RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Bil Murid Masa Bidang Kegiatan Aktiviti Tajuk Masa Objektif Pengajaran : Pendidikan Seni Visual : Tahun 2 Naim : 24 Mac 2009 : 33 orang : 11.15 – 12.15 pagi : Membentuk dan membuat binaan : Topeng Mata : Topeng Hari Jadi : 1 jam ( 60 minit )

 Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan topeng mata. Hasil Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Mengenali topeng mata.  Memahami cara-cara menghasilkan topeng mata.  Menghasilkan topeng mata hari jadi. Keperluan Alat Bahan Rujukan : : : : Prosedur gunting,pensel,bekas gam, lidi. Kad manila, kertas warna, pastel atau krayon dan gam. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.

 Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid.
 Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.  Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi.  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap  Guru memberi penerangan kepada murid cara-cara untuk menghasilkan topeng mata.  Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan hasilan topeng mata.  Apresiasi dan refleksi.  Penutup  Sosial atau  Kognitif

BUTIRAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN

SET INDUKSI (5 minit)

TKP

 Guru menunjukkan carta
lirik lagu.

o Murid dapat
menanyikan lagu dengan baik.

-Interpersonal -Verbal lingustik -Muzik

 Guru menyanyi serta murid
menyanyi bersama-sama guru lagu “Selamat Hari Jadi”

o Murid bersoal jawab
dengan guru mengenai suasana di majlis hari jadi.

AKTIVITI 1 (5 minit)  Perbincangan tentang ciriciri sebuah topeng:

ARAS 1

Kontekstual

o Murid dapat
mengenali ciri-ciri sebuah topeng mata.


Saiz topeng hendaklah menutupi mata.. Rupa topeng adalah simetri.

 Guru memperkenalkan alat dan bahan : o Murid dapat mengenal alat dan bahan untuk menghasilkan topeng mata.

      

Gunting Pensel Kad manila Kertas warna Lidi Gam Pastel atau krayon

AKTIVITI 2 (15 minit)  Murid diminta untuk memilih pilihan beberapa bentuk rupa topeng yang telah disiapkan oleh guru untuk dijadikan stensil bagi mendapatkan rupa dan bentuk topeng mata yang simetri.

ARAS 2

KBKK -kreatif

o Murid membuat
pilihan rupa topeng yang telah dibuat oleh guru untuk dijadikan stensil.

 Murid melakarkan rupa

topeng dengan bimbingan guru.

o

Murid dapat melakarkan rupa topeng mata berpandukan bentuk rupa (stensil) yang disediakan oleh guru.

AKTIVITI 3 (25 minit)  Murid dengan bimbingan guru memotong dan menebuk lakaran topeng mata yang telah dibuat.

ARAS 3

KBKK - kritis - menyusun mengikut keutamaan - kreatif - menjana idea.

o Murid dapat
memotong dan menebuk dtopeng mata dengan cermat dan kemas.

 Guru membimbing murid
menghias dan melekatkan lidi pada topeng mata supaya boleh dipegang dan digayakan oleh murid. SESI APRESIASI DAN REFLEKSI (5 minit)  Murid mempamerkan hasil kerja mereka.  Sesi apresiasi dan refleksi hasil kerja yang telah dihasilkan murid:  baik  sederhana  kurang mencapai tahap o

o Murid dapat
membuat kemasan pada topeng mata dengan kreatif.

TKP

o Murid dapat menilai
tahap keupayaan masing-masing berdasarkan kategori yang telah ditetapkan oleh guru. Murid dapat menyatakan perasaan dan pengalaman terhadap aktiviti yang telah dilakukan.

- Verbal Linguistik

PENUTUP (5 minit)

TKP

 Murid nyanyikan lagu
selamat hari jadi bersamasama sambil memperagakan topeng mata masing –masing.

o Murid dapat
menyatakan perasaan masing masing tentang topeng mata yang telah dihasilkan.

- Verbal linguistik - Muzik - Interpersonal

HASIL P&P

ULASAN PENSYARAH PENYELIA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful