LNP 1 BLUE PRINT FIRE FIGHTING ALARM SYSTEM

LA5

1

LNP 1 – CETAKAN BIRU

OBJEKTIF AM Mentaksir cetakan biru OBJEKTIF KHUSUS Di akhir pembelajaran pelajar akan dapat:i. Mengenal model fire alarm system ii. Mengenal jenis-jenis lukisan bagi fire alarm system iii. Mengenal bahagian fire alarm system iv. Melakar simbol komponen fire alarm system

LA5

2

Objektif Am :Mentaksir cetakan biru

INPUT 1A

Objektif Khusus: Di akhir pembelajaran pelajar akan dapat :Mengenal model fire alarm system

1.1

Pengenalan Fire Alarm Sistem 

Tujuan utama pemasangan alat Menerangkan prinsip kebakaran ialah untuk mengesan kendalian fire alarm kebakaran di peringkat awal. Biasanya system alat pengesan ini diletakkan di bahagian atas tempat yang dilindungi. Mengenalpasti Sebagaimana yang telah diketahui bahagian-bahagian bahawa sesuatu kebakaran akan fire alarm system menghasilkan haba, asap, api dan bahangan. Terdapat dua jenis sistem pengesan kebakaran iaitu: 1. Sistem Pengesan Kebakaran Jenis Pasif 2. Sistem Pengesan Kebakaran Jenis Aktif Sistem Pengesan Kebakaran Jenis Pasif

1.1.1

Struktur yang terdapat dalam bangunan yang berupaya untuk melaksanakan fungsinya dengan sendiri atau menyekat asap dan api daripada merebak di dalam bangunan semasa berlakunya kebakaran. Antara contoh pengesan kebakaran jenis pasif ini adalah: 1. Laluan Keselamatan. 2. Sistem pengudaraan dan pencahayaan. 3. Akses menentang kebakaran. 4. Pemetakan ( Saiz dan had pemetakan berdasarkan jenis kegunaan bangunan mengikut UUK 136) Semua spesifikasi pengesan kebakaran jenis pasif ini perlu mengikut spesifikasi bomba.

LA5

3

Rajah 1.1 :Laluan Keselamatan
1.1.2

Pengesan Kebakaran jenis Aktif Pengesan Kebakaran jenis aktif bertujuan memberi perlindungan kepada penghuni bangunan dengan cara mengesan, mengawal dan memadam kebakaran.TUK MEMBER Sistem jenis ini bertujuan untuk mengesan, mengawal dan memadam kebakaran di peringkat awal bagi mengelakkan kerosakkan dan kemusnahan akibat kebakaran. Antara contoh Sistem Pengesan Kebakaran Jenis Aktif adalah: 1. Sistem pemadam yang menggunakan air pili bomba 2. Sistem penyembur air automatik 3. Sistem pancur kering 4. Sistem saluran Bantu mula (hose reel) 5. Fire Alarm Elctrical System.

Peraturan Mengadakan Sistem Kebakaran

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA, AKTA 341 1988

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

LA5

4

Rajah 1.2 : Peraturan Mengadakan Sistem Kebakaran

1.1.2.1 Pengenalan Fire Alarm Electrical System Antara pengesan kebakaran jenis aktif ini termasuklah Fire Alarm System.Tujuan utama pemasangan alat kebakaran ialah untuk mengesan kebakaran di peringkat awal.Biasanya alat pengesan ini diletakkan di bahagian atas tempat yang dilindungi. Sebagaimana yang telah diketahui bahawa sesuatu kebakaran akan menghasilkan haba, asap dan api.Sistem Fire Alarm System mempunyai beberapa bahagian komponen penting, komponen tersebut ialah:1. Pengesan “Detector” 2. Panel Kawalan “Control Panel” 3. Loceng Kecemasan

Pengesan

Panel Kawalan

Loceng Kecemasan

Rajah 1.3 : Blok Fire Alarm System

LA5

5

AKTIVITI 1A

1.

Lengkapkan tempat kosong yang diberikan

Pengesan Kebakaran Pasif

Pengesan Kebakaran Aktif

LA5

6

MAKLUMBALAS AKTIVITI 1A

Pengesan Kebakaran Pasif

Laluan Keselamatan Sistem pengudaraan dan pencahayaan.

Akses menentang kebakaran Pemetakan

Pengesan Kebakaran Aktif

air pili bomba Sistem pancur kering

penyembur air automatik hose reel

Fire Alarm Elctrical System

LA5

7

AKTIVITI PENGKAYAAN 1A

Sila senaraikan pengesan kebakaran pasif dan pengesan kebakaran aktif yang terdapat di tempat anda.

LA5

8

INPUT 1B

Objektif Am : Mentafsir Cetakan Biru. Objektif Khusus: Di akhir pembelajaran pelajar akan dapat :-

1.2 1.2.1

Jenis – Jenis Gambarajah Lukisan Gambarajah Litar Skematik  Mengenal jenis – jenis Gambarajah Litar Skematik Mengenal jenis – jenis Gambarajah Litar Pendawaian

  

Gambarajah litar skematik adalah menunjukkan sambungan kepada litar Panel Kawalan Kebakaran ke pengesan dan loceng penggera secara umum sahaja. Panel kawalan memerlukan bekalan kuasa 240 Vac kemuadian akan membekalkan 120Vdc kepada pengesan dan penggera. Komponen yang biasa ditunjukkan dalam litar skematik adalah pengesan asap, pengesan haba, loceng penggera dan break glass. Rajah 1.4 (a) di bawah menunjukkan contoh gambarajah litar pendawaian.
2 cores x 1.5mm²

End of Line Resistor 22K (Input Zone = 3K9)

+

-+

2 Core x 2.5mm²
Must use polarized bells

EndOf Line Resistor 3K

Rajah 1.4 (a): Litar pendawaian

LA5

9

1.2.2

Gambarajah Litar Pendawaian

 

Gambarajah litar pendaiawaian menunjukkan penyambungan lengkap diantara panel kawalan pengesan kebakaran ke pengesan dan loceng penggera. Dalam gambarajah ini mengandungi adalah smoke detector, heat detector, loceng penggera dan break glass. Rajah 1.4 (b) di bawah menunjukkan contoh gambarajah litar pendawaian.

.

PANEL KAWALAN PENGESAN KEBAKARAN

Rajah 1.4 (b) Contoh sambungan litar pendawaian

LA5

10

AKTIVITI 1B

Berikan definisi bagi istilah di bawah:

Gambarajah Litar Skematik

Gambarajah Litar Pendawaian

-

LA5

11

MAKLUMBALAS AKTIVITI 1B

Gambarajah Litar Skematik

Gambarajah litar skematik adalah menunjukkan sambungan kepada litar Panel Kawalan Kebakaran ke pengesan dan loceng penggera secara umum sahaja.

Gambarajah Litar Pendawaian

Gambarajah litar pendaiawaian menunjukkan penyambungan lengkap diantara panel kawalan kebakaran ke pengesan dan loceng penggera.

LA5

12

AKTIVITI PENGKAYAAN 1B

Sebagai menambah pengetahuan anda tentang gambarajah skematik dan gambarajah pendawaian ini sila tambahkan pengetahuan anda dengan melayari internet untuk melihat bagaimana pendawaian litar pengesan kebakaran ini dilakukan.

LA5

13

INPUT 1C

Objektif Am : Mentafsir Cetakan Biru. Objektif Khusus: Di akhir pembelajaran pelajar akan dapat :-

1.3

Komponen – Komponen Kawalan Pengesan Kebakaran. Pengesan “Detector”

1.3.1

Mengenal jenis – jenis Komponen Pengesan Kebakaran

Terdapat berbagai jenis Alat Pengesan kebakaran dan yang paling terkenal adalah seperti berikut:a. Pengesan Asap (Smoke detector)  “Ionnization Detector”  “Optical Detector” b. Pengesan bahangan (Rediation Detector) c. Pengesan Haba( Heat Detector) Berbagai-bagai cara digunakan untuk menyesuaikan kegunaan alat pengesan ini. Satu cara yang biasa digunakan ialah dimana alat pengesan ini disambungkan terus ke sistem “Fire Alarm” di sesuatu bangunan dan kemudiannya disambungkan ke Balai Bomba yang paling hampir. Salah satu cara lagi ialah dengan menyambungkan kepada Sistem Pemasangan Tetap di mana apabila alat pengesan ini dapat mengesan kebakaran ianya akan menghantar isyarat “Fire Alarm Panel” dan seterusnya akan membenarkan agen pemadam dilepaskan bagi memadam kebakaran.

1.3.1.1 . Alat Pengesan Asap(Smoke Detector) Alat ini merupakan satu alat yang sama berbentuk bulat dan di bahagian tepinya terdapat lubang-lubang halus untuk membenarkan asap dan udara masuk kedalamnya. Alat ini biasanya diletakkan atau dipasangkan di atas bangunan dan jauh dari lubang angin dan sebagainya kerana jika alat ini dipasangkan berhampiran dengan lubang angin atau tempat dimana terdapat arus angin,keberkesanan alat ini berkurangan.

LA5

14 1.3.1.2 “Ionization Detector” Binaan badan alat ini adalah merupakan satu tabung bulat yang memanjang dan terdapat jejaring dawai halus dibahagian tepi sebelah bawah. Ini bertujuan membenarkan udara dan asap masuk ke dalam “Chamber”. Didalam “Chamber” dilengkapkan dengan dua “Electrodes” yang disambungkan kepada dua wayar melalui “Amplifier” yang disambung dengan “Radio Active Source”. Dalam keadaan biasa, pergerakkan “Ions” diantara dua menyebabkan hanya sedikit arus elektrik yang mengalir keluar ke litar. Oleh kerana arus letrik ini rendah maka amplifier akan mengawasi. Bila berlaku kebakaran, asap akan masuk ke dalam “Chamber” dan ”Ions” kerana tarikan kuasa letrik dan akan melambatkan pergerakkan. Ini akan menyebabkan arus letrik berkurangan. Bila ini terjadi dan jumlahnya di bawah takat yang dihadkan, “Amplifier” akan menyembunyikan amaran.

“Ionization Detector”

1.3.1.3 “Optical Detector”

LA5

15

Alat ini direka dengan menggunakan dua komponen penting yang mengawal pergerakkan untuk berfungsi. Komponent tersebut ialah “Light Source” dan “Photo Electric Cell”. Terdapat dua jenis “Optical Detector” iaitu “The Lightscatter Type” dan “Obstruction Type”

1.3.1.1 “Optical Detector”

i) “The Light –Scatter type” Alat ini merupakan seperti satu tabung bulat pendek dan dibuat dari bahan yang tidak tembus udara. Di dalamnya dipasangkan dengan punca cahaya dan “Photo-electric cell” di bahagian atas. Pada bahagian bawah terdapat lubanglubang halus untuk membenarkan asap masuk sekiranya berlaku kebakaran. Dalam keadaan biasa (Non-Fire) Punca Cahaya yang dipancarkan akan terus memancarkan cahayanya secara melintang. Tetapi bila berlaku kebakaran, asap yang masuk akan menyebabkan pancaran terhalang dan ini akan menyebabkan cahaya itu akan terpesong ke “Photo-electric cell”

LA5

16

ii) “Obstruction type”

Dalam keadaan biasa, cahaya yang dipancarkan dari punca cahaya akan melalui satu kanta bagi menumpukan cahaya ke “Photo-electric cell”. Bila berlaku kebakaran, asap akan masuk ke dalam “Chamber” dan dengan ini cahaya akan terhalang dari terkena “Photoelectric cell” dan akan menyebabkan loceng berbunyi.

1.3.1.4 Pengesan Haba “Heat Detector”

Alat pengesan haba ini direka bagi mengesan api atau kebakaran di peringkat awal. Ini adalah baik kerana ia dapat mengesan semasa haba mula terhasil. Alat ini adalah alat pengesan yang mula-mula sekali dicipta bagi tujuan mengesan kebakaran

LA5

17

Pengesan haba ini bekerja dengan tiga (3) cara:

i. “Melting of fusion in metal” ii. Pengembangan pepejal,cecair atau gas iii. Menggunakan kesan elektrik Alat pengesan haba ini terbahagi kepada beberapa jenis kendalian, diantaranya ialah :  Alat Pengesan DIMAC Alat Pengesan Haba “Break –link Cable”

ii. Pengembangan pepejal,cecair atau gas Alat pengesan haba ini terbahagi kepada beberapa jenis kendalian, diantaranya ialah : Alat Pengesan Haba “FIDELA”  Alat Pengesan Haba Menggunakan Prinsip Pengembangan “BI-METAL STRIP” 1.3.2 Panel Kawalan Pengesan Kebakaran

Panel kawalan ialah pusat kepada sistem kawalan secara automatik. Pada sistem tersebut semua penggera dan pengesan akan di sambung. Selain daripada itu Pusat Kawalan memudahkan untuk memantau zon-zon yang mengalami kebakaran berpandukan kepada isyarat yang diterima pada papan pemuka panel. Gambarajah menunjukkan binaan asas bagi Panel kawalan “Control Panel”.

LA5

18

Main ON -Charger ON - DC ON - AC Fuse -Battery Fuse

Meter - Voltmeter - Ammeter

-

Alarm RESET Battery Fail Earth Fault Test LED Charger Fail Main Fail

- Fire Brigade - Evacuate

- Buzzer Silance - Bell Silance - Bell Line Open

- Alarm LED - Fault LED - Isolate LED

1.3.3 Loceng Kecemasan Loceng kecemasan ialah beranti yang akan mengeluarkan isyarat bunyi apabila pengesan kebakaran mengesan sebarang unsur kebakaran

LA5

19

AKTIVITI 1C

Suaikan nama komponen dengan gambarajah di bawah

Bateri 12 V

Smoke Detector

Break Glass

Loceng Penggera

LA5

20

MAKLUMBALAS AKTIVITI 1C

Bateri 12 V

Smoke Detector

Break Glass

Loceng Penggera

LA5

21

AKTIVITI PENGKAYAAN 1C

Selain komponen – komponen yang telah dinyatakan dalam unit ini, terdapat komponen-komponen yang lain yang tidak disenaraikan. Sila layari internet untuk menambah pengetahuan anda.

LA5

22 Objektif Am : Mentafsir Cetakan Biru.

INPUT 1D

Objektif Khusus: Di akhir pembelajaran pelajar akan dapat :-

Simbol Komponen 1.4.1 Melakarkan Simbol  Mengenal Simbol

Gambarajah litar kawalan dilukiskan untuk memberikan gambaran, panduan dan kefahaman bagaimana sesuatu litar kawalan bekerja. Dengan memahaminya, kerja-kerja pendawaian, pendawaian tambahan atau perubahan litar, mencari kerosakan dan perbincangan mengenainya mudah dijalankan. Bagi memahami kendalian keseluruhan litar yang digambarkan, terdapat beberapa perkara yang perlu dikenalpasti iaitu simbol-simbol dan komponen yang digunakan.

1.4.2

Simbol-Simbol  Simbol – simbol bagi komponen kawalan ditunjukkan seperti dalam jadual 1.1 di bawah.

BIL

KETERANGAN

SIMBOL

1

Pengesan Haba

2

Pengesan Asap

3

LA5

23

Break Glass

4.

Loceng Penggera

Jadual 1.1: Simbol – simbol komponen

LA5

24

AKTIVITI 1D

Lakarkan simbol bagi komponen di bawah

1

Pengesan Haba

2

Pengesan Asap

3 Break Glass

4

Loceng Penggera

LA5

25

MAKLUMBALAS AKTIVITI 1D

BIL

KETERANGAN

SIMBOL

1

Pengesan Haba

2

Pengesan Asap

3 Break Glass

4.

Loceng Penggera

LA5

26

AKTIVITI PENGKAYAAN 1D

Simbol yang diberikan di dalam modul ini adalah salah satu contoh daripada simbol-simbol yang ada. Sila layari internet untuk merujuk symbol-simbol yang lain.

AKTIVITI AMALI

Lengkapkan litar skematik dan litar pendawaian pengesan kebakaran seperti dalam lembaran kerja lampiran 3 dan 4 yang telah diberikan oleh pensyarah.Pastikan litar anda diperiksa oleh pensyarah terlebih dahulu sebelum anda membuat pendawaian litar pengesan kebakaran.Anda juga mesti mematuhi arahan keselamatan yang telah diarahkan oleh pensyarah.

LA5

27

FAKTA KUNCI

CETAKAN BIRU

LUKISAN

KOMPONEN KAWALAN

PENGESAN GAMBARAJAH SKEMATIK

a.

 Gambarajah litar skematik adalah menunjukkan sambungan kepada litar Panel Kawalan Kebakaran ke pengesan dan loceng penggera secara umum sahaja

  b. c.

Pengesan Asap (Smoke detector) “Ionnization Detector” “Optical Detector” Pengesan bahangan (Rrediation Detector) Pengesan Haba(Heat Detector)

PANEL KAWALAN PENGESAN KEBAKARAN GAMBARAJAH PENDAWAIAN LOCENG PENGGERA  Gambarajah litar pendaiawaian menunjukkan penyambungan lengkap diantara panel kawalan kebakaran ke pengesan dan loceng penggera. 

LA5

28

PENILAIAN KENDIRI

STRUKTUR

Sila buat latihan di bawah bagi memantapkan kefahaman anda. 1. Apakah tujuan pemasangan alat pengesan kebakaran? ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Nyatakan jenis system pengesan kebakaran? ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Senaraikan beberapa pengesan kebakaran jenis pasif. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Apakah fungsi pengesan kebakaran jenis aktif? ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Apakah perbezaan antara pengesan kebakaran pasif dan aktif? ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Senaraikan komponen-komponen system fire alarm. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Apakah itu panel kawalan ? ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LA5

29

MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI

STRUKTUR 1. Apakah tujuan pemasangan alat pengesan kebakaran? Tujuan utama pemasangan alat kebakaran ialah untuk mengesan kebakaran di peringkat awal.

2. i. ii.

Nyatakan jenis sistem Pengesan Kebakaran? Sistem Pengesan Kebakaran Jenis Pasif Sistem Pengesan Kebakaran Jenis Aktif

3.

Senaraikan beberapa pengesan kebakaran jenis pasif. i. Laluan Keselamatan. ii. Sistem pengudaraan dan pencahayaan. iii. Akses menentang kebakaran. iv. Pemetakan ( Saiz dan had pemetakan berdasarkan jenis kegunaan bangunan mengikut UUK 136)

4. Apakah fungsi pengesan kebakaran jenis aktif? Pengesan Kebakaran jenis aktif bertujuan memberi perlindungan kepada penghuni bangunan dengan cara mengesan, mengawal dan memadam kebakaran.

LA5

30

5. Apakah perbezaan antara pengesan kebakaran pasif dan aktif?

Pasif 1. yang berupaya untuk melaksanakan fungsinya dengan sendiri atau menyekat asap dan api daripada merebak di dalam bangunan semasa berlakunya kebakaran

Aktif 1.mengesan, mengawal dan memadam kebakaran di peringkat awal bagi mengelakkan kerosakkan dan kemusnahan akibat kebakaran. 2. i. Alat pecah kaca. ii. Alat pengesan haba. iii. Alat pengesan asap. iv. Sistem pemasangan sprinkler. v. Sistem pemasangan pancur ( riser). vi. Sistem pili bomba (hyderant) vii. Sistem salur Bantu mula (hosereel) viii. Sistem gas CO2. xi. Sistem pemasangan tetap buih (foam)

2.i. Tangga terlindung.
ii. Koridor terlindung iii. Pintu rintangan api iv. Ruang akses menentang kebakaran v.Lif Bomba

6.Senaraikan komponen-komponen sistem fire alarm. i.Pengesan “Detector” ii. Panel Kawalan “Control Panel” iii.Loceng Kecemasan 7. Apakah itu panel kawalan ? Panel kawalan ialah pusat kepada sistem kawalan secara automatik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful