RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Mata Pelajaran Tahun Bidang Kegiatan Tajuk Jenis Aktiviti Masa

Objektif Pengajaran  Guru dapat mengajar murid menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik gurisan. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:  memahami konsep gurisan  mengenal dan mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan gambar daripada teknik gurisan.  menghasilkan gambar buah-buahan dengan teknik gurisan. Keperluan : Alat Replika buah-buahan tempatan contoh gambar menggunakan teknik gurisan. BahanKertas lukisan, krayon, lidi Rujukan - Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Prosedur  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap pelajar.  Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.  Guru memulakan aktiviti dengan set induksi : nyanyian lagu “Buah-buahan Tempatan”  Guru memperkenalkan teknik gurisan dengan menggunakan bahan krayon dan lidi.  Guru tunjukcara dan membimbing murid menghasilkan gambar secara gurisan.  Apresiasi dan refleksi.  Penutup  Sosial atau  Kognitif : Pendidikan Seni Visual : Tahun 3M : Menggambar : Buah-buahan Tempatan : Gurisan : 1 jam ( 60 minit )

BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi(sosial) 5 minit. 1. Set induksi nyanyian “Buah-buahan Tempatan” - Soalan: Sebutkan beberapa contoh buah-buahan tempatan. -memberi penekanan tentang keistimewaan buah-buahan tempatan.

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh menyanyikan lagu “Buah-buahan Tempatan” bersama-sama. Dapat menyatakan keistimewaan buah-buahan tempatan.

STRATEGI PENGAJARAN  Linguistik  Interpersonal

KBKK(Kritis) -mencirikan -Laptop -Speaker

AKTIVITI 1  Guru berinteraksi dengan murid mengenai buahbuahan sebenar atau gambar.  Guru menerangkan alat dan bahan serta proses untuk menghasilkan gambar teknik gurisan sambil menunjukkan contoh.

ARAS 1  murid dapat memahami dan mengetahui alat, bahan dan teknik serta proses menghasilkan gambar melalui teknik gurisan. -Murid dapat menyatakan dan melakukan langkahlangkah mewarna menggunakan warna krayon atau pastel. Alat dan bahan:  Lidi,pembaris,pinggan Kertas.  Krayon/pastel Proses membuat gambar teknik gurisan: 1-Warnakan pinggan kertas dengan krayon.

KONTEKSTUAL

2- Tindih warna dengan warna gelap.

3- Buat lakaran gambar buah teknik gurisan.

AKTIVITI 2 1. Murid mewarna beberapa lapisan warna daripada warna terang kepada yang lebih gelap. 2. Guru tunjukcara mengguris menggunakan lidi.

ARAS 2  Murid menjalankan aktiviti di bawah penyeliaan guru.  Dapat menghasilkan beberapa lapisan warna pada kertas.  Murid dapat membuat gambar buah tempatan pilihan. TKP -naturalis KONTEKSTUAL

AKTIVITI 3

Aras 3  Dapat menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik gurisan mengikut kreativiti masingmasing. - Membuat kemasan

KBKK  Linguistik  Interpersonal  Intrapersonal ▪visual ruang

1. Murid menghasilkan
gubahan gambar yang menarik dengan menggunakan teknik gurisan.

APRESIASI DAN PENUTUP: Murid mempamerkan hasil kerja dan membuat ulasan. Guru membuat rumusan tentang hasil kerja yang telah dibuat -Dapat menceritakan tentang pengalaman dan perasaan ketika menghasilkan gambar secara gurisan. - dapat menyatakan khasiat buah-buahan. KBKK  Linguistik  Interpersonal

-

 baik  sederhana  kurang mencapai tahap

Catatan refleksi :

Ulasan pensyarah penyelia:………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful