Kijk op Reeuwijk

geslaagde
rommelmarkt waarder
pagina 5
na gladheidbestrijding
nu gaten vullen
pagina 6
koningslinde voor
elke dorpskern
pagina 7
programma’s
koninginnedag
pagina 10
22e jaargang
nummer 17 - 2013
woensdag 24 april
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Mourits advocatenkantoor
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
info@mouritsadvocatenkantoor.nl
www.mouritsadvocatenkantoor.nl
Einsteinstraat 52 • 2811 EP Reeuwijk • Tel. 0182-537067
post@alletto.nl • www.alletto.nl
• Accountancy • Administraties • Belastingadvies • Lonen
Loonadministratie goed geregeld?
Alletto
Ac c ount ant s & Adv i s eur s
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
GOUD OP Z’N MOOIST!
Een gouden sieraad kopen is geen
alledaagse zaak. Sterker: het is een
belangrijk moment dat bijzondere aan -
dacht verdient. Onze vakkennis staat
tot Uw dienst. Evenals een wonder-
mooie kollektie sieraden in GOUD.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19

Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
Aankoop • Verkoop
Verhuur • Taxaties
Kroon uzelf met een
nieuwe bril
Bij aankoop van een bril een fes
ORANJEBITTER cadeau!
van 16 tot en met 27 april
nieuwe boot voor toezicht
op reeuwijkse plassen
Voor de komende jaren is een adequaat toezicht op het varen op de Reeuwijkse Plassen gewaarborgd.
Dat kan worden geconcludeerd uit het feit dat vorige week vrijdag een nieuwe boot voor de handhavers
in gebruik is genomen. De afgelopen jaren kwam het regelmatig voor dat de politieboot niet beschikbaar
was op de gewenste momenten, maar dat probleem is met de nieuwe boot opgelost.
SPECIALE
ACTIVITEITEN
OP KONINGINNEDAG!
Koningstarief € 2,-
www. ki nderei l and. nl
Doortocht 6A • Bodegraven
Tijdens een informeel
samenzijn werd de boot
gedoopt door burgemeester
Christiaan van der Kamp
en Veen-bestuurder Chris
Buitelaar. Vervolgens werd
de boot overgedragen aan
BOA Cor Koopman, die als
eerstverantwoordelijke
schipper gaat optreden.
Tijdens een korte toespraak
noemde Chris Buitelaar
de aanschaf van de boot,
die gefnancierd is door de
Stichting Veen, een mooi
voorbeeld van samenwer-
king tussen de gemeente
en private partijen. Burge-
meester Van der Kamp
sloot zich daar graag bij
aan. “We hebben in goed
overleg gekeken hoe we het
toezicht bij elkaar kunnen
brengen. Enkele weken
geleden resulteerde dat
in de presentatie van een
mooie folder met de spel-
regels voor het varen, nu in
de ofciële ingebruikname
van de boot.”
De exploitatiekosten van
de boot, die geleverd werd
door AVR en een ligplaats
zal krijgen bij jachthaven
De Jong, komen voor reke-
ning van de gemeente,
maar daardoor is de boot
breed inzetbaar voor
bijvoorbeeld bouw- en
woningtoezicht en milieu-
controles.
Tekst en beeld: Bert Verver
Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c
2761 KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.nl
Elke werkdag open tot
21.00 uur
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur.
Zondag altijd gesloten.
t/m 31 mei
UNIEKE KANS!
Tel. 0172 - 611100
Elzenhof 24, Bodegraven
Bieden vanaf € 270.000,-- k.k.
kijk op www.riggelingmakelaars.nl
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 2
alarmnummers
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
medisChe en
apotheekdienst
Reeuwijk: Medisch Centrum Reeu-
wijk, Kaarde 13a, (overdag van
08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,
Burg. Doormanstraat 25,
Driebruggen, 0348 501307
(overdag van 08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg
’s avonds, ’s nachts, in het weekend
Hervormde Gemeente Waarder
Zondag 28 april:
09.30 uur: Ds. H.G. van der Ziel
18.30 uur: Ds. J. van Dijk
Ned. Herv. Gem. (in Hersteld
Verband) Waarder
Zondag 28 april:
09.30 uur: Ds. C. Oorschot
18.30 uur: Ds. A.J. Schalkoort
Christengemeente ‘Elim’
Basisschool De Regenboog,
Greidweide 1, Reeuwijk-Brug
Zondag: 10.00 uur
maatsChappelijke
ondersteuning wmo
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522. Dagelijks op afspraak,
voor vergunningverlening, hand-
having en toezicht (VHT) en de Wmo.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
thuisZorg
Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777
PrivaZorg Thuiszorg, tel. 030-6365302
Vierstroom wijkteam Reeuwijk, tel.
0900-9300 en 06-11374663
Vierstroom wijkteam Waarder,
Driebruggen, Hekendorp,
tel. 06-11374663 of 0900-9300
RST Zorgverleners, tel. 0342-422324
Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893
Zorgpartners Midden-Holland,
tel. 0182-393222
Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316
Buurtzorg, Reeuwijk team West,
tel. 06-10264752
Buurtzorg Reeuwijk team Oost,
tel. 06-10449043
Buurtzorg Waarder/Driebruggen,
tel. 06-83214029.
hulpmiddelen
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel kan
men (zorg)hulpmiddelen lenen, huren
en kopen, Bodegraafsestraatweg 3,
Gouda, tel. 0800-2887766.
www.vegro.info
rivierduinen/
ggZ midden-holland
Vragen op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg (o.a. bij depressie
en verslaving), Ronsseweg 225,
Gouda, tel. 0182-563600.
algemeen
maatsChappelijk werk
Kwadraad: Kaarde 13, Reeuwijk.
Spreekuur: maandag en donderdag
van 09.00-10.00 uur. Tel 088 900
4000 (ook voor hulp buiten kantoor-
uren)
wmo-raad
bodegraven-reeuwijk
Belangenbehartiging namens
licha melijk en geestelijk gehandi-
capten, mantelzorgers en alle andere
doel-groepen binnen de Wmo.
Riet Fontijn, tel. 0172-612892,
email: m-fontijn@hetnet.nl
opvoedbureau midden-
holland (jso)
Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00
uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4,
2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.
palet welZijn
Organisatie voor mantelzorgers en
vrijwilligerswerk in de zorg.
Antwerpseweg 7, Gouda,
tel. 0182-547920 (bereikbaar op
werkdagen 09.00-12.30 uur).
mee midden-holland
Voor mensen met een beperking of
chronische aandoening. Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333.
Dag en nacht bereikbaar
Email: info@brouwerdekoning.nl
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
0182-501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Koeien springen lente tegemoet
Door de lange winter duurde het even voordat het gras in de wei voldoende begon te groeien om
de koeien weer van stal te kunnen halen. Op maandag 22 april was het zover voor veehouder en
kaasmakerij Arie Cromwijk aan het Waarderse Westeinde. Rond het middaguur sprongen de koeien
uitbundig de wei in, de lente tegemoet. Tekst en beeld: Wim de Boevère
Vrede
Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.
Leo Vroman
Na een lang en veelbewogen leven, nemen wij
afscheid van onze vader, schoonvader, opa
en overgrootvader
Martinus van der Willik
Drager van het Mobilisatie-Oorlogskruis
Drager van het Verzetsherdenkingskruis
weduwnaar van A.A. van der Willik-van Venrooij
eerder weduwnaar van
E. van der Willik-Russchenberg
* 30 oktober 1917 † 22 april 2013
Maria en Ton
Gwenn en Remco
Tessa
Machteld
Ruben en Liselotte
Maxim
Anneke en Koos
Don en Barbara
Nick
Tineke
Neal
Diego
Correspondentieadres:
CVU Uitvaartzorg
o.v.v. M. van der Willik
Bergweg 287
3037 EN Rotterdam
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in
crematorium "IJsselhof ", Goejanverwelledijk 6
te Gouda op maandag 29 april om 18.00 uur.
Na afloop is er een informeel samenzijn en de
mogelijkheid tot condoleren in de ontvangstruimte
van het crematorium.
Wij bedanken het personeel van verpleeghuis
"Prinsenhof ", 2e verdieping
voor de liefdevolle verzorging van onze vader.
ouderenadviseur
Welzijnsstichting Kerverland en
SWOB, tel. 0348-785499. Spreekuur:
woe 10.00-11.30 uur in kantoor naast
zaal Kerverland, Waarder.
gehandiCapten
platForm
Stichting Platform Gehandicapten-
beleid Reeuwijk. Contactpersoon:
Wilma Grondman, tel. 0182-395051,
wmgrondman@kpnplanet.nl.
vrijwillige hulpdienst
Waarder/Driebruggen
Bereikbaar tussen 08.30-09.30,
12.30-13.00 en 18.30-19.30:
Ank v. Duuren, 0348-502087,
Dirk Hagoort, 0348-501285.
diabeteslijn
Voor alle vragen over diabetes,
tel. 033-4630566 (24 uur per dag,
’s nachts alleen in geval van nood).
puree
Platform Uitkeringgerechtigden Bode-
graven-Reeuwijk. Tel. 0182-392226,
email: info@stichtingpuree.nl
pre en postnataal
Zwangerschapsgym
Iedere woe, Kaarde 13d
19.00 u. prenatale gymnastiek
21.00 u. postnatale gymnastiek
Info: Yvonne Looman, 0182-395941.
huisdieren
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van Heuven Goedhartstr. 45,
Reeuwijk, 0182-392568.
Dierenartsenpraktijk Bodegraven BV,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Dierenhulpverlening Woerden,
Dieren in nood of vermist,
0348-414242.
Gevonden poes
Reeuwijk, Zijdeweg, grijs/witte
poes, zwanger
inFormatie:
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348-414242,
www.dierenhulpverleningwoer-
den.nl.
Dierencentrale 0186-601199,
www.dierencentrale.nl.
en tijdens feestdagen. Uitsluitend
op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00
uur, in het weekend en tijdens feest-
dagen 24 uur bereikbaar. Bleuland-
weg 10, Gouda, tel. 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-
505050. Bezoektijden: Dagelijks
13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,
tel. 0348-427911.
Apotheek
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b
(overdag), tel. 0182-392042
Avond, nacht en weekenddienst apo-
theek: Dienst Apotheek Midden-Hol-
land (DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
tel. 0182-698820.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos en
Mw. I. Mensch 0182-394562.
tandartsen
Spreekuur spoedgevallen za. 27 en
zo. 28 april van 11.30 - 12.00 uur
Glimlach Tandzorg, Gr. van
Prinsterensingel 43A, Gouda,
tel. 0182-555555.
Ma. 29 en di 30 april van 11.30 -
12.00 uur J.A.J. Hamilton, N. van
Goorstraat 63, Gouda, tel. 0182-
521979
kerkdiensten
R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder Reeuwijk Dorp
Zaterdagavond: zie www.dghr.eu
Zondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uur
Zondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Zondag 28 april:
09.30 uur:
18.30 uur: Ds. Schaap
Protestantse Gemeente De Ark
Reeuwijk Brug
Zondag 28 april:
09.30 uur: Ds. J.P. Koning
Hervormde Gemeente Sluipwijk
Zondag 28 april:
10.00 uur: Ds. J. Muller
18.30 uur: Ds. A. Robbertsen
Hervormde Gemeente Ichthuskerk
Reeuwijk Brug
Zondag 28 april:
09.30 uur: Ds. L.J. Geluk
17.00 uur: Ds. J.J. Verhaar
Hervormde Gemeente
Reeuwijk Dorp
Zondag 28 april:
09.30 uur: Ds. E.F. Vergunst
18.45 uur: Ds. J.P. Kromhout
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 3
Troon
sw
i
s
s
e
l
i
n
g
Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik
Donderdag
25 april op de troon:
Maandag
29 april tot 17:00 uur op de troon:
Zaterdag en zondag
27 & 28 april op de troon:
Vrijdag
26 april op de troon:
Maximaal 4 x 2 sets per klant. Maximaal 4 vlaaien per klant.
9.99
4.
99
PER STUK
1+1
GRATIS
Oranjevlaai
Wicky
Fruitdrink set 10 pakjes
50% KORTING
Maandag
29 april vanaf 17:00 uur op de troon:
Maximaal 4 x 6 blikken per klant.
50%
KORTING
6 BLIKKEN
Grolsch
Pils of
Amstel
Bier
Maximaal 4 zakken per klant.
Douwe
Egberts
Senseo
Maximaal 4 stukken per klant.

Klaverland
500 gram Jonge kaas 48+
3.79
2.
49
5.25
2.
49
RUIM 60% KORTING
Openingstijden: maandag 08.00 - 19.00 uur, woensdag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Hoogendoorn | Waarder | Dorp 14 | T: 0348 50 13 11
pub018OWGO3SrYG80Uf_hr.indd 1 4/19/13 9:13:36 PM
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
auto-rijschool • taxi-bedrijf
schipholservice • groepsvervoer
Kaashal
Prins Hendrikstraat 24
2411 CT Bodegraven
Geopend: di-vr-za
Bodegraven
Winkelcentrum Broekvelden
Iedere vr. 13.00 - 17.00 uur
Iedere za. 8.00 - 16.00 uur
Reeuwijk
Van Staverenstraat
(t.h.v. bibliotheek)
Iedere do. 8.30 - 12.00 uur
Telefoon 0172-650456 • www.debodegraafsekaasboer.nl
Het meest romige Oranje
kaasje van Nederland
Petit doRuvael
zonnig-zacht-pikant
Lekker op warm stokbrood
nú 200 gr. 3,98
2.
98
Goud bekroond
BoeRen
BeRgamBacht
maximaal lekker
Super lekker ouderwets bereid
nú 500 gr.
6.
75
0.75
10 veRse eieRen middelmaat nu
Bij aankoop van minstens 500 gram kaas,1x per klant
stunt
i.v.m. Koninginnedag zijn we maandag 29-4 geoPend
en dinsdag 30-4 gesloten
Eerdere deadline kopij
Kijk op Reeuwijk
Op Koninginnedag zijn de productiebedrijven van Kijk op
Reeuwijk gesloten. De krant zal als gebruikelijk op woensdag
1 mei verschijnen, waarbij de krant de maandag voor Konin-
ginnedag opmaak- en druktechnisch wordt afgerond. Dit houdt
ook in dat de deadline voor het aanleveren van kopij eenmalig
wordt verschoven naar zondagavond 28 april om 21.00 uur.
Indien u artikelen heeft voor de krant van woensdag 2 mei,
dient u deze tijdig aan te leveren.
Nieuwe wethouder voor 15 mei?
Sint Gregorius onderscheiding
Afgelopen zondag werd Jo de Heij-Bunnik aan het einde van de
viering in de RK Petrus en Pauluskerk verrast met de onderschei-
ding van de Nederlandse Sint Gregorius vereniging. Ruim 40 jaar
heeft zij zich ingezet voor het Caeciliakoor en daarmee ook voor
de zang in de liturgie van het weekend en in rouwdiensten en
trouwvieringen, waarin muziek en zang zo’n belangrijk onderdeel
zijn. Gedurende een groot aantal jaren heeft zij ook de functie
van secretaris van het koor vervult. Door de aanwezigheid van al
haar kinderen in de kerk kreeg zij al een vaag vermoeden dat er
iets te gebeuren stond. Helaas kon haar man Chris niet aanwezig
zijn, maar voor hem is alles gefilmd zodat hij thuis deze gebeurte-
nis kan bekijken. Na de viering ontving zij in de pastorie de felici-
taties van haar kinderen, medekoorleden en overige parochianen,
onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers.
Lizette Visscher, (in)formateur
in het proces rondom de nieu-
we coalitievorming, laat weten
dat de gesprekken nog in volle
gang zijn. Deze vinden plaats
tussen BB-R en de VVD met
de fracties van GroenLinks,
PvdA, ChristenUnie en SGP.
In de gesprekken vindt soms
een verdieping plaats op
bepaalde dossiers of wordt
gekeken of de zittende colle-
gepartijen, die nu eenmaal het
coalitieakkoord hebben
gemaakt, overeenstemming
kunnen bereiken met de
mogelijke nieuwe coalitiepart-
ners op de diverse onderwer-
pen/dossiers. De (in)formateur
streeft ernaar de nieuwe wet-
houder te laten benoemen
in de raadsvergadering van
15 mei. Verwacht wordt dat
de gesprekken echter nog
minimaal een week in beslag
zullen nemen.
Een puber
in huis
Het CJG Boskoop organi-
seert de cursus Puber in huis
voor ouders van kinderen van
12 t/m 18 jaar. Tijdens deze
cursus komen thema’s aan
bod als: veranderingen in de
puberhersenen, praten met je
puber, digitale communicatie
en voorkomen van ruzies. Men
krijgt als ouder informatie en
handvatten om met alle veran-
deringen die de puberteit met
zich meebrengt om te gaan.
We doen dit op een interactie-
ve manier, waarbij we uw vra-
gen als uitgangspunt nemen.
De kosten voor de cursus, die
in Boskoop wordt gegeven,
bedragen € 25,00 per deel-
nemer.
www.cjgboskoop.nl
Aangepaste openingstijden
ziekenhuis
Op maandag 29 april (dag voor Koninginnedag) en vrijdag 10 mei
(dag na Hemelvaartsdag) is het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)
deels gesloten. Op deze dagen zijn de poliklinieken, het afspra-
kenbureau en de meeste ondersteunende afdelingen gesloten.
Op deze dagen kunnen patiënten geen afspraak voor een
spreekuur maken. Voor bloedprikken en het afgeven van mate-
riaal voor laboratoriumonderzoek, gelden op 29 april en 10 mei
afwijkende openingstijden. Zie hiervoor: www.ghz.nl/feestdagen.
Acute patiënten kunnen, zoals gebruikelijk na verwijzing van
de huisarts, 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht op de
Spoed-Eisende hulp. Bezoekers voor opgenomen patiënten zijn
uiteraard welkom.
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 4
Service Dienst Reeuwijk
Service Dienst Reeuwijk/Groen Buro Reeuwijk
ki jk achter de schermen
EEn initiatiEf van ondErnEmErsvErEnigingEn Bov, rvHid En rov
‘Bedankt voor het
vertrouwen in de
doorstart’
Drie maanden geleden is het dat Cor Vonk (57) besloot zijn Service Dienst
Reeuwijk (SDR) en Groen Buro Reeuwijk (GBR) een doorstart te geven na
faillissement in 2012 van de vorige eigenaar. Een pittige beslissing waar hij
vooral met dankbaarheid op terugkijkt. ‘Ik wil familie, vrienden, klanten en
leveranciers bedanken voor het vertrouwen in het bestaansrecht van SDR.’
Het verhaal van Cor Vonk en de SDR is er een
van ups en downs, maar klagen zal hij nooit.
‘Ik heb ervaren dat ook de laatste strohalm
nog steeds houvast betekent. Toen de SDR in
december 2012 failliet ging, had ik de keuze:
voor het raam gaan zitten op mijn 57ste, een
baas zoeken wat niet meevalt als eigenwijze
ondernemer die dertig jaar voor zichzelf heeft
gewerkt of een doorstart maken. Ik koos voor
het laatste.’
Pessimisten
En dat is bijzonder. In 2005 verkocht Cor
namelijk zijn bedrijf – de SDR is de civiele tak,
de GBR de hovenierstak - om ‘de rugzak van
het ondernemen achter mij te kunnen laten en
als bedrijfsleider te doen waar ik goed in ben’,
legt hij uit. Toen hij overwoog het bedrijf opnieuw
leven in te blazen, waren de reacties dan ook
gemengd. Cor: ‘Sommigen hadden vertrouwen
en spraken mij moed in. Anderen waren negatief
en zeiden: waar begin je aan. Ik wil hen allemaal
bedanken, ook de pessimisten en concurrenten.
Juist door de andere kant te laten zien, kon ik
een goede keuze maken en dat werpt nu zijn
vruchten af.’
kijken, denken, doen
Inmiddels heeft de ondernemer uit Reeuwijk een
orderportefeuille voor 2013 waar hij tevreden
over kan zijn. Tuinen aanleggen, bruggen
bouwen, beschoeiingen zetten, alles wat met de
buitenruimte te maken heeft pakt Cor met zijn
vier vaste werknemers en verschillende zzp’ers
aan. Hun lijfspreuk: kijken, denken, doen. ‘In
die volgorde’, legt Cor uit. ‘We staan voor wat
we zeggen en doen. Ik houd van duidelijkheid.
Daarnaast leveren we kwaliteit. We hebben
ervaring in het werk sinds 1985, veel kennis
en het benodigde materieel. Aan de klant is
de afweging: wat wil ik en wat heb ik daarvoor
over.’
troubleshooter
Ook flexibiliteit is een eigenschap van de
onderneming aan de Jan Tinbergenstraat
in Reeuwijk. Niet voor niets staat het bedrijf
bekend als ‘troubleshooter’. Cor: ‘We doen veel
calamiteitendiensten. Gladheidsbestrijding –
binnen het uur hebben we 23 eenheden op de
weg – omgevallen bomen na een herfststorm,
wateroverlast – er ligt altijd een draaiboek klaar
- en auto’s die de sloot zijn ingereden. Zulke
klussen zijn topmomenten. Het is mooi om
die tevreden gezichten te zien als we mensen
hebben kunnen helpen.’
bijzonder vogelkijkscherm
Een bekend project van de SDR is het
vogelkijkscherm en de vissteiger voor mensen
met een beperking die de SDR in 2012 bouwde
in het Reeuwijkse Plassengebied. ‘Na vijftig
jaar wordt het fundament van het oude gemaal
eindelijk weer gebruikt en iedereen heeft er
iets aan. Daar geniet ik van’, vertelt Cor met
een glimlach. Ook particulieren kunnen bellen
met het bedrijf. Cor: ‘We geven advies, werken
de wensen uit in een offerte en als we het
eens zijn, plannen we het werk in. Maar ook bij
problemen zijn wij 24/7 bereikbaar.’
Tekst en beeld: Esther van Lunteren
Bestaat sinds: 1985, ‘ook toen was het crisistijd. Ik kon geen werk vinden en begon op
1 mei voor mezelf.’
Aantal werknemers: ‘Vier man die al 19 tot 27 jaar voor de SDR werken. Het zijn mannen met
veel kennis en ervaring, de gezichten van ons bedrijf.’
Adres: Jan Tinbergenstraat 14
Telefoon: 0182-395094
Webadres: www.servicedienstreeuwijk.nl
Werkgebied: regio Midden-Holland, heel Nederland
Bedrijfsberichten
De rubriek Bedrijfsberichten staat open voor bedrijfs nieuws met een Reeuwijks tintje.
Nieuws melden doet u via een e-mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl
Filmploeg komt voor passief bouwen
Vorige week was een flmploeg van LifeStyleXperience te gast bij Bed &
Breakfast ‘Pax Tibi’ in Reeuwijk. Het televisieprogramma van RTL4 maakt een
reportage over Reeuwijk met daarin een onderdeel over duurzaam bouwen
en zelfvoorziening in energiebehoefte door het gebruik van hoogwaardige
isolatie, vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen. Het nieuwe huis bij
‘Pax Tibi’ is op de bekende passiefwijze gebouwd en om die reden interview-
den ze Reeuwijker Bas Linsen van Jupiter Vloerverwarming Benelux en Jan
Hoekstra van Geo Holland om meer te weten te komen over deze duurzame
oplossingen, succesvol toegepast bij de Reeuwijkse Bed&Breakfast accom-
modatie. Het programma wordt uitgezonden op 5 mei op RTL4.
Open Coffee
Bodegraven-
Reeuwijk
Donderdag 2 mei,
9.00-11.00 uur
Wat hebben ondernemers rondom
de troonswisseling allemaal voor
acties bedacht en zijn die succes-
vol geweest? Dit zou zomaar een
onderwerp van gesprek kunnen
zijn tijdens de Open Coffee Bode-
graven-Reeuwijk. Netwerken met
collega-ondernemers uit de regio
onder het genot van een kop koffe
(of thee). Ondernemers zijn weer
van harte welkom in het AC Res-
taurant in Bodegraven (langs de
A12). www.opencoffeebodegraven.nl
Bedrijvendag voor regionale ondernemers
Donderdag 16 mei
MKB Inkoop- en Netwerk Collectief (MKBinc) organiseert in samenwerking met Mister Ben.nl en Tulip Inn Bodegraven
een Bedrijvendag voor de regionale Bodegraafse en Reeuwijkse ondernemers. Doel van het initiatief is de ruim drie-
duizend bedrijven binnen de gemeentegrenzen met elkaar kennis laten maken en in contact te brengen met bedrijven
buiten de gemeentegrenzen. “We hebben gekozen voor een laagdrempelige en effciënte opzet volgens het carrousel
principe. De eerste 75 minuten is de ene helft van de deelnemers standhouder en de andere helft bezoeker. Na de wis-
sel worden standhouders bezoekers en andersom. Zo komen de ondernemers optimaal in contact met andere bedrij-
ven, van starters tot gevestigde organisaties, van klein tot groot,” aldus initiatiefnemer Cees van der Vlist. Voor meer
informatie kunnen ondernemers terecht bij MKBinc, telefoon 0172-820009 of e-mail info@mkbinc.nl.
Gelukkige winnaar
Begin april organiseerde Tennisvereniging Slagwaardig in Waarder een open
dag in het kader van de landelijke Open Tennisdagen van de KNLTB. Onder
de nieuwe leden die deze dag bezochten, werd een racket verloot. Matthijs
Kastelein was de gelukkige winnaar en ontving afgelopen week bij Go Sport
Woerden zijn nieuwe racket.
Cursus psychische
problemen
Psychische problemen komen
veel voor. Jaarlijks krijgt één op de
vier mensen hiermee te maken,
en dus nog veel meer mensen in
de directe omgeving. Leven met
een naaste met psychiatrische
problematiek is zwaar. In een
cursus van tien bijeenkomsten
krijgen deelnemers informatie over
wat er met de ander aan de hand
is, leren ze om te gaan met moei-
lijke situaties en leren ze hoe ze
goed kunnen blijven zorgen voor
zichzelf. Mensen die de cursus
gevolgd hebben, geven aan dat ze
hun eigen grenzen beter kunnen
aangeven en meer ruimte ervaren
voor zichzelf én in het contact met
degene met de problemen. De
cursus van GGZ Midden-Holland
start op maandagavond 13 mei.
Voorafgaand aan de cursus heeft
men een kennismakingsgesprek.
Kosten: € 45,- per persoon. Meer
informatie en aanmelden via tele-
foon 0182-563600 of e-mail pre-
ventie@ggzmiddenholland.nl.
Plaatselijke kiesverenigingen SGP gefuseerd
De SGP kende een aantal
plaatselijke georganiseerde
kiesverenigingen, een overblijf-
sel uit de tijd vóór de gemeen-
telijke herindelingen en fusies
van de afgelopen 25 jaar. Om
die reden bestonden tot eind
2012 in de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk drie kiesvereni-
gingen van de SGP, te weten
in Bodegraven, Waarder-Drie-
bruggen en Reeuwijk. Voor de
gezamenlijke activiteiten, zoals
verkiezingen en overleg met
de fractie, was een gemeen-
telijke vereniging gevormd die
bestond uit bestuursleden van
de plaatselijke verenigingen.
Deze getrapte organisatievorm
functioneerde echter niet
naar tevredenheid. De drie
verenigingen hebben vorig
jaar besloten de krachten te
bundelen en op te gaan in één
vereniging. In februari is de
officiële oprichtingsvergade-
ring gehouden. Tijdens deze
vergadering is ook een nieuw
bestuur aangetreden. In deze
vorm is de vereniging beter in
staat samen te werken met de
SGP-fractie in de gemeente-
raad en indien zich de situatie
voordoet ook met het college.
Het werkt qua informatie en
communicatie ook slagvaardi-
ger om besluiten te nemen bij
verkiezingen of in de samen-
werking met anderen. Het doel
van de samenvoeging is om
gezamenlijk met de fractie een
duidelijke en krachtige Chris-
telijke boodschap te verwoor-
den in het politieke landschap
in de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk.
Acupunctuur TCM
Ooracupunctuur
Schedelacupunctuur
Voetzonerefexologie
Anti-rookbehandelingen
Paula Berserik
De Lange Krag 6
2811 RX Reeuwijk
0182-391538
e-mail: pathece@gmail.com
pathece.blogspot.com
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 5
Driebruggen, Burg. Doormanstraat 19
• Ruime 5-kamer MIVA eengezinswoning met
grote tuin
• Badkamer en slaapkamer op begane grond
• Huurprijs € 681,02
• Servicekosten € 1,36
• Bij voorrang bestemd voor gezin met kinderen,
waarvan minimaal 1 persoon een indicatie heeft
voor gelijkvloers wonen.
Sluitingstermijn woensdag 1 mei om 15.30 uur
Informatie en reageren:
www.wbvreeuwijk.nl - actueel huuraanbod
www.woningnet.nl - Gouda en omstreken
WONINGAANBOD
Wij zijn een groeiend mechanisatiebedrijf,
gespecialiseerd in trekkers, werktuigen en stalinrichting.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar:
1E MONTEUR
- liefst in bezit van CE-rijbewijs
- geen 8-5 mentaliteit
- ervaring in landbouwmechanisatie is een pré
MEEWERKEND CHEF WERKPLAATS
- goede contactuele vaardigheden
- stressbestendig
- plannen van werkzaamheden
- magazijnbeheer
- commerciële instelling
- positieve uitstraling
Inlichtingen of sollicitaties t.a.v. dhr. A. Verburg.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Westeinde 51
3466 NL Waarder
Tel. (0348) 500 700
Fax (0348) 500 706
Mobiel (0655) 89 88 87
info@verburgwaarder.nl
www.verburgwaarder.nl
Wij zijn een landbouw mechanisatiebedrijf,
gespecialiseerd in trekkers, werktuigen en stalinrichting.
Wij op zoek naar:

1E MONTEUR (service wagen)
- liefst in bezit van CE-rijbewijs
- geen 8-5 mentaliteit
- ervaring in landbouwmechanisatie is een must
MEEWERKEND CHEF WERKPLAATS
- plannen van werkzaamheden
- magazijnbeheer
- goede contactuele vaardigheden
- stressbestendig
- commerciële instelling
Westeinde 51
3466 NL Waarder
Tel. (0348) 500 700
Fax (0348) 500 706
Mobiel (0655) 89 88 87
info@verburgwaarder.nl
www.verburgwaarder.nl
- positieve uitstraling
- liefst in bezit van CE-rijbewijs
- geen 8-5 mentaliteit
- ervaring in landbouwmechanisatie
Inlichtingen of sollicitaties t.a.v. dhr. A. Verburg.
N-Joy Sportcentrale
Margrietstraat 1
2411 VV Bodegraven
Telefoon: 0172-619032
E-mail: info@n-joysportcentre.nl
www.n-joysportcentre.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
08.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag en zondag:
08.30 uur tot 13.00 uur
“SLANK DE ZOMER IN”
ZOMER-ACTIE
3 MAANDEN ONBEPERKT SPORTEN
inclusief intakegesprek, life-style advies, persoonlijk afgestemde
trainingsschema, gebruikmaking groepslessen en ………
gratis sauna en zonnebank.
€ 89,50
(Geldig tot 1 juli 2013, vooruitbetaling verplicht)
DOE MEE MET ONZE NIEUWE
GROEPSLESSEN BURN EN
XCO-WALKING EN RUNNING
(BUITENSPORT)
(Voor meer informatie kijk op onze site.)
Doortocht 6a • Bodegraven • 0172-650028
www.kindereiland.nl
Speciale activiteiten
met Koninginnedag
o.a. groot springkussen
buiten!
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Gouwe Lijn Centrale verwarming
Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk | Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven
www.gouwelijn.nl
Geslaagde rommelmarkt Waarder:
prachtige opbrengst voor
drie goede doelen: e 22.500
Zaterdag 20 april stond Waarder weer geheel in het teken van de traditionele rommelmarkt rondom de Ned.
Herv. Kerk. Eveneens traditiegetrouw gaat de opbrengst naar verschillende goede doelen. Jaarlijks wordt
daarvoor een keuze gemaakt en de opbrengst gaat deze keer naar drie doelen, namelijk het evangelisatie-
werk in het Limburgse Horst, TFC van de familie van der Lee (Thailand) en de stichting Oasis (Zuid-Afrika).
Onder deze drie doelen kan dit jaar de mooie opbrengst van ruim 22.500 euro worden verdeeld.
Elk jaar opnieuw beschikt
de rommelmarkt over een
enorm gevarieerd aanbod
aan goederen, apparaten,
antieke spulletjes, binnen-
en buitenplanten, boeken,
speelgoed en nog veel meer
en dat maakt deze rommel-
markt telkens weer een bij-
zondere trekpleister voor
een breed publiek. Naast de
vele goederen werd ook de
inwendige mens niet ver-
geten. Oliebollen, broodjes
met worst of hamburgers
en kofe, thee of andere
frisdranken vonden gretig
afrek in de Oude School
achter de kerk.
Na de inspirerende en uit-
nodigende woorden van
dominee Breure werden
klokslag tien uur de hek-
ken geopend en ontstond
de bekende ‘run’ op de ver-
schillende kramen. Voor de
vele jaarlijks terugkerende
bezoekers is het bekend ter-
rein, want de opstelling van
de kramen is elk jaar het-
zelfde en zij weten dus pre-
cies waar ze als eerste moe-
ten zijn voor hun ‘koopjes’.
Tekst en beeld: Wim de Boevère
Verwenuurtje voor moeders
Naar aanleiding van een project over moeders in samenwerking
met een school in Polen gingen de kinderen van groep 1/2 en
3/4 van de Gerardus Majella School vorige week alle mama’s
eens flink verwennen. De mama’s of oma’s kregen bijvoorbeeld
een heerlijk voetenbadje, een massage en dit allemaal onder het
genot van een rustgevend muziekje. Ook konden de nagels wor-
den gelakt, het gezicht worden opgemaakt, de handen worden
ingesmeerd en werd er een mooi armbandje voor hen gemaakt.
Daarbij konden de mama’s ook nog smullen van een heerlijk ver-
sierd cakeje en een lekker glaasje sap. Het verwenuurtje vormde
een mooie afsluiting van het project.
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 6
Uw verfspecialist voor de regio
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
hui s bodegraven
Tevens diverse soorten
glasweefsel, leverbaar
vanaf 1 m
2
en kwali-
teitsmuurverven in
elke kleur gemengd.
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Bespaar nu tientallen euro’s
IN UW KLEUR GEMENGD
0182-52 70 99 • 06-22 69 48 42
Jan Tinbergenstraat 8G • 2811 DZ Reeuwijk
Beschoeiingen, plankieren, steigers schuttingen, bruggen
en tuinaanleg. Aanleg natuurvriendelijke oevers.
Levering van zand, grind en grond.
Oud Reeuwijkseweg 37
2811 KC Reeuwijk
Tel.: 0182-359325
www.verweijelektro.nl
ElEktro
unEto-vni
Erkend installateur
Aspage Automatisering
Einsteinstraat 21a
2811 EP Reeuwijk
Telefoon: 0182-551368
Fax: 0182-551612
Internet: www.aspage.nl
E-mail: info@aspage.nl
Aspage
Automatisering
Voor hulp bij storingen, virussen,
advies, aansluiten van hardware,
installatie van software en méér!
VERKERK
ELEKTRO REEUWIJK B.V.
TEL. (0182) 39 57 83
Verkerk Elektro is erkend gecertifceerd om alle
werkzaamheden aan elektra veilig en duurzaam
uit te voeren, voor particulieren en bedrijven.
Einsteinstraat 21
2811 EP Reeuwijk
www.verkerkreeuwijk.nl
tol van intensieve gladheidbestrijding:
gaten in de weg
Het heef de afgelopen winterperiode vaak en hard gevroren. Daardoor is er meer
gestrooid dan in voorgaande jaren door de frma Bunnik uit Nieuwerbrug. Dirk
Schouten heef er de afgelopen vijf maanden zijn handen vol aan gehad, samen
met een ploeg van 15 man die continu stand-by stond als er vorst en/of sneeuw
dreigde.
Veel reden tot klagen heb-
ben de inwoners van Bode-
graven-Reeuwijk niet, want
al bij de eerste vorst in
november vorig jaar zagen
zij de strooiwagens meer-
malen langskomen om de
gladheid van de wegen en
fetspaden te bestrijden.
Ook werd zo snel mogelijk
de sneeuw weggeschoven
op veel plekken. Geduren-
de de gladheidbestrijding
hield Dirk nauw contact
met de politie. Hij hield ook
zelf de weersverwachting
in de gaten. Als het sein tot
strooien werd gegeven, riep
hij de jongens op en seinde
de politie in. Zoutmengsel
laden en strooien. Daar-
bij hield hij contact met
de meldkamer om door te
geven wanneer het strooi-
en begon en wanneer ze
klaar waren. Dirk legt uit:
“Gladheidbestrijding is één
van de gevaarlijkste wer-
ken. We rijden met winter-
banden en als we ergens
niet wegkomen (bijvoor-
beeld bij een hoogje op)
dan hebben we zelf zout en
een schep bij ons.”
De zoutstrooiers zijn
inmiddels allemaal weer
afgebouwd. Nu is het tijd
voor de asfaltreparaties.
“Wat we zelf hebben ver-
nield met zout, gaan we
nu weer opknappen,” grapt
Dirk. Zout is niet goed
voor de wegen. Het laat
het ijs ontdooien, maar het
water sijpelt in het wegdek
waarna het bij het opvrie-
zen weer uitzet en het
asfalt doet scheuren. En
dan kan het kapot worden
gereden door de auto’s. Die
kuilen en gaten zitten vol
losse stenen. Buiten het
feit dat de gaten in de weg
gevaarlijk kunnen zijn, is
de steenslag ook niet pret-
tig op de auto. Dat is de
reden waarom inwoners de
komende tijd zo nu en dan
zullen moeten omrijden,
omdat er aan het asfalt
wordt gewerkt.”
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Expositie schilderijen
in De Reehorst
Al zo’n 40 jaar is schilderen de grote passie van Lonneke
Warmenhoven uit Reeuwijk. Zij laat ook heel graag aan mensen
zien wat haar zo boeit. In verschillende openbare gebouwen
heeft zij daarom van tijd tot tijd haar werk tentoongesteld. Thans
in de centrale hal van De Reehorst in Reeuwijk-Brug. Ze begon
met aquarel schilderen, een prachtige techniek, maar nu werkt
ze graag groter op linnen met acryl en gemengde technieken.
Met de natuur en bloemen speelt ze met kleur op een losse tot
abstracte manier. Haar soms felle kleurgebruik maakt het werk
vrolijk om naar te kijken. Ook het schilderen van mensen met
verschillende emoties, speelt van tijd tot tijd een rol in haar werk.
Iedereen is van harte welkom om even te komen kijken in
De Reehorst, Treebord 19 in Reeuwijk-Brug.
Ύ
ΎΎp
a
rtycentrumΎ-ΎcateringΎ-ΎrestaurantΎ-Ύb
a
r
Ύ
ΎΎp
a
rtycentrumΎ-ΎcateringΎ-ΎrestaurantΎ-Ύb
a
r
Ύ
ΎΎp
a
rtycentrumΎ-ΎcateringΎ-ΎrestaurantΎ-Ύb
a
r
Gasterij Vergeer - Amicitia/Friends
Dorpsweg 32, 2811 KJ Reeuwijk
Tel. 0182 - 394 321
info@gasterijvergeer.nl
www.gasterijvergeer.nl
Vanaf heden hebben wij weer
een nieuwe menukaart!
Wij hebben in dit menu 13 jaar Friends,
samen met onze gasten, samengevat in
1 menukaart met al onze oude toppers!
Ook het
aspergeseizoen
is weer begonnen,
kom genieten van
verschillende
aspergegerechten.
De buitenzijde van de sloep is van polyester en de binnen-
zijde is geheel betimmerd van massief teak en mahonie.
De sloep is voorzien van een 33pk. Vetus diesel motor,
boegschroef, trimplateau, koelkast, radio CD-speler en
zonnedek. De sloep biedt plaats aan ruim 10 personen.
Een prachtige sloep met perfecte vaareigenschappen!
Nieuwprijs ca. € 69.000,-
Vraagprijs € 36.750,-
Meer informatie 06-24203091
Prachtige Winsome 650 van bouwjaar 2009
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 7
Wij zijn een eigentijdse woondecoratieve winkel met een
uitgebreid assortiment behang, gordijnen, harde- en zachte
vloeren en raamdecoratie. Alles onder één dak zodat u alle
producten qua kleur, dessin en materiaal perfect op elkaar
kunt afstemmen voor een harmonieus geheel. Kom snel
langs en laat u vrijblijvend inspireren en adviseren.
Raadhuisweg 87 | 2811 HV Reeuwijk | Telefoon (0182) 30 06 31
E-mail e-s@colorsathome.nl
Schoonheidsinstituut
Xenia
Aanbieding: boek voor 15 mei en krijg gratis de professionele huidanalyse van Skinsys
Top behandelingen met top resultaat:
Huidverslapping? Tripollar
Ongewenste haargroei? PLS 3
Plaatselijke vetrolletjes? Proshock Ice
Afvallen met echt resultaat? BioSlimLine
Acne? Pijnloos weg met Photocare
Wij maken gebruik van het nieuwste apparatuur en de beste behandelmethoden.
Neem altijd uw verzekeringspas mee, want voor een aantal behandelingen is
een deelvergoeding vaak mogelijk!!
Schoonheidsinstituut Xenia, Citroenvlinderstraat 14,
2805 KJ Gouda. Tel: 0182 516466
Web: www.xeniagouda.nl, webwinkel: www.xeniabeautystore.nl
L
e
t
o
p
!
A
ltijd gratis intake!
www.slagerijgelderblom.nl
INKOOPVOORDEEL
Specialiteit
Salami scudetto
100 gram
€ 2.99
Grillworst van de week
Grillworst
per stuk € 3,49
Uit eigen worstmakerij
Uit eigen keuken
Kerkweg 30, Driebruggen,
tel. 0348-502650
Volg ons nu ook op facebook!
www.facebook.com/SlagerijGelderblomDriebruggen

Vers-vlees-voordeel
Kogelbiefstuk
300 gram
€ 5.99
naturel of gekruid
Lenteburgers
2 stuks
€ 2.49
onze biefburgers,
dit keer met lenteuitjes
Specialiteit van de week
Katenhaasjes
100 gram
€ 1.89
een gemarineerd stukje
varkenshaas omwikkeld
met katenspek
Gehaktballen
5 stuks
€ 5.00
met gratis bakje appelmoes
Filet martino
100 gram
€ 1.79
onze filet americain
met piri pirisaus, uitjes
en augurk
Lente stamppot
met ruccola
400 gram
€ 3.99
Runderrollade
100 gram
€ 1.99
Zeeuws spek
100 gram
€ 1.79
Pain de Provence
100 gram
€ 1.29
gebraden gehakt met
champignons, paprika
en peperkorrels
pesten staat centraal op
gezamenlijke ouderavond mFa
In het kader van ‘de week tegen het pesten’ van 15 t/m 19 april hebben de gebruikers van MFA de Oude Tol
in Reeuwijk de handen ineen geslagen. Op maandag 15 april was een ouderavond voor alle ouders van Kern
kinderopvang, De Gerardus Majella School, De Regenboog en OBS De Venen.
De avond werd georgani-
seerd door Jong & Zo en
bestond uit twee delen. Het
eerste deel ging over pes-
ten in het algemeen, wan-
neer is iets plagen en wan-
neer pesten? Wat zijn de te
herkennen signalen bij een
gepest kind? Welke rol spe-
len omstanders, wie heef
en neemt verantwoorde-
lijkheid tegen pesten? In
de groepsgesprekken werd
duidelijk dat dit alles niet
zo zwart-wit is. En dat veel
ouders het pesten als een
probleem ervaren, zowel
uit persoonlijke ervaring
in het verleden als bij het
eigen kind.
Na de pauze ging de avond
verder met informatie over
cyberpesten, het pesten via
e-mail, Hyves, Facebook,
twitter en whatsApp. Voor
veel ouders een relatief
onbekend terrein en nog
moeilijker te bevatten dan
het ‘real-life’ pesten. In het
gesprek werd benadrukt
dat in gesprek blijven met
je kind over alle online
contacten en af en toe mee-
kijken op de computer of
smartphone van wezenlijk
belang is. Hierdoor houden
ouder en kind een open
relatie, waardoor het kind
makkelijker eerlijk zal zijn
over eventueel onprettige
ervaringen online.
Duidelijk was dat het
onderwerp pesten en het
Wij zijn
Koninginnedag
geopend!
Rijnhoek Plaza • Lemsteraak 1-5 • 2411 NC Bodegraven
Tel. 0172-61 55 66 • www.rijnhoekplaza.nl
** Spaas interieur is op koninginnedag gesloten.
van 09.00
tot 17.00 uur
Gratis springkussen*
*indien het weer het toelaat
en kom bij Food Plaza de
Orange koffe proeven!
Uiteraard zijn er bij alle winkels **
vele koninklijke aanbiedingen!
voorkomen hiervan de
aandacht moet blijven heb-
ben van zowel ouders als
scholen en kinderopvang.
Mede daarom was dit een
onderwerp dat past in een
gezamenlijke aanpak
binnen Reeuwijk-Brug.
Alle scholen hebben ove-
rigens een pestprotocol en
gedragsregels en Kern kin-
deropvang Reeuwijk heef
in maart en april zelfs een
heel thema gewijd aan
vriendjes, vriendinnetjes
en pesten.
Vrouw en Busyness over Pinterest
Dinsdag 7 mei, 20.00 uur
Pinterest is één van de nieuw-
ste vormen van social media:
het is een bookmarking site
- een soort digitaal prikbord -
waarbij alles draait om het ver-
zamelen van mooie afbeeldin-
gen en interesses. Onderzoek
laat zien dat het aantal gebrui-
kers heel snel stijgt en dat Pin-
terest nu al net zo goed werkt
als Twitter om verkeer naar je
website te genereren. Social
media expert Jeanet Bathoorn
vertelt vrouwelijke onderne-
mers alle ins en outs van Pin-
terest tijdens de netwerkavond
van Vrouw & Busyness Groe-
ne Hart in de voormalige Prins
Willem Alexanderkazerne in
Gouda. Vrouwelijke onderne-
mers uit het gehele Groene
Hart kunnen zich per mail
(info@vrouwenbusyness.nl)
aanmelden. Niet-leden kunnen
gebruik maken van het spe-
ciale aanbod waarbij zij voor
€ 15,00 twee thema-avonden
kunnen bijwonen voordat zij
besluiten om lid te worden van
Vrouw en Busyness.
www.vrouwenbusyness.nl
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 8
Tel. (0172) 61 93 25 www.vreeken-meijer.nl
Vanaf € 199.000,- v.o.n.
Italiëweg 27, Postbus 125, 2410 AC Bodegraven,
telefoon: 0172 - 616 562, fax: 0172 - 618 265
Italiëweg 27, Postbus 125, 2410 AC Bodegraven,
telefoon: 0172 - 616 562, fax: 0172 - 618 265
Tel. (0172) 61 65 62
Vlietkade Bodegraven
Op één van de fraaiste
plekjes aan het water
wordt een kleinschalig
nieuwbouwproject van
4 woningen (2-onder-1 kap)
gerealiseerd aan de Vlietkade
te Bodegraven.
• Woonoppervlakte 87m
2
• Woonkamer ca. 36m
2

(8,5m diep)
• 3 slaapkamers
• Riante tuin op het
zuidwesten (perceel-
oppervlakte ca. 127m
2
)
• Mogelijk vanaf een
netto maandlast van
€ 675,- (rente 10 jaar vast)
50% VERKOCHT!
KOOP VOOR
1 JUNI EN PROFITEER
VAN ONZE
ZONNEPANELEN-ACTIE!
Wij vertellen u graag meer!
klassieke sterren bij laatste
seizoensconcert recum
Gemiddeld bedraagt de afstand tussen twee sterren van het melkwegstelsel drie tot vier lichtjaren. Het Recum
bestuur heef kans gezien die afstand te verkleinen tot luttele meters, want twee fameuze muzikale sterren
stonden zij aan zij op het podium: Emmy Verhey op viool en Klára Würtz op piano.
Het concert dat zij afgelo-
pen vrijdag gaven was het
slotconcert van het 21e
seizoen van Recum. Het
bezoekersaantal overtrof
de verwachtingen: er
waren zo’n 220 luisteraars,
onder wie veel niet-Reeu-
wijkers die hebben ontdekt
welke hoge kwaliteit deze
concerten bezitten. Begon-
nen werd met één van de
mooiste vioolsonates van
Mozart, waarvoor de com-
ponist een zeer fraai mid-
dendeel en een verrassend
slotdeel schreef. Daarmee
werd de toon van de avond
gezet, want violiste en pia-
niste lieten een ontspan-
nen en naadloos samen-
spel horen. Met de inzet
van de Beethoven sonate
die volgde maakte Klára
Würtz duidelijk dat ‘muziek
vertolken’ ook betekent ‘het
muzikale verhaal vertel-
len’. De aandacht was direct
gevangen en het publiek
werd meegesleept in de
gevoelswereld van Beet-
hoven die hij zo geniaal
in noten heef weten vast
te leggen. Op innemende
wijze lichtte Emmy Verhey
elke te spelen compositie
toe, waarmee zij een ver-
wachtingsvolle sfeer wist
te creëren. Na de pauze
volgde de sonate van Cesar
Franck, de misschien wel
mooiste vioolsonate uit de
romantiek, door de compo-
nist geschreven als huwe-
lijkscadeau voor de grote
Belgische violist Eugène
Ysaye. Wat een stralende
klank toverde Emmy
Verhey uit haar prachtige
viool, en wat een heldere
en gelijkwaardige piano-
partij klonk er uit de vleu-
gel. Hier waren twee muzi-
kale sterren aan het spelen
die de luisteraars in ver-
voering hebben gebracht.
Een staande ovatie volgde
na de uitvoering.
Op naar het 22e seizoen
waarvoor het programma
al weer vast ligt en dat
hopelijk weer veel muzie-
kliefebbers naar de con-
Verbouwing, nieuw-
bouw of storing: u kunt
altijd op ons rekenen!
Profiteer van het lage btw-tarief bij
verbouwingen en renovaties!
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
Het Nieuwe
Werkbedrijf
De gemeenten Bodegraven-
Reeuwijk, Montfoort, Oudewa-
ter en Woerden worden vanaf
1 januari 2014 eigenaar van
Het Nieuwe Werkbedrijf. Een
nieuwe uitvoeringsorganisatie
die gemeentelijke taken ver-
zorgt op het gebied van parti-
cipatie, werk en inkomen. Dat
hebben de verschillende colle-
ges van burgemeester en wet-
houders op dinsdag 16 april
besloten. De drie organisaties
die deze taken nu uitvoeren,
Intergemeentelijke Afdeling
Sociale Zaken van Woer-
den, Montfoort en Oudewater,
Werk & Inkomen Bodegraven-
Reeuwijk en De Sluis Groep,
worden door dit besluit samen-
gevoegd tot één organisatie.
De gemeenten gaan ervan uit
dat door het gezamenlijk uit-
voeren van taken, besparingen
in uitvoerings- en organisatie-
kosten kunnen worden gereali-
seerd. Bij de nieuwe organisa-
tie wordt iemand beschouwd
als potentiële werknemer en
wordt de begeleiding op indi-
vidueel niveau afgestemd.
Bovendien wordt de nieuwe
organisatie hét aanspreekpunt
voor werkgevers, mede om de
juiste match voor werkgever
en werknemer te realiseren.
Nadat de gemeenteraden van
de genoemde gemeenten heb-
ben ingestemd met de Kader-
nota zullen de colleges richting
geven aan de uitwerking.
Verwacht wordt dat het uit-
voeringsplan voor de nieuwe
organisatie voor de zomer aan
de gemeenteraden wordt aan-
geboden.
U bent mooi!
Verzorg uw uitstraling met een behandeling die
helemaal persoonlijk op u is afgestemd!

‘t Kerkestuk 71 • Reeuwijk • (0182) 393401
www.beautysaloncaroline.nl
www.bosgunst.nl
Groepsaccommodatie en vakantieverblijf
Erf Bosgunst biedt u ruimte en privacy.
Op het voormalig boerenerf kunt u creatief
ontspannen, relaxed inspannen, vergaderen
en overnachten in huiselijke sfeer. Elk seizoen
kent haar charme. Geniet ervan!
Sandra Vergunst
Tel: 0575-464074
Vordenseweg 80
7255 LE Hengelo
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
Te huur
GaraGebox
a/d Kennedysingel
Voor meer informatie:
0182-392983
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
certen in De Brug weet te
trekken.
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 9
Koninginnedag in
Zalencentrum De Brug
Volg de Kroning gezellig met z’n allen. U hoeft niets te
missen van dit historische evenement. Buiten en binnen het
zalencentrum hangen diverse grote schermen waarop alles
te volgen is. Vanaf 10.00 uur
heten wij u welkom met een
gratis kopje koffie en
een oranjesoesje.
Natuurlijk is het rondom De Brug
als gebruikelijk groot feest op 30 april:
kindervrijmarkt, oranjemarkt, kraampjesbraderie, springkussen,
draaimolen en een horecaplein, er is van alles te doen!
Deze dag wordt u aangeboden door Zalencentrum De Brug, Echte Bakker Ko van
Daalen, Seniorenvereniging Reeuwijk en Oranjecomité Reeuwijk-Brug en Sluipwijk.
Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1
2811 CA Reeuwijk, Tel (0182) 392882
www.zalencentrumdebrug.nl
Alle van Lier schoenen
nu € 99,-
Koningin Wilhelminastraat 86 - Reeuwijk - Tel. (0182) 39 28 87
Open: ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur & za 9.00 - 16.00 uur
ORANJEWEEK
Actie is geldig t/m 29 april 2013
O
ok
h
et
ju
iste a
d
res voor
k
in
d
ersch
oen
en

va
n
m
a
a
t
18 t/m
4
0
D
it is
n
o
g
e
e
n
s

k
o
n
in
g
s
k
o
r
tin
g
Nieuw Nieuw Nieuw
Voor dames, leuke bijpassende
tassen bij onze ruime
collectie schoenen!
€ 169,-/€ 129,-
harmonisatie ondersteuning
mantelzorgers
Om mantelzorgers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk beter te kunnen ondersteunen, is het noodzakelijk
om de steunpunten meer lokaal te regelen. Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven en Palet Welzijn zijn samen
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Plan Harmonisatie Mantelzorgondersteuning om gemeentebreed
één visie en aanpak te hebben op het gebied van welzijn en de mantelzorgers efectief te ondersteunen.
Eind vorig jaar zijn alle
mantelzorgers die nog
geregistreerd stonden bij
Palet Welzijn aangeschre-
ven en na toestemming
van de mantelzorger over-
gedragen aan de SWOB.
Ook respijtvrijwilligers met
een actieve inzet hebben
aangegeven mee te willen
verhuizen. Aansluitend is
er in januari 2013 gestart
met ‘Mantelzorg Contact
Middagen’ in Bodegraven,
Reeuwijk, Nieuwerbrug
en Waarder. Op deze wijze
kunnen de mantelzorgers
in de verschillende dorpen
zo goed mogelijk worden
gefaciliteerd. Er wordt
voorts nog gekeken naar de
mogelijkheid van spreek-
uren op locatie, waardoor
de ondersteuning nog dich-
terbij en dus toegankelijker
voor mantelzorgers wordt.
Mantelzorgondersteuning
is onafankelijk, kosteloos
en vrijblijvend en staat los
van leefijd, maatschappe-
lijk positie en achtergrond.
Men heef geen verwijzing
nodig. Mantelzorgonder-
steuning wordt gesubsidi-
eerd uit de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning
(Wmo).
Voor meer informatie
over mantelzorgonder-
steuning kan men contact
opnemen met het Netwerk
Mantelzorgondersteuning
Bodegraven-Reeuwijk, te
bereiken via de balie van
Dienstencentrum Rijn-
gaarde (SWOB), telefoon
0172-614500 en e-mail
balie@swobodegraven.nl.
Mantelzorg coördinator is
Heleen Feenstra, e-mail
h.feenstra@swobodegra-
ven.nl.
Zwemwaterkwaliteit
Met ingang van 1 oktober vorig jaar heeft de provincie Zuid-
Holland haar zwemwatertaken overgedragen aan de Omge-
vingsdienst Midden-Holland (ODMH) te Gouda. Dit betekent dat
de ODMH met ingang van 1 mei 2013 de controles uitvoert en
toezicht houdt op de veiligheid, hygiëne van de officiële zwem-
waterlocaties in oppervlaktewater in Zuid-Holland, dus ook in
Bodegraven-Reeuwijk met onder andere de Reeuwijkse Plassen
(Surfplas) als geliefd zwemwater. www.odmh.nl
Inloopspreekuur chronische pijn
Woensdagochtend 1 mei, 10.00-12.00 uur

De stichting Pijn-Hoop houdt voor inwoners van het Groene Hart
een informatieochtend over chronische pijn. Belangstellenden
zijn van harte welkom, de toegang en koffie of thee zijn gratis. De
informatiebijeenkomst wordt gehouden in het Groene Hart Zie-
kenhuis Jozef locatie. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt
wel op prijs gesteld. Meer informatie en aanmeldene bij André
Bandell, telefoon 06-50496498 en e-mail 3466nd40b@hetnet.nl.
De stichting Pijn-Hoop is een landelijke patiëntenvereniging die
zich al 25 jaar inzet voor en door chronische pijnpatiënten.

Raadhuisweg27-2811HTReeuwijk-0182392389 Dit/mVr:09.00-17.00,Za:09.00-16.00uur

RODEWITTEBLAUWE
LINGERIE SHIRTS HERENJEANS
2
0
%

K
O
R
T
I
N
G

D
o
n
d
e
r
d
a
g
2
5
,
V
r
ijd
a
g
2
6
&

Z
a
te
r
d
a
g
2
7
a
p
r
il
Nietgeldigopactiesen/ofaanbiedingeneneerdereaankopen
Namensalle
BurgersvanReeuwijk,
Beatrix
Bedankt!
[raad en commissies]
• Gemeenteraad:
woensdag 15 mei om 20.00 uur
• Commissie Bezwaarschriften:
dinsdag 28 mei om 19.30 uur
• Commissie Samenleving:
dinsdag 28 mei om 20.00 uur
• Commissie Bestuur en Financiën:
woensdag 29 mei om 20.00 uur
• Commissie Ruimte:
donderdag 30 mei om 20.00 uur
[afval algemeen]
• Groen: 3, 17 en 31 mei
• Papier: zaterdag 25 mei (Bodegraven)
• Plastic: zaterdag 11 mei en donderdag 23 mei
• Restafval: 10 en 24 mei
[collecte]
• 12 t/m 18 mei: Longfonds
• 19 t/m 25 mei: vrije periode
• 26 mei t/m 1 juni: Prins Bernhard cultuurfonds
[gemeentehuis gesloten]
• Donderdag 9 en vrijdag 10 mei
(i.v.m. Hemelvaartsdag)
• Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag)
Kalender mei
Op woensdag 24 april 2013 is in de trouwzaal
van het gemeentehuis in Bodegraven van
19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond over
het herbestraten van het gebied. De afgelopen
jaren heeft de gemeente de straten in het
binnengebied van de Grutto, Boesemsingel,
Eiber en Kievitsheuvel opnieuw ingericht. De
omliggende straten worden nu aangepakt.
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,
Montfoort, Oudewater en  Woerden zijn
vanaf 1 januari 2014 eigenaar van een
nieuwe uitvoeringsorganisatie. Deze nieuwe
uitvoeringsorganisatie (werktitel: Het Nieuwe
Werkbedrijf) verzorgt de gemeentelijke taken
op het gebied van participatie, werk en
inkomen. De verschillende colleges hebben
de Kadernota op dinsdag 16 april behandeld.
Op diezelfde dag zijn alle gemeenteraden
geïnformeerd.
Het college heeft voor deze straten een
voorlopig ontwerp vastgesteld en informeert u
op de inloopavond over deze plannen. Op deze
avond kunt u vragen stellen en nadere uitleg
krijgen over de plannen. De plannen liggen
tot donderdag 9 mei 2013 ter inzage in het
gemeentehuis. Vragen of opmerkingen die na 9
mei binnenkomen, kunnen niet meer verwerkt
worden in de plannen.
Tot en met 27 april organiseren sportverenig-
ingen, scholen, gemeenten en andere
aanbieders van sport en bewegen in het hele
land sportieve activiteiten. Tijdens de Nationale
Sportweek staat een week lang sport uitge-
breid in het licht. Zo kan iedereen ontdekken
hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te
sporten. U kunt kennismaken met een sport
die bij u past. NOC*NSF organiseert de
Nationale Sportweek.
Inloopavond herbestrating Grutto,
Boesemsingel, Eiber en Kievitsheuvel
Uitvoerings organisatie
stelt arbeidsmarkt
centraal
Nationale Sport Week nog tot en met 27 april
week 17 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan ‘Rijngaarde’ gewijzigd
vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond
van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat de gemeenteraad bij
besluit van 10 april 2013 het bestemmingsplan
‘Rijngaarde’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied ligt in de Dronenwijk en wordt
omsloten door de Dronensingel in het zuiden en
westen, de Vrije Nesse in het noorden en de
straat Rijngaarde in het oosten. Het bestem-
mingsplan maakt een herontwikkeling van dit
gebied mogelijk en biedt tevens de planologi-
sche basis voor de bouw van nieuwe ouderen-
woningen en een dienstencentrum. Ten slotte
wordt ook de buitenruimte heringericht.
De raad heeft bij de vaststelling van het
bestemmingsplan een aantal wijzigingen
aangebracht. De aanduiding op de planverbeel-
ding en in de regels van de locatie van een
dienstencentrum is vervallen omdat nog niet
duidelijk is waar dit centrum wordt opgericht.
Daarnaast zijn de planregels gewijzigd waardoor
parkeren op de begane grond van een gebouw
wordt uitgesloten.
Inzage en beroep
Het vastgestelde bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf
donderdag 25 april 2013 tot en met donderdag
6 juni 2013. Op de website van de gemeente
staat het plan onder Wonen, leven en werken >
Plannen en projecten > Projecten > Project
Rijngaarde. Meer informatie over inzage of
beroep vindt u in de Toelichting bij de onderde-
len C en D.
Crisis- en herstelwet
Op het besluit tot het vaststellen van het
bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Zie de Toelichting, onderdeel E voor
meer informatie.
Vervolg
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking, daags na afloop
van de beroepstermijn. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Daartoe dient, binnen de beroepstermijn, door
een belanghebbende die een beroepschrift
heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige
voorziening te worden ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Indien binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.
Verkeer en vervoer
Tijdelijke afsluitingen wegen op 30 april
In verband met de festiviteiten op Koninginne-
dag op dinsdag 30 april 2013 worden in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk enkele wegen
afgesloten voor alle verkeer.
Driebruggen
• Laageind vanaf de brug aan de Burgemeester
Doormanstraat tot aan de Kerkweg: van 9.00
tot 18.00 uur.
Waarder
• tijdens de ochtendoptocht van 9.00 tot 9.45
uur zijn de volgende wegen achtereenvolgens
ongeveer 5 minuten afgesloten: Pr.
Beatrixstraat, Kosterdijk, Dorp, Hof van
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
Bouw-en woningtoezicht
U kunt bouw- en woning toezicht als volgt
bereiken:
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500

Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
Waarder, Pr. Clausstraat, Pr. Bernhardstraat,
Pr. Willem Alexanderstraat, Pr. Bernhardstraat,
Pr. Beatrixstraat.
• de Kosterdijk, Dorp en het Hof van Waarder:
tijdens de avondoptocht van 21.00 tot 22.30
uur.
Reeuwijk-Brug
• ‘t Kerkestuk ter hoogte van de Ark en het
gedeelte Dunantlaan tot de Koeiebrug: van
8.00 uur tot 15.00 uur
• ook wordt gebruik gemaakt van de volgende
terreinen: parkeerterrein bij Zalencentrum De
Brug en de Dunantlaan vanaf het Medisch
Centrum tot aan de Koeienbrug.
Reeuwijk-Dorp
• De Dorpsweg ter hoogte van het terrein voor
Gasterij Vergeer: tussen 10.30 uur en
21.00 uur. Het verkeer wordt gedurende deze
periode omgeleid via Overtoom, Brede
Schouw en Reesveld
• Hulpdiensten en lang/breed of zwaar verkeer
worden altijd doorgelaten.
Centrum Bodegraven
• Brugstraat, Marktstraat, Noordstraat,
Kerkstraat, Bouwsteeg, Weeshuisbaan en
Nutspassage: van 5.00 uur tot 13.00 uur.
In verband met de autocross Bodegraven
• Parallelweg Burgemeester Kremerweg: van
8.00 uur tot 18.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer D. Roodenburg, van de afdeling
Realisatie en Beheer, bereikbaar via 
tel. (0172) 522 522.
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Op 6 mei rond 12.00 uur zendt de overheid het
tweede NL-Alert controlebericht uit in heel
Nederland. Aan de hand van dit controle-
bericht kunt u nagaan of uw mobiel goed is
ingesteld voor het ontvangen van NL-Alerts.
In het bericht van 6 mei staat duidelijk dat het
om een controlebericht gaat en dat u niets
hoeft te doen. Dit jaar zendt de overheid drie
controleberichten uit: op 4 februari, op 6 mei
en de derde volgt op 4 november.
 
Ook bij overbelast netwerk
NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en
niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert
óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is
gratis en anoniem. Op www.nl-alert.nl staat hoe
mobiele telefoons moeten worden ingesteld en
of uw mobiele telefoon al geschikt is om NL-Alert
te ontvangen. In het bericht staat wat er aan de
hand is en wat u op dat moment het beste kunt
doen. Zo bereikt de overheid direct veel mensen
met praktische informatie.
Op 6 mei tweede landelijk controlebericht
NL-Alert
Kom meer te weten over: NL-Alert
Nieuws - lees verder op de website
Fotograaf: Yvonne Vrijenhoek
Het gemeentehuis is gesloten op
maandag 29 en dinsdag 30 april
in verband met Koninginnedag.
Traditioneel bieden
veel kinderen op
Koninginnedag
oude spullen te
koop aan op de
vrijmarkt. Wanneer
er na afloop elek-
trische apparaten
over zijn, kunt u
deze inleveren op
het afvalbrengsta-
tion. De eerste inle-
veraars krijgen een
mooi ‘bag to the future’ en maken kans op
een uitje voor het hele gezin. Wecycle zorgt
ervoor dat uw apparaten worden recyceld.
Als u van 1 t/m 4 mei elektrische apparaten
en/of spaarlampen inlevert op het afvalbreng-
station aan de Portugalweg 6 in Bodegraven
krijgt u de unieke ‘bag to the future’-tas
gemaakt van gerecycled materiaal. Ook
worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met
kans op een leuk uitje voor het hele gezin.
Wist u dat elektrische apparaten voor 75%
tot 90% worden gerecycled. Spaarlampen en
koelkasten zelfs voor meer dan 90%. Draagt
u ook uw steentje bij? Graag tot ziens op
het afvalbrengstation aan de Portugalweg in
Bodegraven.
Gemeentehuis
gesloten
Bag to the future:
samen recyclen
Toelichting
A. Bezwaar Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en ten minste
omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Eveneens is het voor belanghebbenden
mogelijk om bij de voorzieningsrechter bij de
Rechtbank ‘s Gravenhage, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag een
voorlopige voorziening te vragen, indien zij
menen een spoedeisend belang te hebben.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt uw
bezwaarschrift sturen naar: College van
burgemeester en wethouders, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven.
B. Beroep Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van een besluit of na
de dag van ter inzage legging beroep instellen
bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage,
Sector Bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag. Het beroepsschrift moet
worden ondertekend en ten minste omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een
afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, overlegd. U kunt een beroep-
schrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde website voor de precieze voorwaar-
den.
Eveneens is het voor belanghebbenden mogelijk
om bij de voorzieningsrechter van dezelfde Recht-
bank ‘s-Gravenhage een voorlopige voorziening te
vragen, indien zij menen een spoedeisend belang
te hebben.
C. Inzage bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen liggen voor iedereen op de
volgende wijzen ter inzage:
• digitaal via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf-bestand op
www.bodegravenreeuwijk.nl > Wonen, leven en
werken. De exacte categorie vindt u in de
bekendmaking.
• op papier en digitaal tijdens openingsuren in
het gemeentehuis in Bodegraven (Raadhuis-
plein 1 te Bodegraven)
• de bronbestanden van (ontwerp)bestemmings-
plannen zijn beschikbaar gesteld op:
http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl.
D. Beroep bestemmingsplannen
Tegen het bestemmingsplan is beroep mogelijk
gedurende 6 weken na aanvang van de
beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan
op de dag na die waarop het bestemmingsplan
ter inzage is gelegd. Het beroep dient ingesteld
te worden bij de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Beroep kan worden ingediend door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar
voren hebben gebracht over het ontwerpbe-
stemmingsplan;
• belanghebbenden die aan kunnen tonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente-
raad naar voren te brengen;
• iedere belanghebbende, voor zover het
beroep is gericht op de door de gemeente-
raad in het bestemmingsplan aangebrachte
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan.
E. Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden
in het beroepschrift moeten aangeven welke
beroepsgronden er aangevoerd worden tegen
het besluit. Na afloop van de beroepstermijn
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer
worden aangevoerd. Vermeld in het beroep -
schrift dat de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.
[raad en commissies]
• Gemeenteraad:
woensdag 15 mei om 20.00 uur
• Commissie Bezwaarschriften:
dinsdag 28 mei om 19.30 uur
• Commissie Samenleving:
dinsdag 28 mei om 20.00 uur
• Commissie Bestuur en Financiën:
woensdag 29 mei om 20.00 uur
• Commissie Ruimte:
donderdag 30 mei om 20.00 uur
[afval algemeen]
• Groen: 3, 17 en 31 mei
• Papier: zaterdag 25 mei (Bodegraven)
• Plastic: zaterdag 11 mei en donderdag 23 mei
• Restafval: 10 en 24 mei
[collecte]
• 12 t/m 18 mei: Longfonds
• 19 t/m 25 mei: vrije periode
• 26 mei t/m 1 juni: Prins Bernhard cultuurfonds
[gemeentehuis gesloten]
• Donderdag 9 en vrijdag 10 mei
(i.v.m. Hemelvaartsdag)
• Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag)
Kalender mei
Op woensdag 24 april 2013 is in de trouwzaal
van het gemeentehuis in Bodegraven van
19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond over
het herbestraten van het gebied. De afgelopen
jaren heeft de gemeente de straten in het
binnengebied van de Grutto, Boesemsingel,
Eiber en Kievitsheuvel opnieuw ingericht. De
omliggende straten worden nu aangepakt.
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,
Montfoort, Oudewater en  Woerden zijn
vanaf 1 januari 2014 eigenaar van een
nieuwe uitvoeringsorganisatie. Deze nieuwe
uitvoeringsorganisatie (werktitel: Het Nieuwe
Werkbedrijf) verzorgt de gemeentelijke taken
op het gebied van participatie, werk en
inkomen. De verschillende colleges hebben
de Kadernota op dinsdag 16 april behandeld.
Op diezelfde dag zijn alle gemeenteraden
geïnformeerd.
Het college heeft voor deze straten een
voorlopig ontwerp vastgesteld en informeert u
op de inloopavond over deze plannen. Op deze
avond kunt u vragen stellen en nadere uitleg
krijgen over de plannen. De plannen liggen
tot donderdag 9 mei 2013 ter inzage in het
gemeentehuis. Vragen of opmerkingen die na 9
mei binnenkomen, kunnen niet meer verwerkt
worden in de plannen.
Tot en met 27 april organiseren sportverenig-
ingen, scholen, gemeenten en andere
aanbieders van sport en bewegen in het hele
land sportieve activiteiten. Tijdens de Nationale
Sportweek staat een week lang sport uitge-
breid in het licht. Zo kan iedereen ontdekken
hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te
sporten. U kunt kennismaken met een sport
die bij u past. NOC*NSF organiseert de
Nationale Sportweek.
Inloopavond herbestrating Grutto,
Boesemsingel, Eiber en Kievitsheuvel
Uitvoerings organisatie
stelt arbeidsmarkt
centraal
Nationale Sport Week nog tot en met 27 april
week 17 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan ‘Rijngaarde’ gewijzigd
vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond
van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat de gemeenteraad bij
besluit van 10 april 2013 het bestemmingsplan
‘Rijngaarde’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied ligt in de Dronenwijk en wordt
omsloten door de Dronensingel in het zuiden en
westen, de Vrije Nesse in het noorden en de
straat Rijngaarde in het oosten. Het bestem-
mingsplan maakt een herontwikkeling van dit
gebied mogelijk en biedt tevens de planologi-
sche basis voor de bouw van nieuwe ouderen-
woningen en een dienstencentrum. Ten slotte
wordt ook de buitenruimte heringericht.
De raad heeft bij de vaststelling van het
bestemmingsplan een aantal wijzigingen
aangebracht. De aanduiding op de planverbeel-
ding en in de regels van de locatie van een
dienstencentrum is vervallen omdat nog niet
duidelijk is waar dit centrum wordt opgericht.
Daarnaast zijn de planregels gewijzigd waardoor
parkeren op de begane grond van een gebouw
wordt uitgesloten.
Inzage en beroep
Het vastgestelde bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf
donderdag 25 april 2013 tot en met donderdag
6 juni 2013. Op de website van de gemeente
staat het plan onder Wonen, leven en werken >
Plannen en projecten > Projecten > Project
Rijngaarde. Meer informatie over inzage of
beroep vindt u in de Toelichting bij de onderde-
len C en D.
Crisis- en herstelwet
Op het besluit tot het vaststellen van het
bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Zie de Toelichting, onderdeel E voor
meer informatie.
Vervolg
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking, daags na afloop
van de beroepstermijn. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Daartoe dient, binnen de beroepstermijn, door
een belanghebbende die een beroepschrift
heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige
voorziening te worden ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Indien binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.
Verkeer en vervoer
Tijdelijke afsluitingen wegen op 30 april
In verband met de festiviteiten op Koninginne-
dag op dinsdag 30 april 2013 worden in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk enkele wegen
afgesloten voor alle verkeer.
Driebruggen
• Laageind vanaf de brug aan de Burgemeester
Doormanstraat tot aan de Kerkweg: van 9.00
tot 18.00 uur.
Waarder
• tijdens de ochtendoptocht van 9.00 tot 9.45
uur zijn de volgende wegen achtereenvolgens
ongeveer 5 minuten afgesloten: Pr.
Beatrixstraat, Kosterdijk, Dorp, Hof van
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
Bouw-en woningtoezicht
U kunt bouw- en woning toezicht als volgt
bereiken:
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500

Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
Waarder, Pr. Clausstraat, Pr. Bernhardstraat,
Pr. Willem Alexanderstraat, Pr. Bernhardstraat,
Pr. Beatrixstraat.
• de Kosterdijk, Dorp en het Hof van Waarder:
tijdens de avondoptocht van 21.00 tot 22.30
uur.
Reeuwijk-Brug
• ‘t Kerkestuk ter hoogte van de Ark en het
gedeelte Dunantlaan tot de Koeiebrug: van
8.00 uur tot 15.00 uur
• ook wordt gebruik gemaakt van de volgende
terreinen: parkeerterrein bij Zalencentrum De
Brug en de Dunantlaan vanaf het Medisch
Centrum tot aan de Koeienbrug.
Reeuwijk-Dorp
• De Dorpsweg ter hoogte van het terrein voor
Gasterij Vergeer: tussen 10.30 uur en
21.00 uur. Het verkeer wordt gedurende deze
periode omgeleid via Overtoom, Brede
Schouw en Reesveld
• Hulpdiensten en lang/breed of zwaar verkeer
worden altijd doorgelaten.
Centrum Bodegraven
• Brugstraat, Marktstraat, Noordstraat,
Kerkstraat, Bouwsteeg, Weeshuisbaan en
Nutspassage: van 5.00 uur tot 13.00 uur.
In verband met de autocross Bodegraven
• Parallelweg Burgemeester Kremerweg: van
8.00 uur tot 18.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer D. Roodenburg, van de afdeling
Realisatie en Beheer, bereikbaar via 
tel. (0172) 522 522.
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Op 6 mei rond 12.00 uur zendt de overheid het
tweede NL-Alert controlebericht uit in heel
Nederland. Aan de hand van dit controle-
bericht kunt u nagaan of uw mobiel goed is
ingesteld voor het ontvangen van NL-Alerts.
In het bericht van 6 mei staat duidelijk dat het
om een controlebericht gaat en dat u niets
hoeft te doen. Dit jaar zendt de overheid drie
controleberichten uit: op 4 februari, op 6 mei
en de derde volgt op 4 november.
 
Ook bij overbelast netwerk
NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en
niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert
óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is
gratis en anoniem. Op www.nl-alert.nl staat hoe
mobiele telefoons moeten worden ingesteld en
of uw mobiele telefoon al geschikt is om NL-Alert
te ontvangen. In het bericht staat wat er aan de
hand is en wat u op dat moment het beste kunt
doen. Zo bereikt de overheid direct veel mensen
met praktische informatie.
Op 6 mei tweede landelijk controlebericht
NL-Alert
Kom meer te weten over: NL-Alert
Nieuws - lees verder op de website
Fotograaf: Yvonne Vrijenhoek
Het gemeentehuis is gesloten op
maandag 29 en dinsdag 30 april
in verband met Koninginnedag.
Traditioneel bieden
veel kinderen op
Koninginnedag
oude spullen te
koop aan op de
vrijmarkt. Wanneer
er na afloop elek-
trische apparaten
over zijn, kunt u
deze inleveren op
het afvalbrengsta-
tion. De eerste inle-
veraars krijgen een
mooi ‘bag to the future’ en maken kans op
een uitje voor het hele gezin. Wecycle zorgt
ervoor dat uw apparaten worden recyceld.
Als u van 1 t/m 4 mei elektrische apparaten
en/of spaarlampen inlevert op het afvalbreng-
station aan de Portugalweg 6 in Bodegraven
krijgt u de unieke ‘bag to the future’-tas
gemaakt van gerecycled materiaal. Ook
worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met
kans op een leuk uitje voor het hele gezin.
Wist u dat elektrische apparaten voor 75%
tot 90% worden gerecycled. Spaarlampen en
koelkasten zelfs voor meer dan 90%. Draagt
u ook uw steentje bij? Graag tot ziens op
het afvalbrengstation aan de Portugalweg in
Bodegraven.
Gemeentehuis
gesloten
Bag to the future:
samen recyclen
Toelichting
A. Bezwaar Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en ten minste
omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Eveneens is het voor belanghebbenden
mogelijk om bij de voorzieningsrechter bij de
Rechtbank ‘s Gravenhage, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag een
voorlopige voorziening te vragen, indien zij
menen een spoedeisend belang te hebben.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt uw
bezwaarschrift sturen naar: College van
burgemeester en wethouders, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven.
B. Beroep Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van een besluit of na
de dag van ter inzage legging beroep instellen
bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage,
Sector Bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag. Het beroepsschrift moet
worden ondertekend en ten minste omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het besluit
Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een
afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, overlegd. U kunt een beroep-
schrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde website voor de precieze voorwaar-
den.
Eveneens is het voor belanghebbenden mogelijk
om bij de voorzieningsrechter van dezelfde Recht-
bank ‘s-Gravenhage een voorlopige voorziening te
vragen, indien zij menen een spoedeisend belang
te hebben.
C. Inzage bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen liggen voor iedereen op de
volgende wijzen ter inzage:
• digitaal via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf-bestand op
www.bodegravenreeuwijk.nl > Wonen, leven en
werken. De exacte categorie vindt u in de
bekendmaking.
• op papier en digitaal tijdens openingsuren in
het gemeentehuis in Bodegraven (Raadhuis-
plein 1 te Bodegraven)
• de bronbestanden van (ontwerp)bestemmings-
plannen zijn beschikbaar gesteld op:
http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl.
D. Beroep bestemmingsplannen
Tegen het bestemmingsplan is beroep mogelijk
gedurende 6 weken na aanvang van de
beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan
op de dag na die waarop het bestemmingsplan
ter inzage is gelegd. Het beroep dient ingesteld
te worden bij de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Beroep kan worden ingediend door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar
voren hebben gebracht over het ontwerpbe-
stemmingsplan;
• belanghebbenden die aan kunnen tonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente-
raad naar voren te brengen;
• iedere belanghebbende, voor zover het
beroep is gericht op de door de gemeente-
raad in het bestemmingsplan aangebrachte
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan.
E. Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden
in het beroepschrift moeten aangeven welke
beroepsgronden er aangevoerd worden tegen
het besluit. Na afloop van de beroepstermijn
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer
worden aangevoerd. Vermeld in het beroep -
schrift dat de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.
koningslinde voor elke dorpskern
Op 30 april vindt de troonswisseling plaats. Kroonprins Willem-Alexander wordt dan ingehuldigd als koning. Een oude traditie is om een
Koningslinde te planten ter ere van een nieuwe koning of koningin. Ook in Bodegraven-Reeuwijk zijn vandaag in verschillende kernen en
dorpen Koningslindes geplant.
Sinds het ontstaan van
het Nederlandse Konings-
huis is het een traditie om
bij iedere abdicatie een
Koningslinde te planten,
meestal met een mooi
sierhek eromheen. In tal
van gemeenten herinne-
ren inmiddels monumen-
tale Koningslindes aan het
begin van het koningschap
van de koninginnen
Wilhelmina, Juliana en
Beatrix. Het bijzondere van
de linde is dat deze een
bijna onbeperkt vermogen
tot groei en regeneratie
van stam en takken heef.
Daardoor kan de linde wel
meer dan duizend jaar oud
worden. Het is een typisch
Nederlandse boom die al
meer dan 5.000 jaar in ons
land voorkomt. Linden zijn
op hun mooist in de zomer
met hun frisgroene blad en
lekker ruikende bloesem.
Dat vinden de bijen weer
lekker en ze maken er bij-
zondere honing van. De
bloesem kan ook worden
gebruikt als geneeskrach-
tige thee. Als de boom vrij
staat, krijgt hij dezelfde
vorm als het blad, namelijk
hartvormig.
Het planten van de Koning-
slinde was opgezet als een
vrolijke happening, waar-
bij de bewoners, wijk- en
dorpsteams en vooral de
kinderen van iedere kern
werden betrokken. In
Reeuwijk-Dorp prijkt nu
een Koningslinde op de
hoek van de Dorpsweg en
Reewal. In Reeuwijk-Brug
op de hoek van Miereakker
en ‘t Kerkestuk en op de
hoek van de Van Staveren-
straat en de Van Heuven
Goedhartstraat. In Drie-
bruggen is de boom geplant
bij de parkeerplaats bij
Custwijc en in Waarder
langs de watergang in de
bocht van de Pr. Willem
Alexanderstraat en de
Pr. Bernhardstraat. Ook
op in het oog springende
locaties in Nieuwerbrug,
Bodegraven en de Meije
zijn met feestelijk vertoon
bomen aangeplant.
Tekst: Marlien van Leeuwen
Te koop
Tuinvijver incl. fontein
plus schijnwerper
vraagprijs € 295.-
Pomp vraagprijs € 150.-
tel: 0172 612437
Hoera
Els
65 jaar!
Gefeliciteerd
van Femke, Roos
lara en Isabelle
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 12
Programma maandag 29 april
Nieuwerbrug
Vanaf 20.00 uur Oranjefeest in het Wierickehuis.
Gratis entree, dresscode is oranje
Reeuwijk-Brug
14.30 en 19.30 uur Koningsbingo seniorenvereniging
in De Reehorst, voormalige school
De Venen

Waarder
Alle activiteiten vinden plaats op het plein voor de PWA-
school.
17.30 uur Pannenkoeken eten jeugd tot en met
12 jaar
19.30 uur Avondspel voor de jeugd
20.30-22.00 uur Avondspel voor volwassenen
20.30-08.30 uur Paalzitten

Programma dinsdag 30 april

Bodegraven
08.00-12.00 uur Vrijmarkt in centrum van Bodegraven
08.00-12.00 uur Springkussens op het Raadhuisplein en
muziek wordt verzorgd door PartiXL
10.15-10.45 uur Kofedrinken met oranjegebak in Vijver-
hof in aanwezigheid van college van bur-
gemeester en wethouders
12.00-18.00 uur Autocross op evenemententerrein aan de
Burgemeester Kremerweg
13.00-17.30 uur Feestprogramma in De Oude Zustertuin
met spelletjes, kraampjes, optredens en
demonstraties

Nieuwerbrug
Alle activiteiten vinden plaats in en op het plein voor het
Wierickehuis.
09.00 uur Opening Koninginnedag met het zingen
van het Wilhelmus
09.00 uur Start vrijmarkt en springkussen op het
plein voor het Wierickehuis
10.00 uur Gezamenlijk naar abdicatie koningin
Beatrix kijken
11.00-11.15 uur Demonstratie Nivo gym
11.15-13.30 uur Kinderdisco
13.30-14.00 uur Prijsuitreiking tekeningen ‘Kroningsdag’
in aanwezigheid burgemeester
14.00-15.30 uur Gezamenlijk naar inhuldiging koning
Willem-Alexander kijken
15.30 uur Napraten en dansen met discoshow Rijk
Overdijk

Reeuwijk-Brug/ Sluipwijk
Alle activiteiten vinden plaats op de vertrouwde locaties
in en rondom Zalencentrum De Brug.
Buitenprogramma:
10.00-14.00 uur Kindervrijmarkt
10.00-15.00 uur Kinderprogramma met draaimolen,
springkussen, snoepkraam en suiker-
spinnen. Ook staat er een troon om als
een echte koning of koningin op de foto
te gaan. En wie wint bij het deflé van
prinsen en prinsessen de Gouden Kroon
als Prins en Prinses van Reeuwijk?
10.00-16.00 uur Oranjemarkt en braderie
10.00-18.00 uur Koninginneplein met drankjes, versna-
peringen en muziek van dj Rens.
Zaalprogramma:
10.00-15.00 uur Gezamenlijk troonwisseling op groot
scherm kijken
10.00-11.30 uur Koninklijke kofe en ontvangst Reeu-
wijkse senioren voor oranjebitteruurtje
11.00 uur Toespraak door de burgemeester en toost
11.30-12.00 uur Muzikale omlijsting door Vivace
12.00 uur Introductie Dienstencentrum voor senio-
ren met activiteiten en recreatie
11.00-15.00 uur Schminken om een echte prins of prinses
te worden
15.00 uur Deflé prinsen en prinsessen van Reeu-
wijk; wie wint de Gouden Kroon?
Inschrijven tot 14.00 bij de oranjekraam.

Reeuwijk-Dorp
In Reeuwijk-Dorp speelt het programma zich af in en rond
Gasterij Vergeer.
10.00 uur Ontvangst met kofe en oranjesoes
11.00-17.00 uur Kinderprogramma met oer-Holland-
se spelletjes, luchtkussen, stormbaan,
rodeostier en ballonnenwedstrijdspelen
17.00 uur Prijsuitreiking kleurplatenwedstrijd
17.00 uur Oranjeloterij met Nikon Coolpix digitale
camera als hoofdprijs
Waarder
Activiteiten vinden plaats op het plein voor de PWA
school, avondoptocht en vuurwerk bij de Kosterdijk.
08.45 uur Kinderoptocht door het dorp
09.30 uur Aubade bij de school in aanwezigheid
van wethouder Wendy Verkleij
10.00 uur Gezamenlijk naar abdicatie Koningin
Beatrix kijken onder genot van kofe en
gebak
10.30-12.00 Kinderspelen
13.30-17.00 uur Middagspelen
14.00 uur Gezamenlijk naar inhuldiging koning
Willem-Alexander kijken
21.00 uur Avondoptocht
22.00 uur Spectaculair vuurwerk langs de Kosterdijk

Driebruggen
Alle activiteiten vinden plaats in en op het plein voor
Custwijc.
08.30 uur Vlag uit
08.00-10.00 uur Verkoop oranjegebak op het plein
09.00-09.30 uur Aubade in de sporthal van Custwijc,
toespraken van burgemeester Christiaan
van der Kamp en voorzitter Chris
Hagoort en benoeming landsheer
of –vrouwe van Custwijc 2013
09.30-11.00 uur Troonwisseling live op televisie in sport-
hal van Custwijc, die is omgetoverd tot
bioscoop, met gratis kofe, oranjegebak
en oranjebitter
11.00-16.00 uur Troonwisseling live op televisie in sport-
hal van Custwijc, die is omgetoverd tot
bioscoop
11.15-13.00 uur Kinderspelen met Clown Dirk en spring-
kussen; lever je volle spellenkaart in
voor een gratis ijsje
12.30-16.30 uur Waterballenspektakel en bungeejump;
vier waterballen en twee elastieken
staan naast Custwijc
16.00-18.00 uur Spijkerslaan en Rad van Avontuur
19.00-20.00 uur Kinderdisco met Drive-in Discotheek
Power Age, gratis entree
21.00-01.00 uur Oranjefeest met Drive-in Discotheek
Power Age, toegang vanaf 16 jaar, niet-
leden betalen € 7,50 entree
samen trots
op oranje
2013 Is het jaar dat het Koninkrijk der Nederlanden
200 jaar bestaat. Koningin Beatrix heef in januari de
gedenkwaardige leefijd van 75 jaar bereikt en heef
inmiddels haar afreden aangekondigd. Het wordt de
laatste keer dat we Koninginnedag vieren in de vorm
die we al jaren kennen én van genieten.
Koninginnedag is eigenlijk hét feest van Nederland. We
genieten, zingen en feesten. Zo ook in onze prachtige
gemeente middenin het Groene Hart. We leven, werken
met elkaar. We zorgen voor elkaar. Die onderlinge betrok-
kenheid is de basis van onze hechte gemeenschap.
Volgend jaar is het de beurt aan koning Willem-Alexan-
der en koningin Maxima om een eigen vorm te beden-
ken voor ‘Koningsdag’. Wat er ook gebeurt, het zal anders
zijn. Persoonlijk heb ik mogen ervaren hoe een geweldig
en betrokken koningin zij is. Laten we daarom deze keer
de kans pakken om Koningin Beatrix voor de laatste keer
een groot ‘dank u wel’ aan te bieden door er een geweldig
feest van te maken. Ik hoop dat alle bewoners en bezoe-
kers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die naar de
festiviteiten komen, ervaren waar onze gemeente groot in
is: samen feestvieren. Ik roep u op om mee te komen doen.
Misschien al in de voorbereiding als vrijwilliger? Want
een dag als Koninginnedag maak je samen; met elkaar én
voor elkaar. Met een fraai oranjezonnetje wordt het ook
dit jaar een stralende dag. Geniet met volle teugen!
Ik wens u een bijzonder fjne en feestelijke dag toe.
Christiaan van der Kamp, burgemeester.
bijzondere koninginnedag:
samen vieren
Koninginnedag is dit jaar een historische dag. Het is de dag waarop koningin Beatrix zal afreden en Willem-
Alexander tot koning zal worden ingehuldigd. Het is bovenal de dag waarop door verschillende oranjevereni-
gingen en andere vrijwilligers een feestelijk programma is samengesteld voor alle kernen van Bodegraven-
Reeuwijk om samen Koninginnedag te vieren. Op het programma staan onder andere vrijmarkten, spelletjes,
autocross, muziek, dans, theater en andere optredens.
Alle scholen in Bodegraven-Reeuwijk doen vrijdag 26 april mee
aan de Koningsspelen. Voor een groot gezamenlijk programma
was de voorbereidingstijd te kort. Maar elke school heeft, soms
in samenwerking met andere scholen of verenigingen, een
actief of sportief programma samengesteld. De start van de
dag is voor alle deelnemende scholen in heel Nederland gelijk.
De kinderen beginnen met een gezond en feestelijk ontbijt.
Daarna volgt stipt om 9.30 uur de aftrap op televisie door prins
Willem-Alexander en prinses Máxima. Bovendien wordt dan een
speciaal lied en bijbehorende dans van Kinderen voor Kinderen
uitgevoerd. De rest van het programma verschilt per school.
Bodegraven
• Da Costaschool en Pax Christischool: Spelletjes en sport
rond de scholen, bij het zwembad en bij Kindereiland samen
met gymverenigingen DOS en Heres en volleybalvereniging
VSTS.
• De Goede Herderschool, ‘t Vogelnest en Speel en Werkhoeve:
Warming-up op het schoolplein, gevolgd door een wandeling
door de wijk met zo’n 700 oranje en feestelijk gekleurde leerlin-
gen.
• Prinses Beatrixschool en Willibrordschool: Sportief program-
ma met onder andere een gymspeeltuin in de Sporthoeve,
trainingen bij VV Bodegraven en ESTO en sporten bij sport-
scholen. Als afsluiting zingen alle kinderen om 11.45 uur een
lied bij Rijngaarde.
• Verhoeff-Rollmanschool: Spelletjes in en rond de school,
vossenjacht door het centrum en sportspelen in school.
Nieuwerbrug
• De Brug: Bewegen in en rond school met ‘kunst en cultuur’
als thema.
Reeuwijk-Brug
• De Regenboog, De Venen, Sint-Gerardus Majellaschool,
Reeuwijk-Brug: Vossenjacht.
Reeuwijk-Dorp
• RK Dorpsschool De Bron: Spelletje op de velden van RVC.
Waarder
• Prins Willem Alexanderschool: Vossenjacht in Waarder en
tennisclinic op de tennisbaan.
Driebruggen
• De Wegwijzer, De Lelie: gezamenlijke spelletjesochtend voor
groepen 1 t/m 4 en vossenjacht voor groepen 5 t/m 8.
koningsspelen
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 13
Vrijmarkt in Bodegraven
De vrijmarkt in Bodegraven is geliefd bij jong en oud. ’s Morgens vroeg staan de eerste
verkopers al klaar om het beste plekje te bemachtigen voor de verkoop van hun spul-
letjes. Ook dit jaar is er van 8.00 tot 12.00 uur een vrijmarkt in de Brugstraat, Kerk-
straat, Marktstraat en op het Raadhuisplein. Door het afreden van koningin Beatrix en
de inhuldiging van prins Willem-Alexander is de rest van het ochtendprogramma in
Bodegraven wat minder uitgebreid dan voorgaande jaren. Wel staan er op het Raad-
huisplein twee springkussens klaar en zorgt PartiXL voor een gezellig muziekje op het
plein.

Spektakel bij de Autocrosswedstrijd
Rang-Pang organiseert ook dit jaar op Koninginnedag de inmiddels traditionele auto-
crosswedstrijd aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven. Zeven verschillende
klassen zullen aan de start verschijnen in de strijd om het clubkampioenschap. Spek-
takel is verzekerd. Om 12.00 uur doof het startlicht voor de eerste manche. Per klasse
worden er drie manches verreden en een afsluitende fnalerace. Rond 18.00 uur zijn de
dagwinnaars bekend en volgt de prijsuitreiking.
www.rangpang.nl

Oranjefeest in Nieuwerbrug
In Nieuwerbrug begint het feest al een dag eerder. Maandag 29 april organiseert de
Oranjevereniging samen met TAP een Oranjefeest in het cafégedeelte van het Wieric-
kehuis. Rijk Overdijk verzorgt dan vanaf 20.00 uur een discoshow. Marianne Hogen-
doorn, voorzitter van de Oranjevereniging: “De entree is weliswaar gratis, maar niet
zonder verplichting. Je komt alleen binnen als je in het oranje gekleed bent of met
oranje accessoires. Draag een oranje T-shirt, probeer een oranje pruik op de kop te tik-
ken of ga oranje geschminkt: hoe je het doet, doe je het. Oranje is je entreekaartje.’’

Feest in De Oude Zustertuin
De Oude Zustertuin heef dit jaar een extra feestelijk programma samengesteld,
omdat de kinderboerderij in het centrum van Bodegraven tegelijkertijd het dertigja-
rig bestaan viert. Brigitte Overes, woordvoerster van de Open Dag commissie: “Muziek,
theater en optredens staan op het programma. Maar er zal ook tijd worden inge-
ruimd om de troonwisseling op grote televisieschermen te volgen. Uiteraard zijn er
ook weer diverse stands aanwezig van onder andere Kaasboerderij De Graaf, Struinen
en Vorsen, Frettig Gestoord, Duivenvereniging, gymvereniging Heres en VV Bodegra-
ven. Oude ambachten zoals wolspinnen en mandenmaken ontbreken ook dit jaar niet.
Voor de kinderen zijn er spelletjes en een springkussen. Naast het grote terras bij de
hooiberg is er ook een bar op het grasveld waar een hapje en een drankje kan worden
genuttigd.” www.deoudezustertuin.nl

Overzicht optredens in De Oude Zustertuin
13.00-14.50 uur Muziek van Dj Roan
14.50-15.50 uur Theatergroep Hilaria met voorstelling Fata Morgana
15.00 uur Kabouter Tom-ti-del-Dom
15.00-15.30 uur Gezamenlijk naar troonwisseling kijken
15.30-17.30 uur Optreden coverband Hard Zat

Kabouter Tom-ti-del-Dom
Omdat De Oude Zustertuin in Bodegraven dit jaar dertig jaar bestaat, is de kabouter
die in de grote oude wilg van De Oude Zustertuin weer tot leven gekomen. Tom-ti-del-
Dom beleef een mooi waargebeurd sprookje. Het boekje van kabouter Tom-ti-del-Dom
is tijdens de open dag te koop bij de informatiekraam op het veld. Om 15.00 uur komt
de kabouter uit de grote oude wilg om zijn boekje voor te lezen. Kom je ook?

Geen programma in Rijngaarde
Gelet op het bijzondere karakter van Koninginnedag heef Stichting Welzijn Ouderen
Bodegraven besloten geen speciaal feestprogramma te organiseren in Rijngaarde. Uit
een peiling is gebleken dat de meeste 55-plussers er de voorkeur aan geven de troon-
wisseling thuis voor de buis te bekijken.
Koninginnedag Reeuwijk-Brug;
vertrouwd gezellig
Reeuwijkers hoeven niets te missen van troonswisseling én de lokale gezelligheid op
de vertrouwde Koninginnedaglocatie in Reeuwijk-Brug. Samen met Zalencentrum De
Brug zorgt het Oranjecomité ervoor dat het live-verslag van de NOS vanaf 10.00 uur op
een aantal schermen te volgen zal zijn. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd om
de alom bekende vrijmarkt, de oranjemarkt en het horecaplein te bezoeken.
Nieuw dit jaar, in het verlengde van de troonswisseling in Amsterdam, is de kroning
van de mooiste prins en prinses van Reeuwijk. Kom verkleed en geschminkt als prin-
ses of fantasieprins, als koning of koningin en meld je aan bij de infokraam van het
Oranjecomité. Daar staat ook de troon, waarop de royalty gefotografeerd kan worden.
Om 15.00 uur start het deflé, waarna de mooiste prins en prinses van Reeuwijk geko-
zen en gekroond zullen worden. Uiteraard zal de muziek van dj Rens ook dit jaar niet
ontbreken bij het horecaplein. De commerciële verkoop is weer vertegenwoordigd op
de oranjemarkt en daar kan de jeugd zich ook weer laten schminken.
Dit jaar zal de Rotaryclub van Reeuwijk een bijdrage leveren aan het programma. Zo
krijgen alle kinderen (en volwassenen) een lekkere suikerspin aangeboden. Ook legt
de Rotary uit wat haar activiteiten zijn en staat bij De Brug een ‘shelterbox’. In deze box
zit een noodhulppakket met een familietent voor 10 mensen. Met deze tent en andere
essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen eten, drinken en slapen, kunnen men-
sen die dakloos zijn geworden door een (natuur-)ramp zich een tijd redden. Tot slot: de
eerder aangekondigde Goede Doelenmarkt in De Ark vindt dit jaar helaas geen door-
gang.

Oranjetraktatie in Streekmuseum
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk laat de troonwisseling niet ongemerkt voor-
bij gaan. Er zijn vitrines ingericht met herdenkingsborden, bekers, glazen en blikjes.
Bovendien is er zaterdag 27 en zondag 28 april voor elke bezoeker een gratis kopje
kofe met een oranjetraktatie in het streekmuseum. Natuurlijk is ook de vaste collectie
van het museum en de tentoonstelling ‘Boeren in onze streek te bezoeken’. Openings-
tijden: zaterdag 10.00–17.00 uur en zondag 13.00–17.00 uur.
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Dagverzorging op weg naar Kroning
De Dagverzorging Bodegraven is klaar voor het Oranjefeest! Elke dag van de week ont-
vangen de medewerkers en vrijwilligers van de dagverzorging ongeveer 18 ouderen
en bieden hen een gevarieerd dagprogramma. Naast de dagelijkse activiteiten zoals de
krant lezen, gymnastiek en geheugentraining is het thema nu: Op weg naar de
k(r)oning. De ouderen werken aan een schilderij met de afeelding van het dubbelpor-
tret. Bovendien is de ruimte van de dagverzorging is in oranjesfeer gebracht. En er hangt
een speciale vlag die door de Dokkumer Vlaggencentrale is gesponsord. Verder doet de
dagverzorging mee aan de Koningsspelen op vrijdag 26 april. In de ochtend staan oud-
Hollandse spelletjes op het programma, zoals sjoelen, knikkerspel, blikgooien en meer.
Tussen de middag worden er pannenkoeken gebakken. De middag wordt er gekeken
naar een flm van het koninklijk paar en de dag wordt afgesloten met een drankje.
Opgeven voor troonzitten en karrenoptocht
Iedereen kan zich tot uiterlijk donderdag 25 april opgeven voor het paalzitten (troon-
zitten) op 29 op 30 april in Waarder. Na jaren is het paalzitten weer terug op het
programma, het gaat echter alleen door als ook alle palen bezet zijn. Ook voor de
avondoptocht met de karren is opgeven noodzakelijk, tot uiterlijk 25 april. De organi-
satie hoopt op veel aanmeldingen, zodat het een lange optocht gaat worden. Aanmel-
den voor het paalzitten bij Co Korver, Pr. Bernhardstraat 33 of Henrik Oskma, Pr. W.
Alexanderstraat 2. Voor de avondoptocht bij Lisette Verdouw, Pr. Bernhardstraat 25.
Kijk op Reeuwijk 2 mei 2012 - pagina 8
Vervolg van pagina 1
Spelletjes voor de kinderen van de basisschool. Mierzoete oranje
suikerspinnen. Als je al de spelletjes had gespeeld, mocht je een
rood-wit-blauwe plastic tas met de kroon van de Koningin erop
ophalen. Een tas mét inhoud! Speeltjes, snoepjes, kleurplaten en
kleurpotloten. Maar daar had je wel eerst je stinkende best voor
moeten doen. Voor de groepen 6 t/m 8 was er de Wipe-Out baan, een
stormbaan met geduchte hindernissen.
De inzet van het nieuwe oranjecomité en de vrijwilligers maakte het
voor jong en oud tot een gezellig Oranjefeest. De hulp van de 23
kinderen van groep 8 was groots. Ze hadden maar liefst 1.500 loten
verkocht (waarvan de opbrengst wordt gebruikt om het feest te
bekostigen) en ook tijdens Koninginnedag bemanden ze met veel
plezier de kraampjes met de spelletjes voor de groepen 1 t/m 5.
Op het pleintje voor Gasterij Vergeer werd Koninginnedag als vanouds op het Dorp gevierd. Het weer leidde tot een vol terras met gezellige
muziek. Henk Uiterwijk was de opperstalmeester. Met recht bedankte Henk meermalen de sponsoren die dit oranjefeest mede mogelijk hebben
gemaakt.
Sommige activiteiten zijn altijd leuk: het schminken levert in de loop
van de dag steeds meer kunstig beschilderde gezichten op. Bij het rodeo
rijden stonden de kinderen in de rij om te ervaren dat het niet zo
eenvoudig is om op een kunststier te blijven zitten. In de aquaroller was
het gemakkelijker en ook voor dat speelwerktuig in de Breevaart was
het een drukte van belang.
Al voor zevenen waren de eerste kinderen in Reeuwijk-Brug aanwezig om hun waren uit te stallen en al vroeg te verkopen. Hoewel de drukte op
sommige momenten erg groot was, vonden sommigen de verkopen nogal tegenvallen. Zou de recessie ook invloed hebben op dit soort markten
waarop je voor luttele eurocenten nog leuke spullen kunt kopen?
Burgemeester Christiaan van der Kamp sprak in zalencentrum De
Brug een welkomstwoord. Hij had inmiddels wat kernen bezocht en
roemde de goede sfeer die er heerste. Binnen was er grote belang-
stelling voor het concert van Vivace en buiten liep het terras in het
zonnetje snel vol. ’s Middags was er binnen ook veel belangstelling
voor de zumba demonstraties. De IKS-factor is langzamerhand niet
meer weg te denken op Koninginnedag. Met vijfien optredens was
de organisatie dik tevreden. Evenals vorig jaar ging Germaine met
de eerste prijs aan de haal met haar prima uitgevoerde dans.
Koninginnedag in Reeuwijk-Brug
Koninginnedag in Reeuwijk-Dorp
0!82-52 70 99 · 0ó-22 ó9 48 42
jun Tìnbergenstruut 8G · 28!! DZ Reeuwìjk
Beschoeììngen, plunkìeren, steìgers schuttìngen, bruggen
en tuìnuunleg. Aanleg nutuurvrìendelìjke oevers.
Leverìng vun zund, grìnd en grond.
Van den Heuvel Elektro
adviseert over energie zuinige
oplossingen voor uw bedrijf.
Bijvoorbeeld over de vele soorten
LED verlichting. Bel of mail voor
een vrijblijvend gesprek.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
Maak werk
van uw
MVO-beleid!
De Gildeslager verrast je smaak
Asperges met ham
Ze zijn er weer: asperges! Die smaken nog lekkerder met onze ham. Wist
u dat wij onze hammen zelf maken? Naast de beste kwaliteit vlees en
smakelijke kruidenmelanges staat vooral ons vakmanschap garant voor
de authentieke smaak van onze hammen. Op www.gildeslager.nl leest u
meer over onze kwaliteiten.
Gildetrophy
Hoffelijk biefje
100 gram
2
45
Gildekwaliteit
Saucijzen
500 gram
3
99
Gildekwaliteit
Katenvarkenshaas
100 gram
1
55
Uit de Gildekeuken
Bourgondische paté
100 gram nu
0
99
Uit de Gildekeuken
Babi pangang met rijst
samen 1000 gram
8
50
Slagerij Van Meurs
Miereakker 10
2811 BB Reeuwijk
0182-394195
vanmeurs.gildeslager.nl
Aanbiedingen
zijn geldig van
01-05-2012 t/m
05-05-2012.
Teksten en beelden: Marlien van Leeuwen, Wim de Boevère, Bert Verver
Kijk op Reeuwijk 2 mei 2012 - pagina 8
Vervolg van pagina 1
Spelletjes voor de kinderen van de basisschool. Mierzoete oranje
suikerspinnen. Als je al de spelletjes had gespeeld, mocht je een
rood-wit-blauwe plastic tas met de kroon van de Koningin erop
ophalen. Een tas mét inhoud! Speeltjes, snoepjes, kleurplaten en
kleurpotloten. Maar daar had je wel eerst je stinkende best voor
moeten doen. Voor de groepen 6 t/m 8 was er de Wipe-Out baan, een
stormbaan met geduchte hindernissen.
De inzet van het nieuwe oranjecomité en de vrijwilligers maakte het
voor jong en oud tot een gezellig Oranjefeest. De hulp van de 23
kinderen van groep 8 was groots. Ze hadden maar liefst 1.500 loten
verkocht (waarvan de opbrengst wordt gebruikt om het feest te
bekostigen) en ook tijdens Koninginnedag bemanden ze met veel
plezier de kraampjes met de spelletjes voor de groepen 1 t/m 5.
Op het pleintje voor Gasterij Vergeer werd Koninginnedag als vanouds op het Dorp gevierd. Het weer leidde tot een vol terras met gezellige
muziek. Henk Uiterwijk was de opperstalmeester. Met recht bedankte Henk meermalen de sponsoren die dit oranjefeest mede mogelijk hebben
gemaakt.
Sommige activiteiten zijn altijd leuk: het schminken levert in de loop
van de dag steeds meer kunstig beschilderde gezichten op. Bij het rodeo
rijden stonden de kinderen in de rij om te ervaren dat het niet zo
eenvoudig is om op een kunststier te blijven zitten. In de aquaroller was
het gemakkelijker en ook voor dat speelwerktuig in de Breevaart was
het een drukte van belang.
Al voor zevenen waren de eerste kinderen in Reeuwijk-Brug aanwezig om hun waren uit te stallen en al vroeg te verkopen. Hoewel de drukte op
sommige momenten erg groot was, vonden sommigen de verkopen nogal tegenvallen. Zou de recessie ook invloed hebben op dit soort markten
waarop je voor luttele eurocenten nog leuke spullen kunt kopen?
Burgemeester Christiaan van der Kamp sprak in zalencentrum De
Brug een welkomstwoord. Hij had inmiddels wat kernen bezocht en
roemde de goede sfeer die er heerste. Binnen was er grote belang-
stelling voor het concert van Vivace en buiten liep het terras in het
zonnetje snel vol. ’s Middags was er binnen ook veel belangstelling
voor de zumba demonstraties. De IKS-factor is langzamerhand niet
meer weg te denken op Koninginnedag. Met vijfien optredens was
de organisatie dik tevreden. Evenals vorig jaar ging Germaine met
de eerste prijs aan de haal met haar prima uitgevoerde dans.
Koninginnedag in Reeuwijk-Brug
Koninginnedag in Reeuwijk-Dorp
0!82-52 70 99 · 0ó-22 ó9 48 42
jun Tìnbergenstruut 8G · 28!! DZ Reeuwìjk
Beschoeììngen, plunkìeren, steìgers schuttìngen, bruggen
en tuìnuunleg. Aanleg nutuurvrìendelìjke oevers.
Leverìng vun zund, grìnd en grond.
Van den Heuvel Elektro
adviseert over energie zuinige
oplossingen voor uw bedrijf.
Bijvoorbeeld over de vele soorten
LED verlichting. Bel of mail voor
een vrijblijvend gesprek.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
Maak werk
van uw
MVO-beleid!
De Gildeslager verrast je smaak
Asperges met ham
Ze zijn er weer: asperges! Die smaken nog lekkerder met onze ham. Wist
u dat wij onze hammen zelf maken? Naast de beste kwaliteit vlees en
smakelijke kruidenmelanges staat vooral ons vakmanschap garant voor
de authentieke smaak van onze hammen. Op www.gildeslager.nl leest u
meer over onze kwaliteiten.
Gildetrophy
Hoffelijk biefje
100 gram 2
45
Gildekwaliteit
Saucijzen
500 gram 3
99
Gildekwaliteit
Katenvarkenshaas
100 gram 1
55
Uit de Gildekeuken
Bourgondische paté
100 gram nu 0
99
Uit de Gildekeuken
Babi pangang met rijst
samen 1000 gram 8
50
Slagerij Van Meurs
Miereakker 10
2811 BB Reeuwijk
0182-394195
vanmeurs.gildeslager.nl
Aanbiedingen
zijn geldig van
01-05-2012 t/m
05-05-2012.
Teksten en beelden: Marlien van Leeuwen, Wim de Boevère, Bert Verver
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 14
Kijk op Bodegraven
Een selectie van het nieuws uit de kernen Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk; zie www.kijkopbodegraven.nl voor de volledige berichten en al het andere nieuws uit deze kernen.
Diamanten huwelijk
Zestig jaar geleden trouwden Corry Stapper en Arie de Bruijn.
In de Ontmoetingskerk aan de Spoorstraat werd het huwelijk
kerkelijk ingezegend. De kerk waar beiden eens gedoopt wer-
den. Het bruiloftsfeest werd thuis gevierd met een grote pan
zelfgemaakte soep. In totaal kregen Arie en Corry vijf zonen:
Gerrit, Maarten, Hans, Kees en Joost. Arie: “We hebben een
hoop mooie, maar ook verdrietige dingen meegemaakt.” Het
gezin heeft twee schoondochters moeten begraven. Maar ze
zijn ook gezegend met vijftien kleinkinderen en inmiddels al
één achterkleinkind. Het feest is gevierd met al hun dierbaren.
Ramkraak bij juwelier
Bij de juwelier in de Prins Hendrikstraat in Bodegraven vond
vrijdagnacht een ramkraak plaats. De politie kreeg een mel-
ding nadat er een harde klap was gehoord en het alarm van
de winkel was geactiveerd. Ter plaatse bleek dat het rolluik
van de winkel was geramd met een gestolen voertuig. Ook
bleek de boom voor de winkel te zijn omgezaagd. Het voer-
tuig waarmee de ramkraak is gepleegd, is in de omgeving
brandend aangetroffen. Tevens werd elders in het dorp een
tweede voertuig brandend aangetroffen. Of er een verband
bestaat tussen beide voertuigen en de ramkraak wordt nog
onderzocht. De politie doet onderzoek naar de ramkraak en
verzoekt getuigen zich te melden via 0900–8844 of Meld
Misdaad Anoniem 0800-7000.
Muzivaria keert terug
Zaterdag 1 juni, 16.00 uur
Na een onderbreking van een jaar gaat onder auspiciën van
Grand Café Buren van de Raad het blaaskapellenfestival
Muzivaria weer van start. Liefhebbers kunnen op het Raad-
huisplein in Bodegraven genieten van de volgende zeven
orkesten:
• De Decibels
• Koekerkcity Partyband
• Ge mot nie dronke da ge denke band
• De Waardgangers
• De Baggerbeugels
• Feestkapel De Blaasknarren
• Dweilorkest Herrie in de tent.
Er is die zaterdag tevens een braderie in het centrum van
Bodegraven en om 16.00 uur is de grote jaarlijkse verloting
van de BOV (hoofdprijs een prachtige Ford Ka). Daarna barst
het blaaskapellengeweld los.
Zaalvoetbal-
toernooi
Sporthoeve
Woensdag 8 mei,
13.00-15.00 uur
Stichting Jeugd en Jonge-
renwerk Midden-Holland
organiseert in samenwer-
king met De Zon Bodegra-
ven een zaalvoetbaltoer-
nooi voor de jeugd van 12
t/m 16 jaar. Het toernooi
wordt gehouden in sporthal
de Sporthoeve in Bodegra-
ven. Opgeven kan alleen
per team. Een team bestaat
uit maximaal 8 personen.
Deelname kost € 5,- per
team. Informatie en opga-
ve: telefoon 06-12839280.
www.jongerenwerkmh.hyves.nl.
Film Amour in Evertshuis
Vrijdag 26 april, 21.00 uur
Anne en Georges zijn al op leeftijd en leiden een rustig
bestaan in Parijs, waarin hun passie voor muziek nog altijd
een hoofdrol speelt. Dan krijgt Anne een infarct, hierdoor
raakt ze aan één kant van haarlichaam verlamd en breekt er
een nieuwe fase in hun samenzijn aan. George verzorgt haar
met al zijn kracht en liefde. Maar hij kan niet voorkomen dat
ze verder van hem wegglijdt en raakt zelf ook steeds meer in
een isolement. De relatie met hun dochter, die in het buiten-
land woont, wordt behoorlijk op de proef gesteld. Een ontroe-
rende film over de liefde van een echtpaar dat vecht tegen de
genadeloze klappen die de ouderdom uitdeelt. Entree: € 8.00
(inclusief pauzedrankje). www.evertshuis.nl
“Magneten met een doel”
“Wat een vibes heeft die vrouw!” Op 18 april was Lisa Porten-
gen ‘special lady’ bij de Metis netwerkborrel. Ruim 120 onder-
nemende vrouwen uit Bodegraven en de verre omtrek waren
in de Vliethoeve bijeen om de Smart&Sexy levensverhalen
van Lisa te horen. Bewust worden van wie je bent, wat je wilt
bereiken en je dan realiseren hoe je dit gaat bereiken, dat is
de missie van Lisa. “Wij zijn eigenlijk magneten die aantrek-
ken wat we verlangen en willen bereiken.” Over de top schoe-
nen met superhoge hakken en felle kleuren dienden als meta-
foren voor haar verhalen en levenstips. Herkenbare situaties
voor iedere ondernemende vrouw. Jolanda Mol, voorzitter van
Metis, is erg enthousiast over de opkomst en het enthousias-
me van alle aanwezige vrouwen. “Er was zoveel energie in de
zaal aanwezig en het was geweldig om te zien hoe vrouwen
elkaar support gaven. Dit is wat we graag willen bereiken.” In
het najaar organiseert Metis de volgende netwerkborrel.
www.metisbodegraven.nl Beeld: Iowah Jansen
Einsteinstraat 23 • 0182-394052 • www.ruton.nl
Bij ons geld ook nog steeds:
Bij een Grote Beurt krijgt u de APK gratis!
ZOMERBANDEN BIJ RUTON AUTOSERVICE!
Vergeet u niet uw zomerbanden weer onder de auto te laten monteren??
- Wielen wisselen voor maar
€ 5,- per wiel!
- 10% korting op het wisselen
wanneer u de banden bij ons in
opslag zet!
- Uw banden staan bij ons
opgeslagen voor maar € 35,-
per seizoen!
Dierenhulp Bodegraven
stopt na 25 jaar
Dierenbescherming afdeling Bodegraven is in april 2011 met
enkele andere afdelingen gefuseerd tot één grote afdeling
Rijnland. Begin dit jaar heeft de Bodegraafse werkgroep
vervolgens besloten om samen te gaan met de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden (DHW). Helaas bleek ook deze
samenwerking geen lang leven beschoren. Marijke Schouten,
één van de werkgroepleden, legt uit hoe dat komt. “Al werken-
de bleek dat de visie voor dierennoodhulp van de werkgroep
verschilt met die van DHW. Zo heeft de DHW geen beleid
voor zwerfkatten en geeft de stichting geen prioriteit aan het
bijvoeren van vogels tijdens een strenge winter. Ook mochten
we door deze nieuwe samenwerking geen gevonden dieren
meer tijdelijk opvangen. Dieren moeten nu direct naar het
asiel in Harmelen worden vervoerd. De werkgroep heeft om
deze redenen begin april helaas moeten besluiten om na bijna
25 jaar te stoppen met de werkzaamheden.”
Dames en Heren
Jongeren 20%korting
Studenten 20%korting
Exclusieve behandelingen
Kleurspecialisten
Metamorfoses
Visagie
Kwaliteit
Heerlijke koe en thee
Persoonlijke aandacht
EEF!
kappers
Maandag t/m vrijdag geopend van:
9.00 uur tot 21.00 uur
Notaris d’aumerielaan 15 - Reeuwijk Brug - 0182-301300
www.eefkappers.nl
Van Heuven Goedhartstraat 37 • Reeuwijk
Telefoon 0182 - 301 300
www.eefkappers.nl
Dames en Heren
Jongeren 20%korting
Studenten 20%korting
Exclusieve behandelingen
Kleurspecialisten
Metamorfoses
Visagie
Kwaliteit
Heerlijke koe en thee
Persoonlijke aandacht
EEF!
kappers
Maandag t/m vrijdag geopend van:
9.00 uur tot 21.00 uur
Notaris d’aumerielaan 15 - Reeuwijk Brug - 0182-301300
www.eefkappers.nl
EEF! KAPPERS W
ENST
IEDEREEN EEN
FIJNE KONINGSDAG!!
24-uurs storingsdienst
service inspectie
installatie onderhoud
voor particulieren en bedrijven
Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk
Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl
www.maaselektro.nl
landelijk erkend installateur
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
GROTE COllECTiE GazOnmaaiERs
ElEkTRisCh, bEnzinE, ziTmaaiERs, Enz.
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 15
geanimeerd afscheid van
wethouder hans vroomen
Op 20 maart diende wethouder Hans Vroomen zijn ontslag in, na een aanvaring met een groot deel van
de raad over het verstrekken van startersleningen. Vorige week donderdag werd in de trouwzaal van het
gemeentehuis afscheid genomen van de wethouder, die de gemeente sinds 2003 als raadslid en als wethouder
heef gediend.
Het werd een druk en
geanimeerd afscheid.
Eerst kregen de ambtena-
ren gelegenheid afscheid
te nemen. Namens hen
sprak gemeentesecreta-
ris Herman Romeijn de
scheidende wethouder
toe. Hij noemde Hans een
kleurrijk wethouder met
verschillende kanten en
bestuursstijlen en een wet-
houder die een inspirator
was voor de ambtelijke
organisatie, altijd op zoek
naar creatieve oplossingen
en bereid verder te denken
dan gebruikelijk. Namens
de organisatie overhan-
digde hij enkele cadeaus,
waaronder toegangskaar-
ten voor het Rijksmuseum
en foto’s van de raad en
het college.
vele handen
Na het afscheid van de
ambtenaren stroomde de
trouwzaal vol met men-
sen die afscheid wilden
nemen, niet alleen van
Hans Vroomen zelf, maar
ook van diens echtgenote
Regien. Burgers, politici,
maar uiteraard veel ver-
tegenwoordigers van de
talloze zakelijke relaties
waarmee de scheidende
wethouder
vanuit zijn functie had
mogen werken. En afge-
vaardigden van maat-
schappelijke organisaties
zoals de St. Veen, woning-
corporaties en SBAB, om er
maar een paar te noemen.
Veel handen schudden,
veel wijn en bloemen, boe-
ken, maar ook een ludiek
cadeau als een oranje
overhemd, zodat Hans zich
in elk geval geen zorgen
hoef te maken over zijn
outft tijdens Koningin-
nendag. Maar vooral ook
veel waarderende woor-
den, die onderstreepten
dat de inzet van Hans voor
de gemeenschap bijzonder
is gewaardeerd.
hondenbaan
Burgemeester Christiaan
van der Kamp noemde
de wijze waarop Hans
afscheid neemt van zijn
functie ‘triest en onver-
wacht’. Hij kenschetste het
echter ook als een posi-
tief afscheid, omdat de
politiek van Bodegraven-
Reeuwijk met opgeheven
hoofd wordt verlaten. In
de media wordt het wet-
houderschap meerdere
malen een ‘hondenbaan’
genoemd, maar, zo voegde
de burgemeester er aan
toe “uit eigen ervaring kan
ik zeggen dat het de leuk-
ste hondenbaan is die er
bestaat.”
De burgemeester sprak
zijn grote waardering uit
voor de wijze waarop Hans
Vroomen inhoud had gege-
ven aan zijn werk, zijn pas-
sie en zijn tomeloze inzet
voor de dorpen, maar ook
voor de wijze waarop hij
zijn werkzaamheden in de
regio gestalte had gegeven.
“Je wilde wat betekenen
voor de inwoners van
onze gemeente en je eigen
belang was daaraan vol-
strekt ondergeschikt.”
Vervolgens benoemde de
burgemeester een indruk-
wekkende lijst van functies
waarin Hans Vroomen de
gemeente vertegenwoor-
digde met als opvallende
portefeuilles de woning-
bouw, het tot stand komen
van het ODMH, het Groene
Hart en de inzet voor het
thema duurzaamheid.
Ook roemde hij de manier
waarop Hans Vroomen
heef bijgedragen aan het
herstel van de verhoudin-
gen met het Natuur- en
recreatieschap en met
de convenantpartijen die
werkzaam zijn in het plas-
sengebied. Als dank voor
het vele werk dat hij voor
de gemeenschap heef
verricht, overhandigde
de burgemeester hem
een kleurrijke zeefdruk
van kunstenaar Alphons
van Leeuwen, getiteld ‘De
Generaal’.
ren je rot
In zijn korte dankwoord zei
Hans Vroomen dat het wet-
houderschap in hoge mate
gekenschetst kan worden
door de titels van twee tele-
visieprogramma’s, name-
lijk ‘Ren je Rot’ en ‘Alles
of niets’. Hij was erg blij
met de zeefdruk. Hij zag in
het kunstwerk de verbeel-
ding van de werkelijkheid,
maar niet de werkelijk-
heid zelf en dat geldt ook
voor de politiek, zo voegde
hij er fjntjes aan toe. Hij
dankte verder ieder voor
de samenwerking, waar-
door grote stappen kon-
den worden gezet voor de
gemeente en voor de regio.
Hij sloot af met de woor-
den ‘Elk end is een nieuw
begin’, woorden waaraan
hij inmiddels zelf al invul-
ling heef gegeven door
drie dagen na zijn afre-
den aan de slag te gaan als
interim bestuurder bij het
College voor Beroep voor
het Bedrijfsleven en bij de
Centrale Raad van Beroep.
Tekst en beeld: Bert Verver
JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf
Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23
Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk • Tel (0182) 39 33 66
TV, vaatwasser of wasautomaat stuk?
Bestel via onze webwinkel!
Ga naar www.radiovandijk.com
reparatie en gemak
Radio van Dijk
WITGOED • INBOUWAPPARATUUR • TV & AUDIO • REPARATIE
Wij repareren snel en vakkundig. Besluit u toch een
nieuw apparaat te kopen, dan betaalt u geen
onderzoekskosten.
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 16
Oplage: 6.300 exemplaren
Verspreid in Reeuwijk, Driebruggen
en Waarder
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur: Paul Engels
Tel. (0182) 394 810
redactie@kijkopreeuwijk.nl
Redactiemedewerkers:
Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter
Inleveren kopij: uiterlijk maandag
09.00 uur. Overname artikelen toe-
gestaan met bronvermelding:
Kijk op Reeuwijk
Advertenties:
Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00 uur.
Daarna kan plaatsing niet gegaran-
deerd worden. Informatie over tarie-
ven en aanleveren op aanvraag via
advertentie@kijkopreeuwijk.nl of op
www.kijkopreeuwijk.nl

Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding Bodegraven
Tel. (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren
bezorging@kijkopreeuwijk.nl
Colofon
Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266
www.kijkopreeuwijk.nl
Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diege-
nen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen.
Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene
€ 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal één kijkertje
met één onderwerp per adres/per week. kijkertjes die niet aan
bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling geno-
men. Let op: in een kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
inleveren
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:
- Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
- G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
- Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
Of deze bon opsturen naar:
- Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
kijkertjesbon
Voor al uw
binnen- en buitenwerk
Serge Garretsen
Mobiel (0651) 16 05 61
Paul de Vries
Mobiel (0614) 39 13 05
Rembrandtstraat 35
2811 XD Reeuwijk
Telefoon (0182) 55 33 10
Fax (0182) 537844
Dorus Rijkersstraat 2
2811 XP Reeuwijk
Tel.: 06 12 11 55 22
E-mail: n.heeren@planet.nl
Agenda
woensdag 24 april
• Gemeentehuis (B), com-
missie Bestuur en Finan-
ciën, 20.00 uur
donderdag 25 april
• Kerverland (W), Bewegen
voor Ouderen, 9.00-9.45
uur
• Kerverland (W), kofe
voor ouderen, 9.45-10.45
uur
• Custwijc (D), Seniorenver-
eniging, koersbal, 14.30-
16.30 uur
• Custwijc (D), buurtsport
voor jongeren 10 t/m 15
jaar, 19.00-20.30 uur
• Gemeentehuis (B), com-
missie Ruimte, 20.00 uur
vrijdag 26 april
• Koningsspelen, zie pro-
grammapagina’s
• CVC-kantine (RB), klaver-
jassen, 20.00 uur
• WDS-kantine, jaarlijkse
bazaar jeugdavond, 19.00-
21.00 uur
Zaterdag 27 april
• Centrum Gezond in Bewe-
ging (RB), touching sounds
klankconcert, 15.30 uur
• Oudheidkamer (RB), o.a.
oranjetraktatie en tentoon-
stelling boerenleven, 10.00-
17.00 uur
• WDS-kantine (D), jaar-
lijkse bazaar volwassenen,
21.00 uur
Zondag 28 april
• Oudheidkamer (RB), o.a.
oranjetraktatie en tentoon-
stelling boerenleven, 13.00-
17.00 uur
maandag 29 april
• Eerste Koninginnedag-
activiteiten, zie program-
mapagina’s
• De Reehorst schoolge-
bouw (RB), Koningsbingo,
14.30 en 19.30 uur
dinsdag 30 april
• Koninginnedag, zie pro-
grammapagina’s
woensdag 1 mei
• Custwijc (D), gymnastiek
voor ouderen, 9.00-10.00
uur
• Kerverland (W), kofe/
bingo-ochtend voor senio-
ren, 9.30-11.30 uur
• Kerverland (W), aanwe-
zigheid ouderenadviseur
Heleen Feenstra, 10.00-
11.30 uur
• Kerverland (W), koersbal,
14.00-16.00 uur
• Loose End (RB), knutsel-
middag jeugd 4 t/m 10 jaar,
14.00-15.30 uur
donderdag 2 mei
• Kerverland (W), Bewegen
voor Ouderen, 9.00-9.45
uur
• Kerverland (W), kofe
voor ouderen, 9.45-10.45
uur
• Custwijc (D), Seniorenver-
eniging, koersbal, 14.30-
16.30 uur
• Custwijc (D), buurtsport
voor jongeren 10 t/m
15 jaar, 19.00-20.30 uur
MEENEEMPRIJZEN
ZIE:
WWW.AHLESAUTOBEDRIJVEN.COM
Citroën Berlingo 16 HDi ‘08 € 6.950,-
Citroën Berlingo Multspace ‘04 € 4.650,-
Jaguar S-type (automaat) ‘00 € 3.050,-
Toyota Hi-lux 3.0 D4D ‘08 € 21.950,-
Toyota MR2 ‘93 € 1.950,-
VW Golf V 1.4 5-drs (airco) ‘04 € 6.950,-
Opel Agila 1.2 16V enjoy ‘08 € 8.450,-
Opel Meriva 1.6 (airco) ‘04 € 5.500,-
Opel Corsa 1.2 ‘02 € 2.450,-
Renault Twingo 1.2 (airco) ‘07 € 3.950,-
VW Fox 1.4 55 kw (geel) ‘07 € 4.950,-
Citroën C2 1.4i (airco) ‘05 € 4.450,-
Fort Fiësta 1.4 5-drs ‘07 € 6.450,-
ex btw
ex btw
COMPLETE SLOOPAUTO’S
GEVRAAGD!
€ 150,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808 / 561412
voedselbank
voor weidevogels
Het zal velen zijn opgevallen dat de bovenpolder langs de Kerkweg in Reeuwijk-Dorp de afgelopen veertien
dagen blank heef gestaan. Het was mede daardoor de voedselbank voor de weidevogels. Door het koude en
droge voorjaar konden ze wel een maaltje wormpjes en torretjes gebruiken.
We gaan in gesprek met
Anton de Wit, agrariër aan
de Oud-Reeuwijkseweg,
die namens de agrarische
natuurvereniging ‘Weide
en waterpracht’ de weide-
vogels te hulp is gekomen.
Anton: “ Doordat het voor-
jaar extreem droog en koud
is geweest, zit het zoge-
naamde bodemleven, de
wormen en torretjes, diep
in de grond. Ook insecten
zijn er nog niet. De grut-
to’s kwamen hier bijna de
stal in om de luwte op te
zoeken en op de mesthoop
zochten ze naar voedsel.
Een teken dat ze slecht
doorvoed zijn en wanhopig
op zoek zijn naar voedsel.”
Het aantal weidevogels
neemt de laatste twee, drie
decennia af. Ze horen bij
het Nederlandse land-
schap, waardoor agrariërs,
natuurliefebbers en inwo-
ners het aantal graag op
peil houden. “Wij willen als
agrariërs zeker niet dat het
aantal nog verder afneemt.
Het idee om de weidevo-
gels een handje te helpen,
ontstond spontaan. Binnen
24 uur stond blok 4 van de
Reeuwijkse polder onder
water. Blok 4 is de boven-
polder tussen de Tempel-
dijk en de Kerkweg. Het
land ligt daar lager dan het
omliggende water. De pomp
die de polder bemaalt, is
uitgezet (onderbemaling)
en een dammetje is door-
gestoken met de schop. En
dan gaat het snel…”
duiZenden kilo’s
inseCten
Wanneer het waterpeil
stijgt, komt ook het bodem-
leven naar de oppervlakte.
“Om je een idee te geven:
per hectare grond zit het
gewicht van drie tot vijf
koeien aan wormen, torre-
tjes en dat soort beestjes in
de grond. Net naar gelang
hoe gezond de struc-
tuur van de grond en het
bodemleven is. De weide-
vogels zijn massaal neer-
gestreken. Grutto’s, wul-
pen, tureluur, slobeenden,
winter- en zomertaling. ’s
Avonds zochten de vogels
beschutting tegen de kou
dichtbij de bebouwing.
volgend voorjaar
Al met al heef de boven-
polder zo’n twee weken
onder water gestaan. Het
gras heef er niet onder
geleden. Het is zeker niet
de bedoeling dat dit in de
toekomst een plas-dras-
gebied zal worden. “Om het
aantal weidevogels op peil
te houden, denken we om
dit wellicht in de toekomst
in het voorjaar te herha-
len.”
Tekst: Marlien van Leeuwen
Beeld: Anton de Wit
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 17
• Verhuur van grondverzetmachines
• Transport met knijper auto
• Aanleg van bestrating – ook machinaal
• Plankieren – steigers en beschoeiingwerken
• Sloopwerkzaamheden – ook op moeilijk bereikbare plaatsen
plankieren
steigers
beschoeiingswerkzaamheden
Oostbaan 1130 - 2841 ML Moordrecht - Tel. 0182 - 396284 / 06 - 53172902
www.vannieuwkoopbv.nl
Advocatuur • NMI-meditation • Juridisch advies
Leeghwaterstraat 23 • Postbus 210 • 2810 AE Reeuwijk
Tel: 0182-300 540 • Fax: 0182-300 597
ruiter@advocatenkantoorderuiter.nl • www.advocatenkantoorderuiter.nl
Méér dan alleen juridische bijstand!
DE ALLROUND VAKMAN VOOR
TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING
Laageind 11A 3465 KG Driebruggen
Tel. 0348 453661 Fax 0348 408874
info@multituin.nl www.multituin.nl
Oudeweg 12 • 2811 NN Reeuwijk • e-mail: lwdevos@online.nl
fax: 0182-300359 • mobiel: 06-22808219
Het adres voor al uw werkzaamheden
timmer- en onderhoudsbedrijf
Leon de Vos
• onderhoudswerk
• plashuis/recreatiewoning
• aanbouw en dakopbouw
• verbouwingen
• keukens en badkamers
• kozijnen en dakkapellen
• ramen en deuren
• tegel en metselwerken
Raadhuisweg 77 • 2811 HV Reeuwijk • Telefoon (0182) 53 04 39 • Telefax (0182) 53 82 40
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf
Gert Vonk
Advies
ontwerp en
uitvoering van:
Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Sfeerverwarming
Sanitair•gas•water•riolering
Lood•zinkwerk•dakbedekking
Meedoen met volleybaltoernooi Reeuwijk
In de week van 11 juni houdt
volleybalvereniging VCR in
Reeuwijk weer het Familie,
Bedrijven en Straten (FBS)
toernooi in sporthal de Meer-
koet in Reeuwijk-Brug. Op
dinsdag 11 en woensdag
12 juni zijn de voorrondes en
op vrijdag 14 juni is de finale-
avond. De avonden beginnen
om 20.00 uur en eindigen
rond de klok van 22.30 uur.
Op vrijdagavond wordt er
doorgespeeld tot 23.00 uur.
De zaal is gedurende het toer-
nooi elke avond open vanaf
19.30 uur. Zo is er gelegen-
heid om vooraf nog even een
balletje te spelen als warming
up. Anders dan in voorgaande
jaren kan er dit jaar op twee
verschillende niveaus worden
ingeschreven. Een niveau voor
de recreatieve volleyballers en
eentje voor de meer geoefen-
de volleybalteams. Zie je dit
toernooi wel zitten, maar heb
heid, eventueel onder begelei-
ding van een wedstrijdvolley-
baller, om te komen oefenen
in sporthal de Meerkoet. Dit
kan op de maandagavonden
van 3 en 10 juni. Hier zijn geen
extra kosten aan verbonden.
Neem wel even contact op
met de toernooileiding als je
wil komen oefenen. Opgeven
voor het FBS toernooi (voor
17 mei): telefoon 0182-399718
of 0182-396650. Vaardighe-
den verwerven en lekker vol-
leyballen kan natuurlijk ook
als lid van VCR, dat beschikt
over twee competitieteams en
een groep recreanten die op
de maandagavond (van 20.30
tot 22.30 uur) garant staan
voor een lekker potje onder-
ling volleybalvertier. VCR kan
altijd versterking gebruiken;
kom ook eens kijken en/of
meedoen! Informatie: e-mail
j.berssenbrugge@versatel.nl.
Wij zoeken Medewerksters
voor onze Slagerij
Ben je klantvriendelijk, vlot, collegiaal, weet
je van aanpakken en ben je niet ouder dan
20 jaar dan ben jij misschien diegene die we
zoeken.
Wij willen graag iemand voor 38 uur per
week, evt. is het volgen van een vakopleiding
mogelijk.
Ook is er plaats voor iemand op zaterdag.
Heb je interesse neem dan contact op of kom
even langs voor meer informatie en vraag
naar Erwin.
De Gildeslager verrast je smaak
©
Gildeslager Van Meurs
Meentweide 64
2811 JG Reeuwijk
Tel. (0182) 39 41 95
je een team wat nog moet wor-
den ingespeeld? Geen pro-
bleem, want voorafgaand aan
het toernooi is er de gelegen-
Beleef de natuur, inclusief ontbijt
Zaterdag 4 mei, 8.30-11.00 uur
IVN neemt ouders en kinderen
in de meivakantie mee de
natuur in voor een onverge-
telijke belevenis: een gezins-
excursie inclusief natuurontbijt
op natuurterrein de Twaalfmor-
gen in Reeuwijk. Het gaat om
een wandeling met natuurquiz.
Met de natuuruitjes wil IVN
meer mensen stimuleren de
natuur in te gaan. Want groen
is gezond! Dit blijkt bijvoor-
beeld uit onderzoek van omge-
vingspsychologe en hoogle-
raar natuurbeleving Agnes
van den Berg, die pionier is in
onderzoek naar gezondheids-
effecten van natuur. Zo heeft
natuur een gunstige invloed op
de ontwikkeling van kinderen.
Het is goed voor hun zintui-
gen, motoriek, concentratie,
denkvermogen en creativiteit.
Denk ook aan de ontwikkeling
van sociale vaardigheden. Kin-
deren maken sneller vriendjes
als ze buiten spelen. Natuur-
lijk is groen ook goed voor
volwassenen. Mensen die in
een groene omgeving wonen
zijn vaak gezonder, ze hebben
bijvoorbeeld minder last van
stress, depressies en aandoe-
ningen aan de luchtwegen.
Kortom, een goede reden om
er op uit te gaan met IVN. De
kosten bedragen € 7,50 per
persoon. Locatie: Recreatie
terrein Twaalfmorgen in Reeu-
wijk. Het maximaal aantal
deelnemers is 20. Informatie
en aanmelden: www.natuur-
ontbijt.nl.
• groot - klein onderhoud
• aanbouw - verbouw
• nieuwbouw
• tegel- en metselwerk
Henri vd Wetering
U wilt verbouwen, maar waar begint u?
Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.
Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09
Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515
info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl
TE KOOP: COEn RuTjEs vlET
Een geheel vaarklare Vlet sloep!
GeGevens:
Lengte: 5.70-6.00 m
Breedte: 2.20 m
Diepgang: 0.55 m
Doorvaarthoogte: 0.75 m
Gewicht: 875 kg
vraagprijs e 19.900,-
Geheel compleet, voorzien van buigbare vlaggenmast,
kussens, landvasten, totaal afdekzeil, stootwillen,
pikhaak, buiskap en zomer afsluitzeil. De Coen Rutjes
vlet is geheel nieuw gelakt en technisch 100% in orde.
Voorzien van zomer- en winterligplaats!
Telefoon: 06 53 76 14 56
Motor: vetus 2 cyl. 11 pk diesel
Aantal draaiuren: 387
Besturing: Hydraulisch
Romp: polyesther
Dek: Teak ingelegd
Bouwjaar: 2000
Kerkweg 25 - Driebruggen
Tel. 0348-501316
www.vandijk-mobiel.nl
NOG GEEN ZOMERBANDEN?
WEES ER OP TIJD BIJ!
WIJ HEBBEN EEN GROOT
AANTAL OP VOORRAAD.
OPSLAG VAN UW
WINTERBANDEN MOGELIJK.
verkoop, onderhoud en reparatie, apk en AIRCOSERVICE
Wij leveren vanaf 15 euro gratis bij u aan huis.
U kunt gemakkelijk bestellen via 0182-393834
of via www.groenteshopreeuwijk.nl
Hier vindt u ook onze wekelijkse reclames
en verse maaltijden/soepen.
Meentweide 62, Reeuwijk
Oranje krentenbroodslof
met amandelspijs
1,68
1,98
oranjerder
kunnen we
ze niet maken
Vier de troons-
wisseling met
lekkernijen van
uw Echte Bakker.
Prettige dagen!
3
0
A
P
R
IL
zijn wij geopend tot
12.0
0
U
U
R
4,30
5,30
Ko van Daalen
de Echte Bakker
Taarten bestelt u gemakkelijk
en snel op kovandaalen.nl
Oranje soes
met slagroom
Prins Hendrikstraat 4
Bodegraven
Winkelcentrum
Broekvelden
Bodegraven
Meentweide 66
Reeuwijk
Winkelcentrum
Molenvliet
Woerden
Kalverstraat 12 b
Harmelen
Met onze
GildeTrophy
zet u eens iets
anders op tafel...
Oosters
Gebraad
1
75
De Gildeslager verrast je smaak
©
Kwartetje
nu per stuk
1.00
Gehakt half om half
500 gram nu
3.50
Vleeswarentrio
Boterhamworst, fricandeau, grillspek
samen 300 gram
3.95
Runderschnitsel
gemarineerd
100 gram
1.85
Kip in kerrieananassaus
met rijst
samen 1000 gram
8.50
22 t/m 28 april
Gildeslager van Meurs
Meentweide 64
0182-394195
vanmeurs.gildeslager.nl
Op de bouwplaats...
Na het injecteren van de grond om een horizontale bodem-
afsluiting te maken, kunnen de blauwe slangen allemaal weg.
Er zijn grote ijzeren pijpen aangebracht om de damwanden te
stutten. Zo kan er veilig worden begonnen met het afgraven
van de parkeerkelder. Op bovenstaande foto kunt u zien dat het
afgraven al ver gevorderd is.
Wilt u meer foto’s van de bouw zien, kijk dan eens op
www.miereakker.nl. Onder het kopje Nieuws worden regelmatig
actuele foto’s geplaatst.
Zo wordt er volop gebouwd zonder dat u daar als klant hinder
van ondervindt. Want speciaal voor u is er op de Meentweide
een prachtig winkelcentrum neergezet waar u al uw dagelijkse
boodschappen kunt doen. Ook de weekmarkt heeft hier op
woensdag een plek gekregen. Miereakker is een winkelcentrum
waar winkeliers hun klanten nog kennen en met passie en
vakmanschap werken. En waar u gratis voor de deur kunt
parkeren.
Winkelcentrum Miereakker: elke dag kwaliteit.
Daar gaan we voor!
Met vriendelijke groet,
Jim Koster,
Voorzitter winkeliersvereniging Miereakker
Meentweide 60
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen,
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten
Acties geldig tot 5 mei 2013
`
t

K
a
a
s
h
u
y
s
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
de Jongste
Boerenkaas
2.98 200 gram
Zomer Olijven
9.95 kilo
3.50
Camembert
Rustique
Cashewnoten
250 gram
+100 gram GRATIS
w.c. Miereakker
Pittig Belegen
Weydeland
boerencamembert
meivakantie, Kroningsdag, abdicatie.............
voor deze activiteiten zorgt `t Kaashuys voor KAAS variatie!
9.95
1.49 100 gram
kilo
vers gebrand in eigen
huys
zo zacht als GRASkaas
licht gezouten of
zonder
Oud
Reeuwijck
kaashuys selectie oude kaas
gratis kaasdip
bij 500 gram
met
verse knoflook en dille
Winkelcentrum Miereakker
Meentweide 56
Reeuwijk
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
KAPPER & SHOP
www.kapperssite.nl
(0182) 39 28 16

Reeuwijk : Meentweide facebook.com/jumbosupermarkten
Gratis parkeren!

P
c4ff624c-3a15-447f-8d5b-e6f4b25ccb89.indd 1 22-4-2013 11:40:58
Meent weide 76 Reeuwijk
Open ma/wo: 13-17 uur - do t/m za: 10-17 uur
Nu in de Wereldwinkel
zil veren hangers ui t Mexico
-Symbolica-
een sieraad met een verhaal erachter.
Meentweide 72 - Reeuwijk - Telefoon: 0182 - 30 05 80
www.reeuwijkswijnhuis.nl
• Wij voor elke gelegenheid een gepast cadeau hebben
• u dit cadeau zelf kunt samenstellen uit onze winkel
• wij kaarsen bedrukken
met iedere gewenste afbeelding en tekst
• u ze dezelfde dag nog kunt ophalen
• wij een assortiment speciaal bier hebben
• ook hier mooie pakketjes mee samen te stellen zijn
• wij desgewenst, advies geven
• wij materiaal verhuren voor al uw feestjes
• wij vanaf 6 flessen thuis bezorgen.
Wist u dat...
Meentweide 74, Reeuwijk
10% korting
op alle boeken en
tijdschriften
10% korting
op alle boeken en
tijdschriften
oók voor al uw (originele) inktcartrigdes!
Actie is geldig t/m 29-04-2013
Kijk op Reeuwijk 24 april 2013 - pagina 20
Kringloopwinkel
“De Kri ng”
Kon. Wilhelminahof 1
2811 SZ Reeuwijk
Openingstijden
Ma : 13.00 - 15.30
19.00 - 20.30
Wo : 10.00 - 15.30
Za : 10.00 - 15.30
Telefoon: 0182 - 30 00 33
Bgg: 39 37 15 / 39 46 89
goede
inruil-
waarde
Mobiele Reisadviseur
Marianne Höppener
0182 - 52 38 83
www.reisadviesreeuwijk.nl
- Reisadvies en boeken van uw vakantie, desgewenst bij u thuis
- Persoonlijke service op het hoogste niveau, zonder extra kosten
- Niet eindeloos zoeken. Ik selecteer voor u de mooiste vakantie
- Alle reizen geboekt onder ANVR & SGR voorwaarden
rvC verovert periodetitel
Een belangrijke inhaalwedstrijd werd zondag 21 april gespeeld. RVC ‘33 kon bij winst op Gouderak de tweede
periodetitel binnen halen. Met 3 punten achterstand op Nicolaas Boys, maar een beter doelsaldo, was winst
voldoende om deze ploeg te passeren. Dankzij de 2-0 winst voor RVC is de periodetitel binnen en kan de ploeg
straks meestrijden om promotie.
Aan een mooie, rustige singel midden in
Reeuwijk ligt deze ruime eengezinswoning
met 14 meter diepe achtertuin op het zuid-
oosten met stenen berging en achterom. Het
terras is onderheid, waardoor een aanbouw
eenvoudig te realiseren is. De woning, ge-
bouwd in 1962, is onder andere voorzien van:
lichte woonkamer, gashaard, 5 slaapkamers,
badkamer met douche en een zeer ruime
zolderkamer. De kruipruimte is voorzien van
schelpen. Woonoppervlakte 140m², perceel-
oppervlakte 166m², inhoud 350m³.
DeskunDig op Het gebieD vAn
• veRkoop • AAnkoop • veRHuuR • tAxAties
John Raedeckersingel 8
Vraagprijs: € 189.000,-
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
Zoals vaker dit seizoen
begon RVC goed aan de
wedstrijd. Met veel rust in
balbezit en fitsende aan-
vallen konden de eerste
kansjes gecreëerd worden.
Het opnieuw jonge elfal
van RVC, met twee A-juni-
oren in de basis, kwam
snel op voorsprong. Een
voorzet belandde prachtig
op het hoofd van routinier
Paul van Leeuwen die zo
de Reeuwijkse ploeg op 0-1
kopte. Niet veel later was
het Frank Stolwijk die een
soortgelijke voorzet goed
op zijn hoofd liet vallen en
direct de bevrijdende 0-2
binnenkopte. Tot dat punt
speelde RVC goed voetbal,
maar dit werd na de 0-2
wat minder. Toch was er de
mogelijkheid voor Ralph
Tol om de wedstrijd op slot
Danssucces in landelijke fnale
De selectie Flex van Reflex Reeuwijk is zondag eerste gewor-
den in de finale van de grote landelijke danscompetitie Shell we
Dance in Wageningen. De vereniging was met drie selecties
naar de finale afgereisd in de wetenschap dat het moeilijk zou
worden in de prijzen te vallen. Het niveau is namelijk bijzonder
hoog. De Reeuwijkse meiden dansten echter voor wat ze waard
waren. Grote vreugde toen bleek dat ze eerste waren geworden.
De instapselectie en jeugdselectie eindigden helaas net niet in de
prijzen.
te gooien, maar zijn kop-
bal belandde in de handen
van de keeper. Zonder dat
Gouderak echt gevaarlijk
kon worden, werd de rust
bereikt.
Het werd een tweede helf
om snel te vergeten. Het
goede spel van de eer-
ste 45 minuten kon niet
meer worden opgebracht.
De spelers waren ken-
nelijk met hun hoofd al
bij het beoogde feestje na
de wedstrijd en leverden
daarom een zeer matige
tweede helf af. De kan-
sen voor RVC bleven uit
en Gouderak kon vaak op
de helf van de Reeuwij-
kijkertjes
• wie heeft mijn zwarte leren pet
gevonden in de omg. Reeuwijk-Brug
tel. 0182-394949
• gratis af te halen 10 m2 koppel-
stones tel. 0348-502391
• gevr. cassettebandjes of cd met
luistertekst Nederlands (Engels)
tel. 0348-501067
• t.k. Thule fetsdrager Sweden voor
2 gewone fetsen € 25,- tel. 0182-
392570
• t.k. Houk vitrine € 50,- tel.
06-87130070
• gratis af te halen 4 eetkamerstoelen
tel. 0182-392870
• t.k. Bosch sapcentrifuge met
versch. hulpstukken z.g.a.n. € 25,-
tel. 06-18420273
• t.k. 4 kinderstoeltjes voor binnen en
buiten gebruik € 20,- tel. 0182-394197
• t.k. gevr. houten stoel voor sloep
tel. 06-22478644
• t.k. radio en co spelen € 20,-
tel. 0182-301111
• t.k. Batavus damesfets met
handrem, 7 versn. i.g.st. € 55,-
tel. 06-57951510
• t.k. De Waard kleine Albatros tent
i.z.g.st. met luifel € 110,- tel. 0182-
394323
• t.k. Gazelle sportieve damesfets,
6 versn. € 85,- tel. 06-53405571
• t.k. gevr. 6 waterbestendige platen
voor op het dak l. 160cm, br. 1 m,
tel. 06-43583323
• t.k. Android tablet nw. met hoes en
toetsenbord € 100,- tel. 0182-395876
• t.k. 1-pers. Bed met auping bodem
en net matras, zwart, modern € 75,-
tel. 0182-395738
• gevonden Ratelaar, dameshorloge
DKNY, 2 kleuren metal tel. 0182-
399613
• t.k. 1-persoons ledikant Auping
z.g.a.n. € 100,- tel. 06-15503633
• t.k. 3 tl-armaturen 1,2 m incl. lamp
€ 10,- per stuk tel. 0182-394494
• t.k. Philips ktv 80cm € 10,- na 19.00
uur tel. 0182-396130
• t.k. vogelkooi voor binnen, z.g.a.n.,
met toebeh. Donkerbr. m. witte uit-
neemb. lade, mt. H54B46D28 cm.
€ 15,- tel. 06-23156501
• t.k. lappen stof voor dames- en
kinderkleding. vanaf € 2,50 tot € 5,00
per lap tel. 06-44562097
• t.k. TV kast (lxbxh 1.15x0.55x1.56)
€ 110,- tel. 06-42137993
• t.k. zwarte voetbalschoenen maat
34 zgan €12,50 06-21242987
• gratis af te halen, ca. 12 takken-
bossen (tbv oeverversterking) tel.
0182-300986
• t.k. Moderne eettafel, 200x100
kersenhout € 75,- tel. 06-29485935
• gratis ½ kuub open haardhout op
maat g.z. tel. 06-50540754
• t.k. damesfets 6 versnellin-
gen mandje voorop € 75,- tel.
06-10062780
• t.k. pilasters kl. van. 3x910x348,
2x2341x583, glasdr 2x444x910.
€ 25,- tel. 06-49842049
• verloren wieldop Ford in Driebrug-
gen tel. 0348-501511
• gevonden op Wierickerpad 22 april
sleutelbos met 5 sleutels en penning
tel. 06-83381982
• aangespoeld tuinbank; de eige-
naar van deze bank kan bellen naar
06-53136579
• t.k.Brother Printer MFC-215C all in
one(inktjet) voor windows XP en 98
SE€ 15,- tel. 0182-394373
• verloren 18 april op Nieuwdorper-
weg tussen tunnel en Citylife.
elektrische fetscomputer zwart
tel. 0182-396518
• aangeboden gratis zuignapje
om Tomtom op voorruit van auto te
bevestigen tel. 0172-614019
• t.k. 1 paar bruine heren werklaarzen
Texas Buffalo mt 43 € 50,- te klein
gekocht € 50,- tel.06-20126483
• t.k. marifoon met Atis Icom-ic-
m59euro € 95.--. tel. 0182-393980
• t.k. 2 beige/geel bloempotten Ø 25
cm p.st. € 4,- tel. 0172-652115
• t.k. pop cakemaker nieuw in
doos met toebehoren € 15,- tel.
06-39400434
• t.k. fetsdrager voor 2 fetsen € 25,-
tel. 0172-616019
• t.k. metalen bureau goede staat
br.75 cm, l.1,50 cm € 25,- tel. 0172-
612651
• gratis afhalen hockeyrugzak en
hoes voor stick tel. 06-10266552
• t.k. Altrex uitschuifadder in 3 delen
€ 65,- tel. 0348-688504
• t.k. logeerbed inklapbaar met wiel-
tjes € 20,- tel. 0172-615173
• t.k. CD-speler merk C.E.C. in goede
staat € 10,- tel. 0172-612440
• t.k. paar schoenen zgan mt 6,5 Finn
Comfort kleur bruin met brons dubbel
klittenband € 50,- tel. 0172-614956
• t.k. elektr. grasmaaier+opvang
maaibreedte 34 cm € 40,-
tel. 06-11618995 (na 18.00 uur)
• 3 jaargangen Vorsten 2009-2010-
2011 voor cadeaubon tel. 0172-
613714
• t.k. postzegelboekje Frans Bauer
€ 15,- tel. 06-10867993
• t.k. dressoir € 100,-
tel. 0348-502035
Beachvolleybal toernooi DVC
Op zaterdag 15 juni vindt wederom het jaarlijkse Graspollen Beachvolleybal Toernooi van DVC
plaats. Op die dag wordt het weiland van boer Arie Hoogendoorn voor de 19e keer omgetoverd tot
beachvolleybal walhalla. Tijdens de dag brengt DVC de inwoners van Waarder, Driebruggen en
omstreken in beweging en probeert geld in te zamelen voor de eigen volleybalvereniging, mede via
een grote verloting. Er zijn mooie prijzen te winnen, die deels beschikbaar worden gesteld door vele
sponsoren. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor de vereniging komen woensdag 24 april de
jeugdspelers van DVC bij inwoners langs de deuren om loten te verkopen. Teams kunnen tot 23 mei
inschrijven voor het evenement door een e-mail te sturen naar beachvolleybaltoernooidvc@hotmail.
com. Het toernooi wordt ook dit jaar afsloten met een gezellige barbecue.
Snuffelmarkt
Hazerswoude-dorp
Plantariumgebouw, Italiëweg 4
za. 4 en zo. 5 mei
Huur een kraam of kom gezellig langs
Voor info: 06-25110819 of
www.megamarktzuidholland.nl
Entree:
€ 1,-
Panna strijd
om lekkere
prijzen
Vrijdag 26 april, 19.00 uur
De vorige keer werd er weer
fanatiek gevoetbald tijdens het
Panna knock-out toernooi
en ook deze keer hoopt de
organisatie op een grote
opkomst van jeugdige voetbal-
lers en ouders als publiek. Wie
gaat de strijd aan met Thom
en Menno die voor de derde
keer op rij hebben gewonnen
en met Rick en Tiko die voor
de zesde keer op rij met de
beker naar huis zijn gegaan?
Ook meiden zijn van harte
welkom. Kom naar het terrein
aan de Kennedysingel in
Reeuwijk-Brug en doe mee. Er
zijn mooie en vooral lekkere
prijzen te winnen en natuur-
lijk de wisselbekers. Eten en
drinken is gratis. Opgeven kan
vanaf 18.45 uur. Graag met
een vriend of vriendin zodat
het maken van de teams
makkelijker gaat.
kers voetballen zonder echt
gevaarlijk te worden. De
0-2 verdween niet meer
van het scorebord. Om half
zes begon het feest, nadat
eerst de trouwe supporters
waren bedankt. Het feest
duurde nog lang op het
sportcomplex Kaagjesland.
Beeld: Leo Ernst

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful