin bir Naki kolu olan Sleymanclar, imam hatiplilerle ve dolaysyla Diyanet'le etin tartmalar ve mcadeleler geirdiler. Yzlerce bina ve onbinlerce renciyi kapsayan bu egemenlik alanndaki kapmalar nedeniyle Sleymanclarn, imam hatipli imamlarn arkasnda namaz klmadklar biliniyor. - Ekim 1959: DP Konya Milletvekili Fahri Aaolu, slam dininin resmen devlet dini olarak tannmas iin yasa nerisi verdi. neri TBMM'de grlmedi. Bir balk: "Said-i Nurs dn de DP'li iki mebusla grt". Haberi okuduumuzda, Nurs'nin bir sredir Ankara'da kald ve DP'lilerle grmeler yapt, son olarak da DP Erzurum Milletvekili Fetullah Tadelenliolu ve DP Mu Milletvekili Gyasettin Emre ve Doktor Tahsin Tola ile grt anlalyor. DP'li Emre daha sonra Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi, son olarak da Refah Partisi iinde aktif olarak yerini alacaktr. Nurs'nin grt Doktor Tahsin Tola, Nurs'nin en yakn talebesi olarak bilinen biri. Nurs'den milletvekillii izni alm. Nurs, kendisiyle grmek isteyen CHP Van Milletvekili Abdlvahap Altnkaynak' ise reddetmi. Diyelim ki, Nurs "din dman CHP"nin milletvekilini kabul etmedi. Peki, "Din dman, laik CHP"nin milletvekili acaba hangi nedenle Nurs ile grmek istesin? - 3 Ocak 1960: Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasndan bir haber daha... Demokrat Parti Samalclar Ocak Brosunun camna yaptrlm duyurunun fotoraf baslm. lk duyuru, ocan her akam saat yediden sekize kadar ak olduunu bildiriyor. kinci duyuruda, "Ocamza ye kayd yaplr" szc var. nc duyuru nemli: "Asil olmak istersen dinini unutturanlardan nefret et. Dinini sevenle dost kalmay kendinize bor bilin". Hep konuulan "dinin siyasete alet edilmesi" konusunda dndrc bir rnek. Bir de u yan var, duyurunun: Hani, topluma kin ve nefret tohumlar ekmekten bahsedilir sk sk. Said-i Nurs'nin sevgili babakan Menderes'in partisinin bir ocak tekilatnda nasl din adna kin ve nefret tohumlar ekilmi olduuna ilikin daha iyi bir belge olabilir mi?

OYSA AYNI ANDA... Atlas sinemasnda ba rollerini Robert Taylor, Julie London ve John Cassavetes'in paylatklar renkli-sinemaskop Kanl htiras adl film gie rekorlar kryor. Sirkeci Doubank ihannn stndeki brolar yzde 25'i pein, kalan yl vadeli taksitlerle 43

bin liradan, 90 bin liraya kadar deien fiyatlarla satlyor. Yeniky Boazii lokalinde mehur Fransz antz Dany Dauberson programa balyor. 5 Ocak'ta Tarsus'a gelen Menderes iin bir DP'li olunu kurban etmeye kalkyor, Almanya'da Nazizm hortluyor. Aratrmalar, her 10 Alman'dan birinin Yahudi aleyhtar olduunu ortaya koyuyor. Cezaevleri gazetecilerle dolup tayor.

-1960: Said-i Nurs'nin dou illerinin valilerine gnderdii mektup CHP'liler tarafndan kamuoyuna akland: "Dou blgesinde komnistlii 60 bin Nursinin sayesinde nlemekteyim. 30 yldan beri siyasetle uramadm. Bu 60 bin rencinin iinde bir-iki ahlaksz da kabilir. Bu yzden blgenizde Risale-i Nr'lar toplattrlmamaldr. Nasl ki, Arapa ezan okutturduk ve bu sayede mslmanlar DP cephesinde topladmz bilinmektedir. imdi de dattmz bu Risale-i Nr'larla, komnizmle ve masonlukla savaacaz. Mslman Demokratlarn gsterecekleri yardma inanyorum. Bundan tr birka defa Ankara'ya gittim, Mslman vekillerle grtm. Bilhassa Sayn Adnan Bey ve Tevfik leri ve Sayn Namk Gedik'ten bu sonucu kardm. Said-i Nurs." - 23 Mart 1960: Said-i Nurs Urfa'da ld. Hastalna karn uzun bir otomobil yolculuundan sonra, 21 Mart 1960'ta Urfa'ya gelen Nurs'nin cenazesinde yksek mlki erkan hazr bulundu. Cenaze, Halilrrahman Camii'ne defnedildi.

O SIRADA DNYADA... Oysa dnya kaynyordu. 1950'de Kore sava km, bir Trk tugay da binlerce kilometre uzaktaki bu savan iine gnderilmiti. 1953'te Stalin (ugavili)'nin lmyle Sovyetler Birlii yeni bir siyasal srece girmi, Cezayir'in bamszlk mcadelesi balam, sosyalist blok NATO'ya kar Varova Pakt'n kurmu (1955), Polonya'daki antikomnist ayaklanmaya Macaristan da katlm ve bunun zerine Sovyet tanklar Macaristan'a (1956) girmi, ilk uzay uydusu Sputnik uzaya (28 Mart 1957) frlatlm, Fidel Castro ve Ernesto Che Guevera 1959'da Domuzlar Krfezi'nden Kba iin, bir kr yangnn balatmlard.

-l Temmuz 1960: slam dergisinin 34. saysnda "Din Hrriyeti stiyoruz" balkl bir bildiri yaynland. "Din hrriyeti isteyenlerin" bildirisinde unlar syleniyordu: "Gerek din hrriyetinin aadaki esaslarn tahakkuku ile temin edileceine inanyoruz: olduu gibi Anayasa'ya konacak apak maddelerle teminat altna alnmaldr. Devletin dine tahakkm, dini tekilat vesayet altna almas kat'i surette nlenmelidir. Birok bat memleketlerinde olduu gibi devlet, ancak dini ykc ideoloji ve cereyanlara kar siyanet etmelidir. 2- Diyanet ileri tekilat ilmi, idari ve mali muhtariyeti haiz bir hkmi ahs olarak, kabul edilebilecek bir kanunla yeniden tekilatlandrlmaldr. 3- Vakflar Umum Mdrl uhdesindeki bilcmle dini vakflarla, dinin ibadetleri, islami talim, terbiye ve tedrisatla ilgili tekilat ve messeseler, Diyanet Reislii'ne balanmaldr. Kuruluundan beri olduu gibi, her yl devlet btesinden Diyanet tekilatna verilen tahsisat devam ettirilmelidir. 4- Yksek Diyanet ilimleri tedrisatna mahsus bir 'slam limleri Klliyesi' kurulmal ve bugnk mam Hatip okullar da her bakmdan slah edilerek bu niversiteye talebe hazrlayan meslek okullar haline getirilmeli ve saylar da lzumu kadar arttrlmaldr. 5- Din adamlar yetitirilmesine garpte olduu gibi zel bir itina gsterilmeli, herkes tarafndan hrmete ayan bir hale getirilmeli ve terfihleri de salanmaldr.

6- Radyo konumalar, Avrupa ve Amerika'da olduu gibi daha sk ve verimli bir hale sokulmal; byklere, kklere, hanmlara ve halka olmak zere deiik seviyedeki unsurlara hitap eder ekilde dinin (iyman, itikad ve ibadete taalluk eden) esas bilgileri kurslar halinde, devaml ekilde retilmeli ve ayrca dini, ahlaki konumalar da devam etmelidir. 7- Dine ve mukaddesata kar neir yoluyle ve sair yollarda hakaret ve tecavzler, ceza kanununun mer'i hkmlerine gre ciddi surette takibi gerektiren ak meyyidelerle takviye edilmelidir. 8- Demirperde memleketleri hari dier btn hr dnya memleketlerinde mevcut olan dini telkin, irat ve tekilat kurma haklar tannmaldr. slam Dergisi." imdi, baka bir ey syleyelim. 27 Mays'lar, hakknda sk sk gerici diye sulanan Diyanet leri Bakan Eyp Sabri Hayrlolu'nu, hareketten hemen be gn sonra, 2 Haziran 1960'ta emekliye ayrdlar. Onun yerine 30 Haziran'da 17 yldr stanbul Mftl grevini yrten mer Nasuhi Bilmen'i atadlar. Bunu neden mi sylyoruz? "Din Hrriyeti stiyoruz" balkl bildiri, slam dergisinin l Temmuz 1960 tarihli saysnda yer alyordu ve derginin yazarlar arasnda mer Nasuhi Bilmen de bulunuyordu. - 12 Temmuz 1960: 27 Mays' askerler, yanlarna kardei Abdlmecit nlkul'u da alarak, Said-i Nurs'nin naan Halilrrahman Camii'nden alp askeri bir uakla sparta'ya gtrdler. O gn bu gndr, Nurs'nin mezar bulunamad.

SAD NURS ANLATIYOR "ok uzun sren mazlumane, maceral hayatma dair gayet ksa bir beyanatta bulunacam. Yirmisekiz sene emsalsiz ihanetlere, ikencelere, tarassud ve hapislere maruz kaldm. Btn bu iftira ve isnatlarn esas birka noktaya dayanr: 1- En birinci ithamlar: Beni rejim aleyhtar olarak telakki etmeleridir. Malumdur ki, her hkmette muhalifler bulunur. Asayie, emniyete dokunmamak artyle, hi kimse vicdaniyle, kalbiyle kabul ettii bir fikirden, bir metoddan dolay mes'ul olamaz. Bu hukuki bir mtearifedir. Dininde ok mutaassb ve cabbar bir hkmet olan ngilizlerin yz sene hakimiyetleri altnda bulunan yz milyondan ziyade Mslmanlar, ngilizlerin kfr rejimlerini kabul etmeyip Kur'an ile reddettikleri halde, onlara o cihetten ilimemeleri; burada ve btn slam Hkmetlerinde eskiden beri Yahudiler, Nasraniler tabi olduklar memleketin dinine, kudsi rejimine muhalif, zd ve muteriz bulunduklar halde, o hkmetler hi bir zaman kanunlarla onlara o cihetten ilimemeleri; (Hazret-i mer, r.a.) hilafeti zamannda adi bir Hristiyan ile mahkemede birlikte muhakeme olundular. Halbuki o Hristiyan, slam Hkmetinin mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlara muhalif iken, mahkemede onun o hali nazara alnmamas aka gsterir ki, adalet messesesi hi bir cereyana kaplmaz, hibir tarafgirlie kaymaz. Bu, din ve vicdan hrriyetinin bir ana umdesidir ki, komnist olmyan ark ve Garb'da btn dnya adalet messeselerinde cari ve hakimdir. Ben, din ve vicdan hrriyetinin bu ana umdesine ve yzlerce Ayat- Kur'aniye'ye istinaden, medeniyetin bozuk ksmna, hrriyet perdesi altnda yryen mutlak bir istibdada, laiklik maskesi altnda dine ve dindarlara kar tatbik edilen en ar bir baskya muhalefet etmi isem bu hilaf- hakikat bir hareket saylabilir mi? Hakszla kar, zulme kar, kanunsuzlua kar muhalefet meru ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur. 2- Bana zulm ve cefay reva gren Devr'i Sabk'n yapt isnadlarn ikincisi: Emniyet ve asayii ihlalidir. Bu vehim ve hayal ile bu dzme isnat ile yirmisekiz sene bana ceza ektirdiler. Memleket memleket, mahkeme mahkeme srndrdler. Tecrit ettiler, zehirlediler. Her trl hakaretlerde bulundular. Biz ki, be yz bin fedakar Nur Talebeleri, memleketin her tarafnda emniyet ve asayiin fahri manevi muhafzlaryz; bize byle bir isnadda bulunmalar en byk bir zulmdr. Onlar bize o kadar zalimane ihanetlerde bulunduklar halde; biz asla

hislerimize kaplmayarak gnllerde emniyet ve asayii temin yolunda, iman ve Kur'ana hizmet yolunda, gafletle anariye sapanlar dtkleri fevza gayyasndan kurtarmak yolunda almaktan bir an hali kalmadk. Bu delilsiz bir iddia deildir. Bizim zulm ve menfa sahamz olan alt vilayetin alt mahkemesi, uzun ve ince tetkikler neticesinde, emniyet ve asayii ihlal yolunda hi bir vukuat kaydedememilerdir. Bu hareketimiz isbat eder ki, Nur Mekteb'i rfannn Talebeleri, emniyet ve asayiin bekisini kafalara, kalblere yerletirir. Bizim iman derslerimiz anariye ve farmasonlara ve komnistlere kardr. Memleketin btn zabta dairelerinden sorulsun, be yz bin Nur Mekteb'i rfan Talebesinden birinin olsun nizam ve intizama aykr bir vukuat var mdr? Yoktur. Elbette yoktur. nk hepsinin kalbinde nizam ve intizamn en salam muhafz olan iman bekisi vardr. Sebilrread'n 116'nc nshasnda "Hakikat Konuuyor" balkl makalemde bu hakikatlar uzun uzadya izah ettim. Btn dnyasn, hatta icab ederse hayatn ve ahiretini dinine feda ettii, btn hayat ehadet eden, otuz be seneden beri siyaseti terkeden, mteaddit mahkemelerin o kadar incelemelerine ramen bu yolda bir delil bulunamayan, sekseni am, kabir kapsna gelmi, dnya metamdan hibir nesneye malik olmam ve ehemmiyet vermemi bir adam hakknda: 'Dini siyasete alet ediyor' diyen, yerden ge kadar, gkten yere kadar haksz ve insafszdr. Biz Nur Mekteb'i rfan akirdlerinin Kur'an Hakim'den aldmz hakikat dersi udur ki: Evde yahut bir gemide, bir masum, on cani bulunsa, Adalet'i Kur'aniye o masumun hakkna zarar vermemek iin o haneyi o gemiyi yakmay menettii halde, on masumun bir tek cani yznden mahv iin o hane, o gemi yaklr m? Yaklrsa en byk zulm, en byk hyanet ve gadir olmaz m? Bu sebeple asayii ihlal yolunda yzde on cani yznden doksan masumun hayatn tehlikeye ve zarara sokmay Adalet'i lahiye ve Hakikat' Kur'aniye iddetle menettii iin btn kuvvetimizle bu Ders'i Kur'aniyyeye ittibaen asayii muhafazaya kendimizi dinen mecbur klarz. te bizi byle haksz isnadlarla itham eden Devr'i Sabk'taki gizli dmanlarmz phe yok ki, ya siyaseti dinsizlie alet etmek istediler, yahut bilerek, bilmeyerek bozuk ideolojileri memleketimize yerletirme gayretine dtler. Grlyor ki, nizam ve intizam bozan, maddi, manevi memleketin emniyet ve asayiini ihlal eden bizler deil, asl onlard. Hakiki bir mslman, samimi bir mmin hi bir zaman anariye ve bozgunculua taraftar olmaz. Dinin iddetle menettii ey, fitne ve anaridir. nk anari hibir hak tanmaz. nsanlk seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine evirir ki, bunun ahirzamanda Ye'cc ve Me'cc komitesi olduuna Kur'an' Hakim iaret buyurmaktadr. Yirmi sekiz sene bana ve talebelerime byle eza ve cefada bulundular. Ve mahkemelerde baz resmi kimseler bize hakaretlerde bulunmaktan ekinmediler. Hepsine tahamml ettik. man ve Kur'an'a hizmet yolunda devam ettik. Ve Devr'i Sabk'n o zulm ve cefalarn affettik. Zaten onlar da mstehak olduklar akbete uradlar. Said-i Nurs." (IIK, hsan: Bedizzaman Said Nursi ve Nurculuk. Sf. 224-226. 1990, stanbul)

SAD- NURS TEKLATI MAHSUSA AJANI MI? Said-i Nurs'nin, son 100 yln en ok tartlan kiiliklerinden biri olduu kesin. Nurs'nin eriat yan, laik cumhuriyet kart en nemli g haline getirdii Nurculuun

yaratcs olmas bir yana, onun kiiliinde yaplan tartmalardan biri de Tekilat- Mahsusa ajanl iddias. ddia ilk kez, Tarihi Cemal Kutay tarafndan aylk bir dergide ortaya atld. Kutay'n iddias uydu: "Bedizzaman Said Nurs, cumhuriyetin ilk dnemlerine kadar devletle alt. Said efendinin Tekilat- Mahsusa'da altn biliyordum. Tekilatn kurucusu ve bakan Kuuba Eref Pa-a'yla, Bitlis'te evinde kaldk. Daha sonra Urfa'da kald oteli ziyaret ettim. Kendi azndan, 'ben uzun yllar Tekilat- Mahsusa'da grev yaptm' szlerini duydum." Kutay'n bu savna, Nur cemaati Yeni Zemin dergisinde yant verdi. Kutay' yalanclkla sulayan dergi, savlarn aslsz olduunu ne srd. Ancak, devlet arivlerindeki baz belgeler kafalar tekrar kartrd. Babakanlk Arivinde DH.KSM-41-36 (Dahiliye Kalemi Mahsusa/ ileri zel Kalemi) numarasyla yeralan belgede u bilgiler var: "Esiren Tiflis'te bulunan Bedizzaman Said-i Krd efendiye gnderilmek zere, memuri mahsusa tevdian taraf llarna irsal 60 lirann (bin 500 Mark olarak) ad geene suretle, mmkn olan sratle gnderilmesini rica ederim, efendim." Bu belge, Tekilat- Mahsusa tarafndan hazrlanarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reisi mer Paa'ya gnderilmek zere Dahiliye Nazr Talat Paa'nn zel kalemine sunulmu. Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerinden Kenan Biliz, Nisan 1994'te bu belgeyi Erzurum Atatrk niversitesi Atatrk lkeleri ve nklaplar Tarihi Enstits retim grevlilerinden Cemil Kutlu'ya yorumlatt. Kutlu'nun yorumu yle: "1916 Ylnda Said-i Nurs Ruslarn elinde esir bulunuyordu. 1908'de imzalanan Lahey Szlemesi'ne gre Avrupa'da Kzlha ve Osmanl'da Hilal-i Ahmer gibi cemiyetlerin dokunulmazl bulunuyordu. Tekilat- Mahsusa'nn, Said-i Nurs'ye resmi olmayan veya devletin dier kademelerinde veya tekilatta grevli kimlii tayan biriyle para gndermesi imkanszd. Sava hali nedeniyle Tiflis'te elilik yok. Para ancak dokunulmazl olan bir hayriye cemiyeti aracl kullanlarak gnderilebilirdi. Resmi anlamda kurye gnderilirse yakalanma riski yksekti. Baka bir belgede Ruslarn elinde esir bulunan paalar ve dier subaylara iki defa 150 ruble gnderildiini saptadk. Rublenin deeri o zaman ok dk. Esir alnan paalar iin devlet iki defa 150 ruble gndermi. Daha sonra, denek yokluu ileri srlerek, uluslararas szlemelere gre esirlerin bakm iin gndermesi gereken paray kesmi. Yine ayn dnemde esirlere gnderilen paralara ilikin elde ettiim belgeler ve esirlerin durumunu gsteren belgeler ve birok tarihinin ortaya koyduu belgeler, ok sayda Trk esirin Rusya'da alktan ldn ortaya koyuyor. Devlet, paalarna dahi para gndermezken, Bedizzaman Said-i Nursye Hilal-i Ahmer Cemiyeti araclyla 60 lira gibi bir para gndermesi ilgi ekici. Yine, Babakanlk arivlerinde bulunan belgeler Osmanl Devleti Dileri Bakanl ile Rusya arasnda Said-i Nurs ile ilgili esirlik dneminde 10 yazma olmu. Konumun dnda olduu iin bunlar almadm. Grdm kadaryla, Said-i Nursi'nin devletle bir ilikisi olduu gerei daha ar basyor." Tekilat- Mahsusa'nn kanatlar altnda eriatlk yapmak nasl bir ey acaba?

"MEMURLARIN MASASINA/ SOLCULARIN KAFASINA/ MASONLARIN KASASINA/ HAK YOL SLAM YAZACAIZ" "Cumhuriyet hkmeti, btn yeleri ile, Atatrk slahatnn (devrimleri ya da inklaplar deil; slahat) ilkeleri zerinde kararldr".

-2 Austos 1961: Devlet Bakan Amil Artus, radyoda yapt konumada, hkmetin dine kar olduunu ileri sren grleri yalanlayarak, camilerin klalara evrileceine, ezann gene Trke okutulacana, Kur'an'n okunmas ve radyoda yaynlanmasnn yasaklanacana ilikin sylentilerin rejim dmanlar tarafndan atlan yalanlar olduunu aklad. Bu, 27 Mays rejiminin gericilere verdii en nemli dn oldu. -1965: Tek bana iktidar olan AP'nin genel bakan cumhuriyet tarihinde ilk kez Babakanlk makam odasnda namaz klmtr. Bu dnemde resmi dairelerde mescitler almaya baland, devlet konservatuarnda dinsel piyesler oynand. -20 Eyll 1965: Yargtay Ceza Genel Kurulu'nn kararyla, Nurculuk devletin temel dzenini bozucu dinsel bir irtica olay olarak kabul edildi ve TCK'nn 163. maddesi kapsamna alnd. Yarglayn hukuk asndan vard sonular unlard: "1. Nurculuk lkenin btnln bozmaya ynelmi amalar tamaktadr. 2. Nurculuk, merkezinin Mekke olaca bir slam devletinin kurulmasn ve Trkiye'yi bu devlet iinde eritmeyi istedii iin, Trkiye Devleti'nin bamszln ve birliini bozmak ve yoket-mek amacndadr. 3. Varolan, laik Anayasa dzenine ve buna uygun laik hukuk, toplum ve politik devlet yapsna kar olan ve bunu ykarak dine dayanan, teokratik bir dzeni kurmak isteyen Nurculuk, bu biimdeki eylemleri cezalandran Trk Ceza Yasas'nn 163. maddesini inemektedir. 4. Nurculuk, devrimlere ve laik devlet dzenine dman olan, onu ykmak amacn gden akmlarn bir simgesi olarak ortaya kmaktadr." Nisan 1966: CHP Genel Bakan smet nn, TBMM'nde konuuyor: "...Rakiplerini din yolunda kk drmek, itham etmek, vatandan hiddetine ve nefretine maruz brakmak bir siyasal oyundur. Bu siyasal oyun, Anayasa ile men edilmitir. Bu oyunla, bu lke benim bildiim altm yldan beri hayati tehlikeler karsnda mcadele etmektedir. Ben bu lkede irtican yapt kkrtmalar, irtican bu lkeye getirdii zararlar herkesten daha ok, burada bulunan sayn arkadalarmdan daha ok nefsinde denemi bir insanm. Tarihten bahsedeyim size. kbalin en yksek zirvesinde bulunduumuz zaman, irtica, bu lkeyi geride brakmak iin en azl zararlarn vermitir. Trkler stanbul'u 1453 ylnda aldlar. Byk bir dnya olay. kbalin bunun zerinde daha yksek bir noktas var mdr? imdi baknz, 1453 ylnda tm dnyada matbaa icad edildi. Ve tm dnya matbaa sayesinde yeni bir kalknma, ykselme ve ilerleme devresine girdi. Trkiye'de irticai tercih edenler Trklerin matbaa kurmalarna izin vermediler. Fatih'in kudreti, tm dnyada matbaa ald zaman, stanbul'da, Trkiye'de matbaa amaya yetmedi. rtica kuvvetini hafif grmeyiniz. rtica kuvvetine rvet vermeyiniz. rtican, bu lkeye getirdii zararlarn daha byklerini getirmeye eilimi, kudreti vardr. rtica size masum bir adam biiminde gelir. rtica size byk bir gazete biiminde fesat yuvas olarak gelir. rtica milletvekili olarak krsye kar, 'ite son peygamberiniz' diye hitap etmek cesaretini bulur..." -6 Eyll 1966: Yargtay Bakan mran ktem, yeni adli yln al nedeniyle bir konuma yapt. ktem, konumasnda Said-i Nurs'nin yar cahil, okuma yazma bilmeyen biri olduunu, 31 Mart Olayn dzenleyen Dervi Vahdeti ile ilikisi bulunduunu, Volkan'daki yazlaryla 31 Mart' krklediini belirterek unlar sylyordu: "...Nurslu Said, Trkiye'nin batllamasna, ulusal bilincin uyanmasna yazlaryla ve eylemleriyle muhalefet etmek istemitir. Trkiye'nin kurtarcs ve kurucusu Byk Atatrk'n devrimlerini, hareketlerini uygun bulmam, yazlaryla O'nu kk grm, reformu durdurmak istemitir. Kendisi, slam dini ve inanc ile badamas mmkn olmayan fikirler ortaya atm, iddialar ileri srmtr." "...Onlara gre, Atatrk ynetimi dehetli ahir zamandr. Dinsizlik, komnistlik, bozguncu komitelerin faaliyet yllardr. Devrim yasalar geicidir ve Hristiyan yasalardr. Kemalistler; seviyesiz, anarist kimselerdir. Devlet slam esaslarna gre kurulmaldr. Devletin manevi kiiliinin Mslman olmas gerekir. Mslmanlara, Kur'an dnda Anayasa gerekli deildir. Said-i Nurs, milliyet ve milliyetilik fikrine dmandr. Milliyetilik, slam birliine engeldir. Bu yol ile, Bolevizm ve sosyalizm karsnda mcadele edilemez. Bunlarla ancak slam mmetilii baede-bilir. slam mmetilii arttr."

"Grlyor ki, 'slam kardeliini gelitirecek' gerekesiyle, Trkiye'nin felaket ve musibeti, onda bir sevin uyandrmt." -1967: stee bal din dersleri liselere de konuldu. -1968: Nisan aynn ilk gnlerinde Ankara'da bir bror datld. Kaliteli bir basks olan brorn bal uydu: "Hizb-t Tahrir Sunar:slam Devleti Anayasas". Arap harfleriyle baslan Anayasa Tasars'nda yle deniyordu: "...slam devleti, slam akidesi esasna gre idare edilecektir. Buna aykr hibir ey devletin bnyesinde, tekilat veya muhasebesinde bulunmayacaktr. Devleti bir devlet bakan idare edecektir. Onun her sz, muayyen er'i hkmleri benimsemesi artyla kanundur. Btn tebaa byle bir kanuna gizli ve aikar itaate mecburdur." "...Devletin resmi dili Arapadr. er'i hkmler iin muteber kaynaklar Kur'an, snnet, sahabe, icma ve kyastr. Bunlardan baka kaynaklar terii hareketlere mesnet tekil edemezler." "...slam devletinde hakimiyet milletin deil, eriatndr ve bu husus 20. maddenin a fkrasyla anayasaya gemitir." "Kadn ve erkek, ahlaka zararl, toplumu ifsat edici er'i hkmlerden birinin mulne giren her trl ii yapmaktan men edilir. Mesela, erkeklerin kendilerine olan. meylinden faydalanmak iin tayyarelerde kadn hostes, berberlerde ve lokantalarda gzel erkek ocuklar altrmak gibi." Ayn gnlerde bir baka bror daha datlyordu. "Mslmanlarn lm Kalm Meselesi" adl brorde, slam devletinin ancak klla kurulabilecei, bunun bir lm kalm meselesi olduu, msl-manlar bunu gze alrlarsa, bugnk gibi Dar-l Kfr'de, yani ms-lmanl yadsyanlarn lkesinde deil, Dar-l slam'da, yani slam lkesi'nde yaayacaklar anlatlyordu. (KIRAK, Dr.alar: Trkiye'de Gericilik, Sf.200) Hizb-t Tahrir, 1957 ylnda eyh Takiyeddin Nebhani tarafndan Kuds'te kuruldu. Trkiye'de, ilk kez 1967 ylnda ortaya karld. rdn kkenli rgt, ran slam Devrimi'ni balangcndan bu yana destekledi. Ancak devrim anayasasnn aklanmasndan sonra, baz maddelerle elikiye dt iin destek azald. Trkiye'de, 1967 ylndan bu yana, Hizb-t Tahrir'e ynelik birok polis operasyonlar yapld. 1980'lerde alma alannn arlk noktasn stanbul'a kaydran rgt, 1986'da orum'da ortaya kt. Yine "Anayasa" datyorlard. -22 Temmuz 1968: Yeil sarkllarn ynettii kalabalk, "Emperyalizmi Tel'in" amacyla retmenler lokalini, Konya Gazete-si'nin merkezini ve kitabevlerini tahrip ettiler. Olaylarda 14 kii yaraland ve ileri Bakan Faruk Skan demecini patlatt: "Ar solun son gnlerde giritii tahrik ve anari hareketlerinin, Konya'daki zc olaylarda rol olduu kanaatindeyim." -12 Kasm 1968: Trkiye slam Enstitleri Talebe Federasyo-nu'nun bildirisinde, askeri okullarda din dersi okutulmas talep ediyordu.. -11 ubat 1969: Bir bayan retmen, derslere ban rterek girdii iin grevden alnd. -14 ubat 1969: Solcu genler, Amerikan 6. Filosu'nn geliini protesto iin yry dzenlediler. Milli Trk Talebe Birlii ve Komnizmle Mcadele Dernei, gnlerce cihat arlar yaparak, yry "Komnizm geliyor, din elden gidiyor" diye yorumluyordu. Camilerden kan gericiler, Dolmabahe'den Taksim'e yryen genlerin zerine "Mslman Trkiye", "Allah in Savaa", "Komnistleri Geberteceiz", "Yaasn Toplum Polisi" diye bararak saldrdlar. Sonu; Duran Aydoan ve Turgut Ayta adl iki gen l, 204 yaral. Gericiler komnizme saldryorlar ama 6. Filo'nn gelii iin genelevde gnlerce hazrlk yaplp batan baa badana edilirken saldr sadece Amerikan askerlerinin Trk kzlaryla gven iinde fuhu yapmasna yaryordu.

FKR KULPLER FEDERASYONU'NUN BLDRS

Kanl Pazar'n hemen ardndan Fikir Kulpleri Federasyonu, tek yaprak zerine baslm bir bildiri yaynlad. FKF'nin 'Bamsz Trkiye' adl blteni, "Amerikan Gavuruna Kar Birleelim" baln tayor ve unlar yazlyor: "100 binlerce ii, kyl, gen Amerikan smrgeciliine ve iimizdeki ortaklarna kar yryorlar!.. Smrgeci Amerikan irketlerinin, tefecilerin, talanc tccarlarn ve aalarn bekisi zalim 6. Filo'yu istemedikleri iin yryorlar!.. Gavur Amerikan bayraklarnn dalgalanmad bamsz Trkiye iin; isizliin olmad, alanlarn haklarn ald bir Trkiye iin yryorlar!.. Silahla iimize giremeyen Amerikan Gavuru, hileyle "dost" ad altnda 35 binden fazla askeri yurdumuza soktu. ehit kanyla sulanan topraklarmzn zerinde, subaylarmzn ve erlerimizin iine giremedii 100'den fazla Amerikan askeri ss kuruldu. Bunun yannda, karasularmza 6. Filo'sunu sokmaya; limanlarmz, denizcileri iin fuhu yata olarak kullanmaya balad Amerikan gavuru!.. sizlerimiz sokakta gezer, hastalarmz hastane bulamaz, ocuklarmz ilaszlktan krlrken; Amerikal denizcilerin fuhu yapmas iin oteller kapatlyor. Amerikan 6. Filo'sunun ahlaksz komutan Amiral Charbonatt danszn etekliini beline takp, yoksulluumuzla alay edercesine gbek atyor!.. niforma giymi zavall kardelerimiz, ilerini iyi yapsnlar diye souun altnda Amerikallar bekliyorlar!.. Aldatlm Mslman kardelerimiz, gavur Amerikan 6. Filo'suna kar namaz klp bamszlk yry yapan dier Mslman kardelerine saldrlyorlar!.. Mslmanlar o bayraklar kovuncaya kadar savarlar. Cihat, bamszlk isteyen kardelere kar deil, smrc gavur Amerika'ya kar alr!..Hrriyetimiz, ekmeimiz, namusumuz iin gavur Amerika'ya ve ortaklarna kar birleelim, dvelim!.." (Belgelerle FKF, Dev Gen. Cilt l. Sf.461. Nisan 1988, Ankara)

-3 Mays 1969: nl hukuk adam, Yargtay Bakan mran ktem l Mays 1969'da ld. 3 Mays gnl gazetelerde u haberler kt: "Baz gerici evrelerin, bugn cenaze treni yaplacak olan mran ktem'in cenaze namaznn klnmas srasnda olay kartacaklar renilmitir. Dn, Hacbayram Camii mezzinlerinden olduu renilen, fakat ad saptanamayan bir gencin, namaz kldran imamn yanna vararak; 'Muhterem cemaat, vefat etmi olan mran ktem'in yarn burada cenaze namaz klnacaktr. Bu namaz klmamanz rica ediyorum' dedii duyulmutur." Nitekim, ayn gn Maltepe Camii'nde olaylar kt. Daha nce lahiyat Fakltesi rencilerinin ve Komnizmle Mcadele Dernei yeleri ile AP'lilerin Maltepe camii evresine ta ve sopa yna yaptklar biliniyordu. Caminin imam cenaze namazn kldrmaktan kand. Namaz, trene katlmak amacyla gelmi olan lahiyat Fakltesi mezunu bir avukat olan Hfz Gzbyk tarafndan kldrld. O srada olaylar patlad. Yaklak bin kiilik bir topluluk, cenazeye katlanlara, "Dinsizlerin namaz klnmaz", "Allahszn namaz klnmaz", "Kafirler Moskova'ya" diye barmaya baladlar. Cami avlusunda bulunan Devlet Bakam Scyfi ztrk ile baz tabii senatrler ve sivil giyimli subaylar arasnda tartmalar kt. O ana kadar seyirci konumunda olan polisler gstericilere doru ilerlemeye balad. Toplum polisi cop kullanyordu ama gstericiler geriye pskrtle-ceine ellerindeki megafonlarla bararak musalla tana doru yaklayorlard. Musalla tann yannda ise CHP Genel Bakan smet nn duruyordu. Gruptan baz kiiler nn'y tartaklarken, Tugeneral Nabi Alpartun nn'ye yaklaarak koluna girip tabancasn ekiyor, ''Aln, bu memleket sahipsiz deildir", diye baryordu. Alpartun daha sonra nn'ye dnerek, "zin verirseniz emniyetinizi salayacam, Paam", diyordu. nn, olay iin daha sonra, "Kesin lde bir 31 Mart vak'as" nitelemesi yapyor; Aybar "rticann cretkr bir gvde gsterisi" diyor; Millet Partisi Genel Bakan Osman Blkba ise, "Yamur eken frtna bier derler. ktidar artk frtna ekmeye balamtr. leride ne biebileceim kestirmek hi de g deildir. Trkiye, sahipsiz bir memleket manzarasna brndrlmtr", diye konuuyordu.

-9 Temmuz 1969: Trkiye retmenler Sendikas, TS'n Kayseri'dcki genel kurulu, eriatlar tarafndan basld. Genel kurul devam ederken, iki cami avlusunda, mam Hatip Okulu ve Kayseri Trk Kltr Dernei nnde patlama olaylar oldu. Yer yerinden oynad. Binlerce kii, TS Genel Kurulu'nn yapld salonu bast. ehirde iyerleri kapatld, ksa aralarla elektrikler kesilmeye baland. Vali Abdullah Asm neciler belediye hoparlrlerinden halk sakin olmaya arp TS Genel Kurulu'nn almalarna son verdiini aklad. Oysa Genel Kurul sryordu ve binlerce kii, "Komnist retmenler camilerimizi bombalad" diye baryordu. Kalabalk, "Endonezya kadar olamayacak myz?", "Camilerimizi komnistlere inetmeyeceiz", "Din dmanlar kahrolsun" diye slogan atyor; tekbir getirerek sinema salonunu yakmaya urayordu. Polisin olaylar engelleyememesi karsnda askeri birlikler devreye girdi ve retmenler orduevine yerletirildi. Bu srada, olaylar srd ve TS ubesi ile TP il binas tahrip edildi. Topluluk durmak bilmiyordu. Otelleri, bar ve pavyonlar bastlar; rlplak soyduklar konsomatris kadnlar yerlerde srklediler. Alt saat sren olaylarda toplum polisiyle yirmi kii yaraland. Dokuz kii yakaland. retmenler, askeri aralarla Kayseri'den kabildiler.

nc Blm KIKIRTMA KIKIRTMADIR. -6 Eyll 1969: Erbakan, "TCK.nun 163. maddesini deitireceiz" sloganyla, genel seimlere Konya'dan bamsz aday oldu. -8 Ekim 1969: Konya'da "manl Byk Trkiye Mitingi" yapld. Erbakan yandalar mitingde, "Memurlarn masasna / Solcularn kafasna / Masonlarn kasasna / Hak yol slam yazacaz" pankartlar tadlar. -12 Ekim 1969: Erbakan, Konya'dan bamsz milletvekili seildi.

GAGARN UZAYDA, MARLYN LD, BARNARD SAHNEDE Dnyayla aramzdaki fark aldka alyordu. 1917'de kurulan SSCB, 15 Nisan 1961'de Yuri Gagarin'i uzaya giden ilk insan unvanyla onurlandrrken, 1920'de kurulan Trkiye Cumhuriyeti kimlerin cenaze namaznn klnamayacan tartyordu. Austos 1961, Berlin duvarnn ykseldii ay oluyor. Yves Saint Laurent, moda dnyasn gl soluuyla sarsarken, sarn bomba Marilyn Monroe'nin 36 yanda lm (Austos 1962) herkesi zyordu. Dnemin en nl kiilerinden biri de, ilk ak kalp ameliyatn yapan, yakkl cerrah Dr.Barnard'd. Dr.Barnard'n ilk kalp naklini gerekletirdii 1967'de Trkiye Kur'an kurslaryla, din dersleriyle urayordu. Dnyada 68 frtnas esmeye balyor, ayn gnlerde Dolmabahe Camii'nde ilk toplu namaz klnyor (19 Mays 1968), 20 Temmuz 1969'da ABD'li Neil Armstrong ve Edwin Aldrin aya ilk ayak basan insanlar unvan ile onurlanyorlard. - 26 Ocak 1970: Milli Nizam Partisi, siyasal yaamda yerini ald. Partinin 18 kurucusu unlar: 1- Necmettin Erbakan (Prof.Dr., Makine Yk.Mh., Konya Milletvekili.) 2- A.Tevfik Paksu (Tccar, eski K.Mara Senatr) 3- Ali Haydar Aksay (Adana'da avukat) 4- Sleyman Arif Emre (Avukat, eski Adyaman Milletvekili) 5- H.Tahsin Armutcuolu (Ankara'da avukat) 6- mer oktosun (Konya'da tccar) 7- Ekrem Ocakl (ifti, eski Gmhane Milletvekili)

8- .Faruk Ergin (Emekli memur) 9- Saffet Solak (Prof.Dr., Ege niversitesi Tp Fakltesi) 10- Hasan Aksay (lahiyat, eski Adana Milletvekili) 11- Ali Ouz (stanbul'da avukat) 12- smail Mftolu (Adapazar 'nda avukat) 13- Nail Srel (Tekirda'da avukat) 14- .Fehmi Cumalolu (Mteahhit, Yk.Mh.) 15- Hsamettin Fadlolu (Mteahhit, Yk.Mh.) 16- Bahaddin arholu (Tccar) 17- Mehmet Sataolu (Mteahhit, Yk.Mh) 18- Rfat Boynukaln (Mak.Yk.Mh.) Partinin kurulu beyannamesinin son blmnde, siyasal mesaj olduka ak veriliyor: "...Milli Nizam Partisi'nin kurulduu bugnn mana alemindeki yeri, milli heyecann birikip, birikip cokun bir deniz halini ald bir anda, bu denizi kendi eddinin arkasnda zor zaptetmeye balayan azametli barajn artk su kapaklarnn almaya balad gndr. Milletimizin ftratndaki yksek ahlak ve fazilet bu kapaklarn almasyla kuvveden fiile kacak, Milli Nizam Partisi'nin muntazam kanallarndan drtbir yana dalarak btn yurt sathnda, her tarafa; refah, saadet ve selamet gtrmeye balayacaktr. Bugn bu mutlu gndr. Btn milletimize uurlu ve hayrl olsun. Aziz Milletimiz; Bugn, asrlarca insanl meyvalaryla besleyen byk medeniyet aacmzn, son asrlarda iinden kemirilerek rtlp devrildii elverisiz iklim artlar muvacehesinde, her an yeniden insanla rnek medeniyetler kurabilme cevherinin bir tohum iinde sakj hale geldikten ve uzun yllar eitli tesirler altnda sadece iine ekilen milli cevherin bu mukaddes tohumunun byk ve gr medeniyet aacn yeniden meydana getirmek zere kendi kabuunu deldii gndr. Bugn, bu mutlu gndr. Btn milletimize uurlu ve hayrl olsun. Aziz Milletimiz; Bugn daima Hak'ka ballkta, Hak'k tutmakta; iyiyi destekleyici, kty men edici hviyetiyle insanlk tarihinin en ulvi mahreki zerinde yryen Byk Milletimizin eitli tesirlerle kendi yolundan saptrlmas gayretlerinin hkm srd olduka uzun bir devreden sonra yeniden ulvi ve anl tarihi yrngesi zerine oturtulmas iin fzelerin atelendii gndr. Milli Nizam Partisi; milletimizi kark ve karanlk devrelerden sonra aydnla gtrecek, onu, parlak tarihi yrngesi zerine yeniden oturtmak iin atelenen gl fzedir. Bugn, bu fzenin atelendii gndr. Bugn, bu mutlu gndr. Btn milletimize uurlu ve hayrl olsun..." -8 ubat 1970: MNP'nin kurulu kongresi, Ankara'da "Allah-ekber, Amin, nallah" nidalar ve tekbir sesleriyle yapld. -12 Mart 1971: mam Hatip okulu says 72'ye kt. MSP DARWIN'LE SAVAIYOR -20 Mays 1971: Milli Nizam Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafndan kapatld. -11 Ekim 1972: Milli Selamet Partisi kuruldu. Partinin bana, Sleyman Arif Emre getirildi. Parti ok ksa bir srede 42 il ve 250'yi akn ile merkezinde rgtlendi. Parti tznde ama maddesi yleydi: "Ferdi, aileyi ve cemiyeti buhranlardan kurtarp, manevi ve maddi bakmdan tarihimizde olduu gibi en ileri seviyesine ulatrmak." MSP Program, MNP programyla neredeyse kelimesi kelimesine aynyd. MSP de, MNP gibi tarikatlar konsenss zerine kurulmutu. Genel Yayn Mdrln Altemur Kl'in yapt Devir dergisi, Milli Nizam Partisi'nin kapatlmasndan sonra MSP ve Erbakan iin unlar yazyordu: "MNP kapatld srada skynetim de ilan edilmiti. Ankara Skynetim Komutanl, gene Anayasa Mahkemesi tarafndan kapatlan TP yneticileriyle birlikte MNP yneticileri hakknda da soruturma almas iin askeri savcla talimat verdi. Soruturma, TCK.nun 163. maddesine gre yrtlyordu. Soruturma sonunda MNP (Genel Bakan Erbakan ile

milletvekilleri hakknda dokunulmazlklarnn kaldrlmas iin hazrlanan dosya TBMM bakanlna verildi. Ama ne olduysa oldu, dokunulmazlk dosyas komisyonda eridi, gitti. Erbakan bu arada Avrupa'da boy gsteriyor, Almanya'da Tek Nizam gazetesini yayn hayatna sokuyordu. Dosyann komisyonda unutulduu haberi Erbakan'a abuk ulat. Skynetim Komutanl da konuyu daha fazla kurcalamaynca Erbakan geri dnd. Ama stten az yand iin yourdu fleyerek yemee karar vermiti. Tam geri dnd sralarda kurulan Milli Selamet Partisi'ne kaydolmad. Ama devaml geziler yaparak vatan bu partinin kurtaracann propagandasn yapt. Seimlere birka ay kala da resmen partiye kaydoldu." (Devir. 12.11.1973) in bir baka garip yan daha vard. Siyasi Partiler Yasas'nn hkmlerine gre (111. madde), bir siyasi partinin kapatlmasna sebep olan siyas parti yeleri; kapatlma kararndan itibaren be yl sre ile hi bir siyasi partiye ye olamyorlard. Bu kiiler baka bir parti de kuramyorlar. Siyasi Partiler Yasas hkm bylesine akken. Milli Nizam Partisi'nin kapatlmasna neden olan kadro bu kez 17 ay sonra MSP'yi kuruyorlard. Erbakan ise yasann koyduu sreden yllar nce. MSP (Genel Bakanl'na scilebiliyordu. Olur ey deildi. Ynetimdeki 12 Mart cuntaclar, Atatrklk adna solun her tonunu cezaevlerine dolduruyorlar ama. yine Atatrklk adna yasalar uygulamay unutabiliyorlard... -26 Ocak 1974: Genel seimlerden 48 milletvekiliyle karak anahtar parti konumuna gelen MSP. ilk kez iktidar orta oldu. CHP/MSP koalisyonu kuruldu. MSP, bir Babakan Yardmcl, bir devlet bakanl (din ilerinden de sorumlu). ileri, Adalet, Ticaret, (Gda Tarm ve Hayvanclk, Sanayi ve Teknoloji bakanlklarn ald. -16 Ocak 1976: Milli Selamet Partisi iinde Nurcular ve Nakibendiler arasnda uzun zamandr sren kavga birden bire doruk noktasna ulat. Bir sredir partinin meclis grup toplantlarna da gitmeyen Nurcu 16 milletvekili, meclis grup odasna ardklar Necmettin Erbakan'a bir muhtra mektubu verdiler ve yzne kar metni okudular. Altnda Ahmet Tevfik Paksu, Hsamettin Akmumcu, Reat Saruhan, Ali Acar, Ahmet Akael, Vahdettin Karaorlu, Rasim Hancolu, Cemal Cebeci. M. Hulusi zkul, Yahya Akda, H.Cahit Kokar, Sabri Drtkol ve Hseyin Abbas'n imzalar bulunan metinde unlar syleniyordu: 'Her halimizle hadimi olduumuz hakl davamzla kabil-i telif olmayan hususlar zlerek mahade etmi bulunuyoruz. yle ki; 1- En mhim meselelerde dahi usulne uygun istiare etmediniz. 2- Halisane ikazlarmza aldrmadnz. 3- Davamza samimiyetle bal kardelerimiz arasnda merep fark gzeterek cemaat taassubu ile iftiraklara sebebiyet verdiniz. 4- Her isinizde sizi metheden bir ksm insanlarn etrafnzda toplanmasna ve aibeli menfaatperestlerin mhim mevkilere gelmesine msait bulundunuz. Emaneti ehline vermediniz. 5- Muhtelif beyanlarnzla efkar ammede davamzn hafife alnmasna vesile oldunuz. 6- Fikriyatmzn hakimiyetine medar olacak ilmi almalar yerine, politikann sfli usullerine tevessl ettiniz. 7- Nihayet 'maslahat icabdr diyerek' Mmin yalan sylemez dsturunu da ihlal ettiniz. Bu erait altnda kendimizi ve muhatabmz vebalden vikayet arzusu ile sizi ve ekibinizi desteklemeye devam etmeyeceiz. 8- Ancak, 'ihtilaflarnz Kur'an ve snnet ile hallediniz' emrine ittibaen btn ihtilaf ve meselelerinizi neticeye balayacak bir usuln tatbikini yegane are olarak grmekteyiz." Erbakan, yedinci maddedeki "yalan sylediniz" savnn dndaki hi bir eye itiraz etmedi. Yedinci maddeye itiraz da "yalan sylemedim" biiminde delildi. Erbakan. milletvekillerine unlar sylyordu: "Zikredilenlerden biri hari dierlerine katlyorum. Evet, byk hatalar ilemi olabiliriz. Ama bu acemiliimize ve devlet tecrbemizin azlna verilmelidir. tirak etmediim husus, yedinci maddedeki yalan sylediimi zannettiiniz hususlar, mensuplarmza hedef gstermek, mit vermek ve temennide bulunmak maksadyla sylenmi szlerdir." (YALIN, Soner: Hangi Erbakan. Sf. 123. Nisan, 1994) Evet. Erbakan, "yalan sylemedim" demiyordu. Dedii, 'Takiyye yaptm'n st rtlmyd. Yani, mensuplarna hedef gstermek ve mit vermek iin syledii yalan yanl eylerin yzne

arplmasn istemiyordu. Ne olmutu yani, bir otomobil bagajna sabilecek temellere dayanarak ar sanayi hamlesi balattm demise. Yalan yanl hedef gstermenin, mit vermenin bir sakncas yoktu ki!.. -23 Ocak 1976: Ankara Devlet Mhendislik Mimarlk Yksek Okulu'ndan Mehmet Gney, Ali Bakaner, Mehmet Tezel, Tevfik Rza avu, Hayrettin elik, Ali hsan Kandemir, Veli Koksal, Orhan Aydan, Mustafa Denkta, Ali Karaduman ve M. Fazl Aslantrk adl renciler Aknclar Dernei'ni kurdular. Dernein amac slam Devleti kurmakt. Dernek, 13 Aralk 1979'da kapatlana kadar zellikle MHP'lilerle sert mcadelelere girdi. Aknclar, MSP ile organik ilikilere girdiler ve MSP genliini etkilediler. Bu nedenle, MSP politikalar 1980'e doru, daha radikal bir hl alacakt. -7 Mart 1976: Kutsal deerlere saldr motifi sadece MSP'liler tarafndan deil, dier sa parti ve kurulular tarafndan da ok sk kullanld. lkcler adyla tannan sivil faist eteler de ayn motifleri kullanmaktan geri kalmadlar. Hatta kimi zaman MSP'liler ve Aknclar'la bu konuda yartlar. te bir rnek: lk Ocaklar Bakan Ali Batman'in bir demeci MHP ve lk Ocaklar yanda Hergn gazetesinde yaynlanyor: "lk Ocaklar bakan Batman: Kur'an- Kerim paralanyor ve memleket ihtilale srkleniyor." Ali Batman ne kadar da kolay sylyor, Kur'an' Kerim'in paralandn. Kim paralyor Kur'an' Kerim'i? Batman'a gre elbette ki, solcular. Provokasyon deil mi? Yap gitsin. Ancak olay, o kadar basit deil. imdi yine MHP ve lkc yanls Hergn gazetesinin bu kez 24 Mays 1976 tarihli saysna bakalm. Kocaman bir balk var: Erzurum MHP, AP, CGP il Bakanlar aklama yaptlar: "MSP kendi iindeki tahrikilere dikkat etmeli." Haber, partinin Erzurum l Bakanlarnn ortak aklamasna dayanyor. Aklamada unlar syleniyor: "Milliyeti partilerin bir araya gelerek kurmu bulunduu milliyeti hkmetin ittifakn hazmedemeyenler ve bunlarla ibirlii kurmu olan millet blcleri, bu karde partiler arasna nifak sokma gayreti iindedirler. Artk Erzurum'da faaliyetini aktan yrtemeyen blcler, 16 Mays 1976 Cumartesi gn fikir ve inan bakmndan birbirine ok yakn olan genleri tahrik iin, hadise karp bytmeye alm iseler de, uurlu olan genlerimiz duruma en ksa zamanda hakim olarak buna engel olmulardr. Hatta ayn gnn gecesi bir konferanstan dalmakta olan saf vatandalara, 'niversite yurtlarnda Kur'an yaklmtr' diyerek tahrik etmek isteyen art niyetlilere de rastlanmtr. Gerekten byle bir eyin olmad tesbit edilmitir. niversite yurtlarnda Kur'an'a saygszlk olmaz. Zira orada senelerden beri mcadele veren milliyeti genliimizin manevi deerlerimizin bekisi olduundan phemiz yoktur. Biz, Mslman Trk milletinin ve devletin blnmezlii ilkesine bal, demokratik hukuk devlet grne inanm, milliyetilii kendisine iar edinmi partiler olarak, fikir ve siyasi bakmdan ittifak temin etmi bulunuyoruz. Bu beraberlii ve kardelii bozmaya kimsenin gc yetmeyecektir." imdi, yle bir durum kyor ortaya: lkcler ve dier sac ve gerici kurulular, solu karalamak veya sola kar provokasyon yaratmak istedikleri zaman, "Kur'an' yakyorlar", "Camiye bomba atyorlar" gibi kutsal deerlere saldr motiflerini pervaszca kullanyorlar. Ancak grlyor ki, bu motifleri birbirlerine kar da kullanyorlar. Bylece, gnlk siyaset kayglar nedeniyle, kutsal saydklar Kur'an, cami, ezan gibi her trl kavram ve motifi bir karalama arac haline getirebiliyorlar. Bir tahrik unsuru yapyorlar. in asl kt yan u: Kutsal deerler kullanlarak yaplan provokasyonlar yllardr sryor ve slamc kitleler kkrtlyor. Ancak sonunda, byle bir olayn olmadn sadece kar taraf deil, kkrtmay yapanlarn yandalar veya onlara yakn olanlar da sylyorlar. Ama slamc kamuoyu, byle sylentiler sonucu 'tahrik olup' saldryor, ldryor, yakyor. ki k var: Bu kitle ya, ok saf ve ders almay bilmiyor ya da, saldrp ldrmek iin frsat aryor. Bakn bir baka rnei, bu olaydan 10 yl nce yaanm ama ayn motifin kullanld bir baka olay ele alalm. Mehmet evket Eygi ynetimindeki Bugn gazetesi 1968 balarnda, ilericilere kar "Din Elden Gidiyor" kampanyas balatt. Eygi, hak arayan iilerin ve zgrlk isteyen rencilerin eylemlerini gazetesinde ''Mslmanlara kar eylemler" olarak sunuyor ve btn Anadolu'yu

dolaarak kampanyasn srdryordu. Gazete ve Komnizmle Mcadele Dernekleri 1968'in Temmuz ve Austos aylarnda ortaklaa eylemler dzenlediler. te bu gazetenin 10 ubat 1968 tarihli manetinde, "Kadky'de Kur'an' Kerim yakld" bal yer ald. Birka gn ncesindeki manet ise, "Ruhi Klkran bir solcu eliyle ehit edilmitir" biimindeydi. Oysa, Klkran' AP'li ahin Saraolu ldrmt. Ayn gnlerde, Adana'nn Osmaniye ilesinde Ruhi Klkran iin mevlit okutuluyordu. ounluunu bereli, ember sakall kiilerin oluturduu topluluk, mevlidin ardndan Kaymakamlk binas nnde, tekbir getirerek barrken, ilerinden birisi "Kafirlere lm" diye bard. Kaymakam Adana Valisi'ni ararken eriatlar Kaymakamlk binasna girmek istiyor, "Komnistler Moskova'ya", "Kafirlere lm" diye slogan atyordu. Kaymakamn serinkanl tutumu, olay kansz bitirdi. Ancak, devrin Hkmet Szcs, Devlet Bakan Seyfi ztrk'n yapt aklama ilginti: "Son zamanlarda Kur'an' Kerim'in baz ahslar tarafndan yrtld, mukaddes kitaba tecavz edildii yolunda birtakm haberler karlmakta ve yaylmaktadr. Tahrik unsuru olarak kullanlmak istenen byle bir hadise olmamtr. karlan ve yaylan haberler gereklere tamamen aykrdr." Olay, Kouyolu Camii mam Salih Gler tarafndan nce savcla yaplan bir ikayet, ardndan Bugn gazetesine verdii haberle ortaya atlmt. mam, olay Uskent Atlhan'dan dinlediini sylyordu ama Atlhan, savcla, "Byle bir ey olsayd imama deil size gelirdim", diyordu. Gazete, bu kez Ahmet Soner diye bir ad ortaya atyor ve Kur'an'n bu kiinin Kalam'taki evinde yrtldn ne sryordu. Savclk, bunu da aratrd ve Ahmet Soner adnn uyduruk olduu ortaya kt. Provokasyonsa, ite provokasyon. Zamansa, 1968 ile 1976 arasnda bu tr yzlerce iddia dile getirildi. Gerek olan u ki, bu iddialarn bilebildiimiz kadaryla hibiri dorulanamad. -21 Mays 1976: Politika gazetesinde yaynlanan bir haber, skenderun Demir elik fabrikalarnda evraklarn Arap harfleriyle yazldn ve MSP'lilerin ie alndn kantlyor. Gazete, Seydiehir MSP le Bakan Bahaddin Poslu'nun, skenderun nc Demir elik Tesisleri Messese Mdrl'ne yazd, "Muhterem aabey, iliikte dilekeleri ekli ahslar tekilatmzn elemanlanndandr. ... Bu ahslarn ie alnmas iin gereinin yaplmasn arz ederim. Sayglarmla." ierikli bir belgeyi ve Abdullah Kocaman adl puantrn Nisan 1976'ya ait, yars Arapa harflerle tuttuu puantaj cetvelini yaynlam. -31 Ekim 1976: Tarih tekerrrden mi ibaret? Yoksa tekerrr, bir srarn, bir programn sonucu olarak bir kadro tarafndan m yaratlyor. rnek mi? MSP Genel Bakan ve Babakan Yardmcs Necmettin Erbakan'n temel atma trenine katlan Devlet Bakan Hasan Aksay, insan soyunun maymundan geldiini belirten ve tm bilim evrelerince kabul edilmi olan Darwin kuramn yadsyarak, "Bu milletin evlatlar maymundan gelme olduunu kabul edemez. Allaha kr, bu sebeple kitaplar deitiriyoruz", diyor. Yl 1976. Yaklak sekiz yl sonra olay yinelenecek; bu kez, ayn gerekeyle Anavatan Partili Milli Eitim Bakan Vehbi Dinerler ders kitaplarn deitirmeye kalkacak. - 15 Kasm 1976: 1993 ylnda yaanacak olan SK skandalna benzer bir olay, 1976 ylnda yaand ve bu kez olayn kahraman Milli Selamet Partisi idi. MSP'li Sanayi Bakanl'nn daha nce de 'Partiye Teberru' karl iler yapt yolundaki iddialarn sonuncusu, Snrl Sorumlu zmir Oto Tamircileri 2. Sanayi Sitesi Ynetim Kurulu tarafndan basna yaplan bir aklamayla ortaya kt. Kooperatif ynetim kurulu adna aklama yapan Bakan Ferit enakn, olay yle zetliyordu: "zmirli bin otomobil tamircisi, kooperatif kurup Bornova yolu zerinde 173 bin 676 metrekarelik bir arsa aldk. naatn bir blm, 1975 ylnda bitti. Kura ekmek istedik. Ancak Bakanlk mfettilerinin denetimi sonunda tzmze uymayan baz kimselerin, ortaklarmz arasnda bulunduu ortaya kt. Mfettilerin isteiyle bunlar ortaklktan karld. Ancak ortaklktan atlan kiiler Sanayi Bakanl'na bavurdular ve kura ekiminin iptalini istediler. Kredimiz kesildi ve inaat durduruldu. 1976 banda heyet halinde Bakan'a bavurup kredimizin verilmesini istedik. Kk Sanatlar Dairesi Bakan kr Tuzun, 'Ben, bu kooperatifi denetleyeceim; krediyi ondan sonra veririz' dedi. Siyasi amac olmayan kooperatifimizi politikaclarn karargah haline getirdi. Sonra, sitenin bitirilebilmesi iin MSP'ye 1.5 milyon lira teberruda bulunmamz istedi. Taleplerini reddedince, ortaklarmzdan MSP'li olmayanlar karmamz istedi. kr Tzn'e aresizlik iinde 'Peki btn

ortaklarmz MSP'ye kaydettireceiz' dedik. Hatta MSP'li olmayan, kontrol mimar Mehmet Alkan'n da iten atlmasn kabul ettik. Hatta, bununla ilgili bir protokol da imzaladk. Fakat Bakanlk Hukuk Maviri, mimar iten almamza imkan olmadn syledi. 1975'in kredisini glkle 1976 ylnn Haziran-Temnuz'unda alabildik. Ancak, ne mimar iten karabildiimiz, ne tm ortaklarmz MSP'ye kaydettiremediimiz iin kr Tuzun 10 ay sresince ekibe sitemizi denetletti. Teknik elemanlardan, gerekten yana olanlar Tzn'n hmna urad. Bize de bugne kadar teftile ilgili yazl bilgi verilmedi. Sonunda, 1976 yl Eyll aynda, durumu yaz ile Babakanlk'a ve Sanayi Bakanl'na bildirdik. Cevap gelmedi. 5 Ekim'de, 10 kiilik bir heyetle Ankara'ya geldik. Sanayi Bakan Abdlkerim Doru'nun sorular zerine kr Tuzun, Bakan'n nnde 'Tefti raporlar henz gelmedi. Ben mfettilere talimat vereyim. Olumlu ve abuk bir rapor versinler, kredilerini karalm' dedi. Sonra Tzn'n odasna gittik, bize bir protokol imzalatmak istedi. Ancak yanmzdaki hukuk mavirimiz uyararak hataya dmemizi nleyince kr Tuzun ok sinirlenip hem avukat hem bizi kovdu. Durumu, Mstear Yahya Ouz'a bildirdik. Yahya Ouz'un emriyle kr Tuzun bizi tekrar kabul etti. Odasnda, 72 iki haftaya kadar yeni bir mfetti heyetinin zmir'e gnderileceini, krediyi de ondan sonra vereceini syledi. Bakanlk mfettilerinden Haldun Karadeniz bizimle zmir'e geldi. Mfetti, kr Tzn'den emir aldn, bu sebeple olumlu rapor veremeyeceini daha yolda syledi. Nitekim, heyet zmir'e geldii zaman da siteyi teknik ynde denetleyeceine ortaklarmzn siyasal eilimlerini tesbite balad. Sonunda da, ortaklktan atlan birinin yazhanesinde asl astar olmayan bir rapor tanzim edildi. * Yine Ankara'ya gittik. ten atlan ayn ortak kr Tzn'n odasndayd. Tuzun bize 'Sizi mahkemeye veririm' diyerek odasndan kard. Yahya Ouz'a gittik. Ouz da bize 'Sizler aibeli insanlarsnz, siz evvela kendinizi temizleyin ondan sonra bize gelin' dedi. Bylece mahkemeyle tehdit edilerek geri gnderildik. Sonu olarak belirtiriz ki, tek kuruu usulsz harcamadk. Tek kuruu zimmetimize geirmedik. Baz siyasi evre ve kiilere alet olmadmz iin 22 milyon lira amz bulunmakla sulanyoruz. 40 milyon vatandamzdan her isteyen gelip hesaplarmz inceleyebilir. Biz her an herkese hesap vermeye hazrz." Ya, ite byle... -12 Ocak 1977: Milli Selamet Partili Devlet Bakan Hasan Aksay, Sabah gazetesine verdii zel demete, TCK'nun 163. maddesinin tmyle kaldrlmasn istedi. Aksay, unlar sylyordu: "Hibir fikrin Trkiye'de su saylmasna taraftar deiliz. Fikir suu olamaz. Zorla, tahakkmle fikrini kabul ettirme yollarn tkamak lazmdr. 163. madde bir defa sarih ve kesin deildir. stismar kelimesi neyi ifade etmektedir? Bu keyfi bir takdir konusudur. Bilhassa din gibi samimiyet isteyen bir konuda istismar katiyyen mevzuubahis olamaz. Hl byle iken, bu istismar kelimesinin tam bir istismar yaplarak ve fevkalade yanl tatbikatlar yapldn milletimiz yakinen bilmektedir. Kanaatimizce 163. maddenin tamamen kaldrlmas gerekmektedir." -13 ubat 1977: Hak- Konfederasyonu'nun Genel Kurulu yapld. Genel Kurul'dakiler TRT kameralarn bekliyorlard. Kamera akama kadar gelmeyince, otobse doluan MSP'liler, saat 17.30'da TRT'nin Kavakldere'deki Genel Mdrlk binasna gelerek siyah elenk braktlar. MSP'liler, yaklak 10 dakika boyunca "Tek Yol slam", "Karata stifa", "Allah Hereydir", "Allahszlara lm" diye slogan atp gsteri yaptktan sonra geldikleri otobslere binerek gittiler. -Nisan 1977: lke, 5 Haziran seimleri ortamna giderken AP yanls Son Havadis gazetesinde Yaln Uraz unlar yazyor: "Vallahi hl kulaklarmda nlyor genlerin Erbakan'a barlar: 'Erbakan, Erbakan; Babakan' deyileri. Sayn Erbakan'n memnuniyetten az bir kar ak, tebessmler yadrmaya balad srada, ayn genlerin yle devam etmeleri aklmdan kmyor: 'aka yaptk...aka yaptk." Yine ayn gnlerde, Milli Gazete'de Zbeyir Yetik, siyasal partiler ve Nurcular arasndaki ilikilere k tutuyor: "...AP, 1965 seimlerinde Hac Ali Demirel eliyle oyuna getirdii nurcularn bir daha sefere oyuna gelmeyecei endiesine dmekte gecikmedi. Bu kanaldan olan mnasebetleri hep

iyi noktada tutmaa gayret etmekle birlikte, bunu temin iin Hac Ali Demirel azyla gayrresmi ve kati birtakm vaadlerde bulunmaktan geri kalmamakla beraber, te yandan bu korkulu ryadan kurtulmak iin birtakm hesaplar yapmaa balad sratle. ...Ve 1967'nin sonlarna veya 1968'in balarna doru, ortaya bir kanun teklifi kt, bu hesaplar sonunda: Anayasa Nizamn Koruma Kanunu Tasars. ...(Nurcular) Oyuna gelmenin sonucu olarak, 1969 seimlerinde kaytsz artsz AP'yi desteklediler. Bamsz aday olan dindar kimselere sava atlar, oyun tezgahladlar. (...) 1969 seimleri, ite bylece geip gitti. Az sonra da, Milli Nizam Partisi'nin kurulu almalar balad. Ve partinin kurulmasyla birlikte, AP'ye kaytsz artsz balanm olan Risale-i Nur talebelerinin gerei grp AP'den kopmasna mani olmak zere, onlar AP'ye balayanlar yeni bir taktik kullandlar: Nefsaniyetleri tahrik... Ve o gn bugn...Bedizzaman' gerekten anlayanlar, sratle AP'ye bal ekipten ve AP'den koparken; nefislerinin emrinden kurtulamayan bir ekip AP'ye sadakatini her gn biraz daha arttrd. Ve bir miktar olarak da kala kala Yeni Asya etrafnda bir avu insan kald. imdi ortada grnen udur: MSP saflarnda hizmete devam eden, gerek Risale-i Nur talebeleri ve kendilerini Bedizza-man'a nisbet etmee uraan, MSP dman Yeni Asya ekibi." - 28 Mays 1977: MSP'li Devlet Bakan Hasan Aksay, partisinin yayn organ Milli Gazete'nin birinci sayfasnda, Babakan Sleyman Demirel'e telgraf yaynlad. Telgrafn metni yle: "Sayn Sleyman Demirel. Babakan. Ankara. ehidlerin taleplerini dile getiriyorum. stanbul'umuzun fethinin sembol olan, Ayasofya'nn eskiden olduu gibi ibadete almasn temin bakmndan, ilgili Devlet Bakan olarak yaptm mracaat daha fazla geciktirmeden, kanunlar uygulamanz ve camiin ibadete almasna mani olmamanz, son bir defa daha taleb ediyorum. Gereine tevessl edeceinizi umarm. Sayglarmla. Hasan Aksay (Devlet Bakan)" -29 Mays 1977: stanbul'un Fethi'nin yldnm nedeniyle Ayasofya nnde toplanan kalabalk, "slamn urunda kan aktlacak gnlerin yakn olduunu" ve bu uurda lenlerin ehit saylacan konumalarda belirttiler. Tanan pankartlar ve atlan sloganlarda "Devrim yok, dirili var", "Okullarda Arapa Okutulsun", "Kurtulu ancak eriat dzeni ile mmkndr" szleri yer ald. Ayasofya, her zaman eriatlarn bir bahanesi ve kavga nedeni oldu. Neydi Ayasofya'nn nemi? Bu kavga daha ne kadar srecekti? Bu sorularn yantn biraz daha net alabilmek iin tarihe bakmak gerekiyor. Ayasofya, 24 Ekim 1934'te, Atatrk'n emri ve Bakanlar Kurulu Kararyla mzeye evrildi. Aradan geen 60 yl boyunca, eriat gler Ayasofya'da namaz klmay kendilerine bayrak yaptlar. Hemen karsnda Sultanahmet Camii gibi bir aheser ve hemen yaknnda -drt cami daha dururken Ayasofya'nn ibadete almasnn istenmesi, amacn, ibadethane gereksinimini karlamak olmadnn elbette ki, en byk kant. Peki, ama ne? Ama, eriatlarn bir zafer gstergesiyle talandrlmas... Bunu nereden mi kartyoruz? Tarihten. Fatih Sultan Mehmet, stanbul'u fethettii zaman 21 yandayd. Zafer tacnn en nemli gstergesi, Bizans'n en byk kilisesinde namaz klmakt. Yoksa Ayasofya'nn, bir Mslman ibadethanesi olmas Fatih'in pek umurunda grnmyor. Ayasofya'nn tarihi bunun kant. Tarihi Sokrates'in de iinde bulunduu bir grup, Ayasofya'nn Constans tarafndan yapldn ve 15 Ekim 360 tarihinde aldn yazyorlar. lk haliyle, kagir duvarl ve ahap daml bir kilisedir. Kentin dier kiliselerinden daha byk olduu iin "Byk Kilise" anlamnda, "Megali Ekklisia" deniliyordu. Tanr'nn olunun bir sfat anlamna gelen Thea Sofia ad, sonralar Ayasofya'ya dnt. Bina, 20 Haziran 404'te kan bir ayaklanmada halk tarafndan yakld. kinci kez, mparator II. Teodosios tarafndan mimar Ruffinos'a yaptrld. 10 Ekim 416'da, ikinci kez ibadete ald. Bu tarihten 13-14 Ocak 532'ye kadar, kentin en byk kilisesi olarak kald. Bu tarihte kan bir halk ayaklanmasnda, dier birok binayla birlikte yerle bir edildi. Tahtn kurtaran mparator Jstinyen, 23 ubat 532'de kiliseyi yeniden yaptrmaya balad. Binann yapm, bu kez mimar Miletli zidoros ve byk matematiki Aydnl Anthemius'a verildi.

Daha nce iki kez yand iin, bu defa olabildiince ahap malzemeden kanld. mparatorun emriyle Efes, Kizikos, Belks harabeleri, Baalbek gibi kentlerdeki harabelerde bulunan en gzel stunlar, heykeller, binada kullanlmak zere Ayasofya'ya gnderildi. Kilisenin al treni, 27 Ocak 537'de yapld. Drdnc Hal ordusu stanbul'a girdii zaman, kilise insafszca yama edildi. Mabetteki altn-gm btn ssler yamaland. Tamir edilmesine karn, 14 Mart 1346'da dou yarm kubbesi ykld ve yannda bulunan byk kubbenin yarsna yakn da kt. Tamire para bulunamadndan, bina 1354'e kadar bu halde kald. 1354'te, halka yeni bir vergi konularak bina tamir edildi; ama 1402'de stanbul'a gelen Kastilya Krall elisi Cilajivo, binay harap, kaplar dm, yerde yatar vaziyette bulmutu. 29 Mays 1453'te stanbul Trkler tarafndan alndnda kilise camiye evrildi. Binann dou tarafndaki mihrap Kabe'ye ynlendirilerek Cuma namaz burada klnd. Byk kubbenin bat tarafndaki kk kubbeciklerden birinin st delinerek buraya, tahta bir minare yapld. Fatih, burann adn Cami-i Ayasofya-i Kebir olarak korudu ve insan resimleri yasana karn mozaiklerin zerine ince bir badana ektirdi, birounu ise ak brakt. Sultan Mehmet, Ayasofya'da ilk namaz, 3 Haziran 1453'te kld. Daha sonra, gneybatdaki minare inaa edildi ve Yldrm Beyazd zamannda, kuzeydoudaki minare yapld. II.Selim, Ayasofya'ya iki minare daha ilave edilerek kendisi iin de bir trbe yaplmasn istemi; bu istei, ancak lmnden sonra III.Murad tarafndan gerekletirilebilmitir. Sultan Selim, Mimar Sinan'la yapt inceleme sonunda, neredeyse binaya bitiik inaa edilmi btn binalar yktrarak Ayasofya'y yeniden ortaya kard. Byk bir restorasyona giriildi. Daha sonra, defalarca tamiratlar yapld. Ancak en byk tamirat, 10 Mays 1884 tarihinde meydana gelen ve bir dakika sren depremden sonra gerekletirildi. Deprem srasnda, daha nce harap olan mozaiklerin bir blm de dklmt. Son byk tamirat ise 1926 ylnda yapld. Yksek Mhendis Mektebi profesrleri tarafndan yrtlen alma sonunda, kubbe bir emberle baland ve baz blmlerine destekler yapld. Bina, Atatrk'n emriyle 24 Ekim 1934 tarihinde, Bakanlar Kurulu Kararna dayanlarak mzeye evrildi. Binay evreleyen yaplar istimlak edilerek evresi tmyle temizlendi. lgin bir uygulamayla, Ayasofya imaml kaldrlmad, bugne kadar oraya tayin edilen imamlar, baka camilerde vaiz olarak grev yaptlar. Bina, l ubat 1935 tarihinde resmen mze olarak ald. Ayn ay iinde Atatrk, Mzeyi ziyaret etti. Ayasofya mozaiklerinin temizlenmesi iin Amerikan Bizans Enstits, 1931 ylnda almalara balad. 1950'lerden bu yana, eriatlar durup durup Ayasofya mozaiklerine taklrlar ve bunlarn sklmesi ya da stnn kapatlmas gerei zerinde dururlar. Oysa, eyhlislam fetvalaryla ynetilen Osmanl dneminde; Ayasofya'y gezen Slazenberg (1848), Lord Sandwich (1738-1739), Evliya elebi gibi gezginler, mozaiklerin ak olduunu grmler ve birou bunlarn resimlerini yaparak albmlerinde yaynlamlardr. Evliya elebi, 17. yzylda bu mozaikleri "...kubbelerin hepsinin ilerinde altnl mineden resimlerle... ve baka insan resimleri yaplmtr ki dikkat gzyle seyredenlerin hayretlerinden, parmaklar azlarnda kalr..." diye anlatr. eriatlar, kendilerini yeterince gl hissetmedikleri zaman Ayasofya'ya yaklamyorlar. Ancak, Erbakan, meclise girdii 1969'dan itibaren konuyu gndeme getirip duruyor. Konuyla ilgili yasa teklifleri st ste veriliyor. 1970'lerde Milli Selamet Partisi glenip 1974'te hkmet orta olduunda, Ayasofya yeniden hedef haline geldi. Milli Selamet Partisi iindeki bir grup dier nedenlerle birlikte, Ayasofya'nn ibadete almasnn gecikmesini, parti ii blnmeye kadar gtrd. 16 milletvekili Erbakan'a bir muhtra verdi. Ayasolya'da namaz, bir yandan MSP iindeki dengelerin, bir yandan da bkme! iindeki ekimelerin temel noktalarndan biri haline geldi. Yasal olarak yaplamayan i, 14 Mays 1976 gn de facto uygulama oldu. MSP Meclis Bakan Vekili Rasim Hancolu bakanlnda bir grup MSP'li, akam zeri Ayasofya'ya geldiler. Ksa bir sre, mze iinde dolatlar ve saat 17.35'te namaza durdular. Kendilerine uyarda bulunan grevliler, "Ben milletvekiliyim, ona gre ha!" tehdidiyle karlatlar. Ayasofya, eriatlarn kendilerini gl hissettikleri her an gndeme geldi. 1980 ylnn ortalarnda. Adalet Partisi hkmeti, Ayasofya'y ksmen ibadete at. Alan blm, Osmanl sultanlarnn namaz kld Hnkar Mahfili'dir. O gnlerde, Ayasofya minarelerinden ezan okunuyordu. Uygulama, 12 Eyll tarafndan durduruldu.

Bundan sonraki ilk ciddi giriim, Nurculuun Iklar kanadndan olan Enver ren'in Trkiye Gazetesi tarafndan, 1989 sonlarnda alan kampanya oldu. Gazete, kampanya sonucu bir milyon imza toplayarak "Ayasofya Cami Olsun" dilekesini, 3 Ocak 1990 gn TBMM Dileke Komisyonu'na veriyordu. Bu kez durum ciddiydi. Kltr Bakan Namk Kemal Zeybek, 5 Ocak 1990 tarihiyle gazetelere gnderdii aklamada, bu konuda TBMM'ye verilen bir yasa nerisi bulunduunu aklyordu. Demirci, "Ayasofya'y ibadete amak isteyenleri irticac olarak sulamak laiklikle badamaz", grn bildiriyordu. Hani o, meclise sunulan yasa nerisi var ya. Hazrlayan, DYP sparta Milletvekili Ertekin Durutrk... Ayn yasa nerisini 1994 Nisan'nda da verecektir. i .gc, Ayasofya iin neri sunmak her halde. Sonunda, Namk Kemal Zeybek'in stn gayretleri ve Demirel-zal ikilisinin destekleri ile Hnkar Mahfili yeniden ibadete ald. Yetti mi? Hayr. Kltr Bakanl, 1991 ylnn Yunus Emre Sevgi Yl olmasn nerdi ve UNESCO bu neriyi kabul etti. Yunus Emre Sevgi Yl, 15 Ocak 1991 akam Yunus Emre Oratoryosu'nun Ayasofya Mzesi'nde seslendirilmesiyle balad. Oratoryonun seslendirilmesinden nce konuan Kltr Bakan Namk Kemal Zeybek, "nsanlarn bizi, Yunus yoluyla tanmasn istedik. Yunus Emre'yi tanyan bizi de tanr. Yunus Emre; stn sanatn, inan dnyasnn ve Trk'n sesidir. Yunus Emre'ye bu stn anlay veren onun inancdr. Yani Yunus Emre Mslmandr. Mslman olmann gerei budur", diyordu ama, irin grnmek iin Ayasofya'da namaz kldrmasna ve bu szleri sylemesine karn eriatlarn gazabna uramaktan kurtulamyordu. Ertesi gn, oratoryonun kilise mzii olduunu ne sren bir grup eriat, konseri protesto iin Ayasofya nnde toplanyordu. Doru Yol Partisi'nin Genel Bakan Yardmcs Mehmet Dlger, olaya bak asn, daha 13 Ocak 1991 gn Yeni Nesil gazetesine verdii bir demete yle aklamt: "Bizim iin Trk kltr, slam kltr esastr. Tantlacaksa, bu tantlsn. Ayasofya'y daima cami olarak grdk ve grmek istiyoruz. Oratoryo, Ayasofya konusundaki hassasiyetin zerine kezzap dkmektir... ...Camide ses vardr, alet yoktur. Alet tekkede vardr. Biz, Ayasofya'y cami olarak gryoruz. Kilise olmasn dnyorlarsa, o ayr mesele. Oratoryo ok lazmsa, Aya rini'de yapsnlar." Hnkar Mahfili'nde namaz yetti mi? Hayr. eriatlar tatmin etmedi. Ayasofya'nn tm ibadete alsa da talinin etmeyecek. nk sorun, Ayasofya'da namaz deil. O, bir ara hedef. Bu ara hedefin, bir yan hedefi de var. Hristiyan dnyasnn en nemli yaptlarndan biri olan Ayasofya'ya saldrarak Hristiyanla saldrmak... Peki, nihai hedef ne? Nihai hedefleri ,eriat... -l Temmuz 1977: Dnya slam Talebe Federasyonu Konferans, stanbul'da topland. Konferansta, "slami hayat dsturuna sarlma ve balanma yollarnn aranmas iin her trl faaliyette bulunacak bir enstitnn kurulmas", karar alnd. Msr'da Nasr'n idam ettirdii ve kitaplar Trkiye'de yasaklanan Seyyid Kutub'un kardei Muhammed Kutub yapt konumada unlar syledi: "Bir lkede silahn nizam hakim deilse oraya dar-l harp denir. Bu durumda, Mslmanlarn mcadelesi ferdi planda deilse gayesini mdrik bir cemaatle olmaldr." -19 Nisan 1978: Malatya Belediye Bakan Hamit Fendol (Hamido), gelini ve torunu, postayla gnderilen bir bombann patlamas sonucu ld. Patlamann duyulmasyla kentte byk olaylar kt. Yz dolaynda i yeri tahrip edildi, bir kii ld. kiinin ls tren yolunda bulundu. -17 Temmuz 1978: Adyaman'da 21-25 Temmuz tarihleri arasnda yaplacak olan Nemrut Festivali; Milli Selamet Partisi, Aknclar, Aknc Memurlar ve Mefkreci retmenler Derneklerinin Adyaman ubelerinin hmna urad. Dernekler, ortaklaa yaynladklar bildiride, "Nemrut'un irkin zihniyetinin yeniden hortlatlmak istendiini", sylerken, MSP Genel Sekreter Yardmcs evket Kazan, "Peygamber diyar olan bu vatan topraklarnda, bunca ehit can vermi, kan dkmse, bunlar Nemrut Festivalleri yaplsn diye mi yapmtr ? MSP olarak, bu festivali protesto ediyor ve yetkililerden, milletin inanlarna sayg gstermelerini bekliyoruz", diyordu. -18 Ekim 1978: Milli Selamet Partisi'nin 16 Ekim'de Ankara Atatrk Spor Salonu'nda yaplan genel kurul toplants srasnda, Atatrk tablosuna ynelik saldr ve duvarlara yazlan sloganlara ilikin soruturma ald. Ankara Cumhuriyet Savc Yardmclar Yurdal Bekman ve Kemal Kadolu, salonda u sloganlar belirlediler:

"eriat slamdr", "eriat Haktr", "amz buhranda, Kurtulu slamda", "Ya slam Ya lm", "Dnya Mslmanlar Birlein", "Putlar Ykalm, Kr Kemal'in Putunu Devirelim". Savc yardmclar, bu sloganlarn altnda Ak-Gen, Ak-Lis, KO-slam Kurtulu Ordusu, MTTB gibi kurulu ve rgtlerin adlarnn yer aldn; ayrca tuvalet girii altna bir yn gsterme oku izilerek "Ant-Kabir" yazldn ve Atatrk tablosunun gzlerinin bakla oyulduunu da belirlediler. Elbette ki, 20 Ekim'de savcla bir yaz yazan evket Kazan, bu yazlan yazanlarla partisinin ilgisi olmadn, kendilerinin de bu kiilerden ikayeti olduklarn bildirecekti. Baka ne olabilirdi ki!.. "ERONLER ERBAKAN TEMN ETT" -18 Ekim 1978: MSP eski milletvekili Halit Kahraman, Almanya'nn Duisburg kentinde 3 kilo 399 gram eroinle yakaland. Kahraman, Alman polisine verdii ifadede unlar sylyordu: "Diyarbakr'da iftilik yapyordum.1973 ylnda, Erbakan tarafndan kurulan MSP'ne girdim. Tandklarmla birlikte MSP'nin Diyarbakr rgtn kurdum. 1973 seimlerinde milletvekili seilerek, 1977 seimlerine kadar parlamentoda kaldm. 1977 seimlerinde seilemedim. Mali durumum bozuldu. 1978 Austos aynda Erbakan'a gittim. Durumumu anlattm. Bunun zerine, Erbakan ok dikkatli bir ekilde konuyu eroin satna getirdi. Bana, eroin satyla ok iyi para kazanabilirsin, dedi. Ancak dil bilmediim iin iimin zor olduunu syledi ve bir tayc bulmam istedi. Diyarbakr'da Nusrettin Gndzhan' buldum. Gndzhan ii kabul etti. Tekrar Erbakan'a gittim. Genel Merkez binasna gittiimde, Erbakan'n yannda Fehim Adak da vard. Fehim Adak'n yannda konumak istemedim. Ancak Erbakan ak bir ekilde Fehim Adak'n huzurunda mali durumumun bozuk olduunu, yardm edilmesi gerektiini ve eroin temin edilmesinin lazm geldiini syledi. Eroinin nerede, ne zaman teslim edileceini Fehim Adak'n telefonla bildireceini de syledi. Bu konumadan sonra, Ankara'daki evime gittim. O gnn akam Fehim Adak telefon etti. Mallarn hazr olduunu syledi. Eroini Oran'dan alacam bildirdi. Fehim Adak buraya taksiyle geldi; ofr taksiden inip bana bir plastik torba verdi. Torbann iinde, 6-7 tane daha plastik torba vard. Adak, geldii taksiyle gitti. Torbay allarn arasna sakladm. Evime dndm. Daha sonra, Nusrettin Gndzhan'n otomobiliyle gidip torbay aldk. Gndzhan torbay arabann bagajna koydu. Daha sonra, Gndzhan ile kararlatrdmz gnde Almanya'ya hareket ettik." Halit Kahraman ve Nusrettin Gndzhan Almanya'da mahkum oldular. Erbakan ve Adak haklarnda ise Trkiye'de dava ald. Mahkeme, Erbakan ve Adak' delil yetersizliinden berat ettirdi. Biz, mahkum olan eriat milletvekili Halit Kahraman rneinden yola kalm. "Temiz insan, temiz politika, manevi kalknma" sloganlarn her dnemde kullanan eriat politikaclar, nasl oluyor da uyuturucu gibi kirli bir ie bylesine bulaabiliyorlar. Bir blmnn ad bulayor, bir blm bulamakla kalmayp mahkum oluyorlar. Bunu, kiilie indirgemek biraz saflk olur. Bir siyasi hareketin, yrrlkteki sistemin pisliklerine karmas demek, dzene karmas demek oluyor. Yrrlkteki sistemin pislikleri kavramn da aalm. rnein, Trkiye'de yrrlkte bulunan sistemin pislikleri, Trkiye gibi ynetilen lkeler btnndeki pisliklerle aa be yukar ortak zellikler tar. Rvet gibi, fuhu gibi, gce tapnma gibi, uyuturucu gibi... Nitekim buyurun, slam adna laik-demokratik Afgan hkmeti ve Sovyet askerlerine cihat aan Afgan slam Mcahitleri, uyuturucu ticareti yaptklarn inkar etmiyorlar. 1986-1987 yllarnda Afganistan'n gneyinde bin millik bir alanda arpan mcahitler, ayr blgede, dorudan haha iine kartklarn saklama gereini bile duymuyorlar. Onlara gre sava, kendine zg ekonomik ve ahlaki zorunluluklar da beraberinde getirmi. Haha ekimi, yrttkleri savamda ayakta durabilmeleri anlamnda yaamsal bir neme sahip olduundan, kendilerini bu amaca ynelik olarak yaptklar hibir eyden sorumlu tutmuyor ve yntemlerinin sorgulanmasna kar kyorlar. Haha ekiminin arpmalarn balamasndan sonra sadece mcahitlerin elindeki blgelerde gerekletirildiini Amerikal grevliler de ifade ediyorlar.

Pakistan'da blgesel yayn yapan Khyber Mail gazetesi, blgede dev boyutta ileyen uluslararas bir mafyann olduunu ve onun nderliinde ABD ye ngiltere'de tketilen eroinin yzde 80'inin Pakistan-Afganistan snrndan geldiini belirtiyor. Pakistan, eriatle ynetilen bir baka lke. Birader Ziya l Hak'n lkesi. Buralardan gelen uyuturuculardan kazanlan para yalnz Afgan mcahitlerine deil, CIA araclyla tm dnyadaki kar devrimcilere rnein o dnemde aktif olan Eden Pastora, 'Komutan Sfr'n Kba kontralarna ve bunun dnda da batl gizli istihbarat rgtlerinin illegal operasyonlarnn finansmanna harcanyor. 1986 sonunda, Musa Quala kentinde retmenlik yapan ve Helman blgesinin nde gelen asillerinden Nazm Aknzade'nin aabeyi olan Muhammed Resul, haha ekiminin isyanclar iin tad nemi yle vurguluyor: "Baka nasl yapabiliriz ki? Allahsz Afganllar ve Ruslara kar savammz afyon retip satarak ve karlnda silah alarak srdryoruz." Dier birok isyanc lider tarafndan da dilegetirilen bu gerei, Mslman halka empoze etmek iin bir klf bulmakta da gecikmemiler. Bilindii gibi Afganllar, hele isyanclarn etkili olduu blgelerde yaayan halklar dinlerine fazlasyla bal olup, Mslmanln reddettii herhangi bir konuda olduka duyarldrlar. Ayn sorunun keyif verici ve uyuturucu maddeler konusunda tepki yaratmamas amacyla, isyanclarn halk ikna etmek iin bulduklar zm Resul yle dilegetiriyor: "Mslmanla gre afyon kullanm yasak. Ancak yetitirilmesi ve satlmas serbesttir. Bizim de yaptmz bundan baka bir ey olmadna gre, gnah filan ilemiyoruz demektir." (YCEL, Zeki: Yarn Dergisi. S f. 28-29. Ocak 1987) Afganistan, Pakistan, ran, Suudi Arabistan gibi eriat lkelerin reddettikleri, muhalifi olduunu syledikleri ve cihad ilan ettikleri batl sistemle balan bu denli gl olunca, sonular da gl ve etkili oluyor. Batdan kapitalist,emperyalist sistemin tm yanllklarn ve pisliklerini alp, kelam erbabna bir klf smarlyorlar. -2 Aralk 1978: Sivas'ta "Mslman Genlik" balkl bir bildiri datld. Bildiride, "Mslman durma! Hi durmadan ilerle. lm seni ehit olarak bulsun", deniliyor ve altnda, MHP imzas yer alyordu. -23-25 Aralk 1978: 'Kahramanmara katliam' meydana geldi 23 Aralk, Cumartesi gn sabah, erken saatlerde kent iinde gruplar oluturan gericiler, "Mslman Trkiye", "Ordu Millet el ele", sloganlaryla yrdler. Av tfei satan dkkanlarn kaplarn krdlar ve silahlandlar. ki gnn bilanosu; 105 l, 176 yaralyla kapand. 210 ev ve 70 iyeri yaklp ykld. Bunun zerine, 26 Aralk'ta 13 ilde skynetim ilan edildi. - l Ocak 1979: Kahramanmara olaylar srasnda Kadir Kse, Muharrem Ekici, Recep Duman ve Veli Duman tarafndan yaklan Ali Tra adl ocuun annesi Dne Tra, Skynetim Komutanl'na bir dileke verdi. Dne Tra'n dilekesine bir gz atalm: "24 Aralk 1978 gn sabahleyin saat 07.00'de, yukarda isimleri yazl kiiler evimizi atee verdiler. Ben ve olum kaarken ben geride kaldm, olum yukardaki evlerde oturan kiiler tarafndan tutuldu ve olumu gtrdler, ben onu kaybettim, olumu gremedim, bu evlerde oturan kiiler bir gn nce gelip krma av tfeimizi ve mermileri alp gittiler, ayn gn iki kzm Aramara semtindeki akrabamz Ali Duyar'n evine gndermitim. 27 Aralk 1978 gn eyalarm almaya eve gittiimde, yukardaki kiilere: ocuumun ya lsn, ya dirisini verin, diye syledim. Onlar bana, Krte: Bu orusbuya bir kurun atalm yoksa bizi yakar, dediler. 28 Aralk 1978 gn eyalarm toplarken ocuumun yanm cesedini grdm, askerlere haber verdim, alp cesedi gtrdler. Yukarda adlar yazl olan kiiler haklarnda, yksek makamnza 28 Aralk 1978 tarihinde ikayet dilekesi vermitim. Hl sulular, elini kolunu sallaya sallaya gezmektedirler. Bunlar hl bana, biz ldrdkse ne yaptn, elinden geleni yap, diye ileri geri konumaktadrlar; bu bakmdan bu ikinci mracaatta bulunmak mecburiyetinde kaldm. Sulularn bir an nce yakalanmas ve cezalandrlmas bakmndan gereinin ifasn sayglarmla arz ve ikayet ederim. 1/1/1979. Mehmet kz Mehmet ei Dne Tra."

-21 Mays 1979: Kurs ve Okullara Yardm Dernekleri Federasyonu'nun Genel Kurulu, stanbul Spor ve Sergi Saray'nda bebin kiinin katlmyla yapld. Genel Kurul'da 'Sleymanclar'in lideri Kemal Kaar u konumay yapt: "Bu salonda, Trkiye'de eitli kent ve kasabalarda, binin stnde zel binada kurs gren, en az yzbin genci; yurt dnda da tm Avrupa'y a gibi saran 215 slam Kltr Merkezi'ni sinesinde barndran bir rgtn genel kurulu yaplmakta." te 1979 yl Mays aynda Sleymanclarn gc... -l ubat 1979: Ruhullah Musevi ya da bilinen adyla Ayetullah Humeyni, srgnde bulunduu Fransa'dan ran'a dnd. ah Rza Pehlevi, 16 Ocak'ta lkesinden kamt. ran slam Devrimi gereklemi oldu. -13 ubat 1979: Milli Selamet Partisi Genel Bakan Yardmcs Recai Kutan, hkmetin, ran slam Cumhuriyeti'ni tanmasn ve yakn ilikiler kurmasn istedi. Kutan'n szleri yle: "Uzun bir sreden beri Trk kamuoyunun byk bir dikkat ve hassasiyetle takip ettii, komu ran'daki hadiseler sonulanm, ran milletinin arzu ve temayllerini temsil eden Ayetullah Humeyni, ah rejimini ykp yerine ran slam Cumhuriyeti'ni kuracak noktaya gelmitir. Bu hadise namtenahi maddi imkanlara, d glerin ok byk desteklerine sahip olsalar bile milletin arzu ve tercihlerini hie sayan diktatrlerin akbetlerinin ne olacan gstermektedir. Bu hadise, inancn ok byk maddi imkan ve desteklere galebesini, dnyada her eyin maddeden ve menfaatten ibaret olduunu iddia eden Marksizmin, kapitalizm ve her eit materyalizmin iflasn isbat etmektedir. Milli Selamet Partisi olarak, kurulduu gnden bu yana 'ahsiyetli d politika' grn savunduk ve karde Cezayir devletini en son, srail'i ise ilk tanyan, uydu d politikann karsnda olduk. Bu anlay ve gr ierisinde hkmeti ikaz ediyoruz. Acaba Amerika ve Rusya ne diyecek, nasl bir tavr taknacak, diye beklemeden ran slam Cumhuriyeti'ni derhal tanmal ve bu karde ve komu lke ile en yakn ilikileri kurmalyz." -23 ubat 1979: slamc genliin liderlerinden Metin Yksel, stanbul Fatih Camii avlusunda, lkc komandolar tarafndan ldrld.

AYNI ANDA DNYADA... ili'de Unidad Popular (Halkn Birlii) aday Salvador Allende 4 Eyll 1970'te seimi kazanarak dnyada seimle iktidara gelen ilk sosyalist lider oluyor; 1971 Nobel Edebiyat dl'n ilili ozan Pablo Neruda alyor; spanya General Franco'nun lmyle 1975'te demokrasiye dnyordu. 1970-1980 dnemi, Roger Moore'un James Bond'luu devralp daha da doruklara tad, Watergate skandalnnn tartmalarnn hi bitmedii, Delon'un ba dndrd, Che posterlerinin genlerin odalarndan inmedii yllar oluyordu.

-12 Haziran 1979: Erbakan, MSP zmir l Bakanl tarafndan dzenlenen bir toplantda, "MSP, hafta tatili cuma gnne gelsin diyor; AP ve CHP hayr diyor. Mbarek mukaddes cuma tatilini brakm, elin gavurunun pazarn kendine tatil yapm. Nikah mftler kysn diyoruz. Mekteplere Kuran dersi koyalm diyoruz. Bu milletin mektep kitaplar niye Allah adyla balamyor?" diye konutu. -26 Kasm 1979: Milliyet gazetesine telefon eden, kimlii belirsiz bir kii, Abdi peki'nin katili olarak yarglanrken askeri cezaevinden karlan Mehmet Ali Aca'nn, gazetenin yaknndaki eczanenin nndeki p kutusuna bir mektup braktn syledi. hbar doru kt. Aca'nn Milliyet gazetesine gnderdii mektup aynen yleydi: "Trkiye'nin karde slam lkeleri ile Ortadou'da yeni bir siyasi, askeri ve ekonomik g oluturmasndan korkan batl emperyalistler, hassas bir dnemde, dini lider maskeli hal kumandan olan Jean Paul', acele Trkiye'ye gnderiyorlar. Bu, zamansz ve anlamsz ziyaret

iptal edilmezse Papa'y kesinlikle vuracam. Cezaevinden kamamn tek sebebi budur. Ayrca, ABD ve srail kaynakl Mekke basknnn hesab sorulacaktr. Ayrca, kansz, sessiz ve basit bir ka olayn rica ederim, bytmeyin, sayglarmla. M. Ali Aca." Ve vurdu... 12 EYLL LAKL EZP GEYOR -4 Temmuz 1980: orum'da, camide namaz Talan bir grup, "Komnistler camileri yakp ykyor", "Camilere bomba atyorlar', kkrtmalaryla sokaklara dkld. Gericiler, evlere ve dkkanlara saldrdlar. l says, 10 Temmuz'da 26'y buldu. Yzlerce yaral vard. Bu tablo karsnda orum'un Mecitz ve Alaca ilelerinde yaayan 600 aile, baka illere g etmek zorunda kaldlar. -6 Eyll 1980: Milli Selamet Partisi'nin 12 Eyll darbecilerinin dillerine doladklar son siyasal eylemi, Konya Mitingi yapld. stasyon blgesinde toplanmalar gerekirken, miting ncesinde, "Mevlana'nn trbesini ziyaret edeceiz" gerekesiyle Mevlana Meydan'nda toplanan binlerce kii, iki satan dkkanlar taladlar; turistlerin kald Berga otelini talayp baz mterileri dvdler. Daha sonra, bata Necmettin Erbakan olmak zere kalabalk yrye geerek tfaiye Meydan'na gitti. eriatlklarn gstermek iin takkeler, sarklar, yeil cbbeler giyen ve kocaman tebih tayan kiiler, u sloganlar atyorlard: "eriat slam, Anayasa Kur'an", "Vur de vuralm, l de lelim", "eriat hakkmz, Ske ske alrz", "Dinsiz devlet, Yklacak elbet", "eriat gelecek, Dertler bitecek." Tanan pankartlarda ise, "Tek Halife, Tek Devlet" sloganyla slam enternasyonalizmini benimsediklerini, "Ya eriat Ya lm" sloganyla eriat dzenini getirebilmek iin lm, dolaysyla ldrmeyi gze aldklarn, "Cihadmz devletimizi kuruncaya dek" sloganyla nihai hedeflerinin eriat devleti olduunu anlatyorlard. -12 Eyll 1980: Orgeneral Kenan Evren darbe yapt. Zaman getike, "Cumhuriyeti koruma ve kollama" adna yaplan harekatn, ne kadar cumhuriyeti, ne kadar eriatlar kollad konusundaki kukular, kanta dnt. Kk bir rnek verelim: Darbeciler tarafndan karlan 2549 sayl Devlet Mezarl Yasas'nda, Sakall Nurettin Paa'nn rtbesi korgenerallikten orgenerallie ykseltildi ve smet nn ve Fevzi akmak'tan sonra nc srada Atatrk Aratrma Merkezi'nin eref yesi sayld. Bu nedenle, Devlet Mezarl'na gmlmesi kararlatrld. Genelkurmay Bakanl, oluan tepkiler yznden Nurettin Paa'nn Devlet Mezarl'na gmlmesinden vazgeti. Kimdi Sakall Nurettin Paa? Trk stiklal Harbi'ne Katlan Tmen ve Daha st Kademelerdeki Komutanlarn Biyografileri adl Genelkurmay yaynna gre; Sakall Nurettin Paa diye bilinen Korgeneral brahim Nurettin, 1873 ylnda Bursa'da dodu. 1893 ylnda Harbiye'yi bitirdikten sonra, 1897'de Trk-Yunan savanda, 1902'de Makedonya'da Bulgar etelerine kar savat. Balkan Sava'na katld. Basra, Badat, Aydn ve zmir valilikleri yapt. 1919'da, Urla ayaklanmasnn bastrlmasnda grev ald. 1920'de, Anadolu'ya geti ve merkez komutanlna atand. 1922'de, 1. Ordu komutan oldu. 1.Ordu'nun 1922 ylnda kaldrlmas zerine izinli sayld. 1924 ylnda, Yksek Askeri ura yeliine atand. 1925 ylnda, Bursa milletvekilliine seildi. 1925 ylnda, kendi istei ile emekli oldu. 1932 ylnda ld. Cumhuriyet gazetesinin 2 Aralk 1925 tarihli saysnda Sakall Nurettin Paa'ya ilikin u satrlar yer alyor: "Millet Meclisi'nde irtica paasnn ii ne? apkay deil fesi, yenilii deil banazl, devrimi deil gericilii savunan Nurettin Paa'nn Trk Devrim Meclisi'nde ii yoktur." Sylev'in 408. sayfasnda Atatrk, Sakall Nurettin Paa iin, "utkunun erefine katlmaya en az hakk olanlardan biri" diyor. Atatrkym diye, darbe yapan generaller ise onu ba tac yapyorlar. -14 Ekim 1980: Devlet Bakan Kenan Evren, Diyarbakr'da konuuyor: "Biz ayn dinin evlatlaryz. Bizim dinimizde kindarlk yoktur. Bizim dinimiz affedicidir. eriatn kestii parmak acmaz derler." -13 Kasm 1980: Nakibendi eyhi ve skenderpaa Cemaati lideri Zaid Kotku, ld. Cenazesi bir gn sonra byk bir kalabaln katlmyla, bir baka Naki eyhi, Mahmut Ustaosmanolu

tarafndan kldrlan namazn ardndan Sleymaniye Camii'nden kaldrld. Caminin avlusundaki Kanuni Sultan Sleyman Trbesi'nin arkasnda, tm Gmhaneli Dergah eyhlerinin mezarlarnn bulunduu yere gmld. Kotku'nn sz konusu yere gmlebilmesi iin, 12 Eyll 1980'de ynetime el koyan Milli Gvenlik Konseyi, zel izin vermiti. -15 Ocak 1981: Devlet Bakan Kenan Evren Konya'da konuuyor: "Dinsiz bir millet dnlemez. Dinimize smsk sarlmalyz." -17 Ocak 1981: Devlet Bakan Kenan Evren, bu kez Hatay'da unlar sylyor: "Tanrs bir, Kuran bir, peygamberi bir, ayn sesleni ve yakarla namaz klanlar birbirinden kopartmaya imkan yoktur." -19 ubat 1981: Genelkurmay Skynetim Koordinasyon Bakanl'nn 7130-82.81 sayl aklamas ile nemli bir duyuru yapld: "...Son gnlerde bir ksm basnmzda ezann Trke okutulmas, Kur'an'n Trkeletirilmesi konusunda tartmalarn yer ald znt ile grlmektedir. Milli Gvenlik Konseyi'nde bu hususta hibir alma yaplmad halde, halkmzn ok hassas olduu bu konunun ortaya atlnn asl sebebinin, Trk milletini tekrar blme ve Milli Gvenlik Konseyi'ne kar beslenen byk itimad sarsma abalar olduu anlalmaktadr. Bu gibi aslsz haberlere dayatlan ve bilimsellikle hibir ilikisi olmayan lzumsuz mnakaalarn zararl sonular verecei, vatandalarmzn arasnda yanl anlamalara neden olabilecei deerlendirilmektedir. Blclere ve yurt iinde kargaalk yaratmaktan fayda bekleyenlere, yeni bir istismar konusu olarak uydurulmu bir habere dayandrlan bu mnakaalara son verilecek ve skynetim komutanlklar da bu konuda gerekli tedbirleri alacaklardr. Skynetim blgelerinde, anlan bildiri dorultusunda gerekli nlemler alnacaktr." Evet. Generallerin aklamas byle. Atatrklk adna, 1961 Anayasas'n tayir, tebdil ve ilga edenler, Atatrk'n yarm asr nce gerekletirdii nemli uygulamalardan birini yeniden devreye sokacaklarna ilikin haberlerden znt duyuyorlar. in bir baka yn daha var. Bu aklama da dier birok uygulama gibi asker deil politikac tavr olarak ortaya kyor. Sanki, onlar darbeci askerler deil, bir sre sonra politikaya atlacak ve belirli kesimlerin oylarn yitirmekten korkan acemi siyasetiler. -28 Nisan 1981: Bakanlar Kurulu, 28.4.1981 tarih ve 8/2838 sayl kararnameyle "Trk imamlarna Trk devleti yerine Suudi Arabistan'n Rabtat-l Alem-l slam (Rabta) rgtnn aylk balamasn", onaylad. Kararname, Resmi Gazete'de yaymlanmayarak kamuoyundan gizlendi. Kararnamenin altnda, tm bakanlarla birlikte Devlet Bakan Kenan Evren'in, Babakan Blend Ulusu'nun, Babakan Yardmcs Turgut zal'n ve o tarihte hastanede yattn ileri sren Devlet Bakan Mehmet zgne'in imzalar vard. Olay, 1987 ylnn Mart aynda Cumhuriyet Gazetesi yazar Uur Mumcu tarafndan ortaya karld. -23 Temmuz 1981: Atatrk devrimlerinin en nemli ayaklarndan biri olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu hkmleri yerle bir edildi. Darbenin ba General Kenan Evren, Erzurum'da yapt konumada unlar syledi: "Artk, yeni aldmz bir kararla ilk ve ortaokullarda, liselerde mecburi din dersi konacaktr." Bu buyruk, 1982 Anayasasnn 24. maddesinde yerini ald. -24 Nisan 1982: slam Kalknma Bankas'mn stanbul'da yaplan toplantsnn alnda konuan Devlet Bakan Orgeneral Evren, "slam aleminin ayrlmaz bir paras" olduumuzu syledi. -9 Haziran 1982: Devlet Planlama Tekilat 'nn toplad V. Be Yllk Kalknma Plan Milli Kltr zel htisas Komisyonu , byk lde Trk-slam sentezcisi Aydnlar Oca yelerinin egemenliine geti. 1983 ylnda yaynlanan Milli Kltr Raporu, Aydnlar Oca'nn bir belgesi gibiydi. Raporun eitli sayfalarndan yaptmz u alntlar, Aydnlar Oca ve 12 Eyll'n laiklii hakknda ipucu verebilir: "Sayn Cumhurbakanmzn Ramazan Bayram mesajnda ifade ettikleri gibi, milletimizin ahlaki anlaynn kayna slami nanlardr." "Bu kadar canl olarak yaanan bir dinin ve ahlakn, milli kltr planlamasnda ihmal edilmemesi gerekir." (S. 141) "Trk servesine uygun olan slam'n... sosyal ve ekonomik kalknmada rol oynadna ahit olmaktayz." (S. 144)

-11 Haziran 1982: Kuleli Askeri Lisesi rencileri arasnda rgtlenmeye alan stanbul'daki Nurcularn, nde gelen 9 militan Skynetim Adli Mavirlii tarafndan gzaltna alnd. -17 Haziran 1982: Sleyman Hilmi Tunahan'n lmnden sonra Sleymanclarn liderliini stlenen Kemal Kaar ve arkadalar hakknda, Antalya Cumhuriyet Savcl tarafndan ceza davas ald. Antalya Savcl 'nn iddianamesindeki dava gerekesi yle: "Tm sanklarn, Sleyman Hilmi Tunahan tarafndan kurulan Sleymanclk tabir edilen tarikatn mensubu bulunduklar, bazlarnn tarikatn st kademelerinde yer alarak sevk ve idaresine karp idare ettikleri, bazlarnn ise sadece mensubu bulunup faaliyet gsterdikleri, Sleymanclarn gayesinin halifelik ile idare edilen ve btn Mslmanlar bir bayrak altnda toplayan er'i bir hkmetin kurulmas olduunu, bunun iin de altyap olarak izinsiz Kur'an kurslar ve renci yurtlar atklar, bu kurslarda tedrisat yaptrdklar, her Sleymancnn be Sleymanc yetitirmek zorunda olduu, iktidara gelmek iin zaman geldiinde eyleme geeceklerini belirttikleri..." "...Sleyman Hilmi Tunahan'm lmnden sonra idareleri sanklardan Kemal Kaar'n devrald, elde edilen deliller, elde edilen kitap, teyp ve onlarn incelemesini yapan bilirkii heyetinin mtalaasna gre, Sleymanclarn Atatrk dman olup, Atatrk iin kafir tabiri kullandklar, cennetini toprak kabul etmedii iin kemiklerinin dahi bulunmad, cehenneme gittii fikrinde olduklar, ele geen Arapa kitap, teyp ve notlar,.vesaikten anlalmtr. Kendi inan ve felsefelerinin propagandasn, izinsiz olarak atklar Kur'an kursu ve pavyonlarda ocuk denebilecek yataki genleri kendi dorultularnda eittikleri, fikirlerini aladklar, bu kursta Arapa tedrisat yaptklar, sanklarn siyasi hayata atldklar anlalan Kemal Kaar, erafettin Peker, Ali Ak, Mehmet zgen ve Kadir Balc'nn Sleymanclk tarikatn koz olarak kullanp 6187 sayl kanuna muhalefetten nfuz ve kar saladklar..." -24 Haziran 1982: Orgeneral Evren, Devlet Bakan sfatyla Zonguldak'a gitti. Kalabala hitaben konuma yaparken krsdeki bardaktan su ien Evren, kalabala dnerek, "Ramazan'da su iiyor diye sakn beni ayplamayn, ben seferiyim" diye mazeret belirtiyordu. -1982: Sleymanclar, 1982 anayasasna evet oyu vermek iin darbe ynetimiyle pazarlk yrtyor. Kenan Evren'in cumhurbakanl ile birlikte halkoyuna sunulan 1982 Anayasas'nn 24. maddesi yle: "...Din ve Ahlak eitim ve retimi devletin gzetim ve denetimi altnda yaplr. Din Kltr ve Ahlak retimi ilk ve orta retim kurumlarnda okutulan zorunlu dersler arasnda yer alr. Bunun dndaki din eitimi ancak kiilerin kendi isteine, kklerin de kanuni temsilcisinin talebine baldr." -l Eyll 1982: Atatrk (!) 12 Eyll'n setii, Atatrk (!) Danma Meclisi 1982 Anayasas'n yapyor. Danma Meclisi'nin l Eyll oturumunda, Anayasa tasarsnn maddeleri zerindeki grmeler sryor. Tasarda, istee bal olarak yer verilen din eitimi ve retimi, Anayasa Komisyonu tarafndan, yeniden Genel Kurul'a getirilen bir madde ile ilk ve orta retim kurumlarnda zorunlu klnyor. Anayasa Komisyonu Szcs enel Akyol, Anayasa'nn balang blmnde Allah'n adna yer verileceini belirtiyor ve bunun laiklie aykr bir yan bulunmadn sylyor. -20 Aralk 1982: Yksek retim Kurulu (YK), niversitelerde klk kyafete ilikin bir genelge yaynlad. Genelgede, kz rencilerin niversitelere balar ak gelmeleri isteniyordu. -10 Ocak 1983: YK'n barts genelgesi, uygulanmaya baland. Bartllerin ban atklar veya okula perukla gelmeye baladklar gzlemleniyordu. 1968 ylnda gndeme gelen barts, daha dorusu tesettr sorunu, yllar sonra bu kararnameyle eriatlarn bayra oluyordu. Tartmalar, eylemler yllar srecek, slamc kesim bulduu frsat ok iyi deerlendirip "zulme kar sava" aacaklar ve nlerinde bulduklar yoldu genileterek yryeceklerdi. Barts sorunu niversitelerde, ilk defa 1968 ylnda gndeme geldi. Bu yla kadar, lahiyat Fakltelerinde bile barts takan renci yoktu. Barts takan ilk renci, Neslihan Bulayc oldu. Bulayc, ban inanlarndan tr rtmt. lahiyat'taki erkek renciler, Bulayc'y bayrak haline getirdiler. Bulayc, buna kar kt. "Ben inancm olduu iin rtnmtm ama bunlarn inanc slam blmektir" deyip ban at. Barts tartmas, daha sonra Ankara niversitesi Dil Tarih ve Corafya Fakltesi'ne srad. Yl, yine 1968 idi. Sol renci hareketinin Trkiye'nin gndemini belirledii o gnlerde, barts sorunu da gazetelerin birinci sayfasna sramay baard.

Ban amak istemeyen Hatice Babacan adl renci derslere sokulmaynca, erkek rencilerle birlikte eyleme gitti. Gnlerce boykot yapld. Bu renci daha sonra, faklte ynetim kurulunun 11 Nisan 1968 gnl kararyla okuldan uzaklatrld. Faklte dekan Prof.Dr.Hseyin Yurdaydn, "ba rtme yznden deil, retmenlerine hakaret ettii iin uzaklatrdk" diyordu. (AYGN, Hakan: eriatn Ayak Sesleri, Sf. 70. 1992, Ankara) -Nisan 1983: Babakanlk'n bast "Terr ve Terrle Mcadelede Durum Deerlendirmesi" adl 12 Eyll darbesinin nl kitab, 'rticai Faaliyetler' bal altnda eriat unsurlar ve eylemlerini yle deerlendiriyordu: "...Nitekim irticai unsurlar silahl eylemlere girimedikleri ve faaliyetlerini ustalkla dini gr altnda gsterebildikleri iin 12 Eyll'den sonra ar bir g kaybna uramamlardr." "...Tabanlarn korumann yansra finansman temini amacyla ve devletin ekonomik politikas gerei Ortadou lkeleri ile younlatrlan ekonomik ilikilerden yararlanarak, eitli adlar altnda d alm ve d satm irketlerini faaliyete geirmeleri, Milli Eitim Bakanl'nca 1981 ylnda kartlan kyafet ynetmeliinde kz rencilerin bartleri ile derse girmemeleri ynndeki maddeye kar, mam Hatip Liselerinde, Yksek slam Enstitlerinde ve mnferit de olsa baz hadiselere sebep olabilmeleri, Milli Gr yanllarnn mtedeyyin kiilerden oluan taban zerinde etkili olmaya devam edecekleri izlenimini ortaya karmaktadr." "...rticai gruplar iinde, tarikat faaliyeti gsteren ve geni bir taraftar kitlesine sahip olan, Nurcu, Sleymanc, Nakibendi unsurlardan; Nurculuk ve Nakibendilik tarikatlarnn, 12 Eyll harekatndan sonra idari ve adli her trl nlem alnmasna karn zellikle Nurcu kesimin frsat kolladklar ve olanak bulduklarnda faaliyetlerini srdrmeye ve taraftar toplamaya alacaklar deerlendirilmektedir. slam tarihindeki en eski ve byk tarikatlardan biri olan ve lkemizde drt byk eyh etrafnda toplanan Nakibendi tarikat mensuplarnn, 12 Eyll harekat ile rgtsel yaplar bozulan baz siyasi parti taraftarlarnn da katlmas ile gn getike saylar artmaktadr. Szkonusu kesim mensuplarnn zaman zaman uratldklar yasal kouturmalara ramen ev toplantlarn srdrdkleri, bo dnceleri olan kiileri kazanabildikleri gzlenmektedir. Tarikat faaliyeti gstermelerine ramen deiik bir grnm arzeden ve bu deiik grnm ile uzun seneler illegal faaliyetlerini devlet ynetiminden saklamay baarabilen Sleymanc unsurlarn, 12 Eyll harekatndan sonra temkinli davrandklar gzlenmektedir. zellikle, sahip olduklar pansiyonlar, izinli ve izinsiz Kur'an kurslarnda, 'Amaca ulamak iin her ey mubahtr, gerektiinde yalandan ve iftiradan ekinmeyin' ilkelerinden hareketle, Atatrk ve rejim aleyhtar bir kitlenin yetimesi iin abalayan, kk yataki ocuklara hurafe bilgiler alayan bu kesimin, 12 Eyll harekat ile yukarda konu edilen ilkelerine uyan bir tutum deiiklii yapmalar, pansiyon ve derneklerinde Atatrk keleri dzenleyerek kamu yararna alan kurulular izlenimini vermeye almalar, bu yndeki propagandalarn en etkili merciler nezdinde srdrmeleri, en nemli faaliyetleri olarak nitelendirilebilecektir." Gzel... Bu bilgiler, 12 Eyll'n en ciddi enformasyon belgesinde yer alyor. imdi en sondan, Sleymanclarn pansiyon ve kuran kurslarndan balayalm: "Okul ve Kurs Talebelerine Yardm Dernekleri Federasyonu. Resmi ad byleydi. Kendileri de byle kullanyorlard. stihbarat raporlarnda ve basnda ise, Sleymanclar Tarikat diye adlandrlyordu. Sanrm, 1981 yl sonlarna doru bu kurulu ile ilgili baz bilgiler, Sayn Evren'e ulam olmal ki, beni arp bu konu ile ilgilenmemi istiyordu. Bu dernein durumu hakknda Ege Ordu ve Skynetim Komutanlndan, Antalya'da baz gerici almalar yapldn bildiren bir yaz da alyorduk. Bakanlar Kemal Kaar ve kimi yeleri mahkemeye veriliyorlard. Ksa bir incelemeden sonra bu dernee ait renci yerlerinin kapatlmas emrini yaynlyorduk. Yaplan ilemleri anlatmak zere Sayn Evren'e ktmda, Diyanet leri Bakanl'ndaki Nurcularn almalarna ait aldmz ihbarlar da anlatyordum. Dinledikten sonra u yant verdi: Sen hele nce Sleymanclar hallet, sonra da Nurculara bakarz... Dernein kapatlmas ile ilgili emir yaynlandktan bir sre sonra, eskiden de tandm ve bir sre nce emekliye ayrlm olan Tmg. rahmetli Muzaffer Torgay ziyaretime geldi.

unlar anlatt bize: Ben bu dernein fahri bakanym. Btn ubelerini gezdim. Hepsi dzenli. Okuyan kyl ocuklar prl prl. Bu dernek, halktan grd ok byk yardmlarla bugn 60.000'e yakn fakir ocuu okutmaktadr. Genellikle, kyleri okullara uzak olan kyl ocuklar barnyor. niversitelerde okuyan, dernek sayesinde mimar, mhendis, v.b. olan genler bulunuyor. Bu dernek, tamamen bir hayr kuruluudur; irtica ile hi bir ilgisi yoktur... Beraber getirdii dernek temsilcileri de baz belgeler zerinden aklamalar yapyorlard. zetle unlar sylyorlard: ...Bizim tarikatlkla bir ilgimiz yok. Dernei Sleyman Tuna-han kurduu iin onlar byle isim takmlar. lgisi yok. Asl nemli konu u. imdi siz dernei kapattnz. Ancak burada barnan ve okuyan 60.000 ocuk ne olacak? Sokaa m atalm? Biz her trl kovuturmaya, yasal ileme ve cezaya razyz. Tabii bir su bulunursa... (...) Konuyu sayn ztorun'a anlatp, ocuklar sokaa atmadan bir nlem alnmasn kararlatryor ve skynetim komutanlklarna bir emir yaynlyorduk. Emir zetle yleydi: ...Tm skynetim komutanlklar blgelerindeki bu kurulu ile ilgili her trl incelemeyi ve kovuturmay yapacaklar, sakncal grlenleri kapatacaklar ve bunlara ait bilgi ve belgeleri, Federasyonun stanbul'da olmas nedeniyle, 1. Ordu ve Skynetim Komutanl'na gndereceklerdir. Komutanlk, bu bilgi ve belgelere gre yasal ilem yaplacaktr. Mahkeme sonulanncaya kadar bu dernein okutturduu ocuklarn sokakta kalmamas iin, bunlarn barndklar yerler ak kalacak, ancak bunlar tmyle skynetim komutanlklarnn denetiminde bulunacaktr..." (BLGRAY, Nevzat: Sokaktaki Askerin Dn, Sf. 203-205. 1991, stanbul) Bu szler, dnemin Genelkurmay Skynetim Koordinasyon Bakan Korgeneral Nevzat Blgiray'n szleri. zetle unu diyor: Sleymanclarn eriat abalarn grdk, yasakladk, araya emekli bir general girdi, kafamz kart, (ya da baka etkenler belirdi), onlar devlet gvencesinde serbest braktk. Serbest braklma tarihi 21 Ocak 1982'dir. Sleymanclardan ikayet eden Terr ve Terrle Mcadele Durum Deerlendirmesi adl kitabn yayn ise Nisan 1983. Yani, 12 Eyll ynetimi Atatrk ve laiklik kartlarn saptyor, yasaklyor, serbest brakyor, sonra da ikayet ediyor. Ne dersiniz?.. imdi ayn kitapta, yaknlan Nakibendi tarikatna gelelim. Yine, dnemin Genelkurmay Skynetim Koordinasyon Bakan Korgeneral Blgiray'n kitabna bavuralm. nk Blgiray hem olayn iinde, hem de 12 Eyll' yapanlarn nde gelenlerinden bin. Bakn neler diyor? "Bizim hayret ettiimiz konu uydu; bu tr bilgiler (Nakibendi tarikat ile ilgili istihbarat raporlarndan sz ediyor. HN), istihbarat raporlar ve saysz brifingler ile tm komutanlara iletildiine gre MGK'nin de bunlar bilmemesi olanakszd. Byle olduuna gre, MGK. nasl oluyor da kimileri bu tarikatn yesi olan kiileri Ulusu Hkmetine alabiliyor ve daha kts 1983'den sonra lkeyi, kimi yeleri bu tarikattan olan bir ynetime teslim edebiliyordu? Bu sorunun doyurucu bir yantn bir trl renemedik. Hele, Nak eyhi Mehmet Zait Kotku'nun, Sleymaniye Camisi Bahesi'ne gmlmesi iin MCK'nin zel kararname kartmasn ise Atatrklk ile hi badatramyorduk..." (a.g.e. SI. 206 207) Sayn Blgiray, Turgut zal'n ve dier Nakibcndilcrin Ulusu hkmetinde ne yaptn; 12 Eyll'n, hkmeti zal'a nasl teslim ettiini bir trl anlayamyor. Acaba, birok kiide olduu gibi onun kafasnda da "asli grevleri buydu" gibisinden bir soru olutu mu? Gelelim Nurculara. Blgiray, Evren'c ktnda Diyanet leri Bakanl'ndaki Nurcularn faaliyetlerini anlatt zaman Evren ne diyordu: "Sen hele nce Sleymanclar hallet, Nurculara sonra bakarz..." Nurculara bakmak iin ad "sonra" olarak konulan zaman kesiti hi gelmedi, 12 Eyll dneminde. Ama Nurcular, yava yava gndeme geldi ve imdi, gndemden gitmiyorlar...

"U MANTIA BAKIN!"DAN PASAJLAR

'El ehet' (ehit), Humeyni ran'nda her ay iki kez yaynlanan, Arapa bir dergi. Yayn organ Arap lkelerine de propaganda amacyla ya ak ya da gizlice gnderilmekte. Bu banaz dergi bir sredir Atatrk' diline dolam. Atatrk'e olmadk saldrlarda bulunuyor. En hafifinden bazlarna yle gzatalm: "Milliyetilik ve laiklik iin savaan Atatrk devrinin balamasyla birlikte Trkiye'de alaklk ve zulm daha da fazlalat. Bundan ama ise, Trkiye'yi slam dininden ve dnyasndan uzaklatrmakt. Osmanl mparatorluu'nun tutarszlnn bu nedenden ileri geldii unutularak, sz konusu durum devam ettirildi. Bylece Atatrk'n devrinin zerinden yllar geti. Tek ama Trkiye'yi Batllatrmak ve slam dininden uzak tutarak gelitirmekti..." Bir baka sayda yine Atatrk konusu ele alnyor ve yle deniyor: "te Trkiye. slam dnyas ve hr Mslmanlar iin birok ders ve ibret verici olmaktadr. Atatrk yznden iki kuak Doulu mu yoksa Batl m olduklarn bilmediler. Yollarn ardlar. Buna neden, Atatrk'tr. slam Dnyas iinde Trkiye, imdi laiklik ksrlna balca rnek oluyor." (...) "Atatrk yznden iki kuak Doulu mu Batl m olduklarn bilemediler, yollarn ardlar" diyen akn, artk Batclk-Douculuk tartmasnn geride kaldnn, sorunun adalama sorunu olduunun farknda deil. Atatrk devrimleri oluurken Bat, adalamann tek mmkn olarak grlyordu. nk o zaman baarya erimi olan tek rnekti Bat'da. Bugn ise sorun o boyutlar amtr. Artk deiik sosyal ve politik sistemlerden lkelerin de, bir zamanlar bat iinde saylmayan lkelerin de adalama yolunda ok byk aamalar yaptklar kantlanmtr. Hi kukusuz, dnen kafalar adalama ile baty ille birbirine kartrmamaktadr artk. Ne demek, Batl m yoksa Doulu mu olduunu bilmemek? Japonya'nn byle bir sorunu mu var? Japonya "Ben Batl mym? Yoksa Doulu mu" diye dnyor mu? Japonya, Japonya olarak varln ve benliini srdrrken, ekonomide hzla en gelimileri bile geride brakyor, baz alanlarda ada teknolojinin ncln yapyor. Ama kimse bu olay Batllamak ya da DoHulamak diye yorumlamyor. Yalnz herkes Japonya'nn ekonomisi, teknolojisi, parlamenter sistemi, zgr partileri ve seim yasalaryla, dnce zgrl ve insan haklarna saygsyla ada bir lke olduunu sylyor. (...) (SRMEN, Ali: u Manta Bakn! Cumhuriyet. 22 Ocak 1983)

-26 Mays 1983: Gelmi gemi en nemli eriatlardan air, yazar, mtefekkir Necip Fazl Ksakrek'in cenaze namaz Fatih Cami-i'nde klnd. "eriat gelmi ve gelecek nizamlarn stnde tek yoldur! diye haykrmann hrriyetine malik miyiz?" diye soran ilk eriatlardan biri olan Ksakrek'in cenaze namaznda en n safta, alt gn nce Anavatan Partisi'ni kuran Turgut zal yer alyordu. Ksakrek, 1905 ylnda stanbul'da dodu. Deniz Lisesi'nde okudu. Trkiye ve Fransa'da felsefe eitimi grd. 1943 ylnda, Byk Dou dergisini yaynlamaya balad. O tarihten sonra yazarlkla urat. Trk iirinin nemli adlar arasna girdi. Genliinde bohem bir yaam srd. 1934 ylnda, Nakibendi eyhi Seyyid Abdlhakim Arvasi ile tant. Bu kiinin etkisi ile slamc ideolojiyi benimsedi. Trkiye'de bu kesimin nde giden entellektellerinden ve rgtlerinden biri oldu. lim Yayma Cemiyeti ve Aydnlar Oca'nda rol oldu. Cumhuriyet devrimine eletirileri nedeniyle gerek tek parti dneminde, gerekse Demokrat Parti dneminde hapse girdi. Ksakrek, gnmzde BDAC'nin bayraklatrd bir kiilik olarak gze arpyor. -19 Temmuz 1983: Refah Partisi'nin kurulu dilekesi, ileri Bakanl'na verildi. Amblemin, hilal iinde baak, genel bakann Ali Trkmen adl bir avukat olarak bildirildii Refah Partisi'nin program Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'ne ok benziyordu. Partinin 33 kiilik kurulu listesi yleydi:

Zeki Bykzer (Mali Mavir), M. Reit Emre (Avukat), M. Nuri Kahraman (Tccar), . Sinan Kl (Tccar), Ali Trkmen (Avukat), Ahmet Topalolu (Emekli), Numan Kl (i), Adil Seyrek (Avukat), Ahmet Kkdere (Sanayici), Abdlkerim ebik (Avukat), Ah-jnet Tekdal (Avukat), Ahmet Ertok( Makina Mhendisi), Rza Ulucak (Avukat), Mustafa Ko (Emekli), Mehmet Polat (Makina Mhendisi), Abidin etin (Harita Mhendisi), A. Rza Ener (Avukat), Kemal Ylmaz (ifti), Nuri Aksoy (ifti), Halil Meyval (i), Mehmet zde-mir (Esnaf), Osman Aslan (i), Oktay Yel (i), Osman olak (Esnaf), Muharrem Kuru (Esnaf), . Ltfi Uzunzmen (Emekli), Ali Vural (Mhendis), Abdurrahman Serdar (Serbest), Mehmet zyol (?), Abdullah Aapnar (Esnaf), Numan oban (ifti), Hasan Yldz (Nakliyeci) Milli Gvenlik Konseyi, kuruculardan 29'unu veto etti. lk listeden geriye Ahmet Tekdal, Ahmet Topalolu, Mehmet zdemir ve Abdurrahman Serdar kalmt. RP, derhal 29 yeni isim bildirdi. Yeni kurucular listesi yleydi: Mustafa Kadri ztrk, Recep Grcan, Bekir Erdircan, Zeki Tokat, Mahmut Adil, lyas zgn, Ahmet Ylmaz, Abdlgazi Konsuk, Nazr zdemir, Mehmet Gler, Mehmet Karabekir, brahim Ethem Glbay, Mehmet Erdoan, lyas Trku, Mkremin Karako, Yaar Poyraz, Bakr Erkseolu, Mevlt Badel, Bilal Kayaalp, Ahmet Yavuz, Kazm Dkmen, Ali lhan, Abdullah Erken, M. Nebil Atahan, brahim Erda, Hasan Grel, Muammer Boyran, Cokun Sungur, Numan Uar. Milli Gvenlik Konseyi, listeyi 20 gnde incelemesi gerekirken 21. gn yeni listeden 25 kiiyi daha veto etti. Partiler seime katlabilmek iin 24 Austos gnne kadar kurucularn tamamlamak zorundaydlar. Derhal, yeni bir liste daha verdiler. 29 Austos gn yeni vetolar kt ve RP, 7 Kasm 1983 seimlerine katlamad. -11 Austos 1983: Milli Gvenlik Konseyi, Orgeneral Tahsin ahinkaya'nn nerisiyle 2876 sayl yasay kararak Atatrk zamannda dernek olarak kurulmu olan Trk Dil Kurumu ve Trk Tarih Kurumu'nu Atatrk Kltr Dil ve Tarih Yksek Kurumu adyla devletletirdi. Bylece, Atatrk'n vasiyeti yasa ve anayasayla ortadan kaldrlarak bu kurumlarn gelirlerine de el konuluyordu. Atatrk Kltr Dil ve Tarih Yksek Kurumu'nun bana, 14 Ekim 1983 gn emekli Korgeneral Suat lhan getirildi. -13 Austos 1983: Federal Almanya'nn Kln kentindeki Barbo-ros Camii'nde "Devlete gidi yolu parti mi, deil mi?" balkl bildiriyi datmak isteyen Cemaleddin Kaplan yandalaryla Milli Gr yandalar arasnda kavga kt. Daha sonralar 'Barboros Hareketi' olarak adlandrlacak olay, Kaplan'a gre, "eriatn ruhuna uygun bir rn almas, parlak bir devrin balamas" noktasdr. - 6 Mays 1984: Yugoslavya'nn Eurovision ark Yarmas iin hazrlad tantm filminde gen bir iftin stsz grnmeleri, TRT'yi tedirgin etti. TRT Genel Mdrl, tantm filmini yaynlayamayacan bildirdi. Ayn gnlerde Turizm Bakan Mkerrem Taolu, Trkiye'ye gelen turist kadnlarn top-less gnelenmelerine kar kp, sutyensiz denize girmek isteyen turistlerin Trkiye'ye gelmemesini istemiti. HTT ANITI'NA CAMIZ DYENLER... -19 Mays 1984: Genlik ve Spor Bayram trenleri, zal hkmetinin "tesettr" anlay nedeniyle paal donla kutland. Ayn gnlerde, Ankara'da, Lozan alannda bulunan Hitit Ant iin "Bu camzlar kaldracaz" denerek Ankara Belediyesi Meclisi tarafndan imha karar alnd. Karar, tepkilere neden oldu: Vedat Dalokay: "Her zaman byle kltr yobazlar olmutur." Ali Diner: "Etibank'n, Smerbank'n adlarn ne zaman deitirecekler?" Sleyman nder: "Yeni meydanlar yapp yeni adlar koysunlar. Yeni antlar da eskilerin yerine deil baka alanlara diksinler. Hitit Gnei, Ankara Belediyesi ile Ankara niversitesi'nin de amblemidir." -14 Haziran 1984: Bira savalarn ANAP'l muhafazakarlar kazand. ANAP'llarn verdii nerge, alkolizmi krkledii, ahlk kemirdii gibi gerekelerle bira reklamlarnn yaynlanmamasn ve birann kahvehanelerde yasaklanmasn ngryordu. Bira firmalar ise gazetelere verdikleri tam sayfa ilanlarda, sorunun alkol tketiminde deil, Atatrk ilkelerini kemirmekte olduunu ima eden szler kullandlar. Sonunda ANAP'llarn dedii oldu.

-5 Austos 1984: Merkezi stanbul'da bulunan, 5 milyar lira sermayeli Al Baraka Trk zel finans kurumunun kurulmasna olanak tanyan Bakanlar Kurulu Karar, Cumhurbakan Kenan Evren ve Babakan Turgut zal'n imzalaryla Resmi Gazete'de yaynland. Ayn Resmi Gazete'de Faisal Finans Kurumu'nun kurulmasna ilikin ayrntl bir kararname daha yaynland. Bunlarn anlam udur: Ortadou lkelerinde laiklie ynelen lkelere sermayesiyle girerek laik geliimleri nlemeye alan ve son 30 yldr Trkiye'yi de hedef alan Suudi Arabistan, ABD ile ortak olduu Aramco adl irketi araclyla sermayesini Trkiye'ye sokmaktadr. Trkiye'ye sermaye getiren drt Suudi kuruluu var. Birincisi, tercihli kurululara mali yardm getiren 'Rabtat-l Alem-l slam', ya da ksa adyla Rabta. Rabta, yurt dndaki Trk imamlarn maalarn dyor, cami yaptrma derneklerine yardmda bulunuyor, Dou Trkistan Gmenleri Dernei ve Milliyeti Trk renciler Dernei ile stanbul niversitesi slam Aratrma Enstits'ne mali destek salyor. Rabta'nn eriat bir kurulu olduu ve eriatn ihrac iin alt konusunda kimsenin kukusu yok. Yatrm sermayesi ise Faisal Finans Kurumu, Al Baraka Trk zel Finans Kurumu, slam Kalknma Bankas aracl ile Trkiye'ye giriyor. Faisal Finans Kurumu'nun kurucu Trk yeleri Salih zcan ve Ahmet Tevfik Paksu. Salih zcan, Ahmet Grkan'la birlikte ayn zamanda eriat Suudi kurumu Rabtat al-Alam slami'nin de 41 kiilik kurucu meclisinde yer alyor. Al Baraka Trk zel Finans Kurumu, Aramco'nun Al Baraka Inc. grubunda yer alan irketlerden biri olarak deerlendirmek yanl olmaz. Bu grubun iinde Al Baraka Inc. (S. Arabistan), Al Baraka Inc. Co. (Londra), Al Baraka Inter Ltd. (Londra), Al Baraka Islamic Insurance Bank (S. Arabistan), rdn slam Yatrm ve Finans Kurumu ve International Islamic Investment (Danimarka) gibi irketler yer alyor. Dorudan Suudi-ABD ortakl olan Aramco'nun yan kuruluu gibi kabul edilebilecek olan Al Baraka Trk'n kurucu ortaklar Korkut zal, Eymen Topba ve Talat z gibi isimlerden oluuyor. Aramco'nun Krfez lkeleri ve Suudi Finans Grubu iinde yer alan slam Kalknma Bankas, Dubai slam Bankas, Katar slam Bankas, Bahreyn slam Bankas ve rdn slam Bankas'yla birlikte anlan slam Kalknma Bankas'nn danmanln da Korkut zal stlenmitir. Suudi sermayesi bir yandan orta apl kredilerle slamclar palazlandrrken, dier yandan vakflara ve slamc demeklere destek olarak eriatln yaylmasna en byk mali olanaklar salyor. Bunu onaylayan da Atatrklk adna darbe yapan generaller ynetimi ve onlarn greve getirdii Turgut zal. -8 Eyll 1984: Turgut zal Trkiye Cumhuriyeti Babakan olarak Almanya'ya yapt gezide, bayram namazn slam Kltr Merkezleri'nin denetimindeki Hamburg'daki Ulu Camii'de kld. Turgut zal cumhuriyet tarihinin en ok haccave umreye giden Babakan olarak tarihe geti. Cenaze treninde eriatlar tekbir sesleriyle askeri bandoyu susturmaya alp "Mslman zal" diye barrken zal'n bu zelliklerinden yola kyorlard. -30 Eyll 1984: stanbul'da '3. slam Tp Konferans' topland. Konferans, Babakan Turgut zal'n besmelesiyle ald. Birleik Arap Emirlikleri delegesi Dr. Selim Ahmet Ali-Al Yafai, ngiltere'de yaynlanan bir tp kitabnn giriinde, slam tbbn ktleyen szler bulunduunu belirterek, getirilen kitab bir tepsi iinde yakt. Yafai, kitab yakarken unlar sylyordu: "Bir tp kitabnn nsznde, gnmzde Bat medeniyeti zirveye erimitir, dendiini grdm. Gerekte Bat medeniyetleri, slam alemine baktklar zaman gerek kudretlerini slam'da bulmulardr. Geen 400 yl iinde slam tababetinin ansiklopedisi, ruhu ve metotlarn, slamiyetin temellerini yoketmeye almlardr. Oysa bizim btn kuvvetimiz Kur'andan kmaktadr. Bizim dinden kopuumuz, zayf noktamz tekil etmitir. Bat aleminde bni Sina'nn bile kitaplarn yakmlardr. Bat medeniyeti daha balangcnda slam medeniyetine saldrmtr. Ben de sizin nnzde bu kitab yakyorum." Dr.Selim Ahmet Ali-Al Yafai, l Ekim 1984 gn Cumhuriyet'te yaynlanan rportajnda eylemini yle savunuyordu: "Son iki yldan beri ben ve arkadalarm, bu kitab slam kongrelerinde yakmay kararlatrmtk. lk defa, burada yaklyor bu kitap. Arkadalarm bunu, benim niye Avrupa'da, Mekke'de, Kahire'de yakmadm sordular. Kitab stanbul'da yakmamn nedeni var. En nemlisi, stanbul; halifeliin, Fatih Sultan Mehmed'in baehri. Avrupa medeniyeti, halifelii ortadan kaldrarak slamn blnmesini buradan balatmtr. kinci neden, 1527'de Avrupal doktor Paracelsus, svire'nin Basel kentinde bn-i Sina'nn Tbbn Kanunlar adl ve teki kitaplarn toplayarak yakt. O srada, bn-i Sina'nn kitaplar ve doktrinleri btn Avrupa aleminin tbb rendii, k noktas yapt kitaplardr.

Paracelsus, bn-i Sina'nn kitabn yakarken, 'slamn bilim ve tbbyla ilikilerimizi kesiyoruz, bu tarihten itibaren biz kendi bilgilerimizle konuacaz', demitir. Bunu yakmakla bn-i Sina'nn intikamn burada alm oluyorum. Bu kitab 400 yl nce yakmlard. 400 yl sonra intikamn aldm. unun iin: Batyla, Batnn tp alemiyle hi bir ilikimiz kalmasn. Sembolik olarak yaktm. nc neden, Bat alemi, Trkiye'nin Bat lkesi olduunu ve slam Birlii iinde yeri olmadn dnyor. Ben, bu kitab stanbul'da yakarak mealeyi balattm. Trkiye, slam aleminin lideri olacak kudrette bir lkedir. Bu kitab byk bir mutlulukla ve severek yaktm." Dr. Yafai, aka, bir provakatr olduunu ve laik cumhuriyetle Bat lkeleri arasndaki ilikileri bozmaya altn sylyor. Laik cumhuriyetin bir kenti olan stanbul'un Fatih Sultan Mehmed'in baehri olduunu anlatyor. 400 yl ncenin intikamn aldn aklyor. Kimse kendisinden bunlarn hesabn sormuyor. O da, eylemini vnerek stleniyor. Yl 1984. Kenan Evren Cumhurbakan, Turgut zal Babakan'dr. -3 Ekim 1984: Cumhuriyet gazetesinde Tan Oral'n karikatr yaynland: 'Elhamdlillah Laikiz...' -25 Kasm 1984: Eski Diyanet leri Bakan Yardmcs ve emekli Adana Mfts Cemalettin Kaplan (Hocaolu) kendisini Genel Emir, Ahmet Polat ve Selahattin Yazc'y Emir Yardmclar yaparak slam Cemiyet ve Cemaatler Birlii (CCB)'ni Almanya'nn Kln kentinde resmen kurdu. Cemalettin Kaplan kuruluun hemen ardndan kendi deymiyle 35 tane kitap okuyup "slam Anayasas"n hazrlad. Kaplan'n slam Anayasas'nn baz maddeleri yle: "l- Devletin ismi slam Devleti'dir. 2- Devletin idare ekli slam'dr. 3- Devletin siyasi, itimai, harsi, hukuki, iktisadi ve saire gibi temel yaplarnda ve btn messeselerinde slam dinini esas alr. 4- Hakimiyet kaytsz artsz Allah'ndr. Devlet Reisi, bu hakimiyeti slam Kanunlarna gre ve Allah adna icra ve murakebe eder. 13- er'i hkmler iin asl kaynak; kitap, snnet, icma ve kyastr. Bunlardan bakas er'i hkmlere kaynak olamaz. 38- slam devletinin balang tarihi, slam'n Peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hicretidir. Hicri kameri de hicri emsi de takvimde muteberdir. Ancak devlet dairelerinin almas emsi takvime gredir. 47- Mal ve mlk yalnz Allah'ndr. Allah, insan yerine gre vekil brakm ve bu surette insann mlkiyet hakk olmutur. Bu itibarla, mal ve mlk edinme izni veren de Allah'tr. Ve bu zel izinle mlkiyet hakk meydana gelmitir. 90- lkede slam kltr tam manasyla tahakkuk edinceye kadar zel okullara msaade edilmez. 110- Devletin banda devlet reisi bulunur. Devlet reisine "imam, halife ve emir-ul numunin" gibi unvanlar da verilebilir." -Mart 1985: Milli Eitim Bakan Vehbi Dinerler Darwin'e sava at. Dinerler, okullara kendi yazsnn da yer ald bir rapor gndererek, nl ngiliz bilim adam Charles Darwin'in "evrim kuram"na kar kt ve ders kitaplarnda konuya "bir kanun gibi yer verilmemesini" istedi. Dinerler, rapordaki yazsnda, "Evrim teorisi, ilim ile dini grlerin atmas fikrini ima edici sonular dourmutur" grn savundu. "BACILARIMIZ RTNEMEYECEKSE METRESLERNZ DE SSLENEMEYECEK." -15 ubat 1985: stanbul'da len Cerrahi Tarikat eyhi Muzaffer zak'n cenazesi, binlerce tarikat mensubunun katld bir trenle, Karagmrk'teki Nureddin Bey Tekkesi'nde topraa verildi. Defin izni, 14 ubat 1985 tarihinde alelacele toplanan Bakanlar Kurulu'nun 985/9916 sayl kararyla verildi. Cenaze trenine Nakibendi Tarikat eyhi "Sultan Mahmut Efendi" ve len Cerrahi eyhinin halefi olduu belirtilen Alman asll Haydar (Heiner) Frederic de katldlar. Cerrahi tarikatnn kurucusu Nureddin Mehmed, 1678-79'da stanbul Cerrahpaa'da dodu. 1696-1697'de Ramazaniye

tarikat eyhi Ali Kstendili'nin rencisi oldu ve 1703'te buradan icazet ald. eyh Ali Kstendili, Nureddin Mehmed'e Cerrahi adn verdi. Padiah III. Ahmed'e bavuran Cerrahi Nureddin, padiahn desteiyle Karagmrk'te bir mescid satn alarak tekkeye dntrd. lk Cerrahi tekkesi, 5 Aralk 1703'te ald. lk Cerrahi eyhi Nureddin, l Ekim 1721'de ld. Nureddin'in lmnden sonraki iki yzyl boyunca, stanbul'da Cerrahi tekkeleri ok yayld. Nureddin'in halifelerinden Yahya Moravi kanalyla devlet ynetiminde rol alan Cerrahiler'in son eyhi Muzaffer zak, gmld tekkenin eyhliini Fahreddin Efendi'den ald. eyh Muzaffer zak, 1981 ylnda Trk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Aratrma ve Yaatma Vakf'n kurdu. Muzaffer Efendi'nin sahaflardaki sahaf dkkan, tarikatn nemli bir parasyd. Karagmrk'teki tekke, eyh Nureddin'den bu yana, btn Cerrahi eyhlerinin gmld yer olduu iin kutsal saylr. YEN DNYA DZEN VE YEL KUAK PROJES -l Nisan 1985: Blent Ecevit'in Hamburg Denizlerar Kulb'nde yapt konuma, ABD'nin Yeni Dnya Dzeni adna ortaya koyduu "Yeil Kuak Projesini" ve bunun Trkiye'deki yansmalar demek olan lml slama kay, ya da Trk-slam Sentezi politikalarn nemli lde zmlyordu. nce Ecevit'in bu konumasn izleyelim: "1980 ylnda, Trkiye'de demokrasinin askya alnmasndan ve ask sresinin giderek uzamasndan sonra Trkiye'nin Bat ile olan ilikileri ve organik ba, kanlmaz olarak sarslnca Trkiye d ilikileri asndan drt seenek ile kar karya kald. 1- Tarafsz bir tavr taknmak. 2- Bat ile ilikilerini asgariye ekerek ya da kopararak Sovyetler Birlii'ne yaklamak. 3- Ortadou'daki slam lkeleri ile btnlemek. 4- Giderek daha fazla Amerika'nn yrngesine srklenmek. Eer ikinci dnya savandan sonra Stalin'in saldrgan politikas olmasayd, Trkiye tarafsz bir yol seebilirdi. Fakat o artlarda Trkiye balantsz, tarafsz bir politikay riskli buldu. Sovyetler Birlii'ne yaklamak seeneinin ise birinci seenekten bile daha az ans vard, nk bunu sadece tarihten ald derslerden dolay bamszl ve gvenliini tehlikeye atmamak iin yapamazd. Zaten bu, Sovyetler Birlii'ni de rahatsz ederdi. Sovyetler Birlii; elbette, gneyinde Bat'dan soyutlanm ve Sovyet desteiyle ayakta duran anlayl bir Trkiye grmekten mutluluk duyar. Fakat dnya barnn hassas bir denge ile ayakta durduu bir blgede olduumuz gznne alnrsa, Trkiye'nin uluslararas ilikilerinde keskin bir rol deiikliine gitmesinin blgedeki hassas gler dengesini deitireceini Sovyetler Birlii de bilir. Dou Avrupa'daki, kk sosyalist lkeler bile byle bir ihtimal karsnda endieye kaplrlar. nk eer Trkiye saf deitirerek Sovyet etkisine girerse bu Sovyetlerin kendileri zerindeki basksn arttrmakla sonulanr. Nitekim gerek babakanlm dneminde, gerekse muhalefet lideri olarak Sovyetler Birlii ve Dou Avrupa'daki sosyalist lkelerin liderleri ile grmelerimde, hibir zaman bu lkelerin, Trkiye'nin NATO'dan ayrlmas yolunda bir arzuya sahip olduklar izlenimini edinmedim. Ancak, Sovyetler Birlii Trkiye'nin NATO ya da ABD ile ikili savunma ibirlii erevesinde oynayabilecei baz rollerden rahatsz olabileceini hissettirdi. Trkiye'deki baz askeri ve elektronik tesislerden rahatsz olduklarn hissettirmekten geri kalmad. Fakat bu rahatszlk Trkiye'nin NATO d kalmas yolunda bir istek belirtmelerine hibir zaman uzamad. Bu yzden, yukardaki drt maddeden geriye son ikisi kalyor. Ortadou'daki slam lkeleri ile yaknlamak ve giderek daha fazla ABD'nin yrngesine girmek. Bu iki seenek birbirine o kadar zt deil, birarada yaayabilir ve nitekim bugnk artlarda da yle oluyor." (GLDEMR, Ufuk: evik Kuvvet'in Glgesinde Trkiye. 1980-1984. Sf. 20-21. Eyll 1986)

Ecevit'in izdii panorama ve uygulanan siyaseti bir yana koyalm ve Reagan ynetimine yaknlyla bilinen bir askeri stratejisi olan Barry Rubin'in yeni stratejiyi doktrine ettii szlerine bir gz atalm: "l- Ortadou'da, bloklararas bir atma vardr. 2- Amerikan askeri zihniyeti, blgeye Amerikan askeri sevkedilmesi fikrine kendini altrmaldr. 3- slamn ykselen sesinin blgede, komnizme kar yrtlecek strateji iinde kullanlmasnn yollar aratrlmaldr." (a.g.e: Sf. 20) Bu fikrin, yani SSCB'nin gneyini evreleyen Pakistan, Afganistan, ran, Trkiye ve krfezde Suudi Arabistan'da denetlenebilir, "kanun dairesindeki slam" ile ABD karlar arasndaki doal kesimenin son tahlilde SSCB'ye kar bir 'slam Kart' olarak kullanlabilecei fikrinin Carter ynetimi iindeki ampiyonu, Bakann Ulusal Gvenlik leri Danman Zbigniev Brezezinski'ydi. "Brezezinski, 1977 ylndan beri, irticann komnizme kar bir kalkan olduu grn savunuyordu. ran devrimi sonrasnda New York Times'a verdii demete, Washington'un ran devrimini memnuniyetle karlamas gerektiini; nk son tahlilde slam'n blgedeki Sovyet yanls fikirlerle ideolojik atma halinde olduunu sylemiti." (a.g.e: Sf. 23) Aralk 1979'da Brezezinski plan, SSCB'nin gneyindeki Mslman blgelerine radyo yaynlarn arttrarak yrrle sokuldu. Plan; blgede Pakistan, Suudi Arabistan, Trkiye arasnda anlay birlii kurulmasn ngryordu. Middle East Treaty Organization (METO) plannn meyveleri, Trkiye'de hzla olgunlayor artk. -9 Temmuz 1985: Milli Eitim Genlik ve Spor Bakanl, 1739 say ile Milli Eitim Temel Kanunu'nun 55. maddesi gereince inceledii slam Mecmuasn lise ve dengi okul rencilerine eitim ve retim asndan tavsiye etti. slam Mecmuas, Nakibendi Tarikat'nn en byk kolu olan skenderpaa Dergah tarafndan yaynlanyor. Derginin sahibi olarak, 13 Kasm 1980'de len eyh Mehmet Zait Kotku'nun damad ve dergahn yeni eyhi olan Prof. Esat Coan grlyor. Derginin MEB tarafndan tavsiye edilen 38. saysndaki yazlardan baz pasajlar aktarrsak, 1985 ylnda ulusal eitimin durumu hakknda bir fikir edinebiliriz: "ark syleyen veya seyredenleri tahrik edecek durumda olan bir kadnn videoya alnmas ve seyredilmesi de elbette ki haram olacaktr." "Mzik aleti, slamn kabul ettii bir alet ise, rnein kaval ve def yani kudm dediimiz aletlerle mzik yaplmsa, bunun sakncas yoktur. Veya ney diyelim. Bu aletlere baz alimler fetva verdii iin, aka caizdir. Ama dier alg aletlerini kullanmak hem afii'ye, hem Hanefi'ye hem de Maliki'ye gre haramdr." 'Bir kafirin, rnein Firavun'un, Karun'un veya Ebu Cehil'in rolne girerek kfre dren szler rol gerei sylenirse, bu durumda bu rollerdeki oyuncular kfre dm olurlar. nk kfrn akas da kfrdr." -11 Temmuz 1985: Uak'n Banaz lesi, Kzlcast lkretim Ortaokulu retmeni Ramazan Koca, derste Darwinist felsefe propagandas yaparak rencilerin zihinlerini bulandrd gerekesiyle Banaz Kaymakam Bekir Kaya tarafndan maann onda birinin kesilmesi cezasna arptrld. -24 Temmuz 1985: rdn Bykelilii birinci katibi Ziad Sati, evinden iyerine giderken kimlii belirlenemeyen silahl bir saldrgan tarafndan ankaya'da ldrld. Olaydan sonra Associated Press'in Ankara brosuna telefon eden ve dzgn bir Trkeyle konuan biri tarafndan 'slami Cihad' rgt adna stlenildi. Telefondaki kii, "Sati'yi emperyalizmin ua olduu iin ldrdk. Bundan sonra da bu tr kiilere saldrlarmz srecektir" dedi. Olay, ii terrnn rdn'n Ortadou'da bar planna bir saldrs olarak yorumland. -27 Austos 1985: srail Havayollar El-Al'n Elmada'daki brosu bombaland. Olay 29 Austos gn slami Cihad adl rgt stlendi. -15 Eyll 1985: Milli Eitim Genlik ve Spor Bakam Metin Emirolu, Ankara'da yapt aklamada, "Trkiye Cumhuriyeti'ndeki laiklik, Osmanllardaki laikliin tekaml etmi eklidir" dedi. -18 Eyll 1985: zmir Belediye Bakan Burhan zfatura, "Tarikat olay Atatrk dmanl deildir" dedi. -21 Eyll 1985: l.Ordu ve stanbul Skynetim Komutanl tarafndan yaplan aklamada, stanbul'daki operasyonlarda Hizb-t Tahrir rgtne mensup 10 kiinin yakaland belirtildi.

STANBUL'DAK HZB-T TAHRR stanbul Emniyet Mdrl arivlerindeki bilgilerle hazrlanan bir brifing dosyasnda, Hizb-t Tahririn stanbul'daki rgtlenmesi, rgte ynelik operasyonlar ve rgtle balantl olduu kansyla yakalanan kiilere ilikin u bilgiler veriliyor: "Kk yurt dnda bulunan bu rgtn kurucusu Takuyiddin Nebhani'dir. Takuyiddin Nebhani 1953 ylnda rdn'de yasal olarak bu partiyi kurmutur. 1957 ylnda, rdn hkmeti tarafndan partinin kapatlmas ile parti illegaliteye dm, Lbnan ubesi bata olmak zere rdn, Suriye, Irak, Msr, Tunus ve Sudan'da faaliyet gstermeye balamtr. 1957 ylnda, Takuyiddin Nebhani'nin lm zerine Abdlkadim Zellum gemi ve halen bakan olarak, partiyi bu ahs ynetmektedir. 1967 ylndan sonra yurdumuzda da faaliyet gsteren bu rgtn amac, merkezi Trkiye olmak zere btn Mslman devletlerin dahil olduu er'i bir slam devleti kurmaktr. stanbul'un yaps itibariyle, Trkiye'deki rgtlenme bu ehirde balamtr. rgtn silahl eylemleri bulunmaktadr. rgt eylemlerini hkmet ve devlete kar kkrtmay hedef alan bildiriler datmak suretiyle halka eklinde faaliyet gstermektedir. 1967 ylndan beri,zaman zaman rgt hakknda takibata giriilmi, en son olarak da 1985 ylnda rgtn tm elemanlar ve arivleri ele geirilerek rgt kertilmitir. Halen ilimizde bu rgtn herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadr. 1967 senesinde yaplan operasyonda ilimizde bu rgte ad karan ahslar unlardr: 1- Ali Nihat Eskiolu, 2- Turhan zylmaz, 3- Bekir Yldz, 4- Ali Yldz, 5Mehmet evket Eygi, 6- Erdoan Tnaztepe, 7- Mehmet Sralar. 24.9.1980 ylnda yakalanarak haklarnda dzenlenen tahkikat evrak ile 1.10.1980 tarihinde l. Ordu ve Sk.Ynt. Komutanlnca gzaltna alnan ahslar: 1- Muhammed Gasem Hseyin, 2- Bedreddin Hseyin, 3- Haim Ebubekir, 4Muhammed Ebuergup, 5- Muhammed El Krdi. 12 Eyll 1980 tarihinden sonra Hizb-t Tahrir rgt muhtelif yerlerde Trkiye Vilayeti' balkl bildiriler datmak suretiyle varln ortaya koymutur. limizde 17 Eyll 1985 gnnden itibaren devlet dzenimize ynelik ykc ve blc mahiyetteki bildirilerin atlmas olayndan sonra yaplan sk bir alma neticesinde, 20-21 Eyll 1985 gecesi devam eden seri operasyonlarla rgt yesi 17 ahs, rgtn arivi, rgte ait teksir makinesi, adet daktilo ve 4341 dolarla birlikte yakalanmlardr."

22 Eyll 1985: Hizb-t Tahrir yesi 10 kiiyi de Ankara Emniyet Mdrl ekipleri yakaladlar. -27 Eyll 1985: Nakibendi tarikatnn etkin kiilerinden eyh smet'in Siirt'le yaplan cenaze trenine 20 bin kii katld. -26 Ekim 1985: Denizli'nin ivril ilesinde Belediye Bakan, belediye hoparlrnden dini yayn yaptrd. Konuyla ilgili olarak, DGM Savcl'na ifade veren Belediye Bakan Servet zel, duann sekiz aydr, her perembe gn yaynlandn syledi. Alan dava beraatle sonuland. -28 Kasm 1985: Ankara Keiren Belediyesi, genel tuvaletlerin kapsna ast talimatnamede, tuvaletlere girerken ve karken okunacak dualar ve dini kurallara gre uyulmas gereken dier kurallar belirtti. -18 Mays 1986: Devlet Bakan Kazm Oskay, "Amalarnn her niversiteye bir ibadet yeri amak" olduunu syledi.

-6 Eyll 1986: stanbul Kuledibi'ndeki Neve alom Sinagog'una silahl drt kii tarafndan yaplan saldrda, ayinde bulunan Musevi vatandalardan 23' ld. Sabah 09.15 sralarnda sinagoga giren saldrganlar, nce kapdaki grevliyi, sonra da i kapdaki bir baka kiiyi ldrdler; ardndan kaplar kapatp katliama baladlar. Kanl saldrdan sonra Beyrut, Lefkoe Rum Kesimi ve stanbul'daki haber ajanslarn arayan kimlii belirsiz kiiler, saldry slami Direni, Filistin ntikam rgt ve Kuzey Arap Birlii Tekilat adl rgtler adna stlendiklerini sylediler. ileri Bakan ve hkmet yetkilileri ile stanbul polisi, saldrganlarn iki kii olduunu ve gerekletirdikleri intihar eylemi srasnda paralanarak ldklerini belirtirken; grg tanklar terristlerin drt kii olduunu ve ikisinin eylemden sonra katn ne srdler. stanbul, Ortadou kkenli rgtlerin iddete dayal siyaset ve katliam alan olmutu. -Kasm 1986: Kasm aynda aylk ve haftalk slamc yaynlarn tiraj toplam 500 bini at. Nurcularn 'Zafer'i 10 bin. yine Nurcularn 'Kpr's 5 bin, Nurcularn 'Sur'u 20 bin, Nakibendilerin kadn dergisi 'Mektup' 30 bin, Nakibendilerin 'Altnoluk'u 25 bin, yine Nakibendilerin 'slam' 100 bin, Nakibendilerin kadn dergisi 'Aile ve Kadn' 60 bin, Nakibendilerin 'lim ve nsan' 5 bin, Kadirilerin Trabzon'da yaynlad 't' dergisi 30 bin, yine Kadiriler tarafndan kartlan 'cmal' 70 bin, Konya'da yaynlanan 'Ribad' 20 bin, Nakibendilerin radikallerinin kard 'Mektep' 5 bin, belli lde radikal ve bamsz 'Giriim' 7 bin, MHP'nin islamc kanadnn yaynlad 'Yaz' dergisi 2 bin, 'Kitap' 10 bin, 'ktibas' 7 bin, ran yanls 'stiklal' 3 bin tiraja ulatlar. - l Aralk 1986: Cumhurbakan Kenan Evren, tarikat yurtlarnn Milli Eitim'e devredilmesini istedi. Evren, Denizli'de yapt konumada unlar syledi: "Trk milletini geri kalmlk seviyesine tekrar gtrmek, kalknmamz geciktirmek iin baz gler seferberlik ilan ettiler. Eer ada lkeler seviyesine gelmek istiyorsak, kendimizi gemiin hurafelerinden kurtarmak gerekiyor. Yeter ki ocuklarmzn beyinlerini ykamayalm. Onlar kt ellere teslim etmeyelim. Bugn Trkiye'de birok hayrsever yurt, okul, hastane yapyor. Ama Trkiye apnda gryorum ki baz dernekler hayr yapyoruz diye genlerin beyinlerini ykyorlar. imdi, buradan anne babalara seslenmek istiyorum. Belki geni imkanlar var, bedavaya yatak, bedavaya yemek veriyorlar diye ocuklarnz bu tr yurtlara verebilirsiniz. Ama bu yurtlarda neler alandn bilmezseniz, ocuklarnza ktlk etmi olursunuz. Ben derim ki, eer okullar Milli Eitim Bakanl'na balysa, memlekette Tevhid-i Tedrisat Kanunu varsa, yurtlarn yani burada okuyan ocuklarmzn kalaca yurtlarn idaresi Milli Eitim Bakanl'na ait olmaldr. Eer lalettayin kiilere veya birtakm derneklere ocuklarmz teslim etmeye kalkarsak, ite o zaman kt bir rnek tekil eder ve eit eit dernekler oluur. Bu dernekler vastasyla ocuklarmzn arasna sa-sol ve anari tohumlan ekilebilir. Eer o yurtlar yaptran dernekler, bunu bir hayr maksadyla yaptryorsa, kendi okulunu kendin yap kampanyas gibi yurdu yapanlar bunu Milli Eitim'e teslim ederler, siz bunu ynetin derler. Bunun bir yolunu bulmak lazm. Eer bunun iin bir kanun lazmsa kanun karmak gerekir. Eer ocuklarmz yanl yollara srklemek istemiyorsak, yurtlarn idaresini devletin ynetimine vermek gerekir. ocuklar ya aatr; nasl eilirlerse o biimi alrlar. Bunu bildikleri iin onlara el atmaktadrlar. nk baz konular vardr, ksa vadeli, bazlar uzun vadelidir. Uzun vadeli alanlar ileriyi grerek baz tedbirleralrlar. O halde bunlar bilerek, o tehlikeleri sezerek gerekli tedbirleri tmden almak gerekir." Evet. Evren'in syledikleri doru. Yurt dedii Kuran kurslarn yaptranlarn amac, hayrat deil eriat. Bu da tamam. Bu alma eriatlarn uzun vadeli bir plandr. Evet. Tevhid-i Tedrisat Yasas varsa Kur'an kurslarnn olmamas, buralar Milli Eitim'in ynetmesi esastr. Evet Bunlarn hepsi, doru saptamalar. Tamam da. Eski general, yeni Cumhurbakan Kenan Evren, 12 Eyll 1980'de, bu lkede darbe yapt. Darbeden sonra yaklak drt yl, lkenin mutlak hakimiydi. stedii her eyi yapabiliyordu. Elli ksur kiiyi beslemeyip asma karar kendilerinden kyordu. O zaman, Kur'an kurslarnn durumundan, Tevhid-i Tedrisat Yasas'ndan, uzun vadeli planlardan, dier bir dolu eriat almadan haberi yok muydu? Eski bir MSP adayn kendisi ynetimin en nne getirmedi mi? Halkn her karsna ktnda nasihatlerini ayetlerle, surelerle inandrc klmaya almad m? Tm siyasileri Zincirbozan'a, cezaevlerine tkarken, Adyaman'n Menzil kyndeki eyh Rait

Erol'a gc yetmeyen kendisi deil miydi? Trk imamlarn maalarnn eriat Suudi rgt Rabta tarafndan denmesine ilikin kararnameyi imzalayan kimdi? Doann ve toplumun boluu affetmediini ve bir yolla doldurduunu, sosyalist, sosyal demokrat, demokrat, devrimci, laik, ada, ilerici kim var kim yoksa lkenin mutlak hakimi olduu dnemde nasl ezdiini, eriatlarn da bu boluu doldurarak hzla gelitiini anlayamad m? Neyse. Biz eriatlar da, Evren'i de tanrz. -8 Aralk 1986: Resmi Gazete'de 'Bereket Vakf'nn kuruluu ilan ediliyor. Kurucular: Ahmet Hamdi Topba, Osman Nuri Topba, Mustafa Latif Topba, Al Baraka zel Finans Kurumu, Ahmet Yahya Kil, Mehmet Demirta, Adnan Bykdeniz, Yaln ner, Mehmet Cahit Srmeli, Kemal Unaktan, Abdullah Tvmkl, Abdullah Sert, Muammer Dolmac, lhan Kmk'tan oluan vakfn amac; dinsel eitim burslar vermek, konferanslar dzenlemek, dinsel amal yaynlara mali destek salamak. Vakfn kurucularndan Topba'lar, Nakibendi tarikatnn iki byk kolundan biri olan Erenky dergahnn eyhleridir. Erenky Nakibendilerinin byklerinden Eymen Topba ise Anavatan Partisi'nin stanbul l Bakanl'n da yapan nemli bir kurucusudur. Vakfn, Topbalar dndaki dier kurucularndan Kemal Unaktan, Eymen Topba ve Korkut zal'n Suudilerle birlikte kurduu Hak Yatrm ve Ticaret A..'nin Ynetim Kurulu yesi, Yaln ner ayn irketin Genel Mdr. -8 Ocak 1987: Erzurum Atatrk niversitesi lahiyat Fakltesi retim yesi Do. Dr. Hseyin Varol, YK Bakan hsan Doramac'y trban yasa nedeniyle sert bir dille eletirdi ve "Doramac kafirdir, adamn esas dini nedir, bilinmiyor", dedi. -26 Aralk 1986: Kara Kuvvetleri Komutanl Okullar ve Eitim Merk. Daire Bakanl'nn 3950-38-86/ Ortart. .2687 sayl yazs: "Son gnlerde kamuoyunda gncelliini koruyan irticai faaliyetler ile ilgili haberler arasnda, askeri liselerdeki Nurculuk faaliyetlerine de geni yer verilmi ve askeri liselerdeki uygulamalara ait doruya yakn bilgilerin basnda yer ald grlmtr. zellikle Nokta dergisininin 51. saysnda askeri liselerle ilgili aklamalarn, iimizden birisi tarafndan szdrld intiban vermektedir. Okul komutanlklarnca bu veya buna benzer her trl konuda, basnla, sivil veya askeri dernekler ile muhatap olunmayacak ve bu tr mracaatlarn Genelkurmay Bakanl'na yaplmas gerektii mnasip bir dille belirtilecektir. rencilerin irticai ve dier ykc-blc akmlara katlmamalar iin Atatrklk ve T.C. nkilap Tarihi dersinde; Atatrk ilkeleri ve milli deerlerimizin retilmesine arlk verilecektir. Ayrca, okul komutanlklarnca tespit edilecek retmenler tarafndan, zellikle sosyal derslerde, ders balangcnda veya bitiminde 5-10'ar dakikalk faaliyet ierisinde, ilenen konu ile balantl olarak ve zellikle milli gnlerimiz vesile edilerek Atatrk'n gr ve dnceleri ile milli deerler konularnda konumalar yaplacaktr." -16 Ocak 1987: Cuma namaz kldktan sonra yrye geen 4 bin kiilik bir kalabalk, Eminn'nden Caalolu'ndaki vilayete kadar yrye geti. "Mslman Trkiye" diye slogan atan grup, barts yasan protesto etti. -17 Ocak 1987: slamc Kurtulu rgt, Ankara Bahelievler'deki bir parfmeri maazasna saldrd. Maazaya molotofkokteyli atan saldrganlar, olay yerine "Baclarmz rtnemeyecekse, metresleriniz de sslenemeyecek" yazl bir pankart braktlar. -l ubat 1987: slami anlaya aykr hareket ettii ileri srlen taksi ofr Zafer Toplu, cierleri sklerek ldrld. Toplu'nun cesedi Yalova'dan denize atld. -9 ubat 1987: 'Muzr Mzikal' adl oyunun sahneye konulduu an Tiyatrosu kundakland. Sanat Ferhan ensoy, oyun boyunca tehdit edilmi hatta olaydan ksa bir sre nce eriat genler oyun srasnda tiyatroyu basmlard. -26 Mart 1987: Cumhuriyet gazetesindeki kk bir haber, "stanbul niversitesi'nin de destekledii kitaptan: Atatrk, slama en zarar veren saldrlarn ncs" baln tayor. Habere gre, Mevlana Seyid Ebul Ala Mevdudi'nin ansna biraraya getirilen 22 makaleden oluan kitap, 1979 ve 1980 yllarnda iki kez basld. Basm ngiltere'deki slam Vakf ve Cidde'deki Suudi Yaynevi tarafndan ortaklaa stlenildi. Kitabn giriinde "Hamiler Komitesi"nin listesi yaynland. Listeye gre, kitap dnemin Suudi Arabistan Yksek Eitim Bakan eyh Hasan bn Abdullah El eyh, Endonezya eski Babakan Muhammed Nasr, Pakistan Adalet Bakan A.K.Brohi

ve stanbul niversitesi slam Aratrmalar Enstits Direktr Yardmcs Salih Tu'un himayelerinde, Hurid Ahmet ile Zafer shak Ensari tarafndan yayna hazrland. slam Perspektifleri adn tayan kitabn 313. sayfasnda, Hamid Algar tarafndan kaleme alnan "Said Nursi ve Risale-i Nur: Gnmz Trkiye'sinde slama Bak" adl makaleye yer verildi. Algar, 22 sayfalk makalesinin giriinde u grleri dile getiriyor: "Mustafa Kemal Paa'nn modern dnyada slama en erken ve zarar verici saldrlarn ncs olduu ok iyi bilinir. Halifeliin kaldrlmas, ar bir milliyetiliin desteklenmesi, eriat hkmleri yerine ithal Avrupa yasalarnn getirilmesi, medrese sisteminin kaldrlmas, tarikatlarn yasaklanmas sonucunda Trkiye'de geleneksel slam yaam darmadan edildi. Trkiye'de slamdan uzaklama, dier Mslman lkelerden ok daha hzl gerekleti." Bu satrlarn hamisi olan komitedeki ..slam Aratrmalar Enstits'nn Rabtat-l Alem-l slam (Rabta) ile ibirlii yapt Uur Mumcu tarafndan kantlanmt. KARA SES'N MEDRESESNDE TECAVZ EDLEN KIZIN YKS -28 Mart-5 Nisan 1987: ankaya Mfts Nuri Ylmaz, orum Alaca Mfts smail Dere, Van Mfts Mehmet Erpolat ve Kula Mfts Ahmet Erdoan'dan oluan irat ekibi; Van ilindeki askeri birliklerde, 100. Yl niversitesi'nde, Erci ve Atatrk liselerinde ve camilerde vaaz verdi. -Mays 1987: TC HV.K.K. 2.Taktik Hava Kuvvet Komutanl tarafndan "rticai Faaliyetler" konulu, STH:3590-87KK.. numaral yazl emirde yle deniyor: "1.lgili emir ile lojmanlar blgesinde baz personel ve ailelerinin, sosyal seviyemize uygun olmayan, belirli tarikatlarn simgesi haline gelmi kyafetler ile dolat, Atatrk ilke ve inklaplarna aykr tutum ve davranlar ierisinde olduu belirtilmitir. 2. Durum yakndan takip edilmektedir. Tutum ve davranlarn deitirmemekte srar eden personel, her kademedeki amir ve komutanlar tarafndan ikaz edilecektir. kaza ramen dzelme olmad takdirde, o personel hakknda yasal ilem yaplacaktr. 3. D ve Nizamiye'de arafl, skma bal, tarikat kyafeti eklinde uzun ve kapal giyimli kiiler ismen tespit edilecek, varsa lojman giri kartlar alnacak ve lojman blgesine sokulmayacaklardr. 4. Bu emir, tm personele tebli edilecek ve toplu olarak okunacaktr. Rica ederim. Siyani Tatan, Hava Korgeneral. Komutan." - 3 Mays 1987: irin Tekin 17 yandayd. rencilerin demokratik haklarn savunuyordu. Oru tutmuyordu. O, ramazan gn Van 100. Yl niversitesi'nin karsndaki kahvede oturuyordu. Elli kadar bakl, sopal eriat geldiler. Kendilerine "slamn Bekileri" diyorlard. Kendilerine mukalete (ldrme) emrolunduuna inanyorlard. irin Tekin, oru tutmad iin ldrlmt. - 17 Haziran 1987: Trkiye'ye resmi bir ziyaret yapan ran Babakan Mir Hseyin Msavi, programnda Ant-Kabir ziyareti varken, ani bir deiiklikle Konya'ya giderek Ant-Kabir yerine Mevlana trbesini ziyaret etti. Ana muhalefet konumundaki SHP'nin Genel Bakan Erdal nn, "Trkiye Cumhuriyeti ve onun kurucusuna sayg gstermelidirler. Biliniyorlarsa retmek gerekirdi. Sayg gstermeyenlere bu saygy retiriz. Gstermeyenleri buraya almayz. Trkiye tarihinde byle bir olay olmad", diyerek, Babakanlk binasna siyah elenk brakt. Babakan Turgut zal ise Msavi'ye tepki gstereceine, nn'ye bu hareketi yaktramayacan sylyordu. Mir Hseyin Msavi, bu tavrn nedenini soran bir gazeteciye, "Trkiye'nin kurucusu Atatrk ile temeldeki grlerimiz tamamen farkl, biz ondan ok ayr dnyoruz. Bu gr ayrlklar varken, Ant Kabir'i ziyarete gitseydik, mnafk olurduk. ki yzl davranm olurduk", yantn veriyordu. 6 EYLL REFERANDUMU- ESKLER DNYOR - 6 Eyll 1987: 12 Eyll darbecilerinin eski politikaclara koyduu 10 yllk siyaset yasann kaldrlmas tartmalar, yle boyutlara ulat ki, Babakan Turgut zal, konunun bir referandumla zlmesini nerdi. neri kabul edildi.

Referandum, 6 Eyll 1987 gn yapld. Semenlerin yzde 50.25'i, yani 11 milyon 654 bin 696 semen yasaklarn kalkmasn, yzde 49.77'si, yani 11 milyon 548 bin 016 semen ise yasaklarn devam etmesini istiyordu. Sleyman Demirel, Blent Ecevit, Alpaslan Trke, Necmettin Erbakan ve yasak kapsamna giren dier eski politikaclara, politikaya dn yolu almt. -25 Eyll 1987: Siyaset yasa kaldrlan Necmettin Erbakan ve 17 eski MSP'li, dzenlenen bir trenle Refah Partisi'ne ye oldular. -11 Ekim 1987: Refah Partisi 2. Olaan Genel Kurulu yapld. Genel Bakanla tek aday olan Necmettin Erbakan getirildi. -22 Ekim 1987: Tercman gazetesinde Tahir Hackadirolu imzasyla kan "Kaplan, ran'n hizmetine girdi" balkl habere gre, Kaplan grubu 1987 ylnda Ahmet Polat grubunun ayrlmasyla atlad. Ahmet Polat, Selahattin Yazc, brahim Kaba, zzet zdemir, Mustafa zelik, Mahmut olak ve Alaattin zdemir bir bildiri yaynlayarak; Cemaleddin Kaplan'in Snnilikten ayrlp ii olduunu ve yolsuzluk yaptn belirttiler. Ahmet Polat ve arkadalarnn bildirisinde, Kaplan'n, 60 bin Mark ile ortak olduklar Kar-Bir irketinin iflas fetvasn nedensiz verdiini ileri sryorlar; Kln Ulu Cami-i'de 44 bin Mark yolsuzluk yapan bir kiiyi sadece taraftar olduu iin koruduunu belirtiyorlard. Polat ve arkadalarnn bildirisinde Kaplan'n, toplanan paralarla oluna son model bir otomobil ald ne srlrken, Kaplan'n ynetimindeki bir medresede bir kzn tecavze urad da aklanyordu. slamc siyaset akm incelendiinde, eriat kadrolarn en byk zelliklerinden biri olarak "hedonizm" kavramyla kar karya kalyoruz. Demirel'in "kendim iin bir ey istiyorsam namerdim" szn, eriatlarda "her eyi Allah adna istiyorum" biiminde grebiliyoruz. Her eyi Tanr adna istiyor grnmenin cilas kazndnda ise, karmza, "her eyin eriat kii veya rgtlenmenin kendi adna" istenmesi gerei kyor. Her eyi kendi adna veya eriat rgtlenme adna isteme keyfiyeti, "bu dnyada" daha iyi ekonomik ve siyasal egemenlik ilikileriyken, "br dnyada" ise snrsz zevk ortam sunan cennetin elde edilmesi oluyor. Bu verileri "hedonizm" olarak yarglayabilir miyiz? Evet yarglayabiliriz ve formlasyonu, "Aslnda her eyi kendim iin istiyorum" halinde grebiliriz. Yllardr, kamuoyunda "Kara Ses" olarak bilinen Cemalettin Kaplan (Daha sonra beenmeyerek Hocaolu yapt) ile ilgili bu olay da hedonizmin bir yansmas olarak deerlendirebiliriz. Ne yapm Kaplan? Kaplan'n ne yaptn kamuoyu ilk olarak 1987 ylnda Kaplan grubundan ayrlan ekibin 1987 Ekim'inde yazp yaynladklar mektuptan reniyoruz. Yllarca Milli Gr adl eriat rgtte, daha sonra da ayrlarak kurduklar slami Cemiyet ve Cemaatler Birlii'nde Kaplan'n en yakn alma arkadalar olan brahim Kaba, zzet zdemir, Ahmet Polat, Selahattin Yazc, Mustafa zelik, Mahmut olak, Alaattin zdemir adl hocalar tarafndan Cemalettin Kaplan'a hitaben yazlan mektubun 15. maddesinde yle deniliyor: "Cemaatn parasndan 60 bin DM'Ik bir mebla ayrarak ortak olduunuz Kar-Bir'in iflasn hangi fetvaya gre verdiniz? Bu firmaya aln terini silerek kazancndan 65 bin DM koyan Ahmet ifti'nin bu aln terini haa slamda olmad halde neye gre hatrdnz? Yine Kar-Bir firmasn altrmak iin gerek birtakm ahslardan alnan paralar ve gerekse bankadan faizle alnan paray neye gre aldnz ve nasl hallettiniz? Kln Ulu Cami'deki 44 bin DM, takriben 25 milyon TL. yapyor; (1987 hesabna gre 25 milyon, 1994 kuruna gre 880 milyon lira eder. HN) yolsuzluu yapan kiiyi sadece taraftarnz olduu iin slami hangi kaideye gre himaye ettiniz? Sekiz nfustuk bir aile, ki u anda iki dairede oturmaktadr, btn masraflaryla ayda 6 bin 500 DM'Ik (1994/ Austos kuana gre 130 milyon TL) bir harcama yapld halde kendinizi halka 'sahabe hayat yayorum' demek suretiyle acndrmaya altnz. Bizim hi birimizin altnda deil son model, eski bir araba bulunmad halde olunuza son model Renault taksiyi, nereden ve kimin parasyla aldnz? Stuttgart'n Ebersbach kentinde bulunan Yamur Yamur isimli bir mslmann cemiyete verdii para ki, bu cemiyet kendi idarendedir, parasn almas hususunda yazd mektuplar cevapsz kalnca bizatihi size 'Hocam, sen slam devleti kursan byle mi idare edeceksin? slam dininde bakalarnn hakkn yemek var mdr? Yoksa slam devletinde, gl olan zayf hakkn vermeyecek midir?' diyerek sizi sktrd anda 'Ben emir veririm, paran desinler, fazla uzatma' dediin halde u ana kadar bu adamn parasn neden dettirmediniz?"

Mektuptaki, Cemalettin Kaplan'a ynelik sulamalar yenilir yutulur gibi deil. Bir defa, aktan aa Kaplan'in 109 bin Alman Markn evresindekilerle birlikte amiyane tabirle "i ettii" iddias hangi ideolojiye, hangi rgtlenme modeline, hangi liderlik anlayna sar; anlamak mmkn deil. Satr aralarna dikkat edildiinde slamc ekonominin temel yasaklarndan biri olan faizin, Kaplan tarafndan alnd ve zimmete geirildii iddias da cabas. Vaazlarnda, nutuklarnda, konferanslarnda "faiz haramdr" diyen bir rgt liderinin faiz almas nasl aklanabilir? slamc rgt iin eriat mcadelesi yolunda kullanlmak zere toplanan paralarla Hocaefendi Hazretlerinin oluna otomobil ald, ayrca geimini ayda 130 milyon civarnda bir paraya el koyarak salad iddialar da mthi. Bu adan bakldnda eriatlk, iyi bir "meslek" olarak grnmyor mu? Kaplan'in radikalizminin sebebi hikmetinin altnda mesleini srdrebilme abasn arama hakkmz douyor mu, domuyor mu? Bu bildiri/mektup zerine, gazeteci Tahir Hackadirolu Kaplan'la bir grme yapyor. Yolsuzluklar konusu sorulduunda Kaplan sadece ve sadece drt tmcelik bir yant veriyor: "Bu iftiralar yalan zerine bina edilmi. Yalancnn mumu yatsya kadar yanar. Bizden ayrlanlar yalanla, iftirayla benim iimi bitirecekleri dncesindeydi. Yzmz ak, kimseden ekindiimiz yok." Yant bu kadar. 100 bin Alman Marknn ne olduuna ilikin hi bir aklama yok. Hepsi de yuvarlak laflara dayanan drt tmceyle bu kadar hesap veriliyor. yle ya, o hesabn br dnyada, 'Mahkeme-i Kbra'da vermeyi dnyor. Mahkeme-i Kbra dedik de... Orada verilecek bir hesap daha var galiba. Tahir Hackadirolu imzasyla yaynlanan habere dnersek, medresede okuyan bir kzn imam nikah ile, zorla evlendirilmesi olay var. Bu konuyu biraz amakta yarar var. Olayn asl fasl u: Cemalettin Kaplan'n, Kln'de, "sava kadrolarmz yetitiriyoruz" dedii bir "medresesi"; yani yatl eriat okulu var. Burada, 16-22 ya grubundan 90 kadar Trk kz ve 100'den fazla erkek bulunuyor. Yurtta renim gren kzlardan 18 yandaki Hatice Krolu, Emir-l Umum Cemalettin Kaplan'n Ba Polis (Emniyet Genel Mdr) ilan ettii Hasan Basri Kkbulut ile zorla ve imam nikahyla evlendiriliyor. Hatice, bu evlilii evlilik olarak kabul etmiyor. Namusuna bir saldr olarak deerlendiriyor ve intihara kalkyor. Gen kz olay yle anlatyor: "Nikah 24.7.1987 Cuma gn kyld. Vaize gidiyoruz diye medreseden ktk. Sabah dokuz sralar idi. Metin Kaplan'n evine vardk. Aa kattan ahit getirdiler, ya nikah kydrrsn, ya elimizden kurtulamazsn dediler. Aslnda nikaha asla raz olmadm. Bana ilk teklif ettiklerinde, 'hayr' syledim. Sonradan nasl oldu ise kendimden haberim yoktu, sanki uyuturucu madde alm gibi iki dnya arasnda yayordum. Bizi ilk grtrdkleri vakit 'Cemalettin Hoca'nn her eyden haberi var' dediler. Hocan, senin iin hi kt dnr m, dediler." Tehdit var. Nitekim uygulanyor da. Hatice'nin babas bu ara izinli olarak Trkiye'ye gideceinden henz nikah kylmadan kzn da gtrmek istiyor. Kaplan, kzn derslerini bahane ederek Hatice'yi alkoyuyor. Hatice anlatyor: "Babamlar Trkiye'ye izine gitmilerdi. Sonradan Trkiye'ye gittim uakla... Babamlara hibir ey syleyemedim. Bunalm iinde yayordum, intihar bile gznne aldm." Ailenin tepkisi zerine Cemalettin Kaplan, Hatice'nin babas Dursun Krolu'na bir mektup yazyor: "Mektubu size yazmaktaki kastm: Bu iten son derece zgn olduumu ve bu ite, benim asla haberim olmadn ve benim byle bir ie evet dememe, ne ahsmn ne de bulunduum mevkiin msaade etmediini ve byle ilerin medreseye zarar vereceini bildiimi size bildirmektir... ...Hatta akdin yapldn da bugnlerde duydum. Byle bir noktaya gelindiini henz tahkik de etmi deilim ve Metin ve ocuklarnn o tarafa gelip hanmnn Tbingen'de ileri geri konutuunu bu akam duydum. Canm iyice skld. Ve u andaki kanaatim odur ki, bu ite sulu Metin'in kars ile Hatice'dir. Kur'an da yle demiyor mu: Kadnlarn hilesi byktr." Hocaefendi olay zyor!.. Hem de nasl... Kzcazn istei dnda imam nikah ile evlendirildiini inkar etmiyor. imdi brakalm bu kavramlar ve olayn adn koyalm. Cemalettin

Kaplan, olu Metin Kaplan'n evinde, kendi Emniyet Genel Mdr Hasan Basri Kkbulut'un gen kza tecavz ettiini kabul ediyor ve buna cannn ok skldn sylyor. Sonra da suluyu buluyor: Metin'in kars ile gen kz... Bunu da Kur'an'a dayandryor:Kadnlarn hilesi byktr... Nasl mantk ama? Hem tecavze uruyorsunuz, hem sulu kyorsunuz. Bata sylediimizi tekrarlayabiliriz. Btn bunlar slamclk giysisi giydirilmi bir kandrmacann apak gstergeleridir. -10 Kasm 1987: Refah Partisi Genel Bakan Necmettin Erbakan, Atatrk'n lm yldnmnde Gaziantep'te unlar syledi: "ktidara gelmemiz halinde bartsn milli kyafet yapacaz. Her ileye bir mam Hatip Okulu aacaz. Kuran kurslarnn saysn arttracaz. Lise ve dengi okullarda din derslerinin yansra tefsir ve hadis derslerini de okutarak manevi kalknmay salayacaz." -29 Kasm 1987: Erken genel seimlerin arefesinde RP Genel Bakan Necmettin Erbakan, Adyaman'n Menzil (Durak) kynde eyh Rait Erol'u ziyaret etti. Ayn gnlerde, ANAP'l Hasan Celal Gzel de eyda Hazretleri'nin ziyaretindeydi. -10 Ocak 1988: "Ordu, birliklerini uyard", "Fetullahlara Dikkat" balyla 2000'e Doru dergisinde yaynlanan haberin ekinde, 3. Kolordu Komutanl'nn 25 Kasm 1987 tarihli raporuna yer veriliyor. Fetullahlarn alma yntemlerini anlatan rapor yle: "Fetullah Glen yanls Nurcu kesimin tasar ve metodlar. 1. Yaygn ve yaplmaya bal olarak geni bir taraftar kitlesine sahip olduklar yurt iinde ve yurt dnda toplam 4 milyon civarnda mensuplar bulunduu bizzat Glen'ci evreler tarafndan ifade edilmektedir. 2. Nihai amalar, dier irticai unsurlarda da olduu gibi Trkiye'de eriat dzenini hakim klmaktr. Ancak bu ama oluturmaya ynelik almalarda "slamiyetin Yaanmas" olarak belirtilmektedir. 3. Fetullah Glen yanls grubun balca zellii; propaganda, eitim ve kadrolama srecini takip eden dnemde slami bir devrim ile amaca ulamaktr. 4. Muhtemel devrim iin iki temel unsurun gereklemesine bal olduu kanaatindedirler. a. Yurt iinde oluturulacak zemin. b. Yurt dndan temin edilecek imkanlar. 5. Yurt iinde propaganda ile Trk halknn bilinlendirilmesi, bu kitlenin kaytsz artsz desteinin salanmas iin eitim ve finansman teminine ynelik faaliyetlere hz verilmitir. 6. Yurt dndan temini planlanan imkanlar ise Suudi Arabistan ve Msr gibi baz lkelerin desteklerinin salanmasdr. 7. Devrime hazrlk sresince: a. Siyasi ve idari kadrolarda grev alan Nurcu kiilerin, hkmetleri eriat ilkeleri paralelinde ynlendirmeye alacaklar b. Nur akirtlerinden (renciler) 3000 kiilik intihar komandosu grubu yetitirilerek devrime hazr hale getirilecei. c. Orduya szlarak subay, astsubay ve askeri renciler arasnda taraftar kazanlaca. d. Dier irticai unsurlarla ibirlii imkannn aranaca ve lkc kesimle Trk-slam sentezinde diyalog kurulduuna dair haberler intikal etmitir. 8. Bilinlendirilen genliin, davaya salayaca faydalar nedeniyle kadrolama almalarnda faaliyet alan olarak; a. Askeri okullar b. Polis kolejleri c. retmen okullar ve baz faklteler hedef olarak seilmitir. 9. retim kurumlarnn sralamasnda askeri okullarn ilk sray almas, anlan kesimin orduya szma konusundaki kararlln gstermektedir. 10. irticai faaliyetleri nedeniyle ilikileri kesilen askeri rencilere ramen, hala askeri rencilerin mevcut olduu, hatta pek ok sayda Nurcu subayn orduda faaliyet gsterdii anlan kesim yanllarnca ifade edilmektedir. 11. Nurcu kesime ait olduu belirlenen baz okullardaki rencilerin askeri okullara girebilmelerini temin maksadyla devlet okullarna kaydrlmalar ve buradan mezun olmalarnn salanmasna allmaktadr. Asl Gibidir. brahim uhadar. Top.AIb. KK ve Emn.Sb. Aslnn Aynsdr.Trkyaar Yank. Top.Kur.yzb.sth. ve KK .Md.V.

Asl Gibidir.A.Nazmi Solmaz. Top.Kur.Kd.Alb.sth. ve KK .Md."

Drdnc Blm SVAS'A DORU BUGN TRBAN, YARIN FES -18 Nisan 1988: 2000'e Doru dergisinde, ah'a kar sol muhalefetin nderlerinden Bahman Nirumand'la yaplan bir rportaj yer alyor. 1987'de "ran Soluyor iekler Parmaklklar Ardnda" adl kitab Trke'de baslan Nirumand"la yaplan rportajn son blm, Trkiye ve ranlama zerine yazarn ngrlerine ayrlm. yle deniyor: - Soru: Bahman, ran'daki devrim Trkiye'ye srayabilir mi? Trke propaganda yaynlar, mollalarn bu yollu niyetleri olduunu gsteriyor. Trkiye'deki genel gr, ran usul bir slam devriminin Trkiye'de olamayaca ynnde. eitli nedenler saylyor: 1. Trkiye'de ounluk Snni, Ehli Beyt ve hilafet yznden Snnilerle iiler arasnda, geleneksel anlamazlklar var. Trkiye'deki geleneksel slamclar, ran' kendilerine model olarak grmyor. 2. Trkiye'de ne Humeyni gibi halk peinde srkleyebilecek bir nder, ne de ah gibi bir ortak dman var. ok partili dzen, iktidar yolunu slamclara da ak tutuyor. 3. Trkiye'de din adamlar devlet tarafndan eitilip devlet memuru olarak alyorlar. ran'daki gibi zekat toplayp zerk medrese aamyorlar. 4. Trkiye'de ran'daki mcahitler gibi slamc ve toplumcu grlerin sentezini yapan rgtler yok. 5. Atatrk'n reformlarnn ve laiklik ilkesinin Trk toplumunda kkl bir yeri vardr. Bu konudaki grleriniz nelerdir? - Yant: "slam gelenekilii, oktan beri ran'a ve iilere zg bir sorun olmaktan kmtr. Dier slam lkelerine bir gz atalm. Fas, Sudan, Msr, Pakistan ve hatta Filipinler'de bile -ki bunlarn hibirinde iiler ounlukta deil- slamclar nfuz kazanmaktadrlar. Bu, Humeyni'nin marifeti deil, tarihsel bir olgu. Bu gelimeleri, tarihsel konumu kapsamnda grmezsek nemini kmsemi oluruz. Az gelimi veya az gelitirilmi lkeler iin imdiye dek iki ana model vard: Batnn nerdii monetarist model ve Dounun nerdii sosyalist model. Benim kanmca her iki yol da bu lkeleri kmaza sokmutur. Her iki model de yalnzca iktisadi sorunlar zmeye kalkp ok nemli bir etkeni, halkn kltrel benliini nemsememitir. ran'daki devrim bir snf kavgas deildi. lk ba kaldranlar lmpenler, yalnayaklar deildi; orta snft. Orta snfn durumu iktisadi ynden ok iyiydi ve iktisadi durumu iyi olduu iin kendine bir kimlik arad; siyasal haklar istedi. Yirmibe yllk bir baskdan sonra bir patlama oldu; bir, kiilik arama kaygs kt ortaya. Bir kltr devrimine dnt ran'daki devrim; slam, kimlik sorusuna bir yantt. Bana kalrsa yanl bir yant, ama bir yant, Batllama sreci, Batdan doru-yanh her eyin alnmas, uyduruk bir kltrn domas, toplumu bir kimlik buhranna sokmutu. ok eski bir gelenei olan, halkn geni kesimlerinde, zellikle de alt tabakalarda kk salm olan slam, yepyeni bir kiilik vaadediyordu kitlelere. Bana kalrsa ayn kimlik buhran Trkiye'de de var. Grne aldanmamak gerekir. On yl nce bana, ran'da slam Devrimi olur mu, diye sorsaydnz, basardm kahkahay. Trkiye'de ounluun Snni olmasnn hi nemi yok. slam gelenekilii Snniler arasnda da yaygn. Laiklik ilkesine gelince, kitleler ideoloji uruna gzn bile krpmadan bu ilkeden vazgeerler. u anda Humeyni gibi bir nder olmamas da hi sorun deil. Zaman gelince, kitleler hazr olunca bir gecede bulunur byle biri. ran'da olaylar patlak verdiinde, kimse Humeyni'nin adn bile bilmiyordu. 15 yldr srgndeydi, adn anan yoktu. Birdenbire ortaya kverdi. Solcularla slamclar arasnda, daha nce ran'da da ibirlii yoktu. Akla gelecek ey deildi, byle bir ibirlii. Mcahitlerin bat toplumcu yanlar vard; ama aslnda slamc grtendiler, solcu deildiler. Bana kalrsa Trkiye'de bu sorunlarla yakndan ilgilenmek, halk aydnlatmak gerekir." -10 Mays 1988: Babakan Turgut zal'n 82 yandaki annesi Hafize zal, 17 gndr tedavi grd Haydarpaa Numune Hastanesi'nde ld. Cenaze treni 12 Mays gn yapld. Hafize zal, Sleymaniye Camii'ne getirildi. Tabutunun stne, milletvekili Leyla Yeniay Kseolu'nun

ei, Mustafa Kseolu'na Suudi Arabistanl bir eyh tarafndan hediye edilen Kabe'nin el rgs rtld. stanbul Valisi Cahit Bayar ve dnemin 1. Ordu Komutan Doan Gre, trene gelenleri cami kapsnda karladlar. Cenaze namaznn klnmasnn ardndan tabut, eller zerinde Kanuni Sultan Sleyman Trbesi'nin yanndaki Osmanl hanedannn mezarlnn bulunduu avluya gtrld. Hafize zal burada, daha nce gmlen Nakibendi Tarikat skenderpaa Cemaati Lideri eyh Mehmet Zait Kotku'nun mezarnn yanma gmld. Tren srasnda tabutun yannda bir baka nl Nakibendi eyhi, Gnenli Mehmet Efendi ile DGM'de laiklie aykr propaganda yapmak suundan defalarca yarglanan Mahmut Hoca (Mahmut Ustaosmanolu) bulundular. -13 Kasm 1988: zmir'deki Ocak gazetesinin sahibi Acar Tuncer, 2000'e Doru dergisine yapt aklamada, zmir Belediye Bakan Burhan zfatura'nn Ik tarikatndan olduunu ve makam arabasyla, Balova'daki Erzurumlu Sabahattin Hoca'y ziyarete gittiini syledi. -26 Aralk 1988: Turgut zal'n yol gstericilii sonunda, 60 ANAP'h milletvekilinin nergesiyle yasalaan 3511 sayl Yksek retim Yasas'nda deiiklikler yapan yasa yrrle girdi. nerge tartlrken SHP Tunceli Milletvekili Kamer Gen, tepkisini, "Bugn trban, yarn fes ve araf. Atatrk ilkeleri elden gidiyor", szleriyle dile getiriyordu. Yasa deiikliiyle "Yksek retim kurumlarnda dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve koridorlarda ada kyafet ve grnmde bulunmak zorunludur. Dini inan sebebiyle, boyun ve salarn rtl veya trbanla kapatlmas serbesttir" hkm getiriliyordu. "Yani, tane kz, be tane kz ban yle sard, byle sard diye Trkiye'ye irtica m gelir?" diye demeler veren zal ve partisine de ancak, byle "hem ada hem tesettrl!" grntler yaratan yasalar yakrd. -26 ubat 1989: Yaync smail Nacar, Hrriyet gazetesi yazar Emin laan'la yapt pazar sohbetinde Turgut zal ve Eymen Topba'n Nakibendi tarikatyla ilikilerini aklad. Nacar, "zal'lar Nakibendi eyhi Mehmet Zaid Kotku'nun mridleridir. ANAP stanbul l Bakan Eymen Topba, Nakibendi eyhidir", dedi.

NAKBEND AYN NASIL YAPILIR? "Mritler, bir halka tekil edecek ekilde yanyana oturuyorlar. Ayini idare edecek olan eyh veya hoca efendi, okunacak surenin adn sylyor. 'Hatm- Hace' denilen ayin srasnda, mritler bu surenin ka kere okunacan biliyorlar ve karanlkta, sessizce okuyarak zikirlerini yapyorlar. Zikirden nce mritlerle ayini ynetecek kimse arasnda dini sohbet yaplyor. Halkann tamam olmasna kadar sren bu sohbette, eitli dini meseleler ortaya atlyor; sorular soruluyor. Ayine gelenler, o gne kadar toplantlara gelmemi herhangi bir yabancy da beraberlerinde getirebiliyorlar. Kimse, yeni gelenin kimliini, dini konulardaki tutumunu merak etmiyor, sormuyor. Ayin bittikten sonra (sadan sola doru) ayine katlanlar birbirlerinin ellerini skarak 'musafaha' yapyorlar. El skma, eyh Efendi'de sona eriyor. Daha sonra hep birlikte yemek yeniliyor, yine sohbet yaplyor ve ay iiliyor. Nakibendi toplant ve ayinlerinin nemli unsurlardan biri ay..." (GVEN, Ahmet: Tarikatlar. Sf. 59. 1984, stanbul)

- 14 ubat 1989: Ve dnm noktalarndan, kilometre talarndan biri daha. Hint asll Mslman ngiliz yazar Salman Rushdi'nin 'Satanic Verses' adl kitabnda slamiyetin peygamberi Muhammed'e hakaret edildii gerekesiyle ran slam Devrimi'nin dini lideri Ayetullah Humeyni "lm fetvas" veriyor. "eytan Ayetleri", fetvadan sonra dnyann en nemli nesnesi haline gelirken; Salman Rushdi fetva anndan Kasm ay bana kadar geen 9 ay sresince, 56 kez ev deitirerek Guinnes Rekorlar Kitab'na geebilecek bir rekor krnak zorunda kalyor. Rushdi'nin

sorunu, 12 ubat 1989 gn Hindistan'n karmak i politik ortamnda Mslmanlarn kitab bir i politika malzemesi yaparak gsteri konusu etmeleriyle balad. Hemen ertesi gn, Banglade'te ve Trkiye'de yaplan gsteriler, Rushdi'nin lm emrinin Humeyni tarafndan verilmesi ve lm korkusu dnemine yol at. Humeyni'nin fetvasnda u szler yer alyordu: "Tm dnya Mslmanlarndan bu kiileri (yazar ve yaynclar) dnyann neresinde bulurlarsa derhal idam etmelerini istiyorum, ki bir daha dnyada hi kimse Mslmanlarn mukaddesatna iftirada bulunma cesaretini gstermesin. Bu fetvann yerine getirilmesi yolunda len herkes inallah ehit olacaktr." Bu kadarla kalmad. Humeyni'nin fetvasndan bir gn sonra, Molla'mn temsilcisi Hccetlislam Hasan Senaye, Rushdi'yi ldrecek ranlnn 200 milyon Riyal (2.6 milyon dolar)'lk bir dl "bu satlm kstahn cezalandrlmas karl olarak alacan", syledi. Rushdi'yi ldren ranl deilse, dl bir milyon dolar olacakt. Tahran'n bu kararnn hemen ardndan, 16 ubat gn ngiltere, ran'la ilikilerini dondurdu. 17 ubat'ta ran Devlet Bakan Ali Hamaney, Rushdi'nin zr dilemesi halinde, affedileceini aklad. Rushdi, bu arya uyarak 19 ubat'ta zr diledi; ama Humeyni, yazarn hibir koulda affedilmeyeceini bildirdi. -8 Mart 1989: Dnya Kadnlar Gn. Anayasa Mahkemesi, 27 Aralk 1988 tarih ve 3511 sayl tesettr serbest brakan yasay iptal etti. Karar, bire kar 10 oyla alnd. Kar oy, 1950-1980 yllarnda kan, slamc dergi Hisar'n kurucusu Mehmet narl'ya aitti. -9 Mart 1989: Anayasa Mahkemesi'nin karar, stanbul niversitesi'nin nne, stnde "nancmz her eyimizdir, inan hrriyetimiz inenmitir, nefretle knyoruz" yazl siyah elenk brakan bir grup tarafndan knand. -10 Mart 1989: Anayasa Mahkemesi karar aleyhindeki eriat eylemler; Ankara, stanbul, zmir ve Adana gibi kentlerde Cuma namazndan sonra yinelendi. Kadnl-erkekli gruplar, "EvrenRushdi el ele", "Bartsne uzanan eller krlsn", "Evren stifa" sloganlar atyorlar; polis gzaltna ald kiileri ksa bir sre sonra brakyordu. Herhangi bir sol gsteride kafa-gz yaran polisin eriatlara kar taknd bu mfik tutum herkesin dikkatini ekmiti. -Mart 1989: Hint asll ngiliz yazar Salman Rushdi hakknda Humeyni'nin kard lm fetvasna zenen Cemalettin Kaplan, "eriat ve Kadn" kitabnn yazan Prof. lhan Arsel iin lm fetvas verdi. lm fetvas vermek ne demek? Hukuk dilinde bunun adna, "Adam ldrmeye azmettirmek" deniyor. Yani, bir veya birka kiinin ldrlmesi iin bir veya birden fazla kiiyi zendirmek, zorlamak. Dnyann her lkesinde, bu suun yasal cezalan bulunuyor. Cemalettin Kaplan'n yaad Almanya'nn yasalarnda da adam ldrmeye azmettirmek suunun cezas var. Ancak Kaplan'a kar uygulanmayan bir yasa maddesi bu. -27 Mart 1989: lm fetvas veren verene. Bir de verilen fetvalar destekleyenler var. Bunlardan biri, Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi slam Hukuku Anabilim Dal Bakan Do. Dr. Hayrettin Karaman. Bakn imdi, laik cumhuriyetin niversitesinde blm bakanl yapan Doent'in Milli Gazete'ye Rushdi fetvas hakknda verdii demece: "imdi efendim, ran kaynakl diyebileceimiz bu fetvaya kar reaksiyonlar, bilenler (yani bu iin uzmanlar) deil de halk nezdinde -en azndan- byle bir fetvann veya hkmn sadece ii mezhebine ve ia ulemasna ait olabilecei zannndan kaynaklanyor olabilir... Halbuki ben tabii fiilen uygulama olarak bugn herhangi bir milletin devletin tebas olan bir ahs gidip orada ldrmenin evvela maslahata uygun olup olmad ve buradan hareketle de siyaset-i eriyyeye uygun olup olmad dolaysyla bugn slam alimlerinin byle bir fetva vermelerinin doru olup olmad mnakaasna girmiyorum. Yani bence bu ayr bir konudur. Fakat bana akademik ve nazari yani mcerred olarak sorarsanz ki Hazreti Peygamber'e (SA) hakaret etmenin cezas nedir? O zaman ben size cevaben derim ki Hz.Peygamber'e (SA) hakaret etmenin cezas sadece iilere gre deil ia mezhebine gre deil, bizim fkh mezheplerine gre bu suu ileyen kiinin cezas son derece ardr. Hanefi mezhebi dndaki mezhebe gre, Resulullah'a (AS) hakaret eden bir kii Mslman da olsa, kafir de olsa lm ile cezalandrlr. Hanefilere gre Mslman ise bunu sylemekle irtidad etmi saylr ve kendisine tvbe teklif edilir. Tvbe etmedii takdirde lm cezasna mahkum edilir."

Biraz nce, Alman yasalarndaki adam ldrmeye azmettirmek suunun karl olan yasa maddesinin Cemalettin Kaplan iin uygulanmadn sylemitik. Trk Ceza Yasas'ndaki madde de Do.Dr. Hayrettin Karaman'a uygulanmad. Bu szleri syleyen kiiye soruturma falan almadna gre, demek ki, Alman polis ve savclarna hakszlk etmiiz! -14 Mart 1989: Kocamustafapaa Seyitmer Camii imam Kazm stn, sabah ezann okuduktan sonra pusuya drlerek ldrld. Kazm stn, laiklik yanls vaazlarna son vermesi iin sk sk uyarlyor ve tehdit ediliyordu. -7 Nisan 1989: Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin "eriat devrimi ihrac" amacyla kurdurduu Uluslararas slama ar Cemiyeti temsilcisi Fikret Nusret Ali, elindeki cemiyete ait 0339848-00002177194 numaral eki imzalad. ekteki adres, Necmettin Erbakan'n brosu Gven Sokak, 28/2, Ankara idi. ekin deeri ise 500 bin Amerikan Dolar. Libya'nn dnda Suudilerin Rabta; Msr'n hvan- Mslimin; rdn'n ayn adl rgt, slami Cihad; Cezayir'in nl slami Selamet Cephesi(FIS); ngiliz slam Partisi; svire slam Merkezi; slam Kltr Vakf; Moskova slam Merkezi; Filistin'deki eriat Hamas hareketi; Afganistan'n Cemaati slam Partisi ve Malezya slam Partisi de Refah Partisi'ne benzer ekler kesiyorlar, kuryelerle paralar gnderiyorlard. Sonra da seim dnemlerinde, RP'nin afileri ve flamalar her yan igal ediyor; ellerinde note-book, power-book bilgisayarl sakall adamlar semene "yardmc" oluyor ve RP seim kazanyor. -22 Mays 1989: TDN'in haberi: "1979 ylnda 200'n altnda olan dini amal vakflar 1983 ylnda 350'ye, 1985 ylnda 850'ye, 1987 ylnda 1.258'e ykseldi." -4 Haziran 1989: 1979 ylnda, 2500 yllk ah saltanatn devirerek ran slam Cumhuriyeti'ni kurmu olan, ran'n dini lideri Ayetullah Humeyni ld. 1980-1992 yllan arasnda, slam devriminin ihrac iin 14 milyar dolar harcayan, rejimin kurucusu iin Trkiye'de bayraklar yarya indi. -6 Haziran 1989: Ali Gl adl yurtta, slami kurallara uygun yaamad gerekesiyle Vatan caddesinde ldrld. -11 Haziran 1989: "stanbul Ticaret Odas'nn kaytlarna gre, stanbul'da faaliyet gsteren tam 115 ran slam Cumhuriyeti irketi bulunuyor. Bu 115 irketin sahiplerinin tm de ran vatanda. Bunlar, bu irketleri nedeniyle para transferleri yapabiliyorlar, diledikleri gibi Trkiye'ye girip kabiliyorlar, Trkiye'de istedikleri yerlere gidebiliyorlar. Biz, Ticaret Odas'ndaki adreslerine gre bu irketleri aratrdmzda, bunlarn ounun ya, tabela irketleri olup elle tutulur bir i yapmadklarn ya da, bu adreslerde bulunmadklarn, adres deiikliklerinin Ticaret Odas'na bildirilmediini grdk... Belki artk birileri merak edip de bu kadar ran slam Cumhuriyeti irketi Trkiye'de ne aryor diye aratrverir. (YETKN, etin-ORLU, Murat: Trkiye'deki ran. Milliyet) BR NESL YETYOR GAYES ALLAH, LSEK DE DNMEYZ DYORLAR YALLAH" - 13 Temmuz 1989: Kurban Bayram... Mardin Kzltepe'de Sim Mobilya imzasyla gnderilen bir bayram tebrii... Kartn stnde yeil bayrak aan bir siluet, balnda Arap harfleriyle "Mazlumun hakkn zalimden alann ismiyle" yazs bulunuyor. Tebrik kartnda unlar yazl: "Mbarek kurban bayramnz itenlikle tebrik eder, dnya mslmanlarnn Tevhid Sanca altnda el ele verip, kan kfr rmana set ekmelerini Allah'tan(CC) niyaz ederim. Allah'n hidayeti zerinize olsun. Yusuf Kaplan Bir nesil yetiiyor gayesi Allah, lsek de dnmeyiz diyorlar vallah." -18 Temmuz 1989: TRT'nin birinci kanalnda yayna giren, nl Fransz ynetmen Rene Clement'in "Yasak Oyunlar" adl filmi yarda kesildi. TV Daire Bakan Yardmcs nder Ulay, filmin "seyircilerden gelen youn tepki ve filmde Hristiyanlk propagandas yaplmas" nedeniyle kendi talimat zerine yarda kesildiini ve yayndan kaldrldn aklad. Ulay, tepkileri daha fazla bytmemek iin, filmi yayndan kaldrma talimat verdiini sylyor ve "Filmi kaldrdktan sonra, o kadar teekkr aldk ki, telefonlardan sabaha kadar uyuyamadk", diyordu.

-25 Temmuz 1989: anlurfa'nn Refah Partili Belediye Bakan brahim Halil elik hakknda, laiklie aykr faaliyetlerde bulunduu gerekesiyle, Ankara DGM tarafndan 5-12 yl hapis istemiyle dava ald. Ankara DGM'nin hazrlad iddianamede, elik'in, eski Adana Mfts Cemalettin Kaplan'n slam Cemiyetleri ve Cemaatleri Birlii (ICCB) ile Osman Yumakoullar'nn Avrupa Milli Gr Tekilat (AMGT) rgtlerinin yesi ve Trkiye'deki tebli grevlisi olduu, seim masraflarnn AMGT tarafndan karlandnn duyulduu da belirtildi. elik, laiklii kemirme abalarnn ilk militanlarndan biri olarak tannyor. -29 Eyll 1989: Bakanlar Kurulu, Hint asll ngiliz yazar Salman Rushdi'nin eytan Ayetleri adl romannn Trkiye'ye sokulmasn ve Trkiye'de datmn yasaklad. - l Ekim 1989: Ortadou Teknik niversitesi'nde Suudi Arabistan'n Rabta rgt tarafndan finanse edilen mescitin al yapld. 1989/1990 retim ylnda 365 imam hatip lisesinde 92.678 renci eitim gryor. Ayn yl lise ve dengi, Milli Eitim okullarnda eitim gren toplam renci says 750 bin kadardr. -31 Ocak 1990: Atatrkln dn vermez savunucusu Prof. Muammer Aksoy, Ankara Bahelievler'deki evinin giriinde susturucu taklm silahla ate eden kii veya kiiler tarafndan ldrld. Cinayeti, "slami Hareket rgt" ve "slami ntikam rgt" ayr ayr stlendiler. -l ubat 1990: stanbul polisinin yapt bir operasyonda, merkezi Almanya'nn Kln kentinde bulunan slami Cemiyet ve Cemaatler Birlii (ICCB) tarafndan baslan ve datlmak zere Trkiye'ye gnderilen 3 bin 12 adet, "Mustafa KemaPin Babas Kim?" balkl kitapk ele geirdi. Kitapkta, Selanik mahkemelerinden kt belirtilen sahte bir kararla, Mustafa Kemal'in annesi Zbeyde Hanm'a (genelevde alt ne srlerek) ar bir dille hakaret ediliyor. Daha sonra Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarc tarafndan yeniden gndeme getirilecek olan ve kamuoyuna bildiri olarak sunulan "mmet" dergisinin sekizinci saysnda yaymlanan sahte kararda unlar yer alyordu: "Abdu'un lmnden sonra Zbeyde Abdu'un kars olduunu ve olu da Abdu'un olu olduunu iddias ile am olduu miras davasnda Abdu'un kardeleri, mahkemeye vermi olduklar iddianamede, Zbeyde'nin Abdu'un kars olmadn ve umumhaneden odalk aldn ve olu Mustafa iki yanda kucanda olduunu ve Abdu'un bilavelet ldn iddialar ile keyfiyetin umumhaneden sorulmasn talepleri zerine umumhaneye yazlan tezkerenin cevabndan Zbeyde'nin olu ile beraber 19 Haziran 1297'de umumhanemize duhul edip Yeni ehirli Abus isminde bir kabaday ile anlap 11 Nisan 1298'de umumhanemizden huru etmitir. Bu yazya istinaden Zbeyde'nin davasnn reddine karar verilmitir." Polis tarafndan ele geirilen mmet'in zel saysnda bununla da yetinilmiyor ve Cemalettin Kaplan tarafndan kaleme alnan bayazda Rza Nur'un anlarndan yaplan alntlarla Mustafa Kemal'e atlan irkin sulamalara destek aranyor. Rza Nur'dan yaplan alntlardan ksa bir pasaj: "Selanik'te Rza efendi adnda gmrk kolcusu birinin vey olu Mustafa Kemal, Harbiye Mektebi'ne geliyor. Mustafa Kemal'in babas hakknda ok rivayet var. Kimi bir Srp, kimisi Bulgar'dr diyor. Gya anas bunlarn metresi imi. Yeni kan "20. Asr Larousse" Pomak'tr diyor. htiyar Teselyallarn rivayeti udur: Mustafa Kemal'in anas, Selanik'te kerhanede imi. Yeniehir Trnovas'ndan ve orann ileri gelen kabadaylarndan Abdos Aa Selanik'e gelir, bu kadn grr, alr gtrr. Orada pi olarak, Mustafa Kemal doar. Mustafa be yalarnda iken Abdos lm, anas olu ile Selanik'e gelmi. 12 yanda iken Mustafa, Trnova'ya gidip miras istemi ise de piliini sylemiler, geri gndermiler. Mustafa, mektebe girmi. Anas gmrk kolcusu Ali Rza ile evlenmi. ok tuhaftr, Mustafa Kemal anasndan bahseder fakat babasndan bir defa bile bahsetmemitir. Hasl rivayetler ok. Hangisi doru? Bir ey ki rivayet oktur, o ey belli deildir." Kaplan'n gndeme getirdii belgenin sahtelii, Mezarc olay srasnda Osmanl Tarihi aratrmacs gazeteci Murat Bardak tarafndan kantland. Asl nemli olan, din dncesi ile hareket ettiklerini syleyen eriatlarn her zaman belden aa amur atmaya ne kadar yakn olduklarnn bu iftiralarla ortaya kmasdr. MOSSAD ADS HRA EDYOR (MU)

-27 ubat 1990: SHP el Milletvekili Fikri Salar, TBMM'de, Babakan Yldrm Akbulut'a ynelttii yazl soru nergesinde Sosyal Hizmetler ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdr Melih Gkek'in "Mcadele Birlii" adl eriat bir rgtn kurucusu olup olmadn sordu. Muhtemelen MiT'in eriat rgtlerle ilgili bir brifing dosyasnda yer alan belgelerde, Mcadele Birlii adl rgtle ilgili olarak u bilgilere yer veriliyor: "Liderleri Necmettin Erien, Aykut Edibali, Mevlt Baltac, Melih Gkek ve Ylmaz Karaolu'dur. Gayesi, merkezi otoriteye bal slami esaslardan kuvvet alan devlet nizamn kurmaktr. Antikomnist olmak, antisosyalist olmak, antikapitalist olmak, milli deerlere saygl olmak, slam'a tam baml olmak ve islami esaslara gre yaamak bu kuruluun ana hedefidir." Belgelerde, rgtn stanbul, Konya ve Afyon'da Atatrk dmanl da yapt belirtiliyor. rgt, 18 Kasm 1967'de Konya'da kuruldu. -2 Nisan 1990: 'Vahdet' adl slamc gazeteden dikkat ekici bir haber bal: 'Siyonistlerin ADS hracat...' Haberi okuyalm: "Yaplan aklamalara gre, MOSSAD tarafndan grevlendirilen AIDS'liler, zellikle sahipsiz kimsesiz ocuklar toplayarak bunlar besliyor ve bir yandan da homoseksellie altryorlar. Kendilerindeki ADS virsnn onlara da gemesini saladktan sonra, bunlar iyice homoseksellie altrdklar iin, etraflarndaki baka ocuklarla ve genlerle iliki kurmaya da yneltiyorlar. Bu yolla, gen nesil arasnda kesin ldrc hastalk olarak bilinen AiDS'in tedrici bir ekilde yaylmasn salyorlar. Baz kaynaklarda MOSSAD ajanlarnn bugne kadar 150-200 kadar Msrl ocuu tuzaklarna drdkleri ifade edildi. Bu ocuklar, homoseksellie iyice altrdklarndan dolay, adeta uyuturucu mptelalar gibi, kendi evrelerindeki arkadalar ile cinsel ilikide bulunmadan duramyorlar. Dier yandan da bu ocuklar sahipsiz ve muhta durumda olduklar iin maddi karlk elde etmek amacyla, zaman zaman kan banda bulunuyorlar. Bylece hem kan balamak suretiyle hem de cinsel iliki ile ADS mikrobunu yayabiliyorlar. Ksacas MOSSAD, ADS ihracat projesini ok sistemli bir ekilde yrtyor." Gler misin, alar msn? -2 Nisan 1990: Denizli'de "Mslmanlarn Mazlumiyeti ve Barts Sorunu" toplants yapld. Duvarlarnda "Allah'n oluncaya kadar sava" pankartlarnn bulunduu sinema salonunun duvarlar, 'Tevhid' dergisi yazarlanndan Nurettin irin'in sesiyle nlyordu: "Ecdadmza sz veriyoruz ki, bu topraklar slam topraklar olacak ve Allah'n emirlerine, Kur'an'n hkmlerine uymayanlar cezalandrlacaktr." Buraya iki kk not delim. Bir: Cihat arlar artk ak tehdide dnm ve toplum, "inananlar ve inanmayanlar" diye mcahitler tarafndan ikiye blnmtr. ki: eriat, Allah'n emirlerine ve Kur'an'n hkmlerine uymaktan ok, uymayanlar uymaya zorlamaktr. irin'in szleri bunun en ak ifadesidir. -7 Mart 1990: Hrriyet gazetesinin ynetim kurulu yesi ve ke yazar, 35 yllk gazeteci etin Eme, Suadiye Suyolu Sokak'taki evinden iine gitmek zere karken, silahl drt kii tarafndan ofr Aydn Sinan Ercan ile birlikte ldrld. Cinayet plan, 6 Mart 1990 gecesi, Gne gazetesi Hukuk Danman Erdoan Tuncer'in 34 FFE 21 plakal otosunun silahl kiiler tarafndan gaspedilmesiyle yrrle sokuldu. Emniyet Mdr Hamdi Ardal'nn polis telsizinden, bizzat emir vermesine karn otomobil bir trl bulunamad. Otomobil ertesi sabah, 09.15 sralarnda Eme'in evinin bulunduu sokan banda belirdi. Otomobilden inen, kar maskeli iki kii, Eme'in otomobile binmesinin ardndan silahlarn kartarak ate etmeye baladlar. Olayn okuyla koarak kamaya alan ofr Aydn Sinan Ercan, arkasndan koarak ate eden saldrganlar tarafndan 15-20 metre tede ldrld. Olaydan alt saat sonra, Sabah gazetesini arayan Karadeniz iveli biri, 'slam dman olduu iin etin Eme'i ldrdk" diyerek olay "Trk-slam Komandolar Birlii" rgt adna stlendi. Bundan sonra, eitli teoriler ortaya atld. Suriye uyruklu Celal Dehabi'nin altn ve dviz kaakl konusundaki yaynlardan rahatsz olarak, Eme'in ldrlmesini istedii savlan ileri srld. -23 Mart 1990: stanbul Kadky Emniyet Mdrl tarafndan bir otomobil hrszl olaynn izlenmesi srasnda tesadfen ortaya karlan "slami Hareket rgt" yelerinin sorgulanmas srasnda, rgt militan Mehmet Ali eker, etin Eme cinayetini Mesut, Kemal ve Arif kod adl arkadalaryla birlikte ilediklerini itiraf etti. rgt yelerinin ran'n Kum kenti yaknlarnda eitim

grd, ran'n silah ve mhimmat iin para verdii gibi polis ifadeleri DGM'ye teslim edildi. Henz, kesin bir sonu alnamad. -13 Mays 1990: RP Genel Bakan Necmettin Erbakan, Sivas Scakermik'te dzenlenen 'RP Eitim Semineri'nde konuuyor: "Kylere dalp temsilci ve mahitleri tespit etmek ve altrmay cihat biliniz. Bunlar alrsa, cihat ettiklerinden dolay slam hakim olur. Cihat delisi olmadan mmin olunmaz. Cihat takatinizin sonuna kadar yapacaksnz. Oyunuzu RP'ye verin diye kye gitmi birisine ahirette, biz sana be kye gidecek kadar takat verdik, dierlerine niye gitmedin diye yanacaksn, denilecek. Cihad farz, ilk nce eda edilecek farzdr. Bir emir seip, ona biat edip orduyu oluturmak, ilk farzdr. Her ilede -be-on tane insan kylerle ilgilenecek, benim dkkanm var demeyecek. Yeteri kadar altktan sonra dkkanna ancak gidebilir. Bu*kii dkkanna cihat etmeden giderse olmaz. Aptestsiz namaz klmak gibi olur. Hepimiz bir gn ve bir geceyi cihata ayracaz. Bu gece toplant var, oraya gideceiz, u gn kylere gideceiz. Hutbe, haftalk cihat talimatdr, bugn hutbeler byle deil. Biz nasl cumamzn telafisi olsun diye Zuhr-i Ahir klyorsak, her sandk blgesinde haftalk sohbet yapacaz, bu sohbet de hutbe-i ahirdir. Onlar da uurlu Mslman, yani Refah yapacaz. Yapamazsak en byk suu ilemi oluruz. Refah, slami Cihat ordusudur. Hepimiz bu orduya asker olacaz. Cihat eden, Mslman alimden de eyhten de daha stndr. Ahirette alimden de eyhten de cihat eden daha stn cennetlere gider. Ameller niyetlere gredir. Zara'ya mahitler de tespit etmeye, Refah iktidar olsun diye gitmeye niyet ettiin zaman, alt milyar insann cehennemden kurtulmasna vesile olmu gibi sevap alrsn. u toplantya gelmek ne demek, bir bilsen uraya srnerek gelirsin. Bir cihat ne kadar oruca denk? Sizin her gn oru tutmaya her gn namaz klmaya gcnz yeter mi? Sen, RP'ye hizmet etmezsen hibir ibadetin kabul olmaz ve dier partileri destekleyen ve bataa den insanlarn sorumlusu sensin; nk baka trl Mslmanlk olmaz, baka trl kurtulu yok. Btn ehli snnet vel'cemaat olarak, Refah'n emrine itaat edeceiz, bu orduya dahil olacaz. Olmayanlar patates dinindendir. Dahil olmak kalben niyet etmektir. Refah: Bu bir ordudur. Btn gcnle bu ordunun bymesi iin alacaksn. almaz isen patates dinindensin. Cihat emrine uymak farzdr. Refah cihat ordusu, ona katlmak zorundayz, sen gznle emirin gnah ilediini grsen bile emrine itaat edeceksin. Mesela iki itiini grdn, sonra da aykken geldi sana emir verdi, itaat edeceksin. Herkes blgesindeki RP'nin bakanna itaat edecek. eyh tarikatn ncsdr. Ders tarifini anlatr. eyhler de cihat enirine itaat etmek zorundadr. Cihatta asker vardr. Kumandan vardr. eyh de bir askerdir. Cihat etmek iin mutlaka karargaha bal olacaz. Aksi takdirde tefrika olur, bu haramdr. Bu cahillerin yapaca itir. slami bir hizmet yapmak iin karargaha gelip, nasl yapacamz soracaz, itaat edeceiz. Uygun grlrse emredilip yaplr. Uygun grlmezse yaplmaz. Cihada para verilmeden Mslman olunmaz. Kiinin Mslmanl cihata verdii parayla llr. Bir Mslman zekatn gtrp fakire veremez. Zekatn beyt l mala, cihat ordusunun karargahna verecektir. Sen kendi kendine zekat veremezsin. Beytl mal datr. Parti almalar iin zekat parasndan harcama yaplr. Zara'ya ile mahitleri semeye gideceksin. Atladn arabaya, arabann benzini yok. te bu zekat parasyla arabann benzinini alabilirsin. Zekat Refah'a vereceiz, o uygun yerlere datacak. Bunu byle yapmakla zekatn kimin tarafndan verildii belli olmayacak, daha ok sevap alnacak, alann kalbi Refah'a snacak. Bylece insanlar Refah'a, yani slam'a eviriyoruz. Biz Mslmanz, biz Kur'an' hakim klmak isteyene gideceiz. Hepimiz Refah olmaya mecburuz, nk cihat ediyoruz. Bize ayr alalm, bunlar almyor diyemezsin. Boynun klla vurulur. Refah' olmadan Mslman olman mmkn deildir. 'Niye Refah olmak zorundayz?' diye sorarlarsa, 'Bu namaz niin klyorsam onun iin Refah olmak zorundaym'diyeceksin. Cihat farz bu orduya katlmadan ve biat etmeden olmaz. Alt milyar insan, Refah olmak zorunda. Madem ki Mslmansn, 'Refahym' demelisin. Refah olmakla oturduun yerden sevap alyorsun, be aklsz adam. uurla Refah'a alan cennete gidiyor. Neden? nk Refah demek Kur'an'n nizamn hakim klmak demektir. Sen, herkese faydal olmaya mecbursun. En faydal olan, cihat edendir." Erbakan'n "Sen gznle emirin gnah ilediini grdn, itaat edeceksin. Herkes blgesindeki RP bakanna itaat edecek" szleri, politik deerlendirmede faizmin gce ve lidere tapnma ilkesine

birebir uyan bir rnek oluturuyor. Faist dncenin kuramclarndan Ernst R. Huber, Fhrer'in otoritesinin denge ve denetimlerle, zerk kurulularla, kii haklan ile snrlanamayacan, her eyi kapsadn ve snrsz olduunu yazar. (COHEN, Carl: Communism Fascism and Democracy. 1967, New York) Faist lider; yasadr, anayasadr, mahkemedir, parlamentodur, her-eydir. Tartlmaz. Kaytsz koulsuz itaat edilir. Yasalarla ve kurumlarla denetlenemedii iin, eletirilerden uzak kaldndan, baka bir gle dengelenemediinden, sonunda zalimleir. Erbakan'n konumasnda da, bu zulm ortaya kyor zaten. Erbakan, "Cihat iin yeterince almadan kendin iin alamazsn" diyor. Cihada para verilmeden Mslman olunamayacan savunuyor ve bunlar yapmayan kiinin dini inanlaryla, "Sen patates dinindensin" diyerek alay ediyor. Bir adm daha teye gidiyor ve bir yerde orucunun kabul edilmeyeceini syleyerek, bir baka yerde ise "Boynun klla vurulur" szlerini kullanarak tehdit ediyor. Ancak asl nemli nokta, Erbakan'n "eyhler de cihat emrine itaat etmek zorundadr. Cihatta asker vardr, kumandan vardr, eyhler de bir askerdir'' szlerinde ortaya kyor. slamiyettc her trl iktidar Tanr'nndr. Bunun iin eriatlar, "Hakimiyet Kaytsz artsz Allah'ndr", derler. Kur'an'da bu iktidar, birok noktada ilenmi ve saptanmtr. Allah soyuttur. Onun iktidarn yeryznde nce "Allah'n Resul" yani peygamber kullanr. Sonraki dnemde ise "Halife-i Resulullah", iktidar Tanr adna kullanrlar. Ancak, "Halife-i Resulullah"(Peygamberin halifesi) deyimi daha sonra "Halifetullah" (Allah'n Halifesi) haline gelir. slamiyet, yaamn her alann dzenleme abasnda ve iddiasndadr. Yani evrenin sahibi Allah'tr ve her ey onun iktidanndadr. Siyaset de byle... Yasama yetkisi yani Kur'an'la getirilen kurallar tanrnndr. Yrtme Halifetullah'in, yarg yani temel kaynaklardan hkm karmak ulemanndr. Ancak ulema yine halifenin, yani tanrsal iktidarn ynetimine tabidir. slam tarihi boyunca, devletin siyasal yaps bu biimin dna pek kmad. Hristiyanlkta amalanan, slamlkta gerekletirilmiti. .S. 4. yzylda Saint Augustin iktidarlar dinsel ve dnyevi iktidarlar olarak ikiye ayryor, dnyevi iktidarlar ancak dinsel iktidara hizmet ettii lde meru sayyordu. Oysa slamlk, k noktasnda tanrsal iktidar ngryor ve gerekletiriyordu. Artk geriye kalan, Arap toplumunun dndaki topluluklarda da dinsel iktidar salamak ve Tevhid-i slam, yani slam Birlii sonunda, tek dnya din devleti oluturmaktr. Hristiyanlkla slamln tek fark, kilisenin ilk bata bir ruhani rgt olarak ortaya kmasdr. Bu rgt, Tanr iktidarn dnyevi iktidara tayacaktr. Nitekim 10. yzyl dolaylarnda, Tanr'nn yeryz krall neredeyse gereklemek zereydi. nk din d siyaset alanlar olduka daraltlmt. Bu fark, slamlkta tersine geliti. Tanr'nn yeryzndeki iktidar olarak ie balayan slamlk, iktidarn Abbasiler ve onlar takibeden dnemden sonra sultanla paylama noktasna geliyordu. Yani yeryz iktidar, tanrsal iktidarn alanlarn daraltmaya alyordu. Kl sahibi yeryz krallarnn iktidarlar, din bilginlerinin yorumlaryla slamlk adna merulatrlmaya baland. Hkmdar iktidar kl gcyle aldnda, eer eriata uygun davranyorsa bu, onun Tanr tarafndan halife sultan olarak seilmi olduunun kant saylyordu. Bu durumu en iyi, slamln ynetiminde etkin olan ranllar ,11. yzylda u formlasyonla dilegetirdiler: "Bilin ki, Cenab- Hak, peygambere ayr, hkmdarlara ayr g ihsan etmitir. Dnya halk da bu iki gce boyun emeli ve Allah'n gsterdii doru yoldan sapmamahdr." Teorik olarak bu ikili yap temelde slamla aykrdr. nk iktidar Tanr'nndr. Ancak pratikte hibir zaman "eriat d" bir iktidar olamaz, nk yeryz iktidar ancak kendisine eriat iinde yer bulabiliyor. Bir sre sonra da sultanlar halife oluyor ve sorun zlyor. kili iktidar ortadan kalkyor ve kl sahipleri, kendi iktidarlarn tanrsal iktidarla birletirmenin kendi yararlarna olduunu anlayp uyguluyorlar. Buradan net bir sonu kyor. Tektanrl dinler, bu arada slamlk tanr ile kii arasndaki ilikileri dzenleyen inanlar btn deildir. ktidar isteyen bir ideolojidir. Dinin devletle birlii, yani dinin siyasete alet edilmesi peygamberden sonra ortaya kan bir durum, yani dinde bozulma deildir. Dinin bizzat kendisi, iktidar isteyen, kullanan bir ideolojidir. Burada, Erbakan'n sylediklerini anmsadmzda unlar syleyebiliriz: Erbakan eriat deil, bir sultan gibi davranyor. Erbakan'n konumasnda Emir-l Mminin tavr deil, bir Seluklu

sultan tavr vardr. ne kan, tanrsal iktidar deil yeryz iktidardr. Erbakan, tanrsal iktidar savunan eyhlerin yeryz iktidarn temsil eden partiye asker olmalarn ister. Bylece, Bat izgisine gelmi oluyoruz: Kral ve kilisenin sava sonunda, "Tanr'nn hakk Tanr'ya, Sezar'n hakk Sezar'a", izgisinin bile tesidir bu. Erbakan'n zel ve RP'nin tzel kiiliinde temsil edilen yeryz iktidar, eyhlerde kendini bulan Tannsal iktidar emri altna almaktadr. Bu tartmann arka plannda ise, Erbakan'n iinden geldii Nakibendi tarikatnn eyhi Esad Coan ile kavgas yatmaktadr. Coan, tarikatn partiyi ve Erbakan' yllarca desteklemesine karn, Erbakan'n tarikat dladn, karar alrken Nakibendi hocalaryla istiarede bulunmadn ileri srerek Erbakan'a tavr almtr. Erbakan ise Sivas Scakermik konumasyla hem, parti rgtnn tabanna faizan tavryla itaat emretmi, hem de, tarikat eyhine haddini bildirmitir. -29 Mays 1990: Bugn gazetesinin manetinden verdii "Peygamberimize dil uzatan ldrlr", balkl habere gre, Diyanet leri Bakanl tarafndan kartlan Diyanet Dergisi'nin "Peygamberimiz" zel saysnda, Mslman lkelerde Peygamberimiz'e kar saygszlk eilimlerinin artt belirtildi ve "Bunun cezas lmdr" dendi. Gazetenin haberi aynen yle: "Diyanet leri Bakanlnca karlan Diyanet Dergisi'nin Peygamberimiz (SAS) zel Saysnda 'Mslman lkelerde Peygambere kar saygszlk temaylleri bagstermeye balamtr. zellikle son yllarda yayn organlarnda gittike dozajn artran saygszlk cretleri grlmektedir. Peygambere dil uzatan ldrlr' ifadesi yer alyor. Trk Diyanet Vakf yazarlarndan Prof. Bekir Topalolu tarafndan hazrlanan makalede, 'Peygambere sven, onu ayplayan, iftira eden, alay eden, siyah, cce, kr, topal diyenlerin cezas lmdr. Bu suu ileyen kiiye zndk muamelesi yaplr. lm cezas infaz edilir ve cenaze namaz klnmaz', deniliyor. Bu suu ileyenlerin tvbe etmeleri halinde slam'a dnm olaca, ancak cezalarnn yine de uygulanaca bildirilen makalede, 'Peygambere svme suunda kul hakk karmtr. Kul hakk tvbe ile denmi saylmaz. Binaenaleyh sulu ldrlr, fakat Mslman olduu iin cenaze namaz klnr, dier hukuki ilemleri de ona gre yaplr', deniliyor. Profesr Topalolu'na ait makalede, Peygambere 'saygszlk' olarak deerlendirilen tutum ve davranlar yle sraland: '1. Svmek (Seb ve etm): Dil uzatmak, ahsiyet zedeleyici ithamda bulunmak. 2. Ayplamak (Ta'yip): Akl, din ve rf asndan doru ve gzel bulunmayan hususlar nispet etmek. Bu hususlar peygamberin bedeni, huyu veya hayatyla ilgili olabilir. 3. ftira (Kazif): Zina ettiini iddia etmek veya veledi zina olduunu sylemek. 4. Fizyonomisini deiik olarak anlatmak: Siyah, cce, kr, topal... diye vasflandrmak. 5. Alay etmek, hafife almak. 6. Dolayl veya st kapal bir ekilde yukardaki hususlar ifade etmek (Ta'riz) Prof. Topalolu, bu sularn cezasn da yle anlatyor: 'Bilmemek veya icbar altnda braklmak gibi bir mazereti olmad halde, aka peygambere dil uzatan kimsenin cezasnn lm olduu, slam hukukular arasnda ittifak edilen bir nokta olmakla beraber, bunun tatbik edilii konusunda farkl grler ortaya kmtr." lm fetvas verme yetkisini kendisinde grebilen, Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi retim yelerinden Topalolu'nn kimlii hakknda, 23 Aralk 1990 tarihli ANKA Ajans'nn bir haberi yardmc oluyor. Ajansn haberine gre, adnn aklanmasn istemeyen bir kii, Topalolu'nn lahiyat Fakltesi ncesi yllarda Trkiye'de eriat devleti kurmay amalayan Yeminciler adl gizli rgte ye olduunu ne sryor. Kendisi de eski bir ilahiyat profesr olan kaynak, "Topalolu, Yksek slam Enstits'nde okurken, aralarnda eski Diyanet leri Bakan Tayyar Altkula'n da bulunduu be kiiyle biraraya geldi. Kur'an zerine 'Trkiye'de eriat hkmlerini hakim klma yolunda tm hayatmz boyunca aba gstereceiz' diye yemin etti. Bundan dolay, bunlara Yeminciler denir" eklinde aklamalarda bulunuyor. Topalolu ile ilgili baka bilgiler de var. rnein, Hrriyet gazetesinin 18 Aralk 1990 tarihli haberinde, Topalolu'nun "slam'da Kadn" adl kitab konu edilerek yle deniliyor: "Ankara (ANKA): Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi retim yesi Do. Dr. Bekir Topalolu'nun yardmc kitap olarak da nerilen 'slamda Kadn' adl kitabnda, kadn sesi dinlemenin 'Kulak zinas', kadnla el skmann ise 'El zinas' olduu bildirildi. 17. basksn yaparak 'slami bestseller' olmay hak eden kitapta, kadnn cinse), kiisel ve toplumsal

haklarna slamn bak, eriat klasikleri hkmleri gznne alnarak anlatlyor. Topalolu, erkekle kadnn cinsel ilikisi srasnda meninin rahim dna boaltlmasnn, slamn yaylma siyasetine aykr olduunu belirtiyor. Bekir Topalolu, slam dininin kadn ve erkek arasnda ehveti kamlayan akl, birbirine bakmay, dokunmay ve bir arada bulunmay yasakladn belirtiyor. 'Cinsi duygular tahrik eden eylerden biri de sestir. Kulan zinas, ehveti tahrik edici olan sesi dinlemektir' diyor..." Bir noktaya dikkat ekmek istiyorum. Bunlar syleyen kii, niversiter kimlii olmas gereken bir bilim adamdr. Tekrar vurgulayalm: Bilim adam! -14 Haziran 1990: Hac krizinin yaand gnlerde, Diyanet Vakf Yaymevi'nin Ankara'daki binas bombaland. 8 kii yaraland. nemli lde maddi hasar meydana geldi. Olay, hacdan gelen paray paylamak isteyen slamc rgt ve kurulular arasndaki sorunun iddet yoluyla zmne ynelikti. 1990 yl iin, Suudi Arabistan'n Trkiye'ye 55 bin kiilik kontenjan tanmasna karn, Diyanet leri Bakanl 160 bin hac aday kayd yapt ve bunlardan 250 milyar lira dolaynda para toplad. zel turizm irketleri de Diyanet'ten ald vizelerle 27 bin kiinin hac dzenlemesini stlenmiti. Cumhurbakan Turgut zal'n giriimleriyle Suudi Arabistan, Trkiye'ye ek 15 bin kontenjan daha verdi ama sorun yine zlemedi. Yaklak 110 bin kiinin hac rezervasyonu iptal edildi. ptallerden sonra, Diyanet leri Vakli 21 milyar lira faiz kar ald. Benzer atmalar, hemen her yl yaanyor. -17 Haziran 1990: ran'da mollalar rejiminin halka reva grd ekonomik, siyasal ve toplumsal ykmn bir yn, stn Akmen'in Cumhuriyet'te yaynlanan "Siga Yoluyla Fuhu" adl yazsna yansd. Akmen'in yazs yle: "Savata kocasn yitiren ve geim sknts eken kadnlara i sahas hazr. Siga'lk kurumu gnbegn geliiyor. Kendini altta donmu, yalnz yzeyde kprdaan suya benzeten binlerce kadn, para karl 'geici evlilik' yapmakta. Ynetici, fuhuu yasallatrm yani. Molla'ya gidiyorsun, pazarl yapp, 'avrat' alyorsun. Artk istediin sre tepe tepe kullan. Eskiden cariyelerin pazarland 'kar pazar' gibi. Mal alrcasna. Meta rnei. Oturuyorsun mollann karsna. Molla balyor Tanr adnn ska getii dualar okumaya. Oysa dinsel inanla ne ilgisi var yasallatrlm fuhuun! Demek ki var. '' bitince, gn, be ay, be yl sonra gene oturuluyor molla efendinin karsna. Bu kez dualar tersten okuyor ve insancklar ruh ve vcut tutkularndan kurtulup kutsanm (!) 'geici evlilik'lerine son veriyorlar."

BDA-C Son dnemde birahanelere molotoflu saldrlarla, bombalama, adam dvme gibi eylemleri ve radikal ama dzeysiz, kfrl sylemiyle dikkat eken, eriat gruplar arasnda "mahalle kabadaylar", sol gruplar tarafndan kenar mahalle aristokratlar diye adlandrlan BDA-C hakknda stanbul polisinin tuttuu kaytlar ilgi ekici. Polis kaytlarndaki bilgi yle: "1973 ylnda, air Necip Fazl Ksakrek'in Byk Dou fikriyatn ortaya atmas ile MHP'den ayrlan grup temelde slam esasna dayanan ve Krt sorununa da arlk veren dou ile batnn birlemesi ile meydana gelebilecek federe devletlerden oluan Byk slam Birlii Devleti'ni meydana getirmek iin almalarna balam, bu almalar 1980 yl Bayrak harekatna kadar devam etmi, Bayrak harekat ile almalarna ara vermilerdir. O dnemlerde Necip Fazl Ksakrek'in yannda yetien ve Necip Fazl'n lm ile Byk Dou fikriyatnn temsilcisi olduunu iddia eden Salih Mirzabeyolu sahte isimli Salih zzet Erdi'in liderliinde Byk Dou Fikriyat'n da iine alan BDA-C adl rgt kurulmu; rgt 1985 ylndan bu yana stanbul, Ankara, Kahramanmara, Konya, Denizli, Adapazar, anlurfa, Mu ve Diyarbakr gibi illerde faahiyet gstermektedir."

stanbul emniyetinin elindeki nemli bir bilgiye gre, Taraf adl aylk derginin, rgtn yayn organ olduu ileri srlyor ve rgtn dergi araclyla Irak ynetimiyle iliki halinde olduu belirtiliyor. Polis kaytlarna gre BDA-C, stanbul dnda 19 merkezde alma yapyor. Bu iller Ankara, Amasya, Adyaman, Burdur, Bursa, Dzce, Erzurum, zmir, Kahramanmara, Elaz, Kayseri, Malatya, Mu, Konya, Gaziantep, Sakarya, Tokat, Trabzon ve Urfa. rgtn Gaziantep ekipleri eylem veya bildirilerinde BDA-C Ultraforce (stn vurucu g) imzasn kullanrken, Urfa birimleri BDA- C ark, BDA-C Krdistan ve BDA-C Birecik imzalarn "Ehli Snnet Militanlar" genel balyla kullanyorlar. rgt, Avrupa'da Almanya'nn Berlin, sve'in ise, Gteborg kentlerinde rgtlenmi durumda. Polis kaytlar, BDA-C'nin rgtlenme emasn yle iziyor: Genel Bakan: Salih Erdi (Mirzabeyolu) Mali Sorumlu: Kazm Albayrak Eylem Sorumlusu: Ali Osman Zor. Bu yapya gre eylem sorumlusu Ali Osman Zor, drt ayr birimi ynetiyor. Bunlardan silah sorumlusu olarak grev yapan M.Tahir Baarc'nn kadrosunda ahin Zor ve Mehmet Zor yer alyor. Ali Osman Zor'a bal ikinci birim 'slami Ksas Ktalar' (KK) adn tayor ve bu birimde Kemal iman, Mehmet Zengin, Ender Toz, Serdar Ata, Sleyman Dal ve brahim Tatl grev yapyorlar. Eylem sorumlusuna bal nc birim, 'slami Ksas Timi' (KT) adn tayor ve polisin dokmanlarna gre Metin Aslantrkiyeli, Alaattin Baki Aytemiz, Mehmet Frat, Grsel Avc, kr Sak, Malik Aslantrkiyeli ve Ahmet Aslan'dan oluuyor. Polise gre, rgtn stanbul'daki eylem blge sorumluluklar, "arambaKaragmrk Mahalle Sorumlusu: Mehmet Takesen", "Sanayi Mahallesi Sorumlusu: Murat Erbal", "eliktepe Mahallesi Sorumlusu: mmet Meer", "Seyrantepe Mahallesi Sorumlusu: aban avdar" olarak belirlenmi. Ali Osman Zor'un emrinde olduu ileri srlen son birimin ad 'slam Gerilla Ordusu' (GO) da ise Unsal Zor, Mevlt Dal, Abdullah Talu, Abdullah Kargl, Hseyin Avc ve Mehmet Tatl bulunuyorlar. Polis kaytlarndaki BDA-C rgtlenmesinde, dorudan Salih Mirzabeyolu'na bal olarak grev yapan bir Eitim Kadrosu birimi bulunuyor. Bu birimin Ak Zuhur ve Taraf dergileriyle 'Kvam Hukuk Brosu'ndan olutuu, polisin bir baka iddiasn oluturuyor.

...VE TURAN DURSUN VE BAHRYE OK VE... -4 Eyll 1990: Gazeteci, din aratrmacs ve eski mft Turan Dursun, Kouyolu'ndaki evinden kta, ucuna susturucu taklm bir silahla kurunlanarak ldrld. Tahran Radyosu, cinayeti ilk haber olarak verirken yle diyordu: "Trkiye'nin Salman Rushdi'si, sol eilimli Yzyl Dergisi yazarlarndan Turan Dursun, bugn tannmayan kiilerce kurunlanarak ldrld. Dursun'u ldren failler olaydan sonra katlar. Hatrlatmak gerekir ki, Turan Dursun yazlarnda yce slam dini ve Hz. Muhammed'e defalarca ihanet ve edepsizlikte bulunmutu." -6 Ekim 1990: Caalolu'ndaki Sosyal Yaynlar binas molotof kokteyli atlarak kundakland. ok sayda kitap yand. -6 Ekim 1990: SHP Parti Meclisi yesi Do. Dr. Bahriye ok, stanbul'dan gnderilen bir paketin iine yerletirilen bombann patlamas sonucu paralanarak yaamn yitirdi. Laik yaynlar ve siyasal yaamyla tannan lahiyat Fakltesi eski retim yesi Do. ok, eriatlarn fkesini 1988 ylnda yaynlanan bir tesettr akoturumunda ekmi, srekli tehdit edilir olmutu. Bahriye ok'a Expres Kargo'dan gelen paketin, 3 Ekim 1990'da stanbul, Perembepazar, Hrdavatlar

ars, No: 104, Karaky-stanbul adresinden gnderildii ortaya kt. Ne var ki, paketin zerinde gnderenin kimlii, 'lmi Aratrmalar Vakf' olarak belirtilmiti ve vakfn adresle ilikisi yoktu. ok cinayeti hala karanlkta... -14 Ekim 1990: MT Mstear Teoman Koman, Cumhuriyet'e slamc Terr tehlikesine ilikin aklamalar yapt. Koman unlar sylyordu: "slami terr rgtlerinin yurt iinde ve dnda kamplar var. Buralarda askeri eitim yapld yolunda elimizde bilgiler mevcut. Trkiye nfusunun yzde 99'u Mslmandr. Gidin bir kye, din adna apka an, ceplerinde ne varsa verirler. Bu sayede okullar, ticarethaneler alyor. Dindar kitlenin temiz duygularn istismar edip terre bulatranlar da var. Para skntlar yok. Byk tehlike oluturuyorlar. imdi, 'slami terr yoktur' diyemeyiz. stelik nemli lde, evre lkelerden destek salanmaktadr. Bunun nereden olacan da ok iyi biliyorsunuz." -28 Ekim 1990: 1960'larn irtica simgesi, Cumhuriyet ve Atatrk dman Said-i Nurs iin, Nurcularn gazetesi Yeni Asya Ankara Kocatepe Camii'nde mevlid dzenledi. Mevlidin gerekesi, lmnn 30. ylnda Nurs'yi anmakt. Oysa Nurs 28 Ekim'de deil, 23 Mart 1960'ta lmt. Bu aka, bir gn sonra 67. kurulu yldnmn kutlayacak olan Cumhuriyete kar bir gvde gsterisiydi. Mevlide DYP milletvekillerinden Mardin Sleyman elebi, sparta Ertekin Durutrk, Ktahya Cavit Erdemir, Elaz smail Kse, Elaz Ali Rza Septiolu, Erzurum Tahir amaz ve ANAP milletvekillerinden Balkesir smail Day, Siirt Kudbettin Hamidi, Kayseri Mehmet Kak katlmlard. DYP Genel Bakan Sleyman Demirci, geceye u telgraf mesajyla katld: "Byk alim ve byk mfessir Bedizzaman Said-i Nursi iin okunacak mevlidi Allah kabul etsi.. Hakkn savunucusu ve iyiliin yol gstericisi olan Bedizzaman Said-i Nurs'ye Allah rahmet eylesin. Sayglar." -4 Kasm 1990: Cumhuriyet gazetesi, slamc yayn organlarnn bir arsn haber olarak yaynlad. Barolar Birlii, Atatrk Dnce Dernei, ada Yaam Destekleme Dernei, Kadn Haklarn Koruma Dernei, Trk Kadnlar Birlii, Trkiye Yazarlar Sendikas ve TSAD gibi kurulular siyonistlikle sulayan ve hedef gsteren ortak bildiride unlar syleniyordu: "Laiklik, demokrasi, adalk ve benzeri ne anlama geldii belli olmayan, herkese gre deiebilen ssl kavramlarn artfasna gizlenerek srdrlen bu er kampanyas, yce kitabmzn hak ve batln birbirinden ayr olduunu ve birarada bulunamayacan belirten ayetlerine uygun olarak, Allah'a dost olanlarla dman olanlar apak bir biimde ayrc ynde gelimektedir. Halkmz hibir ekilde temsil etmeyen, mark bir mutlu aznln kar ve zlemlerini temsil eden bu laik cephe, lkemizin tarihi boyunca laiklik ve Atatrklk paravanas altnda Mslmanlara saldrarak neyi hedeflemektedir?..." "...1920'lerden beri, slam temsil eden ne varsa yok etme politikas uygulanmtr. Mslmanlarn okullar kapatlm; dilleri, klk kyafetleri, takvimleri ortadan kaldrlm; buna kar kan binlerce Mslman, stiklal Malkemeleri'nde sorgusuz sualsiz idam edilmitir. Tek parti diktatrl ezan yasaklam, Kur'an' Kerim'leri meydanlarda aka yakm, camilerimizi kiliselere benzetmeye alm ve yine kar kan binlerce mslman ya hapsedilmi ya da srgn edilerek zulme uramtr. Laik dzen, Mslman kzlara okul kaplarn kapatarak, bart yasa gibi iren bir yasakla zulmn deiik bir ynden srdrmektedir. ...Ama rabbimizin vaadi gerei, zulmn ve zalimlerin tela bounadr. nk slamn zaferi yaklamaktadr. Laik er cephesi, Mslmanlara saldrmay brakp, Cumhuriyet tarihi boyunca iledii saysz zulmn ve lkemizi kafir glere satmann hesabn vermeye hazrlanmaktadr." te bu ortak bildirinin altnda; Akademi Yaynlar, Birim Basm-Yayn, Dava Dergisi, Dnya Yaynlar, Giriim Dergisi. mza Dergisi, aret Yaynlar, Kamuoyu, Kardelen Dergisi, Kimlik Gazetesi, Med-Zehra, Mektup Dergisi, Objektif Dergisi, Sena Organizasyon, afak Datm, ura Yaynlar, Teklif Dergisi, Tevhid Dergisi, Tohum Neriyat, Yeryz Dergisi, Yldz Kervan ve Ynetim Yaynlar'nn imzas vard. Ortak bildiri, "nananlar Allah yolunda, kfredenler taut uruna savar, yleyse siz eytann dostlaryla savan" szleriyle son buluyordu. Toplantlarnda, "Bekleyin laikler, geliyoruz" diye

marlar syleyen slamclar, gelilerinin artk uzun vadeye deil orta vadeye, hatta ksa vadeye balandn ilan ediyorlar ve eytann dostlar dedikleri laiklere ak sava ilan ediyorlard. -4 Kasm 1990: Diyanet leri Bakan Said Yazcolu, cami saylar ve cami yaptrma konusuna ilikin ilgin bir deme verdi. Yazcolu, "Trkiye'de bugn 65 bin cami var. Bu camilerde 80 bin dolaynda kadrolu personel bulunuyor. 7 bin dolaynda personel a var. Her kye bir cami yeterliyken, neredeyse 100 metre arayla yaplyor. Ne kadar az cami yaparsak, vatanda arasndaki blnmeyi nlemi oluruz", diyerek adn ba cami yaplmasna kar kyordu. -20 Kasm 1990: Yldz niversitesi'nde kendilerine "Mslman Genlik" adn veren 300 kiilik bir grup gsteri yapt. niversite yemekhanesinde bulunan Atatrk rlyefinin zerinde yer alan "Hakimiyet Kaytsz artsz Milletindir" szleri, grup tarafndan "Hakimiyet Kaytsz artsz Allah'ndr", biiminde deitirildi. -2 ubat 1991: Krfez Sava'nda Trkiye'nin mttefik kuvvetlere destek vermesi; stanbul, Diyarbakr, Batman, Nusaybin ve Tatvan'da cuma namazndan kan slamclarn gsterileriyle protesto edildi. Atlan sloganlar arasnda "Saddam Bahane, Dklen slam Kan" ve "Kahrolsun srail" dikkati ekti. -2 ubat 1991: Refah Partisi Genel Bakam Necmettin Erbakan'n Suudi Arabistan Kral Fahd'a gnderdii telgraf, Suudi televizyonunda okundu. Telgrafn tam metni yle: "Harameyn-i erifeyn Hamidi Kral Fahd bin Abdulaziz Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kuveyt'in kurtarlmas ve Saddam fitnesinin ortadan kaldrlmas urundaki savalarn balad haberini byk bir mutluluk ve sevin ile karladk. Bu arada, Saddam'n, Suudi Arabistan'n emniyet ve selametini ihlal ederek, roketleriyle Suudi kentlerini bombalamasn, selamet iinde yaayan halka korkulu anlar yaatm olmasn da, biz ve bizimle birlikte milyonlarca Mslman byk bir endieyle karladk. Saddam Hseyin, bir zamanlar mbarek topraklarn ve bu emniyet ve selamet lkesinin kutsallnn korunmasna byk ihtimam gsterdii hakkndaki kulaklar sar eden iddialarn da inemitir. Bu ho bir srpriz olmamtr. Saddam Hseyin, yeryznde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yoketmeye abalayan zalim bir diktatrdr. Zira o, tannd andan itibaren sapklk yolunda bym, pheli eller tarafndan yetitirilmi, hayatlarn slam dmanlna, slam din ve adamlarnn ortadan kaldrlmasna adam, sapk cereyan ve karanlk adamlarnn glgesinde gelimi ve bylece ortaya, fasit bir bitki ve salih olmayan bir amel kmtr. ttifak kuvvetleri ile birlikte, Kuveyt'in kurtarlmasna ve bu fitnenin ortadan kaldrlmasna kyamnz, Allah'a yaklamann en byk derecesidir. Genel olarak Trk Mslmanlar, zel olarak RP adna, biz, bu icraatlarnz destekliyoruz. Hatta, mbarek Tevhid sanca olan 'Lailahe llallah Muhammedn Resulullah' bayranz altnda bu cihadnza nusrette grevimizi yerine getirmeye ve mbarek topraklar urunda canlarmz sizinle birlikte her zaman fedaya hazrz. Cenab- Hak, sizi, nusreti ve muvaffakiye teyid buyursun." (TEMPO Dergisi, 17 ubat 1991) Her zaman, antiemperyalist olduunu syleyen ve ABD kartlyla vnen slamclarn partisinin lideri, bu mesajla ne demek istiyordu? Mesaj, u anlama geliyordu: Ortadoudaki varln ABD karlaryla zdeletiren, varln emperyalistlerin karlarna armaan eden Suudi Arabistan'dan yana tavr almak, antiemperyalist bir partinin taknaca bir tutum deildir. Dolaysyla Refah Partisi antiemperyalist deildir. kincisi; Suudi Arabistan, rak'taki Mslman halka bombalar yadran batl mttefik gleriyle birlikte hareket etmektedir. Onlarla birlikte hareket eden Suudi Arabistan'a, bu olayda bu denli angaje olan bir partinin, slamclarn partisi olduundan da kuku duyulmaldr. Sonu: Refah Partisi sahte islamc, da baml bir partidir. -12 Nisan 1991: 3713 sayl Terrle Mcadele Yasas, Trk Ceza Yasas'nn 163. maddesini yrrlkten kaldrd.

ERATILIK VE 163. MADDE

"Yazlarmzda zaman zaman kendimizi yineleyerek laiklikten, eriatlktan, Trkiye'nin bamszlndan sz ediyorsak, bunun nedeni, tutucu iktidarlarn ve kimi politikaclarn tutumlardr. lkemizde, ne yazk ki, hukuka bal devlet, anayasal aksaklklar, kiisel iktidar eylemleri, insan haklar, enflasyon, lke ormanlarnn yok edilmesi gibi ok nemli ve yaamsal sorunlar temcit pilav gibi stlp stlp nmze geliyor, getiriliyor. te Trk Ceza Yasas'nn 141., 142 ve 163. maddeleri de byle sreen (mzmin) sorunlardan biridir. Ne yapalm, susalm m? Elbet dncelerimizi aklamak zorundayz. 141 ve 142. maddeleri geen hafta ele almtk; bugn 163. maddenin balantl olduu konu ve sorunlar bu madde ile birlikte irdelemek istiyoruz. eriatlk ile 163. madde arasnda iliki olsa da, bunlarla son zamanlarda Avrupa basnnda sk sk yer alan Sevr Antlamas arasnda nasl bir balant olabilir? Avrupa basnnn sk sk szn etmeye balad Sevr Antlamas, artk ortadan kalkm olan Osmanl Devleti'nin, Birinci Dnya Sava'ndan sonra kabul ettii, daha dorusu karlkl bir anlama deil, Batllarca Osmanl Devleti'ne dikte edilmi bir belgedir. Bu politik belge ile 163. madde arasndaki balant yle belirlenebilir: Bu madde, Atatrk devriminin temel elerinden biri olan laiklik ilkesini koruyup eriat akmlarn nlenmesi amacyla konulmutur. Sevr Antlamas'n Trk ulusu deil, Osmanl Parlamentosu da deil, eriatl korumakla grevli Padiah Vahdettin'in ars zerine, onun bakanl altnda toplanan Saltanat uras kabul etti. Bu ura yelerinin byk ounluu, emekli Osmanl paalarndan ve eski devlet adamlarndan olumutu. Padiah, ayn zamanda Halife olduu iin Osmanl devleti, elbette eriat nitelik tayordu. Son Osmanl Parlamentosu olan stanbul Mebusan Meclisi, 16 Mart 1920'de stanbul'un ngilizler ve sava ortaklarnca eylemli olarak igal edilmesinden sonra kapatlm; milliyeti yeler, ngilizler tarafndan Malta Adas'na srlm; Anadolu'ya kaabilenler ise Ankara'ya varp ilk Trkiye Byk Millet Meclisi'ne katlmlard. Ancak, son Mebusan Meclisi'nin grd ok nemli bir i vard ki, o da Ulusal Ant' (Misak- Milli'yi) kabul etmi olmasyd. Bu ant, Trkiye'nin deimez snrn Trk halkna ve btn dnyaya ilan eden belgedir. Sevr Antlamas ise Osmanl Devleti'ni birka ilden oluan kk bir emirlik, bir hanlk durumuna getiriyordu; stanbul'da ngilizlerle ibirlii yapan eriatlar ise bunu benimsemilerdi. Sevr Antlamas'm reddedip Yunanllar Anadolu'dan karmak iin Trk ulusunun nnde arpan Mustafa Kemal Paa hakknda idam ferman verenler, eriatlard. Yunanllar karsndaki Trk direniini krmak iin, Anadolu'daki baz haym ve gafilleri kandrp yer yer isyan kararak Trk ordusunu arkadan vurup kertmek isteyenler de bata Padiah Vahdettin olmak zere, yine eriatlard. Gnmzde, Atatrk'n ada Trkiye iin koymu olduu salam ilkelerle baa kamayp onun kiiliini karalamaya abalayanlar, yine eriatlar deil midir? Gncel bir rnek daha vereyim: Nevehir belediye seimleri srasnda "Kanmz aksa da zafer slamndr" diye tekbir getirerek kentin sokaklarnda avaz avaz baranlar kimlerdir? Elbette eriatlar. nk onlar iin Trk yok, slam vardr; ulus yok, mmet vardr. u halde, 163. maddenin hem, eriatlk hem de yeni kurulan Cumhuriyet'in yrtt (ki, bu yrtl, Lozan Bar Antlamas ile belgelenmitir) Sevr Antlamas ile ok yakn ilgisi var. 163. maddenin kaldrlmasna, ben, ite bu nedenle karym. eriat partilerin ak, gizli hilafet propagandalarnn yeniden yaygnlamas bu lkeyi felakete gtrr de, ondan. Bu konudaki dncelerimi daha nce de bu stunlarda birka kez akladm yinelemeyeceim. imdi de 163. maddenin metnini okuyalm: "Madde 163- (Deiik 2787-21.1.1983)

Laiklie aykr olarak, devletin sosyal veya siyasi veya hukuki teme! dzenini ksmen de olsa dini esas ve inanlara uydurmak amacyla cemiyet tesis, tekil, tanzim veya sevk ve idare eden kimse sekiz yldan onbe yla kadar ar hapis cezas ile cezalandrlr. Byle cemiyetlere girenler veya girmek iin bakalarna yol gsterenlere be yldan on iki yla kadar ar hapis cezas verilir. Laiklie aykr olarak, devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel dzenini, ksmen de olsa dini esas ve inanlara uydurmak amacyla veya siyasi amala veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadyla dini veya dini hissiyat veya dince mukaddes tannan eyleri alet ederek her ne surettte olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse be yldan on yla kadar ar hapis cezas ile cezalandrlr. ahsi nfuz veya menfaat temin etmek maksadyla dini veya dini hissiyat veya dince mukaddes tannan eyleri veya dini kitaplar alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya telkinde bulunan kimse iki yldan be yla kadar ar hapis cezas ile cezalandrlr. Yukardaki fkralarda yazl fiilleri devlet daireleri, belediyeler veya sermayesi ksmen veya tamamen devlete ait olan iktisadi teekkller, sendikalar, i;i teekklleri, okullar, yksek retim messeseleri iinde veya bunlarn memur, mstahdem veya mensuplar arasnda ileyenler hakknda verilecek ar hapis cezas te bir nispetinde arttrlr. nc ve drdnc fkralarda yazl fiiller, yayn vastalar ile ilendii takdirde verilecek ceza yar nispetinde arttrlr." kinci Dnya Sava'ndan sonra Stalin'in Trkiye'den toprak ve s istemesi sonrasnda, 1947'de, T.C. hkmetinin ABD ile ikili anlamalar gndeme geldi. Daha sonra, ABD'nin gittike artan younlukta ve teki bat devletlerinin katlmasyla bizi yeniden yar smrge durumuna getirecek tutumu karsnda "Tam Bamszlk stiyoruz" diye haykran niversite genlerine ne yapld? Kym, dayak, ikence, hapis... yle zamanlar oldu ki, ABD'nin herhangi politik bir eylemini eletirenler bile hapislere atld. Buna karlk eriatlarn srtlar hep svazland. Bugnk tehlikeli ortama, byle srklendik. 1980 askeri darbesinden sonra devlet bakan olan Kenan Evren, doudaki meydan konumalarndan birinde, "Tam bamszlk diye bir ey tutturmular" diyerek yazarlar ve genleri sulamad m? Kafalar ne kadar artlanmt ki, solcularn vatansever olduu bir trl kabul edilemiyordu; korkun bir ayrmclkt bu. Gnmzde "komnizm ihra eden lkeler" kalmad, ama yremiz eriat ihra eden lkelerle sarldr. Burada beklenen bir soruya (sual-i mukaddere) yant vereyim: Denebilir ki, geen pazar yaznzda 141 ve 142. maddelerin dnce zgrln kstlamas nedeniyle kaldrlmasndan yana idiniz. 163. maddenin dnce zgrln kstladn dnmyor musunuz? 163. madde din ve vicdan zgrln kstlamyor, dnce zgrln de kstlamyor. Hilafetilie kadar gidebilecek propagandalar yapma olasl bulunan siyasal partilerin kurulmasn engelliyor. Baka bir soru da yneltilebilir: Parlamentodaki partiler yelpazesinde sol u kanadn boluunu doldurmak iin komnist partilerin kurulmasndan yana olduunuzu geen hafta akladnz; peki sa u kanattaki eriat partilere niin kar kyorsunuz? nk; komnizmin kart eriatlk deil, kapitalizmdir; partiler yelpazesinde sa kanat, kapitalizm ideolojisi ile yeterince doldurulmutur, o uta boluk yoktur. eriatlk lkemiz bakmndan bsbtn ayr bir nitelik tar. Gemiimizde komnist gelenek yok ama eriat gelenek vardr ve her an hortlayabilir. eriata dayanan slamc devletlerde ise dnce zgrlnn ne kertede kstl olduunu gazete okuyan herkes bilir.

Okurlarmn 163. maddeyi dikkatle okuyup bu sorunlar, para para deindiim noktalarn altnda deerlendirmesini, Atatrk aydnlarmzn da, halk bu ynde aydnlatmaya almasn dilemekteyim. Bir tutsaklk ve utan belgesi olan Sevr Antlamas"n tam bamszlk belgesi olan Lozan Antlamas'na stn tutan dnce eer imdi de lkemizde varsa, bu tr dnce tayanlar, mtareke dneminin haym miraslardr." (VELDEDEOLU, Hfz Veldet: Cumhuriyet, 14 Nisan 1991, Sf.2)

LAK CUMHURYETE LM YEMN VE UUR MUMCU -31 Ekim 1991: Yenilevent stanbul'daki Harp Akademileri Komutanl Kurmay Bakan Tmgeneral zzettin yign imzal 31.10.1991 tarih ve 3500-23-91/sth. ve KK b. 557 sayl yaznn ksa metninde yle bir sunu var: "Alnan bir duyum zerine tespit edilen Kur'an Kursu And metninin fotokopisi ekte gnderilmitir. Bilgi edinilmesini arz ederim." Tmgeneral'in ekte gnderdii Kur'an Kursu And metni ise yle: "Ben Muhammed Mslman mmetindenim. Trkiye dinsiz laik bir memleket haline gelmitir. Hayatm Mustafa Kemal dinsizlii ile savaa adayacama, Trkiye'yi bir din ve eriat devleti haline getirmek iin mcadele edeceime, Kemal Paa zamannda kartlan dinsiz kanunlarn tatbikini nleyeceime, ksa zamanda mmet esasna dayanan eriat Devleti'nin kurulmas iin devlet idaresinde sz sahibi olacak mevkilere gelmek iin alacama dinim, Allah'm ve btn mukaddesatm zerine yemin ve kassem ederim." -20 Eyll 1991: Yaklaan Genel Seimlerle ilgili almalar srerken, Refah Partisi Genel Bakan Necmettin Erbakan, Milliyeti Hareket Partisi Genel Bakan Alpaslan Trke ve Islahat Demokrasi Partisi Genel Bakan Aykut Edibali, bir seim protokol imzaladlar. Hedefleri, adaylarn RP ats altnda seimlere sokmak ve artk "Kutsal ttifak" olarak anlmaya balayan ittifak iktidara tamakt. Bunu umuyorlard da. Umutlar, imzalanan protokol metninden anlalabiliyordu: "Milli ttifak'n kurucusu liderin ortak yetki ve sorumluluu ile ittifakn kanatlarnn bir partide veya yeni kurulacak bir partide kemaliyle temsil edilmesi, kurumlamas, geniletilmesi, milli ve manevi deerlere bal hsnniyet sahibi btn grup ve vatandalarmzn ittifak oluumunda yerlerini almalarn salayacak, Trkiye'nin milli, manevi ve bilimsel potansiyelini harekete geirebilecek, Model, Usul, Zamanlama, Program, Strateji, Temsil, Yetki, Sorumluluk konularnda yeni bir mutabakata, bir protokole ihtiya duyulmaktadr. Akladmz amalar gerekletirmek zere, yeni bir protokol hazrlanmasna ve gereinin yaplmasna karar verdik. 20.11.1991. Prof.Dr.Necmettin Erbakan. Alparslan Trke. Aykut Edibali." Ancak umulan olmad. Necmettin Erbakan'n, son bin yln olay dedii ittifak, yzde 16.7 oyla 62 milletvekili kararak DYP, ANAP ve SHP'nin ardndan drdnc parti oldu. ttifakn 62 milletvekilinden 19'u MHP'nin, 3' IDP'nin, 40' RP'nindi. Nitekim Trke, kendi arkadalaryla 15 Kasm 1991'de; Edibali ise iki arkadayla, 25 Ocak 1992'de ittifaktan ayrldlar. -24 Ocak 1992: Fatih Cami-i'nde yaklak 150 kiilik bir grup tarafndan "Cezayir Katliamn Tel'in Mitingi" dzenlendi. Toplantya gvenlik glerinin mdahale etmek istemesi sonucu kan atmalar srasnda, gsterici grubun "Satlm Polis" diye slogan att grld. -l Mart 1992: Cizreli eyh Zeki Atak'n Hizbullahi mridleri, Galata'daki Neve alom Sinagog'unu bombalad. Eylemin, srail'in Filistin halkna zulmetmesini protesto amacyla yapld akland. -20 Ekim 1992: Refah Partisi Kocaeli Milletvekili, eski Adalet Bakanlarndan evket Kazan ve 11 arkada, Ankara Cumhuriyet Basavcl'na bir su duyurusunda bulundular. Su duyurusu dilekesindeki grler, RP'lilerin cinsellie, ahlak normlarna, topluma bak alarna ilikin nemli ipular veriyor. Bu nedenle; evket Kazan, Kemalettin Gkta, mer Faruk Ekinci,

Abdllatif ener, Musa Demirci, Hsamettin Korkutata, Mehmet Elkatm, Kemalettin Gktan, A.Remzi Hatip, Bahattin Eli, brahim Halil elik, Zeki nal ve Kazm Ataolu imzal su duyurusunun kimi blmlerini aktaryorum: "1. 17 Ekim 1992 tarihli Hrriyet gazetesinin Ankara ekinin 2. sahifesinde yer alan ve daha nceleri de pekok kez muhtelif basn-yayn organlarnda emsalleri neredilmi bulunan 'seks aletleri'ni havi ilanda; Ankara Sens ba bayii olarak r j inal muhtelif seks aletlerinin (bytcler, ayr balkl masaj aletleri, uyarclar, pilli-motorlu suni vaginalar, lezbiyenler ve deiiklik isteyenlere ok zel ilikiler iin protez organl klotlar, pilli- motorlu orgazm makinalar vb.) isteyen her kiiye posta ile gnderilecei veya motorlu kurye ile teslim edilebilecei belirtilmekte; ayrca 200 eit cinsel mamuln verilen adreste tehir edildii, isteyenlerin grp, arzu ettii seks mamuln alabilecei ifade olunmaktadr..." "...Mstehcenlik, toplumlarda tarih boyunca tartlm ve genelde yadrganm ve de tasvib grmemitir. Mstehcenliin btn eitleri arasnda ortak bir zellik bulunmakla, o da cinsi arzular tahrik, galeyana getirmek ve bunu istismar etmektir. Bu da insanlarda dier baz duygular zellikle fazilet hislerini kreltmekte, cinsi arzulan galeyana getirmekte, dolaysyla kiinin ve kiiliin dengesi bozulmakta, toplumlarda, ailelerde, bilhassa ocuk ve genlik andakilerde bunalmlara ve huzursuzluklara ve su ileme temaylne yol amaktadr. Trk toplumu mstehcenlik karsnda, tarihin derinliklerine kk salan asil ve ciddi bir anlaya sahiptir. Bu anlay, gnmzde de ana izgileri ile devam etmektedir. Trk milletinin bu anlay, mstehcenlik konusundaki speklasyonlara zt; fakat ahlaki, psikolojik, sosyolojik, pedagojik ilmi gerek ve tesbitlere uygundur. Bugn bat aleminde, aile messesesinin dumura uramasnda, fuhuun yaygnlap ADS ve benzeri hastalklarn sratle oalmasnda; buna bal olarak uyuturucu madde alkanlnn toplumlar sarsacak apta trmanmasnda; mstehcen alet ve yaynlarn, ksaca pornografinin kmsenmeyecek bir rol vardr. Bugn Trkiye'deki mstehcenlik (halkn ar ve haya duygularn incitme veya cinsel arzular tahrik ve istismar etme), su duyurusunu yaptmz Sex-Shop'larn almaya balanmas ve byk tirajl gazetelerde ilanlarla duyurularak aleniyet kazandrlmasyla snrsz ve kontrolsz bir srece girmi bulunmaktadr..." "...Toplumumuzun mstehcenlik konusundaki asil anlaynn bundan sonra da srmesi konusunda, mstehcenlik snrn dahi ap mstekreh (iren, tiksinti verici) hale gelen pornografiye kar insanmz korumak iin hukuki tedbir ve teebbslerde bulunmak bir Anayasa icabdr. Bu konuda gerekli tedbir alnmad takdirde, her trl mstehcenlik ve pornografinin serbest ve aleni olduu ve ticaret meta yapld, anlan sex-shop ve brolar zaman ierisinde Trkiye'nin en cra kelerine kadar yaylacak, kolaylkla bir dkkan gibi umumi mahallerde, bulvarlarda alp burada her trl pornografik yayn, alet ve gereler halka tehir edilip satlabilecek; ite o zaman, i iten gemi olacak ve belki geriye de dn mmkn olmayacaktr..."

"ADL EKONOMK DZEN" MASALI Refah Partisi ve Genel Bakan Necmettin Erbakan'n slogan haline gelen ve bir yeryz cenneti vaadeden "Adil Dzen" aslnda, bir topya bile deil. topyalarn, sistematik dnce sistemlerinin iinden kabildii biliniyor. rnein; Jules Verne'in Aya Yolculuk'u bir topyadr ama, sistematik dnce rn olduu iin, bir sre sonra topya olmaktan kp gerekleebilmitir. 22 Kasm 1992 tarihli Ekonomist dergisi, Adil Dzen'in niteliini aratryor ve "masal" kavramn uygun gryor. Derginin haberini bir ek metin olarak olduu gibi aktaryorum: "...Olmaz, demeyin... Trkiye'de her ey olur. Mevcut seim sistemi deitirilmez de blnme modas devam ederse, Refah bal gibi iktidar olur.

ktidar olduunda RP Bakan Erbakan'n ilk yapaca ey de kendi icad olan 'Adil Ekonomik Dzen'i gndeme getirmek olacak tabii... u srada kamuoyunda, RP'nin kendi tesettr politikasn halka empoze edip etmeyecei tartlyor. Ama esas aratrlmas gereken nokta, RP'nin nerdii ekonomik politika. Bu 'program' hayata geirildii takdirde, ekonominin Richter leinde 7.5'luk bir deprem kanlmaz olacak. Neler olacak neler? Erbakan, babakan olduunda neler olacak neler? Faiz ve para olarak denen vergiler kalkacak. Herkes, malnn yzde 2.5'ini yine mal olarak devlete verecek. Tevik belgesi yerine, teminatl ehliyet vesikas, oda yelik belgesi yerine de ahlaki topluluun verdii 'teminatl tezkiye' belgesi gelecek. Tabii, bu belgeler, her dnem olduu gibi, iktidara yakn ve mtedeyyin grnen kiilere verilecek. Laik grte direnen iadamlarna kredi verilmeyeceini tahmin etmek iin, kahin olmaya da gerek yok, pek tabii. Bu tr bir model, Trkiye'nin dnya ekonomisi ile btnleme abalaryla da badamayacak. Uygulanabilir mi? Biz, Necmettin Hoca'nn Adil Ekonomik Dzen adl kitabn satr satr erh ettikten sonra ekonomistlere, tarihilere ve iadamlarna bu modelin hayata geirilme ansn sorduk. ktisat tarihisi Prof. Haydar Kazgan, bu konuda u deerlendirmeyi yapt: "RP'nin yapt byk bir sahtekarlk. Faiz yerine ticarete itirak pay veriyor. Halbuki bu, bal gibi faizdir. Osmanl mparatorluu da, faizcilikle ie girimi, en gl olduu dnemde faizcilie girmi. Faiz, Galata'da kendini gstermi. Refah Partisi'nin iktidara gelme midi olmad iin byle eyleri ortaya atyor. Suudilerin hepsi faizcidir. te ran'n durumu ortada." Osmanl tarihi ile ilgili kitaplarda da 1459 ile 1563 arasnda, yani imparatorluun en aaal dneminde bile, faizin mevcut olduunu, vakflarn bile ona onbir hesabyla (yzde 10) paralarn ilettiklerini yazyor. Tarihten bir yaprak... Gemi dnemlerdeki faiz ilemleri kitabna uyduruluyor ve muamelei seriye denen uygulama, gerektiinde mahkeme defterlerinde bile yer alyordu. Osmanl dneminde baz borlular, bugn baz uyanklarn yapt gibi dedikleri faizin toplam anaparay anca, borlarnn dendiini ileri sryor ve demeyi durduruyorlard. 1558 ylnda alman u mahkeme karar, faizin varln belgeliyor: skdar Kads, bu tr bir davay eyhlislam Ebusuut Efendi'ye bavurarak zmek istedi, u soruyu yneltti: "Davacnn borlusu olan daval, her yl davacya faiz diye bir miktar ake verse ama er'i muamele olmu olmasa, sonra verdiim akeyi asl mala say diyerek davacya vermese, davacnn almaya hakk olur mu? Beyan buyurula..." Ebussuut Efendi'nin halen ilgili defterlerde incelenebilecek u cevab faizin o dnemde de meru sayldn gsteriyor: "Alr. Faiz borcum diye verdikten sonra asl mala saylsn demeye hakk olmaz." Ekonomik Kaos Ankara niversitesi, SBF profesrlerinden Korkut Boratav, Erbakan'n modelinin tmyle uygulanmasn imkansz gryor ve u deerlendirmeyi yapyor: "Bu modelin tmyle hayata geirilmesi mmkn deildir. Para para ve kimi eleri baz slam lkelerinde uygulanyor. rnein Msr'da hzla gelien slami bankalar, birka yl nce byk bir skandal ile ktler. Bu kurumlara tasarruflarn yatrm olan halk dolandrarak lke dna para kardklar anlald." Gen Ynetici ve adamlar Dernei Bakan erif Kaynar ise, Refah Partisi'nin ekonomik hedeflerinin, uygulama aamasnda bir kaos ortaya kacan dnyor ve "Bugnk konjonktrde faizsiz bir ekonominin yaayabileceine inanmyorum", diyor.

Maliye Profesr zzettin nder'e gre, vergi konusundaki Refah nerilerinin uygulanma ans sfr: "Refahn ekonomi politikasnn hi ans yok. Vergiyi kaldracak, yerine koyun alacak. Koyunun bir parasal deeri yok mu? Bunun ad vergi olmuyor da ne oluyor peki?.. Bunlar aldatmacadr." Bu nasl kredi?.. Hoca'nn adil ekonomik dzenindeki en byk kozlarndan biri, 'hakk mktesep karl kredi'. Bu kredi yle ileyecek: Bir bankaya, rnein 1000 lira yatran bir mudi, bir yl sonunda, bir ay vade ile 12 bin lira alabilecek. Bir yl vade ile almak istediinde ise mktesep hak (kazanlm hak) kredisi bin lira olacak. Alnan yksek tutardaki krediyle, bir ay iinde i evirme imkan yok. Ancak vade bir yla uzadnda ise alman kredi yatrlan paraya eit oluyor. Bu durumda tasarruf sahiplerinin ne kr, ne de zarar olacak ve bankaya para yatrmann bir cazibesi kalmayacak. Bu nerinin Con Ahmed'in enerjisiz ileyen devridaim makinesinden bir fark yok. oban Devlet Yeni ekonomik dzenin en ilgin ve uygulanmas zor noktalarndan biri de ayni vergi uygulamas. Erbakan'a gre 80 koyunu olan kii bunun krkta birini yani, iki koyunu devlete verecek. Devletin bu koyunu paraya evirme imkan teorik olarak var. Ancak devlete verilen mallara alc kmamas durumunda, devletin elinde yzbinlerce koyun birikebilecek. Trkiye'de 46 milyon koy:n bulunduuna gre, devletin koyun varl 1 milyon 150 bine kadar kabilecek. Motor, otomobil ve dier mallarn retiminde de ayni vergi alndn varsayarsak, devlet bu varlklarn koyacak al, depo ve antrepo bulamayacak. Erbakan'n varsaymna gre, iki veya erotik dergilerin sat polisiye nlem ve yasaklarla deil, irad edilmi insanlarn talebinin azalmas ile yok olacak. Talebin sfra inmesine kadar olan dnemde, devlet bu tr mal reten irketlerden vergi olarak viski veya 'Playboy' almak zorunda kalacak. Bunlar paraya evirmek istediinde ise, bu muzr eylerin satcs durumuna decek. Ayni verginin sorunlar bunlarla da bitmiyor. rnein bugnn vergi rekortmeni Matild Manukyan, vergisini ayni olarak demek istediinde ne yapacak? Devlet her eye ortak Sanayi kurulular ile ilgili nerilerde hayal mahsul gibi grnyor. Adil ekonomik dzende, her sanayi tesisinin be orta bulunacak. Bu ortaklar; tesis sahibi, ynetici kadro, ii ve devlet olacak. Her birinin retim ve kazantaki pay, yzde 20'yi amayacak. Bu model esasnda, ii veya hemehri irketlerinde uygulanan ancak, yrtlemeyen bir ynteme ok benziyor. Mussolini talya'snda denenen korporatif sistemle de birok ortak noktalar var. Devlete arlk vermesi de ilkel bir sosyalist anlaytan esinlenmi grnyor. Ancak bu modelin ilemesi ok zor. leseydi, ii irketleri bugnk zor duruma dmezdi. Hele irketin zarar etmesi durumunda iler karacak. rnein motor fabrikasnda alanlara, ekmek paras yerine motor verildiinde, ii karnn nasl doyuracak? lkel bir model Bilim adamlar mal olarak (ayni) vergi deme ynteminin, modelin topik niteliini sergilediini sylyorlar. Prof. Korkut Boratav ilkelliin, topik niteliinden daha belirgin olduunu vurguluyor ve 'Tartlmas bile gereksiz' diyor. Prof. Kazgan ise, bu sistemi mantksz bulduunu belirterek, u yorumu yapyor: "Necmettin Hoca baz eyler sylyor. Faizi kaldrdk demekle faiz kalkmaz. Trk ekonomisini bu ekle sokarsanz kapal bir ekonomi olur. O zaman d dnyaya bir adm attnzda ne ihracat yapabilirsiniz, ne baka bir ey. Dardaki adam parann faizini ister..."

ERBAKAN'IN MODELNDE MASON PARMAI RP Genel Bakan Necmettin Erbakan'n nerdii yatrm projesi karl kredi sistemi, Bat lkelerinde 40 yl akn bir sredir uygulanan risk sermayesi (venture capital) sisteminin bir kopyas. Devlet Bakan Tansu iller, ileri teknoloji alannda i kuracaklara faizsiz kredi verilmesini ngren bu sistemi yllardr savunuyor. Bu sistem, ilk kez 1946 ylnda, Amerika'da General George Doriot tarafndan ortaya atld. Bu sistem, bugn Japonya'dan srail'e kadar, ok sayda lkede zaten uygulanyor. Boazii niversitesi retim yelerinden Murat izaka da faizsiz slam bankacl erevesi iinde risk sermayesi irketlerinin kurulabileceini, Erbakan'm kitabnn yazlmasndan ok nce belirtmi ve ciddi ekilde analiz etmiti. 'Grld gibi modeldeki bu nemli unsur, yeni deil. stelik kapitalist ve emperyalist bir lkede gerekletirilmi ve gelitirilmi. Yani, o Refahlarn ok takt bir mason zihniyetin rn."

-31 Aralk 1992: Aralk ay banda gsterime giren 'Temel gd' adl filmin Ankara'daki gsterimleri, Refah Partisi milletvekillerinin yapt su duyurusu zerine, 31 Aralk 1992 gn yasakland. Yasaklama kararn alan Ankara 15. Sulh Ceza Mahkemesi, karar "szkonusu filmde halkn utanmasna yol aacak sahneler bulunduu" savyla verdi. Gsterime girdii birok lkede olay yaratan Temel gd, Ankara'daki karardan sonra, zmir ve Samsun'da da yasakland. -14 Aralk 1992: TBMM, Diyanet leri Bakanl'nn btesini gryor. Genel Kurul'da sz alp gr bildirenlerin eriatlara nasl prim verdiklerinin anlalmas asndan, baz rnekleri sunmakta yarar var: "Biz, siyasetin emrinde bir din istemiyoruz; dinin emrinde bir siyaset kabul ediyoruz." (Ekrem Ceyhun, Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakan) "Kur'an"n batan sona, cmle cmle yaplacak tefsiri, Kur'an'n bu asra bakan gizli srlarn aydnlatacaktr." (Mehmet zkan, DYP) "Biz, Doru Yol Partisi olarak ve Sayn Babakan Sleyman Demirci, Diyanet'in stnde, hepinizin bildii gibi, titremektedir." (Yahya Uslu, DYP) "Diyanet leri Bakanl tekilatmz, milletimizin gz bebeidir. Hi kimse buna yan bakamaz." (Yahya Uslu, DYP) "Peygamberlerin ounun arktan, filozoflarn ekseriyetinin de batdan kmas gsteriyor ki, bizde din hem hayatn hayat, hem nuru, hem esasdr." (Mehmet /kan, DYP) "Ben diyorum ki: Trkiye'nin esas kurtuluu, o caminin dnda kalan insanlarn caminin ierisine girerek ibadet etmesiyle olacaktr." (smail Sancak, DYP) "Fikir anarisinden kurtulmak iin, Diyanet'in fetvada ileri bir mevkide olmas lazmdr." (Mehmet zkan, DYP) "Terr, hrszlk, adaletsizlik, rvet, fuhu, kumar gibi cemiyet hastalklarnn nisbeten ortadan kaldrlmas iin, Diyanet leri Bakanl tekilat iyiletirilmelidir." (smail Sancak, DYP) "Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; slam, her ailenin, her kabilenin nizam; slam, her cemiyetin sistemidir. slam btn alarn, btn mekanlarn dinidir." (Hasan Dikici, K.Mara Milletvekili) "Sevgili hocam, 383 imam hatip okulundan 310 tanesi Sleyman Demirel'in imzasyla ald gibi, bunun 19 tanesi de -Allah rahmet eylesin- sayn Adnan Menderes tarafndan aldn syleyerek, 383 imam hatip okulunun 330 tanesinin altnda ayn ekoln imzas, ayn babakanlarn imzasnn olduunu ise syleyebilirim." (Yahya Uslu, DYP)

"Szlerime, memuriyetim esnasnda olan bir olay anlatarak devam etmek istiyorum. Ben belediye grevlisiyim. Bir mahallede cami yaplacakt. Orada, bir takm cemiyet bakanl hesaplar yapan kii, caminin yaplmasna mani olmak istedi; ikayet dilekesi ile birlikte bana geldi. Kendisine 'Arkada, sen bu ikayet dilekesini bana verme. Eer o caminin yaplmasn sen durdurursan, o mahaMeye giremezsin' dedim." (smail Sancak, DYP) "TRT'nin mevcut kanallarndan birisinin Diyanet leri Bakanl'na tahsis edilmesi salanmaldr." (Mehmet zkan, DYP) "PTT Genel Mdrl'nden zel bir hat tahsis edilerek, 'Alo Diyanet' isimli bir servisin kurulmasn teklif ediyorum." (Mehmet zkan, DYP) "Diyanet leri Bakanl, devlet protokolunda ngrlen konuma yerletirilmeli ve buna bal olarak, Diyanet leri Bakanl'mza krmz plaka tahsis edilmelidir." (Mehmet zkan, DYP) (PEHLVAN, Battal: Aleviler ve Diyanet, Sf. 145. 1993, stanbul) -24 Ocak 1993: Cumhuriyet gazetesi yazarlarndan Uur Mumcu, Ankara Karl sokaktaki otomobiline yerletirilen, C-4 tipi plastik bombann patlamas zerine ld. Saat 14.00 sralarnda, haberin renilmesinden itibaren yurdun her yerinde eriat lanetleyen gsteriler ve yryler balad. nsanlar ayakta, en duyarl anlarn yaarlarken bile eriat durmad. stanbul Halaskargazi caddesindeki Bulgar Kilisesi'nin yannda Uur Mumcu ansna dzenlenen Mumcu kitap stand, 26 Ocak'n ilk saatlerinde yakld. Mumcu'nun cenazesi; Ankara'da, onbinlerce kiinin katlmyla, 27 Ocak 1993 gn yapld. Tren, eriatlara kar Trkiye Cumhuriyeti tarihinin en byk gvde gsterisi olarak nitelendi. Onbinlerce insan baryordu: "Katiller bulunsun, hesap sorulsun", "Trkiye ran olmayacak", "Faizme kar omuz omuza", "Uur'un katili kontrgerilla", "rtica'nn ba ankaya'da", "Genciz, Glyz, Atatrk'yz", "Mollalar ran'a'Y'Bir mum snd, yeni mumlar yanacak", "rtica'nn maa ankaya'dan", "ankaya'nn iman, laiklik dman", "Kahrolsun eriat", "Uurlar lmez", "Uurlar lmedi, lmeyecek", "Solda birlik", "Mollalar orduya alnamaz". Onbinler at yakyordu: "Ne bir haram yedi, ne cana kyd/ Ekmek kadar aziz, su gibi ayd/ Hi kimse duymadan, hkmler giydi/ Yiidim aslanm, burda yatyor/ Yiidim Uur'um, burda yatyor." Onbinler haykryordu: "Ankara'nn tana bak/ Gzlerimin yana bak/ Uur Mumcu ehit olmu/ u felein iine bak." -4 ubat 1993: ran'n nde gelen gazetesi 'Cumhuri slami'nin bayazsnda Aziz Nesin, ar bir ekilde suland ve Salman Rushdi'yle ayn sonu paylamas gerektii yorumu yapld. Bayazda, "eytan Ayetleri" kitabndan dolay Humeyni tarafndan lme mahkum edilen Hint asll ngiliz yazar Salman Rushdi'nin kitabn, Trkiye'de yaymlayacan aklayan Nesin'in, "Mslmanlar arasnda yerinin kalmad ve Rushdi gibi, ldrlmesinin mubah olduu" belirtildi. Nesin hakknda, "Siyonist ua", "Pis bir siyon" ve "Pis yazar" deyimlerini kullanan gazetede, ilk adm olarak ran'da ok tutulan yazarn kitaplarnn boykot edilmesi istendi. ran'daki radikal kanadn szcs olarak tannan gazetenin makalesinde, "Salman Rushdi, peygambere ve slama hakaret ettii iin idama mahkum edilmitir. Aziz Nesin de bu hakaret ve ihaneti onaylad iin ayn hkm altndadr. slami milletimizin ve hkmetimizin bu kiiye tepkisini ve nefretini aklamas gerekiyor. Salman Rushdi, siyasi bir sorundan nce, slami bir karardr", denildi. Bayazda, "slam dnyas bu konuda hibir uzlamay kabul etmedii iin, Rushdi'nin yolunu izleyen herkesin onun kaderini paylaaca" belirtildi. -28 ubat 1993: Emniyet Genel Mdrl, stihbarat Daire Bakanl tarafndan, son yllarda gneydou blgesinde, zellikle PKK (Krdistan i Partisi) ile girdii atmada etkin olan ve Krtlerin "Hizbul Kontra" adn taktklar Hizbullah hakknda hazrlanan rapor basna yansd. kibin'e Doru dergisinde kapak haberi olarak yaynlanan raporda, rgtn Trkiye'deki eylemleri hakknda unlar syleniyor: "lkemizde, zellikle bakent Ankara'da grevli yabanc misyon mensuplarna kar gerekletirilen bombal suikast olaylarnn bu rgt tarafndan yapld kanaati mevcuttur. 1987 ylndan bugne kadar; ikisi ABD'li, ikisi Suudi Arabistan'l, biri sra'li ve dieri de Msr'h olmak zere alt yabanc uyruklu ahsa giriilen eylemlerin bu rgt tarafndan

gerekletirildii deerlendirilmektedir. Eylemlerin hepsi, faili mehuldr. Bugne kadar maalesef bu olaylarn failleri tespit edilmemitir." "l Aralk 1984 tarihinde, stanbul ilinde bir kuyumcu soygununa mdahale eden gvenlik kuvvetleriyle sanklar arasnda kan silahl atma neticesi, faillerden biri olay yerinde yakalanmtr. ahsn yaplan sorgusunda illegal Hizbullah rgt mensubu olduu, kuyumcuyu rgt adna arkadalaryla birlikte soymaya teebbs ettikleri renilmitir. Geniletilen tahkikat sonucunda rgt mensubu olduu anlalan 13 kii; bir adet Sten marka makinal tabanca, drt adet eitli apta tabanca, bu tabancalara ait arjrler, bine yakn mermi ve bol miktarda rgtsel dokmanlarla birlikte yakalanmlardr." "eriat kanunlarnn geerli olduu ran rneinde olduu gibi bir slam devleti kurmak amac dorultusunda faaliyet yrten Hizbullahi kesim, lkenin blnmesi, devletin yklmasn arzulamamaktadr. Amac, TC devletinin siyasi sistemini slami kurallara uydurmakla snrldr. mmeti bld ve Mslmanlar gsz brakaca gerekesiyle PKK'nn blc fikirlerini tasvip etmemektedir." "1991 yl Mays ayndan itibaren Gneydou Anadolu blgemizin baz il ve ilelerinde PKK ile, kamuoyunda Hizbullahlar olarak adlandrlan grubun adam ldrme, bombalama, kundaklama, darp ve silahl saldr eklinde cereyan eden karlkl atmalar sregelmektedir. Hizbullahi kesimin lkemizde gerekletirdii, eyleme dnk bu tr faaliyetleri, 1991 yl balarndan itibaren yeni bir boyut kazanmaya balamtr. PKK'nn halktan para toplama, kepenk kapatma, lehte propaganda yapmak, ksaca unu yap bunu yapma tr istekleri, artk belli bir kesim tarafndan yerine getirilmiyordu. Bu isteklerin yerine getirilmesi iin bask, zulm, dayak ve tehdit metodlar ise ie yaramamt. te PKK, bu kesimi bask altna alabilmek ve kendi isteklerine boyun edirebilmek gayesiyle, 08 Mays 1991 tarihinde rnak'n dil ilesinde Hizbullahi kesimin nde gelen isimlerinden M.erif Karaaslan'n anne ve babas, Hayriye ve Sabri Karaaslan' evlerinde silahla taramak suretiyle ldrme eylemini gerekletirmilerdir." (2000'e Doru. 28.2.1993. Sf. 8-14) Diyarbakr Devlet Gvenlik Mahkemesi'nde alan Hizbullah davasnn iddianamesinde ise rgtn i yapsnn i yaps ve rgtlenmesi yle anlatlyor: "a)lim Cemaati: lim cemaatine mensup olanlara gre, aslolan cihat, yani silahl mcadeledir; nce ona arlk verilmelidir. Silahl mcadele bir temizlik, bir yldrm harekatdr. Ayn zamanda, bir g gsterisidir. Sessiz ve kararsz kitleyi davaya kazanmann (olana. H.N.) olmad takdirde zorlamann tek yolu budur. Zira iyi olarak rgtlenmi, davaya inanan, bilinli ve kararl az sayda militan; rgtsz ve dank olan ok sayda sempatizana gre daha yararl olarak silahl mcadele verebilir. Dini yaynlarla tebli yoluna bel balama, lafazanlktan, laf ebeliinden baka bir ey deildir; bouna bir zaman kaybdr. Tebli, ancak silahl mcadeleyle yrtldnde etkili olabilir. Gerekten de tebli hem uzun vadelidir, hem de byk risk ierir. Gizlilik ve eylem seeneini azaltr, zorlatrr, ihanet yollarn ve pimanlklar,rgt iine szmalar hzlandrr. b) Menzil Cemaati (Fecir Cemaati): Menzil veya Fecir cemaatine gre ise cihat, yani silahl mcadele iin zaman ok erkendir. Cihat yoluna, slam devriminin yolu tkanmadka bavurulmamaldr. slam devrimi iin izlenecek yol, nce tebli yoluyla taban geniletme ve yeni katlmlar salama, cemaatleme yoluyla yeni katlmlar bilinli ve davaya inanm militan haline dntrme; son are olarak da cihat ilan etmektir. Kararl ounluun hareketi, sonucu hzlandrr, alt yapnn glendirilmesi iin st yap kurumlarnn oluumunu abuklatrr. Demokratik yol kapanmamken silahl mcadeleye bavurmak cinnettir. Gereksiz yere dklecek kan devrimi kendi iinde boar. Ayn zamanda, gvenlik glerinin de dikkatini gereksiz yere zerine eker." (Hizbullah ddianamesi, Sf. 8) HZBULLAH'IN RGTLENMES

"Menzil Grubu'nun siyasi lideri, Fidan Gngr'dr. Dini lideri ise Mansur Gzelsoy'dur. ura yeleri; sanklarndan Mehmet Yaasn, Zeki Sava ve Sadrettin Ay'dan olumaktadr. ura yelerinden Mehmet Yaasn tebli grubunun; Zeki Sava cihad grubunun; Sadrettin Ay ise camii rgtlenmelerinin sorumlusudur. ura yelerinden kimlikleri tesbit edilebilenler, bu ahslar olup dierlerinin henz kimlikleri tesbit edilememitir. ura yelerinden Sadrettin Ay ldrlmtr; dini lider, siyasi lider ve ura yesi Zeki Sava halen firarda bulunmaktadr. Diyarbakr Askeri Kanat sorumlusu, sank Emin Teni'dir. Askeri kanatta grev alanlardan; Seluk Atasoy, Glsan Aydn, Mehmet Tardu, Abdullah Deniz, Orhan Tektekin, rfan Aydn bu davann sanklardr. Askeri kanat grevlilerinden Turhan Aydn yakalanm olup Adyaman Cezaevi'nde tutukludur. Askeri kanat mensuplarndan; Muhittin Karaaslan, uayp Polat, Ubedullah Can, Azmi Efe l olarak ele geirilmilerdir. Askeri kanada mensup olanlardan; Mehmet Murat Benlice, Hamit Kaya, Cengiz Aydn, Lokman Pirizade, Seyfettin Ay, Halil Yldz, Kadri Akboa, Hasan Kurt halen firarda bulunmaktadr. Diyarbakr Tebli Grubu: Sorumlusu, sank Mehmet Yaasn'dr. Yardmclar: Abdlselam Akgl (l), yksek retim birimi sorumlusu; Rafet ener, orta retim birimi sorumlusudur. (Rafet ener halen l nolu DGM'de 1993/719 esas sayl dosya zerinde yarglanmaktadr.) Yksek retim biriminde faaliyet gsterenlerden; Abdlhamit Gler, Kemal Koyuncu, Sabri dg, Yksel zgan, Mehmet Eken, Cengiz Temel, Behet Gngr, Fevzi Demir bu davann sanklardr. Halk biriminde faaliyet gsterenlerden; Hakan Elem, Murat Koyuncu, Mehmet Polat, Mehmet Koyuncu, Mehmet Rzgar, Sedri Eren davamzn sanklardr. Batman Fecir Grubu: Batman Fecir Grubu'nun Menzil grubuyla birlikte ayn ideoloji ve yntemi benimsedikleri; ayn nedenlerle ilim cemaatinden ayrldklar; ayrldktan sonra blgede tek g olarak faaliyet gstermek isteyen lim Grubu'nun saldrsna uradklar, hedefi haline geldikleri; Batman'da, Fecir Kitabevi evresinde cemaatletikleri iin bu isim altnda tanndklar; Menzil cemaatiyle birlikte lim Grubu'na kar eylem birlii iine girdikleri ve ortak eylemler gerekletirdikleri; Menzil cemaatiyle bir ve trde yapda olduklar; dini liderlerinin hsan Yeilrmak (l), siyasi liderlerinin Gyasettin Uur(l), ura yelerinden tesbit olunann Zeki Amedi kod adl Zeki Sava olduu; Zeki Sava'n ura yesi olarak Batman askeri kanadndan da sorumlu bulunduu, Menzil grubunun ura yesi Zeki Sava'la ayn kii olduu; Fecir grubunun askeri kanat sorumlusunun Eyp Bozkurt olduu; Fecir kanadnn Cihat grubunun (askeri kanadnn) Glsan Aydn, Muhammed Beir Toprak, Vahdeddin Edebali, Gyasettin Uysal, Nasip Hiylmaz, Osman Sevim, Metin Eren, Hasan Gzel'den olutuu anlalmaktadr. Eyp Bozkurt ile Zeki Sava arasndaki balanty Osman Sevim tekil etmektedir. Osman Sevim, ayn zamanda Satmlar olarak adlandrlan ideolojik nedenlerle gerekletirdikleri silahl eylemlerde satr kullandklar iin bu isimle adlandrlan grubun yeleri erif Gezer, Ali Kan, Cahid ztrk isimli sanklarn da lideri konumundadr." - 21 Nisan 1993: Cumhurbakan Turgut zal topraa verildi. 17 Nisan'da, Ankara'da len zal, Fatih Camii'nde klnan le namaznn ardndan Vatan Caddesi'ne; daha nce kendisinin Menderes, Zorlu ve Polatkan'n itibarlarnn iadesi iin yaptrd ant mezarn ucundaki alana gtrld. Fatih Camii'nden bando eliinde alnan zal'in naan yol boyunca izleyen eriat gruplar, "Mslman zal" diye slogan atarak tekbir getirdiler. Sloganlarn bir amac da, "Mslman Cumhurbakan'nn cenazesinin gavur usul bandoda cenaze mar alnarak gtrlmesine tepki" ve bandonun sesini bastrmakt. eriatlar, yollarn aan zal' son yolculuuna byle uurladlar. -12 Mays 1993: Yapm ve ynetimini gazeteci Erhan Akyldz'n stlendii ve HBB televizyon kanalnda yaynlanan Yksek Tansiyon adl tartma programnda, eski stanbul Vaizi Hasan Ali Buldan ile Alevi kkenli yazar Cemal ener, Alevilik konusunu tarttlar. Program beklenmedik bir biimde geliti ve eski vaiz Buldan, at azn, yumdu gzn: "bni Sina adl bir Yahudi, Hazreti Muhammed'in lmnden sonra Hazreti Ali'yi kandrarak byle sapk bir akm ortaya karmtr."

"Alevilik sapk bir inantr, Mslmanlkla ilgisi yoktur." "Avrupallar ve ia, slam' blmek iin Alevileri destekliyor." "Aleviler, Tanr tanmaz, Muhammed'i peygamber olarak kabul etmezler. Ali'yi Allah olarak grrler." "Aleviler namaz klmaz ve camiye gitmezler. Camilere hayvan balarlar." "Aleviler mumsnd yaparlar." "Cehennemde Alevilere yer ayrlmtr." -29 Mays 1993: Caalolu'ndaki Cezeri Kasm Paa Camii'nde biriken kalabalk, cuma namazndan sonra tekbir getirerek pankartlar at. Pankartlarda, "Aydnlk-Rd elele", "slami hareket engellenemez", "Muhammed'e can feda", "Zillet bizden uzaktr", "Kahrolsun ngiltere ve yerli uaklar" sloganlar yer ald. Salman Rushdi'nin eytan Ayetleri kitabndan baz pasajlarn Aydnlk gazetcsinde yaynlanmasn protesto eden gericiler, "slam'a yaplan saldrlara izin vermeyelim", balkl bir bildiri dattlar. Gericiler, yzlerce polisten oluan kordona karlk vilayete doru yrye getiler. Yry srasnda tekbir getirip, "slam dmanlarn cezalandracaz", "Aydnlk, defol", "Kafirlere yer yok", "Kafirlere kar Mslmanlar birlein" sloganlar atan gericiler, polisle att. Gericiler daha sonra, valilik binasnn yanbandaki Kaynak Yaynevi'ni ellerindeki sopalar ve demir ubuklarla tahrip ederek yaynevi grevlisi smet tc'y yaraladlar. Baskn srasnda Aydnlk, Cumhuriyet, zgr Gndem ve Zaman gazeteleri ile bir ngiliz bayra yakld. Olaylar srasnda gstericilerin datt bildiride, "Kur'an'n korunmuluuna dil uzatan, Hz.Peygamber'in aile hayatn haa, bir genelev ortamna benzeten ve yine mmetin analar olan Hz.Peygamber'in hanmlarna haa, fahie deme cretinde bulunan bylesi azgn bir kafirin deli samalarnn yaynlanmas karsnda sessiz mi kalacaz? Mslmanlar, hesap sorunuz. Nisa suresinde belirtildii gibi: nananlar Allah yolunda savarlar, kafirler de Taut yolunda savarlar. O halde eytann dostlaryla savan, nk eytann hilesi zayftr." -2 Temmuz 1993: Sivas'ta 35 aydn, eriatlarn tekbir sesleri arasnda ve devletin gz nnde yaklarak ldrld. slamclar iin artk, sz bitmiti... SON SZ Trk emekisi on yllarca ezildi. Yaamn ykyle ezildi, siyasi yasaklarla ezildi, snf atmasnn iddetiyle ezildi, emperyalizmin basksyla ezildi. Yaam standardnda, teknolojide, bilimde, kltrsanatta, sporda hep ezildi. Cumhuriyet tarihi bir anlamda, Trk emekisinin ve aydnn ezilme tarihidir. Karadeniz'in dalgalarndaki Mustafa Suphilcrden Sivas atelerindeki 33 a, hepsi ezilmenin tarih kitabnn alt izili harflerini oluturdular. Btn bu zulm, egemenlerin bilerek ve isteyerek yani, hukuk deyimiyle, teammden bir boluk oluturma abalarnn somut sonulardr. imdi bu boluk, daha 1950'den itibaren srtn egemenlere dayayan eriatlarca doldurulmak isteniyor. Bir noktaya da gelindi saylr. stenen de buydu: Sol'u engellemek. Ne ile ve nasl olursa olsun; engellemek. Ortann sayla olmad. Sivil faist hareketlerle olmad. Askeri darbelerle olmad. Emekiler ve Sol hepsine direndi. Sokak sokak, kent kent direndiler. eriatlarn yaratt kilitlenmenin zm, emekilerdedir. Emekiler mi? Onlar ne yaptklarn, iyi bilirler. EK TEKKE VE ZAVYELERN KAPATILDII GNLERDE STANBUL'DAK TARKAT DERGAHLARI

Tekke ve Zaviyelerin Kapatlmasna Dair Kanun'un kt gnlerde, stanbul'da yar resmi kimlie sahip 307 tarikat merkezi vard. Yasadan sonra tm bu dergh, tekke, hankh ve zaviyeler kapatld. Aadaki liste, Reat Ekrem Kou'nun stanbul Ansiklopedisi'nin 8. cildinden alnd.

MERKEZN ADI

SEMT GN

ZKR/AYN

BAYRAM TARKATI
1- Divitiler dergh 2- Ekmekyemez dergh 3- Himmetdede dergh 4- Tevilmehmedefendi dergh skdar Salacak Nakkapaa Altmermer Sal Pazartesi Perembe Sal

BEDEV
5- Aakakan dergh 6- Arabzade dergh 7- Ebrriza dergh 8- slambey dergh 9- eyhhamed dergh 10- eyhhamil dergh 11- eyhhasib dergh 12- eyhhseyin dergh Yedikule Kasmpaa K.paa/Tatavla Eyp engelky Beylerbeyi Topta stavroz aramba Sal Pazar Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Perembe

CELVET TARKATI
13- Acbadem dergh 14- Akarca dergh 15- Akbyk dergh 16- Alaeddinefendi dergh 17- Atpazar Osmanefendi d. 18- Atpazar Osmanefendi d. 19- Aycsultan dergh 20- Baclar dergh 21- Bandrmal dergh 22- akrdede d. (Karaabal dergh) 23- Divitizade dergh 24- Hdaiazizmahmudefendi d. 25- skenderbaba derghskdar 26- Kefi Osmanefendi dergh 27- Kkayasofya dergh 28- Mihrimah sultan dergh 29- Musalla dergh 30- Sarmak dergh 31- eyhfenai dergh 32- eyhselami dergh 33- eyhselami dergh 34- Tembelhacmehmed dergh skdar Tophane Ahrkapu Sofular Fatih skdar mrahor sk/Hdai sk/nadiye Dolmabahe skdar skdar skdar Vezneciler Camii iinde sk/skele Bulgurlu Edirnekap sk/Pazarba skdar Bykamlca skdar Cumartesi aramba aramba Pazartesi Pazar Cuma Perembe Sal Cuma aramba Cuma Cuma aramba aramba Cuma Perembe Perembe Perembe aramba Pazartesi aramba Perembe

CERRAH TARKATI
35- Arifdede dergh 37- Halilnizameddin dergh 38- plikimehmed dergh 39- Karaba dergh 40- Karagz dergh 41- Nureddincerrahi dergh 42- Sertarikzade dergh 43- Sertarikzade dergh 44- eyhali dergh 45- Tamevar dergh 46- Yaczade dergh(Balaban d.) 47- Yesarizade dergh 48- Yldzdede dergh skdar Perembe Edirnekap Otlukotu yok. Rumelihisar Silivrikap Karagmrk Fatih Nianc Otakclar Eyp skdar Sofular Bahekap Perembe 36- aylakzade dergh aramba Perembe Perembe aramba Pazartesi Sal Pazar Pazar Perembe Cumartesi Cumartesi aramba Nuruosmaniye

49- Bahacmahmud dergh 50- Glenitatarefendi dergah 51- eyhail dergh

Haseki Tophane Balat

aramba Perembe Sal

HALVET TARKATI
52- Blblczade dergh 53- izmeciler dergh 54- Hamzazade dergh 55- shakkaramani dergh 56- Kasmelebi dergh 57- Kulemeydan dergh 58- Maka dergh 59- Sadullahavu dergh 60- evkiefendi dergh 61- eyhhafz dergh 62- eyhsleyman dergh 63- Tekkeci dergh 64- ler dergh Fatih Kabata Fatih Stlce emberlita Yedikule Maka Silivrikap Mimaraa Karacaahmet Beykoz Topkap d Silivrikap ? Pazar Sal Cuma Cuma aramba Pazartesi Cumartesi Sal Pazar Perembe Cuma Cuma

KADR TARKATI
65- Abdalyakub d. (Hekimolualipaa d.) 66- Abdsselam dergh 67- Ahbaba dergh 68- Avnizade dergh 69- Bayrampaa d. (Pamak erif d.) 70- Bykpiyale dergh 71- enezade dergh 72- Doramac dergh 73- Dlgerolu dergh 74- Emirefendi dergh 75- Erdekbaba dergh 76- Evlicebaba dergh 77- Fstkl dergh 78- Gavsizade dergh 79- Hacilyas dergh 80- Hakiefendi dergh 81- Hamdiefendi dergh 82- Havuzba dergh (zbekler d.) 83- Haydardede dergh 84- Hindiler dergh 85- Hindiler dergh 86- Kabakulak dergh 87- Kaadirihane dergh 88- Kaledb dergh 89- Karaba dergh 90- Kartalbaba dergh 91- Kavafhseyin dergh 92- Kavafmehmed dergh 93- Kaygusuzbaba dergh 94- Kelami dergh 95- Kolanceminefendi dergh 96- Kkpiyale dergh 97- Krk dergh 98- Krkzade dergh 99- Msrlibrahim dergh 100- Mollaelebi dergh 101- Muabbirhasanefendi d. 102- Nazmizade dergh 103- Nebati dergh Tophane 104- Nianc dergh 105- Olaneyh dergh 106- Peykdede dergh 107- Rem'i dergh 108- Resmi dergh 109-Serblk dergh 110- eyhhulusi dergh Camii iinde Hekimolu Fndkl skdar Haseki Kasmpaa Eskiali Zndanarkas Sarahane Kulaksz Haseki Eyp Hasky Mevlanakap Erikap Eyp Sinanpaa Beylerbeyi Sarahane Selamsz Horhor Karagmrk Tophane Mevlanakap Tophane Nuhkuyusu Emirgan Balcyokuu Ayasofya Mevlanakap Otakclar Kasmpaa Lalezar Silivrikap Sultanahmet Eyp Kasmpaa ehremini Fatih Aksaray Mevlanakap ehremini Edirnekap skdar Ayasofya Bebek/Kayalar Cuma Pazar aramba Cumartesi Cuma Cuma Pazartesi aramba Perembe Perembe Pazar Cuma Pazartesi Cumartesi Perembe Cuma aramba Perembe Pazar Cumartesi Cumartesi Perembe Sal aramba Perembe Sal Cuma Cumartesi Pazar Sal Cumartesi Cumartesi Pazar Pazar Cuma Cuma aramba Pazartesi aramba Cumartesi Pazar Pazartesi aramba Cuma Perembe aramba

111- eyhmehmed dergh 112- eyhemsi dergh 113- eyhtaha dergh 114- Ta dergh (Gmdede d.) 115- Trab dergh 116- Vaniahmedefendi dergh 117- Yahyaefendi dergh 118- Yahyakethda d. (Yahubaba d.) 119- Yarmcababa dergh 120- Yavedud dergh 121- Zincirlikuyu dergh

Keeciler Haseki Davutpaa isk. Kasmpaa Kasmpaa Lalezar Fatih Kasmpaa Paaliman Ayvansaray skdar

Cuma Perembe Perembe Pazartesi Cuma Pazar Cuma aramba Cumartesi Cuma Cumartesi

MEVLEV TARKATI
122- Bahariye Mevlevihanesi 123- Galatasaray Mevlevihanesi 124- skdar Mevlevihanesi 125- Kasmpaa Mevlevihanesi 126- Yenikap Mevlevihanesi Bahariye Galata skdar Kasmpaa Yenikap aramba Cuma,Sal Cumartesi Pazar P.tesi,Per.

NAKBEND TARKATI
127-Afifehatun dergh 128- Akbaba dergh 129- Babahaydar dergh 130- Bademli dergh 131- Baliefendi dergh 132- olakhasanefendi dergh 133- Derunimehmedefendi d. 134- Ebusaidlhudri dergh 135- Emirbuhari dergh 136- Emirbuhari dergh 137- Emirbuhari dergh 138-Feyziye dergh 139- Feyzullahefendi dergh 140- Hacbeiraa dergh 141- Hakikiosmanefendi dergh 142- Hakikizade dergh 143- Hatuniye dergh 144- Hsrevpaa dergh 145- Kalenderhane dergh 146- Kalenderhane Hindiler d. 147- Karaaa dergh 148- Karayad dergh 149- Kagari dergh 150-Kefevi dergh 151- Krkaa dergh 152- Kirpasi dergh 153- Mehmedsaidefendi dergh 154- Mercimek dergh 155- Mesnevihane dergh 156- Mimarsinan dergh 157- Muabbirhasanefendi d. 158-Muradmolla dergh 159-Mustafadede dergh 160- Mustafapaa dergh 161- Nalbandmehmedefendi d. 162- Nazifdede dergh 163- Neccarzade d. (Sinanpaa d.) 164- kzcebaba dergh 165-zbek dergh 166-zbekler dergh 167-zbekler dergh 168-Perianbaba dergh 169-Safvetipaa dergh 170-Sarbaba dergh 171-Selimiye dergh 172-Seyyidbaba dergh 173- ahkulu d. (Merdiky d.) Eyp Beykoz Eyp Stlce Silivrikap Eyp Vezneciler Kariye Edirnekap Unkapan Erikap K.M.paa Halclarkk Babali Erikap Erikap Eyp Eyp Eyp sk/inili Karaaa Eyp Eyp Salmatomruk Aksaray Eyp Fndkl Langa ? Akpaa Eskiali ? Fatih Otaklar Rumelihisar Anadoluhisar Beikta K.M.paa skdar Sultanahmet Sultantepsi Kazleme Hocapaa Saryer skdar Haseki Merdivenky Perembe Perembe Perembe Perembe Cuma Cuma Perembe Cuma Cuma Perembe Perembe Cuma Cuma Perembe Perembe Pazar Pazartesi Perembe Perembe Perembe Perembe Perembe Perembe Sal Perembe Pazar Perembe Cuma ar.,Cuma Sal Perembe ar.,Pazar Cumartesi Perembe Perembe Perembe Pazartesi Cuma Cuma Cuma Perembe Perembe Perembe Pazar Perembe Perembe Perembe

174-ehidler dergh 175-eyhabdullah dergh 176-eyhali dergh 177-eyhhfz dergh 178- eyhkamil dergh 179-eyhmurad dergh 180- eyhsadk dergh 181-eyhsaid dergh 182- eyhselami dergh 183-eyhselim dergh 184- Tahiraa dergh 185-Tahirbaba dergh 186-Valdesultan dergh 187-Vezir dergh 188- Yahyaefendi dergh 189- Yahyazade dergh 190- Yua dergh 191-Zbnerif dergh

Rumelihisar Kanlca Eyp Unkapan Edirnekap Nianc skdar Fndkl Eyp skdar Akpaa Bykamlca Edirnekap Eyp Beikta Yayla Beykoz Takasap

Perembe Perembe Perembe Perembe Pazar Cuma Perembe Pazar Pazar Perembe Perembe Perembe Perembe Perembe Perembe Perembe Perembe Pazar

RIFA TARKATI
192- Alikuzu d. (rklk dergh) 193- Alyanak dergh 194- Bekarbey dergh 195- Cndi dergh 196- Dmlbaba d. (Aracba d.) 197- Hulviefendi dergh 198- Karababa dergh 199- Karanuhud dergh 200- Karasankl dergh 201- Klcmehmedefendi derg. 202- Kubbe dergh 203- Marufiefendi dergh 204- Osmanefendi dergh 205- Paababa d. (Hoca dergh) 206- Raedefendi dergh 207- Salefendi dergh 208- Saifefendi dergh 209- Saidavu dergh 210- Salihefendi dergh 211- Sancakdar dergh 212- Sandkeyh dergh 213- Saraishak dergh 214- Seyyaheyh dergh 215- Sultanosman dergh 216- erbetdar dergh 217- eyhabdullah dergh 218-eyharifdergh 219- eyhhafz dergh 220- eyhmahmud dergh 221- eyhnuri dergh 222- eyhsrr dergh 223- eyhlislam dergh 224- Tarsusi dergh 225- Yahyazade dergh 226- Yeiltulumba dergh Kasmpaa Lalezar Hobyar Altmermer Sultanahmet ehremini Atikali Halclar Kk M.paa Mevlanakap Fatih Kasmpaa Topkap Tophane Fatih Kkayasofya ehremini Kk M.paa Karagmrk Ayasofya skdar Tavanta Kabasakal Otaklar Mollagrani Odaba ar. Hsrevpaa skdar skdar skdar Kzta Eyp Mevlanakap Eyp Unkapan Cumartesi Perembe Cumartesi Pazartesi Pazar Sal Sal aramba Pazartesi Pazar Cuma Pazartesi Cumartesi aramba Cuma Pazar Cuma Perembe Pazartesi Cuma Cumartesi Pazar Pazar Cuma Cuma aramba aramba Perembe aramba aramba Pazar Perembe Cuma Pazartesi Cuma

SAAD TARKATI
227- Abdsselam d. (Kovacdede d.) 228- Abidelebi dergh 229- Balk dergh 230- Caferpaa dergh 231- Cierimdede dergh 232- akraa dergh 233- Ejder dergh 234- Etyemez dergh 235- Fndkzade dergh 236- Ganiefendi d. (Hallababa d.) Koska Kademesi Defterdar Eyp Kasmpaa Edirnekprs Karagmrk Samatya Yksekkaldrm skdar Pazartesi Perembe Cumartesi Cuma Pazartesi Cuma Pazartesi Perembe Pazartesi Cuma

237- Hamidiye dergh 238- Hasankudsiefendi dergh 239- Hasrczade dergh 240- saefendi dergh 241- Kadem d. (Halilhamdipaa d.) 242- Kantarcbaba dergh 243- Malatyalismailaa d. 244- Raidefendi dergh 245- Sancaktar dergh 247- Sr dergh 248- eyhcevher dergh 249- Talburun d. (Lageri d.)

Kudili Mevlanakap Stlce Halclarkk Davudpaa Gmsy skdar ehremini skdar Otaklar Okmeydan Eyp

Pazar Sal aramba Cuma Sal Cuma Sal Pazartesi Pazar Cuma Sal Perembe

SNAN TARKATI
250- Haririmehmedefendi d. 251 - mmisinan dergh 252- Zekaizade dergh Topkap Eyp ehremini Cuma aramba Cuma

SNBL TARKATI
253- Beikizade dergh 254- Cihangirhasanefendi d. 255- ayr dergh(Safvetipaa d.) 256- Draman dergh 257- Erdebil dergh 258- Ferruhkahya dergh 259- Hacevhad dergh 260- Hackadn dergh 261 - brahimpaa dergh 262- Karamehmedpaa dergh 263- Keficaferefendi dergh 264- Koruk dergh 265- Mehmedaa dergh 266- Merkezefendi dergh 267- Mimaracem dergh 268- Mirahur dergh 269- Ramazanefendi dergh 270- Salhseyinefendi dergh 271- Sirkeci dergh 272- Sivasi dergh 273- Sivasi dergh 274- Smblefendi dergh 275- ahsultan dergh Davudpaa Cihangir camii Silivrikap Draman Ayasofya Balat Yedikule Samatya Nianc Aksaray Fndkl Mollagrani aramba Merkezefendi Mevlanakap Yedikule K.M.paa skdar Kk M.Paa Sultanselim Eyp,Nianc K.M.Paa Eyp Sal Pazartesi Pazar aramba Cuma Cuma Pazartesi Perembe Sal Cuma Cumartesi Sal Cumartesi Perembe aramba Pazar Pazartesi Pazartesi aramba Perembe Perembe Cuma Sal