You are on page 1of 4

Bi tp n thi Hk2H H tn:

13-24.11A6 Lp 11A6

13-24 1 2 3

N TP THI HK2

24/04/2013

Tnh gc khc x ca mt chm sng hp vi gc ti 30 khi truyn t khng kh vo thu tinh. (20,6) Mt chm sng hp t khng kh vo nc (n = 4/3) mt phn phn x v mt phn khc x. Hi gc ti i phi c gi tr bng bao nhiu tia phn x v tia khc x vung gc vi nhau? (53) Mt ci b hnh hp ch nht, c y phng nm ngang, cha y nc (n = 4/3). Mt ngi nhn vo im gia ca mt nc theo phng hp vi phng thng ng mt gc 45 v nm trong mt phng vung gc vi hai thnh b. Hai thnh b ny cch nhau 30 cm. Ngi y va vn nhn thy mt im nm trn giao tuyn ca thnh b v y b. Tm su lp nc. (24 cm) Chiu mt chm sng hp t khng kh vo mt mi trng chit sut n = 1,5 th thy chm sng ny b lch mt gc bng vi mt na gc ti. Xc nh gc ti. Chiu mt chm sng hp t khng kh vo mt mi trng chit sut n = 4/3 th thy chm sng hp ny b lch mt gc 20. Xc nh gc ti. Mt tia sng truyn t mi trng c chit sut n >1 vo khng kh di gc ti 30. Xc nh gi tr ca n tia sng ny c th lt ra ngoi c. Mt lng knh c gc chit quang 60, lm bng cht c chit sut 1,5. Chiu mt chm sng hp n sc i ti mt bn ca lng knh di gc ti 45. Tnh gc l v gc lch ca tia l cui cng. Mt lng knh c gc chit quang 60, lm bng cht c chit sut 2. Chiu mt chm sng hp n sc i ti mt bn ca lng knh di gc ti 45. a. Tnh gc lch ca tia l cui cng. b. Nu ta tng gc ti vi th gc lch tng hay gim nh th no? Mt lng knh c tit din thng l tam gic u. Gc lch cc tiu ca lng knh ny l 60. Tm chit sut ca lng knh.

4 5 6 7 8

10 Mt chm sng hp n sc c chiu ti mt bn ca mt lng knh di gc ti 60. Chm tia l ra mt bn kia c gc l 30. Bit rng chm tia l lch mt gc 45 so vi tia ti. Tm gc chit quang v chit sut ca lng knh. 11 Mt thu knh phn k c t -5 dp. Vt sng AB t vung gc trc chnh cao 4 cm, cch thu knh mt on 30 cm. Xc nh v tr, tnh cht v ln nh. V hnh theo ng t l. 12 Mt thu knh hi t c t 10/3 dp. Vt sng AB t vung gc vi trc chnh cho nh o cao gp i vt. Xc nh v tr vt v nh. (15 cm; -30 cm) 13 Mt thu knh c tiu c 10 cm. Vt sng AB cao 4 cm t vung gc vi trc chnh cho nh o 2 cm. a. y l thu knh g? b. V hnh ng t l. 14 Vt sng AB t vung gc vi trc chnh ca thu knh c tiu c 20 cm, qua thu knh cho nh hng c trn mn cao gp 2 ln vt. Xc nh v tr vt v nh. V hnh. (d1 = 30 cm; d2 = 10 cm) 15 (*)Hai im sng A v B cch nhau 80 cm u nm trn trc chnh ca thu knh hi t c tiu c 30 cm. Xc nh v tr ca thu knh i vi A sao cho hai nh ca A v B qua thu knh ny c v tr trng nhau. (HD: B l vt o, dB < 0) (20 cm; 60 cm)

1/3$

http://gocriengtrenban.com

Bi tp n thi Hk2H

13-24.11A6

16 Vt AB t song song v cch mn (M) mt khong 54 cm. Ngi ta t trong khong t vt n mn mt thu knh sao cho c c nh AB hin r trn mn v ln gp 2 ln vt. Xc nh loi thu knh, khong cch t vt n thu knh v tiu c ca thu knh ny. (d = 18 cm; f = 12 cm) 17 Mt vt sng AB v mn (M) song song v cch nhau mt khong bng 108 cm. Ngi ta phi t mt kht tiu c 24 cm u thu c nh r trn mn? V hnh. (72 cm; 36 cm) 18 Mt vt sng AB c t vung gc vi trc chnh thu knh hi t c tiu c 25 cm. Cch AB 1,8 m, t mt mn A song song vi AB hng nh AB. a. Tm v tr ca thu knh c nh r nt trn mn. (30 cm; 150 cm) b. Gi vt v mn c nh. Thay thu knh trn bng mt thu knh hi t khc cng song song vi AB. Tm tiu c ca thu knh ny ch c mt v tr ca n cho nh r nt trn mn. (45 cm) 19 Vt sng AB t vung gc vi trc chnh ca thu knh ti A, cch thu knh 40 cm cho nh o AB cch vt AB 20 cm. Tm tiu c ca thu knh. (120 cm; - 40 cm) 20 t vt AB vung gc vi trc chnh ca thu knh hi t c t 5 dp, ta thu c nh tht ln gp 5 ln vt. Gi thu knh c nh, hi phi tnh tin vt AB v pha no v mt khong bng bao nhiu nh qua thu knh l nh o cao gp 5 ln vt? (v pha thu knh 8 cm) 21 t vt AB song song vi mt thu knh hi t tiu c 20 cm, cch thu knh mt on 60 cm. a. t mn (M) ti u c th hng c nh ca vt? (cch thu knh 30 cm) b. Gi vt v mn c nh, di thu knh i mt on bao nhiu vn thu c nh r nt trn mn? (30 cm) 22 Mt thu knh hi t c tiu c 12 cm. im sng S trn trc chnh cho nh S. Dch chuyn S li gn thu knh 6 cm th nh dch chuyn i 2 cm. Xc nh v tr vt v nh lc u. (36 cm; 18 cm) 23 t mt vt AB vung gc vi trc chnh ca thu knh hi t v cch thu knh 15 cm, ta thu c nh AB trn mn t sau thu knh. Dch chuyn vt AB mt on 3 cm li gn thu knh, ta phi dch chuyn mn ra xa thu knh thu c nh. nh sau cao gp i nh trc. Tm tiu c ca thu knh ny. (9 cm) 24 Trong khong t vt AB n mn t song song (cch nhau 6,25 cm), ta c hai v tr ca mt thu knh hi t cch nhau 3,75 cm v cho nh ca vt r nt trn mn. Tnh tiu c (1m). 25 Mt tia sng SI qua thu knh MN th b khc x nh hnh v. a. Thu knh MN l thu knh g? b. Xc nh tiu im chnh ca thu knh MN bng php v.

26 Mt tia sng truyn t mi trng 1 vo mi trng 2 di gc ti 9 th gc khc x 8. a. Tm gc khc x khi gc ti l 60. b. Vn tc nh sng trong mi trng 1, bit vn tc nh sng trong mi trng 2 l 2.108 m/s. 27 Mt lng knh c y l tam gic cn c lm bng cht c chit sut 1,2. Chiu mt chm sng hp n sc theo phng song song mt y ca tam gic cn. Gc chit quang l 80. a. Xc nh gc lch ca tia l cui cng. b. Vi gi tr gc ti no th gc lch s t gi tr gc lch cc tiu? Gc lch cc tiu khi l bao nhiu? 28 Mt vt sng AB t trc thu knh hi t (f = 15 cm) cho nh tht hng c trn mn. Khong cch t thu knh n vt hn khong cch n nh 40 cm. Xc nh v tr nh v vt.
2/3$ http://gocriengtrenban.com

Bi tp n thi Hk2H

13-24.11A6

29 Mt vt sng t song song vi mn (E) cch mn mt khong 85 cm. Di chuyn mt thu knh hi t trong khong gia vt v mn, ta thy c hai v tr ca thu knh cho nh r nt trn mn. Hai v tr ny cch nhau 25 cm. Tnh tiu c ca thu knh v phng i trong mi trng hp. 30 Mt ngi nhn xung mt b nc hnh hp ch nht theo phng hp vi mt nc mt gc 30. y b di 60 cm. Mt ngi nhn thy im M nm trung im ca cnh y. Bit chit sut ca nc l 4/3. Xc nh cao ca lp nc trong b. 31 Mt lng knh y tam gic vung cn c lm bng thu tinh c chit sut l 3. Chiu mt chm sng hp n cnh huyn theo phng song song vi mt cnh gc vung. Kho st ng i ca nh sng v v hnh. Thay i gc ti sao cho tia l i xng vi vi tia ti qua ng phn gic. Hy xc nh gi tr gc ti. 32 Mt vt sng AB t song song trc mt thu knh tiu c 20 cm. Khi , ngi ta thu c nh ca AB hng c trn mn cao bng 2 vt. Xc nh khong cch gia vt v nh khi . 33 Mt vt sng S t trc mt thu knh cho nh S nm v tr nh hnh. Bng phng php v hnh, xc nh v tr cc tiu im v loi thu knh.

34 Mt ngi nhn xung mt b nc hnh hp ch nht theo phng hp vi mt nc mt gc 30. Mc nc cao 40 cm, y b di 60 cm. Mt ngi nhn thy im M nm trung im ca cnh y. Xc nh chit sut ca nc. 35 Mt hn si nm trong nc su 1 m. Chit sut ca nc l 4/3. Nu mun mt ngi khng th nhn thy hn si th ngi ta phi t ln mt nc mt tm g trn c din tch l bao nhiu? 36 Mt lng knh c gc chit quang l 30. Gc lch cc tiu ca lng knh ny t c khi gc ti l 30. Hy xc nh chit sut ca cht lm lng knh v ln gc lch cc tiu. 37 Mt vt sng AB t song song trc mt thu knh tiu c 30 cm. Khi , ngi ta thu c nh ca AB hng c trn mn cao bng 2 vt. Xc nh v tr t vt. Dch chuyn vt i ra xa 15 cm na. Xc nh phng i khi . 38 Mt im sng S trn trc chnh thu knh hi t tiu cc 18 cm, bn knh m l 4 cm. Mn t vung gc v pha sau thu knh mt on 48 cm. t trc thu knh mt vt sng S trn trc chnh, cch thu knh 36 cm. Xc nh bn knh vt sng trn mn. 39 Mt si dy cp quang c lm t 2 li. Li trong c chit sut 1,5; li ngoi c chit sut 1,2. nh sng mang thng tin c chiu ti dy di gc nh hnh. Xc nh iu kin ca gc tia sng c th truyn i.

40

3/3$

http://gocriengtrenban.com

Gi n tp thi HK2 - Lp 11 Cu hi Tr li

Pht biu nh lut khc Tia khc x nm trong mt phng cha tia ti. x nh sng Tia khc x nm pha bn kia php tuyn so vi tia ti. i vi hai mi trng trong sut nht nh, t l sin gc khc x v sin gc ti l mt hng s. Chit sut t i l g? Chit sut t i l t s chit sut tuyt i gia hai mi trng. (t s gia vn tc nh sng truyn trong mi trng 1 v mi trng 2) Chit sut t i l t s chit sut ca mi trng i vi chn khng Chit sut tuyt i t l nghch vi vn tc nh sng.

Chit sut tuyt i l g? Nu mi quan h gia chit sut tuyt i v vn tc nh sng. Nu iu kin xy ra phn x ton phn. So snh phn x ton phn v phn x gng.

nh sng truyn t mi trng chit quang hn n mi trng chit quang km. Gc ti ln hn gc gii hn (sinigh = n2/n1) Ging nhau: u lm bt nh sng tr li mi trng c Khc nhau: - PXTP khng phi lc no cng xy ra (c iu kin). - PXTP cho h s phn x cao hn rt nhiu so vi PX gng Lng knh l khi cht trong sut c dng hnh lng tr y tam gic. (gii hn bi 2 mt phng khng song song) Gc chit quang A. Chit sut n. Tia n sc: tia sng b lch v pha y. Tia a sc: tia sng b tch thnh nhiu tia n sc. Thu knh l khi cht trong sut b gii hn bi hai mt cong hoc mt mt cong v mt mt phng. Thu knh hi t l thu knh cho chm tia l lch v gn trc chnh so vi trc chnh. Thu knh phn k l thu knh cho chm tia l lch ra xa trc chnh so vi trc chnh.

Lng knh l g? V mt quang hc, lng knh c c trng bi nhng i lng no? c im ng i ca tia sng qua lng knh? Thu knh l g? Thu knh hi t v thu knh phn k l g?