RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bidang Kegiatan Tajuk Jenis Aktiviti Masa Objektif Pengajaran : Pendidikan Seni Visual : Tahun 4 B : 26 Mac 2009 : 9.15 pg- 10.15 pg. : Membentuk dan membuat binaan : Origami Itik : Teknik lipatan kertas : 1 jam ( 60 minit )

 Guru dapat mengajar murid konsep origami dan langkah-langkah menghasilkan
origami menggunakan teknik lipatan kertas. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Mengetahui konsep origami.  Mengetahui cara-cara menghasilkan origami dengan teknik lipatan kertas .  Menghasilkan origami menggunakan teknik lipatan kertas.  Menyedari bahawa origami boleh dihasilkan dengan teknik lipatan kertas. Keperluan Alat Bahan Rujukan : : : : Prosedur  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap pelajar.  Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.  Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi.  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan untuk membuat origami mudah.  Guru memberi penerangan kepada pelajar cara-cara untuk menghasilkan origami dengan teknik lipatan kertas.  Memberi bimbingan kepada pelajar dalam menyiapkan hasilan.  Apresiasi dan refleksi.  Penutup  Sosial atau  Kognitif Pembaris,pensel,gunting,oil pastel Kertas pelbagai warna Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.

1

2

BUTIRAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN

SET INDUKSI (Sosial) (5 minit)

Teori

o Murid menjalankan aktiviti. o Murid dapat menyanyi dan
mengetahui gaya anak itik. o Murid melibatkan diri secara aktif.

kecerdasan pelbagai: -Interpersonal -Muzik -Laptop -Speaker

 Guru duduk di depan
sambil memetik gitar lagu Anak Itik Tok Wi

 Guru meminta murid
menyanyi lagu tersebut bersamasama.  Murid menyanyi sambil membuat gaya.

AKTIVITI 1

ARAS 1

Kemahiran Berfikir secara Kreatif dan kritis. - mencirikan - mengelas

 Guru menerangkan
konsep origami menggunakan teknik lipatan.

o Murid dapat mengetahui konsep
origami.

 Memperkenalkan
bahan-bahan-bahan untuk menghasilkan origami mudah.  Guru menunjuk cara: o Membuat lipatan asas yang di panggil “Squarebased”.

o Murid dapat mengenal alat-alat
dan bahan yang digunakan dalam penghasilan origami mudah.

o Murid dapat menghasilkan lipatan
asas dalam penghasilan origami Itik

AKTIVITI 2

ARAS 2 Kemahiran

 Guru membimbing
murid melakukan aktiviti membuat

o Murid dapat membuat lipatan
origami berpandukan bimbingan guru.

Berfikir secara Kreatif dan kritis.

3

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful