You are on page 1of 14

Saidina Hamzah

Nama penuh Hasyim. Tarikh lahir Tempat lahir Keturunan : Hamzah bin Abdul Mutalib bin : 570 Masihi. : Kota Mekah. : Bani Hasyim.

Hubungan dengan rasullullah : Bapa saudara rasullullah. Jawatan rasullullah,pembawa Islam. Hobi Tarikh meninggal dunia Sebab meninggal dunia Uhud. Gelaran Syuhada. Sifat peribadi cekal hati. : Memanah dan memburu. : Tahun ketiga hijrah. : Syahid di medan perang : a) Assadullah b) Sayyid As: Berani,pantas bertindak dan : Panglima perang : Panji angkatan tentera

Sumbangan saidina hamzah
1.Melindungi Rasullullah daripada ancaman musuh. 2.Mengambil berat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sesame umat Islam. 3.Mengambil bahagian dalam setiap peperangan dan berusaha mengatur strategi unutuk kemenangan umat Islam dalam pertempuran. 4.Sanggup mengorbankan masa,tenaga,dan nyawa untuk menegakkan agama Allah S.W.T.. 5.Membantu perkembangan dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasullullah.

Saidina Abu Hurairah
Nama penuh Al-Yamani. Nama sebenar Islam Tarikh lahir Tempat lahir Tarikh memeluk Islam : Abdul Rahman bin Sakhir Ad-Dursi : Abd As-Syams. : 19 Tahun sebelum Hijrah. : Dus ,Yaman. : Tahun 7 Hijrah.

Tarikh meninggal dunia : Tahun 59 Hijrah ketika berumur 78 tahun. Gelaran : Abu Hurairah

SUMBANGAN saidina abu hurairah
1.Saidina Abu Hurairah terkenal sebagai seorang sahabat Nabi

yang amat memintai ilmu dan banyak meriwayatkan hadishadis Rasullullah S.A.W.. 2.Beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak 5374 buah hadis.Hadis Abu Hurairah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah sebanyak 325 buah hadis. 3.Seramai 800 orang murid telah dating mempelajari hadis daripada Saidina Abu Hurairah. 4.Kegigihan Saidina Abu Hurairah dalam menuntut ilmu membolehkan beliau memberikansumbangan yang besar dalam mengembangkan ilmu dan dakwah Islam melalui hadishadis yang diriwayatkan oleh beliau.

Saidina Abdul Rahman
Nama penuh Al-Harith. Tarikh lahir Tempat lahir Keturunan Memeluk Islam Jawatan semasa : Abdul Rahman bin Auf bin Abd Auf bin : 580 Masihi. : Mekah. : Bani Zuhrah. : Melalui Saidina Abu Bakar. : Menjadi pengerusi Majlis Syura Pemilihan khalifah yang ketiga. Tarikh meninggal dunia : Tahun 32 Hijrah bersamaan tahun 654 Masihi Ketika berusia 74 tahun.

SUMBANGAN SAIDINA ABDUL RAHMAN
1.Saidina Abdul Rahman bin Auf banyak membelanjakan harta pada jalan Allah S.W.T.. Antara sumbangan beliau ialah: a) menyumbangkan barangan keperluan yang dimuatkan di atas 700 ekor unta untuk penduduk Madinah. b) menjual tanah beliau dengan harga 40 ribu Dinar dan wang itu telah dibahagikan kepada Bani Zuhrah,para Ummahat AlMukminin(isteri-isteri Rasullullah), dan orang fakir miskin. c) member sumbangan sebanyak 200 tahil emas ,500 ekor kuda perang ,dan 1500 ekor unta untuk kegunaan dalam perang Tabuk. d) menderma sebanyak 400 Dinar emas kepada setiap seorang bekas tentera Badar yang masih hidup iaitu berjumlah lebih kurang 100 orang. 2. Saidina Abdul Rahman bin Auf juga telah berkorban jiwa untuk Islam dengan menyertai peperangan menentang musuh Islam.Antara peperangan yang disertai oleh beliau ialah Perang Badar,Uhud,Khandak,dan Tabuk.

Nabi Muhammad
Semenanjung Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang tidak maju.Kebanyakkan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sesetengahnya merupakan agama kristian dan yahudi.Mekah ialah tempat suci bagi bangsa Arab ketika itu kerana di situ terdapatnya berhalaberhala agama mereka dan juga terdapat Telaga Zam-Zam dan yang paling penting sekali Kaabah. Nabi Muhammad S.A.W dilahirkan di Mekah dalam Tahun Gajah (570 atau 571 Masihi).Baginda merupakan anak yatim lagi selepas ayahnya Abdullah dan emaknya Aminah meninggal dunia.Baginda dibesarkan oleh pakciknya iaitu Abu Talib.Baginda kemudiannya berkahwin sengan Siti Khadijah dan menjalani kehidupan yang selesa dan aman. Namun demikian,ketika Nabi Muhammad S.A.W berusia lebih kurang 40 tahun,baginda didatangi oleh Malaikat Jibril A.S.Selepas beberapa ketika baginda mengajar ajaran Islam secara tertutup kepada rakan-rakan terdekatnya dan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Pada tahun 622 Masihi,baginda dan pengikutnya berhijrah ke Madinah.Peristiwa ini dipanggil Hijrah.Semenjak daripada peristiwa itu bermulalah kelendar Islam. Mekah dan Madinah kemudiannya berperang.Nabi Muhammad S.A.W memenangi banyak pertempuran walaupun ada diantara tentera Islam tewas.Lama kelamaan orang-orang Islam menjadi kuat dan Berjaya membuka Kota Mekah.Selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W,seluruh Semenanjung Arab di bawah penguasaan orang Islam.

..Sejara h Islam..
Islammuncul di semenanjung Arab pada kurun ke 7 Masihi apabila Nabi Muhammad S.A.W mendapat wahyu daripada Allah S.W.T selepas wafatnya Rasullullah S.A.W kerajaan Islam berkembang sejauh lautan Atlantik di barat dan Asia Tengah Timur.Lama-lama umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul. Walaubagaimanapun,kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umaiyyah,kerajaan Absiyyah,kerajaan Seljuk Turki Seljuk,Kerajaan Uthmaniyyah Turki Uthmaniyyah,Empayar Moghul India,dan kesultanan Melaka telah menjadi Tempat empayar yang kuat dan terbesar didunia muncul dari negerinegeri Islam terutamanya pada zaman keemasan Islam.

Biodata saya
Nama penuh Umur Cita-cita Hobi : Syakirah binti Abdul Razak : 12 tahun(2008) : Doktor atau pensyarah : Melayari Internet,bermain badminton dan Mebaca buku. Tarikh lahir Temapat lahir : 2 Februari 1996 : Hospital Melawati,Selangor

Makanan kegemaran : Nasi tomato,nasi pataya,chiken chop Dan lontong. Minuman kegemaran : Tea ais,milo ais,dan Nescafe ais.. Ucapan : semoga Berjaya dalam hidup. Tanda tangan:

Penghargaan
Saya mengusapkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga saya yang telah membantu saya menyiapkan tugasan ini . Terutama sekali kepada ibubapa saya yang telah banyak memberi sokongan yang padu. . Guru yang menyuruh kami membuat buku skrap ini

juga ingin saya ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga . kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang membantu saya secara langsung atau tidak lansgung….

Assalammu alaikum… Wssala m…

Tamadun Islam
Nama : Syakirah binti Abdul Razak. Kelas : 6 Genius