You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2009) KEMAHIRAN HIDUP (PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN) TINGKATAN 1 – SMK GADONG BEAUFORT

MINGGU / TARIKH 1 5 Jan - 9 Jan 2 12 Jan - 15 Jan 3 19 Jan – 23 Jan 4 26 Jan – 30 Jan 5 2 Feb – 6 Feb 6 9 Feb – 13 Feb 7 16 Feb – 20 Feb 8 23 Feb – 27 Feb REKA BENTUK DAN TEKNOLOGITERAS:

TOPIK

SUB TOPIK

CADANGAN AKTIVITI :: Suai kenal

CATATAN

Pengenalan kepada subjek dan sesi suai kenal
1.1 Organisasi bengkel dan keselamatan

:: Pengurusan organisasi bengkel :: Peraturan keselamatan :: Etika kerja dan budaya kerja

:: Pembahagian tugas makmal :: Jadual bertugas :: Peraturan keselamatan makmal. :: Pengendalian alat pemadam api.

Reka bentu k dan penghasilan projek1.3

:: Pengenalan reka bentuk dan teknologi :: Faktor reka bentuk :: Jenis bahan dan pengikat :: Alatan tangan dan mesin :: Proses : Lukisan projek Pembinaan dan Kemasan :: Rekabentuk projek: Pernyataan masalah / keperluan :: Rekabentuk projek: Perancangan pembinaan dan pengubahsuaian projek :: Rekabentuk projek: Pendokumentasian

:: Membuat latihan lakaran lukisan projek.

9 2 Mac – 6 Mac

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGITERAS: PERDAGANGAN & KEUSAHAWANANPILIHAN:

14 6 Apr – 10 Apr

Pengenalan kepada perniagaan4.1

10 9 Mac – 13 Mac 11 16 Mac – 20 Mac 12 23 Mac – 27 Mac 13 30 Mac – 3 Apr

UJIAN SEMESTER 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 :: Konsep dan kepentingan perniagaan :: Perkembangan perniagaan dan masa depannya :: Perkembangan perniagaan dan masa depannya :: Bentuk dan jenis perniagaan :: Tugasan modul 1 untuk tingkatan 1 (Folio – Individu)

:: Milikan perniagaan :: Faktor mempengaruhi perniagaan

:: Latihan pengukuhan

15 13 Apr – 17 Apr 16 20 Apr – 24 Apr 17 27 Apr – 1 May

1.4 Elektrik

18 4 May – 8 May

Kerja Paip1.6

:: Sumber dan kegunaan elektrik :: Jenis wayar dan kerja pendawaian :: Pengenalan sistem bekalan air di rumah :: Jenis paip :: Penyambung paip dan bahan pemasangan paip :: Jenis dan kelengkapan paip

:: Latihan pengukuhan

:: Latihan pengukuhan

:: Kerja penyenggaraan

:: Ulangkaji

19 11 May – 15 May 20 18 May – 22 May

PEPERIKSAAN SEMESTER 1

Tanaman 1.11 Hiasan

21 25 May – 29 May 22 1 Jun – 5 Jun 23 8 Jun – 12 Jun 24 15 Jun – 19 Jun

:: Pembiakan secara keratan :: Penanaman :: Penjagaan anak pokok

TERAS

:: Latihan pengukuhan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
PERDAGANGAN & KEUSAHAWANANPILIHAN: TERAS PERDAGANGAN & KEUSAHAWANANPILIHAN:

Penubuhan dan pengendalian perniagaan4.2

:: Langkah menubuhkan perniagaan kecil: Rancangan perniagaan Dokumen penubuhan perniagaan kecil Cara mendapatkan modal

:: Kemaskini tugasan pelajar

25 22 Jun – 26 Jun

:: Pengendalian perniagaan: Pengendalian dan kawalan perniagaan Etika amalan perniagaan

:: Latihan pengukuhan

26 29 Jun – 3 Jul 27 6 Jul – 10 Jul 28 13 Jul – 17 Jul 29 20 Jul – 24 Jul

1.8 Jahitan 4.3 Dokume n Perniaga an

:: Mesin jahit :: Penghasilan artikel :: Kepentingan dokumen :: Cara menyimpan dokumen :: Jenis dokumen :: Maklumat penting dalam dokumen :: Latihan pengukuhan :: Kemaskini tugasan pelajar :: Latihan Pengukuhan

30 27 Jul – 31 Jul

4.4 Pengelu aran

:: Pengertian pengeluaran :: Faktor pengeluaran

:: Ulangkaji

PILIHAN

31 3 Aug – 7 Aug 32 10 Aug – 14 Aug 33 17 Aug – 21 Aug 34 24 Aug – 28 Aug 35 31 Aug – 4 Sep 36 7 Sep – 11 Sep 37 14 Sep – 18 Sep 38 21 Sep – 25 Sep 39 28 Sep – 2 Oct 40 5 Oct – 9 Oct 41 12 Oct – 16 Oct 42 19 Oct – 23 Oct 43 26 Oct – 30 Oct 44 2 Nov – 6 Nov 45 9 Nov – 13 Nov

UJIAN SEMESTER 2 4.4 Pengelu aran :: Bidang pengeluaran :: Kaitan pengeluaran dengan permintaan :: Proses pengeluaran :: Pengiraan kos

:: Latihan pengukuhan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 :: Semua :: Semua PILIHAN :: Semua :: Tarikh akhir penghantaran tugasan pelajar :: Ulangkaji bahagian teras :: Ulangkaji bahagian teras :: Ulangkaji bahagian pilihan CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER :: Aktiviti pengukuhan :: Aktiviti pengukuhan :: Aktiviti pengukuhan :: Aktiviti pengukuhan :: Aktiviti pengukuhan

TERAS

46 16 Nov – 20 Nov 23 Nov 09 – 3 Jan 10

Sesi refleksi dan perbincangan bersama pelajar

:: Perbincangan guru dengan pelajar

CUTI AKHIR TAHUN

** Bahagian Teras : Rekabentuk dan Teknologi ** Bahagian Pilihan : Perdagangan dan Keusahawanan ** Waktu pengajaran : 3 waktu seminggu Disediakan Oleh: ROSIADI BIN TAJUDIN ~ Guru Matapelajaran ~