You are on page 1of 4

1DUtC8 O tDC CCtCtat1C8 LOmm1ttCC

VCDuC

LODCICDO 1u, LD:C CCOICluQ8 CCOICluI:ul, OIlDCID 1IOV:DOC


LulC G - J' NuIOD Z1o, J.o um
J. NI8..YIjIuuUODumI
Z. NI.. 1muKuDlDuD
d. NI..1ulDmuDulDuD
4. N8.. C.DuIuIIujuD
b. NI.1..N. uUCCD
b. NI..uVCCDUIuD
. LDg..L.C.ujCDUIu
b. NI.C. CulDIyu8CCuD
. NI..VuIulDCC8WuIuD
J. NI.Y. JDCIVCDUICm
11. NI..CuIVC8WuIuD
LDIC CCOICluIy, 1
LCuly LDIC CCOICluQ, 1uDDIDg
LCuly LDIC CCOICluQ, 1IDuDOC
LCuly LDIC CCOICluIy, UmIDI8lIulIOD
CCOICluQ, NIDI8lIy O gIIOuluIC
CCOICluIy, NIDI8lIy O CulDG N
CCOICluQ, NIDI8lIy O DDu8lIuOluIC
CCOICluQ, NIDI8lIy O LUuOulIOD
CCOICluIy, NIDI8lIy OOOu LOVCIDmCDl
CCOICluQ, 11CL
88l. LIICOlOI 1uDDIDg, 11C
JDC LDIC CCOICluQ, OIlDCID 1IOVIDOC NI8..YIjIuuUODumI, ODuIICU lDC mCClIDg uDU
WCOOmCU u CCOICluIIC8 uDU LCuly LDIC CCOICluIIC8 WDO WCIC IC8CDl ul lDC 1' CCOICluIIC8
LOmmIllCC mCClIDg OI lDI8 yCuI.
NIDulC8 O lDC ICVIOu8 mCClIDg DCU OD JJ.JZ. ZJZ WCIC uUOlCU uDuDImOu8y. JDI8 Wu8
IOO8CU y LDg.\NIl..L.C ujCDUIu, CCOICluIy, NIDI8lIy O DDu8lIuOluIC LCVCOmCDl uDU
CCOODUCU y NI..uVCCuUICD ,CCOICluQ, NIDI8lIy O CulD.
J. QQIOVu O NCmOIuDdu
LCuly LDIC CCOICluIy 1uDDIDg 8umIllCU lDC OOWIDg mCmOIuDUu OI lDC yCuI ZJo uDUCI
LLL uDU 1CLL OI lDC uIOVu O lDC CCOICluIy8 LOmmIllCC. CI lDC IIC UI8Ou88IOD J

mCmOIuDUu uDUCI LLL uDU mCmOIuDUu uDUCI 1CLL WCIC uIOVCU WIlD lDC OODUIlIOD lO
ImCmCDl lDO8C IOjCOl8.
COuPCC O CDO O CCClOP O1K 1lCD DOuHl LOHdIlIOH
1uHd5 5.IH H
Lr0D| 0DJ mpr0v0m0D|
w0rks 0| L000 0
L
L|ZU1d|U1
LJU20|0D LJU20|0D, 10p0y | 0|0|s, U.JdZ AQQrOVCd
10tD|D |0 D|0rD0 0DJ
Lx|0rD0 Y0s, L00D|D
0DJ L02|rt20 Ds|00||0D
1o
1o|ZU1d|U1 rr0|0D
H0b0O|t|0||0D 0 rr|0||0D 1. AQQ0vCd
o2b0m0s tD Ds0||0J 0r00s

1o|ZU1d|UZ
N00||h
1o|ZU1d|Ud
H00Js
1o|ZU1d|U+ H00Js

1o|ZU1d|U N00||h
1o|ZU 1d|Ub N00|h
Hs.bZD
JUD|0 L|00rD D r0s0|||0J
Hs.1 D
L0Ds|rU2|0D 0 |w0 s|0r0J
HNo 020 DU|J|D
N0vUDy0
Lxp0Ds0D 0 0xw0y 0|
10|0|y rp0r|Hs.b.U D
| dUU
pprh H00J |0 L0||00 0
LJU20|0D|11U , 10p0y
Hs.Z.U D
L0Ds|rU2|0D 0 Y0Kw0y D
D0D| 0 J0D0 002h|D
N0sp|0|Hs.1.d D

H0p0|rs 0 U0w0|0
N0||0p00 H00J|Z.b1 K
Hs.+.UD
H0p0|s 0 220ss H00J |0
L2U|
0D0|0w,b02h2h | ZU
Hs.Z. D

L0Ds|rU2|0D 0 1D|0r0|
H00J 0| 02U|y 0
LDU00rU ,1|D02h2h
|.Z K- b.UU D
H m0D Lh0DD0|

kk0r0y0DkU0m r00J
U.UUb.bU.1.U D
N0| p0ym0D| 0r
L0Ds|rU2|0D 0 Y0J
L0mp|0x 0| N,U|0Dk0v
Hs.1.Zb D|Lo
N0| p0ym0D| 0r
L0Ds|rU2|0D 0 Y0rJ
L0mp|0x 0| N 100D00ry
'Hs.U.1Ud D|Lo
N0| p0ym0D| 0r
L0Ds|rU2|0D 0 N
20, 100D00ry U.bZ D
|LLL
N0| p0ym0D| 0r
L0Ds|rU2|0D 0 NL 0|
D0Dy0rm0J0mHs.U.ZZ
D |LLL
N0| p0ym0D| 0r
L0Ds|rU2|0D 0 Y0rJ
L0mp|0x 0|
N,JJUsUJJ0D Hs.+.bd1
D|Lo
N0| p0ym0D| 0r
Z
L0Ds|rU2|0D 0 10J0|r2
Y0rJ 0| N, 0||0v -
Hs.U.1JJ D | LLL
1+. AQQrOVCd
I. AQQ:OVCd
.O AQQrOVCd
. AQQrOVCd
b.b1 AQQrOVCd
at aym8Dt Ot
LOD8ttuCtIOD O aUtDIty
atU at 11, aaVI
.1 D 1L
at aym8Dt Ot
LOD8ttuCtIOD O at8tDIty ,
18UIatIC aDU bL1 COm8X
at 1L1 uaItIVu
..4 D1L
0B80 800 tD0 OHdItI0H H0HtI0H0d tD0 1HH0XUt0
Z. 1HHUB 0V00QH0Ht BH Z1
1CUIy LDIC CCCY0IBYy BHHIHg DB8 IH0YD0d IDBI IDC dCIBI8 0 DUdgCIBYy B0CBII0H 0Y IDC
yCBY ZJo. 1CC0YdIHg I0 IDC DUdgCIBYy B0CBII0H B0YII0HDCHI8 0 uHd8 DBVC DCCH BY0V0d
Dy IDC IHBHC0 L0DDI88I0H 0Y LYII0YIB B80d LYBHI 08.1 H BHd 8. 1,o H B0CBI0d
UHd0Y CL 0Y ID0 yCBY ZJo. CCCI0Y YI8C BY0VCd B0CBII0H UHdCY CL BYC B8 00W8.
C0Ct0t
0 0 10CBtI0H
1CtIVItI08 8. DD
1gYICUIUY0 4 .o
1IVC8I0CK Z1.J
YYIgBII0H 11 1b.oO
dUCBII0H 4o Zb.O
C0YI8 Z .O4
LUIUYC 1 .
0BID oJ Z.ZZ
HdIgCH0U8 CdICIHC Z

.Jo
0UYI8D Z O.o
Y0VIHCIB 0Bd 1Z Jo.o
10CB 1UID0YIIy 0Bd8 b.o
10CB 1UID0YIIy CCYVICC8 YB8I0 gI Cy8ICD o .o
UYB HDB8IYUCIUYC 1CVC0DCHI Z.4
UYB 1I0YHBIIVC H0Ygy .
0U8IHg J J.
C0CIB CCYVIC0 Z JZ.

1IgCDl 1IIOIIly YOIK8 uDU NJ NuDugCmCDl

.b
LDuIgC8
JOlu 144 1,.
o. bevew o rogress
Culy LDIC CCOICluIy 1uDDIDg IC8CDlCU IOgIC88 O8IlIOD OI lDC yCuI Z1 HI8l QuuIlCI
OD 1.
@1 rogress under Crtera Uased Grant |CUG )- 213
LuUgCluIy uOOulIOD O lDC yCuI Z1o uDUCI LLL I8 8.1bND.Lul O lDI8 uOOulIOD 1IOVIDOIu
JICu8uIy Du8 ICOCIVCU ImIC8l O 8.b ND IOm lDC LCDCIu JICu8uIy. 8um O 8.1.b ND
Du8 CCD ICCu8CU u8 uD ImIC8l OI VuIIOu8 IOVIDOIu UCuIlmCDl8. 8.11.b ND ICOIlCU u8
uD CXCDUIluIC y lDC IC8COlIVC UCuIlmCDl8 u lO 1CIuuIy Z1o .
@.2 rogress under rovnca Bpecc Oeveopment Grant |BOG)213
LuUgCluIy uOOulIOD O lDC yCuI Z1o uDUCI 1CL I8 8.1, o mD . Lul O lDI8 uOOulIOD
1IOVIDOIu JICu8uIy Du8 ICOCIVCU Im IC8l O 8.obZ ND IOm lDC LCDCIu JICu8uIy. 8um O
8. 4.4 ND Du8 CCD ICCu8CU u8 uD Im IC8l OI VuIIOu8 UCuIlmCDl8. 8.b.4b ND ICOIlCU u8
uD CXCDUIluIC y lDC IC8COlIVC UCuIlmCDl8 u lO 1CIuuIy Z1o.
Any other matters
JDC CCOICluIy, NIDI8lQ O Ou LOVCIDmCDl mCDlIODCU lDul lDC WCuVIDg lCuODCI8 uICuUy
OOmClCU mOIC lDuD Zb yCuI8 ID lDCII 8CIVIOC DuVC DOl CCD IOmOlCU .JDC LHOCI8 DOm
CuIlmCDl O 1IOulIOD uICuUy OOmClCU 1o yCuI8 O 8CIVIOC ul lDCy u8O DuVC DOl
OOmClCU lDCII 8CIVIOC mIDulC8. JDC LDIC CCOICluIy mCDlIODCU lDul, uOlIOD DuVC lO C luKCD
lO ICOl u I88uC8 OD IOmOlIOD uDU ICuIIDg lDC 8CIVIOC mIDulC8.

b. Wjaudchum
Lhe Secre!y
d