Mata Pelajaran & Kelas

Dunia Sains dan Teknologi /3 Al – Farabi

Tarikh

7 Mac 2013

Tema/Topik

Sains Hayat / Manusia

Masa

10.45 - 11.15 (30 minit)

Standard Kandungan

3.1 Memahami ciri-ciri haiwan

3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu : Standard Pembelajaran  litupan badan: bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah, bersisik 

anggota badan: berkaki, bersayap, berekor, bertanduk, berparuh, berkuku tajam

cara membiak: bertelur, melahirkan anak

habitat: hidup di air, di darat, di darat dan air

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran, murid-murid dapat : 

Menyatakan secara lisan ciri-ciri haiwan berdasarkan video yang di tayangkan.

 Menyatakan nama haiwan beserta ciri-cirinya dengan betul. Buku Aktiviti. Guru memberi penerangan ciri-ciri haiwan. 2. Murid-murid merumuskan isi pelajaran. Komputer. Aktiviti P & P 1. Murid-murid menyenaraikan nama haiwan beserta ciri-cirinya. Murid-murid mengenalpasti haiwan berdasarkan video. Murid-murid melengkapkan latihan di dalam Buku Aktiviti. TMK ( video ) Pendidkan alam sekitar Nilai murni ( sayangi haiwan ) Bahan Bantu Belajar Video.     EMK Bahasa. Lembaran Kerja. Penilaian P & P    Jawapan murid melalui aktiviti yang dijalankan Soal jawab Latihan dalam buku kerja . 4. 3. 5.

Penerangan ciri-ciri haiwan Menyenaraikan haiwan beserta ciri-cirinya Latihan Rumusan isi pelajaran. Tayangan video tentang haiwan di zoo. Persediaan (Orientasi) 1. Imaginasi (Pencetusan Idea) Soal jawab dengan murid tentang haiwan yang mereka lihat tentang     Litupan badan haiwan Anggota badan haiwan Habitat haiwan Cara haiwan membiak . Murid dapat menyenaraikan ciriciri haiwan dengan betul Perincian Aktiviti P & P      Tayangan video. 2.Refleksi   Murid-murid dapat mengenalpasti haiwan beserta ciri-cirinya. Murid-murid diminta mengenalpasti haiwan yang ada di dalam video.

. Guru meminta murid menyenaraikan haiwan yang dilihat 2. 2. Guru meminta murid menerangkan ciri haiwan yang telah dipelajari pada hari ini. 3. Dengan bimbingan. mereka diminta menyatakan ciri-ciri yang terdapat pada setiap haiwan dengan dibimbing oleh guru. Guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari.Perkembangan (Penstrukturan Idea) 1. Murid bertukar jawapan dengan rakan dan sesi perbincangan dilakukan Refleksi 1. murid akan dapat menyenaraikan haiwan berdasarkan     Litupan badan Anggota badan Cara membiak Habitat Tindakan ( Aplikasi Idea) 1. 2. Kemudian. Murid diberikan latihan dan di minta menjawab secara individu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful