UNITATEA ____________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.O. 06

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 28 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

UNITATEA ____________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.O. 06

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 28 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 01.01.2008

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

de ex.08 07. 3.O.01.: 5 Revizia: Nr. Crt 3. : Pagina 3 din 28 Exemplar nr. dupa caz.de ex.2.6.8. Scopul difuzarii 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr.08 07. 3.01. 3. 3.08 07.08 07.08 07.6. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.1.: 1 3. 3.08 Semnatura 7 - - - 3 .UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.7.01. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Compa rtiment 3 Contabi litate Admini strativ Secretar iat Contabi litate Contabi litate Contabi litate - Nr. 3. 2 1 2 3 1 1 1 - Functia 4 Contabil sef Administrator Secretara Contabil sef Contabil sef Contabil sef - Nume si prenume 5 Data primirii 6 07.4.01.01.01. 06 Ediţia: 1 Nr.

: Pagina 4 din 28 Exemplar nr.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. SCOP 4. Asigurarea uniformizarii proceselor legate de inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale. Procedura prezintă modul de gestionare a activelor corporale (mijloacele fixe) şi ţinerea evidenţei tehnico-operative pe locuri de folosinţă 4 .O.: 5 Revizia: Nr.de ex.2. introducerea in soft-ul CIEL a acestora precum si tratarea unitara a acestora.: 1 4. inclusiv terenuri. 4.de ex. 06 Ediţia: 1 Nr.1.

de ex. 5 . Proceduri. 2.1.3.Biroul Patrimoniu – Administrativ.transferuri. 5. 06 Ediţia: 1 Nr.Serviciul Contabilitate.inregistrarea ca plus de inventar a unor obiective (MF) . Entitati implicate : . DOMENIUL DE APLICARE 5.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.preluari sub orice forma – donatii .intrari prin investitii de imobilizari necorporale si corporale. Procedura se aplică de către Serviciul Contabilitate din cadrul ______________.: 1 5.: 5 Revizia: Nr. metodologii si instructiuni conexe .O. . : Pagina 5 din 28 Exemplar nr. 5.de ex. .

3/2005 pentru modificarea OG nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 6.5. 6. 82/1991 Legea contabilităţii (**republicată**). 6. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (**republicată**) (*actualizată*). H. Legea nr.800 Lei). 6.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. H. OMF nr. modificată prin Legea nr.de ex.G nr. modificata si completata cu Legea nr. OMFP nr. 841/ 1995 (*actualizată*) privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinind instituţiilor publice (actualizată până la data de 19 mai 2005*) 6.: 1 6.6. Legea nr.14. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.O. planul de conturi pentru instituţii publice şi a instrucţiunilor de a plicare a acestuia 6.4.: 5 Revizia: Nr. OMFP nr. : Pagina 6 din 28 Exemplar nr.13.G nr.3. 1850/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie.. instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii . 6.de ex. şi de a stabilii durata normala de funcţionare.9. Legea nr. H. HG nr. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 6. 6.7.10. 6 . 22/1969 privind angajarea gestionarilor. 105 /2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (1. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice . 6.Legea 571/2003.G nr. 6.16.12. echipamente. H. OMFP nr. 273/ 1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.15. 1. 6. 2226/2006 Privind utilizarea unor formulare financiar-contabile.G nr. Codul fiscal. OG nr.G nr.8.2.1. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice. 51/ 1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje. 6. privind activitatea financiară şi contabilă.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. 54/1994.11. H. OG nr. 6. 259/2007 6. 06 Ediţia: 1 Nr. 6. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

: Pagina 7 din 28 Exemplar nr. de natura celor aparţinând domeniului public.2.O. dar care se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra. construcţia specială. În cazul clădirilor. procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 7. 7. locaţie de gestiune sau altele asemenea. 7. b) investiţiile efectuate din surse proprii. sub forma cheltuielilor ulterioare (denumite dezvoltări.: 5 Revizia: Nr.: 1 7. ale documentaţiei de execuţie. 7. precum şi investiţiile efectuate din surse proprii.are o valoare de intrare mai mare de 1.de ex.de ex. utilajul sau instalaţia cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă sau pusă în funcţiune. precum şi cu reglementările tehnice aplicabile. concesiune. e) mijloacele fixe puse în funcţiune parţial. concretizate în bunuri noi. Sunt considerate active fixe corporale( de natura mijloacelor fixe) : a) obiectul sau complexul de obiecte (active fixe corporale) care se utilizează ca atare şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: .4. . Recepţia este actul prin care investitorul (ordonatorul de credite) declară că acceptă să preia constructia. f) amenajările de terenuri.800 RON . c) investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente. d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere. Activul fix corporal (mijlocul fix) este reprezentat de obiectivul de investiţii pentru care s-a întocmit procesul verbal de recepţie prin care se consideră pus în funcţiune sau dat în folosinţă. prevederile contractului de achiziţie publică.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. avizele. investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora. reparaţii capitale) realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare. pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporală. în funcţie de indicele de inflaţie. la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor. 7 . aparatele. 06 Ediţia: 1 Nr. modernizări.1. prin majorarea valorii mijlocului fix.3. concretizate în dezvoltări şi modernizări ale bunurilor aflate în proprietate publică. piesele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe. care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix. Nu sunt considerate mijloace fixe: motoarele.are o durata normală de utilizare mai mare de un an. lucrarea. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu autorizaţiile. Această valoare poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului.

: 1 Cheltuielile privind reparaţiile de orice fel. pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. constructii speciale.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.concesiunile. au ca scop restabilirea stării tehnice iniţiale prin înlocuirea componentelor uzate. CFP.5.5. : Pagina 8 din 28 Exemplar nr. instalatii.5. mijloace de transport etc.terenuri. Pentru obiectele care sunt folosite in loturi .) –este un activ detinut de o entitate pentru a fi utilizat in productia de bunuri sau prestarea de servicii. brevetele.1.O. drepturile si alte valori similare etc. 7. utilaje. lot sau set. pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. – este un activ identificabil. Imobilizare corporala (cladiri.5.5.5.4. la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp.. 7. FTMS – Fisa de Trecere la Mijloace Fixe 7. 06 Ediţia: 1 Nr.5.Control Financiar Preventiv 8 .de ex. seturi sau care formeaza un singur corp.3.6. PIF – Proces verbal de receptie a punerii in functiune a mijlocului fix 7.: 5 Revizia: Nr.).2. ce se fac la mijloacele fixe. CT – Certificare Tehnica 7. nemonetar. fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii.5. licentele.de ex. Conform listei abrevierilor in vigoare. marcile. ABREVIERI 7. Imobilizare necorporala (cheltuielile de cercetare dezvoltare. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile de exploatare integral. PV – Proces verbal 7.

privind activitatea financiară şi contabilă. comisia de recepţie va ţine cont de reglementările aplicabile din :  H.2.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.de ex.5.: 5 Revizia: Nr. Reprezentanţii executantului.pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie. Recepţia se realizează la compartimentele de specialitate care au primit efectiv mijloacele fixe independente sau care au în administrare mijloace fixe construite sau amplasate pe domeniul public sau privat.  H. nu pot face parte din comisia de recepţie. şi de a stabili durata normală de funcţionare.G nr. “ se întocmesc de către serviciul / biroul / compartimentul de specialitate care solicită achiziţionarea mijloacelor fixe.1.P nr 3512/2008. Referatul de aprobare şi decizia / dispoziţia privind “Constituirea comisiei de recepţie pentru …. Comisia de recepţie poartă răspunderea pentru conformitatea şi legalitatea constatărilor şi recomandărilor înscrise în procesul verbal de recepţie.1.2. pentru respectarea termenelor aprobate pentru desfăşurarea inspecţiei. Membrii comisiei nu trebuie să se gasească în situaţiile de incompatibilitate prevăzute în reglementările legale.M. care au participat direct la realizarea obiectivului de investiţii. aceştia avînd calitatea de invitaţi.3.  Prevederile din contractul de execuţie sau de livrare şi a anexelor sale.G nr. 8.: 1 8.G nr. 273/ 1994 (*actualizata*)-privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.2. 8.2. 8.O. 8. 51/ 1996-privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje. Secretarul comisiei de recepţie are ca atribuţii: 9 . Comisiile de recepţie a mijloacelor fixe au obligaţia de a clasifica mijlocul fix conform prevederilor H.G nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.1. : Pagina 9 din 28 Exemplar nr.  H. 06 Ediţia: 1 Nr.2. Reglementări privind recepţia mijloacelor fixe 8. Comisia de recepţie a mijloacelor fixe 8. 8.F. furnizorilor de utilaje şi ai agenţilor economici. 8.1. 272/1994-pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii. pentru transmiterea proceselor verbale părţilor interesate precum şi pentru respectarea reglementărilor specifice privind efectuarea recepţiilor.1. proiectantului.2.  O. In desfăşurarea activităţii.4.de ex.2.2. instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie. PROCEDURA 8. echipamente. Comisia pentru recepţia mijloacelor fixe se numeşte prin act de decizie internă de către conducătorul instituţiei.

către serviciul de financiar-contabilitate.3. Responsabilul cu evidenta mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă nu are calitatea de gestionar. pentru mijloacele fixe aflate în proprietatea sau în custodia instituţiei.: 1 a) Verificarea indeplinirii conditiilor pentru recepţie. Reglementări privind evidenţa şi gestionarea mijloacelor fixe 8.1. compartimentele de specialitate vor face propuneri pentru constituirea unei comisii tehnice sau numirea unui expert tehnic pentru stabilirea duratei normale de funcţionare. birou. în situaţia când mijlocul fix este amplasat pe domeniul public sau privat pentru folosinţă / utilizare publică. b) Convocarea membrilor comisiei de recepţie şi informarea executantului. în totalitate.3. Contabilitatea sintetică a activelor fixe corporale se ţine pe categorii şi analitic pe fiecare obiect de evidenţă.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. Compartimentul administrativ va asigura emiterea dispoziţiei / deciziei privind numirea responsabilului cu evidenţa mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă şi stabilirea responsabilităţilor şi competenţelor sale. c) persoana responsabilă din cadrul structurii organizatorice pentru folosinţă sau administrare.O. al salariatului 10 .de ex.3. e) Predarea actelor de recepţie a mijloacelor fixe şi de predare-preluare în folosinţă / administrare. 8. Compartimentul administrativ are atribuţia organizării evidenţei tehnico operativă a mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă. Prin “obiectul de evidenţă” se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia.4. b) locul de amplasare spaţială în interiorul unei clădiri (nr. : Pagina 10 din 28 Exemplar nr. Locul de folosinţă al mijloacelor fixe se defineşte prin: a) structura organizatorică-funcţională (direcţie. 06 Ediţia: 1 Nr. Valoarea justă pentru activele fixe corporale şi necorporale. furnizorilor de utilaje şi ai agenţilor economici. destinat să îndeplinească în mod independent. proiectantului. 8. In cazul mijloacelor fixe achiziţionate.5.3.: 5 Revizia: Nr. care au participat direct la realizarea obiectivului de investiţii. cameră) sau denumirea exactă a locului unde este amplasat mijlocul fix pe domeniul public.6.3. d) Predarea mijloacelor fixe recepţionate către beneficiari pe baza unui act de predare primire.de ex. etc) care primeşte mijlocul fix pentru folosinţă / utilizare personală sau colectivă de către angajaţii proprii structurii sau pentru administrare. cu locul şi data recepţiei.3. o funcţie distinctă.3. specifice fiecarui tip de receptie. c) Asigurarea documentaţiei tehnico-economice necesare efectuării lucrărilor de recepţie. 8. unitaţi subordonate. Prin dispoziţia / decizia de numire a responsabilului cu evidenţa mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă se deleagă competenţa de certificare pe actul de lichidare. se estimează la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite. cu durata normala de funcţionare expirată sau pentru care nu se cunosc datele de identificare. 8. 8. serviciu. de către executant şi de investitor.3. 8.2. Dispoziţia / decizia va fi comunicată compartimentului financiar-contabil şi compartimentului resurse umane. dobândite cu titlu gratuit.

mişcarea şi darea în gestionare a mijloacelor fixe. cod 14-2-2.de ex. 8. . Transferul unui mijloc fix. ce nu solicita montaj 11 .O.  componenţa complexului de obiecte care constituie obiectul de evidenţă. între doua locuri de folosinţă poate avea loc în cadrul aceluiaşi compartiment sau între compartimente diferite.3. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.: 5 Revizia: Nr. înscrierea acestuia pe actul de recepţie şi înregistrarea mijlocului fix în Registrul numerelor de inventar. 8.3. : Pagina 11 din 28 Exemplar nr. .primirea şi verificarea conformităţii documentelor privind recepţia . mişcarea şi darea în gestionare a mijloacelor fixe către responsabilul cu mijloace fixe pe locuri de folosinţă.8. operaţiunea consemnându-se în Bonul de mişcare a mijlocului fix. 8.  codul de clasificare. 8.efectuarea de verificări periodice a modului de ţinere a evidenţei de către responsabilul cu mijloacele fixe pe locuri de folosinţă.  valoarea de inventar.  date de identificare privind seria de fabricaţie.3.  contul contabil. modificată prin Legea nr. trebuie să furnizeze următoarele informaţii:  denumirea mijlocului fix.  locul de amplasare .3. 06 Ediţia: 1 Nr.: 1 care pleacă din instituţie.7.10.11. cod 14-2-3A . aflat în stare de funcţionare.de ex. .acordarea numărului de inventar. în copie.transmiterea neîntârziată.3. Bonul de mişcare se întocmeşte în patru exemplare de către o persoană desemnată din structura functională care deţine mijlocul fix.  numele angajatului care îl foloseşte sau administrează. 53 / 2003 privind codul muncii. Evidenţa responsabilului cu evidenţa mijloacele fixe pe locuri de folosinţă. 54/1994 şi Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor. 8. Achizitia imobilizarilor necorporale si corporale independente. şi data documentului care atestă primirea sau predarea mijlocului fix. cod 14-2-1 (locul de folosinţă se completează cu creionul) şi Fişa mijlocului fix. a documentelor privind recepţia. marca.9 Responsabilul de cont de imobilizari corporale din cadrul serviciului de contabilitate are următoarele obligaţii specifice înregistrării mijloacelor fixe: . după caz. model şi alte caracteristici. Angajatul care semneaza în nume personal pentru primirea spre folosinţă individuală sau care semneaza în numele compartimentului de specialitate pentru primirea spre administrare a unor mijloace fixe nu are calitatea de gestionar dar are răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor potrivit Legii nr.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. dacă e cazul. a faptului că are sau nu în administrare sau folosintă bunuri de natura mijloacelor fixe.  nr.

data. cu trecerea pozitiei din planul de Investitii. Imobilizari necorporale si corporale rezultate in urma lucrarilor de investitii realizate Pentru a inregistra mijloacele fixe rezultate in urma lucrarilor executate de antreprenori sunt necesare urmatoarele documente justificative:  Factura. 2226/2006 si sa cuprinda:  Certificarea in privinta Realitatii. Un exemplar din procesul verbal de receptie se arhiveaza la Serv.de ex. denumire furnizor  Denumire imobilizare necorporala sau corporala  Descrierea caracterisiticilor tehnice.Contabilitate. Procesul –verbal de receptie a mijlocului fix trebuie sa poarte toate semnaturile comisiei de receptie si sa fie predat serviciul/biroul contabilitate spre inregistrarea mijlocului fix cel tarziu in 10 ale lunii urmatoare achizitiei. Regularitatii si Legalitatii si din partea Sefului/Directorului de Proiect (daca este cazul). ea trebuie sa fie intocmita conform OMF nr. cu verificarea prealabila a datelor inscrise in factura. formular DTS. 06 Ediţia: 1 Nr. care se trece pe fisa de catre responsabilul din cadrul Serv. Regularitatii si Legalitatii si din partea Sefului/Directorului de Proiect (daca este cazul). 12 . inscrierea termenului de plata si a termenului de scadenta conform contractului incheiat.  Certificarea in privinta Realitatii.  Controlul Financiar Preventiv exercitat in baza Deciziei C.bucati trecute la mijloace fixe. : Pagina 12 din 28 Exemplar nr.P . cu trecerea pozitiei din planul de Investitii. Regularitatii si Legalitatii din partea Serviciului Administrativ.  Certificarea in privinta Realitatii.  Numarul de inventar. inscrierea termenului de plata si a termenului de scadenta conform contractului incheiat. Regularitatii si Legalitatii din partea SSDBI. cu specificatia „Bun de Plata” conform contract nr…….12.  Unitatea gestionara  Persoana care le primeste in gestiune.: 5 Revizia: Nr.de ex. 2226/2006 si sa cuprinda:  Certificarea in privinta Realitatii.F. conform facturii de achizitie  Nr. 8.3. cu specificatia „Bun de Plata” conform contract nr……. ea trebuie sa fie intocmita conform OMF nr.  Valoarea unitara a mijlocului fix.O.: 1 Documentele justificative ce stau la baza inregistrarii imobilizarilor necorporale si corporale sunt:  Factura .Contabilitate dupa verificarea in prealabil a documentelor justificative.  Cod de clasificare conform catalog mijloace fixe.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.  Un exemplar din Factura va sta la Serviciul Contabilitate  Proces verbal de receptie a mijlocului fix . care trebuie sa cuprinda minim urmatoarele informatii:  Numar.  Durata normala de functionare conform catalog mijloace fixe.

13.si sa fie predata la serviciul/biroul contabilitate spre inregistrarea mijlocului fix cel tarziu in 10 ale lunii urmatoare procesului verbal de receptie.  Numarul de inventar..F. Mijloace fixe obtinute prin donatii Pentru imobilizarile necorporale si corporale primite prin donatii. data. care trebuie sa cuprinda :  Numar.) . 13 .  Unitatea gestionara.  Unitatea gestionara . cu verificarea prealabila a datelor inscrise in factura. Un exemplar din Factura va sta la Serviciul Contabilitate  Proces verbal de receptie ( cod.  Persoana care le primeste in gestiune .  Durata normala de functionare conform catalog mijloace fixe. conform facturii de achizitie  Nr. in care se stipuleaza felul si marimea bunurilor donate.  Proces verbal de receptie a mijlocului fix –formular DTS.P . 8. denumire furnizor  Denumire imobilizare necorporala sau corporala  Descrierea caracterisiticilor tehnice. care se trece pe fisa de catre responsabilul din cadrul Serv.  Valoarea unitara a mijlocului fix.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.: 5 Revizia: Nr.O.Contabilitate dupa verificarea in prealabil a documentelor justificative. ea trebuie sa cuprinda ca si informatii minime:  Numar.: 1   Controlul Financiar Preventiv exercitat in baza Deciziei C.Aviz de insotire a marfii .bucati trecute la mijloace fixe.de ex. denumire furnizor  Denumire imobilizare necorporala sau corporala  Descrierea caracterisiticilor tehnice. data.  Numarul de inventar.)  Fisa de trecere la mijloace fixe.de ex..3.  Durata normala de functionare conform catalog mijloace fixe.bucati trecute la mijloace fixe.Contabilitate dupa verificarea in prealabil a documentelor justificative. cu inscriptia „ NU SE FACTUREAZA”. (Anexa 1. Fisa de trecere la mijloace fixe trebuie sa poarte toate semnaturile avizate. 06 Ediţia: 1 Nr. ..  Cod de clasificare conform catalog mijloace fixe.Contract cu prestatorul/antreprenorul . care se trece pe fisa de catre responsabilul din cadrul Serv.  Persoana care le primeste in gestiune. documentele in baza carora se face inregistrarea in contabilitate sunt: . : Pagina 13 din 28 Exemplar nr.  Cod de clasificare conform catalog mijloace fixe.. conform facturii de achizitie  Nr..  Valoarea unitara a mijlocului fix.

ea trebuie sa cuprinda ca si informatii minime: Pentru activele corporale ( inclusiv mijloace fixe) si necorporale intrate ca si plusuri de inventar documentele in baza carora se face inregistrarea in contabilitate sunt: . Pentru activele corporale ( inclusiv mijloace fixe) si necorporale intrate prin transfer documentele in baza carora se face inregistrarea in contabilitate sunt: 8. : Pagina 14 din 28 Exemplar nr.conservarea şi gestionarea pănă la o folosinţă ulterioară. Referatul justificativ cuprinde datele de identificare a mijlocului fix ( marca.de ex.4. 14 . întocmite de comisia de inventariere. .)  Lista mijloacelor fixe primite prin donatie  Fisa de trecere la mijloace fixe. .: 1 Pentru terenurile obtinute cu titlu gratuit se va anexa  Proces verbal de receptie ( cod . prin întocmirea unui referat justificativ..prin listele cu bunurile propuse pentru scoaterea din funcţiune.Raport de Evaluare. anul fabricaţiei.4.Fisa tehnica pentru mijloacele fixe propuse a fi inregistrate in contabilitate. nedemolat sau nedezmembrat. poate fi iniţiată : . a mijlocului fix aflat în stare de funcţionare.).2. Referatul justificativ se avizează de către contabilul şef şi se aprobă de ordonatorul de credite..O...de angajatul care a primit bunul în vederea utilizării / folosinţei personale sau de o persoană desemnată de către şeful structurii funcţionale care are mijlocul fix în administrare..3.valorificarea. aprecieri privind uzura fizică şi morală. durata de folosinţă.4. .transmiterea. care nu mai sunt în stare de funcţionare şi a celor în stare de funcţionare care nu mai sunt necesare sau care nu mai pot fi utilizate. către o instituţie publică de invatamant . cauzele deteriorării şi dacă este cazul. prin valorificarea pieselor şi componentelor rezultate din dezmembrare sau demolare. 8. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.1. .. propuneri privind : .UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.Negatie de la eventualul proprietar prezuntiv.prin acte de constatare ale organelor de control din structurile instituţiei. 8. .) . valoarea de inventar etc. (Anexa 1. a mijlocului fix aflat în stare de funcţionare. Reglementări specifice privind scoaterea din functiune şi casarea mijloacelor fixe 8. 06 Ediţia: 1 Nr. .de ex.casarea. conform unor reglementări legale. . data dării în folosinţă. ca atare.Prevederile OMF 1753/2004 privind plusurile de inventar de natura imobilizarilor . dacă este cazul..: 5 Revizia: Nr.4. fără plată.

O. -din transferuri intre sucursale. Pâna in momentul încheierii procesului scoaterii efective din patrimoniu. Activele necorporale si corporale dobandite de institutie sub orice forma in cursul anului calendaristic trebuie inregistrate in contabilitate de o persoana desemnata din cadrul Serviciului Contabilitate.de ex.: 5 Revizia: Nr.din realizari de investitii.1 la prezenta procedura . specifice fiecarui caz in parte. : Pagina 15 din 28 Exemplar nr. 8.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. 06 Ediţia: 1 Nr. 8. mijloacele fixe de natura construcţiilor precum şi cele utilizate pe domeniul public rămân în gestionarea compartimentelor care le-au avut în administrare.4.: 1 8. -din donatii. iar mijloacele fixe independente se depun împreună cu referatul justificativ la compartimentul administrativ. -din plusuri de inventar. 15 . Descriere monografie contabila Inregistrarea in contabilitate se va efectua in baza monografiei contabile. Provenienta imobilizarilor necorporale si corporale poate fi: -din achizitii. . Aceasta se afla in Anexa nr.de ex. Serviciul / biroul / compartimentul administrativ organizează desfăşurarea procedurilor legale pentru scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.5.4.4.8.

3.  de evaluare pentru mijloacele fixe. Răspunde de luarea măsurilor de pază. 9.2.3. Răspunde de informarea în scris a instituţiilor publice de invatamant.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.i.1. protecţie.4. Ordonatorul de credite.3. Răspunde pentru asigurarea controlului intern asupra activităţii reponsabilui cu mijloace fixe pe locuri de folosinţă.2. 6 9. 9.2.: 5 Revizia: Nr.4. 06 Ediţia: 1 Nr. privind recepţia şi mişcarea mijloacelor fixe.O. Şeful compartimentului de specialitate care are în administrare şi /sau în folosinţă mijloace fixe . Răspunde pentru utilizarea şi/sau folosinţa eficientă a mijloacelor fixe în strictă conformitate cu scopul.3.3.2. Răspunde de numirea şi aprobarea propunerilor comisiilor:  de recepţie a mijloacelor fixe. şi p.1.4. conform reglementărilor legale. .1.s. in stare buna de funcţionare. Răspunde pentru organizarea inventarierii mijloacelor fixe. 9. etc). 9. aprobarea şi autorizarea înregistrării operaţiunilor cuprinse în documentele justificative. 9. Responsabilul compartimentului administrativ. Răspunde de organizarea activităţii de reparaţii şi întreţinere a mijloacelor fixe. 9.2. de bunurile aprobate pentru disponibilizare. 9.4. ce urmeaza a fi vândute. Răspunde organizarea evidenţei tehnico operative a mijloacelor fixe pe locurile de folosinţă în cadrul compartimentelor. în scopul sau în legătură cu realizarea sarcinilor de serviciu. Responsabil cu intocmirea si predarea documentatiei pentru plusurile de inventar si a acordului de principiu din partea proprietarului de teren pentru acces.2.: 1 9. şef serviciu / birou de contabilitate financiar.1.3.4. 9.1.3.  pentru vânzare prin licitaţie. în evidenţa contabilă. 16 9. 9. RESPONSABILITATI 9. de natura clădirilor şi utilajelor sau instalaţiilor de folosinţă comună. care nu mai sunt necesare şi a materialelor sau a pieselor rezultate in urma demolării sau a dezmembrării acestora. Răspunde pentru ţinerea registrului numerelor de inventar şi a fişelor mijloacelor fixe. : Pagina 16 din 28 Exemplar nr.4. pentru care au fost achiziţionate.  de scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe. Responsabilul activităţii financiar contabile (director economic. a mijloacelor fixe. Răspunde pentru verificarea.1. 9. 9.2.de ex. contabil şef.de ex. 9.

: Pagina 17 din 28 Exemplar nr. .. Proces verbal de receptie al mijlocului fix Proces verbal de receptie al obiectivului de investii Bon de miscare a mijlocului fix Proces verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix Monografie contabila de inregistrare a imobilizarilor necorporale si Elaborator 2 Aprobat Nr.....de ex.O. 1850/2004 Fisa de Trecere la Mijloace Fixe – Cod . conform OMF nr.: 1 9... 06 Ediţia: 1 Nr..... ANEXE Nr.4.5............: 5 Revizia: Nr.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P..de ex.. 10. anex a 0 1 Denumirea anexei 1 Registrul Numerelor de Inventar – Cod ...... Responsabil cu intocmirea documentatiei juridice aferente terenurilor la mijloace fixe gasite ca plus de inventar ( pentru care exista acord de principiu)..de exemplare 4 3 Difuzare Arhivare loc perioada 6 7 Alte 3 5 Contabilitate Administrativ Secretariat 8 2 3 Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat 3 3 4 3 6 3 6 3 7 3 17 .....

: 1 corporale 11. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. : Pagina 18 din 28 Exemplar nr. 5. Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1. dupa caz. 8.de ex.O. 2. dupa. Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. caz. inregistrari. 10. 06 Ediţia: 1 Nr. 9.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.: 5 Revizia: Nr. 4. 6. arhivari Cuprins Pagina 18 . 7. 11. 3. verificarea si aprobarea editiei sau.de ex. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe.

UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex.: 1 Anexa 1 Unitatea _____________ Nr.O. 06 Ediţia: 1 Nr.pagina_____ REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR 19 . : Pagina 19 din 28 Exemplar nr.

data document provenienta ..O...│ │Nr...............................│ │........│Codul de │ │Valoare de inventar │clasificare ........ ├──────────────────────────┤ │Amortizare lunara ..........│ 20 .............................│Data darii in folosinta │ │Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice │Anul .......de ex......... inventar .............├──────────────────────────┤ │Fel.. nr.de ex. serie.....................: 5 Revizia: Nr...................│ │ │Luna ....... de Codul de inventar clasificare 1 2 Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice 3 Locul unde se afla 4 Alte mentiuni Valoare lei 5 ┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ FISA MIJLOCULUI FIX │Grupa │ │ │...: 1 Anexa 2 Nr....... 06 Ediţia: 1 Nr............. : Pagina 20 din 28 Exemplar nr.......UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P..

... Mijlocul fix si caracteristici tehnici_______________________________________________ 21 ....... │Documentul│ │ │ │ │ │ │inventar│ (data.│ │ │ │ │ │ (de la │ felul..UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.... : Pagina 21 din 28 Exemplar nr....O........de ex.....│Debit│Credit│Sold│ │numar la│ numarul) │ mijlocului fix │ │ │ │ │ │ numar) │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┤ ├────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┤ ├────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼────┼─────┼──────┼────┤ └────────┴──────────┴───────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴────┘ 4-2-2 t2 Anexa 3 Unitatea______________________ PROCES VERBAL DE RECEPTIE A MIJLOCULUI FIX Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr..: 1 │ ├──────────────────────────┤ │ │Data amortizarii complete │ │ │Anul .│ │ ├──────────────────────────┤ │ │Durata normala de │ │ │functionare │ │Accesorii │..%│ └───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ (verso) ┌────────┬──────────┬───────────────────────────────────┬────┬─────┬──────┬────┐ │ Nr....│ │ ├──────────────────────────┤ │ │Cota de amortizare │ │ │....... 06 Ediţia: 1 Nr.......│ │ │Luna ..... │Operatiunile care privesc miscarea.......................: 5 Revizia: Nr...de ex..___________din____________ am procedat la receptia mijlocului fix furnizat de ___________________________contract_____ _______________ din _________________________......... │ cresterea sau diminuarea valorii │Buc.........

...O......: 5 Revizia: Nr. Concluzia ....... PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 22 .de ex... 06 Ediţia: 1 Nr..__________________________________________________________________ Valoarea de inventar__________________________________________________________ Data inregistrarii_____________________________________________________________ Numar inventar______________________________________________________________ Cod de clasificare____________________________________________________________ Durata de serviciu____________________________________________________________ Responsabil cu investitiile... : Pagina 22 din 28 Exemplar nr.....UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. etc)____________________________________________ Probe efectuate_______________________________________________________________ Concluziile comisiei___________________________________________________________ Termen de garantie____________________________________________________________ Alte date____________________________________________________________________ Comisia de receptie.. ______________________________ Semnatura __________________ __________________ __________________ Pozitia prevazuta in planul de investitii____________________________________________ Furnizor____________________________________________________________________ Factura nr... Numele si prenumele 1.. cantitativ.....: 1 Accesorii___________________________________________________________________ Felul receptiei (calitativ._______________________________ 2. Obiectivul supus receptiei ..de ex............ ____________________________________________ Anexa 4 Unitatea______________________ Obiectivul de investitii .._______________________________ 3...

... d....... CONCLUZII 1........................UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P............... iar pana la receptia obiectivului de la data punerii in functiune au trecut ................................................. energie. utilitati......................... mai sunt necesare urmatoarele masuri: .................. comisia de receptie hotaraste in unanimitate/cu majoritatea de pareri: SE ADMITE RECEPTIA OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI SE ACORDA CALIFICATIVUL ................... Comisia constata ca lista documentatiei prevazute mai sus nu impiedica/impiedica efectuarea receptiei........ asigurarea cu materii prime.......................... lucrari conexe..... pentru mentinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobati si pentru o cat mai buna exploatare a capacitatilor ce se receptioneaza............ Urmatorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: .. 7......... La data receptiei. b................. : Pagina 23 din 28 Exemplar nr......................................................... 2............................ 6.............. 2.. forta de munca....................... (se vor arata cele ce nu sunt asigurate)................................ III.......de ex.. 06 Ediţia: 1 Nr........... ...... DATE GENERALE 1........: 5 Revizia: Nr............. La data receptiei se constata urmatoarele disponibilitati de capacitati ale utilajelor tehnologice si de spatii construite care pot conduce la imbunatatirea indicatorilor tehnico-economici: ................ file si .... apa etc.............. 5.. a fost incheiat azi . 3..... 3.............. CONSTATARI In urma examinarii documentatiei prezentate si a cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-au constatat: 1........................ anexe numerotate cu un total de ..... file.........................: 1 I......de ex........... nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobati se prezinta astfel: ............................ care fac parte integranta din cuprinsul acestuia.... lei.......... Documentatia tehnico-economica a fost prezentata comisiei de receptie cu urmatoarele exceptii: ........ 23 ............. S-a constatat ca sunt/nu sunt luate masurile pentru mentinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici in ceea ce priveste: a.... Receptia punerii in functiune a fost efectuata la data de .......... Comisia de receptie convocata la data de ................................................ ... c.. care contine ........... si-a desfasurat activitatea in intervalul: ............... combustibil.................................................... 4.....................O.... in trei exemplare originale......... Valoarea lucrarilor supuse receptiei conform documentelor de decontare este de ..................... Comisia de receptie stabileste ca......... Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus........... deserviri etc...... Prezentul proces-verbal.... II................................ materiale.. luni.......................

...............................UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P... am procedat la predarea-│ │primirea mijloacelor fixe in baza .│ │din ............................de ex..........de ex.................: 5 Revizia: Nr... si din│ │partea ........O.................................│ 24 ............................: 1 ┌────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────────────┬─────────────┐ │ │ Numele si prenumele │ Functia │ Locul de munca │ Semnatura │ ├────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────┤ │Presedinte │ │ │ │ │ │Membri: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialisti-consultanti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Asistenti la receptie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Secretar │ │ │ │ │ └────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────────────┴─────────────┘ Anexa 5 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BON DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE │ ├──────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┤ │ │ Data eliberarii │ │ │ │Numar document├───────┬────────────┬───────┤ Predator │ Primitor │ │ │ ziua │ luna │ anul │ │ │ │ ├───────┼────────────┼───────┤ │ │ ├──────────────┴───────┴────────────┴───────┴──────────────────┴───────────────┤ │Subsemnatii din partea ............................................... 06 Ediţia: 1 Nr..... : Pagina 24 din 28 Exemplar nr......

.de ex.: 5 Revizia: Nr.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.... atelier etc..) │ │ ├────────────────────────────────┬──────────────────┤ APROBAT │ │ Numele si prenumele │ Semnatura │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────┬──────────────┤ │ │ │ Data │ Semnatura │ ├────────────────────────────────┴──────────────────┼───────────┴──────────────┤ │ SUBUNITATEA PRIMITOARE (sectie........de ex. A MIJLOACELOR FIXE |___________|________| | _____________________________ |___________|________| | DE DECLASARE A UNOR BUNURI |___________|________| | MATERIALE |___________|________| | __________________________________________ | | | Număr | Data | Cod | | | | document |____________________| predător | | | | | Ziua | Luna | Anul | | | | |__________|______|______|______|__________| | | | | | | | | | 25 . │ Denumirea mijlocului fix si │Numarul de│ Buc.│ caracteristici tehnice │ inventar │ │ de inventar │ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤ ├────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤ ├────┴───────────────────────────────────┴──────────┼───────────┴──────────────┤ │ SUBUNITATEA PREDATOARE (sectie. : Pagina 25 din 28 Exemplar nr....: 1 ├────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┤ │Nr. DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE | APROBAT | DATA | | . 06 Ediţia: 1 Nr.) │ │ ├────────────────────────────────┬──────────────────┤ │ │ Numele si prenumele │ Semnatura │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ └────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┘ 14-2-3A Anexa 6 ______________________________________________________________________________ | UNITATEA PROCES-VERBAL | | | | ... │ Valoarea │ │crt..O. atelier etc...

.......... COMPONENTE ŞI MATERIALE REZULTATE ____________________________________________________ | Număr | Data | Cod | Cod | | document |____________________| predător |primitor | 26 .......................................................... | | ... ANSAMBLE..... CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE COMISIEI ........... | | ............UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P............ | | ...... | | II............. | | .........................................: 5 Revizia: Nr. |Denumirea | Cod | U/M |Cantitatea | Preţ unitar | Valoarea | până la | |crt.....................................................................................................................................................de ex.....O......... : Pagina 26 din 28 Exemplar nr...: 1 | |__________|______|______|______|__________| | | | | I.. | | ............................................... SUBANSAMBLE........................................................................................... | | ..................................... 06 Ediţia: 1 Nr.........| | | | | | | scoaterea | | | | | | | | |din funcţiune| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| |____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________| 14-2-3/Aa A4 t2 (verso) ____ __________ ____ ___________ ____ ________ ________ _________ ____________ |____|__________|____|___________|____|________|________|_________|____________| |____|__________|____|___________|____|________|________|_________|____________| |____|__________|____|___________|____|________|________|_________|____________| |____|__________|____|___________|____|________|________|_________|____________| |____|__________|____|___________|____|________|________|_________|____________| |____|__________|____|___________|____|________|________|_________|____________| |____|__________|____|___________|____|________|________|_________|____________| |____|__________|____|___________|____|________|________|_________|____________| III............................. PIESE......................... | | ............................... | | ................................................ MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE | |______________________________________________________________________________| | | | | | | | | Amortizarea | |Nr..de ex.

O.de ex.: 1 | | Ziua | Luna | Anul | | | |__________|______|______|______|__________|_________| | | | | | | | |__________|______|______|______|__________|_________| ______________________________________________________________________________ | Nr.licente.prin investitii: 205 ”Concesiuni.: 5 Revizia: Nr.etc. | Denumirea | Cod | U/M | Cantitatea | Preţ unitar | Valoarea | | crt. | | | | | | | |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| |______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________| | | Delegaţi la | Primit în | | COMISIA | dezmembrare | gestiune | | | sau la declasare | | |___________________________________________|_____________________|____________| |Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura|Nume şi|Semnătura| | |prenume| |prenume| |prenume| |prenume| | | |_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| | |_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| | |_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________| | |_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|______| Anexa 7 Monografie contabila privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale  Pentru imobilizarile necorporale : .UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. : Pagina 27 din 28 Exemplar nr. brevete.de ex. 06 Ediţia: 1 Nr.” = 233”Imobilizari necorporale in curs de executie ” 27 .

: 5 Revizia: Nr. = 231”Imobilizari corporale in curs de Prin modernizare la un mijloc fix existent  Pentru imobilizari necorporale: 205 ”Concesiuni.licente.prin donatie : 205 ”Concesiuni.de ex.” = 779* 208”Alte imobilizari necorporale” = 779*  Pentru imobilizari corporale : 212 ”Constructii ” = 231”Imobilizari corporale in curs de executie ” 213”Instalatii tehnice.licente.de ex.mijloace de transport. brevete.echipamente etc.licente. : Pagina 28 din 28 Exemplar nr.etc.O. 06 Ediţia: 1 Nr.prin achizitie directa : 205 ”Concesiuni. brevete. = 231”Imobilizari corporale in curs de executie ” 214”Mobilier.: 1 208”Alte imobilizari necorporale” = 233”Imobilizari necorporale in curs de executie ” . = 233”Imobilizari necorporale in curs de executie ” 208”Alte imobilizari necorporale = 233”Imobilizari necorporale in curs de executie ”  Pentru imobilizarile corporale : 212 ”Constructii ” = 231”Imobilizari corporale in curs de executie ” 28 .prin transfer de la alta unitate: 205 ”Concesiuni. brevete.” = 133”Donatii pentru investitii ” 208”Alte imobilizari necorporale” =133”Donatii pentru investitii ” . aparatura birotica.licente.etc.etc.” = 404 „Furnizori/antreprenori” 208”Alte imobilizari necorporale” =404 „Furnizori/antreprenori” .UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P. brevete.etc.etc.

de ex. Plusurile constatate la inventariere se inregistreaza in patrimoniu prin debitarea conturilor de activ corespunzatoare.O. = 779 ”Donatii pentru investitii” 214”Mobilier.: 1 213”Instalatii tehnice. = 779 ”Donatii pentru investitii ” Plusuri de inventar de natura imobilizarilor Ca urmare a inventarierii patrimoniului cf.de ex. = 231”Imobilizari corporale in curs de executie ” Donatii 212 ”Constructii ” = 101 ”Donatii pentru investitii ” 213”Instalatii tehnice.: 5 Revizia: Nr. = 231”Imobilizari corporale in curs de executie ” 214”Mobilier.etc. 06 Ediţia: 1 Nr. : Pagina 29 din 28 Exemplar nr.echipamente etc.echipamente etc. aparatura birotica. astfel:  Plusurile din imobilizari corporale si necorporale constatate se inregistreaza ca o intrare de imobilizari = 134 “Plusuri de inventar de natura imobilizarilor = 134 “Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 20 “Imobilizari necorporale” 21 “Imobilizari corporale” 29 .mijloace de transport. aparatura birotica. OMF 1753/2004 se pot inregistra plusuri de inventar.etc.UNITATEA ____________ Departament Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale Cod: P.mijloace de transport.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful