ÍGE-IDŐ 3.

Múlt – Jelen – Jövő
Az előző rész végén volt egy érdekes ábra, amely az idő terjedő dimenzióját volt hivatott szemléltetni. Ez táguló gömböket mutatott, és ezen az időforrás egyhelyben állt. Ennek szemléltetésére mutatunk egy másik szemléltető ábrát is, amelyen még jobban megfigyelheted azt, hogy mire is gondolunk akkor amikor az időről beszélünk. Minkowszky professzor 100 éve ilyennek gondolta az időt. Ilyen az idő múltja. Ez a felfedezés száz év alatt sem jutott el a nagy elmékig. Pedig Einstein matematika professzora volt. Ha megértik, ma máshol tartunk.

Betlej Tamás grafikája: A Dimenzió

Ezt a terjedő valamit nevezték az ősapáink VÍZ-nek. Jó, de félrevezető hasonlat. A másik is ugyanígy járt, ahol pedig hang elnevezéssel illették a szférikus terjedése miatt, miután a hang ugyanígy terjed a különféle közegekben. Rengeteg ősi írás foglalkozik az idő szerkezetével, tulajdonságaival. Ha utánanézel akkor ezzel kapcsolatban nagyon jókat olvashatsz a filozófiai lexikonban, vagy a "Platon összesben" is. Sok könyvtárban megtalálod. Euklidész is sokat foglalkozott ezzel a lényeges teremtésfilozófiai kérdéssel, (sokáig élt és tanított Alexandriában), amire főképpen a "harmadik könyve" utal. Szintén megtalálod a könyvtárakban (magyarul is megjelent). Platon külön is hangsúlyozza, hogy a Víz őselem, nem keverendő össze a patak vagy tengervízzel. A mai filozófusok és ezoterikusok is ezt teszik. Azt is írja, hogy a Víz egy növekvő gömb. Ez a táguló dimenzió nem más, mint az idő legősibb állapota. Kezdetben még csak

ő volt az idő újkori felfedezője. mint a mozgó ábránkon. Fejlődünk. He-he. mert a tér minden irányában tágul. hogy ezen keresztül majd csodás új világba jutsz. Ha a közelébe jutsz. (Vagy még inkább a síknál). Természetesen ezek nem állnak le úgy. hogy újabban eltörölték nálunk a tananyagból még az ábrázoló geometriát is. mint a fenti ábránkon. akkor majd "meglátod".. ezért maradnak az "xyz" típusú buta geometriai térnél. és az ikozaédert. vagyis a középső pontból fénysebességgel táguló időfelszín nem lett a tágulástól sem "háromdimenziós". Ha mégis. ami ugye . Ez a hihetetlen valami ugyanígy létezik a fekete lyukak leírásánál is.egyhelyben áll a forrása és fénysebességgel táguló időszférákat szül magából.. ami szemléletünkben gömbszerűen reprezentálódik. az egy új.kifelé terjed. A "gömbfelszín" bármelyik külső pontját vizsgálod is. és akkor ez a valami itt legalább négydimenziós. c a fénysebességet. A külső felület teljesen egyidejű! Vagyis: Egy pont. Ezért azután a legtöbb frissen érettségizett fiatal lazán keveri a kockát az oktaéderrel. Ez ott azt jelenti. hogy ez roppant egyszerű. nézzél csak utána! Úgy nevezik a dolgot. de legalább már megkísérelte megérteni az idő dinamizmusát. Ha tágul is. A dimenzió még a szkeptikus elméknél is kiterjedést jelent.. flancosabban úgy is mondhatjuk. hogy szingularitás. Csak úgy "mellékesen". z. azon mindenhol ugyanazt az "időpontot" találod. hiszen a gömb egy háromdimenziós valami. hogy a felület equitemporiális. Óriási. hogy milyen is lehet ennek az időből álló hullámvilágnak a dimenziószerkezete? Úgy elsőre úgy gondolhatná az ember. és mégis egy pont az egész. és ezzel a fénysebességgel táguló fizikai időt akarta bevezetni a tér geometriai ábrázolásába. hiszen a teljes külső felületen egy picinyke pontocska (egyetlen időpont) tágul.a térdimenziókat. Már alig van kinek. Nos. Csak bámuljátok a trubaduládát! Ne csináljunk elitiskolákat!! Tizenöt éve állandóan ezt fújták. Bonyolult volt a síkagyúaknak. és t pedig az időt jelenti a képletben). Ez is tévedés. ct. Van egy kis zűr a dologgal. Minden irányban. Ezerfős tesztek után mondom ezt. Minkowszki ezt így próbálta leírni: xyz . vagyis ez amit itt látunk az mai szemléletünkben 3 dimenziós. vagy a dodekaédert pedig egyszerűen fel sem ismeri. Vedd észre. (ahol az -x. akkor őrző-védők állnak a kapuban. egyszerűen képtelen butaságok. egy időbeli dimenzió. Van még egy kis probléma! Ennek a gömbnek a teljes külső felszínén 'ugyanannyi az idő'. A statikus-mechanikus szemléletűeknek ez a mai napig sem kell. Pontosan úgy. megjegyezve. Ahogy a képen is látod. A pont mögött pedig akár száz csillagnyi (ördögien hatalmas :-) tömeg áll lesben. Fizikusok és csillagászok is terjesztik.úgy.. mint ahogy logikailag bizonyítottuk. hogy milyen is a palacsinta típusú űrhajó! Azok a fantáziálások. Bejött. y. Állandó méretű kiterjedés nincs! Ez fából vaskarika! . hogy a zárt (bezáródott) eseményhorizontú fekete lyuk eseményhorizontja teljeséggel pontszerű. hanem tovább és tovább tágulnak a végtelenbe. felmerül a kérdés.

és ahogy befelé haladsz a kifelé áramló időközegben egyre jobban közelítesz a rendszer jelenéhez. mert mindig újabb és újabb időpillanatokat jelentő szféra halad át rajtad. kedves kárörvendező barátom! Kimászunk! A külső felszín homogénen egyidejű. Időpontok sorozatát. De mégis baj van! Az a kérdés. Azért van egy kis baj ezzel! Ebben az egészben semmiféle megfogható sincsen. és áthalad rajtad. hogy miből 'keletkezik' a jelen? Ez komoly gond. Ez jó kis csapda ugye! Ki tudunk-e jutni belőle? Fel a fejjel. Itt ugyanis egy olyan közegbe lépünk. mintha egyhelyben állnál. de neked mégis előbb érkezik. Nem kétséges. akkor is időfolyamatként éled át a dolgot. Ez is múlt. hogy mi is kelti tulajdonképpen az időt a rendszer origójában (középpontjában). de a rendszerbe befelé haladva már fölcsillan a remény. jelen. a jövő felé akkor. amikor a múlt régebben keletkezett rétegei között a jelen irányába utazol. akkor viszont minden "felületi" pontja ugyanazt az egy pontot jelenti. ha te magad vagy az. akkor is így van. Ez igaz. Az ott trónol az időközeg közepén. amit a legelső pillanatban bocsátott ki az időforrás. de ha befelé haladsz. vagyis te éppen a jövőben. vagyis itt van a legrégebbi múlt. de még nem tudjuk azt. Ha állsz. Miért jön ki azon a kis huncut ponton vagy "likon" keresztül "erre az oldalra". No és. Akkor most még mélyebbre kellene hatolnunk a titkok feltárásában? Feltételeztünk egy Minkowszki-féle táguló dimenzióhoz hasonlítható idődimenziót. Lettek alsó vizek (múlt). Gondolj a fent mozgó ábrára! Itt befelé haladva már feltétlenül megjelenik egyfajta '1' dimenzió (első). akkor ezek az egyre közelebbi jelent is jelentik. A jelent viszont csak akkor láthatod.Ha a külső felszín egyidejű. hogy mivel a kétféle "vizeket" most is az Isten . vagyis az egész is csak egy pont. hiszen ezeket a '0' dimenziós "felszíneket" átdöfve újabb és újabb időpontokon haladsz majd át. Itt az oszcilláló időforrás időben egymást követő oszcillációs folyamata sorozatszerűen látható. amelyben a rendszer jelene felé haladhatunk. és felső vizek (jövő). majd kialakul az is. A 'külső felszínen' ugye a nulladik momentum van. A vonal állítólag a pontok végtelen sorozata. és ezek már egyfajta szálszerű dimenziót (egy kvantált stringet) jelentenek a te szemszögedből nézve. Ilyenkor a létezési eseményt felgyorsulva látod. hogy mi van a ponton túl? Az Isten a vizeket alsó és felső vizekre osztotta. Ezért neked "jövő". de sebaj.

de távolság. A fénysebesség miatt.. ALL RIGHTS RESERVED © 6.választja ketté. by UNIVERSUM UNIVERSITAS BUDAPEST . its complete form. Aug. az idő jelene. 2001. A csillagok esetében ez már igazán nyilvánvaló. maga az Isten. Sokszorosításra. Ő az aranyatya! Mindenhol és mindenben jelen van. De hol van a jelen? Gondold meg nagyon alaposan!! Te csak a múltat látod. copied or otherwise duplicated without the express permission of the author. Kisebb vagy nagyobb. Még a legközelebbi csillagot. This tour guide is prepared for personal information-use only. megjelentetésre MINDEN JOG FENNTARTVA. vagy ahogyan a hunok és magyarok nevezték mindig is. mert a dolgok között távolság van. Csak házi használatra! © 2001. Amíg a fény a szemedbe ér. or the information contained within it may be reprinted. aug.. az már régen a múltat mutatja neked. Az utána következőket pedig négy évnél régebbről. 6. mert ő maga a jelen. Te a jelent sohase láthatod. Absolutely no part of this tour guide. by UNIVERSUM UNIVERSITAS. a Napot is csak nyolc perc időkésedelemmel láthatod.