WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 17 - 25 april 2013
05 11 15
Inloophuis de Gele Linde van start Handsome Poets wint Schaal van Rigter Sporters van het jaar
Gouda kleurt oranje
Met de aanstaande troonswisseling maakt
ook Gouda zich op voor oranjefeestjes.
De eerste activiteit was op woensdag 24 april.
Toen konden kinderen tot koning of koningin
worden gekroond, gezeten op een grote troon.
Daarnaast was er een echt prinsen- en prinses-
senbal bij het Goudse Stadhuis. De ‘statie-
portretten’ die deze middag zijn gemaakt,
komen op Koninginnedag op de Raam te
hangen. Op vrijdag 26 april zijn de Goudse
Koningsspelen. In het Groen hovenpark zullen
een kleine 3000 kinderen van de groepen vijf
tot en met acht van de Goudse basisscholen
meedoen aan de misschien grootste scholieren-
sportdag in de geschiedenis van Gouda. Op
29 april betreden tijdens Oranje nacht verschil-
lende bands het podium op de Markt met als
topact 2Unlimited. Op deze avond voor de
troonswisseling zal op Nederland 1 om 20.30
uur de toespraak van de aftredende koningin
Beatrix worden uitgezonden. De organisatie
van Oranjenacht zal een deel van deze toe-
spraak vanaf 20.30 uur live uitzenden op de
grote schermen naast het podium. Dinsdag
30 april zijn er diverse activiteiten op de Markt
en is er de Oranjeboulevard op de Raam en de
Bogen. Zie de Koninginnedag- special in deze
krant.
De Stolwijkerschutsluis staat zaterdag
27 april in het tegen van het ‘Mirakels feest’.
Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er allerlei activi-
teiten rondom de sluis. Historische schepen uit
de Museumhaven Gouda (foto) liggen in de
haven kom. Op en rond het water zijn allerlei
activiteiten voor jong en oud. Tijdens de fes-
tiviteiten kunnen bezoekers terug in de tijd
en ontdekken zij wetenswaardigheden over
de geschiedenis van het buurtschap en het
gebruik en de restauratie van de sluis. Kinde-
ren kunnen hun sluiswachtersdiploma halen,
er is een zangworkshop en voor de allerklein-
sten poppenkast. De organisatie adviseert
iedereen op de fiets te komen of gebruik te
maken van de veerdienst vanaf Molen Het
Slot.
Kunstpuntgouda
Leve de koning(in)!
www.kunstpuntgouda.nl
Bands op de Markt
Di 30 april,
11.00-17.00 uur
ECHTE KOZIJNEN ZIJN
NATUURLIJK VAN HOUT!
www. voskuil enkozij nen. nl | Waddi nxveen
KOM OP ZATERDAG NAAR ONZE SHOWROOM
EN ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN!
A.S. ZONDAG OPEN
10.00 TOT 17.00 UUR
KONINGINNEDAG OPEN
12.00 TOT 17.00 UUR
Acht er will enseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, www.lifeandgarden.com
ßamar juweIier · kerte 6reenendaaI 9 · 2801 jP 6euda · 1eI: +31 {0J 182 517 235
0it eigen lcbtikcct, vcct elk budget
d keept rerhtstreeks uit eerste hand
· LaagsIe þrijs, hoge kwaliIeiI garanIie
· 6raIis graveren
· Levenslang garanIie oþ maIeriaal
· 6raIis briljanI (û,û3 cI wesselIon VS)
-+- ..---««., :-: .:-:«:.., -, :«:..
Irouwringensperiolist
erte 6reenendaaI 9 · 2801 jP 6
d k
L
6
L
6

dd
··
·
·
·
-+- ..----
NNA AAAAARR00M M Nllj lj7 0M M 00 0A A11 .....
B006151£ lNK00P
0d0 60d0 £N Ill¥£R
· Bccgste dcgkcets
· fetlijk, discteet en veilig
· Al 10 jcct een
vetttcuwd cdtes
· Icndet clsµtcck
· vtijblijvende tcxctie
· 0itect ccntcct geld
¥£R6£lljK£N l00N1I
00
-
0M M0A11 1 .. .. ........
ig
l00N111IIIII

fxttc hcge
intuilµtijzen
in cnze w
inkel.
www.sanisale.com
ZIE ONZE ADVERTENTIE
MET
SPECTACULAIRE
AANBIEDINGEN
ELDERS IN DEZE KRANT!
· Lovor|ng on montago van a||o soorton g|as.
· Ook voor hardg|azon douron, douchodouron,
schu|fdouron on koukonachtorwandon.
Bozook onzo showroom
Oostpo|dorwog 1 to Moordrocht
1o|ofoon: 01B2-37bb02
www.GLA5HANDLLOvLÞD|JK.NL
Mirakels feest in de sluis
Kinderen konden op woensdag 24 april tot koning of koningin worden gekroond bij het stadhuis.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
BusYness
Uitneembare bijlage
Koningsspecial
Uitneembare bijlage
vrijmarkt
27 t/m 29 april
leuke artikelen voor
opruimingsprijzen
15%
extra
korting
oranjekoopavond
29 april 18.00-21.00 uur
AuforijschooI
Lekker op weg
Voor Wuddin×veen en omstreken
Lekker op weg naar het
behalen van je rijbewijs
Aantrekkelijke
pakket prijzen
zie de voorwaarden op
onze website
bel ons voor een gratis proefles
T. (065) 112 24 47
E. info@autorijschool-lekkeropweg.nl
I. www.autorijschool-lekkeropweg.nl
2 ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
COOP.NL
De Heester Gouda
Vuurdoornlaan 10
ma t/m do 8-20 | vr 8-21 | za 8-20 uur
EUROPRIJSJES
0.
99
Del Monte
bananen
kilo
van 1.89
Iglo
vissticks
pak 10 stuks
van 2.07
KILO
0.
99
OPENINGSTIJDEN
KRONINGSDAG
geopend van 8-17 uur
Aanbieding op alleen op deze dag
Potgrond
per zak 1.25
3
ZAKKEN
2.
50
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Bovenstaande anbiedingen zijn geldig geldig zijn op vrijdag en zaterdag ( 26 en 27 april. week 18
1.
79
2
MULTIPACKS
Wicky
fruitdrink
alle soorten
2 multipacks à 6 pakjes à 200 ml naar keuze
van 3.62
Unox
stevige soep
alle soorten
2 blikken à 800 ml naar keuze
van 3.68/ 3.78
1.
99
2
BLIKKEN
liter 1.24
kilo
Coop
runderriblappen
van 9.99/ 10.49
5.
99
KILO
Coop
perssinaasappelen
net 2 kilo
van 2.99
2 KILO
1.
69
kilo 0.85
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig t/mzaterdag 27 april 2013. week 17
Elke maand komt er een iemand uit Gouda aan het woord over zijn of haar passie als vrijwilliger.
Deze keer is dat Annemarie Heijnen van de Wereldwinkel Gouda:
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Tot drie weken geleden zag het er nog naar uit
dat de Oranjeboulevard voor het eerst in twin-
tig jaar niet door zou gaan. De regels waaraan
het evenement moet voldoen, worden elk jaar
strenger. Te streng voor de organisatie die uit
alleen vrijwilligers bestaat. Sari Donk, van de
Speelwinkel, is een van de initiatiefneemsters
van de Oranjeboulevard.
Sari Donk: “Elk jaar werden de regels aange-
scherpt. Wij konden lang meeveren, maar op
een gegeven moment is het elastiekje uitgerekt.
Ik ben erg blij dat we er alsnog uit zijn gekomen
met de gemeente.” Door een aantal problemen
bij festivals in Nederland moeten organisaties
van evenementen om veiligheidsredenen nu
aan steeds meer regels voldoen. Zo moeten er
onder andere verkeersregelaars aanwezig zijn
en moet er een evacuatieplan zijn in geval van
calamiteiten. “Ik kan geen blik verkeersrege-
laars opentrekken bij mijn vrijwilligers. En ik
heb geen geld om ze in te huren. Verder is een
gewondennest verplicht waar we gewonden op-
vangen in het geval van een evacuatie. Gelukkig
zet de gemeente nu bevoegde verkeersregelaars
is, is er stadstoezicht en loopt de wijkagent nu
rond dankzij inzet van de gemeente.” De voor-
bereidingen zijn in volle gang. “Doordat we pas
zo kort ervoor weten dat het doorgaat, hebben
we een hoop in te halen. Maar het is geweldig
om te zien met hoeveel enthousiasme iedereen
weer aan het werk is.” In mei gaat de organisa-
tie met de gemeente evalueren en dan kijken ze
of ze er uit komen om de Oranjeboulevard in de
toekomst te kunnen blijven organiseren. “Maar
nu gaan we er vol tegen aan om er weer een
fantastisch feest van te maken. In al die twintig
jaar is er gelukkig nooit iets gebeurd. De sfeer
is altijd gemoedelijk en zit iedereen gebroeder-
lijk bij elkaar. Op Koninginnedag kan altijd
alles wat de rest van het jaar niet altijd kan.”
Door Bonnie van Doorn
Opening Groenhovenbad
De Oranjeboulevard trekt jaarlijks veel bezoekers naar de Raam en Bogen (archieffoto).
Oranjeboulevard
gaat toch door
‘Vrijwilligerswerk: een veilige start’
Openingstijden
gemeente
Verhuizing inboedel stadhuis
“Dat er in Gouda een betaalde kracht bij de
Wereldwinkel zit, is vrij uniek. De meeste
winkels draaien volledig op vrijwilligers. Ook
in Gouda zouden we het niet redden zonder de
inzet van zo’n zestig vrijwilligers.”
Annemarie Heijnen is er een van. Ze is mede-
verantwoordelijk voor de inkoop. “Om de zes
weken gaan we met een aantal inkopers naar
de fairtrade importeurs in Culemborg. Vooraf
maak ik een inventarisatie van wat aangevuld
dient te worden. Wat zijn de trends, wat loopt
goed, wat minder? Doordat ik daarnaast ver-
koopmedewerker ben, zie ik meteen welke
producten aanslaan.”
Nadat ze in de WIA kwam had ze behoefte
een andere invulling te geven aan haar dagen.
Ook om te kijken wat ze weer aankon. “Dan
is vrijwilligerswerk een veilige start.” Haar
moeder was altijd al betrokken bij de Wereld-
winkel in hun woonplaats en sleurde in haar
enthou siasme het hele gezin mee. Dus toen
Annemarie een kraampje van de Wereldwinkel
zag staan is ze er op afgestapt.
“Wat ik mooi vind is dat je een bijdrage levert
die duurzaam is. Omdat de mensen die het
product maken een normale eerlijke prijs voor
hun handel krijgen, kunnen zij een goede toe-
komst opbouwen. Niet alleen voor zichzelf
maar ook voor hun kinderen!” Wat Annemarie
aardig zou vinden is als er iets meer diver siteit
zou komen in de groep vrijwilligers. “Wat
verjonging en wat meer mannen. Nu werken
er vooral veel vrouwen.” Wereldvrouwen, net
zoals Annemarie.
Vrijwilligers InformatiePunt
Gemeente Gouda
Caroline Wammes
vip@gouda.nl
Ook zin in vrijwilligerswerk? Kijk op de
vacaturebank: www.gouda.nl/vip.
De gemeente is op maandag 29 april en dinsdag
30 april (Koninginnedag) gesloten. Dit geldt
voor alle gemeentelijke diensten en gebouwen
en ook voor het UWV Werkbedrijf. Men kan
tijdens deze dagen wel diensten en producten aanvragen via de digitale balie.
Op 30 april ga ik naar buiten en zie de inhuldiging die avond
wel in de herhaling.
Toelichting
Volgende week dinsdag 30 april wordt de hele dag op de tv
uitgezonden over de inhuldiging van Willem-Alexander. Maar
er zijn ook buitenactiviteiten zoals Oranje vrijmarkten.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Rutte heeft gelijk dat Nederlanders meer geld moeten uit-
geven.
Stelling van de Week
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Sportwethouder Marco Kastelein opende vrijdagmiddag 19 april het zwemcomplex Groenhoven-
bad. Kinderen van de Goudse Reddingsbrigade doken puzzelstukjes op die de wethouder op de
kant in elkaar zette. Het hele weekend waren er activiteiten in en om het nieuwe zwembad dat de
drie oude Goudse zwembaden vervangt. Na de officiële opening volgde ‘s avonds de sportverkie-
zing van het jaar 2012. Zaterdag was er een open dag en waren er volop activiteiten voor jong en
oud. Volgend weekend zijn de eerste kwartfinales van de waterpolo playoffs waar GZC DONK het
zal opnemen tegen Brandenburg (foto Wim Pijper).
Het historische stadhuis van Gouda wordt binnenkort weer volop gebruikt. Per 1 mei gaat het
huurcontract in met de nieuwe huurder TeKa Groep, die voor tien jaar de gebruiker wordt van dit
gebouw. Deze week werd alle oude inboedel uit het stadhuis gehaald.
¶QQ§¿¿Q¿¿
¿QQ§¿§g
Vakantiebezorgers
voor de periode juli en augustus
Download het aanmeldformulier:
www.dekrantvangouda.nl
Of haal het formulier af:
Crabethstraat 38-D in Gouda
33,3 % Eens
61,9 % Oneens
4,8 % Geen mening
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
4 ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
GOUDh ìs meer dan een sLad van sLroopwaíels en kazen. Gouda ìs uw woonplaaLs, waarìn uw leven voor
een grooL deel aíspeelL. DìL ìn voorspoed en ìn Legenspoed. De laaLsLe 2 decennìa neìgL Legenspoed de
overhand Le krìjgen ìn Gouda. "een nìeL-ìnLeger sLadsbesLuur laaL alLìjd een ínancìele puìnhoop achLer".
Hìerdoor heeíL de sLad Gouda C ¸/O mìljoen schuld uìLsLaan, buìLensporìg veel voor een sLadje van
71.OOO ìnwoners en daL ìs ìnclusìeí u. HeL sLadsbesLuur roomL gelden aí op doeluìLkerìngen en ìnkomsLen,
dìe bedoelL zìjn voor u oí uw naasLen. voorbeelden zìjn gelden voor WeL MaaLschappelìjke OndersLeun-
ìng ¦WMO, waaronder de Lhuìszorg en de regulìere zorg), huìsvesLìgìng van scholen, lange Lermìjn grooL
onderhoud, eLc, om zo de ínancìele gaLen Le dìchLen. Door nìeuwe gaLen Le creeren blìjíL heL ínancìele
kaarLenhuìs, voor nu, nog even overeìnd.
DìL verklaarL waarom u al jaren een verslechLerìng van uw veìlìgheìd, versoberìng van zorg ¦WMO. regulìere
zorg en Lhuìszorg) en sLeeds maar weer verhogìngen van de gemeenLelìjke belasLìngen ¦zoals OZß, honden-
belasLìng, parkeervergunnìngen en rìoolheíng) heeíL moeLen accepLeren. Toch gaan de regenLen van Pvdh
E vvD gewoon door meL hun hobby's en beLaalL u de rekenìngen.
WìlL u hìer ìeLs Legen doen, dan zìjn wìj op zoek naar u.
SLeun ons. bankrekenìng §216/726¸ L.a.v. TkOTS op Gouda.
Wat bieden wij7
TkOTS Gouda ìs ìn woord en daad Legen achLerkamerLjespolìLìek en vrìendjespolìLìek, vandaar
daL TkOTS Gouda deze "personeelsadverLenLìe" oícìeel, openbaar en LransparanL plaaLsL.
NaasL openheìd en LransparanLìe bìedL TkOTS Gouda u ook een boeìende, aíwìsselende en
Loch ook een veranLwoordelìjke íuncLìe ìn heL harL van de Goudse samenlevìng aan.
U werkL ìn een Leam van enLhousìasLe en gemoLìveerde collegae. De síeer ìs ìníormeel en
collegìaal. Er wordL een groLe maLe van zelísLandìgheìd geboden meL voldoende ruìmLe voor
eìgen ìnìLìaLìeven. Tevens bouwL u mee aan een TkOTS Gouda neLwerk bìnnen de Goudse
samenlevìng. WerkL u mee aan heL Lerug brengen van een ìnLeger sLadsbesLuur en een
bruìsend en ondernemend Gouda.
Enthcusiast7
Wìj nodìgen u van harLe uìL om uw moLìvaLìebrìeí en Cv Le maìlen naar
gouda@LroLsopnederland.com
Wat vragen wij7
· hínìLeìL meL de doelsLellìngen van
TkOTS Gouda i TroLs op Nederland
· Werk- en denknìveau op mìnìmaal
HßO nìveau oí MßO ìn combìnaLìe meL
relevanLe prakLìjkervarìng
· ¦nLegrìLeìL, dìscreLìe en íexìbìlìLeìL
· hnalyLìsch denkvermogen
· kesulLaaL- en doelgerìchL werken
· ßeschìkken over goede conLacLuele
eìgenschappen
· UìLsLekende mondelìnge en schrìíLelìjke
uìLdrukkìngsvaardìgheden.
· PolìLìek en maaLschappelìjk ìnzìchL en
beLrokkenheìd

PDTENTIÉLE CEMEENTEßAAD5LEDEN
FßACTIEDNDEß5TEUNEß5 B CAMPACNEVßI1WILLICEß5
De LandeIijke LckaIe Partij
gcuda@trctscpnederIand.ccm
www.gcuda.trctscpnederIand.ccm
TrctsCcuda
HaarStudio
Denise
@HStudio_Denise
Voor trends, ideeën, tips en nog veel meer!
haarstudiodenise h t di d i
De kapsalon voor het hele gezin!
GENOMINEERD
COIFFURE
AWARD 2013
Stem, maak kans op mooie
prijzen en help ons deze
Award te winnen!
Sms: CA <spatie> 24 naar 4477
www.coiffureaward.nl/stemenwin
en kies foto 24
TeI. 0182 519783
Open avond op dinsdag 14 mei
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
U mag uw sportkleding meenemen !
Open avond op dinsdag 14 mei
Sporten in warmtecabines en ozon.
Uw doel is onze uitdaging!
P
r
o
b
e
e
r
n
u
!!
10 duo behandelingen € 175,-
De goedkoopste in Gouda
Noordkade 56A
2741 EW Waddinxveen
0182-630966
Samsung
Galaxy SII Plus
200 min
1000 MB
Wel zo
rustgevend
Als ondernemer
wil je elke
maand dezelfde
lage prijs
38,-
29,
50
5
FAMILIE
Monique Verdier is gevraagd om in Gouda een
tweede vestiging te openen van Inloophuis
de Gele Linde, een inloophuis voor mensen
met kanker. Om te kunnen starten zijn dertig
vrijwilligers nodig.
Monique Verdier: “Mensen met kanker hebben
behoefte aan lotgenotencontact om ervaringen
uit te wisselen en emoties te delen. Kanker
grijpt enorm in, of je nu genezen bent verklaard
of niet. Zes jaar geleden heeft dat geleid tot de
oprichting van het inloophuis in Boskoop en
dit jaar wordt de tweede vestiging in Gouda
geopend.” Vanuit het Palliatief Netwerk kwam
de vraag of zij wilden uitbreiden naar Gouda,
omdat er echt vraag van patiënten is. Ongeveer
tegelijkertijd kwam Monique Bender met het
idee om lunches voor mensen die leven met
kanker te starten in Gouda. Beide Moniquen
hebben zelf kanker gehad en weten dus precies
hoe het voelt. De Soroptimisten Gouda zagen
wel wat in het initiatief en helpen bij het op-
zetten ervan en steunen ook met financiële
middelen.
Lunch
Het is mogelijk om in het inloophuis in huis-
kamersfeer met lotgenoten te praten, maar als
iemand liever huisbezoek krijgt of wil chatten,
kan dat ook. Ook komen er informatieavonden
en zijn er boeken te leen en maken bezoekers
wandelingen. De maandelijkse lunches zijn al
gestart. Monique Bender vult trots aan: “Met
nauwelijks reclame waren er al een paar be-
zoekers op de eerste twee lunches in maart en
april. We lunchen elke eerste dinsdag van de
maand in Le Patapouf. Aanmelden kan via de
site. Ik word coördinator van het inloophuis in
Gouda, samen met Ineke Borsboom.” Ze zijn in
gesprek over een locatie en verwachten hier in
het najaar mee te kunnen starten. “We kiezen in
Gouda voor een iets bredere insteek dan kanker
alleen: iedereen die lijdt aan een chronische
ziekte en die hieraan zal overlijden is welkom.
Het gaat dan over kanker, hart- en vaatziekten,
COPD, MS en ALS. Lotgenoten, maar ook hun
naasten zijn van harte welkom.” Ze zijn nog op
zoek naar vrijwilligers. Zie voor meer infor-
matie www.de-gele-linde.nl. Aanmelden kan
via degelelinde.gouda@gmail.com.
Monique Verdier (links) en Monique Bender zetten zich in voor een inloophuis voor mensen met
kanker.
aanrechtbladen grafmonumenten wasbakken
vloertegels vensterbanken gevelbekleding
haardplaten urnen tafelbladen vensterbanken
douchebakken dorpels gedenkplaten

www.overkamp-natuursteen.nl
Bezoek ons bedrijf:
Gouderaksedijk 42a
2808 NG Gouda
0182-512601
info@overkamp-natuursteen.nl
Het is goed zo!
Emmen 20-04-2013
Na een actief leven is toch nog onverwachts overleden

Elly Holtman - van Rooyen

maar 68 jaar

Kinderen en Kleinkinderen
Gelegenheid tot afscheid nemen en register tekenen is
donderdag 25 april van 19.30 tot 20.00 uur.
Uitvaartcentrum DLE Oeversebos, Meerdijk 88, 7825 TH Emmen.

Geen bloemen
De crematie zal in besloten kring plaats vinden.
Inloophuis de Gele
Linde van start
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponënten oon! £r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
9\qf\bfeq\il`d\j_fniffd
\ej_fnkl`emXe+,'d
)
N|[verhe|dsstraat !4 º 0000k
0!82 5! 46 83 º over|ampçroep.a|
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
Familieberichten
6
ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
VAN DORP Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig Gratis parkeren.
ßcsbief
Achterham
Fricandeau
Zeeuws spek
kipñIet rcIIade
CriIIwcrst
natureIlkaas
ßcckvIees
ßauwe ham
1UU gram 0.99
Verse vIeeswaren
1UU gram 0.99
ÿøøraæ L|øgerij vøn £argJ
1. ßeste en gcedkccpste sIager van NederIand
2. U bespaart minimaaI £25,- per week cp uw vIees
3. Wij garanderen vers, vriendeIijk en vccrdeIige prcducten
4. knip de fcIder uit en vergeIijk het bij de supermarkt cf sIager
5. Ergens gcedkcper7 Dan krijgt u 50% kcrting cp uw vIees
bij het afgeven van het bcnnetje (excI. acties en recIame]
6. Vink uw artikeI aan en wij maken het in de winkeI direct
vccr u kIaar
$ij< vaar æeer øønbieJingen ag. www.vandcrpsIagerijen.nI
HcIIandse
kipñIet
HeerlIjk mals
Kìlo 5.98
MaIse kip-
ñIetrcIIade
HeerlIjk gekruId
Kìlo 6.98
Verse spareribs
naIurel oI gemarIneerd
Kìlo 5.98
Verse
varkenshaas
Kìlo 9.98
PaardenkcgeI-
biefstuk ßoIermals
kìlo 9.98
ßib-
karbcnade
HeerlIjk mals
Kìlo 4.98
Magere ribIappen
MaIse pepersteak
MaIse kncñccksteak
MaIse kcgeIbiefstuk
MaIse stuk rcsbief
Magere rundergehakt
HaIf cm haIf gehakt
¸OO g. 3.98
¸OO g. 5.98
¸OO g. 5.98
¸OO g. 5.98
¸OO g. 5.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Haasbiefstuk
Hertenbiefstuk
Entreccte steak
ßibeye steak
Kìlo 19.98
Kìlo 15.98
Kìlo 15.98
Kìlo 15.98
Magere fricandeau
MaIse hamIappen
MaIse karbcnade
MaIse vIeeskrabben
Magere spekIappen
MaIse hamschijf
MaIse ñIetrcIIade
MaIse ñIetIapjes
MaIse schcuder-
ñIetrcIIade
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 3.98
Kìlo 4.98
Kìlo 6.98
Kìlo 6.98
Kìlo 5.98
1UU gram
U
MaIse kip shcarma
cf kip gyrcsvIees
HeerlIjk gekruId
Shoarmasaus knoñookpIkanI ñes 1,58
PIIabroodjes 1U sIuks 1,5U
Kìlo
6.98
WeektcpperI
Verse HcIIandse kippenpcten
cf kipkIuifjes
Kìlo 2,98
Kìlo 9.98
Verse varkenshaas
Tip:
Hamburgers
Duitse biefstuk
ßaccnburgers
Cyrcsburgers
Cepaneerde schnitzeIs
Zigeuner schnitzeIs
Ccrdcn ßIeu hamlkaas
kip katenhaasjes
/ sLuks 3.98
/ sLuks 3.98
/ sLuks 3.98
/ sLuks 3.98
/ sLuks 3.98
/ sLuks 3.98
/ sLuks 6.98
/ sLuks 6.98
± 1¸O LoL 2OO gram per sLuk
Dpeningstijden: ma-vr 9.00-18.00, za. 9.00-17.00 uur
Deze recIames zijn vaste Iage prijzenI
ßßÇ schcteI
5 SaIés
5 shaslIcks
5 bbq worsIjes
5 hawaI spIesjes
5 hamburgers
5 junIor spIesjes
ßundercarpaccic
per 1OO gram
1.98
Mager ßundergehakt
Kìlo 3.98
¸/ sLuks 39.98
5peciaIist in ßßÇ'en
Crcctste asscrtiment van NederIand
kcm naar de winkeI en Iaat je verbazenI
MaIse
PaarderibIappen
Kìlo 5.98
Lamsbcutje zcnder been
Lamsracks cf
IamskcteIetjes
Kìlo 9.98
Kìlo 14.98
WeekknaIIer - Weektcpper - WeekknaIIer - Weektcpper - WeekknaIIer - Weektcpper
Vers rundvIees
Vers varkensvIees
Paarden-
wcrst
HeerlIjk vers
pisL. 5.98
2 sL. 9.98
5erveIaat
WijnserveIaat
kipñIet tuinkruiden
kipñIet natureI
ßcerenmetwcrst
ßrccdpakket vccr werk
2 ons nu 1.50
Vers gemaakt, vIug kIaarI
88
88
888
DId Amsterdam kaas
Kìlo 7.98
1cng beIegen kaas
Kìlo 5.98
h t I
2 sL. 88 999.99988
Kìlo Kì o KKKKKK
5.98
CezeIIig met de famiIieI
30 APRIL
GESLOTEN
SHOWROOM: James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda 0182 52 70 89 www.schipperkozijnen.nl
W
E

D
O
E
N

W
A
A
R

W
E

G
O
E
D

I
N

Z
I
J
N
A
L

M
E
E
R

D
A
N

4
0

J
A
A
R
!
5X VOORDEEL
VOOR U!
MEER vrije tijd
MEER comfort
MINDER onderhoud
MINDER energiekosten
EN NÚ MET VERLAAGD
BTW TARIEF!
OPEN DAGEN
SHOWROOM
Donderdag 25 april
en vrijdag 26 april
van 10.00-21.00 uur
zaterdag 27 april
van 10.00-16.00
KIES DUURZAME EN
ONDERHOUDSARME
PRODUCTEN:
KOZIJNEN - RAMEN - DEUREN
SCHUIFPUIEN - DAKKAPELLEN
GEVELBEKLEDINGEN - DAKGOTEN
TERRASOVERKAPPINGEN
LUIFELS - ZONWERINGEN
HORREN - ROLLUIKEN
GRATIS
PLUSPAKKET
- Rechte hoekverbinding
- Houtnerfstructuur
- Ontzorggarantie 15 jaar
met 2-jaarlijkse keuring
INFORMEER
NAAR DE VOORWAARDEN
NOOIT
MEER
SCHILDEREN
De wijkagent en...
Knijpermandje
Tussen Bodegraven en Nieuwerbrug, aan
de splitsing van de Oude Rijn en de Enkele
Wiericke, ligt Fort Wierickerschans. Elke
zondag is er een activiteit te doen. Zo is er
zondag 28 april een Kaasdag en 5 mei wordt
er stil gestaan bij de bevrijding.
Het fort ligt op een mooie plek aan de Oude
Hollandse Waterlinie en is in 1673 in op-
dracht van stadhouder Willem III gebouwd.
Het Fort Wierickerschans is van maandag tot
vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur (en tijdens
de openingstijden van het terras op zondag)
open voor publiek. Bezoek aan het fort kan
op eigen gelegenheid of onder leiding van een
gids. Peter Kraan: “Wij zijn bovendien trots
dat het fort is aangewezen als officiële trouw-
locatie. We hebben voor feesten en partijen een
capaciteit tot maar liefst duizend personen.
Bedrijven maken daarnaast graag gebruik van
het fort voor vergaderingen of evenementen.”
Fort Wierickerschans heeft twee elektronisch
aangedreven boten, waarmee bezoekers lang-
zaam, net als in vroegere tijden, per schip
de Wiericke kunnen afzakken. De Wiericke
is ooit aangelegd voor de afwatering van de
Oude Rijn. Fort Wierickerschans bevindt
zich aan de Zuidzijde 132 in Bodegraven, zie
www.fortwierickerschans.nl.
Tijdens Koninginnedag zijn er bij Flora
Boskoop diverse activiteiten.

Tussen 15.00 en 17.00 uur zal de band
‘Funhouse’ optreden. Zij spelen soul en dance-
classics, aangevuld met hedendaagse swin-
gende songs en Nederlandstalige hits. Vanaf
17.00 uur betreden de mannen van ‘Waterproof
Shampoo’ het podium voor een optreden met
diverse sets tot 20.00 uur. Zij zullen het publiek
vermaken met covers van onder meer Foo figh-
ters, Kane, Robbie Williams, Lenny Kravitz en
ZZ-top. Tussen de bands door draait DJ King
de sets aan elkaar. Voor de kinderen zijn er
springkussens, wordt er geschminkt en zijn er
poffertjes en suikerspinnen. De deur is open
vanaf 14.00 uur. Roos eten & drinken is al vanaf
10.00 uur ‘s ochtends open. Flora Boskoop
is gevestigd aan Parklaan 4 in Boskoop. Er is
gratis parkeergelegenheid. Meer informatie via
www.floraboskoop.nl of (0172) 766 047.
Volgens oude traditie wordt er een Konings-
linde geplant ter ere van een nieuwe koning
of koningin. De gemeente Bodegraven-
Reeuwijk houdt deze traditie in stand door op
woensdag 24 april op een aantal plekken een
Koningslinde te planten, voor de inhuldiging
van kroonprins Willem-Alexander.
De gemeente biedt de bomen aan en zorgt voor
de organisatie. Na overleg met de dorps- en
wijkteams van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk zijn de definitieve locaties bekend:
Bodegraven-Noord, Bodegraven-Zuid, Drie-
bruggen, Nieuwerbrug, De Meije, Reeuwijk-
Brug-Oost, Reeuwijk-Brug-West, Reeuwijk-
Dorp en Waarder. In een later stadium zullen
ook bordjes worden geplaatst bij de Koningslin-
des. Het planten wordt op de meeste plekken
gedaan met leerlingen van nabij gelegen basis-
scholen. Wethouder Wendy Verkleij: “Hiermee
heten we samen met de kinderen de aanstaande
Koning Willem-Alexander van harte welkom.
Wij wensen hem veel succes met het koning-
schap.”
Voor fietsers en voetgangers is het bij drukte
lastig om veilig over te steken bij de T-kruising
Bodegraafsestraatweg-Thorbeckelaan. Regel-
matig zijn er ongevallen. De gemeente Gouda
heeft dan ook besloten om deze T-kruising om
te bouwen tot een rotonde. De Thorbeckelaan
en de Bodegraafsestraat zijn tijdens de werk-
zaamhedenvolledig afgesloten voor door-
gaand verkeer. Het werk is afgelopen maan-
dag begonnen en duurt tot en met 31 juli 2013.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het
ophogen van de Bodegraafsestraatweg tussen
de Thorbeckelaan en de inrit van het parkeer-
terrein van het appartementencomplex op de
hoek Bodegraafsestraatweg-Burgemeester van
Reenensingel en het maken van een een voet-
pad langs het fietspad aan de oostzijde van de
Bodegraafsestraatweg tussen de Thorbeckelaan
en de ingang van sportcomplex Olympia. Voor
bestemmingsverkeer zijn de sportvelden van
GC FC Olympia aan de Bodegraafsestraatweg
en het Coornhert Gymnasium aan het Jan van
Renesseplein nog wel bereikbaar. Kinderdag-
verblijf De Harlekijn is tijdens de uitvoering
alleen te voet en per fiets bereikbaar vanaf de
kant van de Willem de Zwijgersingel en de
Ruys Beerenbroucklaan.
Op basisschool De Regenboog uit Waddinx-
veen zijn de voorbereidingen voor de Konings-
spelen in volle gang. Een groep ouders van
de oudervereniging en leerkrachten zorgen
ervoor dat de kinderen op vrijdag 26 april
een gezellige dag hebben met ouderwetse en
moderne spelletjes.
Om alvast in de stemming te komen hebben
dames van het handwerkcafé kronen gemaakt
voor de kleuters om mee te spelen in de pop-
penhoek. Aan de koningsmantel wordt nog
flink gewerkt, zodat die ook op tijd klaar is
voor het feest. Na het Konings ontbijt zullen
de kinderen in een grote oranje lawaaioptocht
naar de locatie van de spelletjes lopen. Op de
pleinen van de locatie aan de Peter Zuidlaan en
aan de Jacob Catslaan gaan de kinderen onder
meer blik gooien, zaklopen en ring werpen. De
ochtend wordt afgesloten met pannenkoeken
eten.
Het fort ligt op een mooie plek aan de Oude Hollandse Waterlinie.
Koninginnedag bij Flora Boskoop
Koningslinde voor troonswisseling
Nieuwe rotonde
Thorbeckelaan
Oranjeconcert
De Gouwestem
Koningsspelen bij de Regenboog
Activiteiten Fort
Wierickerschans
REGIO 7
Onder de flat ligt een knijpermandje op de
parkeerplaats. Knijpers liggen er weg gespat
omheen. Kan gebeuren. Pas boven in een
flatwoning wordt duidelijk dat het mandje
ook het slachtoffer is van huiselijk geweld,
waarover collega Erwin net gebeld is. Een
panieke rig telefoontje van een vrouw, die al
langer problemen heeft met haar puberende
zoon. Voor ons een bekend adres. Ontdaan
doet de vrouw open. Wanhopige blik. In de
hal liggen de sporen van geweld in stukken
op de vloer. Glasscherven van een kapotte
spiegel, omver getrokken huisraad en
vernielde kleding. In de slaapkamer ligt de
strijkplank omver. Dan leg ik de link. “Bent
u een knijper mandje kwijt?” De vrouw kijkt
zoekend rond en bevestigt mijn vraag. “Het
ligt beneden op straat.” Zoonlief heeft zich
opgesloten op zijn slaapkamer. Deur op slot.
Erwin en ik overleggen even. Op grond van
het protocol huiselijk geweld pakken wij door.
De voorgeschiedenis in combinatie met het
actuele geweld is genoeg om strafrechtelijk
verder te gaan. Ook al zou de moeder afzien
van aangifte. Erwin schiet wat foto’s van de
aangetroffen situatie. Zegt meer dan honderd
woorden in een proces-verbaal. Dan zoonlief.
Wat te doen als hij uit zijn kamer weigert te
komen? Deur met grof geweld eruit? Over
het balkon? Eerst maar eens praten. Gelukkig
reageert hij en opent hij op mijn verzoek de
slaap kamerdeur. We houden het kort. “Je bent
aangehouden voor huiselijk geweld”, vertelt
Erwin hem. “Je gaat mee naar het politie-
bureau, daar praten we verder.” Zoonlief pro-
beert nog wat tijd te rekken, maar dan zijn we
er klaar mee. Erwin klikt de handboeien om
zijn polsen en verlaten wij de woning. Buiten
een proces-verbaal krijgt de zoon een huis-
verbod van tien dagen opgelegd. Hulpver-
leners gaan gelijk tijdig aan de slag om aan
de relatie tussen moeder en zoon te werken.
Wij hebben in ieder geval een grens gesteld.
Geweld wordt niet ge accepteerd!
Door Gerard Hazebroek
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygiëne · gebitsprothese · implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 · Tel. 0172-611 799 · www.bodegravenmondzorg.nl
E|ke zaterdag
GRATIS TUINADVIES
Meer |nformat|e? Be| 0182-502692
of k|jk op www.tu|nverzorg|ngdemo|en.n|
E|ke zaterdag |s er een |n|oopspreekuur van 11.00 tot 13.00 uur
op ons e|gen terre|n voor a| uw vragen over de tu|n.
Vakant|e |n e|gen tu|n? Nu p|annen makenI
tuinadvies · aanIeg · ontwerp · onderhoud · renovatie
Chr. Waddinxveens Mannenkoor ‘De Gouwe-
stem’ organiseert op zaterdag 27 april een
Oranjeconcert in de Bethelkerk in Waddinx-
veen. Het wordt een concert op de toekom-
stige ‘Koningsdag’ met het 185 leden tellende
CWM ‘De Gouwestem’ en hun mannenensem-
ble ‘The Martin Mans Formation’ met hun
dirigent Martin Mans.
Instrumentaal zal worden meegewerkt door de
jonge pianist en orgelspeler Mark Brandwijk,
en trompettiste Jantine Kalkman. Het Oranje-
concert in de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan 1
in Waddinxveen begint om 20.00 uur. De
deuren van de Bethelkerk zijn open om 19.15
uur, maar vol is vol. De toegangsprijs aan de
kerk is tien euro, in voorverkoop acht euro en
voor kinderen tot veertien jaar vier euro. Na af-
loop is er voor iedereen gratis een Oranjebitter-
tje of frisdrank. Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij kantoorboekhandel Sonneveld,
Kon. Wilhelminaplein 5 in Waddinxveen en
online op www.degouwestem.nl.
De band ‘Waterproof Shampoo’.
8
Mozaïek Wonen - Bachstraat 1 - 2807 HZ Gouda
E. communicatie@mozaiekwonen.nl
I. www.mozaiekwonen.nl
Huurverhoging per 1 juli 2013
Geen 4% maar 3,5% huurverhoging voor huurder met smalle beurs
Krant
DE
VAN
Mozaïek
Vanaf nu heeft u de mogelijkheid om onze woonpagina’s in de Krant van Gouda thuis in
uw mailbox te ontvangen. De pagina’s zijn al te downloaden op onze website. Maar als
nieuwe service aan bewoners – en andere geïnteresseerden – kunnen we u het woon-
nieuws voortaan ook e-mailen. Zo bent u altijd up-to-date met het reilen en zeilen van
Mozaïek Wonen. Aanmelden is eenvoudig. Ga naar onze website en klik op ‘aanmeldfor-
mulier diginieuws’. De rest wijst zichzelf.
Diginieuws, de nieuwe service van Mozaïek Wonen
De jaarlijkse huurverhoging voor de huur-
ders van Mozaïek Wonen staat voor de
deur. Alle bewoners hebben inmiddels een
brief in de bus gekregen waarin de nieuwe
huurprijs staat die vanaf 1 juli geldt.
Op grond van een recente wetswijziging mo-
gen verhuurders de huurprijzen verhogen
afhankelijk van het inkomen van de huurder.
In de afgelopen jaren was de huurverhoging
vaak gelijk aan het inflatiepercentage. In de
jaren 90 lag de huurverhoging nog fors bo-
ven het inflatiepercentage. Mozaïek Wonen
heeft besloten gebruik te maken van de wet-
telijke mogelijkheid om een inkomensafhan-
kelijke huurverhoging door te rekenen.
De redenen waarom Mozaïek Wonen gebruik
maakt van de inkomensafhankelijke huur-
verhoging zijn:
• Mozaïek Wonen heeft de opbrengst van
de extra huurverhoging nodig om de
verhuurdersheffing van het Kabinet
Rutte II te kunnen betalen. Ook vindt
Mozaïek Wonen het belangrijk om te
kunnen blijven investeren in de kwaliteit
van haar woningen. Dat kunnen we
blijven doen, als we deze huurverhoging
doorvoeren.
• Om de doorstroming te bevorderen van
de huurders met een hoger inkomen
zodat de sociale huurwoningen waarin
zij nu wonen, vrij komen voor de
woningzoekenden met lage inkomens.
Huurverhoging
Voor huurders met een huishoudinkomen
in 2011 tot maximaal € 33.614,-, matigt
Mozaïek Wonen de huurverhoging. Deze
huurders krijgen per 1 juli 2013 geen 4%
maar 3,5% huurverhoging. Dat is bovenop
de 2,5% inflatie een extra huurverhoging
van 1% in plaats van de 1,5% die de nieu-
we wet toelaat. Voor de huurders met een
huishoudinkomen in 2011 tussen € 33.614,-
en € 43.000,- berekent Mozaïek Wonen in
totaal 4,5% huurverhoging. En voor huur-
ders met een huishoudinkomen boven
€ 43.000,- is dat 6,5 %. Wat de huurver-
hoging voor iedere huurder individueel
betekent staat in de brief die de huurder
inmiddels heeft ontvangen.
Op de website van Mozaïek Wonen,
www.mozaiekwonen.nl bij Nieuws en
Veelgestelde vragen, leest u meer over de
inkomensafhankelijke huurverhoging.
Zeer comfortabel driekamerappartement aan de Olivier van Noortlaan 33, in de wijk
Bloemendaal in Gouda. Het appartement bevindt zich op de derde verdieping (1e woon-
laag), lift is aanwezig; woonoppervlakte van circa 100m2; met gebruik van groot dak-
terras, gezamenlijke ruimte en ondergrondse parkeergarage. Doelgroep: senioren van-
af 50 jaar. Huurprijs € 817,54 per maand, inclusief servicekosten. Om in aanmerking
te komen voor deze woning vraagt Mozaïek Wonen een minimum verzamelinkomen
van € 34.229 per jaar. Informa-
tie over het appartementencom-
plex en de woonvorm zie www.
groepswonen-ouderen-gouda.nl.

Kijk voor meer woningen van
Mozaïek Wonen die per direct
te huur zijn op de website
www.mozaiekwonen.nl/te koop
te huur/per direct te huur.
Per direct te huur,
Olivier van Noortlaan 33 in Gouda
Het kantoor van Mozaïek Wonen is gesloten op:
maandag 29 en dinsdag 30 april Koninginnedag, donderdag 9 mei Hemelvaartsdag en
vrijdag 10 mei en maandag 20 mei 2e Pinksterdag.
Voor dringende vragen en technische verzoeken blijft Mozaïek Wonen natuurlijk
bereikbaar via het telefoonnummer: (0182) 69 29 69.
Openingstijden rond feestdagen
Op loopafstand van het station. Verwachte huurperiode: tot februari 2014 (i.v.m. sloop)
Huurprijzen vanaf € 240,- per maand.
Informatie: info@alvast.nl, telefoon (010) 43 69 111
Tijdelijk in verhuur,
Appartementen Schoutendreef in Bodegraven
De Woonwijzer is hét naslagwerk voor
de huurders van Mozaïek Wonen. Hierin
staan de rechten en plichten van onze be-
woners overzichtelijk beschreven.
Elke drie jaar brengt Mozaïek Wonen een
geactualiseerde editie van de Woonwij-
zer uit. Hiermee komt de vorige versie te
vervallen. U kunt de nieuwe Woonwijzer
inkijken op www.mozaiekwonen.nl. Wilt
u de Woonwijzer thuis ontvangen? Stuur
dan een mailtje met uw adresgegevens
naar info@mozaiekwonen.nl.
De nieuwe Woonwijzer is er weer!
9 Krant
DE
VAN
Mozaïek
In 1978 verhuisde mevrouw Keizer (84!)
naar Gouda, naar de Ridder van Catsweg
om precies te zijn. En daar heeft ze tot op
de dag van vandaag geen moment spijt
van gehad: “Het is hier heerlijk wonen, ik
hou van deze stad, van deze buurt en van
mijn huisje. Ik heb me voorgenomen om
hier honderd te worden.”
In de 35 jaar dat mevrouw Keizer aan de
Ridder van Catsweg woont heeft ze wel
de nodige verbouwingen meegemaakt:
“Eerst gingen ze deze flats aanpassen voor
55-plussers. Drempels weg, automatische
deuren, dat soort dingen. Toen gingen ze de
entrees van alle flats uitbouwen. Best wel
fraai gedaan trouwens. Tussendoor heb ik
wel vijf keer steigers voor mijn raam gehad
voor het buitenschilderwerk. Dat schijnen
ze elke 7 jaar uit te voeren. O ja, een jaar of
zeven geleden zijn alle badkamers en toi-
letten in de flat vernieuwd. En nu, als klap
op de vuurpijl, zijn ze alle keukens in de
flat aan het vervangen en we krijgen ook
onze eigen cv-ketel.” Mozaïek Wonen gaat
alle 276 huurwoningen aan de Ridder van
Catsweg voorzien van een eigen cv-instal-
latie. Deze wordt in de keuken geplaatst,
netjes weggewerkt in een keukenkastje.
Die keuken wordt trouwens ook meteen
vernieuwd. Dat brengt vanzelfsprekend de
nodige overlast voor de bewoners met zich
mee. Mevrouw Keizer had de ‘pech’ dat ze
als proefwoning fungeerde voor de rest van
de flat. Dan duurt zo’n verbouwing altijd
wat langer. “Laat ze nou net tijdens de
vorstperiode van eind maart bij mij aan de
slag gaan. Wat een pech. Het was ijskoud
hier binnen. Want er lopen toch de hele dag
werklui in en uit. Keurig nette gasten trou-
wens, harde werkers, geen kwaad woord
daarover. Maar ze beginnen wel vroeg hoor,
om half acht stonden ze elke ochtend voor
de deur. Dus ik moest er om half zeven al
uit.” Gelukkig, de winter is voorbij en het
werk bij mevrouw Keizer is gedaan. Vak-
werk! Het hele huis is trouwens tot in de
puntjes verzorgd. Alles glimt en blinkt en
de nieuwe keuken maakt het helemaal af.
(vak)werk in uitvoering
Op woensdag 3 april is Wim Groenendijk
geridderd in de Orde van Oranje Nassau.
Hij kreeg de Orde opgespeld door burge-
meester Van der Kamp van Bodegraven-
Reeuwijk. De burgemeester prees hem
voor al zijn vrijwilligersactiviteiten in de
afgelopen 40 jaar. Wim Groenendijk is on-
der andere actief geweest als secretaris
van Huurdersvereniging Bodegraven.
Na 18 jaar heeft hij nu afscheid genomen.
Als blijk van grote waardering voor zijn
inzet kreeg hij het “Bronzen beeldje” van
Mozaïek Wonen. Wim Groenendijk is vanaf
de oprichting in 1994 werkzaam geweest
als secretaris. Hij was een belangrijke over-
legpartner voor Mozaïek Wonen en haar
rechtsvoorgangers. Wim blijft nog wel ac-
tief als lid van de bewonerscommissie.
Wim Groenendijk geridderd
Wim Groenendijk (links) kreeg als blijk van grote
waardering het “Bronzen beeldje” van Mozaïek
Wonen, uit handen van Henk Brückmann.
Hier komt één van de 276 nieuwe keukens in een atwoning aan de Ridder van Catsweg in Gouda.
Kijk voor het actuele aanbod
van huurwoningen op:
www.woningnet.nl
Op het Olympiadeplein in de wijk Oud Go-
verwelle in Gouda gaat Mozaïek Wonen
een nieuw gebouw realiseren waarin wo-
nen en zorg op een mooie manier worden
gecombineerd. In de nieuwbouw komen
34 zorgwoningen en 20 sociale huurwonin-
gen. Nu de handtekeningen zijn gezet door
zorgorganisatie Vierstroom, aannemer
Frans Vink & Zonen en gemeente Gouda,
kan de bouw beginnen. Het is de planning
dat half mei de 1e paal wordt geslagen.
Ter voorbereiding is op de nieuwbouwloca-
tie een aantal bedrijfspanden gesloopt en
is de grond van gemeente Gouda verkocht
aan Mozaïek Wonen. Het nieuwe gebouw
bestaat uit negen verdiepingen met op de
eerste vier verdiepingen de 34 zorgwonin-
gen en vanaf de vijfde verdieping de 20
huurwoningen. Vierstroom gaat de zorg-
woningen inzetten voor mensen die veel
zorg nodig hebben. Mozaïek Wonen gaat
de huurwoningen verhuren voor een be-
taalbare huurprijs. Verder komt op de be-
gane grond een praktijk voor fysiotherapie,
een kapsalon en komt er ook een ontmoe-
tingsruimte. Mozaïek Wonen adviseert wo-
ningzoekenden die geïnteresseerd zijn in
een woning om het woningaanbod op de
website www.woningnet.nl in de gaten te
houden. Mensen die meer willen weten over
de zorgwoningen kunnen contact opnemen
met Vierstroom Vastgoed via telefoonnum-
mer (0182) 540 174. Het nieuwe gebouw
aan het Olympiadeplein is onderdeel van de
wijkontwikkeling Gouda Oost. De gemeente
Gouda en de woningcorporaties Mozaïek
Wonen en Woonpartners Midden-Holland
werken intensief samen aan verbeteringen
in deze wijk.
Wonen en zorg gecombineerd in
Oud Goverwelle
Artist Impression van een nieuw te realiseren gebouw waarin wonen en zorg mooi worden gecombineerd.
Op onze website www.mozaiekwonen.nl kunt u, als huurder van Mozaïek
Wonen, uw reparatieverzoek 24 uur per dag melden via het reparatieformu-
lier. U kunt dan meteen aangeven op welke dag en welk tijdstip de reparatie
het beste uitkomt.
Reparatieverzoek
10 ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
ANTWERPSEWEG 9 GOUDA 0182-692111 WWW.BEVE-MEUBEL.NL
O P M A A T . . .
Puur en naturel wonen
Zitgemak waar u altijd op kunt rekenen
Een f raaie eyecatcher
Met de hele fami l ie heerl ij k relaxen
Comfor t en klasse
Smaakvol design
Voor i nter ieurs met grandeur
Interieuradvies
Landelijk
Relax
Romantiek
Stij lvol
Klassieker
Huisvriend
Chique
100% garantie en service
CBW–erkend
Eigen bezorgservice
Gratis parkeren voor de deur
Retourservice oude meubelen
Interieuradvies op maat
Kwaliteitsmeubelen
W A A R O M
Bévé
In
terieu
r
S
T
Y
L
I S
T
E
N
S E D E R T
1
9
7
8
Vorstelijk zitten
Dromen worden werkel ijkheid
BIJ BEVE ‘ZIT’ JE

Goed
1495,-
1799,-
2150,-
2150,-
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
1095,-
1995,-
1
9
9
5
,-
vanaf
vanaf
vanaf
1
7
9
9
,-
v
a
n
a
f
N
i eu
w
in
d
e
co
llectie
U ziet hier slechts een greep uit de col lectie.
Kom gezel l ig naar de showroom, want
Kwal iteit van
Hol landse bodem!
Het ‘Nieuwe winkelen’ van onderaf ingevoerd
Eigenaar Harry Trel van Blokzijl Herenmode aan de Lange Tiendeweg, toont de sticker met de QR-code: www.welkomingouda.nl, waarvan het de bedoeling is dat zoveel mogelijk winkeliers de sticker
op de winkelruit plakken. Winkeliers kunnen de sticker bij de SOG afhalen. Meer informatie via info@ondernemersgouda.nl.
www.busyness.nl Jaargang 8 Nummer 4 25 april 2013
In het Best Western City Hotel aan het
Bolwerk in Gouda vond dinsdag 16 april een
bijeenkomst plaats voor winkeliers. Onder-
werp was onder andere het Nieuwe Winkelen.
Onder nemers werden bijgepraat hoe ze méér
gebruik kunnen maken van social media,
QR-codes en internet, om zo beter in te spelen
op het veranderde koopgedrag van consu-
menten.
Uiteraard is het ‘Nieuwe Winkelen’ in verschil-
lende grote bedrijven al veel verder ontwik-
keld. Zo kunnen via RFID (Radio Frequentie
Iden tification) klanttevredenheid en voorraad-
beheer worden bijgehouden, worden via zo-
genoemde wearables mode en elektronica met
elkaar verbonden en kunnen consumenten op
hun iPhone met speciale programma’s een
zogenoemde toegevoegde realiteit (dat wil
zeggen een extra levendigheid) in winkelcentra
of winkelgebieden krijgen. “Dit alles is echter
op dit moment voor de meeste ondernemers
in de detailhandel toekomstmuziek en er is
binnen de organisatie nu gekozen om in Gouda
dat ‘ Nieuwe Winkelen’ van onder af aan in te
voeren”, zo zegt de SOG. Eerder werden in op-
dracht van de SOG, de organisatie van onder-
nemers in de binnenstad, diverse bestaande
websites aan elkaar gekoppeld, zodat bezoekers
van Gouda een goed beeld krijgen van onder
meer de mogelijkheden tot uitgaan en winkelen.
Zo is onder andere www.welkomingouda.nl
via twee tussenpagina’s van respectievelijk
winkelen en uitgaan gekoppeld aan www.
vindingouda.nl. En heeft eindelijk ook de kaas-
markt in Gouda een eigen website gekregen met
www.goudakaasmarkt.nl. Rabobank Gouwe-
streek presenteerde die avond een eigen koop-
stroomonderzoek. De avond werd geopend
door Nico Voogt, kringvoorzitter Midden-
Holland van de Kamer van Koophandel, werd
georganiseerd door de SOG, de Rabobank en
de Kamer van Koophandel en mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Gouda. De avond
werd door circa honderd deelnemers bezocht.
Onder hen vooral winkeliers, exploitanten van
horecazaken en diverse belangstellende raads-
leden.
Administratiekantoor
Bron & Van Vliet
www.bron-·an·liet.nl
L: inío¸bron-·an·liet.nl
1: 0182-6¯9811
Jeroen Zeegers info@onderhoudsbedrijfzeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedrijfzeegers.nl
i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s . . .
t
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl
t
n o t a r i s k a n t o o r
Advertentie 2
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. overdag
Tel. `s avonds
E-mail
MAAK GEBRUIK VAN DEZE WAARDECHEQUE T.W.V. 250!
WILT U EEN GRATIS WAARDEBEPALING?
Opsturen aan ERA DE KONING Makelaardij, Antwoordnummer 64, 3440 VB Woerden
179.500 k.k. Vraagprijs
Goed onderhouden ruime eengezinswoning gelegen
in de zeer rustige en kindvriendelijke woonwijk
`Achterwillens´. De woning beschikt over een ruime
woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers en
mogelijkheid voor 4e slaapkamer op zolder, parkeer-
plaats op eigen terrein en een heerlijk diepe achtertuin.
Gouda, Ingelandslag 4
T
:

0
1
8
2
-
5
9
0
9
0
0
195.000 k.k. Vraagprijs
Moderne tussenwoning met een riante woon-
kamer, moderne keukeninrichting, badkamer en een
separaat 2e toiletruimte. De zolder beschikt over
een woningbreed dakkapel waardoor er veel extra
ruimte is ontstaan. Achtertuin (Z) voorzien van sier-
bestrating, vrijstaande houten schuur en achterom.
Gouda, Componistenlaan 142
T
:

0
1
8
2
-
5
9
0
9
0
0
205.000 k.k. Vraagprijs
Lichte en leuke eengezinswoning voorzien van
tenminste 4 slaapkamers met tuin op het zuid-
oosten. Gelegen aan rand van de levendige wijk
"Zuidplas¨ nabij idyllisch landelijke wegen. Aan voor-
zijde vrij zicht op centrale groenstrook met bomen en
gezellige kinderspeelplaats.
Waddinxveen, Otto-erf 20
T
:

0
1
8
2
-
6
1
1
1
1
1
142.500 k.k. Vraagprijs
Zoekt u RUIMTE en wilt u zelf uw afwerkingsniveau
kunnen bepalen dan treft u hier een 5-kamer hoek-
maisonnette aan op de 1e en 2e verdieping van klein-
schalig appartementengebouw met een woonopp. van
ca. 100m2!. Eigen tuin met stenen berging.
Waddinxveen, Burgemeester Trooststraat 21
T
:

0
1
8
2
-
6
1
1
1
1
1
298.000 k.k. Vraagprijs
In een landelijke omgeving gelegen 2-onder-1 kap
woning welke grondig is gerenoveerd en tevens vakkun-
dig is verbouwd. De woning beschikt o.a. over sfeervolle
woonkamer, zeer royale woonkeuken, ook bevinden zich
op de begane grond een wasruimte en badkamer en op
de verdieping 4 ruime slaapkamers.
Reeuwijk, Zijdeweg 53
T
:

0
1
8
2
-
5
9
0
9
0
0
199.000 k.k. Vraagprijs
Tussenwoning gelegen in een groene woonwijk
nabij diverse voorzieningen. De woning beschikt over
een lichte woonkamer, half open keuken, 4 slaap-
kamers en een badkamer. De achtertuin (O) met stenen
berging, sierbestrating, groenborders, vijver en
achterom is zo´n 10m diep en bijna 5,5m breed.
Driebruggen, Sierkersstraat 11
T
:

0
3
4
8
-
4
8
8
0
0
0
175.000 k.k. Vraagprijs
Ideale gezinswoning! Vrij en rustig gelegen, met voor-
en achtertuin en stenen berging. Aan de voorzijde
heeft u uitzicht over een groenstrook en ook aan de
achterzijde biedt de woning veel privacy. De woning
beschikt over een doorzonwoonkamer, open keuken
en 4 slaapkamers op de verdiepingen.
Driebruggen, Lindenlaan 12
T
:

0
3
4
8
-
4
8
8
0
0
0
Vraagprijs 200.000 k.k.
Gezellige tussenwoning met 4 slaapkamers, voor-
tuin en achtertuin op het noorden! Deze woning is in
een rustige straat gelegen en beschikt o.a. over een
woonkamer met houtkachel, dichte keuken, 4 slaap-
kamers, vernieuwde badkamer (2012) en ruime zol-
derverdieping. Garagebox separaat te koop.
Waarder, Pr. Willem Alexanderstraat 37
T
:

0
3
4
8
-
4
8
8
0
0
0
159.000 k.k. Vraagprijs
In de dorpskern van Waarder gelegen, goed onder-
houden hoekwoning met zonnige voortuin en sepa-
rate stenen berging. De woning is ruim van opzet met
een lichte woonverdieping met keuken, zitgedeelte en
verdieping met 2 slaapkamers. Deze woning is beslist
een bezichtiging waard.
Waarder, Koningin Julianahof 9
T
:

0
3
4
8
-
4
8
8
0
0
0
Vraagprijs 189.000 k.k.
Verrassend ruime eengezinswoning met diepe achter-
tuin (Westen). Deze speels ingedeelde woning is voor-
zien van royale woonkamer met tuingerichte woon-
keuken, daarnaast heeft de eigenaar in 2012 ook
aan de achterzijde een dakkapel laten plaatsen waar-
door er thans 5 royale slaapkamers aanwezig zijn.
Gouda, Plataanstraat 18
T
:

0
1
8
2
-
5
9
0
9
0
0
Kijk voor ons vorstelijke woningaanbod op www.dekoningwonen.nl
Woondromen waarmaken
Alphen a/d Rijn
De Meern
Gouda
Houten
Nieuwkoop
Waddinxveen
Woerden
DE KONI NG
MAKELAARDI J
Woerden
Haven 6, 3441 AS
Tel: 0348-488000
woerden@dekoningwonen.nl
Gouda
Keerkring 7, 2801 DG
Tel: 0182-590900
gouda@dekoningwonen.nl
Waddinxveen
Bezoekadres op afspraak
Kerkweg-Oost 159, 2741 HC
Tel: 0182-611111
waddinxveen@dekoningwonen.nl
Vorstelijk wonen
DE KONI NG
MAKELAARDI J
Bekroont u uw
zoektocht met een
Koningswoning?
Bouwen & wonen 3
Prijsvraag boek ‘Stad
van de Gouwenaars’
BusYness is een maandelijkse bijlage bij de Krant van Gouda. BusYness verschijnt twaalf keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind mei 2013.
De Historische Verenging geeft het boek ‘Stad
van de Gouwenaars’ uit. Op 17 april is deel
twee van het boek door voorzitter Gerard van
Ham overhandigd aan burgemeester Schoen-
maker.
Ter gelegenheid hiervan stond in de Krant van
Gouda van 11 april een lezersactie; waar be-
vindt zich het op de foto gezette gevelornament
zich bevindt. Het juiste antwoord was: in de
Constantijn Huijgensstraat in Korte Akkeren.
Uit de inzendingen is F. van Duuren als win-
naar getrokken. De fotograaf van ‘Stad van
de Gouwenaars’, Nico J. Boerboom, heeft het
boek overhandigd aan Van Duuren. De Histo-
rische Vereniging heeft nog een tweede boek
beschikbaar gesteld voor de winnaar van een
zoekplaatje. In welk wijk en straat staat deze
boom? (Zie de inzet hierboven.) Een tip: de
wijken waar de boom kan staan zijn Nieuwe
Park, Kort Haarlem en de Kadenbuurt. Mail
het antwoord vóór 30 april naar info@dekrant-
vangouda.nl. Onder de goede inzendingen
wordt weer deel twee van het boek verloot. De
prijswinnaar krijgt bericht. Het boek ‘Stad van
de Gouwenaars’ is voor 25 euro te koop in alle
Goudse boekhandels.
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 · 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 · M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl · www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Werkt u graag een handje mee... vraag eens naar de mogelijkheden
houd
BTW-tarief
arbeidsloon per
1 maart slechts
6%
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Noordeinde 59, 2742 AB Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
Open Dagen in de showroom van
Schipper Kozijnen
Schipper Kozijnen houdt op donderdag 25 en
vrijdag 26 april van 10.00 tot 21.00 uur en

zaterdag 27 april van 10.00 tot 16.00 uur open
dagen in de showroom aan de James Watt-
straat 5 (Gouwestroom) in Gouda.
“Wie kiest voor duurzame en onderhoudsarme
aluminium of kunststof kozijnen, tuindeuren,
schuifpui of dakkapel hoeft nooit meer te schil-
deren. Ook gevelbekleding, dakgoten en over-
stekken zijn tegenwoordig in hoogwaardig en
mooi kunststof uit te voeren”, aldus het bedrijf.
Bezoekers zijn ook welkom om kunst te komen
kijken, want in de showroom hangt de foto-
expositie van Casper en Lea Cammeraat (vader
en dochter). Schipper Kozijnen attendeert be-
langstellenden op het speciale Pluspakket dat
bestaat de rechte hoekverbindingen in de kozij-
nen en de afwerking van de kozijnen met een
houtnerfstructuur. “Hiermee is het uiterlijk van
een kunststof kozijn niet meer te onderscheiden
van hout. Het derde pluspunt is de vijftien-
jarige ontzorggarantie met tweejaarlijkse
keuring en preventief onderhoud.” Zie ook
www.schipperkozijnen.nl.
Afsluiting
Kleiwegstraat
Nico J. Boerboom (links) en F. van Duuren.
BOUWEN WONEN &
Rioolwerkzaamheden binnenstad
Op diverse plekken in de Goudse binnenstad wordt het riool vervangen door moderner materiaal.
Als opslag voor de nieuwe rioolbuizen is bij de Hoge Gouwe heel handig voor het water in de
gracht gekozen.
TE HUUR
Wilde Wingerdlaan 119 te Gouda
Len net 1 kamer appartement, gelegen
op de 2e verdieping van een rnstig
gelegen complex in de Gewilde
woonwijk 8loemendaal.
Het appartement is voorzien van een
zonnig balkon, vrij nitzicht en een
8erging in de onderbonw.
Huurprijs:
c 383,- excl service en stookkosten.

Huren?
8el met Nationaal Grondbezit 8.v.
1el: 010 - 242 61 00.
Nationaal Grondbezit B.V.
Lichtenanerlaan 32
3062 VL kotterdam
010 - 242 61 00
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
Schipper Kozijnen attendeert belangstellen-
den op het speciale Pluspakket dat bestaat de
rechte hoekverbindingen in de kozijnen en de
afwerking van de kozijnen met een houtnerf-
structuur.
Afgelopen maandag is gestart met de werk-
zaamheden ter hoogte van de zakpaal aan het
einde van de Kleiwegstraat. De Kleiwegstraat is
daardoor afgesloten voor doorgaand verkeer.
Bij het werk is geconstateerd dat meerdere
kabels en buizen in een slechte staat verkeren
en moeten worden vervangen. Dit heeft tot-
gevolg dat de Kleiwegstraat tot en met vrijdag
26 april blijft afgesloten.
Advertentie 4
6 voor 0,99
Perkgoed in
verschillende soorten.
O.a. Petunia, Lobelia,
vlijtige lies en ijsbloem.
Tray van 6 stuks van 1,79 voor 0,99
A.S. ZONDAG OPEN
10.00 TOT 17.00 UUR
KONINGINNEDAG OPEN
12.00 TOT 17.00 UUR
A.S. MAANDAG OPEN
10.00 TOT 18.00 UUR
Achter will enseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, www.lifeandgarden.com
Hydrangea Macrophylla.
Tuinhortensia vol in knop
in diverse kleuren. Pot Ø 23 cm.
Van 12,95 voor 8,95
Fuchsia.
Staand of hangend.
Pot Ø 10,5 cm.
Per stuk 1,69 3 voor 3,-
Loungeset ‘Katwijk aan Zee’.
Van wicker met aluminium frame en incl. kussens.
Bestaande uit 2 stoelen, 2 persoonsbank
(excl. sierkussens) en tafel 110x60cm met glasplaat.
Setprijs van 1299,- voor 999,-
Rieten balkonbak.
Lengte 46 cm.
Van 15,95 voor 9,95
Lavandula
angustifolia ‘Felice’.
Pot Ø 12 cm.
Hoogte 30 cm.
Per stuk 2,99
Geranium in sixpack.
In diverse kleuren.
Excl. rieten bak. Tray met 6 stuks.
Van 6,99 voor 3,99
ZOWEL HANGEND
ALS STAAND
VERKRIJGBAAR
Mand van old grey rietwerk
met kunststof binnenpot.
Ø 56 cm. Hoogte 32 cm.
Van 54,95 voor 37,50
Per kgoed p l annen maken
Uw n i euwe t roon
6 voor
3,
99
3 voor
3,-
2+1
gratis
999,-
Advertentie 5
Openingstijden:
Maandag 13:00 - 17:30 uur
Dinsdag 10:00 - 17:30 uur
Woensdag 10:00 - 17:30 uur
Donderdag 10:00 - 17:30 en 19:00 - 21:00 uur
Vrijdag 10:00 - 17:30 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur urgein - ouda
Direct de
BESTE PRIJS
€ 2899,-
incl. apparatuur
Southampton
wit softmat
keuken 290 x 185 cm
compleet met:
koelkast oven gaskookplaat afzuigkap vaatwasser spoelbak werkblad
KOOPZONDAGEN
28 april, 5 mei, 9 mei
en 20 mei
geopend van 12:00 - 17:00 uur
| uitschuifbare tafel Cataluna 160/220x90cm € 899,-
190/250x100cm € 999,-| stoel Arthur in Moreno leatherlike € 139,-
stoel Arthur
in Moreno
leatherlike
n
139,-
hoogglans lak
3-Zitsbank “OSLO”
Hoekbank Acedo
599,-
4 woonformules onder één dak
www.prontowonen.nl
www.hendersandhazel-gouda.nl
. xooon-gouda. nl
www. superkeukens. nl
Sanisale.com Alphen a/d Rijn I Hoorn 67 I 2404 HG ALPHEN A/D RIJN I t. 0172 - 240 111
- naast Van der Valk Hotel Avifauna - www.sanisale.com
AMERSFOORT - AMSTELVEEN - CRUQUIUS - DELFT - DEN HELDER - HEERENVEEN - HEERHUGOWAARD - HOOGEVEEN - PURMEREND - TILBURG - UTRECHT - WIJCHEN - WORMERVEER - ZWAAG
KOM LANGS
VOOR EEN
GRATIS
3D-ONTWERP
ALLEEN OP AFSPRAAK
NATUURSTENEN
FONTEINTJES
Diverse modellen
Inclusief kraan, plug en sifon
van 279,-
voor149,-
HANSA
RENOVATIESET 90 CM
Thermstaatkraan (+S Kopp.)
en glijstangset!
van 309,-
voor
181,-
TOILETSET
+ Compleet met Grohe inbouwframe
en bedieningsplaat in wit
+ Sphinx wandcloset incl. zitting
van 629,- voor 269,-
HANSA STELA
WASTAFELKRAAN
met waste!

179,-
INLOOP-
DOUCHE
2000x1000
(8mm
veiligheidsglas)
van 499,-
voor
249,-
RADIATOR
120x60 met
luxe midden sluiting
van 349,-
voor
149,-
WAND TEGELS
30x60cm mat
of glans wit
van 39,95
voor
19,95 pm²
STROKEN MIX
van 69,95
voor
49,50 pm²
van 301,-
voor
ALLE A-MERKEN VOOR
BO
DEM
PRIJZEN
!
OPENINGSTIJDEN Ma. 13.00 - 18.00 uur, Di. t/m Do. 10.00 - 18.00 uur, Vr. 10.00 - 21.00 uur, Za. 10.00 - 17.00 uur
Advertentie 6
Restaurant Heinde & VertWijdstraat 13tGouda
0182-551221twww.heinde-ver.nl
Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17.00 uur (maandag gesloten)
Menu van Oranje
Rondje Oranje
Dungesneden varkensfilet met een honing/mosterd dressing,
oranje paprikasoepje met geitenkaas uit Stolwijk en een salade
met zalmmousse
~
Parelhoen met sinaasappelsaus
Gebakken parelhoenfilet, geserveerd met een zachte sinaasappelsaus
met een vleugje cointreau
of
Meerval met oranje worteltjes
Gebakken meervalfilet op een bedje van geglaceerde worteltjes en
hollandaise saus
of
Gevulde portobello’s met pompoen (vegetarisch)
Portobello's gevuld met een pompoenmousse, zachte geitenkaas
en geserveerd met een Goudse kaassaus en wortelchips
~
Oranje Dessert
Oranje chocolademousse, oranje bavarois en sinaasappel sorbet ijs
van ’t Klooster uit Haastrecht

Twee gangen Oranjemenu € 17,50
Drie gangen Oranjemenu € 22,50
B R A S S E R I Ekabe|[auwh|et met een tomaat-bas|||cumsausecht Cran[e!

Vangrail: De huisband Oranjenacht Gouda
De Kik: Huisband van DWDD
The Kik is een beatgroep. Sterk geïnspi-
reerd door de sound van de jaren zestig en
met veel humor maken ze übercatchy pop-
liedjes. Ze zijn bekend van DWDD en de
zomerhit ‘Simone’.
De mannen van Vangrail kunnen en wil-
len de organisatoren niet meer wegden-
ken van hun podium:
“Het is ongelofelijk wat zij ieder jaar pres-
teren en hoe zij, steeds met een volledig
nieuwe show, het publiek voor zich weten te
winnen. Zij zijn en blijven de huisband van
Oranjenacht en als het aan ons ligt ook de
komende vijftien jaar.”
Jubileumeditie Oranjenacht
Tijdens de vijftiende Oranjenacht op maandag 29 april, zullen traditiegetrouw
artiesten van Nederlandse bodem het podium op de Goudse Markt betreden.
De Oranjenacht wordt georganiseerd door Eetcafé De Tapperij en Organisatieburo
Grand Canyon.
Concordia organiseert
Oranjeconcert
Voorafgaand aan de Koninginnenacht
organiseert Soc. Concordia op maandag
29 april een Oranjeconcert aan de West-
haven 27 in Gouda.
Met medewerking van de Goudse Formatie
ReSeT. (back to the Sixties) verzorgt Concor-
dia een avond vol muziek uit de jaren zestig,
zeventig en tachtig. Aanvang 20.00 uur en de
toegang is gratis.
1 ORANJENACHT
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Grote klapper: 2Unlimited
De grote klapper van de jubileumeditie
van Oranjenacht is 2Unlimited. De Neder-
lands-Belgische popband die bestaat uit
Anita Doth en Ray Slijngaard, scoorden
gedurende de eerste helft van de jaren
negentig wereldhit na wereldhit. In totaal
verkochten zij wereldwijd meer dan 20
miljoen platen.
2Unlimited was de eerste groep die house-
muziek op echte grote schaal tot een in-
ternationaal commercieel succes wist te
maken. De formule van een mannelijke
rapper en een vrouwelijke zangeres, met
makkelijk in het gehoor liggende melodie-
en en stevige dance-ritmes (ook wel euro-
dance genoemd), heeft de popmuziek in de
jaren negentig gedomineerd. Ze zijn weer
helemaal terug. Zo speelden ze onlangs
onder andere in het Sportpaleis in Antwer-
pen. Ton Vergeer is trots op hun komst: “Met
de Vengaboys en 2Brothersonthe4thFloor
hebben we gezien dat een dergelijk act
enorm veel sfeer brengt bij het publiek. Met
2Unlimited heb je de top te pakken, groter
zijn ze er niet geweest. We zijn er erg blij
mee om juist met de jubileumeditie zo’n gro-
te artiest op het podium te hebben.”
2Unlimited (foto William Rutten).
Vangrail zorgt elk jaar weer voor een feest tijdens Oranjenacht Gouda.
Repherence: winnaar ‘Jacht op Oranjenacht’
De Goudse band Repherence zal Oranje-
nacht openen.
Al jarenlang was er de vraag van Goudse
bands om te mogen optreden op de Oranje-
nacht. De organisatoren willen hier structu-
reel ruimte voor maken in het programma
en hebben contact gezocht met So What.
Zij waren direct enthousiast en samen heb-
ben ze ‘Jacht op Oranjenacht’ uitgeschre-
ven. De winnaar mag Oranjenacht openen.
Meerdere bands hebben zich ingeschreven
en op twee avonden in So What mochten zij
zichzelf presenteren. Unaniem heeft de jury
gekozen voor ‘Repherence’ als winnaar.
De Goudse band Repherence zal Oranje nacht openen.
Programma Oranjenacht
19.00 - 19.30 uur: DJ Lars
19.30 - 20.00 uur: Repherence
20.00 - 20.30 uur: DJ Lars
20.30 - 20.45 uur: Live ‘Toespraak Koningin Beatrix’
20.45 - 21.30 uur: Vangrail ‘Wilhelmus’
21.30 - 21.50 uur: DJ Lars
21.50 - 22.50 uur: The Kik
23.00 - 23.30 uur: 2 Unlimited
23.30 - 23.50 uur: DJ Lars
23.50 - 01.00 uur: Vangrail
Zie voor meer informatie
www.oranjenacht.nl
wwwww.rrestauuranttkretta.nI Nessse 8 · 2741 fS waddì ìn nxveen · JeeI: (0182)) 616 688

(Keute uiI 19 hooIdgerechIen incl. glaasje outo)
¥00R0££l0lN£R
3·gangen keute menu þ.þ
f 22.
50
2 ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Brugweg 1 · 2741 KT Waddinxveen · 06-30985409 · www.ikmaakhetweI.nI
PC of Laptop kapot kom dan naar ImakeIT Repair Centre deze staat voor VriendeIijkheid,
Service met een HoofdIetter, en een sneIIe reparatietijd. Mocht de reparatie Ianger duren
dan gepIand, dan ontvangt kosteIoos een Ieen computer of Iaptop.
Verkoop, Reparaties, onderhoud van AppIe Macbooks. Computer of Laptop APK voor
onderhoud van aIIe A-merken computers en Iaptops in Waddinxveen en omstreken.
's Morgens brengen en aan het eind van de dag weer kIaar, mits aIIe onderdeIen op
voorraad zijn en aIIe CD-roms / DVD's van uw computer of Iaptop zijn meegeIeverd.
Heeft u maar 1 pc of Iaptop?
VasLe prl|s per |aar voor perlodlek onderhoud aan huls voor C§§,· per |aar. Max
z bezoeken per |aar voor reparaLle, onderhoud. UlLsLekend berelkbaarheld ook
ln de avonduren. OnbeperkLe servlce per |aar.
Monteur aan huis nodig?
WllL u een monLeur aan huls op een Ll|dsLlp daL heL u ulLkomL? Overdag oí ln
de avond, daL kan! Wl| zl|n berelkbaar van 's morgens §.oo LoL z¸.oo uur ln de
avond. U kunL LerechL voor vragen, advles reparaLle oí een monLeur aan huls,
dle u verder kan helpen. 8el voor meer lníormaLle naar: o6·¸o§8¸qo§
VoordeIig abonnement voor eIk gezin!
VasLe prl|s per |aar voor perlodlek onderhoud aan huls voor C¡¸o,· per |aar.
Max q bezoeken per |aar voor reparaLle, onderhoud ulLsLekend berelkbaarheld
ook ln de avonduren. OnbeperkLe servlce per |aar.
8rugweg ¡
z,q¡ K1 Waddlnxveen
o¡8z · 8zo z¡8
www.lkmaakheLwel.nl
3 KONINGINNEDAG
Op Koninginnedag worden net als voor-
gaande jaren op de Markt de Goudse
kampioenschappen Panna gehouden. Dit
is eveneens de voorronde van het Neder-
lands kampioenschap panna voetbal.
Mede dankzij een bijdrage van Mozaïek
Wonen kan ook dit jaar de jeugd weer
gratis meedoen aan dit toernooi. Om
11.00 uur zal de eerste aftrap zijn. Na de
aubade start de inschrijving rond 10.30 uur.
Aanmelden bij de stand voor het stadhuis
op de Markt. De finales staan gepland
rond 14.30 uur; de prijsuitreiking is om
15.00 uur.
Voor de vierde keer staat Stichting Gym-
pie, op 30 april, met een kraampje op de
Lange Groenendaal naast Spa Gouda.
Ieder jaar spant Stichting Gympie zich in
om geld in te zamelen voor kansarme kin-
deren en vrouwen in Atjeh.
Ook nu is er weer een kraampje met
Indische hapjes, drankjes en snuiste-
rijen. Dit jaar is het extra feestelijk want
twee Goudse bandjes, de ULJEE’s en
Two Guitarians, zullen op deze laatste
Koninginnedag de Stichting Gympie
muzikaal ondersteunen. Van 12.00 tot
17.00 uur zijn er popcovers en een jazz-
reper toire te horen. Tegen inlevering van
een vrijwillige bijdrage voor het goede
doel kunnen bezoekers een verzoeknum-
mer aanvragen, zelf meezingen en- of
spelen. De lijst met liedjes is ter plekke
in te zien of men kan vooraf een selectie
maken via www.uljees.jouwweb.nl; www.
guitarians.jouwweb.nl.
Programma Koninginnedag
Voorrondes NK Panna-voetbal
Muziek voor goede doel
Aubade bij het Stadhuis
Aan de voorkant van het Stadhuis is om
9.00 uur een aubade met medewerking
van Gouda’s Harmonie De Pionier en
Show- en Jachthoornkorps Emergo.
De voorzitter van het Oranje Comité zorgt
om 9.00 uur voor de opening van
Koninginne dag, gevolgd door een toe-
spraak van de burgemeester. De scouting-
groep Die Kantanky’s zullen vervolgens
de vlag hijsen waarna alle bezoekers de
ballonnen gaan oplaten.
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
oranje
tompouce
DEZE ACTIE IS GELDIG VAN
DONDERDAG 25 APRIL TOT EN
MET MAANDAG 29 APRIL.
HEMA IS DINSDAG 30 APRIL
KONINGINNEDAG GESLOTEN.
0.
75
per stuk
3 + 1
GRATIS
BESTEL UW ORANJE
TOMPOUCEN BIJ DE
GEBAKAFDELING OF
OP WWW.HEMA.NL
8.15 uur: Carillon bespeling vanaf de toren Sint-Janskerk.
8.15 uur: Uitdelen ballonnen voor de ballonnenwedstrijd aan de achterkant
van het Stadhuis.
9.00-16.00 uur: Drie springkussens op de markt en een draaimolen.
9.00 uur: Opening Koninginnedag met aubade aan de voorkant van het
Stadhuis
9.30 uur: Kinderspelen aan de westkant van het stadhuis.
11.00 - 15.00 uur: Panna knock-out toernooi op de ster voor het Stadhuis.
11.00 - 16.00 uur: Ponyrijden voor kinderen.
11.00 - 17.00 uur: Muzikaal middagprogramma op het podium voor de Waag.
Zie www.oranjecomitegouda.nl voor meer informatie over het
Koninginnedagprogramma van 30 april op de Markt in Gouda.
Oranjeboulevard
De Raam en de Bogen worden voor één
dag omgetoverd in de Oranjeboulevard.
De opzet van de Oranjeboulevard is een
kindervrijmarkt. Tussen 8.00 en 17.00
uur kunnen kinderen tot en met twaalf
jaar vanuit heel Gouda hun tweedehands
spulletjes verkopen.
Ze mogen zelf een plekje op de midden-
berm en vrije stoep zoeken, en de hele
dag aanwezig zijn. Bij twijfel over leef-
tijd kan om legitimatie worden gevraagd.
Alleen (volwassen) bewoners van de
Raambuurt kunnen (omdat zij ook de
overlast ervaren) een deelnemersbewijs
a tien euro kopen bij de Speelwinkel. Als
achter hun raam een bewijs hangt dient
die plek vrij te blijven. Het is niet toe-
gestaan om nieuwe handel te verkopen.
Verkoop van alcoholische dranken is
niet toegestaan. Plekjes moeten schoon
worden achtergelaten. Er staan op de
Raam containers waarin overgebleven
spullen in kunnen. Zie voor meer informa-
tie www.despeelwinkel.nl.
Parkeerverbod
Er geldt een parkeerverbod op de Raam
en Bogen vanaf maandag 29 april van
18.00 tot dinsdag 30 april van 22.00 uur.
Achtergebleven auto’s worden dinsdag-
morgen om 4.00 uur verwijderd. Vanaf
dat tijdstip geldt een inrijverbod tijdens de
bovengenoemde uren.
Podiumprogramma
Ook het podiumprogramma wordt georga-
niseerd door de Speelwinkel. Optredens
vinden plaats vanaf 10.00 uur. Te zien
en horen zullen zijn: Flexible Sound -
Djembé - Shantykoor West Zuidwest
en de band La Tapas. Het podium staat
naast buurthuis De Speelwinkel.
De Oranjeboulevard trekt jaarlijks duizenden bezoekers.
Het Stadhuis (archieffoto)
Op de Markt worden op 30 april de Goudse Kampioenschappen Panna gehouden.
4 ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Lange Groenendaal 66 • 2801 LT Gouda
Bij besteding vanaf € 100,-
een envirosax tasje cadeau!
Lange Groenendaal 49
2801 LR Gouda
T: 0182 - 514089
E: prikverlichting@gmail.com
Op zaterdag 27 april
20% korting
bij aankoop van € 50,-
‘‘PRIK’’
Interieurverlichting
Lighting-advies
A.C.J. van den Heuvel
Donderdag & vrijdag: 09.30 - 17.30 | Zaterdag: 09.30 - 17.00
Niet in de prijzen gevaIIen?
Bewaar uw Iot voor een korting
van 10% op uw voIgende inIijsting.
WWW.GOUDALÌJSTEN.NL
Lange Groenendaal 85 | 2801 LS Gouda | T: 0182-583110 | 06-53412167
ÌETS ÌN TE LÌJSTEN?
SMAAKVOL, VAKKUNDÌG, BETAALBAAR
Lange Groenendaal 55 - 2801 LR Gouda - 0182 - 510 248
20% korting tussen 10.00 - 12.00 uur op kroningsdag
Kroonjuwelen - Diamanten hanger Goud
Aanbieding: van € 99,- voor € 59,- p/st

dc|icatcsscn
Oranjetapenade
100 gr € 1,00
Lange Groenendaal 42 - 2801 LT Gouda
Tel. 52 31 73 • www.adriatika.nl
Inspirution Wisdom Huppiness
¡uuL je verrussen In VORSTE¡¡JKE sIeer
¡unge GroenenduuI q; Goudu
www.eresseu.nl
Tot en met koninginnedag
21% korting op aIIe DUPLO!
Kom sneI naar PIaytoday LEGO Shop
Gouda, Lange GroenendaaI 72.
Lange GroenendaaI 106 · www.houseofgoods.nI
www.facebook.com/houseofgoodsgouda
Van 28 t/m 30 apriI gratis Kaars Koffie
bIik bij aankoop van C10,- of meer.
^O ^I|£¡^^L
\oor een persoonlijle leus in ontspannen s[eerl
Lan¸e Croenendaal 8µ Couda
Cpen: voensda¸, donderda¸ en vrijda¸ van sz.oo - s;.yo uur.
Zaterda¸ van so.oo - s;.oo uur.
vvv.ad-mineraal.nl º os8z - yss z¡y
so lnu[[elstenen t.v.v. s;,yo euro voor ¡,µy eurol
Zaterdag 27 april
Groenendaal Oranje loterij
Ontvang een gelukslot bij aankoop
in deelnemende winkels.
25 leuke prijzen te verloten!
5
TIENDEKWARTIER / REGIO
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
K(r)oningsactie 12GO Biking
voor het goede doel
12GO Biking in Moordrecht houdt een
speciale actie voor het goede doel met
het oog op de troonswisseling.
Er worden twee unieke fietsen verloot:
een Gazelle Koning of een Gazelle
Koningin ter waarde van 599 euro. Deze
fietsen zijn gebaseerd op de Gazelle
DutyNL, zijn matzwart en voorzien van
speciale logo’s ter herdenking aan de
troonswisseling. De tweede fiets is de
Gazelle Miss Grace Holland, voorzien van
speciale kleuren en logo’s ter waarde van
559 euro. Meedoen kan door lootjes (a vijf
euro) te kopen in de winkel in Moordrecht
of via een speciale actie op Facebook.
De Facebookactie loopt tot zaterdag
18 mei, de actie in de winkel tot er mini-
maal 200 loten zijn verkocht. De opbrengst
van de actie gaat naar meerdere goede
doelen, waaronder Cycle for Hope. 12GO
Biking is gevestigd aan de Grote Esch 1005
in Moordrecht, zie www.12gobiking.nl.
Tijdens Koninginnedag, op 30 april, kun-
nen inwoners van de regio Duin- en Bol-
lenstreek, Leiden, Rijnstreek en Midden-
Holland voor 1,50 euro een hele dag
onbeperkt met Arriva door de regio reizen.
De dagkaarten van 1,50 euro zijn te koop
bij de chauffeur. Na Koninginnedag volgen
nog drie feestdagen waarop Arriva het
reizen in de regio Duin- en Bollenstreek,
Leiden, Rijnstreek en Midden-Holland
bijna gratis maakt.
Goedkoop met de bus op
Koninginnedag
Bijzondere kaarsen
uit Swaziland
van € 8.95
voor € 6.95
Lange Groenendaal 38
0!82-525260 º www.wereldwinkelgouda.nl
∂Dé biologisch specialist
van de regio!
www.natuurwinkel.nl
Openingstijden:
Lange Groenendaal 99,
2801 LS Gouda,
ma 11.00 - 18.00 uur;
di, wo en za 08.30 - 18.00 uur; do en vrij 08.30 - 19.00 uur.
Zaterdag 27 april
Groenendaal Oranjeloterij
Wij zijn op Kroningsdag 30 april
geopend vanaf 09.30 uur
Win een verrassingspakket t.w.v. €25,-
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Gouda:
L.Groenendaal 32
T: 0182 - 529 975
Waddinxveen
Passage 31
T: 0182 - 612 044
info@vd-berg.nl • www.vd-berg.nl
10 oranje mini’s
€ 7,95
5 soorten
5 Oranjetompoucen
€ 7,25 Van € 8,50
Kroningsvlaai
€ 9,-
Gevuld met
mandarijnenbavaroise
Op Kroningsdag weer volop oranjegebak verkrijgbaar
van 8.00 uur tot 12.00 uur in onze winkels in Gouda en Waddinxveen.
6
ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Zaterdag 27 april 2013
Koninklijke aanbiedingen van de winkeliers
Korte en Lange Tiendeweg en Zeugstraat Gouda
Elke deelnemende winkel herkent u aan de oranje kroon en heeft
die dag een speciale ‘koninklijke’ aanbieding.
KINGSIZE
AANBIEDING
alleen zaterdag 27 april
zolang de voorraad strekt
div. jasjes € 198,-
BLOKZIJL
KLEDING
Koninklijke aanbieding Balinea
Dekbedovertrek Ethan, wit, grijs of ivoor, 100% katoen
140x200/220 van € 55,- voor € 35,-
240x200/220 van € 89,- voor € 59,-
De speciaalzaak voor badmatten, handdoeken,accessoires, badjassen,
dekbedovertrekken hoeslakens, keukentextiel etc
alleen geldig op 27 april 2013 zo lang de voorraad strekt !
Balinea bad en bed, Korte Tiendeweg 24a Gouda


Uw online webshop voor al uw stoffen en fournituren. Uw online webshop voor al uw stoffen en fournituren.


Zeugstraat 40 Zeugstraat 40 2801 JC Gouda 2801 JC Gouda
www.stoffenhuisanja.nl www.stoffenhuisanja.nl
Cupcake stoffen Cupcake stoffen
van €9.95 pm.
voor €6.95 pm.
van €9.95 pm.
voor €6.95 pm
Alleen geldig op 27 april. Alleen geldig op 27 april.
Korte Tiendeweg 22, 2801 JT Gouda
www.simonlevelt.nl
ESPRESSO ROMA
Een Italiaanse espresso met een krachtig karakter
en een aromatische afdronk
3 kilo 20% korting
Arancio Spritz ice bag
Het koninklijke mix-drankje met een frisse en karaktervolle afdronk.
LANGE TIENDEWEG 27 • GOUDA
Nu voor:
€ 29,95
www.tastyorganics.nl
INHOUD ICE BAG:
- 1 fles Arancio Aperitivo
- 1 fles Semi Sparkling Wine (Prosecco)
- 1 fles Sparkling Water
- 2 tumbler glazen
PreMeal shake 1 + 1 graLìs!
Deze aíslankshake geeíL lang een vol gevoel en helpL je
mogelìjk een ìdeaal zomeríguur Le bereìken.
vìLamìnSLore
Lange Tìendeweg 2/
28O1 KH Gouda
O182 - ¸/§8O¸
gouda@vìLamìnsLore.nl
www.vìLamìnsLore.nl

7
ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Koninklijke aanbieding van
Op 27 april
ontvangt elke klant
een bakje
‘koninklijke’roomkaas
GRATIS!
‘t Kaaswinkeltje • Lange Tiendeweg 30 • Gouda • 0182 514 269
USED PRODUCTS
INKOOP
VERKOOP
TERUGKOOP
10% KASSAKORTING
geldig t/m 1 mei 2013. (1 bon per klant)
Bij inlevering van deze bon
1001 duurzaam gebruikte
goederen MET GARANTIE!
Lange Tiendeweg 73, GOUDA, 0182 - 785 931
gouda@usedproducts.nl - usedproducts.nl/gouda
Dagelijks wisselende voorraad!
Inruilmogelijkheid!
Lange Tiendeweg 41-43 • Tel. 0182-512593 • www.banketbakkerijherfst.nl
Oranje Tompoucen • Oranje soezen
Oranjerol €7.95 kroningsprijs €5.95
Geldig tot en met 30 april
30 april geopend van
7.30 uur tot 10.30 uur
··.· ·,··
KONINKLIJKE KORTING
Alleen zaterdag 27 april a.s.
20% korting op dames- en
herenhoeden, tassen,
sjaals en accessoires.*
* m.u.v. de basiscollectie.
BRUIDSHOEDEN GRAAG OP AFSPRAAK ·MA. GESLOTEN · DI. T/M VR. 09.30 - 17.30 UUR
ZA. 09.30 - 17.00 UUR · DO . KOOVOND 19.00 - 21.00 UUR · ARKEREN: KLEIN AMERIKA
LANGE TIENDEWEG 90 t 2801 KK GOUDA t TELEFOON (0182) 524 421
WWW.MATELOOTJE.NL
Ðobbele Boort g-,-q in Goodu · Tel. {o1S±) - g1± ¿g, · www.dekundeluer.nl
DE KANDELAER
GAAT NL ICHT
STOPPIN...
PR
O
IITIIR
N
L
VAN

TO
R
IN
H
O
G
I K
O
R
TIN
G
IN
!
-
±
o
%
-
g
o
%
-
,
o
%
HOGE KORTINGEN OP SERVIES, BESTEK, KRISTAL EN
KEUKENACCESSOIRES VAN DIVERSE GERENOMMEERDE
MERKEN, O.A. WEDGWOOD, FISSLER, SWAROVSKI,
IITTALA, VILLEROY & BOCH, ROBBE & BERKING,
KELTUM, GERO EN W.M.F.
Zuidzi¦do 13? Bodoqravon inío_íorlwioriokorsohans.nl 017? 611366
Iets te organiseren? Voor groepen van 10 tot 1.000 personen.
8
ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
De Belastingadviseur
Bedrijven / auto 7
Opening Amac Store
Apple specialist Amac opent in Gouda haar nieuwste store volgens het Apple Premium Reseller-
concept. Daarmee is Gouda de 22ste Amac Store. De Amac Store is gevestigd aan de Kleiweg
en bevat ruim 140 vierkante meter met de nieuwste Apple iPads, Macs en iPods en een zeer uit-
gebreid assortiment bijbehorende accessoires. Daarnaast is er in de store een trainingsruimte
en een servicebalie aanwezig. Alle Apple producten staan werkend opgesteld en kunnen door de
bezoekers zelf uitgeprobeerd worden. Op zaterdag 27 april zal de Amac Store in Gouda feestelijk
geopend worden met een openingsaanbieding van tien procent korting op alle voorradige Apple
Macs, iPads, iPods en alle accessoires. Alleen iPhone is uitgezonderd.”

Bemiddeling, in - en verkoop
Onderhoud & reparatie
Stalling
caravans & vouwwagens
www.verkadecaravans.nl
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur.
Za. 8.00 tot 16.00 uur
Schoonouwenseweg 16
2821 NX Stolwijk.
Tel: 0182 - 341726
Caravan
onderhoudsbeurt
€147,50
Ook kunt u terecht voor:
Movers, etsendragers, plisse hordeuren, enz.
(op afspraak tussen 18.00 en 21.00 uur
halen en brengen mogelijk)
Verhuizingen
nationale en internationale verhuizingen
projectverhuizingen
verhuisliften
pianovervoer
opslag inboedels

Oostpolderweg 2
2841 DA Moordrecht
Tel. (0182) 37 23 11
06 - 51827335
www.totuwdienst.nu
‘’TOT UW DIENST’’
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
Ins en outs van Pinterest
Jacht op nep-accountant geopend!
Veel van u weten het verschil tussen een
accountantskantoor en een administratie-
kantoor wellicht niet. Iedereen kan een
administratiekantoor beginnen. Even inschrij-
ven bij de Kamer van Koophandel en hup aan
de slag. Een Accountant heeft een gedegen
HBO-opleiding moeten volgen en is gebon-
den aan strenge wet- en regelgeving. De werk-
zaamheden moeten van hoge kwaliteit zijn en
er moet continue worden bijgeschoold. Kort-
om u mag wat van ze verwachten.
De namen accountant, accountancy, accoun-
tantskantoor, account en accounting zijn alle
voorbehouden aan de geregistreerde accoun-
tant of het kantoor waar deze werkt. Onlangs
is de belastingdienst in samenwerking met de
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accoun-
tants (NBA) een actie gestart om onrechtmatig
titelgebruik aan te pakken. De belastingdienst?
Kan het die wat schelen dan? Ja, natuurlijk.
Het is ook prettiger en efficiënter werken voor
de belastingdienst als die weet dat de stukken
kwalitatief goed gemaakt worden. En dat als je
verschilt van mening met de belastingdienst de
gebruikte argumenten tenminste hout snijden.
Er zijn op dit moment zo’n 1600 verdachte
gevallen. Van die 1600 zijn er op dit moment
ongeveer 350 onderzocht. Ruim meer dan de
helft hiervan bleek inderdaad ten onrechte de
titel te gebruiken.
Dus verandert uw kantoor binnenkort van
naam, dan weet u waarom.
Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy
& Belastingadvies te
Waddinxveen
jaap@esteem.nl
Social media expert Jeanet Bathoorn vertelt
vrouwelijke ondernemers alle ins en outs van
Pinterest tijdens de netwerkavond van Vrouw
en Busyness Groene Hart op dinsdag 7 mei.
Pinterest is een van de nieuwste vormen van
social media.
Pinterest is een soort digitaal prikbord waar-
bij alles draait om het verzamelen van mooie
afbeeldingen en interesses. Onderzoeken laten
zien dat het aantal gebruikers snel stijgt en dat
Pinterest nu al net zo goed werkt als Twitter
om verkeer naar de website te genereren. De
avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in
de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne
aan de Groen van Prinsterersingel 44 in Gouda.
Inloop is vanaf 19.30 uur. Vrouwelijke onder-
nemers uit het Groene Hart kunnen zich via
info@vrouwenbusyness.nl aanmelden. Zowel
leden als niet-leden zijn welkom. Niet-leden
kunnen voor vijftien euro twee thema-avonden
bijwonen voordat zij besluiten om lid te wor-
den van Vrouw en Busyness. Meer informatie
www.vrouwenbusyness.nl.
Nieuwe machine bij Overkamp
Opening
theeseizoen
Jaarlijks strijden theehuizen van over de hele
wereld om als eerste de jonge lentepluk uit
Darjeeling binnen te halen. Simon Lévelt laat
deze allereerste theepluk van de theetuin
Ambootia zelfs overvliegen.
De vroege voorjaarspluk heet de Royal First
Flush. Volgens kenners heeft deze jonge thee
een subtiel bloemig aroma en een typische
muskadelsmaak, dat komt omdat de plant lang-
zaam groeit waardoor jonge blaadjes extreem
geurig worden. “De thee was nog nooit zo
vroeg in Nederland”, aldus Kees van der Sluijs
die donderdag 25 april de thee klaar heeft staan
om te komen proeven, want dan viert Simon
Lévelt op de Korte Tiendeweg 22 officieel de
opening van het nieuwe theeseizoen. Ook de
dagen erna is iedereen welkom om te komen
proeven.
Havens
Simon Lévelt opende in 1817 in de havens van
Amsterdam zijn eerste winkeltje in koloniale
goederen, waar hij de allermooiste koffie en
thee verkocht. Sinds die tijd is er veel veran-
derd en zijn er inmiddels 43 winkels. Simon
Lévelt is gevestigd aan Korte Tiendeweg 22 in
Gouda, telefoon (0182)516 082.
De Overkamp Groep uit Gouda heeft een
nieuwe CNC-machine aangeschaft.
Bijzonder trots zijn Peter Overkamp senior en
junior op hun nieuwe machine met vijf assen.
“Hij kan computergestuurd boren, frezen,
zagen en polijsten. Zo kunnen wij alles maken,
van grafstenen en aanrechtbladen tot complete
beelden, schouwen en ornamenten. Bovendien
kunnen er verschillende materialen gecombi-
neerd worden, zoals natuursteen en keramiek,
of kunststoffen en hout”, aldus vader en zoon
Overkamp. Overkamp heeft met deze machi-
ne een primeur in de Benelux en verwacht er
veel van. Senior: “Onder de Overkamp Groep
vallen twee bedrijven: Overkamp Grafmonu-
menten en Gouda Natuursteen. Hiermee be-
dienen we zowel particulieren als zakelijke
opdracht gevers. Hen kunnen we nu maatwerk
van extreem hoge kwaliteit bieden zonder
in te boeten op service. Door de kortere pro-
ductietijd kunnen wij toch tegen aantrekke-
lijke tarieven werken, die vaak concurrerend
zijn met de kosten van producten die minder
kwali teit hebben.” Overkamp Grafmonumen-
ten / Gouda Natuursteen, Nijverheidsstraat
14 in Gouda, telefoon (0182) 514 683. www.
overkampgroep.nl / www.goudanatuursteen.nl.
De ßaanderij
7ank aItijd met kortingl
|ndustrlestraat l, 2802 AC Gouda
www.debaanderij.nI
13 C£N7
kDR7INC
OP 8LNZ|NL
V
A
N
A
F
1
A
P
R
IL
AVDND
VDDRD££L
Beste ondernemer
Bijzonder trots zijn Peter Overkamp senior en
junior op hun nieuwe machine met vijf assen. Jeanet Bathoorn
Advertentie 8
Wij leveren u betere ramen en deuren!
Bel voor een afspraak 0180 - 32 18 18 of kijk op alfaramen.nl
Overzichtelijke offerte
Perfecte service
Juiste werkvoorbereiding
Goede voorlichting over kunststof kozijnen
Nette facturering
Vakkundige montage
Of maak een afspraak op een tijdstip dat het u schikt.
Bij Alfa ramen en deuren bent u aan het juiste adres voor:
Nieuwerkerk a/d IJssel:
Hoogeveenenweg 81,
2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel
ma. t/m vr.: 9.00 - 16.00 uur
zat.: 10.00 - 15.00 uur
Zoetermeer:
Darwinstraat 12,
2722 PK Zoetermeer
wo.: 12:00 - 17:00 uur
vr.: 10:30 - 17:00 uur
zat.: 10:00 - 15:00 uur
Nu € 50
cadeau bij een
betaalrekening!*
Wij blijven!
VanȔderȔVoetȔAssurantiënȔ8ƠVƠ
HoogstraatȔƊƌƋ
ƋƓƐƊȔ8KȔHAASTk£CHT
T ƉƊƓƋȔǃȔƐƉȔƋƒȔƐƐ
£ iníoǙvdvoetǃassurantienƠnl
l wwwƠvdvoetǃassurantienƠnl
SteedsȔmeerȔbankkantorenȔìnȔNeder|andȔverdwì[nenƠ
Terwì[|ȔìedereenȔeenȔbankȔìnȔdeȔbuurtȔverdìentƠ
DaaromȔb|ì[ftȔRegìo8ankȔookȔìnȔHAASTR£CHTƠ
8ì[ȔonsȔrege|tȔuȔuwȔge|dzakenȔzoa|sȔuȔdatȔwì|tƠ
CpȔkantoorơȔvìaȔìnternetȔofȔappƠȔRegìo8ankȔìsȔa|tì[dȔdìchtbì[Ơ
Gouda
meer dan 100 soorten
perkgoed
Diverse soorten.
Per tray à 10 stuks 1.99
4 trays
5.
-
Praxis Gouda
Goudkade 1, Gouda
Consumenten 9
Unieke oranje pijpen
voor troonwisseling
Speciaal voor de troonswisseling maakte pijpenmaker Kees Moerings unieke Goudsche pijpen.
Pijpenmaker Kees Moerings uit Gouda heeft
ter gelegenheid van de troonswisseling en
inhuldiging op 30 april twee unieke Goudsche
pijpen gemaakt.
Al sinds de zeventiende eeuw is Gouda hét cen-
trum voor de vervaardiging van de Goudsche
kleipijpen. Veel van de pijpen zijn gemaakt
ter gelegenheid van geboortes, huwelijken
en andere hoogtijdagen van de Koninklijke
familie. Het was in feite de eerste merchan-
dise rond het Koninklijk Huis. Deze specia-
le Goudsche pijpen waren voorzien van een
portretafbeelding van de verschillende Oran-
jes. In 1826 werd in Gouda een pijp aangebo-
den aan Koning Willem I. En in 1897 eveneens
aan Koningin Emma en haar dochter Wilhel-
mina. Maar ook prins Bernhard en later prins
Willem-Alexander kregen een gelegenheids-
pijp aangeboden, toen zij een bezoek brach-
ten aan Gouda. Oranje gezinden kochten deze
pijpen.

Ambachtelijk
Het leek Kees Moerings een goed idee om deze
traditie in ere te houden. Hij maakte daarom
twee unieke pijpen. Op de ene pijp staan de
afbeeldingen van Koningin Beatrix en prins
Willem-Alexander. Op de andere pijp zijn de
afbeeldingen van Koning Willem-Alexander
en Koningin Maxima te zien. Omdat de pijpen
ambachtelijk worden vervaardigd, is de oplage
beperkt tot dertig. Ze zijn vanaf zaterdag voor
17,50 euro verkrijgbaar bij tabakszaak Van
Vreumingen aan de Wijdstraat en bij boekhan-
del Primera in winkelcentrum Bloemendaal.
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Wegens uitbreiding is er plaats voor nieuwe patiënten.
Een praktijk met de beste zorg op alle fronten en ingericht met de modernste appa -
ra tuur die aan de hoogste eisen voldoen. Bij het team van de praktijk staat de zorg
voor 'U' de patiënt voorop. Heeft u kinderen met angst voor de tandarts? Of heeft u
zelf angst voor de tandarts? Niet nodig! Ons team stelt u op uw gemak en zal stap
voor stap de behandeling met u bespreken. Voldoende gratis parkeergelegenheid.
(U vindt ons tegenover 'het weegje' naast de Coenecoopbrug)
Tandartsenpraktijk Gouwe Park
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht - Gouda
T 0182 516527 - F 0182 516492
E info@tgptand.nl - I www.tgptand.nl
Verkoop van accu’s voor:
t1FSTPOFOXBHFOT t7SBDIUXBHFOT
t$BSBWBOT t#PUFO
t.PUPSmFUTFO t&MFLUSJTDIFmFUTFO
Neem voor meer informatie gerust contact op via
telefoon of e-mail.
Gouderaksedijk 30, 2808 NG Gouda | T (0182) 58 03 77 | F (0182) 516811
info@accucentrale.nl | www. accucentrale.nl
Opening Indonesische Toko Ina
Waterbakken voor honden
Huurverhoging per 1 juli
Honden die met hun baasje een Gouds terras-
je pakken, hoeven niet langer op een droogje
te zitten. Dierenspeciaalzaak Brokken & Zo
deelt waterbakken met de tekst ‘Slurp’ uit aan
de horeca in de Goudse binnenstad. Jeroen
Hakker van restaurant ‘t Bakhuys ontving een
waterbak en een pot met snoepjes.
Jeroen Hakker reageert: “Gastvrijheid is voor
ons heel belangrijk. Als er tijdens de reser-
vering wordt gevraagd of de hond ook mee
mag komen, zorgen wij voor een tafel waar de
hond lekker kan liggen en de overige gasten
geen last hiervan kunnen ondervinden. Toen
Ina van Brokken & Zo met het idee kwam met
de waterbak en snoepjes, was ik dus gelijk
enthousiast. Dit is een heel leuk initiatief van
een Goudse onder neemster met als doel Gouda
positief op de kaart te zetten.”
De huren mogen per 1 juli weer jaarlijks door
de verhuurder worden verhoogd. In Neder-
land zijn er grofweg twee soorten woningen:
woningen die worden verhuurd door woning-
bouwverenigingen en zelfstandige woningen
op de vrije markt, die door particulieren
worden verhuurd.
Volgens minister Blok van Volkshuisvesting
zit er te weinig doorstroming bij de huurders
van sociale woningen die in het bezit zijn van
woningbouwverenigingen. Teveel huurders
met te hoge inkomens wonen naar zijn mening
in te goedkope huurwoningen, waardoor
mensen met lage inkomens niet kunnen huren.
Volgens cijfers zou het gaan om 27 procent
van de mensen in een sociaal huurhuis die te
goedkoop ofwel ‘scheef ’ woont. Door extra
huurver hogingen op die sociale huurwoningen
wil de minister die huurders met te hoge in-
komens stimuleren om te gaan huren op de
vrije markt (zie pagina 8 Krant van Gouda).
Voor de zelfstandige woningen die op de vrije
markt door particulieren worden verhuurd geldt
per 1 juli een maximale huurverhoging van
2,5 procent. De belangenvereniging van huur-
ders waarschuwt huurders dat er onder deze
particulieren ook verhuurders zijn die toch
proberen een hogere huurverhoging op te leg-
gen en die verhoging in eigen zak te steken. Dat
kan kwade opzet zijn of omdat die verhuurders
de regelgeving niet (willen) begrijpen, aldus de
belangenvereniging.
Sinds afgelopen week is in de Wijdstraat in Gouda een tweede Indonesische toko geopend. Deze
draagt de naam Toko Ina. In de geheel verbouwde zaak kan de liefhebber van de Oosterse keuken
kiezen uit veel Indonesische ingrediënten. Daarnaast staat in de winkel een grote koelvitrine waar
de koks vanuit de keuken de zelf bereide Indonesische gerechten aanvullen. Bij Toko Ina kan men
complete maaltijden en rijsttafels afhalen. Ook staan twee tafeltjes met een paar stoelen voor het
grote etalageraam zodat de klant de maaltijd ook binnen kan opeten.
Opening damesmode Loox
Eind deze week opent de nieuwe damesmodezaak Loox haar deuren aan de Korte Tiendeweg 5.
Het bedrijf ziet als voornaamste doelgroep jonge vrouwen tot circa 35 jaar. In de afgelopen weken
is de winkel flink verbouwd voor een professionele uitstraling.
Win jubileumpijp
Kees Moerings verloot onder de lezers
van De Krant van Gouda twee jubileum-
pijpen. Mail voor 30 april uw gegevens
onder vermelding van ‘oranje pijp’ naar
info@dekrantvangouda.nl. De winnaars
krijgen bericht en kunnen hun pijp ophalen
bij Kees Moerings.
10 De Goudse Business Club
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
Aangenaam
Makelaardij
www.twitter.com/GoudseBC
Volg ons ook via twitter Voor meer informatie zie:
www.degoudsebusinessclub.nl
Coenecoop 143 te Waddinxveen Coenecoop 143 te Waddinxveen
www.Sportclubpartner.nl
KANAAL 63
®
G
e
r
e
g
i
s
t
r
e
e
r
h
a
n
d
e
l
s
m
e
r
k
-
e
e
n
H
u
n
t
e
r
D
o
u
g
l
a
s
®
p
r
o
d
u
c
t
.
©
C
o
p
y
r
i
g
h
t
H
u
n
t
e
r
D
o
u
g
l
a
s
®
2
0
1
1
I
N
S
E
T
E
N
W
E
R
I
N
G
C
R
R
A
A
M
D
E
C
O
A
T
I
E

www.luxaflex.nl
Hameni & Luxaflex Outdoor hebben de
lentekriebels en gaan er weer voor. Op onze
terrasschermen Nexus en het nieuwe model
Fiora Grande voorzien met doek uit de
schitterende Outdoor collectie betaalt u in
de maand april de prijs van een handmatige
bediening, maar krijgt u een elektrische
buismotor met afstandsbediening.
Gratis motoren met afstandsbediening op de Fiora Grande & Nexus.
Kom ook voor onze aanbieding op uitvalschermen en screens.

Tevens 25% korting op onze huiscollectie binnenzonwering en raamdecoratie.
MEGA ACTIE!
OP ONZE:
MEGA ACTIE!
OP ONZE:
ROLHORREN PLISSE HORDEUREN
BINNENZONWERING EN RAAMDECORATIE
ROLHORREN PLISSE HORDEUREN
BINNENZONWERING EN RAAMDECORATIE
www.stuureenlichtje.nl
Kijk ook eens op:

Zonwering & Raamdecoratie
Hoge Gouwe 47 2801 LB Gouda
Tel.: 0182 - 518036 www.hameni.nlAdvertentie 11
OPEN HUIS 3 & 4 MEI
VAN 09.00 TO 17.00 UUR

JAMES Auto & Service is de snelgroeiende onderhoudsformule van
Nederland. JAMES is voor alle automerken hét alternatief voor de
dealer op het gebied van APK, onderhoud en reparatie, mét
behoud van fabrieksgarantie. Vanaf heden profiteert Reeuwijk
van meer autoservice tegen een scherpere prijs, volledige
ontzorging en mobiliteit. Bij JAMES ontvangen wij u altijd als
gast: tgratiTWiFitruiNFkoffiecorneStleenautooG-fietT
ABC AUTOSERVICE IS VANAF NU JAMES AUTOSERVICE REEUWIJK
Autoservice Reeuwijk
Pascalstraat 4A Ind.terr. Zoutman Reeuwijk (0182) 39 23 50

LEVEN ZONDER AUTOZORGEN.
WWW. AUTOSERVI CEREEUWI J K. NL

Remblokken/
schijven
25% KORTING
Geldig t/m 31 mei a.s
.
Brandstof
Alleen op 3 en 4 mei
10 CENT
korting p/l


“Bezoek ons en profiteer van onze speciale
acties! Wij heten u graag van harte welkom.”
Richard van Dam (links) en Koen Noordegraaf
APK-keuring
Incl. afmeldkosten
en roetmeting (diesel)
€ 29,
50
Gratis wasbeurt
bij 6x tanken
Programma 1 van € 11,-
Wasstraat
Progr. 1 van € 11, - voor
€ 3,
50

3 & 4
mei
Aircoservice
Van € 99,- voor
€ 69,
-
Geldig t/m 31 mei a.s.
Autobanden
4 halen
3 betalen
Geldig t/m 31 mei a.s.
A
u
to
h
o
p
p
e
r
H
uur hier voordelig je auto! Bij ons huur je al een nieuwe auto
voorzien van luxe als airco en radio/Cd-speler.
voor m
aar €
2
9
,- per dag.
Neem
gerust uw
kids m
ee want er is
o.a. gratis ijs, en
een springkussen!
Auto van de week aanbieding:
Citroen C8 2.0 16V AUTOMAAT4 Ligne Ambiance
Bouwjaar: 04-2005
APK geldig tot: APK bij aflevering
Brandstof: Benzine
Verbruik: 10,4 km per liter
Carrosserievorm: MPV
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Geïmporteerd: Nee
Bijzonderheden :
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, EBD (electronic brakeforce distribution), ESP (elektronische
stabiliteits programma), Parkeersensoren achter, Zijruiten achter uitzetbaar. Kosten rijklaarmaken:
€ 275. Alle rechten voorbehouden. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijs- en/of zetfouten voorbehouden. Prijs is excl. 275 euro afleverkosten
€ 13.900
Advertentie 12
Superstore Rotterdam, Rietbaan 5, 2908 LP Capelle a/ d IJssel
Klantenservice 085-273 74 37. Geopend: Ma. t / m zat.: 09.30 - 18.00 uur.
Koopzondag (iedere eerste zondag van de maand): 12.00 - 17.00 uur.
WWW.KAMERA-EXPRESS.NL
Voor 22.30 uur besteld, morgen in huis!*
KAMERA EXPRESS SUPERSTORE
K
N
I
P
U
W

W
I
N
K
E
L
V
O
O
R
D
E
E
L
!
KOOPZONDAG 28 APRIL, ROTTERDAM,
GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR
º lncl.draadloze Lri¿¿er en draa¿Las
KONIG KN-STUDIO91 SET 150w,
INCL. SOFTBOXEN & PARAPLU
º 30x CpLische zoom º Fujinon Super L8C lens
º 24mm CrooLhoek º HD-Video º 7,4cm Display
FUJIFILM FINEPIX S4500
SUPERZOOM COMPACT CAMERA
43
%
VOORDEEL!
169
€299
30x OPTISCHE
ZOOM!
WIFI VOOR DELEN
FOTO’S VIA SMARTPHONE
CANON EOS 1100D +
EF-S 18-55mm DC III REFLEX
º 12 Ne¿apixels º HD-Video º 9 PunLs
AF º 2,7" Display º lSC LoL 6400
º 63 zones lichLmeLin¿ º lncl. accu, lader,
kabels en soíLware
3
8
%
VOORDEEL!
299
€479
PANASONIC DMC-SZ5 WiFi
& SMARTPHONE BEDIENING
º 14,1 me¿apixels º 10x CpLische zoom
º 25mm CrooLhoek Leica lens º 3" Display
º WiFi meL lCS & Android app º lncl. accu,
lader, kabels en soíLware
K
R
O
O
N
D
E
A
L
!
4
8
%
VOORDEEL!
129
€249
CANON EOS 600D +
EF-S 18-55mm DC III REFLEX
º 18 Ne¿apixels º Full HD-Video º 9 PunLs
AF º 3" Display º ConLinu opnemen op 3,7
íps º ln¿ebouwde draadloze íliLsersLurin¿
º lncl. accu, lader, kabels en soíLware
2
0
%
VOORDEEL!
419
€525
NIKON D3100 + AF-S 18-55 VR,
PERFECTE STARTER REFLEX
º 14,2 Ne¿apixels º Full HD Video
º Lxpeed 2 º 11-PunLs AF º 3" Display
º ln-camera assisLance lncl. accu, lader
en soíLware
3
0
%
VOORDEEL!
349
€499
K
R
O
O
N
D
E
A
L
!
K
R
O
O
N
D
E
A
L
!
K
R
O
O
N
D
E
A
L
!
*
¯
P
r
i
j
s

n
a

c
a
s
h
b
a
c
k

C
a
n
o
n
*
4
0
%
VOORDEEL!
€249
¯Lnkel in winkel RoLLerdam Le¿en inleverin¿ van deze bon
150
*
K
R
O
O
N
P
R
I
J
Z
E
N
!
º 16 Ne¿apixels º 8x CpLische zoom
º 3" Display º HD Video º NeLalen behuizin¿
CANON POWERSHOT A4050 iS
GROOTHOEK COMPACT CAMERA
44%
VOORDEEL!
89
€159
28mm
GROOTHOEK!
K
R
O
O
N
D
E
A
L
!
K
R
O
O
N
D
E
A
L
!
K
N
I
P
U
W

W
I
N
K
E
L
V
O
O
R
D
E
E
L
!
Encore Ultra
snellader +
4x AA batterijen
+ 12v auto-
aansluiting
º lncl. 4x AA baLLerijen º 2700mAh
10
*
€29.99
De Boekenplank van Verkaaik
11 FAMILIE / UITGAAN
De Goudse band Handsome Poets had voor
het eerst twee nominaties op zak voor de 3FM
Awards, maar greep donderdagavond 18 april
naast de titels Beste Band en Beste Single. Wel
ontvingen de mannen van Handsome Poets
maandag 15 april de prestigieuze Schaal van
Rigter, aangezien hun single ‘Sky on fire’ de
meest gedraaide Nederlandse plaat op 3FM
van 2012 was. Zanger Tim van Esch blikt trots
terug.
“Het was een erg bijzondere week voor ons.
Het begon met een optreden in de studio van
3FM op maandag 15 april. Tijdens ons bezoek
ging het brandalarm af en terwijl wij onze uit-
weg zochten, werden we ‘overvallen’ door Miss
Montreal. Het bleek een opgezet plan voor de
uitreiking van de Schaal van Rigter. We waren
echt enorm vereerd”, vertelt Tim. “Het lied
‘Sky on fire’ kreeg tijdens onze eerste live op-
treden in Zimbabwe voor ons al een behoorlijke
lading. De tekst ‘we are on this road together’
was bijzonder in een land waar politieke onrust
heerste. We merkten ook in Nederland tijdens
onze optredens dat ‘Sky on fire’ goed in de
smaak viel, maar we hadden we nooit verwacht
dat het zo’n grote hit zou worden.” De Olym-
pische Spelen speelden eveneens een belang-
rijke rol aangezien het lied gebruikt werkt als
begintune bij de uitzendingen van de NOS.
Drie dagen later, op 18 april, betrad de Goudse
band het podium van de 3FM Awards. Al vielen
ze buiten de prijzen, Tim was niet teleurgesteld.
“Het was bijzonder om bij te zijn en het was
een eer om in het rijtje staan van grootheden als
Bløf, Racoon en Kane. Racoon was de terechte
winnaar. Ook ons optreden was bijzonder om
mee te maken. We speelden tussen echt vuur
en het publiek ging helemaal los.” Nu maken
de Handsome Poets zich op voor hun concer-
ten op Oranjenacht (Groningen), Koninginne-
dag (Voorthuizen en Krimpen aan de IJssel) en
Bevrijdingsfestival (Wageningen en Utrecht).
Maar het hoogtepunt wordt hun ‘XL show’ in
Paradiso op Hemelvaartsdag. “Dan gaan we
knallen met onder andere een echt gospelkoor
en een fantastische lichtshow.” Zie voor meer
informatie www.handsomepoets.nl.
Door Bonnie van Doorn
Rabobank Gouwestreek gaf zaterdag 20 april
invulling aan maatschappelijke betrokken-
heid, door bijna zestig medewerkers in te
zetten in de lokale samenleving. Op zes
locaties in Gouda werden afgebakende pro-
jecten gerealiseerd, gematcht en georgani-
seerd door Stichting Present.
Maatschappelijk betrokken ondernemen uitte
zich in zinvol bezig zijn voor kwetsbare doel-
groepen en de verbinding maken met doel-
groepen die men anders nooit ontmoet zou
hebben. Bij het Leger des Heils werd de tuin
flink aangepakt en er werd gewandeld met
cliënten uit zorgcentrum Julianastaete, Ver-
pleeghuis Bloemendaal en Centrum Savelberg.
Op zorgboerderij De Bovenstee werden diverse
schilderklussen opgepakt en bij een woonvorm
van Gemiva genoten de jonge bewoners van
extra aandacht tijdens het knutselen, pannen-
koeken bakken en het samen plantjes poten.
Stichting Present wil in de samenleving een
beweging op gang brengen waarbij steeds meer
mensen het vanzelfsprekend vinden om naar
elkaar om te zien. In nauwe samenwerking
met maatschappelijke organisaties worden
‘bruggen’ geslagen tussen mensen die iets te
bieden hebben en mensen die daarmee gehol-
pen kunnen worden.
Vrijwilligers aan de slag
Laatste Ambachtelijke Zaterdag
Huttenbouwdorp op Noorderhout
De eerste drie Ambachtelijke Zaterdagen
zijn zeer afwisselende dagen geworden, met
onder meer wolspinnen, wilgentenen vlech-
ten, nettenboeten als oude ambachten en
creatieve workshops van Handig Hè! en Loes
Vork.
Mengelmoestuin de Heerlijckheid verzorgde
een stand met kruidenzalfjes en kruidenlikeur-
tjes, jammetjes en chutney. Gouwestek zorgde
voor lunchmogelijkheden met molenbreek-
brood. De molenaar van poldermolen ‘De
Mallemolen’ gaf rondleidingen door de molen
en liet de molen inclusief het scheprad draaien.
Op zaterdag 27 april tussen 10.00 en 17.00 uur
is de laatste Ambachtelijke Zaterdag te beleven,
een evenement voor jong en oud. De locatie is
1e Moordrechtse Tiendeweg 3 in Gouda, te be-
reiken via het Uiverplein. Voor vragen of infor-
matie kan men contact opnemen met de pr- en
perscoördinator van de Vereniging van Goudse
molenaars: Niels Aalberts (06) 223 328 96.
De Handsome Poets werden 15 april verrast met de prestigieuze Schaal van Rigter.

‘Ik word gék van
die alimentatie-
besprekingen;
wat kunnen jullie
voor me doen?’
www.scheidingsplanner.nl
9ZHX]Z^Y^c\heaVccZg<djYV"7dYZ\gVkZc™BVg^VccZ@g^Z\Zg
gouda@scheidingsplanner.nl
Tel. (088) 61 61 025 (lokaal tarief) of (06) 24 237 870
BZZglZiZc4
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
‘Help, ik ga scheiden!’ aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.
Financiën vormen vaak een struikelblok bij scheiding. Niet zelden is het ingewikkelde materie. En ziet
u door de bomen het bos niet meer. Als financieel deskundige en vertrouwenspersoon behartigt de
Scheidingsplanner uw belangen en zorgt ervoor dat u financieel weer verder kunt.
Help, ik ga scheiden!
Bezorgers gezocht!
Meld je aan via bezorging@dekrantvangouda.nl
Bodegraven Moordrecht
Trompstraat
Laan van Turkenburg
Bodelolaan e.o.
IJsselerf
Uiterwaard
De Twijnen e.o.
Handsome Poets wint
Schaal van Rigter
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Enige tijd geleden werkte ik met een collega
die een geur droeg die mij wel beviel. Het was
écht een lekkere geur. Zo lekker, dat ik haar
vroeg welke geur het was. Dit met de bedoe-
ling deze geur aan te schaffen en cadeau te
doen aan mijn vrouw. Het bleek een Grieks
parfum te zijn, waarvoor ik bij de parfumerie
een groot bedrag moest neertellen. En dat voor
en flesje met een inhoud van bijna niets. Maar
ja, je houdt van je vrouw, dus je doet een keer
gek. Ik kocht het flesje. Thuisgekomen gaf ik
het haar cadeau. Verheugd bracht mijn vrouw
een beetje parfum aan in haar hals en vroeg
me hoe het rook. Verwachtingsvol boog ik mij
naar voren en rook... Diep teleurgesteld be-
speurde ik een geur die ik nog het beste kon
omschrijven als ‘Dreft’. U weet wel: zo’n geur
van 69 cent per halve liter. Wat bleek: Parfum
reageert verschillend op diverse huidtypen.
Blijkbaar had mijn vrouw een huid die af-
week van de huid van mijn collega. Een dure
les. Voor mensen die een soortgelijke ervaring
hebben meegemaakt is er nu ‘De Parfumgids’.
Deze gids legt uit waar u op moet letten bij de
aanschaf van een lekker geurtje en zorgt dat u
een maximaal effect bereikt met uw geurige
investering. Als u tijd en gelegenheid heeft,
kunt u donderdag 25 april om 19.30 uur bij
boekhandel Verkaaik langskomen voor een
persoonlijk advies van de auteur. Kom dan
a.u.b. ‘geurloos’ binnen. Dan kunt u haar
adviezen met al uw zintuigen ervaren.
Bart Jansen
R

Parfumgids
www.verkaaikbceken.nI
£ 19,95
RuIm 26U geuren
onaIhankelIjk belIchI
Net als voorgaande jaren zal Wijkteam
Plaswijck een huttenbouwdorp organiseren
voor de kinderen uit de wijk Plaswijck /
Bloemendaal Oost. De locatie is opnieuw
de natuurspeelplaats Noorderhout, op de
geluidswal langs de A12. Het huttenbouw-
dorp is in ieder geval voor kinderen van zes
tot en met twaalf jaar uit de wijk Plaswijck
(Bloemendaal Oost, postcode 2804).
Het huttenbouwdorp is traditiegetrouw in de
laatste week van de zomervakantie, dit jaar van
dinsdag 27 tot en met donderdag 29 augustus.
Op de woensdagmiddag komt er een nieuw
programma, waarover de organisatie nog niets
wil verklappen. De gemeente Gouda heeft de
vergunning deze week verstrekt en er is weer
een team van ervaren en enthousiaste vrijwil-
ligers en steun van vele relaties en sponsors.
Nieuw is verder een traineeprogramma voor
kinderen ouder dan twaalf jaar. “We merken
dat ze graag willen blijven meedoen.” Aanmel-
den kan nu al per e-mail: huttenbouwdorp@
wijkteamplaswijck.nl of bel (06) 239 56 999.
De organisatie van het huttenbouwdorp draait
ook dit jaar geheel op vrijwilligers en op de
steun van gemeente, Cyclus en vele sponsors.
Zie www.wijkteamplaswijck.nl.
Bij het Leger des Heils werd de tuin flink
aangepakt.
12 ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Als enige in Nederland Limo Service voor prijswinnaars
Bij aanschaf van ieder heel staatslot*
Gratis Appeltje van Oranje
Koningsdag 30 april 2013
* of 5 x 1/5 lot
Restaurant Lavendel, Achter de kerk (St Jan) 5
0182 - 686202 - www.restaurantlavendel.nl
Aspergemenu
€ 24,50
Aspergesoep met
Hollandse garnaaltjes
Asperges met beenham
of zalm uit de oven
en een Hollandaise saus
Aarbeienbavarois met
witte chocolade schotsen
Nieuwsgierig? Reserveer snel!

ßANCkDk CITY
ßE5TAAT 8 1AAßI
DDk DE HELE MAAND MEI
20% kDßTINC I.C.M DINEß AAN TAFELI
DAAßDM CEVEN WI1 DP 30 APßIL kDNINCINNEDAC
DP ELkE TAFEL EEN CßATI5 FLE5 HUI5WI1N
Ì.C.M. 2 PERSDNEN MET DÌNER.
KRDNÌNC LÌVE DP CRDTE SCHERM.
MET UITZDNDEßINC LDPENDE ACTIE5 E.A AANßIEDINCEN
¨ U DIENT WEL DE ADVEßTENTIE UIT TE kNIPPEN EN IN TE LEVEßEN.
Lange Tiendeweg 57, Ccuda
T: 0182 - 551 333
E: infc@bangkck-city.nI
I: www.bangkck-city.nI
DDk DE HELE MAAND MEI
20% kDßTINC I.C.M DINEß AAN TAFELI
DAAßDM CEVEN WI1 DP 30 APßIL kDNINCINNEDAC
DP ELkE TAFEL EEN CßATI5 FLE5 HUI5WI1N
Ì.C.M. 2 PERSDNEN MET DÌNER.
KRDNÌNC LÌVE DP CRDTE SCHERM.
MET UITZDNDEßINC LDPENDE ACTIE5 E.A AANßIEDINCEN
¨ U DIENT WEL DE ADVEßTENTIE UIT TE kNIPPEN EN IN TE LEVEßEN.
Lange Tiendeweg 57, Ccuda
T: 0182 - 551 333
E: infc@bangkck-city.nI
I: www.bangkck-city.nI
ßangkck City bezcrgt
7 dagen in de week
ßesteI cp www.bangkck-city.nI cf cp www.thuisbezcrg.nI
Dck kunt u teIefcnisch besteIIen via de besteIIijn
0182-551333.

Vccr bedrijven B particuIieren kunt u pinnen aan de deur.
ßij bedrijven is een factuur mcgeIijk.
AIs u cp maandag besteIt, krijgt u 1 ñesje Thais bier gratis.
CßATI5 ßEZDßCEN IN CDUDA
Passie voor
Kunst
13
WERK & SCHOLING
Ons moederland is klaar voor de troonswisse-
ling. Dit wordt mijn tweede. We hebben voor-
taan een koning. Dat zal even wennen worden.
Ik kom uit een koningsgezind nest en herin-
ner me nog goed de vette kop van ‘Trouw’ op
28 april ‘67: “Heel Nederland één juichkreet:
EEN PRINSJE”. Ik begreepmet mijn twaalf
jaar niet goed waarom ik blij moest zijn. Nu
blijft het nog afwachten. Zoals velen van mijn
generatie heb ik me afgevraagd of ik republi-
kein wil zijn of koningsgezind en ik ben er
niet uit. Koningin Beatrix en ook prins Claus,
hebben voor de cultuur en de kunst in Neder-
land ongelofelijk veel betekend. Koningin
Beatrix is, behalve zelf ook beeldhouwster,
een hartstochtelijk kunstverzamelaar en heeft
alle kansen aangegrepen om de Nederlandse
kunst en kunstenaars in de schijnwerpers te
plaatsen. In Gouda is ze op bezoek geweest
in 2005 bij de vijftigste Kaarsjesavond en in
2011 opende ze Schetsen van Schoonheid in
het museum. Haar aanwezigheid maakte het
allemaal wel heel speciaal. Stel je voor dat
een president deze rol had moeten vervullen.
Wie zou dat moeten zijn? En die verkiezing
zou alleen maar gedonder geven. Ik koester
het instituut niet van harte, maar voor konin-
gin Beatrix als persoon geldt: groot respect!
Laten we het nog maar aanhouden, wel of
niet ceremonieel. Koning Willem-Alexander,
koningin Máxima, u bent nu aan zet. Goed
voorbeeld doet goed volgen. En welkom in
Gouda.
Dick Markvoort,
makelaar amateurkunst Gouda.
dick@netwerkamateurkunst.nl
Simon Bos (links) en Tommie Viehoff behaalden woensdag 17 april de eerste en tweede prijs tijdens
de Goudse Dartfinale voor scholen. Beide winnaars zijn vmbo-kader leerlingen van christelijke
scholengemeenschap De Goudse Waarden. Andere deelnemende scholen waren Het Segment en
De Meander (foto Léon Neven).
Voor een bedrijf ,dat actief is in de productie van voedingsmiddelen,
zijn wij op zoek naar nieuw personeel. Het is belangrijk dat je ervaring hebt
binnen de Food sector en in een vergelijkbare functie.
- Verpakkingsoperator
- Teamleider
Mail je CV met motivatie naar food@perflexxion.nl
Of bel 010-5111099 voor meer informatie. Interesse?
* Allround mewerker bediening
Werzaamheden: Gasten bedienen, het bereiden van kleine gerechten,
schoonmaakwerkzaamheden.
Functie eisen: Gemotiveerd, sociaal, teamplayer, fexibel, ervaring in een
soortgelijke functie, ten minste nederlands en engels sprekend.
Voor deze functie geldt: parttime/ 0-uren contract.
Wisselende diensten (diensttijden liggen tussen 7.00 en 23.00).
Minimaal 3 weekenden per maand / zaterdagen per maand beschikbaar zijn,
arbeidsvoorwaarde via Horeca Cao.
Campanile Hotel Gouda T.a.v. K. Kartomo
Kampenring 39/41
2803 PE Gouda
Personeelszaken.campanile@hotmail.com
Spreekt een van de vacatures jou aan, stuur dan je sollicitatie! Campanile Hotel Gouda
Hotel & restaurant campanile Gouda
Kampenringweg 39/41, 2803 PE Gouda
Tel:0182-535555, E-mail:gouda@campanile.com
Reserveren gewenst!
Ons restaurant is op zondag gesloten!
Kom lekker asperges eten in de maand mei
Heel de maand mei asperge menu € 24,50 & op vertoon
van deze advertentie de 2e persoon 50% korting.
Asperge crèmesoep met Gorgonzola

Asperges “klassiek” met ham, ei, krielaardappeltjes & roomsaus

Grand Dessert
Kort nieuws
Orkest in de klas
Een reeks muzieklessen aan kinderen in het
basisonderwijs is maandag afgerond. Leerlin-
gen uit groep zes van Het Vlot en De Schakel
lieten in De Veste horen wat zij geleerd hebben
tijdens het project ‘Orkest in de klas’. De
jonge muzikanten speelden samen, als een echt
orkest, onder leiding van dirigente Rosanne
Rippen. De muziek werd afgewisseld met bij-
passende teksten, die werden voorgedragen
door de leerlingen zelf. Een grote groep ouders
en familieleden verzamelden zich om het
Ondernemersspreekuur Gouda
Startende en gevestigde ondernemers kunnen
op woensdag 1 mei weer terecht bij het onder-
nemersspreekuur in het Huis van de Stad. De
Belastingdienst, de Kamer van Koophandel
en de gemeente Gouda staan klaar om vragen
op het gebied van ondernemen in Gouda te
beantwoorden. Het gaat dan om vragen over
bijvoorbeeld omzetbelasting, inkomstenbelas-
ting, inrichting administratie, rechtsvormen,
verzekeringen, contracten, netwerken, vergun-
ningen, gemeentelijke belastingen, bouwen en
verbouwen, werk aan de weg en alle andere
vragen die er zijn over het ondernemen in
Gouda. Het ondernemersspreekuur is kosteloos
en is van 9.00 tot 12.00 uur op de begane grond
van het Huis van de Stad bij Bfree2Work.
Winnaars dartfinale
Locatie voor plug-in bieb gezocht
Het bibliotheekfiliaal Bloemendaal, naast het
winkelcentrum, gaat verdwijnen en er komt
één centrale bibliotheekvestiging aan het
Buytenerf. De planning is dat de bibliotheek
in Bloemendaal eind dit jaar zal sluiten.
De Bibliotheek Gouda wil graag haar dienst-
verlening in de wijk zo veel mogelijk behouden
en dat wil zij doen met zogenaamde ‘plug-in’
bibliotheken. De plug-in bibliotheek is onbe-
mand, gebruikers kunnen zelf boeken lenen en
inleveren. Er is een beperkte collectie boeken
en om deze collectie zo aantrekkelijk moge-
lijk te houden worden de boeken regelmatig
gewisseld. Het is ook mogelijk om boeken
thuis te reserveren en in de plug-in bibliotheek
op te halen. Er zijn ook iPads aanwezig waar-
mee op internet of in de bibliotheekcatalogus
kan worden gezocht. In de wijk Goverwelle is
al een plug-in bibliotheek geplaatst in zorg-
centrum Irishof aan het Middenmolenplein.
De Bibliotheek Gouda is nog op zoek naar
een locatie voor een plug-in bibliotheek in de
wijken Plaswijck en Bloemendaal. De Wijk-
teams Plaswijck en Bloemendaal zijn gevraagd
om mee te helpen zoeken naar een geschikte
locatie. Het moet gaan om een locatie van circa
65m
2
. De plug-in bibliotheek komt het best
tot haar recht als deze is geplaatst in een open
ruimte, die gedurende ruime openingstijden
toegankelijk is. Suggesties voor locaties zijn
van harte welkom, deze kan men sturen naar
info@wijkteamplaswijck.nl.
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Koninginnedag op Luidensschool
Op de allerlaatste Koninginnedag organiseert
de Luidensschool vanaf 10.00 uur allerlei
activiteiten op het schoolplein. Van 10.00 tot
circa 12.00 uur is er een vrijmarkt, waar kin-
deren bijvoorbeeld speelgoed of wat lekkers
kunnen verkopen. Daarnaast kunnen kinderen
worden geschminkt als een heuse prins, prin-
ses, tijger of piraat, kunnen ze koninklijk op de
foto en naar hartenlust komen springen op het
springkussen. Kinderen die graag sportief bezig
zijn, kunnen partijtjes voetbal spelen en deel-
nemen aan een trainingsparcours. Om 13.00
uur wordt er een inhul digingstocht door de wijk
gereden met door de kinderen zelf versierde
fietsen. Spullen om de fietsen te ver sieren zoals
toeters en bellen zijn aanwezig. Voor iedereen
die aan de optocht heeft meegedaan is er na af-
loop iets lekkers te eten en te drinken en voor
de mooist versierde fietsen is er een prijs. Voor
de volwassenen is er een mobiele jeu-de-boules
baan. Om 14.00 uur kan de inhuldiging worden
bekeken op een groot scherm. Dit tv-scherm
staat de hele dag aan zodat alle festiviteiten in
Amsterdam de hele dag door gevolgd kunnen
worden.
concert bij te wonen. ‘Orkest in de klas’ is een
samenwerkingsproject tussen Kunstpuntgouda
en de Brede School. De lessenreeks is bedoeld
om leerlingen op jonge leeftijd kennis te laten
maken verschillende muziekinstrumenten en
het plezier van samenspelen.
14 ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
15
SPORT
Waar ‘s middags de officiële opening had
plaatsgevonden, was het drijvende ponton
in het Groenhovenbad ‘s avonds het toneel
van het Gouds sportgala. Heel sportminnend
Gouda was afgekomen op deze jaarlijkse
sportverkiezing. In het mooi uitgelichte fon-
kelnieuwe zwembad maakte presentator
Koert Westerman het sporttalent, de sport-
vrouw, de sportman en de sportploeg van het
jaar 2012 bekend.
Grote winnaar was AV Gouda (atletiek) waar-
van twee atleten, Femke Pluim en Tim Dekker,
in de prijzen vielen. Atlete Femke Pluim werd
als sportvrouw verkozen boven Aafke van
Leeuwen (jiu jitsu fighting system) en Chantal
van der Lans (jiu jitsu fighting system). Femke
won goud bij de NK indoor junioren meer-
kamp en polsstokhoogspringen. Ze behaalde
de eerste plaats met het Nederlands team tij-
dens de meerkamp interland in Praag en ze won
zelfs een zilveren medaille bij het NK hoog-
springen bij de senioren. Atleet Tim Dekker
won de titelstrijd van Sjoerd den Hertog (inline
skaten) en Ronald Hertog (speerwerpen). Tim
behaalde vorig jaar een gouden medaille en
een Nederlands record tijdens de NK indoor
meerkamp. Ook was er goud op het NK junio-
ren op de 110 meter horden, zilver op het NK
meerkamp en hij bemachtigde het WJK limiet.
Op het WJK meerkamp pakte hij brons. Voor
het NOS Sportgala was hij genomineerd voor
talent 2012, maar greep naast die titel. Tim en
Femke waren niet aanwezig in verband met hun
trainingskampen.
Talent
Tom de Heijer (schaatsen en inlineskaten)
werd verkozen tot sporttalent van het jaar. De
dertienjarige schaatser en inlineskater van SC
Gouda werkte in 2012 aan een lange erelijst. Zo
pakte hij vijf gouden medailles en een zilveren
medaille bij het NK inlineskaten, een bronzen
medaille bij het NK marathonschaatsen en
werd hij op alle onderdelen eerste in de lande-
lijke competitie inlineskaten. Verder pakte hij
een derde prijs bij een van de grootste inter-
nationale wedstrijden inlineskaten in Euro pa
(Flanders Grand Prix in Oostende). Eerste werd
hij bij het prestigieuze internationale weekend
inlineskaten Wolvega-Haulerwijk en hij ein-
digde als vijfde op het Nationaal Pupillen
Toernooi schaatsen. Ook Tom verbleef in het
buitenland, dus nam zijn broertje de prijs in
ontvangst. De voetballers van Jodan Boys wer-
den uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Zij
werden in 2012 kampioen van de Hoofdklasse
en promoveerde voor het eerst in het bestaan
naar de Topklasse. De integratieprijs ging dit
jaar naar Schermvereniging Vrijbuiters voor
hun inzet voor mindervalide sporters. Deze
avond werd eveneens een aantal vrijwilligers in
het zonnetje gezet. Schoonzwemsters van GZC
DONK, kanovereniging De Goudse Peddel en
de Goudse Reddingsbrigade verzorgden tussen
alle huldigingen door hun demonstraties.
Kort nieuws
‘April, kikker in je bil-toernooi’
Een kikkerrace, knotshockey en aan het eind
van de dag een ‘kikkermenu’, verzorgd door de
chefkok van de club. Woensdag 17 april werd
voor de eerste keer bij de Goudse hockeyclub
GMHC het ‘April, kikker in je bil-tournooi’
gehouden. Met de deelname van 64 kinderen in
de leeftijd van ongeveer vijf tot en met negen
jaar is het volgens de Goudse hockeyvereniging
een zeer geslaagd evenement geworden. Naast
alle spelletjes werd er ook ‘echt’ ge hockeyd: de
jeugd speelde onderling wedstrijdjes en ook het
G-hockeyteam was van de partij.
Succesvolle start inline-skate competitie
Zaterdag is de eerste regionale inline-skate
wedstrijd voor alle categorieën verreden op de
thuisbaan van schaatsclub Gouda in de Goudse
Hout. De wedstrijd telde een record aantal van
160 jongeren. SC Gouda ging met elf medailles
naar huis.
Finaleprijzen Touché Sara
Het wedstrijdseizoen van Dansschool Touché
Sara van dansdocente Sara Verkerk werd op
zondag 21 april succesvol afgesloten tijdens
de finalewedstrijden van Shell we Dance in
Wageningen, waar de beste dansscholen uit
Nederland tegen elkaar streden. Drie wedstrijd-
groepen van Touché Sara hadden zich in de
voorrondes hiervoor geplaatst. Het werd al snel
duidelijk dat een prijs in de wacht slepen geen
vanzelfsprekendheid zou zijn, want de concur-
rentie was hoog. De jongste groep (tot en met
twaalf jaar) en de groep twaalf tot en met vijf-
tien jaar gingen met een tweede prijs naar huis.
De groep zestien tot en met zeventien jaar viel
net buiten de prijzen. Het seizoen wordt dit jaar
extra feestelijk afgesloten met een jubileum-
voorstelling in de schouwburg op 1 juni. Voor
meer informatie: www.touchesara.nl.
Nederlands kampioenen bij Den Edel Gouda
Tijdens het Nederlands kampioenschap Figh-
ting Jiu Jitsu afgelopen zaterdag in Almere,
waren de jiu jitsuka’s van Den Edel Gouda NL
goed voor maar liefst vier gouden, vier zilveren
en drie bronzen medailles. Goud ging er naar
Nino Rietbroek (16), Mike Lingen (17), Donny
Donker (18) Rick van Velzen (20). De zil veren
medailles werden omgehangen bij Tommie
Goudriaan (19), Aafke van Leeuwen (20) en
Freddy Weemaes De derde plaatsen gingen
naar Boy Vogelzang, Tommie Goudriaan en
Donny Donker.
In het mooi uitgelichte fonkelnieuwe zwembad maakte presentator Koert Westerman het sport-
talent, de sportvrouw, de sportman en de sportploeg van het jaar 2012 bekend (foto Wim Pijper).
Sluisdijk 15 - Gouda
Telefoon: 0182 58 39 33
www.golfbaan-ijsselweide.nl
4-weekse cursus
baanpermissie


ln groepjes (6 lesuren) |ncl. 300 ballen, gratls clubbuur
tljoens oe les, 1× greentee 9 boles en llomaatscbap
oetentacllltelten voor 4 weken voor slecbts:
(Normale prljs
149.-
179.-)
GOLF8AAN |[SSLLWL|DL GOUDA: GL8OORTLPLLK vAN KAMP|OLNLN
ZONDER jOU I5 ER GEEN BAL AAN
Jodan Boys in zwaar weer
Waar de mannen van Jodan Boys vrijdag-
avond nog hun titel sportploeg van het jaar
2012 vierden, viel er zaterdagmiddag weinig
te lachen. De Gouwenaars verspeelden dure
punten tegen de al gedegradeerde Deto
Twenterland. In het uitduel kwam Jodan Boys
niet verder dan 1-1, waardoor de kansen op
handhaving in de Topklasse zaterdag steeds
kleiner worden. Met nog twee wedstrijden te
gaan, staat Jodan Boys veertiende en zal het
zes punten moeten halen.
Ook boven Gouda zaterdag hangen donkere
degradatiewolken. Na het 3-1 verlies tegen
Kagia staan de Gouwenaars op de veertiende
plek en is het ontlopen van de nacompetitie
niet meer mogelijk. Voor Olympia is nacompe-
titie eveneens uit het zicht, maar dan gaat het
om nacompetitie voor promotie. De ploeg van
Tom Rietberg ging roemloos met 5-2 onder-
uit tegen Spartaan’20 en zakte hierdoor naar
de achtste plaats. Zondag staat de stadsderby
tegen DONK op het programma. De Donkianen
kwamen zondag tot twee maal terug tegen VFC
en pakten een punt dankzij twee treffers van
Stef Hanswijk (2-2). ONA kwam tekort tegen
Groeneweg en verloor met 0-3. Gouda zondag
pakte een 4-1 overwinning op DHL en staat
derde.
Sporters van het jaar
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Topdrukte open dag zwembad
Het nieuwe zwemcomplex Groenhovenbad opende zaterdag 20 april de deuren voor het publiek.
Aan de uitnodiging van Sport.Gouda om een kijkje te komen nemen, werd massaal gehoor ge-
geven. Zo’n 5000 Gouwenaar bezochten zaterdag het bad. Iedereen kon deelnemen aan rond-
leidingen en demonstraties, maar natuurlijk was het ook mogelijk gewoon een duik te nemen.-

Voor al je rijbewijzen

7

€ ,

dagen + examen + gra theorie nu voor máár 1.595 -
Het VerkeersCollege
Nu ook in Reeuwijk16
ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
genieten van
het voorjaar
vaste
opvouwbare
en
H E A L T H C A R E scootmobielen
veilig...
comfortabel...
lange en korte afstanden...
gewoon weer lekker zelf
naar de winkel of de kinderen...
bon voor meer informatie!
of bel direct 010-2582929
GRATIS
naam
adres
postcode plaats
telefoon
email
sturen aan: blijleven, molenbaan 6, 2908 LM Capelle aan den IJssel
of op de ets?
degelijk voor
dagelijks gebruik...
met gemakkelijke
lage instap...
voor iets meer
evenwicht...
gewoon lekker
echt sportief...
Het Thuisadvies van Blijleven is
Gratis en Vrijblijvend. Wij
komen graag naar u toe...
bel 010-2582929!
Gratis Thuisadvies
...met trapondersteuning
G
RATIS
kijk op www.blijlevenwelzijn.nl
17
GEZONDHEID
Dit jaar bestaat het gezondheidscentrum
Lekkenburg vijf jaar en daarom was er zater-
dag 20 april een open dag. Het thema was
‘gezond oud(er) worden’.

Wethouder Marion Suijker verzorgde om
10.00 uur de opening, waarna de verschil-
lende disciplines in GHC Bloemendaal hun
eigen programma volgden. Bezoekers konden
diverse presentaties bijwonen en een tal van
activiteiten doen. Zo was er een conditie-
test, een valpreventie-experience, een work-
shop ergonomische hulpmiddelen gebruiken
en medicatie baxteren. Daarnaast waren ook
welzijns-disciplines van buitenaf aanwezig om
uitleg te geven over welzijn. Dit in het kader
van de trend dat in de toekomst steeds meer
zorg zal overgaan naar welzijn. Kookgroep de
Buurtstee verzorgde zaterdag de hapjes.
Wethouder Marion Suijker opende de open dag van gezondheidscentrum Lekkenburg.
Attentie opgelet!
Vanaf heden is de algemene koopavond in
Winkelcentrum Bloemendaal op vrijdag!

,PNHF[FMMJHXJOLFMFOJOXJOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBM
Met maar llefst 65 wlnkels van droglst tot dlerenwlnkel en van kledlngwlnkel
tot kapper vlndt u hler alles onder l dak!

.BBSXJOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBMCJFEUNFFS
3 grote supermarkten
Gemakkell[k parkeren
Pulm 700 parkeerplaatsen

www.winkelcentrumbloemendaal.nl

* Informeer of uw
favoriete winkel
geopend is.
winkelcentrum

*
Overdekt wlnkelen
veel verschlllende branches vertegenwoordlgd
De wlnkellers heten u van harte welkom !
Gezondheidscentrum
Lekkenburg jubileert
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Verhuizing De Banjaard
De Banjaard Gouda is sinds kort gevestigd aan
de Noothoven van Goorstraat 11d in Gouda.
De Banjaard is een instelling voor geeste-
lijke gezondheidszorg. De Banjaard is er voor
kinderen en jongeren tussen vier en negentien
jaar, bij wie er (vermoedelijk) sprake is van
psychiatrische problemen en die een verstande-
lijke beperking hebben. De Banjaard kan deze
kinderen en jongeren en hun gezin passende
zorg bieden. Dat doen de medewerkers op de
locatie van De Banjaard, maar ook op school
en bij gezinnen thuis. Bel voor meer informatie
(0182) 694 111 of zie www.debanjaard.com.
GHZ beperkt open rond feestdagen
Rijbewijskeuringen in De Buurtstee
Open Huis Hospice
Op de maandag voor Koninginnedag en de
vrijdag na Hemelvaartsdag is het Groene Hart
Ziekenhuis (GHZ) deels gesloten. Op deze
dagen zijn de poliklinieken, het afspraken-
bureau en de meeste ondersteunende af-
delingen gesloten en kunnen patiënten geen
afspraak voor een spreekuur maken.
Voor bloedprikken en het afgeven van mate-
riaal voor laboratoriumonderzoek, gelden op
29 april en 10 mei afwijkende openingstijden.
Op de Bleulandlocatie kan men op de poli-
kliniek Bloedafname terecht van 7.30 tot 13.00
uur. De polikliniek Bloedafname op de Jozef-
locatie is op beide dagen gesloten. Voor bloed-
prikken op de polikliniek in Nieuwerkerk aan
den IJssel kan men op deze dagen terecht van
8.00 tot 10.00 uur. De overige bloedafname-
locaties in de regio hanteren deze dagen de
reguliere openingstijden. Acute patiënten
kunnen, zoals gebruikelijk na verwijzing van
de huisarts, 24 uur per dag, zeven dagen in de
week terecht op de Spoedeisende hulp. Bezoe-
kers voor opgenomen patiënten zijn uiteraard
welkom. De bezoektijden en openingstijden
van de bloedpriklocaties zijn terug te vinden op
www.ghz.nl/feestdagen.
Zeventigplusssers kunnen op maandag 6 mei
weer voor de verplichte rijbewijskeuring
terecht in wijkcentrum De Buurtstee, aan
Gildenburg 1 in Gouda.
De keuring kost dertig euro en een afspraak
maken kan via (06) 406 831 73. Het keurings-
formulier, de zogenaamde Eigen Verklaring, is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De volgende
keuring is op donderdag 13 juni.
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale
Thuiszorg Midden-Holland organiseert zater-
dag 3 mei weer het maandelijkse open huis
aan de Ridder van Catsweg 67.
Belangstellenden kunnen van 11.00 tot 13.00
uur informatie krijgen over de palliatieve ter-
minale zorg in het Hospice en in de thuis-
situatie. Er zijn vrijwilligers aanwezig om te
vertellen over deze zorg en over het doen van
vrijwilligerswerk. Ook bestaat de gelegenheid
om in het Atelier schilderijen of kunstvoor-
werpen die door vrijwilligers zijn gemaakt te
bezichtigen. Bij verkoop van deze schilderijen
gaat een deel van de opbrengst naar het de
orga nisatie. Parkeren kan op de parkeerplaats
of in de parkeergarage van het Groene Hart
Ziekenhuis, vanuit hier is toegang tot het Atelier
van het Hospice via de achteringang. Een uit-
rijkaart à een euro is te koop in het Hospice.
Ideeën tegen eenzaamheid
Hoe kunnen we met kleine, simpele acties
zelf iets doen om eenzaamheid onder
ouderen in Gouda te verminderen? Hier-
over gaat de Ideeënbrouwerij met elkaar
brainstormen. Iedereen is welkom mee te
denken en te ‘brouwen’ op donderdag 16 mei
van 19.15 tot 22.15 uur in de Panoramazaal
in zorgcentrum Korte Akkeren.
Iedereen die zich betrokken voelt bij dit onder-
werp, er ideeën over heeft, of inspiratie op wil
doen en wil meehelpen is welkom. Tijdens de
landelijke Week tegen de Eenzaamheid van
26 september tot 5 oktober, wordt gestart met
het uitvoering van de bedachte acties. Dit kan
van alles zijn, bijvoorbeeld: samen eten, buurt-
huiskamer, twittercursus voor ouderen, brei-
café, jong ontmoet oud en Goudse Hartstocht
senior. Bij de voorbereiding en uitvoering van
de acties kunnen ze hulp en steun krijgen van
zorg- en welzijnsorganisaties die nu al (profes-
sioneel en vrijwillig) met dit onderwerp bezig
zijn. Daarom is er een tweede bijeenkomst ge-
pland op donderdag 13 juni van 17.30 tot 20.00
uur (inclusief maaltijd). Dit krijgt de vorm van
een initiatievenmarktplaats die vraag en aan-
bod bij elkaar brengt. Aanmelden via het aan-
meldformulier op www.goudabruist.nl of per
mail via gouda@ideeenbrouwerij.nl.
18
ADVERTENTIE
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Zilverprijs €715 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, bestek, dienbladen, serviezen, baren etc.
Goudprijs €39,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
19 THEATER & FILM
Sinds zijn theaterdebuut in 1997 is Sjaak Bral
verslingerd aan theater en zijn publiek. Een
liefde die wederzijds blijkt: tienduizenden
bezoekers, al vijftien jaar. Dat moet gevierd
worden.
‘Hier & Nu’ wordt een avond vol vilein lach-
vermaak, met verborgen opdrachten, lachsal-
vo’s, verbazingwekkende verhalen en een dui-
zelingwekkend geheim. Een one-man-show vol
onverwachte, maar trefzekere inzichten, als al-
tijd doordrenkt met humor. Sjaak Bral zegt zelf:
“Mijn inspiratie is het Hier en Nu, de reden van
de titel. De moraal van deze voorstelling is dat
tijd, naarmate je ouder wordt, steeds kostbaar-
der wordt. Daar kom ik nu ook achter omdat ik
zelf ook ouder wordt. Je kunt dan heel erg gaan
mijmeren op avondjes met oude vrienden om
herinneringen op te halen, of nadenken wat je
met je rest van je leven wilt doen, maar je kunt
volgens mij beter denken: ‘Ik vind het best zo,
hier doen we het mee.’ Later komt veel sneller
dan je denkt. Ik ervaar dat zelf ook zo. Ik denk
daarom: ‘We gaan er nu een leuke dag van ma-
ken, want deze dag komt nooit meer terug.”
(Bron: interview Peter Schavemaker). De voor-
stelling is te zien in de Goudse Schouwburg.
Over de Tweede Wereldoorlog is al veel ge-
zegd, maar ook veel verzwegen. Nog steeds
komt er nieuwe informatie naar boven en
elke keer blijkt het nog erger te zijn dan men
al dacht. Behalve historici en schrijvers dragen
ook filmmakers bij aan het grote verhaal. Zo
laat Deborah van Dam met haar documentaire
‘De baby’ weer een puzzelstukje op zijn plaats
vallen. Voor de film zijn talloze onbekende
archieven doorzocht en wat toen duidelijk
werd was zo schokkend dat het hele scenario
herschreven moest worden.
De documentaire vertelt het
levens verhaal van Anneke en de
jaren die ze als kind doorbracht op
een onderduikadres. De camera
volgt Anneke op latere leeftijd -
ze blijkt een onopvallende Joodse
vrouw die in Amerika woont en
haar verleden niet kent. Ze weet
dat ze de oorlog heeft overleefd
op een onderduikadres, maar her-
innert zich niets uit die tijd. Dan
melden zich binnen korte tijd
twee getuigen uit haar ver leden.
De koerierster uit het verzet die
Anneke bij haar ouders heeft
weggehaald en haar zogenaamde broer uit het
gezin dat haar heeft opgenomen. Van Dam en
researcher Martine van Poeteren slagen erin
om stap voor stap de gebeurtenissen te recon-
strueren. Als kijker weet men niet méér dan
Anneke zelf weet. Daardoor komen de schok-
kende feiten aan als een mokerslag - zowel
bij Anneke als bij de kijker. Het maakt ‘De
baby’ tot een diep invoelend portret van een
moedige overlever. De documentaire is te zien
in Filmhuis Gouda.
Portret van een moedige overlever
Jeugd- en familiefilms in Filmhuis
Dinsdag
7 mei
Aanvang:
20.30 uur
8oundos El Ahmadi
Er is geen plan B
Zaterdag: 08.45 uur
Zondag: 10.45 uur
Activiteiten in Gouda en omstreken
KabeI fM ººMHz · GoudaTV (kanaaI ó3)
WWW.COUDA.FM
Sjaak Bral ‘Hier & Nu’
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Uitladder
Woensdag 1 mei
Grote zaal, 20.00 uur: Sjaak Bral met ‘Hier
& nu’ (cabaret).
Donderdag 2 mei
Grote zaal, 20.00 uur: Golden Earring In
Concert. Uitverkocht.
Vrijdag 3 mei
Grote zaal, 20.00 uur: Wim Helsen met ‘spijtig
spijtig spijtig’ (cabaret). Uitverkocht.
Vrijdag 26 april
Gouda, Gouda Hardcore in So What, vanaf
20.00 uur, kaarten via www.so-what.nl.
Gouda, Concert Musecology in Huis van de
Stad, aanvang 15.00 uur, gratis toegang.
Zaterdag 27 april
Gouda, Mirakels feest van 11.00 tot 16.00 uur
zijn er allerlei activiteiten rondom de Stol-
wijkerschutsluis.
Gouda, Ambachtelijke Zaterdag, van 10.00 tot
17.00 uur, 1e Moordrechtse Tiendweg 3.
Zondag 28 april
Gouda, Opstapwandeling kunsthistorisch buro
Icarus. Start 11.00 en 14.00 uur bij de Waag
op de Markt. Duur ruim anderhalf uur. Info:
www.kunsthistorischburogouda.nl.
Maandag 29 april
Gouda,Oranjeconcert in Concordia, Westhaven
27. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
Gouda, Oranjenacht op Markt van 19.00 tot
01.00 uur.
Dinsdag 30 april
Gouda, Koninginnedagactiviteiten op de Markt
Gouda, Oranjeboulevard op de Raam en de
Bogen.
Exposities
Gouda, Lente-expositie bij Galerie Montulet
(Hoge Gouwe 115), te zien tot en met 28 april
zie www.galeriemontulet.nl.
Gouda, Expositie fotografe Ingrid Daniëlla
van der Spoel in Gouda Studio’s aan de Oost-
haven 12. Te zien van 21 maart tot 3 mei, zie
www.goudastudios.nl.
Gouda, Expositie Eva en andere vrouwen in
Galerie De Hollandsche Maagd (Oosthaven
28), te zien tot en met 27 april.
Zie: www.dehollandschemaagd.nl.
Gouda, Foto-expositie cursisten van fotografe
Judith Ivens exposeren hun werk van 20 april
tot 27 juni in Gezondheidscentrum Korte
Akkeren in de Constantijn Huygensstraat.
Donderdag 25 april
20.30 uur: Lore
Vrijdag 26 april
15.30 uur: Amour
19.00 uur: Lore
21.45 uur: The imposter
Zaterdag 27 april
19.00 uur: De baby
21.45 uur: Lore
Zondag 28 april
13.30 uur: Pudding T (meivakantie jeugd- en
familiefilm)
16.00 uur: Kauwboy (meivakantie jeugd- en
familiefilm)
20.30 uur: De marathon
Maandag 29
20.30 uur: Majesteit
Dinsdag 30 april
14.00 uur: Majesteit
20.30 uur: Lore
Woensdag 1 mei
13.30 uur: Pudding T (meivakantie jeugd- en
familiefilm)
20.30 uur: Lore
Donderdag 2 mei
20.30 uur: Lincoln
De camera volgt Anneke op latere leeftijd - ze blijkt een
onopvallende Joodse vrouw die in Amerika woont en haar
verleden niet kent.
Filmhuis Gouda vertoont weer jeugd- en
familiefilms in de meivakantie.
‘Pudding T’
Ivan Olsen is te klein, te mager, te slap, te
onhandig, te dom, te... ja, wat eigenlijk niet?
Vraag dat maar eens aan zijn pestkoppen op
school. Of vraag het aan zijn vader. Die heeft
één grote droom: Ivan moet een échte Tarzan
worden. Met krachttrainingen en andere op-
drachten probeert hij zijn zoon te veranderen,
maar veel succes heeft het allemaal niet. “Je
bent een pudding-Tarzan”, roept zijn vader
teleurgesteld. Klopt er dan niets aan Ivan?
Jawel hoor, hij is creatief en vermaakt zich
prima in zijn eigen fantasiewereld. Alles ver-
andert wanneer Ivan een vriendelijke heks
tegenkomt en hij een wens voor één dag mag
doen. Deze Deense animatiefilm is gebaseerd
op het boek van Ole Lund Kirkegaard, de kin-
derboekschrijver met een voorliefde voor anti-
helden en dwaze humor. ‘Puddng T’ is zondag
28 april, woensdag 1 mei, zondag 5 mei en
donderdag 9 mei om 13.30 uur te zien.
‘Kauwboy’
De tienjarige Jojo woont samen met zijn vader
in een wat rommelig huis. Hij is vaak alleen als
zijn vader naar zijn werk is, dan doet hij wat
huishoudelijke klusjes of belt met zijn moeder
die hij zo vreselijk mist. Met papa praten lukt
niet zo goed, die is nogal eens bozig. Op een
dag vindt hij een jonge kauw die uit zijn nest is
gevallen. Jojo neemt hem mee naar huis. Papa
vindt het maar niks: weg ermee, vogels horen
in de natuur. Maar Jojo is blij dat hij nu een
vriendje heeft en verstopt de vogel stiekem op
zijn kamer. De film is zondag 28 april om 16.00
uur, vrijdag 3 mei om 15.30 uur, woensdag
8 mei om 13.30 uur en zondag 12 mei om 13.30
uur te zien. Tijdens de voorstelling op zondag
28 april is de twaalfjarige hoofdrolspeler Rick
Lens zelf aanwezig om zijn ervaringen te ver-
tellen. Rick wil ook ingaan op vragen uit de
zaal.

BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 25 april t/m woensdag 1 mei 2013
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
OBLIVION
BOVEN IS HET STIL
SAFE HAVEN
Zo 28 april 15.30
WAR OF THE WORLDS: LIVE ON STAGE
Het beroemde dubbel album uit de jaren 70 met
zangers en muzikanten van nu, maar wel
o.l.v. Jeff Wayne. Live registratie.
Kijk voor meer info op www.arcadebios.nl
Arcade bioscoop is dinsdag 30 april de gehele
dag gesloten i.v.m. Koninginnedag en kroning
Wo 8 mei 19.30
LADIES NIGHT: BIG WEDDING
met Susan Sarandon, Amanda Seyfried,
Katherine Heigl e.v.a.
vr en za 21.30, 3e week
ma en wo 20.15, Nederlandse voorpremiére
do en zo 20.15, vr en za 18.45 en 21.15, vr 15.00, za
14.00, ma en wo 15.30, 2e week
do, zo, ma en wo 20.00, vr en za 18.45 en 21.15,
zo, ma en wo 15.00, Nederlandse premiére
IRON MAN 3
VALENTINO
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor € 1,00
Vrijdag 26 april
VOORDEELMATINEE € 6,-
15.00 DAGLICHT, 15.00 SAFE HAVEN
15.15 CROODS
DAGLICHT
do, zo, ma, wo 20.15, vr en za 18.45, vr 15.00, za
14.00, zo, ma en wo 13.00, 3e week
THE CROODS
vr 15.15, za 14.15, zo, ma en wo 13.15 en 15.30,
5e week
PRINSES LILLIFEE EN DE KLEINE EENHOORN
zo, ma en wo 13.00, 2e week
20
Nummer 17, 25 april 2013
Oplage: 69.000 exemplaren

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful