TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA CIVILĂ DOSAR NR. 4189 / 105 / 2010 TERMEN : 31.10.

2011

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

Capitolul I - INTRODUCERE

Subsemnata 2009/A, înscrisă

Veşcă Veronica, expert

contabil, domiciliată

în Ploieşti, Aleea

Iezerului nr. 9, Bl. 151, Sc.A, Ap. 17, atestată cu carnetul de expert contabil nr. 24808/ în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în partea IIA, poziţia 24808, Am fost desemnată de instanţa de judecată a Tribunalului Prahova, dată prin încheierea de şedinţă din data de 07.07.2011, în dosarul nr. 4189/105/2010, care are ca obiect completare carnet de muncă, pentru a efectua expertiză contabilă în dosarul mai sus menţionat, părţile implicate în proces fiind: – Reclamant : SC ARTDECO CREDITE IFN SRL, cu sediul social în mun. Ploieşti, Jud. Prahova, Str. Târgoviştei nr. 10, înregistrată la R.C. sub nr. J29/2509/2005, CUI RO18183830; Domeniul de activitate : Cod CAEN 6522„Acordarea de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet” – Pârât: FULGA MARIANA, domiciliată în mun. Slatina, Jud. Olt, B-dul Nicolae Titulescu nr.8, Bl. 8, Sc.A, Et.4, Ap.10, având CI OT183990, CNP 2650619284376 I.1. Împrejurările şi circumstanţele care au condus la întocmirea dosarului în cauză: - Începând cu data de 01.08.2006, între S.C. ARTDECO CREDITE IFN SRL ( în continuare „Reclamant”) şi FULGA MARIANA (în continuare „Pârât”) a fost încheiat Contractul Individual de Muncă nr. 869111/16.08.2006 pentru funcţia ADMINISTRATOR, Cod COR 512101, cu atribuţiuni de coordonare a tuturor punctelor de lucru (case de amanet) deschise în mun. Slatina, Jud. Olt, după cum urmează: 1

pentru verificarea integrităţii patrimoniale a gestiunilor din cele patru puncte de lucru menţionate aflate în mun. Bloc D2. căreia i s-au fixat următoarele obiective: 2 . în calitatea pe care o avea. în anul 2008. înregistrare 245.Punct de lucru . în ziua de 03. fiind considerată absent nemotivat. 4.09. 242/ 02. numărul din ce în ce mai redus de clienţi la magazinele de bijuterii. În perioada ianuarie – august 2008. solicitarea din ce în ce mai redusă a numărului de credite garantate cu bunuri de bijuterii din aur. Conform datelor din bilanţul contabil.2008 privind inventarierea patrimoniului. pentru a fi prezentă la acţiunea de inventariere. administratorul SC ARTDECO CREDITE IFN SRL a constatat rezultate nefavorabile în derularea activităţii financiare prin toate cele patru puncte de lucru menţionate mai sus. în data de 04. Văilor. Dl Gheorghe Penea. la cele patru puncte de lucru deschise în mun. bloc 8.Punct de lucru .2008 pârâta FULGA MARIANA nu s-a prezentat la inventarierea niciunui punct de lucru.09. Decizia a fost adusă la cunoştinţă sub semnătură tuturor membrilor Comisiei şi comunicată verbal (telefonic) pârâtei FULGA MARIANA. Aceasta nu a răspuns nici convocării scrise. către pârâta FULGA MARIANA prin care îi comunică necesitatea de participare la acţiunea de inventariere a patrimoniului punctelor de lucru pe care le coordonează. comparativ cu anul 2007. Deşi a fost anunţată verbal.09. Olt. Pentru aceasta a stabilit Comisia de Inventariere şi a emis Decizia nr.09. „VĂILOR” – în Str.Punct de lucru . I.2. cifra de afaceri reprezintă o scădere cu 35% iar profitul net reprezintă o scădere cu 93%. Bloc 22 parter.Punct de lucru „TITULESCU” – în Bulevardul Nicolae Titulescu. precum: scăderea volumului rulajelor comerciale. Slatina. Alexandru Ioan Cuza. Slatina.2008 administratorul SC ARTDECO CREDITE IFN SRL a emis Înştiinţare scrisă. „CUZA” – în Str. Obiectivele formulate de instanţa de judecată Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă.2008. Jud. având nr. Astfel. administrator al SC ARTDECO CREDITE IFN SRL a dispus inventarierea simultană a acestora. „CRIŞAN II” – în Strada Crişan II nr. lipsa de lichidităţi. începând cu data de 03.. În urma acestei sitaţii.

00 (întâlnire de lucru) prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.10. Documente si acte existente la dosarul cauzei. urmând ca la efectuarea expertizei să aveţi în vedere toate actele existente la dosar. semnată 01. I. Dacă în funcţie de activitatea prestată şi de înregistrările efectuate a existat sau s-a produs o pagubă în cadrul socetăţii reclamante şi în ce cuantum. Să se indice actele ce au stat la baza întocmirii lucrării dispusă în sarcina acestuia. 2.4. ora 11. I.10. 4.09.Fişa Postului pentru salariata FULGA MARIANA.2011 şi nr.2011. precum : . Dacă prejudiciul a avut o cauză certă şi efectivă urmare a modalităţii în care a lucrat pârâta.2011 şi a fost prelungită la 31.2011.10.2011. 2. 51753/ 28. Cu această ocazie a fost întocmit proces-verbal. 3.08. Cadrul procedural Lucrările expertizei contabile şi redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada 15 sept 2011 – 17. Dacă în urma constatării unei pagube s-a creat vreun câştig nerealizat în firma reclamantei şi care este acesta pentru perioada 25 septembrie 2008 şi până la introducerea acţiunii şi actualizarea prejudiciului în funcţie de indicele de inflaţie. Au fost astfel indeplinite prevederile art. Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a a fost fixată la 03. potrivit fişei postului. Documente puse la dispoziţie de partea reclamantă. 2011 la domiciliul expertului contabil desemnat. având în vedere şi precizarea făcută de reprezentantul reclamantei.10. În cauză s-a efectuat şi o expertiză contabilă extrajudiciară. 208 Cod de Procedura civilă privind discutarea obiectivelor expertizei si a documenelor necesare efectarii ei.3. ataşat prezentului dosar.1. părţile au fost citate şi convocate la sediul SC ARTDECO CREDITE IFN SRL in data de 14. Să se stabilească dacă urmare a activităţii prestate de pârâtă. aceasta a făcut toate operaţiunile de gestiune specifice funcţiei.09. având nr. În vederea efectuării expertizei. 5. 51752/28. ambele anexate la Raport. Documente pentru desfăşurarea expertizei Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în: 1.2006 3 .

Văilor şi Cuza.2008. 7.Contractul Individual de Muncă nr. documente şi liste inventariere privind inventarierea monetarului pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. Văilor şi Cuza. Văilor şi Cuza.Liste de Inventariere privind contracte active pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. .09.2008. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. Crişan II.Proces-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului din data de 03. . Văilor şi Cuza cu ocazia inventarierii patrimoniului din 04. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. 209/1976 privind operaţiunile de casă.2008.09. Văilor şi Cuza. Crişan II. ORDIN Nr. 10.82/1991 a contabilităţii. 1753 / 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de Activ şi Pasiv. 12. Crişan II. 5.2008. împreună cu H. Văilor şi Cuza. Crişan II. o Acte normative incidente precum: Legea nr. Decretul Consiliului de Stat nr.Liste de Inventariere privind obiecte în depozit pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. la toate punctele de lucru. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. 2230 din 8 februarie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale egnţilor economici – legislaţie de bază referitoare la regimul juridic al gestiunilor şi gestionarilor.09. . 54 din 8 iulie 1994. Văilor şi Cuza.Avize de însoţire a mărfii – formulare cu regim intern de înseriere şi numerotare din perioada 2007 – 2008. . Este un document de evaluarea a stocurilor de bunuri pe baza înregistrării contractelor în evidenţa contabilă. o o o o Legea nr. nr. 6.09. Crişan II. Văilor şi Cuza. . pentru punctele de lucru Titulescu. Crişan II. .Registrul de casă. 8.09.08. Stă la baza verificării concordanţei între cantităţile inventariate şi evidenţa contabilă.M.09. 4 .Liste de Inventariere privind obiecte gajate (marfă gajată) pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu.Lista de inventariere din data de 03.2008 a formularelor si documentelor cu regim special pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. Crişan II. chitanţe. . modificată prin Legea nr. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. 869111/16.Registrul stocurilor la data inventarierii. . Crişan II.2006 al salariatei FULGA MARIANA 4.2008.09.2008 pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. republicată Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile.C. . 11.Balanţa analitică a valorilor materiale pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. 9. .

potrivit fişei postului. sarcinii din Fişa Postului 1.CAPITOLUL II . aceasta a făcut toate operaţiunile de gestiune specifice funcţiei”. 869111/16. Conform evidenţei încadrării personalului pe cele patru puncte de lucru din mun. 1 următorul răspuns: Conform Contractului individual de muncă nr. FULGA MARIANA era încadrată în statul de plată în funcţia de Administrator la punctul de lucru TITULESCU.08.1 (1a. am sintetizat datele privind operaţiunile de inventariere a celor patru puncte de lucru menţionate şi valorificarea acestora. 5 2.08.2 Răspuns la obiectivele admise de instanţa de judecată Obiectivul nr. ab. printre acestea se află: Nr. . ia toate măsurile care se impun şi care decurg din sarcinile de serviciu pentru descurajarea oricăror tentative de fraudă sau jaf. formulez pentru obiectivul nr. 2 (2a. Denumirea sarcinii înscrise în Fişa postului: Coordonează activitatea Casei de Amanet. În conformitate cu documentele expertizate. profilelor ocupationale si standardelor de pregatire profesionala în vigoare. 1c şi 1d) şi în Anexa nr. 1 s-au expertizat documentele prezenatate la punctul 1. II. în baza standardelor ocupationale. 1: Pentru a răspunde la obiectivul nr.2006.1 Date generale În vederea formulării răspunsurilor la obiectivele admise de instanţa de judecată.DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE II. Slatina. 1 „Să se stabilească dacă urmare a activităţii prestate de pârâtă. 2b. Asigurarea integrităţii patrimoniului încredinţat şi. asigurând buna derulare a operaţiunilor de încasări şi plăţi. RĂSPUNS la Obiectivul nr.2006 şi a Fişei postului semnată la data de 01. împreună cu restul personalului angajat. În Fişa Postului salariatei FULGA MARIANA sunt înscrise un număr de sarcini de serviciu. FULGA MARIANA a ocupat funcţia de Administrator. Pentru ocupaţia de Administrator (cod COR 512101). 2c şi 2d). răspunsurile fiind prezentate în Raport şi Anexa nr. Punct de lucru: Casa de Amanet: Slatina . persoana încadrată se ocupă în principal cu administrarea patrimoniului.4.

un minus de 570 lei la obiecte gajate (marfă gajată). Are obligaţia să întocmească CHITANŢE de intrare sau ieşire a numerarului înregistrat pe calculator către şi de la CASSA MAMĂ. Registrul TVA.09.275 lei la obiecte (bijuterii din aur) aflate în depozit.09.2008. document cu regim special de înseriere şi numerotare. document cu regim special de înseriere şi numerotare.62 lei cu ocazia inventarierii valorilor băneşti din casierie. La punct de lucru Văilor: un minus de 4.În urma expertizării datelor înscrise în următoarele documente: . Lipsă carnet Aviz de însoţire a mărfii. seria PH AUD nr.100 lei la obiecte (bijuterii din aur) aflate în depozit. rezultă următoarele: La punct de lucru Titulescu: un minus de 945 lei la obiecte (bijuterii din aur) aflate în depozit. seria PH VBH 6254801 – 6254850.Balanţa analitică a valorilor materiale la data de 03.2008.09. Asigură întocmirea corectă a tuturor documentelor întocmite în cadrul procesului de lucru. valori care se regăsesc şi în listele de inventariere din 03.Registrul stocurilor la data de 03. Raportul de gestiune. chitanţe ce se vor înregistra în documentele firmei.048.09. 8. seria PH 6254701 – 6254750. Lipsă carnet Aviz de însoţire a mărfii. Lipsă carnet Aviz de însoţire a mărfii. La punct de lucru Crişan II: un minus de 1. Bonurile de consum.2008 precum şi în Procesul verbal privind privind rezultatele inventarierii din data de 03. 6 . La punct de lucru CUZA: un minus de 10. document cu regim special de înseriere şi numerotare. . 10. 415001-06. document cu regim special de înseriere şi numerotare seria PH VBH 6254751 – 6254800. sarcinii din Fişa Postului Denumirea sarcinii înscrise în Fişa postului: Completează la zi Registrul de Casă.2008. Fişele de Recepţie.51 lei la obiecte (bijuterii din aur) aflate în depozit. Ţine o evidenţă clară a obiectelor amanetate şi a contractelor încheiate precum şi a termenelor de scadenţă a acestora. Alte sarcini înscrise în fişa postului sunt: Nr. un minus de 880 lei la obiecte gajate (marfă). Lipsă carnet Aviz de însoţire a mărfii. un minus de 399.

10.12. pârâta FULGA MARIANA motivează această situaţie prin faptul că nu are cunoştinţă de aceste minusuri deoarece nu a participat la acţiunea de inventariere simultană a patrimoniului din data de 03.58 880 Punct de lucru CUZA. 1. 6254717/ 10. prin care s-au transferat obiecte din aur de la cele patru puncte de lucru din mun. În urma expertizării documentelor menţionate la pct.070 Punct de lucru Văilor.10.03. nefiind chemată şi prin faptul că dânsa a funcţionat ca administrator doar la punctul de lucru TITULESCU. 1. semnate pentru delegat.2008 9. 6254766/ 20.la Ploiesti 91.07 775 Punct de lucru Titulescu.02. 6254815/ 22.572 Punct de lucru Văilor.11.2008 10.2007 15.la Ploiesti 53.23 4. 6254818/ 20.2008 6.4.09.la Ploiesti 46.12.201 Punct de lucru CUZA.la Ploiesti 18. 6254663/ 17.541 Punct de lucru CUZA.2007 4.03.2008 12.2008.2007 13. pentru toate cele patru puncte de lucru.la Ploiesti 177.la Ploiesti 32.2008 11.2007 14.la Ploiesti 19.86 5.la Ploiesti 34.69 530 Punct de lucru CUZA. 6254665/ 20.16 1. Documente reprezentând Avize de însoţire a mărfii. 6254816/ 10.30 415 Punct de lucru Titulescu.2007 5.320 Punct de lucru Văilor.aviz Expediţie/Data Cantitate obiecte aur (grame) Valoare obiecte aur (lei) Expeditia 7 .12.la Ploiesti 183. Slatina la sediul SC ARDECO CREDITE IFN SRL din mun. în rubrica „Date privind expediţia” de dna FULGA MARIANA. rezultă lipsa a 54 de contracte privind obiectele în depozit şi 5 contracte privind marfa gajată. 6254713/ 17.176 Punct de lucru CUZA.645 Punct de lucru Văilor. Acestea sunt redate sintetic în tabelul următor: Nr.La punctul 10 din Fişa postului pentru funcţia de administrator se prevede că salariatul trebuie să ţină o evidenţă clară a obiectelor amanetate şi a contractelor încheiate.58 1.la Ploiesti 47. 6254716/ 27. 6254765/ 06. Ploieşti.975 Punct de lucru Văilor. Alte constatări rezultate din expertizarea prin sondaj a documentelor din evidenţa operativ – contabilă ale celor patru puncte de lucru din municipiul Slatina: 1.10.la Ploiesti 27.56 1.2007 44.la Ploiesti 148.36 1. Cu ocazia întâlnirii părţilor din data de 14 octombrie 2011.la Ploiesti Nr. 6254817/ 06. 6254718/ 06. 6254813/ 17.2008 7.35 325 Punct de lucru Crişan.la Ploiesti 42.03. 6254719/ 20.36 1.510 Punct de lucru Văilor.crt.03.la Ploiesti 34.77 790 Punct de lucru Crişan.2008 8. 6254916/ 10.72 2.02.112007 2.74 3.02.2007 3.

62548016254850. 2.11.41 423 Punct de lucru Titulescu. 6254866/ 22.2007 19. 82/1991. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile şi prin Legea contabilităţii nr.11 1.2006.la Ploiesti 120.d) Punct de lucru CUZA – lipsă Aviz de însoţire a mărfii seria PH VBH nr. în care este numită „ administrator al tuturor punctelor de lucru din Slatina”. 3.11. 461/02.a) Punct de lucru TITULESCU – lipsă Aviz de însoţire a mărfii seria PH AUD nr.2008 şi prin adresa comunicată personal nr.11. 2. 6254711-6254750.36 1.b) Punct de lucru VĂILOR – lipsă Aviz de însoţire a mărfii seria PH nr.089 Punct de lucru Crişan. comunicată prin Decizia nr. Gestionara de la acest punct de lucru motivează în lista de inventariere semnată că acest carnet cu Avize de însoţire a mărfii se află la Punct de lucru TITULESCU. FULGA MARIANA a fost încadrată în funcţia de Administrator punct de lucru Casa de Amanet Slatina . 8 . s-a constatat lipsa unor Avize de însoţire a mărfii.2008. 41500106 2.58 3. Conform Listei de inventariere a formularelor cu regim special aflate în evidenţa celor patru puncte de lucru. Concluzie: -Conform Fişei postului întocmită şi semnată la data de 01. Avizul de însoţire al mărfi.09.2007 17. În statul de plată era încadrată ca Administrator punct de lucru TITULESCU.2007 17. Ploieşti arată că activitatea desfăşurată de pârâta FULGA MARIANA depăşea zona punctului de lucru TITULESCU. 62547516254800. Acest document serveşte ca dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în cadrul aceleiaşi societăţi sau stă la baza întocmirii facturii şi este un document de primire în gestiune şi de evidenţă fiscală. Dna FULGA MARIANA nu a participat la acţiunea de inventariere simultană patrimonială din data de 03. 245/04.16. dupa cum urmeză: 2.11. 2.c) Punct de lucru CRIŞAN II – lipsă Aviz de însoţire a mărfii seria PH VBH nr.08.09.2008. În Fişa postului nu a fost precizat Punctul de lucru în care a fost încadrată. 6254664/ 22.la Ploiesti Semnarea acestor documente de către dna FULGA MARIANA privind transferul unor obiecte aflate în gestiunea celor patru puncte de lucru la sediul societăţii din mun. republicată. 6254715/ 22. 6254764/ 22.2007 18.112 Mioveni – la Ploieşti 44.la Ploiesti 39.080 Punct de lucru Văilor.09. ca formular cu regim intern de tipărire şi numerotare este reglementat de Ordinului nr.

Slatina la sediul societăţii din mun. în calitate de administrator. Astfel. a rezultat un minus total la 54 de contracte privind obiectele în depozit. 2 s-au expertizat documentele menţionate la punctul 1. 2 „Dacă în funcţie de activitatea prestată şi de înregistrările efectuate a existat sau s-a produs o pagubă în cadrul societăţii reclamante şi în ce cuantum” RĂSPUNS la Obiectivul nr.un minus de 1. FULGA MARIANA.2008.368. Anexa nr.2008 pârâta FULGA MARIANA nu a răspuns convocării verbale şi nici celei scrise a administratorului societăţii de a participa la acţiunea de inventariere. compus din: .1.62 1.09. 2. Slatina din data de 03.un minus de 399. . -Cu ocazia inventarierii patrimoniale simultane a celor patru puncte de lucru din data de 03. din expertizarea documentelor menţionate.914. rezultatele inventarierii sunt: 1. 1d – cuprinzând rezultatul inventarierii detaliat pentru fiecare punct de lucru.Pentru un număr de 20 de Avize de însoţire a mărfii alese aleatoriu din perioada 20072008. aşa cum s-a arătat mai sus. din care fac parte integrantă Anexa nr. 2: Pentru a răspunde la obiectivul nr. Ploieşti.51 lei la obiecte din aur aflate în depozit . am constatat un minus total de 18.1c şi Anexa nr.09. Anexa nr. 5 contracte privind marfa gajată precum şi 4 carnete conţinând Avize de însoţire a mărfii. cu implicaţii financiar-fiscale. Detaliat pe cele patru puncte de lucru.13 lei.2008. 1 – cuprinzând Situaţia centralizatoare a rezultaelor inventarierii patrimoniale din data de 03.1b.450 lei la marfă gajată .4. Aşa cum rezultă din Anexa nr. Obiectivul nr.În urma acţiunii de inventariere patrimonială a celor patru puncte de lucru din mun.62 lei din inventarierea Casieriei Punct de lucru Titulescu. având în vedere şi constatările de la obiectivul nr. 8 şi 10 din Fişa postului . Punct de lucru TITULESCU Minus 5 Contracte obiecte aur Minus 3 Contracte Marfă gajată Minus inventariere Cassa TOTAL MINUS INVENTARIAT 31. documente cu regim intern special de înseriere şi numerotare.09.un minus de 16. FULGA MARIANA semnează şi este delegat să transporte marfa înscrisă în documente de la cele patru puncte de lucru din mun.62 (Anexa 1a) lei lei lei lei 9 .29 gr Au 945 570 399.1a.218. nu a respectat sarcinile cu numărul 1.

de Casa TOTAL MINUS INVENTARIAT 112.13 lei. documente cu regim special intern de înseriere şi numerotare în baza cărora se înregistrează cantităţile livrate şi se descarcă gestiunea sau după caz. Punct de lucru CRIŞAN II Minus 9 Contracte obiecte aur Minus 2 Contracte marfă gajată Minus Reg.de Casa TOTAL MINUS INVENTARIAT 41. câte unul la fiecare punct de lucru.048. Obiectivul nr.51 (Anexa 1c) lei lei lei lei 4.218.02 gr Au 4048. Punct de lucru VĂILOR Minus 20 Contracte obiecte aur Marfă gajată Minus Reg. 3 „Dacă prejudiciul a avut o cauză certă şi efectivă urmare a modalităţii în care a lucrat pârâta”.100.51 0 0 4.62 lei din inventarierea Casieriei Punct de lucru Titulescu precum şi lipsa a 4 carnete de Avize de însoţire a mărfii. 1.09.2011 s-a produs un minus în sumă totală de 18. Punct de lucru CUZA Minus 20 Contracte obiecte aur Marfă gajată Minus Registru de Casa TOTAL MINUS INVENTARIAT TOTAL GENERAL: 269.100.33 gr Au 1275 880 0 2. Slatina din data de 03.368.218. se întocmesc documente fiscale privind livrarea bunurilor. 3: 10 .00 0 0 10.450 lei la marfă gajată.51 lei la obiecte din aur aflate în depozit. compus din 16.13 (Anexa 1d) lei lei lei lei Concluzie: În urma inventarierii patrimoniale a punctelor de lucru din mun. 399.79 gr Au 10. RĂSPUNS la Obiectivul nr.2.00 18.155 (Anexa 1b) lei lei lei lei 3.

14 lei.62 lei. iar la Punctul de lucru TITULESCU este de 1.218.09.62 lei. Pârâta FULGA MARIANA nu a participat la acţiunea de inventariere patrimonială din data de 03. Obiectivul nr. 2. În mod obiectiv şi din punct de vedere al expertizei contabile nu pot preciza cu exactitate dacă paguba are o cauză certă sau efectivă dar.09. 4: Pentru a răspunde la obiectivul nr.09.2008.2011 este de 18. 4 se pot avea în vedere două raţionamente: Varianta 1: Presupunând că suma de 18.4 şi s-au avut în vedere şi constatările de la obiectivul nr. Concluzie: Valoarea totală a minusului înregistrat în urma rezultatului inventarierii simultane a celor patru puncte de lucru din data de 03.13 lei.2011 ar fi fost la dispoziţia unităţii şi ar fi fost plasată într-un cont bancar.09. ” RĂSPUNS la Obiectivul nr. Pârâta FULGA MARIANA nu a participat la acţiunea de inventariere patrimonială din data de 03.914. având în vedere şi precizarea făcută de reprezentantul reclamantei. 4 „Dacă în urma constatării unei pagube s-a creat vreun câştig nerealizat în firma reclamantei şi care este acesta pentru perioada 25 septembrie 2008 şi până la introducerea acţiunii şi actualizarea prejudiciului în funcţie de indicele de inflaţie. prin respectarea prevederilor din fişa postului pârâta FULGA MARIANA ar fi putut preîntâmpina apariţia unor minusuri în gestiune.13 lei stabilită minus în urma rezultatelor inventarierii din data de 03.09. Între momentul constatării pagubei până în prezent s-a ţinut cont de următoarele ajustări: 11 . motivând aceasta în Nota explicativă dată. Valoarea totală a minusului înregistrat în urma rezultatului inventarierii simultane a celor patru puncte de lucru din data de 03.218.914.2011 este de 18. că nu a fost chemată.218. Valoarea totală a minusului înregistrat la punctul de lucru TITULESCU este de 1. motivând aceasta că nu a fost chemată. 1 şi obiectivul nr.Pentru a răspunde la obiectivul s-au expertizat documentele mentionate la punctul 1.2008.

00 4.39 1.01 lei în urma constatării minusului în sumă totală de 1.000. în perioada octombrie 2008-septembrie 2011 este în sumă de 4.383. 3.57 Concluzie: Dacă suma constatată minus ar fi fost plasată într-un cont bancar.- dobânda de referinţă a BNR pentru fiecare lună din perioada analizată pentru persoanele juridice.495.79 lei în urma constatării minusului în sumă totală de 18.00 Valoare câştig nerealizat (lei) în varianta1. 2c – Situaţia câştigului nerealizat de SC ARTDECO CREDITE IFN SRLPunct de lucru VĂILOR. situaţia este prezentată în tabelul următor: Denumire: Total Puncte de lucru Slatina --Punct de lucru TITULESCU --Punct de lucru CRIŞAN II --Punct de lucru VĂILOR --Punct de lucru CUZA Total lipsuri inventariate (lei) 18.218. în perioada octombrie 2008-septembrie 2011 este în sumă de 532. Sintetic. în perioada octombrie 2008-septembrie 2011 este în sumă de 2.000. Datele sunt prezentate în Anexa nr.875. în perioada octombrie 2008-septembrie 2011 este în sumă de 1. 2a – Situaţia câştigului nerealizat de SC ARTDECO CREDITE IFN SRLPunct de lucru TITULESCU.100.01 532. începând cu luna iulie 2010.81 1. în perioada octombrie 2008-septembrie 2011 este în sumă de 473.2a. Anexa nr. 12 . Anexa nr.914. indicele de inflaţie pentru servicii.100 lei.218.048. 2 câştigul nerealizat în firma reclamantei este în sumă totală de 4.51 lei. detaliat pentru fiecare punct de lucru conform situaţiei prezentate în tabelul de mai sus. funcţie de valoarea pagubei.57%.914.21 Valoare câştig nerealizat (lei) în varianta2. în speţă. 2b – Situaţia câştigului nerealizat de SC ARTDECO CREDITE IFN SRLPunct de lucru CRIŞAN II. 2 – Situaţia totală a câştigului nerealizat de SC ARTDECO CREDITE IFN SRL. indicele preţurilor de consum pentru servicii comunicat de Institutul Naţional de Statistică este 118.13 1.79 lei. din care. Pentru perioada octombrie 2008 – septembrie 2011.495. 2c şi 2d.2.500.18 lei în urma constatării minusului în sumă totală de 4.155 lei.79 473. parte integrantă din prezentul Raport de expertiză: Anexa nr. 4. comunicat de Institutul Naţional de Statistică impozitarea dobânzii.39 lei în urma constatării minusului în sumă totală de 2. 2d – Situaţia câştigului nerealizat de SC ARTDECO CREDITE IFN SRLPunct de lucru CUZA. Anexa nr.18 2.13 lei.11 355.155.048.500.62 2. 2b.54 400.21 lei în urma constatării minusului în sumă totală de 10.51 10. pe puncte de lucru Anexa nr. conform modalităţii de calcul prezentată în Anexa nr.18 751. Anexa nr.62 lei. - - - Varianta 2: Suma constatată minus nu ar fi fost plasată într-un cont bancar şi ar fi fost afectată doar de rata inflaţiei.500.

la toate punctele de lucru.09. Văilor şi Cuza.08.Registrul stocurilor la data inventarierii.2008.2008.09. .09.- Dacă suma constatată minus nu ar fi fost plasată într-un cont bancar şi ar fi fost afectată doar de rata inflaţiei.M. Crişan II. . 9.09. Crişan II. câştigul nerealizat în firma reclamantei este în sumă totală de 3.11 lei. Văilor şi Cuza. . semnată 01. RĂSPUNS la Obiectivul nr.Fişa Postului pentru salariata FULGA MARIANA. Este un document de evaluarea a stocurilor de bunuri pe baza înregistrării contractelor în evidenţa contabilă. documente şi liste inventariere privind inventarierea monetarului pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. 11. 6. . .09. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. . 3. Crişan II. Documente si acte existente la dosarul cauzei.2008 pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu.Contractul Individual de Muncă nr. Crişan II. 5 „ Să se indice actele ce au stat la baza întocmirii lucrării dispusă în sarcina acestuia.2008. chitanţe. 10. . Crişan II.Proces-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului din data de 03. 2. urmând ca la efectuarea expertizei să aveţi în vedere toate actele existente la dosar”.C.2006 .09. 12.Liste de Inventariere privind obiecte gajate (marfă gajată) pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. Obiectivul nr. 8. Văilor şi Cuza. 5. pentru punctele de lucru Titulescu.Avize de însoţire a mărfii – formulare cu regim intern de înseriere şi numerotare din perioada 2007 – 2008. Crişan II. 869111/16.08.2006 al salariatei FULGA MARIANA 4. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04.Liste de Inventariere privind contracte active pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu.2008 a formularelor si documentelor cu regim special pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. Acte normative incidente precum: o Legea nr. Documente puse la dispoziţie de partea reclamantă.383. Văilor şi Cuza cu ocazia inventarierii patrimoniului din 04.Liste de Inventariere privind obiecte în depozit pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. Văilor şi Cuza. Văilor şi Cuza. precum : . 54 din 8 iulie 1994. detaliat pentru fiecare punct de lucru conform situaţiei prezentate în tabelul de mai sus. nr. împreună cu H.2008. .2008.Balanţa analitică a valorilor materiale pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. 2230 din 8 februarie 13 .Lista de inventariere din data de 03. . Crişan II. Crişan II. 7. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. Văilor şi Cuza. Stă la baza verificării concordanţei între cantităţile inventariate şi evidenţa contabilă. Văilor şi Cuza.09. modificată prin Legea nr.Registrul de casă. 5: Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei este: 1.

2008. FULGA MARIANA semnează şi este delegat de la cele patru puncte de lucru din mun.09. 209/1976 privind operaţiunile de casă. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile CAPITOLUL III.2008 pârâta FULGA MARIANA nu a răspuns convocării verbale şi nici celei scrise a administratorului societăţii de a participa la acţiunea de inventariere. 5 contracte privind marfa gajată precum şi 4 carnete conţinând Avize de însoţire a mărfii. 2. FULGA MARIANA a fost încadrată în funcţia de Administrator punct de lucru Casa de Amanet Slatina . Pentru un număr de 20 de Avize de însoţire a mărfii alese aleatoriu din perioada 20072008. a rezultat un minus total la 54 de contracte privind obiectele în depozit. CONCLUZII Faţă de cele prezentate. nu a respectat sarcinile cu numărul 1. Astfel. aşa cum s-a arătat mai sus. . În statul de plată era încadrată ca Administrator punct de lucru TITULESCU. în calitate de administrator. 8 şi 10 din Fişa postului . 1 -Conform Fişei postului întocmită şi semnată la data de 01. o Decretul Consiliului de Stat nr. -Cu ocazia inventarierii patrimoniale simultane a celor patru puncte de lucru din data de 03. FULGA MARIANA. documente cu regim intern special de înseriere şi numerotare.09. formulez concluziile aferente fiecărui obiectiv fixat de instanţa de judecată: Obiectivul nr. Slatina din data de 03. republicată o Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. În Fişa postului nu a fost precizat Punctul de lucru în care a fost încadrată.1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale egnţilor economici – legislaţie de bază referitoare la regimul juridic al gestiunilor şi gestionarilor. 14 .În urma acţiunii de inventariere patrimonială a celor patru puncte de lucru din mun. o ORDIN Nr.2006.82/1991 a contabilităţii. 1753 / 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de Activ şi Pasiv. Ploieşti.08. o Legea nr. cu implicaţii financiar-fiscale. Slatina la sediul societăţii din mun.

documente cu regim special intern de înseriere şi numerotare în baza cărora se înregistrează cantităţile livrate şi se descarcă gestiunea sau după caz. Slatina din data de 03.62 lei din inventarierea Casieriei Punct de lucru Titulescu precum şi lipsa a 4 carnete de Avize de însoţire a mărfii.00 18.048.155 (Anexa 1b) lei lei lei lei 3.33 gr Au 1275 880 0 2.2011 s-a produs un minus în sumă totală de 18.. Punct de lucru VĂILOR Minus 20 Contracte obiecte aur Marfă gajată Minus Reg.62 (Anexa 1a) lei lei lei lei 2.de Casa TOTAL MINUS INVENTARIAT 41. Punct de lucru CRIŞAN II Minus 9 Contracte obiecte aur Minus 2 Contracte marfă gajată Minus Reg.79 gr Au 10.00 0 0 10. Punct de lucru TITULESCU Minus 5 Contracte obiecte aur Minus 3 Contracte Marfă gajată Minus inventariere Cassa TOTAL MINUS INVENTARIAT 31. documente cu regim special intern de înseriere şi numerotare.de Casa TOTAL MINUS INVENTARIAT 112.13 lei precum şi lipsa a 4 carnete Avize de însoţire a mărfii.218.100. Punct de lucru CUZA Minus 20 Contracte obiecte aur Marfă gajată Minus Registru de Casa TOTAL MINUS INVENTARIAT TOTAL GENERAL: 269. pe cele patru puncte de lucru.100.13 lei.La Obiectivul nr.51 (Anexa 1c) lei lei lei lei 4. câte unul la fiecare punct de lucru.13 (Anexa 1d) lei lei lei lei În urma inventarierii patrimoniale a punctelor de lucru din mun. 1.2011 s-a produs o pagubă în sumă totală de 18. 2 Expertiza contabilă pune în evidenţă faptul că în urma inventarierii patrimoniale a punctelor de lucru din mun. compus din 16.51 0 0 4.368.09. Slatina din data de 03.29 gr Au 945 570 399.62 1.914.02 gr Au 4048.09. 399.218. la fiecare punct de lucru.51 lei la obiecte din aur aflate în depozit. Detaliat. 15 . se întocmesc documente fiscale privind livrarea bunurilor. minusurile constatate se prezintă astfel: 1.450 lei la marfă gajată.218.

62 lei. motivând aceasta în Nota explicativă dată. 3.914.218.914.875.495. Dacă suma constatată minus ar fi fost plasată într-un cont bancar.11 355. Pârâta FULGA MARIANA nu a participat la acţiunea de inventariere patrimonială din data de 03.048.500.21 Valoare câştig nerealizat (lei) în varianta2.2008. că nu a fost chemată.57 16 . iar la Punctul de lucru TITULESCU este de 1. 4.18 751.13 1.09. 3 Valoarea totală a minusului înregistrat în urma rezultatului inventarierii simultane a celor patru puncte de lucru din data de 03. La Obiectivul nr.01 532.218. detaliat pentru fiecare punct de lucru conform situaţiei prezentate în tabelul de mai jos. În mod obiectiv şi din punct de vedere al expertizei contabile nu pot preciza cu exactitate dacă paguba are o cauză certă sau efectivă dar. 2 câştigul nerealizat în firma reclamantei este în sumă totală de 4.00 Valoare câştig nerealizat (lei) în varianta1.09. prin respectarea prevederilor din fişa postului pârâta FULGA MARIANA ar fi putut preîntâmpina apariţia unor minusuri în gestiune.00 4.155. detaliat pentru fiecare punct de lucru conform situaţiei prezentate în tabelul de mai jos.54 400.39 1.383.81 1.14 lei. Denumire: Total Puncte de lucru Slatina --Punct de lucru TITULESCU --Punct de lucru CRIŞAN II --Punct de lucru VĂILOR --Punct de lucru CUZA Total lipsuri inventariate (lei) 18.62 2.383. conform modalităţii de calcul prezentată în Anexa nr.2011 este de 18.500. Dacă suma constatată minus nu ar fi fost plasată într-un cont bancar şi ar fi fost afectată doar de rata inflaţiei.000.51 10.79 lei. 4.La Obiectivul nr. câştigul nerealizat în firma reclamantei este în sumă totală de 3.18 2.100.11 lei.79 473.

o Decretul Consiliului de Stat nr. 869111/16. Văilor şi Cuza. Văilor şi Cuza. semnată 01.Balanţa analitică a valorilor materiale pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. Acte normative incidente precum: o Legea nr. modificată prin Legea nr. Văilor şi Cuza. . 1753 / 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de Activ şi Pasiv. Văilor şi Cuza.2006 al salariatei FULGA MARIANA 4. o Legea nr. precum : . Documente si acte existente la dosarul cauzei. Crişan II. 2. 17 . la toate punctele de lucru.09. Crişan II. Văilor şi Cuza. 10.Avize de însoţire a mărfii – formulare cu regim intern de înseriere şi numerotare din perioada 2007 – 2008. 54 din 8 iulie 1994.2008 a formularelor si documentelor cu regim special pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu.Obiectivul nr. 12. Documente puse la dispoziţie de partea reclamantă. pentru punctele de lucru Titulescu.Liste de Inventariere privind obiecte gajate (marfă gajată) pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu.Registrul stocurilor la data inventarierii. Crişan II. Crişan II.C. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. . 6.2006 .09. . la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04. Crişan II.09.82/1991 a contabilităţii.08. la data efectuării inventarierii patrimoniului celor patru puncte de lucru din 04.09. chitanţe.Liste de Inventariere privind obiecte în depozit pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. 5 Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei este: 1. Crişan II.Fişa Postului pentru salariata FULGA MARIANA. . 7.Proces-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului din data de 03.09.2008.09. 5. 209/1976 privind operaţiunile de casă. Văilor şi Cuza cu ocazia inventarierii patrimoniului din 04. . 3.Lista de inventariere din data de 03. Văilor şi Cuza. Crişan II. .Liste de Inventariere privind contracte active pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu.2008 pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu.08.M.09. Stă la baza verificării concordanţei între cantităţile inventariate şi evidenţa contabilă. . nr.2008.2008. . 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici. 9. Văilor şi Cuza. 2230 din 8 februarie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale egnţilor economici – legislaţie de bază referitoare la regimul juridic al gestiunilor şi gestionarilor. documente şi liste inventariere privind inventarierea monetarului pentru gestiunea Punct de lucru Titulescu. împreună cu H.2008. . republicată o Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. Crişan II.Contractul Individual de Muncă nr. 8.Registrul de casă. Este un document de evaluarea a stocurilor de bunuri pe baza înregistrării contractelor în evidenţa contabilă. 11.2008.

Expert contabil VEŞCĂ Veronica 18 . toate cu putere de original. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile Fapt pentru care am întocmit prezentul Raport de expertiză contabilă judiciară în 2 (două) exemplare.o ORDIN Nr. unul pentru instanţa de judecată şi unul pentru expertul desemnat.