DOBRA SARADNJA SA RODITELJIMA = DOBRO DECI + DOBRO NAMA + DOBRO NJIMA Akreditovan program stručnog usavršavanja zaposlenih u vrtiću

, osnovnoj i srednjoj školi za školsku 2012/2013. godinu broj 35

POPUST 10%

18 – 19. maja 2013. u Beogradu
Za unapređivanje i obogaćivanje različitih oblika saradnje sa roditeljima u vrtićima i školama
Teme koje se obrađuju: ■ Značaj i principi saradnje nastavnika i roditelja ■ Uloga temperamenta u komunikaciji roditelj – nastavnik ■ Tipovi vaspitnih stilova u porodici ■ Priroda konflikata i njihovo rešavanje (tehnika Oblak) ■ Najčešći konflikti sa roditeljima ■ Oblici saradnje sa roditeljima Trajanje obuke: 2 dana / 15 bodova
Ilustracija Koni Volf

Cena sa popustom 10%:

3.600 dinara po učesniku

065/328-4590
obrazovanjeplus@oplus.org.rs www.deteplus.rs