1.

0 Analisis Kesalahan Penggunaan Tatabahasa Dua bidang utama yang wujud daripada tatabahasa ialah morfologi dan sistaksis. Pemasalahan yang masih wujud tentang kesalahan tatabahasa ialah penggunaan tatabahasa oleh murid di dalam bilik darjah sama ada dalam bentuk lisan mahu pun penulisan.Kesalahan yang dimaksudkan ini ialah penggunaan tatabahasa yang tidak mematuhi hukum tatabahasa bahasa Melayu dengan betul. Menurut Nik Safiah Karim (1980) yang mengatakan kesalahan bahasa ditarifkan sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan,pilihan kata atau susunan frasa dan ayat. Menurut Corder (1981) pula, kesilapan atau kesalahan bahasa ialah suatu bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang daripada sistem bahasa yang

diterima oleh penutur jati dan kesilapan itu meliputi aspek bahasa seperti tatabahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan, istilah dan sebagainya. Kesalahan tatabahasa yang masih wujud di kalangan murid di bilik darjah adalah disebabkan mereka masih belum dapat menguasai rumus-rumus tatabahasa yang telah mereka pelajari di sekolah. Melalui esei ini, akan membincangkan analisis beberapa kesalahan penggunaan tatabahasa oleh murid di dalam bilik darjah.

Kesalahan tatabahasa tersebut dikesan dan sering dilakukan oleh murid semasa di dalam kelas ialah kesalahan dalam penggunaan kata yang betul, penulisan ayat dan karangan. Ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan tentang tatabahasa dan kemahiran berbahasa mereka. 1.1 Analisis Kesalahan Penggunaan Imbuhan Antara kesalahan tatabahasa yang dapat dikesan dan sering dilakukan

oleh murid-murid ialah dalam penggunaan imbuhan. Kesalahan ini sering dilakukan oleh murid-murid ketika mereka hendak membentuk atau membina ayat dengan kata-kata berimbuhan. Seperti yang kita ketahui imbuhan bermaksud bentuk terikat yang ditambah pada sesuatu kata. Selepas membuat penilaian terhadap latihan murid berkaitan penggunaan imbuhan ini, terdapat tiga faktor kesalahan yang dilakukan oleh murid dalam penggunaan imbuhan tersebut. Faktor kesalahan

penggunaan imbuhan tersebut ialah:

2 Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Majmuk Seterusnya kesalahan tatabahasa yang dikesan oleh murid semasa di dalam kelas ialah kesalahan semasa menggunakan kata majmuk. alat tulis manakala kata majmuk mantap pula dieja secara serangkai contohnya warganegara. Contoh : Dahulu saya tinggal di Alor Setar. (betul) 1. Antara kesalahan tersebut ialah : . Proses pemajmukan kata berlaku apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan. tetapi sekarang saya meninggal di Kuala Kangsar. tetapi sekarang saya tinggal di Kuala Kangsar. (salah) sepatutnya Pokok kelapa itu melambai-lambai apabila ditiup angin.Terdapat tiga kesalahan yang dapat dilihat semasa murid menggunakan kata majmuk ini. Contoh : Penjenayah itu telah dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun supaya dia tidak berlaku jenayah lagi. (salah) sepatutnya Penjenayah itu telah dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun supaya dia tidak melakukan jenayah lagi.a) Murid menggunakan imbuhan yang tidak tepat atau tidak sesuai pada tempatnya. Contoh : Pokok kelapa itu melambai-lambai apabila ditiupi angin. (betul) c) Murid menggunakan imbuhan di tempat yang tidak perlu diletakkan imbuhan. (betul) b) Murid menggunakan imbuhan pada kata atau tempat yang tidak sepatutnya menerima imbuhan. (salah) sepatutnya Dahulu saya tinggal di Alor Setar. olahraga dan lain-lain lagi. Kata majmuk ini terbahagi kepada dua jenis iaitu kata majmuk bebas iaitu dieja secara berasingan contohnya seperti kereta api.

(salah) Sepatutnya Pemandangan di sekitar Bandar raya Ipoh sangat indah. (betul) b. (betul) · Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan hendaklah ditulis serangkai. (betul) terbang-kapal terbang itu sedang membuat pertunjukkan di · Dalam penggandaan kata majmuk. (betul) Contoh 2 : Encik Ahmad ialah warganegara Malaysia. Contoh : Kapal udara. c. (salah) Sepatutnya Encik Ahmad ialah warga negara Malaysia. padukan rakyat di negara kita .(salah) Sepatutnya Kapal-kapal terbang itu sedang membuat pertunjukkan di udara.) Murid tidak dapat membezakan antara kata majmuk yang ditulis serangkai dengan kata majmuk yang tidak ditulis secara berasingan. Contoh : Usaha kerajaan untuk menyatu dianggap telah berjaya.) Murid mengasingkan kata majmuk yang menerima imbuhan apitan. Contoh 1: Pemandangan di sekitar bandaraya Ipoh sangat indah.a. perkataan pertama sahaja yang digandakan manakala perkataan kedua dibiarkan kekal. (salah) sepatutnya Usaha kerajaan untuk menyatu padukan rakyat di negara kita dianggap telah berjaya.) Murid menggadakan keseluruhan kata majmuk atau mengulang kata nama kedua dengan menggadakan perkataan kedua.

1. ke. dari. Melalui kata sendi nama ‘dari’ dan ‘daripada’.3 Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Sendi Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1997). hingga. kata sendi nama ialah bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. untuk. Apa yang dapat dipe rhatikan murid-murid di dalam kelas terdorong untuk menulis kata sendi akan dengan singkatan ‘kan’.Kesalahan penggunaan kata sendi ini yang sering dilakukan oleh murid di dalam kelas terbahagi kepada beberapa jenis kesalahan seperti: a. (betul) Contoh 2: Datuk dan nenek saya tinggal dikampung.) Kesalahan penggunaan kata sendi ‘di’. murid sering terkeliru antara penggunaan dari dan daripada.(betul) · Penggunaan singkatan “kan”hanya sesuai digunakan dalam bahasa lisan dan tidak pada bahasa tulisan. (salah) sepatutnya Datuk dan nenek saya tinggal di kampung. . Seperti yang kita ketahui kata sendi dari digunakan untuk menunjukkan arah sesuatu tempat dan masa manakala daripada pula menunjukkan punca sesuatu perkara. (betul) b. akan. (salah) sepatutnya Bola itu disepak dengan kuat oleh abang. Di sini apa yang dapat dilihat.) Kesalahan penggunaan kata sendi ‘dari’ dan ‘daripada’. (salah) sepatutnya Puan Siti sangat rindu akan anaknya yang tinggal di asrama. c. murid murid di dalam kelas terkeliru dengan penggunaan kata sendi ‘di’ dan imbuhan ‘di’. Contoh: Puan Siti sangat rindukan anaknya yang tinggal di asrama. pada. Contoh 1: Bola itu di sepak dengan kuat oleh abang. kepada. tentang dan lain-lain lagi. daripada.) Kesalahan penggunaan kata sendi nama ‘akan’. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ialah di.

(salah) sepatutnya Sarung tangan itu diperbuat daripada susu getah (betul) Contoh 3: Program motivasi itu diadakan petang Sepatutnya Program motivasi itu diadakan dari pukul lapan pagi hingga lima petang d. perlawanan bola sepak itu terpaksa ditangguhkan. Kesalahan penggunaan frasa ini banyak dilakukan oleh murid adalah disebabkan susunan kata yang digunakan dalam frasa itu tidak mematuhi hokum D-M.4 Analisa Kesalahan Penggunaan Frasa. (betul) Contoh 2: Sarung tangan itu diperbuat dari susu getah. Apa yang dapat diperhatikan daripada pukul lapan pagi hingga lima murid sering menggunakan kata sendi nama oleh dengan kata hubung kerana iaitu membentuk ‘oleh kerana’. Hukum D-M ini telah diperkenalkan oleh Profesor Takdir Alisiabbana dalam bukunya Tatabahasa Baru Melayu Indonesia. Contoh : Oleh kerana hujan lebat. (salah) sepatutnya Saya berasal dari Kuala Kangsar. perlawanan bola sepak itu terpaksa ditangguhkan.Contoh 1: Saya berasal daripada Kuala Kangsar. (salah) sepatutnya Oleh sebab hujan lebat. Kesalahan yang terakhir yang dilakukan oleh murid semasa di dalam kelas ialah kesalahan penggunaan frasa.(betul) 1.) Kesalahan penggunaan kata sendi nama ‘oleh’. Antara . Hukum D-M bermaksud unsur yang diterangkan mendahului yang menerang.

kesalahan umum yang dilakukan oleh murid-murid ialah mendahului kata penerangan dengan kata yang diterang. . iv. iii. Contohnya: i. Goreng pisang Ikan kari Ali klinik Lembu kereta Tom Yan Restoran sepatutnya sepatutnya sepatutnya sepatutnya sepatutnya pisang goreng kari ikan Klinik Ali kereta lembu Restoran Tom Yam. v. ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful